Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a IV-a după Înălțarea Sfintei Cruci (a XXI-a după Rusalii, a Sf. Părinți de la Sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea, în 787)
Evanghelia: Luca 8,5-15; Ioan 17,1-13
Apostolul: Galateni 2,16-20; Tit 3,8-15

Luca 8,5-15; Ioan 17,1-13

Și după aceea Isus umbla prin cetăți și prin sate, propovăduind și binevestind împărăția lui Dumnezeu, și cei doisprezece erau cu El; și unele femei care fuseseră vindecate de duhuri rele și de boli: Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră șapte demoni, și Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, și Suzana și multe altele care le slujeau din avutul lor. Și adunându-se mulțime multă și venind de prin cetăți la El, a zis în pildă: Ieșit-a semănătorul să semene sămânța sa. Și semănând el, una a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o. Și alta a căzut pe piatră, și, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. Și alta a căzut între spini și spinii, crescând cu ea, au înăbușit-o. Și alta a căzut pe pământul cel bun și, crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit să audă. Și ucenicii Lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta? El a zis: Vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca, văzând, să nu vadă și, auzind, să nu înțeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar umblând cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se înăbușă și nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată și bună, aud cuvântul, îl păstrează și rodesc întru răbdare.

 

Autori

pr. Anthony M. Coniaris
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
pr. Visarion Iugulescu
IPS Andrei Rymarenko
pr. Vasile Florea
pr. George Dimopoulos
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Mihai Tegzeș
pr. Olimpiu Todorean
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Vasile Rob
Diverși alți autori
PF Daniel Ciobotea

 

* * *

 

Parabola tipurilor de pământ

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Un tânăr era nerăbdător. Dorea să schimbe totul în viață, deodată. Nu putea aștepta. Într-o noapte a avut un vis: se făcea că era într-un magazin, iar în spatele tejghelei era un înger. Nervos, tânărul l-a întrebat ce vinde. “Tot ce îți dorește inima”, a spus îngerul. “Dacă așa este, atunci vreau pace pe pământ, să nu mai fie tristețe, foame și boli…” Îngerul îl întrerupe zâmbind: “Stai puțin… Nu cred că m-ai înțeles. Aici nu vindem fructe – doar semințe.”

Nu doar stejarii uriași cresc din mici semințe; majoritatea ideilor și gândurilor cresc din semințe care au fost plantate în mințile și inimile noastre. Cât de importante sunt gândurile semănate în minte! O vorbă spune: Seamănă un gând, culege un gest. Seamănă un gest, culege un obicei. Seamănă un obicei, culege un caracter. Seamănă un caracter, culege un destin. În natură, semințele sunt atât de puternice încât pot să împingă și să iasă prin asfalt. Ce să spunem atunci despre semințele de iubire, ură, compasiune, lăcomie, invidie, din inima omului? Să nu ne îndoim niciodată de puterea lor de a ne împinge o anume parte a existenței.

În Evanghelia de astăzi, Isus compară adevărul, care este în Cuvântul său, cu o sămânță. Sămânța este aruncată peste tot: pe cărări bătute, printre pietre și spini, precum și pe pământ bun. Cade oriunde este posibilitatea și promisiunea unei vieți, care să crească. Fiecare cuvânt din Evanghelie este o sămânță, începutul unui proces nesfârșit de transformare. Unii oameni spun: “Dacă aș putea să îl aud în Persoană pe Dumnezeu vorbindu-mi, mi s-ar înroși picioarele cât de rapid aș fugi să-l întâlnesc.” Dar Dumnezeu ne vorbește în Persoană în fiecare duminică, atunci când cuvintele Sale sunt citite în Evanghelie și predicate apoi de preot. Dumnezeu ne-a dat cuvântul său în Biserică și acasă, în Sfânta Scriptură. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, tot atât de real ca și cum Dumnezeu ne-ar fi în față și ne-ar vorbi.

Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța: parabolele sale, vindecările sale, miracolele sale; dar chiar și Cuvântul (Logos) însuși, care a fost aruncat ca o sămânță în pământ și îngropat pentru a se ridica la o viață nouă. Isus și-a semănat semințele sale, iar la final s-a semănat pe Sine. Până într-acolo a mers iubirea lui Dumnezeu pentru noi.

 

Pământurile

Accentul în parabolă nu cade pe sămânță sau pe semănător, ci pe pământ, care este la final factorul determinant în ceea ce privește rodnicia sau nu a seminței. Sămânța cade pe patru tipuri de pământ, spune Isus. Trei din patru o resping. Presupun că aceasta înseamnă că există patru tipuri de oameni care merg la biserică. Trei din patru nu rămân cu nimic din acest mers la biserică. Trei din patru nu vor înțelege ce vreau să spun prin această predică, sau vor fi ofensați de ea, sau poate nici nu o vor auzi deoarece mintea lor este în altă parte, sau poate pentru că vor dormi ori visa cu ochii deschiși. Dacă creștinismul a avut probleme la secerarea recoltelor de-a lungul secolelor este pentru că adevărul lui Dumnezeu a fost predicat, dar nu a fost acceptat. Vina nu stă în adevăr, în sămânță, ci în sol, în inimile ascultătorilor, unde adevărului nu i se permite să prindă rădăcini.

Să trecem pe scurt în revistă cele patru tipuri de pământ, după cum le-a descris Isus.

 

Una a căzut lângă drum

Sămânța “de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască”. Am auzit despre blocajele arteriale, dar mai mortale sunt blocajele inimii către Dumnezeu. Primele opresc sângele să curgă, și provoacă moartea fizică; celălalt blocaj ne împiedică să primim Pâinea vieții, provocând moartea sufletului. Nimic nu poate opri cuvântul lui Dumnezeu, doar o inimă închisă: atunci ea se oprește de tot; nimic nu mai intră în ea. Nu există nici o deschidere în sol, să primească sămânța dătătoare de viață, doar pământ tare. Despre aceste inimi Isus spunea: “nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morți”.

“Dar”, vor obiecta unii, “acesta este un caz extrem. Cu siguranță nu este cazul meu. În nici un caz inima mea nu este sol tare.” Mai gândiți-vă odată! De câte ori ați auzit o predică și nu v-ați dat seama că era pentru Dvs? Vă gândeați la păcatele altora, sperând că predicatorul va fi auzit de aceia. Dacă credeți că păcătoșii cu inima tare sunt răi, atunci să știți că “sfinții” cu inima tare sunt și mai și.

 

Cum se întăresc inimile

Cum se fac inimile impenetrabile la cuvântul lui Dumnezeu? În cazul unora, din mândrie. Cred că au răspuns la toate întrebările. Nu vor să fie deranjați de idei noi sau de o creștere nouă. Ei se cred maturi și înțelepți. Poate de aceea Isus ne-a îndemnat să fim asemenea copiilor, care sunt mereu deschiși la idei noi. Ca pământul bătătorit de mulți pași, unele inimi sunt autostrăzi – beton și iarăși beton. Atât de multe trec peste ele, un trafic uriaș, o greutate constantă, ce îi dă mici șanse cuvântului lui Dumnezeu să răzbată. Și familiaritatea întărește inima. Auzind unele adevăruri ale credinței creștine de mici, am ajuns să le luăm de-a gata: acum nu ne mai impresionează deloc. În fine, o inimă poate să devină pământ solid atunci când lipsește cultivarea. Așa cum pământul fără apă devine tare, la fel și sufletul fără rugăciune, fără biserică, fără sacramente, se întărește. Își pierde capacitatea de a răspunde lui Dumnezeu; devine impenetrabil. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate trece prin el.

Dacă o dată – măcar o dată – ar putea să răzbată solul tare, ce transformare s-ar întâmpla! Dacă am lăsa măcar odată deșertul din noi să primească sămânța dătătoare de viață, ce credință ar produce… ce iubire… ce speranță… ce pace… ce putere! Dar rămânem tari. Ca păsările care plonjează din înălțimi și fură semințele, așa și forțele demonice vin și iau de la noi cuvântul lui Dumnezeu, ca nu cumva să credem și să fim mântuiți. Așa după cum diavolul vine la noi când ne rugăm să ne fure rugăciunile, distrăgându-ne atenția cu alte gânduri, tot așa el ne fură cuvântul lui Dumnezeu din inimi întărind suprafața inimii pentru a o face impenetrabilă.

 

Alta a căzut pe piatră

“Și alta a căzut pe piatră, și, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală.” Explicând aceasta, Isus spune: “Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă.” Aceștia sunt oamenii care admiră cuvântul lui Dumnezeu. “Ce predică superbă!” și cu asta gata. Au primit-o “cu bucurie”, dar nimic mai mult. “Aceștia nu au rădăcină.” Există multe moduri subtile de a respinge cuvântul lui Dumnezeu. Oricât de ciudat ar părea, unul din moduri este admirarea cuvântului! Să mă explic.

Teologul danez Kierkegaard spunea odată o parabolă despre un cârd de gâște, ce trăiau într-o curte înconjurată de mare gard de lemn. Într-o zi, o gânsac predicator a aterizat în curtea cu pricina. El s-a urcat pe o ladă și a început să predice. Le-a certat pe gâște pentru că erau mulțumite cu viața în limitele curții, când Dumnezeu le-a dat aripi ca să zboare pe cerul infinit. Le-a vorbit despre bunătatea lui Dumnezeu, dovedită de aripile pe care le-a dat gâștelor. Le-a îndemnat să își folosească aceste aripi pentru a zbura. Și gâștelor le-a plăcut. Dădeau din cap în semn de aprobare și vorbeau între ele despre ce mare predicator au în față. Erau uimite de ce spunea gâscanul și îl aplaudau îndelung. Toate acestea le-au făcut. Dar un lucru nu l-au făcut niciodată: nu și-au folosit aripile pentru a părăsi curtea. S-au întors la obiceiul lor de a umbla de colo până colo între gardurile de lemn.

Aplicați aceasta la noi și vedeți cât adevăr conține! Când auzim o predică bună ne grăbim să o lăudăm. Când citim câte un verset frumos din Biblie ne declarăm impresionați până la lacrimi. Dar apoi? Majoritatea dintre noi revenim la vechile metehne. Auzim adevărul – ba chiar îl și admirăm – dar nu îl acceptăm. Continuăm astfel să trăim în aceleași sentimente de ură, cu aceleași prejudecăți, tot cu mândria, invidia și războaiele noastre personale.

 

Alta a căzut între spini

“Alta a căzut între spini și spinii, crescând cu ea, au înăbușit-o.” Isus explică: “Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar umblând cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se înăbușă și nu rodesc.” Aceasta este probabil cea mai tristă parte din parabolă. Pământul care ar putea produce ceva măreț, dă o junglă. Un sol care produce buruieni trebuie să fie un sol bun: altcumva nu ar crește ceva pe el. Dar, spune Isus, spinii cresc repede, și înăbușesc în curând sămânța bună. Mulți oameni se pot recunoaște aici. Au primit cuvântul lui Dumnezeu și vor cu adevărat să îi slujească lui Dumnezeu. Dar devin implicați în atâtea lucruri, încât Dumnezeu este încetul cu încetul înăbușit. Nu este vorba că lucrurile pe care le fac ar fi rele; dimpotrivă, pot să fie lucruri bune, dar care ne secătuiesc energiile și ne abat inimile de la Cristos. Cineva spunea pe bună dreptate: “Mulți oameni pun pe primul loc lucruri secundare.” Un om de afaceri îmi spunea odată: “Rugăciunile mele nici nu ajung la tavan, că mintea îmi și este invadată de presiunea afacerilor pe care le am.” Într-o zi o biserică a anunțat primirea de noi membri într-o anume duminică. Unul a sunat de la birou și a spus că ziua cu pricina nu îi convine căci are de lucru. Un altul l-a căutat și i-a spus: “În acea duminică echipa mea favorită de fotbal joacă în deplasare. Trebuie să merg să îi văd.” Concluzia? “Și spinii, crescând cu ea, au înăbușit-o.”

Atâtea activități care sunt bune ajung să ne răvășească zilele, încât devin inamicii păcii noastre. Isus pune o întrebare fiecăruia dintre noi: la ce spini le permitem noi să ne crească în viață, spini care apoi înăbușe loialitatea pe care i-o datorăm lui Dumnezeu?

 

Alta a căzut în pământ bun

“Alta a căzut pe pământul cel bun și, crescând, a făcut rod însutit.” Iar Isus explică: “Cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată și bună, aud cuvântul, îl păstrează și rodesc întru răbdare.” Pământul bun îi reprezintă pe cei care au primit cuvântul lui Dumnezeu, făcându-l parte din ei. Îl păstrează în inimă și aduc roade cu răbdare. Semințele cresc încet, dar sfârșesc prin a controla dorințele noastre, emoțiile noastre, gândurile noastre, acțiunile noastre. Puțin câte puțin, viețile noastre devin rodnice și asemenea lui Dumnezeu.

Trebuie să recunoaștem că există perioade când suntem unul dintre cele trei tipuri de pământ, sau o stranie combinație între ele. Există în noi câte un drum bătătorit, câte un sol pietros, câte o parcelă cu spini. Dar Isus ne spune că pământul poate fi îmbunătățit. Pământul tare poate fi arat; pietrele și spinii pot fi aruncați. Prin grijă și cultivare, inimile noastre pot să devină fertile, ca “pământul cel bun” care dă rod însutit.

 

Cine are urechi de auzit să audă

Una din căile de a ne îmbunătăți pământul sărac al inimilor noastre, spune Isus, este ascultarea cu atenție. “Cine are urechi de auzit să audă.” “Vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu.” Cum am putea să cunoaștem fără să ascultăm? O persoană se întorcea într-o duminică de la o Liturghie unde ascultase cuvintele unui mare și faimos predicator. Întâlnindu-se cu un prieten i-a spus încântat despre ce auzise, când a primit o replică neașteptată: “Ce teribilă responsabilitate!” Era adevărat! Oricine ascultă cuvântul lui Dumnezeu predicat își asumă automat marea obligație nu de a comenta sau critica ce a auzit, ci de a pune în practică cuvântul.

Trebuie să devenim sensibili la vocea lui Dumnezeu, la fel ca mama ce doarme dar tresaltă imediat ce copilul ei plânge; atât de sensibili ca un mare iubitor de muzică ce, într-o mare de instrumente diferite, poate să recunoască o singură notă greșită scoasă de o violină; cu auzul la fel de sensibil ca al unui țăran care, venit la oraș, este în stare să audă lăcusta în zgomotul mașinilor de pe stradă; cu urechile ciulite ca ale unor rude ce stau în biroul avocatului, ascultând lectura testamentului în care speră să fie amintiți. Este o lege a vieții faptul că auzim ceea ce ne-am antrenat să auzim. Zi de zi putem asculta vocea lui Dumnezeu, care devine nu mai slabă, ci mai puternică, cu fiecare an ce trece, apropiindu-ne de întâlnirea cu El.

O veche legendă japoneză povestește despre un pios călugăr budist care a murit și a mers în ceruri. Acolo a ajuns într-un loc unde erau multe rafturi cu niște lucruri pe ele, etichetate. Apropiindu-se, a văzut că erau urechi umane, iar pe etichete erau numele celor ce le-au avut. Călugărul a aflat că acestea erau urechile celor care pe pământ frecventau templul, ascultau cu plăcere învățăturile despre zei, dar nu puneau în practică nimic din ce auzeau. Și astfel, după moarte, ei au mers într-un alt loc, în timp ce urechile lor au ajuns în ceruri – doar ele au fost salvate.

Cât de des am auzit reproșul acesta că noi, cei care mergem la biserică, suntem doar urechi, care mergem, auzim, dar nu facem nimic; că am înlocuit acțiunea cu ascultarea, la care ne și limităm. Este o acuză deosebit de dureroasă și adevărată. Este cauza marilor eșecuri ale creștinismului de-a lungul veacurilor. “Cine are urechi de auzit să audă.” Să ne suflecăm mânecile, să luăm săpăliga, să arăm pământul, să ridicăm pietrele și buruienile, și să ne pregătim să aducem roade în Cristos!

 

* * *

 

Ieșit-a semănătorul să semene sămânța sa

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

“Ieșit-a semănătorul să semene sămânța sa;
și, când a semănat, una a căzut lângă cale
și s-a călcat, și păsările cerului au mâncat-o.”
(Luca VIII,5)

Spre a învăța pe oameni adevărul mântuirii, Isus Cristos, în înțelepciunea Sa dumnezeiască, întrebuințează cu o artă pedagogică fără seamăn, un procedeu simplu și lesne de înțeles chiar și de cei mai simpli și neînvățați ascultători, cărora El li se adresează în primul rând. Este procedeul asemănării, al pildei, sau, cum se mai numește, al parabolei. Acesta e modul Său preferat de a învăța mulțimile.

Evanghelia de astăzi ne redă una dintre aceste pilde magistrale, pilda Semănătorului, pe care Isus Însuși ne-o tălmăcește și prin care El ilustrează soarta pe care o are cuvântul lui Dumnezeu în sufletele ascultătorilor.

Din pildă reiese că numai a patra parte din sămânța cuvântului evanghelic aduce în suflete rodul așteptat de Dumnezeu, și anume, sămânța căzută în pământul cel bun, adică în inima bună și curată care, auzind cuvântul îl ține, adică îl păstrează și-l cultivă cu sfințenie și cu răbdare. Celelalte semințe rămân fără rod; și aceasta nu din vina semănătorului – căci semănătorul este însuși Cristos -, nici pentru că sămânța ar fi rea, deoarece El a învestit instrumentul prin care El o difuzează, adică Biserica Sa, cu darul infailibilității, acela de a transmite curat și neștirbit adevărul divin descoperit de El; aceasta spre binele spiritual suprem, al mântuirii tuturor care aud cuvântul Său.

Prin urmare, dacă atât semănătorul cât și sămânța sunt bune, pricina nerodirii acesteia trebuie a se căuta numai în sufletul în care ea cade.

