Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica I-a după Crăciun – Sfânta Familie
Anul A (B, C)

Lecturi:
Sirah 3,2-6.12-14
Coloseni 3,12-21
Matei 2,13-15.19-23

Matei 2,13-15.19-23

După ce au plecat ei, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif și i-a zis: “Scoală-te, ia copilul și pe mama lui, fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune, pentru că Irod are de gând să caute copilul ca să-l ucidă”. Sculându-se, a luat copilul și pe mama lui în timpul nopții și a plecat în Egipt. A rămas acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a fost spus de Domnul prin profetul care zice: Din Egipt l-am chemat pe fiul meu. După ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif în Egipt și i-a spus: “Scoală-te, ia copilul și pe mama lui și mergi în țara lui Israel, pentru că au murit cei care căutau să ia viața copilului”. El s-a sculat, a luat copilul și pe mama lui și a intrat în țara lui Israel. Auzind că Arhelau domnea în Iudeea în locul tatălui său Irod, s-a temut să meargă acolo. Înștiințat în vis, s-a dus în părțile Galileii și a venit să locuiască în cetatea numită Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeți: “Se va chema Nazarinean”.

 

Autori

pr. Anton Dancă
volum colectiv ITRC
volum colectiv ITRC 2
pr. Alessandro Pronzato
pr. Anton Iștoc
pr. Petru Tamaș

 

* * *

 

Viața familiei în Domnul

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Biserica a fost inspirată când a pus solemnitatea Preasfintei Familii în prima duminică după Crăciun. Crăciunul ne dă prilejul să vorbim despre Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, despre pruncul Isus; Anul Nou ne oferă posibilitatea de a vorbi despre preacurata Maria ca născătoare de Dumnezeu; dar și sfântul Iosif a avut un rol de colaborator însemnat în opera răscumpărării, fiindcă lui i-a spus solul ceresc: Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, logodnica ta, deoarece ceea ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt (Mt 1,20-21). În acest fel l-a rânduit Dumnezeu drept cap al Preasfintei Familii. Vom înțelege mai bine măreția acestei Familii, dacă ne îndreptăm privirea spre capul ei.

Primii creștini aveau convingerea, după cum ne relatează sfântul Ambrozie (Car. II Ofic. c. 29) că lucrurile lor cele mai de preț pot fi păstrate în siguranță numai acolo unde Dumnezeu le încredințează pe ale sale: episcopilor și preoților. Evreii le încredințau preoților de la templul din Ierusalim. Obligația de a păstra un lucru încredințat are în sine ceva sfânt. Tatăl ceresc își încredințează Fiul preacuratei Maria; Sfântul Duh își încredințează mireasa sfântului Iosif; Isus se încredințează ambilor – lui Iosif și Mariei – spre a fi apărat, hrănit, îmbrăcat, învățat, crescut, obligându-se să le spună tată și mamă, să le fie supus și ascultător. În acest fel sfântul Iosif devine un paznic secret al tainelor mântuirii. În vederea împlinirii cu sfințenie a misiunii încredințate, Iosif a fost înzestrat în chip special de Creator cu o curăție trupească și sufletească vrednică de invidiat chiar și de îngerii care s-au angajat să-i slujească în împrejurările dificile ale vieții lui de pe pământ. Numai bogăția harurilor și plinătatea darurilor Duhului Sfânt l-au făcut bărbat drept.

Grija sfântului Iosif de a păstra comoara, curăția, harul și darurile prin care a devenit bărbat drept, l-au făcut vrednic de a fi capul Preasfintei Familii, de a se căsători cu cea mai curată dintre creaturi, cu Maria din Nazaret.

În orice Căsătorie care se încheie între doi tineri găsim trei lucruri: 1) contractul, înțelegerea; mai întâi se realizează verbal și apoi în scris, prin care cei doi decid în mod liber să-și aparțină unul altuia în mod exclusiv; 2) iubirea care cimentează contractul și 3) copilul care îi leagă pe ambii cel mai mult și care dă durabilitate iubirii.

Dacă luăm pe rând aceste trei elemente caracteristice oricărei Căsătorii și le aplicăm Sfintei Familii din Nazaret, observăm că toate au conlucrat la păstrarea fecioriei ambilor soți. Pentru unii este greu de înțeles acest lucru, fiindcă ne spune Sfânta Carte: Omul trupesc nu înțelege cele ce sunt ale Spiritului lui Dumnezeu (1Cor 2,14).

Găsim mai întâi contractul sfânt prin care Maria aparține lui Iosif și Iosif Mariei. Căsătoria lor a fost adevărată fiindcă ei s-au dăruit unul altuia și în scris, conform legii. Dar în ce chip? Ei și-au încredințat reciproc fecioria și asupra acestei curății și-au cedat dreptul mutual. Ce drept? Acela de a-și păstra unul altuia această virtute îngerească. Da, Maria avea dreptul și chiar obligația de a păstra fecioria lui Iosif, iar el avea dreptul și datoria de a păzi fecioria Mariei. Două feciorii se unesc pentru a se păstra în veci una pentru alta. Ele sunt ca doi aștri care nu se unesc decât prin lumina lor. Acesta este nodul acestei Căsătorii, care este cu atât mai puternic cu cât promisiunile pe care și le-au făcut erau mai inviolabile și mai sfinte.

Cine ne-ar putea descrie iubirea conjugală a acestor soți preafericiți? Căci flăcările iubirii sfintei feciorii sunt cu atât mai puternice cu cât sunt mai curate și mai libere de cătușele materiei. Focul sevei necurate, care arde în trupurile noastre, nu va putea niciodată să egaleze ardoarea și strălucirea flăcărilor iubirii curate. Când doi tineri se iubesc înainte de Căsătorie, când iubirea lor este curată și o dirijează spre un legământ sfânt, atâta timp cât n-a fost amestecată cu plăcerea trupească, ei găsesc atâta armonie, pace; găsesc atâtea scuze unul altuia în caz de greșeală; dar după Căsătorie, după ce iubirea sufletească s-a îmbrăcat cu zdreanța trupească, își găsesc reciproc o mulțime de greșeli și cu greu sunt înclinați să se ierte. Curăția îngerească a Mariei era obiectul sacru al inimii lui Iosif și curăția îngerească a lui Iosif era obiectul sacru al inimii Mariei. Și, cu cât se iubeau mai mult, cu atât virtutea încredințată spre pază le imprima un respect mai profund și divin. Putem spune cu toată certitudinea că n-a fost soț care să-și iubească mai mult soția ca Iosif; nici soție care să-și iubească mai mult soțul ca Maria. Căsătoria le-a făcut iubirea mai vie și mai curată.

