Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXII-a de peste an
Anul C (A, B)

Lecturi:
Sirah 3,17-18.20.28-29
Evrei 12,18-19.22-24
Luca 14,1.7-14

Luca 14,1.7-14

Într-o sâmbătă, a intrat în casa unuia dintre conducătorii fariseilor ca să ia masa, iar ei îl urmăreau. Văzând cum își alegeau locurile cele dintâi, le-a spus celor invitați această parabolă: “Când ești invitat de cineva la nuntă, nu ocupa locul de onoare pentru că ar putea fi invitat cineva mai cu trecere decât tine și, venind cel care te-a chemat și pe tine și pe el, îți va spune: «Dă locul acestuia!» Atunci vei sta cu rușine pe ultimul loc. Dimpotrivă, când ești invitat, mergi și așază-te pe ultimul loc pentru ca atunci când va veni cel care te-a chemat să-ți spună: «Prietene, urcă mai sus», și acolo vei avea cinste în fața tuturor celor care sunt la masă cu tine. Căci oricine se înalță pe sine, va fi umilit, iar cel care se umilește, va fi înălțat”. Iar celui care l-a invitat i-a spus: “Când dai un prânz sau o cină, nu-i invita pe prieteni, nici pe frați, nici rudele, nici vecinii bogați, ca nu cumva să te invite și ei la rândul lor și asta să-ți fie răsplata. Dimpotrivă, când dai un ospăț, invită-i pe cei săraci, infirmi, șchiopi, orbi și vei fi fericit, pentru că ei nu pot să te răsplătească, dar vei fi răsplătit la învierea celor drepți”.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Alessandro Pronzato
pr. Eduard Patrașcu
Diverși alți autori
pr. Pietro Righetto
pr. Anton Dancă
pr. Claudiu Dumea
pr. Claudiu Dumea

 

* * *

 

Cel mai smerit dintre muritori

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Înțeleptul Pitagora (grec; 560-500 î.C.) obișnuia să spună că zeii au dat două daruri mari oamenilor: să poată cunoaște adevărul și să poată face binele.

Dacă am cunoaște tot adevărul despre Dumnezeu și despre noi înșine, am fi cei mai mari binefăcători ai omenirii. Dar și cine ar cunoaște tot adevărul despre Dumnezeu și despre sine, acela ar fi și cel mai smerit dintre muritori.

Umilința, în starea ei genuină, ca într-un izvor este în Dumnezeu, în Preasfânta Treime. Dumnezeu este umilință, spune sfântul Francisc de Assisi. Până mai ieri mă surprindea faptul că, citind o rugăciune a acestui mare sfânt în care am aflat aceste cuvinte: Tu ești întreit și unic, Doamne Dumnezeule, tu ești caritate, tu ești înțelepciune, tu ești umilință, mă întrebam: ce înseamnă Dumnezeu este umilință? Acum cred că am înțeles, el este umilință fiindcă în starea sa divină nu poate să se mai înalțe, nu are cum, nu are unde, fiind infinit și pretutindeni, ci se poate pleca, se poate coborî spre creaturile sale. După aceea, mi-am adus aminte că aceasta a fost ideea destul de obișnuită la sfinții părinți ai Bisericii cu mult înainte de sfântul Francisc. Numai că ei, în loc de a vorbi despre umilința lui Dumnezeu, foloseau expresia de condescendență divină, ceea ce în esență este același lucru. Ori de câte ori Dumnezeu se depășește pe sine însuși în iubire, face un act de umilință – actio ad extra. Credința este un act de umilință, inspirația Sfintelor Scripturi, adaptarea ei la limbajul uman, întruparea Cuvântului este supremul act de umilință divină, Rusaliile, de asemenea, precum și conferirea fiecărui har oricât de mic.

Apa este simbolul cel mai potrivit al umilinței fiindcă spală și curăță părțile cele mai murdare fără să obiecteze, fără să se opună; din poziția în care se află, apa tinde întotdeauna să ocupe locurile cele mai de jos, văile, găurile din adâncuri. Apa folosită la sfântul Botez constituie prima chemare a lui Dumnezeu adresată omului de a i se asemăna, de a fi umilință, de a se pleca spre alții, de a-și trăi viața nouă în spirit de slujire, de asemănare cu Dumnezeu.

Cu cât mai înalt vrei să fie edificiul – turnul sfințeniei -, cu atât mai adâncă trebuie să fie temelia smereniei, spune sfântul Augustin.

Evreii din Vechiul Testament avuseseră contacte cu ordinea supranaturală prin semne sensibile precum focul, întunericul, furtunile, cutremurele de pământ, bolile, războaiele, semnele stelare, glasurile tainice etc. menite să-i aducă în stare de umilință. Dar, în loc să se smerească în fala Celui Atotputernic și să-i recunoască iubirea părintească, ei s-au mândrit, ca și cum Dumnezeu ar fi fost obligat să facă toate acestea pentru fidelitatea lor față de dânsul. Pentru a-i umili și mai mult, pentru a-i conștientiza de atitudinea corectă pe care trebuie să o aibă în fața lui, Iahve i-a pedepsit cu exilul, cu robia. Dacă nu se smeresc în fața lui, să se smerească în fața tiranului, în fața urii străinilor.

Acum, față de noi, Dumnezeu vrea să ne învețe smerenia prin manifestarea tot mai crescândă a smereniei sale izvorâte dintr-o iubire divină a Fiului și a Duhului Sfânt, ca și umilința noastră să pornească din iubire față de el și față de aproapele, ca Duhul Sfânt să-și găsească locul manifestărilor valorice în templul ființei noastre prin primirea sfintelor taine, mai ales a Euharistiei în care operează prin smerenia Fiului.

Umilința, fiind temelia și sarea sfințeniei noastre, fiindcă ferește orice virtute de primejdia seismică a egoismului și de putrefacția mândriei, nu se poate ca Dumnezeu să nu o înscrie în firea omului, ca pe o necesitate a asemănării din actul creației. În chipul și asemănarea sa, adică în om trebuie să se reflecte și smerenia sa. Cel mai bine observăm necesitatea smereniei din firea omenească în cazul și cadrul Căsătoriei. Îndrăgostirea de o altă persoană este cel mai mare act de umilință pe care și-l poate închipui cineva; înseamnă a se depăși pe sine, a se pleca în fața altei persoane într-o atitudine de implorare, de cerșetorie, zicându-i prin vorbe și fapte mai mult sau mai puțin așa: “Hai să trăim împreună! Dă-mi ființa ta, fiindcă a mea nu-mi mai este suficientă”. Înseamnă o admitere cu toate fibrele propriei ființe că omul este insuficient prin sine și trebuie să se completeze prin dăruire. După cum se vede, Dumnezeu a inclus umilința în însăși firea fizică a bărbatului și a femeii (Cantalamesa).

Se vorbește mult despre umilință, dar de fapt cunoașterea ei se limitează la niște principii morale, etice și filozofice. Știm că există, cunoaștem efectele și binefacerile ei, dar esența ei nu prea o cunosc mulți. Dacă cineva o cunoaște, o practică și o iubește cu atâta ardoare ca și cum ar fi ieșit din minți. Mă gândesc la sfântul Francisc de Assisi, când a cunoscut smerenia, a trăit-o în așa fel încât era socotit nebun. Umilința în esența ei nu este aceea despre care discutăm, pe care o admirăm în sfinți, pe care o definește morala într-un fel sau altul, pe care cineva caută să o practice din când în când, nu: umilința este o știință vie pe care o minte curată și luminată de har, când o pătrunde, nu o mai poate abandona. Dacă am cunoaște umilința ne-am naște alți oameni. Când pătrunzi esența umilinței, ea însăși te pătrunde ca o sevă vie și poate face din fiecare taină o sursă de lumină prin întrezărirea la fiecare pas a lui Dumnezeu. De aceea, omul nu poate fi umilit nici mai mult decât este el însuși, nici mai puțin. Deși se spune că umilința are mai multe trepte, pe care le-am enumerat într-o predică anterioară, acum îmi place să mă contrazic și să susțin că umilința, acolo unde este, trebuie să fie totală; unde nu este, nu este deloc, ci treptele sunt doar diferite grade de cunoaștere morală sau filozofică despre umilință, știință care poate atinge diferite niveluri și unii sau alții se complac în a se crede smeriți până la un anumit punct. Tot astfel nu știm ce este mândria, că dacă am ști, dacă am cunoaște-o, am fi ca Lucifer, n-am mai putea scăpa de dânsa. Acela care are un grad mai mare sau mai mic de cunoaștere despre mândria luciferiană, o urăște și se ferește de ea cu atâta îndârjire, ca și cum ar fi ieșit din minți.

Lectura a II-a ne amintește că pe muntele Sion s-a construit templul, lăcașul Dumnezeului nevăzut.

Preacurata mamă a lui Isus este muntele Sion, fiindcă în însăși ființa ei s-a construit templul Dumnezeului vizibil, Isus. Arhitectul este Duhul Sfânt cu harul și cu cele șapte daruri cu care a împodobit-o, fiindcă a privit la smerenia slujitoarei sale (Lc 1,48). Trăindu-l pe Isus, ne apropiem de muntele Sion, de lăcașul lui Dumnezeu, de templul smereniei spre care a privit Domnul. Cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut Fecioarei din Nazaret, mai mare decât neprihănita zămislire, decât maternitatea divină, mai mare decât demnitatea de regină a universului etc. este darul de a fi cunoscut smerenia. Pentru aceasta Isus ne invită și pe noi să învățăm de la el blândețea și smerenia inimii (Mt 11,29), ca să fim fii ai Mariei, frați ai săi în starea sclavului (Fil 2,7), fii ai lui Dumnezeu născuți din Dumnezeu (In 1,13). În primul rând această invitație este adresată preoților și persoanelor consacrate, care pot atinge desăvârșirea prin acțiunea celor șapte daruri ale Duhului Sfânt; dar și cei căsătoriți au acces la acest izvor inepuizabil de sfințire.