Întrucât timpul nu ne permite să analizăm amănunțit toate cele trei categorii de soluri, adică de suflete, cu piedicile care opresc dezvoltarea și rodirea cuvântului lui Dumnezeu în suflet, ne vom mărgini să medităm numai asupra primei categorii, adică asupra sufletelor pe care Mântuitorul le aseamănă cu o cale bătătorită, sămânța căzând lângă această cale.

“Ieșit-a semănătorul să semene sămânța Sa; și, când a semănat, una a căzut lângă cale și s-a călcat, și păsările cerului au mâncat-o” (Luca VIII, 5). Mântuitorul tâlcuiește astfel această asemănare: “Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cea de lângă cale sunt cei ce aud, însă după aceea vine diavolul și ia cuvântul de la inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască” (Luca VIII, 12).

Dacă și celui mai îndemânatic semănător i se întâmplă să scape unele boabe de sămânță și pe calea ce trece pe lângă ogor, iar semințele astfel căzute să fie călcate în picioare de trecători sau ciugulite de vrăbii, nu e de mirare că același lucru se întâmplă deseori și cu sămânța cuvântului evanghelic. Ea cade undeva aproape de sufletul, de inima ascultătorului, nu chiar în inimă; nu din vina semănătorului, ci din vina sufletului, a inimii, care este bătătorită, împietrită. Omul “aude”, adică ascultă învățătura, poate chiar îi place s-o asculte, dar nu își dă silința s-o îngroape adânc în suflet, ca să prindă rădăcini. Cuvântul lui Dumnezeu îi atinge inima, dar ascultătorul se mulțumește cu o delectare de câteva clipe. El nu reflectează, nu pătrunde în miezul cuvântului, nu-l frământă, nu caută să-i urmeze îndemnul. El nu-și reduce la tăcere simțurile ca să poată auzi deslușit, în tainițele sufletului, netulburată, vocea lui Dumnezeu care îi grăiește aci și acum, prin rostul preotului, iar altădată, prin lectura unui capitol din scriptură, ori a unei cărți de evlavie, ori chiar printr-o întâmplare sau printr-un prieten. El nu se întreabă: oare acest cuvânt, această întâlnire, această întâmplare prin care Dumnezeu mi se adresează aci și acum ce-mi spune, ce îmi cere? Căci nu trebuie să uităm că tot ce se întâmplă în viața noastră poartă o solie divină pentru starea sufletului nostru. Cum am ascultat și urmat această solie? Ce am de făcut pe viitor?

Sufletul bătătorit de grijile și preocupările vremelnice nu își bate capul cu astfel de gânduri. El ascultă în grabă și superficial cuvântul mântuirii, și astfel sămânța cea bună, auzită sau citită, rămâne la suprafața inimii și, de-abia ieșit din biserică ori îndată ce cartea a fost închisă, cuvântul intrat pe o ureche a ieșit pe cealaltă, gândul cel bun s-a evaporat, și numaidecât sufletul a fost din nou inundat și cotropit de cele lumești, uitând cu totul de cele sufletești. Și, astfel, “vine diavolul și ia cuvântul de la inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască” (v. 12). Cel viclean și ucigaș dintru început, Satana, caută să vadă unde a căzut sămânța, și dacă a căzut alături nu în adâncul inimii, el numaidecât o adună, ca nu cumva să încolțească și să crească grâul lui Dumnezeu pe pământ, ci buruienile, spinii și polomida necredinței și viciilor. Dar nu numai Satana cu îngerii săi căzuți vreau să răpească sămânța cea bună din suflete. Desigur, el poate sugera imagini, gânduri și preocupări înșelătoare, cu care să abată pe om din calea mântuirii, dar lui i se alătură și alți dușmani, cu atât mai primejdioși cu cât i se prezintă sufletului sub chipul prietenului binevoitor. Aceștia sunt persoanele mondene care seamănă în suflete indiferența în fața credinței, minciuna că nu există păcat, că nu există mântuire în sens supranatural, că tot ce este în firea omului e îngăduit, că omul ca să devină desăvârșit și ca să se mântuiască nu are nevoie de harul lui Dumnezeu, deci nici de rugăciune și de Sfintele Taine, care sunt izvorul harului divin. Aceștia sunt mercenarii diavolului despre care Sfântul Pavel zice: “Sunt plini de tot felul de nelegiuiri, de curvie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, fără să-și țină cuvântul, fără milă” (Romani I, 29-32). Unii ca aceștia impregnează atmosfera din jurul lor cu o mentalitate bolnavă ce contaminează sufletele, făcându-le să trăiască la suprafața lucrurilor și împiedicându-le să aprofundeze cuvântul lui Dumnezeu și să-și facă din el norma trăirii de fiecare zi. În astfel de suflete sămânța adevărului divin nu a pătruns și nu a fost îngropată adânc, ca să se poată dezvolta și să aducă roade.

Or, dacă un om de lume are grijă să-și îngroape comoara în locuri tăinuite și neștiute de nimeni, sau s-o ascundă într-un scrin ferecat pentru a fi ferită de hoți, pentru ce creștinul, care în toate și prin toate trebuie să caute Împărăția lui Dumnezeu, adică mântuirea sufletului, pentru ce numai el să nu caute cu toată râvna a-și îngropa adânc în suflet sămânța cuvântului lui Dumnezeu și acolo s-o îngrijească prin reflecții, rugăciuni și hotărâri roditoare de fapte bune?

Cu învățătura Evangheliei nu putem umbla ca și cu un lucru fără preț, care poate fi neglijat și pus oricum și oriunde. E dureros să se audă, chiar și de pe buzele unor așa-ziși creștini buni, glume supărătoare la adresa învățăturilor Sfintei Biserici despre suflet, despre spovedanie, despre preoție, despre viața veșnică și despre alte adevăruri de credință. La acești creștini cuvântul Evangheliei, deși a fost auzit, n-a căzut în suflet ci alături, iar diavolul s-a îngrijit să-l răpească. Prin sateliții lui, care sunt prietenii răi, ambianța mondenă cu maximele ei hedoniste și cu conformismul ei înrobitor în modă, gândire și moravuri, diavolul a furat din sufletele lor gândurile cele sfinte abia încolțite, prilejuite de cuvântul lui Dumnezeu auzit în fugă.

În fața pericolului tot mai amenințător pe care îl prezintă reducerea fericirii la plăcerile oferite de o bunăstare temporară, singurul remediu este trăirea conștientă în lumina destinului nostru ultim, folosindu-ne de valorile create ale culturii și civilizației doar ca de tot atâtea trepte pentru atingerea acestui destin. În acest scop este nevoie de o permanentă pază a inimii, prin reculegere interioară și exterioară. Adică să nu îngăduim ca inima noastră să fie invadată de imagini și senzații care i-ar putea păta puritatea; să nu îngăduim ca ea să devină un bâlci bătătorit de tot ce se întâmplă și se vântură prin lume, ci s-o tratăm ca un templu sacru, închis la tot ce este profanator, și deschis numai la ceea ce ne poate spori contactul cu Dumnezeu și viața Lui în noi. Să ne rezervăm în fiecare zi câteva minute în care, închiși în acest sanctuar al inimii, să conversăm cu Dumnezeu, care ne va arăta ce avem de făcut pentru ca sămânța cuvântului Său să se dezvolte nestânjenită în viața noastră, și să-și reverse în acest scop binecuvântarea Sa peste truda noastră. Căci după cum pentru un seceriș bogat nu este deajuns sămânța bună și nici numai străduința plugarului, care-l îngrașă și ară, ci mai este nevoie și de ploaia, lumina și căldura rânduite de Dumnezeu, tot astfel, pentru rodirea cuvântului Său în suflet, pe lângă paza inimii, pe lângă lupta cu ispitele dinăuntru și dinafară, mai este nevoie și de ploaia, lumina și căldura ajutorului divin.

Să lucrăm deci, iubiții mei, ca și cum totul ar atârna de efortul nostru, dar și să ne rugăm, convinși că rodirea trudei noastre atârnă de harul și binecuvântarea lui Dumnezeu, căci Isus ne-a avertizat că fără El “nu putem face nimic”. Astfel, printr-o strădanie statornică, susținută cu rugăciune și cu nutrirea cu Sfintele Taine, sufletul nostru va deveni un pământ din ce în ce mai bun, în care sămânța Evangheliei își va da roadele așteptate de Isus, Semănătorul divin. Amin.

 

* * *

 

Despre semănătorii cuvîntului lui Dumnezeu

Autor: pr. Ilie Cleopa

Ieșit-a semănătorul să semene sămînța Sa (Luca 8, 5)

Iubiți credincioși,

Semănătorul din pilda Evangheliei de astăzi este Însuși Domnul Dumnezeul și Mîntuitorul nostru Iisus Hristos. El a ieșit din sînurile Tatălui, după cum Însuși a zis: Eu de la Dumnezeu am ieșit (Ioan 17, 8), și a venit pe pămînt să semene sămînța cuvîntului Său. Iar țarina în care a semănat sămînța Sfintei Evanghelii este lumea aceasta pe care El a făcut-o, după cum în altă pildă a zis: Iar țarina este lumea (Matei 13, 38).

Din această pildă vedem că numai a patra parte din țarină, adică din lume, a fost pămînt bun, care, primind sămînța cuvîntului lui Dumnezeu, a crescut și a adus rod însutit (Matei 13, 23). Celelalte trei părți din țarină au fost drum călcat de oameni (Matei 13, 4), pietriș și pămînt cu spini (Matei 13, 22), în care căzînd sămînța cea bună a cuvîntului, nu a rodit, ci s-a pierdut.

Deși Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mîntuiască și la cunoștința adevărului să vină (I Timotei 2, 4), a cui este vina că numai o pătrime din lume se va mîntui, primind sămînța cuvîntului vieții și aducînd roadă însutită? Toată vina acestei nerodiri, nu este a lui Dumnezeu, ci a omului care, prin așezarea rea a sufletului său, împiedică creșterea și rodirea seminței cuvîntului dumnezeiesc. Trebuie să știm că Dumnezeu l-a făcut pe om cu voie liberă. El nu forțează ușa inimilor omenești, numai bate la ușa inimilor, precum scrie: Iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra și voi cina cu el și el cu Mine (Apocalipsa 3, 20).

Dumnezeu este preadrept și preasfînt și nu voiește a mîntui pe cineva cu sila, ci de bunăvoie. De la zidire El l-a încununat pe om cu voie liberă, după mărturia Sfintei Scripturi care zice: Doamne, căci cu arma bunei voiri ne-ai încununat pe noi (Psalm 5, 12); la fel Sfîntul Apostol Pavel spune că Dumnezeu l-a lăsat pe om în mîna sfatului său (Efeseni 1, 11), adică liber să aleagă. Și dacă omul de bunăvoia sa lucrează faptele bune, atunci este iubit de Dumnezeu, după cum este scris: Pe dătătorul de bunăvoie îl iubește Dumnezeu (II Corinteni 9, 7). Altfel nu ar fi plată veșnică, nici muncă veșnică pentru păcate, dacă Dumnezeu ar sili voința omului spre bine, sau ar îngădui pe diavolul să ispitească pe om mai presus de puterea sa. Sfîntul Apostol Pavel ne-a arătat acest adevăr, zicînd: Credincios este Dumnezeu să nu vă lase pe voi să fiți ispitiți mai presus de puterile voastre, ci odată cu ispita vă trimite și scăparea din ea (I Corinteni 10, 13).

Așadar, frații mei, toată vina nerodirii cuvîntului lui Dumnezeu în inima omului, care de bună voia sa, din cauza necredinței sale, se face cale călcată de oameni, pietriș sau pămînt cu spini. Omul, de bunăvoia sa, își alege viața sau moartea, iadul sau raiul. Cuvîntul lui Dumnezeu se închipuie cu sămînța; pentru că precum sămînța este aruncată în pămînt ca să rodească, tot așa și cuvîntul lui Dumnezeu este semănat în inimile oamenilor, spre a aduce roadă. Și precum din sămînță, crescînd, se face roadă pentru hrana trupească, cum ar fi grîul, orzul, porumbul și alte plante și arbori, tot așa și sămînța cuvîntului lui Dumnezeu, semănîndu-se în pămînt bun, rodește hrana cea sufletească și nepieritoare. Și precum sămînța nu rodește în orice loc s-ar semăna, ci numai în cel bun, la fel și cuvîntul lui Dumnezeu nu rodește în inima fiecărui om, ci numai a celui ce este pămînt bun, adică acel ce primește cu credință cuvîntul vieții și îl lucrează, cum zice și marele Apostol Pavel: credința este lucrătoare prin dragoste (Galateni 5, 6).

Numai această țarină duhovnicească poate aduce lui Dumnezeu rod însutit.

Iubiți credincioși,

V-am arătat că adevăratul semănător al cuvîntului lui Dumnezeu este Însuși Mîntuitorul nostru Iisus Hristos. Dar trebuie să știm că Dumnezeu, de la începutul zidirii a trimis mulți semănători ai cuvîntului Său în lume. Așa au fost Patriarhii, Apostolii, Evangheliștii, Ierarhii, Mărturisitorii, Mucenicii și o mare mulțime de propovăduitori și dascăli, care au vestit și au semănat cuvîntul lui Dumnezeu în inimile oamenilor.

Dar oare toți propovăduitorii cuvîntului lui Dumnezeu au avut aceeași putere de convingere în sufletele oamenilor? La aceasta răspundem că toți au avut darul și puterea de a trezi mințile și inimile oamenilor la credința cea dreaptă în Dumnezeu, însă unii vesteau mai ales prin cuvînt; alții întăreau predica lor cu multe și mari minuni. Așa de exemplu, au crezut ca la trei mii de suflete cînd a predicat Apostolul Petru, pentru că s-au minunat, auzind pe Apostol predicînd în diferite limbi. Au crezut ca la cinci mii de oameni, cînd același Apostol Petru a predicat pentru a doua oară, pentru că au văzut pe un olog din pîntecele mamei sale vindecat, umblînd pe picioarele sale.

Au crezut în Samaria bărbați și femei, cînd a propovăduit Apostolul Filip, pentru că mulți din cei ce aveau duhuri necurate și slăbănogii se vindecau. A crezut proconsulul Sergius Paulus din Insula Cipru, cînd propovăduia Apostolul Pavel, pentru că a văzut cum l-a orbit îndată pe Elima vrăjitorul. Cu adevărat semnele și minunile ajutau și întăreau propovăduirea Apostolilor, cum aceasta mărturisește și Marcu Evanghelistul, zicînd: Iar ei ieșind, au propovăduit pretutindenea și Domnul lucra cu ei și întărea cuvîntul prin semnele care urmau (Marcu 16, 20).

Vedem, însă, că mulți au crezut și fără să vadă minuni. Oare ce minune a văzut famenul arap, dregător al puternicei Candachii, împărăteasa Etiopienilor, cînd Apostolul Filip i-a tălmăcit graiul proorocului Isaia, binevestindu-i pe Iisus Hristos? Nici o minune nu a văzut, însă auzind tîlcuirea Apostolului Filip, a crezut îndată și s-a botezat. Ce minune au văzut cei din Antiohia Pisidiei, cînd Apostolii Pavel și Varnava s-au arătat și i-au învățat credința în Hristos? Nici una. Însă neamurile de acolo, auzind propovăduirea, se bucurau și primeau cuvîntul Domnului și au crezut cîți erau rînduiți pentru viața veșnică. Nici o minune nu au văzut cei din Iconia, cînd iarăși aceiași Apostoli Pavel și Varnava, intrînd în sinagoga lor, au grăit cuvîntul lui Dumnezeu și mare mulțime de iudei și elini au crezut. Nici o minune nu au văzut atenienii, dar au crezut la propovăduirea lui Pavel, Dionisie Areopagitul și o femeie cu numele Damaris și alții împreună cu ei. Ce minune făcea Sfîntul Ioan Botezătorul, cînd propovăduia și zicea: Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor (Matei 3, 2)? Nici una, dar mergea către tot Ierusalimul și toată latura cea dimprejurul Iordanului și se botezau în Iordan de la dînsul, mărturisindu-și păcatele (Matei 3, 5-6).

Să ne punem întrebarea: prin ce mijloace și cu ce putere atrăgea acest dumnezeiesc prooroc, atîta mulțime de oameni la pocăință? Căci nici minuni nu făcea, cum am mai zis, nici mare retorică și filosofie nu întrebuința la convertirea celor ce veneau către el. Ci cu cuvinte scurte le zicea: Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor! Atunci care era puterea și magnetul duhovnicesc ce atrăgea la el în pustie tot Ierusalimul și toată latura cea dimprejurul Iordanului? Era viața îngerească și cu totul sfîntă a Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul. Cu viețuirea cea mai presus de om el a pus în uimire și mirare mulțimea poporului.

Toți auzind de minunata lui viață, spuneau unii către alții: “Veniți să vedeți un mare prooroc care s-a arătat în pustiu! Veniți să vedeți un om mai presus de om, cum nu s-a mai arătat pînă acum între oameni. Veniți să vedeți un om sfînt, îmbrăcat cu peri de cămilă și încins cu brîu de curea, care se hrănește numai cu muguri de copaci și cu mierea amară pe care o fac albinele sălbatice prin peșterile pustiului” (Marcu 1, 6). “Veniți să vedeți și să auziți de la acest preaminunat prooroc, cum cheamă pe toți la pocăință și spune, că s-a apropiat împărăția Cerurilor!” (Matei 3, 2).