Citim în viața sfântului Edmond de Canterbury că într-o zi, mânat de o dorință sfântă a sufletului, a intrat într-o biserică, s-a apropiat de altarul Neprihănitei și, scoțând din buzunar două verighete, a pus una în degetul statuii Maicii Domnului și alta în degetul său în semn de logodnă spirituală. Din acea clipă, mărturisește sfântul Edmond, n-am mai simțit în trupul meu nici o înclinație spre sexualitate. Dovada afirmației sale o avem până azi: deși mort în anul 1240, trupul său neputrezit se păstrează intact în biserica parohială din localitatea franceză Pontigny.

Admițând și părerea unor pioși autori, care susțin că sfântul Iosif ar fi fost zămislit fără de păcat, sau că s-a născut, datorită menirii lui, mai curat decât Ioan Botezătorul, pe care însuși Isus l-a numit înger, ne vom face o idee nespus de frumoasă despre viața Sfintei Familii.

Ne-a mai rămas acum să considerăm ceea ce este și mai minunat în sânul Sfintei Familii: rodul acestei căsătorii, pruncul.

Este adevărat, Iosif nu este decât purtătorul de grijă al lui Isus și nu a avut parte naturală la zămislirea lui, fiindcă așa a voit Dumnezeu să apară un nou fel de viață pe pământ, superioară celei de la începutul lumii bazată pe porunca Domnului: Creșteți și vă înmulțiți (Gen 1,28) prin faptul că amândoi vor forma un trup (Gen 2,24), fiindcă viața cea nouă apare prin puterea Duhului Sfânt într-un sân feciorelnic. De aceea spune sfântul Fulgențiu că Isus, ca om, este rodul, podoaba, prețul și răsplata sfintei feciorii. Dacă această curăție este bunul dumnezeieștii mame, ea este comoara și bunul sfântului Iosif. Ea îi aparține prin Căsătorie. Pentru aceasta la Buna-Vestire Maria nu voia să accepte să devină mamă, fiindcă fecioria ei aparținea, prin făgăduința verbală de la logodnă, sfântului Iosif și numai când îngerul Gabriel o asigură că va rămâne fecioară acceptă să devină mamă. Isus este fiul lui Iosif nu după trup, ci prin rânduială suprafirească – îi vei pune numele de Isus (Mt 1,21) -, prin afecțiune, prin dreptul contractual de la Căsătoria cu Maria. Sfântul Augustin zice: Din cauza acestei Căsătorii preacurate, amândoi, Iosif și Maria, au meritat să fie numiți părinții lui Isus.

Sfântul Iosif a fost model pentru Isus, nu numai de muncă, ci chiar de rugăciune și de respect în familie și în societate, ceea ce l-a ajutat să crească în înțelepciune, în har și în vârstă (cf Lc 2,40).

Un negustor credincios, în fiecare an de sărbătoarea Crăciunului dădea o masă bună unui copil, unei femei și unui bărbat. Toți trei fiind săraci. Prin aceasta voia să cinstească sfânta familie. În ceasul morții i-au apărut trei: pruncul Isus, Maria și Iosif, zicându-i: Pentru că ne-ai dat de mâncare în sărbătoarea Crăciunului, de acum încolo vei fi oaspetele nostru în paradis. Acest fapt îl amintea deseori sfântul Vincențiu Ferrer în predica sa de Crăciun.

Isuse, Marie, Iosife, în pace cu voi să-mi dau sufletul meu. Amin.

 

* * *

 

Sfânta Familie: Isus, Maria, Iosif

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

Acum câteva zile în urmă am celebrat împreună cu mare bucurie nașterea Mântuitorului. Această naștere a Mântuitorului lumii nu s-a petrecut între îngeri, în ceruri, departe de noi, ci în¬tre noi, între oameni. Iată pentru ce Biserica ne invită să privim astăzi la Sfânta Familie din Nazaret de la care putem învăța cum trebuie trăită viața de familie. Este bine cred, să ne dăm seama de adevăratul conținut al acestei sărbători. Este o sărbătoare a bucuriei și a speranței, a înnoirii vieții și a iubirii familiale. Este o sărbătoare actuală și foarte apropiată sufletelor noastre.

Mai mult ca niciodată, familia creștină trece astăzi prin momente de criză. Motivele sunt multe și, de cele mai multe ori, foarte dureroase. Dar, privind cu atenție la fa¬miliile care s-au destrămat, constatăm că două au fost moti¬vele care au generat această destrămare: în primul rând a lipsit respectul față de om, față de celălalt membru al fami¬liei. În al doilea rând, a lipsit prezența unei persoane: Dumnezeu. El nu a fost acceptat, pentru că deranja sau pentru că era un oaspete prea exigent față de dorințele lor.

Aceste două valori trebuie meditate cu inima și trebu¬ie trăite cu viața dacă voim ca familiile noastre să fie bine¬cuvântate de Domnul.

Prima lectură ne vorbește tocmai despre respect, și anume, despre respectul pe care copii îl datorează părinților. Autorul acestei lecturi pune în legătură acest respect cu ier¬tarea păcatelor, cu viața îndelungată și cu ascultarea rugăciunii fiilor de către Dumnezeu. Am putea spune că este o explicare mai pe larg a poruncii a patra a lui Dumnezeu: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine și să trăiești mult pe pământ.

Ce exemplu a oferit Isus oamenilor în această privință? Evangheliile ne spun că a fost supus părinților săi. Deși erau simpli oameni, Isus nu i-a disprețuit, nu a considerat că Maria și Iosif trebuiau să asculte de el. Dumnezeu ne arată prin cuvântul său și prin exemplul Fiului său că respectul față de părinți, dragostea față de ei este de o valoare deosebită în ochii săi. Tocmai de aceea Creatorul a sădit acest simță¬mânt natural în inimile tuturor oamenilor, și toți oamenii ar trebui să asculte de glasul acestei inimi.