Umilința îi ține pe oameni uniți și fericiți în Cristos prin sacramentul sfintei Căsătorii și face ca în mijlocul necazurilor ei să se simtă în sărbătoare; ea stă la temelia păcii interioare și își răsfrânge razele în toate direcțiile spre a cuprinde toate domeniile de activitate și atrage admirația tuturor, deoarece, așa cum spune dictonul: Lângă cel smerit te simți întotdeauna fericit. Și soții smeriți sunt întotdeauna fericiți când caută să ofere, nu atât ceea ce este omenesc în ei, cât mai ales ceea ce este ceresc, ceea ce este de la Duhul Sfânt. Soțul, înzestrat de Duhul Sfânt mai mult cu darul înțelepciunii, puterii, științei inventive și fricii de Dumnezeu, caută să le folosească spre fericirea soției; soția, înzestrată de Duhul Sfânt mai mult cu darul înțelegerii, sfatului, științei vieții și evlaviei, caută să le folosească spre fericirea soțului. Din împărtășirea celor șapte daruri se ajunge la mângâierea Duhului Sfânt în adevăr și bine. Aceasta este viața în Cristos.

În concluzie, să ne smerim pentru că nu știm să fim smeriți; să ne smerim rugându-ne pentru a dobândi smerenia. Să ascultăm îndemnul din prima lectură: Smerește-te și vei afla har înaintea lui Dumnezeu! Amin.

 

* * *

 

Opțiunea preferențială pentru săraci

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Joseph de Veuster a fost un misionar belgian care a slujit în mijlocul localnicilor din insula Honolulu. Episcopul lui nu reușea să găsească un preot care să slujească în leprozeria Molokai. Joseph, cunoscut mai bine ca Părintele Damian, s-a oferit voluntar să meargă în “cimitirul viu care era Molokai”. Solidaritatea lui cu leproșii a fost atât de completă încât s-a îmbolnăvit și el și a murit la vârsta de patruzeci și nouă de ani în slujba celor mai săraci și mai părăsiți. Unii dintre contemporanii săi l-au acuzat de imprudență și curaj nebun. Astăzi, însă, este recunoscut în lumea întreagă ca un erou al credinței: Damian Leprosul.

Părintele Damian și-a angajat total viața în slujba celor săraci cu mult înainte ca Biserica să recunoască opțiunea preferențială pentru săraci ca un stâlp al doctrinei sale sociale. Evanghelia ne învață că noi, creștinii, trebuie să acordăm prioritate săracilor în modul în care ne administrăm și ne distribuim resursele. Acest lucru îl vedem în Evanghelia de astăzi. Unii oameni văd acest pasaj ca pe învățătura lui Isus despre codul bunelor maniere la masă și în alegerea locului când ești invitat la o cină. Dar când încercăm să îl citim prin ochii primilor creștini care se adunau în primul rând pentru ca să participe la celebrarea Euharistiei, începem să vedem că aici este vorba mai mult decât despre etichetă. Isus ne învață virtuțile creștine fundamentale ale umilinței și solidarității cu cei săraci. Și face acest lucru în două etape, folosind două parabole.

Prima parabolă, despre cel invitat la ospățul de nuntă (versetele 7-11), se adresează creștinilor ca cei care sunt invitați la sărbătoarea cinei Domnului. Indiferent de statutul și de importanța socială venim la Euharistie ca frați și surori stând egali în fața lui Dumnezeu. Acesta este singurul loc în care relația dintre angajat și angajator, deosebirile dintre stăpân și slujitor dispar și ne recunoaștem unii pe alții pur și simplu ca frați și surori în Domnul, împreună numindu-l pe Dumnezeu “Tatăl nostru”. Scrisoarea lui Iacob denunță și condamnă o situație în care creștinii admit părtiniri în adunarea creștină. “Dacă ar intra în adunarea voastră un om cu inel de aur, cu haine luxoase și ar intra și un sărac cu haine ponosite, iar voi v-ați uita la cel care poartă hainele luxoase și i-ați spune: ‘Luați loc aici’, iar celui sărac i-ați spune: ‘Tu stai acolo’ sau: ‘Stai jos, la picioarele mele’, nu ați judeca în mintea voastră și nu ați deveni judecători cu gânduri perverse?” (Iacob 2,2-4).

Isus îi provoacă pe discipolii Săi să abolească distincțiile bogați-săraci în rândul lor și să se recunoască și trateze unii pe alții ca frați și surori egali în fața lui Dumnezeu. “Căci oricine se înalță pe sine, va fi umilit, iar cel care se umilește, va fi înălțat” (Luca 14,11). A doua parabolă, a celui care dă un ospăț mare (versetele 12-14), este adresată creștinilor ca cei care îi invită pe alții la celebrarea cinei Domnului. Când dați un prânz sau o cină, nu vă invitați prietenii sau frații sau rudele sau vecinii bogați, pentru ca și ei să vă poată invita și să fiți răsplătiți. Ci când faceți un banchet, invitați-i pe săraci, pe infirmi, pe șchiopi și pe orbi (versetele 12-13). În această a doua parte a învățăturii Sale, Isus trece dincolo de a elimina deosebirile și cheamă la un tratament preferențial față de cei săraci și bolnavi dintre noi. El cheamă la acțiune. Acordați prioritate celor săraci și bolnavi. Un lanț este atâta de solid cât este cel mai slab punct al său. De aceea prioritatea atenției trebuie să fie acordată celei mai slabe verigi din lanț. Este în interesul întregului lanț. Este în interesul comunității creștine să acorde prioritate celor săraci și slabi în distribuirea resurselor.

Comunitatea noastră parohială se ridică la înălțimea criteriului opțiunii preferențiale pentru săraci? Considerăm o prioritate instalarea de căi de acces în biserică pentru scaunele cu rotile, pentru “infirmi și șchiopi”? Dar asigurarea traducerii în limbajul semnelor a slujbelor religioase, pentru cei “surzi”, și de Biblii și cărți de rugăciuni în limbajul braille pentru “orbi”. Aceasta înseamnă să îi invităm “pe cei săraci, infirmi, șchiopi, orbi” (Luca 14,13).

 

* * *

 

Această virtute este amenințată cu stingerea

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Turcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Cei semeți la catedră

O dată sau altă dată va trebui să ne decidem să facem o listă a virtuților amenințate cu stingerea. Și să începem să ne preocupăm serios. Rețin că modestia trebuie să fie inclusă în listă și trebuie considerată de acum o specie rară, mai mult, foarte rară. În sfârșit, ar trebui protejată cu gelozie. Nu înseamnă că lipsesc persoanele modeste. Din fericire sunt încă în circulație (fie numai clandestină). Personal îi întâlnesc și vizitez câteva, profitând de fiecare dată de o senzație de bunăstare și seninătate, fie la nivel fizic cât și spiritual. Fenomenul care ne preocupă este că aceste persoane (lipsite de vitrină sclipitoare și înșelătoare, ci cu prăvălia ne prevăzută cu produse esențiale), sunt rău suportate, cvazi-marginalizate. Pare că lecția lor să fie depășită, în afara timpului, ba chiar nu este nici măcar o lecție, aproape un exemplu rău.

Astăzi trebuie “să te faci prețuit”, “să te impui atenției”, să știi să vinzi bine propria marfă (chiar dacă expiră și… este expirată), a înainta. Și, dacă lipsesc titlurile de merit (cele autentice, vreau să spun), se remediază cu coatele, aroganța, insolența, îndârjirea, auto-exaltarea obraznică, auto-considerarea nerușinată, arivismul cel mai impertinent. Cine iubește ascunderea, este acuzat de-a dreptul de timiditate. Considerat ca un dezertor al cauzei. Pe catedră se urcă cei aroganți (distinși cel puțin în “vânătoarea de vrăjitoare”). Care lichidează experiențe consolidate, valori sigure, cu descalificări disprețuitoare. Și confundă vizibilitatea cu aparența, lampa de pe candelabru cu reflectoarele scenei, prezența cu năvălirea și ocuparea sistematică a posturilor de putere, mărturia cu publicitatea, hotărârea cu obrăznicia, credibilitatea cu protecțiile de care se bucură. Lipsește simțul limitei, al măsurii, al proporției. Categoria “slujitorilor inutili”, atât de apreciată de Cristos, pare să fie înlocuită de o “rasă de stăpâni” încruntată, bănuitoare și supărată.

Un prieten, cu vână de paradoxuri, nota astfel: “Există oameni, astăzi, care atunci când strănută cred că au provocat un cutremur simțit pe toată planeta. Când tușesc, sunt siguri că au determinat o zguduitură generală în inimi și în conștiințe. Când semnează un mic tratat scolastic acceptat ca document, crede că a adăugat un capitol fundamental la “Summa Teologică” a Sf. Toma. Când este protagonistul unui modest episod din ziarul local, își închipuie că devine o dată memorabilă de înscris de urgență în istoria universală. Când pronunță un cuvânt precaut, timid și generic în favoarea justiției, își dă aerele unuia care a dat avizul la cea mai mare revoluție din toate timpurile. Când împarte o caramelă la copii, pretinde ca toate jurnalele să semnaleze gestul răsunător de semnalat în analele carității. Cu alte cuvinte, circulă indivizi cu complexul Tatălui veșnic. Cu diferența că Cel de sus a creat lumea retrăgându-se, în timp ce aceștia creează confuzie deranjând…”

Poate exagera. Oricum, ar fi oportun ca fiecare să verifice dacă în propriul vocabular – și mai ales în uzul zilnic – nu a dispărut, din întâmplare, modestia. Dacă – cum cred – este vorba de o virtute care riscă să dispară, fiecare dintre noi este dator să se angajeze s-o cultive în propria grădină. Nu are importanță că este cotată în scădere la bursa de valori dominante, că acest produs este astăzi nu prea căutat pe piață (nici pe cea care se desfășoară în cuprinsul templului). Dumnezeu nu observă modele. Și modestia, nu este nici o îndoială, este mereu plăcută în ochii săi, așa cum este apreciată umilința, care este ruda ei apropiată. “Cu modestia astăzi nu se croiește o cale” susține cineva. În compensație, se atrage privirea, interesul, Celui care a avut mereu o predilecție accentuată pentru “cei mici”. I-a luat mereu în serios, destinându-i la fapte importante, pe cei care nu se iau în serios și nu se consideră importanți.

