Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXVII-a de peste an
Anul A (B, C)

Lecturi:
Isaia 5,1-7
Filipeni 4,6-9
Matei 21,33-43

Matei 21,33-43

Ascultați o altă parabolă: Era odată un proprietar care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc și a construit un turn. Apoi a dat-o în arendă unor viticultori și a plecat în călătorie. Când s-a apropiat timpul culesului, i-a trimis pe servitorii săi la viticultori ca să primească roadele sale. Dar viticultorii, prinzându-i, pe unul l-au bătut, pe altul l-au ucis cu pietre. A trimis din nou alți servitori, mai numeroși decât primii, dar le-au făcut la fel. În cele din urmă l-a trimis pe fiul său la ei zicându-și: «Pe fiul meu îl vor respecta». Însă viticultorii, când l-au văzut pe fiu, au zis între ei: «Acesta este moștenitorul. Haideți să-l ucidem ca să avem moștenirea lui». Prinzându-l, l-au scos afară din vie și l-au ucis. Așadar, când va veni stăpânul viei ce le va face acelor viticultori?” I-au zis: “Pe acei nemernici îi va ucide fără milă, iar via o va da în arendă altor viticultori, care îi vor da roadele la timpul cuvenit”. Isus le-a zis: “N-ați citit niciodată în Scripturi: Piatra pe care au aruncat-o constructorii, aceasta a devenit piatră unghiulară; Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri? De aceea vă spun: Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată unui popor care va aduce roadele cuvenite.

 

Autori

pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Anton Dancă
pr. Anton Dancă
pr. Anton Iștoc
volum colectiv ITRC
volum colectiv ITRC 2
pr. Alessandro Pronzato

 

* * *

 

Privilegii… responsabilități… libertate!

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Doi frați au mers de Paști la udat și au primit în schimb ouă. Fratele mai mare îi spune celuilalt: “Îți dau un zece lei dacă mă lași să sparg trei ouă de capul tău.” Micuțul știa că îl va durea, dar avea nevoie de niște bani, așa că a fost de acord. Fratele a luat un ou și l-a spart de capul celuilalt. “Auuu!”, scoase un strigăt fratele cel mic. Apoi fratele sparse al doilea ou. “Auuuuuu!”, strigă și mai tare, în timp ce lacrimile începeau să îi curgă pe obraji. Era însă hotărât să aibă acei bani. Închise ochii și aștepta a treia lovitură. Nimic însă. Când deschise ochii îl văzu pe fratele mai mare îndepărtându-se de el, râzând. “Haide măi, sparge și al treilea ou!”, îi spuse cel mic. “Nu!”, îi răspunse fratele. “Nu vreau să pierd zece lei.”

Astfel de feste, cu sau fără ouă, am trăit probabil toți în copilărie. Dar aici este totuși o problemă serioasă: se numește ruperea unui contract. Este vorba de responsabilitate, de a recunoaște că orice privilegiu de care ne bucurăm vine cu un anume preț. Ca fratele din povestea noastră, unii oameni încearcă să profite de alții, de societate, chiar și de Dumnezeu. Am văzut aceasta în parabola din Evanghelia de astăzi, cu viticultorii care se bucurau de beneficii ca administratori ai viei, și care ar fi vrut să păstreze totul pentru ei, fără să dea partea cuvenită proprietarului. Evanghelia face apel la responsabilitate în relația noastră cu Dumnezeu, incluzându-se aici modul în care interacționăm cu semenii noștri.

Isus a adresat parabola conducătorilor evreiești din acele vremuri. Dar parabola ne învață multe despre conducere chiar și astăzi. Lecția parabolei este foarte importantă pentru conducătorii bisericești în particular, dar și pentru poporul lui Dumnezeu în general. Cu toții am primit de la Dumnezeu cel puțin viața. Ea ne este dată spre administrare. Dumnezeu așteaptă de la noi să cultivăm și să întreținem această viață, astfel încât ea să aducă rod – rod pe care îl putem prezenta lui Dumnezeu, proprietarul vieților noastre, în ziua încheierii socotelilor.

Parabola ne învață mult despre Dumnezeu și despre cum interacționează El cu noi. Vedem mai întâi PROVIDENȚA lui Dumnezeu. “Era odată un proprietar care a plantat o vie, a înconjurat-o cu un gard, a săpat un teasc și a construit un turn” (v 33a). Înainte ca Dumnezeu să îți încredințeze o responsabilitate, El se asigură că ai la îndemână tot ceea ce ai nevoie pentru îndeplinirea acesteia. “Apoi a dat-o în arendă unor viticultori și a plecat în călătorie” (v 33b). Aceasta arată ÎNCREDEREA lui Dumnezeu în noi. Dumnezeu nu stă să se uite peste umerii noștri, supraveghindu-ne pentru a se asigura că facem lucrurile cum trebuie. Dumnezeu ne încredințează o sarcină și merge în “vacanță” într-o țară îndepărtată. Dumnezeu are încredere în noi că vom face lucrurile așa cum trebuie. Din păcate mulți dintre noi nu facem așa. Astfel, parabola evidențiază RĂBDAREA lui Dumnezeu cu noi. Dumnezeu trimite mesageri după mesageri la administratorii rebeli care nu vor să îi dea ce i se cuvine. Cu fiecare mesager, Dumnezeu oferă o altă șansă pentru încetarea rebeliunii și pentru intrarea pe calea cea dreaptă. Se ajunge într-un final la ultima ocazie oferită. Dumnezeu își joacă ultima Sa carte, trimițându-și propriul Fiu. Dacă ratăm și această ultimă șansă, atunci am dat-o în bară rău de tot. Ajungem să vedem JUDECATA lui Dumnezeu, cu rebelii uciși, cu privilegiile ce le aveau date acum altora care sunt mai promițători. Avem aici imaginea unui Dumnezeu grijuliu, încrezător, răbdător, dar și drept.

Din toate acestea putem învăța multe despre noi și despre cum ne situăm relativ la Dumnezeu. Mai întâi vedem PRIVILEGIUL. Asemeni viticultorilor, tot ceea ce avem reprezintă un privilegiu, nu un merit! Când spunem că totul este darul lui Dumnezeu, aceasta o mărturisim. Darul este un favor nemeritat. Este doar un alt cuvânt pentru privilegiu. Viața însăși este un privilegiu care ne poate fi luat în orice moment. Privilegiul vine însă împreună cu RESPONSABILITATEA. Suntem responsabili și trebuie să dăm socoteală în fața lui Dumnezeu de modul în care am folosit sau am abuzat de privilegiile primite de la Dumnezeu. Căci El s-a îngrijit să avem tot ce ne trebuie pentru ca să ne folosim bine de privilegii – și totuși noi abuzăm de ele. Este vorba aici de LIBERTATE. Parabola viticultorilor mai este cunoscută și ca parabola folosirii eronate a libertății umane. Să ne rugăm astăzi pentru înțelepciunea și curajul de a nu abuza niciodată de privilegiile primite de la Dumnezeu, ci dimpotrivă, să folosim cu cap tot ceea ce El ne oferă.

 

* * *

 

Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Cristina Grigore
Copyright: ProFamilia.ro

Parabola viticultorilor necinstiți, mai ales prin concluzia sa (“Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată unui popor care va aduce roadele cuvenite”), evocă tema așa-numitei “respingeri a lui Israel”. O interpretare simplistă și triumfalistă a acesteia și a altor pagini similare ale Evangheliei a contribuit la crearea climatului de condamnare a evreilor, cu consecințele tragice pe care le cunoaștem. Nu trebuie să abandonăm certitudinile credinței care ne vin din Evanghelie, însă trebuie să înțelegem în ce măsură atitudinea noastră adesea nu a reflectat spiritul autentic.