Dar într-o familie sunt diferite persoane. Cine trebuie totuși să fie mai mare? Bărbatul? Femeia? Nici unul, nici celălalt, ci Dumnezeu. Aceasta înseamnă “a duce viața de familie în Domnul” – după expresia Sf. Paul din a doua lectură. Lui trebuie să-i fie fideli și soțul, și soția, și copiii. Cu toții sunt – spune același Sf. Paul – “preaiubiții lui Dumnezeu, îmbrăcați în dragoste”.

De ce folosește apostolul aceste cuvinte: “îmbrăcați în dragoste”? Pentru că unitatea familiei, blândețea, asculta¬rea și colaborarea reciprocă, puterea de a trece peste dife¬rite încercări, fecunditatea – toate izvorăsc din iubire. Ea este – sau ar trebui să fie – fundamentul familiei. Dar această iubire trebuie să fie matură, să fie creștină, să fie umană pe deplin. Pentru aceasta, ea trebuie să se alimenteze necontenit din iubirea față de Dumnezeu.

Uneori, viața oferă momente neprevăzute, când ini¬ma noastră este tulburată. Uneori ni se pare că interesele legi¬time ale familiei și ascultarea față de Dumnezeu vin în contra¬dicție. În astfel de momente, ni se pare că iubirea de fami¬lie și iubirea față de Dumnezeu sunt două lucruri diferite. Și totuși, ele trebuie să fie o singură iubire, o singură viață. Ce ne învață Dumnezeu să facem în astfel de situații? Să ne rugăm.

Dacă citim cu atenție în Biblie, vom descoperi un lucru interesant, care ne pune pe gânduri: care este primul loc pe care ni-l indică Dumnezeu ca să ne rugăm? Templul? Deșertul? Munții? Nu. Primul loc de rugăciune pentru Dumnezeu este casa, este familia. Când te rogi, ne spune Isus, intră în casa ta. La fel și în Vechiul Testament, Dumnezeu i-a învățat pe evrei să se roage astfel. “Poruncile pe care ți le dau astăzi, scrie în cartea Deuteronomului – să ți se fixeze în inimă; să le repeți cu fiii tăi; să vorbești de ele când vei ședea în casa ta; când vei merge pe drum, când te vei culca și când te vei scula; să le scrii pe stâlpii casei tale și pe ușile tale”.

Dacă familia este unită în rugăciune, ea devine – cum spune Papa Ioan Paul II, și deseori a repetat această expresie – “un sanctuar de iubire”. Adică devine o mică Biseri¬că, prima Biserica, în care părinții îi educă pe fiii lor în credință.

Ce efecte are o asemenea prezență a lui Dumnezeu, accep¬tată și trăită în familie? Familia Sfântă ne dă răspunsul la această întrebare: acolo unde este prezent Dumnezeu, familia crește în dialog, în înțelegere și în unitate. În evanghelia pe care am ascultat-o vedem că Maria și Iosif sunt adesea puși în dificultate. Greutățile au apărut încă de la nașterea lui Isus, în sărăcie și printre străini. Acum, de teama lui Irod, ei trebuie să fugă în Egipt, să străbată un drum în miez de noapte, pentru a scăpa viața pruncului. Și toată viața lor a fost o luptă continuă cu prejudecățile sociale, cu greutățile sărăciei și ale muncii grele; cu neînțelegerea din partea ce¬lorlalți evrei… Nici atunci și nici astăzi, viața de familie nu este o viață romantică, o viață ușoară. Dar atunci când a¬par încercările, care este atitudinea Mariei și a lui Iosif? Încearcă să depășească aceste încercări cu ajutorul lui Dum¬nezeu, fiind atenți permanenți la vocea lui. Această voce le arată drumul și le liniștește inima.

Unde putem noi astăzi să ascultăm această voce? Mai întâi, în conștiința noastră; apoi, în cuvântul lui Dumnezeu prezent în Biblie; alteori chiar în prietenii adevărați care ne vor binele. Dumnezeu ajută de obicei prin oameni; acest lucru este foarte adevărat.

În plus, mai observăm că Maria și Iosif rămân permanent uniți, nu se despart niciodată, ci totdeauna unde este unul este și celălalt. Ei au fost uniți în viața de zi cu zi, pen¬tru că mai înainte de toate, erau uniți în rugăciune.

În timpurile actuale, tot mai mulți tineri gândesc că familia nu mai este la modă, sau că viața de familie nu are nici o valoare; iar alți oameni încearcă chiar să distrugă familiile care încearcă să trăiască în înțelegere…

În fața acestor idei, se pune întrebarea: oare pentru ce Tatăl ceresc a ales familia ca locul unde fiul său să crească în înțelepciune și har? Nici măcar pentru fiul său Dumnezeu nu a găsit ceva mai bun decât căldura unui cămin părintesc și dragostea părinților.

Poate că de importanța unei familii în viața umană nu-și dau totdeauna seama cei care au avut această fericire în co¬pilăria lor. Dar cei care nu au avut parte de aceasta, cu siguranță că resimt din plin această lipsă.

Astăzi să ne gândim mai mult la familiile noastre. Să devenim mai sensibili față de importanța și rolul unei familii bune în viața omului și să mulțumim lui Dumnezeu pentru darul acestei familii. În același timp, să încercăm să-i ajutăm și pe alții – tineri sau familii destrămate ¬pentru a afla calea care duce la împăcare și dragoste.

Către Sf. Familie se înalță rugăciunea noastră pentru ca, găsind în ea un model de viață, și în familiile noastre să înflorească aceleași virtuți și aceeași iubire.

Corneliu Berea

 

* * *

 

Sfânta Familie: Isus, Maria, Iosif

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

Viața noastră, alcătuită în cea mai mare parte din activități intelectuale sau fizice, conține și momente care ne ajută să-i redescoperim semnificațiile mai profunde. Acestea devin spațiul în care normalul evenimentelor cotidiene este întrerupt, dar în același timp explicat, alimentat și trăit mai intens: sărbătorile.