Din punctul de vedere al lui Dumnezeu

De fapt, lecturile din această duminică conțin o invitație insistentă la un stil de modestie. Trebuie, înainte de toate, să ne situăm după punctul de vedere al lui Dumnezeu. Acum, Siracide garantează că Domnul este preamărit de cei umili: Și că aceștia află har înaintea Lui. Psalmul responsorial proclamă: “Tu, Doamne, ești Tatăl celor umili”. Chiar și în privința descrierii rapide a celor două mari manifestări ale lui Dumnezeu (teofanii), cea din Sinai și cea a Ierusalimului ceresc, schițate de scrisoarea către Evrei (a doua lectură), se poate afirma cu siguranță că în “adunarea sărbătorească” a fiilor lui Dumnezeu nu găsesc loc cei orgolioși, cei care sunt plini de sine.

Putem începe cu recomandările lui Siracide, căutând să le traducem în termeni actuali. “Fiule, în activitatea ta să fii modest”. Este vorba de a lucra cu angajare , seriozitate și pasiune, dar fără pretenția de a ajunge la toate, de a rezolva toate problemele lumii, de a fi socotiți indispensabili, de a apărea ca “stăpâni ai vaporului” de care ar depinde funcționarea universului. Este vorba despre a iubi munca obscură, ascunsă, fără rezultate frapante, fără recompense spectaculoase, fără reclame publicitare.

“Cu cât ești mai mare, cu atât mai mult să te umilești”. Adică, semnul indiscutabil al măreției autentice, garantate, este modestia, umilința. Valoarea unei persoane se măsoară cu capacitatea sa de a “dispare”, de a se ascunde, de a se sustrage din lumina rampei. Măreția nu trebuie confundată cu imaginea. “O minte înțeleaptă meditează parabolele”. Trebuie subliniat verbul “a medita”, care nu este desigur printre cele mai folosite cuvinte curente… Totuși exercițiul asiduu al meditației ar contribui la modelarea prezumției, la redimensionarea arogantei siguranțe a unor maeștri. Personal, în loc să mă încred în consilieri care au aerul că știu totul, care sunt gata să-mi dea soluții definitive, mă simt liniștit când un oarecare înțelept se încurcă cu… cuvinte ca “dar”, “nu știu”, poate”, “se poate întâmpla”, “dacă nu mă înșel…” Am impresia că de atâtea ori un precaut “mi se pare” valorează mai mult decât un pretențios “este sigur că”.

Când cineva prezintă o afirmație cu un pretențios “este indiscutabil”, am suspiciunea că sau afirmația este discutabilă, sau că responsabilul nu are voința nici curajul de a discuta. Poate este cazul să medităm, în afară de parabole, și asupra criticilor care ne sunt aduse. Și să insistăm până găsim cel puțin o așchie de adevăr, care poate fi util pentru a dezumfla mândria și cel puțin să ne batem pieptul recunoscând deschis eroarea. Cine meditează, devine un pic mai puțin sigur pe el și de propriile judecăți.

Meditația: adică un pic mai puțin fum și un pic mai multă substanță. Un pic mai puțină exteriorizare, și un pic mai multă profunzime. Un pic mai puțină etalare, și un pic mai multă interiorizare. Un pic mai puțin activism frenetic, și un pic mai multă contemplație. Un pic mai puține preocupări obsesive, și un pic mai multă seninătate. Un pic mai puțină căutare a succesului, a aplauzelor, aprobarea altuia, a popularității facile, și un pic mai multă libertate. Cu meditația cad măștile și ne este redat adevărul despre ființa noastră. Devenim săraci, dar autentici. “Apa stinge un foc aprins…” Poate este numai modestia care stinge agresivitatea, oprește spiritul de competiție, împiedică polemicile pizmașe, neutralizează acul înveninat de care dispunem toți (dezarmarea se referă la arsenalele atomice, dar și la limbă…).

“O ureche atentă este aceea care dorește pe cel înțelept…” Și chiar pe alții… Astăzi mai mult ca niciodată este cercetat nu numai unul care să știe vorbi, cât cineva care să fie capabil să asculte. Înțeleptul nu este unul care este mereu gata să vorbească, ci unul înzestrat cu “ureche atentă”. Mai mult decât să intervină asupra tuturor problemelor, de a spune cuvântul său sau să dea soluția “definitivă” la toate chestiunile, să explice și ceea ce nu știe, înțeleptul se preocupă să înțeleagă. Și când este vorba de a înțelege, urechile, nu gura, au rolul de neînlocuit. Problemele, adesea, intră prin gura sigilată… Și soluțiile ies din urechi… “Pomana ispășește păcatele…” Bine înțeles, pomana discretă, generozitatea tăcută, darul fără difuzor încorporat.

Importanța persoanelor neimportante

Citind parabolele lui Isus, în mod spontan este revelat că El era un foarte bun “observator al obiceiurilor” (astăzi ar avea un material nesfârșit, în toate domeniile…). Totuși privirea sa nu se oprește la suprafață, ci pătrunde în profunzime, dezvăluind rădăcina anumitor comportamente în privința vanității și a intereselor. În privința primei parabole, cea a alegerii primelor locuri la ospăț, trebuie observat că astăzi în afară de ceva neprevăzut, nimeni nu se mai expune la figura proastă de a trebui să cedeze primul loc luat abuziv.

Cursa după primele locuri nu se rezolvă în zbor, ci se desfășoară cu mult înainte de sală. Arivismul joacă ale sale cărți cu mult înainte… de masă. Nici un mijloc nu este cruțat pentru a atinge obiectivul: nici picioarele, nici coatele, nici sprijiniri influente, nici manevre obscure. Este puțin important dacă, în spate, în competiția îndârjită, se lasă fâșii de demnitate.

Este apoi parabola-recomandare, adresată gazdei, de a nu invita oameni de rangul său pentru că aceștia sunt în măsură de a se revanșa, ci “pe cei săraci, schilozi, șchiopi, orbi: și vei fi fericit pentru că nu au cu ce să-ți răsplătească”. Adică, alege gratuitatea în locul calculului oportunist. Caută la compania ospățului pe oamenii simpli, care nu contează, fără a te lăsa influențat în alegerile tale de logica puterii și a promovării sociale. Rămâne de precizat că, cu toată evidența, Isus nu spune așa numai pentru a spune… Așa cum nu spune așa numai pentru a spune: “Cine se înalță va fi umilit și cine se umilește va fi înălțat”. Cuvintele sale trebuie luate riguros ad litteram.

Putem sintetiza totul cu o formulă? Iată: dintr-un punct de vedere evanghelic, este important să nu fim importanți.

 

* * *

 

Duminica a XXII-a de peste an (C)

Autor: pr. Eduard Patrașcu
Copyright: ParohiaFaraoani.ro

- comentariu exegetico-spiritual la lecturi -

Lectura I (Sir 3,19-21.30-31)

Reflecția sapiențială a poporului lui Israel a ajuns la înălțimi spirituale valide în ele însele și, în același timp, anunță spiritualitatea evanghelică: aceste câteva rânduri de azi o demonstrează într-un mod mai mult decât evident. Într-o oarecare măsură se întrezărește în textul de azi mesajul fericirilor și stilul umil și simplu al lui Isus din Nazaret.

Observăm mai întâi că fiecărui sfat sau recomandare este legată și o promisiune: “Vei fi iubit … vei afla har în fața lui Dumnezeu”: chiar și această trăsătură a pedagogiei divine merită să fie notată și pusă în evidență. Dumnezeu are de gând să-și educe poporul și prin intermediul promisiunilor (ba mai mult, tocmai prin intermediul lor) puse lângă poruncile și invitațiile sale. Atitudinea recomandată în această pagină sunt în mod fundamental cea a umilinței care – contrar opiniei publice mereu răspândite – face ca un om să fie mare mai ales în ochii lui Dumnezeu, dar nu numai. Mare, adică drag, iubit, demn de a fi umplut de har. Dar ceea ce impresionează cel mai mult este motivația pe care o aduce Ben Sirah și pe care noi suntem invitați să o onorăm: fiindcă “El este preamărit de cei smeriți”. Unul dintre modurile de a da slavă lui Dumnezeu este acela de a renunța la “slava” noastră pământească. De ce? În lumina istoriei mântuirii, mai ales în lumina istoriei lui Isus din Nazaret, putem să formulăm un răspuns sigur: pentru că “slava umilinței”, aceea care vine de la umiliri, este calea aleasă de Dumnezeu spre a se manifesta, revela poporului său, este calea aleasă de Dumnezeu pentru a mântui omenirea.

Lectura a II-a (Evr 12, 18-19.21-24a)

Pentru autorul Scrisorii către Evrei, mântuirea dobândită prin “Noul Legământ” consistă într-o mare familiaritate cu Dumnezeu. Dumnezeu s-a apropiat de om (cf. Dt 4,7.34) pentru ca omul să se poată apropia – la rândul său și mereu mai mult – de Dumnezeu. Dar pentru a face acest lucru, tot pentru acest autor, este nevoie credința: “e necesar ca oricine se apropie de El să creadă că Dumnezeu există și că-i răsplătește pe cei care-L caută” (Evr 11,6).

