Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica I-a din Advent
Anul B (A, C)

Lecturi:
Isaia 63,16-17.19; 64,1-7
1Corinteni 1,3-9
Marcu 13,33-37

Marcu 13,33-37

Așa cum un om, plecând în călătorie, își lasă casa și dă puterea servitorilor săi, fiecăruia îndatorirea lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze; vegheați, așadar, căci nu știți când vine stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșului, sau în zori, ca nu cumva, venind pe neașteptate, să vă găsească dormind. Iar ceea ce vă spun vouă o spun tuturor: Vegheați!

 

Autori

pr. Ernest Munachi Ezeogu
fr. Enzo Bianchi
pr. Anton Dancă
pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Nicolae Farcaș
pr. Pietro Righetto
pr. Thomas Rosica
Diverși alți autori

 

* * *

 

Rămâneți treji

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Iată o ghicitoare. Dormi. Visezi. Un leu fioros te urmărește. Încerci să scapi de el și un tigru îți iese în cale. Te întorci, dar în orice direcție ai încerca să mergi, dai de un animal feroce ce vrea să te devoreze. Ce poți să faci? Cum poți scăpa? Răspunsul este: trezește-te!

Trezindu-se, omul intră într-o lume reală total diferită de lumea viselor. Ceea ce era o problemă capitală în starea de adormit devine o non-problemă în starea de treaz. Grijile și prioritățile din starea de somn își pierd importanța, fiind înlocuite de noi griji și priorități. De exemplu, îți dai seama că problema nu este cum să scapi de bestiile sălbatice, ci cum să învingi ceasul și să ajungi la timp la serviciu. Putem vorbi despre o schimbare semnificativă ce are loc atunci când trecem din starea de somn, în care suntem inconștienți, în starea de treaz, când suntem conștienți. O schimbare similară, chiar mai importantă, are loc atunci când trecem de la starea de adormiți spiritual, la starea de treji spiritual, când sufletul este conștient și atent la realitatea spirituală.

În Evanghelia de astăzi, Isus îi ceartă și îi încurajează pe cei care îl urmau să rămână alerți în spirit. El urma să îi părăsească pentru o anumită perioadă de timp. Prin credința și prin angajamentul lor față de Isus, discipolii săi sunt asemenea oamenilor care s-au trezit din somnul spiritual. Însă timpul absenței sale va fi un timp de încercare pentru viața lor de credință când vor fi ispitiți să adoarmă. El le poruncește să rămână treji și să vegheze, pentru ca oricând va veni la ei să nu îi găsească dormind ci veghind în credință, gata să îl primească.

Astăzi intrăm în perioada Adventului: un timp special de pregătire pentru venirea Domnului. Portretul din Evanghelia lui Marcu al portarului care veghează să fie poarta deschisă, dacă cumva stăpânul vine pe neașteptate, apare ca imaginea stării în care trebuie să ne aflăm întreg anul, dar în special în perioada Adventului. Portarul stă treaz pentru a-l recunoaște și a-l primi pe Domnul atunci când va veni. Credința, de asemenea, ne transformă în oameni capabili să îl recunoască pe Domnul, dornici să îl primească. Recunoașterea este esențială, deoarece Domnul nu este întotdeauna ușor de recunoscut. La Betleem el a apărut sub forma unui nou-născut, iar oamenii nu l-au recunoscut. În parabola Judecății de Apoi, pe care am ascultat-o duminica trecută, El a spus că a venit printre noi sub chipul celor mai nevoiași și mai mici oameni din această lume… și mulți nu l-au recunoscut. Cei cu credință adevărată îl recunosc și îl slujesc în acești oameni care trăiesc în afara sferei de interes a societății. Credința este în primul rând un mod de a vedea viața, apoi un mod de a o trăi.

Printre cei trimiși în iad la Judecata de Apoi vor fi și cei care au așteptat venirea de pe urmă a Domnului, eșuând să îl recunoască în venirea lui de zi cu zi printre noi. Șocul în acea parabolă îl dă faptul că Cristos vine în viețile noastre sub chipul oamenilor obișnuiți și al evenimentelor obișnuite. Trebuie să fim treji în credință pentru a-l recunoaște și pentru a-i sluji lui Cristos în aceste locuri banale. Nu ne va folosi la nimic să îl recunoaștem la Judecata de Apoi dacă nu reușim să îl recunoaștem și acum, în fiecare dintre zilele vieții noastre.

Înainte să încheiem, să mai spunem ceva despre afirmația lui Isus, cu un verset înainte de pasajul de astăzi: “Despre ziua și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii în cer, nici Fiul, ci doar Tatăl” (Marcu 13,32). Putem lua afirmația literal, în sensul că Isus nu știe data din calendar când va fi sfârșitul lumii. Dar o putem înțelege și ca o strategie pentru ca discipolii de lângă El să nu îl mai întrebe despre acel moment. Oricum ar fi, concluzia pentru noi este aceeași: gata cu speculațiile privind sfârșitul lumii. Deschideți ochii credinței pentru a-l vedea pe Dumnezeu prezent și activ în viața voastră, în lumea voastră. Deschideți inimile și casele pentru Domnul care vine zi de zi sub chipul celor nevoiași. Acesta este cel mai bun mod de a pregăti venirea Domnului, atunci când va fi sfârșitul lumii.

 

* * *

 

Cel așteptat: Fiul lui Dumnezeu

Autor: fr. Enzo Bianchi
Traducere: Cristina Grigore
Copyright: ProFamilia.ro

Astăzi începe timpul Adventului, adică timpul așteptării venirii Domnului în glorie. Nu este un timp de pregătire pentru sărbătoarea Crăciunului, ci de pregătire pentru acel eveniment despre care Isus însuși le-a spus discipolilor săi că este evenimentul definitiv, prin care va fi instaurată definitiv dreptatea și se va împlini Împărăția Cerurilor vestită de El. Strigătul Bisericii în acest timp este acela al Miresei care, împreună cu Spiritul, invocă: “Vino, Doamne Isuse! Marana tha!” (Apocalipsa 22,17.20; 1Corinteni 16,22).

Venirea “zilei Domnului” era deja invocată de credincioșii Israelului, care îi cereau Domnului, Tată și Mântuitor, să se reîntoarcă, adică să își facă simțită prezența și să vină pentru a-i elibera de oprimare și de mizeria păcatului, cu consecințele sale de moarte: “Dacă ai rupe cerurile și te-ai pogorî!» (Isaia 63,19). La rândul lor, creștinii sunt încă așteptare, deși atmosfera de astăzi arată o profundă incapacitate de a aștepta: ei știu însă că așteptarea Domnului este singura importantă, decisivă, și cred cu tărie cuvintele lui despre venirea Fiului omului.

Fiul omului, adică Isus care a venit deja în fragilul trup uman, născut din Maria și mort pe cruce, înviat și care trăiește, va veni în slavă; va veni însă într-un ceas care este ascuns în Dumnezeu, într-un ceas pe care oamenii nu îl așteaptă și despre care nu se gândesc că ar fi posibil. Știu, venirea Fiului omului va fi asemenea catastrofei potopului din timpurile lui Noe, când pământul era plin de violență și oamenii considerau că pot trăi după placul lor, în nedreptate și neînfrânare: deodată, pe neașteptate vine nenorocirea…

Astfel va fi și venirea lui Isus în glorie: mulți, într-adevăr, într-o suficiență oarbă, nu se gândesc și nici nu cred într-o judecată, într-o zi în care va fi împlinirea dreptății și a adevărului pentru toți cei care în istorie au fost oprimați și chinuiți, pentru toate victimele, pentru cei fără glas. Și totuși iată că va veni acea zi, și aceasta este vestea bună, este Evanghelia! Venirea Domnului nu neagă istoria, nu condamnă această omenire, ci vrea să schimbe fața acestei lumi, vrea să răscumpere istoria.

Creștinii sunt chemați așadar la a veghea, pentru că ei sunt ” cei care au iubit arătarea Lui” (2Timotei 4,8), ei știu că dincolo de moarte este viața eternă, viață pururea în Dumnezeu, este sfârșitul păcatului și al răului, sărbătoarea escatologică. Nu pot trăi ca adormiți, într-un trist somnambulism spiritual; trebuie în schimb atenție, vigilență ca tensiune interioară a întregii vieți către scop: întâlnirea cu Domnul care vine.

