Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a III-a din Advent
Anul C (A, B)

Lecturi:
Sofonia 3,14-18
Filipeni 4,4-7
Luca 3,10-18

Luca 3,10-18

Iar mulțimile îl întrebau (pe Ioan Botezătorul): “Atunci ce trebuie să facem?” Răspunzând, le-a spus: “Cel care are două haine să împartă cu cel ce nu are, iar cine are de mâncare să facă la fel”. Au venit și unii vameși ca să fie botezați și i-au spus: “Învățătorule, noi ce trebuie să facem?” El le-a spus: “Nu pretindeți mai mult decât ceea ce a fost fixat pentru voi”. Și unii soldați l-au întrebat la fel spunând: “Iar noi ce trebuie să facem?” El le-a zis: “Nu maltratați și nu acuzați pe nimeni pe nedrept și fiți mulțumiți cu solda voastră”. Deoarece poporul era în așteptare și toți se întrebau în inima lor despre Ioan, dacă nu cumva este el Cristosul, Ioan le-a răspuns tuturor: “Eu vă botez cu apă, însă vine unul mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. El are în mână lopata de vânturat ca să curețe aria și să adune grâul în grânarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se va stinge”. Astfel, prin multe alte îndemnuri, el predica poporului vestea cea bună.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Șerban Tarciziu
pr. Iulian Tancău
pr. Șerban Tarciziu
pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Pietro Righetto
pr. Nicolae Farcaș
Diverși alți autori
FSC

 

* * *

 

Mai multă bucurie

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Isus a pus la temelia împărăției lui Dumnezeu iubirea, bucuria și fericirea. Împărăția începe aici, pe acest pământ și se prelungește acolo unde se desăvârșește, în cer. Mântuitorul, în predica de pe munte, proclamă în mod solemn învățătura sa despre cei care se înscriu în noua împărăție: săracii cu duhul, cei blânzi, cei flămânzi și însetați de dreptate, cei milostivi, cei cu inima curată, făcătorii de pace și cei prigoniți pentru numele lui Isus. Toți aceștia sunt declarați fericiți (Mt 5,2-12) și lor le este adresat îndemnul: Bucurați-vă și vă veseliți! fiindcă împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt, spune apostolul neamurilor, sfântul Paul (Rom 14,17).

Acum, în preajma Crăciunului, ni se cere să ne revizuim starea sufletului răspunzând cu sinceritate la următoarele întrebări: 1) Facem parte din împărăția lui Dumnezeu? 2) Ne încadrăm cel puțin în una dintre cele opt fericiri? 3) Ne este suficientă fericirea pe care o avem pentru a înfrunta greutățile materiale și spirituale?

Oricâtă fericire am avea, Crăciunul are menirea să ne-o mărească și să ne-o sfințească descătușând-o din menghina materiei, fiindcă, așa cum am auzit că ne spune sfântul Paul: Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, așa cum încearcă să facă societatea de consum a zilelor noastre.

Toate lecturile de azi au aceeași temă: bucuria.

Profetul Sofonia cere Ierusalimului să se bucure, deoarece Domnul însuși își va găsi bucuria în el, locuind în mijlocul poporului ales prin Mesia – Emanuel – Dumnezeu cu noi.

Sfântul apostol Paul cere credincioșilor din Filipi să se bucure că Domnul este aproape. Vine acum pentru a doua oară? Atenție! Este aproape revenirea bucuriei de la prima lui venire și, de fiecare dată când revine, această bucurie este mai mare, mai curată, mai sfântă.

Ioan Botezătorul ne dă motive de bucurie deosebit de mari: Mesia ne va boteza cu Duh Sfânt și cu foc și va face dreptate adunând grâul în hambarele sale și arzând pleava cu foc nestins. Aceasta este dreptatea împărăției lui Dumnezeu: adunarea grâului în hambare, punerea lui la adăpost. Pacea și bucuria celor ce cred vor fi mereu sub aripile Duhului Sfânt, formând un singur tot: trupul mistic al lui Cristos. Pleava va arde cu foc nestins, adică toți acei care nu vor face parte din trupul mistic, nu vor avea pace și bucurie, nu vor avea sensul propriei lor existențe, vor rătăci duși de vântul istoriei.

Dacă ar trebui să definim creștinul în lumina Scripturilor de azi, nu-l putem defini altfel decât: omul bucuriei sfinte.

Cea mai veche carte de învățătură creștină, în afară de Sfânta Scriptură, datează din secolul al II-lea și se numește Păstorul lui Hermas. În ea găsim acest îndemn: Depărtează de la tine întristarea, căci ea este sora îndoielii și a mâniei; ea îl supără pe Duhul Sfânt și-l alungă. Îmbracă-te cu haina veseliei care întotdeauna este plăcută Domnului! Omul vesel face pururea bine, se gândește mereu la bine și disprețuiește întristarea. Curăță-te de răutatea întristării și vei lăuda mereu pe Domnul! Ceva mai mult a spus sfântul Apoloniu. Să-l ascultăm: Fără veselie se stinge văpaia dragostei de Dumnezeu din sufletul omenesc. Iar cel care a fost o văpaie de iubire pe pământ, sfântul Francisc de Assisi, era supranumit sărăcuțul frate pururi vesel. El spunea deseori: Lasă-i pe cei care sunt ai diavolului să umble cu frunțile plecate! Nouă ni se cade să ne bucurăm și să ne veselim în Domnul. Multă înțelepciune cuprind și proverbele noastre populare. Unul dintre ele spune: Pentru orbi și soarele este negru, adică pentru cei triști, pentru cei care gem sub povara păcatelor, până și bucuria drepților este un chin. Omul drept se bucură în toate împrejurările vieții, favorabile sau nefavorabile, deoarece știe că Dumnezeu, fără a cărui permisiune nu se întâmplă nimic, îi este Tată. Chiar când ne face să suferim, când ne pedepsește sau ne încearcă, știm că o face din iubire, nu pentru a ne respinge, ci pentru a ne atrage la el spre a ne mântui, fiindcă bucuria lui Dumnezeu este mântuirea omului, deoarece, așa cum ne spune sfântul Irineu: Omul viu este gloria lui Dumnezeu. El ne binecuvântează mereu cu pace, fiindcă l-a trimis la noi pe Fiul său și Cristos este pacea noastră. Cineva a spus un mare adevăr, și anume: O bucurie continuă este o naștere continuă a lui Cristos în noi, adică o pace continuă cu sine, cu semenii și cu Dumnezeu. Nu știu dacă a sintetizat cineva mai bine ce este bucuria și care sunt roadele ei, ca maica Tereza de Calcutta. Ea spune: Bucuria este rugăciune, bucuria este putere, bucuria este iubire, bucuria este plasa iubirii cu care se pot prinde sufletele.

Dumnezeu îl iubește pe acela care dă cu bucurie. Dă mai mult acela care dă cu bucurie, fiindcă pe lângă pomană, dă ceea ce este mai scump, fiindcă bucuria dă iubirea și iubirea dă cu bucurie.

Calea noastră cea mai bună, pentru a ne arăta recunoștința față de Dumnezeu și față de oameni, este de a accepta toate cu bucurie.

O inimă mulțumită este rezultatul normal al unei iubiri mari.

Nu lăsați să intre în voi nimic din ceea ce v-ar putea aduce întristarea, ceea ce v-ar putea face să uitați de bucuria lui Cristos cel înviat.

Toți suspinăm după locuința lui Dumnezeu, dar este în puterea noastră de a sta în cer cu el chiar acum, de a fi fericiți cu el chiar în această clipă. A fi fericiți cu el acum înseamnă a iubi cum iubește el; a ajuta cum ajută el, a da cum dă el, a sluji cum slujește el, a salva cum salvează el, a sta 24 de ore cu el, a-l găsi pe el sub vălul durerilor umane cu care s-a acoperit. Cu astfel de îndemnuri le sfătuia maica Tereza pe fiicele carității.

Ce cuvinte frumoase și câtă bogăție de învățături sfinte! Bucuria este rugăciune, putere, iubire, dăruire dublă, recunoștință, mulțumire etc., dar mai presus de toate este descoperirea lui Isus sub vălul suferințelor umane. Pe Isus îl găsește înfășat și culcat în iesle numai acela care îl caută cu bucurie. Nici păstorii nu l-ar fi găsit, dacă nu s-ar fi bucurat la vestea îngerului; așa cum nimeni dintre noi nu-l poate găsi, dacă nu se bucură când ascultă proclamarea cuvântului lui Dumnezeu din partea apostolului Paul care zice: Bucurați-vă mereu în Domnul!

Motivul principal, pentru care noi nu avem mai multă bucurie, îl constituie faptul că nu ne socotim păcătoși. Din acest motiv viața noastră spirituală este superficială, mărturisirile fără roade, rugăciunile fără evlavie și zel. Cel autosuficient se crede drept, își caută bucuria în sine, și, fiindcă pe cei din jur îi vede doar ca pe niște atentatori la fericirea lui, se izolează și-i marginalizează. Bucuria cea mai mare o are acela care îi are mereu în fața ochilor pe toți oamenii și-i privește în lumina iubirii lui Dumnezeu, în lumina creației, că toate erau foarte bune (Gen 1,31), fiecare persoană umană este un diamant, o stea strălucitoare în planul creației și numai acela care privește planul divin cu bucurie le descoperă menirea, sensul. Numai întristarea constituie orbirea care împiedică delectarea din planul creației.

Dar noi ce trebuie să facem? întrebau cei care veneau la Ioan Botezătorul.

Faceți pocăință! îi îndemna el.

A face pocăință înseamnă a se adăpa la izvorul fericirii. Cel dintâi indiciu al unei pocăințe adevărate este milostenia. Ioan spunea tuturor: Cel ce are două haine să împartă cu cel care nu are nici una și cine are provizii de alimente să facă la fel! Al doilea indiciu este dreptatea. Ioan spunea vameșilor: Să nu cereți nimic mai mult peste ceea ce v-a fost poruncit să luați! Al treilea criteriu este solidaritatea cu cei care suferă. Ioan spunea soldaților: Să nu asupriți pe nimeni și nici să nu învinuiți pe nedrept! Al patrulea indiciu este recunoașterea valorii autorității lui Dumnezeu printr-o smerenie profundă, asemenea lui Ioan, care spunea despre sine: Eu nu sunt vrednic nici să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Al cincilea criteriu al pocăinței adevărate este acceptarea și trăirea de zi cu zi a Botezului, pășind pe urmele lui Isus, pentru a fi părtași de Botezul său în Duh Sfânt și foc, pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu care este: dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Amin.

 

* * *

 

Atunci ce trebuie să facem?

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Doi oameni, Charlie și Roger, și-au deschis împreună o măcelărie. Afacerea mergea chiar bine și cei doi prosperau financiar. Într-o zi în orașul lor a sosit un predicator, iar Charlie s-a hotărât să se încreștineze. A încercat să îl convingă pe Roger să îl accepte de asemenea pe Cristos, dar fără folos. “De ce nu, Roger?”, l-a întrebat Charlie, proaspăt botezat. “Auzi Charlie, dacă mă fac și eu credincios, cine o să mai cântărească carnea?”, i-a spus Roger.

În viziunea lui Roger, a crede în Cristos însemna o schimbare radicală a comportamentului său personal și profesional. Mulți oameni care se pretind creștini nu gândesc însă așa. Conform unui sondaj Gallup efectuat în SUA, este o prea mică diferență între comportamentul moral al celor care merg la biserică, respectiv al celor care nu merg. La fel de multă minciună și necinste o arată și “bisericoșii” și ceilalți. Se pare deci că ideea generală între creștini este că putem să îl adăugăm pe Cristos vieții noastre fără să scădem din ea păcatul. Acceptarea lui Isus ca Domn și Mântuitor este văzută ca o problemă ce ține de schimbarea credinței și nu și de schimbarea comportamentului.

În Evanghelia de astăzi avem rara ocazie de a asculta o predică a lui Ioan Botezătorul. “Astfel, prin multe alte îndemnuri, el predica poporului vestea cea bună” (Luca 3,18). Predicarea veștii bune de către Ioan are două componente principale: (a) invitația la a trăi o viață evlavioasă, și (b) invitația la a crede în Isus, Mesia.

