Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a II-a după Paști (A Tomii)
Evanghelia: Ioan 20,19-31
Apostolul: Fapte 5,12-20

Ioan 20,19-31

Și fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), și ușile fiind încuiate, unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Isus și a stat în mijloc și le-a zis: Pace vouă! Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. Și Isus le-a zis iarăși: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit și Eu pe voi. Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: Luați Duh Sfânt; cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute. Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Isus. Deci au zis lui ceilalți ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. Și după opt zile, ucenicii Lui erau iarăși înăuntru, și Toma, împreună cu ei. Și a venit Isus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios ci credincios. A răspuns Toma și I-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu! Isus i-a zis: Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut! Deci și alte multe minuni a făcut Isus înaintea ucenicilor Săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris, ca să credeți că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, și, crezând, să aveți viață în numele Lui.

 

Autori

pr. James Gilhooley
pr. Phil Bloom
pr. Anthony M. Coniaris
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Anton Dancă
pr. Ilie Cleopa
pr. Anton Dancă
pr. Daniel Iacobuț
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Alessandro Pronzato
pr. Vasile Florea
pr. Raniero Cantalamessa
pr. George Dimopoulos
pr. Eduard Patrașcu
pr. Șerban Tarciziu
pr. Anton Dancă
volum colectiv ITRC 2
volum colectiv ITRC
pr. Anton Iștoc
pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Visarion Iugulescu
Diverși alți autori
pr. Șerban Tarciziu
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
pr. Alessandro Pronzato
pr. Vasile Rob
pr. Mihai Tegzeș
pr. Mihai Tegzeș
pr. Olimpiu Todorean
FSC
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
pr. Alessandro Pronzato
pr. Claudiu Dumea
pr. Șerban Tarciziu

 

* * *

 

Mâini cicatrizate!

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Un misionar a fost torturat pentru că l-a predicat pe Cristos în Burma păgână. Unghiile i-au fost smulse și el a fost spânzurat de degete, astfel încât mâinile i-au rămas strâmbe și pline de cicatrice. Mai târziu când a cerut permisiunea să predice într-un anumit oraș, prințul păgân al acelui oraș a refuzat spunând: “I-aș lăsa să vorbească pe zece oameni obișnuiți, dar nu pe tine cu aceste mâini cicatrizate. Oamenii nu vor asculta ceea ce spui, căci nu vor putea să nu se uite la mâinile tale.” Concluzia ar fi că mâinile cicatrizate ale misionarului ar vorbi mai convingător despre iubirea lui pentru Cristos decât orice cuvinte pe care le-ar putea spune.

Lecția evanghelică de astăzi ne vorbește despre cicatricele lui Isus. Când ceilalți discipoli i-au spus lui Toma că l-au văzut pe Domnul, Toma le-a răspuns: “Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede”. Opt zile mai târziu, când discipolii erau în încăpere și Toma era și el cu ei, ușile fiind încuiate, Domnul nostru a stat în mijlocul lor și a spus: “Pace vouă”. Apoi i-a spus lui Toma: “Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios ci credincios”. Toma i-a răspuns: “Domnul meu și Dumnezeul meu!” Toma a crezut când a văzut cicatricele lui Isus. Pentru el cicatricele erau cea mai mare dovadă a faptului că acesta era cu adevărat Isus, Isus care a suferit și a murit, Isus care a înviat din mormânt. Prin lecția evanghelică de astăzi, Cristos cel Înviat ne apare și nouă. Ne arată urmele rănilor din palmele Sale și din coasta Sa! Ce ne învață cicatricele lui Cristos? Ce ne spun despre El?

 

Cicatricele vorbesc.

În primul rând, cicatricele lui Cristos vorbesc cel mai elocvent despre iubirea Lui pentru noi. Sf. Paul scrie: “Căci Cristos, încă fiind noi neputincioși, la timpul hotărât a murit pentru cei necredincioși. Căci cu greu va muri cineva pentru un drept; dar pentru cel bun poate se hotărăște cineva să moară. Dar Dumnezeu Își arată dragostea Lui față de noi prin aceea că, pentru noi, Cristos a murit când noi eram încă păcătoși” (Romani 5,6-8).

O fetiță stătea pe genunchii mamei ei, și privind la fața acesteia a spus: “Mămico, ai cel mai frumos păr și cei mai dulci ochi din câți am văzut eu vreodată. Și mămico, fața ta e cea mai blândă din toată lumea. Dar, mămico, de ce sunt brațele tale atât de urâte?” Mama i-a explicat fiicei ei că atunci când ea era bebeluș, casa a luat foc. A alergat în casă și a scos-o pe micuță din leagănul ei, salvând-o. În timp ce făcea aceasta, brațele și mâinile ei s-au ars rău de tot. Când fetița a auzit toate acestea, lacrimile au început să îi curgă pe față. Uitându-se încă o dată la fața mamei sale a spus: “Mămico, ai cel mai frumos păr pe care l-am văzut vreodată, și fața ta e cea mai dulce, iar ochii tăi sunt minunați. Dar, mămico, mâinile și brațele tale sunt cele mai frumoase. Te-am iubit mereu, dar acum te iubesc mai mult ca niciodată”.

Urmele rănilor lui Isus vorbesc elocvent despre iubirea Sa pentru noi. O astfel de elocvență ar trebui să trezească în orice creștin adevărat răspunsul pe care l-a trezit în Toma și în fetiță: “Domnul meu și Dumnezeul meu, te-am iubit înainte, dar acum te iubesc mai mult ca niciodată”.

În al doilea rând, urmele rănilor lui Isus ne învață că viața este o luptă. Crede cineva că un bun creștin nu suferă niciodată? “Dumnezeu a avut un Fiu fără de păcat”, a spus Sf. Augustin. “Nu a avut nici unul fără suferință”. El nu ne-a promis niciodată imunitate față de suferință – propriul Lui Fiu a suferit – ci ne-a promis victoria în suferința noastră. “În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea”, a spus El. Cel mai rău lucru pe care diavolul îl poate face este să îl omoare pe Dumnezeu. Fiind învins în aceasta, în momentul lui de maximă putere, când poartă cea mai tare armură a lui, răul nu mai poate fi din nou victorios.

În al treilea rând, cicatricele lui Isus vorbesc elocvent despre iubirea Sa, dar ele le vorbesc de asemenea cicatricelor noastre. Cea mai grea parte a suferinței pentru creștini este ceasul întunecat în care sunt ispitiți să creadă că Dumnezeu nu este cu ei în suferința lor; când ei își închipuie că Isus domnește în vreun paradis îndepărtat, netulburat de nenorocirea lor. Acest lucru pur și simplu nu este adevărat! Primul lucru pe care îl face Isus atunci când vine la cei care suferă este să le arate mâinile lui cu cicatrice. Ce parolă! Atunci când își verși cele mai pătimașe proteste în fața lui Isus, întrebându-l de ce a trebuit să ți se întâmple aceasta tocmai ție, privește! El îți arată mâinile Lui.

În fine cicatricele de pe trupul lui Isus au fost cauzate de păcatul omului. Dacă ar trebui să alegem un simbol pentru păcat, poate cel mai bun ar fi un piron. Fiecare păcat este un piron care continuă să fie împlântat în trupul lui Isus. Cea mai bună definiție a păcatului este aceea că nu e doar încălcarea poruncilor, ci chiar mai mult rănirea inimii lui Dumnezeu.

Un soldat se afla împreună cu forțele de ocupație în Germania, departe de soție, de casă și de cei dragi. Într-o seară, străbătea o stradă unde una dintre puținele clădiri rămase era o casă rău famată, cu ușa de la intrare decorată cu fotografii sugestive. Se simțea puternic ispitit. Și-a băgat mâna în buzunar după portofel. Când l-a deschis privirea i-a căzut pe o imagine cu Cristos răstignit, pe care o purta la el. A văzut rănile de la mâinile Domnului. S-a gândit la piroanele pe care păcatul lui le-ar împlânta în aceste mâini. Apoi, fără ezitare, s-a îndepărtat de ispită spunându-și în sine: “Nu pot păcătui împotriva Lui. Am uitat de rănile Lui”.

 

Urme pe cer și urme de piroane.

Un francez străbătea deșertul cu un arab ca și călăuză. Zi după zi, arabul îngenunchea pe nisipul arzător și îl chema pe Dumnezeul său în rugăciune. Într-o seară, când arabul a îngenuncheat să se roage, francezul necredincios l-a întrebat: “De unde știi că există un Dumnezeu?” Călăuza s-a uitat un moment la el și apoi a răspuns: “De unde știu că există un Dumnezeu? Îți voi răspunde la această întrebare, dacă îmi dai voie să îți pun mai întâi eu una. De unde am știut în dimineața aceasta că o cămilă și nu un om a trecut pe lângă cortul nostru în timp ce dormeam noaptea trecută?” Francezul a râs și a spus: “Cum adică, am știut datorită urmei de copită de pe nisip. Acea urmă nu era de la piciorul unui om.” Arabul a privit atunci spre apus unde soarele apunând arunca raze roșii și aurii și violete pe bolta cerului, și arătând spre soare spuse: “Nici aceasta nu este urma lăsată de un om”.

Lumea din jurul nostru este plină de urmele lui Dumnezeu! Fiecare apus de soare, fiecare răsărit, fiecare copac, fiecare floare, fiecare lac, fiecare fir de iarbă, fiecare stea care strălucește pe bolta plină de diamante care învăluie această minunată lume a noastră – este o urmă lăsată de Creatorul nostru. Biblia ne spune: “Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria” (Psalm 19,1). Cel care poate vedea soarele roșiatic scufundându-se în marea lui violacee, stropind cerul cu raze aurii și roșu aprins – și nu vede încă urmele Creatorului său – este ca o pereche de ochelari fără o pereche de ochi în spatele lor.

Însă Dumnezeu nu ne-a lăsat să urmăm calea spre El luându-ne după urme. S-a revelat pe Sine nouă prin paginile Cuvântului Său. Cartea naturii ne poate spune că există un Dumnezeu, dar numai Cartea lui Dumnezeu ne poate spune cum este El – și ce a făcut El pentru noi prin Isus Cristos, Fiul Său. Urmele apusului și răsăritului de soare ne pot spune că Dumnezeu există. Însă numai urmele piroanelor pe mâinile Mântuitorului nostru ne pot spune că Dumnezeu este IUBIRE.

Isus le-a apărut discipolilor Săi, și lui Toma, arătându-le cicatricele din palmele și din coasta Sa – cicatrice care sunt o dovadă a iubirii Sale; cicatrice care câștigă pentru noi victoria finală asupra morții; cicatrice care rostesc un milostiv cuvânt de înțelegere către rănile noastre; cicatrice pe care dacă le redeschidem prin păcatul nostru, putem spera să se închidă din nou prin sincera și onesta noastră părere de rău.

Prea mult timp am fost duri cu Toma. El este acum purtătorul nostru de cuvânt. Înconjurați și noi de cicatrice, spunem: “Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede”. Văzând urmele rănilor, nu putem decât să spunem împreună cu Toma: “Domnul meu și Dumnezeul meu!”

 

* * *

 

Despre credință

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

“Pentru că M-ai văzut, Tomo, ai crezut;
fericiți care nu au văzut și au crezut.”
(Ioan XX,29)

Din istorisirea Evangheliei citită astăzi, cunoaștem împrejurările în care Toma, zis Geamănul, a ajuns să se convingă cu simțurile proprii de realitatea Învierii Domnului. Nefiind de față în seara zilei Învierii, când Isus li se arată apostolilor, s-a îndoit când aceștia i-au spus că Domnul a înviat, și nu a vrut să creadă decât dacă va vedea semnul cuielor și va pune degetul în semnul cuielor și mâna în coasta Lui. Isus, fiindu-i milă de slăbiciunea lui, nu l-a lăsat să se piardă în necredință, ci, după opt zile, astăzi, în duminica ce îi poartă numele, se arată din nou colegiului apostolilor, fiind și Toma de față, și îl invită pe acesta să-și pună degetul în mâinile Sale și mâna în coasta Sa. Convingându-se astfel, prin propria-i experiență, de Învierea lui Isus, Toma exclamă: “Domnul meu și Dumnezeul meu!” Isus îl mustră: “Pentru că M-ai văzut, Tomo, ai crezut; fericiți sunt care nu au văzut și au crezut” (Ioan XX,29).

Ca să ne dăm seama pentru ce Mântuitorul proclamă fericiți pe cei care cred fără să fi văzut, este necesar să analizăm, măcar sumar, conceptul credinței.

Două sunt căile prin care mintea ajunge la cunoaștere: experiența și credința. Prin experiență omul cunoaște lucrurile direct, cu ajutorul simțurilor: privindu-le, pipăindu-le; sau cu ajutorul unor aparate. Acest fel de cunoaștere îl numim știință. Când însă lucrul îl cunoaștem nu direct – pe calea intuiției sau cu ajutorul aparatelor de cercetare -, ci indirect, adică din relatarea sau mărturia altora, care l-au văzut, l-au studiat și astfel s-au convins ei înșiși, direct, de veridicitatea acelui lucru, atunci cunoașterea noastră se numește credință. Aceasta poate fi omenească sau naturală, și dumnezeiască sau supranaturală. Omenească este credința pe care se întemeiază relațiile normale dintre oameni. Credem ce ne spun semenii noștri, și aceasta în măsura în care îi cunoaștem ca fiind oameni onești, deci demni de crezare. Fără această credință în mărturia semenilor, omul ar trăi într-o continuă suspiciune, neîncredere și nesiguranță. Însăși cunoașterea științifică, transmiterea rezultatelor științelor pozitive se fundamentează în mare parte pe credința umană, căci omul de rând, neavând posibilitatea să experimenteze adevărul științific ce i se comunică, se mulțumește să-l accepte de-a gata, așa cum l-a aflat, bazându-se pe probitatea celui care i-l comunică.

Dar, mai presus de această credință omenească, firească, stă credința dumnezeiască sau suprafirească, creștină, de care ne ocupăm aici. Ce este această credință? Este o virtute dumnezeiască ce ne luminează mintea și ne înclină voința ca să accepte cu fermitate adevărurile descoperite de Dumnezeu, sprijinindu-ne adeziunea pe autoritatea Lui.

Este de la sine înțeles că, dacă noi credem ce ne spune un om, cu atât mai mult trebuie să credem ceea ce ne comunică Dumnezeu care, fiind atotștiutor, nu poate greși și, fiind preasfânt, nu ne poate induce în eroare. Dar, spre a putea să ne formăm actul de credință, adică să acceptăm adevărul ce ni se prezintă ca descoperit nouă de Dumnezeu, mintea noastră simte nevoia de a se convinge, în prealabil, că acel adevăr a fost într-adevăr descoperit de Dumnezeu, adică de a-și câștiga certitudinea că Dumnezeu a vorbit oamenilor și că El s-a îngrijit ca toate câte El ni le-a revelat să ni le comunice prin persoane vrednice de crezare, cum de fapt și sunt profeții, apostolii și evangheliștii, care, așa cum apare în Sfânta Scriptură caracterul lor, nu puteau să ne relateze lucrurile altfel de cum le-au văzut și astfel ei nu ne-au putut înșela.

Odată ce am ajuns să-mi câștig certitudinea asupra acestor două adevăruri: pe de o parte asupra faptului că Dumnezeu a vorbit, a descoperit, iar pe de altă parte, asupra faptului că El, care nu poate nici să se înșele, nici să ne înșele, s-a îngrijit să-mi transmită cele descoperite prin oameni de asemenea vrednici de crezare, onești, adevărați, care îmi relatează nealterate, întregi, adevărurile descoperite, este evident pentru mine că am datoria să accept acele adevăruri descoperite de Dumnezeu, adică să cred.

Dar, pe lângă tot studiul, pe lângă toată truda mea depusă în sensul arătat, mintea mea nu poate să ajungă singură să creadă, ci are nevoie în permanență de harul ajutător al lui Dumnezeu care, cu lumina Sa, îi vine în întâmpinare și o luminează; iar voința are și ea nevoie de același har divin, care îi inspiră sentimente pioase și o înclină să-și dea adeziunea la adevărurile revelate. În felul acesta, actul de credință, deoarece s-a născut printr-o continuă influență a acțiunii divine asupra sufletului nostru, este un act divin supranatural; de aceea spunem că credința este o virtute supranaturală, iar pentru că ea îl are drept obiect pe însuși Dumnezeu și adevărurile descoperite de El, o numim virtute dumnezeiască sau teologală.