Iată de ce în scurta parabolă a lui Isus se spune că acesta este timpul în care Domnul este plecat într-o călătorie, lăsându-i fiecăruia îndatorirea proprie, iar portarului pe aceea de a veghea. Când se va întoarce? Seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșului, sau dimineața? La orice oră ar veni, Domnul vrea să fie primit; pentru aceasta trebuie să veghem, însă acest lucru este foarte dificil, și Domnul o știe bine.

Să nu uităm că aceste cuvinte au fost adresate discipolilor, dar tocmai ei, când a venit ceasul crizei, ceasul pătimirii învățătorului și profetului lor, la căderea nopții au adormit în timp ce Isus veghea, apoi în noapte au fugit cu toții lăsându-l pe Isus singur, și până la cântatul cocoșului Petru s-a lepădat de Isus. Și totuși Isus a avut milă de ei toți… Să veghem, așadar, și să fim atenți, amintindu-ne cuvintele lui Ignațiu Siloanul, care, celor ce îl întrebau de ce nu devenise creștin, le răspundea: “Pentru că mi se pare că creștinii nu așteaptă nimic!”

 

* * *

 

În gloria venirii

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Când Isus va veni a doua oară în această lume înconjurat de gloria dumnezeirii și de mulțimea îngerilor și a sfinților, așezându-se pe tronul său de judecată, va instaura domnia dreptății (cf. Mt 25,31).

La prima venire Isus a apărut în istoria noastră ca un simplu prunc, înconjurat de întuneric, de sărăcie, de lipsuri, de frig, de păstori și de animalele din peștera murdară.

De ce nu a venit cu mărire și slavă, așa cum îl așteptau evreii?

Poate ca să arate că nu omului i se cuvine mărirea și cinstea pe pământ, ci trebuie ca printr-o viață nouă să ajungă într-o zi în gloria cerească, pentru ca prin Isus să-i aducă lui Dumnezeu toată cinstea și mărirea.

Prin urmare, Isus a venit să ne pună în lumină viitorul nostru, ca, golindu-ne de omul cel vechi, să ne umplem de viața sa umano-divină. Lecturile de azi ne oferă ajutorul necesar, ne îndrumă cu competență spre realizarea acestei opere.

Lectura I-a (Is 63,16-17; 64,1-3-8) ne deschide calea rugăciunii.

Nori negri apăreau la orizontul istoriei Israelului. Pe când majoritatea rămânea nepăsătoare, Isaia vede mai departe și simte că nimeni nu poate îndepărta norii răzbunării divine decât numai Iahve, de aceea recurge la o rugăciune plină de umilință: Doamne, tu ești Tatăl nostru; noi suntem lutul, iar tu ești olarul și noi toți suntem lucrarea mâinilor tale. Pentru ce, Doamne, ne lași să ne abatem de la căile tale, ne împietrești inima ca să nu ne temem de tine? Întoarce-te de dragul slujitorilor tăi, pentru semințiile moștenirii tale! O, de ai sfâșia cerurile și ai coborî! De fața ta s-ar cutremura munții.

Profetul nu se roagă ca fariseul de la templu: Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni: hrăpăreți, nedrepți, adulteri, sau chiar ca acest vameș. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele (Lc 18,11-12), ci se așază pe sine însuși în rândul păcătoșilor: Toți am ajuns necurați și toate faptele dreptății noastre sunt ca un veșmânt pătat. Fărădelegile noastre ne-au luat ca vântul. Nu te mânia pe noi și nu-ți mai aminti de fărădelegile noastre! Fariseul se credea drept și Dumnezeu însuși îi este dator cu glorie; profetul se vedea copleșit de fărădelegi în acel spirit de solidaritate cu tot neamul său și, conștient de vinovăția socială în care trăia, cere îndurare pentru toți. Numai rugăciunea smerită pătrunde cerurile, fiindcă acționează prin caritate.

Apostolul Paul scrie ucenicului său Timotei: numai lui Dumnezeu singur i se cuvine toată cinstea și mărirea în veci (1Tim 1,17), iar Dumnezeu s-a jurat că gloria sa nu o va da altuia, că este gelos pe dânsa, fiindcă numai lui singur îi aparține (cf. Is 42,8). Doamne, zice sfântul Augustin, cel ce vrea să se laude cu darurile tale și cel care în binele ce-l face caută mărirea sa și nu a ta, acela este un tâlhar și se aseamănă cu diavolul care voia să-ți fure cinstea.

Prin Cristos, Dumnezeu vrea să-și arate fața ca să se cutremure munții, adică să se convertească și cei mai împietriți păcătoși.

În toate lucrările și faptele lui Dumnezeu sunt două elemente: folosul și gloria. Dumnezeu, în nesfârșita sa bunătate, ne cedează folosul precum: întrebuințarea rațiunii, memoriei, voinței, sănătății, frumuseții, bogăției, plăcerilor legitime, onorurilor etc. numai să spunem cu sinceritate: Slavă Domnului pentru tot ce mi-a dat, dar slava vrea să o primească singur. Spune Iahve, prin Moise, faraonului egiptean: De aceea te-am lăsat să trăiești, anume ca să-mi arăt puterea mea și să se vestească numele meu pe toată fața pământului (Ex 9,16). Cerul și pământul sunt pline de gloria lui. Omul însuși a fost creat, în primul rând, pentru gloria lui Dumnezeu, așa cum afirmă sfântul Irineu. Iar când omul caută propria glorie și nu pe cea care se cuvine lui Dumnezeu, fură din dreptul divin, cum ați auzit că spune sfântul Augustin, adică se aseamănă cu o femeie destrăbălată care se folosește de roadele muncii soțului spre a se îmbrăca la ultima modă, ca să placă altor amanți. La fel este și cel care caută slava proprie. Faptele bune, care sunt podoaba sufletului, toate talentele sufletești și toate calitățile trupești, toate bunurile materiale și spirituale ce ni le dă, Dumnezeu vrea ca din toate folosul să fie al nostru, dar toată gloria să i-o dăm lui. Dacă faptele le facem, sau le folosim pe ale altora, pentru a ne atrage lauda oamenilor, dacă în ele căutăm gloria proprie, atunci fiecare se aseamănă cu femeia destrăbălată.

Sfântul Toma de Aquino pune în fruntea păcatelor capitale mândria, fiindcă din ea se nasc toate celelalte păcate.

Cel ce nu dă lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu, gloria și cinstea, adevărul și viața, va trebui să audă în ziua judecății, în ziua mare a dreptății, acele cuvinte pe care Abraham le-a spus bogatului din evanghelie: Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune în viața ta (Lc 16,25), adică ți-ai luat singur plata, săvârșind nedreptatea de a nu-i da lui Dumnezeu slavă și cinste.