Înainte de toate, în acele cuvinte teribile ale lui Cristos referitoare la Israel se află iubirea extraordinară a lui Dumnezeu, și nu o sentință rece. Isus plânge când vorbește despre viitorul Ierusalimului! Este vorba mai degrabă de o respingere pedagogică, nu una definitivă. Și în Vechiul Testament existau refuzați de către Domnul. Unul dintre aceștia este descris de Isaia, în prima lectură, cu aceeași imagine a “viței de vie” (“Acum vă voi face să știți cum mă voi purta cu via mea: strica-voi gardul ei și ea va fi pustiită, dărâma-voi zidul ei și va fi călcată în picioare”, 5,5), dar acest lucru nu l-a împiedicat pe Dumnezeu să continue să îl iubească pe Israel și să vegheze asupra lui.

Sfântul Paul ne asigură că și această ultimă respingere, vestită de Isus, nu va fi definitivă. Ea va permite păgânilor să intre în Împărăție (cfr Romani 11,11.15). Mai mult: pentru credința lui Avraam – care este rădăcina – întreg poporul evreu este sfânt, chiar dacă unele ramuri au fost tăiate (cfr Romani 11,16). Apostolul neamurilor, pe nedrept considerat susținător al rupturii dintre Israel și Biserică, ne sugerează care ar fi atitudinea corectă față de poporul evreu. Nu auto-siguranță și mândrie stupidă (“noi suntem acum noul Israel, noi suntem cei aleși!”), ci teamă și fior în fața misterului de nepătruns al acțiunii divine, și mai ales iubire față de Israelul care este “rădăcina și trunchiul pe care am fost altoiți”. Paul spune că este dispus să rămână despărțit de Cristos dacă astfel ar putea să îi ajute pe cei de un neam cu el (cfr Romani 9,1-3). Dacă în trecut creștinii s-ar fi străduit să aibă aceste sentimente când vorbeau despre evrei, istoria ar fi avut un alt curs.

Dacă evreii vor ajunge într-o zi (după cum speră Paul) la o apreciere mai bună a lui Isus, acest lucru va trebui să se petreacă printr-un proces intern, ca un rod al unei căutări proprii a lor (lucru care în parte are loc). Nu putem noi creștinii să încercăm să îi convertim. Am pierdut dreptul de a o face datorită modului în care acest lucru s-a întâmplat în trecut. Trebuie mai întâi să fie vindecate rănile, prin intermediul dialogului și al reconcilierii.

Eu nu văd cum un creștin care iubește cu adevărat Israelul ar putea să nu îi dorească acestuia să ajungă într-o zi să îl descopere pe Isus pe care Evanghelia îl definește: “slava poporului său Israel” (Luca 2,32). Nu cred că acesta ar fi prozelitism.

În acest moment însă lucrul cel mai important este îndepărtarea obstacolelor pe care le-am pus în fața acestei reconcilieri, “lumina proastă” în care l-am pus pe Isus în ochii lor. Inclusiv obstacolele prezente în limbaj: de câte ori cuvântul “evreu” nu apare cu sens peiorativ, sau negativ, în modul nostru de a vorbi. Plecând de la Conciliul Vatican II, raporturile dintre creștini și evrei s-au îmbunătățit. Decretul asupra ecumenismului a recunoscut Israelului un statut deosebit între religii. Pentru noi, creștinii, iudaismul nu este “o altă religie”; este parte integrantă a propriei noastre religii. Să îl adorăm pe același “Dumnezeu al lui Avraam, Isaac și Iacob” care pentru noi este și “Dumnezeul lui Isus Cristos”.

 

* * *

 

Teologia vieții

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Toată suflarea din cer, de pe pământ și, în eventualitatea unor alte colțuri ale cosmosului cu ființe vii, formează un cântec plin de iubire adresat lui Dumnezeu. Numai după ce Creatorul l-a zidit pe om și l-a pus coroană peste capetele tuturor viețuitoarelor, a cântat și el într-o armonie perfectă pe trei voci – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – constatând că toate sunt foarte bune (Gen 1,28-31). La această armonie conclusivă, plină de mulțumire și bucurie, a fost chemat să participe și omul. Și a participat. Cât timp, nu știm. Știm doar că Șarpele invidios a intervenit și a introdus o notă discordantă, sugerând protopărinților ideea că nu toate sunt foarte bune, că Dumnezeu le ascunde oamenilor adevărul și binele, că adevărata față a lumii o vor vedea numai după ce vor mânca din pomul din mijlocul paradisului, din pomul științei binelui și răului, atunci li se vor deschide ochii și ei vor intra în armonia divină (Gen 2,4-5). Omul se lasă ademenit și intră în nota discordantă și cunoaște doar răul: frica, oboseala, suferința și moartea. Oare ca să știe ce-i dulcele, trebuia să cunoască amarul? Cum va mai ajunge să cunoască cele foarte bune din univers? Oare slujindu-se de efemeritatea frunzelor pentru a-și ascunde goliciunea spiritului?

Când primii creștini începeau să vorbească păgânilor despre Isus, începeau întotdeauna cu misterul învierii și terminau cu misterul întrupării. Misterul învierii era evenimentul istoric pe care îl puteau verifica prin martorii lui Isus și adevărul îl deduceau din bucuria cu care ei întâmpinau necazurile vieții – fericiți de a fi suferit ceva pentru numele lui Isus (Fap 5,41) – și chiar moartea, fiindcă din plinătatea inimii le vorbea gura (Mt 12,34). Învierea era aceea care trezea curiozitatea în sufletele păgânilor. Dat fiind faptul că învierea dădea tuturor speranța vieții, păgânii erau mai înclinați să accepte și să îmbrățișeze credința creștină. Pentru nimic nu se zbate omul mai mult decât pentru sănătate și viață.

Isus țintuiește la stâlpul infamiei pe mai-marii preoților, pe saducei, pe bătrânii poporului și pe farisei pentru înclinația lor de a ucide, de a crede că moartea rezolvă problemele dificile ale vieții, pe când adevărul este contrariul: viața rezolvă problemele morții, de aceea un medic psihiatru a spus: Viața ne este dată pentru a da sens vieții. Sensul vieții este acela care conduce la izvorul vieții, la Dumnezeu Tatăl. Lucrătorii din parabolă, care nu erau decât ei, au ucis pe primii slujitori trimiși să ia partea din roadele viei – via fiind poporul ales -; au ucis pe cei trimiși a doua oară și în cele din urmă pe fiul stăpânului, adică au ucis pe profeți, pe cei drepți (mâncând drepturile văduvelor și orfanilor (Lc 20,47), au ucis pe Mesia, pe Fiul Omului.

Tendința de a ucide, de a nimici, cuprinde în sine o dublă răutate: de a nu permite omului să intre în viața lui Dumnezeu și de a nu-i permite lui Dumnezeu să intre în viața și istoria omului.

Dumnezeu vrea să sădească în ființa omului conceptul divin al vieții, că viața este existență și existența în sine este Dumnezeu – Iahve este cel ce este (Ex 3,14) – și omul poate ajunge la această viață nouă prin înviere.

Refuzul de a-i da stăpânului ceea ce este al său nu zădărnicește planul său, nici chiar crimele cele mai odioase nu-l pot întoarce din drum, fiindcă dragostea este tare ca moartea (cf. 1In 4,166). Viața își are rădăcina în esența divină și pe pământ a apărut ca dar al Duhului Sfânt (cf. Gal 5,22). Pe atotputernicia iubirii se bazează toată teologia istoriei și a vieții din cer.

