Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XXII-a de peste an
Anul A (B, C)

Lecturi:
Ieremia 22,19-23
Romani 12,1-2
Matei 16,21-27

Matei 16,21-27

De atunci a început Isus să le destăinuie discipolilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe din partea bătrânilor, a arhiereilor și a cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie. Atunci, Petru, luându-l deoparte, a început să-l certe spunând: “Să te ferească Dumnezeu, Doamne! Asta nu ți se va întâmpla niciodată!” Dar el, întorcându-se, i-a spus lui Petru: “Mergi în urma mea, Satană. Tu ești o piatră de poticnire pentru mine, pentru că nu te gândești la cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor”. Atunci Isus a spus discipolilor săi: “Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci cine vrea să-și salveze viața, o va pierde; cine însă își pierde viața pentru mine, acela o va afla. Așadar, ce i-ar folosi omului de-ar câștiga lumea întreagă, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul Omului va veni în gloria Tatălui cu îngerii săi și atunci va da fiecăruia după ceea ce a făcut.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Anton Dancă
pr. Anton Iștoc
volum colectiv ITRC
volum colectiv ITRC 2
pr. Alessandro Pronzato
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Emanuel Bejenaru

 

* * *

 

Renunțare și alegere

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Isus a venit să ne arate, pe lângă fericirea veșnică ce ne este pregătită în cer, calea fericirii sfinte de pe acest pământ în care constă începutul împărăției lui Dumnezeu. Este adevărat, Mântuitorul numește această cale îngustă. Ne întrebăm: Care este și de ce este îngustă calea?

Profetul Ieremia voia să renunțe la misiunea sa de propovăduitor al legii și al cuvântului lui Dumnezeu, deoarece întâlnea peste tot numai împotrivire. Ispita a devenit un foc chinuitor. Cum a scăpat? A cumpănit lucrurile și a ales în cunoștință de cauză să-i slujească numai Domnului. Alegerea aceasta i-a adus fericire și în necazurile pe care le-a întâlnit.

Sfântul Paul arată credincioșilor din Roma că renunțarea la plăcerile trupești nu constituie adevărata cale care duce la desăvârșire și la fericire, ci alegerea ca, spre slava lui Dumnezeu, trupul să fie oferit ca o jertfă vie, sfântă și plăcută Domnului.

Isus anunță ucenicilor necesitatea de a merge la Ierusalim ca să pătimească multe și să fie ucis. Petru nu înțelege această necesitate a suferinței și mai ales a morții, deși Mântuitorul le pusese în legătură indisolubilă cu învierea. Cum spune proverbul: Să nu dai cioara din mână pe cea din par, așa și el: socotea că Isus ar face mai bine să-și apere viața pe care o are, decât să renunțe la dânsa pentru cea pe care nu o are. Era logic în gândirea sa umană. Era necesar ca el să intre în logica divină a iubirii. Isus îl dojenește cu cea mai mare asprime: Pleacă, satano, că nu cugeți cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Prudența umană este lașitate în fața iubirii divine. Prudența renunță; iubirea alege. Isus nu renunță la viață și la fericire prin suferință și moarte, ci alege învierea, alege culmea fericirii, iar în fața ei suferința de câteva ceasuri și moartea nu contează, învierea este veșnic fericită și izvor de fericire pentru cei care cred își riscă vremelnicia pentru veșnicie. Cristos este calea; ea este îngustă aici, fiindcă tot pământul este îngust față de împărăția cerească, dar el îi invită pe ucenici să-l urmeze și se vor convinge.

Renunțarea este dureroasă fiindcă este rodul unei constrângeri, pe când alegerea făcută cu credință, cu speranță și mai ales cu iubire, este plină de fericire, fiindcă este rodul libertății. Iată această învățătură ilustrată printr-un exemplu. Eu, sau oricare dintre noi, dau cu împrumut o sumă mare de bani unui om oarecare. Acesta îmi dă garanția cuvântului său că mi-i va restitui după o lună. În loc să mi-i restituie, vine și se plânge că îi mai trebuie o sumă oarecare. Îi mai dau și de data aceasta. Își dă din nou cuvântul că îmi va restitui toți banii peste o lună. Dar peste o lună vine să-mi ceară alții. Nu-i mai dau și îi cer să-mi restituie suma totală. Se plânge că nu are, dar să-l mai aștept. Îl caut și observ că se ferește din calea mea. I-am cerut o dată, de două ori, de trei ori și, în cele din urmă, am renunțat la acei bani… Ori de câte ori voi întâlni acea persoană, un ghimpe îmi va înțepa inima și nu o voi privi cu drag. Dar să iau lucrurile altfel! Vine omul și-mi cere în împrumut o sumă de bani. Eu îi dau, nu cu împrumut, ci aleg să fac o faptă de caritate, îi dau de pomană o dată, de două ori, de câte ori pot. Ori de câte ori mă voi întâlni cu acea persoană, inima mi se va umple de bucurie pentru că am avut posibilitatea să fericesc pe cineva, care mă va saluta cu zâmbetul pe buze și cu toată dragostea.

Domnul, spre a ne face fericiți, ne cere să ne dăruim lui, să-l alegem pe dânsul înaintea tatălui, mamei, fraților și surorilor, ne cere să ne dăruim în totalitate: trup și suflet pentru totdeauna, adică să-i păzim poruncile din iubire.

Iar ca dăruirea noastră să nu devină obiect de mândrie, sau de dispreț față de cei care nu ne urmează, trebuie să învățăm ceva și din pățania lui Petru. Când Isus l-a pus piatră de temelie a Bisericii, în loc să răspundă alegerii pline de iubire a lui Isus cu alegerea sa plină de recunoștință, crede că Isus i-a devenit datornic pentru că i-a dat răspuns corect la întrebarea despre ce spun oamenii că este el și prin urmare, ar trebui ca Isus să asculte și de învățătura lui de a nu merge la Ierusalim pentru suferințe și moarte: Să nu ți se întâmple ție acestea! Dojenit atât de aspru, impresionat până în adâncul sufletului că Isus, atât de blând poate să dojenească atât de greu, Petru cade pe gânduri și meditează profund, ca să afle unde este greșeala pe care a comis-o. Nu va înțelege diferența dintre renunțarea pe care el a propus-o lui Isus și alegerea pe care acesta a făcut-o decât după coborârea Duhului Sfânt, care îl va umple de înțelepciune, înțelegere, știința celor de mai mare valoare și de puterea de a alege, asemenea lui Isus, voința Tatălui. Isus a voit să aleagă moartea? Nu, el a ales voința Tatălui și implicit toate cele legate de împlinirea ei. Mântuitorul însuși subliniază această dăruire total liberă. Privind din exterior, am fi înclinați să spunem că și-a impus o moarte violentă; dar în realitate suntem în fața unui dar al vieții, făcut cu deplină cunoaștere și libertate. El dăruiește din proprie inițiativă această viață pământească, pe care nimeni nu este în măsură să i-o ia (In 10,18). Cu atât mai mult se cuvine ca noi să oferim ceea ce putem pierde, să alegem viața pe care cel care ne-a dat-o, Dumnezeu, ne-o poate lua. Să o dăruim, ca să primim în dar viața nouă prin înviere. Acest fel de alegere constituie o cale îngustă, fiindcă sunt foarte puțini acei care o înțeleg și riscă să meargă pe dânsa.

Cât de mult suferă în zadar cei care renunță la Dumnezeu, la credință și la viața sacramentală, nădăjduind că își vor găsi fericirea în cele lumești, trecătoare. Suferința lor o putem deduce din unele expresii ale unor cunoscuți necredincioși precum Haine, Voltaire, Lenau și alții.

A trăi este a suferi; întreaga lume este un spital imens și medicul este moartea, zicea Haine cu tristețe.

Ce este viața veșnică, nu știu, dar că viața pământească este o farsă proastă, o știu bine, spunea Voltaire cu mândrie descurajantă.

Cel mai fericit dintre toți este cel care moare de copil, zicea Lenau cu un dram de deznădejde.

