Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica I-a de peste an – Botezul Domnului
Anul B (A, C)

Lecturi:
Isaia 55,1-11
1Ioan 5,1-9
Marcu 1,7-11

Marcu 1,7-11

[Ioan Botezătorul] predica zicând: “Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg cureaua încălțămintei. Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza cu Duhul Sfânt”. În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise și Duhul, ca un porumbel, coborând asupra lui. Și din cer s-a auzit un glas: “Tu ești Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit bucuria”.

 

Autori

pr. John Cusick
pr. Daniel Meynen
pr. Anton Dancă
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
pr. Alessandro Pronzato
Diverși alți autori
Diverși alți autori

 

* * *

 

Botezul ne încorporează în Biserică

Autor: pr. John Cusick
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

De secole, creștinii celebrează Crăciunul ca pe o perioadă de 12 zile, cuprinsă între Crăciun și Epifanie, ca pe o lungă “zi” de Crăciun. Perioada Crăciunului se încheie astăzi cu celebrarea botezului Domnului.

Începutul vieții publice a lui Isus este Botezul său de către Ioan în Iordan. [...] Botezătorul șovăie, Isus insistă: și primește Botezul. Atunci Duhul Sfânt în chip de porumbel coboară asupra lui Isus, iar glasul din cer proclamă: «Acesta este Fiul meu preaiubit» (Mt 3, 13-17). Aceasta este manifestarea («Epifania») lui Isus ca Mesia al lui Israel și Fiu al lui Dumnezeu. (CBC 535)

Amintit în Liturghia de astăzi prin proclamarea Evangheliei după Sf. Marcu, capitolul 1, versetele 1-11, botezul Domnului este “din partea sa, acceptarea și inaugurarea misiunii sale de Slujitor care suferă. El se lasă să fie socotit printre cei păcătoși; este de pe acum «Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii»” (CBC 536). Ceea ce ni se prezintă în “botezul pocăinței” făcut de Ioan ca un semn al viitoarei morți a Domnului, nu este doar un simplu semn pentru noul creștin care se ridică din apa baptisteriului. Pentru fiecare botezat, scufundarea și scoaterea din apă și invocarea Sfintei Treimi sunt momente de împărtășire adevărată a morții și învierii lui Isus Cristos.

Prin Botez, creștinul este asimilat în mod sacramental lui Isus, care, prin Botez, își anticipează moartea și învierea; El trebuie să intre în acest mister al înjosirii umile și al căinței, să coboare în apă cu Isus pentru a se ridica din nou cu El, să se renască din apă și din Duh pentru a deveni, întru Fiul, fiu preaiubit al Tatălui și «a umbla întru înnoirea vieții». (CBC 537)

Sfântul Grigore de Nazianz a vorbit frumos despre acest mister când predica astfel: “Să ne înmormântăm cu Cristos prin Botez ca să înviem împreună cu El; să coborâm cu El, ca să fim înălțați cu El; să urcăm împreună cu El, ca să fim preamăriți întru El” (CBC 537). Sfântul Ilarie de Poitiers exprima mai poetic adopția noastră, prin botez, ca fii adevărați ai lui Dumnezeu.

Tot ce s-a petrecut în Cristos ne învață că, după cufundarea în apă, Duhul Sfânt zboară asupra noastră din înaltul cerului și că, înfiați de glasul Tatălui, devenim fii ai lui Dumnezeu. (CBC 537)

Cel mai mare dar posibil îl primim prin Botez: este însăși viața și iubirea lui Dumnezeu. O viață care să învingă moartea ce o moștenim de la Adam, o iubire care să ne elibereze de iubirea de sine, pentru a-l iubi pe Dumnezeu pentru cine este și pe semeni pentru gloria Sa. Alte daruri baptismale pe care le primim sunt capacitatea, în Cristos, de a lăuda și a aduce cult Tatălui în Duhul Sfânt, și de a face pe placul lui Dumnezeu. Baptisteriu era adesea așezat în curtea bisericii sau lângă intrare, în bisericile primare, iar practica mai este respectat și astăzi în atâtea locuri. Noi “intrăm” în Trupul lui Cristos în momentul botezului. Prin botez devenim adoratori ai Fiului, plăcuți și iubiți Tatălui. De aceea baptisteriile se puneau lângă intrarea în biserică.

Înmuindu-vă degetele în apa sfințită de la intrarea în casa Domnului, și făcându-vă semnul crucii, amintiți-vă că prin puterea botezului vostru aduceți cult plăcut lui Dumnezeu prin viața voastră de sacrificiu și de sfințenie, dar mai ales prin participarea la jertfa euharistică. Prin baia voastră din apa ce curge din coasta lui Cristos, voi ați fost încorporați într-una, sfântă, catolică și apostolică Biserică.

 

* * *

 

Botezul lui Isus și botezul nostru

Autor: pr. Daniel Meynen
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

“Ioan avea o haină din păr de cămilă și centură de piele încinsă la mijloc, iar hrana lui erau lăcustele și mierea sălbatică. Și predica spunând: ‘Cel care vine după mine este mai puternic decât mine; eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. Eu v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc’.”

La finalul perioadei Crăciunului, și înainte de intrarea în timpul liturgic ordinar, Biserica ne prezintă spre contemplare un episod din viața Domnului: botezul său făcut de Ioan. Evanghelia din această duminică este luată din Sfântul Marcu. Relatarea botezului lui Isus este foarte scurtă la Sfântul Marcu: ca de obicei, el rezumă. Versiuni mai ample ale evenimentului găsim la Sfântul Matei (3,13-17) și la Sfântul Ioan (1,29-34).

Sfântul Luca (3,21-23) nu este mai generos în cuvinte decât Sfântul Marcu, dar ne oferă o mărturie, păstrată de atunci de Tradiție, conform căreia botezul lui Isus a avut loc când Acesta împlinea 30 de ani: “Când Isus a început să predice, avea cam treizeci de ani” (Luca 3,23). Care alta să fie semnificația botezului Domnului, dacă nu inaugurarea și începerea vieții sale publice? Păcate împotriva lui Dumnezeu nu avea nici unul, El fiind Dumnezeu. Păcate împotriva Legii nu avea nici unul, căci El însăși era autorul Legii lui Moise.

Sfântul Matei relatează următorul dialog între Isus și Ioan Botezătorul: “Atunci a sosit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan încerca să-l oprească spunându-i: Eu trebuie să fiu botezat de tine, și tu vii la mine?” (Matei 3,13-14). Este într-adevăr un mare paradox: aici se întâlnește Legea Veche cu Legea Nouă; și pentru ca să se nască și să vadă lumina zilei, Legea Nouă trebuie să se supună Legii Vechi. Căci dacă Isus și-a început viața publică în acea zi, a făcut-o pentru ca într-o zi să își încheie viața disprețuit, sub condamnarea pronunțată chiar de reprezentanții oficiali ai Legii Vechi, care vor fi victorioși… pentru puțin timp, doar până în ziua Învierii.

Dacă botezul Domnului are ceva în comun cu botezul nostru, acest ceva nu este ștergerea păcatului originar – pentru că Isus nu a moștenit păcatul originar; acest ceva nu este nici începutul vieții veșnice, adus nouă de botez, pentru simplul fapt că Isus avea deja aceasta în plinătatea Sa. Lucrul în comun între botezul Domnului și botezul nostru este faptul că ne pune pe drumul regal spre Sfânta Cruce, drumul pe care înaintea noastră Isus l-a parcurs, acoperindu-l cu Sângele Său răscumpărător. Sfântul Paul le scria romanilor: “Sau nu știți că noi toți, care am fost botezați în Cristos Isus, am fost botezați în moartea Lui? Așadar, am fost înmormântați împreună cu El prin botez în moartea Lui, pentru ca, după cum Cristos a înviat din morți prin gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă” (Romani 6,3-4).