Israelul a răspuns la chemarea iubirii producând aguridă: necredință, răzbunare, răzvrătire, asuprire, indiferență și crimă.

Cu ce diferă răspunsul nostru față de cel al evreilor de odinioară?

Sfântul Paul îi îndeamnă pe credincioșii din localitatea Filipi

să-și înalțe cugetele către Cristos: Fraților, câte sunt adevărate, câte sunt curate, câte sunt de iubit, câte sunt cu nume bun, orice virtute, orice laudă, la acestea să vă fie gândul! Numai cel care are gândul la acestea se poate bucura de pace, de fericire. Fericit și liniștit în sens biblic poate fi numai acel creștin care se află cu aproapele său într-un raport de solidaritate în nenorociri, în neputințe, în opresiune și mai ales care, de pe poziție de forță și de siguranță a propriei sale existențe, îi îndeamnă pe toți să nu se teamă, să nu se îngrijoreze de ziua de mâine (Memorator scriptural). Biserica, trăind din cuvântul Domnului, crește prin sacramente și se întărește pe Piatra din capul unghiului, devenind via încredințată altor viticultori, care dă roade la timpul potrivit.

Creștinul adevărat are încredere în viitor, fiindcă are toată certitudinea revenirii lui Dumnezeu pe pământ prin Cristos plin de măreție și slavă (cf. Mt 25,31). Creștinul adevărat simte apropierea Domnului în orice clipă. Noile motive de iubire i se oferă din belșug în semnele timpului. Liniștea sufletească, pacea sa are ca suport speranța care îl eliberează de stresul ucigător al pesimismului materialist. Cu toate că sfânta Ioana d’Arc era conștientă de chinurile care o așteptau, fiind condamnată să ardă pe rug, ea a rămas liniștită și senină; celor îngrijorați de cele viitoare le spunea: Nu așteptați o lume mai bună stând cu mâinile în sân, dar căutați cu toată seriozitatea de a lăsa în urma voastră o lume mai dreaptă!

Noi trebuie să ne definim prin viața divină ca să putem înțelege teologia istoriei, adică acțiunea divină în favoarea omului. Numai o viață trăită din plin, încărcată de virtuți poate înțelege sensul istoriei, poate descifra semnele timpului, se poate încadra în planul iubirii divine și poate produce roadele spirituale pentru hrana sufletelor generațiilor viitoare, roade care nu sunt altele decât o concretizare a iubirii. Dacă azi ne săturăm sufletul cu exemplele sfinților din trecut, cu învățăturile lor minunate, dacă ne ostoim setea după cele veșnice cu sângele celor peste douăsprezece milioane de martiri, noi, cei de azi, avem datoria să fim hrană pentru generațiile viitoare.

La orizont se profilează Cristos care vine. Cum și cu ce îi ieșim în întâmpinare?

La un rege oriental din vechime a venit un om ca să-l întrebe: Cum aș putea rămâne statornic într-o ispită deosebit de grea? Regele nu i-a răspuns, dar i-a dat un vas cu ulei prețios plin ochi, cum se spune, zicându-i să-l ducă pe toate străzile principale, cele mai aglomerate, amenințându-l: Dacă vei vărsa numai o picătură, unde îți stau picioarele, acolo îți va sta capul. Omul a luat vasul cu cea mai mare atenție și a pornit la drum. În urma lui mergea străjerul cu sabia în mână, gata să-l lovească, în caz că nu ar fi atent și ar vărsa o picătură de ulei. Tocmai atunci avea loc și o sărbătoare, așa încât străzile erau pline de lume. Omul a reușit totuși să se întoarcă la rege cu vasul plin cu prețiosul conținut. Acesta l-a întrebat: Ei bine, ia spune-mi acum, ce se mai întâmplă prin oraș? Acela a răspuns: Am privit numai la ulei și la nimic altceva n-am dat atenție. Iată, îi zise regele, acum ai aflat mijlocul cel mai potrivit pentru a rămâne statornic în orice ispită, oricât de grea, să privești mereu cu toată încordarea numai la Dumnezeu.

Aceeași atenție trebuie să o avem și noi față de viața cea nouă primită la Botez, fiindcă Isus este viața noastră – Eu sunt viața (In 14,6) – și Duhul Sfânt este sufletul vieții noastre care dă sens existenței de care ne bucurăm.

 

* * *

 

Omul se vrea suficient pentru sine

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Păcatul strămoșesc a lăsat în sufletul omului o tendință luciferiană: “Nu-i voi sluji. Voi așeza scaunul meu de domnie deasupra stelelor cerului și voi fi asemenea celui Preaînalt” (Is 14,13); ea dă naștere la trei feluri de păcate principale: cel al sufletului senzual sau al plăcerii trupești (păcatul cărnii care este o închinare la idoli – deoarece dumnezeul lor este pântecele (cf. Fap 3,19), care “zămislind pofta naște păcatul, iar păcatul săvârșit aduce moartea” (Iac 1,15); apoi păcatul minții, adică părerea de sine sau înălțarea de sine care duce la rătăcire, iar stăruința în rătăcire naște minciuna și amăgirea; în sfârșit, păcatul propriu zis și cel mai grav este cel al spiritului, iubirea de putere și de independență totală, chiar față de Dumnezeu, și care conduce la violență, iar violența sfârșește în crimă (cf. Vladimir Soloviov, Fundamentele spirituale ale vieții, Ed. Deisis, Alba-Iulia 1994, p. 36). Deci, păcatul cărnii duce la degradarea ființei umane, la îmbătrânire și la moarte prematură; păcatul minții duce la minciună și autoamăgire, la degradare intelectuală, păcatul spiritului duce la violență și crimă și aceasta la Iad. Omul trebuie scos din acest întreit abis. Cum?

Iubirea lui Dumnezeu față de oameni, care poate eradica cele trei păcate și consecințele lor, se realizează în chip dramatic, fiindcă pe drept a spus cineva: “Iadul lui Dumnezeu este iubirea sa”, ea îl chinuie, dar în cele din urmă iese învingătoare asupra infidelității omenești.

Bătrânul Simeon spusese profetic despre Isus că este “un semn de împotrivire, pus spre căderea și ridicarea multora” (Lc 2,34). Parabola de azi (Mt 21,33-43) este o interpretare a acestei profeții și un anunț al evenimentului pascal. Poporul ales îl respinge pe Isus ca Mesia, continuând fărădelegea respingerii profeților, deoarece mesajul lui nu coincide cu așteptările și cu interesele lor de putere și dominare. Cu toate acestea, inițiativa lui Dumnezeu își atinge ținta, deoarece cel refuzat ca Domn al vieții ajunge Domnul altui popor. Israelul îl refuză pe Isus, Dumnezeu îl refuză pe poporul său, iar istoria mântuirii continuă într-un fel cu totul nou.

Fiindcă Fiul constituia o amenințare pentru membrii Sinedriului, pentru administratorii casei lui Dumnezeu și mai ales pentru membrii consiliului sacerdotal care dețineau rolul suprem de conducere asupra națiunii, au hotărât să-l elimine, să-l ucidă. Această atitudine reflectă perfect pretenția omului care vrea să-și construiască viața în sine și pentru sine, cu autonomie totală, excluzând orice amestec străin sau exterior lui însuși, chiar și autoritatea lui Dumnezeu… și aceasta chiar prin violență și crimă.