E Dumnezeu muntele spre care suntem îndreptați; este El cetatea spre care tânjim să ajungem și în care dorim să trăim; este El lumina de care simțim că avem mai multă nevoie decât de pâinea cea de toate zilele. A crede înseamnă tocmai a se apropia de El așa cum o facem față de cel mai bun prieten, sau mai mult, față de Singurul Mântuitor adevărat. Nu mai e vorba de nimic tangibil – pentru a urmări ideea trasată de Autorul nostru – ceea spre care noi tânjim; nu mai este sunetul de trompetă cel pe care-l ascultăm; nu mai este frica de a-l asculta sau vedea pe Dumnezeu ceea ce caracterizează credința Timpului Împlinit. Din contră, Dumnezeul lui Isus Cristos, tatăl Său și Tatăl Nostru, ne atrage la Sine cu toată puterea magnetică a iubirii sale: numai așa putem să sperăm să ne apropiem de El pentru a putea obține de la el milă și pace.

“Mijlocitorul” unic și de neschimbat al acestui drum al lui Dumnezeu către noi și al nostru către Dumnezeu (cf. 1Tim 2,5) este Isus Cristos, pentru că în unitatea persoanei sale s-au întâlnit o dată pentru totdeauna cerul și pământul, Dumnezeu și omul. Cu El s-a inaugurat Noua Eră a istoriei care văzut noutatea cea mai mare: cei îndepărtați și cei apropiați au primit același mesaj de pace (cf. Fap 2,39 și Ef 2,14-18) și au deveni un singur popor în Cel care este pacea noastră.

Evanghelia (Lc 14,1.7-14)

În cadrul unei mese la care Isus fusese invitat (v. 1), Luca narează câteva învățături ale lui Isus relativ la alegerea primelor locuri (v. 7-11) și a invitaților (v. 12-14). Pagina evanghelică pe care o medităm este în întregime cuprinsă între limitele acestea. O cheie de lectură foarte bună pentru parabolele conținute în cap. 14 și deci și pentru cele două care compun pagina evanghelică din această duminică, constă în a vedea că ele au ca și temă invitația lui Dumnezeu la banchetul escatologic. Deci putem să le caracterizăm ca și “parabole ale invitației divine”. Cele două parabole care ne interesează azi mențin raportul strâns cu experiența de fiecare zi: par două tablouri de viață trăită care la sfârșit sunt recompuse într-o unitate dinamică ce sunt capabile să evidențieze, pe de o parte, intenția celui care invită și, pe de altă parte, criteriile etice cerute celui care acceptă invitația.

În prima parabolă, pe Luca îl interesează să pună în lumină că deseori, în viața oamenilor, cel care invită și cel care este invitat sunt plini de prejudecăți egoiste, de banale pretenții, de preocupări ierarhice. Isus prin afirmațiile sale clare, nete, demască intențiile lor și scoate la suprafață sau pune pe (aceeași) masă sentimentele lor. Cred că nu suntem nici noi străini de aceste “tabieturi” sau substraturi mentale!

Și în a doua parabolă Isus scoate în evidență că dedesubtul unui gesta aparent generos uneori se ascunde un sentiment egoist, adică atunci când alegerea invitaților este ghidată numai de motive de obligație, de simpatie sau de “interesul scuză fesul”. Nu este greu să notăm puternica încărcătură de contestare care caracterizează cuvintele lui Isus care încă o dată se manifestă ca Mesia săracilor, apărătorul celor mici și prigoniți, cel care se pune mereu de partea celor “de la coadă”, a celor din urmă.

De aici se înțelege fericirea finală: “vei fi fericit … vei primi răsplata la învierea celor drepți” (v. 14). În mod implicit, Isus propune aici exemplul lui Dumnezeu însuși care nu are preferințe de persoane în a dărui bunurile sale: așa ar trebui să facă și orice ucenic al lui Isus, depășind logica umană deseori egoistă și sperând în răsplata lui Dumnezeu.

 

* * *

 

Cine se inalta va fi umilit, iar cine se umileste va fi inaltat

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

In Evanghelia duminicii trecute, Isus, vorbindu-ne despre mantuire, spunea: “Dati-va silinta sa intrati pe poarta cea ingusta”. In Evanghelia duminicii de azi ne arata un mod prin care putem intra pe aceasta poarta ingusta, si anume, umilinta.

Isus si-a incheiat parabola invitatilor la ospat spunand ca cine se inalta va fi umilit si cine se umileste va fi inaltat. Dar ce inseamna a se umili? Daca am intreba persoane diferite ce este pentru ele umilinta, vom obtine raspunsuri diferite, fiecare continand doar o parte a adevarului, așadar incomplet.

Daca am intreba pe cineva care este inclinat spre violenta, poate ne-ar raspunde ca umilinta inseamna a nu ridica vocea, a nu se crede mare in casa, a fi bland; daca am intreba o tanara, ne-ar raspunde ca a fi umil inseamna a nu fi vanitos, a nu dori sa atragi atentia altora, a nu trai numai pentru noi insine sau de fatada. Poate un preot ar raspunde ca a fi umili inseamna a ne recunoaste pacatosi, a avea o parere rea despre noi insine. Dar asa e usor de inteles ca nu s-a atins radacina umilintei.

Pentru a descoperi radacina umilintei trebuie sa ne indreptam spre Isus care ne-a spus: “Invatati de la mine caci sunt bland si smerit cu inima”.

Dar unde s-a aratat Isus umil? Citind Evanghelia nu vom gasi nicaieri vreo fraza in care Isus sa recunoasca ca a gresit. Aceasta e de fapt proba cea mai convingatoare ca Isus este Fiul lui Dumnezeu. Isus este unicul om de pe pamant care nu a trebuit sa spuna prietenilor sau dusmanilor sai ca a gresit, nu a trebuit sa-si ceara iertare, si asta nici chiar fata de Dumnezeu Tatal.

Daca prin umilinta intelegem o injosire de sine, atunci Isus nu a fost umil. Si atunci umilinta nu este ceea ce intelegem noi de obicei, ci este altceva, un lucru pe care trebuie sa-l descoperim din Evanghelie.

Ce a facut Isus pentru a fi si a se numi umil? Un lucru simplu: s-a coborat, s-a injosit si s-a inaltat. Dar nu numai cu gandul sau cu cuvantul, ci prin fapte. El care era Dumnezeu, adica in acea conditie in care nu se putea nici dori, nici a avea ceva mai mult, s-a coborat; a luat firea de sclav si s-a umilit facandu-se ascultator pana la moarte. Odata inceputa aceasta coborare vertiginoasa de la Dumnezeu la sclav, nu s-a oprit aici; a continuat sa coboare toata viata. S-a asezat in genunchi pentru a spala picioarele apostolilor sai, spunându-le: “Eu sunt in mijlocul vostru ca unul care slujeste”. Si nu s-a oprit pana cand nu a ajuns in punctul dincolo de care nici o creatura umana nu poate trece, pana la moarte. Dar tocmai acolo, in punctul cel mai adanc al injosirii sale, il atinge puterea Tatalui, adica Duhul Sfant, care invaluie trupul sau din mormant, il vivifica, il invie si-l inalta la cer, ii da un nume care este mai presus de orice alt nume si porunceste ca tot genunchiul sa se plece in fata lui.

Iata un exemplu concret, mai mult chiar, realizarea maxima a adevarului: “Cine se umileste va fi inaltat”.

Vazuta in aceasta oglinda, care este Isus, umilinta nu este o chestiune de sentiment, adica a ne simti injositi, dar e o chestiune de fapte, de gesturi concrete. Umilinta este disponibilitatea de a cobori, de se face mici si de a sluji pe ceilalti, e vointa de a sluji, si aceasta din iubire, nu pentru alte scopuri.

Intr-un anumit sens, putem spune ca umilinta inseamna gratuitate, este slujirea fara nici un interes sau calcul. Parabola invitatilor la ospat e urmata de aceste cuvinte ale lui Isus: “Cand dai un ospat invita-i pe cei saraci, pe schilozi, pe schiopi si pe orbi. Atunci ferice de tine, caci ei nu au cu ce sa-ti rasplateasca si iti vei primi rasplata la invierea celor drepti”. Aceasta e o slujire gratuita, pentru ca nu se asteapta nimic in schimb.

A fi umili dupa modelul lui Isus inseamna deci a se darui in mod gratuit, a nu trai numai pentru noi insine. Cand noi cautam aplauze, recunostinta, ne lipseste umilinta pentru ca nu mai exista gratuitate. In acel moment cautam recompensa noastra: sau bani sau complacerea în noi insine. In ambele cazuri Isus ne spune: “Ti-ai primit rasplata”.

Umilinta este adevar

E restabilirea adevarului fata de noi insine, e recunoasterea ca locul nostru nu e deasupra altora, dar dedesupt. Sfanta Tereza de Avila spunea: “Ma intrebam de ce Dumnezeu iubeste atat de mult umilinta, si mi-a venit in minte, fara a ma gandi prea mult, ca aceasta trebuie sa fie pentru ca El este Supremul Adevar, si umilinta este adevar”.

Persoana care sustine ca nu valoreaza nimic, ca este vrednica de dispret, comite un pacat grav in fata lui Dumnezeu, nu este umila, ci depresiva. Persoana care ascunde propria fragilitate in spatele ipocriziei unei imagini de sine excesive si distorsionate, isi construieste autostima sa pe baze fragile. Ucenicul care a cunoscut iubirea lui Dumnezeu, in schimb, primeste cu bucurie propriile capacitati, le pune in slujba Imparatiei, il lauda pe Dumnezeu pentru darurile sale. Cunoaste si masura propriei slabiciuni, dar nu se preocupa, ci se incredinteaza Domnului, stiind ca in slabiciunile sale se manifesta pe deplin gloria lui Dumnezeu.