Noua viață pe care ne-o dă botezul este viața în Duh: “Eu v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duh Sfânt”. Duhul care sfințește și care este “dătător de viață” (Crez), este de asemenea Cel care animă viața noastră pentru ca să putem să îi urmăm lui Cristos în suferința și moartea pe cruce, căci “prin Duhul veșnic (Cristos) s-a oferit pe sine fără prihană lui Dumnezeu” (Evrei 9,14). Botezați în Duh, cu toții suntem chemați să murim și să înviem în Duh!

“În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise și Duhul, ca un porumbel, coborând asupra Lui. Și din cer s-a auzit un glas: Tu ești Fiul Meu cel iubit, în Tine mi-am găsit bucuria.”

“Tu ești Fiul Meu iubit, în Tine mi-am găsit bucuria.” Acestea sunt cuvintele spuse de Tatăl la Botezul Domnului! Putem acum să înțelegem ceva mai bine importanța acestor cuvinte în acel moment al vieții lui Isus: dat fiind că își începea slujirea publică, El avea nevoie de un sprijin, de o încurajare pentru a merge cu fermitate spre crucea care îl aștepta la capătul drumului. Aceste cuvinte ale Tatălui ne sunt și nouă adresate: “Tu ești fiul meu iubit; în tine mi-am găsit bucuria.” Desigur, noi suntem fii adoptivi ai Tatălui, dar iubirea lui Dumnezeu este infinită. Suntem iubiți de Dumnezeu, de Tatăl, de toate Persoanele din Preasfânta Treime: aceasta este tăria noastră, aceasta este puterea noastră cane ne ajută să îl urmăm pe Cristos, care a murit și a înviat pentru noi!

Când Isus a auzit aceste cuvinte ale Tatălui Său, a privit spre ceruri: “Și îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise…” El privea deja dincolo de Patimă și de Înviere… Isus contempla deja momentul în care se va ridica la ceruri pentru a sta de-a dreapta Tatălui… Și tot atunci, El vedea deja ultima zi a omenirii, când va sosi din ceruri așa cum s-a ridicat, pentru a-i răsplăti pe drepți și pentru a-i pedepsi pe vinovați… Astfel Isus ne-a dat un exemplu de urmat: trebuie să privim spre ceruri, spre acele ceruri unde nu ne vom plictisi niciodată, ci vom fi mereu ocupați să iubim: să îl iubim pe Tatăl, să îl iubim pe Fiul, să îl iubim pe Spiritul Sfânt!

Fie ca Maria, Maica lui Isus, care și-a urmat mereu Fiul pe perioada vieții publice, chiar și până sub cruce, să ne ajute prin rugăciunile ei! Fie ca botezul nostru să ne conducă la viața veșnică în ceruri, spre gloria Preasfintei Treimi și a Mariei, Regina cerurilor și a pământului!

 

* * *

 

Bucuriile să crească

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Sărbătorile Crăciunului ne-au umplut sufletul de bucurie. Firesc este ca ea să crească. De copilul nou-născut se bucură tata, mama, frații și surorile. La nașterea lui Isus s-au bucurat: preacurata, sfântul Iosif, îngerii, păstorii și magii. Când copilul este dus la Botez, bucuria se răspândește și crește, atât în cei amintiți cât și în alții, cum sunt: nașii, preotul, rudele, credincioșii acelei comunități, biserica întreagă fiindcă primește un nou mădular sfânt.

Dumnezeu Tatăl își prezintă Fiul la botezul lui Ioan, iar bucuria sa infinită și-o manifestă în lume, cu intenția vădită de a o împărtăși tuturor oamenilor, zicând: Acesta este Fiul meu iubit în care îmi aflu toată bucuria.

Fiindcă prin botezul său Isus împarte oamenilor viața cea nouă, zămislită de la Duhul Sfânt în sânul Fecioarei, inaugurând Botezul nostru, minunile de la apa Iordanului sunt mai mari decât cele de la nașterea lui. În noaptea sfântă steaua strălucitoare ne-a arătat locul unde s-a născut Mesia, pe când la botez intervine chiar Tatăl ceresc; în noaptea de Crăciun au coborât îngerii, au cântat și au chemat pe păstori la iesle, dar la botez coboară însuși Duhul Sfânt și-l arată oamenilor pe Fiul lui Dumnezeu făcut om, purtător al germenului de viață nouă, de viață veșnică; în noaptea de Crăciun Isus era ca un prunc micuț culcat în ieslea săracă, acum apare ca om desăvârșit, în floarea vârstei, capabil să ne ofere sprijinul său plin de caritate; în noaptea de Crăciun ne-a oferit doar lacrimile sale de copil, aici se arată ca adevărat mântuitor, care înfăptuiește dreptatea, oferind apa Iordanului pentru spălarea sufletelor de păcat și împăcare cu Tatăl; în noaptea de Crăciun cerul era întunecat, acum, la botez, cerul se deschide în timp ce Isus era în rugăciune pentru noi, pentru fericirea noastră cea veșnică.

Bucuria noastră crește și mai mult când cunoaștem motivele pentru care Isus, Fiul lui Dumnezeu, mai curat decât lacrima unui înger, a voit să se supună ritualului umilitor al botezului lui Ioan, apărând printre cei prezenți ca un păcătos oarecare.

Prezentându-se să primească botezul, în realitate a venit să ne aducă Botezul său din Duh Sfânt și foc, împlinind voința Tatălui (cf. Mt 3,14 ș.u.). Își face loc printre păcătoși punând în evidență valoarea persoanei umane oricât ar fi ea de acoperită de păcate, fiindcă Tatăl ceresc își exprimase bucuria de a fi cu fiii oamenilor încă din Vechiul Testament (cf. Prov 8,31), iar Isus vrea să desăvârșească în oameni ceea ce simte Creatorul relativ la sensul vieții noastre. Pentru a desăvârși în om bucuria Tatălui, Isus ia asupra sa păcatele oamenilor, făcându-se mielul de jertfă pentru ispășirea lor (cf. In 1,29-36).

De fapt, botezul lui Isus în Iordan primit de la Ioan, fiind “botezul pocăinței”, anunță și pregătește botezul său “în moarte” (cf. Lc 12,50; Mc 10,38), încadrând astfel viața sa publică între două botezuri. Începând cu postul de patruzeci de zile și patruzeci de nopți și până la moartea pe cruce, Isus a trăit ceea ce a primit: botezul pocăinței. Tocmai botezul sângelui, adică al morții, este încununarea botezului primit de la Ioan, de aceea sfântul Ioan evanghelistul ține să-l scoată în evidență afirmând că din coasta lui a ieșit sânge și apă, când sulița soldatului roman i-a deschis-o (In 19,34). Apoi, când spune că Duhul, apa și sângele sunt intim unite și dau aceeași mărturie, adăugând: Acesta este cel care a venit prin apă și sânge: Isus Cristos; nu numai prin apă, ci prin apă și sânge; și Duhul este cel care mărturisește, fiindcă Duhul este adevărul. Căci trei sunt care dau mărturie în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și acești trei una sunt. Și trei sunt care dau mărturie pe pământ: Duhul, apa și sângele și acești trei mărturisesc la fel (In 5,6-8), îi pune în evidență efectele minunate. Duhul, apa și sângele dau mărturie despre aceeași iubire divină față de noi, oamenii.

În primul rând, botezul lui Isus primit de la Ioan este încoronat de coborârea Duhului Sfânt asupra lui în chip de porumbel și de proclamarea solemnă a Tatălui care îi arată filiațiunea sa divină.