Așa, auzind unii de la alții, se grăbeau și alergau către Iordan să vadă un asemenea om sfînt și mare prooroc. Veneau cei îmbrăcați în haine de mătase și de mare preț să vadă pe cel îmbrăcat în peri de cămilă. Veneau cei ce aveau palate și dormeau pe paturi moi și scumpe să petreacă în aer liber sub cerul senin al nopții și sub arșița soarelui de ziuă și să doarmă pe rogojini și chiar pe nisipurile și prundurile Iordanului și primeau de bună voie cele neobișnuite lor, cu mare dragoste și evlavie, numai să vadă viața cea prea aspră și minunată a dumnezeiescului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului. Căci minunea vederii lui depărta de la dînșii osteneala călătoriei obositoare. Bine a zis unul din Sfinții Părinți, că: “Virtutea este cu mult mai vrednică de cinste decît bogăția și viața cea liniștită, mai slăvită decît mulțimea aurului!” (Filocalia, vol.I, p. 172).

Cu adevărat, frații mei, de la semănătorii cuvîntului lui Dumnezeu, adică de la preoți, pe lîngă meșteșugul bunei vorbiri și cunoștința Sfintei Scripturi, se cere și filosofia cea practică, adică trăirea lor potrivit cu învățătura Evangheliei. Și chiar de nu putem pune în practică cele ce învață. Căci acest lucru este cu anevoie celor neputincioși, măcar cîtuși de cît să ne rugăm la bunul Dumnezeu, să ne dea și nouă o fărămitură din lucrarea celor ce se silesc spre mîntuire.

Unii din dumnezeieștii părinți, voind a ne învăța că se cade și prin trăire să predicăm altora, au zis: “Taci tu, să vorbească faptele tale” (Nil Ascetul, Cap. 28). Altul a zis: “Mustră și învață pe alții, prin puterea faptelor și nu prin multă vorbire” (Filocalia, vol. X, 1981).

Sfîntul părinte Isaac Sirul, arătîndu-ne că a predica prin trăire este lucru mult mai înalt decît a vorbi fără de lucrare, zice: “Altul este cuvîntul din lucrare și altul este cuvîntul cel frumos și fără iscusința lucrului”.

Se cuvine ca păstorii Bisericii, preoții și episcopii, în trei feluri să propovăduiască cuvîntul lui Dumnezeu: cu gura să predice, cu mîna să scrie cele spre învățătură și zidire sufletească, iar al treilea, păstorii trebuie să predice pe Hristos cu viața lor proprie prin lucrarea faptelor bune.

Acestea sînt pe scurt datoriile păstorilor Bisericii lui Hristos. Să amintesc acum și datoriile celor ce ascultă și primesc cuvîntul lui Dumnezeu, prin gura arhiereilor și a preoților care au binecuvîntarea Bisericii de a predica cuvîntul lui Dumnezeu în lume.

Prima datorie a credincioșilor noștri este să nu judece pe preoții Bisericii, care sînt sfințiți și numiți canonici de Episcopul locului, să fie slujitori și predicatori ai cuvîntului lui Dumnezeu, cît timp aceștia predică dreapta credință și adevărul Sfintelor Scripturi, chiar dacă unii au ca oameni unele neputințe și slăbiciuni. Cine nu cunoaște din Sfînta Evanghelie, cît de vicleni, de mincinoși, zavistnici, mîndri și fățarnici erau cărturarii, arhiereii și fariseii de pe vremea Mîntuitorului, pentru care Însuși Dumnezeu-Cuvîntul, de atîtea ori cu vaiul i-a amenințat (Matei 23, 13-29)? Dar poporului nu i-a dat voie să-i judece ci le zicea: Toate cîte vor zice vouă făceți-le și păziți-le (Matei 23, 3).

Însă trebuie să știm că nici sfințenia preotului nu este pricina rodirii cuvîntului lui Dumnezeu, nici răutatea sau păcatele lui nu sînt împiedicarea rodirii cuvîntului său. De exemplu dacă un plugar are în sacul său sămînță bună, fie de grîu, de porumb, de orz, sau de alte plante și dacă el ar fi un bețiv sau alte păcate ar avea, ce piedică are sămînța lui de a rodi, cînd ea ar fi semănată în pămînt bun?

La fel și cuvîntul Domnului nu are nici o piedică de a rodi, de va fi semănat în pămînt bun, deși preotul ar avea unele păcate sau neputințe omenești. Cine are o așezare sufletească bună și primește cu credință cuvîntul lui Dumnezeu, acela aduce roade însutite, măcar de ar primi cuvîntul Domnului chiar de la un păstor păcătos. De aceea a zis unul din sfinții părinți: “Cuvîntul folositor auzind, nu judeca pe cel ce îl vorbește, ca să nu pierzi pe lîngă folosul cuvîntului și roada cea din credință”.

Iubiți credincioși,

Deci, dacă învățătorul seamănă sămînța cea bună a cuvîntului lui Dumnezeu și învață dogmele dreptei credințe și legile cele dumnezeiești rînduite de Biserica Ortodoxă, cu mare credință și evlavie să-l ascultați că mare folos veți avea. Nu este nevoie ca să se caute numaidecît la viața lui. Iar dacă vom înțelege că cel ce predică este sectant și seamănă neghinele cele vătămătoare de suflet ale ereziilor și sectarilor, rătăciți de la dreapta credință, atunci să ne astupăm urechile și să fugim din fața acestor predicatori, ca din fața unor lupi îmbrăcați în piei de oi și ca niște șerpi veninoși, care prin predica lor seamănă neghina în țarina lui Hristos și otravă pentru sufletele cele neîntemeiate în adevărul dreptei credințe.

După cum vedem cu toții, astăzi în țarina lui Dumnezeu, care este lumea aceasta, au ieșit fel de fel de semănători și predicatori, dar nu toți seamănă sămînța cea curată și adevărată a cuvîntului lui Dumnezeu. Ci unii dintre ei seamănă neghinile vrăjmașului (Matei 13, 39), alții seamănă erezii, amestecînd cuvîntul Domnului cu semințele blestemate ale înșelăciunilor și ale rătăcirilor sectare. De aceea, frații mei, vă rog să fiți cu mare grijă și să nu primiți sfaturi și învățături de la oricine vorbește, ci numai de la slujitorii Bisericii lui Hristos.

Aduceți-vă aminte de învățătura Sfîntului Apostol Ioan Evanghelistul, mare cuvîntător de Dumnezeu care ne sfătuiește, zicînd: Nu dați crezare oricărui duh, ci ispitiți duhurile dacă sînt de la Dumnezeu, fiindcă mulți prooroci mincinoși au ieșit în lume (I Ioan 4, 1). Iar dacă se întîmplă să auziți asemenea predicatori și prooroci mincinoși, adică sectanți, nu-i ascultați, ci părăsiți-i și alergați la preoții dumneavoastră și la toți cei ce au iscusință în Sfintele Scripturi și care sînt fii adevărați ai Bisericii Ortodoxe și de către aceștia vă lămuriți și vă luminați și vă călăuziți spre Hristos. Cereți sfatul preoților care au învățat și cunosc Sfînta Scriptură, ca să nu cădeți pradă lupilor celor îmbrăcați în piei de oi și mincinoși prooroci, care, după cuvîntul Domnului, pe mulți vor înșela (Matei 24, 11).

Luați aminte și la cuvintele Sfintei Scripturi, care ne învață zicînd: Sfatul bun te va păzi și cuvîntul drept te va apăra (Pilde 2, 11). Și iarăși, de cele scrise: Cei ce n-au cîrmuitori cad ca frunzele, iar mîntuirea stă întru mult sfat (Pilde 11, 14).

Să cerem sfatul preoților și călugărilor, ori de cîte ori avem vreo nedumerire și nu înțelegem cele ce citim sau auzim. Este un semn de mare mîndrie a nu cere sfat cînd sîntem în nedumerire și nu putem înțelege Sfînta Scriptură. Aduceți-vă aminte de cele întîmplate cu famenul, mare dregător al Candachiei, regina Etiopiei, care se întorcea de la Ierusalim acasă, și șezînd în carul său, citea pe proorocul Isaia. Iar duhul a zis lui Filip Apostolul: Apropie-te și te lipește de carul acesta. Și alergînd Filip, l-a auzit citind pe proorocul Isaia și i-a zis: Înțelegi cele ce citești? Iar el a zis: Cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se urce și să șadă cu el în car și să-i explice cele ce nu înțelegea (Fapte 8, 27-31). Așadar, frații mei, să știți că în Sfînta Scriptură sînt locuri tainice, acoperite și cu anevoie de înțeles, și dacă cineva citește sau ascultă din ea și n-are călăuză spre a-l face să înțeleagă, ușor cade în rătăcire și se depărtează din sînul Bisericii lui Hristos.

Sfînta Scriptură, frații mei, este ca o mare fără fund a înțelepciunii lui Dumnezeu și oricine voiește să străbată această mare fără să știe a înota, se încurcă în ea, și în loc de folos poate să-și piardă mîntuirea sufletului său. De aceea faceți ceea ce a făcut famenul Candachiei, de care am amintit mai sus, și întrebați pe preoți, ori unde nu înțelegeți adîncimea Sfintelor Scripturi.

Tocmai acest lucru a fost pricina rătăcirii de la adevăr a atîtor mii de suflete, care au căzut în erezii și în diferite secte, că au voit să se conducă după capul lor și să explice liber Sfînta Scriptură. Sfîntul Casian Romanul, zice: “Cine vrea să se mîntuiască, cu întrebarea să călătorească” (Filocalia, vol. IV, p. 135).

Deci, rugați-vă cu credință Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, Păstorul cel mare al Bisericii creștine, să rînduiască preoți și ierarhi buni în fruntea Bisericii Sale. Apoi să dea sămînță bună, adică cuvinte înțelepte, pline de har, tuturor preoților care vă păstoresc. Iar dumneavoastră să vă dea Dumnezeu darul înțelepciunii, al blîndeții și smereniei, al dreptei credințe și al ascultării ca să împliniți cu fapta ceea ce vă învață Hristos prin preoți, prin Sfinții Părinți și prin Sfînta Scriptură. Amin.

 

* * *

 

Pilda Semănătorului

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Sămânța dumnezeiască poartă în sine LUMINA ADEVĂRULUI

Frați creștini,

Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit de multe ori în pilde despre Împărăția cerului, așa cum vedem și în Sfânta Evanghelie de astăzi. El a luat asemănări de pe pământ, le-a tâlcuit, ca ucenicii Lui să descopere din aceste pilde minunate învățături pentru sufletele noastre. Pilda semănătorului care s-a citit astăzi este prima pildă pe care o spune Mântuitorul înaintea ucenicilor Săi și pe care a și explicat-o pe scurt.

În această parabolă ni se descoperă marea taină a Cuvântului lui Dumnezeu. Sămânța aceasta dumnezeiască poartă în sine lumina adevărului și acest adevăr este singurul care ne poate ajuta la mântuire. Contează însă felul cum va primi omul în cugetul, mintea și inima lui această sămânță cerească – Cuvântul lui Dumnezeu.

Sămânța este începutul fiecărei fapte, așa precum cuvântul lui Dumnezeu este începutul viețuirii creștine pentru fiecare om. Fără sămânță pământul rămâne sterp și pustiu, așa cum fără Cuvântul lui Dumnezeu, inima omului e stearpă și pustie. Sămânța se încredințează oricărei categorii de pământ, așa precum Cuvântul lui Dumnezeu se adresează tuturor inimilor ascultătorilor, la toate neamurile pământului, la toate clasele sociale și la toate generațiile. Cuvântul lui Dumnezeu îl găsim în Sfânta Scriptură, sau Biblia, care este Cartea Vieții, constituția Împărăției lui Dumnezeu în care se cuprinde adevărul.

Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul cel bun, cuvântul credinței, al mântuirii și al vieții veșnice; mare este puterea acestui cuvânt. Prin Cuvântul lui Dumnezeu s-a creat lumea și tot prin cuvânt se va judeca. Cuvântul lui Dumnezeu are duh și viață, e viu și lucrător, are puterea de a îndrepta, de a renaște. Cuvântul lui Dumnezeu întărește în răbdare și mângâie în nădejde, luminează, învață și asigură viața veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu nu se învechește, are tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, pentru că vine de sus, de la Cel veșnic prin insuflare.

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Despre insuflarea dumnezeiască a cărților biblice, avem multe temeiuri atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament.

În Vechiul Testament avem expresiile: “Așa zice Domnul!”, “Așa grăiește Domnul!”, “Fost-a Cuvântul Domnului către mine!”.

În Noul Testament Domnul Hristos zice: “Cercetați scripturile că acelea mărturisesc despre Mine!” În altă parte zice: “Vă rătăciți neștiind scripturile!” Sfânta Scriptură este opera Duhului Sfânt și Duhul Sfânt nu se poate contrazice. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan își începe așa scrierea sa: “La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul”.

Despre roadele învățăturilor biblice ne vorbește Mântuitorul în parabola semănătorului de astăzi. Ele depind totdeauna de calitatea pământului inimii în care cad și de căldura și convingerea cu care se predică. Despre însemnătatea și valoarea Sfintei Scripturi, ne vorbește Mântuitorul în parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr. Omul pătimaș, nepăsător de cele sfinte, nelegiuitul și necredinciosul, poftește mai întâi să învieze cineva din morți ca să creadă el în Cuvântul lui Dumnezeu și să se pocăiască. Dar cine nu crede ce scrie în Sfânta Scriptură, nu va crede nici în cadavrele înviate ale morților.

Dacă gândim mai adânc după adevăr, iată că toți oamenii vin din cealaltă lume, de dincolo de moarte și de materie, căci fiecare naștere este o minune tot așa de mare și neînțeleasă ca și minunea unei învieri din morți. Atunci cum vom crede pe un om înviat din morți, când nu credem pe cei vii? Sfânta Scriptură este mai mult decât înviere unui mort; este Cartea Vieții eterne, cartea înțelepciunii lui Dumnezeu, averea cea mai scumpă a Bisericii.

Cineva a asemănat Sfânta Scriptură cu o farmacie din care se pot lua tot felul de leacuri pentru orice boală, dar și otrăvuri, așa cum au luat sectanții atâtea învățături greșite și și-au otrăvit sufletul în loc să-l tămăduiască. Altcineva, a asemănat-o cu o pădure în care poți să intri dar nu mai știi cum să ieși. Dar Sfânta Scriptură este mai mult decât o farmacie, sau o pădure. Ea este natura întreagă este cartea deschisă a naturii cu grădini mănoase, cu văi și coline, cu dealuri și stânci, munți și flori, cu plante de tot felul, pomi roditori și toată frumusețea ideilor înalte și a virtuților morale.

Prezența Evangheliei în mijlocul Bisericii, închipuie pe însuși Domnul Hristos, care este cu noi până la sfârșitul veacurilor așa cum a spus. Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie și din toată Sfânta Scriptură este sămânța pe care a aruncat-o în ogorul inimii noastre însuși Domnul Iisus Hristos. Fericiți sunt toți acei care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc pe el.

O legendă veche ne spune că pe când zăcea Adam pe patul de moarte a trimis pe fiul său Sit la poarta raiului, ca să-i aducă rod din pomul vieții. Heruvimul, care era la poarta raiului, i-a spus că nu are voie să dea la nimeni roade din pomul vieții, dar fiind mișcat de rugămintea nevinovată a copilului, i-a dat câteva frunze. Sit le-a dus tatălui său, iar acesta simțind mirosul de rai, i s-a luminat fața ca de o rază de nădejde și apoi a murit cu aceste mângâieri.

Așa sunt și frazele Bibliei ca frunzele din pomul vieții care au miros din patria vieții celei adevărate și veșnice. Iată deci cu ce trebuie să ne hrănim ca să învieze sufletul nostru și să avem viață în noi. Însuși Domnul Hristos ne lămurește pe scurt Sfânta Evanghelie de astăzi și ne lasă să cugetăm mai adânc la înțelesul ei și să dezvoltăm învățătura pe care o scoatem dintr-însa. De aceea a zis ucenicilor: “Vouă vă este dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde”.

Explicarea acestei parabole este următoarea: plugarul este cel care propovăduiește Cuvântul lui Dumnezeu și care seamănă din destul în Biserica Lui. O parte din această învățătură cade în sufletul unor oameni care nici măcar nu o bagă în seamă, ba chiar o disprețuiesc și de aceea dispare cu totul din sufletul lor foarte repede. O altă învățătură cade în inima de piatră a unor oameni și neprinzând rădăcini nu poate face roade.

Altă învățătură cade în inima unor oameni a căror viață este plină de grijile lumești, iar sămânța Evangheliei rămâne fără rod.

Partea cea mai mică din această învățătură ajunge totuși pe pământ bun, în sufletele evlavioase, care o primesc cu bucurie și o păstrează cu multă grijă făcând roade întru răbdare și mântuire.

Să vedem care sunt oamenii în care Cuvântul lui Dumnezeu a căzut ca pe cale, iar păsările cerului au mâncat-o? Aceștia sunt cei care și-au bătătorit mintea și inima cu fel de fel de învățături lumești. Acești oameni au învățat cum trebuie să trăiască bine numai în lumea aceasta, să-și mulțumească numai trupul în timp ce sufletul se află într-o temniță întunecoasă. Capul lor e plin de învățături de prin romane, reviste și fel de fel de cărți otrăvitoare încât nu se mai află loc și pentru Cuvântul lui Dumnezeu în mintea lor. O mulțime de învățături greșite le-au îndreptat pașii unora spre pierzarea sufletului și a trupului lor.

Dar acest drum pe care a căzut sămânța mai înfățișează și pe oamenii cei stricați care socotesc viața aceasta ca o jucărie. Ei disprețuiesc învățăturile serioase și se dedau la tot felul de plăceri păcătoase. În zadar le-ar vorbi cineva de Dumnezeu și de soarta lor după moarte, căci ei calcă în picioare această învățătură sfântă. În urma lor se târăște șarpele, duhul întunericului, care le răpește sămânța cea bună.