Parabola este actuală azi mai mult decât oricând. Ea constituie un avertisment adresat și nouă. Nici unul dintre creștini nu poate fi la adăpost față de acest cutremurător și de necuprins mister, deoarece ingratitudinea poporului ales se poate repeta în istorie și în conștiința fiecăruia dintre noi, fiindcă alegerea din partea lui Dumnezeu cere mereu o replică personală bazată pe credință și iubire. Desigur, noi avem promisiunea că noul popor nu va fi respins și că puterile iadului nu vor birui Biserica (cf. Mt 16,18), dar ne impresionează gândul cum atâtea comunități creștine înfloritoare din primele secole (din Africa de nord și din Asia Mică) au fost șterse de pe fața pământului. Ce se va alege de comunitățile creștine din zilele noastre peste câteva secole, dacă vor continua să se comporte așa cum se comportă azi? Iată, pentru ce ne sare în ochi diferența dintre prima lectură și evanghelia de azi, în timp ce după profetul Isaia Dumnezeu părăsește via care nu rodește, Isus arată că ea va fi dată altor viticultori care vor aduce roade la timpul lor.

Cu toate că profetul nu ezită să se transforme în rapsod (Lectura I: Is 5,1-7), spre a câștiga poporul său pentru a-l iubi pe Iahve, deoarece în acele momente de pace provizorie vedea cum o invazie din partea Asiriei era iminentă și păcatele poporului, lipsa de lui de corespundere la iubirea lui Dumnezeu îi ducea inevitabil spre sclavie, totuși n-a reușit să-l salveze de la nenorocire… părăsirea, repudierea din partea lui Dumnezeu.

Mai târziu, un alt profet, cel mai mare dintre toți, Isus din Nazaret, nu va ezita să se transforme într-un vierme și să se lase tratat ca păcat, ca ultimul dintre răufăcători, spre a-și salva via – împărăția lui Dumnezeu – pe care o va încredința altor viticultori dispuși să aducă roade.

Desprindem din prima lectură (Is 5,1-7) că Dumnezeu Tatăl – Stăpânul viei – se plânge de nerecunoștința poporului său.

Recunoștința, mulțumirea, lauda adusă Creatorului sunt roadele – strugurii dulci – pe care îi așteaptă Domnul. Dar, ca să fii recunoscător, trebuie să fii smerit, să arăți prin fapte că depinzi de altul, de Dumnezeu, ba chiar și de aproapele, fiindcă nu putem trăi unii fără alții. Nerecunoștința îl coboară pe om mai prejos de animale și din acest motiv Domnul s-a plâns de poporul său, că: “Boul își cunoaște stăpânul și măgarul ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu mă înțelege” (Is 1,3); se degradează mai prejos decât pământul care, dacă i-ai dat un bob de grâu, îți dă în schimb un spic încărcat cu zeci de boabe, pe când omul nerecunoscător este cu inima dură ca piatra, în care cuvântul lui Dumnezeu rămâne fără rod…

Ca Biserica – noul popor al lui Dumnezeu – să dureze, trebuie să-și aducă prinosul de recunoștință. Acest lucru îl cere sfântul apostol Paul în lectura a doua (Fil 4,6-9). Și în comunitatea creștină din Filipi s-au ivit disensiuni, tendințe de dominare din partea unora sau altora. Pentru a înlătura aceste neajunsuri, nu trebuie înmulțite discursurile savante, filozofice, sociologie, morale și umanitare, ci trebuie înmulțite adunările euharistice în care să se ridice calitatea rugăciunilor de mulțumire adresate lui Dumnezeu, fiindcă acela este mai bun, care știe să se roage mai bine. Dar, de felul cum se roagă fiecare, știe numai Dumnezeu și din acest motiv trebuie să înceteze pretențiile unora care se vor mari și se cred tari datorită bagajului de cunoștințe filozofice sau etice. Este adevărat, nu totul este rău în lumea greacă, păgână, de aceea orice creștin care vrea să dea mărturie autentică despre Cristos, trebuie să prețuiască toate valorile umane autentice ale mediului în care trăiește, și să nu uite că specificul creștin stă în aceea că orice om botezat trăiește în convingerea că nimic nu-i poate reuși, dacă nu se roagă, dacă nu-și unește rugăciunea de recunoștință față de Dumnezeu cu Cristos din preasfânta Euharistie.

Participarea noastră la Jertfa euharistică trebuie să fie dovada conștientă a mulțumirii pe care o aducem Tatălui ceresc, deoarece este binecuvântarea prin care Biserica își exprimă recunoștința față de Dumnezeu pentru toate binefacerile primite, pentru tot ceea ce el a săvârșit prin creație, răscumpărare și sfințire. Euharistie înseamnă în primul rând aducere de mulțumire. Forma supremă de mulțumire este binecuvântarea: “Potirul binecuvântării pe care noi îl binecuvântăm”, după cum spune sfântul Paul (1Cor 10,16) înseamnă o dublă aducere de mulțumire: 1) pentru acest potir a mulțumit Cristos Tatălui și 2) pentru această mulțumire îi mulțumim și noi lui Cristos. Astfel mulțumirea noastră se unește cu cea a lui Isus și în această binecuvântare Tatăl își află toată bucuria. Iată, roadele – strugurii dulci – pe care îi aducem acum, la această sfântă Liturghie, Stăpânului viei și care se vor schimba pentru noi înșine în vinul cel bun care ne va înveseli inima în veci de veci. Amin.

 

* * *

 

Duminica a XXVII-a de peste an

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro

Anumite mici deziluzii în viață sunt inevitabile. Dar pot fi depășite. Însă sunt altele care lasă semne, care umplu inima de amărăciune, care ne lasă foarte deprimați și descurajați, cum ar fi de exemplu cazul unei nedreptăți de neînțeles.

Și mă gândesc la experiența dureroasă a anumitor părinți, uluiți și descumpăniți de comportamentul copiilor: “Totuși le-am dat tot ceea ce am putut… După toate câte-am făcut pentru el…”. Și așa mai departe.

Ceva asemănător – spune profetul Isaia – a încercat și Dumnezeu față de poporul său: “Ce trebuia oare să mai fi făcut viei mele și nu am făcut?… Via Domnului este casa lui Israel… El aștepta dreptate și iată vărsare de sânge…” (prima lectură).

Isus reia imaginea lui Isaia și adresează discursul “autorităților religioase și civile” (cum am spune noi astăzi) din timpul său. Parabola devine totodată și profeție a destinului propriu, – el “fiul” este acela care va fi ucis de “viticultori”… – precum și act de acuzare adus capilor poporului. În drama condamnării la moarte a lui Isus se va consuma o constantă tragică a raportului dintre Dumnezeu și Israel, mărturisită de mai multe ori de Biblie: neînțelegerea voinței lui Dumnezeu, infidelitatea față de cuvântul său, refuzul și persecutarea profeților săi (cf. Acte 7,2-53: “Pe care dintre profeți nu i-au persecutat părinții voștri?…”).

Dar Dumnezeu scrie drept chiar și pe rânduri strâmbe, cum spune proverbul. Sau cu alte cuvinte: știe să scoată binele chiar și din rău. În ciuda non-corespunderii repetate din partea oamenilor, planul lui Dumnezeu merge înainte și se realizează, într-un mod surprinzător și imprevizibil. “Piatra pe care au aruncat-o zidarii a ajuns în capul unghiului” (Evanghelie): Isus condamnat și răstignit, devine fundament și început al unui “nou popor” ales de Dumnezeu care “să facă să rodească” împărăția sa pe pământ.