Diavolul a căutat să-l ducă în ispită și pe Cristos prin mărirea deșartă când i-a cerut să se arunce jos de pe creasta templului spre a fi aplaudat de oameni. Fiindcă, după cum sunt foarte puțini cei cărora le place să fie vorbiți de rău, la fel sunt foarte puțini cei cărora nu le place să fie lăudați. Chiar și cei mai înaintați în virtute, tocmai ei, sunt cei mai asaltați de această ispită și, ca urmare, trebuie să vegheze cu mai multă atenție, precum comandantul de la cârma vaporului. Sunt multe primejdii pe mare, dar mai mare este primejdia cu cât se apropie de port, fiindcă sunt mai multe vapoare, corăbii, bărci, ambarcații pescărești, diguri portuare, stânci etc. de care se poate lovi sau poate fi lovit. Deci, cu cât cineva este mai avansat în virtute, cu cât este mai aproape de portul mântuirii, cu atât mai mult trebuie să vegheze ca nu cumva să cadă din cauza gloriei deșarte. Glorie deșartă, fiindcă, fiind de furat, nu mai are nici o valoare. Gloria își păstrează valoarea numai în Dumnezeu, de aceea spune sfântul Paul: Cine vrea să se laude, în Domnul să se laude (1Cor 1,31). Filipenilor le spune: Noi, cei care slujim Duhului lui Dumnezeu și ne lăudăm întru Cristos Isus, nu ne bizuim pe trup (3,3). Sfântul Vasile cel Mare numește gloria deșartă, după care mulți aleargă cu limba scoasă de un cot, un tâlhar iubit al faptelor noastre bune, un dușman blând al sufletului nostru, deoarece omul este în stare să facă orice pentru a primi laudele altora și oricât i-ai spune că este greșită calea pe care merge, el merge pe dânsa cu mai multă plăcere, căutând fel de fel de scuze, mascându-se cu multă abilitate și astfel devine un fățarnic. Pentru aceasta spunea dreptul Iob: Nădejdea celui fățarnic va pieri și nu-i va mai rămâne decât neplăcerea puținii sale înțelepciuni (Iob 8,12-13), fiindcă Dumnezeu își va lua dreptul său: gloria, pe care neînțeleptul i-a furat-o și se fălea cu dânsa făcând-o pe deșteptul. Cel mândru, cel ce caută propria mărire, este comerciantul cel mai prost din lume, fiindcă dă un lucru atât de prețios, cu care ar putea cumpăra fericirea veșnică, în schimbul unui lucru atât de mic: lauda invidioasă și fățarnică a oamenilor, după cum spune sfântul Grigore cel Mare.

Isus ne îndeamnă să veghem: Luați aminte, vegheați! [...] Portarului i-a poruncit să vegheze [...] Vegheați, căci nu știți când va veni stăpânul casei! Iar ceea ce vă spun vouă, o zic tuturor: vegheați! (Mc 13,33-37). În cinci versete se repetă de patru ori îndemnul la veghere.

Ce înseamnă a veghea?

Înseamnă a ne goli mereu de noi înșine, de mândrie, de egoism, de dorința după mărirea deșartă; înseamnă a căuta mereu gloria lui Dumnezeu, asemănarea cu Isus, trăirea în har, adică în viața cea nouă pe care el ne-a adus-o ca să putem ajunge la Tatăl.

Sfântul Ambrozie ne relatează ceva despre proba pe care o face vulturul cu puii, spre a-și da seama dacă sunt ai săi sau nu. Când cei din cuib încep să crească și au trebuință de mai multă hrană, ca nu cumva să hrănească un pui străin strecurat în cuibul său pe neobservate, îi prinde cu ciocul, unul câte unul, și-i ridică spre soare. Pe cel care în fața strălucirii soarelui își închide ochii, îl lasă să cadă, convins că nu-i al său; pe cel care privește soarele, îl readuce în cuib și-l hrănește, convins că e al său. Tot așa ar trebui să facem și noi cu faptele noastre: să le punem în fața soarelui dumnezeiesc, în fața lui Cristos. Acele fapte care nu-s conforme cu cele ale lui Isus, să le lăsăm să cadă, deoarece ele nu-s ale unui creștin adevărat, ci diavolul le-a strecurat în suflet; acelea care țin ochii deschiși și se umplu de strălucirea smereniei sale, să le păstrăm în suflet veghind asupra lor până la sfârșit, ca să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Isus Cristos (lectura a II-a). Amin.

 

* * *

 

O spun tuturor: Vegheați!

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

În toate timpurile oamenii s-au plâns de lipsa lui Dumnezeu din această lume și au căutat să-l aducă în diferite forme, până în a-l identifica cu natura (panteismul), în a-i stabili tronul mai presus de stele sau în adâncurile pământului, în a-l închide în cort, templu sau tabernacol. Odinioară erau tendințe de a sacraliza totul: în fiecare lucru este tot sau o parte a sufletului divinității. Creștinismul le-a spiritualizat. Când Părinții greci vorbesc despre “theoria physike”, au convingerea că ei continuă pe plan spiritual ceea ce științele naturale vor să atingă pe teren profan: înțelegerea fundamentală a tuturor lucrurilor, adică logos-ul lor comun. Origene scrie: «Toate realitățile sensibile, inclusiv cerul și ce este în el, sunt, pentru cel ce înalță ochii, acele holde albe pentru seceriș (In 4, 35), pentru că logos-ul lor se face văzut, iese la lumină pentru cei ce s-au preschimbat în chipul lor din slavă în slavă (2 Cor.3,18) și și-au câștigat ochi asemenea (celor ai lui Dumnezeu), care au văzut că zidirea e bună». Un pelerin rus scrie: «Vai mie, cât de minunate sunt lucrările lui Dumnezeu… Îmi pare că văd pe Cristos nu atât în ceruri, cât, mai degrabă, trăitor în mijlocul nostru pe pământ»… iar sfântul Vasile are ca principiu general: omul, contemplându-l pe Dumnezeu, îl face prezent în această lume și «Prin mijlocirea neîntreruptei amintiri îl avem pe Dumnezeu prezent înlăuntrul nostru» (Tomas Spidlik, Calea spiritului, Ed. Ars Longa, Iași 1996,p.35.158).

Încetul cu încetul, deoarece natura nu s-a arătat destul de darnică cu omul, nu i-a satisfăcut dorința total după binele și fericirea deplină, omul a trecut la prelucrarea naturii, la supunerea ei, convins că nu-i vorba de vreo forță magică în ea. Văzând că natura i se supune, omul s-a sacralizat pe sine adoptând tendința dictatorială, considerând că natura nu-i altceva decât obiectul fericirii sale, dacă o stăpânește în totalitate. A trecut la desacralizarea și secularizarea naturii pe două fronturi: spiritual și material, adică fericirea sufletului se obține prin folosirea materiei în primul rând, iar în al doilea rând, aceasta trebuie stoarsă cât mai mult pentru a da durabilitate spiritului și trupului, vieții de pe acest pământ.

E de ajuns să deschizi un număr oarecare din orice ziar pentru a te putea lamenta: «dar încotro se îndreaptă lumea!» Predicatorii înalță vocea: lumea nu mai crede în Dumnezeu, nu mai contează pe el, și universul se distruge (Tomas Spidlik o.c.p. 58).

Profetul Isaia (Lectura I: 63, 16-17; 64, 1-3. 8), simțind tendința omului de desacralizare a naturii, se plânge: De ce, Doamne, ne lași să rătăcim departe de căile tale?.. O, dacă ai rupe cerurile și ai coborî! În fața ta ar tresălta munții. În fața ta ar tremura popoarele, când ai înfăptui lucruri neașteptate, despre care nu s-a mai auzit de atât de mult timp în urmă. Urechea n-a auzit, ochiul n-a văzut ca un Dumnezeu, afară de tine, să fi făcut atâtea pentru cel care se încrede în el. Ți-ai întors fața de la noi și ne-ai lăsat pradă nelegiuirii noastre!.

De la Isaia și până azi, cu toată prezența lui Cristos în istorie, omul continuă să suspine și să caute – Neliniștită este inima noastră (Sfântul Augustin) – fiindcă Fiul lui Dumnezeu făcut om, îl loc să-i astâmpere foamea, n-a făcut decât să i-o mărească și să nu mai fie mulțumit nici cu cele mai sacre semne ale credinței: sfintele Sacramente. Plângerea lui Isaia o continuă sf. Anselm de Canterbury în felul următor: Spune acum, inima mea întreagă, spune-i acum lui Dumnezeu: îți caut chipul – chipul tău, Doamne, îl caut. Iar acum tu, Doamne, Dumnezeul meu, învață inima mea unde și cum să te caute! Unde și în ce chip să te găsească? Doamne, de ce nu ești aici? Unde să te caut, absent fiind? Iar dacă ești pretutindeni, de ce nu te văd prezent? [...] Tu, Doamne, ești Dumnezeul și Stăpânul meu și niciodată nu te-am văzut! [...] Am căutat cele bune și iată tulburarea… Când vei da ochilor noștri lumină și ne vei arăta chipul tău? Când te vei da pe tine nouă înapoi? (Proslogion, Ed. Biblioteca Apostrof, Cluj 1996, p. 9-11).