Însă, cu toate că actul credinței se formează sub influența harului divin, el rămâne totuși un act liber, adică harul luminează mintea și o înclină să creadă, însă nu o silește; omul rămâne liber să accepte sau să respingă adevărul revelat atât de delicat în sufletul său, încât îi respectă această prerogativă esențială care este libertatea; astfel că, în ultimă instanță, de om depinde să creadă sau să nu creadă, după cum el conlucrează sau nu cu lumina harului. Or, această lumină, acest ajutor de sus nu lipsește nimănui, căci, după cum afirmă Spiritul Sfânt în Epistola Sfântului Pavel către Timotei (I cap. II,V), Dumnezeu “vrea ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoașterea adevărului”, adică la credință. Deci El îi dă fiecăruia ajutorul necesar în acest scop. Prin urmare, dacă unii ajung la credință, iar alții nu, dacă unii se mântuiesc, iar alții se osândesc, vina o poartă omul, pentru că nu colaborează cu harul și nu înlătură piedicile din calea credinței.

Aceste piedici despre care vom vorbi pot fi: 1 – în mintea omului, sau 2 – în voința omului.

1. Piedicile care există în minte sunt:

a) Prejudecățile cu privire la adevărurile religioase. După unii religia este pentru cei proști și lipsiți de cultură.

b) Ignoranța. Foarte mulți nu cunosc nici măcar adevărurile elementare ale religiei creștine, iar cunoștințele lor sunt superficiale și uneori greșite.

Toți aceștia trebuie să înceapă prin a-și studia temeinic religia.

c) Îngâmfarea este o altă piedică. Aceasta îl face pe om să-și considere propria rațiune drept criteriu suprem al adevărului și să fie refractar la tot ce vine de la alții, respingând mai ales tot ce el nu poate înțelege, chiar dacă faptul prezentat nu ține de domeniul științei și nu se poate explica pe această cale. “Dacă aș vedea pe cineva intrând în apa de la Lourdes numai cu un picior și ieșind cu două, mai curând aș crede că am înnebunit decât să admit faptul!”, declară scriitorul Anatole France, pe bună dreptate poreclit “papa necredinței”. Necredincioșii de acest gen însă pe nedrept și l-au ales ca patron pe Toma, numit de ei “necredinciosul”, deoarece ei nu-l urmează pe acesta decât până la un loc; căci, pe când Toma nu a negat posibilitatea minunii, ci doar a condiționat-o de verificarea prin simțuri – prin văz și pipăit -, necredincioșii o exclud categoric și apriori, adică ei tăgăduiesc din capul locului supranaturalul. Spre deosebire de Toma Geamănul, care a spus: “De nu voi vedea și nu voi pipăi, nu voi crede”; ei declară: “Chiar dacă voi vedea și voi pipăi, nu voi crede”: Și pentru ce? Foarte simplu. Pentru că, dacă ei ar crede, ar fi siliți – spre a fi consecvenți cu ei înșiși – să trăiască conform credinței, adică să-și facă ordine în haosul patimilor care îi stăpânesc. Or, acest lucru fiind greu și incomod, lor le convine să rămână pe mai departe în necredință.

2. Vorbind de a doua categorie de piedici ce stau în calea credinței, ele sunt cele care există în voința omului și care sunt patimile, în general, și, în speță, poftele necurate; acestea din urmă fiind principala cauză a necredinței. De aceea se și spune: “Nemo incredulus nisi impurus” (Nimeni nu este necredincios decât cel desfrânat). Există o mare doză de adevăr în afirmația lui Nicolas de Malebranche, care spune: “Adevărurile matematice rămân netăgăduite numai pentru că patimile omenești nu au nici un interes să le conteste (…) . Dacă o Academie de știință ar proclama ca adevăruri științifice porunca a șasea și a șaptea, aceste adevăruri ar avea pretutindenea atâția contestatari câți desfrânați și hoți sunt”. Da, pentru că, după cum spuneam, credința aduce cu sine obligații de ordin moral, incomode și grele, pe care omul robit patimilor refuză să și le asume, preferând să lupte contra glasului conștiinței și uzând în acest scop de toate sofismele spre a se convinge pe sine că nu există Dumnezeu, ori că, dacă totuși există, El nu se amestecă în viața omului.

După ce am clarificat conceptul și actul credinței și după ce am arătat și piedicile ce îi stau în cale, să răspundem la întrebarea pusă la început: pentru ce Mântuitorul numește fericiți pe aceia care cred fără să-și verifice cu simțurile credința?

Iată pentru ce. Acela care admite ca adevărat un lucru numai pentru că el însuși s-a convins cu simțurile și cu mintea – respingând mărturia altora – acela, pe de o parte, își pierde meritul – care constă în efortul pe care el îl depune de a accepta, de a crede acel lucru fără să apeleze la simțuri, bazându-se pe mărturia altora, chiar dacă adevărul comunicat poate fi verificat și prin simțuri; iar, pe de altă parte, acela care aderă prin credință la adevărul descoperit de Dumnezeu prin aleșii săi, aduce lui Dumnezeu omagiul de supunere ce I se cuvine, punând atotștiința și veridicitatea lui Dumnezeu mai presus de mărturia simțurilor proprii, practicând astfel smerenia, temelia virtuților. Această virtute este necesară mai ales când e vorba să acceptăm misterele, adică adevărurile ce depășesc cu totul capacitatea minții noastre și pe care, așadar, trebuie să le primim numai sprijiniți pe autoritatea infailibilă a lui Dumnezeu, cum sunt: misterul Sfintei Treimi, al Întrupării, al transsubstanțiației sau prefacerii etc.

Iată de ce pe Sfântul Toma Geamănul, care respinge mărturia celorlalți apostoli despre Învierea și arătarea lui Isus și vrea să se convingă despre acestea cu propriile-i simțuri, Isus nu îl numește fericit, deoarece el s-a lipsit pe sine de meritul credinței supranaturale, pe care îl dă sufletului simpla sprijinire pe mărturia altuia, în ultimă analiză, pe mărturia lui Dumnezeu; în schimb Isus îi numește fericiți pe “cei ce nu au văzut și au crezut”.

Să ne adâncim, iubiții mei, credința, tot mai mult, prin citirea și meditarea cărților de doctrină creștină și mai ales a vieții lui Isus prin Evanghelie. Și fiindcă – așa cum am văzut – fără harul lui Dumnezeu nu putem ajunge să credem, să-I mulțumim lui Isus pentru că ne-a învrednicit de harul credinței și să-L rugăm, cu Apostolii: “Doamne, sporește-ne credința”. Ajută-ne să primim cu tărie tot ce ne-ai învățat și ne înveți Tu prin Biserica Ta. Și, fiindcă virtutea se dezvoltă și se întărește și prin exercițiu, să ne reînnoim zilnic actul credinței și să trăim conform comandamentelor creștine. Iar în clipele de ispită contra credinței, insuflate de Satana, să răspundem cu Isus în pustiu: “Du-te de la mine, Satano, căci scris este: Domnului Dumnezeului tău te vei închina și Lui singur îi vei sluji” (Matei IV,10). Astfel ne vom învrednici de fericirea celor ce nu au văzut și au crezut. Amin.

 

* * *

 

Despre îndoiala în credință

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut (Ioan 20, 29)

Hristos a înviat !

Iubiți credincioși,

În prima zi a Sfintelor Paști, seara, ne spune Sfîntul Apostol și Evanghelist Ioan, S-a arătat Iisus Hristos înviat ucenicilor Săi, ascunși de frica iudeilor, într-o cameră încuiată din Ierusalim și le-a spus: Pace vouă! După ce i-a liniștit, că erau tulburați și cuprinși de frică și i-a încredințat de Învierea Sa din morți, arătîndu-le mîinile și coasta străpunse de cuie și suliță pe cruce, le-a adăugat: Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi (Ioan 20, 21). Prin aceste cuvinte Domnul a trimis pe Apostoli la propovăduire, avînd misiunea să vestească Evanghelia mîntuirii la toate neamurile pămîntului.

Dar pentru a-i întări cu putere de sus la această misiune dumnezeiască de înnoire a lumii, Mîntuitorul a suflat asupra lor Duh Sfînt, și le-a dat putere să ierte păcatele oamenilor, zicînd: Luați Duh Sfînt! Cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute (Ioan 20, 22-23). Nimeni nu poate propovădui pe Hristos dacă nu este trimis de Dumnezeu și dacă nu este întărit și sfințit de harul Duhului Sfînt. Însă nu este destul pentru mîntuire numai să citim Sfînta Scriptură și să ascultăm cuvîntul Evangheliei. Trebuie să-l și facem. Nu era suficientă Apostolilor și ucenicilor Domnului numai propovăduirea cuvîntului. Ea singură nu poate mîntui fără pocăință. Apostolii aveau datoria să-i învețe voia lui Dumnezeu, dar să-i curețe și de păcate, adică să le dezlege păcatele prin spovedanie, fără de care nu poate fi iertare, pocăință și mîntuire. De aceea Domnul întemeiază acum Taina Sfintei Spovedanii, ca urmașii lor, episcopii și preoții, să spovedească pe cei ce cred, și să-i dezlege de păcate. Aceasta este singura cale de mîntuire a creștinilor: Credința dreaptă în Dumnezeu, împlinirea poruncilor evanghelice și dezlegarea păcatelor prin spovedanie.

Dar, cu rînduiala dumnezeiască, apostolul Toma nu era de față cu ceilalți apostoli cînd S-a arătat Domnul. Și cînd i-au spus toți: Am văzut pe Domnul! el nici nu s-a bucurat, nici n-a voit să creadă, pînă nu a văzut cu ochii și a pipăit cu mîna rănile Mîntuitorului (Ioan 20, 25). După opt zile, adică în Duminica a doua după Înviere, iarăși S-a arătat Iisus Hristos ucenicilor Săi, trecînd prin ușile încuiate. Atunci era și Toma de față. După ce le-a zis din nou: Pace vouă, a spus cu mustrare pentru Toma: Adu-ți degetul tău încoace și vezi mîinile Mele, și adu-ți mîna ta și o pune în coasta Mea; și nu fi necredincios, ci credincios! (Ioan 20, 26-27). Iar Toma pipăind și văzînd rănile Domnului, cuprins de frică și uimire, a strigat cu smerenie și credință: Domnul meu și Dumnezeul meu! Mîntuitorul însă l-a mustrat pentru puțina lui credință, zicînd: Pentru că M-ai văzut, Tomo, ai crezut? Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut! (Ioan 20, 28-29).

Toma era un apostol îndoielnic. El a crezut numai după ce a văzut și a cercetat adevărul, pipăind rănile lui Hristos. De aceea l-a și mustrat Domnul, căci credința vine din auz, iar nu din pipăire și vedere. Credința vine din interior, din inimă, iar nu din afară. Credința vine din cuvînt. Din cuvîntul de învățătură auzit din gura mamei și a tatei. Căci părinții trupești ne sînt primii dascăli de religie în viață. Apoi, credința noastră în Dumnezeu ne vine și se întărește în noi din predica preotului la biserică, din sfaturile date de bătrîni, din citirea cărților sfinte și mai ales din cuvintele și învățăturile pe care le auzim și le citim zilnic în Sfînta Evanghelie.

La formarea noastră duhovnicească și la sporirea dreptei credințe în inimile noastre cel mai mare rol îl au părinții trupești care ne-au născut și părinții sufletești care ne-au învățat și ne-au crescut în frica de Dumnezeu, adică preotul satului, duhovnicul și nașul de botez. Cînd părinții trupești și cei sufletești sînt buni și își fac datoria creștină față de sufletele pe care le cresc și le păstoresc, atunci se nasc și se formează creștini buni, copii ascultători de părinți, tineri cuminți și evlavioși. Iar cînd părinții trupești sînt necredincioși și stăpîniți de patimi, iar cei sufletești sînt indiferenți și nepăsători față de fiii lor sufletești, atunci copiii sînt răi și neascultători, tinerii sînt necredincioși sau îndoielnici și caută dovezi văzute, ca Toma, pentru a crede în nevăzutul Dumnezeu. Cei căsătoriți vin rar la biserică fiind înconjurați de griji pămîntești; mulți își ucid copiii și unii își distrug familia și pacea sufletului prin divorț. Dar și bătrînii care n-au avut în tinerețe o viață religioasă profundă își sfîrșesc viața în beții și indiferență religioasă, spre osînda sufletelor lor.

De vom cugeta mai mult la îndoiala apostolului Toma, vom înțelege mai bine slăbirea credinței în Dumnezeu în zilele noastre și urmările ei cumplite, pe care le trăim.

Iubiți credincioși,

Îndoiala lui Toma la Învierea Domnului a avut și un rol providențial. Căci, prin pipăirea rănilor Mîntuitorului, Toma dovedește celor necredincioși că Hristos a avut cu adevărat trup omenesc, asemenea nouă, afară de păcat și că a pătimit cu trupul pe cruce pentru mîntuirea lumii. Iar dacă Toma s-a îndoit de Învierea Domnului, după ce și-a pus mîna în coasta Lui, s-a căit de necredința sa și, căzînd în genunchi, și-a mărturisit cu lacrimi credința și păcatul său, prin aceste cuvinte: Domnul meu și Dumnezeul meu!

Oare cîți dintre creștinii de astăzi nu cad în păcatul îndoielii și al necredinței în Dumnezeu? Însă se întorc la credință, cu căință și smerenie ca apostolul Toma? Din cauza fricii și Petru s-a lepădat de Hristos prin cuvintele: Nu cunosc pe omul acesta! (Matei 26, 74). Dar îndată după cîntatul cocoșului, din miezul nopții, Petru a ieșit afară și a plîns cu amar. Toată viața s-a căit Petru de căderea și necredința sa. Dar dintre noi cîți creștini nu se îndoiesc de existența lui Dumnezeu? Cîți nu-L înjură și-L hulesc? Cîți nu caută dovezi și zic: “Nu cred pînă nu văd!” Cîți nu caută să pipăie rănile și coasta Domnului, căutînd dovezi ale existenței lui Dumnezeu prin pămînt, prin mărturii vechi, prin tainele planetelor și ale Universului? Cîți nu zic dintre creștini: “Aici este raiul și iadul! Aici pe pămînt este totul!” Iar cînd se văd bolnavi, în fața primejdiei, a sărăciei și a morții, nici atunci nu se căiesc ca Toma, să zică: “Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu! Acum cred în Tine Doamne, că Tu m-ai zidit și m-ai mîntuit. Iartă-mă de necredința mea!” Nici măcar la bătrînețe nu se întorc la Dumnezeu ca să plîngă cu amar ca Petru, viața lor din tinerețe, cheltuită în desfrîu, în răutăți și necredință.

Puțini sînt acei ce se pocăiesc de păcate la bătrînețe. Cei mulți mor așa cum au trăit, în necredință și nepocăință, spre a lor veșnică osîndă. Cu adevărat, mare dar este credința în Dumnezeu însoțită de fapte bune! De aceea a și zis Mîntuitorul către Toma cea de-a zecea fericire: Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut! (Ioan 20, 29). Iar cu alt prilej a zis către ucenicii Săi: Fericit este cel ce nu se va sminti întru Mine (Matei 11, 6). Adică nu se va sminti din dreapta credință în Dumnezeu, cum s-au smintit mulți în zilele noastre.

De ce credeți că se smintesc unii creștini în Hristos și cad din dreapta credință apostolică în tot felul de secte și grupări religioase? Pentru că ei vor să cuprindă cu mintea lor tainele și dogmele credinței. Ei vor să pipăie cu rațiunea lor limitată mîinile și coasta Domnului, adică vor să înțeleagă adîncul cel nepătruns al credinței, mai mult decît este dat omului să înțeleagă.

Dar cei mai mulți se leapădă și se smintesc de Biserica întemeiată de Hristos din cauza mîndriei și a neascultării lor. Se smintesc de Maica Domnului și din mîndrie și neascultare o defaimă spunînd că ar fi fost o femeie de rînd. Se smintesc de Sfînta Cruce și din aceleași pricini spun că este un semn de ocară, iar nu armă a creștinilor împotriva diavolilor, sfințită cu sîngele lui Hristos. Se smintesc de sfintele icoane și le numesc idoli, neînțelegînd sensul lor duhovnicesc. Se smintesc de sfinți și de cinstea dată lor și-i numesc oameni de rînd, iar pe ei se numesc drepți și mîntuiți.