În această perioadă în care bucuria Crăciunului este prezentă în sufletele noastre, Biserica ne propune sărbătoarea Sfintei Familii din Nazaret: Isus, Maria și Iosif. Rugăciunea zilei menționează un aspect important al acestei sărbători; Sfânta Familie este propusă ca “un strălucit exemplu de viață” pentru familiile de astăzi.

În acest moment poate apărea spontan întrebarea: oare nu se compară ceea ce nu poate fi comparat? Condițiile culturale și sociale care erau în urmă cu aproximativ două mii de ani nu mai sunt prezente astăzi. De asemenea, situația interpersonală din Sfânta Familie, mai concret raportul iozefin dintre Maria și Iosif nu este confirmat în căsătoriile actuale. Așadar, ce poate să însemne “un strălucit exemplu de viață”?

Acestor întrebări încercăm să le răspundem pornind de la situația actuală a familiei în lumina textelor propuse de Liturgia Cuvântului. Analizând situația în care trăiește familia astăzi, observăm că ea traversează momente dificile. Cuplurile umane sunt amenințate atât din exterior, prin ideologii promovate de mass-media sau de practici inumane care sunt uneori legiferate (avort, divorț, homosexualitate, eutanasie), dar și din interior, prin atâtea certuri între soți, între copii, ori lipsa respectului interpersonal.

Atmosfera care ar trebui să fie alimentată în interiorul unei familii creștine ne este descrisă de prima lectură. Ben Sirah insistă asupra respectului și onoarei, două elemente esențiale pentru un climat calm între membrii aceleiași familii. Respectul față de părinți nu este prezentat ca o educație sau ca o convenție socială la care se poate ajunge mai mult prin pedepse, ci ca o voință a lui Dumnezeu. Motivația fundamentală a datoriilor pe care le au copiii față de părinți este raportată la atitudinea de iubire și devotament față de Autorul vieții: “Cine ascultă de Domnul face bucurie mamei sale” (Sir 3,7). Ben Sirah propune numai două moduri în care pot fi cinstiți părinții: slujirea și ajutorul la bătrânețe. Cel care a înțeles valoarea transcendentală a iubirii nu mai are nevoie de multe sfaturi. Este deosebit de semnificativ îndemnul de a-i ajuta pe bătrâni atunci când le slăbesc puterile fizice sau facultățile mintale. Aceasta constituie pentru copii o ocazie de a da părinților ceea ce au primit atunci când erau mici. Dumnezeu cere respect și iubire între componenții unei familii. Aceste virtuți erau prezente în Sfânta Familie prin care Mesia a voit să-și înceapă misiunea răscumpărătoare. Prima realitate pe care Isus a sfințit-o cu prezența sa a fost o familie. La Nazaret Isus a petrecut treizeci de ani alături de Maria și Iosif, iar pentru activitatea sa publică a rezervat numai trei ani.

Fragmentul evanghelic propus spre reflecție în această sărbătoare ne prezintă persecuția pe care Irod a declanșat-o împotriva lui Isus. Sfânta Familie este nevoită să fugă și să se stabilească în Egipt până la moartea lui Irod. Citită într-o cheie teologică, relatarea evidențiază că Isus, chiar de la cea mai mică vârstă retrăiește în sine experiența antică a exilului trăit în Egipt de poporul lui Israel. Din această lungă istorie întretăiată de durere și speranță, de sclavie și de eliberare, Isus devine noul Moise, conducătorul noului popor al Legământului, Mântuitorul definitiv al omenirii îndepărtate de Dumnezeu. În fața primejdiei care amenința viața lui Isus, cuvântul lui Dumnezeu, personificat prin îngerul care-i apare lui Iosif în somn, devine regulă supremă pentru Familia Sfântă. În el, Maria și Iosif găsesc tărie pentru momentele dificile. Atunci când îngerul l-a anunțat pe Iosif că trebuie să fugă de mânia lui Irod, el nu a încercat să se salveze numai pe sine, dar a luat copilul și pe mama lui și a mers în Egipt. Este un fapt din care reiese acea iubire dezinteresată care strălucește în familia din Nazaret, iubire care nu lasă loc egoismului sau disprețului față de celălalt.

Despre această iubire dezinteresată ne vorbește și sfântul Paul în fragmentul din Scrisoarea către Coloseni: “Mai presus de toate îmbrăcați-vă cu dragoste, căci ea este legătura desăvârșirii” (Col 3,14). Această iubire care se alimentează în creștin din iubirea infinită a lui Dumnezeu pentru noi, generează milă, bunătate, umilință, blândețe. Ea ne conduce la acceptarea altora și la iertarea reciprocă. Uniți în dragoste, soții creștini regăsesc relația de iubire fără asprime, așa cum se cuvine în Domnul.

Într-o comunitate creștină trăia un om, Alexandru, care era renumit pentru virtuțile personale, dar și pentru liniștea și pacea care domneau în familia sa. Într-o zi, un prieten, Iulian, i se adresează: “Alexandru, aș vrea să te întreb ceva”. “Spune”, i-a răspuns celălalt. “Cum se face că nu te cerți niciodată cu soția ta?” Fără a se gândi prea mult, Alexandru îi răspunse: “În momentele de ispită, eu sunt surd, iar femeia mută. Și așa stăm până trece ispita. Când am fost supărați, repede ne-am împăcat în Domnul, înainte de a ajunge diavolul între noi”. “Bună metodă!” – a constatat Iulian. “Dar cum ai reușit să-ți educi copiii atât de bine?” “Foarte ușor!” “Pe cel dintâi l-am învățat eu să se supună sfaturilor mele, cel de-al doilea a învățat de la primul, al treilea de la cei dinainte și așa mai departe până la cel din urmă. Iar eu” – sfârși Alexandru – “am învățat de la tata”.