Invitația la o viață evlavioasă

Aceasta pare să fie subliniată cu insistență în predicarea lui Ioan. Diferite grupuri de oameni care l-au auzit pe Ioan predicând au răspuns: “Atunci ce trebuie să facem?” (Luca 3,10.12.14). El a răspuns mulțimilor: “Cel care are două haine să împartă cu cel ce nu are, iar cine are de mâncare să facă la fel” (versetul 11). Acceptarea evangheliei presupune o schimbare a comportamentului personal. Acceptarea veștii bune înseamnă a deveni o persoană căreia îi place să împartă cu alții și nu o persoană căreia îi place să acumuleze bunuri lumești. Vameșilor le-a spus: “Nu pretindeți mai mult decât ceea ce a fost fixat pentru voi” (versetul 14). Lor le-a cerut onestitate și cinste în activitatea profesională. Evanghelia este un aluat care afectează fiecare aspect al vieții noastre personale, profesionale și sociale. A te pocăi înseamnă a întoarce spatele răului și a face binele.

Invitația la a crede în Isus, Mesia

A accepta Evanghelia nu se poate reduce totuși doar la a încerca să fii o persoană mai bună. Înseamnă înainte de toate să fii o persoană credincioasă, o persoană care crede că Isus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Oamenii cărora le predica Ioan începuseră să îl confunde cu Mesia. Dacă făceau astfel, ei ar fi greșit în credința lor, în zelul lor, în buna lor intenție. Este posibil pentru un credincios să fie plin de bunăvoință și de zel pentru Domnul, să fie perfect în comportamentul său personal și profesional, și totuși să greșească în credința sa. O parte esențială a proclamării veștii bune este a arăta posibilele erori în credință și a ajuta credinciosul să treacă de la o cunoaștere imperfectă și naivă a doctrinei lui Cristos la una perfectă și matură. Acest lucru l-a făcut Ioan Botezătorul.

Tendința între noi, creștinii de astăzi, este să subliniem aspectul credinței în defavoarea comportamentului moral. Pentru Ioan însă, schimbarea comportamentului vine mai întâi, înainte de schimbarea credinței. Sinteza predicării lui Ioan este: “S-a împlinit timpul și împărăția lui Dumnezeu este aproape! Convertiți-vă (pocăiți-vă) și credeți în evanghelie” (Marcu 1,15). Pentru el pocăința, trecerea de la un comportament egoist la unul evlavios, precede și însoțește credința.

Pregătindu-ne să celebrăm venirea lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său prin nașterea lui Isus, să ne amintim că problema fundamentală cu credința creștină de astăzi este că afirmăm că credem, dar fără acoperire în comportamentul nostru de zi cu zi. Această contradicție constituie o piatră de poticnire pentru alții care poate ar crede, care sunt atrași de persoana și de învățăturile lui Cristos, dar sunt îndepărtați de comportamentul celor care se pretind a fi adepți ai Lui. Ioan a pregătit poporul pentru venirea lui Isus provocându-i să își schimbe comportamentele și să creadă mesajului lui. Acest mesaj ne sună foarte bine și nouă. Cea mai bună pregătire pe care o putem face pentru nașterea Domnului este să ne pocăim și să ne călăuzim comportamentul după învățăturile Evangheliei. De aceasta este nevoie astăzi pentru a face credința noastră perfectă, pentru ca să putem sta cu capul sus, cubucurie la venirea Domnului nostru Isus Cristos.

 

* * *

 

Creștinul și bucuria

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Iași
Copyright: Predici.cnet.ro

Această duminică este complet pătrunsă de tema bucuriei. Cuvintele cu care ne-a întâmpinat textul liturgic chiar de la început spuneau: “Bucurați-vă în Domnul pururea; iarăși vă spun: bucurați-vă, căci Domnul este aproape” (Antifonul la intrare). Aici nu este vorba despre o bucurie subiectivă și sentimentală, care prea adesea nu este decât o emoție trecătoare, ci de o bucurie obiectivă, care se bazează pe o realitate plină de bucurie în sine, pe ceva care există deja și care așteaptă să vină la noi. Aici nu poate fi vorba nici de o bucurie individuală sau particulară, ci de o bucurie comunitară, iar noi, ca și comunitate a credincioșilor, astăzi suntem îndemnați la bucurie.

Dumnezeu a dorit ca istoriei omenirii, atât de plină de plâns și suferință din cauza păcatului, să i se vestească un mesaj de fericire, ce este ca un fir verde, ce parcurge de la un capăt la altul întreaga Sfântă Scriptură. Un fir foarte bine observabil, vizibil, fiindcă aici este vorba despre un popor ca toate celelalte popoare cufundate în întuneric și în umbra morții, despre un popor care este mesagerul unei făgăduințe de lumină și de bucurie. Înainte de venirea lui Isus, acesta era poporul lui Israel; în prima lectură am ascultat cuvintele prin care profetul Sofonia caută a redeștepta în popor nădejdea și curajul: “Bucură-te, fiica Sionului, saltă de veselie, Israele, veselește-te și te bucură din toată inima, fiică a Ierusalimului”.

În psalmul responsorial, glasul lui Sofonia se unește cu acela a lui Isaia: “Iată Dumnezeul cel tare al mântuirii mele… izvorul puterii mele și cântarea mea de laudă este Domnul Dumnezeu și izbăvirea mea. Veți scoate apa cu veselie din izvoarele mântuirii… Săltați și vă veseliți locuitori ai Sionului”. Apa, pe care profetul îi îndeamnă pe oameni să o scoată din Dumnezeu, este tocmai apa bucuriei și a nădejdii, aceea care astâmpără setea inimii, nu a gurii.

După venirea lui Isus, acest popor, semnul bucuriei printre popoare, este comunitatea creștină, care a primit Evanghelia, adică Vestea cea Bună despre Isus. De aceea, apostolul Paul, în cea de-a doua lectură, transferă comunității creștine marea poruncă a bucuriei, pe care profeții o adresaseră Fiicei Sionului: “Bucurați-vă mereu în Domnul!” Să ne oprim asupra acestui cuvânt. O fi oare acest cuvânt spus în van, o expresie de emfază veleitară ca atâtea alte încurajări omenești, sau este un cuvânt eficace, un cuvânt deplin ca toate cuvintele lui Dumnezeu? Și dacă este un cuvânt desăvârșit, deplin, în ce constă atunci această plenitudine?

Un mare poet italian – G. Leopardi – a definit ca nimeni altul acest adevăr: că în viața de toate zilele singura bucurie autentică și posibilă este bucuria așteptării, bucuria sabatului. “Zi plină de nădejde și de bucurie”: plină de bucurie tocmai că este plină de nădejde. Posedarea bunurilor în această viață – cunoaștem din experiență – nu face altceva decât să genereze plictiseală și nemulțumire, pentru că orice bun material apare inferior expectației. Numai așteptarea bunurilor veșnice este generatoare de adevărata bucurie. Ceea ce contează și ceea ce ne face să simțim viața în adevărata ei lumină nu este velocitatea, ci accelerarea, adică nu ceea ce posedăm, ci numai ceea ce putem cuceri.

Tot astfel este bucuria creștină: bucuria sabatului, care prevestește “marea duminică”. Ziua a opta, cum îi mai spuneau Sfinții Părinți, bucuria Adventului în sensul liturgic al cuvântului. Noi nu trăim așadar numai în speranța bucuriei, ci și în bucuria speranței. De aceea, consider eu, apogeul oricărei propovăduiri creștine se află în cea dintâi scrisoare a Sfântului Petru, în care spune: “Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care, în marea sa îndurare, ne-a renăscut la o speranță vie prin învierea lui Isus Cristos din morți, pentru o moștenire nepieritoare, neîntinată, neofilită, păstrată pentru voi în ceruri… Pentru aceasta vă bucurați, deși acum, pentru puțin timp, trebuie să vă întristați de felurite încercări pentru ca valoarea credinței voastre, mai prețioasă decât aurul pieritor, care se încearcă în foc, să fie un motiv de laudă, mărire și cinste la arătarea lui Isus Cristos. Pe el, fără să-l fi văzut, îl iubiți; fără a-l vedea, dar crezând în El, tresăriți de o bucurie negrăită și preamărită” (1Petru 1,3-4.6-8).

Să fie oare suficientă numai nădejdea pentru a concretiza experiența bucuriei? Nu. Trebuie adăugate virtuțile teologale, mai cu seamă dragostea, adică a fi iubiți și a iubi. “Fiecare ființă – scrie Sfântul Augustin – tinde către locul lui de baștină, adică spre acel punct unde este sigur că își va afla propria odihnă. Bucuria constă în a tinde spre acel loc. Și care este pentru noi, creaturi raționale, acel loc? Este Dumnezeu. Și ce ne face să tindem spre El? Dragostea! Dragostea este comoara inimii mele. Prin urmare, dragostea este adevărata generatoare a bucuriei, mai ales dragostea exprimată prin dorință. Numai cine iubește și este iubit cunoaște cu adevărat ce este bucuria. Iată pentru ce Sfânta Scriptură spune că ‘bucuria este rodul Duhului Sfânt’, că ‘Împărăția lui Dumnezeu este bucuria întru Duhul Sfânt’ și că ‘cei dintâi ucenici erau plini de bucurie în Duhul Sfânt’. Pentru că Duhul Sfânt este dragoste. Această misiune nu este ceva nou pentru El, ci în Sfânta Treime este misiunea Lui din veșnicie. Fără îndoială, inefabila îmbrățișare a Tatălui cu Fiul nu este lipsită de bucurie, de dragoste și de veselie. Această desfătare, această plăcere, această fericire, Ilarie de Poitiers a numit-o pe drept cuvânt și cât se poate de precis: ‘bucuria în Sfânta Treime, adică Duhul Sfânt’. Nenăscut fiind, El este suavitatea Celui ce naște și a Celui Născut, și pătrunde făptu¬rile după capacitatea lor de recepție” (Sf. Augustin).

Suavitatea Duhului Sfânt se revarsă asupra făpturilor care îl întâlnesc pe Isus; Duhul Sfânt este filonul, dâra de parfum lăsată de Isus în trecerea Lui printre oameni. Pe oriunde trece Isus – și este primit – se răspândește și bucuria, “Dulce este amintirea lui Isus – cântăm noi în biserică – pentru că ne aduce în inimi adevăratele bucurii, dar mai dulce decât mierea și decât orice este Prezența Sa”. Prin urmare, noi ne bucurăm (aici se înțelege bucuria spirituală) numai în măsura în care suntem uniți cu Isus, pentru că unirea cu Isus face să vină în noi Duhul Sfânt care readuce bucuria, ba chiar un fel de beție: “sobra beție a Duhului Sfânt”.

Acum însă, după aceste gânduri, ne reîntoarcem la scrisoarea lui Paul, și observăm că apostolul nu se limitează numai la a porunci ca enoriașii săi să se bucure, ci arată concret cum trebuie să se comporte o comunitate creștină care dorește să mărturisească bucuria, pentru ca și alții să creadă: “Bunăvoința voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor”. Cuvântul grec redat prin “bunăvoință” înseamnă un complex de atitudini, care merg de la clemență până la capacitatea de a ceda și de a fi amabil, tolerant, binefăcător și primitor. Aceasta nu este decât o experiență umană, pe care am trăit-o mai mult sau mai puțin cu toții: omul care este bucuros și voios, și care se așteaptă la ceva bun și frumos, este un om bun, blând cu toată lumea, nu ofensează pe nimeni, nu este aspru și nu spune minciuni, știe să ierte dar și să ceară iertare. Toți cei care îl privesc sunt constrânși a spune: “Acesta este un om fericit”. În toată ființa lui se poate citi bucuria și veselia inimii. Viața lui e o veșnică sărbătoare plină de veselie și de entuziasm.