Episodul primei lecturi este considerat de exegeți drept o bijuterie a literaturii biblice, fiind un prim Tatăl nostru, arătând de fapt că Dumnezeu este Răscumpărătorul și Domnul nostru. Strigătul: Pentru ce, Doamne, ne-ai lăsat, nu-i un strigăt de disperare, ci de simțire că, în sfârșit, Dumnezeu a intervenit; este un strigăt de încredere în venirea lui. Când Armatele aliate au ajuns în Germania și au deschis porțile unui lagăr nazist de exterminare și chemau la libertate cu strigăte de bucurie pe cei închiși, aceștia, cu lacrimi în ochi, le-au spus eliberatorilor: De ce ați venit atât de târziu? Când speri mult, orice clipă pare o veșnicie.

Desacralizarea și secularizarea arată oare tendința modernă a omului de reconstruire a turnului Babel? Sau, poate, o fugă din fața lui?.. Este, poate, o tendință de a se ascunde ca Adam?.. Sau, poate, nici una și nici alta?.. Este, atunci, o zvârcolire în propria slăbiciune cu tendința de resemnare în acel Ignorăm și vom ignora? Categoric: Nu.

Toată lumea speră într-o teofanie și cel mai mult ateii, spre a se elibera de povoara îndoielilor și de frica rătăcirii în neantul raționalismului. Tendința de a desacraliza nu-i o tendință de ateizare, ci o stare de nemulțumire că după atâtea lupte seculare de a găsi Absolutul, nu s-a obținut mare lucru. De aceea ateul – desacralizator sau laicizator – vrea să spună: Sacramente, sacramentalii, Biserică, ierarhie, rituri, minuni, rugăciuni, meditație, contemplație etc, ne spun prea puțin: vrem totul sau nimic.

Dacă totuși secularizarea și desacralizarea ne dau de gândit că lucrurile merg din rău în mai rău, acest lucru ne dă convingerea că lumea este incapabilă de a mai ține contactul cu Transcendentul Absolut și în acest caz ne cere să recurgem la rugăciune mai multă, ca însuși Dumnezeu să aibă inițiativa redresării, nu sacralizării naturii, ci spiritualizării omului care să așeze natura la locul ei în planul divin al răscumpărării. Indemnul lui Isus (Mc 13, 33-37): Vegheați!, repetat de patru ori în cele patru versete, nu înseamnă altceva decât îndemnul de a ne spiritualiza, sacraliza, de a ne sfinți, de a merge contra curentului, de a arăta că nu suntem din această lume desacralizată, laicizată.

În lectura a doua (1Cor 1, 3-9), sf. Paul mulțumește lui Dumnezeu pentru că le-a dat corintenilor har în Cristos, ba mai mult chiar, i-a îmbogățit în har, că au nu numai pentru ei, ci și pentru alții. După cum cel bogat are de prisos, are și datoria de a da celui care nu are nici strictul necesar.

În ce constă această bogăție a harului de care au parte corintenii?

În învățătură și știință, adică în credința care dă certitudinea dezvăluirii Domnului Isus Cristos.

Responsabilitatea față de har – darul fiind de la Cristos este mereu comunitar – și oferirea altora a învățăturii tradusă în știință prin comportamentul lor, mai ales cel al rugăciunii care proiectează orice considerație particulară pe fundalul infinitului, care pune întotdeauna înainte cunoașterea față de sensul misterului și imprevizibilei acțiuni a lui Dumnezeu, care dispune sufletul să primească cu perseverență mesajul Sfintei Scripturi și care desfășoară un rol de ghid al gândirii (cf. Teologia spirituale, Charles Andre Bernard, Ed. San Paolo 1987, p.78), îi fac vrednici de harul statorniciei finale și de neînvinuit în Ziua Domnului, când va reveni la sfârșitul lumii.

Revenirea lui Isus este darul universal care va reînnoi lumea. Din momentul în care Isus a promis revenirea, darul deja lucrează în lume spiritualizând omul. Omul care caută sfințenia se înscrie în darul revenirii lui Isus, se înscrie în procesul de facere a unei lumi noi, deoarece întreaga creațiune geme ca în chinurile facerii și așteaptă arătarea în slavă a fiilor lui Dumnezeu (cf. Rom 8, 22).

Preacurata Fecioară Maria, contribuind la arătarea în slavă a fiilor lui Dumnezeu, ne este model de veghere. Ea a fost în sine un fel de întrupare a lui Dumnezeu în lume, înainte de producerea faptului unic în istoria mântuirii, nașterea lui Cristos în timp… Prin privilegiul virginității perpetue, care constituie o întoarcere la realitățile pur spirituale, la parrhesía, liber acces la Dumnezeu, ne poate obține «sensul interior constant de unire cu Dumnezeu» (Tomas Spidlic o.c.p. 158).

Să înălțăm o rugă răsăriteană către Mama lui Isus și a noastră: Maică mereu lăudată, Soare al adevărului, slăvită în Răsărit și în Apus, Maica poporului creștin, dă-ne nouă, fiilor tăi, pacea, dă-ne nouă unire frățească, sub oblăduirea ta; fie ca toți să se unească în unicul Trup al Fiului tău, Cristos, Domnul nostru, și să cântăm într-un singur glas: Bucură-te, tu, Bucuria universului! (id.p. 164).

Nu-i așa că putem veghea mai ușor, ba chiar plăcut, când toți ne rugăm și cântăm împreună?

Acum să-l primim pe Isus din brațele Mamei cerești, din sfânta Euharistie, pentru că am greșit atât de mult timp și când va veni în slavă ne va găsi veghind și cântând. Amin.

 

* * *

 

Chiar și Dumnezeu trebuie să se convertească

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Ce ne-ai făcut?

Trebuie să ne amintim că Adventul este timpul așteptării. O așteptare proiectată spre dubla “venire” a lui Isus: acea iminentă, a Nașterii, “în trup”; și cea finală, “în glorie”. “A merge în întâmpinarea Domnului” este o formulă care revine deseori în acest timp. Este riscant, însă, de a neglija faptul că El vine în întâmpinarea noastră. Ne caută. Așteaptă cu nerăbdare să ne găsească. Da. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu nu ne-ar mai căuta? Dacă nu ar simți nici un interes în privința noastră. Dacă ar ascunde chipul său.

Este problema pe care o pune al Treilea Isaia. Care, referindu-se la situația pe care o trăiește poporul, nu ezită să adreseze o serie de mustrări, în acest sens, Domnului. “Ne lași să rătăcim departe de căile tale”, conform traducerii noastre liturgice grijulii. În timp ce textul original apare mai îndrăzneț: “Ne faci să rătăcim departe de căile tale”. Ca și cum n-ar fi suficient: “Ne împietrești inima (și nu, simplu, “lași să ni se împietrească inima noastră”): Adică: pui în noi o piatră în locul inimii. Întocmai opusul “unei inimi de carne” pe care ne-ai promis-o (Ez 36,26). Chiar imploră: “Întoarce-te”. Adică: schimbă-te, căiește-te, întoarce-te la noi.

Este și vina Ta!

“Dacă ai rupe cerurile și ai coborâ…” Pare că te-ai retras în lumea ta, te-ai izolat în Paradisul tău. Ai obosit făcând minuni “inimaginabile”. Și ne-ai lăsat pradă răutății noastre. Isaia recunoaște: este vina noastră, pentru că ne-am îndepărtat de Tine, am fost rebeli. Dar mai spune: este și vina Ta, pentru că te-ai mâniat, ne-ai întors spatele, ai părăsit “opera mâinilor tale”. Olarul sublim s-a dezgustat, nu mai are interes să modeleze argila, văzând că această capodoperă s-a ruinat.

Desigur, apare surprinzător faptul că, descoperind în sine un rău de nesuprimat, o împietrire progresivă, ceva suprior forțelor proprii, Israel, prin gura lui Isaia, deși are posibilitatea de a învinovăți de toate acestea forțele opuse lui Dumnezeu, alege mai degrabă să cheme la judecată pe Dumnezeu însuși ca “responsabil”. Este vorba, evident, de un paradox, care exprimă credința în Dumnezeuul “unic” căruia i se atribuie totul.