A se umili inseamna a se elibera de dorinta de stima umana si a avea constiinta senina ca fiecare dintre noi valoreaza atat cat valoreaza in fata lui Dumnezeu. Nici un titlu si nici o stima umana nu poate adauga nimic, asa cum nici un dispret sau nici o calomnie nu ne poate lua nimic. Adevarata umilinta este acest adevar, aceasta seninatate. Sfantul Paroh de Ars ne da aceasta marturie: “Am primit doua scrisori de aceiasi valoare: intr-una se spunea ca eram un mare sfant, in cealalta ca eram un ipocrit. Prima nu mi-a adaugat nimic, cea de-a doua nu mi-a luat nimic; inaintea lui Dumnezeu suntem ceea ce suntem si nimic mai mult”.

Si Sfantul Paul vorbeste astfel despre umilinta cand spune: “Daca cineva se considera a fi ceva, fara sa fie, se insala pe sine insusi” (Gal 6,3). Pentru apostol s-ar putea spune ca umilinta este sobrietate spirituala, adica a avea o adevarata cunoastere despre noi insine. “Nu va considerati mai mult decat trebuie sa va considerati, ci fiecare sa aiba despre sine o apreciere corecta” (Rom 12,3).

Cu cine trebuie sa fim umili? In fata cui?

Umilinta e o atitudine fata de noi insine, fata de altii si fata de Dumnezeu. Lasam sa se inteleaga mai sus ca umilinta e sora geamana a caritatii, fiind intim legate una de cealalta. De aceea, asa cum caritatea se exprima in doua atitudini strans legate intre ele: “Sa-l iubesti pe Domnul Dumnezeul tau din toata inima ta si pe aproapele ca pe tine insuti”, la fel e umilinta. Umilinta adevarata consta in a fi umili fata de Dumnezeu si fata de aproapele. Nu putem fi umili in fata lui Dumnezeu, in rugaciune, daca nu suntem si in fata aproapelui. A fi umili in fata lui Dumnezeu inseamna a fi copii, a fi acei saraci, anawin-ii, din Biblie, adica cei care nu au alt sprijin decat pe Dumnezeu, a ne increde numai in El. Dar daca nu suntem umili fata de fratii pe care-i vedem, cum putem fi umili fata de Dumnezeu pe care nu-l vedem? Daca nu spalam picioarele fratilor pe care-i vedem, cum putem spala picioarele lui Dumnezeu pe care nu-l vezi? Picioarele lui Dumnezeu sunt fratii tai. Dupa cum putem vedea, se poate spune despre umilinta aceleasi lucruri pe care Ioan le spunea despre caritate.

Exista persoane care sunt capabile sa spuna despre sine tot raul posibil si imaginabil, care, in rugaciune stiu sa se acuze, sa se considere cele mai netrebnice. Deci sunt umile in fata lui Dumnezeu si a lor. Dar daca cineva ia in serios acuzele lor, sau daca spune ceva rau despre ele, imediat se revolta, si aceasta arata ca umilinta lor nu este adevarata. Adevaratul om umil e cel care se priveste in Dumnezeu, in El descopera ceea ce este, si apoi traieste acest adevar in relatiile cu fratii.

Umilinta este un bine care vine de sus, din cer. Nu e o planta cere creste pe pamant, lumea nu o cunoaste. Aceasta e intelepciunea Evangheliei care rastoarna intelepciunea lumii. Acest lucru il vedem clar in jurul nostru: lumea, in loc sa cultive umilinta, exalta orgoliul. Cand vrem sa-i facem un compliment cuiva, spunem ca “ne mandrim cu el”. Lumea e structurata pe valoarea carierismului, adica a urcarii cat mai sus pe scara sociala. Incepand de la scoala, tinerii sunt incurajati sa faca cariera, sa se afirme in fata altora, sa fie primii.

Modul de gandire al lui Isus e diferit de al nostru. Si totusi nu trebuie sa cadem in eroare. La ce foloseste umilinta evanghelica? La a forma o comunitate de resemnati, de lume inerta, lipsita de elan, care nu se foloseste de talente? Absolut NU! Umilinta evanghelica nu ne interzice sa ne folosim de calitatile si talentele noastre, ci ne cere sa nu le folosim numai pentru noi insine, dar sa le punem in slujba tuturor; sa nu ne folosim de ele pentru a fi slujiti, ci pentru a-i sluji pe altii.

E nevoie de umilinta mai ales in familie. Cineva spunea ca umilinta a fost inventata de Dumnezeu mai ales pentru a salva casatoria. Casatoria, inteleasa ca iubirea dintre barbat si femeie, se naste din umilinta. A se indragosti de o alta persoana, vorbim aici de o adevarata indragostire, este cel mai radical act de umilinta. Inseamna a merge la un altul si a-i spune: nu-mi sunt suficient, am nevoie de tine. E ca si cum am intinde mana si a cere de pomana unei alte creaturi putin din fiinta sa. Repet, este actul de umilinta cel mai radical. Dumnezeu a creat omul nevoias, cersetor; a inscris umilinta in carnea sa, cand i-a creat barbat si femeie, adica incompleti. Inca de la inceput i-a creat doua fiinte in miscare, in cautarea celuilalt, nesatisfacuti de ei insisi.

Asadar, casatoria se naste din umilinta, si daca se naste din umilinta conditiei umane nu poate supravietui decat in umilinta. Sfantul Paul le spunea sotilor crestini: “Imbracati-va….. cu dragoste, cu indurare, cu bunatate, cu umilinta, cu blandete si rabdare”… (Col 3,12). Umilinta si rabdare sunt ca si uleiul care permite, zi de zi, a curata orice principiu de rugina, sunt forta de a darama orice zid de neintelegere si de resentiment, mai inainte de a deveni ziduri groase care apoi nu mai pot fi distruse. Niciodata sotii nu trebuie sa se intrebe: de ce sa fiu eu cel dintai care sa cedez, sa ma umilesc? A ceda nu inseamna a pierde, ci a invinge, a invinge adevaratul dusman al iubirii care este egoismul nostru, eul nostru.

Mesajul Evangheliei de azi e foarte actual, mai ales pentru societatea noastra, care cauta pe toate caile primul loc. O societate unde interesul propriu devine bine prioritar si pentru care se sacrifica orice valoare. Intr-o societate bolnava de egoism si de indiferenta, Isus propune terapia iubirii care cauta ultimul loc, care daruieste gratuit, care ofera o atentie preferentiala celui care nu este iubit sau e mai putin iubit.

 

* * *

 

Duminica a XXII-a (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Când am fost ales papă, am fost invitat să dau binecuvântarea credincioșilor care așteptau în Piața “Sfântul Petru”. La un moment dat, a trebuit să urc pe scaun pentru a fi dus în aula binecuvântărilor. Am închis ochii, am plecat capul. În timp ce traversam aula plină de oameni care aclamau, printre strigăte mi s-a părut că aud un glas foarte clar, cunoscut: “Îngerașule, fii umil, fii umil, fii umil!” Sigur, de trei ori a repetat: “Fii umil!” Și știți a cui era vocea aceea atât de frumoasă? Era a mamei mele! Și un fiu, chiar dacă este ales papă, trebuie să asculte întotdeauna sfaturile mamei sale (IOAN AL XXIII-LEA).

2. Tema

“Învățați de la mine, căci sunt blând și smerit cu inima”; “E mai bine să dai decât să primești”.

3. Mesajul zilei

Întrebări:

- Ce face Isus în Evanghelia pe care am proclamat-o? Merge la masă în casa unui conducător al fariseilor și face câteva considerații despre invitați.

- Ce spune Isus? Văzând că unii invitați alegeau locurile cele mai bune, a spus: “Când ești invitat la masă, așază-te în ultimul loc!” Văzând că invitații erau aproape toți rude și prieteni bogați, a spus: “Când dai un banchet, invită-i pe cei săraci și bolnavi”.

Dumnezeu a pregătit un banchet minunat pentru oameni: îi invită la el în mod gratuit mai ales pe cei săraci și bolnavi.

- Nimeni să nu ceară dreptul de intrare; este primit cu bucurie cel care are inima umilă și generoasă. A fi fiu al lui Dumnezeu, moștenitor al împărăției, este un dar.

- Mândria și egoismul, mai ales în domeniul religios, nu-i plac deloc lui Dumnezeu.

- Isus este exemplu sublim de solidaritate și de umilință: “Nu se gândește să păstreze cu gelozie faptul că este egal cu Dumnezeu”. Renunță la tot. Alege să fie slujitor… Se umilește pe sine însuși și se face ascultător până la moarte… (Fil 2,6-9).

- Spune: “Învățați de la mine, căci sunt blând și smerit cu inima…” (Mt 11,28-30).

- Spală picioarele apostolilor și învață că cel care vrea să fie cel mai mare trebuie să fie slujitor iubitor al tuturor.

- “Politica” lui Dumnezeu este aceea de a-l alege pe cel slab, sărac, ignorant, considerat nimic (1Cor 1,27-29); este cea de a-i “da jos de pe tron pe cei puternici și a-i ridica pe cei umili”: așa cum cântă sfânta Fecioară.

- Trebuie să-i punem pe primul loc pe cei pe care îi pune Isus pe primul loc… și noi – în casă, în clasă, în parohie, la joacă – pe ultimul loc, în sensul de a le oferi tuturor slujirea noastră din iubire.

Alte texte biblice:

- Poate fi amintită prima lectură de astăzi: “Cu cât ești mai mare, cu atât să te umilești mai mult”. Domnul este Tatăl celor umili, Tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor.

- Poate fi amintită parabola fariseului și a vameșului (Lc 18,9-14).