Într-adevăr, misterioase sunt căile Domnului! Și într-adevăr mare și de nepătruns înțelepciunea ascunsă de bunătatea și milostivirea sa. Nici o infidelitate și nici un păcat comis de om nu poate opri sau face zadarnică lucrarea harului său… Dar în același timp: câtă responsabilitate în fața lui Dumnezeu din partea noastră a tuturor care prin botez am intrat și facem parte din Biserică, noul popor al lui Dumnezeu, noua “vie pe care a plantat-o dreapta sa” (cf. Colecta alternativă anul A).

Nu vom ști niciodată până în ce punct, Biserica, în ansamblul ei – de-a lungul celor douăzeci de secole de istorie – a fost mai mult fidelă față de voința lui Dumnezeu în comparație cu vechiul Israel… Un lucru este sigur: fiecare dintre noi trebuie să se judece pe sine însuși înaintea Domnului. Pentru că fiecare dintre noi este chemat să traducă în practică, concret, în viața de fiecare zi, valorile împărăției lui Dumnezeu, adică “tot ceea ce este adevărat, nobil, drept, curat, vrednic de iubire, cinstit, ceea ce este virtute și merită laudă” (cf. lectura a doua).

Prin urmare să încercăm să recitim cântul din Isaia, aplicând la noi înșine imaginea viei:

Domnul ne-a dat viață, sănătate, inteligență, sensibilitate… Ce am făcut noi din toate acestea?

Am fost botezați, miruiți, educați în credință… Am ascultat predica Evangheliei… Cum corespundem la cuvântul lui Dumnezeu și la sacramentele pe care le-am primit?

Poate că am primit de la viață bogății, cultură, prestigiu, putere… Cum le-am folosit?

 

* * *

 

Duminica a XXVII-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

Cuvântul Domnului ne întâmpină la această Sfântă Liturghie cu o imagine foarte sugestivă – “via” – pentru a exprima iubirea Și grija deosebită a lui Dumnezeu față de poporul ales și, în mod paradoxal, nerecunoștința și infidelitatea acestui popor. Dumnezeu și-a ales acest popor, l-a eliberat din robia Egiptului și l-a transplantat în pământul făgăduit așa cum se plantează o vie. Aici l-a înconjurat cu toată grija, cum de altfel face orice viticultor cu via lui.

Stăpânul s-a îngrijit de vie acordându-i o atenție specială și punând ceva în plus în această vie, ceva pe care nici un alt viticultor nu-l pune în cultivarea viei: iubirea. Cu siguranță acest sentiment nu se adresează viei în sens strict, dar realității pe care aceasta o semnifică: poporul ales. În decursul istoriei mântuirii Dumnezeu și-a manifestat din plin iubirea față de poporul lui Israel: creația, eliberarea poporului “cu braț puternic și cu mână tare” din sclavia Egiptului, Legea dată pe Sinai, prezența permanentă a lui Yahwe în mijlocul poporului, toate acestea reprezintă dovezi clare de iubire din partea lui Dumnezeu față de casa lui Israel. Oare care alt popor a beneficiat atât de admirabil de Dumnezeul-Iubire? Ce nu a făcut El pentru via Lui? Însă ce se întâmplă? Această vie, în loc de struguri dulci și gustoși, nu produce decât aguridă. Cu alte cuvinte, poporul ales s-a sălbăticit, s-a îndepărtat de Dumnezeu și în loc să producă faptele dreptății și ale credincioșiei, s-a răzvrătit și i-a răspuns lui Dumnezeu cu tăgăduiri și neascultări. Stăpânul viei rămâne decepționat în fața unei astfel de nerecunoștințe din partea aleșilor săi: “O, poporul meu, ce ți -am făcut ? Cu ce te-am întristat ? Răspunde-mi ! Ce puteam să-ți fac mai mult și nu ți-am făcut? Te-am plantat via mea atât de prețioasă și tu nu mi-ai dat decât amărăciune!“. Aceasta fiind situația, Dumnezeu nu va face altceva decât să distrugă via. Psalmul responsorial 79 descrie această părăsire a lui Dumnezeu manifestată prin căderea Ierusalimului și prin ducerea poporului în robie. Cu toate acestea, Isus nu vorbește nimic despre distrugerea viei deoarece via rămâne, însă va fi dată altui popor.

Profetul Isaia declară că via Domnului e casa lui Israel. Dumnezeu încredințează acestui popor valorile salvifice: Revelația, Legea, făgăduințele, patriarhii, profeții și în cele din urmă, și mai presus de toate, pe unicul său Fiu. După atâtea intervenții grijulii era normal ca Stăpânul viei să aștepte ca această vie să producă roade bune, “dreptate și rectitudine” (Is 5,7). Însă Israelul a provocat “vărsări de sânge” și a umplut țara cu “strigătele oprimaților”. Păcatul lor a devenit și mai grav atunci când evreii, viticultorii, au refuzat Marele Dar, pe Fiul lui Dumnezeu.

În parabola lucrătorilor viei, Cristos descrie în culori vii refuzul tragic al iudeilor: viticultorii, mai întâi, refuză să predea Stăpânului roadele cuvenite; apoi maltratează și ucid servitorii trimiși de Stăpân la viticultori ca să scoată roadele viei; în sfârșit, omoară chiar și pe Fiul Stăpânului : “Iată moștenitorul, hai să-l ucidem!” Precum fac zidarii care, pe când zidesc, consideră că o anumită piatră nu e bună să fie pusă în zid și de aceea o aruncă, la fel au făcut evreii: au refuzat, au aruncat Marele Dar, piatra din capul unghiului, pe Fiul lui Dumnezeu. “Noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este!” (Înț 19,29).

Totuși iubirea sfârșește prin a învinge ura oricât de înverșunată ar fi ea. Dumnezeu își continuă planul său de mântuire cu sau fără voia poporului. Pentru realizarea planului său, Dumnezeu folosește un drum de necrezut: întruparea. “Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe Fiul său unic“. “Și Cuvântul s-a făcut trup“. De fapt, istoria este o succesiune de afirmații și de negații. Dumnezeu oferă mântuirea iar oamenii o refuză. Omul crede că încurcă planul lui Dumnezeu, dar conștient îl înfăptuiește. Mântuirea începută în Eden e urmată de infidelitățile poporului, dar nu e împiedicată. Dimpotrivă, odată cu venirea în lume a Fiului Stăpânului viei, planul de mântuire ia o nouă dezvoltare, o nouă structură și consolidare. Odată cu venirea lui Cristos, Dumnezeu nu se va mai îndepărta de via Lui, care e Biserica, pentru că această vie e însuși Cristos. Înființând un nou popor, Biserica,Cristos nu rămâne în afara ei, dar îi este Cap, piatră de temelie. În plus, toți cei care cred în Cristos intră în componența Bisericii, a Noului Popor. Nu s-a pierdut nimic: nici Revelația, nici Legea, nici profeții. Toate acestea continuă să-¬și joace rolul fixat de Dumnezeu pentru că “Domnul a făcut acest lucru, și este minunat în ochii noștri” (Mt 21,43). Dumnezeu triumfează definitiv: Împărăția a fost luată din mâinile viticultorilor săi și a fost încredințată “unui popor care o va face să rodească“. Via va da roadele așteptate pentru că în ea lucrează acum Fiul Stăpânului care a fost trimis de către Tatăl său și care va lucra până când întreaga vie va da roadele cele mai bogate.