În al doilea rând, coborârea Duhului Sfânt asupra lui Isus la botez constituie o învestitură corespunzătoare profețiilor lui Isaia (cf. Is 11,2; 42,1; 61,1) și în același timp este o prevestire a Rusaliilor care vor inaugura botezul în Duh și foc la nașterea Bisericii (cf. Fap 1,5; 11,16), pe care apoi, prin intermediul Bisericii, îl vor primi toți acei care vor intra în sânul ei (cf. Ef 5,25-32; Tt 3,5 ș.u.).

În al treilea rând, recunoașterea lui Isus ca Fiu din partea Tatălui ceresc prevestește filiațiunea adoptivă a celor care vor crede în Cristos și îl vor proclama ca Domn (Rom 10,9), ca o participare la filiațiunea de natură – părtași ai naturii divine (2Pt 1,4) – ca o consecință a primirii Duhului Sfânt (cf. Gal 4,6), a vieții noi, adică din Duh și Fecioară.

În al patrulea rând, din faptul că botezul în moarte, ca urmare a acelui trebuia să pătimească toate acestea Cristos (Lc 24,26), a condus pe Isus la înviere, urmează că primind plinătatea Duhului Sfânt, omenitatea sa glorificată a devenit spirit dătător de viață (1Cor 15,45), împărtășind din plinătatea sa pe Duhul Sfânt tuturor celor ce cred în el. Fără botezul lui Isus, noi nu am fi primit pe Duhul Sfânt ca plinătate a vieții, nu ne-am fi făcut părtași ai naturii divine, nu am fi avut viața cea nouă ca început al vieții veșnice.

Pentru ce s-a botezat Isus, știm, dar nu este lipsit de importanță să știm și de ce a voit să fie botezat de Ioan Botezătorul.

În vederea botezului lui Isus, Ioan a fost sfințit și umplut de Duhul Sfânt încă din sânul mamei sale Elisabeta (cf. Lc 1,41); a fost atât de sfânt în viața sa încât însuși Mântuitorul îi aduce omagiul suprem, zicând: Om mai mare ca Ioan nu s-a născut din femeie, și: El este îngerul trimis să-i pregătească drumul (Mt 11,10-11). Dar Isus ține să adauge: cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât Ioan. Despre cine spune Isus că cel mai mic din împărăția cerurilor este mai mare decât Ioan? Despre acela care primește viața cea nouă, viața zămislită în sânul Fecioarei prin puterea Duhului Sfânt. Ioan avea viața naturală din tatăl său Zaharia și din mama sa Elisabeta, era viața omului vechi, om născut din femeie prin putere bărbătească, chiar dacă a fost adus în starea nevinovăției lui Adam de dinainte de păcat prin puterea Duhului Sfânt, care a invadat ființa Elisabetei la vizita preacuratei Fecioare Maria. Viața nouă constă în unirea ipostatică dintre firea dumnezeiască și cea omenească, unire unică, realizată numai prin atotputernicia Duhului Sfânt. Cine primește această viață nouă este mai mare decât orice om născut pe cale naturală, chiar dacă s-ar bucura de nevinovăția inițială a lui Adam. Viața trupească, viața naturală, ni se dă fără să fim conștienți de dânsa, pe când viața nouă este mai prețioasă, nu numai prin unicitatea ei, dar și pentru faptul că nu ni se dă decât printr-un act de voință din partea noastră. Actul voinței este determinant pentru viața nouă, fiindcă realizează o unitate cu voința Tatălui ceresc.

Ioan, conștient de viața cea nouă, pe cât era de mare, pe atât era de smerit în fața lui Isus și se consideră doar un glas care strigă în pustiu; nu se consideră nici învățător și nici profet, ba nici vrednic să-i dezlege cureaua încălțămintelor; când îl vede pe Isus ca om, îl recunoaște ca Dumnezeu și zice: Iată Mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Și, dacă unii dintre ucenicii săi îl părăsesc, Ioan nu se supără, ci cu smerenia care îl caracterizează recunoaște adevărul: El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez.

Smerenia Fecioarei din Nazaret l-a atras pe Isus în sânul ei; smerenia lui Ioan îl atrage pe Isus la apele Iordanului, unde, botezându-l pe Isus ca să se împlinească dreptatea, Ioan se botează pe sine, acceptă voința lui Isus, care este una cu voința Tatălui, și astfel devine părtaș de viața cea nouă care se împarte prin sacramentul Botezului care acum se inaugurează.

Isus a voit să fie botezat de Ioan pentru a nu fi acuzat de farisei și să nu devină piatră de sminteală pentru cei slabi în credință. Numai cunoașterea învățăturii despre semnificația botezului lui Ioan ne deschide calea spre o cunoaștere mai profundă a tainelor lui Isus. Sfântul evanghelist Marcu ne spune: Pe când umbla Isus prin templu, s-au apropiat de dânsul arhiereii, cărturarii și bătrânii și i-au zis: “Cu ce putere faci acestea?” Iar Isus le-a zis: “Vă voi întreba și eu pe voi un lucru, la care de îmi răspundeți, vă voi spune cu ce putere fac acestea. Botezul lui Ioan era din cer sau de la oameni? Răspundeți-mi!” Iar ei se gândeau în sine, zicând: De vom zice că este din cer, ne va zice: Pentru ce dar nu l-ați crezută? De vom zice că este de la oameni, ne temem de popor; fiindcă toți credeau că Ioan era adevărat profet. Deci, răspunzând, i-au zis: “Nu știm”. Iar Isus

le-a zis: “Nici eu nu vă spun cu ce putere fac acestea”. Isus nu le-a revelat secretul puterii sale fiindcă ei n-au acceptat botezul lui Ioan. Dacă Isus n-ar fi primit botezul lui Ioan, ei l-ar fi acuzat că nu împlinește voința lui Dumnezeu, că nu pregătește calea venirii lui Mesia. Cu atât mai mult, Isus nu se revelează acelora care nu-i primesc Botezul ca sacrament dătător de viață nouă.

Un alt motiv al botezului lui Isus în apa Iordanului poate fi și acesta: aici s-au săvârșit unele dintre cele mai mari minuni din istoria Israelului, salvând flacăra spiritualității aprinsă de Iahve în sânul poporului ales. Amintesc doar câteva: Naaman sirianul s-a curățat de lepră, după ce s-a spălat de șapte ori (2Rg 5,14); Iosua a oprit apele și poporul a trecut ca pe uscat (Ios 4,7); profetul Ilie lovește apele cu mantaua și traversează albia Iordanului ca pe uscat (2Rg 2,8). Isus desăvârșește spiritualitatea Vechiului Testament și Iordanul devine un loc de referință pentru spiritualitatea Noului Testament, pentru adevărul religiei creștine.

Vorbind păgânilor, sfântul Augustin le spunea: Dacă voiți să vă convingeți că religia noastră este adevărată, priviți cum trăiesc creștinii! Între noi nu există nedreptate, nici înșelăciune; totul este iubire, curăție, evlavie.

Oare tot așa este și azi între creștini? Se vede în noi viața cea nouă primită la Botez?

Cel care va crede și se va boteza se va mântui (Mc 16,16). Comentariile sunt de prisos, fiindcă Isus a spus acest adevăr.

 

* * *

 

El vă va boteza cu Duhul Sfânt

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Și sărbătoarea de azi este o «teofanie», adică o manifestare a divinității lui Isus, deosebit de solemnă, mai mult decât Epifania din 6 ianuarie, datorită intervenției directe din partea Cerului: Acesta este Fiul meu preaiubit în care îmi găsesc toată bucuria, spune Tatăl; și Duhul Sfânt coboară asupra lui sub chip de porumbel.

Profeția lui Isaia despre slujitorul lui Dumnezeu, (Lectura I: Is 42, 1-4. 6-7), figura lui Mesia, ne este preludiul pentru înțelegerea teologică a teofaniei. Profetul îl prezintă în numele Domnului: Iată-l pe slujitorul meu, alesul meu, în care se delectează sufletul meu. Am pus spiritul meu asupra lui.