Coppée, renumitul scriitor francez, a căutat în zadar fericirea fără Dumnezeu. Ajungând aproape la disperare, și-a recăpătat credința pe patul de suferință și a mărturisit: Viața (fără Dumnezeu) este ca o ceapă, dacă o tai, începi să plângi.

Chopin, mare compozitor, pe patul de moarte, sărutând crucifixul, a spus: Abia acum sunt la izvorul fericirii.

Toți acei care știu să-l aleagă pe Isus, aleg fericirea, viața, învierea.

Alegerea învierii este o condamnare la moarte a egoismului și o înscriere în logica lui Dumnezeu. În fiecare dintre noi este un Petru care protestează la această condamnare la moarte a amorului propriu. Chemarea noastră de azi stă în a ne converti la logica lui Dumnezeu prin Isus Cristos, el fiind logica supremă a iubirii.

Când preotul a intrat în camera unde sfânta Tereza a Pruncului Isus era în agonie și a încercat să o îmbărbăteze pentru a accepta renunțarea la această viață, ea i-a răspuns: Părinte, nu-i nevoie de resemnare decât pentru a trăi. Să mor, mă bucur, deoarece însuși Isus îmi va veni în întâmpinare. Și când cineva se află cu Isus, nu moare, ci intră în viață.

Alegând pe Isus, sfântul Ignațiu de Antiohia a spus: Pot veni asupra mea: focul, crucea și fiarele sălbatice; de mi s-ar sfărâma oasele, de mi s-ar sfâșia trupul, de mi s-ar chinui până și sufletul, toate le voi suferi, numai să pot vedea într-o zi pe Cristos.

Sfântul Augustin predica tuturor credincioșilor din Hippona. După ce le-a arătat iubirea și bunătatea lui Dumnezeu pe de o parte și răutatea păcatului pe de altă parte, le pune această întrebare: Dacă voi ați aduna toate comorile lumii, toate plăcerile, toate bunurile pământului, pe de o parte, iar de partea cealaltă ar fi Dumnezeu și voi ar trebui să alegeți, ce ați face? Un strigăt puternic a umplut biserica: Piară bunurile lumii! Nouă să ne rămână Dumnezeu!

Dar noi?

Sfântul Paul ne spune pe cine și de ce să alegem pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu însuși, în nemărginita sa iubire, ne-a ales pe noi înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și neprihăniți, să fim instrumente vii care să-i cânte gloria sa pentru toată veșnicia (cf. Ef 1,4.12). Amin.

 

* * *

 

Isus rupe “vraja” divină

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Diavolul i-a sedus pe protopărinții noștri Adam și Eva vrăjindu-i că vor fi ca Dumnezeu (cf. Gen 3,1-6).

Din cauza păcatului și a urmărilor lui, slujirea lui Dumnezeu este legată de lupte, renunțări, mortificații și de multe greutăți.

Ca să-l aducă pe omul păcătos la calea dreptății – slujirea lui Dumnezeu – Creatorul însuși umblă cu “vraja”. Liturgia cuvântului de azi ne oferă un exemplu grăitor în acest sens (Ier 20,7-9). Ieremia, chemat de Dumnezeu să-i fie profet, ales și trimis să-i vestească cuvântul, se simte onorat și acceptă misiunea. Numai că, din cauza cuvântului divin, se simte persecutat fără încetare, devenind “obiect de dispreț și de hulă în fiecare zi” (v. 8). Copleșit de suferință, profetul Domnului se plânge: “M-ai sedus – m-ai vrăjit – și eu m-am lăsat sedus”. Acum ar vrea să renunțe, copleșit de atâtea necazuri, dar simte că nu se mai poate, fiindcă “în inima mea era ca un foc arzător, care mi-a pătruns până în măduva oaselor; mă sforțam să-l sting și nu reușeam”. Acest foc misterios, semn al iubirii lui Dumnezeu, care îl cucerise, mai bine zis vrăjise, este cel al carismei profetice, care îl silește, contrar oricărei înclinații naturale din el, de a persevera în misiunea dificilă…

Omul este sedus când este lipsit de maturitate… Părinții vrăjesc pe copiii lor, spre a fi cuminți sau spre a-și învăța lecțiile, cu bombonele etc. Omul lipsit de maturitate în credință este vrăjit de minuni, de făgăduințe mari… Petru a fost sedus de cheile împărăției cerurilor și crede că este deja capabil de a-i da sfaturi lui Isus; el reacționează imediat… Cum se poate ca Mesia, Fiul Dumnezeului celui viu, să fie persecutat și dat morții? Petru, de fapt, nu face altceva decât să exprime mentalitatea oamenilor din toate timpurile: Dacă faci bine, de ce să suferi? După logica omenească se cuvine ca acela care face mai mult bine să fie din ce în ce mai mare și să pășească biruitor din victorie în victorie. Dar nu aceasta este și logica divină, nu este gândul lui Isus, care afirmă că “trebuie să sufere”, fiindcă așa i-a rânduit Tatăl misiunea de a-i răscumpăra pe oameni din păcat. Este mult mai ușor să recunoști în Isus pe Fiul lui Dumnezeu, decât să accepți ideea de a-l vedea murind ca un răufăcător… Pe tinerii chemați la preoție îi vrăjește cu demnitatea sacerdotală: ce frumos este să-i înveți pe alții, să celebrezi sfânta Liturghie în ornate strălucitoare, să te salute lumea și să-ți spună părinte etc. Pe tinerii din lume îi seduce cu frumusețea miresei, pe tinere le vrăjește cu statura și forța mirelui, ca să-i ducă la căsătorie, fără să țină cont de crucea care se ascunde sub vrajă. Matură în credință, o singură ființă nu s-a lăsat sedusă de vraja divină, deși Dumnezeu i-a trimis un sol ceresc, pe arhanghelul Gabriel; deși acesta o asigură că, dacă acceptă să fie mamă, fiul pe care îl va naște se va numi Fiul lui Dumnezeu și va sta pe tronul lui David, împărăția lui nu va avea sfârșit și în felul acesta ea va rămâne în veci fecioară, mamă și regină (cf. Lc 1,26-38). Maria nu se lasă vrăjită, ea înțelege că sub această vrajă stă crucea și, deși acceptă toate, ea alege crucea zicând: “Iată, roaba Domnului”.

În măsura în care omul este fără de păcat, matur în credință, în acea măsură înțelege planul divin: sensul vieții și al morții, sensul bucuriei și al durerii, sensul iubirii divine din tot ce există și acceptă acest plan vrăjit de măreția lui Dumnezeu însuși și nu de cele contingente, care pot fi sau nu.

Isus, “începătorul și desăvârșitorul credinței” (Evr 12,2), vrea ca omul să nu se mai bazeze pe seducerile Tatălui, ci să accepte realitatea crudă, așa cum este ea cuprinsă în planul său secret, de aceea “le-a spus deschis” că merge la Ierusalim pentru a îmbrățișa Crucea, moartea, batjocura, fiindcă numai șa se poate ajunge la înviere, singura realitate dătătoare de fericire veșnică: “Trebuia să pătimească toate acestea Cristos și așa să intre în slava sa” (Lc 24,26).

Cine se scandalizează de crucea lui Isus, se scandalizează de Isus însuși, se scandalizează de propria cruce. Cine îl urmează pe Cristos, trebuie să accepte nu numai crucea lui Isus, ci și propria cruce. Spre a-i face pe ucenici să înțeleagă că ar fi o iluzie pentru ei dacă s-ar gândi că pot să-l urmeze fără să poarte crucea împreună cu el: “Dacă cineva vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze!” După păcat, aceasta este singura cale de mântuire pentru unul fiecare și pentru întreaga omenire. Petru este respins cu asprime: “Pleacă din fața mea, satano, fiindcă nu cugeți ceea ce vrea Dumnezeu, ci ceea ce vor oamenii”. Cutremurător contrast între aceste cuvinte și cele pe care apostolul Petru le auzise la Cezarea, când a dat mărturia minunată despre mesianismul și divinitatea lui Isus. Acolo: “Fericit ești tu” și i-a promis primatul asupra bisericii: “Îți voi da cheile împărăției”, aici trebuie să audă o dojană și o respingere deosebit de dură: “Plecă, satano!”. Duritatea din cuvintele lui Isus constituie desfacerea vrăjii: trebuința suferinței ca dovadă a iubirii. Nu ne putem despărți de noi înșine, de vraja satanei de a fi ca Dumnezeu doar prin mâncarea fructului paradisiac, ci se cere violență. Cuvintele lui Isus, spuse lui Petru cu duritate, trebuie să ni le spunem nouă înșine cu aceeași seriozitate cristică ori de câte ori egoismul ne îmbie spre comoditate pe calea mântuirii.