Fiecare făptură face parte din via lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, creștinul încorporat prin Botez în via Domnului este mlădița preferată a Domnului și de la care Stăpânul așteaptă ca să-i aducă tot mai mult rod.

Sfântul Paul, conștient că Biserica e Noul Popor al lui Dumnezeu, adevăratul Israel, îi îndeamnă pe creștinii din Filippi la o trăire intensă a credinței pentru că numai astfel “Dumnezeul păcii” va fi cu ei. Dumnezeu ne oferă mântuirea dar nu ne mântuiește ca indivizi izolați ci adunându-ne într-un popor care e tocmai via din parabola de astăzi. Isus Cristos a înființat Biserica – comunitate a mântuirii – încredințându-i toate mijloacele necesare în vederea mântuirii: eliberarea de păcat și demnitatea de fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai cerului. Prin Botez noi am fost inserați și am devenit membrii Bisericii. Dar să fim foarte atenți să nu ne gândim că este de ajuns să fim botezați și să fim membri ai Bisericii pentru a fi mântuiți. Trebuie să trăim Botezul nostru, să evităm păcatul și să îndeplinim toate datoriile noastre creștine până la sfârșitul vieții. Numai așa vom fi mântuiți, numai așa vom fi adevărați membri ai viei Domnului și vom fi recunoscuți de către Stăpânul viei ca fii ai săi și moștenitori. Altfel și pentru noi ar putea spune Isus: “Voi lua de la voi via și o voi da altora care vor aduce roade și care vor corespunde. Vor merge înaintea voastră păcătoșii convertiți în Împărăția lui Dumnezeu și voi veți fi aruncați afară“.

Să primim deci chemarea pe care ne-o adresează astăzi Sf. Paul de a-l ruga pe Dumnezeu ca să vină în ajutorul nostru, noi fiind slabi și șovăitori. Trebuie să ne gândim și să facem tot ceea ce este adevărat și nobil, curat și drept, tot ceea ce e virtute și vrednic de laudă. Aceasta e calea mântuirii pe care să ne propunem să mergem totdeauna. Sfânta Liturghie și Sfânta Împărtășanie de astăzi ne oferă această mântuire. Dacă ne căim de păcatele noastre, dacă primim Cuvântul lui Dumnezeu care a fost proclamat astăzi și îl punem în practică, dacă primim harul, puterea lui Isus în Sfânta Împărtășanie, și apoi trăim această viață cu adevărat creștină în timpul săptămânii cu fidelitate și statornicie, noi vom fi pentru veșnicie mântuiți iar Dumnezeul păcii va fi cu noi, cum ne asigură Sf. Paul, în timp și în veșnicie.

Adrian Ciobanu

 

* * *

 

Duminica a XXVII-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

Ne aflăm într-o perioadă când de pe dealuri și câmpii se strâng recoltele, proviziile necesare supraviețuirii în timpul friguros al iernii. Tot acum se culeg și strugurii de prin viile, mai mult sau mai puțin roditoare.

Această frumoasă și mișcătoare priveliște ar fi trebuit să ne-o prezinte și lecturile acestei duminici, pe care tocmai le-am ascultat cu atenție; însă prima lectură, psalmul și evanghelia vor să ne capteze atenția pentru a reflecta asupra viei Domnului, care este poporul său, poporul lui Israel.

Profetul Isaia ne prezintă, în prima lectură, o situație parcă ieșită din comun: o vie care, deși a primit din partea stăpânului ei o îngrijire specială, un tratament aparte, îl sfidează producând struguri sălbatici, în loc de struguri buni. Și de ce? Cine este vinovatul? Care este cauza? – se întreabă stăpânul. Apoi exclamă: “Judecați voi între mine și via mea. Ce-aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut?!” (Is 5,4)

Prezentul tablou descris de profetul Isaia, pune în lumină judecata viei care, ca și în cazul adulterului, are loc în public, iar sentința constă în condamnarea viei la ruină: “Îi voi smulge gardul, ca s-o pască vitele; îi voi dărâma zidul, ca s-o calce toți în picioare” (Is 5,5) .

Proprietarul viei, atât în prima lectură, cât și în evanghelie, deși este același, are totuși o atitudine diferită; mai întâi am putut observa cum via a fost condamnată, apoi, în evanghelie, ea este încredințată altor viticultori, de la care se așteaptă să fie administratori buni și capabili care vor ști să altoiască via pentru a aduce roade îmbelșugate, și la timpul hotărât de stăpân, de Dumnezeu.

Deseori, în Sfânta Scriptură, Israelul este asemănat cu mireasa iubită de Domnul, dar din cauza că aceasta, în repetate rânduri, s-a dovedit a fi infidelă legământului, a fost pedepsită și dezaprobată de Domnul.

Aceste intervenții, aceste tratamente au fost și sunt benefice, ele au un rol tămăduitor; ele arată cum Dumnezeu se folosește în acțiunile sale de pedagogia sa divină, pentru a aduce poporul pe calea cea bună și îl îndreaptă când acesta a rătăcit-o sau a abandonat-o. Deși pedepsește, Dumnezeu nu poate renunța la iubirea sa față de poporul său, față de via sa, deoarece iubirea sa are un rol important în planul său de mântuire, și are menirea de a triumfa în ciuda oricărui refuz și infidelitate din partea omului.

Tocmai acesta este și mesajul parabolei de astăzi, parabolă pe care evangheliștii Matei, Marcu și Luca o situează în preajma patimilor, și care este, de fapt, o profeție. Dumnezeu a trimis poporului său profeți, însă acesta i-a refuzat în repetate rânduri, în cele din urmă Dumnezeu, conform planului său de mântuire, l-a trimis pe unicul său Fiu, sperând că pe acesta îl vor respecta. Pe acesta, ne spune evanghelia, când l-au văzut viticultorii, adică fariseii și cărturarii, au zis între ei: “Haideți să-l ucidem și să luăm noi în stăpânire moștenirea lui! Au pus deci mâna pe el, l-au îmbrâncit afară din vie și l-au ucis”. Moștenitorul este, de fapt, Isus care va fi scos afară din vie și crucificat, deoarece mesajul său nu coincidea cu așteptările și interesele lor politice. Astfel, fariseii și cărturarii refuză mesianitatea lui Isus, continuând tradiția refuzării profeților.

De această dată, proprietarul viei, Dumnezeu, acționează într-un mod mai pacific, cu totul diferit de relatarea profetului Isaia din prima lectură, și plin de iubire îl propune pe cel refuzat și ucis unei alte națiuni, care se va naște în mijlocul acestui popor, la Ierusalim, în ziua de Rusalii. Acest popor nou este Biserica, căreia îi revine rolul de a substitui vechiul Israel; ea va rezista în fața istoriei până la sfârșit deoarece este asistată de Isus însuși (Mt 28,20); ea este zidită pe piatra care a fost aruncată de zidari, dar care a ajuns în capul unghiului, acest lucru l-a făcut Domnul și este minunat în ochii noștrii (Ps 117,22-23; Mt 21,42).

Această piatră este Cristos care, deși a fost refuzat și răstignit, a înviat din morți devenind astfel temelia oricărei construcții viitoare. Biserica, Noul Popor ales al lui Dumnezeu, trebuie să aducă roade, dar roade care să rămână, așa cum a răsunat și versetul la evanghelie al zilei de astăzi.