- Dacă vrem să fim ucenici adevărați ai lui Isus, trebuie să ne educăm la umilință. Nu trebuie să facem nedreptăți pentru a fi ariviști, să căutăm să fim bine văzuți în școală, acasă, la sport, la joacă etc., să vrem să fim întotdeauna în centru, să facem o figură frumoasă, chiar și cu hainele. Trebuie să ne educăm – iar părinții trebuie să ne călăuzească pe acest drum – spre generozitate, spre moderație, spre slujire gratuită, spre solidaritate cu cei săraci.

4. Exemple

a) O mamă, rămasă văduvă cu un singur copil prea vicios, s-a obișnuit să-i răsplătească și cel mai mic serviciu pe care i-l făcea fiul. Când cerea ceva, trebuia să spună, de exemplu:

- Du-te și cumpără pâine, îți dau o sută de lire; mergi și cumpără-mi medicamentul acesta, îți dau o înghețată.

Într-o zi, când se simțea rău, i-a spus fiului:

- Mergi și cheamă un doctor.

Și fiul:

- Cât îmi dai?…

Vi se pare o metodă bună?

b) Au sunat la ușă. “Marinela, mergi și deschide!” Marinela o ascultă pe mama. E o domnișoară cu o geantă mare. “Aș vrea să vorbesc cu mama ta! Bună ziua, doamnă, sunt o fetiță care nu am găsit de lucru. Vând câteva produse, săpunuri, paste de dinți, deodorante: puteți cumpăra ceva?”

“Pleacă imediat și nu mai suna la ușa asta. Nu cumpăr nimic de la persoane pe care nu le cunosc… Marinela, de ce i-ai dat drumul în casă? De câte ori ți-am spus că nu trebuie să ai încredere în nimeni!” Fetița suspină, apoi începe să plângă. Mama îi trântește ușa în față. Marinela este gânditoare, apoi, pe neașteptate, deschide ușa, sare pe scări, o ajunge pe domnișoara cu săpunurile care își șterge lacrimile. “Domnișoară, iart-o pe mama, este nervoasă pentru că nu se simte bine… cumpăr eu un săpun, din economiile mele, nu mai plânge!”

Marinela l-a primit pe Isus! (DON GIORGIO NANNI).

c) Știți povestea celor patru copii mici? V-o spune Mons. Helder Camara:

Cei patru copilași ai prietenului meu m-au auzit râzând și spunând: Această cutie cu ciocolată este pentru voi patru: unul, doi, trei și patru. Ați înțeles? Și, când i-am dat celui mai mic cutia, repetând încă o dată că era pentru toți, micuțul, strângând-o la piept, strigă: “Este a mea! Este a mea!”

Atunci am avut impresia că mă aflu la o întâlnire foarte importantă a mai-marilor acestui pământ.

d) În Biserica antică, preoților li se făcea această recomandare: “Dacă sosește o persoană importantă a acestei lumi în timp ce prezidezi, vorbești, asculți sau citești cuvântul lui Dumnezeu, tu, celebrantule, nu întrerupe slujirea ta liturgică pentru acea persoană: vor avea grijă frații să-l primească… Dar dacă sosește un sărac sau o văduvă sau un bătrân și nu are loc să se așeze, chiar dacă ești episcop, fă-i loc cu cordialitate, chiar dacă ar trebui să te așezi pe pământ!” (Didaheea Apostolică, secolul al III-lea)

e) Concluzie

Dacă vrei să fii cu adevărat ca Isus, știi pe cine să pui pe ultimul loc: pe tine însuți! Știi pe cine să pui pe primul loc: pe cei din urmă!

 

* * *

 

Vei primi răsplata la învierea celor drepți

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Dacă unim îndemnul lui Isus din evanghelia duminicii trecute cu cel de azi, avem următoarea învățătură: Străduiți-vă să intrați prin poarta cea îngustă! (Dum. XXI) și Veți primi răsplata la învierea celor drepți (Dum. XXII).

În duminica trecută am prezentat credința lui Isus drept poarta cea îngustă. Răsplata de la învierea drepților nu poate fi alta decât tot Isus, prin care toți vor învia.

Liturgia cuvântului de azi ne propune calea spre înviere: umilința lui Isus pe care o putem încadra în același sens al porții înguste, fiindcă puțini o cunosc și se străduiesc să treacă prin ea.

Etimologic, umil provine de la cuvântul latin humilis, care la rândul său derivă din humus, adică pământ, care vrea să spună că umilit este acela care își cunoaște originea sa: “Dumnezeu l-a creat pe om din pământ” (Gen 2,7); păcatul omului a izvorât dintr-un atașament față de pământ mai mare decât față de Dumnezeu: omul a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit (id. 3,6); și de aici și-a atras blestemul: Pământ ești și în pământ te vei întoarce (id. 3,19). Cu cât cineva își cunoaște mai bine această stare, cu atât mai mult se va strădui să-l cunoască pe acela care îl poate ridica pe o treaptă superioară prin învierea din morți, adică eliberându-l din pământ. Modelul care l-a prefigurat pe Isus în Vechiul Testament prin credință și umilință a fost Avram. Acesta spunea: “Vezi cum ard de dorința de a vorbi Domnului meu, eu care sunt praf și cenușă” (Gen 18,27).

În prima lectură (Sir 3,19-21.30-31) Ben Sirah spune că omul, cu cât este mai mare, cu atât trebuie să fie mai umilit, ca să fie plăcut lui Dumnezeu, să afle har, să se facă părtaș de înțelepciunea divină care provine din meditarea parabolelor și astfel va ucide mândria din sine, va da de pomană din bunurile sale materiale și spirituale și îl va preamări pe Dumnezeu în toate zilele vieții lui.

Evanghelia zilei (Lc 14,1.7-14) ne revelează umilința lui Isus care acceptă invitația la prânz a unui fariseu, deși știa că nu o face din prietenie, din iubire, ci pentru a-l spiona și învinui, dar folosește momentul pentru a pune în evidență împărăția cerului, banchetul escatologic, ospățul de nuntă al Mielului din Ierusalimul ceresc (cf. Ap 19,7-9; 21,1-7). Pentru a ajunge aici, oricine trebuie să îmbrace pe pământ haina umilinței, asemenea lui Isus, care fiind primul și unicul născut din Tatăl, deși avea dreptul la primul loc în împărăția Tatălui său, a ales ultimul loc: “având condiția lui Dumnezeu… s-a smerit pe sine însuși luând forma sclavului, făcându-se asemenea oamenilor” (ființe făcute din pământ) destinat morții, pământului. Dar Tatăl “l-a înălțat și i-a dat un nume care este mai presus de oricare alt nume” (Fil 2,6-9). Deci, învățătura lui Isus despre umilință este divină, infinit superioară lui Ben Sirah. El singur a devenit cauză de mântuire veșnică, fiind începutul tuturor celor care învie din morți (cf. Col 1,18). Motivația umilinței sale n-a fost smerenia în sine, ci iubirea față de noi care l-a determinat să dea totul, chiar și dumnezeirea sa. Cine iubește se smerește în măsura iubirii sale. Or, iubirea lui Isus este infinită, de aceea și smerenia sa este infinită. Pe drept a spus sfântul Ioan evanghelistul că “Dumnezeu este iubire” (1In 4,16), din care sfântul Francisc de Assisi a dedus că Dumnezeu este smerenie. Prin această smerenie infinită Isus ne-a dobândit mântuirea, care nu-i altceva decât participare la banchetul escatologic, constituind darul existenței veșnice.

Omul făcut din pământ nu poate avea nici o pretenție la primul loc la acest ospăț și nici la onoruri. Dreptul la sărbătoarea vieții se câștigă prin umilință, prin slujirea fraților, asemenea lui Isus. La această sărbătoare a vieții nu pot participa negustorii, comercianții, care întotdeauna urmăresc doar câștigul propriu: Îți dau, ca să-mi dai; te invit, ca să mă inviți; te ajut, ca să mă ajuți. Lumea lui Isus este axată pe iubirea care oferă liber, fără nici un fel de comerț: îți ofer iubirea care slujește, chiar dacă nu-mi vei oferi nimic în schimb.

Acționând în felul acesta, ai impresia că ai pierdut ceva, dar în realitate realizezi în jurul tău imaginea împărăției, sărbătoarea vieții, care este darul lui Dumnezeu și poartă pecetea ospățului veșnic (cf. CBL pag. 1239-1240).

Lectura a II-a (Evr 12,18-19.22-24) urmărește două lucruri: primul, să-i determine pe evrei să-l accepte pe Cristos pentru mântuirea lor, să devină participanți la sărbătoarea vieții, propunându-le experimentarea bucuriei la această sărbătoare din lucruri evidente din mijlocul lor; al doilea, întărirea în credință și iubire a acelora care sunt deja creștini, ca să păstreze cu umilință darul primit, darul vieții fericite în Cristos, prin trăirea cuvântului său în lume, mergând fericiți chiar la moarte.

Argumentul autorului Scrisorii către evrei se desprinde din supunerea credinței unei judecăți raționale: ce este mai preferabil de acceptat, mai vrednic de urmat și mai demn de ființa umană, să trăiești în credința care vine de la muntele Sinai sau de la muntele Sionului? Muntele Sinai reprezintă Vechiul Testament, iar muntele Sionului Noul Testament.