Și în domeniul spiritual, bucuria este lumină. Când Isus le spune ucenicilor Săi: “Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor…” (Matei 5,16), ar fi ca și cum ar spune: “Să lumineze bucuria voastră înaintea oamenilor” sau “Să lumineze dragostea voastră față de toți oamenii”. Încercați numai să ieșiți în stradă, sau să urcați în tren sau într-un autobuz, fredonând un cântec religios oarecare, din cele mai îndrăgite; mai devreme sau mai târziu, atunci când vă așteptați mai puțin, veți auzi și dumneavoastră, așa cum am auzit și eu spunându-se: “Domnul acesta (doamna aceasta) este o ființă bună, care ne face să credem în Dumnezeu”.

Prin urmare, trebuie să fim blânzi și buni. La acest aspect uman al dragostei se referă Sfântul Paul atunci când scrie: “Iubirea este îndelung răbdătoare, iubirea este binevoitoare, nu este invidioasă, iubirea nu se laudă, nu se mândrește. Ea nu se poartă necuviincios, nu caută ale sale, nu se mânie, nu ține cont de răul [primit]. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suportă, toate le crede, toate le speră, toate le îndură” (1Corinteni 13,4-7).

Din păcate este un lucru destul de cunoscut că tocmai în aceste nuanțe negative ale dragostei cad cei mai mulți. Deseori suntem aspri, pretențioși, mânioși, sub pretextul că apărăm drepturile altora; nu cunoaștem nimic din acea bunătate a Papei Ioan al XXIII-lea, care atât de mult emoționa poporul. Dacă ne gândim la tot ceea ce avem, și la ceea ce ar trebui să mai avem din această imensă iubire, cum de mai avem curajul de a ne simți ofensați la cea mai mică contrazicere, ori de a mai nutri gânduri de răzbunare? Pe cel ce îl socotim un om rău, în realitate poate nu este decât un nefericit. Chiar și atitudinea de victimă este o notă discordantă în creștin și în Biserică. O Biserică ce în loc să exprime bucurie, se tânguiește și se văicărește mereu din cauza atacurilor dușmanilor ei, nu este o Biserică mărturisitoare, ci o Biserică cârcotașă, gâlcevitoare!

Astăzi, Cuvântul Domnului ne îndeamnă să luăm mai multe hotărâri. Fericirea nu ne-o putem procura singuri! Acest cuvânt “bucurați-vă” mai poate însemna că noi trebuie să răspândim această bucurie. Nu trebuie să așteptăm până când vom fi pe deplin sănătoși pentru a-i surâde vreunui prieten care ne vizitează; un surâs poate fi “un mic mare dar, o luminiță care se aprinde, o fereastră care se deschide”. Dușmanul bucuriei nu este suferința, ci egoismul, ambiția. Omul care se gândește numai la sine este ca un arici, care își arată numai țepii, o casă încuiată și pustie, o casă în paragină, un castel înconjurat cu șanțuri pline cu apă și fără căi de acces.

Va reuși oare mesagerul-Biserica să iasă din acest castel fortificat spre a duce la destinație, adică gloatelor care așteaptă sub zidurile castelului, mesajul speranței și al bucuriei pe care l-a primit de la Dumnezeu? Poate cunoașteți povestirea lui F. Kafka la care mă refer. Este o istorioară simbolică, în care vorbește despre un rege care, fiind pe patul de moarte, face semn unui slujitor să se apropie spre a-i încredința un mesaj ce trebuia transmis unuia care se afla departe, dincolo de porțile palatului.

Mesajul era de o mare importanță, și secret în același timp, deoarece regele i l-a încredințat numai acestui slujitor. Mesagerul iese din camera regelui muribund spre a se achita de misiunea încredințată, însă îi este foarte greu să se strecoare prin mulțimea numeroasă ce se îmbulzește prin tot locul: prin săli, pe scări, pe coridoare, prin curți, printre colonade. Încearcă să își facă loc, dar lumea se îmbulzește tot mai mult, îl îmbrâncește! … rătăcește prin camere și coridoare necunoscute de el, cu scopul de a ajunge la poarta cea mare, ce dă în oraș, dar din cauza mulțimii nu poate ajunge! … Totuși undeva departe există un om care așteaptă la fereastră, din zori și până-n noapte și din noapte până-n zori, scrutând zările și visând la acel mesaj făgăduit, pe care nu îl va primi niciodată!

Și nouă Regele nostru, înainte de a muri, ne-a încredințat un mesaj, pe care ni-l repetă acum în această Sfântă Liturghie, în care amintim moartea Sa: “Nu vă temeți – ne spune Domnul – nu vă voi lăsa să cădeți în ghearele disperării; bucurați-vă, Domnul este aproape; Domnul este, nu vă temeți, pentru că El însuși vă vorbește: ‘Eu sunt aproape! Eu sunt!’.” Trebuie să ieșim din castelul fortificat, care poate fi egoismul nostru personal și micimea noastră sufletească, dar poate fi ceva și mai mult: birocrația, excesul de organizare, complicarea limbajului, comasarea instituțiilor, care fac din Biserică un castel mucegăit și complicat, ce sufocă mesajul.

Nouă, popor profetic, ne este adresat acum îndemnul profeților: “Suie-te pe un munte înalt, ca să vestești Sionului Vestea cea Bună; înalță-ți glasul cu putere, ca să vestești Ierusalimului Vestea cea Bună; înalță-ți glasul nu te teme, și spune cetăților lui Iuda: ‘Iată Dumnezeul vostru! Iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul Lui. Iată că plata este cu El și răsplătirile vin înaintea Lui’.” Urcă-te pe un munte înalt, creștinule, tu care duci mesajul bucuriei; urcă-te deasupra ta însuți, și fă să tresalte în tine bucuria, nu lăsa să-ți cadă din mână facla cea luminoasă, pentru că atâta lume te așteaptă la poartă! Lumea necredincioasă, ori care și-a pierdut credința, ne sfidează în privința aceasta, spunându-ne, cum spunea pe vremea lui Isaia, fiilor lui Israel: “Să-și arate Domnul slava, ca să vedem bucuria”.

 

* * *

 

Duminica a III-a din Advent

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Strigă de bucurie, fiica Sionului! Chiuie de veselie, Israele! Bucură-te și te veselește din toată inima, fiica Ierusalimului. A îndepărtat Domnul osânda ta, l-a abătut din drum pe dușmanul tău. Regele lui Israel e Domnul în mijlocul tău și de nici un rău nu te vei mai teme. (Sofonia 3,14-15)

Pe cine oare invită Dumnezeu prin intermediul profetului Sofonia la bucurie și la chiote de veselie? Când Sofonia începe să activeze (630 îC) deja se întrezăresc la orizont amenințări care se vor abate asupra micului regat al lui Iuda rămas încă necucerit de asiro-babilonieni. Pericolul e grav. Poporul nu e pregătit ca să înfrunte tăvălugul dinspre răsărit. Catastrofa este inevitabilă.

Tocmai în acest context profetul are o inspirație. Ochiul său a descoperit printre locuitorii țării poporul viitorului, poporul mesianic în cei săraci, în cei pe care îi va numi restul lui Israel. Acest popor nu este alcătuit exclusiv din săraci din punct de vedere economic. “Sărăcia” care îi caracterizează este sinonimă cu umilința și modestia care se opune orgoliului trufaș. Este vorba de o atitudine a vieții morale de adevărată și totală supunere față de Legământul lui Dumnezeu. În mijlocul unui astfel de popor vrea Dumnezeu să sălășluiască.

Abia acum înțelegem mai bine de ce Fiul lui Dumnezeu nu a voit să se nască în confortul unui palat regal, ci într-un grajd.

Poporul, fiind în așteptare și cugetând toți în inimile lor despre Ioan dacă nu cumva El este Cristos, Ioan le-a răspuns tuturor zicând: “Eu vă botez cu apă, dar vine Cel care este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să îi dezleg cureaua încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El are lopata în mână ca să-și curețe aria și să-și adune grâul în hambar, iar pleava o va arde în foc nestins” (Luca 3,15-17)

Prin activitatea sa publică (v. Luca 3,10-14), Ioan Botezătorul a inițiat o adevărată reformă morală și religioasă în sânul poporului său. Această reformă invita pe fiecare la o mai atentă și respectuoasă atitudine față de semeni, la o solidaritate fraternă. Astfel de simțăminte trebuiau să caracterizeze poporul care se pregătea să îl întâmpine pe Domnul a cărui sosire era iminentă.

Dar o astfel de activitate nu putea să nu nască întrebarea dacă nu cumva el este Cristos. Răspunsul lui Ioan, altminteri plin de modestie, elimină orice confuzie. Activitatea pe care o desfășoară și chiar botezul pe care el îl administrează sunt doar pregătitoare. Botezul sfințitor și Judecata care va face deplină dreptate îi aparțin lui Mesia. Iar venirea lui este sigură.

 

* * *

 

Bucurați-vă!

Autor: pr. Iulian Tancău
Copyright: Iași

O văduvă săracă avea doi fii. Ea nu se putea întreține singură ci depindea în totalitate de micile afaceri ale celor doi copii. În fiecare zi se îngrijora și se întreba dacă le va merge bine astăzi copiilor ei.

Fiul cel mare vindea umbrele. Mama se scula în fiecare dimineață și primul lucru pe care îl făcea era să vadă dacă afară era însorit sau înnourat. Dacă era întunecat și părea că va ploua ea se bucura și exclama: “O! cu siguranță va vinde umbrele astăzi!” dar dacă soarele strălucea se jelea toată ziua temându-se că nimeni nu va cumpăra nici o umbrelă.

Fiul cel mic al văduvei vindea evantaie. În fiecare dimineață sărmana văduvă se trezea și se uita pe cer. Dacă soarele era ascuns după nori se întrista și gemea spunând: “nimeni nu va cumpăra nici un evantai de la fiul meu astăzi!”

Indiferent ce vreme era această sărmană și bătrână văduvă se temea de ceva. Dacă soarele strălucea se simțea îngrozitor pentru că nimeni nu va fi cumpărat umbrele de fiul cel mai mare. Dacă era înnourat deasemenea se simțea teribil pentru că nimeni nu va fi cumpărat evantaie de la fiul cel mic. Astfel în fiecare zi, ea era nefericită.

Într-o zi a întâlnit o veche prietenă care i-a spus: “tu înțelegi greșit totul draga mea; tu nu ai cum să pierzi nimic și nici un motiv să fii tristă. Dacă soarele strălucește, oamenii vor cumpăra evantaie de la fiul cel mic; dacă plouă, vor cumpăra umbrele de la fiul cel mare. Oricum ar fi vremea tu poți trăi bine din câștigurile copiilor tăi!”

Asemenea acestei femei și noi trebuie să deslușim în toate momentele vieții noastre, prezența lui Dumnezeu și să ne bucurăm mereu. La acest lucru ne invită și duminica aceasta, a treia din advent, numită și duminica bucuriei (Gaudete). De aceea Sfântul Paul ne spune în lectura a doua:

“Bucurați-vă mereu în Domnul și iarăși vă spun bucurați-vă.” Dar înainte ca să declarăm că el trăiește într-o lume confortabilă și închipuită, ar trebui să știm că el scrie aceste cuvinte din închisoare. Iată-l în celulă: nesigur de viitorul său, separat de comunitățile pe care ar fi trebuit să le păstorească și în mijlocul cărora ar fi vrut atât de mult să fie prezent. Mai mult, aude că niște predicatori predică evanghelia într-un mod greșit, iar această veste îi frânge inima. Totuși sfântul Paul din lanțurile închisorii ne spune: “bucurați-vă.”

Scrisoarea sfântului Paul din închisoare ne arată distincția dintre fericire și bucurie. Atât de mulți oameni vorbesc despre dreptul lor de a căuta fericirea. Totuși Scriptura ne invită să căutăm bucuria. Care este diferența dintre ele? Fericirea în general depinde de calitatea și cantitatea bunurilor meteriale; vine din afară. Bucuria, în schimb, înflorește chiar și în mijlocul lipsurilor, vine dinăuntru.