Acest slujitor apare distinct de poporul istoric israelit și este gata să împlinească o misiune întreită de mare importanță: în primul rând, reînnoirea alianței făcute cu Israelul; în al doilea rând, să conducă în patrie pe cei exilați și, în al treilea rând, să pună adevărata religie în mijlocul tuturor popoarelor păgâne.

De fapt, cu acest slujitor începe o lume nouă, o nouă creație, o nouă orânduire a lucrurilor, datorită noii alianțe dintre Iahve și întreaga lume: Ochii, adică păgânii își vor deschide ochii spre revelație; prizonierii, adică israeliții vor fi eliberați din întuneric și din dubiul care îi stăpânea de atâtea ori: Este Dumnezeu în mijlocul nostru sau nu este? (Ex 17,7). Toate acestea le va împlini acela care toate le face cu suflarea cuvântului său, Creatorul cerului și al pământului.

Impresionant va fi felul în care slujitorul își va împlini misiunea sa. Însărcinat să ducă tuturor popoarelor «Legea», adică “Tora” sau doctrina revelată, el o va face unind în sine prerogativele regale, profetice și sacerdotale. Ca rege va stabili dreptul și dreptatea pe pământ, care apar mult superioare conceptelor moderne cuprinse în legislații sau îndrumări sociologice, deoarece comportă o activitate salvatoare la toate nivelele pe baza unui plan dumnezeiesc. Ca preot va trebui să o propovăduiască și să o explice, fiind primul care o trăiește în dreptate. Ca profet va trebui să fie răbdătorul purtător de cuvânt al lui Dumnezeu în mijlocul tuturor popoarelor de pe pământ.

Rege, preot și profet într-un contrast minunat față de regii, preoții și profeții timpului său: fără parade militare, fără strigăte și aclamații pe ulițe și în piețe, fără protocoluri omenești. El își va împlini misiunea în mod simplu transformând pe tot omul din interior, făcând să ardă cu flacără vie fitilul care era gata să se stingă, împlinind astfel adevărata revoluție voită de Dumnezeu cu armele păcii.

În Isus găsim împlinirea acestei profeții la botez, pe Tabor și chiar pe Calvar. (cf. CBL p. 597-598).

Isus se apropie de Ioan Botezătorul (Mc 1, 7-11) și prin acest gest îi recunoaște deschis misiunea sa profetică; ba chiar se așază în capul rândului prozeliților lui și îi cere botezul pe bază de dreptate, confirmându-și propria misiune de slujitor al lui Iahve. Acum botezul lui Ioan devine mai mult decât un simplu rit, devine un act moral de recunoaștere a păcatelor. Isus împărtășește condiția păcătoșilor și el însuși se face păcat (2Cor 5, 21), adică ia asupra sa păcatele lumii în calitate de Miel destinat pentru jertfă și în același timp mare – preot jertfitor, devenind Marele sacrament al lui Dumnezeu, proclamat oficial.

Apa constituie elementul comun care stabilește o legătură între Cristos și toți cei intrați în apă spre a-și mărturisi păcatele: Cristos Capul Bisericii și Biserica semper renovanda prin botez și pocăință, prin metanoia (schimbare radicală de mentalitate).

Sintagma spune că sfârșitul este cuprins în început, sau că: o recoltă bogată depinde în primul rând de o sămânță sănătoasă.

În actul botezului lui Isus nu avem numai începutul botezului Bisericii: El vă va boteza cu Duhul Sfânt (Mc 1,8), cum spune Botezătorul, dar legătura lui Isus cu Biserica se întrevede prin toate sacramentele: Mirul, prin aceea că Isus, Capul Biserici, este uns cu Duhul Sfânt; Euharistia, este Mielul lui Dumnezeu arătat de Ioan ucenicilor săi (In 1, 29); pocăința: a face pocăință înseamnă a ispăși nu numai pentru păcatele proprii, ci și în a fi solidari cu cei care o fac, fiind un act de iubire și de aceea poate dobândi iertarea multor păcate, iar Isus ia asupra sa păcatele lumii (id.); Maslul, Capul aduce ungerea mângâietoare pentru cei ce sunt la un pas de moarte și acesta este Ioan însuși care declară: Acum bucuria mea este deplină – ce minunat testament! -; Căsătoria, prin legătura Cristos-Biserică, pe care o va evidenția tot Botezătorul: Cel care are mireasă este mire (In 3, 29); preoția, din coborârea Duhului Sfânt asupra lui Isus s-a inspirat Biserica în ritualul hirotonirii prin impunerea mâinilor și invocarea Duhului Sfânt, stabilind taina Preoției.

Nu este lipsit de importanță să intrăm un pic și în teologia sfântului Ioan evanghelistul care, în momentul în care gnosticii (eretici) încercau să facă o discontinuitate în Isus, susținând că el a fost numai om până la botez și abia atunci s-a umplut de Duhul Sfânt devenind Fiul lui Dumnezeu, dar care începând cu pătimirea, Duhul l-a părăsit și l-a lăsat să sufere ca om, Ioan arată continuitatea în Cristos a dumnezeirii sale prin mărturia dată de cei trei duh, apă și sânge; mărturie confirmată de Duhul Sfânt (cf. 1In 5, 8) la Rusalii. După cum la zămislirea lui Isus în sânul Fecioarei duhul, spiritul, îngerul Domnului a dat mărturie Mariei: Duhul Sfânt se va coborî asupra ta (Lc 1, 35) și apoi lui Iosif: Ceea ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt (Mt 1, 20), tot așa apa, adică toți cei care au fost martori la botezul lui Isus au văzut pe Duhul Sfânt ca porumbel asupra lui și fiindcă au auzit glasul Tatălui dau mărturie că Isus este Fiul lui Dumnezeu; la fel sângele și apa, ieșind împreună din coasta străpunsă de lancea sutașului roman, dau mărturie că Isus este Fiul lui Dumnezeu, nu numai pentru că un păgân a spus: Într-adevăr, Fiul lui Dumnezeu era acesta (Mt 27,54), ci pentru că Isus Cristos mort pe cruce continuă să dea viață: apa este botezul care dă harul și în același timp este semnul Duhului Sfânt; sângele este semnul jertfei, semnul euharistiei, cuvântul dătător de viață care iese din gura Inimii Preasfinte a lui Isus. Apa și sângele indică, în învățătura sfântului evanghelist Ioan, două realități profunde cu care erau familiarizați cei dintâi creștini și cu care trebuie să ne familiarizăm și noi. Apa simbolizează botezul, ritul prin care devenim creștini, apa este Duhul Sfânt care produce în creștin o nouă naștere. Sângele ne duce cu gândul la moartea ca jertfă a lui Cristos, dar nu ca un simplu eveniment trecut, ci după cum era actualizată și apropriată de creștini în euharistie. (cf. CBL p. 1911-1913).

Acest adevăr este pecetluit și de Conciliul Vatican II, care spune: De fapt din coasta lui Cristos “dormind pe Cruce”, s-a născut “sacramentul admirabil al Bisericii” (SC 5); la apa Iordanului Isus și-a exercitat funcția sacerdotală în vederea împlinirii misterului pascal, fiindcă, așa cum spune autorul Scrisorii către evrei: El nu vine în ajutorul îngerilor, ci seminției lui Avram. De aceea trebuia să se facă întru totul asemănător cu frații săi, ca să devină un mare – preot îndurător și credincios lui Dumnezeu, spre a ispăși păcatele poporului (Evr 2, 16-17). Prin Înviere va fi veșnic viu pentru a mijloci în favoarea noastră (id.7,25); Deoarece printr-o singură jertfă i-a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce vor fi sfințiți (id.10,14). Însă înainte de a împlini jertfa trupului pe cruce, Isus începe misterul pascal prin jertfa sufletului la botez: acceptă să fie numărat printre păcătoși, spre a ispăși păcatele poporului; la botez acceptă jertfa voinței pentru a face numai voința Tatălui care l-a proclamat de Fiu pentru totdeauna, nu numai până în grădina Măslinilor; tot la Iordan acceptă în mod oficial solidaritatea cu toți frații și prin urmare tot aici Isus acceptă moartea datorată celor păcătoși. Între Iordan și Calvar unitatea este perfectă.