Câți creștini nu vin la biserică și aud Cuvântul lui Dumnezeu, dar imediat după ce ies din biserică ispita le răpește sămânța și nu mai știu nimic. Cuvântul lui Dumnezeu nu rămâne în mintea și inima lor, fiindcă au mintea împrăștiată și n-au reușit să ascundă sămânța dumnezeiască, ca aceasta să ajungă din minte în inimă. Au mâncat-o, după cum spune Mântuitorul, păsările fiindcă au găsit-o pe drum. Acești creștini reușesc să meargă până acasă cu învățătura luată din biserică numai în minte, dar se întâlnesc cu alți oameni care-i contrazic sau îi disprețuiesc, fiindcă aceia nu sunt vrednici de Cuvântul lui Dumnezeu și pentru nevrednicia lor nu trebuie să li se vorbească. Dacă li s-a vorbit, iată că s-a împlinit cuvântul Domnului care zice că trecătorii au călcat sămânța în picioare.

Sămânța rămasă în drum este acea învățătură care rămâne numai în minte. Dacă învățătura ajunge în inimă, atunci cu adevărat sămânța Domnului ajunge în loc bun de unde păsările nu o mai pot răpi, iar oamenii nu o mai pot călca în picioare. Plugarul înțelept are datoria ca să ascundă sămânța în pământ, cât trebuie. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ajungă la inimă oricât de lung e drumul de la minte la inimă.

Altă parte de sămânță a căzut în loc pietros și dacă a răsărit s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Aici se închipuie oamenii aceia care auzind Cuvântul lui Dumnezeu îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcini, fiindcă sămânța nu a fost udată mereu așa cum știm că trebuie udată orice sămânță sau plantă dacă vrem să crească. În cazul nostru udarea înseamnă lacrimile vărsate la cântare și rugăciune, la predică, fapte bune și în diferite împrejurări duhovnicești, amintindu-ne mereu de ziua plecării și de ceasul judecății noastre.

Știm că focul trebuie întreținut cu lemne ca să nu se stingă. De aceea trebuie să punem și noi mereu lemne pe foc, ca să avem lumină și căldură și să putem crește sămânța dumnezeiască în ogorul inimii noastre. Cei care nu se hrănesc cu ce trebuie nu prind rădăcini, iar la vreme de ispită se leapădă.

Cuvântul lui Dumnezeu poate răsări de multe ori în inimile oamenilor, dar din cauza împietririi, a lenevirii și a trândăvirii lor acest cuvânt nu prinde rădăcini și nu se întărește. De aceea în vreme de pace și liniște par a fi credincioși, dar când vin ispitele, prigoanele și primejdiile se leapădă lesne de credință pentru că nu au rădăcini. Pe ei nu-i mișcă nimic. Vin necazuri și supărări care mai de care mai grele, dar inima lor împietrită nu simte nimic, orice s-ar întâmpla și deci Cuvântul lui Dumnezeu nu poate prinde rădăcini.

O altă parte de sămânță a căzut între spini. Această categorie de oameni o formează acei care aud Cuvântul lui Dumnezeu, dar umblă sub povara grijilor și a plăcerilor vieții și de aceea se înăbușesc și nu aduc roade. Sămânța căzută între spini a răsărit, a crescut, dar n-a rodit. Aceasta înseamnă că un om poate să ajungă să cunoască destul de bine credința în Dumnezeu și cu toate acestea sufletul lui să fie încă departe de mântuire.

Sunt destui oameni care ascultă cazaniile și predicile în biserică, dar nu pun nici un preț și trăiesc tot departe de adevărul mântuirii. De unde vine răul acesta? Desigur nu de la sămânță, ci de la pământ, adică de la inimă. Pământul inimii lor a fost și este încă plin de spini. În această inimă păcatul este stăpân, ori ca să ajungi în cer ți se cere o cunoștință, o credință și o viață plină de fapte bune. Ca să ajungi în iad, n-ai decât să te lași în voia patimilor și a pornirilor inimii tale. Spinii au crescut o dată cu grâul, ba chiar au luat-o înaintea lui și au ajuns să-l acopere, luându-i lumina, aerul și hrana, făcându-l să nu aducă rod. Ei au fost ascunși și au avut rădăcini în pământ.

Așa se întâmplă cu multe inimi. Cuvântul lui Dumnezeu nu pătrunde în ele, pentru că păcatul se află mai în adâncul inimii, o ia înainte și crește și înăbușă astfel credința cu totul.

Să vedem acum ce nume poartă aceste păcate care se află în adâncul inimii cu rădăcini adânci. Ni le spune astăzi însuși Domnul Hristos: grijile lumii acesteia, înșelăciunea bogățiilor, plăcerile vieții acesteia și multe alte pofte. O, câte griji nu-și fac oamenii! Unii se vaită de unele, alții de altele și îngrijindu-se mereu de cele pământești ale trupului uită cu desăvârșire de cele ale sufletului. Iată de ce mulți nu mai vin la biserică, nu se mai spovedesc, nu-și mai fac timp nici de rugăciune, nu mai au frică de Dumnezeu, ci spaima lor este că vor muri de foame.

Alți spini sunt înșelăciunea bogăției. Bogăția este înșelătoare, spune Domnul, pentru că nu dă ceea ce așteaptă lumea de la ea. Se spune că cine are bani are de toate, dar nu este așa. E drept că dacă ai bani poți să faci rost de multe lucruri, dar nu de toate. Cu bani poți să cumperi de ale mâncării, dar nu poți cumpăra și pofta de mâncare. Poți să cumperi pat, saltele și perne moi, dar nu poți cumpăra și odihna somnului. Poți să ajungi știutor de carte, să fii înconjurat de multe lucruri, dar să nu te poți bucura de ele. Poți să faci viața mai ușoară, dar să nu ai pace. Poți să faci multe cunoștințe, dar nu și adevărați prieteni. Cu bani cumperi coaja lucrurilor, dar nu și miezul lor.

Bogăția poartă cu ea multe primejdii, mai ales primejdia că ucide credința. Când un credincios începe să se îmbogățească, trebuie să se roage mult, fiindcă se găsește în mare primejdie. Un mare înțelept creștin avea o rugăciune a lui care zicea așa: să nu-mi dai Doamne nici bogăție, nici sărăcie, ci dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăd de Tine, iar în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu.

Bogăția te ajută să duci un trai mai lesnicios, dar tot ea dă putința împlinirii unor pofte păcătoase și te îmbogățești și în păcate. Băieții și fetele de la țară când vin la oraș sunt mai sfioși, așezați și cuminți. Cum ajung și fac rost de bani încep să cadă în stricăciuni. Bogăția n-ar fi rea și periculoasă, dacă ar ști omul cum s-o întrebuințeze. Dar tocmai aici e neștiința, aici e necredința, căci mulți care s-au îmbogățit, cumpărându-și mașini și case noi, au pierdut credința, s-au zăpăcit, și-au pierdut mintea căzând în desfrânări și în toate păcatele.

O vorbă bătrânească spune că bogăția este bună ca slugă, nu ca stăpân, adică nu ea să-i poruncească omului, să-l stăpânească, ci omul s-o stăpânească punând-o în slujba lui Dumnezeu. Făcând astfel își face comoară în cer. Dar cea mai mare parte a oamenilor care se îmbogățesc ajung ei robi ai averii și chiar ca niște hamali ai pământului, alergând ziua și noaptea ca să se îmbogățească fără să se sature. Bogăția este primejdioasă pentru că e cu neputință să nu se fi amestecat în ea furtul și înșelăciunea. Nu știu dacă unu la sută din bogați ar putea spune că nu a făcut nici o nedreptate.

Pe lângă acestea trebuie să știm că bogăția te lasă o poți pierde, îți poate fi luată, furată, ori sigur o lași când mori, căci nimeni nu poate lua cu el ceva și așteaptă să se îndure să-i dea alții ceva de pomană.

Alți spini sunt plăcerile vieții de aici. De multă vreme lumea a cam început să se țină de niște obiceiuri rele, căci fiecare vârstă își are poftele și plăcerile ei, care înăbușă Cuvântul lui Dumnezeu și sunt mari piedici în calea primirii acestui cuvânt.

Așa îmi povesteau unii, că la începutul venirii lor la biserică, nu auzeau și nu înțelegeau nimic din predici. Abia așteptau să se termine și să plece acasă, oprindu-se în restaurante și în alte locuri fără de folos. Tot timpul cât stăm în biserică, îmi spunea cineva, mă gândeam la alte locuri, la mâncare, băutură și distracții și îmi părea rău că am venit la biserică.

Prin urmare, iată câte piedici rele și câte pofte păcătoase îi ies omului în cale întocmai ca niște spini care înăbușă sămânța și astfel nu mai aduce roade. Dacă acești spini nu sunt cunoscuți și înlăturați, credința unor astfel de oameni dispare și ei rămân creștini doar cu numele, așa cum sunt cei mai mulți astăzi, după nume creștini, iar după fapte păgâni.

Cum și-ar putea închipui cineva că ar putea face roade spre mântuire, dacă se tot țin mereu de chefuri, băuturi, muzică, căci diavolul a avut grijă să-i facă să nu se mai sature de aceste pofte păcătoase. Oamenii s-au obișnuit să facă aceste petreceri în toate împrejurările: la cununie, la botez, onomastică, la ziua de naștere și chiar la înmormântări și parastase, unde în loc să se roage pentru cel răposat, fac glume proaste și râd de păcatele celor morți. Ce folos pot să aibă acești oameni, decât pagubă mare sufletească?

Iată cum spinii aceștia au năpădit sămânța cuvântului dumnezeiesc și au început să facă răni adânci în multe familii și în sufletul copiilor. Majoritatea părinților plâng cu lacrimi amare de copiii lor care au luat căi greșite și trăiesc în mari păcate departe de Cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce să mai vorbim de cei mici când întâlnim chiar și pe cei mai în vârstă cu astfel de buruieni crescute în inimile lor. Nici acum n-au înțeles și nu vor înțelege niciodată credința, aceștia. Dar acești spini vor ajunge odată foarte dureroși, atunci când vor fi întinși pe patul morții. Ce chin și ce durere vor pricinui atunci aceste buruieni, acești spini, acelora care n-au avut urechi să audă Cuvântul lui Dumnezeu.

Așa îmi povestea un creștin despre vecinul lui bătrân, care fiind pe patul morții l-a chemat să-l vadă. Văzându-l cum se zbătea în chinurile morții, creștinul îl încuraja zicându-i: “Ține-te bine, nu te descuraja, ține-te bine!” Bătrânul cu voce stinsă îi răspunse: “Tocmai asta vreau să fac, dar iată, n-am de ce să mă țin, căci eu mi-am pus încrederea în lucrurile pământești și în poftele trupești, dar acestea acum toate mă părăsesc. În zadar mai încerc să fac ceva acum, dacă toată viața nu m-am îngrijit de suflet și am făcut doar voia trupului și a diavolului. Acum e prea târziu și nu mai pot face nimic”. A murit în chinuri groaznice, strâmbându-se la vedeniile înfiorătoare căci demonii veniseră să ia sufletul fără roade, pocăință și iertare.

De aceea, frați creștini, să cercetăm fiecare adâncul sufletului nostru și să vedem ce fel de mărăcini, de bălării și de buruieni se află în inima noastră. Dacă am avut vreodată spinii băuturilor, ai fumatului, desfrânării și luxului și alte patimi și dacă cu ajutorul lui Dumnezeu i-am smuls lăsând să crească grâul cel curat, bine ne-am făcut sufletului nostru și am lucrat înțelepțește, căci oricare dintre noi s-a înțepat din greșeală, dar imediat a scos mărăcinele afară. Sau cine nu s-a împiedicat și a căzut, poate chiar în noroi, dar imediat s-a ridicat și a mers mai departe pe drum!

Așa să facem și noi cu păcatul, să nu-l putem suferi și să-l scoatem afară prin spovedanie, turnând pe răni apa cea vie a pocăinței, lacrimi care să izvorască din ochi cu căință pentru păcatele săvârșite și să nu rămânem în ele, ci să ne ridicăm din cădere și să umblăm cu grijă ca să nu ne mai înțepăm în mărăcinii puși pe cale de diavolul.

Sfinții Părinți spun că a cădea în vreo greșeală este un lucru omenesc, iar a ne ridica este un lucru îngeresc. Dacă vom rupe mereu buruienile care caută să încolțească și ne vom hrăni cu Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Biserică care este maica noastră, ne vom face pământ bun, aducând roade și atunci vom fi fericiți și în lumea aceasta și în veșnicie. Cei care nu țin legătura strânsă cu Sfânta Biserică, care este maica noastră sufletească și nu vin duminicile să se hrănească din masa cea bogată cu învățături dumnezeiești, acele suflete sunt căzute în primejdia pierzării, întocmai ca pruncul din pântecele mamei, căruia dacă i se rupe legătura cu ea, este în primejdie și moare.

Așa și creștinii care nu țin legătura cu Sfânta Biserică, cu învățătura și slujbele ei, se pierd și tocmai lucrul acesta îl urmărește diavolul, să despartă pe om de Biserică. După ce Domnul Hristos a spus pilda aceasta, a strigat tare: “Cine are urechi de auzit să audă!” Domnul s-a referit aici la urechile sufletești pe care toți trebuie să le deschidem căci vai de cei ce nu vor auzi acum cât mai este timp, fiindcă la sfârșit este prea târziu și în iad în zadar vor auzi. Să ne sune în urechi cuvintele Domnului și să luăm aminte să nu fim nici drum, nici piatră, nici spini, ci să fim un pământ bun pentru sămânța aceasta curată și sfântă a Cuvântului lui Dumnezeu care ne aduce atâta binecuvântare sufletească și trupească. Această învățătură ne poate face fericiți chiar pe lumea aceasta, dacă împlinim voia lui Dumnezeu.

Rugăciune

O, Cerescule Semănător Unule Născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Tu ești pâinea îngerilor, Tu ești hrana sufletelor celor ce flămânzesc după Împărăția cerească. Tu ești Cel ce Ți-ai vărsat sângele pentru răscumpărarea oilor Tale ca să le aduni și să ne faci o turmă a Bisericii Tale. Caută din cer spre turma aceasta mică și să nu Te depărtezi niciodată de noi. Duhul Tău cel Sfânt să lumineze mintea noastră și să se coboare în inimile noastre și să ne învețe cele de folos.

Seamănă de-a pururea sămânța cea dumnezeiască în inimile noastre, ca să aducă rod însutit, spre slava Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.

 

* * *

 

Gând, sentiment, acțiune

Autor: IPS Andrei Rymarenko
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Fraților și surorilor! Există o lege psihologică, potrivit căreia sub influența gândirii, se aprinde un sentiment, o dorință; și din dorință izvorăște acțiunea. Această lege a fost descoperită în primele secole de către Părinții Bisericii, și apoi a pătruns și în viața seculară. În orice sferă a vieții, nu există nici măcar o singură acțiune care să nu fie provocată de sentiment și dorință. Și la rândul lor, sentimentul și dorința sunt aprinse de gândire; așa cum orice substanță inflamabilă va lua foc dacă, pentru un timp suficient de lung, cineva ține deasupra ei o lentilă prin care sunt concentrate razele soarelui. Și astfel: gândire – sentiment – acțiune.

Ambele lecturi pentru această duminică, atât Apostolul cât și Evanghelia, sunt într-un mod extraordinar legate de această lege. Chiar mai mult: fără această lege nu am putea să le înțelegem în toată profunzimea lor. Evanghelia ne vorbește despre Semănător, sămânță și pământ. Sunt menționate diferite tipuri de pământ: cel de lângă drum, pământul pietros, pământul plin de buruieni, și în final, pământul bun.

Semănătorul este Domnul, sămânța este Cuvântul lui Dumnezeu, și pământul sunt cei care ascultă – noi și inimile noastre. Și această parabolă se încheie cu cuvintele: “Iar cea de pe pământ bun sunt cei ce, cu inimă curată și bună, aud cuvântul, îl păstrează și rodesc întru răbdare” (Luca 8,15). Aceasta înseamnă că obiectivul este acesta: să acceptăm Cuvântul lui Dumnezeu cu toată ființa, cu toată mintea, cu o inimă bună și curată. Și este imposibil să exprimăm această inimă bună și curată în cuvinte mai puternice decât cele ale Apostolului Pavel din lectura de astăzi: “Căci, eu, prin Lege, am murit față de Lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit împreună cu Cristos; și nu eu mai trăiesc, ci Cristos trăiește în mine. Și viața de acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine” (Galateni 2,19-20). Pentru aceasta trebuie să ne străduim; acesta este scopul vieții noastre.

Cine dintre noi însă poate să repete cu onestitate aceste cuvinte ale Apostolului: “nu eu mai trăiesc, ci Cristos trăiește în mine”? Și dacă nu simțim ceea ce simțea Apostolul, înseamnă că viața noastră nu este pe deplin creștină, și nu aducem acele roade pe care Domnul le așteaptă de la noi. Care este problema? Cuvântul lui Dumnezeu este la fel de puternic astăzi ca și în zilele în care Mântuitorul Însuși l-a propovăduit; și totuși viețile noastre nu reflectă acest Cuvânt al Său. Căci dacă faptele noastre ar fi conforme cu învățătura lui Cristos, atunci întreaga lume s-ar întoarce la Cristos, deoarece viețile noastre ar fi mai elocvente, mai puternice decât orice predică.

Din păcate însă, ele nu sunt astfel. Faptele noastre nu sunt astfel pentru că sentimentele noastre nu sunt sentimentele lui Cristos; ele nu au murit încă față de legea vieții pământești – zadarnică, trecătoare – pentru a trăi pentru Dumnezeu, așa cum spune Apostolul. Și sentimentele noastre nu sunt astfel pentru că gândurile noastre sunt ocupate cu lucruri care nu sunt necesare. Doar rareori sunt orientate spre Cristos, Care ne-a iubit și s-a dat pe Sine pentru noi. Nu rătăcesc ele cel mai adesea pe cărările zadarnicei noastre vieți pământești? Nu ne aduc ele inimile într-o stare de împietrire, absorbite fiind doar de grijile bunăstării noastre temporale, materialiste? Nu rămân ele blocate între dorințele noastre păcătoase, ca între buruieni?