“Vă îndemn, așadar, fraților, pentru dragostea lui Dumnezeu – scrie sfântul Paul romanilor, dar și nouă – să-i oferiți ființa voastră ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu” (Lectura a II-a: Rom 12,1). Creștinul adevărat nu este acela care își duce crucea silit, ci acela care o acceptă de bună voie, cu iubire, spre a face din sine însuși o “jertfă vie și sfântă” în unire cu cea a lui Cristos, spre slava lui Dumnezeu-Tatăl și spre mântuirea lumii. Dar acest lucru nu-i posibil fără acea schimbare profundă a mentalității, fără metanoia, fără convertirea profundă, revoluționară chiar, violentă, spre a ajunge să gândim “așa cum gândește Dumnezeu”, spre a fi capabili “să descoperim ceea ce vrea Dumnezeu” și de a nu ne scandaliza în fața suferințelor ce se abat asupra noastră, fiindcă prin acestea Dumnezeu sădește în noi pomul vieții veșnice.

Să ne însușim rugăciunea Bisericii de la începutul sfintei Liturghii: “Dumnezeule atotputernic, de la care ne vine tot darul desăvârșit, sădește în inimile noastre iubire față de Numele tău; unește-ne tot mai strâns cu Tine, spre a hrăni în noi tot ceea ce este bun și veghează cu grijă ca să păstrezi ceea ce ai sădit în noi!” Amin.

 

* * *

 

Duminica a XXII-a de peste an

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro

Există un contrast strident între Evanghelia de astăzi și cea din duminica trecută. Atunci Isus era recunoscut drept “Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu”; acum el însuși anunță că va trebui “să sufere mult și să fie ucis”. Atunci Petru era numit “fericit” și pus de Isus ca stâncă și fundament pentru Biserica sa; acum este numit “satană” și considerat drept “scandal”, adică o piatră care te împiedică și îți obstaculează drumul…

Și totuși, în Evanghelia sfântului Matei, pericopa pe care o citim astăzi urmează imediat celei pe care am ascultat-o duminica trecută: într-un fel pentru a sublinia necesitatea unei profunde (și grele) convertiri, pentru a trece de la o manieră de a gândi pe care Isus o definește “conform oamenilor” la maniera de a gândi și vedea lucrurile “ca Dumnezeu”. Și aceasta, nu numai în ceea ce-l privește pe Isus însuși ca Mesia și Fiul lui Dumnezeu, dar și în ceea ce ne privește pe noi ca și creștini și oameni.

“Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși…”. Este un discurs care nu place nimănui. Nu ne place nouă celor de astăzi, așa cum nu-i plăcea nici lui Petru și oamenilor de atunci. De altfel, nici chiar Isus nu s-a îndreptat spre cruce cu prea mare entuziasm: nici pentru el suferința nu era o plăcere. Și totuși el a acceptat să sufere și să moară pe cruce.

Noi, la drept vorbind, ne-am obișnuit așa de tare să auzim vorbindu-se despre Isus cel răstignit și să vedem crucifixe peste tot – începând din biserici până la tribunale, în parlament… – astfel încât acest lucru nu ne mai impresionează. Poate că lucrurile ar sta cu totul altfel dacă ni s-ar întâmpla să vedem odată un om adevărat care moare răstignit pe o cruce… Dar din fericire nu se mai practică așa ceva astăzi.

Dar, cuvintele lui Isus rămân: “Cine vrea să vină după mine, să-și ia crucea și să mă urmeze”. Noi toți, care purtăm numele de creștin, suntem în rândurile acelora care în mod oficial înțeleg “să-l urmeze” pe Isus Cristos. Prin urmare acele cuvinte valorează pentru fiecare dintre noi. Chiar dacă sunt greu de acceptat.

Dacă Isus s-ar fi mulțumit să moară numai el pe cruce… poate că l-am fi urmat cu mai multă plăcere. În schimb dacă așa-i vorba, în fața unei atari propuneri, am dori să demisionăm sau să încercăm “să urmăm” pe altcineva: pe aceia care în loc să vorbească despre cruce, vorbesc despre succes și viață ușoară.

Dar este și un “vai”: toți aceștia se opresc înainte de moarte; ba mai mult, de obicei mai înainte de bătrânețe, ca și cum viața ar valora ceva numai cât timp suntem tineri și sănătoși. În schimb Isus merge dincolo și vorbește despre înviere. Și ne spune că pentru “a salva” într-adevăr viața proprie, trebuie să avem curajul de “a o pierde” pentru a-i acorda lui dreptate.

Știm prea bine că, după logica acestei lumi, tot ceea ce nu se face pentru interesul propriu și pentru plăcerea proprie înseamnă ceva risipit, pierdut. În schimb, după Evanghelie, “câștigul” adevărat constă în tot ceea ce se face pentru alții, până la dăruirea vieții proprii. Și tocmai aceasta este numit de Isus “lepădare de sine însuși”; și la aceasta ne invită și sfântul Paul (în cea de-a doua lectură) spunându-ne să ne oferim pe noi înșine (= “trupurile noastre”) ca jertfă vie și plăcută lui Dumnezeu.

Dar poate că cuvintele lui Isus sunt mai puțin paradoxale decât pot apărea la primă vedere. Mai devreme sau mai târziu, într-un mod sau altul, experiența durerii ne lovește pe toți. Acceptarea suferinței proprii, căutând ușurarea suferinței altora, este “soluția practică” pe care ne-o propune Evanghelia în fața enigmei durerii, răului și morții. Adică încredințarea în cuvântul lui Cristos, care vrea să ia asupra sa durerea noastră precum și moartea noastră, pentru a ne arăta prin învierea sa care-i este finalul, pentru cel care are încredere în imprevizibilele și inepuizabilele resurse ale lui Dumnezeu.

Contradicția dintre mentalitatea lumii și logica Evangheliei poate face astfel încât și pentru noi, ca și pentru Ieremia, cuvântul Domnului să devină “motiv de oprobriu și batjocură” (cf prima lectură). Dar pentru a ne face bine calculele proprii în fața aventurii existenței trebuie să privim lucrurile până în toată profunzimea lor: ce i-ar folosi omului dacă ar câștiga lumea întreagă, dacă apoi și-ar pierde sufletul propriu, adică pe sine însuși și viața proprie?

Să ne amintim că nu totul se sfârșește atunci când închidem ochii… “Pentru că Fiul omului va veni în slava tatălui său… și va da fiecăruia după faptele sale” (cf Evanghelie).

 

* * *

 

Duminica a XXII-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

Viața noastră trebuie să fie pătrunsă de Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca s-o putem înțelege cu adevărat. Numai Cuvântul lui Dumnezeu poate da sens și semnificație existenței noastre.

Lecturile de astăzi din liturgia cuvântului ne prezintă marea posibilitate ce o are omul de a alege: de a alege între Dumnezeu și făpturi, între cruce și bunurile lumești, între poruncile lui Dumnezeu și cele ale oamenilor, între umilirea pentru Dumnezeu și ridicarea împotriva lui Dumnezeu, în care se cere o fidelitate față de alegerea făcută, oferind trupul ca jertfă vie lui Dumnezeu punând în practică Cuvântul său, pentru că numai El este Calea, Adevărul și Viața.