În cea de-a doua lectură (Fap 10, 34-38), sfântul Petru justifică această solidaritate a lui Cristos cu toți oamenii, încă de la botezul predicat de Ioan, fără discriminare socială, rasială, culturală etc, prin voința lui Dumnezeu de a-i chema pe toți oamenii la mântuire, chiar și pe păgâni, cum este cazul centurionului roman Corneliu, având precedență doar cei care se tem de Domnul, dar nimeni nu este exclus. Primii chemați au fost evreii, dar Isus a venit să aducă pace între Dumnezeu și om, el fiind Domnul tuturor și tuturor celor care cred în el li se iartă păcatele.

Botezul primit în numele lui Isus trebuie să ne facă solidari cu toți frații săi, dar mai presus de toate, trebuie să avem această conștiință că prin botezul lui Isus din Iordan noi intrăm în familia lui Dumnezeu, intrăm în intimitate cu cele trei Persoane, ceea ce de fapt constituie o nouă naștere, fiind o trecere de la solidaritatea cu păcatul la solidaritatea cu iubirea; din întuneric și din singurătate botezul lui Isus ne trece la o lume nouă de frățietate.

La ultima vizită în Franța (1996), Papa Ioan Paul al II-lea i-a întrebat: Francezilor, ce ați făcut cu botezul vostru?

Nu știu ce au răspuns ei, dar dacă va veni odată și la noi și ne va întreba, să-i dăm următorul răspuns: L-am desăvârșit prin Euharistie. Isus însuși ne-a învățat acest lucru. Apa botezului său din Iordan s-a arătat pe Calvar ieșindu-i din coastă împreună cu sângele. Noi ne trăim botezul prin primirea sfintei Împărtășanii și nu vrem să separăm apa de vin și nici botezul de jetfă. În potirul cu vin de la ofertor noi punem câteva picături de apă, semnul botezului nostru, ca să se desăvârșească prin Jerfta Crucii sale, spre a deveni una cu Cristos, ca însăși viața noastră să fie o teofanie.

Pentru aceasta, rugăciunea de la începutul sfintei Liturghii de azi, trebuie să fie rugăciunea noastră de la începutul fiecărei zile: Părinte atotputernic și veșnic, care după botezul din râul Iordan l-ai proclamat pe Cristos ca Fiul tău preaiubit, în timp ce Duhul Sfânt cobora asupra lui (conscarântu-l oficial în fața istoriei ca: preot, rege și profet), dă fiilor tăi harul ca, renăscuți din apă și Duh, să trăiască mereu în iubirea ta! Amin.

 

* * *

 

Botezul Domnului (pt. copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Creștinule, nu necinsti prin viața ta nedemnă numele glorios pe care îl porți!

Într-o zi, Alexandru cel Mare l-a apostrofat astfel pe un soldat care purta numele lui, dar care nu era bun de nimic:

- Alexandru, ori îți schimbi numele, ori îți schimbi comportamentul.

2. Tema

Prin BOTEZ faci parte din familia lui Dumnezeu; așadar, trebuie să te comporți ca un fiu al lui Dumnezeu.

3. Mesajul zilei

Astăzi este sărbătoarea Botezului lui Isus. Este și sărbătoarea noastră.

Botezul lui Isus.

- În botez, Isus este proclamat în mod solemn în fața tuturor ca Fiu al lui Dumnezeu: “Tu ești Fiul meu preaiubit…” Să ne întrebăm: Ce face Isus, ca om, pentru a trăi ca Fiu al lui Dumnezeu?

- Își începe “slujirea” de iubire pentru a mântui omenirea. Își începe misiunea: aceea de a aduce mântuirea lui Dumnezeu tuturor, dar mai ales celor mai nefericiți din cauza păcatului. Isus, prin botezul său, devine într-un mod mai evident fratele nostru, împărtășește în toate viața noastră, “intră în rând” cu noi, nu se “rușinează” că va fi considerat ca un păcătos, dorește doar să asculte de Tatăl.

Botezul nostru.

- Prin Botez, fiecare dintre noi devine fiul lui Dumnezeu, frate al lui Isus; prin Botez, fiecare dintre noi face parte din familia lui Dumnezeu.

- De aici, o foarte mare angajare: să facem partea noastră în familia lui Dumnezeu.

Exemplificare liturgică.

Ar fi util și folositor astăzi să se administreze Botezul cu “îndemnurile” datorate, ca să fie celebrat în mod conștient. Dacă nu este posibil, să se prezinte ritul Botezului în diferitele sale părți, principalele rugăciuni, obiectele caracteristice, ca apa, haina albă, lumânarea…

Iată, pe scurt, mesajul diferitelor părți:

- Ritul primirii: “Tu ai fost primit cu bucurie în marea casă a lui Dumnezeu, ai fost însemnat cu crucea: faci parte din familia lui Dumnezeu”.

- Liturgia cuvântului: “Întrucât faci parte din familia lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbește cu tine, își întinde mâna puternică asupra ta, te întărește cu uleiul mântuirii. Sfinții te încoronează”.

- Liturgia sacramentului: “Prin apă și Duhul Sfânt, tu devii fiul lui Dumnezeu, gata să trăiești ca fiu al lui Dumnezeu, renunțând la rău, punându-ți mereu credința doar în Dumnezeu”.

- Riturile de încheiere: “Devenit fiu al lui Dumnezeu, poți să îl numești pe Dumnezeu ca “Tatăl nostru”, poți să te apropii de altarul său, poți și trebuie să trăiești cu demnitate (= haina albă), în lumină (=lumânarea aprinsă) și binecuvântarea Preasfintei Treimi.

4. Exemple

a) “Faci parte din familia lui Dumnezeu! Îndeplinește-ți cu bucurie partea, asemenea lui Isus!”

Nigeria. La marginile deșertului din nord, mi-a ieșit în cale un cortegiu de orbi. Era impresionant să le vezi ochii stinși, printre pleoapele întredeschise. Unii dintre ei vedeau doar umbrele oamenilor, de la care cerșeau atenție și pâine, cântând o rugăciune care se încheia așa: “Dă-mi de pomană, stăpâne!” Și totuși, tocmai de la ei, de la acei orbi, am primit o mare “lumină”. Pentru că nu aveam mărunțiș (rămăsesem doar cu două mii de lire) i-am dat o caramelă unui copil de circa șase ani, care a scos un strigăt de bucurie când a primit micul, dar pentru el, marele cadou.

O clipă de perplexitate. Apoi a împărțit cu dinții caramela în cinci părți. S-a îndreptat spre frățiorul legat pe spatele mamei; a găsit gurița lui și i-a dat prima bucățică. A doua bucățică i-a dat-o femeii al cărei zâmbet trăda o boală mintală. A treia și a patra au fost împărțite altor doi copii, care și-au lins de mai multe ori mâinile foarte murdare care atinseseră bucățica de caramelă. Ultima bucățică i-a revenit celui care repetase “minunea înmulțirii pâinilor”.

b) Nu te teme să te arăți creștin.

Un misionar catolic a descris astfel conversația pe care un negru de 12 ani, care lucra în port ca hamal, a avut-o cu un ofițer din marina franceză. Într-o zi, acel ofițer se uita la muncitorii negri care purtau pe cap mărfurile de pe navele din port. La un moment dat, a văzut pe pieptul unui băiat o medaliuță. Fiind necredincios, a hotărât să îl ia în râs. L-a chemat și i-a spus:

- De ce porți la gât acest semn de superstiție și nu îl arunci în mare? Negrul a răspuns:

- Dar tu de ce porți această uniformă cu galoane aurite și medalii prinse pe ea? De ce nu o arunci în mare?