Se smintesc de preoți, nu le recunosc harul Duhului Sfînt primit la hirotonie și îi judecă. Se smintesc de Tainele Bisericii întemeiate de Hristos, prin care se revarsă harul Duhului Sfînt și le refuză pe toate. Se smintesc de învățătura Sfintei Scripturi și o răstălmăcesc după voia și mintea lor, spre a lor osîndă și amăgirea multora.

De vom rămîne însă statornici și ascultători în sînul Bisericii Ortodoxe și vom păstra cu sfințenie dreapta credință dată nouă de Hristos, ne vom izbăvi de necredința lui Toma, de sminteala religioasă a sectelor și vom înțelege cum trebuie înțeleasă învățătura Sfintei Evanghelii în sensul adevărat al celor două fericiri: Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut! și Fericit este acela ce nu se va sminti întru Mine!

Iubiți credincioși,

Se cade nouă astăzi, să ne bucurăm că stăm neclintiți în dreapta credință și sîntem fii ai Bisericii lui Hristos de două mii de ani. Necredincioșii se leapădă și caută să vadă pe Dumnezeu cu ochi trupești; îndoielnicii vor să pipăie rănile Domnului; cei slabi în credință caută minuni; sectele părăsesc Biserica, răstălmăcesc dogmele credinței și vestesc altă Evanghelie; cei robiți de patimi amînă pocăința, iar noi, fiii învierii și fiii lui Dumnezeu după har, să-I rămînem credincioși pînă la sfîrșit, știind că cel ce va răbda toate pînă la sfîrșit, acela se va mîntui (Matei 24, 13). Astăzi, a opta zi după Sfintele Paști, Domnul înviat S-a arătat Apostolilor și le-a dat pacea Duhului Sfînt după care suspină toată lumea. Astăzi Mîntuitorul l-a încredințat pe Toma că a înviat cu adevărat și ne încredințează și pe noi că vom învia cu toții la judecata de apoi.

De aceea să ne bucurăm pentru înviere. Să ne bucurăm pentru mărturisirea de credință a lui Toma și să ne rugăm lui Dumnezeu ca și ceilalți îndoielnici în credință și doritori de semne și minuni, tineri sau bătrîni, rude, vecini și chiar fii, să mărtu-risească și ei pe Hristos împreună cu Apostolul Toma. Să ne bucurăm cu adevărat că avem cu noi, în mîinile noastre, pe Domnul înviat și sîntem izbăviți de chinurile sufletești ale necredinței și îndoielii.

Noi credem în Dumnezeu și nu căutăm să iscodim tainele credinței sau să pipăim coasta Domnului. Cerul înstelat ne arată puterea Lui. Soarele și luna ne amintesc de strălucirea Lui. Florile cîmpului și armonia creației ne încredințează că Dumnezeu este frumusețe. Copiii cei nevinovați, asemenea îngerilor, ne amintesc de bunătatea lui Dumnezeu și ne îndeamnă la sfințenie. Mamele cu pruncii la sîn, cînd se roagă, ne aduc aminte de Maica Domnului cu pruncul Iisus în brațe, care se roagă pentru mîntuirea lumii.

Pentru toate acestea să ne întărim mai mult în credință și să ne bucurăm. Ne putem și noi atinge de Domnul cu inima, cu mintea, cu voința și chiar cu trupul, dar nu cu nevrednicie sau cu îndoială ca apostolul Toma. Cu inima ne atingem de Domnul prin credință, evlavie și rugăciune curată, duhovnicească. Cu mintea ne atingem de Domnul prin citirea Sfintei Scripturi și a altor cărți ziditoare de suflet.

Cu voința ne atingem de Domnul prin săvîrșirea faptelor bune, în dragoste și smerenie. Iar cu sufletul și cu trupul ne hrănim și ne unim mistic cu Hristos Mîntuitorul prin Sfînta Împărtășanie, care este cea mai înaltă cale de unire a noastră cu Hristos, fără de care nu ne putem mîntui.

Vă reamintim că astăzi, la Duminica Tomei, numită și “Paștele blajinilor” în unele sate ies credincioșii la cimitir unde fac pomenire, dau de mîncare unii altora și cîntă cu toții troparul Învierii. Păstrați cu sfințenie acest obicei creștinesc. De altfel fiecare Duminică este un Paște, este ziua Învierii Domnului, ziua bucuriei și a mîntuirii noastre.

Să păstrăm cu sfințenie credința curată și fierbinte în Dumnezeu. Să ne ferim de necredincioși, de sectanți și de îndoielnici, ca să nu cădem în cursele lor. Să păstrăm cu grijă frumusețea cultului ortodox și toată tradiția străbună moștenită de la înaintași și să trăim în pace și iubire unii cu alții, ca împreună să cîntăm cu îngerii “Hristos a înviat!”. Amin.

 

* * *

 

Domnul meu și Dumnezeul meu!

Autor: pr. Vasile Florea
Copyright: Predici.cnet.ro

“Este prea frumos ca să fie adevărat”. Noi toți cunoaștem această maximă. Exprimă punctul de vedere al scepticilor în ceea ce privește viața. Așa se exprimă cei care nu mai cred în ceea ce înseamnă viață cu adevărat. Aceștia sunt cei care se îndoiesc că în viață mai există lucruri și întâlniri care ne bucură cu adevărat și care ne pot schimba definitiv viața în bine. Suntem maturi și nu mai așteptăm nimic bun de la viață par să spună toți acești sceptici. Aceasta se pare că a fost și atitudinea lui Toma atunci când ceilalți apostoli i-au vorbit despre aparițiile Domnului, cel înviat. Uimirea celui care nu crede se pare că l-a răpus și pe el. Nu a putut să creadă că totul este așa de simplu: mai întâi suferința și persecuția pe care Isus a luat-o asupra lui, pe urmă moartea pe cruce și acum Învierea neașteptată. Oare acest destin nu este pentru cei naivi, pentru cei care nu pot să accepte realitatea crudă a vieții?

Toma se pare că este cel care nu a vrut să meargă pe acest drum “ieftin” al credinței, care reprezintă un fel de consolare pentru cel care crede. El este cel care are nevoie de dovezi și de siguranță. “Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui nu voi crede” (Ioan 19,25). Ceea ce el cere este convingerea personală. Astfel Toma reprezintă mentalitatea omului modern, mentalitatea omului zilelor noastre, care are nevoie de dovezi concrete și bine argumentate. Acest lucru nu este tocmai rău, atâta vreme cât cel interesat de astfel de dovezi rămâne deschis pentru adevăr. Toma face parte din clasa celor care caută cu adevărat. Nu este unul care se îndoiește doar de dragul de a se îndoi. De plâns sunt cei care spun încă de la început: “Nu este adevărat ceea ce se spune despre înviere”. Sau: “Eu găsesc acest adevăr de credință, al învierii, ca fiind imposibil”. Dar Toma este pregătit să meargă pe această cale a căutării adevărului. El este dispus să-l accepte pe cel crucificat în cazul în care acesta i se descoperă lui personal cu adevărat ca fiind și cel care a înviat din morți. Minunii extraordinare și de neînțeles a Învierii aparține și împlinirea dorinței apostolului Toma.

La o săptămână după Înviere, când erau adunați toți, inclusiv Toma, Isus apare din nou și se adresează în mod special acestui apostol care se îndoia, și îi cere acestuia ca să pună degetul în urmele rănilor lăsate de cuie în mâini, și să pună mâna în coasta Lui. “Nu fi necredincios ci credincios” îi spune Isus (Ioan 19,27). Recunoștința lui Toma corespunde pe deplin cerinței lui Isus: “Domnul meu și Dumnezeul meu!” (Ioan19,28). Ce a văzut Toma? L-a văzut pe Domnul înviat cu trupul glorificat. Este prin aceasta credința lui de prisos? Nicidecum. Tocmai prin apariția lui Isus el devine credincios, împotriva voinței lui. Tocmai de aceea Domnul i-a zis: “Nu fi necredincios ci credincios”. Și ceea ce spune Toma mai pe urmă dovedește tocmai faptul că Toma a înțeles cuvintele lui Isus. Prin ceea ce Toma vede, crede Dumnezeului celui nevăzut. El recunoaște că Domnul este cel care stă înaintea lui: Isus Cristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat. În spatele acestei mărturisiri este o credință adevărată, este credința exprimată în Evrei 11,1 ca fiind “dovedirea lucrurilor celor nevăzute”.

Astfel credința lui Toma este și pentru noi cei care trăim astăzi un exemplu: Nici noi nu trebuie să fim creduli. Însă noi trebuie să acceptăm ceea ce recunoaștem ca fiind sigur și bine dovedit. Așadar vestea cea bună cum că Cristos a înviat, că el trăiește și noi trăim împreună cu El trebuie acceptată și de noi. Aceasta este credința care învinge tot răul și ne dăruiește bucurie. Dumnezeu este mereu sincer și de bună credință cu noi. Să fim și noi încrezători față de El. Să ne abandonăm și noi Lui, alături de mulțimea celor care i-au crezut Lui. Și cine a crezut mai mult decât Maria, mama Lui? Ea și-a păstrat credința până sub cruce și a experimentat puterea învierii într-un mod cu totul special. Prin mijlocirea ei să ne păstrăm și noi credința în Înviere și astfel să avem putere pentru a putea trece peste diferitele situații ale vieții. Isus este Domn și Dumnezeu și pentru noi și ne dăruiește viață veșnică. Amin.

 

* * *

 

Nu cred până nu văd

Autor: pr. George Dimopoulos
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Iubiți frați și surori, astăzi se încheie sărbătoarea Paștilor, deși continuăm să cântăm imnuri pascale de bucurie până la sărbătoarea Înălțării la Cer a Domnului nostru. Numim această săptămână de după Paști “Săptămâna Luminată”, din latinescul “Dominica in Albis”, pentru că în vechime noii botezați purtau haine albe din ziua botezului lor, Sâmbăta Mare, până în această a doua Duminică după Paști. Această zi ne este cunoscută și ca Duminica Tomii, deoarece la opt zile după ce Cristos le-a apărut pentru prima oară apostolilor Săi, Toma nefiind prezent și refuzând să creadă, El le-a apărut tuturor discipolilor, și i-a spus lui Toma: “Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios ci credincios” (Ioan 20,27).

Cristos nu a avut de ce să se teamă atunci de cercetarea științifică, și nu are de ce să se teamă astăzi. Mai degrabă, El îi ajută pe toți aceia care cu bune intenții și sentimente caută să îl cunoască și să îl întâlnească. Cristos nu încearcă să ne forțeze să credem în El. El nu forțează pe nimeni, ci îi invită pe toți să îl urmeze, și pe cei care îl urmează în mod liber, îi primește în mod liber. Isus respectă libertatea voinței cu care a fost creat omul. Mulți îl vor respinge, inițiind cumplite persecuții asupra tuturor acelora care îl acceptă necondiționat. Ateii și necredincioșii vor continua să planifice lecții și cursuri speciale pentru a contrazice învățăturile Sale. Oamenii de știință vor trece cuvintele lui Isus prin computerele lor făcute de mână omenească în încercarea zadarnică de a dovedi că acele cuvinte nu sunt autentice. Se va continua să se organizeze întâlniri și convenții pentru a se opune lui Cristos. Chiar pasiunile omului păcătos i se vor opune. Cu toate acestea, mai presus de glasurile persecutorilor, ale ateilor și ale necredincioșilor putem auzi încă glasul lui Toma exclamând: “Domnul meu și Dumnezeul meu!”

Atitudinea dintâi a lui Toma “nu cred până nu văd” este lipsită de logică. Nu o aplicăm în alte domenii; de ce să o aplicăm în religie? Cum ar putea să funcționeze școlile cu o astfel de atitudine? Cum ar putea profesorii să le demonstreze elevilor lor că Socrate, Platon, Napoleon, Lincoln sau Eisenhower au trăit cu adevărat? Cum ar putea să dovedească profesorii că cuceririle lui Alexandru cel Mare și bătălia de la Waterloo au avut loc? Și cum ar putea un tribunal să condamne vreun criminal dacă jurații ar trebui să vadă cum are loc crima pentru a da verdictul “vinovat”? Cât de lipsite de logică sunt toate acestea!

Trăim cu încrederea pe care alții o au în noi, și pe care noi o avem în alții. Zece dintre cei mai buni prieteni ai lui Toma, pe care îi cunoștea de cel puțin trei ani, l-au asigurat că l-au văzut pe Domnul. Relatările lor erau toate în acord. Erau oameni sănătoși la minte. Și totuși Toma a refuzat să creadă fără să vadă. Mulți oameni repetă astăzi cuvintele lui Toma, în special aceia care ar distruge principalele doctrine ale credinței creștine.

Dacă oamenii adoptă această atitudine “nu cred până nu văd”, ne-am aștepta ca cel puțin să se deranjeze să investigheze cu atenție. Cu câtva timp în urmă un tânăr mi-a spus cu multă aroganță: “Părinte, eu cred că Socrate a fost mai mare decât Cristos”. I-am răspuns: “Dacă poți susține ceea ce spui cu dovezi concrete, voi crede și eu acest lucru”. El a început să comenteze “scrierile” lui Socrate, arătând că Cristos nu a scris nimic. Cât de derutat a fost când i-am explicat că nici Socrate însuși nu a scris nimic, și că tot ceea ce știm despre el este ce putem spicui din scrierile unor oameni precum Platon, Xenofon și Plutarh. El a refuzat să mă creadă până când i-am arătat acest lucru scris negru pe alb într-o enciclopedie. Dacă cercetarea atentă nu face parte din studiile voastre, veți deveni asemenea unui butoi gol, neputând scoate decât sunete nearticulate.

La un hotel din New York, o persoană se plângea în legătură cu afacerea lui. Cineva i-a spus: “Nu te teme; cei bogați vor muri la fel ca și noi, și bogăția nu la va servi la nimic în viața viitoare”. Primul om a răspuns: “Chiar crezi într-un astfel de nonsens mitic? S-a întors vreodată cineva din morți? Cred că raiul și iadul sunt chiar aici pe pământ”. În acest moment am simțit că trebuie să intervin în conversație. “De ce nu investigați, să vedeți dacă s-a întors vreodată cineva de pe tărâmul morților?”, i-am sugerat. “Știți ce învață Biblia despre rai și iad, și despre Acela care s-a întors din morți? Ați investigat vreodată în mod serios religia creștină?” Răspunsul, desigur, a fost nu. Nu cunoștea absolut nimic despre religie, și totuși și-a exprimat opinia că raiul și iadul nu există ca locuri distincte. Cum poate o persoană să pretindă dreptul la o opinie asupra unui subiect despre care admite că nu știe nimic?

Cu toate acestea, atât de mare este grija lui Cristos pentru un suflet, iubiții mei, încât vine cu bunăvoință la Toma necredinciosul, permițându-i să îl vadă și să îl atingă, și astfel să verifice adevărul învierii. “Nu fi necredincios”, îi spune El, “ci credincios”. Sf. Ioan Gură de Aur scrie: “Privind la infidelitatea discipolilor, vedem și înțelegem marea iubire a Domnului nostru, care s-a coborât pe Sine până la a se lăsa încercat de un discipol necredincios”. Când Toma l-a văzut pe Domnul, a crezut pe loc, exclamând: “Domnul meu și Dumnezeul meu!” Răspunsul lui Isus este destinat fiecăruia dintre noi: “Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut!” (Ioan 20,29). “Crede în Domnul Isus și te vei mântui” (Fapte 16,31).

 

* * *

 

Sfântul Apostol Toma. Credință și îndoială

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Praznicul praznicelor și sărbătoarea sărbătorilor creștine este, fără îndoială, Învierea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Prin Învierea Mântuitorului, “moartea a fost înghițită de biruință” și iadul a fost înfrânt (I Corinteni 15, 54-55). “Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi din moarte la viață și de pe pământ la cer”, cum glăsuiește o cântare din canonul Sf. Paști.