În Evanghelie putem vedea marea alegere făcută de Isus. După ce a dorit așa de mult “ceasul său” (În 13,2) totuși, când a sosit ceasul, natura umană a lui Isus este înfricoșată de moarte (Mt 26,38). El înaintează încet spre Ierusalim. Pasul se îngreunează – este nesigur și șovăitor, cade la pământ, tremură, se roagă Tatălui ceresc, dacă este posibil, să îndepărteze de la el paharul acesta, și asudă sânge. Dacă Isus i-ar fi cerut Tatălui eliberare de pe Golgota, Tatăl i-ar fi trimis mai mult de 12 legiuni de îngeri (Mt 26,53). Însă Isus vrea să aleagă moartea. El însuși a subliniat această dăruire totală și liberă prin exemplul său. Văzută din afară, s-ar putea spune că este vorba de o moarte forțată, violentă; dar în realitate suntem în prezenta unei dăruiri a vieții cu deplină libertate. Și pentru ce a ales Cristos să moară?

Moare, el moare pentru păcatele noastre, pentru a ne răscumpăra și pentru a ne da viața. Moare în chipul cel mai cumplit pentru a ne umple de curaj în suferințele noastre. Isus știe că suferința pentru noi, fără el, este o enigmă indescifrabilă. Căci dacă suferința ar lovi pe cel vinovat, pe cel care a păcătuit, nu am fi deloc dezorientați. Dar durerea este că ea lovește cu ochii închiși, fără a cântări meritele și vina. De multe ori, din contra, pare că-i alege pe cei buni pentru a-i lovi. Este o problemă ce a frământat veacuri de-a rândul omenirea.

Isus știe că vom fi tulburați în această privință și s-a oferit să sufere, luând crucea, pentru a deveni victimă. Nu a desființat suferința, ci ne-a dăruit nouă, care trebuie să purtăm și noi crucea, puterea de a o înțelege; din exemplul său și cu ajutorul său.

Fără a înțelege sensul profund al suferinței, imediat putem fi în postura lui Petru și să ne mirăm de ea. După ce Petru a auzit din gura lui Isus că El, Salvatorul, va trebui să sufere a încercat să-l dojenească: “Cum să i se întâmple așa ceva” și cunoaștem răspunsul lui Isus: “Pleacă din fața mea Satană… tu nu te gândești la cele ale lui Dumnezeu, ci la ale oamenilor” (Mt 15,23). Apoi a continuat: “Dacă vrea cineva să vină după mine să renunțe la el însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze” (Mt 16,24).

Deja prin expresia “Dacă vrea cineva” Isus nu face altceva decât să scoată în evidență marea posibilitate pe care o are creștinul de a alege. Și ce să aleagă? – Are posibilitatea să aleagă viața care-i cere purtarea crucii sau viața fără cruce. Dar nu trebuie să uităm că Isus specifică: “Cine caută să-și scape viața o va pierde, iar cine își dă viața pentru mine o va câștiga”. Este foarte interesant: Isus dorește să ne vadă că purtăm crucea asemenea lui. Ar părea egoist, dar adevărul nu este acesta. Crucea nu este decât cheia, instrumentul care poate deschide posibilitatea pentru a cunoaște existența noastră. Cristos a trebuit să poarte crucea, să fie pironit pe ea, să moară pe ea, ca în cele din urmă să intre în slava cerească. Creștinul dacă înțelege crucea pe care trebuie să o poarte cu iubire, atunci ea nu mai pare insuportabilă și viața nu i se mai pare o povară, deoarece crucea aduce viața, speranță.

Și apoi nu trebuie să uităm: noi nu suntem singuri și fără nici un ajutor. Isus ne încredințează Cuvântul Său, sacramentele sale, Jertfa sa Euharistică care sunt la dispoziția noastră, în timp ce trebuie să străbatem această cale. Noi trebuie să ne îndeplinim datoriile noastre zilnice alimentându-ne din aceste surse divine.

În continuare, să facem o referință practică la viața noastră de toate zilele și să vedem dacă înțelegem crucea pe care trebuie să o purtăm: interesul cel mai mare pe care îl avem în viață este de a ne căuta un loc de muncă; muncă prin care să ne întreținem existența. Pentru toți este valabilă această preocupare. Dar înțelegem noi ce înseamnă muncă? Nu este oare o cruce apăsătoare care ne torturează?

Să încercăm împreună să găsim explicația în Sfânta Scriptură…!

- Munca este dăruită de Dumnezeu. Ea este dăruită omului pentru a-l asocia drept colaborator și continuator al actului său creativ. Aceasta este noblețea primară a muncii umane.

- Când Divinul Arhitect a făcut universul, opera mâinilor sale, l-a așezat pe om în el ca să muncească… și să stăpânească cu munca sa pământul (cf. Gen 5,25). Astfel Dumnezeu a dat omului opera mâinilor sale spre a o perfecționa.

- Munca în sine nu este un blestem și nici o pedeapsă a păcatului: ea făcea parte din planul inițial al lui Dumnezeu, însă omul, prin neascultarea sa și-a adus blestemul asupra lui care constă în oboseală, în durere, adică o schimbare totală a sensului de la început. Astfel munca, care era expresia libertății omului, devine semnul aservirii sale. Pământul dintr-un slujitor docil devine stăpân zgârcit, de la care omul trebuie să cerșească cele necesare vieții.

Să privim apoi la exemplul lui Cristos, care deși era Fiul lui Dumnezeu a venit în lume într-o familie de muncitori, devenind el însuși muncitor. Astfel a înălțat munca umană, i-a dat o nouă semnificație, sfințind-o cu sudoarea sa și făcând-o instrument de sfințire și mântuire. Isus nu a eliminat oboseala și durerea introduse în lume de păcat, dar le-a înălțat prin persoana sa, le-a transformat în mijloace principale ale răscumpărării noastre. El a obosit, a suferit pentru a sfinți oboseala și suferința noastră.

Astfel munca a fost înălțată la demnitatea de instrument al harului cu care omul se aseamănă și se unește cu Cristos, Speranța omenirii. În felul acesta, la intervenția puterii divine, slăbiciunea umană capătă o altă interpretare, o altă semnificație mult mai profundă, ancorată în voința lui Dumnezeu.

În prima lectură de astăzi, Ieremia ne face o mărturisire personală: el trebuie să continue misiunea sa de profet, dar cade în descurajare. Nu mai are putere să-și îndeplinească misiunea sa, toți își bat joc de el, toate speranțele s-au epuizat. Apăsat de suferință, el ar fi vrut să se sustragă voinței divine, și totuși îi era imposibil: “era în inima mea – declară Ieremia – ceva ca un foc aprins, închis în oasele mele, și eu mă sileam să-l opresc și n-am putut” (Ier 20,9). Acest foc mistuitor îl convinge împotriva oricărei slăbiciuni umane să-și continue misiunea sa. Prinde curaj. Este un exemplu splendid al puterii și al acțiunii divine într-o creatură slabă. E posibil ca și noi, să cădem deseori în descurajare. Dar dacă avem focul credinței în inimile noastre, nu trebuie să ne lăsăm doborâți de slăbiciunea omenească, trebuie să prindem curaj privind la Cristos și să purtăm cu seninătate crucea datoriilor noastre.

Sfântul Paul în a doua lectură îi îndeamnă pe creștini să ofere lui Dumnezeu trupurile ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu, îndemn ce ne este adresat și nouă. Întregul popor al lui Dumnezeu este un popor sacerdotal, profetic și regal. Orice credincios este preotul sacrificiului său personal. El trebuie să facă din trupul său ofertă sacrificală plăcută lui Dumnezeu. Trebuie să se dăruiască total. Și prin această dăruire totală se înțelege atât trupul carnal care trebuie să fie pătruns de Spiritul lui Cristos cât și întreaga noastră activitate cu suferințele și oboselile ei.