- Uniforma mea este semnul că sunt în slujba poporului francez, și medaliile sunt dovada valorii mele în timpul războiului.

- Și medaliuța mea este semn că sunt în slujba Regelui cerurilor. Dacă tu nu te rușinezi să porți însemnele lui onorifice, de ce ar trebui să mă rușinez eu de semnul care face din mine fiul lui Dumnezeu?

c) O pânză rău înrămată, veche, murdară, abandonată într-un vraf de lucruri inutile în pod, era considerată fără nici o valoare pentru că nimeni nu știa cine este autorul ei. Niște critici de artă au descoperit, într-o zi, din întâmplare, pictura și au recunoscut în ea, fără nici o îndoială, un Velasqez. Pierdut și uitat în catalog, tabloul și-a recuperat propria identitate. A fost suficient să fie pus în relație cu Velasqez, și o valoare de multe milioane i-a fost conferită. “Aceea care înainte era considerată o crustă veche, acum, autentificată, trecea în locul de cinste al galeriei capodoperelor” (M. Fabrer-Grimalt).

La fel și omul, rupt de relația sa fundamentală cu Creatorul, ca fiul rătăcit, este doar un tablou nesemnificativ, pictat de un pictor necunoscut și abandonat. Dar recunoscut ca fiu al lui Dumnezeu, își recuperează identitatea ca frate al Regelui Cristos și dobândește o valoare de milioane în perspectiva sa de principe regal, luptător victorios și sol al Împărăției (R. Francisco).

 

* * *

 

Creștinul se naște bătrân și devine de nerecunoscut

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Două întrebări

Sărbătoarea de astăzi reprezintă ocazia pentru a pune două întrebări care se leagă între ele: Cine este Isus? Cine este creștinul? Pentru a răspunde la prima și a mărturisi că “Isus este Cristos”, ne trebuie inspirația Duhului Sfânt. Pentru a spune că Isus este Fiul lui Dumnezeu ne trebuie “un glas din cer”. Însuși Tatăl, într-adevăr, care, cu ocazia Botezului, ca și în scena Schimbării la Față, îndeplinește recunoașterea oficială: “Tu ești Fiul meu preaiubit…” Această legitimare “de sus” își va găsi confirmarea “de jos” la picioarele crucii din partea centurionului: “Cu adevărat acest om este Fiul lui Dumnezeu” (Mc 15,39).

Mai puțin simplu este de a răspunde la a doua întrebare. Să încercăm s-o propunem în alt mod: care sunt documentele pe care le prezintă creștinul pentru a fi recunoscut ca atare? Se va spune: actul de botez. Prea puțin. Acel document este insuficient, incomplet. Certifică ceea ce a fost, nu urmările. Să vedem atunci să ne ajute lecturile de astăzi pentru a schița chipul celui botezat. Nici o pretenție de a fi complet, bine înțeles. Numai unele trăsături.

Fiul a numeroși tați

Lucrurile se complică de abia când se încearcă de a confirma paternitatea și data nașterii. Datele scrise în registre se arată nesatisfăcătoare, nu reușesc să dea cont în întregime despre realitate. Părinții sunt cei care sunt, și este bine. Sfântul Ioan, însă, în scrisoarea a doua, merge mai departe: “…Născut din Dumnezeu”. Dar nu ajunge încă. Eu aș adăuga: sunt la mijloc atâția tați. Și data nașterii este cu totul nesigură, și totuși este raportată înapoi de multe secole.

Creștinul – oricare creștin – nu se naște astăzi. Vine de departe. Originile sale sunt îndepărtate și diferite. El apare ca rodul acțiunii conjugate a lui Dumnezeu și a omului. Creștinul “este rezultatul unei stratificări de milenii, rezultatul unei istorii întregi. Suntem și rezultatul mamei noastre, și ea a mamei sale, și așa mai departe” (Bruna Costacurta). Eu m-am născut din predica apostolilor, din mărturia martirilor, din lupta asceților, din tăcerea călugărilor din vechime, din nebunia evanghelică a lui Francisc de Assisi, din fidelitatea a milioane de creștini care s-au succedat în secole.

În arborele meu genealogic sunt toți sfinții și sfintele din calendar (în companie cu mulți alții). Pe blazonul familiei mele apar nume ilustre (și cu atât mai ilustre cu cât sunt mai necunoscuți). Eu am fost “făcut” din rugăciunile bunicei mele Iozefina, din credința și iubirea mamei mele, din virtuțile parohului meu, din blândețea și din “curăția” tatălui meu. Eu sunt fiul unor mame și tați “necunoscuți”. Și acest fapt îmi dă dreptul să merg cu capul sus. Aș îndrăzni să spun că mă face să mă simt “cineva”. Anii mei nu sunt pur și simplu cei din registre.

Nu voi reuși niciodată să-i număr. Chiar și copilul care este botezat la puține zile după naștere este deja bătrân de cel puțin două mii de ani. Și nu pleacă de la zero. Pleacă de la o moștenire acumulată în secole. O regăsește în sânge, în suflet, în inimă. Cel nou născut care “iese” din apa de botez nu este numai imaginea viitorului, este și concretizarea trecutului. Este ceva din el care vine înainte de nașterea sa. Aș îndrăzni să spun că nașterea sa adevărată îl “precede”.

O meserie dificilă

Cel care crede, solicitat să dea informații despre activitatea sa, ar trebui să precizeze: fac o meserie dificilă. Nu pot nici să spun că am învățat-o. Încerc. Mă străduiesc. Dar mă găsesc încă în stadiul de ucenic. Nu sunt nimic altceva decât un începător. Sfântul Ioan, în capitolul 5 din Prima Scrisoare, specifică două sectoare în care cel botezat este chemat să se exercite: iubirea și împlinirea poruncilor.

În realitate, iubirile sunt două. Și diferitele porunci sunt una. Iubirea lui Dumnezeu și iubirea fraților sunt două fețe ale aceleași medalii. Normal Ioan afirmă în diferite locuri din scrierile sale că iubirea aproapelui constituie singura verificare concretă, sigură, a iubirii față de Dumnezeu. Aici, în mod surprinzător, dovada este pentru a spune așa inversată: iubirea lui Dumnezeu devine proba iubirii fraterne.

“Din aceasta cunoaștem că iubim pe fiii lui Dumnezeu: dacă îl iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile”. Observă potrivit unul din cei mai acreditați bibliști italieni: “Ioan, ca întotdeauna, și aici amintește cele două fețe ale iubirii creștine (Dumnezeu și frații), dar afirmă primatul iubirii față de Dumnezeu: nu numai în sensul că omul trebuie să-l iubească pe Dumnezeu deasupra tuturor și să-i aparțină total, dar și în sensul că numai în această totală apartenență față de Domnul iubirea fraternă își află autenticitatea sa. Iubirea lui Dumnezeu face posibilă, ridică și purifică iubirea fraternă. Credința apare ca presupusă iubirii aproapelui (R. Bultmann). Iubirea lui Dumnezeu nu anulează iubirea fraternă, și nu o lipsește de urgența sa și de concretețea sa.

A verifica iubirea fraternă după iubirea lui Dumnezeu nu înseamnă a instrumentaliza omul în vederea lui Dumnezeu. Înseamnă, dimpotrivă, a-l iubi cu libertatea lui Dumnezeu, cu iubirea sa puternică și critică, în esența sa: înseamnă a fi capabili, dacă iubirea o cere, de a rămâne singuri, refuzați și răstigniți, ca Isus Cristos; înseamnă, în sfârșit, să fim convinși că primul fel de a-l iubi pe aproapele este de a-l conduce la Dumnezeu. Și acesta este un alt semn distinctiv al omului nou” (B. Maggioni).