Învierea Domnului, deși prevestită de însuși Mântuitorul (Matei 16, 21; Marcu 8, 31; Luca 9, 22), părea ceva imposibil și de aceea acest eveniment a produs o impresie extraordinară asupra multora și a prilejuit o bucurie neașteptată apostolilor și tuturor celor care au aflat, într-un fel sau altul, că Isus, după moarte și coborârea Sa în mormânt, a înviat din morți.

Întâmplările dramatice din săptămâna Patimilor (prinderea lui Isus, aducerea Sa în fața judecății sinedriului iudeilor și a lui Pilat, condamnarea la moarte, răstignirea și moartea pe cruce, împungerea cu sulița în coastă și alte batjocoriri, bătăi și chinuri pe care le-a îndurat Isus în acele zile) au înspăimântat pe ucenicii săi în așa măsură, încât ei au uitat, pentru un moment, că Isus trebuie să pătimească toate acestea și a treia zi să învieze.

Regăsindu-se ucenicii după îngroparea Domnului, “în ziua întâia a săptămânii, seara, ușile fiind încuiate de frica iudeilor, venit-a Isus și a stătut în mijloc și a zis lor: “Pace vouă” (Ioan 20, 25). “Și aceasta zicând, a arătat lor mâinile și coasta Sa. Și s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul” (Ioan 20, 20).

Este greu pentru noi să înțelegem uimirea și chiar o anumită spaimă a ucenicilor în prima clipă, când toți au văzut pe Isus viu în mijlocul lor. Dar în clipa următoare, bucuria, o nespusă bucurie, a pus stăpânire pe inimile lor. “Și s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul” (Ioan 20, 21). Fără îndoială că această bucurie a crescut când Isus le-a vorbit din nou, încredințându-i că a înviat cu adevărat, trimițându-i la propovăduire și împărtășindu-le harul prin cuvintele: “Luați Duh sfânt; cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor și cărora le veți ține, vor fi ținute” (Ioan 20, 22-23), har ce a trecut de la Sfinții Apostoli la episcopi și la preoți și care s-a păstrat și se va păstra în Biserică până la sfârșitul veacurilor.

Dintr-o înțeleaptă rânduială a lui Dumnezeu, un singur apostol fusese lipsă în seara aceea, a fericitei întâlniri dintre Hristos și ucenicii săi: Toma Geamănul, căruia, venit mai târziu, ceilalți ucenici, plini de sfântă și mare bucurie, i-au zis: “Am văzut pe Domnul!” (Ioan 20, 25). Vestea era aproape de necrezut pentru Toma. Deși fusese prezent la atâtea minuni săvârșite de Isus, inclusiv la învierea lui Lazăr, minune care, cu o săptămână înainte, uimise tot Ierusalimul (Ioan 12, 18), Toma ardea de dorința de a primi încredințarea temeinică despre Învierea Domnului, deși Toma îl iubea pe Isus din toată inima și credea cu tărie în cuvântul pe care li-l vestise Domnul pe calea propovăduirii credinței celei noi. El aștepta cu nerăbdare Învierea, pe care Domnul însuși le-o vestise mai înainte de răstignire. Înțelesese cu inima și cu mintea sa, că învierea lui Hristos este piatra de temelie a întregii credințe creștine; în gândurile sale, poate, își făcuse loc adevărul pe care avea să-l rostească mai târziu Apostolul Pavel: “Și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică credința voastră” (Corinteni 15, 14).

Toma dorea, așadar, ca Isus să fi înviat, dar teama, neîncrederea, îndoiala puseseră stăpânire pe sufletul său: dacă Hristos n-a înviat, ci numai un zvon se răspândise prin Ierusalim? Dacă Isus n-a înviat și numai o părere a ucenicilor îi fac să ia drept fapt împlinit dorința lor puternică, să socotească adevăr, închipuirea lor? Îndoielile îl cuprind, îl stăpânesc, îl chinuie, îi frământă sufletul ars de dragoste și de nădejde. Când ceilalți ucenici, plini de bucurie, îi spun: am văzut pe Domnul, el mărturisește lor: “De nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și de nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și de nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede” (Ioan 20, 25).

Convinși de adevărul învierii lui Hristos, ceilalți apostoli n-au mai încercat să-l convingă pe Toma. Ei îi cunoșteau firea de om înclinat să cerceteze orice fapt, pentru a ajunge la concluzii pe baza unor dovezi sigure. Pe de altă parte, apostolii erau încredințați că Mântuitorul va reveni în mijlocul lor și atunci Toma se va convinge personal că Domnul a înviat.

Domnul Isus, care cunoștea tot zbuciumul lui Toma, nu voia să-l lase pradă îndoielilor și suferințelor sale sufletești. Opt zile l-a lăsat Domnul pe Toma să se frământe în dorința de a afla, în sfârșit, el personal, adevărul învierii Domnului. Între timp, Isus s-a arătat femeilor mironosițe, precum și celor doi ucenici – Luca și Cleopa -, pe drumul spre Emaus, iar Petru, apostolul, a constatat că mormântul unde fusese pus trupul Domnului era gol (Luca 24).

În sfârșit, Toma se învrednici de o experiență proprie, la care se gândea și pe care o dorea tot timpul. După opt zile, ucenicii Domnului erau iarăși înăuntru, și Toma împreună cu ei. Și a venit Isus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijloc și a zis: “Pace vouă”.

Apoi a zis lui Toma: “Adu-ți degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea, și nu fi necredincios, ci credincios” (Ioan, 20, 26-27). În fața lui Toma și a celorlalți apostoli se afla Mântuitorul, care le vorbea și le arăta semnele patimilor Sale. Toți îl vedeau, îl ascultau și îl recunoscură imediat.

De data aceasta era exclusă orice posibilitate de a se înșela în privința realității vii a prezenței lui Isus cel înviat. Copleșit de uimire și de recunoștință pentru că s-a învrednicit să-L vadă pe Isus cel înviat, Toma n-a putut spune decât: “Domnul meu și Dumnezeul meu!”, cuvinte care exprimă esența acestui adevăr, și prin care Apostolul își mărturisește toată credința și convingerea sa nezdruncinată că învierea Domnului nu mai poate fi pusă la îndoială. Este o exclamație de adorare și rugăciune înaintea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Teama, îndoiala și necredința sa se transformară într-o credință tare, izvorâtă din puterea dragostei ce o avea pentru Domnul, și din chinul său lăuntric. La mărturisirea acestei credințe, Domnul Isus, cu glasul blând și mângâietor, printr-o blândă imputare, îi răspunde: “Căci M-ai văzut pe Mine, Tomo, ai crezut; fericiți cei ce n-au văzut și au crezut” (Ioan 20, 29-30).

În necredința Apostolului Toma vedem și o înaltă rânduială dumnezeiască. Dumnezeu însuși a îngăduit-o, pentru ca ea să aducă mai mare folos credinței noastre. De aceea cântările noastre bisericești din Duminica Tomei nu-l învinuiesc pe acest apostol, ci descriu și califică starea lui Toma: “O, bună necredința lui Toma este o credință mântuitoare, care adeverește faptul învierii spre încredințarea lumii. O, prea mărită minune! Necredința, credință adevărată a rodit!”.

Clipa în care Apostolul Toma a dobândit convingerea Învierii Domnului a fost atât de mare, încât a trezit în el o putere de credință care îi va marca definitiv destinul: va porni în lume pentru a vesti și altora, cu vorba și cu viața sa proprie, pe Hristos și învățătura Lui, patimile și slăvita Lui înviere. Sf. Apostol Toma va pecetlui cu jertfa vieții sale credința sorbită din atingerea rănilor lui Isus cel înviat din morți. Va vesti Evanghelia, cu toate sfintele și luminoasele învățături, în ținuturile Parților, Mezilor, Perșilor, ajungând până în India, unde a suferit moarte de mucenic.

Binecuvântatul privilegiu al Sf. Apostol Toma, de a cunoaște astfel pe Mântuitorul, a fost mare și unic în istoria Bisericii noastre.

Risipirea îndoielii Sf. Apostol Toma, prin arătarea Mântuitorului, a avut urmări pozitive pentru Biserica creștină, căci a întărit și credința altora, și a convertit la credință pe mulți dintre necreștini.

Și acest fapt l-a dorit Hristos, căci învierea Sa este evenimentul hotărâtor în lucrarea de mântuire a lumii.

Cercetarea înțelesului evanghelic de astăzi ne conduce la adevărul unei profunde legături a oamenilor cu credința în Hristos și care risipește îndoiala, aduce pacea, bucuria, netemerea, liniștea și mulțumirea. Ea pătrunde tainic în sufletul nostru și înlătură piedicile pe care duhul cel rău le pune în calea desăvârșirii noastre. Având mereu încrederea în Dumnezeu, să ne străduim, având conștiința trează în îndeplinirea a tot lucrul cel bun, să ne rugăm ca și noi să simțim și să trăim puterea învierii Domnului Isus Hristos în toată strălucirea ei dumnezeiască, aducându-ne aminte de îndemnul Sf.

Apostol Petru care zice: “Credeți în Dumnezeu fără să-L vedeți și vă veți bucura cu o bucurie negrăită!” (I Petru 1, 8). Iar de se va strecura vreo îndoială în inima noastră, să auzim cuvântul Domnului spus lui Toma: “Pune degetul tău și vezi mâinile Mele. Pune mâna ta în coasta Mea, și nu mai fi necredincios, ci credincios”. Te vei cutremura și vei răspunde ca și Toma: “Domnul meu și Dumnezeul meu!”. Amin.

Text preluat de pe AMDM.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Nu fi necredincios, ci credincios!

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Frați creștini,

Aceste cuvinte din Evanghelia de astăzi sunt cele mai însemnate în viața creștină și în calea mântuirii veșnice: “Nu fi necredincios, ci credincios!”, a spus Domnul Hristos Apostolului Toma când i s-a arătat după înviere. Și într-adevăr, dacă noi am fi credincioși cu adevărat, am fi drepți, am fi sfinți, am fi desăvârșiți. Dar pentru că suntem necredincioși, sau puțin credincioși, sau cu îndoială cât de mică de existența lui Dumnezeu și a lucrurilor nevăzute, devenim îndeobște vicioși, iubitori de păcate, stricați și nelegiuiți, rătăcind cu totul pe căile cele mai primejdioase ale sufletului și trupului.

Credința ne insuflă râvnă, evlavie, nădejde și dragoste, bucurie și pace, sfințenie și apropiere de Dumnezeu. Iar necredința ne pricinuiește în sufletele și în inimile noastre întunecare, împietrirea inimii, pofte deșarte, plăceri pătimașe, gânduri urâte, trândăvie în a face lucruri bune, apropiere de toate păcatele și unire chiar cu diavolul. Credința este începutul mântuirii noastre, iar necredința este pricina osândirii noastre și în lumea aceasta și la judecata viitoare și în veșnicie.

Sfânta Evanghelie de astăzi ni-l arată pe Sfântul Toma în aceste două stări, a credinței și a necredinței. El se îndoiește de învierea Domnului și Mântuitorului Hristos și nu a vrut să creadă ca ceilalți apostoli. Dar după ce a pipăit coasta Mântuitorului și semnele cuielor, s-a încredințat pe deplin și a mărturisit cu credință ca nimeni altul, zicând: “Domnul meu și Dumnezeu meu!” Mărturisirea lui înfocată și evlavioasă ne oprește și pe noi de a mai fi necredincioși, îndemnându-ne a fi credincioși.

Din Grădina Ghetsimani, de când Mântuitorul s-a lăsat să fie prins, legat și dus la judecata mai marelui poporului, o mare tulburare, deznădejde și necredință a început să stăpânească sufletele ucenicilor.

Am auzit cu toții în Evangheliile din Săptămâna Patimilor, cum Domnul îi înștiințase de cele ce avea să I se întâmple, însă ei nu credeau că Acela care făcuse atâtea minuni, care înviase morții, o să se lase să fie batjocorit ca nimeni altul și răstignit pe Cruce între doi tâlhari, fără a se apăra. De aceea, descurajați, ucenicii s-au risipit toți și s-au întors la treburile lor, ba Petru s-a și lepădat de El de trei ori în fața dușmanilor Lui. Numai Ioan, ucenicul cel iubit al lui Isus, a fost martorul cel mai statornic care a văzut toate cele ce s-au făcut, doar el L-a urmat pe Domnul, fiind o mare mângâiere pentru Preacurata Fecioară Maria, a fost sprijin și ajutor al ei și al celorlalte sfinte femei mironosițe.

Dar de ce erau ucenicii așa de răspândiți în gândurile lor, așa de fricoși, așa de nestatornici? Pentru că cu toții gândeau mai mult cele pământești, cele ale lumii acesteia. Ei încă nu cunoșteau gândul Mântuitorului, gândul cel dumnezeiesc care voia să-i facă și pe ei să fie îndumnezeiți și să lucreze pentru Împărăția Cerurilor, Împărăția cea veșnică a lui Isus. Duhul sfânt nu venise peste ei și de aceea erau tot materialnici, tot pământești în gândurile și ideile lor. Nu se curățiseră prin Duhul Sfânt care trebuia să vină de la Tatăl după înălțarea Mântuitorului.

Ucenicii doreau viața pământească, fericirea lumească și tot ceea ce poate oferi lumea aceasta trecătoare. Pentru aceasta Iuda L-a vândut, Petru s-a lepădat, Toma nu L-a crezut, Filip a cerut să-i arate pe Tatăl și fiecare dintre ei ar fi vrut întâietate și lucruri pământești. Nu i-au transformat multele minuni pe care le făcuse Mântuitorul, decât trezindu-i pentru moment sau pentru un timp foarte scurt și pentru unii numai pentru timpul cel până la răstignire; aici s-au încurcat foarte rău și n-au mai știut ce să creadă, li s-a spulberat toată nădejdea lor în Mesia cel așteptat ca să-i facă fericiți aici pe pământ.

Dar așa trebuia să se întâmple ca să-i scuture de toate visurile înșelătoare ale lumii acesteia, de toate plăcerile vieții trecătoare și, cu adevărată lepădare de sine să-și ia crucea și să-L urmeze pe Domnul. Și pentru ca să facă aceasta, trebuia să propovăduiască o minune mai mare decât toate minunile, minunea Învierii Lui, care este sărbătoarea sărbătorilor, Duminica cea binecuvântată, ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-însa.

Adeverirea dumnezeirei lui Isus ne strălucește mai întâi pe dealul Golgotei, când lumina lumii apunea, El murind pe Cruce răstignit; atunci s-a făcut întuneric mare peste tot pământul de la al șaselea până la al noulea ceas, pământul s-a cutremurat, stâncile Golgotei s-au despicat și mormintele morților s-au deschis. Morții înviați au început să umble prin cetate, arătându-se și chiar vorbind cu prietenii lor. Fulgerele și trăsnetele care s-au dezlănțuit de pe bolta cerească au sfâșiat perdeaua din interiorul templului ca semn de protest împotriva tuturor necredincioșilor și vrăjmașilor lui Isus. Toate aceste semne înfricoșate au adeverit că El a fost Fiul lui Dumnezeu și că suferise pentru mântuirea noastră. Ucenicul Ioan, Maica Domnului și sfintele femei au auzit pe sutași spunând: “Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu !”

După ce Domnul Hristos a fost îngropat de Iosif și Nicodim, după ce a fost pecetluit mormântul și piatra cea grea pusă deasupra mormântului, Domnul Isus Hristos a înviat, arătându-se Mariei Magdalena și ucenicilor care erau încă încuiați de frica iudeilor. Sfânta Evanghelie ne încredințează că Domnul a înviat duminică de dimineață, înainte de a se lumina de ziuă. Sfântul Evanghelist Matei scrie foarte amănunțit minunea învierii. El spune că în ziua întâi a săptămânii, înainte de a se lumina de ziuă, s-a făcut cutremur mare de pământ și un înger al Domnului a venit din cer, a prăvălit piatra de la ușa mormântului, iar străjerii tremurau de frică și au înghețat ca niște morți. Iar femeile care erau acolo, Maria Magdalena cu celelalte au auzit pe înger zicându-le: “Nu vă temeți, știu că voi căutați pe Isus care a fost răstignit, nu este aici, a înviat după cum zisese, veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morți.”

Sfintele femei au plecat repede și au dat de veste ucenicilor, dar pe cale le-a întâmpinat Isus și le-a zis: “Bucurați-vă!” Ele I s-au închinat și au plecat spre oraș.