Din nou ajungem, la “legea solemnă a crucii” care a fost proclamată de Cristos. Niciodată nu vom scăpa de ea. Și repet din nou cuvintele lui Cristos, fără teama de a plictisi: “Dacă vrea cineva să vină după mine, să renunțe la el însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze” (Mt 16,23).

Fără cruce nu putem merge înainte, nu putem să ne deschidem orizontul vieții noastre spre Cristos. Privind la Cruce, îl vom vedea pe Cristos și vom prinde curaj. El ne va ajuta, numai că noi trebuie să fim disponibili pentru a înțelege mesajul său.

Daniel Bulai

 

* * *

 

Duminica a XXII-a de peste an

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

Suntem în duminica a XXII-a din timpul liturgic de peste an. Tema de fond a lecturilor din această duminică este contradicția dintre mentalitatea lumii și mentalitatea lui Dumnezeu, contradicția dintre gândurile oamenilor și gândurile lui Dumnezeu.

De ce există această diferență, această contradicție?

Cunoaștem scena biblică a păcatului primilor oameni. Omul ispitit de diavol este cauza diferenței care a apărut, omul care a abuzat de libertatea sa și s-a îndepărtat de originea și scopul său ultim, adică Dumnezeu. Astfel, prin păcat, armonia dintre Dumnezeu și om s-a rupt. Acum omul, aflându-se sub puterea păcatului, cu greu alege binele pe care i-l cere Dumnezeu venit în întâmpinarea lui ca să-l mântuiască, să-l elibereze de păcat și de consecințele acestuia.

Ne întrebăm, care este specificul mentalității lumii și care este specificul sau conținutul gândurilor lui Dumnezeu?

Pe de o parte, specificul mentalității lumii constă în grija pentru trup, egoism, dorința de a avea putere, măreție lumească, avere, bani; dorința de a procura cât mai multă plăcere; bunăstarea trupului și satisfacerea simțurilor lui. Cu alte cuvinte, mentalitatea lumii se caracterizează prin materialism și hedonism; materialismul radical prin care se caută cu orice preț binele material, bunurile materiale ca și cum acestea ar fi lucrul cel mai important și adevărat; hedonismul este acea ideologie pentru care scopul ultim al omului este plăcerea. Acest materialism și hedonism a caracterizat mentalitatea lumii în toate timpurile și locurile. Neconformarea la această mentalitate aduce cu sine suferința. Pe de altă parte, conținutul gândurilor lui Dumnezeu constă în voința lui de a-l mântui pe om, cu condiția ca acesta să se angajeze în realizarea iubirii și a dreptății; căci Dumnezeu însuși este iubire și dreptate. În această perspectivă cuvinte ca: Dumnezeu, păcat, cruce, mortificație, viață veșnică, nu mai sunt de neînțeles. Într-o lume în care domină egoismul și nedreptatea, realizarea faptelor de iubire și de dreptate cere din partea omului asumarea unor riscuri care îi pun reputația în joc și, uneori, chiar viața în primejdie.

Această situație a existat și acum aproximativ 2600 de ani pe timpul profetului Ieremia, și acum aproximativ 2000 de ani pe timpul lui Isus și al sfântului Paul; această situație o putem identifica și astăzi în lume, în mijlocul nostru.

În prima lectură, profetului Ieremia îi este greu să reziste mentalității lumii și să accepte suferințele pe care le presupune urmarea chemării. El a fost chemat de Dumnezeu să profetizeze în numele său; să condamne necredința, idolatria, nedreptățile, imoralitatea; să anunțe pedepsele pe care poporul le va îndura ca semn al judecății și dreptății lui Dumnezeu. În profetul Ieremia curajul se află în conflict cu lașitatea. Hotărârea lui de a-și părăsi chemarea este înfrântă de incapacitatea de a o părăsi: “Dar iată, era în inima mea ceva ca un fel de foc aprins, închis în oasele mele și eu mă sileam să-l înfrânez și n-am putut”. Este ispita fugii dinaintea exigențelor zdrobitoare ale misiunii profetice. Însă profetul nu dezertează, nu poate dezerta: Dumnezeu l-a sedus. Cuvântul lui a intrat în el și în oasele lui ca un foc devorator pe care profetul nu-l poate stăpâni. De aceea nu va tăcea.

În mijlocul unei lumi în care se săvârșeau multe nedreptăți, psalmistul își înalță rugăciunea către Dumnezeu mărturisindu-și căutarea, setea după dreptate: “Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis-de-dimineață / E însetat de Tine sufletul meu, a suspinat după Tine trupul meu”.

În a doua lectură am citit cum apostolul Paul îi îndeamnă pe romani la convertirea minții, la schimbarea modului de a gândi. “Să nu vă potriviți cu acest veac”, spune Apostolul. Căci voința lui Dumnezeu nu este cea a lumii, iar pentru a împlini voința lui Dumnezeu trebuie mai întâi să părăsim modul de a gândi al lumii.

Observăm și în evanghelie contradicția dintre cele două mentalități, dintre cele două voințe: a lui Dumnezeu și a lumii. Însuși Petru gândește cum gândesc mulți. După ce Isus le destăinuie ucenicilor faptul că trebuie să sufere, să fie ucis, iar apoi să învie, Petru, neînțelegând semnificația a ceea ce se va întâmpla, se face glasul lumii: “Dumnezeu să te ferească, Doamne! Asta nu ți se va întâmpla niciodată!” În textul evanghelic de duminica trecută, Petru este constituit de Isus ca piatră de temelie în urma mărturisirii de credință pe care o făcuse sub inspirația Spiritului Sfânt. În evanghelia de azi, sub inspirația Spiritului minciunii, adică a diavolului, Petru riscă să se transforme în piatră de poticnire. De ce? Pentru că se opune hotărârii lui Isus ale cărui gânduri sunt ale lui Dumnezeu. Expresia: “Mergi în urma mea, Satană!” nu înseamnă “Piei din fața mea!” sau “Nu mai fi discipolul meu!” Porunca lui Isus este de fapt o invitație adresată discipolului de a-și regăsi locul în urma maestrului, deci de a-l urma, nu a-i da sfaturi. Prin apelativul Satană, Isus nu-l identifică pe Petru cu acesta, dar indică astfel originea gândirii pe care o exprimă Petru.

Urmarea lui Isus-Maestrul este o datorie a tuturor creștinilor. Condițiile acestei urmări le-a precizat însuși Isus în a doua parte a textului evanghelic de azi. Ele sunt două: lepădarea de sine și purtarea crucii. Motivul acestei urmări? Îl găsim în finalul evangheliei: va veni ziua judecății și a dreptății când fiecăruia i se va da după ceea ce a făcut. Cea mai mare pedeapsă pentru om este aceea de a-și pierde sufletul.

Să revenim acum asupra condițiilor urmării lui Isus. Lepădarea de sine, adică renunțarea la egoismul nostru, la mentalitatea lumii și practicarea carității, a faptelor de iubire. Purtarea crucii, adică angajarea noastră în săvârșirea actelor de dreptate, atât față de Dumnezeu care ne-a creat și ne-a iubit până la moartea pe cruce, cât și față de aproapele nostru care este, ca și noi, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.

În timpul nostru nu lipsesc exemplele de urmare a lui Isus, exemple care dau mărturie despre voința lui Dumnezeu. Un astfel de exemplu îl avem în maica Tereza de Calcutta. Urmându-și chemarea, ea s-a angajat în slujirea celor mai sărmani dintre sărmani. Crucea ei a fost grea, dar a acceptat-o și a purtat-o în mod sublim pentru că a iubit mult. “Numai prin iubire se pot face anumite sacrificii”, spunea ea. Într-o lume în care mulți oameni: săraci, bolnavi, nou-născuți sunt respinși de lume pentru că sunt considerați rebuturi, nefolositori societății, neproductivi, maica Tereza se face glasul dreptății lui Dumnezeu: fiecare om, oricum ar fi el, este chipul și imaginea lui Dumnezeu și merită atenția celor mari ai lumii; fiecare om are dreptul la viață și la trăirea vieții în mod demn. Să ne gândim doar la mulțimea de nou-născuți pe care Maica Tereza i-a salvat din containerele unde fuseseră aruncați. Gândindu-se la Maica Tereza, un ministru al Instrucției Publice din Italia din anii trecuți declara: “Egoismul nostru, voința de a crede în realizare oriunde există șanse de succes, ne face să ne gândim la o societate a bunăstării, uitând suferința și nedreptatea, sărăcia și marginalizarea… Ei îi datorez avertismentul continuu de a ține inima și ochii deschiși spre realitatea periferică și spre durere”.