Ca și cum ar spune că iubirea față de aproapele nu este atenuată deloc de iubirea totală față de Dumnezeu. Dimpotrivă, din ea iese mai tare, puternică, îmbunătățită, chiar “înmulțită”. Printre altele, va fi bine să notăm că iubirea de Dumnezeu, pentru Ioan, își află actualizarea în împlinirea poruncilor. Dar poruncile se cuprind precis în porunca iubirii fraterne. Iată pentru ce nu este ușoară meseria de creștin: este vorba de a iubi “numai” pe Dumnezeu și, deci pe mulți alții. Pe lângă aceasta, este problema de a face multe lucruri (“împlinirea poruncilor”) făcând un singur lucru: să iubim.

O iubire unică, și de aceea multiplă. Diferite porunci, și de aceea una singură. Cifra unu înseamnă mulți. Și cifra celor mulți înseamnă unu. Nu este o aritmetică simplă aceea în care este implicat creștinul.

Pasul ușor

Semne caracteristice: un pas ușor. “Poruncile sale nu sunt grele”. Să risipim de îndată echivocurile: nu înseamnă că practica poruncilor este o bagatelă. Dimpotrivă, este o acțiune de a împlinit de fapt. Într-adevăr, nu sunt mulți cei care reușesc să conducă această acțiune în mod acceptabil până la sfârșit. Poruncile rămân dificile, ca și calea Predicii de pe Munte este o cale mai inaccesibilă decât oricare alta. Și totuși nu sunt “grele”.

Dumnezeu este exigent, dar nu este unul care să te încarce cu greutăți (pe care să le porți): “Veniți la mine voi toți care sunteți obosiți și împovărați, și eu vă voi ușura… Jugul meu este dulce și povara mea este ușoară” (Mt 11, 28-30). Poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele pentru că Cel care le-a dat dăruiește și forța pentru a le împlini. Nu este, totuși, problema umerilor, ci a inimii. Cel care crede nu împlinește poruncile în baza unei constrângeri externe, ci datorită unui impuls interior.

Iată pentru ce adevăratul supus nu poate fi decât o persoană liberă. Și încă bucuroasă. Admit că este vorba de greutăți, sunt greutăți care lasă în trup stigmate, chiar dacă nu ale “bucuriei perfecte” simțite de Francisc din Assisi, cel puțin ale unei “bucurii imperfecte”, apanajul aceluia care, deși cu limitele sale și atâtea neîmpliniri, continuă să încerce. Pasul ușor, dar și un aer de libertate, îl caracterizează pe creștin.

Tendințe periculoase

Priviți-l bine în față. Să nu-l pierdeți din ochi, poate fi periculos. Este un înșelător, un nebun. Închipuiți-vă: și-a pus în cap să lupte împotriva răului, și de-a dreptul să schimbe lumea. Mai mult cu o armă care nu este o armă: credința. Și nu vrea să recurgă la alte mijloace: “Aceasta este victoria care a învins lumea: credința noastră”. Printre altele, contează pe unul “care pierde” ca Isus din Nazaret (“îl iubesc pentru că este un învins ca noi toți” spunea Albert Camus) pentru a obține victoria decisivă. Creștinul este convins că numai credința are un viitor. Iată pentru ce nu se lasă sedus de mode, ideologii, cuvinte trecătoare.

Nu are nevoie să părăsească anumite ziduri după ce s-au prăbușit. Nu se mai sprijină pe ele. Nu se lasă impresionat de construcțiile mastodontice. Știe că sunt artificiale. Se încăpățânează să realizeze dreptatea, pacea, fraternitatea, în această lume, fără a trimite dincolo. Un utopic? Utopia înseamnă, literal, “nu are loc”. Ei bine, el pune la dispoziție locul speranței sale și al angajării sale. Un credincios care renunță la visul de a transforma lumea înseamnă că refuză să onoreze angajamentele “militante” ale botezului propriu. Este dificil, într-adevăr, să interpretăm “mă lepăd de Satana” ca o promisiune de a sta liniștit, așezat, mulțumit de situația existentă. Unicul mod, pentru un creștin, de a se arăta realist, este de a fi un visător nevindecabil.

Identitate imposibilă

Și ajungem la concluzie, pornind de la prima lectură de astăzi. Este imposibil de fixat identitatea precisă a creștinului. El însuși, chiar dacă ar vrea, nu ar putea spune cine este. Pentru că este mereu altul. Mâine nu l-ați mai recunoaște. Poate un trecător. Unul care trece în mijlocul glasurilor din piață, fără să se oprească în nici o parte, fără a se lăsa distrat de reclamele abuzive. El, deși este chinuit de sete, vrea să ajungă la fântână, nu se mulțumește cu o oarecare apă: “Așa spune Domnul: voi toți cei însetați veniți la apă”.

Desigur un convertit. Mai bine: unul care simte mereu nevoia de a se converti. Este, de fapt, un Cuvânt care îl contrazice deschis: “Gândurile mele nu sunt gândurile voastre, căile voastre nu sunt căile mele”. Cel botezat este unul care este făcut și refăcut neîncetat de Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea apare mereu “de nerecunoscut”. În afară de Cuvânt, sunt atâtea lucruri care îl transformă în continuu: întâlniri, iubirea pe care o dă și o primește, rugăciunea, pagini care îl stimulează în interior, evenimente, locurile pe care le vizitează și, mai ales, cele în care se învârte în larg.

Am vorbit pe drept de “identitatea imposibilă”. Imposibil de fixat și stabilit o dată pentru totdeauna, deoarece creștinul este “În devenire”, creștinul este surpriză și nu definiție. Mă fac să râd aceia care, la orice pas, simt nevoia de a explica cine sunt. Ar fi mai curajos din partea lor, să clarifice cine nu sunt. Deci, cel botezat, este acesta “de nerecunoscut”. Este inutil de a-l opri, de a-l obliga să prezinte documente, de a-l face să completeze formulare. Dacă este el, trebuie să fie în mod necesar “ne asemănător”.

 

* * *

 

Botezul Domnului

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

“De ce vă irosiți banii pentru ceea ce nu vă hrănește
și munca voastră pentru ceea ce nu vă satură?” (Is 55,2)

În noaptea extazului său mistic (23 noiembrie 1654), Blaise Pascal l-a auzit pe Isus spunându-i: “Mă gândeam la tine în agonia mea; din sângele meu vărsat de mine pe cruce, o picătură a fost pentru tine”. Parafrazând textul prezent în opera Cugetări a filosofului și teologului francez, putem auzi astăzi vocea lui Isus care ne spune: “Mă gândeam la tine în timpul botezului meu. Pentru tine am coborât în Iordan, pentru tine a coborât Duhul Sfânt, pentru tine a răsunat vocea Tatălui, ca tu să primești botezul, harul și credința”.

Plecând de la această premisă – că Isus se gândea atunci la noi – să vedem noi la ce ne gândim acum, astăzi când medităm acest mister al botezului său. Și-a făcut loc în inima și mintea noastră cuvântul lui Dumnezeu pe care tocmai l-am proclamat?

Pare paradoxal să vedem – așa cum ne prezintă evanghelistul Matei – că Isus, om adevărat și Dumnezeu adevărat, lipsit de orice păcat, primește botezul, botez despre care noi știm că este spre iertarea păcatelor. Cel fără de păcat s-a coborât în Iordan și s-a lăsat botezat nu pentru că avea nevoie de purificare, ci pentru că apele aveau nevoie să fie sfințite de el; s-a botezat nu pentru că “mulți mergeau la Ioan să fie botezați” sau pentru că “așa era moda”, ci pentru ca să fie exemplu pentru toți și tot mai mulți să vină și să primească apoi botezul său, botezul cu Duhul Sfânt; s-a lăsat botezat pentru ca privind la el, modelul nostru în toate, și noi să facem întotdeauna totul pentru “a se împlini toată dreptatea”, voința și planurile lui Dumnezeu.