Credința vechiului popor al lui Dumnezeu își avea originea din Legea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Moise pe muntele Sinai, unde prezența lui Iahve s-a făcut simțită prin fenomene naturale teribil de îngrozitoare și datorită cărora chiar Moise s-a trezit înspăimântat, cu atât mai mult cu cât a intervenit porunca: “nimeni să nu se atingă de muntele Sinai și, oricine l-ar fi atins, să fie omorât cu pietre” (Ex 19,13). Cum poate omul să-și dezvolte propria ființă, cum poate fi fericit sub amenințarea că de se va atinge el, sau chiar animalele lui, de locul prezenței lui Dumnezeu, și-ar găsi sfârșitul? Dacă pe pământ ești sortit morții în contact cu ceea ce aparține lui Dumnezeu, cum mai poți spera la împărăția lui Dumnezeu? Nu-i oare mai demn de Dumnezeu și de om de a se apropia unul de altul pentru a pune în evidență farmecul iubirii la sărbătoarea vieții?

A fi pe muntele Sionului, a fi în Noul Testament, înseamnă a fi în cetatea Dumnezeului celui viu, uniți cu Dumnezeu, cu mulțimile de îngeri, cu adunarea primilor -născuți, cu spiritele celor drepți chiar din Vechiul Testament. Printre locuitorii cetății lui Dumnezeu o găsim pe Mama lui Dumnezeu, pe Regina îngerilor, pe aceea spre care s-au îndreptat privirile lui Iahve datorită smereniei sale (cf. Lc 1,48). Chiar dacă acest lucru nu-i spus explicit în Scrisoarea către evrei, un document oficial al Bisericii face apologia ridicării preacuratei cu trupul și sufletul la cer tocmai din acest fragment. Autorul numește “nor de mărturisitori” pe toți acei care au precedat pe ceilalți credincioși în mersul lor pe urmele lui Cristos (Evr 12,1), îi numește “adunarea primilor-născuți ale căror nume sunt scrise în ceruri” (id. 12,23). Or, cine l-a urmat mai fidel pe Isus pe calea smereniei decât preacurata sa Mamă? (cf. Maria în planul lui Dumnezeu și împărtășirea sfinților, La documentation catholique, nr. 2187).

Motivul pentru care atâția au ajuns deja la muntele Sionului și se bucură de sărbătoarea vieții cu Dumnezeu însuși, este Isus Cristos mort și înviat, prin el ne putem încredința și noi sufletul în mâinile Tatălui fără frică. Această bucurie a vieții o pot constata toți, evrei și creștini, așa cum a constatat-o Saul din Tars, și cu el atâția alții, la moartea diaconului Ștefan (cf. Fap 7,54-60).

Autorul Scrisorii către evrei vrea să spună: când lucrurile sunt evidente, comentariile sunt de prisos; numai acela nu le vede, care nu vrea să le vadă.

Pentru noi creștinii, lucrul cel mai bun de făcut în așteptarea răsplății de la învierea celor drepți este să ne plecăm genunchii cu toată umilința și să cerem: Dumnezeule al puterilor, de la care vine tot darul desăvârșit, sădește în inimile noastre iubirea față de numele tău; unește-ne tot mai strâns cu tine, spre a hrăni în noi ceea ce este bun și veghează cu grijă ca să păstrezi ceea ce ai sădit în noi (LR), adică Păstrează în noi umilința lui Isus din sfânta Împărtășanie, ca să ajungem la răsplata Învierii. Amin.

 

* * *

 

Cine se înalță va fi smerit (1)

Autor: pr. Claudiu Dumea
Copyright: ITRC.ro

Cuvântul lui Dumnezeu din această duminică gravitează în jurul acestei fraze din Evanghelie: “Cine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat”. În această temă a umilinței ne-au introdus cuvintele din prima lectură, din Vechiul Testament: “Cu cât ești mai mare, cu atât să te smerești mai mult. Astfel, vei găsi har (bunăvoință) înaintea Domnului”.

Umilința este temelia tuturor virtuților în viața creștină. Sfântul Francisc de Sales spunea: “Dacă mă vei întreba care este prima virtute a creștinismului, îți voi răspunde: umilința. Dar a doua? Umilința. Dar a treia? Umilința. Și ori de câte ori mă vei întreba, de atâtea ori îți voi răspunde: umilința”. Același lucru îl spusese Isus cu mult timp înaintea lui, dar cu alte cuvinte: “Cu cât mai înalt vrei să-ți ridici edificiul sfințeniei, cu atât mai adânc să-ți sapi temelia umilinței”.

Isus își ilustrează învățătura despre umilință cu parabola invitaților la ospăț. Probabil că Isus a spus această parabolă într-o zi de sâmbătă, fiind invitat la masă, după slujba de la sinagogă, de un fariseu bogat. I-a văzut pe invitați repezindu-se să ocupe primele locuri la masă. Să înțelegem bine scopul acestei parabole: nu e vorba de o normă din Codul bunelor maniere, nici de un calcul interesat: mă așez pe ultimul loc la masă ca să fiu invitat în capul mesei. Banchetul la care se referă Isus este banchetul escatologic din împărăția cerurilor. La acest ospăț, cei care sunt ultimii în această lume adică cei mici, cei umili, cei neștiuți de nimeni, cei săraci, cei modești vor fi cei dintâi în Împărăția lui Dumnezeu. În schimb, orgolioșii, încrezuții, ambițioșii, carieriștii, vânătorii de posturi înalte și de titluri, autosuficienții vor sta în coada mesei, dacă vor mai găsi loc și acolo. Pe lumea cealaltă, rolurile se schimbă.

Cine se smerește… Dar cine se mai smerește azi? Cine mai înțelege, cine mai ia în serios cuvântul acesta azi când toți caută să se înalțe pe toate căile, vrea să apară, să-și facă imagine, să fie considerat cineva, să-și atragă admirația, când toate nulitățile vor să apară drept mari personalități să devină vedete etalându-și cu nerușinare în fața unui popor întreg în mass-media, la showurile de la televiziune goliciunea trupească și sufletească? Și totuși sunt persoane care se smeresc; sunt persoane care posedă valori adevărate pe care le cunoaște Dumnezeu și nu au voie să cerșească laude și aplauzele oamenilor. Regele Carl Alberto de Savoia se prezintă într-o zi la Piccola casa della Providenza din Torino întemeiat de sfântul Iosif Cottolengo, cerând să-l vadă pe superior.

“Iată-mă!” îi răspunde părintele Cattolengo, “dar să știți maiestate, că nu sunt eu superiorul”. “Dar vreau să vorbesc cu superiorul” insistă suveranul. “Maiestate, nu vă supărați, superiorul este Providența divină”. “Și dumneavoastră cine sunteți?” “Eu sunt căpitanul din Bra (Bra era localitate de unde provenea sfântul Iosif Cattoleuga). O căpățână de varză pe care Providența Divină a răsădit-o în această casă…”

Sfântul Ioan Vianney a văzut într-o zi pe un raft dintr-o prăvălie din Ars o statuetă care îl reprezenta pe el în picioare. “Cu cât o vindeți?” “Cu 18 franci, părinte paroh”. “acum înțeleg de ce nu o vindeți. Până când nu îl vindeți pe parohul de Ars pe doi bani, nu faceți nici o facere. Și atât e prea mult”.

“când am fost ales papă, notează fericitul Ioan al XXIII-lea în jurnalul său, am fost invitat să dau binecuvântare credincioșilor din Piață “San Pietro”. La un moment dat, a trebuit să urc pe un scaun pentru a fi dus în sala binecuvântărilor. Am închis ochii, am plecat capul. În timp ce traversam aula plină de oamenii care aclamau printre strigăte mi s-a părut că aud un glas foarte clar, cunoscut. Angelo (numele de botez al Papii) fi umil, fi umil, fi umil!” Sigur, de trei ori a repetat: “Fii umil!” și știa a cui era vocea aceea frumoasă? Era a mamei mele! Și un fiu, chiar dacă este ales papă, trebuie să asculte întotdeauna sfaturile mamei sale”.

Cine se smerește va fi înălțat. Dar, în fond, ce e smerenia? Cine e smerit? Scrie sfânta Tereza de Avila: “Celălalt nume al umilinței e adevărul. Umilit este cel care recunoaște adevărul cu privire la el însuși: nu se minte nici pe el însuși, nici pe semenii săi, nici pe Dumnezeu. Își recunoaște cu sinceritate păcătoșenia, defectele, căderile, nevoia de a fi iertat de Dumnezeu”. Le scria sfântul Pavel Romanilor: “Nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine” (12,3).

Dar umilința nu se reduce numai la aceasta. Ne întrebăm: Oare cine este fără păcat nu poate să se smerească? Isus a spus despre sine: “Cine mă poate învinui de păcat?” (In 8,46) Isus a fost singura ființă care nu a avut pentru ce să ceară iertare de la nimeni, nici de la Dumnezeu nici de la oameni. Și totuși, se prezintă pe sine ca model de smerenie: “Învățați de la mine, căci sunt blând și smerit cu inima”. Așadar, și Dumnezeu se poate smeri. Sfântul Francisc de Assisi a scris cu mâna sa această rugăciune: “Dumnezeul meu, tu ești întreit și unic; tu ești înțelepciune, tu ești umilință”. Cum se umilește Dumnezeu? Iubind și, din iubire, coborând spre creaturile sale, înjosindu-se, adică, din înălțimea cerului, venind jos, către pământ. De fapt, cuvântul “umilință”, humilitas, vine din latinescul humus, care înseamnă humă, pământ, țărână. Umilința este coborârea spre țărână. În celebra sa Cântare a Soarelui, sfântul Francisc face din apă simbolul umilinței. Căci apa nu urcă, ci coboară întotdeauna: “Slăvit să fii tu, Doamne, pentru sora apă care este atât de folositoare și smerită”.