Probabil că relatarea pe care am expus-o ar putea să-l facă pe unul sau pe altul dintre noi să afirme: “E doar o poveste! Așa ceva nu e posibil!” Totuși, povestirea conține elemente care ne privesc pe fiecare. Cei care trăiți viața de căsătorie, să nu uitați nici o clipă că activitățile bune din familie pot edifica, iar cele rele pot scandaliza pe cineva. De educația copiilor suntem răspunzători toți: părinții, educatorii, persoanele consacrate. O educație făcută bine este o contribuție pe care o aducem la progresul spiritual al Bisericii și al societății.

Dacă o familie creștină vrea să promoveze comuniunea dintre membrii ei, în primul moment trebuie să facă zilnic experiența rugăciunii în comun. În al doilea moment, comuniunea în rugăciune conduce familia la comuniunea euharistică. Papa Ioan Paul al II-lea afirmă că “Euharistia este izvorul căsătoriei creștine. (…) Euharistia este sursa carității. În darul euharistic al carității, familia creștină își găsește fundamentul și sufletul comuniunii și al misiunii sale” (Familiaris Consortio 57; cf. 59).

Participând la această sfântă liturghie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile pe care le-a dăruit familiilor noastre și să-i cerem harul ca și între noi să crească virtuțile pe care le întâlnim în Sfânta Familie.

Ion Riba

 

* * *

 

Exil forțat și exil ca experiență de libertate

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

O cale dureroasă

Pagina din Matei ne prezintă familia din Nazaret pe calea dureroasă a exilului. Iosif, Maria și Isus trăiesc condiția dramatică a refugiaților. Parcurg un drum care, în anumit sens, anticipează pe cel al Calvarului. Cărțile apocrife, cu povestirile lor legendare, încearcă să facă să înflorească acel drum cu multe episoade patetice și miraculoase. Dar fantezia nu reușește, în acest caz, să îndulcească realitatea care a trebuit să fie aspră, amară, dominată de nesiguranță, de frică și incertitudine.

Multe familii, astăzi, se pot recunoaște în aceeași situație. Războaie, persecuții politice, rasism, mizerie, foame, rup și tulbură crud un număr mereu crescând de familii, ale căror membri sunt constrânși să ducă o existență precară, amenințată, umilită. În țări îndepărtate, chiar și când găsesc de lucru, nu află totdeauna o adevărată primire, omenie, respect, recunoașterea demnității lor, prețuirea valorilor pe care ei le poartă. Și foarte adesea trebuie să facă conturile cu ostilitate, prejudecăți, suspiciuni, marginalizare. Visele se spulberă repede la suflul înghețat al situațiilor insuportabile, al atitudinilor meschine, al dificultăților de netrecut. Viitorul apare mereu mai nesigur.

Astăzi, dincolo de o ușoară emoție în fața iconiței cu Sfânta Familie înzestrată cu un măgăruș (cu un aer puțin devot), și escortată de îngeri care zboară, ar fi de folos să ne punem de acord cu drama înfricoșătoare a atâtor imigranți, deportați, refugiați, de toate victimele egoismului, refuzului și exploatării. Așteptarea, în țara exilului, devine interminabilă. Timpul trece mult mai încet. Noaptea pare că nu se mai sfârșește. Să nu agravăm sensul inevitabil de străinătate, de exil, cu lipsa de înțelegere și duritatea inimii. Banii – adesea foarte puțini și câștigați cu trudă – nu vor mai reuși să compenseze uscăciunea sentimentelor.

Cale de eliberare

Dar, pentru fiecare dintre noi, poate fi și un exil văzut ca o experiență de libertate. Este vorba de a observa tot ceea ce, în societatea de astăzi, reprezintă o amenințare a persoanei, vieții, libertății, spiritului, a însăși familiei. Este vorba de a salva valorile cele mai prețioase. A refuza ideea de a îndoi șira spinării, de a fi resemnați, de a suporta condiționările și manipulările cele mai mincinoase ale propagandei, de a accepta mutilările cele mai rușinoase ale idealurilor noastre, de a masca propria personalitate, de a falsifica identitatea noastră creștină, de a abandona conștiința noastră, de a renunța la gândire.

Este vorba de a păstra în ochi lumina patriei adevărate, a unei lumi diferite, a unui fel de a trăi demn de om. Pentru Iosif este vorba mai ales de a fi “om al visurilor”, care acceptă intervenția de sus, este sensibil la o solicitare care îl împinge să plece, face loc la o voce care îi spune: “Du-te în altă parte… nu te lăsa închis… nu te lăsa prins… fungi în larg… nu sta pe un teren meschin… vezi că este cineva care ar vrea să te aresteze…”

Creștinul, deși face parte din lume, stă la distanță de o anumită lume de aparență, lipsită de însemnătate, de abuzul de putere. Și “în altă parte” față de mode, ideologii, polemicile cele mai neghioabe, de competițiile demente, de conformisme, de consensuri ușoare. Păstrează intactă în inimă chemarea către o “țară spațioasă”, țara cântecului și a poeziei și a gratuității, unde se gustă roadele păcii, ale armoniei, respectului, prieteniei dezinteresate. Țara unde fiecare poate să fie el însuși, în adevărul propriei ființe, în comuniune cu Dumnezeu și cu alții, unde sunt înlăturate barierele egoismului, particularităților, intoleranțelor.

Cristos, care de copil a fost un exilat, va spune: “Eu sunt calea” (Ioan 14,6). Și calea care duce la Împărăție, poate fi chiar calea exilului, a înstrăinării față de un anumit mod artificial, zgomotos, decăzut, în care bazele cele mai zdruncinate sunt ținute în picioare de violență și minciună. Pentru cel credincios, atunci, calea exilului poate fi aceea a unei fugi de toate sclaviile, cu voința și cu nerăbdarea unui exod neîncetat.

Lacrimile exilaților

…Și pot să fie și exilați în interiorul familiei. Cei în vârstă, de exemplu. Fragmentul din Sirah, care repetă chemarea la observarea poruncii a patra, ne lasă să întrevedem și această față nu prea plăcută a realității. Este problema de a “cinsti”, nu numai de a suporta. Și cred că nimeni nu are obrăznicia de a traduce cuvântul “a cinsti” cu “a se debarasa”, a ignora sau aranjarea într-un fel (comod pentru noi) a unei prezențe plictisitoare. A cinsti înseamnă a recunoaște valoarea, caracterul sacru al unei persoane, independent de faptul dacă mâinile sale sunt în stare sau nu de a oferi servicii, să asigure haine sau bani.