Să ne examinăm pe noi înșine. Și dacă așa stau lucrurile, să producem o revoluție în noi înșine. Și să începem cu gândurile noastre; pentru că orice păcat trece de la gând la sentiment, și de la sentiment la acțiune. Aceasta înseamnă că principala noastră luptă cu păcatul se desfășoară în gânduri. Aici trebuie să îl distrugem; atunci nu ne va atinge deloc inima și nu va trece la acțiune.

Da, însă gândurile noastre sunt deja infectate de păcat. Ce trebuie să facem? De la un gând, ca dintr-o gaură în pământ, ies mici șerpișori – gânduri păcătoase – care mușcă și otrăvesc sentimentele noastre. Iată însă ce trebuie să facem: să alergăm la Cristos cu căință. El ne mântuiește de păcate. În prima Sa apariție după Înviere, le-a spus discipolilor Săi: “Luați Spirit Sfânt; cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute” (Ioan 20, 22-23). Să începem cu aceasta. Să ducem gândurile noastre păcătoase la spovadă, și vom primi iertare. Iar apoi vor apărea noi gânduri și noi fapte. Va începe o nouă viață.

Atunci vom putea spune și noi împreună cu Apostolul: “nu eu mai trăiesc, ci Cristos trăiește în mine. Și viața de acum, în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine”. Atunci și sămânța, Cuvântul lui Dumnezeu, va cădea pe pământ bun, o vom putea păstra într-o inimă curată și vom putea aduce roade în răbdare. Și vom găsi astfel o nouă viață și o nouă bucurie.

 

* * *

 

Duminica a XXI-a după Rusalii

Autor: pr. Vasile Florea
Copyright: Predici.cnet.ro

În dorința de a fi cât mai ușor înțeles de cât mai mulți dintre cei care ascultă sau citesc cuvântul său Isus Cristos se folosește de un procedeu foarte captivant și atrăgător cum este pilda. Evanghelia pe care biserica ne-o propune pentru duminica aceasta ne prezintă o astfel de pildă, pilda semănătorului, pe care Isus însuși o interpretează ilustrând soarta cuvântului lui Dumnezeu în sufletele celor care îl ascultă. Întrucât descifrarea pe care Isus Cristos o dă pildei nu poate fi întrecută de nici o altă interpretare vom încerca să analizăm astăzi o virtute care se desprinde din Evanghelia acestei duminici. Asupra ultimului cuvânt pe care l-am auzit rostit în Evanghelia de duminică propun să medităm împreună astăzi. Este vorba despre răbdare. Poate părea demodat ca într-o lume în care totul se petrece cu foarte mare repeziciune și în care oamenii doresc să aibă toate cele necesare cât mai repede și cu minimum de efort să se vorbească despre răbdare. Dar tocmai acum poate că este necesar să ne luăm timp și să aflăm ce este de fapt răbdarea. Răbdarea, din perspectiva creștină, este o roadă a speranței creștine, care dispune omul să nu se lase răpus de greutățile întâmpinate în viață, ci să le suporte cu stăpânire de sine. Cel răbdător își exersează vitejia suportând totul cu abnegație. Creștinului nu îi sunt străine numeroasele suferințe existente în lume. Isus Cristos însuși a fost întristat pe Muntele Măslinilor: “Întristat este sufletul Meu până la moarte” (Matei 26,38). Pavel se întristează pentru cei de un neam cu el: “Că mare îmi este întristarea și necurmată durerea inimii” (Romani 9,2). Tot el ne spune: “Cine este slab și eu să nu fiu slab? Cine se smintește și eu să nu ard? Dacă trebuie să mă laud, mă voi lăuda cu cele ale slăbiciunii mele!” (2 Corinteni 11, 29-30). Cu toate acestea Pavel se străduiește să nu supraevalueze răul ci îl apreciază și suportă din perspectiva finalității: “Căci socotesc că pătimirile vremii de acum nu sunt vrednice de mărirea care ni se va descoperi” (Romani 8,18). Știm și noi că doar cu perseverență se poate atinge scopul sau cum ne spune evanghelia de astăzi doar așa se poate rodi: “Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre” (Luca 21,19). Creștinul știe că suferința se naște prin păcat, iar prin căința pentru păcat el se convertește. Totuși nu trebuie să privim mereu suferința ca pedeapsă pentru comiterea păcatului, ci să înțelegem că suferința are menirea de a-l maturiza pe om pentru a-și putea realiza destinul său ultim. “Și ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învățătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Isus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu” (Ioan 9,2-3).

Maturizarea se produce prin aceea că datorită suferințelor omul se debarasează de dependența dezordonată pe care o are pentru lucrurile efemere. Prin suferințele proprii creștinul se unește cu suferințele lui Cristos: “Au nu știți că toți câți în Cristos Isus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat?” (Romani 6,3). De aici se naște și bucuria celor care suferă din pricina apartenenței lor la Cristos: “Și dacă suntem fii, suntem și moștenitori – moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Cristos, dacă pătimim împreună cu El, ca împreună cu El să ne și preamărim” (Romani 8,17). “Iar Dumnezeul a tot harul, Care v-a chemat la gloria Sa cea veșnică, întru Cristos Isus, El însuși, după ce veți suferi puțină vreme, vă va duce la desăvârșire, vă va întări, vă va împuternici, vă va face neclintiți” (1 Petru 5,10). Nu trebuie așadar neapărat să fugim de suferință. “Ci, întrucât sunteți părtași la suferințele lui Cristos, bucurați-vă, pentru ca și la arătarea gloriei Lui să vă bucurați cu bucurie mare” (1 Petru 4,13). Speranța nu numai că ne face capabili să suportăm suferința, ci speranța este întărită prin suferință și îl învață pe om ca atunci când suferă să nu se încreadă decât în Dumnezeu “ca să se învedereze că puterea covârșitoare este a lui Dumnezeu și nu de la noi” (2 Corinteni 4,7). Suntem chemați așadar să privim suferința ca un har: “Mare bucurie să socotiți, frații mei, când cădeți în felurite ispite știind că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Iar răbdarea să-și aibă lucrul ei desăvârșit, ca să fiți desăvârșiți și întregi, nelipsiți fiind de nimic” (1 Iacob 1,2-4). Dacă vrem să rodim întru răbdare suntem datori să ne însușim această mentalitate creștină, să nu ne pierdem răbdarea când suferim și să abordăm mereu viața din perspectiva finalității noastre.

 

* * *

 

Viața adevărată

Autor: pr. George Dimopoulos
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

“M-am răstignit împreună cu Cristos; și nu eu mai trăiesc, ci Cristos trăiește în mine” (Galateni 2,16-20). Aceste cuvinte, iubiți frați, sunt extrase din Epistola Sf. Pavel către Galateni, din care s-a citit în cadrul Liturghiei de astăzi. Pavel a subliniat două persoane importante – Domnul nostru Isus Cristos și el însuși. Vă amintiți de duminica trecută felul în care s-a apărat Pavel împotriva învățătorilor falși care îl atacau pe el și Evanghelia pe care o predica el. În apărarea lui, Pavel a declarat cu putere că Evanghelia pe care o predică și o scrie nu este o invenție umană. Nu este o învățătură umană, ci o revelare “a lui Isus Cristos”. Este cu adevărat un eveniment supranatural, dincolo de frontierele înțelegerii umane, felul în care Dumnezeu vorbește cu poporul Său, prin aceia pe care i-a ales ca vase ale Cuvântului. Prin urmare, Evanghelia ca revelare a lui Cristos este eternă și de neînlocuit. Evanghelia nu a fost valabilă doar ieri, ci și astăzi și mâine. Ea este de fapt pentru toate epocile, pentru toți oamenii, indiferent de rasă, credință sau culoare.

Sf. Pavel, vorbind despre sine, relatează cum a persecutat Biserica din cauza adeziunii sale pline de zel la tradițiile părintești. Pavel vorbește despre convertirea sa la Cristos și despre acel ceas în care scria Epistola către Galateni. Pavel nu mai trăiește, vechiul Pavel a murit. Acum, în schimb, Cristos trăiește în el: “M-am răstignit împreună cu Cristos; și nu eu mai trăiesc, ci Cristos trăiește în mine.” Sf. Ioan Gură de Aur explică ce a dorit să spună Pavel prin aceste cuvinte. El arată că Pavel putea să susțină acest lucru deoarece într-adevăr voința lui a dispărut, permițând voinței lui Cristos să îi conducă viața. Toate acțiunile și activitățile lui, continuă Gură de Aur, întreg comportamentul lui față de Dumnezeu și om era condus de voința lui Dumnezeu.

Adevărul este, fraților, că există multe lucruri pe care nu le putem nici învăța, nici dovedi. Mai degrabă, simțim aceste lucruri în noi; o experiență ce nu poate fi exprimată la exterior în termeni de dovezi. Pentru ca cei din jurul nostru să înțeleagă aceste lucruri, ei trebuie să le experimenteze în lăuntrul propriei lor ființe. Pavel spune: “Cristos trăiește în mine”, El trăiește chiar în esența ființei mele interioare. Este o savoare interioară care poate fi gustată doar trăind experiența de a-l avea pe Cristos trăind în noi. Oamenii vin la biserică. Ei își deschid gurile pentru a primi Împărtășania. Dau bani la biserică. Ascultă predica, aud cuvintele umile ale păstorului lor. Dar nu merg mai departe de atâta. Mai trebuie să experimenteze același sentiment pentru Cristos pe care l-a avut Pavel. Nu și-au armonizat viețile cu viața și voința lui Cristos. Ei nu înțeleg că omul poate deveni purtător de Cristos.

Pavel mai vorbește despre același subiect într-o altă epistolă a sa: “și dacă Cristos este în voi, trupul este mort pentru păcat; iar Duhul, viață pentru dreptate” (Romani 8,10). Cu alte cuvinte, dacă îi permitem lui Cristos să ne conducă viețile, să facă trupurile noastre templul Lui, atunci trupurile noastre vor fi moarte față de păcat, incapabile să comită păcatul. În timp ce, pe de altă parte, spiritul (omul spiritual) va trăi, se va mișca și ne va conduce spre dobândirea virtuții. În loc să permitem păcatului să ne conducă, ne vom supune voinței lui Cristos.

Voința lui Cristos – viața lui Cristos trăind în noi – nu este în contradicție sau incompatibilă cu viața noastră naturală. De fapt, doar atunci când reușim cu succes să ne armonizăm viața cu viața lui Cristos vom putea să progresăm atât în trup cât și în spirit. Predând Patrologie la seminar, am vorbit despre asceții și scriitorii bisericești din secolele al IV-lea și al V-lea dC – St. Antonie, Pahomie, cei doi Macarie, Arsenie și alții. Toți acești Părinți au trăit peste optzeci de ani. Unii vor veni cu vechea replică: “Păi ce au călugării de făcut toată ziua? Stau.” Doar un ignorant în ale istoriei monahismului poate să facă o astfel de afirmație. Dar nu este aici locul să resping această afirmație sau să iau apărarea călugăriei și să explic contribuția ei. Pentru moment să ne întrebăm deci: de ce trăiesc călugării atât de mult și de ce viața le este plină de rodnicie spirituală? Pur și simplu pentru că ei permit ca viețile să le fie conduse de Cristos. Ei retrăiesc în propriul trup cuvintele lui Pavel: “nu eu, ci Cristos trăiește în mine”.

Dragii mei, poate că duceți o viață înstărită, căreia nu îi mai lipsește nimic. Poate aveți toate lucrurile necesare și sunteți satisfăcuți de viața pe care o duceți. Dar dacă Cristos nu trăiește în trupurile voastre – oricât de satisfăcute ar fi ele de mâncare, hrană și haine – atunci cuvintele Sfântului Ioan din Apocalipsă, adresate îngerului Bisericii din Sardes, vi se aplică și vouă: “Știu faptele tale, că ai nume, că trăiești, dar ești mort” (3,1-2). Vegheați la viețile pe care le duceți. Deschideți ochii pentru a înțelege viața. Doar pentru că vă mișcați trupul sau alergați sau scoateți sunete nu înseamnă că sunteți cu adevărat vii. Adevărata viață este în Cristos; viața trăită de Pavel, de sfinții Bisericii, de toți bunii creștini de astăzi. Găsiți această viață, iubiții mei, cunoașteți-i bucuria și pacea, pentru ca și voi să sfârșiți zicând ca Pavel: “M-am răstignit împreună cu Cristos; și nu eu mai trăiesc, ci Cristos trăiește în mine”.

 

* * *

 

Pilda Semănătorului

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Domnul nostru Isus Hristos, împreună cu ucenicii săi, străbătea orașele și satele Palestinei, învățând și vindecând pe bolnavi. Mai totdeauna, învățătura Sa era întărită cu o minune nepătrunsă de mintea omenească. Doctorul ceresc vindeca pe bolnavi și trupește și sufletește. Astfel, orbii își căpătau vederea, surzii își căpătau auzul, muții vorbeau, iar ologii își căpătau umbletul. Pretutindeni, aceștia, după ce se vindecau, îl mărturiseau. Câștigase dragostea tuturor și toți voiau să-L asculte și să-L vadă.

La început, Mântuitorul învăța direct și atunci când aceste mulțimi s-au deprins cu felul învățăturii Sale, El a început să însoțească învățătura Sa cu pilde sau parabole, care nu sunt altceva decât mărgăritarele Sf. Evanghelii. Sub această formă, de povestiri ușoare, mulțimile primeau învățătura Sa cu mai multă înțelegere.

Din mulțimea parabolelor rostite de Mântuitorul, cea care se apropie mai mult de sufletul nostru, al tuturor, este Pilda Sămănătorului, din pericopa Sf. Evanghelii de astăzi, și pe care Mântuitorul a spus-o chiar la începutul propovăduirii Sale. Este una dintre cele mai frumoase pilde rostite de Mântuitorul Isus Hristos. Frumoasă, pentru că este simplă. Frumoasă, pentru că este luată din viața de toate zilele. Ea este o stare trăită de oricare muncitor agricol. Din ea se vede cât de mult prețuiește Mântuitorul ocupația noastră de bază, încât își aseamănă chemarea Sa cea mai înaltă cu munca “sămănătorului”.

Munca pe care o face sămănătorul pe ogorul său, o face și Mântuitorul, și Biserica întemeiată de El, pe ogorul sufletesc.

Tocmai pentru că noi toți am trăit această parabolă sub o formă sau alta, ea este atât de apropiată de sufletul nostru. Ea ne va ajuta să înțelegem mai bine munca pe câmpul sufletesc, exact aceeași muncă pe care o face plugarul pe ogorul său. El seamănă cu nădejde, ca și Biserica, fără a avea totdeauna și bucuria de a-și vedea rodul trudei lui, căci o mare parte din pământul în care seamănă e neproductiv, după cum arată și parabola: “Ieșit-a sămănătorul să semene sămânța sa și pe când semăna, unele semințe au căzut lângă drum și au venit păsările și le-au mâncat. Altele au căzut pe loc pietros, și dacă au răsărit, s-au uscat, pentru că nu aveau umezeală. Și altele au căzut în mijlocul spinilor și crescând, spinii le-au înăbușit. Altele au căzut pe pământ bun și au dat rod: una o sută, alta șaizeci. Cine are urechi de auzit, să audă” (Matei 13, 3-9).

Mântuitorul se folosește de forma simplă a pildei “sămănătorului”, pentru că “sămănătorul” este Dumnezeu. El, prin aleșii săi, a semănat în sufletul omenesc cuvântul cel bun și roditor de viață. Sămănători au fost profeții care, cu mână largă și suflet aprins, arătau calea spre Dumnezeu, dar numai puțini au mers pe calea arătată de ei. După ei, a venit chiar Fiul lui Dumnezeu, care a semănat cu mâna largă cuvântul Evangheliei, iar Biserica cea întemeiată de El de 20 de secole, face același lucru. Cu toate acestea, cuvântul Evangheliei în multe locuri a rămas fără rod, nu pentru că n-ar fi în el putere de rodire, ci din cauză că sufletul în care a căzut a fost fie bătut ca drumul, fie impropriu creșterii seminței celei bune. În zadar luminează soarele pentru cel care umblă cu ochii închiși, în zadar ai vorbi, oricât de frumos, pentru acela care se îndărătnicește și nu vrea să asculte; în zadar se predică și cuvântul evanghelic pentru acela care se împotrivește acesteia.

Pentru a îndrepta sufletele nu-i de ajuns sămânța sămănătorului, oricât de mare ar fi ea, nici numai frumusețea cuvântului, oricât de frumos ar fi el, ci mai e nevoie și de hotărâre din partea sufletului căruia i te adresezi de a asculta și a primi ceea ce-i oferi.

Sămănătorul iese și seamănă sămânța sa deopotrivă, dar nu rodește decât în măsura în care pământul este prielnic de rodire.

O sămânță, după cum ne spune parabola, a căzut în cale, a fost călcată și păsările cerului au mâncat-o. Precum este drumul, așa sunt și multe suflete bătătorite de multe gânduri rele, dorinți murdare și simțăminte josnice, așa că învățătura cea bună nu mai poate prinde rădăcină în ele. Cuvântul cel bun ajunge numai până la urechea unor astfel de ascultători, fără a putea pătrunde și în inimă, căci pe drumul ce duce de la ureche la inimă el este răpit de îndemnuri rele, de obiceiuri murdare și de simțăminte josnice și de înclinări de care sufletul său nu vrea să se lase, așa că învățătura cea bună nu prinde rădăcini.