Pe când mergeau ele să spună ucenicilor, au intrat în cetate și străjerii care păziseră mormântul, au dat de veste preoților despre toate cele întâmplate, spunându-le că a înviat Isus. Evreii însă au dat bani ostașilor învățându-i să spună că pe când dormeau ei, Isus a fost furat de ucenici; de aceea ei cred și astăzi o minciună în locul adevărului. Domnul Hristos nu a mai putut fi găsit de nici un necredincios, decât numai de aceia care s-au căit de păcatele lor și au recunoscut că Isus este Fiul lui Dumnezeu.

În aceeași zi, după ce ucenicii au auzit de la sfintele femei cele spuse de înger, tot nu credeau, iar Petru a dat fuga la mormânt și a găsit giulgiurile singure zăcând. Isus înviase, nu mai era acolo. Spre seară, în aceeași zi, alți doi ucenici din cei 70, Luca și Cleopa mergeau spre Emaus și Domnul s-a apropiat de ei, iar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Au mers vorbind împreună, Isus adeverindu-le din Scripturi cele cu privire la El și i-a mustrat pentru necredința și învârtoșarea inimii lor. La stăruința lor a rămas ca să cineze cu ei, iar în momentul când a rostit binecuvântarea, frângând pâinea și dându-o lor, li s-au deschis ochii și L-au cunoscut. Dar El s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Apoi cei doi s-au dus la Ierusalim spunând și celor unsprezece cele întâmplate. După înviere Domnul Hristos s-a arătat în mai multe rânduri ucenicilor ca să-L cunoască și să slăvească ziua Învierii Sale.

Cea mai temeinică adeverire a Învierii lui Isus a fost încredințarea lui Toma apostolul după cum am auzit din Evanghelia de astăzi. Toate împrejurările îl sileau pe Toma să creadă că Isus Hristos a înviat. Spusele femeilor care-L văzuseră, mărturisirea Magdalenei care vorbise cu El, spusele celor doi ucenici care stătuseră cu El la masă în Emaus, mărturisirea celorlalți apostoli adunați, în mijlocul cărora se arătase Mântuitorul, mormântul ce s-a găsit gol, mărturia străjerilor care făcuseră de gardă împrejurul mormântului, toate acestea trebuiau să-l convingă pe Toma despre învierea Mântuitorului, însă el stă tot împietrit, trist și îngândurat, cu sufletul abătut și nu crede; din contră el spune celorlalți că, de nu va vedea coasta, mâinile și semnele cuielor și de nu va pune degetul lui în coasta Sa nu va crede.

Dar iată că bunul Păstor care priveghează asupra oilor Sale cele bolnave se apropie să vindece și sufletul necredinciosului Toma. El, Păstorul cel bun însă, a așteptat opt zile ca în ucenicul acesta să se aprindă o dorință și mai mare pentru a-L vedea; și pe când erau adunați cu toții în același foișor, unde mâncaseră Paștele cu Domnul, de data aceasta era și Toma, ușile erau zăvorâte de frica iudeilor; Isus vine în mijlocul lor și le zice: “Pace vouă!”

O, cât de mare o fi fost emoția apostolului Toma, mai cu seamă când Mântuitorul, luându-l de o parte îi zise: “Adu-ți degetul tău încoace, Toma, și vezi mâinile mele și adu mâna ta și pune-o în coasta Mea și nu fi necredincios, ci credincios!” Toma se apropie de Domnul, Harul ceresc deschide ochii acestui necredincios, el își recunoaște mândria, nerespectul, împietrirea inimii și îndărătnicia lui. Lumina cerească îi gonește întunericul necredinței, Adevărul adevărat îl apasă, conștiința îl învinovățește. Toma cade în genunchi înaintea Domnului și, zdrobit de emoție, strigă: “Domnul meu și Dumnezeul meu!”

Toma , prin aceste cuvinte se înalță mai presus de el, căci mărturisește dumnezeirea lui Isus Hristos, el este cel dintâi care spune în chip hotărât că Isus Hristos este Dumnezeu. Au fost mai mulți care L-au recunoscut ca Fiu al lui Dumnezeu, căci Petru a zis: “Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu!”; Natanail a zis: “Tu ești Fiul lui Dumnezeu! “; Marta a zis: “Eu am crezut că Tu ești Fiul lui Dumnezeu!”; sutașul a zis și el: “Cu adevărat Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!”

Aceste mărturisiri indirecte mărturisesc despre El, ca Fiu natural al lui Dumnezeu, însă Toma îl mărturisește hotărât ca Dumnezeu adevărat. De aceea și Biserica are ca cea dintâi dogmă fundamentală mărturisirea lui Isus Hristos ca Dumnezeu. Peste o jumătate de secol, împăratul Traian primește o scrisoare de la Pliniu, în care spune despre creștini că ei cântă imnuri de slavă lui Hristos cel răstignit de evrei, ca unui Dumnezeu. De aceea, fără această dreaptă credință în dumnezeirea lui Isus Hristos, nimeni nu se poate mântui, oricine ar fi, oricât de luminat ar fi în celelalte învățături.

Dar oare este de ajuns numai a crede în Dumnezeu? Adevărul după Sfânta Scriptură și după trăirea Sfinților Părinți și a tuturor creștinilor adevărați, până mai acum un sfert de veac, ne dovedește că nu este de ajuns numai a crede în Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune lămurit, credința fără fapte este moartă, după cum trupul fără suflet este mort, scrie Apostolul Iacov. Și tot el arată că și dracii au credință puternică și se înfioară, dar faptele lor știm cu toții că sunt împotriva lui Dumnezeu. Și zice iarăși Apostolul Iacov: “Suflete preacurvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu?”

Aici este vorba despre lumea necredincioasă, despre lumea vrăjmașă Bisericii și dreptei credințe ortodoxe; credință are multă lume, așa după capul lor, o credință rătăcită. Credință spun că au și sectanții, toți despărțiții de Biserică. Întâlnim creștini care n-au fost la Biserică și n-au venit unii de când erau copii și dacă-i întrebi, ei răspund că au credință, că se pot închina și ei cred că există Dumnezeu, dar după faptele lor îi vom cunoaște, așa cum a spus Mântuitorul când a vorbit despre proorocii mincinoși și hristoșii mincinoși.

Sfântul Apostol Iacov, insuflat de Duhul Sfânt, zice: “Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, își înșeală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Religia adevărată, curată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani, pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume”; și ne mai dă un sfat folositor, zicând: “Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie.”

Creștinii din vechime se sileau să fie cât mai corecți, aveau tot felul de fapte bune împreunate cu credința și trăiau în cea mai fierbinte dragoste de Dumnezeu. Iubeau dreptatea, pacea și trăiau o viață sfântă. În acea vreme toți mâncau post, unii se nevoiau mai mult și mâncau numai seara, alții petreceau cu multă sfințenie și teamă de a păzi legea lui Dumnezeu. Nu spurcau postul cu pofte trupești. Alții se făgăduiau lui Dumnezeu și trăiau în feciorie, erau nelipsiți de la Sfânta Biserică în duminici și sărbători.

Când nu știau ceva despre credință, călăuza lor era arhiereul și preotul care le tălmăcea cele de trebuință. Când se întâlneau cântau și vorbeau despre Dumnezeu. În duminici și sărbători soții nu se culcau în același pat, ci fiecare deosebit. Femeile nu erau pricină de sminteală bărbaților, ele erau foarte înțelepte, știau să se poarte cât mai simplu și cuviincios ca să nu greșească lui Dumnezeu și oamenilor.

Iată ce scrie un preot creștin din vremea aceea pentru o cetate din părțile Tebaidei: “Erau în cetatea aceea foarte mult popor, multe biserici și mănăstiri și nu se afla acolo nici un om de altă credință sau vreun eretic; toți erau creștini ortodocși, iar cei mai mulți viețuiau în feciorie, în chipul călugărilor, și erau de acest fel ca la zece mii de bărbați și două zeci de mii, parte femeiască. Aceștia căutau să placă lui Dumnezeu cu tot felul de fapte bune în liniște, în curăție și ascultare de mai marii lor. Erau păzitori ai sfintelor sărbători și duminici, iubitori de străini și se întreceau care mai de care în fapte bune, mai ales în fapta milosteniei.

Dacă se întâlneau cu persoane necredincioase, eretici, păgâni, când mergeau în altă cetate, ei nu le dădeau nici bună ziua, așa cum spun sfinții apostoli. Ei mărturiseau învierea Domnului Hristos și se salutau cu cuvinte de laudă și slăvire lui Dumnezeu, precum și cu frumosul salut de “Hristos a înviat!” Și atâta timp cât s-a păzit credința dreaptă împreună cu aceste fapte sfinte, au fost toate bune și au avut pace și liniște și au crescut ca niște pomi udați la vreme.”

Dar ce vedem astăzi între creștinii noștri, care numai de formă mai poartă credința? Nu mai spun, că le știți prea bine. Nu mai e frică de Dumnezeu, a pierit orice rușine, s-au lepădat încetul cu încetul de dreapta credință și au ajuns creștinii noștri ca o desfrânată care și-a înșelat bărbatul părăsind casa, s-a dus departe trăind în desfrânare. Așa se numesc aceia care s-au lepădat de Sfânta Biserică și s-au depărtat de Sfânta Împărtășanie, de Mirele Hristos și nu vor să știe de sfințenie și de păzirea dragostei dumnezeiești, deși se laudă cu credința în Dumnezeu. Să se știe lămurit de toți că zadarnică e credința fără faptele care sunt legate de credința noastră.

Dar de unde ni se trage nouă, creștinilor, atâta rătăcire, atâta necredință, atâta rău? Pentru că din cauza păcatelor s-au încuibat duhurile necurate în trupurile multora, îi chinuiesc îngrozitor și nu mai pot vedea adevărul credinței.

Înainte de potop, fiii lui Dumnezeu se numeau cei născuți din Sit, al treilea fiu al lui Adam, care s-a născut în locul lui Abel, cel omorât de Cain. Acești fii ai lui Dumnezeu au luat soții din neamul lui Cain. Și cei ce s-au născut din ei au fost oameni uriași la statură, urâți și mâncători de oameni. Aceștia s-au înmulțit, s-au înrăit și mai mult, căci numai potopul le-a pus capăt, stârpindu-i de pe fața pământului.

Așa și noi, creștinii, am primit tot felul de învățături și obiceiuri păgânești anticreștine. De la străini au venit toate sectele, obiceiuri cu fel de fel de bâlciuri în sărbători și zile de duminică. Când clopotele sunau la Biserică, chemând pe creștini să ia parte la Sfânta Liturghie, lumea a început să se ducă în târguri să vândă și să cumpere. Prietenia s-a întețit și încetul cu încetul credința s-a destrămat și s-a pierdut, lumea a ajuns să nu mai aibă frică de Dumnezeu și n-au mai păzit sfânta duminică. Evreii însă și sectanții țin sâmbăta lor, dar creștinii nu mai țin duminica, ziua învierii Domnului, ziua eliberării noastre din robia satanei și a iadului. Evreii țin că au fost eliberați din robia Egiptului pământesc, iar noi creștinii nu vrem să ținem sărbătoarea sărbătorilor, care este sfânta duminică, ziua Domnului.

Iată acum câtă strictețe țin evreii la sâmbăta lor. Un scriitor creștin povestește că un evreu foarte bogat, învățat și râvnitor în a păzi sâmbăta lui, avea într-un orășel un prieten creștin, și mergând acolo dânsul, a zăbovit până în ziua sâmbetei. Și ducându-se evreul pentru nevoia cea trupească la WC-ul acelui creștin din întâmplare s-a rupt podina și a căzut într-însul. Așteptând, creștinul nu știa de ce nu mai vine și se duse să vadă. Îl găsește scufundat în murdării, îi cere ca să-i dea mâna și să-l scoată afară, dar el refuză zicând: “Nu, nu se poate că este ziua sâmbetei.” Și a rămas acolo până a doua zi.

Trecând ziua sâmbetei a mers creștinul să vadă ce face acolo, era duminică dimineața și voia să meargă la Sfânta Biserică. La găsit scufundat până la brâu în murdării și ceru creștinului să-l scoată de acolo; dar și creștinul nostru cu frică de Dumnezeu, înflăcărat în credință i-a spus: “De ce n-ai vrut ieri să te scot? Azi e ziua Domnului și cum voi putea eu să calc porunca Domnului meu, dacă tu atât de nebun ai fost ca să ții la legea ta, care este vremelnică, cu atât mai mult voi ține eu la legea mea, căci n-am nici o nevoie și n-am pentru ce să calc legea Sfintei Duminici. Șezi acolo până va trece și sărbătoarea mea și te voi scoate mâine.” Și lăsându-l, creștinul s-a dus. Luni dimineață venind ca să vadă ce face, nu l-a mai văzut pentru că se scufundase cu totul și pierise acolo.

Iată cum țineau creștinii din vremea aceea la credința lor, ce frică aveau de Dumnezeu. Nu ca cei de astăzi, care s-au vândut pentru bani și s-au lepădat și de sărbători și de Dumnezeu. Te doare sufletul când vezi creștinele noastre, fete tinere, plimbându-se și distrându-se cu tot felul de străini, că s-a spurcat pământul țării noastre de destrăbălările pe care le fac fetele creștinilor cu toți păgânii și necredincioșii, ateii și vrăjitorii, cu toate națiile și rasele pământului. Au făcut copii și au rămas pe pământul țării noastre care este o țară sfântă de la strămoșii noștri creștini. Păcatele acestea sunt foarte mari și grele și cad sub blestem dumnezeiesc, al sfinților părinți și al moșilor și strămoșilor noștri, cad aceia care le-au făcut și le fac.

Am auzit cu toții la slujba Sfintei Învieri cuvinte înfricoșătoare, cuvinte de osândire care sunt spuse de Duhul Sfânt prin gura lui David: “Să învieze Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se veselească.”

Sub blestemul acesta cad toți necredincioșii care-și pierd timpul în altă parte și nu vor să vină Duminicile la Sfânta Biserică, fiindcă ziua duminicii este ziua Domnului și nu a omului. Ar trebui plini de recunoștință să venim să-I mulțumim pentru toate cele ce ne-a dat El nouă.

De aceea, iubiți frați și creștini și voi tinere și tineri care vă îndulciți de darurile binefăcătoare ale Bisericii și care vă încălziți la focul Sfântului Duh în Casa Domnului, fericiți sunteți că vă aflați aici să-L urmați pe El. Când Domnul nostru a fost prins și legat în Grădina Ghetsimani, toți ucenicii L-au părăsit și au fugit de frică, lăsându-L în mâinile soldaților și servitorilor arhiereilor, dar pe drumul ce cobora din Ghetsimani spre Ierusalim, un tânăr mergea după El.

Cine era acest tânăr, ce nume purta, Sfânta Carte nu ne spune, Sfântul Evanghelist Marcu e singurul care scrie acest amănunt, dar nu dă numele. Pentru tineretul care citește Sfânta Scriptură și se străduiește să trăiască învățăturile Domnului, nu este mai mare bucurie ca aceea de a ști, că atunci când cei vârstnici au părăsit pe Hristos, s-a găsit un tânăr curajos care să meargă după El.

Se vor ridica mulți învățători ai tineretului și vor chema pe tineri să-i urmeze, vor promite tot ce gura le poate vorbi; tineretul creștin are însă un singur Învățător de care trebuie să asculte și după care să meargă, Hristos Lumina lumii. Fără El nu este mântuire, El a luminat întotdeauna sufletele tinerilor care L-au chemat și L-au rugat cu credință și cu dragoste.

Ați auzit în noaptea Învierii pe preoți strigând: “Veniți de luați lumină!” Această lumină este simbolul luminii lui Hristos, care luminează în întunericul acestei lumi. Păziți cu sfințenie această lumină pe care ați luat-o până acum și vegheați cu tărie ca nimeni să nu v-o poată stinge, nici un vrăjmaș de zi și de noapte, nici vântul cel turbat și nici vijeliile și toate uraganele de s-ar înfuria împotriva voastră.