Și, în același timp, mărturisirea neputinței din partea omului de a se elibera de păcatele proprii. Numai Dumnezeu este mai puternic decât răul. Omul, de unul singur, nu poate face nimic. Rămâne faptul că, poate a existat în acel timp vreo organizație însărcinată să apere ortodoxia doctrinală, probabil Al Treilea Isaia ar fi îndurat vreo mare supărare. În orice caz, textul nostru pune în evidență, fără îndoială, că o acțiune “de sus” nu corespunde cu una “de jos”, și invers: împletirea dintre aceste două acțiuni rămâne greu de explicat.

Tată, iartă-mă, sau privește-mă

Nu se poate admira suficient forța pasionată a acestei rugăciuni penitențiale care începe, surprinzător, cu invocația: “Doamne, tu ești tatăl nostru”. Avem deci un “Tată al nostru”, dintru început, centrat mai ales asupra căutării iertării. Păcatul este văzut în esență ca o ruptură cu Dumnezeu, și în consecință risipire, pierderea orientării în viața proprie.

Imaginile sunt mai degrabă puternice, și chiar crude în realismul lor. Se vorbește de contaminare și de zdrențe murdare. Se referă chiar la frunze uscate, purtate de vânt. Deci: ceva necurat, corupt, gol și inconsistent. Păcatul este văzut mai departe ca o amorțeală paralizantă, o imposibilitate de a restabili contactul vital: “Nimeni nu se trezea pentru a se apropia de Tine”.

Și pedeapsa lui Dumnezeu constă în a-l lăsa pe om în tovărășia vinei proprii: “Ne-ai pus în stăpânirea nelegiuirii noastre”. Ceva insuportabil. O pedeapsă curemurătoare. Aproape un blestem. Cea mai rea pedeapsă constă în a fi “lăsați” în stăpânirea păcatului. A fi părăsiți în alegerile noastre greșite. Să ne facă să gustăm până la fund gustul anumitor roade. De a nu mai fi opriți de preferințele noastre. Pentru mulți dintre noi este ideea că “Dumnezeu ne vede” atunci când comitem un păcat oarecare. În fragmentul de față, dimpotrivă, Dumnezeu nu ne mai vede când, prin păcat, ne îndepărtăm de El.

“Tu ai ascuns de la noi chipul tău”. Prin păcat, noi reușim să fugim de privirea lui. Și este cu totul în dezavantajul nostru.

În sfârșit, Domnul nu ne mustră: “Ai grijă că te-am văzut…”. Ci ne avertizează: “Din păcate nu te mai văd”. Iertarea, atunci, nu poate fi alta decât “recuperarea” chipului lui Dumnezeu. În același moment în care El se întoarce pentru a mă vedea ca păcătos, sunt salvat. În sfârșit, iertarea nu este o simplă “trecere pe deasupra” păcatelor mele. De aceea, odată dobândită ștergerea păcatului, sunt în ordine.

Păcatul provoacă o stricăciune. Și este necesar ca Dumnezeu să mă ia de mână, să mă refacă nou, să-mi redea forma, să reînceapă să mă creeze. Vai dacă Dumnezeu s-ar limita să “treacă pe deasupra” nebuniilor mele… Deci, a-L implora: “iartă-mă, înseamnă a cere două lucruri: – “Privește-mă”; – “Ia-mă în mâna Ta și pune-Te la treabă”.

Este ceva bun în Corint

Paul, evident, știe de unde să înceapă. Nu atacă pe creștinii din Corint, nu se prezintă cu degetul amenințător, nu atacă imediat cu acuze. Începe, în schimb, bucurându-se pentru belșugul binelui care este în acea comunitate, și de care el este conștient. Simte nevoia de a pune în evidență aspectele demne de laudă. Și mulțumește lui Dumnezeu pentru aceste minuni. Se felicită pentru că a îmbogățit acea Biserică “cu toate darurile”.

Indirect, deci, Paul se felicită și pentru membrii comunității, beneficiarii bogăției divine. Apostolul nu se complace pentru rezultatele muncii sale, de roadele oboselilor sale. Mai degrabă “recunoaște” acțiunea lui Dumnezeu. Și nu are o tactică diplomatică abilă, o istețime pentru a acopri pilula amară pe care apoi o face să fie înghițită. Nu. Apostolul vede înainte de toate lumina, pune în evidență frumosul, descoperă adevărul și binele.

Desigur, apoi nu va ezita să taie în carne vie bubele (și ce fel de bube!). Va scoate cazmaua pentru a curăța murdăria. Va înfrunta abuzurile. Va înfrunta, fără falsă rușine, problemele arzătoare și chiar dificile. Dar totodată precizează că este vorba de un organism sănătos, vital, străbătut de har. Înainte de dispreț, uimirea. Înainte de mustrări, admirația sinceră.

Înainte de plângeri, satisfacția. Înainte de denunțarea infidelităților, proclamarea fidelității inepuizabile față de Dumnezeu. Înainte de a da un diagnostic al relelor, de a numi defectele, de a se ocupa de părțile infectate, Paul face inventarul comorilor.

Cineva, în mod superficial, ar putea să se gândească la un fel de anestezie, făcută pentru a atenua puțin durerea inevitabilă la intervenția chirurgicală care urmează. Eu cred că este chiar contrarul: Paul vrea, mai degrabă, să trezească pe pacient, să dezvăluie sensibilitatea sa. Operația va fi suportată cu conștiința deplină și cu luciditate. Comunitatea trebuie să fie conștientă de forța, de resursele pe care le-a dăruit Dumnezeu. Este solicitată să acționeze “în stare de veghe”. Din moment ce Dumnezeu te iubește, vrea mântuirea ta, vrea să-ți asigure fericirea ta, trebuie să deschizi ochii spre ceea ce reprezintă o amenințare și să accepți intervenția care te eliberează, și care este în mod necesar dureroasă.

De la acest pas, unde vom termina?

Oricum, rămâne judecata complet pozitivă exprimată la început. Și chiar previziunile favorabile: “El vă va întări până la sfârșit”. Paul nu are îndoieli în intenție: “Va merge sigur spre bine”. Deja, discursul ar putea fi cel al sincerității. Dar sinceritatea nu înseamnă pur și simplu a arunca în față oamenilor adevăruri neplăcute. Înseamnă, înainte de toate, a ști să recunoști binele, să vezi – sau cel puțin să intuiești – pe Domnul în acțiune.

Nu este suficient să apelezi, în general, când îți convine la “generozitatea credincioșilor” (și aceasta se cheamă a pune mâna la portofel). Trebuie să ai onestitatea de “a prezenta în fața” comunității binele săvârșit, dăruirea, sacrificiile, “cunoașterea” de care este capabilă din cauza harului Domnului. Cine știe dacă, în vreo scrisoare pastorală, într-un document oficial, sau pur și simplu într-o predică, ar fi posibil să găsești această expresie: “Lăsați-mă să spun, înainte de toate, că sunt mulțumit de voi (sau pentru voi). Chiar dacă…”

Veghează chiar și cel care doarme

A propo de venirea “ultimă” – și neașteptată – a Domnului, ar fi bine să ne întrebăm despre avertismentul de a nu fi găsiți “adormiți”. Nu cred că trebuie să interpretăm, mai mult sau mai puțin banal, astfel: “Vai de cel care va fi găsit în pat în acel moment”. Este posibil, într-adevăr, să-l primim pe Domnul chiar și în somn.

“A veghea” sau “a fi vigilent” (un refren scandat de patru ori în puține rânduri), nu implică desigur datoria de a nu merge niciodată la culcare. Este vorba, mai degrabă, de a avea conștiința datoriei care ne-a fost încredințată, și pe care intenționăm s-o împlinim cu grijă zi de zi. De aceea, cu conștiința liniștită a unei misiuni împlinite în această zi,și apoi în ziua următoare, și așa mai departe până la acea zi, se poate culca liniștit. “Mă culc în pace și adorm îndată…” (Ps 4,9).