Să facem și noi alegerea nonconformistă pe care a făcut-o Maica Tereza de Calcutta, pe care a făcut-o și profetul Ieremia în finalul primei lecturi de azi, adică să-l urmăm pe Isus neconformându-ne mentalității lumii. Cuvintele dure ale lui Isus adresate lui Petru ni le putem aplica și nouă înșine. Așadar, să-l urmăm pe Cristos chiar dacă această urmare nu se poate face fără sacrificii din partea noastră; să ne urmăm chemarea de creștini, de mărturisitori ai lui Cristos. Să ne acceptăm și să ne purtăm crucea. Să nu ne conformăm mentalității lumii căutând comoditatea, acceptând și chiar făcându-ne complici ai nedreptății din jurul nostru. Există oare viață umană pe deplin fecundă fără suferință, fără sacrificii? Sunt siguri cei ce se căsătoresc de dragostea care îi unește înainte de a înfrunta împreună vreo suferință? Prietenia nu devine oare mai strânsă prin încercări trăite împreună? Trebuie să-l însoțim pe Isus pe calea iubirii și a crucii, dacă vrem să înviem cu el!

Sorin DIAC

 

* * *

 

Poate mi-am pierdut capul…

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

M-am prins în cursă!…

Riscul este acela de a considera un “caz limită” acela al lui Ieremia, o experiență “irepetabilă” ca a sa. De aceea, în fața plângerii chinuitoare a profetului, simțim datoria de a fi mișcați pentru drama care este un substrat, sau cel puțin de a ne scandaliza pentru asprimea limbajului folosit, și nimic mai mult. În schimb ar trebui să încercăm să “ne însușim” acea rugăciune, și să vedem un pic cum ne simțim în sufletul nostru. S-ar putea chiar interpreta cele trei lecturi de astăzi luând drept cheie de lectură revărsarea pasionată a lui Ieremia.

“M-ai sedus, Doamne, și eu m-am lăsat sedus; m-ai forțat și ai învins…” Am vrea să încercăm să traducem liber? Iată, mai mult sau mai puțin astfel… M-am prins în cursă, Doamne. Era inevitabil. După acea întâlnire, din acel moment pe care Tu îl știi, nu am mai fost eu. Totul s-a schimbat în viața mea. Lucrurile care mă pasionau atât de mult înainte, au pălit, au devenit incolore și inodore, au pierdut atracția lor. Mi se par inconsistente, înșelătoare. Le privesc cu indiferență, fără nici un regret. Și chiar acele realități pe care le urmăresc toți (banul, succesul, puterea, faima, plăcerea) mă lasă complet indiferent.

Încerc un sens de înstrăinare, de neapartenență, față de o lume a aparenței, a golului zgomotos. Nu intru în competiție pentru a smulge porția de efemer pe care mulți o pretind. Iubesc Biserica cu o iubire viscerală. Nu mă voi separa de ea nici chiar dacă aș fi urmărit ca un vânat. Și când mă înșeală, și chiar îmi aprinde indignarea, o iubesc și mai mult. Dar tocmai pentru aceasta nu simt nevoia de a celebra triumfuri, să mă înrolez în corurile care cântă osana, să mă îmbulzesc între indivizi care aplaudă, să fac lupte anacronice pe bază de cuvinte și formule care implică numai gura.

Caut să nu mă las înșelat de aspectele superficiale și aparente, să nu mă las călăuzit de calcule oportuniste, să mă las ispitit de perspective ușoare. Îmi rezerv dreptul să folosesc capul meu când este vorba de a gândi (de a nu profita de cel al altuia, chiar dacă… este foarte disponibil pentru înlocuire!), și, natural, să pun în acțiune brațele mele (nu cele ale altuia) când este vorba de oboseală. Vorbesc când ar fi comod să tac. Și tac când ar fi ușor (și chiar răsplătit) să vorbesc.

Mă dau de o parte dacă sunt la mijloc titluri, onoruri, privilegii, venituri de adunat. Și ies la iveală, fie și cu discreție, dacă este vreo obligație neplăcută de asumat. Caut să fiu fidel fără zgomot, să slujesc evitând ostentația, să dau mărturie fugind de spectacol. Mi-ai dat tărie, Doamne. Ai profitat de un moment al meu de slăbiciune. Tu ai observat că eram nesatisfăcut, începeam să nu mă simt bine cu jumătățile de măsură, mediocritatea îmi provoca dezgust, căutam altceva.

Pentru o clipă am părăsit refugiul, și tu ai intrat, ai răsturnat viața mea, ai răvășit gândurile și inima. Mi-ai făcut propuneri de necrezut, de neimaginat. Mi-ai încredințat obligații de negândit, chiar imposibile. Și eu am căzut. Mă tem chiar că mi-am pierdut capul.

Singurătatea

Acum trăiesc o situație puțin lipsită de confort. Ascultând glasul tău, glasurile pieții și ale comerțului nu mai au nici o putere asupra mea. Luând în serios cuvintele tale, celelalte cuvinte nu-mi mai spun nimic. Luând hotărârea să te urmez pe tine, am refuzat alte alianțe (chiar dacă erau mai sigure, mai puțin exigente). Am luat hotărâri, am făcut alegeri, care m-au scos automat din joc și din circuit.

Neconformându-mă “cu mentalitatea acestui secol”, respingând modele și ideologiile dominante, respingând conformismul (și chiar acel nonconformism care este o formă mai rea decât conformismul), am devenit în mod necesar un om împotrivă. “Om împotrivă” față de moda generală, față de vulgaritatea dezmățată, față de aroganța obraznică, față de ipocriziile acceptate de toți. Și astfel mi-am atras disprețul, batjocura, compătimirea (“am devenit obiect de batjocură în fiecare zi; fiecare își bate joc de mine” după expresia lui Ieremia).

Respingând catalogările, sistematizările și omologările oficiale, sunt considerat un “indezirabil”. Neadaptându-mă cu partea pe care ar voi să mi-o impună, sunt tratat ca un rebel. Și mă regăsesc izolat, marginalizat, privit cu suspiciune. Deoarece nu reușesc să fiu “egal”, nu mă recunosc, mă consideră extravagant, sau de-a dreptul nebun. Singurătatea nu mai este plăcută, Doamne. Neîncrederea, neînțelegerea, discreditarea sunt greutăți grele de purtat.

Și apoi Tu, după seducerea inițială, nu mă prea răsfeți. Adesea nu te simt aproape. Îmi pari îndepărtat, absent. Aș îndrăzni să spun “de cealaltă parte”. Mâna ta, prea adesea, sau se retrage, sau mă atinge pe piele ca o atingere foarte aspră.

Toată vina unui “dar”…

Nu sunt un erou. Cunosc momente de oboseală, tulburare, descurajare. Nu ezit să mă plâng, să discut cu Tine, ca Ieremia, chiar dacă pe un ton un pic mai controlat. Uneori îmi vine să părăsesc toate, pentru că am impresia că nu se merită, nota de plată este prea mare, povara insuportabilă. Am formulat propuneri “de demisie”, am pus la punct programe de renunțare totală. Îmi spuneam: “Nu mă voi mai gândi la el, nu voi mai vorbi în numele său!”