“Fiule, vino în ajutorul tatălui tău la bătrânețe, / să nu-l întristezi în timpul vieții sale. / Chiar dacă și-ar pierde înțelepciunea, compătimește-l / Și nu-l disprețui, cât timp ești în putere…” Da, chiar dacă își pierde mintea, nu trebuie să iasă din inima ta. Delicatețea pentru cei mai slabi poate deveni un sprijin mai solid al familiei. Atenția plină de grijă față de cel care nu produce, nu câștigă, nu este productiv, dimpotrivă absoarbe timp și energie, poate reprezenta o investiție mai rentabilă, pe un alt plan.

Dacă păcatele – cum ne avertizează tot Sirah – sunt “ispășite” prin pietatea arătată față de părinții în vârstă, cum vor fi ispășite păcatele comise împotriva lor, ofensele față de bătrânețea lor, umilirile pricinuite, indiferența și nesocotința față de slăbiciunea lor lipsită de apărare? Cu remușcarea, poate? Da, fără îndoială mulți dintre noi cultivă aceste remușcări chinuitoare dar târzii. Remușcările însă ar fi de folos să le avem înainte… Remușcările cele mai eficace, de fapt, sunt acelea care ne împiedică de a săvârși neghiobii și ticăloșii. Remușcările cele mai necesare sunt acelea care ne feresc să avem remușcări “după”.

“Pietatea față de tată nu va fi uitată…” Dar pentru ca Dumnezeu să nu uite, să țină cont de pietatea noastră, este necesar să exercităm, la rândul nostru, memoria. Spun, memoria celor vii. Adesea cei în vârstă pierd memoria. Și se necăjesc pentru aceasta. Se simt descurajați. Din păcate sunt atâția tineri care “uită”. Și nu se preocupă de asta. Mie îmi plac mormintele acoperite cu flori (unele cimitire din Elveția oferă o privire generală care mă lasă de fiecare dată uimit). Dar ar trebui ca florile să ajungă și în mâinile “inutile” (inutile după o mentalitate proastă, eficientă). Și ar trebui să ne dăm seama că iubirea cea mai convingătoare nu este cea care face să vărsăm lacrimi pe mormântul celui drag care s-a stins, ci aceea care se străduiește ca ele să nu apară pe ochii celor vii.

Când caritatea moare în exil se stinge și adevărul

Primirea este tema care stă la baza liturgiei de astăzi (primirea unui marginalizat și care este considerat un străin; primirea celor în vârstă și a celor slabi în ambientul familiar; primirea chemărilor de sus pentru un drum de eliberare de orice sclavie și pentru salvarea valorilor amenințate). Primirea, în fragmentul din scrisoarea către Coloseni (a doua lectură) se lărgește de la marginile familiei până la îmbrățișarea unei perspective comunitare, ecleziale.

Paul subliniază unele modalități practice. Mai ales o pune în legătură cu un eveniment fundamental: comportamentul lui Cristos, în privința noastră, care determină relații noi între oameni. Este imposibil să comentăm întreaga pagină. Mă limitez să subliniez o frază esențială: “Mai presus de toate să fie caritatea, care este legătura perfecțiunii”. Anumite comportamente, anumite polemici – trecute sau recente – în interiorul Bisericii, nu au arătat desigur acest tip de preocupare. Pare dimpotrivă că practica s-a sfârșit prin a interpreta textul pe dos: la baza tuturor să fie caritatea. Necazul este că, în anumite cazuri, caritatea nu se află nici la bază. A dispărut de tot.

Totuși cuvintele creștinului, dacă nu sunt cuvinte de caritate, nu sunt nici cuvinte creștine. Dacă mărturia pe care o dau cei credincioși, în orice circumstanță, nu este o mărturie de iubire, de respect, de blândețe, devine motiv de scandal. Și nu este nici o cauză sfântă care să justifice pierderea simțului adevărului, chiar și față de “dușmani” (care uneori sunt de-a dreptul frați în credință!). Un adevăr care nu este însoțit de iubire, și nu este susținută cu armele iubirii, nu mai este un adevăr creștin, nu are nimic comun cu evanghelia. Dacă moare iubirea, moare împreună cu ea și adevărul. Cele două, de fapt, și-au jurat fidelitate reciprocă.

 

* * *

 

Sfânta Familie

Autor: pr. Anton Iștoc
Copyright: Predici.cnet.ro

Ne plângem de multe ori că în viață întâlnim foarte multe dificultăți, neplăceri, obstacole neprevăzute în drumul nostru, complicații neașteptate, imprevizibile și supărătoare, chiar dacă uneori sunt alcătuite din lucruri mici, din banalități care sunt suficiente să arunce în aer proiectele noastre… Totdeauna există ceva ce nu merge! Mereu suntem condiționați de alții, de ceea ce fac alții (mai ales cei puternici și atotputernici) și de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și să n-o mai spun că în aceste situații acuzăm și ne războim cu aceștia sau aceia, cu viața și cu destinul… și chiar cu bunul Dumnezeu!

Nu știu care sunt gândurile fiecăruia în fața imaginii sfântului Iosif așa cum este prezentată în Evanghelia de astăzi. “Vor să-l ucidă pe Isus, fugi în Egipt!”: iar Iosif pornește și merge în Egipt împreună cu Maria și copilul Isus. “Irod a murit, întoarce-te în Israel!”: iar Iosif repornește și se întoarce în Palestina. Dar în Iudeea domnește Arhelau, fiul lui Irod în care nu poate avea încredere și siguranță: atunci pleacă în Galileea… Toate acestea fără să spună nici o vorbă.

Această răbdare așa de docilă, această ascultare așa de tăcută a lui Iosif, aproape că ne irită… Văzând că nu protestează el, parcă ne vine să protestăm noi. Dar cum? Oare nu era Isus “Fiul lui Dumnezeu”? Oare este posibil ca Dumnezeu să nu poată evita pentru Maria și Iosif toate aceste complicații și neplăceri?