Totuși există o problemă aici. Ideea de bucurie pare irelevantă într-o lume în care se întâmplă atât de multe nedreptăți și există atâta suferință. Cine poate fi bucuros în timp ce unii copii mor de foame, se îmbolnăvesc de diabet sau SIDA, familiile se destramă etc.? E greu să descoperi măcar o fărâmă de bucurie în toate acestea.

Mesajul bucuriei aproape că nu-și găsește locul într-o astfel de lume. Numai că bucuria nu are prea mult de a face cu anumite condiționări, cum ar fi: sănătatea, un serviciu bun, o familie bună, averi. Singura condiție a bucuriei este prezența lui Dumnezeu. Din această cauză, bucuria poate izvorî chiar și pe un pat de suferință al unui bolnav, într-o economie falimentară, în mijlocul unui război, într-o cameră de urgență într-un spital, sau în orice alt loc unde este prezentă suferința.

Să ne gândim la Maria, femeia încercată și lipsită prin excelență. Însărcinată și necăsătorită, a ajuns la verișoara ei Elisabeta care o întâmpină cu un cânt de bucurie încă de la poartă. Și Maria răspunde tot plină de bucurie, preamărindu-l pe Dumnezeu pentru că a întors lumea cu susul în jos și i-a dăruit lucruri mari, ei un nimeni de nicăieri, care nu avea nici un statut social, nici un privilegiu, nici o putere, o femeie săracă într-o țară ocupată. Totuși, asemenea sfântului Paul în închisoare, a simțit o bucurie interioară și l-a cântat pe Dumnezeu care a dat jos pe cei puternici și a înălțat pe cei mici, care pe cei înfometați i-a umplut cu bunuri și pe cei bogați i-a lasat cu mâinile goale.

Așadar iubiți credincioși, bucuria nu apare când obținem ce dorim. E mai probabil să o avem când NU vom obține ce ne dorim și să ne minunăm și noi înțelegând că ideile lui Dumnezeu sunt cu mult mai bune decât ale noastre. De obicei e greu să observăm acest lucru până când dorințele noastre nu au fost spulberate. Și totuși în acea pustietate, în acel abandon cu mâinile goale e cel mai probabil ca sa fim umpluți de bucurie.

Dați-mi voie să vă împărtășesc o relatare a unei doamne:

Într-o zi, spune ea, am auzit cum cineva bate la ușă, am răspuns și am văzut doi copii îmbrăcați în haine ponosite, purtate deja de frați mai mari. “Doamnă, nu aveți niște ziare vechi?” Eram preocupată de grijile mele și sărăcia mea. Vroiam să spun “nu” până m-am uitat la picioarele lor. Erau încălțați cu sandale și picioarele le erau ude de la zăpadă. “Intrați!, vă voi face o ceașcă de ceai!” a spus doamna.

Sandalele lor au lăsat urme pe covor, le-am dat ceai și o pâine cu gem. Apoi m-am dus înapoi în bucătărie și am numărat din nou banii să văd dacă le puteam da ceva. Am auzit pe băiețel spunând: “doamnă ești bogată?” le-am răspuns: “O nu!” și m-am gândit imediat la cuverturile vechi de pe patul meu. Fata a pus cu grijă ceașca înapoi pe farfurie: “ceștile dumneavoastră se asortează cu farfurioarele!” a spus ea cu o voce îmbătrânită și înfometată. Au părăsit casa folosind ziarele să se apere de frig. Nu mi-au spus mulțumesc. Nici nu era nevoie să-mi mulțumească; ei făcuseră mai mult decât aceasta. M-au făcut să înțeleg că trebuie să fiu bucuroasă în sărăcia mea. În timp ce mestecam în cartofi m-am gândit că am un acoperiș deasupra capului, am un soț cu un serviciu sigur, am credință și iubire și având aceste lucruri eram mulțumită. Deodată am simțit o pace ciudată, un sentiment de bucurie profundă că Dumnezeu era prezent în toate lucrurile mici din viața mea. Am mutat scaunele la loc. Urmele de noroi lăsate de sandalele copiilor erau încă pe covor. Nu le-am curățat. Vreau să rămână acolo pentru cazul în care voi uita să mă bucur.

Iubiți credincioși, bucuria este un sentiment interior al prezenței lui Dumnezeu și al dragostei sale față de noi. Este o încredere profundă că Dumnezeu va avea ultimul cuvânt, că El este un loc de refugiu în furtunile vieții. “Fiecare ființă, scrie Sfântul Augustin, tinde către locul ei de origine, adică spre acel punct unde știe că își va afla propria odihnă. Bucuria constă în a tinde spre acel loc. Și care este pentru noi, creaturi raționale, acel loc? Este Dumnezeu. Și ce ne face să tindem spre El? Dragostea! Dragostea este comoara inimii mele!” Nu este de mirare că sfântul Paul în ciuda paznicilor închisorii care-i cenzurau scrisorile, a putut scrie: “Bucurați-vă! Domnul este aproape! Nu vă lăsați tulburați de nici o grijă! Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice închipuire va păzi inimile și cugetele voastre!”. Amin!

 

* * *

 

Duminica III – Advent (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Mulțimile care veneau să se boteze îl întrebau pe Ioan: “Ce trebuie să facem?” Iar Ioan le răspundea: “Cine are două haine să împartă cu cel care nu are și cine are provizii de alimente să facă la fel”. Au venit și unii vameși să se boteze, și l-au întrebat: “Învățătorule, noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: “Să nu cereți nimic mai mult peste ceea ce v-a fost poruncit să luați”. La rândul lor, ostașii îl întrebau și ei: “Dar noi ce trebuie să facem?” Și le-a zis: “Să nu asupriți pe nimeni, nici să nu învinuiți pe cineva pe nedrept, și să fiți mulțumiți cu solda voastră”. Deoarece poporul era în așteptare și toți se întrebau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva el este Cristos, drept răspuns Ioan a zis tuturor: “Eu vă botez cu apă, dar vine unul mai mare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei; el vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. El are lopata în mână și va curăți aria; el va aduna grâul în hambarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se stinge”. Și cu multe alte îndemnuri, Ioan propovăduia poporului vestea cea bună. (Lc 3,10-18)

În cadrul prezentării fragmentului din evanghelia sfântului Luca, 3,1-6, care ne-a fost propus spre meditarea în duminica a doua din Advent, am subliniat faptul că Ioan era prezentat ca cel care predică botezul pocăinței. Duminica a treia din Advent ne prezintă două importante fragmente care detaliază bine tema principală predicii sale: necesitatea reînnoirii vieții (3,10-14) și vestirea Celui care trebuie să vină (3,15-17).

Cu privire la prima parte a predicii, ea este ritmată de o întrebare ce apare de trei ori: Ce trebuie să facem?. Mulțimilor (v. 10) Ioan le cere împlinirea de fapte care să exprime milostivirea, iubirea de aproapele: fiecare să ofere din bunurile sale celor ce duc lipsă (v. 11). Colectorilor de impozite – adică cei care întruchipează setea de înavuțire, necinstea, trădarea neamului din care fac parte – Ioan le cere nu să renunțe la îndatoririle lor, ci să înceteze să se mai îmbogățească în mod necinstit (v. 13). În sfârșit, soldaților (care foarte probabil erau mercenari ne evrei în slujba lui Irod Antipa) li se cere să înceteze comiterea acelor păcate proprii stării militare: violența, jafurile sau orice abuz ce are la bază dorința de a poseda (v. 14).

Partea a doua a predicii este dominată de tensiunea unei așteptări a ceea ce urma să se întâmple în urma predicii lui Ioan și, totodată, de o întrebare referitoare la identitatea lui, dacă nu cumva el este Cristos. Or, pentru a-și declina identitatea, în răspunsul său Ioan scoate în evidență calitatea botezului său, care nu este decât un botez cu apă, în timp ce cel al lui Cristos este infinit mai puternic pentru că El va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Pe buzele precursorului lui Isus referința la un botez cu Duh Sfânt și cu foc face trimitere la mare purificare pe care Isus Cristos o va avea de înfăptuit, mai ales judecata eshatologică (exprimată în text prin imagini foarte familiare agricultorilor Palestinei acelui timp).

În fața unui text în care exigențele evanghelice ocupă un loc important, noi nu putem să nu ne întrebăm fiecare, în funcție de condiția sa: Eu ce trebuie să fac?. Dar ne putem întreba în egală măsură ce am putea răspund celor care ne adresează aceeași întrebare?

Actualizarea acestui episod ni-l aduce în prim plan pe Ioan ca pe cel ce deplasează privirile de pe propria persoană și le îndreaptă către Cristos. Viața lui nu are valoare în sine. Fiecare din cuvintele sale și fiecare botez administrat trebuie înțeles în funcție de Cel care botează cu Duhul Sfânt și cu foc și pe care ne invită să îl primim în viața noastră.

 

* * *

 

Vine unul mai puternic decât mine

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Ioan Botezătorul, sfințit în sânul matern și umplut de fericirea Mamei lui Dumnezeu (Lc 1,40), nu putea propovădui decât calea spre izvorul fericirii, care este Botezul. Fericirea adevărată este ascunsă aproape întotdeauna sub coaja dură și amară a suferinței. Pentru aceasta i-a întrebat Isus pe fiii lui Zebedeu care râvneau tronurile de-a dreapta și de-a stânga sa în împărăția lui dacă sunt în stare să bea paharul și să se boteze cu botezul său (cf. Mc 10,38).

Mai puternic decât oricare altul este acela care oferă omului motive mai mari de bucurie și mijloacele necesare spre a-și deschide drum spre fericirea totală.

Dumnezeu a urmărit dintotdeauna să-i redea omului fericirea paradisiacă pe care a pierdut-o. Făgăduința făcută protopărinților că va zdrobi capul șarpelui viclean (Gen 3,15) care le-a furat bucuria este începutul a ceea ce avea să se desăvârșească în Fecioara din Nazaret pe care o salută prin arhanghelul Gabriel: “Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!” (Lc 1,28). Bucuria în Domnul este plinătatea harului. Paradoxal: și prin această plinătate de har va trece sabia (cf. Lc 2,35). Și totuși bucuria va rămâne. Păstorii din preajma Betleemului vor fi trimiși de îngeri să-și mărească bucuria la Maria, Mama lui Isus (cf. Lc 2,10), fiindcă ea este cea dintâi botezată cu Duhul Sfânt care a coborât asupra ei (cf. Lc 1,35) și cu foc, adică cu acela care a spus: “Foc am venit să aduc pe pământ” (Lc 12,49), făcându-și sălaș în sânul ei feciorelnic prin iubirea Tatălui. Și verișoara Elisabeta o felicită: “Fericită ești tu, fiindcă ai crezut toate cele spuse ție de Domnul” (Lc 1,45).

Când evanghelistul Luca a voit să-și exprime credința sa puternică în Cristos ca Dumnezeu întrupat în mijlocul nostru, nu a găsit alte cuvinte mai nimerite decât pe cele ale profetului Sofonia. În ele sfântul Luca vede o prevestire voalată a întrupării Cuvântului: Emanuel – Dumnezeu cu noi – Iahve în mijlocul poporului său. Dacă citim în paralel din Sofonia 3,15-17 și Luca 1,28-33, rămânem impresionați de atâta asemănare. Iată: “Domnul, Împăratul lui Israel, este în mijlocul tău; tu nu te vei mai teme de nici o nenorocire. În ziua aceea voi zice Ierusalimului: “Nu te teme, Sioane, Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz mântuitor. El se bucură de tine foarte și întru dragostea lui tresaltă și pentru tine cântă de bucurie””. Și acum să-l ascultăm pe sfântul Luca: “Și intrând îngerul la ea a zis: “Bucură-te, cea care ești plină de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei””.

Noul Sion este, pentru evanghelistul Luca, Maria, tânăra Fecioară căreia i se dă asigurarea că nu are motiv să se teamă, fiindcă Iahve este cu dânsa și în ea, Mântuitorul și regele se face prezent în sânul ei. Acea profeție a lui Isaia că “fiecare om va vedea mântuirea lui Dumnezeu” (40,5) începe cu Fecioara Mamă Maria și prin ea își va găsi fericirea fiecare om, deoarece prin ea a venit cel mai puternic decât Ioan Botezătorul. Noul Israel este personificat în Maria Fecioară preasfântă ca Mamă. Așa ne-o prezintă un evanghelist inspirat de Dumnezeu. Maria este în mod real Mama tuturor oamenilor, a lui Cristos total, a Bisericii, după cum pe bună dreptate și în mod solemn ne învață Conciliul Vatican II (cf. CBL pag. 810).