Sunteți salvați, sunteți luminați, sunteți în corabie, sunteți cu Împăratul, este în mijlocul nostru. Păziți mai departe credința, nădejdea și dragostea și nimic să nu fie în stare să vă întoarcă de pe drumul cel adevărat care duce la viață. Acum este momentul să stăm mereu de veghe ca să nu pierdem truda și agoniseala sufletească, uniți cu toții în rugăciunile din Biserică, cât și cele de acasă, să zicem și noi cu Apostolul Toma:

Rugăciune

Domnul meu și Dumnezeul meu, ajută-ne să sfârșim cu bine zilele vieții noastre, trăind în dreapta credință și în sfântă pregătire sufletească și trupească, ca să fim cu tine nedespărțiți în ceruri în vecii vecilor. Amin.

 

* * *

 

Duminica Tomii – Înnoirea Învierii

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Întreaga natură se trezește la viață printr-o revărsare de verdeață și de flori multicolore, după o iarnă grea și pustie. Soarele strălucește și ne ajută să ne bucurăm, privind totul în lumina Învierii. O fericire mai presus de fire se adaugă la micile noastre bucurii lumești: familia se reunește în jurul sărbătorii Paștilor, prieteni vechi se reîntâlnesc, emoția liturghiei comunitare în care regăsim parfumul sărbătorilor din tinerețe… Sărbătoarea Paștilor ne conduce spre plinătatea vieții cotidiene dar și a vieții spirituale.

Lumea materială își face simțită prezența într-un mod din ce în ce mai sensibil, ceea ce poate aduce din nou umbra îndoielii la poarta gândurilor noastre. Sfântul Evanghelist Ioan ne prezintă întâlnirea Apostolului Toma cu Hristos Cel Înviat. Lui Toma îi vine greu să creadă că Isus a Înviat. Discipolii lui Hristos i-au spus: “Am văzut pe Domnul” (Ioan 20, 24). Însă Toma rămâne greu de convins: «Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede» (Ioan 20, 25).

Este de notat faptul că în perioada în care Apostolul Ioan a scris Evanghelia, în Orient se răspândise o erezie, prin care se afirma că Isus Hristos, nu a posedat pe pământ corp omenesc. Adepții acestei erezii învățau că materia este păcătoasă, considerând astfel că și corpul este păcătos, de aici rezultând că Isus Hristos, Fiul Cel din veșnicie al lui Dumnezeu, nu a putut să vină pe pământ primind corp omenesc; El a luat doar înfățișarea aparentă a omului. Această erezie, docetismul, era răspândită mai ales în rândul poporului, care dorea să apere cu orice preț dumnezeirea lui Isus, după modelul prezent în mitologiile păgâne și în filosofiile timpului. Acești adepți ai docetismului mai susțineau că Isus Hristos, pășind pe pământ, nu lăsa în spatele Său niciodată urme de pași și că El nu a simțit sete, foame sau durere. Ori Evanghelistul mărturisește, că Mântuitorul a mâncat împreună cu Apostolii pâine și pește, deși în corpul înviat și spiritualizat nu a avut nevoie de hrană. Evanghelistul Luca scrie: «Și ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd spirit. Și Isus le-a zis: De ce sunteți tulburați și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeți mâinile Mele și picioarele Mele, că Eu însumi sunt; pipăiți-Mă și vedeți, că spiritul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe Mine că am» (Luca 24, 37-39).

Apostolul Toma era convins că Apostolii au văzut doar o nălucă. Toma L-a iubit foarte mult pe Isus. Când Mântuitorul, le-a spus Apostolilor că vine în Betania pentru a-l învia pe Lazăr din morți și atunci când apostolii I-au spus: «Învățătorule, acum căutau iudeii, ca să Te ucidă cu pietre și iarăși Te duci acolo? (Ioan 11, 8), Toma le spune: «Să mergem și noi să murim cu El» (Ioan 11, 16). Toma era pregătit să moară cu Hristos dar în cazul de față nu vrea să creadă că Domnul Hristos a înviat din mormânt: «Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede» (Ioan 20, 25). Iată cum viermele îndoielii lovește și în cei care au dat mari semne de credință.

Într-a opta zi după Înviere Hristos S-a arătat din nou Apostolilor, i-a salutat spunându-le: “Pace vouă”, după care S-a adresat lui Toma spunându-i: «Adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea și nu fi necredincios ci credincios» (Ioan 20, 26-27). Cât de îndurător este Domnul, cu câtă iubire îl îndeamnă pe Toma să-și regăsească credința! Toma s-a aflat neputincios în fața Mântuitorului, a privit la rănile lui Hristos, a pipăit pieptul Lui și a văzut, că nu este spirit, nici o înfățișare doar, ci însuși Isus Hristos, viu, după care căzând la pământ, cu părere de rău, cu credință și iubire I-a spus: «Domnul meu și Dumnezeul meu» (Ioan 20, 28). “Tu ești Mântuitorul și Dumnezeul meu, iar eu sunt servitorul Tău! Iartă-mi necredința! Doamne, niciodată nu te voi mai întrista, promițând că-Ți voi fi un servitor fidel până la moarte!” A văzut și a crezut!

Duminica de astăzi poate fi numită și Duminica Rănilor lui Hristos. Isus Hristos a înviat, iar Corpul Său glorificat, biologic fiind, reflectă de acum însușirile spiritului. Rănile flagelării și ale Patimilor au dispărut, rămânând doar cinci răni: la mâini, picioare și rana coastei străpunse. În înțelepciunea Sa divină, Dumnezeiescul Mântuitor a păstrat aceste cinci răni ca amintire. Rănile purtate din iubire față de semeni, reprezintă cea mai frumoasă și cea mai convingătoare dovadă a dăruirii de Sine, ele constituind și cea mai convingătoare predică a iubirii. Rănile lui Hristos ne fac cunoscută iubirea infinită a Mântuitorului față de noi păcătoșii. Aceste răni vor putea fi văzute pe Sfântul Corp al Dumnezeiescului Mântuitor de către toți oamenii, la judecata de apoi, iar pentru creștinii cei drepți ele vor fi un izvor de bucurie și fericire eternă. În aceste răni cei drepți, vor putea descoperi iubirea nemărginită a Domnului Hristos față de întreg neamul omenesc. Rănile sunt semne de iubire și devotament.

Istoria romană a consemnat o întâmplare interesantă din viața unui patriot roman, care se numea Manlius. El a fost viteaz, iar pe câmpul de luptă a repurtat foarte multe victorii împotriva dușmanilor Imperiului Roman, în special față de cei din Galia. A salvat Roma de câteva ori în fața năvălirilor dușmanilor, alegându-se cu numeroase răni pe câmpul de luptă. Odată, concetățenii săi l-au acuzat pe Manlius în senatul roman de trădare față de țară. Această acuzație nedreaptă l-a deprimat pe eroul nevinovat. În ziua următoare Manlius a trecut pe la senatul roman, s-a înfățișat înaintea senatorilor, și-a descoperit corpul pe care se aflau urmele a numeroase răni dobândite în luptele purtate, spunând cu voce puternică: “Iată, aceste răni spun în modul cel mai clar, despre ceea ce am făcut eu pentru această patrie”. La vederea acestora toți senatorii au tăcut, chiar și aceia care l-au acuzat pe nedrept, după care Manlius s-a îndreptat în liniște către casă. Rănile acestui veritabil erou, au constituit cel mai frumos argument privitor la sacrificiul său, făcut din iubire față de țara sa.

Rănile lui Hristos sunt rănile Iubirii și ale Sacrificiului Fiului lui Dumnezeu pentru salvarea noastră de la moartea cea veșnică, prețul răscumpărării noastre de pedeapsa infernului. Odată, vom vedea și noi în cer, aceste răni ale lui Hristos. Rănile Dumnezeiescului Mântuitor au vindecat sufletele noastre de urmările păcatelor. De aceea, privind la Preasfintele Răni ale Dumnezeiescului nostru Mântuitor, să spunem și noi asemenea Apostolului Toma: “Isus Hristoase, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu”.

Rugăciune

Te preamăresc, Dumnezeul meu, împreună cu Apostolul Toma, căci am păcătuit precum el cu necredința. Acum însă Te preamăresc și mai mult… Domnul meu și Dumnezeul meu, Dumnezeul meu și totul meu. Pe Tine și pe nimeni altcineva decât numai pe Tine trebuie să Te doresc.

Toma s-a apropiat ca să atingă Rănile Tale Preasfinte. Cândva va veni ziua în care la fel și eu voi putea cu adevărat și în mod vizibil să mă aplec să le sărut. Cât de minunată va fi această zi în care liber de toate, chiar și de cea mai mică impuritate și de păcat, mă voi putea apropia de Dumnezeul-Om care domnește pe scaunul măririi! Aceasta va fi o lume minunată, când ispășindu-mi păcatele și greșelile, voi vedea cu proprii mei ochi Fața Ta; când voi putea privi fără nici cea mai mică piedică la gura și la ochii Tăi, îngenunchind și sărutând picioarele Tale, aruncându-mă în brațele Tale plin de bucurie. Singurul prieten adevărat al sufletului meu, pe Tine Doamne, de acum Te doresc, și vreau să Te iubesc, pentru a Te putea iubi și în acele zile de apoi.

Aceasta va fi o zi veșnică, fără sfârșit, atât de diferită de zilele pământești. Acum simt în mine greutatea acestui corp al morții, mii de gânduri mă domină și numai unul dintre acestea este de ajuns, a mă face să fiu lipsit de Cer. În acea zi nu va mai fi nici o posibilitate de a păcătui… Perfect și plăcut feței Tale, mă voi putea bucura de prezența Ta fără frică, înconjurat de îngeri și de arhangheli, și nu mă voi rușina că voi fi văzut.

Chiar dacă încă nu sunt pregătit să Te văd și să Te ating, Dumnezeul meu, cu toate acestea vreau să mă apropiu de Tine și să doresc a avea ceea ce cu siguranță acum nu pot avea. Amin. (După J. H. Newman)

 

* * *

 

“Domnul meu si Dumnezeul meu!”

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

Sfantul apostol Toma a fost ales de catre Dumnezeu pentru a da cele mai puternice si autorizate marturii despre misterele si adevarurile de credinta. Prima marturie o da, asa dupa cum am auzit din Evanghelia de astazi, la opt zile dupa Invierea Domnului, cand Isus se arata, pentru a doua ora ucenicilor sai, ascunsi de frica iudeilor in foisorul din Ierusalim, cand Toma se convinge, asa dupa cum a cerut, prin propriile simturi de urmele lasate de uneltele de tortura pe trupul lui Isus.

Cea de a doua marturie de credinta, o da acest apostol, la Adormirea Maicii Domnului cand, tot asa, din vrerea lui Dumnezeu, ajunge numai dupa ce trupul Preacuratei este asezat in mormant si cand cere si primeste, de la autoritati aprobarea deshumari, demonstrand si marturisind, impreuna cu ceilalti apostoli si apropiati, prezenti la mormant, ca Preacurata Fecioara Maria a fost ridicata cu trupul la cer. Deci, un alt adevar de credinta pe care-l marturisim, noi crestini.

Dovada demonstrarii Invierii lui Isus pe baza constatarii prin propriile simturi a urmelor de tortura pe trupul Domnului era necesara pentru: alungarea indoielilor viitoare din inimile unor crestini, intarirea credintei celor in dubiu si, nu in ultimul rand, convertirii unui mare numar de pagani dealungul istoriei. Dovedit de numarul impresionant de mare al acelora care au imbratisat credinta in noua religie bazandu-se pe forta acestei, apostolice, marturisiri a lui Toma. Sfanta Evanghelie il mai numeste pe Toma si “Geamanul” fara a specifica cu cine este geaman. Eu cred ca este geaman cu mine si cu tine, iubite crestine, pentru ca, in fiecare dintre noi sunt prezente unele din sentimentele traite, in acele zile, de apostolul Toma. In fiecare dintre noi au existat sau poate mai exista: pesimismul, indoiala sau neincrederea, intr-o mai mica sau mai mare masura, spre deosebire de el in care aceste sentimente s-au stins atunci cand a cazut la picioarele lui Isus si a exclamat, cu lacrimi in ochi: “Domnul meu si Dumnezeul meu!” Marturisind, astfel, lumii intregi adevarul de netagaduit al Invierii lui Isus.

Cu toate ca Toma a marturisit, la fel ca si unii dintre ceilalti ucenici, ca este dispus, mai degraba, sa moara impreuna cu Isus decat sa-l paraseasca, dupa cum consemneaza sfantul evanghelist Ioan in cap. 11 versetul 16, acestea cand au vazut ca Isus este arestat in Gradina Ghetsemani, de frica, au uitat tot ceea ce promisesera nu cu mult timp in urma. Sfantul apostol Petru chiar s-a lepadat de trei ori de el. Si, in acest fel se poate explica faptul ca, in seara zilei in care a inviat Isus, se gaseau doar zece din cei 12 ucenici in foisorul din Ierusalim. Toma, probabil, fiind mai fricos nu s-a ascuns impreuna cu ceilalti, preferand o alta ascunzatoare, sau aceasta a fost, dupa cum am spus, vrerea lui Dumnezeu, sa nu fie prezent la prima intalnire pentru a putea da marturia convingerii prin simturi.

Dragostea lui Isus pentru ucenici sai o vedem, nu numai, din rugaciunea speciala pe care a adresat-o Tatalui, dar si din faptul ca s-a intalnit cu ei chiar in seara zilei in care a inviat. Prima grija a lui Isus, dupa ce Tatal l-a inviat, a fost aceea de a-si linisti ucenicii, aratandu-se si spunandu-le : “Am fost mort si iata ca sunt viu, in vecii vecilor !” Sfanta Evanghelie ne istoriseste, incontinuare, ca si misiunea de propovaduire a “vestii bune” s-a facut tot la prima aratare a lui Isus, dupa Inviere, cand le-a spus: “Precum m-a trimis pe mine Tatal, asa va trimit si eu pe voi.” Io.20/21, dandu-le si puterea de a ierta pacatele: “carora le veti ierta pacatele, vor fi iertate si carora le veti tine, vor fi tinute!” Io. 20; 22/23. Chiar daca, asa dupa cum ne spune sfanta Evanghelie, la prima intalnire cu Isus, apostolul Toma a lipsit, si el a raspandit cuvantul Evangheliei in tinuturile: mezilor, partilor, persilor si in India unde a suferit moarte de martir pentru credinta sa. Aratarea lui Isus, la cele opt zile de la inviere si tot la atatea, dupa incredintarea raspandirii evangheliei “tuturor neamurilor” a daruit crestinilor o alta sfanta invatatura : “Fericiti cei ce nu au vazut si au crezut.” Io. 20/19. Evident ca omul, ajuns la aceasta putere a credintei, este un om aflat mereu in prezenta lui Dumnezeu, aflat in har, de aceea cuvintele urmatoare ale lui Isus : “nu fi necredincios, ci fii credincios ” Io. 20/29 sunt indemnul lui Cristos si obligatia tuturor crestinilor pentru dobandirea vietii de veci, castigata noua, acolo pe lemnul crucii, de Fiul lui Dumnezeu, chezasia mantuirii noastre.

Isus, nu numai ca a inviat, atunci, cu mai bine de doua mii de ani inainte, dar el invie si astazi in inimile tuturor celor care-l iubesc si-i urmeaza invatatura, al acelora pentru care s-a jertfit, dupa cum spune sfantul apostol Pavel in Gal. 2/20 : “traiesc prin credinta in Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit si s-a dat (mortii) pentru mine !” Amin.

 

* * *

 

Darurile Învierii: credința Spiritul Sfânt și iertarea

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Partea a I-a

Evanghelia de astăzi ne informează că Isus se arată ucenicilor Săi, chiar în ziua în care a Înviat, purtând în trup “semnele” răstignirii, pe care le-a vindecat și biruit. Astfel, El aduce apostolilor Săi “pacea”, “iubirea-iertarea”, credința și “darul Spiritului Sfânt”: haruri care îi apropie și-i unesc pe oameni cu Dumnezeu. Toate aceste lucruri se petrec în ziua “pe care a făcut-o Domnul… Să ne bucurăm și să ne veselim, popoare“!