Tocmai aici este problema. Dacă Nașterea Domnului, Crăciunul înseamnă că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, aceasta înseamnă că Isus a împărtășit întru totul – cu excepția păcatului – condiția umană. Întru totul, aici înțelegându-se și neplăcerile și contrarietățile care fac parte din viața tuturor și mai ales a celor săraci.

Astfel se face că Isus a împărtășit și acea situație care – bine sau rău – caracterizează orice existență umană: relația necesară, “legătura” inevitabilă care există între viața fiecăruia și cea a celorlalți. Un “datum de facto” constitutiv și esențial al condiției umane, căreia familia îi este însuși simbolul: prima și cea mai fundamentală expresie. Și tot așa și Isus i-a trăit experiența în persoană.

Fiecare dintre noi are un nume și un prenume. Prenumele arată personalitatea noastră individuală; în schimb numele manifestă legătura noastră cu ceilalți, începând de la cei care ne-au dat viața: primul inel al inserării noastre personale în toată rețeaua raporturilor umane. La rândul lor, părinții noștri s-au născut din bunicii noștri și așa mai departe. De aceea, familia reprezintă legătura concretă a inserării noastre și în istorie: inevitabil, fiecare generație poartă în sine “moștenirea” ca să zicem așa, a generațiilor precedente.

Evanghelia luată din sfântul Matei ne prezintă într-un mod foarte special acest raport profund dintre Isus și istoria trecută a poporului său, prin istoria familiei sale. Ca și Moise, și Isus este persecutat și salvat în copilăria sa; ca și Iacob, și Isus merge în Egipt; ca și poporul lui Israel, și Isus este “chemat din Egipt” pentru a se reîntoarce în țara promisă…

În felul acesta Isus retrăiește oarecumva personal evenimentele din vechime ale poporului său: în el “se împlinesc” Scripturile – notează de mai multe ori evanghelistul – în el se revelează și se împlinește pe deplin planul lui Dumnezeu. Un plan care privește nu numai pe poporul lui Israel, dar întreaga omenire.

Acum, noi creștinii, suntem chemați să trăim conștient existența noastră zilnică după modelul lui Isus din Nazaret și al familiei sale, pentru ca să se împlinească în noi planul lui Dumnezeu, iar noi înșine să devenim la rândul nostru instrumentele actualizării sale în lume.

Desigur, nu visând cine știe ce mari lucruri – pe care nu le vom face niciodată… – dar “îmbrăcându-ne în milostivire, bunătate, umilință, blândețe și răbdare” (cf. Lectura a doua) în raporturile reciproce unii cu alții și în micile lucruri de fiecare zi, începând de la casa noastră.

Întrucât, dacă domnește în viața noastră principiul dragostei (“dar mai presus de toate”, spune sfântul Paul), Domnul poate săvârși lucruri mari și prin micimea și “normalul” vieții noastre zilnice, cu toată povoara muncii, preocupărilor și contrarietăților sale.

 

* * *

 

Cei trei piloni

Autor: pr. Petru Tamaș
Copyright: Predici.cnet.ro

Am avut nu demult curiozitatea să observ mai îndeaproape ce anume cer cel mai des creștinii în rugăciunile lor. A fost suficient să arunc privirea asupra a șapte pagini din caietul cu novene la Sf. Anton, unde sunt notate de altfel durerile cel mai fierbinți ale oamenilor, și să constat, nu neapărat cu surprindere, că, atunci când este vorba de rugăciuni pentru cei mici, intențiile cele mai des întâlnite sunt pentru sănătate și succes la învățătură; când vine vorba de tineri se schimbă puțin lucrurile: pentru a-și găsi un drum în viață sau un loc de muncă, pentru o căsnicie reușită, pentru a găsi fata sau băiatul potrivit; la cei trecuți de prima tinerețe și care poartă deja povara unor ani din viață, intențiile de rugăciune sunt altele: pentru soț sau soție – dragoste și fidelitate, sau ca să nu mai bea, pentru îndepărtarea dușmanilor; iar dacă e vorba de a treia tinerețe rugăciunile sunt clare: pentru sănătate. Este așadar o evidență demnă de luat seamă aceea că preocuparea pentru binele familiei este o prioritate în viața creștinilor. E lesne de înțeles și motivul: familia este celula societății și a Bisericii, cum a fost numită de papa Ioan Paul al II-lea. Binele societății și al Bisericii depinde de sănătatea și fericirea familiei, pentru că cel care nu găsește fericirea în cele mici nu o va găsi nici în cele mari. O societate sănătoasă presupune existența unor familii sănătoase. O Biserică vie este constituită din familii vii, iar familiile vii sunt constituite din persoane vii. A fi persoană vie în familie înseamnă ați asuma și ați trăi cu demnitatea rolul pe care îl ai. Acolo în familie se cristalizează bucuria și fericirea omului.

Urmând logica sfântului Toma de Aquino, faptul că noi ne rugăm pentru o viață de familie mai bună, acceptând astfel că viața în familie este mereu perfectibilă, trebuie să se presupună existența unui arhetip, a unei familii paradigmă, a cărei imagine Creatorul a sădit-o în noi. Tocmai sărbătoarea unei astfel de familii paradigmă pentru toate timpurile și familiile, o avem astăzi în calendarele noastre romano-catolice. Sfânta Familie din Nazaret reprezintă, la nivel uman, paradigma, modelul de familie spre care tindem cu toții. Prezența lui Dumnezeu în inima familiei, asumarea misiunii și a rolului specific în familie și cristalizarea unor relații de iubire autentică între membrii familiei reprezintă pilonii acestei familii model. Îi luăm la rând.