Toți sunt distrați, sau indiferenți. Toți vor să audă altceva. Toate merită să te resemnezi, să te dai la o parte, să trăiești în pace și să-i lași liniștiți pe alții, care nu doresc lucruri mai bune. Chiar și eu, după toate, am dreptul la o viață liniștită. “Dar…” Nu am luat în calcul acest “dar”. Mă gândeam că ar fi simplă problema de “a abandona”, de a pleca, de a lua adresa de la poartă. “Dar în inima mea era ca un foc aprins, închis în oasele mele: mă sforțam să-l stăpânesc, dar nu puteam…” Se poate stinge cu întrerupătorul. Dar incendiul este altceva.

Observ că Tu nu m-ai făcut un funcționar, un slujbaș. Nu mi-ai încredințat să rezolv lucrări birocratice, să administrez adevăruri. Mi-ai încredințat… cărbuni aprinși. Ai ațâțat un incendiu în regiunea inimii. Este inutil să rezist. Am încercat, încerc, dar nu pot nimic împotriva focului. Cu cât mai mult mă străduiesc să-l acopăr cu cenușă nu reușesc să-l sting. Și cu cât încerc să-l ignor, cu atât devine chinul meu mai mare. Încerc să fac ca alții, încerc să fiu “asemănător”, dar nu pot. Este mereu ceva care mă trădează. Numele tău m-a ars.

Capul pe care mi l-am pierdut nu-mi mai este redat. Și cu cât încerc mai mult să mă adaptez la măsurile de bun simț, de prudență umană, de calcul egoist, rațiune, cu atât mai mult se mărește suferința. Am un foc în mine. Totuși nu mă socotesc un fanatic. Dimpotrivă, tocmai pentru că am focul în inimă, nu pot să fiu un fanatic. Fanaticul, în ciuda aparențelor, este alcătuit din gheață. Zelul celui intolerant se alimentează cu gheață, nu cu foc. Intensitatea iubirii se măsoară cu respectul, cu pudoarea, nu cu exaltarea.

Am înțeles. Trebuie să mă resemnez să fiu un “îndrăgostit”. Am căzut. Și unica salvare, pentru mine, este de a nu renunța. Ieremia urlă, se apropie de blestem. Dar nu spune: “M-ai înșelat”. Și nici eu nu spun. Pot fi înșelat de alții, de primirea pe care mi-o rezervă. Înșelat de mine însumi, de frica mea de a risca totul. Dar Tu nu mă înșeli, nici când taci, mă expui la situații jenante, pretinzi imposibilul. Mă compromiți, dar nu mă înșeli. Îmi provoci suferințe și supărări în serie, dar nu mă înșeli. Și dacă mă plâng pentru că mi-am pierdut capul, mă faci să înțeleg că trebuie să-l pierd un pic mai mult…

Pe Calvar a fost un Altul care și-a pierdut capul

Desigur. Și eu am încercat, ca Petru, să protestez. Și eu sunt tentat, ca Petru, să… ispitesc pe Domnul. Acea cale, propusă de mine, Tu nu ai ales-o niciodată. “A renunța la tine însuți” nu este același lucru cu a se afirma, a se face prețuit, a se impune, a conta, a apărea. “A-și pierde viața” este exact opusul de a o administra pentru folosul propriu. A te urma “luând crucea” înseamnă a mortifica visul propriu de a parcurge cu Tine un drum triumfal, adunând succese, culegând onoruri, celebrând victorii.

“Dumnezeu să te ferească, Doamne!” Poate Petru voia să spună (și eu cu el): “Dumnezeu să mă ferească, Doamne…” Tu, din fericire, nu ții cont de repugnanțele mele, de protestele mele, de proiectele mele neghiobe alternative. Și o iei cu hotărâre pe acea cale pe care eu am vrut s-o înlătur. Dacă vreau să vin după tine (“dacă cineva vrea să vină…”), trebuie să mă încred în cruce pentru a nu pierde contactul cu Tine. Am spus “din fericire”. Da, pentru că îmi dau seama că drumul crucii este acela pe care l-ai ales pentru a-mi declara și demonstra iubirea ta. Astfel, pe Calvar, descopăr că și Tu ți-ai pierdut capul. Pentru mine!

Fiecare este preot al lui însuși

Nu ne rămâne decât să adăugăm câteva considerații rapide asupra textului din a doua lectură. Paul pare să ne avertizeze: totul se dezvoltă în viața creștină zilnică. Dumnezeu așteaptă ca omul, în totalitatea ființei sale, să-i aducă un cult. Toată existența trebuie să fie oferită, fără a exclude vreun sector. Cel credincios este, totodată, preot și victimă. El este cel care oferă, și el este care “se oferă”. Materia sacrificiului, după cruce, nu poate fi ceva mort, ci o realitate vie (“jertfă vie”): credința, iubirea, fiecare acțiune. Viața: iată ce este “plăcut lui Dumnezeu”. Din aceasta decurg consecințe imediate.

Liturgia nu se desfășoară exclusiv în ambientul templului. Creștinul celebrează chiar și atunci când iese din biserică. Într-adevăr, nu mai este posibil să limiteze cultul… la cult. Nimic nu mai este profan. Și chiar dacă mai sunt “momente specifice” în ambientul sacrului, acestea sunt în vederea oferirii întregii existențe (toată existența și existența tuturor).

Cultul nu se reduce la o “afacere clericală”. Este opera tuturor. Fiecare – așa cum afirmă A. Maillot – este preot al lui însuși. Și chiar profet al lui însuși (fiecare, de fapt, traduce “cult conform Cuvântului” și nu “cult spiritual” sau “cult corespunzător”).

În acest cult creștin nou, din moment ce este “opera tuturor”, fiecare ar trebui să se simtă în largul său, și nu descurajat, și chiar respins, de un limbaj, de rituri care par rezervate unei “elite”, și care îl fac să se simtă străin. Toate acestea nu anulează autoritatea în Biserică, ci o reînnoiesc. Ea nu mai depinde de o instituție, de o structură, ci este dar, har. Așa cum ne face să mai observăm A. Maillot, în Biserică nu este nimeni care să: – știe să facă totul, – să știe să-l facă bine, – să trebuiască să-l facă. Harul se manifestă în diviziunea îndatoririlor și în diferențiere.

 

* * *

 

Fără cruce nu există coroană

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

O călugăriță explica stațiunile Căii Crucii elevilor din clasa ei. Au ajuns la stațiunea a patra unde Isus în drum spre Calvar își întâlnește mama. Călugărița a explicat că chiar dacă cei doi nu își puteau vorbi unul altuia, mama și fiul comunicau folosindu-se de priviri. “Ce credeți că își spuneau unul altuia?”, i-a întrebat pe copii. Răspunsurile au fost diferite. Un băiat a sugerat că Maria a spus: “Nu e drept”. Alt copil că Isus ar fi spus “De ce eu?” La final o fetiță mai bolnăvicioasă a ridicat și ea mâna, s-a ridicat și a spus: “Soră, cred că știu ce i-a spus Fecioara Maria lui Isus. I-a spus: ‘Continuă, mergi înainte Isus!’” De ce și-ar încuraja o mamă unicul ei fiu să meargă înainte pe calea răstignirii? Deoarece mama înțelegea principiul creștin ce spune că “fără cruce nu există coroană”.

Duminica trecută am citit despre Simon Petru recunoscând și mărturisind că Isus este Mesia, Fiul Dumnezeului cel viu. Acea demonstrație de credință i-a adus numele de Petru, “Piatra”. A fost un moment cheie în parcursul misiunii lui Isus. “De atunci a început Isus să le destăinuiască discipolilor săi că trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe din partea bătrânilor, a arhiereilor și a cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie” (Matei 16,21).

Credința evreilor din vremea lui Isus aștepta un Mesia care să aducă imediat glorie Israelului în sensul de succes militar, de bogăție și prosperitate. Și discipolii lui Isus erau marcați de această gândire. Astfel că atunci când Petru l-a auzit pe Isus anunțând că trebuie să îndure crucea, s-a gândit imediat că Isus a făcut o greșeală. “Atunci, Petru, luându-l deoparte, a început să-l certe spunând: Să te ferească Dumnezeu, Doamne! Asta nu ți se va întâmpla niciodată!” (vs. 22). Petru îi cerea lui Isus să abandoneze calea îngustă și dificilă (dar “fără cruce nu există coroană”), pentru a alege în schimb calea largă și ușoară a lumii. Și, deși Isus cu câteva clipe înainte îl numise Chefa (Piatra), acum îl privește pe Petru în față și îi spune: “Mergi în urma mea, Satană. Tu ești o piatră de poticnire pentru mine, pentru că nu te gândești la cele ale lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor” (vs. 23).