Prin botez noi am devenit creștini, cristofori – adică purtători de Cristos – am devenit membrii ai Bisericii, vlăstare ale viței dătătoare de viață care este Cristos. Trebuie să fim cuprinși de o mândrie sfântă, din această cauză, dar să ne și comportăm ca atare. Să trăim evanghelia ca pe un adevărat program de viață și zilnic să ne punem întrebarea: Care este rolul, misiunea mea în Biserică și în lume? Care este comportamentul, atitudinea mea în Biserică? Ce roade am produs și ce roade voi produce în Biserică? Oare struguri sălbatici? Într-una din scrierile sale, sfântul Bonaventura scria despre sine astfel: “Nu am intrat în Biserică pentru a trăi ca ceilalți, ci pentru a trăi așa cum toți ceilalți ar trebui să trăiască”.

Vedem, de multe ori, biserica plină de credincioși, dar câți dintre cei prezenți au venit cu gândul de a se lăsa transformați, de a se lăsa modelați în viața lor? Mulți dintre noi venim poate din obișnuință sau din datorie, dar câți dintre noi dorim, într-adevăr, să trăim asemenea sfântului Bonaventura sau altor sfinți, care l-au urmat pe Cristos, dând exemplu ca și noi să trăim așa cum toți ceilalți ar trebui să trăiască. Prezența noastră aici poate fi doar corporală, pe când gândul, inima sunt departe de noi, deoarece ne lăsăm prea cufundați în cele materiale, și în loc să devenim mai buni, rămânem cum am fost sau devenim chiar mai răi. Prezența noastră în mijlocul acestui popor ales trebuie să rodească; aici trebuie să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu, trebuie să ne lăsăm călăuziți de Duhul său care ne poate transforma viața definitiv.

Viața creștină comportă și sacrificii; ea constă în luarea unor angajamente clare, hotărâri decisive; ea se bazează pe fapte concrete, efective, nu pe sentimente afective, efemere, nu pe vorbe goale. De aceea, prin trăirea noastră, prin comportamentul nostru bun, trebuie să avem certitudinea că putem fi de folos în favoarea celorlalți, sau cel puțin putem face o încercare.

Se spune că prințul Mahadi El-Millah era în călătorie când caravana cu care călătorea a fost atacată de o bandă de hoți. Când aceștia voiră să pună stăpânire pe lucrurile lui, el oferi șefului bandei cărțile și banii pe care îi avea cu sine, spunând: “Ți-i ofer, sunt un dar! Nu-i considera un furt”. Acesta răspunse: “Banii îi accept, dar ce să fac cu cărțile?” “Când te vei întoarce acasă, spuse prințul, dăruiește-le fiilor tăi!…” “Și ei ce vor câștiga? întrebă șeful bandei”. “Vor învăța să nu devină hoți ca tatăl lor”, răspunse prințul.

Iată o adevărată pildă vie și plină de semnificație care ne poate ajuta și pe noi să ne dezlipim de lucrurile materiale ca astfel să putem fi de folos în favoarea celor care au un comportament malefic, comportament care ar putea fi modificat dacă, așa cum spune sfântul Bonaventura, adăugăm din partea noastră “puțină bunăvoință”.

Să ancorăm viața noastră cât mai profund în Dumnezeu, în acest Dumnezeu care nu ne părăsește niciodată, dar care este și trebuie să fie prezent mereu în inima, în sufletul nostru, dacă noi nu-l alungăm din viața noastră, conștienți fiind că o viață lipsită de Dumnezeu, este o viață fără sens, este stearpă, fără roade, este o viață trăită în zadar. Să ne străduim să aducem roade bune și îmbelșugate în Biserica lui Cristos din care facem parte, făcând ce este bun și plăcut Domnului, iar Dumnezeul păcii va fi cu noi.

Anton DIACU

 

* * *

 

O vie capabilă să producă deziluzii

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

Chiar și Dumnezeu poate să greșească previziunile

“Pentru ce, în timp ce așteptam ca să producă struguri, ea a rodit struguri sălbatici (aguridă)?…” “…În cele din urmă l-a trimis pe fiul propriu spunând: Vor avea respect față de fiul meu! Dar acei viticultori, văzând pe fiul… l-au prins, l-au îmbrâncit afară din vie și l-au ucis”. Aș vrea să comentez: chiar și Dumnezeu greșește previziunile. Când este la mijloc omul, este mereu riscul de a se hazarda în previziuni. Nu este nimic sigur. Se poate întâmpla orice, în bine și în rău.

Dumnezeu așteaptă, și așteptarea sa este înșelată cu regularitate. Oferă iubire, și primește trădare. Înmulțește atențiile, iertarea, și primește refuzuri. Plănuiește o alianță cu un popor peste care revarsă toată bunătatea sa, încrederea sa, în speranța că bunătatea, milostivirea, semănate cu mâini pline asupra acelui popor, vor crește și se vor răspândi în lumea întreagă, producând roade de pace, de dreptate, de împăcare între oameni. Dar acel popor ales, educat și luminat de Cuvântul său, rechemat la obligațiile asumate de glasul viguros al profeților, face din alergerea divină un motiv de superioritate disprețuitoare față de alții, o consideră un privilegiu de neatins, ia atitudini arogante de stăpân al Împărăției, și nu recunoaște, ba chiar scoate brutal din mijloc pe Fiul trimis, nu atât pentru a “ridica recolta”, ci pentru a întări oferta de iubire, pentru a încerca o însămânțare nouă.

Și viticultorii, pe lângă faptul că au negat ceea ce ar fi trtebuit să livreze, s-au arătat incapabili de a primi. Și astfel, iată-l pe Dumnezeu evacuat din casa proprie. Iată-l “dezmoștenit” Omul, acest “risc al lui Dumnezeu” Omul, această ființă capabilă de a dezminți previziunile lui Dumnezeu. “El se aștepta la dreptate, și iată vărsare de sânge, aștepta corectitudine și iată strigătul celor oprimați…” Câte prevederi eronate! Câte așteptări înșelate!

Dacă fiecare își examinează viața proprie, este în stare să adauge noi elemente la seria deja impresionantă a “nenorocirilor” lui Dumnezeu. Necazul este că acelea nu sunt “nenorocirile” lui Dumnezeu, ci sunt falimentele noastre răsunătoare. El a văzut drept. Așteptările sale sunt mai mult decât legitime, în raport cu posibilitățile noastre și în raport cu ceea ce El împlinește pentru noi, cu investirile enorme pe care le face. “Ce ar mai fi trebuit să fac viei mele și eu nu i-am făcut?…” Aș vrea să-i răspund: încetează de a mai face proiecte ambițioase în privința noastră, încetează de a mai visa, încetează de a mai cânta acel cânt de iubire insuportabil.

În schimb trebuie să găsim curajul de a-l implora: continuă să visezi, să faci previziuni… Nu obosi să aștepți. Va fi cântul tău pasionat, mai mult decât amenințările, să ne faci conștienți de neîndeplinirile noasztre incredibile și să faci să se maturizeze în noi o dorință de a înflori și apoi, cine știe, de a rodi. Vai dacă ar înceta acel cânt de iubire pentru vie.

Problema roadelor

La citirea paginei lui Isaia și a parabolei din evanghelie se deduce impresia unei opere uimitoare de simplificare a istoriei.

Evenimente complexe, situații încurcate, date, răsturnări, fapte contradictorii, personaje diverse, episoade nenumărate: totul rezumat într-o povestire legată, condensată în câteva rânduri schematice. Este istoria unui popor din punctul de vedere al lui Dumnezeu, eliberată de aparențe, și cultivată în desfășurarea sa esențială.