Viața familiei din Nazaret este plină de Dumnezeu. Nașterea Sfintei Fecioare este rodul rugăciunilor insiste ale părinților ei. Vestea nașterii lui Isus este adusă de un înger al Domnului. Viața Mariei era legată de templu, de un spațiu sacru, dedicat rugăciunii. Nașterea lui Isus este vestită de înger. Magii și păstorii, primii vizitatori ai lui Dumnezeu făcut om, fac gesturi de închinare în fața Pruncului. Un înger îi spune lui Iosif să nu o părăsească pe Maria. Isus este prezent la templu ori de câte ori prescria tradiția rabinică, iar el însuși se simte bine la templu unde rămâne mai mult timp. Adesea Isus este prezent în sinagogi. Observăm așadar că viața Sfintei Familii este ritmată de rugăciune, iar liniștea și pacea sunt rod al locuirii lui Dumnezeu în această familie prin rugăciune. Ați auzit de multe ori, de pe buzele părinților, dar și ale copiilor, expresii de genul: „Viața a devenit un iad”, „Acasă nu mă înțelege nimeni!”, „Nu am cu cine vorbi, căci mama e mereu cu treburile ei, iar tata e mereu beat sau plecat în străinătate”, „Nu-mi vine să mă întorc acasă!”. Care să fie motivul unor astfel de afirmații? Unul dintre ele este tocmai criza rugăciunii, și mai ales a rugăciunii în comun. Nu-i suficient să se roage doar mama sau mama și fiica. E nevoie ca toți membrii familiei, dar nu fiecare în particular, ci toți împreună, într-un singur gând, să îngenuncheze în fața răstignitului pentru a se ruga. Pacea și liniștea în familie le avem atunci când toți dorim acest lucru, când toți toți ne rugăm. Iar când nu se mai roagă chiar nimeni într-o familie atunci e vai și amar de acea familie. E liniște și pace din pricina rugăciunii, pentru că Dumnezeu îți poate vorbi, șoptindu-ți la ureche ce ai de făcut, așa cum i-a șoptit sfântului Iosif: „Scoală-te, ia copilul și pe mama lui, fugi în Egipt și stai acolo până îți voi spune eu!” sau „Scoală-te, ia copilul și pe mama lui și mergi în țara lui Israel”. Din mărturia evanghelică de astăzi înțelegem că viața familiei din Nazaret nu a fost lipsită de greutăți și probleme, de jertfe, care, de altfel, sunt strâns legate de o viață de familie. Dar toate problemele, oricât de mari și de nerezolvat ar părea, atunci când găsești timp pentru rugăciune găsește și Dumnezeu timp și căi pentru ați comunica ce ai de făcut, așa cum s-a întâmplat în cazul Sfintei Familii, atunci când Irod voia să ucidă Pruncul. Rugăciunea îți dă încredere. „Nu te teme, Marie, … Duhul Domnului te va umbri!”, „Nu te teme, Iosife… căci ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt”. În rugăciune stă secretul păcii, împăcării și al liniștei în familie.

Cel de-al doilea pilon al familiei din Nazaret îl reprezintă asumarea în mod conștient și activ a rolului propriu fiecărui membru în parte. Maria este mamă și își asumă cu demnitate acest rol de a-l purta în sânul ei pe Prunc. După naștere nu-și va mai dezlipi privirea de pe el, îl va crește aproape de templu, de rugăciune. Este mereu atentă la gesturile și cuvintele lui, pe care le păstrează cu delicatețe în inima ei. Își însoțește fiul în clipele grele ale sacrificiului și nimeni nu este mai îndurerată decât ea în acele clipe. Iosif este imaginea bărbatului care protejează cu perseverență, curaj și răbdare pe ceilalți membri ai familiei. Aspect ușor observabil din grija cu care caută un loc unde să se nască Isus, cât și din promptitudinea cu care răspunde îngerului ce-l anunță despre planurile crudului Irod. Vorbim așadar de o paternitate și o maternitate responsabilă. Tatăl/mama a plecat! – este un refren des întâlnit în prezent. Aceasta nu înseamnă neapărat că unul dintre cei doi părinți au plecat la propriu, deși, din păcate, se întâmplă des și aceasta, dar uneori prezența lor în familie e doar în carne și oase, e pur fizică. Paternitatea și maternitatea este însă și o datorie spirituală. Papa Ioan Paul al II-lea vorbea de „orfanii de părinți vii”. Astăzi se experimentează, de asemenea, teama de a fi tată sau mamă, de a-și exercita paternitatea și maternitatea cu toate consecințele sale. Există, de asemenea, teama de a-și exercita responsabilitatea paternă și autoritatea de a educa. Copilul își pierde astfel punctele de sprijin. Când părinții dispar, copiii își uită originea și istoria și asistăm la scene teribile chiar în inima familiei. Părinții prezenți fizic, dar absenți în spirit nu pot decât să dea naștere unor copii fără repere și care trăiesc într-o lume neclară și ireală. La rândul său, copilul Isus, ca membru al familiei din Nazaret, își asumă statutul de fiu: ascultă și este supus părinților, și astfel crește în „statură, înțelepciune și har”. Astăzi însă mulți copii aruncă pe spinarea părinților atât datoriile de părinți cât și pe cele de fii, cum este ascultarea, și își asumă își asumă atât drepturile lor, adică ale copiilor, cât și ale părinților. Când nu se respectă însă rolurile nu are cum să fie bine în familie. Iată așadar a doua cauză a marelor drame care zguduie din temelii „celula societății și a Bisericii”, familia: fuga de responsabilitate, care naște monștri și înfăptuiește drame.

Cel de-al treilea punct de sprijin pentru constituirea unei familii sănătoase îl reprezintă închegarea unor relații de iubire solidă între membrii familiei. Este vorba aici de o iubire curată, care își are originea în Dumnezeu, iubirea existentă între persoanele Sfintei Treimi, adică o iubire ce realizează o comunicare efectivă între membrii familiei. Avem aici o iubire deschisă spre viață, spre un altul, căci nu este loc în familia din Nazaret de egoism. Atât Maria cât și Iosif sunt protagoniștii unei comuniuni solide de iubire. Iubirea, nu teama, este aceea care îi determină să răspundă afirmativ invitației divine. Comunicarea, încrederea, dăruirea reprezintă așadar elementele cheie pentru constituirea unei familii sănătoate și puternice.

Rugăciunile, de care aminteam la începutul predicii, se vor împlini în momentul în care noi, în calitate de membri ai unei familii, vom pune umărul la consolidarea celor trei piloni ai oricărei familii: viața de rugăciune, împlinirea îndatoririlor proprii și înfiriparea unor legături de iubire între membrii familiei.