Așadar, ori de câte ori Dumnezeu iese din el însuși, ca să spunem așa, și săvârșește ceva în afară, ad extra, el se îndreaptă spre om, coboară, săvârșește un act de umilință: creația este un act de umilință, inspirația cuvintelor Scripturii este un act de umilință, coborârea Duhului Sfânt este un act de umilință, toate harurile și intervențiile sale sunt acte de umilință. Dar supremul act de umilință este Întruparea: Fiul lui Dumnezeu coboară din cer pe Pământ, se face servitorul creaturilor sale, coboară, se pleacă și spală picioarele ucenicilor săi, în cele din urmă, coboară, atât cât poate coborî de adânc, în pământ, coboară în mormânt. Le scrie sfântul Pavel Filipenilor: “Cristos s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, și încă moartea pe cruce. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat un nume care este mai presus de orice nume” (2,8-9).

Și dacă primul nume al umilinței este adevărul, cum spuneam mai înainte, al doilea nume al umilinței este iubirea: iubirea gratuită, dezinteresată, despre care vorbește Isus în Evanghelia de azi: să cobori spre semenii tăi, să le faci bine, să-i ajuți fără să aștepți nimic în schimb; nici apreciere, nici laudă. “Când dai o masă, invită-i pe săraci, pe orbi, pe șchiopi, pe cei care nu te pot invita, la rândul lor, la masă”. Iubirea nu este numai iubire, este și umilință, este umilința pe care o practică însuși Dumnezeu.

În aceste momente, la sfânta Liturghie, Cristos săvârșește un act de umilință: din iubire, el ne invită la ospățul său euharistic, fără să aștepte nimic în schimb. El coboară în mijlocul nostru sub chip smerit de pâine și de vin. Este momentul cel mai potrivit în care să-i adresăm rugăciunea: Isuse cu inima blândă și smerită, fă inima noastră asemenea cu inima ta.

 

* * *

 

Cine se înalță va fi smerit (2)

Autor: pr. Claudiu Dumea
Copyright: ITRC.ro

E lucru cunoscut și în antichitate, înțelepții, filosofii dădeau discipolilor lor învățăturile cele mai însemnate în cadrul unui banchet. Uneori dădeau operele care cuprindeau aceste învățături titlul Banchetul. Astfel avem celebrul tratat de la Palaton intitulat Banchetul. Tot în cadrul unui banchet a voit și Isus să dea prețioasele învățături din Evanghelia de azi.

Umilința și iubirea dezinteresată sunt cele două teme ce se desprind din liturgia Cuvântului de astăzi. În drum spre Ierusalim, Isus s-a oprit, fiind zi de sâmbătă, într-o localitate oarecare. După slujba de la sinagogă, un prieten l-a invitat să ia masa la el. Erau prezenți și câțiva farisei, potrivnicii lui înverșunați. Ce căutau aceștia? Normal, la o masă festivă stau împreună prietenii, nu dușmanii. Au venit să-l pândească, ne informează evanghelistul Luca: să-i prindă vreun gest, vreun cuvânt, ca să aibă cu ce să-l acuze.

Dar și Isus era cu ochii pe ei. A observat cum se repezeau să ocupe primele locuri la masă, locurile de onoare. Isus se folosește de ocazie, ca să le dea tuturor o învățătură: când ești la masă, nu ocupa primele locuri, ca să nu pățești rușinea de a fi ridicat de acolo și poftit la coada mesei, ci, invers, ocupă ultimele locuri, ca să fii poftit în capul mesei. Prin aceste cuvinte, s-ar părea că ne dă o învățătură de bună creștere, de comportament civilizat la masă, sau ne învață o strategie subtilă de a ajunge pe primele locuri.

De altfel, o asemenea strategie subtilă de a ajunge la primele locuri simulând o umilință falsă și interesată era cunoscută și practicată pe vremea lui Isus la evrei. În tradiția rabinică era o regulă care spune: “Stai la două sau trei locuri distanță de locul care ți se cuvine și așteaptă să ți se spună: «Urcă mai sus! Urcă mai sus!» decât să ți se spună «Coboară, Coboară!»” mândrie sub masca smereniei.

În realitate, Cristos ne dă o lecție profundă de umilință, căci numai umilința trăită pe pământ ne asigură un loc de frunte la ospățul Tatălui din ceruri.

Ce este umilința? Dacă i se pune întrebarea unui bărbat, ar putea răspunde: “Să nu te porți ca un dictator în casă”. Întrebată o femeie, ar putea să răspundă: “Să nu-i răspunzi bărbatului, să taci, să lași de la tine”. Întrebată o tânără, ar putea să răspundă: “Să nu te lași stăpânită de vanitate”. Întrebat un preot, ar putea să răspundă: “Să te recunoști păcătos și să faci pocăință”. Toate lucruri adevărate, dar numai în parte. Învățătura lui Isus este mult mai profundă și o găsim în cuvintele lui: “Cine se înjosește se va înălța”. Iată cine e smerit: cel care se înjosește, cine coboară, cine se lasă în jos. Pe buzele lui Isus, expresia “a te înjosi” nu are nimic înjositor în ea; înseamnă, pur și simplu, a coborî, a te lăsa în jos. Dar de unde să coborâm pentru a practica umilința? Din falsa și iluzoria înălțime la care ne-au urcat orgoliul, vanitatea, dorința de a face carieră, de a ne afirma, de a ne ridica deasupra altora prin mijloace necinstite, călcându-i pe alții în picioare, sau, pur și simplu, de la falsa înălțime la care ne-a ridicat imaginația, fantezia noastră: de un pic de megalomanie suferă fiecare om. Uităm foarte ușor că tot ce e bun și frumos în noi e darul lui Dumnezeu, că nu avem cu ce ne mândri.

Dar umilința este ceva mai mult decât atât. Isus Cristos nu a fost nevoit să coboare de la o asemenea falsă înălțime la care ne urcă pe noi păcatul, mândria, căci el a fost fără de păcat. Nu găsim scris în Evanghelii că el ar fi cerut vreodată iertare de la oameni sau de la Tatăl său, căci nu a avut pentru ce. Și totuși, el a trăit umilința, căci a zis: “Învățați de la mine, căci sunt blând și smerit cu inima”. Dumnezeu este smerit fiindcă se înjosește, în înțelesul cel mai frumos al cuvântului, vine în jos, coboară din înălțimea infinită a dumnezeirii la creaturile sale; este ceea ce numesc Sfinții Părinți symkatabasis – condescendența, coborârea lui Dumnezeu. Ori de câte ori Dumnezeu iese din el însuși și coboară în afară, spre om, el face un act de umilință.

“Fiți imitatori lui Dumnezeu” ne îndeamnă apostolul Pavel. În ce să-l imităm? În modul lui de a se comporta și ai trata pe oameni? Cum îi tratează? Dumnezeu îl alege pe cel slab, sărac, ignorat, considerat a fi nimic – le scrie apostolul Pavel Corintenilor (cf. 1Cor 1, 27-29). El “îi dă jos de pe tron pe cei puternici și îi înalță pe cei umili”, așa cum cântă Fecioara Maria în imnul Magnificat. În acest scop, Biserica le poruncește păstorilor sufletești să-i aibă la inimă, să-i prețuiască în primul rând pe cei pe care îi are la inimă și îi prețuiește în primul rând pe cei mici, săraci, umili. De aceea interzice orice formă de discernere cum ar fi: bănci rezervate în biserică, favoruri, atenții speciale la serviciile religioase acordate celor puternici, bogați, sus-puși. O atitudine de servilism, de slugărnicie interesată, de acordate de atenții speciale politicienilor bogați și puternici, și în general corupți, și o atitudine de dispreț, de neglijare în seamă a celor mici și umili înseamnă contrariul atitudinii pe care o are Dumnezeu. Înseamnă ai da jos de pe tron pe cei umili și ai înălța pe cei puternici. Didahea apostolică, o scriere creștină din jurul anului o sută făcea clerului această recomandare: “Dacă sosește o persoană importantă a acestei lumi în timp ce prezidezi, vorbești, asculți sau citești cuvântul lui Dumnezeu, tu, celebrantule, nu întrerupe slujirea ta liturgică pentru acea persoană: vor avea grijă frați să-l primească… Dar dacă sosește un sărac sau o văduvă sau un bătrân și nu are loc să s e așeze, chiar dacă ești episcop, fă-i loc cu cordialitate, chiar dacă tu ar trebui să te așezi pe pământ!”

În Evanghelia de azi, Isus îl îndeamnă pe prietenul său, care l-a invitat la masă, ca, atunci când dă o masă, s-o facă complet dezinteresat, să-i cheme pe cei care n-au cum să-i întoarcă invitația. Acest lucru îl face și Dumnezeu: toate umilirile sale, toate coborârile sale la noi, oamenii, sunt acte de iubire complet dezinteresate: nu așteaptă nimic în schimb.

Părinți trebuie să-și educe copii în acest spirit al iubiri dezinteresate, al generozității, al generozității, al slujiri gratuite, al solidarități cu cei săraci și în suferință ca să nu li se întâmple chiar lor ce i s-a întâmplat unei mame. O mamă, rămasă văduvă, având un singur copil și acela capricios și egoist din fire, s-a obișnuit să-i răsplătească și cel mai mic serviciu pe care îl făcea fiul ei. Când ceva, trebuia să-i spună de pildă: “Du-te și cumpără pâine, că îți dau zece lei; mergi și cumpăr-mi medicamentul acesta că îți dau o înghețată”. Într-o zi, când se simțea rău, i-a spus fiului ei: “Mergi și cheamă un doctor”. Iar băiatul: ” Cât îmi dai?…”

“Învățați de la mine, că sunt blând și smerit cu inima” – ne îndeamnă Isus. Aceasta este smerenia pe care trebuie să o învățăm de la el: să coborâm la cei mici, neputincioși, infirmi, bolnavi și să le alinăm suferința, să-i ajutăm din iubire dezinteresată. În aceste momente, Isus ne invită, în mod cu totul dezinteresat, fără să aștepte ceva în schimb, la ospățul său euharistic. El se umilește, coboară la noi. Să ne deschidem inimile și să-l primim.