Evanghelia lui Cristos este o monedă cu două fețe: crucea și coroana. Dacă vrem să îmbrățișăm o parte, cea glorioasă, și să o respingem pe cealaltă, a suferinței, falsificăm Evanghelia. Același Isus care a spus: “Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă” (Matei 11,28), a spus și “Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci cine vrea să-și salveze viața, o va pierde; cine însă își pierde viața pentru mine, acela o va afla” (Matei 16,24-25). Venim atunci la Isus să fim eliberați de greutăți sau venim ca să ne luăm crucea? Venim la Isus să fim eliberați de greutățile inutile pentru a lua în schimb crucea care duce spre mântuire și glorie.

Provocarea Evangheliei de astăzi este de a spune nu la ceea ce este foarte atrăgător în înțelegerea parțială și lumească a textului biblic, în căutarea gloriei instantanee, pe calea falsă “fără cruce dar cu coroană”. Nu ați auzit spunându-se la televizor: “Doar crezi și totul va merge bine pentru tine?” Isus credea și totuși nu a mers totul bine pentru El; a avut totuși de îndurat crucea. Totul nu a mers bine nici pentru Maria: o sabie a durerii i-a străpuns inima. Nu a mers bine totul nici pentru nenumărați sfinți și sfinte ce ne-au precedat. De ce ar trebui atunci să meargă bine totul pentru mine? În fața dezamăgirilor, pierderilor, bolilor, eșecurilor, răspunsul credinței noastre nu trebuie să fie “De ce eu?”, ci recunoașterea faptului că aceste cruci sunt o condiție necesară pentru gloria noastră viitoare. Lumea este locul purtării crucii. Iar cerul este locul purtării coroanei.

 

* * *

 

Dumnezeu neînțeles

Autor: pr. Emanuel Bejenaru
Copyright: Predici.cnet.ro

O veche legendă norvegiană povestește de un om pe nume Haakon, ce privea mereu imaginea lui Cristos răstignit. Crucea era foarte veche și acolo veneau mulți oameni să se roage cu evlavie. Mulți veneau pentru a cere câte o minune.

Într- o zi și Haakon s-a gândit să ceară o favoare. Împins de un sentiment generos, a îngenuncheat în fața crucii și a spus: – Doamne, vreau să fiu în locul tău. Lasă-mă să stau în locul tău pe cruce. Și rămase cu privirea ațintită asupra crucii parcă așteptând un răspuns.

Domnul vorbi, iar vorbele lui căzură din înalt șoptitoare, dar ferme: – Fiule, îți voi îndeplini dorința, dar cu o condiție.

- Care, Doamne? întrebă Haakon. E o condiție greu de îndeplinit? Sunt dispus să mi-o asum și, cu ajutorul tău, Doamne, voi reuși.

- Ascultă… Orice ar fi să se întâmple și orice ar fi să vezi, trebuie să păstrezi tăcerea pentru totdeauna.

Haakon răspunse: Îți promit, Doamne!

Și schimbul se făcu. Nimeni nu observă schimbarea. Nimeni nu- l recunoscu pe Haakon bătut în cuie pe cruce. Între timp, Domnul ținea locul lui Haakon. Și pentru mult timp fu astfel și nimeni nu observa nimic.

Într-o zi, veni un om bogat și, după ce se rugă, plecă uitându-și portofelul lângă cruce. Haakon văzu și tăcu. Nu spuse nimic nici când un sărac veni câteva ore mai târziu și luă portofelul uitat de bogătaș. Și nu spuse nimic nici când un băiat veni să se roage pentru binecuvântare înainte de a face o lungă călătorie.

Dar, în acel moment, se întoarse bogătașul. Furios, fără să stea pe gânduri bănui că băiatul furase portofelul și începu să-l lovească. Atunci se auzi o voce puternică: – Oprește-te!

Bogătașul privi în sus și văzu că imaginea de pe cruce îi vorbise. Haakon, care nu mai putuse păstra tăcerea, striga în apărarea tânărului. Când cei doi plecară, Cristos îi spuse credinciosului: – Coboară de pe cruce. Nu poți să-mi ocupi locul. Nu ai fost în stare să păstrezi tăcerea.

- Dar, Doamne, spuse Haakon, cum puteam să permit o asemenea nedreptate?

Cristos continuă să vorbească: – Tu nu știai că a fost bine ca bogătașul să-și piardă portofelul, fiindcă avea în el banii pentru a cumpăra virginitatea unei tinere. În schimb, săracul avea nevoie de banii aceia și a fost bine că i-a luat. Iar băiatului i-a prins bine bătaia, fiindcă din cauza rănilor nu a mai putut pleca în acea călătorie… pentru că doar acum câteva minute s-a scufundat vaporul cu care ar fi trebuit să plece. Tu nu știai nimic, eu da. De aceea tac. Și Domnul se afundă din nou în tăcere.

De multe ori și noi, așezați fiind în poziția incomodă a lui Petru, protestăm în fața evidenței dureroase a unui fapt, ne scandalizăm de nedreptatea ce ne înconjoară, nu înțelegem rostul încercărilor ce se abat asupra noastră și ne îndreptăm privirile în sus, întrebând îndreptățiți: – De ce Dumnezeu nu ne răspunde? De ce Dumnezeu păstrează tăcerea? Mulți și-ar dori ca Dumnezeu să le răspundă ceea ce doresc ei să audă… Dar nu este așa. Dumnezeu ne răspunde chiar în tăcere. Când pun înaintea lui Dumnezeu aceste intrebări – mărturisea scriitorul C.S. Lewis- nu primesc niciun răspuns. Dar este o tăcere cu un înțeles anume. Nu o ușă închisă . Este mai degrabă ca o privire mângâietoare, senină. Ca și cum ar clătina din cap, nu refuzând să răspundă dar amânând răspunsul: ceva care ar suna cam așa: Liniștește-te copilul meu tu nu înțelegi!

Scopul tăcerii lui Dumnezeu nu e un semn al abandonării, ci urmărește să stârnească în noi încrederea în el atunci când pășim prin întuneric, iar acest plan el îl duce la îndeplinire fără să se lase intimidat de întrebările sau de opoziția noastră în fața încercării. În vremea tăcerii, urmărerește cum se decantează în noi adevăratele valori: îl slujim și îl iubim pe Dumnezeu – bineînțeles, daca facem asta – pentru ceea ce este el sau pentru ceea ce ne dă? pentru modul cum ne binecuvântează și ne netezește cărările vieții? Cu alte cuvinte, rămâne inima noastră alipită de el, chiar dacă. . . ? Tăcerea lui Dumnezeu ne provoacă să ne radiografiem viața și să ne întrebăm: Doamne oare nu cumva mai există în viața noastră lucruri pe care ai vrea să le vezi arătând altfel, și din pricina asta nu răspunzi? Tăcerea lui Dumnezeu trebuie să atragă după sine încredere și biruință în confruntarea cu greutățile, nu neliniște și nesiguranță, ce duc la descurajare.

Și închei cu un exemplu din viața actorului Dan Puric, care, aflându- se într-un avion supus la un moment dat unor turbulențe, sfătuiește o bătrână să se adăpostească și să nu intre în panică. Răspunsul acesteia l-a scurtcircuitat, ca și cum ar fi coborât din eternitate: – Maică, mi- am făcut o cruce la Dumnezeu! Nu insist! Printr-o singură cruce i-a dăruit lui Dumnezeu toată grija, tăcerea lui a învăluit- o în siguranța de care Petru avea nevoie pentru a acepta crucea din viața învățătorului și apoi din viața sa.