Deși suntem în postul Crăciunului, Liturgia cuvântului, pentru motivele exprimate mai înainte, ne îndeamnă să cântăm: “Aleluia: vine în mijlocul nostru Dumnezeul bucuriei” (Ps resp.).

Cuvintele lui Ioan Botezătorul – După mine vine unul mai puternic decât mine – nu se referă la nici un fel de tip mesianic din această lume, ci la Dumnezeu care la sfârșitul veacurilor va triumfa asupra răului. Ioan se referă la regele regilor, la Cristos Isus care “va veni pe norii cerului cu putere și cu slavă” (Mc 13,26) și va arăta mântuirea sa tuturor oamenilor: celor buni spre fericire veșnică și celor răi spre osândă veșnică (cf. CBL pag. 1142).

Botezul adus de Isus de la Tatăl – în Duhul Sfânt și foc – și-a confirmat puterea de-a lungul istoriei în toți acei care s-au încadrat corect în Cristos total, în Biserica sa. Iată mărturia unuia prin sufletul căruia a trecut sabia durerii din închisorile comuniste, și a dorit să aibă parte de un botez ecumenic: Cine a fost încreștinat de mic copil nu are de unde să știe și nu poate bănui ce-nseamnă botezul! [...] Fericirea aceasta care mă împresoară, mă cuprinde, mă îmbracă, mă învinge n-ar putea fi atât de neînchipuit de minunată și deplină [...] Am senzația că aș putea face orice, imboldul de a ierta pe oricine, un zâmbet îngăduitor care se împrăștie pretutindeni, nu localizat pe buze [...] Un simțământ de siguranță absolută [...] Și noutatea: nou, sunt un om nou; de unde atâta prospețime și înnoire? Se adeverește Apocalipsa (21,5): Iată, noi le facem pe toate; și de asemenea Paul: dacă este cineva în Cristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi. Noi, dar de negrăit (N. Steinhardt, Jurnalul fericirii. Ed. Dacia Cluj-Napoca 1997, pag. 85-86).

Și noi, ce trebuie să facem?

Ușor putem luneca într-una dintre temele morale propuse de Ioan Botezătorul: “Cel ce are două haine să dea celui ce nu are și cel ce are de mâncare să facă asemenea; să nu luați nimic de la nimeni mai mult decât ceea ce este hotărât; nu asupriți pe nimeni, nu năpăstuiți pe nimeni și fiți mulțumiți cu plata voastră!”. Dar nu, după ce cel mai tare decât Ioan Botezătorul a venit, răspunsul nostru trebuie să fie dat pe tema credinței: trăirea Botezului. Acesta, nu numai că instaurează o legătură cu Dumnezeu prin iertarea păcatelor, prin harul sfințitor și virtuțile teologale pe care le plantează în suflet, ci stabilește o legătură cu fiecare om bazată pe cea mai mare dintre porunci: de a-l iubi pe aproapele cu iubirea lui Dumnezeu prin Cristos în Duhul Sfânt. Tot ceea ce nu se încadrează în această învățătură teologică este și trebuie socotit paie destinate focului nimicitor.

Între credincioșii din Filipi se iscase o neînțelegere, o discordie, din cauza unor probleme, se pare, organizatorice (Lec. a II-a: Fil 4,4-7), dar care puteau duce la diviziuni și așa să devină paie. Sfântul apostol Paul îi îndeamnă cu stăruință să continue dialogul, dar să păstreze regula jocului, adică măsura care să nu frângă iubirea. Pentru ca aceasta să rămână caracteristica lor fundamentală. Paul îi îndeamnă să înmulțească întrunirile lor euharistice: “În orice necesitate, arătați lui Dumnezeu trebuințele voastre prin rugăciuni, cereri și aduceri de mulțumire”.

Euharistia și rugăciunile au menirea să ne facă tari, uniți în bucuria iubirii, în acela pe care l-a prevestit Ioan Botezătorul. Ne simțim fericiți când ne știm mai puternici decât orice necaz care ne-ar apare în cale. Iată bucuria unei femei care prin rugăciune și Euharistie s-a simțit mai puternică decât cei mai puternici ai lumii, fiindcă și-a trăit Botezul, ea spune: Bucuria este rugăciune, bucuria este putere, bucuria este iubire, prin ea voi puteți pescui sufletele. Dumnezeu îl iubește pe acela care dă cu bucurie. Dă mai mult acela care dă cu bucurie. Cea mai bună cale spre a ne arăta mulțumirea față de Dumnezeu și față de lume constă în a accepta toate cu bucurie. O inimă mulțumită constituie pulsul normal al unei inimi care arde de iubire. Nu lăsați să pătrundă în voi nici un fel de întristare care ar putea să vă facă să uitați de bucuria lui Cristos înviat.

Toți doresc cerul în care locuiește Dumnezeu, dar stă în puterea noastră ca să rămânem cu el în cer chiar acum, de a fi fericiți cu el înseamnă: a iubi cum iubește el, a ajuta cum ajută el, a da cum dă el, a sluji cum slujește el, a salva cum salvează el, a sta 24 de ore cu el, a-l atinge pe el îmbrăcat în haina durerii. Acesta este îndemnul maicii Tereza de Calcutta (cf. MAC pag. 68).

Suntem nefericiți atunci când nu știm să iubim ca Isus, ca sfinții.

Să repetăm ruga sfintei Liturghii de azi: Privește, Dumnezeul nostru, la poporul tău care așteaptă cu credință sărbătoarea Nașterii lui Cristos. Dă-ne, te rugăm, harul ca, ajungând la marea bucurie a mântuirii noastre, să o celebrăm solemn, cu reînnoită înflăcărare! (LR). A “celebra solemn Nașterea Domnului cu reînnoită înflăcărare” înseamnă a ne trăi botezul în iubirea adevărată îmbrăcată în cea mai profundă smerenie.

Maica Domnului să ne ajute! Amin.

 

* * *

 

Îndemnul la bucurie

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Urmând schema acestor trei duminici din Advent, putem spune că viața creștină se realizează prin răspunsul unei întreite vocații. Creștinul este un chemat: la speranță (duminica I); la convertirea privirii (duminica a II-a); la bucurie (duminica a III-a). Auzind una ca asta, adică de o vocație, de o chemare la bucurie poate că cineva dintre dumneavoastră ar surâde sceptic și răutăcios.

Pentru mulți religia nu este de acord cu bucuria, și chiar reprezintă negația cea mai absolută a bucuriei. Oamenii se gândesc la poruncile lui Dumnezeu și ale Bisericii, la imperativele apăsătoare ale moralei cu tot atâtea obstacole puse în calea bucuriei oamenilor, a fericirii lor. Și mai ales la acele odioase semnale de opreliște, întâlnite la tot pasul, cu inscripții de felul acesta: “fericirea interzisă”. Când o fată intră într-o mănăstire (așa ceva se mai întâmplă și astăzi, cu toate că tânăra are în buzunar o diplomă de invidiat, șifonierul plin cu tot felul de haine la modă, și regretul unui prieten…), toți cunoscuții bat unul și același tact: “Păcat sărmana de ea! A întors spatele unui viitor fericit…”. și, nimănui nu-i vine în minte că fata aceasta a făcut cea mai bună și fericită alegere.

Aici pe pământ bucuria nu este partea urmașilor lui Cristos, ci aparține în exclusivitate oamenilor mondeni, a acelora care s-au eliberat de toate tabuurile religioase și de preocupările moraliste. Însă noi, care suferim, suntem fericiți și ne bucurăm pentru că suntem siguri că în cealaltă viață Dumnezeu ne va despăgubi de tot ceea ce ne-a lipsit în viața aceasta. Cu toate acestea, creștinul este chemarea cea mare la bucurie. Aici și acum!

Singura părere de rău pe care o nutresc de felul cum se celebra pe vremuri Sfânta Liturghie, constă în aceea că s-a omis rugăciunea publică așa cum o pronunța preotul la picioarele altarului: Voi urca la altarul Domnului (Intreibo ad altare Dei); la Dumnezeul, care înveselește tinerețea mea (Ad Deum qui laetificat juventutem meam). Cuvintele acestea nu le-am spus niciodată mecanic, din obișnuință, ceea ce mă face să cred că nici unul dintre preoți nu ar fi fost în stare de a face aceasta, ci îmi plăcea să le pronunț totdeauna cu glas tare, spre a le arunca, oarecum, asupra credincioșilor care stăteau în bănci, revendicând în felul acesta dreptul la bucurie. Bucuria de a fi preot în vremurile acestea nesigure și tulburi, bucuria încercării și a grijii de a fi creștin, bucuria de a citi Evanghelia ca un începător, împreună cu ceilalți frați, și de a căuta nu bucuria celui care posedă, a aceluia care știe, ci bucuria mult mai mare și mai nobilă a aceluia care cercetează, a aceluia care caută.

Eu nu pot să fiu de acord cu acel predicator, care fiind obligat să vorbească de ziua vocațiilor la viața preoțească, și care nu are altceva mai bun decât să repete vechea poveste, cum că “preotul este indispensabil pentru societate. În zilele noastre vocațiile preoțești se răresc văzând cu ochii…”. Se adresează în primul rând părinților, rugându-i să respecte și să nu se împotrivească unei eventuale chemări la viața preoțească a fiilor lor. Apoi, adresându-se direct tinerilor îi roagă de a fi atenți la glasul Domnului întrucât este sigur că această chemare, acest glas se aude și astăzi, deși nu atât de puternic și de insistent ca altădată, din cauza zgomotului asurzitor pe care-l face lumea.

Preotul acesta își epuizase toată puterea lui de convingere, ba chiar și glasul. Reîntors în sacristie, asudat și cu fața înfocată, în vreme ce își ștergea fruntea cu mâneca hainei, s-a auzit bombănind: Proastă meserie și asta de predicator, de preot! Nu. Eu nu am considerat niciodată cum că preoția ar fi o “meserie inferioară, proastă”, și nici aceea de creștin. Cu toate că nici până acum nu le-am învățat chiar așa cum ar fi trebuit, mă socot și astăzi ca un simplu elev cu capul plin de fumuri…

Iată ceea ce spunea un ateu unui preot, prieten de-al meu: “Eu aș vrea să-i văd pe preoți totdeauna triști și indispuși, pentru că atunci aș fi sigur că Dumnezeu nu există. Singurul moment în care mai am îndoieli și în care încep să suspectez cum că toate cele ce se spun în biserică nu sunt nici câtuși de puțin palavrageli sau vorbe de clacă, este atunci când văd creștini și preoți veseli și mulțumiți.” Și eu sunt de acord cu părerea acestui ateu. Mulțumirea sufletească și bucuria unui credincios poate constitui o mărturie convingătoare despre existența lui Dumnezeu. Sau cel puțin să trezească îndoieli în inimile necredincioșilor.

Toma avea pretenția de a vedea semnele cuielor și ale rănilor… În zilele noastre, mulți cer de la noi “semnele vieții” și ale bucuriei. Pretind de la noi să practice asceza fericirii, care este mult mai anevoioasă decât aceea a bosumflării, ar vrea ca noi să practicăm asceza surâsului. Suntem noi pregătiți de a aduce lumii slujirea bucuriei? Evident, că există bucurie și bucurie, însă bucuria creștinului nu este o bucurie oarecare, o bucurie de tarabă. Pentru a intra în posesia bucuriei, așa cum observă P. Ganne, credinciosul știe că el trebuie să se lepede de el însuși de toate aplecările lui, pentru a-și încredința întreaga viață numai lui Dumnezeu și primirii planului lui Dumnezeu în propria lui viață. Această primire a planului lui Dumnezeu nu implică numai o dimensiune intimă, ci o orientare în confruntările întregii lumi, față de frații noștri.