Despre o altă sămânță se spune că a căzut pe pământ pietros și răsărind soarele, s-a uscat, fiindcă nu avea umezeală. Acest soi de pământ ne arată sufletele nestatornice și ușuratice, care ascultă predica Evangheliei, se însuflețesc pentru ea, dar rămân cu atât. Sunt oamenii care admiră frumusețea Evangheliei, frumusețea sfinților, admiră puterea de credință a mucenicilor, admiră roadele pe care le-a produs creștinismul în sufletele altora, dar ei nu se schimbă cu nimic. Entuziasmul lor este ca și focul de paie, care pe cât de repede se aprinde, pe atât de ușor trece și se stinge. Aceștia sunt oamenii care n-au puterea trebuitoare de a urma pe calea binelui – sămânța bună încolțește în astfel de suflete, dar rod nu aduce, fiindcă se usucă prea repede.

O altă sămânță, se spune, a căzut între spini și crescând spinii au înăbușit-o. Ca spinii sunt acele suflete în care îndemnurile cele rele cresc alături de cele bune întocmai cum cresc într-un strat nestingherite de nimeni buruienile alături de flori, până le înăbușă. Spinii sunt faptele trupului, despre care Sf. Apostol Pavel spune: slujirea idolilor (care în zilele noastre se manifestă prin atotputernicia banului), farmecele, vrăjbile, certurile, mâniile, dezbinările, pizmele, bețiile, desfrânările și cele asemenea acestora (Col. 5, 19-21), ca minciunile, înșelăciunile, îngâmfarea, necredința și altele asemenea lor, toate acestea sunt spini care înăbușă sămânța cea bună a vieții curate, o împiedică să aducă roadele sale. Cât de amărât este sufletul sămănătorului al cărui ogor a rămas neroditor! Cât de întristată este inima grădinarului care-și vede pomii pe care i-a îngrijit cu atâta gingășie rămânând fără rod! Cât de îngrijorat și trist este preotul care vede că lucrul său în câmpul sufletelor încredințate este fără rod! Cu atât mai îndurerat este Tatăl cel ceresc, văzând atâtea suflete fără rod în grădina Sa, care este Biserica.

Dar despre alte semințe se spune că au căzut pe pământ bun și au dat roade, una o sută, alta șaizeci, alta treizeci de boabe.

Istoria bisericească ne vorbește despre roadele minunate ce le-a dat cuvântul Evangheliei când a căzut în suflete primitoare.

Evanghelia a îmblânzit popoarele și le-a civilizat, ea a făcut ca sufletele părinților să fie mai duioase și mai pline de grijă pentru copii. Ea a făcut ca sufletele copiilor să fie mai pline de dragoste pentru părinți. Ea a închegat și cimentat viața de familie. Ea a înmuiat inimile celor puternici și le-a făcut mai înțelegătoare pentru cei lipsiți. Ea a făcut lumea capabilă de jertfă, ei i se datorează operele de binefacere. Ea a prefăcut pe păcătoși, ridicându-i până la treapta sfințeniei. Cât de bogate și frumoase sunt roadele cuvântului evanghelic care a căzut în sufletele primitoare! Cât de schimbată ar fi fața pământului, când sămânța cea bună ar cădea numai pe pământ bun, numai în suflete primitoare și lucrătoare! În vremea noastră, mai mult ca oricând, Mântuitorul strigă celor surzi să audă cuvântul lui Dumnezeu, celor ce dorm să se trezească, celor neînțelegători să înțeleagă, celor rătăciți să se întoarcă, celor păcătoși să se pocăiască. Strigă cu Scripturile, cu apostolii, cu Biserica, strigă tuturor, de orice vârstă, bătrânilor, tinerilor, bogaților, săracilor să-și aducă aminte și să primească “cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător”.

Să ne cercetăm conștiința și să vedem cu care dintre cele patru feluri de pământ, de care se vorbește în parabola sămănătorului, se poate asemăna sufletul nostru? Să ne gândim dacă vom avea cuvânt de dezvinovățire atunci când Dumnezeu ne va face socoteală despre viața de aici, care a fost fără rod. Să facem, dragii mei, ca în inima noastră să încolțească și să aducă roade sămânța cea bună, însutit. Faptele noastre să fie asemenea tămâiei mirositoare, să fie cheia de aur cu care să deschidem comoara cea de mare preț a bunătăților dumnezeiești și cu bucurie să auzim glasul Lui când va veni cu sfinții Săi îngeri: “Veniți binecuvântații Tatălui Meu, căci peste puține ați fost puși, peste multe vă voi pune”. Amin.

Text preluat de pe ADMD.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Iubirea riscă și câștigă

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Aceasta este una dintre puținele parabole pe care Isus o explică. Isus ne cheamă la o meditare atentă a cuvintelor Sale,în vederea convertirii inimilor noastre.

Isus se folosește de imaginea (tabloul) semănătorului care seamănă peste tot, pentru a ne face cunoscut că El dăruiește Cuvântul vieții tuturor oamenilor, din abundență.

Lipsa roadelor nu se poate pune pe seama unei sărace semănări. Sămânța este bună, iar semănătorul o seamănă din belșug. Diferența este dată de calitatea terenului, de capacitatea sa de a rodi.

Explicându-ne această pericopă, Isus ne arată felul în care trebuie să ascultăm Evanghelia.

Cele patru feluri de pământ sunt simbolul stărilor sufletești cu care primim Cuvântul. Sămânța căzută “pe cale” este inima rece, care nici nu vrea să asculte Evanghelia. Sămânța căzută în pământul “pietros” arată primirea superficială a Cuvântului, care nu reușește să încolțească. Este icoana omului care ascultă cu bucurie Evanghelia, dar neschimbându-și viața, ucide Vestea cea bună. Sămânța care încolțește între “spini” este Cuvântul Domnului care nu reușește să locuiască în inima omului, plină de preocupările și greutățile vieții. Sămânța căzută în pământul “roditor” este Cuvântul primit de inima bună. Este inima care știe să-și “ucidă” orgoliul propriu ca să aducă roadă pentru viața veșnică.

Observăm că semănătorul este generos în semănarea seminței (a Cuvântului). Isus ne învață că nu există nici un teren (inimă) care să fie nepregătit pentru a primi Cuvântul. Pământul este viața, inima fiecărui om, indiferent de cultura pe care acesta o are sau de etnia din care face parte. Drept urmare, Isus nu are intenția să facă o clasificare a oamenilor, în sensul că unii ar fi pământul bun (roditor) iar alții, cel rău (neroditor). De fapt, fiecare avem momente când putem spune că ne identificăm cu un fel de pământ sau cu altul: pietros, spinos, bătătorit sau roditor. Pericopa ne cheamă să primim Cuvântul și să avem grijă de El, căci și în vremea noastră – de cu dimineață – Domnul continuă să semene cuvântul Său în inimile oamenilor, până când va fi primit și va aduce roadă.

Semănatul – ocupația caracteristică țăranului – este un gest de speranță. Împrăștiind semințele, țăranul își face datoria fără ca să știe dacă vor încolți și câte roade vor aduce. El poate doar să pregătească cât mai bine pământul, dar nu poate prevedea eventualele piedici. Cum de se folosește imaginea nesigură de “roadă nesigură” a semănătorului, pentru a ne vorbi de Dumnezeu? Deoarece în “neputința” lui Dumnezeu înaintea refuzului oamenilor, se arată natura Sa, care este iubire. Iubirea Sa generoasă și abundentă depășește toată împotrivirea omului. Dumnezeu dorește colaborarea omului. Cuvântul Său, care este viață, îl dăruiește, nu îl impune.

Prin răbdarea de care semănătorul dă dovadă, Dumnezeu ne arată așteptarea îndelungată și iubirea necondiționată pe care o are față de noi, în vederea convertirii noastre. Semănând în toate tipurile de pământ, Dumnezeu arată că nu face deosebire între oameni, ci se adresează tuturor.

Evidențiind mai multe feluri de pământ, Evanghelia ne arată că nu este îndeajuns o inimă bună, ci sunt necesare roadele, însă la ele se ajunge cu răbdare și perseverență, practicând poruncile Domnului.

De ce Isus învață în parabole?

Parabola este un mod de a învăța pe alții cu ajutorul comparațiilor, folosindu-se de relatarea lucrurilor vizibile, cunoscute, de exemplele clare din viața cotidiană, pentru a vorbi de lucrurile invizibile ale Împărăției cerurilor. Prin urmare, cel care se folosește de parabole trebuie să cunoască viața concretă a lumii, dar și realitatea Împărăției. Astfel parabola pătrunde în inima mulțimii și o determină să mediteze la viața de apoi.

La terminarea povestirii, Isus, de obicei, nu explică parabolele, ci spune: “Cei care au urechi de auzit să audă“. Cu alte cuvinte invită ascultătorii, după ce au auzit povestirea, să încerce să o înțeleagă și să o practice. Iată că, fiecare om trebuie să depună un efort susținut, pentru a înțelege modul de a gândi al lui Dumnezeu.

Mulțimii îi plăcea acest mod de a predica, deoarece Isus arăta că se încrede în capacitatea lor de a înțelege. De fapt, Isus îi îndemna să învețe din experiența lor de viață, ca să nu se descurajeze în drumul către Împărăție.

Fraților! Observăm că parabola nu spune totul, ci invită omul să gândească și să-i descopere sensul. Omul descoperă mesajul pe care Dumnezeu dorește să i-l adreseze pornind de la propria-i experiență de viață. Dumnezeu dorește să fim creativi și înțelepți.

Adresându-se tuturor oamenilor care veniseră la El din toate părțile, Isus ne arată că nu alege pământul în funcție de oportunitate, de profit sau de conveniență. El a venit să mântuiască păcătoșii (cfr. Lc 5, 32), să vindece bolnavii (cfr. Lc 5, 31). Cuvintele Sale sunt adresate inclusiv dușmanilor celor mai răi și cu inimile cele mai împietrite.

De la “încrederea” și de la “optimismul” semănătorului, creștinii trebuie să învețe să-și însușească aceste sentimente în viața de zi cu zi: știind că Isus a biruit, ei trebuie să fie încrezători că și faptele lor bune vor aduce roadă, mai devreme sau mai târziu.

În ciuda ispitelor și a greutăților pe care un om le întâlnește în viața de pe pământ, la lumina pericopei acesteia, fiecare trebuie să înțeleagă că evanghelizarea, predicarea, facerea de bine nu sunt lucruri ușoare, căci omul bun – asemenea lui Isus – aduce roadă numai după ce mai înainte experimentează falimentul. La urma urmei, ceea ce contează este intrarea – împreună cu Isus cel Înviat – în Împărăția cerurilor. Amin.

 

* * *

 

Pilda Semănătorului

Autor: pr. Olimpiu Todorean
Copyright: ParohiaSfantulGheorghe.ro

Iubiți credincioși,

Sfântul Gerard, care era croitor înainte de a intra în mănăstire, atunci când lucra – spune povestea – la fiecare împunsătură exclama. “Doamne, te iubesc, salvează un suflet!”. Și Sfânta Tereza a Pruncului Isus, în ultimii ani de viață, atunci când boala s-a agravat, murmura: “Isuse, acest pas îl ofer pentru un misionar care, departe, în lume, trebuie să vestească Evanghelia și nu reușește. Ajută-l tu,! Doamne”.

Aceste exemple și multe altele, care se pot lua din viețile sfinților, ne reamintesc că noi, toți, putem și trebuie să fim semănători de multe rugăciuni, în particular acele mici, scurte, numite jagulatorii.

Natural, dacă în interiorul sufletului nostru nu există un izvor pur și cristalin, adică izvorul credinței, speranței și carității nu pot să vină afară jeturi de apă sau aceste invocații cunoscute cum ar fi: “Doamne, ajută”, “Doamne, acela pe care-l iubești este bolnav”, “Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului”, “Isuse, Fiul lui David, miluiește-mă” și atât de multe alte rugăciuni, simple, ușoare, arătate de părinții noștri, de cărți sau pe care le putem inventa spontan noi înșine, împinși de iubire. Dacă vom face astfel chiar dacă vin ani peste ani, dacă părul se albește și puterile scad și vin peste noi bolile, zilele noastre la fel ca multe alte câmpuri presărate cu rugăciuni, cu semințe bune și divine.

Ar fi frumos să-l imităm pe bunul Dumnezeu sau pe Domnul Isus-Dumnezeu întrupat, în misiunea sa de semănător, fiind și noi buni semănători, potrivit și pericopei evanghelice de astăzi. Dumnezeu seamănă întotdeauna, acesta fiind serviciul lui, am putea spune. Dar el nu a însămânțat numai atunci când Isus în mod fizic a fost pe pământ și a vorbit și acționat, ci și astăzi El continuă să acționeze, împrăștiind semințele binelui peste tot.

Domnul Dumnezeu seamănă și, dacă ciulești urechea și inima ta este disponibilă, ascultă, este Domnul care vrea să-ți spună ceva, pentru că nimic nu este din întâmplare, ci totul face parte dintr-un plan divin al Providenței. Dumnezeu este semănătorul care continuă să semene.

Și sămânța este întotdeauna bună, așa cum, de altfel, este și intenția bună a semănătorului. Dacă vreo sămânță nu produce, sau nu produce mult, sau nu produce întotdeauna, este pentru că inima omului este pământ bătut, este între pietre sau între spini, așa cum a explicat și Isus în Evanghelie.

De aceea, așa cum și Dumnezeu își face meseria în orice circumstanță, și noi să căutăm să-l imităm, semănând aceste scurte dar însuflețite rugăciuni care ne fac să trăim nu pe câmpii, ci pe înălțimi și între stele acolo unde suntem destinați să trăim.

Iubiți credincioși,

Să ne asumăm, începând de astăzi, cel puțin trei îndatoriri:

1. să primim Cuvântul lui Dumnezeu în pământ optim pentru ca să dea rod însutit în noi;

2. să colaborăm cu Domnul, semănând fără încetare și noi în sufletul nostru;

3. să-l imităm pe Tatăl ceresc, să semănăm și noi cuvântul său și iubirea sa în sufletele atâtora pe care îi întâlnim în drumul vieții noastre.

De ce trebuie să semănăm Cuvântul Domnului? Pentru că el este benefic precum ploaia (Is. 55, 10), este puternic precum ciocanul pe fierul înroșit (Ieremia 23, 29), este pătrunzător precum o spadă cu două tăișuri (Evrei 4, 12)

Și avem atât de multe ocazii, mult timp și multe persoane: rude, vecini, colegi… Dacă am fi buni semănători, dacă am avea mereu la noi sămânță de rezervă, dacă nu am fi avari, neglijenți, leneși, vom găsi multe posibilități să împrăștiem semințe spirituale în jurul nostru sau cel puțin dând mărturie cu propria viață despre Evanghelie! … Și astfel îl imităm pe Dumnezeu care continuă să acționeze și să vorbească pe pământ și în inima fiecărui om.

Să nu pierdem nici o ocazie de a spune și a face binele. Din păcate, noi ocaziile le irosim, sau le utilizăm contrar, spunem și facem răul, servindu-ne viciilor și egoismului nostru. Fecioara Maria a spus la Fatima că multe suflete se pierd pentru că nu este cine să se roage și să se sacrifice pentru ele, dar noi am putea adăuga că multe suflete merg în infern pentru că nu este cine să le spună lor un cuvânt bun, să le dea un sfat, să-i mângâie, să-i îndrepte, să le ierte vătămările, să le îndrepte greșelile. Ați recunoscut în aceste cuvinte, poate, faptele milei sufletești.

În concluzie, trebuie să semănăm continuu semințe bune în sufletele noastre și în jurul nostru, prin rugăciuni, în special scurte și fierbinți, prin cuvinte și prin fapte. Numai astfel ne putem așeza pe urmele lui Dumnezeu. Într-un oarecare sens îl ajutăm astfel pe Dumnezeu să împrăștie semințe supranaturale printre oameni pentru ca acestea să producă roade. Că Dumnezeu caută colaboratori este și faptul că Isus a chemat pe apostoli dându-le lor misiunea de: “a merge în toată lumea și a predica Evanghelia oricărei făpturi”.

Domnul ne cere, deci, ajutorul. Să nu fim muncitori trândavi, ci să continuăm a semăna binele: ceva tot va înflori și va da rod. Amin.

 

* * *

 

Pilda Semănătorului

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Deseori cuvântul omului joacă un rol important în viața fiecărei persoane. Nu o singură dată doar un simplu cuvânt adresat cu afecțiune, în timpul suferințelor, al experiențelor neplăcute sau disperării poate să constituie un balsam binefăcător pentru sufletul îndurerat și să rămână spre amintire pentru mulți ani.

Cuvântul atotputernic al lui Dumnezeu nu poate fi comparat cu nimic. «Cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și pătrunde până la despărțitura sufletului și a spiritului», – spune Sfânta Scriptură (Evrei 4, 12). Sfântul Pavel numește cuvântul lui Dumnezeu «Sabie spirituală»(Efeseni 6, 17).

Iată un om tânăr care se numea Saul mergea din Ierusalim spre îndepărtatul Damasc, pentru a-i prinde și a-i pedepsi pe creștini cu moartea. Pe drum i-a apărut pe neașteptate o lumină cerească și a auzit cuvintele: «Saule, Saule, de ce Mă prigonești?»(Fapte 9, 4). Cuvintele lui Isus au schimbat sufletul, inima și întreaga viață a lui Saul. Din cel mai aprig dușman al creștinilor a devenit “Vasul cel ales”, rămânând posterității marele Apostol Pavel.

Isus Hristos trece pe străzile orașului și vede un om, numit Matei, care ședea într-un loc de unde aduna dările poporului. Isus i-a spus: «Vino după Mine» (Matei 9, 9). Matei a renunțat la serviciul său de vameș, la casa, rudele și prietenii lui și a devenit Apostolul lui Hristos. Scurtele cuvinte: “Vino după Mine” au schimbat complet viața lui Matei.