Poate că Domnul nu are nimic de zis – dimpotrivă – dacă ne găsește “adormiți” după ce am împlinit cu fidelitate datoria noastră. Ceea ce este total diferit de a fi “adormiți” în indiferență, inerție, lene. Este un somn care exprimă absența, “lipsa de responsabilitate”, indolența. Somnul aceluia care nu are grijă de nimic. Dar somnul poate fi și un semn că totul este în ordine “înăuntru”. S-a observat, în mod ironic, că mulți se scoală degrabă, dar se trezesc târziu.

Domnul, probabil, nu ne va întreba la ce oră eram obișnuiți să ne sculăm dimineața. Se va interesa să vadă dacă și când ne-am “trezit” într-adevăr pentru a împlini vocația noastră, dacă am fost atenți la ceva, dacă am deschis ochii spre Cineva.

 

* * *

 

Duminica I-a din Advent (B)

Autor: pr. Nicolae Farcaș
Copyright: Predici.cnet.ro

Cu această duminică ni se deschide în față un nou timp frumos și prețios: timpul ADVENTULUI.

Adventul, așa cum ne sugerează lecturile pe care tocmai le-am ascultat, înseamnă așteptare, căutare, veghere dar, înainte de toate, ne spune să ne apropiem de Dumnezeu, să-l primim pe Dumnezeu în viața noastră.

Tu, Doamne, ești Tatăl nostru“, exclamă profetul Isaia în prima lectură de azi.

Este mișcătoare această lectură cu care se deschide timpul Adventului, este una din cele mai frumoase lecturi din toată Biblia. Ea a fost alcătuită în timp ce poporul evreu se afla în exilul din Babilon. Trecuseră câțiva ani de la distrugerea Ierusalimului și cei deportați își aminteau de umilirea suferită. Aveau prezentă în minte scena înfiorătoare a acelei zile de iulie din anul 587 î.Cr., când soldații lui Nabucodonosor au distrus casele, au dat foc palatelor regelui, iar femeile fugeau înspăimântate cu copiii în brațe.

În timp ce acei deportați căutau motivul dezastrului, un poet a compus această mișcătoare rugăciune.

Evreii erau reținuți în a atribui lui Dumnezeu apelativul de TATĂ. Nu-l numeau Tată, în primul rând, pentru că nu voiau să-l considere egal cu zeii păgâni, care aveau fii și fiice și adesea se îndrăgosteau de femeile de pe pământ. Apoi, nu-l numeau Tată, pentru că aveau deja un tată, pe Abraham.

În Babilon însă și-au dat seama că nici Abraham, nici Isac, nici Iacob nu puteau să-i ajute. Patriarhii aveau toate motivele să se rușineze de fiii lor stricați: “Abraham nu ne recunoaște și Israel nu-și amintește de noi” (Is 63,16).

În acest context istoric este numit pentru prima dată Dumnezeu TATĂ, apelativ care va fi folosit de Isus când va vorbi despre Dumnezeu.

Lectura continuă apoi cu o plângere: “Pentru ce, Doamne, ne lași să rătăcim departe de căile tale, pentru ce lași inimile noastre să se împietrească“?

Întrebarea este dramatică, este expresia enigmei plină de angoasă pe care și-au pus-o oamenii din toate timpurile: de ce Dumnezeu, cel atotputernic, nu împiedică răul? De ce nu ne ferește de alegerile greșite? De ce permite ca viciile și patimile să ne îndepărteze de iubirea sa?

Sunt întrebări cărora nimeni nu le-a dat un răspuns rațional. Numai în timpul rugăciunii se poate întrezări o lumină.

Pentru a reînviora credința, pentru a găsi motive de speranță, autorul acestui minunat fragment se gândește la timpurile din trecut, își amintește că Dumnezeu a intervenit totdeauna pentru a însenina nopțile întunecoase ale poporului său; are prezentă în minte mai ales noaptea eliberării din Egipt și încheie: “Niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se, iar ochiul nu a văzut vreodată pe vreun alt dumnezeu afară de tine, care să facă asemenea lucruri pentru cei care se încred în el“.

Adunați în rugăciune, cei deportați recitesc istoria lor și își dau seama de greșelile săvârșite: “Tu, Doamne, te-ai mâniat pentru că am păcătuit… Toți am căzut ca frunzele uscate și fărădelegile noastre ne-au spulberat ca vântul… Ne-ai lăsat să pierim sub povara fărădelegilor noastre“.

Această constatarea care ar fi trebuit să-i conducă la descurajare, i-a făcut, în schimb, să exclame încrezători: “Dar, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul, iar Tu olarul; noi suntem cu toții lucrarea mâinilor tale“.

Pacea interioară, speranța, privirea optimistă îndreptată spre viitor sunt haruri care se obțin în rugăciune. Omul nu poate să se simtă sigur decât atunci când își dă seama că se află în brațele unui tată care are grijă de el.

Citită în lumina întregii revelații biblice, istoria celor exilați din Babilon este o imagine a nenorocirilor spre care, inevitabil, merge cel care alege drumuri care duc departe de Dumnezeu. Deziluzia, singurătatea, rușinea, nefericirea sunt consecințele amare ale păcatului.

De ce Dumnezeu nu intervine pentru a ne împiedica să săvârșim răul? Iată întrebarea pe care ne-o punem și noi.

De când a creat omul liber, Dumnezeu nu mai este atotputernic. Rabinii au intuit deja acest lucru și spuneau că el și-a restrâns propria putere și s-a expus riscului de a primi un NU umilitor din partea creaturilor sale.

Dar “iubirea e tare ca moartea și săgețile sale sunt săgeți de foc” (Ct 8,6), nu se resemnează niciodată înfrângerilor. Dumnezeu care a luat în calcul și refuzul nostru, este constrâns de iubirea sa să continue să ne caute. Nu poate să ne impună, nu poate obliga libertatea noastră, dar este atât de mare iubirea sa încât, afirma Edith Stein, este “nesfârșit de neadevărat” ca, și numai într-un singur caz, el să poată ieși învins.

Tu mergi cu bucurie în întâmpinarea acelora care săvârșesc cu bucurie faptele dreptății și își aduc aminte de tine, mergând pe căile tale“, spune profetul.

Iată, pentru noi, Adventul este un timp de amintire, amintire plăcută și recunoscătoare pentru ceea ce Dumnezeu, odată pentru totdeauna, ne-a dat și ne-a descoperit în Fiul său Isus Cristos. Faptele creștinului se nasc din această amintire: dacă eu îmi amintesc, dacă eu înțeleg ceea ce Dumnezeu a săvârșit din iubire pentru mine, pentru întreaga omenire, viața mea va străluci de această iubire și va deveni un reflex al ei.

Vegherea, la care ne invită Isus în Evanghelie, nu înseamnă o așteptare plină de teamă, ci o așteptare plină de bucurie, aceiași pe care o experimentăm atunci când, după o lungă așteptare, ne întâlnim cu persoana dragă.

Îndemnul: “Tuturor vă spun: Vegheați!” sunt ultimile cuvinte ale lui Isus înainte de pătimirea și moartea sa; nu ar fi exagerat să le considerăm testamentul său spiritual, relatat în Evanghelia lui Marcu, pe care începem să-l citim din această primă duminică a noului an liturgic, anul B.

Așa cum în Evanghelia lui Ioan testamentul lui Isus se poate rezuma la chemarea la unitate a credincioșilor, în formă de rugăciune arzătoare către Tatăl: “ca toți să fie una“, la fel, ultimul discurs al lui Isus, relatat de Marcu în capitolul 13, cel mai lung din toată Evanghelia sa, este ritmat de chemarea la veghere.

Isus explică starea de veghere prin imaginea portarului; el trebuie să fie gata totdeauna pentru a deschide ușa stăpânului când se va întoarce. Portarul este imaginea celui care știe să vegheze, pentru că el este mereu treaz pentru a-l recunoaște și a-l primi pe stăpânul său.

A veghea, însă, nu înseamnă a sta degeaba; conținutul vegherii noastre este rugăciunea: “Vegheați și vă rugați“.