Notăm că Înviatul este mai puternic decât ușile încuiate și poate să alunge teama apostolilor. Reîntâlnindu-L pe Isus, apostolii au trecut cu bine peste multe dificultăți psihice: neliniștea, teama, depresia…

I. Credința

În acea zi i-au vestit apostolului Toma cele întâmplate, dar el n-a crezut… Toma consideră că pentru a crede, are nevoie de probe clare, temeinice, solide, palpabile…

Omului nu-i este ușor să creadă, în mijlocul atâtor ispite și încercări, pe care viața i le rezervă. În fața durerii și a suferinței, mulți oameni își pierd credința (se predau), însă din schimbarea lui Toma, învățăm că virtutea credinței nu este un dar primit o singură dată și în mod definitiv: mereu omul este chemat să-și reînnoiască credința sa în Isus – mort și înviat – care cere acelora care-L urmează, să propovăduiască lumii întregi Învierea Sa.

De multe ori simțim cât de mult comportamentul apostolului Toma ne este specific, fie nouă, fie altor creștini care trec prin mari încercări, iar pentru a crede – asemenea ucenicului amintit – pretindem probe, dorim să atingem cu mâna, pentru a ne convinge că Isus încă este viu.

Comportamentul lui Toma ne ajută să medităm la două aspecte ale credinței:

1. Orice experiență adevărată a credinței, omul o trăiește personal, căci nimeni nu poate crede în locul său. Prin urmare, credința este o alegere pe care fiecare în parte trebuie să o facă în mod conștient, liber și responsabil… dar și o cale plină de încercări, care mai apoi trebuie să-l determine pe creștin să adere în mod total la Dumnezeu, până la a-L recunoaște, asemenea lui Toma: “Domnul meu și Dumnezeul meu!“.

Faptul că Toma simte nevoia să-L atingă pe Domnul, ne spune că virtutea credinței nu este alcătuită doar din rugăciuni și porunci care trebuie respectate, pe baza unei tradiții, ci este o alegere personală care pornește din sufletul omului “Că de vei mărturisi cu gura ta că Isus este Domnul și vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morți, te vei mântui.” (Rm 10, 9). Trebuie să înțelegem că religia creștină nu este o simplă filozofie de viață, ci izvorăște dintr-o persoană concretă (Isus), care odată întâlnită, schimbă în mod radical viața omului, dându-i o plinătate pe care nimeni altul nu i-o poate da.

Toma crede numai după ce a atins trupul înviat al Domnului. Credința sa se maturizează, doar după ce “a văzut și a pus mâna” în locul rănilor lui Isus. Astfel el trece de la necredință la credință; de la “falimentul” reprezentat de durerea morții lui Isus, la bucuria Învierii. Prin urmare și pentru noi, experiența durerii poate fi o ocazie unică pentru o întâlnire cu Înviatul, care ne va întări credința noastră în Dumnezeu.

2. În al doilea rând, pericopa de astăzi ne învață că trebuie să mărturisim și altora credința noastră. Cum de Toma nu crede imediat? Poate că ceilalți ucenici nu au știut să-i vestească cum trebuie Învierea Domnului. Nu au fost destul de expliciți și convingători. Poate i-au povestit doar, fără să-i transmită sentimentele de bucurie din inimile lor, adică fericirea care îi poate molipsi și pe alții care ascultă…

Iubiților! Religia creștină – lipsită de bucurie și de entuziasm – este goală și cu greu poate să se răspândească și să-i convingă și pe alții… Putem să cunoaștem pe de rost doctrina creștină, dar dacă nu avem bucurie în inimi… nu vom aduce roadă. Adevăratul creștin știe să strălucească înaintea fraților săi și să-i determine pe aceștia, să-L laude pe Dumnezeu!

De la Toma, putem înțelege că a trăi asemenea creștinilor înviați, implică a vedea semnele durerii, ale suferinței, ale morții biruite de glorioasa Înviere. Trebuie să fim convinși că în ciuda tuturor problemelor, suntem destinați veșniciei. Acest fapt este posibil, pentru că Isus ne-a eliberat de moarte și ne-a făcut fiii lui Dumnezeu și moștenitori ai Împărăției, lăsându-ne darurile iertării și ale Spiritului care eliberează, mântuiesc și sfințesc toate limitele noastre.

II. Spiritul Sfânt și iertarea

Isus apare după opt zile, arătându-ne că Învierea nu se termină într-o zi. Efectele ei durează până când pe pământ, sunt oameni care trăiesc în stare de frică, foame, violență și război. Ca să biruie frica de moarte, au nevoie de puterea Spiritului, singura capabilă să schimbe mințile și inimile oamenilor.

Isus, ieșind biruitor din mormânt, cu un trup glorios și indestructibil, se grăbește să-i trimită în misiune pe apostoli: “Precum m-a trimis pe Mine Tatăl, așa și Eu, vă trimit pe voi“. Începe astfel, timpul Bisericii. Spiritul le dă apostolilor o putere nemaiauzită: capacitatea de a ierta păcatele. Vor străbate mări și zări, deoarece toți oamenii au nevoie, în special de iertare și de îndurare. Vor experimenta multe neajunsuri, pericole și persecuții, numai pentru ca să vestească Învierea tuturor oamenilor, dar mereu vor fi întăriți de pacea pe care Isus le-a dat-o și de puterea Spiritului.

Mulți consideră că nevoia fundamentală a omului este de a avea suficienți bani pentru a-și împlini visele sau aceea de a fi iubit. Aproape nimeni nu crede că omul are nevoie să fie iertat. Din atașamentul lui Isus – descris în pericopa evanghelică de astăzi – înțelegem că iertarea este cel dintâi dar pe care Maestrul îl oferă ucenicilor Săi, o iertare care începe de pe Cruce: “Tată, iartă-i, că nu știu ce fac!” Și unii dintre profeți se întrebau, dacă va veni cineva să mijlocească pentru oameni, iertarea lui Dumnezeu? Această așteptare a iertării a devenit realitate în Isus!

Evanghelia de astăzi ne ajută să înțelegem faptul că Isus nu îi acuză pe ucenici și nici pe noi, pentru că știe că avem nevoie să fim iertați: sunt multe păcatele pe care numai noi le cunoaștem și nimeni altul. Deci faptul de a putea fi iertați este important… Omul care nu simte că L-a jignit pe Dumnezeu și prin urmare, nu-și cere iertare, nu este un om credincios.

În Io 14, 18-26 Isus le promite ucenicilor că nu îi va lăsa singuri. Imediat după Înviere, le dă darul Spiritului Sfânt și îi trimite în misiune ca să ierte păcatele: să poarte viața, acolo unde este moarte!

De fapt, este Spiritul care face din fiecare creștin, un apostol al păcii și al mântuirii, chemat să împlinească porunca lui Isus: “Cum Tatăl m-a trimis pe mine și Eu vă trimit pe voi…“. Suntem conștienți de misiunea noastră de a fi “imitatorii Domnului” (cfr. Ef. 5, 2) în răspândirea păcii, iertării și învierii?

Numai în pericopa de astăzi, ucenicii sunt numiți apostoli. “Apòstello”, în limba greacă înseamnă “trimis”; și nu din întâmplare primesc această misiune, numai după Învierea Domnului, căci un eveniment poate fi mărturisit numai după ce a fost experimentat și văzut cu proprii ochi. Ei pot transmite bucuria Învierii, doar după ce au simțit-o în inimile lor, întâlnindu-L pe Domnul înviat.

Arătându-li-se și salutându-i pe ucenici, Isus le dă o misiune… Nu este absurd că a încredințat un lucru atât de important, pe mâna unor oameni care au experimentat trauma pierderii Maestrului lor și care apoi s-au blocat în Cenaclu, de frică? Dumnezeu cunoaște natura umană și tocmai de aceea dăruiește puterea Spiritului și iertarea necondiționată: “Primiți Spirit Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate“. De fapt, Isus îi invită pe apostoli să răspândească iertarea păcatelor, să vestească oamenilor că Dumnezeu i-a iertat și îi vrea lângă El, cu El. Iertarea păcatelor este un dar primit de oameni de la Cel Înviat. Oamenii care știu să ierte, arată că au înviat împreună cu Isus.

Nici unul dintre ei nu se opune unei asemenea propuneri care, le reface prietenia cu Isus. Iată cum cei tari sunt chemați să ierte mereu și să refacă relațiile ce păreau definitiv distruse.

III. Reacția lui Isus față de Toma

Nu este întâmplător faptul că la cea dintâi apariție a lui Isus, Toma lipsea… Toma, “geamănul” -adică, fratele nostru- are multe în comun cu noi… Pentru noi este mai importantă “necredința” Sf. Toma, decât credința celorlalți apostoli, deoarece asemenea lui și noi, de multe ori, experimentăm dificultatea de a crede, dacă privim numai la “nebunia crucii”, la necazurile care se abat peste viața noastră. Cine dintre noi, în clipele de suferință și de dezamăgire, nu a trecut prin aceleași dificultăți ca și Toma?

Prin urmare, reacția lui Toma este un mare dar pentru noi, ajutându-ne să ne întâlnim cu slăbiciunile noastre umane, cu necredința noastră, chiar și atunci când suntem vizitați de Cel înviat.

Evanghelia ne prezintă atașamentul lui Toma, pentru a ne determina să ne trezim și pentru a primi bucuria Învierii, ajutându-ne să trecem de la ideile noastre limitate, la certitudinea (claritatea) credinței în Înviere.

Isus se arată după opt zile și adresându-se lui Toma nu îl ceartă, ci îi arată și lui toată iubirea Sa. Este Isus, Cel care fuge după omul aflat pe calea necredinței… Isus știe să aștepte, să respecte ritmul nostru, știe cum și când să ne lumineze… Domnul își exprimă grija Sa și față de el. Nu-l învinuiește pentru necredința lui, ci-i arată doar semnele patimii Sale… Și semnele iubirii infinite ale lui Cristos vor lumina mintea și inima lui Toma.

Răbdarea pe care Isus o are cu Toma, demonstrează că Dumnezeu știe să aștepte, până când ne hotărâm să discutăm cu El. Domnul cunoaște greutățile noastre pe calea credinței și faptul că ne este greu să pătrundem în lumea invizibilă, nouă – celor obișnuiți cu lucrurile vizibile – care dorim să controlăm, să măsurăm și să atingem cu mâinile noastre totul, în timp ce infinitul este ceva care depășește mereu capacitățile noastre.

După opt zile, Toma dorea să-L întâlnească pe acel Isus, pe care-L lăsase răstignit pe Cruce… Chiar dacă nu avem curaj să recunoaștem, uneori gândim: la ce-mi folosește credința, dacă nu produce nici o schimbare în viața mea și a celor care-mi sunt alături, în cei din familia mea? Și, asemenea lui Toma, așteptăm ca cineva să ne dea un răspuns, pe măsura întrebării.

Toma simbolizează nevoia noastră de a vedea, înainte de a crede. El ne spune că a crede, nu este ușor pentru nimeni! Tocmai de aceea, Isus nu-l condamnă, ci îl ajută să creadă. Toma crede, pentru că observă că Isus se interesează de el, punându-se la dispoziția lui, iubindu-l așa cum este.

Iubiților! Nu atât Toma este personajul principal, ci Isus, care aleargă în întâmpinarea omul lovit de tragediile vieții și de moarte… Fericiți sunt cei care vor crede bazându-se pe predicarea înaintașilor lor, chiar dacă nu au avut privilegiul să vadă! Noi pretindem de multe ori să vedem, pentru ca să credem, dar Isus – gândindu-se la noi – corectează această dinamică: “Fericiți cei care nu văd, dar cred!“. Amin.

 

* * *

 

Darurile Învierii: ziua Domnului, pacea și bucuria

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Partea a II-a

I. Pacea și bucuria

Învierea este Isus, care îi vizitează pe apostoli și reface relația cu ei. Faptul că după opt zile, Isus se prezintă din nou apostolilor, cu salutul păcii, arată că oamenii au nevoie, zi după zi, să primească pacea de la Dumnezeu. De fapt, credința în Cel înviat cauzează trecerea de la frică, la bucuria care se naște din faptul de a-L fi văzut pe Domnul! Credința în Înviere nu depinde de “vederea și atingerea lui Isus“, ci de credința în predica acelora care – întâlnindu-L – și-au schimbat viața lor, trecând de la frică la bucurie, de la necredință la credință.

Apărându-le în aceeași seară în care a Înviat și salutându-i cu darul păcii, Isus arată că: îi recunoaște din nou, ca fiind persoane demne de prietenie și stimă, chiar dacă L-au abandonat în timpul patimilor Sale. DE fapt, Învierea este Isus viu în mijlocul nostru, prezent în rândurile comunității acelora care cred în El, îngrijindu-se de viața și de credința fiecăruia.

Venind, Isus le-a spus: Pace vouă!. Acestea sunt primele cuvinte pe care Înviatul le adresează ucenicilor. Deoarece îi întâmpină cu salutul păcii și nu le impută apostolilor trădarea, Isus le arată că nu judecă precum oamenii. Numai acum, când se întâlnesc cu Isus cel înviat, ucenicii înțeleg cu adevărat ce înseamnă “darul păcii divine”, izvor al bucuriei. Notăm că întâlnirea cu Înviatul și darul păcii, sunt binefacerile pe care fiecare om de pe pământ le așteaptă, mai presus de orice. Aceste două lucruri sunt strâns legate între ele, deoarece pacea este un dar al Înviatului.

Ucenicii s-au bucurat văzându-L pe Domnul“. “Bucuria” este un alt dar al Învierii. Nu este vorba de un sentiment trecător, ci de o stare concretă, care trebuie să însoțească creștinul de-a lungul vieții sale, indiferent de problemele prin care trece. Bucuria care a izvorât din Învierea Domnului, nu trebuie să dispară din inima și viața nici unui creștin. Astfel va putea să nu-și piardă pacea din viață. Creștinul este cel care întotdeauna știe să se bucure, primind acest dar direct de la întâlnirea sa cu Înviatul, fiind convins că nici un rău nu-l mai poate distruge.

Și ucenicii s-au bucurat, văzându-L pe Domnul“: adevărata bucurie o experimentăm doar în întâlnirea cu Isus… “Bucuria” este cel dintâi element al credinței creștine, care mărturisește că Isus a înviat! De câtă bucurie este invadată viața noastră? Bucuria Învierii este cea care îi determină pe apostoli – ca împreună cu primii creștini – să-și reorganizeze viața și să pună totul în comun: începând să trăiască o viață bazată pe principiile solidarității și într-ajutorării reciproce, așa cum am ascultat citindu-se din Faptele Apostolilor.

Să nu uităm că ucenicii înainte de a-L întâlni pe Isus cel înviat, se închiseseră în Cenaclu, plini de frică. Numai bucuria îi va împinge să-L vestească pe Isus până la marginile pământului, chiar cu costul vieții. Astfel, ne-au arătat că nimic nu este mai important, decât bucuria de a fi cu Domnul și de a face voia Lui!

Situația din zilele noastre ne arată că mai avem mult de lucru: oamenii care trăiesc în frică, în foame, în violență, în războaie… și așteaptă de la noi să le vestim bucuria Învierii și a păcii. Să nu uităm că vom putea trăi în pace, numai dacă mai înainte vom primi prezența lui Isus cel Înviat, în noi! Și ucenicii primesc pacea, doar după ce s-au întâlnit cu Înviatul.

De fiecare dată, când Isus se arată ucenicilor, le spune: “Pace vouă!” Pacea este binele cel mai mare. Pacea și întâlnirea cu Isus sunt strâns legate între ele: pacea este un dar al lui Isus cel Înviat! Frica apostolilor era cauzată tocmai de faptul că Isus lipsea din mijlocul lor.

Pacea lui Isus este mai puternică decât toate slăbiciunile din inima mea, toate preocupările și luptele mele interioare. O doresc? O primesc? Este o pace pe care nimeni și nimic nu o poate distruge, doar pentru că nu este ceva uman și trecător.

Sf. Francisc dorea ca frații săi să se întâmpine cu salutul: “Domnul să-ți dea pacea!“… Unul dintre frații săi a obiectat, dar Francisc i-a răspuns că acest salut va fi apreciat în lumea întreagă. De fapt, Pax et bonum, “Pace și bine!” este salutul franciscan, care se folosește și în zilele noastre.

Să ne amintim că la Cina cea de Taină, Isus zise: “Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoșeze” (Io 14, 27). Și iarăși, doar cu o săptămână înainte, la intrarea Sa în Ierusalim, spuse: “Dacă ai fi înțeles și tu, în această zi, calea păcii… dar a fost ascunsă dinaintea ochilor tăi…“. De fapt, în mai puțin de 40 de ani, Ierusalimul a fost asediat de către romani.