Și altă dovadă a puterii Cuvântului: în Betania, un om mort de patru zile se afla în mormânt. Isus Hristos S-a apropiat de mormânt și a strigat cu voce puternică: «Lazăre, ieși afară»(Ioan 11, 43). Lazăr cel mort a înviat și a ieșit afară din mormânt. Cât este de puternic Cuvântul lui Dumnezeu!

În ziua Coborârii Spiritului Sfânt, Petru a predicat prima dată în viața lui Cuvântul lui Dumnezeu și trei mii de ascultători s-au botezat, au devenit discipoli ai lui Hristos (Fapte 2, 41). Predicarea Cuvântului lui Dumnezeu a dobândit lumea pentru Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu are o asemenea putere, încât acesta chiar și pe cei mai mari păcătoși îi cheamă la penitență, convertire și sfințenie.

Se poate naște întrebarea: “De ce în aceste timpuri nu putem vedea în jurul nostru reușita predicării Evangheliei, Căci în fiecare duminică și sărbătoare în biserici se citește și se predică Cuvântul lui Dumnezeu. Predicatorii explică cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul radioului, al televiziunii și totuși de ce nu este vizibilă influența personală a Cuvântului asupra vieții creștinilor? De ce mulți creștini se opresc doar la suprafața sensurilor Cuvântului și nu ajung să-L trăiască ? Pentru că multe milioane de creștini nu permit Cuvântului lui Dumnezeu să pătrundă în inima lor. În pericopa de astăzi Isus explică că sămânța, Cuvântul lui Dumnezeu, cade lângă drum sau pe pietre, sau printre spini și tocmai de aceea nu poate să fructifice. Există trei categorii de ascultători, care nu se folosesc de cuvântul lui Dumnezeu.

În primul rând, sunt creștinii nepăsători. Aceștia sunt aceia care au ascultat atent în Biserică Evanghelia și cuvântul predicării, dar se gândesc imediat la altceva. Ei nu se interesează de problemele care privesc sufletul și viața eternă. Ignoranța nu aduce foloase sufletului.

Există creștini cu inima împietrită și rece, asemănători cu solul pietros, în care sâmânța cuvântului lui Dumnezeu nu poate prinde rădăcini.

Sunt creștini cuprinși așa de mult de grijile acestei lumi, încât nu se mai gândesc la viața spirituală, nu se mai gândesc la nemurirea sufletului.

Mai există însă și suflete, care «cu inimă curată și bună ascultă cuvântul, îl păstrează și fructifică întru răbdare»(cf. Luca 8, 15), iar într-o astfel de categorie de ascultători ai cuvântului lui Dumnezeu suntem datori să ne aflăm și noi. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie meditat, trebuie primit în inimă și trebuie trăit. În primele secole ale creștinismului, credincioșii se grăbeau să participe la serviciile divine și ascultau cu bucurie predicile, care țineau uneori un timp îndelungat. În timpurile noastre predica, care nu ține mai mult de cincisprezece minute, deja este prea «lungă», iar ascultătorii privind la ceas devin nerăbdători așteptând momentul final rostit de preot: «Amin».

Apostolul Iacob ne oferă următoarea învățătură: «Faceți-vă împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători ai lui, amăgindu-vă pe voi înșivă. Căci dacă cineva este ascultător al cuvântului, iar nu și împlinitor, el seamănă cu omul care privește în oglindă fața firii sale: s-a privit pe sine și s-a dus și îndată a uitat ce fel era» (Iacob 1, 22-24). Să nu uităm, Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, este scris pentru fiecare dintre noi. Ascultând predicile, suntem datori să ni le însușim propunându-ne să facem totul pentru binele nostru sufletesc.

Vestitul general francez Bernel fusese crescut păgânește. El era deja colonel când își făcu întâia cuminecare; din acel moment fu creștin de toată lauda și se cuminecă în fiecare zi. Într-o adunare militară povesti cele ce urmează: “Fiind colonel în garnizoană la Montpellier, am fost invitat să cinez la Excelența sa Episcopul. După cină am avut o întrevedere cu el. I-am spus că încă nu mi-am făcut prima cuminecare. Episcopul se însărcină să-mi dea instrucția necesară, să mă pregătească și să-mi dea Preasfântul Sacrament. În acea zi am luat hotărârea de a mă cumineca în fiecare zi. Și mulțumită Domnului, n-a trecut nici o zi de atunci, fără să mă fi cuminecat; și eu atribui acestor cuminecări succesul pe care Dumnezeu mi-l dă în faptele mari ce le întreprind. Aș vrea să-mi descoper secretul lumii întregi, ca să îndemn și pe alții să facă la fel.

Și ce trebuie pentru așa ceva? Să fii în statul grației… Și nu e, oare,convenabil să trăiești în statul grației? Și dacă din întâmplare, ai făcut o greșală, n-ai la îndemână tribunalul penitenței, nefiind acesta stabilit decât numai pentru așa ceva? E o mare greșală să crezi că ai făcut mai bine un lucru, pentru că-l faci rar”.

Hristos ne învață: «Fericiți cei, care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el» (Luca 11, 28). Dumnezeu i se adresează Profetului Ieremia spunându-i: «Cuvântul Meu nu este el, oare, ca un foc, zice Domnul, ca un ciocan, care sfărâmă stânca» (Ier. 23, 29). Cuvântul lui Dumnezeu, asemenea unui foc mistuie în suflete răutatea și îndeamnă spre părere de rău, spre convertire. Cuvântul lui Dumnezeu, ca un ciocan sfarmă stânca viciilor dătătoare de păcate și atrage sufletul omului spre Hristos Dumnezeu. Milioane de păcătoși și-au schimbat viața devenind adevărați creștini, primind Cuvântul semănat în inimi și îngrijindu-l ca să fructifice pe deplin. Pentru a arăta omului, istoriei mântuirii că sensul parabolelor este la îndemâna tuturor și se cere doar simpla acceptare și trăire, Isus Hristos deseori își încheia predicile sale cu acele cuvinte care sunt la fel de actuale și pentru noi, oamenii contemporani: «Cine are urechi de auzit, să audă» (Luca 8, 8).

Rugăciune

O, Cuvinte al lui Dumnezeu… Te iubesc. Tu mă atragi. Tu ai venit pe pământ pribeag, ai vrut să suferi și să mori, pentru a ridica sufletele noastre până în sânul Preasfintei Treimi. Ridicându-te spre lumina de nepătruns în care ai locuit, ai vrut să rămâi în această vale de lacrimi, ascuns sub chipul pâinii…Tu vrei să mă hrănești cu dumnezeirea Ta, pe mine, o făptură sărmană care ar fi fost nimic dacă privirea Ta dumnezeiască nu m-ar fi înzestrat cu darul vieții.

O Isuse! Tu ne-ai iubit cu o nespusă noblețe… iar în semn de recunoștință față de generozitatea Ta, fie ca inima mea să nu se despartă niciodată de Tine, iar încrederea să-mi fie neclintită. Amin.

 

* * *

 

Ieșit-a semănătorul să semene sămânța sa

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

Fiecare cuvant din Sfanta Scriptura, in general si din Sfanta Evanghelie, in special, este o samanta care rodeste sau nu, depinde de ogorul in care ea a cazut dar si de modul in care este ingrijita udata si sapata pentru a-si putea da rodul. La fel si Isus, in aceasta parabola din Evanghelia pe care am ascultat-o astazi, accentul este pus tocmai pe ogorul in care seminta cade. Pentru ca, seminta, sa poata germina, ogorul trebuie sa fie unul bun, in caz contrar ea poate ajunge in multe locuri in care nu aduce rod si se pierde.

Isus spune ca:

1. O samanta a cazut langa drum incat nu a avut pamant unde sa intre pentru ca drumul este batatorit si de acolo au luat-o pasarile si au mancat-o;

La fel ca omul care aude cuvantul dar nu-l poate pastra in inima sa deoarece aceasta inima este ocupata cu alte griji care nu sunt hrana pentru suflet, cum ar fi; mandria, lipsa rugaciunii, refuzul sfintelor sacramente, etc. si la care omul le da o mai mare importanta decat sufletului.

2. Alta seminta a cazut pe piatra incat nu a avut unde sa-si dezvolte radacini pentru a rodi;

La fel ca omul care, auzind cuvantul lui Dumnezeu, il primeste cu mare bucurie, dar neavand radacina (nefiind pregatit) la prima ocazie se leapada de acest cuvant. Acesti oameni continua sa traiasca cu sentimente de ura, invidie si dusmanie in neajunsurile lor.

3. O alta parte a semnitei a cazut intre spini si din cauza desisiului nu poate sa se dezvolte;

La fel ca oameni care ar putea sa primeasca acest cuvant si chiar sa aiba posibilitatea de a-l inmulti, insa alte preocupari lumesti nu-l lasa sa primeasca cuvantul. Asa dupa cum un mare numar de idei bune si chiar actiuni laudabile, se opresc inainte de a se dezvolta.

4. Numai cea de a patra parte a semintei cade in pamantul bun unde poate sa aduca roada multa;

Adica acolo unde exista rugaciune multa, fapte bune si indurare, exista si Dumnezeu. Iar acolo unde este Dumnezeu exista si roada insutita.

Dupa ce spune aceste exemple, cu voce ridicata, subliniaza: “cine are urechi de auzit sa auda!” Cu alte cuvinte cine doreste sa-si intareasca credinta sa se apropie de Dumnezeu sa-si ia apa si hrana din invataturile sale si sa-si pliveasca inima de rautate, mandrie, dusmanie, razbunare, clevetiri si alte asemenea care-l trag inapoi, punand in locul acestora; rugaciunea, smerenia si faptele cele bune, virtutile, pe care le poate lua cu el si in vesnicie.

Din nefericire si noi, cu toate ca venim la Biserica, nu incercam sa fim ogorul cel bun si afanat in care cuvantul Domnului sa poata intra si sa-si faca rodul bine meritat. Si in acest fel se pot explica marile esecuri si neinpliniri ale multor familii crestine.

O alta neimplinire a acestei lumi este si cea prezisa de catre sfantul apostol Ioan in 1Io. 4,1: “multi prooroci mincinosi au iesit in lume…” Intradevar, in aceste zile multi se considera autentici lucratori in tarina Domnului, numai ca nu toti invata ceea ce Dumnezeu ne-a transmis prin sfinti apostoli si sfinti parinti ai Bisericii dealungul veacurilor, ci dau o interpretare, divinelor invataturi, in functie de interesele pe care acestea o urmaresc. Si ceea ce este si mai grav este faptul ca acesti “prooroci mincinosi” nu duc lipsa de adepti care sa-i urmeze.

Frate crestine, daca mintea ta nu ia aminte la cuvantul lui Dumnezeu din sfanta Evanghelie, la predica preotului si nu incearca sa inteleaga cele auzite, atunci este asemenea drumului din pilda acestei Evanghelii.

Iar daca ai venit sa asculti cuvantul lui Dumnezeu, nu cu scopul indreptari naravurilor tale rele si nici spre folosul sufletului tau, ci numai pentru a pandi stiinta preotului si priceperea sa oratorica. Sau numai sa vezi cine mai vine la biserica, chiar daca vei lua aminte si, poate vei reusi sa si intelegi cele auzite, esti doar piatra, fiindca inima ta nu are si aplicare spre ascultarea cuvantului evanghelic.

Daca auzi cuvantul lui Dumnezeu si ai dorinta si vointa de indreptare, insa iesind afara din Biserica, in loc sa meditezi la cele abia auzite, te afunzi imediat in placerile lumesti si te ineci in placerile trupului, esti ca pamantul plin de maracini (spinos). Si astfel, cuvantul lui Dumnezeu, devine fara de rod in tine.

Insa, daca auzind cuvantul lui Dumnezeu, gandul tau este drept, luarea aminte mare, evlavia multa si intelegandu-l te gandesti, deseori la el, incercand sa-l transpui mereu in viata acesta-ti va fi folositor si va face rod insutit de fapte bune, precum samanta cea cazuta in ogorul bun.

Prin urmare, cand veniti la sfanta Biserica, sa ascultati cuvantul lui Dumnezeu, sa nu fiti: nici drum, nici piatra si nici maracinis, ci sa faceti in asa fel ca inima voastra sa fie pamantul bun si curat, stiind ca Dumnezeu, care a facut pe om liber, milostiv fiind, vrea ca toti oameni sa se mantuiasca, dar fiind drept, pe nimeni nu obliga, ci doar cheama si indeamna. Iar mijlocul prin care face acest lucru este tocmai semanarea cuvantului sau, prin misiunea incredintata preotilor sai.

De aceea, pana in vremurile noastre, acest cuvant are puterea de a intoarce pe cei rataciti, de a indrepta pe cei pacatosi si de ai intari pe cei ce cred cu adevarat in el. Amin.

 

* * *

 

Dumnezeu Semănătorul

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Ziarul Lumina

Isus se afla în casa Sa din Capernaum (Matei 13, 3-9 și 18-23), nu departe de țărmul Mării Galileii. Pe țărm, mulțime multă aștepta cuvântul de învățătură. Isus s-a dus atunci și, ca să se poată face auzit și văzut, a urcat într-o corăbioară din care le-a vorbit mulțimilor despre împărăția cerurilor. Și pentru a le accesibiliza înțelesul tainei în discuție, El le-a rostit ad-hoc mai multe parabole: a semănătorului, a neghinei, a grăuntelui de muștar, a aluatului, a comorii ascunse, a mărgăritarului și a mrejei. Sfântul Evanghelist Marcu (4, 13-20) reține, în același context, doar trei dintre ele: a semănătorului, a spicului de grâu și a grăuntelui de muștar. Sfântul Evanghelist Luca redă doar parabola semănătorului (8, 5-15).

Interesantă este însă maniera de prezentare a parabolei semănătorului în interpretarea lucanică. El spune că, după ce Mântuitorul a fost uns cu mir de femeia păcătoasă în casa fariseului (Luca 7, 44-47), a făcut un excurs prin cetăți și prin sate, propovăduind și binevestind împărăția lui Dumnezeu, însoțit fiind de cei doisprezece și chiar de unele femei care au fost vindecate de Isus, printre care: Maria, numită Magdalena, din care scosese șapte demoni, Ioana, femeia lui Huza, care era unul dintre iconomii lui Irod, Suzana și multe altele care slujeau lui Hristos din avutul lor (Luca 8, 1-3).

Și adunându-se mulțime multă de prin toate cetățile, pârgă a noului popor a lui Dumnezeu, Isus le-a ținut o cuvântare țesută din parabole, mai ales că printre ei nu se aflau numai oameni de rând, am spune noi, oameni de bun- simț, ci și mulți cărturari și farisei. În acest context, El a preferat să le descopere taina împărăției lui Dumnezeu prin parabole, vorbire specifică orientalilor, pentru ca, “văzând, să nu vadă, și, auzind, să nu înțeleagă” (Luca 8, 10). Isus folosea adesea acest mod de a vorbi pentru că cei care se împotriveau învățăturii Lui nu erau vrednici să înțeleagă tainele împărăției lui Dumnezeu. Așa că beneficiari ai acestei revelații au fost “numai Apostolii” (Luca 8, 10), pe care Mântuitorul Însuși îi fericește, zicând: “Fericiți sunt ochii voștri, fiindcă văd, și urechile voastre, fiindcă aud. Căci adevărat grăiesc vouă, că mulți prooroci și drepți au dorit să vadă cele ce priviți voi, și n-au văzut, și să audă cele ce auziți voi, și n-au auzit” (Matei 13, 16-17). Această fericire este împlinirea profeției lui Maleahi, care zice: “Și vă vor ferici pe voi toate neamurile, pentru că voi v-ați făcut țarini dorite” (Maleahi 3, 12).

Cunoașterea pe care Isus le-o mijlocea celor simpli trebuie văzută ca o recompensă a osârdiei și sârguinței lor de a-L asculta și urma pe Hristos (Luca 11, 9). Spre deosebire de ei, ceilalți, spune Mântuitorul, “cu auzul aud și nu înțeleg și cu ochii văd și nu pricep” (Matei 13, 14). Afirmația Sa este axată pe o profeție vechi-testamentară, care zice: “Cu urechile veți auzi, dar nu veți înțelege, și cu ochii vă veți uita, dar nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a învârtoșat și cu urechile aude greu și ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile și cu inima să înțeleagă și să se întoarcă și eu să-i tămăduiesc pe ei” (Isaia 6, 9; Ieremia 5, 21; Iezechiel 12, 2). De remarcat este faptul că orice înțelegere a celor sfinte este darul lui Dumnezeu.

Parabola semănătorului nu vrea să evidențieze stângăcia cu care semănătorul și-a aruncat sămânța: “una a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o; alta a căzut pe piatră și, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală; alta a căzut între spini și spinii, crescând cu ea, au înăbușit-o; iar alta a căzut pe pământul cel bun și, crescând, a făcut rod însutit” (Luca 8, 5-9), ci atrage atenția asupra infertilității solului în care au căzut trei pătrimi din sămânța aruncată. Primele trei au mers până la o vreme, una murind înaintea celorlalte; doar cea aruncată în pământ bun a fost roditoare.

Exegeții vin cu detalii. Ei spun că semănătorul adus în discuția parabolei este Însuși Hristos, iar sămânța aruncată este cuvântul lui Dumnezeu, care “conține făgăduința vieții de acum și a celei viitoare” (I Timotei 4, 8). Cunoașterea lui Dumnezeu și a învățăturii Sale, a Sfintei Evanghelii, trebuie să rodească rodul minunat al virtuților, al dragostei și al sfințeniei în viața oamenilor.