Aceste două dimensiuni le aflăm în prima lectură ca și în Evanghelia cuvântului de astăzi. Sofonie, care a trăit și el într-o perioadă tragică a poporului lui Israel îndeamnă Ierusalimul ca să se veselească: “Veselește-te fiică a Sionului, bucură-te Israele… brațele tale să nu slăbească…” și își sprijină toată bucuria pe faptul că: “Domnul este în mijlocul tău ca un viteaz mântuitor…” Prin urmare, aici se află toată fericirea: de a se simți iubiți, iertați, și primiți de Dumnezeu. Oricât de multe și de grele ar fi păcatele noastre, nu este învoită “albirea mâinilor”. Când Dumnezeu se află printre noi, Mântuitor puternic, este posibil ca toate să le luăm de la început și să scriem o nouă istorie.

Mai întâi să-L iubim pe Dumnezeu și să-I facem voința, și apoi, să-l iubim pe aproapele ca pe noi înșine. Acesta este și conținutul predicii lui Ioan Botezătorul. La întrebarea “Ce trebuie să facem?” înainte mergătorul răspunde: “Cel ce are două haine, să dea una celui ce nu are, cel ce are de-ale mâncării, să facă așișderea”. Aceasta înseamnă că semnul pe care l-am descoperit este prezența aproapelui care stă în înțelegerea noastră de a-l ajuta.

Vameșilor și perceptorilor, botezătorul le recomanda: “Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați”. El nu le spune: “Din ceea ce ați furat mai dați și de pomană și așa veți împăca și capra și varza; veți pune ordine în acele socoteli mult prea mult încurcate și veți reduce la tăcere remușcările conștiinței”. În exercitarea propriei profesiuni dreptatea trebuie să ocupe primul loc.

Soldaților le spune: “Să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept ci să vă mulțumiți cu solda voastră”. Asta putea s-o spună numai Ioan Botezătorul, întrucât prin părțile acelea pustii nu existau sindicaliști… Mai putem adăuga – așa cum sintetizează G. Beaquet, atât planul social al condiviziunii bunurilor, cât și pe plan fiscal sau polițienesc al neacceptării violenței, al minciunii, al oprimării și al căutării profitului în dauna altora.

Ioan Botezătorul, autorizat de a semnala prezența Domnului printre oameni insistă asupra respectului față de om, ca o condiție fundamentală pentru recunoașterea Domnului. În această perspectivă, chiar și instituțiile trebuie să fie în slujba omului. Dar mai ales, descoperirea aproapelui este elementul esențial al bucuriei noastre. Iubindu-i pe frați și pe Dumnezeu, eu mă realizez cu ființa comunională, și ca atare nu numai că am dreptul la fericire, ci sunt chiar fericit.

Ioan, deși în predicile lui aspre unde nu lipsesc asemănări severe și concrete ca aceea a lopeții cu care se separă grâul de pleavă destinată focului nestins, nu poate să nu propovăduiască și vestea cea bună. Și pentru el persoana se realizează atunci când se golește de ea însăși și se îndreaptă spre cel Preaînalt și spre frați. În lectura a doua și Sfântul Paul scriind creștinilor din Filipi, insistă asupra acestui lucru, adică a bucuriei. Iar cuvintele sale înfocate reprezintă cea mai solemnă dezmințire pentru cei ce văd în biserică numai un fel de întreprindere de pompe funebre sau un refugiu pentru lumea handicapată și tristă.

Evident, apostolul este stăruitor: “Vă zic încă: bucurați-vă…”. Repetă mereu același lucru, ceea ce înseamnă că atunci când scria aceste rânduri era deja cu părul alb sau cărunt. Însă așa cum observă Maillot “bătrânețea este acel moment al vieții în care nu se mai repetă același lucru, dar în care se află esențialul și numai esențialul; este clipa în care se decantează tot ceea ce este accesoriu și rămâne numai ceea ce ajută vieții”. Ei bine, iată după o viață plină de tot felul de peripeții, de călătorii riscante, de naufragii și persecuții, polemici mușcătoare, împotriviri violente și lupte, Paul știe una și bună atunci când îi îndeamnă pe credincioși “bucurați-vă”. Bucuria este tot ceea ce mai rămâne, atunci când tot restul a dispărut și a fost uitat.

De aceea și Sfântul Paul, precizează despre ce fel de bucurie este vorba. Este bucuria care vine de la Cristos, din dragostea sa pentru biserică: “Bucurați-vă în Domnul”, sau pentru Domnul, pentru că Domnul aproape este. O bucurie, care se transformă în amabilitate și îngăduință, care dă sens proporțiilor, capacitatea de a nu săvâși neghiobii și nedreptăți. Bucuria implică dispariția îngrijorărilor și neliniștilor. Aici este vorba de a alunga tristețea cât mai departe de la noi, și de a nu ne enerva pentru nimic în lume. În privința aceasta Sfântul Paul ne recomandă o rețetă curioasă: “Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri” (V. 6) Cereri, da, dar și “mulțumiri”. Apostolul ne îndeamnă să nu uităm de a mulțumi Domnului. Bucuria este capacitatea de a spune “mulțumesc”.

În cele din urmă, pacea, ca o urmare logică a bucuriei: “și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Cristos Isus” (Fil. 4, 7). Să luăm aminte și să fim foarte atenți la itinerariul propus de Sfântul Paul pentru a ne învrednici și noi de această pace, adică de a simți apropierea Domnului, a avea îngăduință și dragoste față de toți, a alunga tristețea din inimi, a ne ruga și a mulțumi Domnului pentru toate. Așadar, Cuvântul Domnului, care ni se adresează astăzi reprezintă un îndemn la bucurie. La bucuria de a ne ști iubiți (prima lectură). Bucuria de a cunoaște ceea ce Dumnezeu cere de la noi (evanghelie). Bucuria, ca realitate care rezistă, care rămâne chiar și atunci când toate ne lipsesc și când toți ne sunt împotrivă (lectura a II-a). “Bucuria este “adevărul” ființei noastre” (P. Ganne). Pentru creștin, ea înseamnă a trăi în bucurie și în veselie și în liniște sufletească.

 

* * *

 

A III-a Duminica din Advent (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Cu mulți ani în urmă, în Persia conducea un monarh care își iubea mult poporul. Pentru a-l cunoaște mai bine, avea obiceiul să intre în mijlocul lui travestit în cele mai diferite feluri.

Într-o zi, s-a dus, îmbrăcat în hainele unui mizerabil, într-o piață mare, a luat loc într-un colț și a făcut cunoștință cu un măturător. În fiecare zi se întorcea și se așeza alături de el, împărțea cu el mâncarea și vorbeau atât de mult încât sărmanul s-a atașat de necunoscut.

Până când împăratul i-a descoperit adevărata lui identitate și i-a cerut să-și aleagă un dar care să-i amintească de el.

Omul a privit tulburat, apoi a spus: “V-ați lăsat palatul somptuos pentru a veni aici în fiecare zi să împărtășiți viața mea dură și mizeria mea. Altora le-ați fi putut dărui bogății, dar v-ați dăruit mie. De aceea, vă cer numai un singur lucru: să nu mă lipsiți niciodată de prietenia dumneavoastră” (Fabulă persană).

2. Tema

Trebuie să mergem în întâmpinarea lui Isus cu bucurie, chiar dacă este un rege sărac și se naște într-un grajd.

Lasă capriciile și plictiseala.

Mergi în întâmpinarea lui Isus,

mergi înaintea lui cu bucurie!

Sau:

“Vizita ta, Isuse, ne umple de bucurie”.

3. Mesajul zilei

Există un copil – spune Evanghelia – care l-a întâlnit pe Isus încă înainte de a se naște și a început să tresalte de bucurie.

- Cine este? Ioan Botezătorul.

- Dar și cei mai mari s-au bucurat de prezența pruncului Isus: “Săraci… bătrâni… străini, întâlnindu-l pe pruncul Isus, s-au umplut de bucurie. Cine sunt? Păstorii, Elisabeta și Zaharia, Simeon și Ana, magii…

- Astăzi, Ioan Botezătorul, devenit adult, pentru a pregăti calea Domnului, ne face o recomandare: “Dacă vreți să-l întâlniți cu bucurie pe Isus, «Convertiți-vă!»”.

Ce înseamnă “a te converti”?

- Înseamnă: a părăsi drumul greșit și a porni pe drumul cel bun. Pentru a întâlni o persoană trebuie să mergi pe același drum!

- Drumul pe care trece Isus este cel al bucuriei adevărate, pline de iubire. Cine nu merge pe acest drum nu-l întâlnește și nici nu poate să-l întâlnească pe Isus, regele bucuriei și al iubirii.

Drumul lui Isus este drumul bucuriei adevărate. Sunt două timpuri de bucurie și le cunoașteți bine.

- Există o bucurie falsă. Noi o căutăm cu înfocare în capricii, urmându-ne comoditatea. Dacă vrem să-l întâlnim pe Isus, “Regele sărac”, trebuie să știm să ne mulțumim chiar și cu puțin când circumstanțele ne-o cer, să nu fim exigenți, să nu risipim bani în lucruri inutile, în daruri care nu folosesc la nimic; trebuie, mai ales, să evităm acele bucurii false, trecătoare și legate de rău, de vină.

- Există și o bucurie adevărată: se naște din inima bună și ne face generoși; provine din îndeplinirea datoriei, chiar dacă ne cere sacrificii… Cine urmează calea binelui cu rea voință, cine se roagă forțat, cine vine la sfânta Liturghie murmurând etc. este pe un drum pe care Isus nu trece. De aceea, exclamăm cu toții împreună: “Aleluia, Dumnezeu vine în mijlocul nostru cu bucurie!”

Drumul lui Isus este drumul iubirii.

- Isus vine la toți; sfântul Ioan Botezătorul are față de fiecare o atitudine deosebită de bunătate și de dreptate: față de încasatorii de taxe, față de soldați, față de bogați…

- Și noi ce trebuie să facem? Ce-ar răspunde Botezătorul la întrebare, chiar dacă Evanghelia nu vorbește despre copiii care s-au dus la el?

- Cu siguranță, ar răspunde așa: “Și voi, copii, iubiți-vă, împărțiți totul ca frații, fiți generoși la școală, acasă, la joacă, peste tot. Pentru că drumul pentru a-l întâlni este cel al bunătății”. De aceea, exclamăm cu toții împreună: “Aleluia, în mijlocul nostru vine Dumnezeul iubirii!”

4. Exemple

a) A fost odată un păstor bătrân, care nu obosea niciodată să repete: Va veni marele rege. Va veni regele iubirii.

- Când va veni? întreba nepoțelul.

- Curând!

- Va purta o coroană de aur?

- Da, da, dar va fi regele iubirii.

Nepoțelul, în așteptare, exersa cu pasiune la flaut; voia să fie gata pentru momentul în care va veni regele. Voia să-i cânte cel mai frumos cântec.

Într-o noapte, deasupra Betleemului a apărut o stea și îngerii le-au spus păstorilor:

- Nu vă temeți; s-a născut Mântuitorul; s-a născut regele care vine să ne aducă iubirea.

Mai întâi, băiatul a fugit spre lumină; dar steaua nu s-a oprit deasupra unui palat regal, ci deasupra unei colibe; a văzut nu un rege, ci un copil sărac… și era dezamăgit.

Așadar, acesta era regele pe care îl prevestise bunicul? Nu! Trebuia să fie o greșeală!

Copilul s-a întors dezamăgit, plin de amărăciune. S-a îndepărtat în noapte… Dar încă de departe a auzit un copil plângând și acel plânset i-a atins inima.

S-a întors la grotă. L-a văzut pe micul Isus între Maria și Iosif, care îl ținea în mâini, plângând. Și-a scos flautul și a început să cânte cele mai frumoase melodii pe care le învățase. Copilul s-a liniștit imediat. L-a privit pe copilaș și i-a zâmbit.

Atunci s-a bucurat și a simțit că acel zâmbet îl îmbogățea mai mult decât tot aurul din lume (B. Ferrero).

b) Un copil s-a dus în fața lui Dumnezeu cu o floare.

Dumnezeu i-a spus: “Dă-mi-o!”

El s-a supus și a pus floarea în fața Dumnezeului său.

Dar Dumnezeu a repetat: “Dă-mi-o!”

Copilul, cu mâinile goale, a rămas șocat. Ce să facă?

Pentru a treia oară, Dumnezeu i-a poruncit, zâmbind: “Dă-mi-o!”

Și copilul l-a întrebat: “Ce trebuie să îți dau, Domnul meu?”

“Nu floarea, fiul meu, ci inima ta!” a fost răspunsul lui Dumnezeu (A. De Mello, La preghiera della rana, E.P.).

c) Hotărâre practică

Iată un fapt care m-a entuziasmat. În grădinița (pentru copii între 3 și 6 ani) din Serravalle, din Republica San Marino, la care mergea fetița mea, copiii, cu ocazia tradiționalei vizite a lui Moș Crăciun, nu au primit daruri, pentru că acesta a venit cu sacul gol.

Chiar copiii l-au umplut cu rechizite pe care le-au împachetat cu multă generozitate pentru copiii albanezi (Città Nuova, 3 [1994] 7).

 

* * *

 

Duminica a III-a din Advent (C)

Autor: pr. Nicolae Farcaș
Copyright: Predici.cnet.ro

Evanghelia duminicii de astăzi, în continuare cu cea a duminicii trecute, ne prezintă predica lui Ioan Botezătorul în pustiu. Înainte de fragmentul pe care tocmai l-am proclamat, Ioan se adresa poporului, care venea la el pentru a se boteza, cu aceste cuvinte:

Pui de vipere! Cine v-a învățat să fugiți de mânia care vine? Securea este deja pusă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc” (Lc 3,7.9).

Cu astfel de cuvinte severe îi primea Ioan pe cei care veneau la el să se boteze. El avea dreptate, însă amenințările sale nu păreau o “veste bună“, cum ne spune evanghelistul Luca în finalul Evangheliei: “Astfel, prin multe alte îndemnuri, el predica poporului vestea cea bună” (Lc 3,18). Apoi această evanghelie nu pare în armonie nici cu tema bucuriei care caracterizează lecturile din această duminică.

Faceți roade vrednice de pocăință“, repeta Ioan mulțimilor (Lc 3,8). Dar care sunt aceste fapte? Mulțimea simplă, căreia se adresa el, aștepta propuneri clare, nu discursuri abstracte și generice.

În prima parte a Evangheliei de azi (v. 10-14) apar trei grupuri de persoane: poporul, vameșii și soldații. Aceștia merg la Ioan pentru a primi sfaturi concrete.

Ce trebuie să facem?” Aceasta este întrebarea pe care i-o adresează pe rând fiecare grup. Iar îndemnul lui Ioan este unul foarte concret: el le cere o revizuire radicală a vieții plecând de la principiul etic al iubirii față de aproapele.

Mulțimilor le spunea: “Cine are două haine să împartă cu cel care nu are, și cine are provizii de alimente să facă la fel“.

Duminica trecută Ioan Botezătorul ne invita să revedem raportul cu Dumnezeu dacă vrem să pregătim venirea Mesiei. Azi ne cere să ne examinăm raportul cu aproapele în ceea ce privește iubirea, caritatea, solidaritatea, împărtășirea bunurilor, egalitatea, excluderea oricărui abuz de putere.

Nu putem să-l acuzăm pe Ioan de lipsă de claritate. Rugăciunile și devoțiunile sunt importante, necesare, bune, cu condiția însă să nu fie folosite ca motiv de a se sustrage de la ajutorul pe care trebuie să-l dăm celor nevoiași.

Venim cu plăcere în biserică pentru a ne ruga, pentru a cânta, dar când ni se cere să punem la dispoziția aproapelui bunurile pe care le posedăm… întreg entuziasmul nostru religios dispare. Și totuși, Ioan Botezătorul este înțelegător cu slăbiciunea umană. Spune el: “Cine are două haine să împartă cu cel care nu are“. Isus va cere de la ucenicii săi mult mai mult: “Pe cel care-ți ia mantia nu-l împiedica să-ți ia și tunica” (Lc 6,29).

Un alt grup care s-a prezentat la Ioan este cel al vameșilor.

Aceștia erau cei care-și exercitau profesia cea mai urâtă de popor: strângeau taxele și colaborau cu sistemul de opresiune al romanilor. Se îmbogățeau adunând bani de la cei mai săraci și fără apărare. Acestora Botezătorul nu le cere să-și schimbe profesia, ci să nu profite de meseria lor pentru a exploata pe cei mai săraci.

Poate ne gândim că nu avem de-a face cu această profesie. În schimb, trebuie să admitem că ne comportăm ca vameșii când, de exemplu, ajunși într-o funcție onorabilă, cerem sume mari pentru prestațiile noastre.

Vameșul este simbolul celui care se joacă cu banii, îi cheltuie aiurea. Vameș e cel care vinde și cumpără fără teamă, gândindu-se numai la avantaj, la câștig. Vameș e cel care înșeală pe alții, cel care profită de inocența săracului pentru a-l exploata și a se îmbogăți.

Cine se comportă ca “vameș” nu se poate pregăti pentru Crăciun numai cu câteva rugăciuni.

Ultimii care-i cer sfatul Botezătorului sunt soldații. Ne-am fi așteptat ca Ioan să le ceară să renunțe la serviciul militar, să arunce armele, să abandoneze luptele. Dar și cu ei se arată tolerant. Isus va fi mai radical și va interzice orice recurs la violență: “Nu răsplătiți răul cu rău; din contra, dacă cineva te lovește peste un obraz, întoarce-i-l și pe celălalt“.

Soldații din acel timp erau plătiți puțin, și atunci ce făceau? Având în mâini arme, profitau de puterea lor pentru a maltrata mulțimea, asupreau femeile, le luau banii și impuneau servicii umilitoare și dure celor mai slabi. Acestora, soldaților, Ioan le cere să nu mai maltrateze pe nimeni și să se mulțumească cu salariile lor.

Soldații sunt simbolul celor care pot profita de puterea lor. Cine profită de locul pe care-l ocupă, de profesia pe care o are, pentru a domina și asupri pe cei slabi, se comportă asemenea “soldatului”, și este invitat să-și revizuiască comportamentul dacă vrea să se pregătească pentru venirea Domnului.

În cea de-a doua parte a Evangheliei (v. 15-18) Ioan Botezătorul reia limbajul său aparent dur, aproape intolerant. Vorbește de separarea grâului de pleavă și vestește arderea ei în focul cel veșnic. Pe cei păcătoși îi așteaptă o judecată teribilă a lui Dumnezeu.

Și totuși, discursul dur al lui Ioan se încheie cu o frază surprinzătoare: “Și cu multe alte îndemnuri, Ioan predica poporului vestea cea bună” (v 18).

Pentru Luca mesajul lui Ioan este o Veste Bună, este promisiunea unui eveniment fericit.

Modul de a se exprima al lui Ioan poate nu e plăcut sensibilității noastre, cu toate acestea el vrea să transmită un mesaj de speranță și de bucurie. Dacă citim cu atenție textul vedem că el nu promite nici o pedeapsă a lui Dumnezeu, ci vorbește de venirea Duhului Sfânt și de focul care va arde pleava.

Apa curăță, dar poate și ucide, poate să înece. Când cel care urma să fie botezat intra în râul Iordan, Ioan împlinea un gest care însemna o purificare de pata păcatului și o moarte pentru viața trecută. Nimic mai mult. Botezul său era imperfect, incomplet, și Ioan era conștient de aceasta. Știa că apa pe care el o folosea era o baie exterioară.

Pentru a deveni limfă vitală, apa trebuie să fie absorbită de plante, trebuie să fie băută și asimilată de animale și oameni.

Botezul lui Isus nu este o apă care purifică în exterior, este apa care pătrunde înăuntru, reînvie și transformă. Este apa care devine în cel care o bea “izvor care țâșnește spre viața cea veșnică” (In 4,14). Este Spiritul său, este forța lui Dumnezeu care transformă omul vechi în creatură nouă. Este împlinirea profeției lui Ezechiel: “Vă voi stropi cu apă curată și vă veți curăța…” (Ez 36, 25-27).

Putem înțelege acum și imaginea focului. Isus ne spune: “Am venit să aduc foc pe pământ, și cât aș vrea ca el să ardă!” (Lc 12,49). Nu e focul pregătit pentru a pedepsi păcatele celor care nu se pocăiesc. Unicul foc pe care Dumnezeu îl cunoaște este cel adus de Isus pe pământ, este Spiritul care reînnoiește fața pământului. Acesta va coborî din cer în ziua de Rusalii și-i va uni pe toți oamenii într-o singură limbă, cea a iubirii.

Acesta va fi focul care va curăța lumea de tot răul, care va arde pleava.

Așadar, păcătoșii nu trebuie să se teamă de venirea lui Cristos în lume, el va veni să distrugă păcatul. Păcătoșii trebuie să se bucure pentru că a ajuns pentru ei eliberarea de tot răul care-i ținea în sclavie.

Există multe bucurii care nu sunt creștine. Ioan Botezătorul arată drumul pentru a ne umple inima de adevărata bucurie: a pregăti venirea Domnului în viața proprie prin împărtășirea bunurilor cu cei săraci și prin refuzul oricărei forme de abuz și de dominare asupra aproapelui.

 

* * *

 

Duminica a III-a din Advent, anul C (comentariu pentru copii)

Autor: Diverși alți autori
Traducere: pr. Lucian Avădăni
Copyright: Predici.cnet.ro

În timp ce continuăm drumul spre Advent, azi celebrăm a treia duminică, care este o duminică specială: este o invitație la bucurie pentru că Domnul este aproape! Chiar și Cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am ascultat este impregnat de fericire și ne invită să ne bucurăm și să ne veselim.

Am ascultat înainte de toate vocea profetului Sofonia, în prima lectură, care pronunță trei verbe foarte frumoase: “Bucură-te, fiica Sionului, tresaltă de veselie, Israele! Veselește-te… din toată inima, fiica Ierusalimului!” Bucură-te, tresaltă de veselie, veselește-te din toată inima! Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu care nu se poate proclama cu o față serioasă: trebuie proclamat cu zâmbetul pe buzi și cu ochi care strălucesc de fericire, deoarece este însuși Domnul Dumnezeu care ne cere să trăim asemenea unor persoane mulțumite.

Și de ce trebuie să ne bucurăm așa de tare? Să-l întrebăm pe profetul Sofonia și ne va răspunde imediat. Pentru că: “Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău!” Desigur, știind că Domnul este aici, viu și prezent, putem să ne veselim și să facem sărbătoare! Din acest motiv, atunci când celebrăm Euharistia, intercalăm rugăciunile cu cântece: a cânta este un mod de a exprima bucuria de a fi în prezența Domnului.

Nu doar profetul Sofonia ne spune să ne bucurăm. Azi ascultat ce le spune apostolul Paul filipenilor: “Bucurați-vă mereu în Domnul, și iarăși vă spun: bucurați-vă”. De două ori repetă aceeași invitație la bucurie, în caz că prima dată nu am înțeles bine! Apostolul Paul este foarte clar: bucurați-vă, adică veseliți-vă, fiți fericiți; în Domnul: acesta este motivul bucuriei: a fi cu Domnul, și doar împreună cu el vom putea să gustă adevărata fericire; mereu, în orice moment, în orice împrejurare a vieții. Putem să fim mereu fericiți, pentru că Domnul este mereu cu noi.

Să clarificăm: când Apostolul Paul spune “Bucurați-vă!” nu vrea să spună: “râdeți mereu!” Vrea să ne îndemne să avem inima senină și sufletul plin de pace, știind că Domnul este cu noi. Această bucurie care locuiește în inimă se vede din modul în care noi relaționăm cu celelalte persoane, din tonul vocii pe care îl avem în vorbire, din expresia feței, din privirea senină… Creștinii sunt persoane mulțumite. Toți au posibilitatea să știe și să vadă că Domnul este aproape din bucuria pe care o văd la noi. Dar suntem cu adevărat mulțumiți? Suntem fericiți pentru că Domnul este cu noi? Ne bate inima de bucurie când ne gândim cât suntem iubiți de Tatăl nostru bun?