Într-adevăr sunt puține lucrurile care contează în ochii lui Dumnezeu. O grămadă impresionantă de evenimente mai mult sau mai puțin mari: El reduce totul la o problemă de roade. Acele roade pe care El le știe și de care se preocupă. Roade care sunt sau nu sunt. Restul nu contează. Ar fi interesant să ne imaginăm, de exemplu, cum Isus, astăzi, ar agiorna parabola în raport cu situația istorică a Bisericii. Dar ar fi temerar, din partea oricui, să schițeze o asemenea relatare (și apoi, cine ar avea dreptul să facă această tentativă: un istoric, un poet, un mistic, un teolog, un expert în statistică? Este foarte dificil de a plasa parabola în raport cu viața proprie…).

Totuși mi se pare că este în armonie cu semnificația parabolei această provocare oferită de G. Bassiere: “Ceea ce s-a întâmplat cu Israelul caracterizează istoria Bisericii însăși… A început să “posede” dogme, adevăr, construcții, instrucțiuni, în loc să producă roadele Împărăției: dreptate, libertate, iubire, iertarea dușmanilor, fraternitatea. Este ispita permanentă de a avea, de a face o Împărăție pe pământ, și mai rău încă, de a-și imagina că este Împărăția”.

Se referă la noi…

Este folositor să citim rândurile care urmează imediat după textul evangheliei de astăzi. Matei adaugă: “Auzind aceste parabole, marii preoți și farizeii au înțeles că vorbea despre ei”. De ar fi mereu așa! De la “marii preoți”, în jos până la ultimul dintre credincioși (adică, până la mine care scriu), când răsună un Cuvânt dur de condamnare, de critică, de denunțare, fiecare ar trebui să aibă sinceritatea de a recunoaște: este destinat mie. Când Domnul spune lucruri neplăcute, care pretindem că sunt destinate altora, trebuie “să înțelegem” că vorbește dimpotrivă chiar pentru noi.

Trebuie să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu nu ca pe o condamnare a faptelor rele ale altuia, ci ca o invitație permanentă la un examen de conștiință personal. În cazul specific al acestei parabole dramatice, și al paginii îndurerate din Isaia, trebuie să recunoaștem că acea istorie se repetă, cu o monotonie deprimantă, și începe cu noi. Adesea avem ispita de a conclude: “Cu anumiți oameni nu este nimic de făcut, nu se poate aștepta nimic bun…” Și nu ne dăm seama că pronunțăm o condamnare proprie. Nimeni dintre noi nu poate avea pretenția să se excludă, să se sustragă de la judecată. Nimeni nu se poate socoti “de neatins” din partea Cuvântului lui Dumnezeu. Nimeni nu trebuie să se socotească “pur”. Uneori ne mulțumim să “înțelegem” Cuvântul. Nu este suficient. Trebuie “să înțelegem” ce are cu noi…

Ocupați de a face altceva…

Ar fi interesant să verificăm ce am făcut, ce facem, în loc să ne asumăm datoria care ne-a fost încredințată: să cultivăm via Domnului și să aducem roadele așteptate de El. Poate am dormit, sau am moțăit. Am fost promovați gardienii fermei (ne observând că de acum nu mai era nimic de apărat). Am organizat sărbători ale recoltei. Am promovat dezbateri. Am făcut publicitate viei. Am criticat culturile altora (ignorând că ceea ce este “adevărat, nobil, drept, pur, amabil, cinstit” alții au fost capabili de a prezenta, în timp ce noi ne socoteam să fim unicii care “merită laude”, unicii furnizori de virtuți).

Ne-am dedicat în masă studiilor asupra tehnicilor celor mai avansate de cultivare a viei, și au rămas puțini să se obosească într-adevăr. Am înmulțit construcțiile și structurile inutile, care nu aveau nimic comun cu teascul și turnul original. Mai ales am vorbit mult. Despre noi și despre vie. Discursurile noastre nu se asemănau nici pe departe, prin ton și pasiune, cu cântul elaborat de Isaia. Exaltări nejustificate și amenințări prea puțin credibile. … Și ar fi de ajuns, în loc să avem mereu pe buze via, să prezentăm coșuri pline de roade. În sfârșit, ne încăpăținăm să… facem altceva. Și suntem mereu prea ocupați pentru a nu face ceea ce ar trebui.

L-am scutit pe Dumnezeu să mai pedepsească

Și mai poate fi și o lectură în cheie ecologică a fragmentului din Isaia: “Acum vreau să vă fac cunoscut ceea ce vreau să fac viei mele: voi dărâma gardul, și-l voi transforma în loc de pășune; voi demola zidul din jur și va fi călcată în picioare. O voi face pustie și vor crește în ea mure și mărăcini; voi porunci norilor să nu mai ploaie…” Nu mai este nevoie ca Dumnezeu să intervină cu acest tip de pedepse. Le-am anticipat noi.

Noi am prevăzut opera de devastare a viei, transformarea grădinii în deșert, jefuirea cea mai barbară. Omul însuși care calcă în picioare orice mlădiță, se specializează în a produce ariditate, se îndârjește să murdărească, să păteze, să acumuleze gunoaie, se distinge în stingerea vieții, să facă aerul irespirabil. Și chiar atunci când reușește să producă roade îmbelșugate, ele sunt roade otrăvite. Omul modern nu a așteptat ca Dumnezeu să-l alunge din grădină, să-i ia via. S-a îngrijit el însuși să fie lipsit de ea și să lipsească și pe alții.

Așa, pentru că Dumnezeu de acum nu poate nici să încredințeze altora grădina ca să fie păzită. De fapt nu mai există grădina. Și nu mai este cazul de a păzi un pustiu nemărginit…

El știe ce vrea să spună…

Recomandarea lui Paul (lectura a doua) “Nu vă îngrijorați pentru nimic”, s-ar putea traduce cu o expresie populară colorată: “Nu este cazul să vă îngrijorați prea mult…” Și, natural, s-ar putea replica: “Este ușor de spus. Dar ar trebui dovedit că este în miezul anumitor situații”. Fapt este că Paul a dovedit și știe ce vrea să spună. Prizonier, persecutat, amenințat cu moartea, părăsit… În viața sa a colecționat nenorociri în serie, a trecut prin furtuni mari, a înfruntat situații dramatice. Deci vorbește cu deplină cunoaștere a cauzei.

Într-adevăr, îndemnul său nu este pentru indiferență, nepăsare, specifică filozofiei stoice. Apostolul ne invită la combaterea neliniștei, care amenință să strice viața, punând încrederea proprie în Dumnezeu. De fapt pune acest diagnostic că la rădăcina neliniștei stă o lipsă de credință. Și deci propune ca remediu o tresărire, o recuperare a credinței. Credința, apoi, își află expresia într-o rugăciune insistentă, pasionată, încordată, puternică. Mai este interesant de notat cum Paul propune să cerem lui Dumnezeu cu mulțumire. Este vorba de stăruire, implorare, mulțumind.

Noi, din păcate, suntem obișnuiți să mulțumim numai după ce am primit, am dobândit. De aceea trăim într-un climat de preocupări și chiar de neliniște. Ar trebui dimpotrivă să împletim rugăciunea de cerere cu mulțumirea. De-a dreptul: să mulțumim chiar înainte de a înainta cererea. Este cea mai mare încredere. Atunci vom descoperi că neliniștea se transformă în pace. Totuși trebuie să respingem o mentalitate de contabil (izvor de neliniște) și să ne încredințăm laudei, cântecului, recunoștinței. “Nu primim prea mult” pentru că am pus “gândurile noastre” în păstrarea Cuiva. “Nu primim nimic” pentru că nu am terminat încă să facem inventarul a ceea ce ne este dăruit în continuu.