Între zgomotele atâtor voci care ne asaltează din toate părțile și ne distrag, a veghea înseamnă, în anumite momente, a face liniște, a închide urechile la toți și la toate, pentru a ne pune în prezența lui Dumnezeu, pentru a ne descoperi pe noi înșine și a reflecta asupra vieții personale.

Vegherea are valoare în funcție de motivul pentru care se veghează. Spune Sfântul Augustin: “Veghează și hoțul, dar vegherea lui nu este bună. Veghează și cei care-și petrec noaptea în discotecă, dar nu pentru a medita ci pentru a se distra“. Motivul evanghelic al vegherii este formulat astfel de Isus: “Vegheați, fiți gata, pentru că nu știți când va veni ziua aceea“.

De ce oare Liturgia ne întâmpină cu astfel de texte la începutul noului an? Oare vrea Dumnezeu să ne amenințe, să ne sperie? Nu, ci din iubire, pentru că El nu vrea ca noi să ne pierdem. Acest îndemn e mai mult o rugăciune insistentă a lui Isus prin care-și exprimă frica sa de a ne pierde.

Adventul deci, este un timp de așteptare și de speranță, un timp în care în Biserică răsună în mod deosebit un cuvânt: “MARANATHA! VINO, DOAMNE ISUSE!”, iar la această invocație Isus răspunde: nu te teme, “voi veni curând!“; vin să-ți descoper și să-ți arăt în carnea mea cu ce iubire ești iubit de Dumnezeu Tatăl, “pentru că tu ești prețios în ochii săi și vrednic de cinste” (Is 43,4).

Această stimă pe care Dumnezeu o are față de noi, și pe care deja profetul Isaia o anunța în profețiile sale, găsește în Evanghelie concretizarea sa: acest om care pleacă, cu toată încrederea, lasă slujitorilor săi lucrurile sale, fiecăruia datoria sa, chemându-i la coresponsabilitate.

În aceste patru duminici care ne conduc spre o întâlnire reînnoită cu Domnul, putem să ne întrebăm: care este datoria mea? Pentru a folosi cuvintele Sfântului Marcu, din ce somn trebuie să ne trezim? La ce trebuie să fiu atent?

A veghea înseamnă și a ști să ne pregătim cu adevărat pentru Crăciun, a supraviețui Crăciunului comercial pe care ni-l propune societatea consumistă de azi. Nu trebuie să dormim, să lăsăm ca să ne fie furat Crăciunul adevărat. Vedeți că la Crăciunul creștin se contrapune tot mai mult în ultimul timp crăciunul profan, consumist, la care aderă tot mai mulți, pentru că ne propune oferte atrăgătoare cu excursii de vis, petreceri în locurile cele mai luxoase. A fost creat acest crăciun profan pentru că cel adevărat ne punea în criză, ne obliga să ne convertim.

Crăciunul este drama unui Dumnezeu prezent și a unui om absent. Dumnezeu este marele absent din crăciunul profan. Crăciunul adevărat răstoarnă rolurile, distribuie responsabilitățile. Omului arogant care se plânge de absența lui Dumnezeu, Dumnezeu îi răspunde venind, și plângându-se de absența omului.

Încă o precizare legată de cea de-a doua lectură. Apostolul Paul mulțumește lui Dumnezeu pentru creștinii Bisericii din Corint datorită harului lui Dumnezeu pe care l-au primit prin Cristos, pentru că în El au fost îmbogățiți cu toate darurile.

Aici se află centru mesajului Adventului, vestea cea bună, Evanghelia pe care acest timp vrea să ne-o dea: trebuie să facem tot ceea ce ne cere viața, dar mai ales trebuie să privim la Cristos pentru a ne lăsa transformați de puterea iubirii sale. Trebuie să ne facem planurile noastre, dar mai mult decât orice trebuie să “ne lăsăm transformați de iubire“, trebuie să ne încredem cu totul în iubirea lui Dumnezeu.

Iată, Adventul ne îndeamnă să trăim această reînnoită încredere în Dumnezeu, care se apropie de noi prin Fiul său, căci “El fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu egalitatea sa cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor” (Fil 2,6-7). Să ne ajute Domnul să devenim asemenea Lui.

O rugăm pe Sfânta Fecioară Maria, pe care venerabilul episcop italian Tonino Bello o numea Fecioara Adventului, a așteptării, să ne dea o inimă vigilentă, să ne facă “miniștrii așteptării“. “Domnul care vine, Fecioară a așteptării, să ne surprindă, cu materna ta complicitate, cu candela în mână“. Amin!

(prelucrare)

 

* * *

 

Prima Duminică din Advent (pt. copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Toată viața este o așteptare.

- Fremătăm în așteptarea unei plecări importante, a unei călătorii frumoase, a vacanței, a creșterii.

- Să ne imaginăm așteptarea plină de bucurie a sosirii unei persoane dragi, plecată de mult timp.

- Care sunt sentimentele inimii? Ce pregătiri se fac?

De cinci ori pe zi, muezinul îi invită la rugăciune pe musulmani, cu aceste cuvinte:

- Dumnezeu este mare! Dumnezeu este mare!

- Dumnezeu este mare! Dumnezeu este mare!

- Mărturisesc că nu există alt Dumnezeu decât Alah

- Și că Mahomed este trimisul lui Alah.

- Veniți la rugăciune! Veniți la rugăciune!

- Veniți la mântuire! Veniți la mântuire!

- Nu există alt Dumnezeu decât Alah!

- Rugăciunile sunt mai bune decât somnul.

În ce termeni are valoare această invitație la rugăciune pentru noi, creștinii, în acest Advent?

2. Tema

Atenție! Isus a venit – vine – va veni.

Fericit este acela dintre noi care îl va primi!

3. Mesajul zilei

Suntem în Advent, adică în așteptarea plină de bucurie a venirii lui Isus între noi.

- Preotul este îmbrăcat în violet – invitație la convertire – pentru că trebuie să ne pregătim cu seriozitate pentru această venire: este decisivă.

Isus-Mesia a venit!

- Când? Cum?

- Evreii pioși, “umili și căiți” ca Ioan Botezătorul, îl așteptau.

Isus vine la noi în fiecare zi!

- Cum?

- Isus vine la noi la acest Crăciun!

- Cum să ne pregătim pentru aceasta?

- Isus vine în timpul celebrării euharistice.

La fiecare Liturghie, după consacrare, spunem că suntem în așteptare.

- Prin ce cuvinte?

- “Până când vei veni”?

- Care venire?

Isus a venit, vine, va veni, pentru că… vrea să rămână Emanuel, Dumnezeu cu noi.

Cum să-l așteptăm pe Isus?

- Asemenea servitorilor vigilenți, generoși, harnici! (cf. Evanghelia).

- Să ne întoarcem “antenele” inimii spre Isus.

Așteptarea nu este doar a noastră, ci și a lui Dumnezeu, care ne așteaptă!

4. Exemple

Câteva exemple pentru a-i învăța pe copii cum trebuie să-l primească pe Isus cu atenție și cu iubire.

a) Sfântul Felix spunea deseori că Dumnezeu se comportă ca acel suveran care, călătorind singur și necunoscut, a fost prins de un uragan și a cerut să se refugieze în diferite case: dar toți îl respingeau, până când a ajuns într-o cocioabă goală și mizeră unde locuia cel mai sărac dintre supușii lui. Acesta nu doar că a deschis ușa pentru a-l adăposti de grindină, dar a vrut să îi refacă puterile, aprinzându-i un pic de foc, uscându-l și cedându-i patul lui pentru a se odihni.