Toți vrem să fim fericiți și această dorință nu este doar a noastră: aparține inimii persoanelor din orice timp. Și într-adevăr, în Evanghelia după sfântul Luca pe care abia am ascultat-o, întâlnim multă lume care dorește să fie fericită: sunt persoanele care acordă atenție anunțului Veștii Bune care este proclamat de Ioan Botezătorul. Ioan repetă fără oprire că Mesia este pe punctul de a ajunge: “Eu vă botez cu apă, dar vine unul mai mare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei; el vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc”. Mesia pe care poporul lui Israel îl așteaptă de secole, în sfârșit, ajunge! Cu el va veni cu siguranță și fericirea. De aceea cei care îl ascultă îi adresează lui Ioan o întrebare fundamentală: “Ce trebuie să facem?”

E clar! Știind că se apropie Mesia, nu se poate sta degeaba, să se continue viața din totdeauna ca și cum nu s-ar întâmpla nimic: este necesară pregătirea. Și Ioan Botezătorul răspunde fiecăruia în mod clar: “Cine are două haine să împartă cu cel care nu are și cine are provizii de alimente să facă la fel”. Aceasta e tot? Ajunge atât? Cineva se așteaptă poate la nu știu ce lucruri dificile de făcut și în schimb Ioan Botezătorul invită să facă un singur lucru: să împartă și altora ceea ce au ei.

Într-adevăr, nu se poate să fii fericit de unul singur! Cum poți să trăiești fericit având alături pe cineva care plânge și suferă pentru că nu are nimic ce să mănânce și să se îmbrace? Fericirea cere să fim alături cu cei care nu au, împărțind ceea avem, cu simplitate. Nu sunt necesare mari inițiative, care fac subiectul știrilor, sunt suficiente mici gesturi făcute în liniște și concrete pe care fiecare poate să le facă, pe care fiecare familie le poate decide împreună. Este de ajuns ceva de îmbrăcat, o pungă de orez… Este suficient un zâmbet atunci când oferi niște mere sau o pâine.

Aproape de noi, aproape de casele sau de școlile noastre, pe străzile de la marginea cartierelor, dar mai cu seamă, aici, în localitatea noastră, vă asigur că sunt persoane care nu au nimic și au nevoie de orice… Poate nu ne dăm seama, poate suntem obișnuiți să le vedem, să le întâlnim în fiecare zi, încât nu mai acordăm nici o atenție acestor persoane. Și totuși, strada care duce la Isus trece pe lângă ele, Ioan Botezătorul continuă să repete încă, și nouă, ceea ce spune lângă Iordan: “Cine are… să dea celui care nu are”.

Cuvântul din această duminică este un Cuvânt de bucurie: putem să trăim în orice moment cu certitudinea că Domnul ne iubește și este cu noi, aproape, foarte aproape. Dar acest cuvânt cere și implicarea noastră: ne cere să trăim toată săptămâna care începe ținând ochii și inima deschise, pentru a recunoaște orice situație în care putem să punem în practică invitația lui Ioan Botezătorul: “Cel care are să dea celui care nu are!” Este modul cel mai simplu și cel mai bun pentru a ne pregăti să-l primim pe Domnul care vine.

Comentariu îngrijit de Daniela de Simeis

 

* * *

 

Duminica a III-a din Advent, C (lectio divina)

Autor: FSC
Copyright: FSC

TEXTUL BIBLIC: Luca 3,10-18

10 În acel timp, mulțimile care veneau să se boteze îl întrebau pe Ioan:

- Ce trebuie să facem?

11 Iar Ioan le răspundea:

- Cine are două haine să împartă cu cel care nu are și cine are provizii de alimente să facă la fel.

12 Au venit și unii vameși să se boteze și l-au întrebat:

- Învățătorule, noi ce trebuie să facem?

13 El le-a răspuns:

- Să nu cereți nimic mai mult peste ceea ce v-a fost poruncit să luați.

14 La rândul lor, ostașii îl întrebau și ei:

- Dar noi ce trebuie să facem?

Și le-a zis:

- Să nu asupriți pe nimeni, nici să nu învinuiți pe cineva pe nedrept, și să fiți mulțumiți cu solda voastră.

15 Deoarece poporul era în așteptare și toți se întrebau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva el este Cristos, 16 drept răspuns Ioan a zis tuturor:

- Eu vă botez cu apă, dar vine unul mai mare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei; el vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. 17 El are lopata în mână și va curăța aria; el va aduna grâul în hambarul său, iar pleava – - va arde în focul care nu se stinge.

18 Și cu multe alte îndemnuri, Ioan propovăduia poporului vestea cea bună.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Reluăm astăzi versetul 3 citit duminica trecută. Amintim astfel că fondul din această duminică are de-a face cu “botezul” ritual de iertare, cu această trăire a pocăinței pentru întoarcerea la Domnul.

Săptămâna trecută ne erau semnalate câteva metafore care se refereau cu pregătirea unui drum netezit și liber pentru ca să poată veni Domnul. În acest caz reflecțiile sunt mai concrete și apar la lumină trei întrebări care provin dintre personaje distincte: oamenii, vameșii și ostașii. Fiecare grup îl întreabă pe Ioan ce trebuie să facă, adică modul în care se realizează în manieră concretă această pregătire, care implică netezirea drumurilor…

Oamenilor și mulțimii în general, Ioan le va spune ca să aibă capacitatea de a împărți cu aceia care nu au sau au mai puțin. Este – - invitație clară la împărțire și la generozitate. Aceasta este prima atitudine pentru a fi pregătiți. Luca va relua această temă de mai multe ori în Evanghelie și în cartea Faptele Apostolilor.

Vameșii erau foarte disprețuiți atât din punct de vedere politic cât și religios. Erau iudei care erau în slujba puterii imperiale romane și care, în afară de faptul că erau necurați datorită contactului cu păgânii, își luau un procent din ceea ce strângeau în mod excesiv de la proprii lor frați iudei. Acestora Ioan le spune să nu ia mai mult de la oameni. Adică, ei trebuie să învețe să reglementeze ambiția care-i face nedrepți. Trebuie să fie eliminată ambiția nemăsurată…

Al treilea grup este constituit din ostași, adică din personalul militar imperial care controla în acea perioadă teritoriile palestiniene. Lor, Ioan le spune ca să nu-i mai asuprească pe oameni. Locul pe care-l aveau ca păzitori ai ordinii publice face ca în anumite cazuri ei să abuzeze de putere. În loc să-i păzească pe oameni ajungeau să-i asuprească și să-i domine.

După cele trei răspunsuri, începând de la versetul 15 întâlnim altă tematică: cine este Mesia? În fața predicii aprinse și aprige a lui Ioan, unii cred că el este Mesia. În fața acestei realități Ioan Botezătorul va spune clar că el nu este Mesia. Mesia este mai puternic decât el, îi va boteza cu Duh Sfânt și cu foc… Pe de altă parte, este relatată una din funcțiile lui Mesia în timpurile din urmă: despărțirea celor buni de cei răi… Acesta este mesajul exigent însă de speranță și de veste bună pe care îl aduce Ioan Botezătorul mulțimii.

Pentru a ține cont: Versetele 10-14 din textul de astăzi aparțin evanghelistului Luca. Menținând universalitatea chemării la mântuire, el semnalează și importanța de a practica iubirea și dreptatea din partea credinciosului.

Alte texte biblice pentru a consulta: Fap 2,37; Is 58,7; In 1,19-20.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar termenul “Ioan (Botezătorul)”.

Întrebări pentru lectură

- Care sunt cele trei grupuri care se apropie de Ioan Botezătorul în acest text evanghelic?

- Ce-l întreabă oamenii pe Ioan?

- Ce le răspunde?

- Cu cine trebuie să împartă?

- Ce-l întreabă vameșii pe Ioan Botezătorul?

- Ce le răspunde?

- Ce-l întreabă ostașii?

- Ce le va spune Ioan?

- Ce întrebare au oamenii care văd și ascultă uimiți răspunsurile lui Isus?

- Ce le spune Ioan Botezătorul?

- Care va fi diferența între Ioan Botezătorul și Mesia care trebuie să vină?

- Ce va realiza Mesia la sfârșitul timpurilor?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Încă – - dată ne întrebăm în acest timp de Advent: sunt dispus să mă convertesc și să-mi schimb viața întorcându-mă pe căile lui Dumnezeu?

- Ce acțiuni concrete de schimbare îmi inspiră Domnul?

- Sunt dispus să fiu generos și să împart cu frații mei puținul sau multul pe care pot să-l am?

- Împart timpul meu, talentele mele, capacitățile mele cu alții sau mă închid în mine însumi?

- Sunt capabil să “limitez” ambițiile mele pentru a nu dăuna altora?

- Care sunt “ambițiile” din viața mea astăzi? De ce tip sunt ele? Sunt ele în acord cu Evanghelia, sunt legitime sau sunt contrare mesajului Domnului nostru?

- În exercitarea vieții mele de relație cu frații mei, cum gestionez dimensiunea puterii? Îmi amintesc că puterea în cheie evanghelică este slujire și dăruire? Fac “abuz de putere” în unele circumstanțe ale vieții?

- Redescopăr în fiecare zi că Isus este unicul Mesia? Care sunt “mesia” din lumea mea actuală?

- Caut să am atitudinea lui Ioan care-l vestește pe Mesia și arată clar că nu el este Mesia?

- Am tentația de a simți că sunt un “mesia” când fac ceva bun? Caut să am – - atitudine umilă știind că în fața măreției lui Mesia nu sunt nimic?

- Caut să fiu dintre cei buni ca să fiu pregătit pentru momentul în care vine Isus Cristos, unicul Mesia, ca să realizeze judecata finală?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru a favoriza, a trezi și a lumina pasul rugăciunii, sugerăm citirea unui punct din Catehismul Bisericii Catolice, care ne vorbește despre judecata finală:

1040. Judecata de pe urmă va avea loc la a doua venire în slavă a lui Cristos. Singur Tatăl îi cunoaște ziua și ceasul, numai El îi hotărăște venirea. Prin Fiul său Isus Cristos, Tatăl își va rosti atunci cuvântul definitiv asupra întregii istorii. Vom cunoaște sensul ultim al întregii lucrări a creației și al întregii economii a mântuirii și vom înțelege căile minunate pe care Providența va fi călăuzit orice lucru spre scopul său final. Judecata de pe urmă va arăta că dreptatea lui Dumnezeu e biruitoare asupra tuturor nedreptăților săvârșite de creaturile lui și că iubirea lui e mai puternică decât moartea (cf. Ct 8,6).

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru a interioriza acest text vă propunem să țineți cont de cele trei întrebări care i se pun lui Ioan astăzi, mai ales de prima (versetul 10).

Ținând cont de asta, să contemplăm misterul lui Dumnezeu în viața noastră și să ne întrebăm în fața Prezenței Sale într-un moment de rugăciune devotată…

- Ce pot să fac? În mijlocul mediocrității din ambientul meu și din viața mea…

- Ce pot să fac? În mijlocul temerilor și neliniștilor mele…

- Ce pot să fac? În fața nedreptății și sărăciei multor frați…

- Ce pot să fac?

- Ce pot să fac?

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Revizuirea propunerilor asumate în săptămânile anterioare, la începutul Adventului, pentru a pregăti inima și a-l primi pe Domnul care vine în întâmpinarea noastră. Dacă nu s-au făcut aceste propuneri, faceți-le în acest moment.

Propunere comunitară

- Cu grupul tău de tineri dialogați despre “mesia” din timpul nostru:

- – Cine pretind astăzi că sunt “mesia”?

- – Pe cine urmează și valorizează tinerii din ambientul tău în general ca “mesia”?

- – Este ușor sau nu a percepe că Isus Cristos este unicul Mesia?

- – Care sunt dificultățile în acest sens astăzi?