Pământul în care s-a semănat este sufletul omului. Rodnicia acestui suflet este diferită, întocmai celor patru feluri de pământuri din parabolă. De multe ori pot apărea însă și surprize. Dacă locul pietros distruge rădăcina plantei, spinii distrug rodul acesteia. Semințele căzute între spini sunt asemenea celor care, “deși gustă din cuvântul lui Dumnezeu” (Evrei 1, 5), îl înăbușă cu grijile vieții, expresie a tuturor păcatelor. La ei se referă și profetul: “Urechile lor le-au îngroșat ca să nu audă legea Mea, nici cuvintele pe care le-a trimis Domnul Atotștiutorul” (Zaharia 7, 11). De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune că, “dacă o țarină rodește spini și ciulini, focul o arde” (Evrei 6, 8). Sigur, spusele apostolului erau ca o continuare a strigătului proorocului: “Arați-vă ogoare noi și nu mai semănați printre spini” (Ieremia 4, 3).

Hristos arată câtă risipă fac oamenii de cele spirituale, preocupându-se de cele lumești; trei părți din sămânța aruncată s-au irosit și numai a patra parte a căzut în pământ bun, rodind de o sută de ori mai mult, de șaizeci de ori și de treizeci de ori (Matei 13, 8), încât ne încredințează că a rodit și pentru pământul sterp și neroditor. De remarcat este faptul că, Mântuitorul, prin cuvintele Sale, a semănat Cuvântul lui Dumnezeu și în sufletul celui trândav, nesimțitor și ignorant, asemenea drumului bătătorit, și în sufletul celui nestatornic și nerâvnitor, asemenea pământului pietros, și chiar în sufletul celui bine intenționat inițial, dar robit de grijile vieții, asemenea pământului cu spini.

Diferența între oameni o face strădania lor. Chiar și pentru cei care se străduiesc este o gradare a reușitei. Fiecare va primi pe măsura dăruirii sale: pustnicul va primi o sută; monahul șaizeci, iar cel care a ales nunta cinstită treizeci, spune Sfântul Teofilact al Bulgariei.

Dumnezeu Se bucură pentru fiecare în parte: și pentru cel care aduce rod o sută și pentru cel cu șaizeci și pentru cel cu treizeci. Îi primește pe cei de pe urmă întocmai ca pe cei dintâi. De aceea, Dumnezeu le spune celor care au urechi de auzit și care vor să și audă că e dispus să-i primească și pe cei trândavi și pe cei împietriți și pe cei învolburați de grijile lumii. Singura condiție este aceea ca ei să accepte oferta. Mărturie stau “oamenii eliberați de păcate, robi lui Dumnezeu, având rodul lor în sfințenie, iar sfârșitul lor viață veșnică” (Romani 6, 22). Acum, să nu se creadă că semănatul s-a încheiat, ci el este în curs de desfășurare și, sigur, el va dura până la sfârșitul veacurilor. Și aceasta pentru că, Mântuitorul Isus Hristos, după Înălțarea Sa la cer, nu a neglijat ogorul Bisericii Sale, ci l-a încredințat Apostolilor, ierarhilor, preoților, secundați de apologeți și învățători. Aceasta este partea cea bună a pământului roditor. Ei sunt cei care au primit mandatul ca să vestească Evanghelia la toată zidirea, “aflată într-o acerbă foame după cuvântul lui Dumnezeu” (Amos 8, 11), învățându-i să păzească și să împlinească toată legea Evangheliei (Matei 28, 20; Marcu 16, 15). Ei sunt cei care au propovăduit și încă propovăduiesc în numele lui Hristos neamurilor, “ca și cum Însuși Hristos le-ar vorbi prin ei” (II Corinteni 5, 20). Creștinii adevărați – spune Sfântul Apostol Petru – sunt “născuți a doua oară, nu din sămânță stricăcioasă, ci din nestricăciune, prin cuvântul lui Dumnezeu, care rămâne în veac” (I Petru 1, 23). Despre cuvântul lui Dumnezeu, profetul Iezechiel spune că “are puterea de a învia chiar și pe cei morți” (37, 1-10).

Fie ca sămânța Cuvântului lui Dumnezeu să rodească în noi roadele bunătății, ale dreptății și ale dragostei prin care să putem dobândi împărăția lui Dumnezeu.

+ Calinic Botoșăneanul

 

* * *

 

Rostul vieții – primirea și rodirea cuvântului lui Dumnezeu

Autor: PF Daniel Ciobotea
Copyright: Ziarul Lumina

În Duminica a XXI-a după Rusalii, se citește la Sfânta Liturghie Pilda semănătorului, din Evanghelia după Sfântul Luca. În această pildă, Mântuitorul nostru Iisus Hristos vorbește despre un semănător și despre patru situații diferite în care au ajuns semințele aruncate de el pe pământ. Mai precis, Mântuitorul ne spune că dintre semințele aruncate în brazdă, una a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare de trecători, iar apoi păsările cerului au mâncat-o. A doua sămânță a căzut pe un loc pietros, a răsărit, dar, din lipsa umezelii, s-a uscat foarte curând. A treia sămânță a căzut între spini, a crescut împreună cu spinii, dar, în cele din urmă, a fost înăbușită de spini. A patra sămânță a căzut în pământul cel bun și “a făcut rod însutit”. După ce a spus această pildă, Mântuitorul Iisus Hristos a rostit cuvintele: “Cine are urechi de auzit să audă”.

Neputând să priceapă înțelesul sau mesajul acestei pilde, ucenicii au cerut să li se spună care este tâlcul ei, iar Mântuitorul, ascultându-le rugămintea, le-a dezvăluit înțelesul adânc al cuvintelor Sale. De obicei, Mântuitorul nu explică parabolele sau pildele Sale, lăsându-i pe cei ce le aud să ajungă ei înșiși la înțelesul lor duhovnicesc, pentru că toate parabolele sau pildele Lui au o mulțime de înțelesuri duhovnicești care se descoperă potrivit cu înțelepciunea, experiența și starea duhovnicească a ascultătorilor.

De această dată însă, Mântuitorul explică El Însuși pilda rostită, arătând că sămânța căzută lângă drum, călcată în picioare și apoi mâncată de păsările cerului, îi reprezintă pe acei oameni “care aud cuvântul, dar vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască”. Așadar, primul obstacol pe care-l întâmpină Semănătorul este diavolul, care ia din inima omului cuvântul lui Dumnezeu, binevestit de Biserică prin slujitorii ei, chiar înainte ca acesta să încolțească în sufletul celui ce-l ascultă. Adesea, oamenii înșelați de diavol spun: “cuvântul acesta nu mă privește pe mine”, “nu mai este actual pentru zilele noastre”, “nu-mi aduce nici un câștig, nu mă ajută în preocupările mele”. În multe feluri diavolul găsește motive ca să răpească din inima omului cuvântul Evangheliei. De multe ori, diavolul îi înșală pe oameni făcându-i nepăsători, indiferenți și repede uitători ai cuvintelor sfinte, încât “cuvântul intră printr-o ureche și iese prin cealaltă”, după cum se spune în popor.

“Călcarea în picioare” sau nesocotirea seminței căzute pe calea obiceiurilor rele împiedică inima omului să asculte cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Când Mântuitorul vorbește despre sămânța căzută la marginea drumului, spune că “păsările cerului au mâncat-o”, iar mai apoi, în tâlcuire spune: “Vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască”. Astfel, de la păsările cerului se trece la duhurile rele din văzduh, care împiedică pe oameni să primească Evanghelia mântuirii, după cum va spune mai târziu și Sfântul Apostol Pavel. (cf. Efeseni 6,12).

A doua categorie de oameni, descrisă simbolic de Mântuitorul prin sămânța care a căzut în loc pietros, sunt cei care, “auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar aceștia nu au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar în vreme de ispită se leapădă”. Avem de-a face în acest caz cu oamenii care primesc cu bucurie cuvântul Evangheliei și îl cultivă atât timp cât le merge bine, sunt sănătoși, au rezultate bune în activitatea cotidiană, câștigă bine, sunt bine văzuți de cei din jurul lor, sunt lăudați și apreciați. Când vine însă vremea de încercare, când vine prigoana împotriva Bisericii ori vin peste ei boli, suferințe, ispite, necazuri, unii se întreabă: “Ce rău am făcut eu ca să fiu pedepsit? Sunt unii mai răi decât mine și nu pățesc nimic!”. În felul acesta începe îndoiala, căreia îi urmează răzvrătirea, cârtirea și învinuirea lui Dumnezeu pentru încercările vieții. Așa se întâmplă că mulți oameni care erau evlavioși în copilărie, în tinerețe sau cât timp totul a mers bine în viața lor, își pierd mai apoi credința, nerezistând încercărilor. Entuziasmul lor de la început a ajutat să răsară sămânța cuvântului lui Dumnezeu în sufletul lor, dar credința care a răsărit repede nu a crescut suficient pentru a fi o credință statornică, perseverentă, bine înrădăcinată, ci a rămas o credință superficială, șovăielnică și ușor influențabilă de învățături înșelătoare și de credințe străine de Evanghelie. Prin urmare, cel care a fost drept-credincios până la o vreme, deodată, în vreme de ispită sau încercare se leapădă de adevărata credință, devine sectant sau chiar necredincios, adică ateu.

A treia categorie de oameni despre care vorbește Mântuitorul Iisus Hristos în pilda Sa sunt cei ce primesc cuvântul lui Dumnezeu, dar acesta nu ajunge să rodească deplin din cauza înăbușirii lui de preocupări înrobitoare: “Aceștia sunt cei care aud cuvântul, dar umblând sub povara grijilor, a bogățiilor și a plăcerilor vieții acesteia, se înăbușă și nu rodesc desăvârșit”. Aceștia sunt oamenii care nu mai găsesc timp să se roage dimineața și seara, pentru că au prea multe griji legate de lucruri trecătoare, și uită tocmai esențialul: legătura lor cu Dumnezeu – Izvorul vieții și al tuturor binefacerilor. Omul cu griji împovărătoare uită sfatul înțelept al poporului credincios: totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu!

Există mulți oameni care sunt atât de copleșiți de grijile lumești, încât nici nu se mai gândesc la rostul vieții lor pe pământ. Aceștia trăiesc sufocați de mulțimea evenimentelor, de goana după câștig, de grija de procurare a hranei, a îmbrăcămintei, a spațiului de locuit sau de grija permanentă de-a fi tot mai fericiți. Astfel, ei nu mai au timp pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu și a-l împlini în viață. Această înăbușire a vieții din cauza multelor griji pentru bunuri trecătoare îi face pe unii oameni să-și piardă nu numai credința, ci chiar și echilibrul vieții sănătoase.

În vreme de sărăcie, mai ales ca urmare a crizei economice și financiare, în vreme de boală și singurătate, grija sau teama pentru ziua de mâine și nesiguranța vieții îi fac pe unii oameni să cadă în deznădejde, însă oamenii credincioși, în astfel de vremuri, înmulțesc rugăciunea lor și intensifică legătura lor cu Biserica, pentru a primi ajutorul lui Dumnezeu.

Grijile prea multe pot, uneori, să întunece atât de mult orizontul vieții, încât unii oameni, de teamă să nu-și piardă avuția sau poziția lor socială, devin atât de preocupați numai de ei înșiși, încât ajung să nu mai creadă în Dumnezeu și să nu mai iubească pe nimeni, adică se dezumanizează. Ca atare, omul nu mai construiește viața sa mai întâi pe relația cu Dumnezeu – Dătătorul vieții și pe iubirea milostivă de aproapele, ci doar pe câștigul și consumul lucrurilor trecătoare și pe relații de profit.

Uneori este atât de mare tirania dorinței de îmbogățire cu lucruri trecătoare, încât omul nu mai găsește timp și loc în inimă pentru a aduna bogățiile netrecătoare, adică iubirea lui Dumnezeu și darurile spirituale ale acesteia, singurele care pot hrăni și odihni sufletul nostru. Când acumulăm numai bogății materiale în jurul nostru, golul din sufletul nostru se adâncește. Mântuitorul spune: “Adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură” (Matei 6, 20), referindu-se la comorile spirituale ale credinței și ale faptelor bune izvorâte din iubire smerită și milostivă. Acestea sunt bogățiile pe care ar trebui să le căutăm cu prioritate și apoi lucrurile materiale necesare hranei și îmbrăcămintei.

Evanghelia mai spune că în această categorie a oamenilor cu sufletul înăbușit de griji se numără și cei înrobiți de plăcerile vieții.

Sunt o mulțime de oameni care folosesc timpul sfârșitului de săptămână doar pentru relaxare și petreceri, mâncare multă și jocuri. Desigur, după o săptămână de muncă, clipele de destindere sunt bine-venite, însă odihna sau destinderea nu trebuie căutată cu prioritate în distracții fizice. Oamenii care merg duminica la biserică, mulțumindu-I lui Dumnezeu pentru binefacerile primite, rugându-se pentru sănătatea și mântuirea lor și a familiei lor, pentru toți cei neajutorați, primesc o pace, o bucurie și o odihnă deosebită, care-i întăresc și-i eliberează de povara grijilor acumulate în timpul săptămânii.

În cei aproape 18 ani de păstorire la Iași, am văzut adesea credincioși care veneau să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, având fața întunecată sau crispată de griji, de suferință, de necazuri. Însă, după ce se spovedeau, se rugau mult și se împărtășeau la Sfânta Liturghie, ieșeau afară din biserică având fața plină de o lumină care dădea mărturie despre pacea și bucuria sufletească pe care le aflaseră în rugăciune. Această pace sfântă, dobândită prin rugăciune, este vindecătoare și odihnitoare pentru suflet, o pace sfântă diferită de pacea convențională dintre puteri aflate în conflict, negociată și semnată pe hârtie. Pacea sfântă este pacea dăruită de Mântuitorul Iisus Hristos (cf. Ioan 14, 27), pacea duhovnicească, semn al refacerii legăturii de iubire a omului cu Dumnezeu. Dacă însă oamenii sunt înrobiți de plăcerile vieții, ei nu mai caută cu râvnă bucuriile duhovnicești, legătura cu Dumnezeu prin rugăciune, iertarea păcatelor prin spovedanie, pacea sufletească și bucuria care vin din prezența și lucrarea harului în sufletul omului. Dar cei ce cred în Dumnezeu Cel veșnic caută viața veșnică, lumina, iubirea și pacea Lui.

La sfârșitul Pildei semănătorului, din Evanghelia Duminicii a XXI-a după Rusalii, Mântuitorul ne spune că numai a patra sămânță a adus rod desăvârșit. Așadar, numai o pătrime dintre oameni fac roditor cuvântul lui Dumnezeu, adică învățătura Evangheliei lui Hristos, transmisă prin Biserica Sa. În acest înțeles, Hristos-Domnul tâlcuiește “pământul cel bun” în care a rodit sămânța ca fiind “inima curată și bună” a omului. Prin urmare, dacă inima nu este curată, ci întunecată de răutate și viclenie, ea nu poate fi roditoare. De aceea, noi rostim de multe ori în timpul Sfintei Liturghii aceste rugăciuni:“Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul și mă miluiește” ori “inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și cu duh stăpânitor mă întărește”. În acest sens, numai inima curată, sinceră și smerită, curățită prin lacrimile pocăinței și prin spovedanie, prin împărtășanie și prin fapta cea bună redevine “haina luminoasă” primită la Sfântul Botez.

Însă inima curată trebuie să fie și bună sau milostivă. În general există mulți oameni cu inimă curată, dar nu toți sunt milostivi; unii sunt evlavioși, dar zgârciți. Mântuitorul ne spune că “inima curată și bună” face roditor cuvântul lui Dumnezeu. Iar inima curată și bună se arată în cuvântul bun și fapta bună, în milostenia ajutorării omului aflat în nevoi materiale sau spirituale.

Așadar, inima curată și bună este starea duhovnicească a sufletului în care cuvântul mântuitor al Evangheliei lui Hristos devine roditor. Dar cine sunt cei mai cunoscuți oameni din categoria celor roditori duhovnicește întrucât au inimă curată și bună? Aceștia sunt mai întâi Sfinții Bisericii care au făcut roditor cuvântul lui Dumnezeu în viața lor, pentru că și-au curățit inima de păcate prin pocăință, au luminat-o și au sfințit-o prin post și rugăciune și au făcut-o bună sau milostivă prin fapte bune. Când un om este sincer și smerit, curat cu sufletul, bun și milostiv, el se aseamănă cu Dumnezeu Cel milostiv, Care “face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți” (Matei 5, 45). Însă sfântul nu este un om bun în mod aparent, adică având o bunătate calculată sau afișată de ochii lumii, ci sfântul are o bunătate statornică, permanentă, care a rodit în sufletul său prin har și credință, prin rugăciune și fapte bune.

Să ne ajute Dumnezeu să urmăm pilda sfinților pentru a face roditoare în noi lumina sfântă din Pilda semănătorului! Nu este suficient să dobândim multe cunoștințe, ci este nevoie și să săvârșim multe fapte ale bunătății. Foarte adesea, cunoaștem pe de rost cele mai importante texte din Sfânta Scriptură, dar nu le punem în practică, pentru că nu avem suficientă putere spirituală. Prin urmare, este necesar să cerem stăruitor ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos, Care a spus: “Fără Mine nu puteți face nimic”(Ioan 15, 5), adică nimic bun. În acest sens, noi, românii, când începem o lucrare, zicem: “Doamne, ajută-ne!”. De asemenea, chemăm în rugăciunile noastre și ajutorul sfinților. Văzând pilda sfinților și, mai ales, cerând ajutorul lor, primim o putere care face roditoare în viața noastră lumina Sfintei Evanghelii. Când Evanghelia vorbește despre “inima curată și bună“, adică despre inima roditoare, ea nu se referă la inima care pulsează sângele în corp fiind susținătoarea vieții trupești, ci la inimă în înțelesul de centru al vieții spirituale a omului credincios, în care se unește gândirea umană cu simțirea și voința umană pentru a conlucra cu harul Duhului Sfânt.

Să ne ajute Hristos Domnul și toți Sfinții Lui să avem inimă bună și curată, să sporim în dragostea față de Dumnezeu și de semenii noștri, să devenim milostivi și buni, spre slava lui Dumnezeu, cinstirea sfinților și mântuirea noastră! Amin.