Atunci Marele Rege, arătând o pungă plină cu aur, i-a spus: “Stabilisem să îmi împart bogățiile cu unul dintre supușii mei, și nimeni nu a vrut să mă primească. În schimb tu, nu doar că m-ai adăpostit de uragan, dar mi-ai oferit totul cu generozitate, ai împărțit cu mine casa ta, hrana, focul și patul. De aceea, vei fi considerat ca fiul Regelui. Ai stofă pentru așa ceva. Ești chiar din sângele lui. Ești milostiv ca și el” (R. Francisco).

b) Unde îl întâlnim pe Dumnezeu

“Doi călugări au citit într-un volum vechi că la capătul pământului era un loc în care cerul și pământul se ating. Au hotărât atunci să plece în căutarea lui și să nu se mai întoarcă până nu îl vor găsi. Au peregrinat astfel pe tot pământul, înfruntând pericole fără număr, au îndurat toate privațiunile pe care le comportă o astfel de peregrinare și toate ispitele care îi puteau abate pe oameni de la intenția lor. Citiseră că în locul căutat trebuia să fie o ușă la care era suficient să bată pentru a apărea în fața lui Dumnezeu. În sfârșit, au găsit ce căutau, au bătut la acea ușă și, cu inimile tremurând de emoție, au văzut-o deschizându-se și când au trecut pragul ei s-au trezit acasă, în celulă. Atunci au înțeles: locul în care cerul și pământul se ating se află pe acest pământ, acolo unde ne-a pus Dumnezeu!”(D. Zanella).

c) Un rege avea doi sclavi, ambii foarte capabili și dornici să îi urmeze voința. Într-o zi, pentru fidelitatea de care au dat dovadă în mulți ani de slujire, suveranul i-a chemat la ei, vrând să îi răsplătească.

Primului i-a spus:

- Pentru a te răsplăti pentru hărnicia și ascultarea ta, te las să pleci. De astăzi ești liber. Îți dau o sumă mare de bani ca să poți duce o viață îmbelșugată.

În culmea fericirii, sclavul i-a mulțumit și a plecat: i se împlinise visul.

În schimb, celui de al doilea i-a vorbit astfel:

- Ca să te răsplătesc pentru hărnicia și ascultarea ta, te ridic de la condiția de sclav la aceea de demnitar: vei rămâne la curte ca prieten și consilier al meu.

Și el, fericit, i-a mulțumit regelui din toată inima și a ieșit.

Afară îl aștepta primul sclav care l-a întrebat:

- Ei? Și ție ți-a dat libertatea?

Dar acela i-a povestit ce i-a spus regele.

Atunci, primul sclav s-a dus la rege ca să protesteze.

- Ce nu este în regulă? l-a întrebat suveranul văzându-l cu fața încruntată. Nu erai în culmea fericirii când ai ieșit de aici?

Servitorul i-a răspuns:

- De ce l-ai tratat preferențial pe tovarășul meu? Slujirea pe care ți-am adus-o în acești ani nu a fost oare la fel cu a lui?

- Ai dreptate, a replicat regele, slujirea era identică. Dar tu mă ascultai de teama puterii mele și de pedepsele mele, și de aceea te-am eliberat, pentru că aceasta îți doreai mai presus decât orice. În schimb, prietenul tău m-a ascultat mereu din dorința de a dobândi stima și prietenia mea; de aceea l-am luat la mine! (E. Bono).

d) Conform unui obicei semnificativ, în multe biserici se obișnuiește aprinderea astăzi a primei lumânări dintre cele patru aflate alături de altar, ca simbol al Adventului.

 

* * *

 

Repetiția marii istorii a aducerilor aminte

Autor: pr. Thomas Rosica
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

În acest sfârșit de săptămână, Biserica intră în perioada liturgică a Adventului. Creștinii proclamă faptul că Mesia a venit într-adevăr și că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adventul nu îl schimbă pe Dumnezeu. Adventul aprofundează dorul nostru și așteptarea ca Dumnezeu să împlinească ceea ce profeții și cei unși au promis. Ne rugăm ca Dumnezeu să împlinească nevoia noastră de a vedea și simți promisiunea mântuirii aici și acum.

În acest timp de dor și așteptare a Domnului, suntem invitați să ne rugăm și să reflectăm asupra Cuvântului lui Dumnezeu, dar mai presus de toate să devenim o reflexie a luminii lui Cristos, a lui Cristos însuși. Știm cu toții însă cât de dificil este să reflecți lumina lui Cristos, în special când am devenit deziluzionați de viață, obișnuiți cu existența întunecată a lumii sau tot mai mulțumiți cu mediocritatea și cu goliciunea. Adventul ne amintește că trebuie să fim gata să îl întâlnim pe Domnul în orice moment al vieții. Asemenea unei alarme de securitate care îl trezește pe stăpânul casei, Adventul îi trezește pe creștinii care sunt în pericolul de a adormi în chiar viețile lor.

Ce sau pe cine așteptăm noi în viață? Pentru care virtuți sau daruri ne rugăm să le primim în acest an? Dorim noi vindecarea și reconcilierea în relațiile distruse? Ce sens și înțelegere dorim să avem în mijlocul întunericului, tristeții și misterului nostru? Cum ne trăim noi oare promisiunile de la botez? Ce calități ale lui Isus le căutăm în propriile noastre vieți în acest Advent? De multe ori lucrurile, calitățile, darurile sau oamenii pe care îi așteptăm ne dau o foarte bună idee despre cine suntem noi în realitate. Spune-mi pe cine aștepți și îți voi spune cine ești! Adventul este un timp pentru deschiderea ochilor, pentru fixarea privirii, pentru sporirea atenției, pentru înțelegerea prezenței lui Dumnezeu în lume și în viețile noastre.

În prima lectură din profetul Isaia din prima Duminică din Advent, Atotputernicul insuflă speranța înapoi în inima și sufletul lui Israel și îl modelează din nou pe Israel și evenimentele așa cum un olar își modelează lutul. În a doua lectură din Scriptură, scriind iubitei sale comunități din Corint, Paul privește înainte spre “Ziua Domnului”, când Domnul Isus se va revela pentru a-i salva pe cei pe care i-a chemat. Iar în Evanghelia din prima Duminică din Advent, descrierea lui Marcu a portarului care veghează întoarcerea Domnului, oricând, pe neașteptate, este o imagine a ceea ce se așteaptă de la noi să facem tot anul dar în special în timpul perioadei Adventului. Propriul nostru botez este o participare la misiunea regală, mesianică a lui Isus. Oricine ia parte la această misiune ia parte și la responsabilitățile regale, în special grija pentru cei întristați și răniți. Adventul este o ocazie minunată de a “activa” promisiunile și angajamentele noastre baptismale.

Cardinalul Joseph Ratzinger scria cândva: “Scopul anului bisericesc este continua repetare a istoriei ei mărețe de aduceri aminte, trezirea memoriei inimii pentru ca ea să poată să discearnă steaua speranței. Este frumoasa sarcină a Adventului aceea de a trezi în noi toți aduceri aminte ale bunătății și a deschide astfel porțile speranței.” În acest Advent permiteți-mi să vă sugerez să stingeți un conflict. Construiți pacea. Căutați un prieten uitat. Alungați suspiciunea și înlocuiți-o cu încrederea. Scrieți o scrisoare de iubire. Împărtășiți din comori. Dați un răspuns amabil chiar dacă v-ar place să răspundeți dur. Încurajați un tânăr să creadă în el însuși. Manifestați-vă loialitatea prin cuvinte și fapte. Păstrați-vă o promisiune. Găsiți timp. Faceți-vă timp. Nu mai purtați pică cuiva. Iertați un dușman. Mergeți să vă spovediți. Ascultați mai mult. Cereți-vă iertare dacă ați greșit. Fiți amabil chiar și când nu ați greșit ceva!

Încercați să înțelegeți. Alungați invidia. Examinați-vă cererile pe care le faceți altora. Gândiți-vă mai întâi la ceilalți. Apreciați. Fiți amabili, fiți atenți. Râdeți puțin. Râdeți puțin mai mult. Câștigați încredere. Înarmați-vă împotriva răutății. Deplângeți complacerea. Exprimați-vă recunoștința. Mergeți la biserică. Stați în biserică puțin mai mult decât în mod obișnuit. Bucurați inima unui copil. Apreciați frumusețea și minunăția planetei. Exprimați-vă iubirea. Exprimați-o încă o dată. Exprimați-o mai tare. Exprimați-o încet. Bucurați-vă, pentru că Domnul este aproape!

 

* * *

 

Duminica I din Advent (B) (audio)

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Predicator: Pr. Alois Bisoc
Unde: Catedrala romano-catolică din Iași
Când: 30 noiembrie 2008

 

Puteți descărca predica de pe Pastoratie.ro: click aici.