De asemenea, paradoxal ni se poate părea adevărul învățat de apostolul Ioan în lectura a II-a a acestei sărbători: “Dragostea lui Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele”. Sunt sau nu sunt grele poruncile lui Dumnezeu pentru aceste timpuri? Sunt grele pentru noi, cei adunați acum aici? Este greu să-l iubești pe Dumnezeu? Să-l iubești pe aproapele? Ca să amintim doar două din porunci. Cum să nu fie greu să-l iubești aproapele care îți spune una și face alta, care azi dă o lege și mâine acționează împotriva ei?! Cum să nu fie greu să-l iubești pe cel care folosește violența verbală și/sau fizică împotriva ta, neținând cont dacă ești vinovat sau nevinovat, copil, tânăr sau bătrân, femeie sau bărbat?! Cum să-l iubești pe aproapele care dacă nu reușește să te fure, te minte, iar dacă nu te minte, te exploatează, iar dacă nu reușește nici asta încearcă mereu și mereu altceva?! Și cum să-l iubești pe Dumnezeu care pare că nu intervine deloc să elimine sau măcar să schimbe astfel de realități?! Cum? Așadar, poruncile lui sunt grele sau ușoare? Sunt ușoare pentru cel ce are o credință puternică în Isus, Fiul lui Dumnezeu, cu ajutorul căruia putem învinge această lume și toate dificultățile și nedreptățile ei. Pentru cei care vor să răzbească singuri, poruncile sunt o povară, trăirea evangheliei devine insuportabilă, iar Dumnezeu li se pare prea departe ca să le audă strigătul disperat după un ajutor nesperat.

Și tot la fel de paradoxală – mai ales pentru aceste vremuri de criză – poate părea chemarea profetului Isaia: “Voi care sunteți însetați, veniți la apă; chiar dacă nu aveți bani, veniți; veniți și procurați-vă grâu fără bani și mâncați; procurați-vă vin și lapte, fără să plătiți nimic”. Cine mai dă astăzi ceva gratis?! Nu, nu este un paradox, ci este o realitate! Spre dezamăgirea tuturor oamenilor de afaceri – mai ales a celor preocupați doar de câștig – există cel puțin trei persoane care străbat istoria și timpurile și care oricând dau cu generozitate totul gratuit: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu cel întreit în persoane, prezent la Botezul lui Isus în Iordan, vine mereu în întâmpinarea noastră cu oferte care contrazic timpurile și uimesc orice așteptare și aceasta pentru că “gândurile lui nu sunt gândurile noastre și căile noastre nu sunt căile lui”. Cum beneficiem de această ofertă? Ce trebuie să facem? “Ascultați și veți trăi”, spune Domnul.

În primul rând să ascultăm și să nu ne irosim “banii și munca” (a se citi talanții, darurile și harurile sale) pe ceea ce nu ne hrănește și nu ne satură. În al doilea rând, în toate dificultățile vieții, în încercările noastre, dar și în momentele de bucurie, să-l căutăm pe Domnul. Să-l căutăm acum cât mai poate fi găsit, să-l chemăm acum, când este atât de aproape de noi. Și în al treilea rând, să trăim mereu cu credința în cuvântul său, în atotputernicia sa și în înțelepciunea planurilor sale, căci cuvântul care iese din gura lui nu se întoarce fără rod, ci face ceea ce vrea el și își împlinește întotdeauna misiunea.

Veniți, apropiați-vă, înălțați-vă inima și mintea și să privim împreună aceste mari minuni paradoxale: “soarele dreptății care se spală în Iordan, focul care se scufundă în apă și Dumnezeu care este sfințit de un om”, cum ne învață sfântul episcop Proculus; să ne lăsăm copleșiți de dragostea sa care ne ajută nu doar să înțelegem că poruncile lui nu sunt grele, ci să și trăim aceste porunci; să admirăm bunătatea și gratuitatea lui Dumnezeu față de noi, în orice timp: pace sau război, criză sau belșug, suferință sau fericire.

Aceste trei “paradoxuri” prezente în cele trei lecturi aduc după ele trei invitații pentru această zi: botezul celui fără de păcat ne invită la o adevărată cercetare asupra modului în care ne amintim și trăim propriul botez. Poate că astăzi nu trebuie să vorbim atât despre botezul Domnului, cât mai ales despre botezul nostru: cum îl trăim? Îl trăim? Să vedem angajamentele părinților noștri de la botez, angajamente pe care apoi și noi, ca părinți sau nași, ni le-am luat: vă lepădați de Satana și de păcat pentru a trăi în libertatea copiilor lui Dumnezeu? Ne lepădăm de faptele și ademenirea celui rău, pentru a nu ajunge sub stăpânirea păcatului? Ne lepădăm de trufia celui care este începutul și cauza oricărui păcat? Ne lepădăm? Cuvintele spun da, dar faptele, gândurile noastre ce spun? Cum sunt? Credem noi în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Credem sfânta Biserică Catolică, în împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică? Să lăsăm faptele noastre să vorbească despre credința noastră: când ne-am rugat ultima dată mijlocirii sfinților? Când ne-am spovedit? Când ne-am rugat pentru cei răposați?

Alături de această invitație, conștientizarea adevărului că poruncile Domnului nu sunt grele, ne cheamă la trăirea cu mai multă responsabilitate a tuturor poruncilor divine, nu selectiv și nici arbitrar. Drumul nostru spre victoria împotriva acestei lumi trece prin împlinirea poruncilor și prin bucuria de nedescris pe care o aduce această împlinire. Suntem invitați astăzi să descoperim și să facem loc în viața noastră acestei bucurii, bucuria victoriei asupra lumii, asupra păcatului, asupra tuturor dificultăților. Suntem hotărâți să dăm curs acestei invitații? Bucurați-vă căci poruncile lui nu sunt grele, iar păzirea lor asigură victoria!

Și nu în ultimul rând, paradoxul gratuității în vremurile de criză ne invită să ne cercetăm și să vedem cum ne risipim noi banii și talanții primiți. Ia să vedem: care este ultima noastră investiție, ultima noastră achiziție? O nouă virtute sau un nou viciu? O luare de poziție împotriva răului și a păcatului sau o promovare a lor? Folosim noi ceea ce avem sau ceea ce suntem pentru a fi asemenea lui Ioan Botezătorul, înainte mergători ai Domnului ce va veni cu putere sau risipim totul și prin viața noastră spunem tuturor că nu ne pasă? Strigăm împotriva răului, a păcatului? Chemăm la convertire?

Aceste paradoxuri și invitații ne ajută să înțelegem că botezul Domnului nu este un eveniment de cândva, un eveniment cu care nu avem nimic în comun și care nu ne spune nimic, ci este o realitate actuală, este aici pentru noi cei de acum pentru ca privind la el să putem lăsa un pic preocupările străine de suflet. Sărbătoarea de astăzi este: amintirea botezului nostru, invitație la bucurie și chemare la investiții pentru Dumnezeu și mântuirea sufletului. Să trăim această zi ca fii ai Tatălui, frați ai Fiului și temple ale Duhului Sfânt bucurându-ne de poruncile Domnului și de darurile lui! Cine face astfel trăiește propriul botez și cinstește și botezul Domnului. Amin.

pr. Laurențiu Dăncuță

 

* * *

 

Botezul Domnului (B) (audio)

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Predicator: Pr. Stefan Lupu
Unde: Catedrala romano-catolică din Iași
Când: 11 ianuarie 2009

 

Puteți descărca predica de pe Pastoratie.ro: click aici.