Pacea este pentru lume, ceea ce drojdia este pentru aluat: ea permite societății să se dezvolte și oamenilor să simtă gustul și frumusețea vieții. În teorie, toți știu că pacea se naște din prudență și izvorăște abundența. Faptele “creștinilor” contrazic des acest crez, pentru că omul care nu este în pace cu Dumnezeu, nu este împăcat cu sine și atunci nu poate trăi în bună înțelegere cu semenii săi. Numai cel care trăiește în iubirea lui Dumnezeu, poate fi în armonie cu aproapele său.

A trăi în pace cu aproapele nu înseamnă a-i permite să facă tot ce vrea, ci a avea o afinitate de sentimente și de idealuri, lucru posibil numai dacă punctul de referință este Dumnezeu. Și apostolul Toma dorea pacea, în sensul: să fie lăsat în pace. Acest fapt îl face să fie ostil. Invitația lui Isus de a intra în relație intimă cu El, îl trezește și îl introduce într-un nou raport cu ceilalți apostoli.

Omul se bucură de adevărata pace, atunci când trupul său este supus spiritului și spiritul, lui Dumnezeu. Dacă păcatul rupe armonia cu Dumnezeu și cu aproapele, credința ne îndeamnă să biruim păcatele noastre, pentru a trăi în pace cu Dumnezeu. Credința noastră se măsoară și în funcție de câtă pace și liniște sufletească reușim să transmitem prin comportamentul nostru, celor de lângă noi.

Apoi Isus le-a dăruit Spiritul Sfânt, producând în ei o schimbare importantă: îi transformă în creaturi noi, îi regenerează, introducându-i într-o lume în care moartea nu mai are putere, o lume în care domnește pacea și bucuria.

Din păcate, Învierea lui Isus de multe ori nu constituie o bucurie mare pentru noi… “Nu sunt puțini creștinii – spunea papa Paul al VI-lea - care au despre religie (credință) idei greșite: poate sunt convinși că, credința este ceea ce de fapt nici nu se poate numi credință, adică se opune filozofiei, progresului, îl umilește pe om, îi întristează viața. Din lumina învierii dorim să dăruim o rază de lumină, tuturor celor care doresc să o primească, ca dar. Cristos Cel Înviat este prima Rază a Paștilor, adică a vieții înviate în Cristos și în noi, cei care dorim să fim creștini. Și este Bucuria. Creștinismul este bucurie. Harul este bucurie. Amintiți-vă de acest fapt, o, oameni, o, prieteni! Cristos este adevărata Bucurie a lumii. Într-adevăr, viața creștină este austeră, cunoaște înfrânarea și durerea, acceptă crucea, se jertfește și când este necesar, înfruntă suferința. Dar în adâncul său este întotdeauna “fericire: Bucurie”” (28 martie 1964).

II. Ziua Domnului

Toma lipsea… Isus se reîntoarce duminica următoare, inaugurând ritmul săptămânal și arătându-ne că într-adevăr, se preocupă de toți oamenii, inclusiv de cei care au probleme de credință. Această apariție se încheie cu un mesaj de fericire adresat generațiilor viitoare (și nouă): “Fericiți cei care nu vor vedea, dar vor crede“.

Aparițiile lui Isus – în zi de duminică – ne spun: este un timp propice, în care creștinii îl întâlnesc pe Dumnezeu și primesc darurile Sale. Este vorba de duminica, ziua Domnului. Când ucenicii se adună în acea zi: “Vine Isus!“. De fapt, patima și moartea Sa, care păreau că L-au învins, au inaugurat “prezența” Sa definitivă în mijlocul oamenilor! O prezență nouă, care nu mai este limitată în timp sau spațiu: Isus vine când “ușile erau încuiate“… Nimic nu-L poate împiedica să fie în mijlocul lor.

După două mii de ani, observăm că numai dacă vrem, putem crede. Credința este strâns legată de libera noastră alegere. Totuși, cei care aleg să creadă, primesc o bucurie, pe care necredincioșii nu o pot înțelege. De fapt, credința în moartea și învierea lui Isus este o formă de înțelepciune, care nu poate fi percepută de omul necredincios și care dă un gust nou lucrurilor.

În zi de duminică Domnul vine și dăruiește Spiritul, transmițându-le credincioșilor reuniți posibilitatea iertării păcatelor, adică de a fi eliberați de lanțurile păcatelor și de frica morții. Este duminica, ziua în care credința omului se maturizează, pentru că este iluminată de venirea Înviatului în mijlocul nostru.

Această pericopă ne explică în chip minunat, participarea la Euharistia duminicală, la “celebrarea morții și Învierii Domnului“. Ca să pricepem mai bine, trebuie să fim atenți la schimbările care se produc în viața ucenicilor, imediat după ce se întâlnesc cu Înviatul. Mesajul este clar: chiar dacă venim la Biserică invadați de multe preocupări, cu inima plină de întristare, trebuie să-i permitem lui Isus să ni se arate și să ne vorbească; să primim puterea și invitația Sa de a fi martorii Învierii, să ne deschidem inimile, ca să permitem pătrunderea bucuriei divine în interiorul nostru. Cu puterea primită de la Dumnezeu, viața noastră va respira, va învia.

Explicarea primei lecturi

Evanghelia ne cheamă să trăim ca oameni înviați în Isus Cristos, căci în noaptea Învierii am perceput puterea Dumnezeului salvator.

Sunt trei locuri în care F.Ap. prezintă viața primilor creștini după înviere: (F.Ap. 2, 42-47; 4, 32-35; 5, 12-20). Biserica ne propune astăzi spre meditare cel de al treilea text.

Conștientizând și experimentând lucrarea iubitoare a lui Dumnezeu pentru noi, suntem chemați să-i slujim și să-i iubim pe frații noștri cu aceeași iubire divină, capabilă să-i învie din mormântul suferințelor lor. Acesta este atașamentul care îi inspiră și îi ajută pe cei dintâi creștini, să pună totul la picioarele apostolilor și să trăiască în iubire și fraternitate.

Acest stil de viață se naște nu dintr-o filozofie, ci din credința în Isus cel Înviat. Rămânem cu o mare întristare în suflet, observând că după 2000 de ani de creștinism, s-a dezlănțuit în sânul culturii și al societății noastre, mai puternic ca niciodată, fenomenul divorțului. Practic, am ajuns să trăim exact invers, față de modelul pe care ni l-au lăsat cei dintâi creștini. Uităm că, în discursul de rămas bun, pe care Isus îl face ucenicilor înainte de a fi batjocorit și răstignit pe cruce, le zice: “Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit Eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l pună pentru prietenii săi” (Io 15, 12-13).

Viața celor dintâi creștini este o viață trăită în credință și în iubire, bazată pe cuvântul Scripturii și pe credința în Acela care, a pătimit și a înviat pentru mântuirea noastră, pentru a ne dărui o viață nouă, fără egoism, fără obsesia puterii pământești, ci izvorâtă din iubirea și slujirea aproapelui.

O asemenea viață poate părea grea, însă nu imposibilă, deoarece Isus nu ne-a lăsat singuri, nu ne-a abandonat… El ni l-a trimis pe Spiritul Sfânt, iar Acesta ne învață să iubim, așa cum Cristos a iubit.

Azi nu ni se cere să punem în comun toate bunurile noastre, dar este esențial să ne recunoaștem calitățile și să le punem în slujba familiei noastre și a fraților noștri. Trebuie să nu ne lăsăm ispitiți de dorința de a domina peste alții, de a fi răi cu ei, de a-i marginaliza, ci a încerca să trăim într-o armonie creștinească, izvorâtă din iubirea lui Dumnezeu.

Oare nu trăim mai mereu relațiile cu cei de lângă noi, ca și cum Isus nu ar fi înviat? Ca și cum nu am fi frați și fii ai lui Dumnezeu? Un rol negativ în acest sens îl ocupă mentalitatea anti-creștină, care s-a instaurat în cultura noastră, care a eliminat “păcatul”, înlocuindu-l cu vina.

Societatea noastră nu mai vorbește de “păcat”, pentru că vrea să se realizeze fără Dumnezeu. Dorește să elimine legea divină și să se bazeze doar pe legea umană, imperfectă. Azi se vorbește despre “vină”, înțelegând prin acest cuvânt greșelile pe care un om le face, față de un altul. Isus ne învață că “greșelile” pe care le facem față de frații noștri, sunt păcate împotriva lui Dumnezeu. Dacă noi jignim un copil și părinții lui află, nu se poate să nu se întristeze… La fel se supără și Domnul, când vede că ne jignim între noi!

Paștile nu desemnează evenimentul întâmplat în ziua învierii, ci privesc întreaga istorie a mântuirii omului: întreaga viață a fiecărui om… Faptul că Isus a biruit păcatul și moartea, dăruindu-ne mântuirea, nu trebuie să ne lase pasivi. Fiecare dintre noi suntem chemați să vestim acest mister, dar mai ales să ne schimbăm în bine viețile noastre.

Concluzie

Cum putem să gustăm biruința Învierii, atâta vreme cât majoritatea timpului, ne gândim doar la noi? Cum putem crede în Dumnezeu, din moment ce, dorința vieții noastre pare satisfăcută numai în cazul în care adunăm tot mai mult, fără să ne intereseze dacă cel de lângă noi, reușește să trăiască doar de pe o zi pe alta? Cum putem crede, dacă ne lăsăm dominați de frică, oboseală și neîncredere?

Cum M-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi“. Pot crede că am primit o misiune divină? Unde și pentru cine lucrez? Îl prefer pe Domnul și răsplata Sa sau mă supun altor patroni, căutând alte recompense trecătoare?

Iubiților! Dacă avem o datorie în Biserică, ea este aceea de a vesti pacea, iertarea și darul Spiritului, pe care Isus Înviatul le-a oferit tuturor oamenilor. Amin.

 

* * *

 

Duminica Tomii

Autor: pr. Olimpiu Todorean
Copyright: ParohiaSfantulGheorghe.ro

Iubiți credincioși,

Dacă am citi primele capitole ale Faptelor Apostolilor, care ne povestesc viața cotidiană a primei comunități creștine la Ierusalim, am vedea că această comunitate are o viață fericită, simplă, o comunitate care căuta să trăiască Evanghelia punând-o în practică. Sfântul Luca ne spune că nici unul din membrii ei nu duceau lipsă de nimic, indice al unei armonii pline de dreptate și justiție.

Dar, continuând citirea următoarelor versete vedem că nu ține mult acest tablou idilic, în care toate merg bine, și vom găsi primele neînțelegeri, primele tensiuni interne în comunitate. Acesta este un semn că nu a existat niciodată o Biserică de îngeri, ci numai o Biserică din oameni, uneori fragili și păcătoși. Pe de altă parte, Isus l-a ales chiar pe Petru ca și cap al Bisericii sale, pe cel care l-a trădat de trei ori! Astfel, în puține cuvinte, ne este amintită demnitatea noastră de fii ai lui Dumnezeu, cu toată fragilitatea ființei umane. Ne este indicată și strada spre adevărata fericire: dreapta distribuire a bunurilor, semn al unei carități întrupate, concrete, posibile. O caritate ce naște din credință, ce-l recunoaște pe omul Isus ca Dumnezeu; o caritate care știe să-l vadă prezent în chipul fraților noștri, cu atât mai mult în cei nevoiași.

Este vorba de o vedere mai aparte, ce ne vine din credință, ce știe să recunoască prezența Cuvântului întrupat. Acea credință pe care Evanghelia o demonstrează, încă ezitantă, în apostolul Toma căruia i se pare o enormitate învierea Domnului. Este interesant de reținut în această pericopă evanghelică unica și indiscutabila afirmație că Isus este Dumnezeu. Aici Toma zice: “Domnul meu și Dumnezeul meu”. Toate celelalte afirmații, precum: fiul omului, fiul lui David, în epoca lui Isus se foloseau pentru a indica pe Marele Preot sau pe cineva din familia regală descendent din casa lui David sau, erau titluri onorifice așa cum și noi mai folosim în ziua de azi.

Dar, în pericopa evanghelică a lui Ioan, găsim această afirmația peremptorie, adică indiscutabilă: Domnul meu și Dumnezeu meu. Isus este Dumnezeu. Se pot spune multe alte lucruri încă, dar acesta este cu adevărat centrul credinței noastre: umanitatea și divinitatea lui Cristos; unitatea și trinitatea lui Dumnezeu. Pe acestea se bazează toată credința noastră, din acestea se nasc alte adevăruri de credință.

Continuând meditația noastră asupra pericopei de azi, nu putem să pierdem din vedere un lucru special pentru noi: astăzi, Isus vorbește despre noi! Despre noi, cei ce trăim în anul 2003, prezenți la această Sfântă Liturghie. El ne spune: “Fericiți sunt cei care n-au văzut și au crezut”. Noi suntem aceia. Vorbește despre noi, care, chiar dacă nu l-am văzut cu ochii trupești, și cu toată distanța în timp ce ne separă de la eveniment, credem că Isus este Dumnezeu și ne încredințăm lui. Noi, cu slăbiciunile noastre, ne încredințăm viața persoanei umane și divine a Domnului Isus Cristos, încrezători fiind în puterea sa mântuitoare. Noi credem în El și suntem salvați de orgoliul nostru, de lenea noastră, de păcatele noastre prin iubirea Sa mult milostivă.

Dar de ce toate acestea? Cum se poate ca, credința și abandonarea în Isus, să ne obțină iertarea păcatelor și mântuirea veșnică? Acest lucru ni-l explică Sfântul Ioan în prima sa scrisoare: “Dragii mei, cine crede că Isus este Cristos este născut din Dumnezeu”. Prin urmare noi credem că Isus este Cristos – Cristos semnificând unsul lui Dumnezeu, adică un alt mod de a spune că Isus este Dumnezeu, noi credem în divinitatea omului Isus, născut din Maria, și de aceea suntem născuți de Dumnezeu. Desigur că unii ar putea obiecta, spunând că trupul meu vine de la mama și de la tatăl meu, este adevărat, dar nu vine de la ei sufletul meu, partea spirituală a trupului, care este în mine, cu care gândesc, iubesc și doresc.

Această parte vine de la Dumnezeu și este făcută de El într-un mod special fiind unită la credință, la speranță și la caritate, toate fiind darurile Spiritului Sfânt. Dacă uneori necesitățile de moment, tristețile, durerile sau preocupările ne iau un pic din pacea inimii, noi, care credem în Isus, – de aceea suntem născuți din Dumnezeu -, chiar dacă vom fi mâhniți, nu vom fi niciodată învinși. Astfel încheie Sfântul Ioan, cu un mesaj ce pare tocmai potrivit pentru ascultătorii anului 2003: “Tot cel născut din Dumnezeu biruiește lumea; și aceasta-i biruința care-a biruit lumea: credința”. Suntem în punctul cel mai înalt al sărbătorii de azi, duminica din săptămâna luminată, amintire a botezului nostru, începutul unei vieți noi. Astăzi vom ieși din Biserică, la sfârșitul acestei liturghii, cu o certitudine în inimă și o pace nouă în suflet: la fel ca Isus care a învins răul și moartea, tot așa și nouă, încorporați în Cristos prin credința noastră, nu trebuie să ne fie frică de nimic și să ne bucurăm de prietenia, de dragostea și de stima Domnului nostru arătată fiecăruia dintre noi. Va fi iubirea sa milostivă și providențială cea care ne va ajuta să învingem orice rău și să ne dăruiască numai binele. Amin.

RUGĂCIUNE

Toma nu a fost în Cenacol și îmi pare rău pentru el, Doamne, pentru că va rămâne în istorie ca ucenicul neîncrezător: dacă nu voi vedea, nu voi crede!

Dar, pe de altă parte, sunt mulțumit că el nu a fost, pentru că eu am darul credinței și am fost proclamați fericiți toți cei care cred în Cel Înviat fără să-L fi văzut și sunt mulțumit pentru frații mei neîncrezători, îndoielnici, pentru că Tu demonstrezi că înțelegi dubiile lor, le respecți uimirea.

Te rog, Doamne, crește-mi credința și ajută-mă să devin instrumentul iubirii tale pentru cine este în dubiu, pentru ca, învinsă orice uimire, să creadă și, plini de bucurie, să spună ca Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu.