Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica I-a după Înălțarea Sfintei Cruci (a XVIII-a după Rusalii)
Evanghelia: Luca 5,1-11
Apostolul: 2Corinteni 9,6-11

Luca 5,1-11

Pe când mulțimea Îl îmbulzea, ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, și El ședea lângă lacul Ghenizaret, A văzut două corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Și urcându-Se într-una din corăbii care era a lui Simon, l-a rugat s-o depărteze puțin de la uscat. Și șezând în corabie, învăța, din ea, mulțimile. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: Mână la adânc, și lăsați în jos mrejele voastre, ca să pescuiți. Și, răspunzând, Simon a zis: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele. Și făcând ei aceasta, au prins mulțime mare de pește, că li se rupeau mrejele. Și au făcut semn celor care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amândouă corăbiile, încât erau gata să se afunde, Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Isus, zicând: Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el și pe toți cei ce erau cu el, pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Și a zis Isus către Simon: Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbiile la țărm, au lăsat totul și au mers după El.

 

Autori

pr. George Dimopoulos
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
pr. Visarion Iugulescu
dc. Vasile Tudora
pr. Anthony M. Coniaris
IPS Andrei Rymarenko
IPS Cyril Salim Bustros
pr. Ion Cârciuleanu
Diverși alți autori
pr. Olimpiu Todorean
pr. Mihai Tegzeș
pr. Vasile Rob
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
PF Daniel Ciobotea

 

* * *

 

Pescarii de oameni

Autor: pr. George Dimopoulos
Copyright: ProFamilia.ro

Dragi credincioși, pasajul evanghelic de astăzi din Sf. Luca ne poartă pe lacul Ghenizaret. Vedem niște pescari care se întorc de la pescuit cu plasele goale. Pescarii au nevoie de pește pentru a-l vinde și pentru a-și cumpăra cele de trebuință pentru familie. Dar, după cum spune Evanghelia, într-o noapte pescarii nu au prins nimic – în schimb i-a cuprins disperarea văzându-și plasele goale.

Munca pescarului este dificilă. Dar pentru Sfânta Scriptură este o muncă cu mare încărcătură simbolică. Pentru a prinde peștele, pescarul trebuie să fie experimentat și bine pregătit. La fel se poate spune și despre pescarii de suflete. Fiecare preot, fiecare predicator, pentru a atrage sufletele în plasa lui Cristos, trebuie să fie bine pregătit și experimentat. Un pescar trebuie să fie răbdător, calm. De multe ori își va arunca năvodul și va prinde puțin pești… sau deloc. La fel se poate spune și despre preot. De multe ori va predica fără prea mari roade. Și totuși, nu se va da bătut. Dimpotrivă, va continua cu o mai mare fervoare. Munca pescarului este dificilă: trebuie să facă față apei sărate și reci, valurilor, vântului, ploilor… Nici misiunea preotului nu este mai ușoară. Și omul, ca și marea, este foarte capricios. Când un pescar prinde o plasă plină, se bucură. Dar apoi începe să aleagă peștele bun de cel rău, și la final cea mai mare parte din plasă se întoarce în mare. Atunci îl apucă disperarea. La fel se întâmplă și cu predicatorul. Prin predica sa din biserică el reușește să îi capteze pe credincioși, să îi prindă în plasă. Mai apoi însă, mulți din cei prinși în plasa sa se întorc împotriva lui. Avem atâtea exemple din experiența noastră sau a altora. Cât de mulți disprețuiesc harul și darul primit!

Printre cei ce stau la marginea lacului este și Domnul. El se urcă în corabia lui Simon, pe care mai apoi avea să-l numească Petru (Luca 5,3). Isus îi cere lui Petru să o îndepărteze puțin de mal, ca toți să îl poată vedea. Isus a transformat corabia în amvon, și a început să predice: “Și șezând în corabie, învăța, din ea, mulțimile”. Aceasta ne poate foarte bine sluji drept lecție, că Evanghelia lui Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu, nu este legat de vreun loc anume, în nici un caz doar de amvoanele bisericilor noastre. Acțiunea predicării poate și trebuie să aibă loc oriunde, după cum îi scria Pavel lui Timotei: “Propovăduiește cuvântul, stăruiește cu timp și fără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată îndelunga-răbdare și învățătura” (2Timotei 4,2). Ca să fiu mai clar: locul unde stau acum este un amvon de unde vă predic. Dar și restaurantul unde merg să îmi mănânc amiaza poate să fie un amvon. Mergând pe stradă sau intrând în magazine… toate sunt situații ce pot deveni amvoane. Tot ce spun trebuie să fie ca o predică – o predică de care să beneficieze semenul meu. Atâția oameni spun despre preot: “Ce bun este! Ce frumos vorbește!” Doar că bunătatea în conceptul creștin este foarte diferit de altele. Adevăratul creștin este mereu atent la limbajul său și nu își permite să rostească cuvinte dure. Creștinul onest și adevărat nu se schimbă, indiferent de amenințările dimprejur.

La sfârșitul predicii, Isus îi cere lui Petru să ridice ancora și să meargă în larg, ca să mai arunce odată năvodul. Petru obiectează imediat: “Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins”. Același pesimism îi caracterizează și pe oamenii de astăzi, mai ales când trebuie să o ia de la capăt cu ceva. Cât de familiare sunt exprimările: “Este imposibil să fac asta! Nu ar fi trebuit să începem așa! Nu trebuia să ne facem o biserică așa mare, pentru o comunitate așa mică! Episcopul sau preotul nu au nici un drept să facă aceasta!” Ce greșeală… Poziția creștinului în societate trebuie să fie mereu pozitivă. Creștinismul este o experiență pozitivă, nu o negație. Singurul domeniu în care creștinul își poate permite negativismul este atitudinea față de păcat. Dar când este vorba de progres, el trebuie să fie mereu optimist, încrezător că Dumnezeu este cu noi. Ne încredem în providența Sa, în iubirea Sa paternă.

Domnul insistă, iar Petru aruncă plasa totuși: “dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele”. Plasa, abia scufundată, devine grea: “făcând ei aceasta, au prins mulțime mare de pește, că li se rupeau mrejele”. Petru este șocat. Da Petru, dar nu ai de ce să fi surprins! Noaptea trecută te-ai chinuit teribil să pescuiești, dar fără Cristos. Astăzi mrejele tale sunt pline cu binecuvântările Sale. Cum ar putea rămâne plasele goale? Este desigur o lecție și pentru noi. Adesea aruncăm plasele fără să ne amintim de Cristos, fără să căutăm binecuvântarea Sa. Mulți apelăm la forță dacă treburile nu merg. Eforturile sunt însă în van, investițiile pierdute, iar speranțele nu se împlinesc. De fapt, fără Dumnezeu și fără Cristos, nu putem să obținem roadă.

Prima reacție a lui Petru la această lucrare miraculoasă a lui Isus a fost conștientizarea nimicniciei sale. El îi spune: “Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos.” E ca și cum i-ar spune: “Du-te de pe corabia mea, căci nu e un loc pentru tine. Tu ești curat!” Nu, Petru, greșești. Domnul a venit pentru cei păcătoși. Cei bolnavi au nevoie de medic, a spus El odată, nu cei sănătoși. Iată ce fapt ciudat: din predicarea lui Isus, păcătoșii – ca Petru – au devenit mari predicatori.

Dragi credincioși, să ne bucurăm. Păcătoșii devin predicatori, apostoli, Părinți ai Bisericii. “Simone, nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni”. Iubiții mei, pășiți înainte: Isus Cristos vă așteaptă pe voi, mă așteaptă și pe mine. Veniți, El are un loc pentru fiecare, pentru ca să puteți sta la propriul vostru amvon și să predicați despre măreția lui Dumnezeu. El, așa după cum amintea și Sf. Ioan Gură de Aur, îl acceptă la fel și pe ultimul și pe primul. Dă aceeași răsplată abundentă primului ca și ultimului. Iar sarcina ce-o avem este, într-adevăr, ușoară, dacă o facem împreună cu El. Amin.

 

* * *

 

Episodul pescuirii minunate

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

Meditând atent asupra pericopei evanghelice citită azi, pericopă în care Sfântul Evanghelist Luca ne istorisește episodul pescuirii minunate și al chemării la apostolat a lui Simon, care ca apostol se va chema Petru, și al lui Iacob și Ioan, fiii lui Zevedei, trei lucruri ne rețin atenția privitor la comportarea lui Simon Petru. Acestea sunt: 1. Resemnarea lui în fața insuccesului de după o noapte întreagă de pescuit; 2. Smerenia și recunoștința lui în urma pescuirii miraculoase; și 3. Răsplătirea acestor virtuți de către Mântuitorul prin alegerea lui Petru ca apostol.

Să ne oprim pe rând asupra acestor trei momente.

1. Urmat de mulțimea dornică să-I asculte cuvântul, Isus sosește la malul Mării Tiberiade, unde vede două corăbii trase la mal și niște pescari spălându-și mrejele. O corabie era a lui Simon, cealaltă a celor doi fii ai lui Zevedei – Iacob și Ioan. Obosiți și abătuți după o noapte întreagă de trudă zadarnică, își spălau tăcuți mrejele. Isus, urcându-se în corabia lui Simon, îl roagă pe acesta s-o depărteze de la mal și, șezând în ea, începe să învețe mulțimile. După ce își încheie cuvântarea, îi zice lui Simon: “Depărteaz-o la adânc și aruncați-vă mrejele spre pescuit” (Luca V, 4).

În momentul în care Isus îi adresează aceste cuvinte, Simon se găsea la capătul unor eforturi de o noapte întreagă, soldate cu un eșec total. Toată noaptea se trudise degeaba, fără să prindă ceva, deși noaptea e timpul cel mai prielnic pentru pescuit. Din partea sa, el făcuse totul fără nici un rezultat final.

Dar această neizbândă externă a îndeletnicirii sale aduse oare cu sine și o neizbândă internă, sufletească? Era el descurajat? Își spunea oare în sine: “Dumnezeu nu-mi ajută, nu are grijă de mine?” Nicidecum. Desigur, vesel nu putea fi, căci era firesc să nu fie după atâta trudă zadarnică, dar descurajat nu era, ceea ce vedem din faptul că la porunca lui Isus de a depărta corabia în larg și de a-și arunca mrejele în apă, Petru îi răspunde liniștit și încrezător: “Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mreaja” (Luca V, 5). Acest răspuns ni-L arată pe Petru gata, sprijinit pe cuvântul lui Isus, să reînceapă munca, deși acum condițiile erau nefavorabile, căci era ziuă, iar el era istovit. Iată deci cum insuccesul, departe de a-l descuraja, îi insuflă un nou elan, prin încrederea deplină în cuvântul Mântuitorului.

Ce pildă edificatoare pentru noi! Câte eșecuri, câte umiliri și obstacole întâmpinăm și noi în îndeplinirea slujbei și ocupațiilor noastre de fiecare zi! Unele datorită grabei, altele neatenției, ori nepriceperii. Unele vin fără vina noastră, chiar când pornim la drum cu intențiile cele mai curate și după ce ne-am rugat și am făcut toate preparativele cuvenite. Avem oare dreptul să ne pierdem nădejdea? Nicidecum, deoarece Dumnezeu, care urmărește un scop mai înalt, spiritual, vrea ca toate eșecurile și piedicile ce-mi ies în cale să-mi fie tot atâtea trepte spre o mai mare dezlipire de mine însumi, și o mai mare atașare de El și încredere fără rezerve în ajutorul Său. Pot eu să las totul, în caz de insuccese, și să renunț la chemarea Sa ce îmi asigură un atât de prețios profit spiritual?

Nu rareori se întâmplă să sufăr înfrângeri chiar în strădaniile pentru înaintarea în virtute. Iau zilnic hotărâri bune, îmi fac planuri mărețe, dar, poate, chiar în clipa următoare, din slăbiciune ori neatenție, le calc în picioare. Am oare dreptul să-mi spun: “Nu mă pot învinge, Dumnezeu nu-mi ajută?” Nu. Dimpotrivă, dacă mă voi examina serios, voi constata că vina o port tot eu, care mi-am pus încrederea în puterile mele, nesocotind că fără harul său nu sunt nimic. Și astfel nu am altceva de făcut decât să mă căiesc și să-i cer mai multă smerenie și încredere necondiționată în El. Și după fiecare cădere să mă ridic prompt, gata să-mi reiau lucrul: “Doamne, cu încredere în puterea harului Tău, voi încerca din nou”.

În felul acesta toate insuccesele, atât în îndeletnicirile mele pe plan vremelnic, cât și în strădaniile mele pe planul vieții spirituale, care de altfel sunt legate de primele, se vor transforma în succese, căci celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, adică celor ce tind din răsputeri să caute și să facă în toate voia Lui, în bucurii ca și în încercări, toate li se întorc spre bine.

2. Așa a făcut Petru. “Și aruncând mreaja, a prins mulțime mare de pești, încât li se rupea mreaja” (Luca V, 6). Astfel, încrederea necondiționată a lui Petru în cuvântul lui Isus a fost răsplătită de Isus printr-o minune. Și, aci, apare smerenia profundă a lui Petru. El își dă seama că în acest succes miraculos el nu are nici un merit; totul este efectul puterii milostive a lui Isus. De aceea, copleșit de propria sa nevrednicie, se prosternează în fața Lui, implorându-L: “Ieși de la mine Doamne, căci om păcătos sunt” (Luca V, 8). Ceea ce nu vrea să însemne: “Desparte-Te de mine, rupe-o cu mine, Doamne!” ci: “Tu, Doamne, Tu singur ai făcut aceasta și eu nu sunt vrednic să stau în prezența Ta!” Și precum înainte, din insucces, tot astfel acum, din succes, Petru trage folos pentru sufletul său, căci sufletul său deschis, docil cuvântului lui Isus, se umple de har, de harul unei credințe tari și al unei încrederi și mai mari, precum și de harul unei smerenii profunde care îl leagă strâns prin recunoștință și iubire de Învățătorul său. Prin acel: “Ieși de la mine (…)”, Petru ajunge și mai aproape de Isus, de Dumnezeu.

Cât de departe suntem noi de această atitudine a lui Petru în succese! Uităm atât de ușor de Dumnezeu în succesele noastre, chiar și în acelea care privesc mântuirea. Nu o dată ne pomenim printre aceia care, izbutind într-un lucru, spun: “eu”, “eu” și iar “eu”, în loc să avem permanent în fața ochilor adevărul că existența și puterile noastre fizice și morale sunt opera iubirii lui Dumnezeu, și doar Lui îi datorăm lauda pentru tot ce suntem și realizăm? “Ce ai ce nu ai primit – ne avertizează Sfântul Apostol al neamurilor – și, dacă ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu ai fi primit?”

3. În sfârșit, drept răsplată pentru frumoasa mărturie de atașament și încredere, Isus îi face lui Petru un dar și mai prețios și neașteptat – darul alegerii lui de apostol, de colaborator intim al Său și de continuator al misiunii Sale de mântuire a oamenilor: “Nu te teme, de acum vei prinde oameni” (Luca V, 10), îi zice Isus lui Simon. “Și scoțând amândouă corăbiile la mal, lăsând toate, s-au dus după dânsul” (Luca V, 11).

Prin acest pescuit miraculos, Isus a vrut să-l pregătească și să-l educe pe Petru pentru viitoarea lui îndeletnicire, aceea a mântuirii sufletelor, în care, la fel ca și în aceea pe care o părăsea el acum, el va avea nu numai bucurii și succese, ci și suferințe și înfrângeri. Dar, după cum în insuccese el va trebui să nu-și piardă curajul, ci să reia lupta cu încredere neclintită în ajutorul Celui ce l-a chemat, tot astfel, în bucuria succeselor neașteptate el va trebui să se smerească, recunoscând că în lucrarea de mântuire a semenilor săi el nu a fost decât un instrument netrebnic în mâna lui Dumnezeu, și singur Lui să-I ofere toată slava.

Comportamentul lui Petru să ne fie îndemn și model de încredere în Dumnezeu când strădaniile noastre sunt zădărnicite, și de smerenie și recunoștință în clipele de izbândă, preamărindu-L pe El, de la care vine “tot darul cel bun și tot harul desăvârșit” (Iacob I, 17). Astfel vom crește tot mai mult în har, în credință și iubire, care prin succese și înfrângeri ne va înălța – ca pe tot atâtea trepte – spre unirea cu Isus, cu Domnul și Mântuitorul nostru. Și, asemenea lui Petru vom deveni și noi, în locul pe care-l avem în societate, apostoli prin trăirea noastră creștinească, ce va iradia în jurul nostru, chiar dacă nu se va vedea, lumina și mireasma cuvântului și virtuților lui Isus care trăiește în noi și care, prin noi, vrea să atragă la Sine și sufletele semenilor noștri. Amin.

 

* * *

 

Despre roadele ascultării de Dumnezeu

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

Învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic nu am prins,
dar după cuvîntul Tău, vom arunca mrejele
(Luca 5,5)

Iubiți credincioși,

De la începutul zidirii lumii toți oamenii care au ascultat de Dumnezeu au fost fericiți și în veacul de acum și în cel viitor. Așa vedem că strămoșii noștri, Adam și Eva, cît au ascultat de Dumnezeu, Făcătorul lor și au păzit cu sfințenie porunca Lui, au fost fericiți și s-au îndestulat de toată frumusețea și desfătarea raiului. Iar cînd de bună voie s-au abătut de la ascultare și au călcat porunca Ziditorului lor, au fost pedepsiți și izgoniți din rai (Facere 3, 16-19). Dacă vom merge cu memoria prin istoria cea sfîntă a lumii adică prin cele scrise în Sfînta și dumnezeiasca Scriptură vom vedea că toți oamenii sfinți și aleși ai lui Dumnezeu, care au ascultat și au împlinit poruncile Lui, au fost fericiți pe pămînt și s-au învrednicit de binecuvîntarea lui Dumnezeu.

Noe, care a fost al doilea Adam al neamului omenesc, ascultînd de Dumnezeu și făcînd corabia și toate cîte i-a poruncit El, s-a izbăvit el și toată familia sa de apele potopului și a fost binecuvîntat de Dumnezeu (Facere 6, 22; 9, 12). La fel și fericitul patriarh Avraam, ascultînd de Dumnezeu și ieșind din pămîntul său și din rudenia sa, a mers în Haran și de acolo în pămîntul făgăduinței, Canaan, unde viețuind, a arătat cea mai desăvîrșită ascultare, încît pe singurul său fiu, Isaac, a voit să-l aducă jertfă lui Dumnezeu, închipuind prin aceasta cu taină mai înainte aducerea ca jertfă de Părintele ceresc a Fiului Său iubit, pentru mîntuirea și răscumpărarea neamului omenesc din robia diavolului. Pentru această credință și ascultare desăvîrșită a lui Avraam, Dumnezeu l-a binecuvîntat cu jurămînt și tată a multor neamuri l-a numit (Facere 22, 1-18; 17, 5). Dar, pe lîngă marea binecuvîntare dumnezeiască spre veșnică fericire, Avraam a fost binecuvîntat de Dumnezeu și cu fericirea cea vremelnică spre îndestulare cu toate cele de nevoie vieții de pe pămînt. Zice dumnezeiasca Scriptură: Avraam însă era bogat în vite, în argint și în aur, iar pămîntul pe care îl moștenise spre locuire era ca raiul lui Dumnezeu (Facere 13, 2; 13, 10). La fel și fiul său Isaac a fost binecuvîntat de Dumnezeu că nu s-a pogorît în Egipt, făcînd ascultare de porunca Lui (Facere 26, 2-4).

Așa a binecuvîntat Dumnezeu și pe Iacov că a făcut ascultare părintelui său Isaac și mamei sale și s-a dus în Mesopotamia Siriei, spre a-și lua femeie din fetele lui Laban, fratele mamei sale (Facere 28, 1-4). Pentru aceasta Preabunul Dumnezeu l-a binecuvîntat cu cinste și cu avere, căci numai cu toiagul în mînă a plecat și s-a întors de acolo în două tabere (Facere 32, 10). La fel Moise, ascultînd de Dumnezeu cînd a fost trimis să scoată din robia lui Faraon pe poporul lui Israel (Ieșire 4, 20-21), și pentru ascultarea lui, Dumnezeu a făcut prin mîinile lui mari și preaslăvite minuni, prin care a pedepsit pe egipteni cu multe feluri de rane și a scos din robia lui Faraon pe poporul Său Israel (Ieșire, 14, 27-29).

Bunul Dumnezeu face mari promisiuni celor ce vor asculta de El și de poruncile Lui. Auzi ce zice Dumnezeu către poporul Său Israel: De veți asculta cu luare aminte cuvîntul Meu și veți face toate cîte vă poruncesc și de veți păzi legămîntul Meu, Îmi veți fi popor ales din toate neamurile, că al Meu este tot pămîntul, iar voi Îmi veți fi preoție împărătească și neam sfînt (Ieșire 23, 22). Apoi zice: Să slujești numai Domnului Dumnezeului Tău și El va binecuvînta pîinea ta, vinul tău, apa ta, și va abate bolile de la voi. În țara ta nu va fi femeie care să nască înainte de vreme sau stearpă și voi umple numărul zilelor tale. Groază voi trimite înaintea ta și voi îngrozi pe tot poporul asupra căruia veți merge și voi pune pe fugă pe toți vrăjmașii tăi (Ieșire 23, 25-27). Iarăși zice: De veți umbla după legile Mele și de veți păzi și plini poruncile Mele, vă voi da ploaie la timp, pămîntul și pomii își vor da roadele lor, iar treieratul vostru, va ajunge pînă la culesul viilor. Culesul viilor va ajunge pînă la semănat, veți mînca pîinea voastră cu mulțumire și veți trăi în pămîntul vostru fără de primejdie.

Voi trimite pacea pe pămîntul vostru și nimeni nu vă va tulbura; voi alunga fiarele sălbatice și sabia nu va trece prin pămîntul vostru; voi alunga pe vrăjmașii voștri și vor cădea uciși înaintea voastră; cinci din voi vor birui o sută și o sută din voi vor goni zece mii, și vor cădea vrăjmașii voștri de sabie, înaintea voastră. Căuta-voi spre voi și vă voi binecuvînta; veți avea copii, vă veți înmulți și voi fi statornic în legămîntul Meu cu voi; veți mînca roadele vechi din anii trecuți și veți da la o parte pe cele vechi pentru a face loc celor noi (Levitic 26, 3-10).

Iubiți credincioși,

Cu aceste prea puține zise despre fericirea și binecuvîntarea lui Dumnezeu pentru cei ce ascultă de El din Legea Veche, dacă vom muta cuvîntul nostru spre Legea Harului, vom afla că cea mai mare și mai desăvîrșită ascultare și supunere față de Dumnezeu, a avut-o Însuși Domnul și Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, Care a ascultat de Tatăl pînă la moarte, iar moartea de cruce (Matei 26, 42; Ioan 1, 23; 6, 38; 8, 29; 14, 31; 15, 10; 17, 4; Filipeni 2, 8; Romani 5, 19; Evrei 2, 17; 5, 8; 12, 2).

Ascultare și supunere către Dumnezeu a arătat și Preasfînta Fecioară Maria, cînd a trimis Dumnezeu la ea în Nazaretul Galileei pe arhanghelul Gavriil să-i vestească că va naște pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mîntuitorul. Ea, deși nu știa de bărbat, înțelegînd de la înger taina cea mare și negreșită ce avea s-o săvîrșească Dumnezeu prin ea, pentru mîntuirea lumii, s-a supus cu mare smerenie și a zis către înger: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvîntul Tău (Luca 1, 26-38). Astfel, cu ascultarea și smerenia ei pe pămînt a vindecat neascultarea Evei din rai.

Ascultare mare a avut și Dreptul Iosif, căci auzind în vis pe îngerul Domnului, poruncindu-i să nu se teamă și să ia pe Maria, logodnica sa, a făcut ascultare cu mare încredere, înțelegînd că Preacurata Fecioară Maria a zămislit de la Duhul Sfînt (Matei 1, 20). Nu numai că nu s-a îndoit de zămislirea ei, ci și cu mare smerenie și supunere a slujit Fecioarei Maria la fuga în Egipt, ca și în toată vremea vieții lui, înțelegînd că prin aceasta el slujește lui Dumnezeu la taina mîntuirii neamului omenesc, aducîndu-și aminte de cele scrise: Fericiți cei ce păzesc poruncile Lui și-L caută pe El cu toată inima (Psalm 118, 2); și iarăși Fericiți sînt cei ce ascultă cuvîntul lui Dumnezeu și îl păzesc (Luca 11, 28).

Sfinții și dumnezeieștii Apostoli au ascultat și ei de Mîntuitorul cînd au fost chemați să fie vînători de oameni (Matei 4, 19-22; Luca 5, 11- 28). Pentru desăvîrșita lor ascultare de Hristos s-au învrednicit și de mari daruri de la Dumnezeu și s-au îmbrăcat cu putere de sus la Cincizecime (Luca 24, 49). Astfel au fost învățați de Duhul Sfînt tot adevărul (Ioan 14, 26; 15, 26); au fost dăruiți cu înțelepciunea nebănuită (Matei 10, 19-20; Marcu 13, 11); au primit putere să facă minuni (Matei 10, 1-8; Marcu 3, 13; 6, 7; 16, 20; Luca 9, 2; Fapte 2, 43); au fost trimiși să propovăduiască Evanghelia (Matei 10, 1-7; 28, 19; Marcu 3, 14); au fost întăriți să vestească mila și iertarea păcatelor (Matei 16, 19; 18, 18; Luca 24, 47; Ioan 20, 23).

La judecata viitoare, Apostolii vor avea marea cinste de a judeca împreună cu Hristos poporul lui Israel, după mărturia Mîntuitorului Care a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, că cei ce ați urmat Mie la înnoirea lumii, cînd Fiul Omului va ședea pe tronul slavei Sale, veți ședea și voi pe douăsprezece tronuri, judecînd cele douăsprezece seminții ale lui Israel (Matei 19, 28).

Ascultare desăvîrșită a făcut și mulțimea cea mare a mucenicilor, a ierarhilor și a mărturisitorilor dreptei credințe, care, împlinind cuvintele Mîntuitorului, și-au pus sufletele lor pentru El și pentru Evanghelie spre a-L dobîndi în viața cea veșnică (Matei 16, 25; Marcu 8, 35; Luca 9, 24). La fel a făcut și marea mulțime a monahilor, care, auzind cuvîntul lui Hristos, că oricine va lăsa frați sau surori, sau tată sau mamă sau femeie sau copii sau țarine sau case pentru numele Meu, însutit va lua și viață veșnică va moșteni (Matei 19, 29), au lăsat toate și au urmat lui Hristos, prin supunere, ascultare, viață curată și sărăcie de bună voie pînă la moarte, pentru mîntuirea sufletelor lor și moștenirea Împărăției cerurilor. Asemenea lor au trăit sub ascultare toți drepții următori lui Hristos, părinții și înaintașii noștri, silindu-se la ascultare și împlinirea poruncilor Lui prin fapte bune, pentru a se încununa în ziua cea mare a judecății de apoi cînd dreptul Judecător va răsplăti fiecăruia după faptele sale.

În Evanghelia de azi, vedem că Apostolul Petru, după ce arată că toată noaptea s-a ostenit cu pescuitul și nu a prins nimic, voind să facă ascultare învățătorului Său, adică Mîntuitorului, Îi zice: Învățătorule, toată noaptea ne-am ostenit și nimic nu am prins, dar după cuvîntul Tău (adică, crezînd cuvîntul Tău, voi face ascultare) voi arunca mreaja în mare. Și aceasta făcînd, a prins mulțime de pești, că li se rupeau mrejele, și a făcut semn tovarășilor lor din cealaltă corabie să vină să le ajute. Și au venit și au umplut amîndouă corăbiile, încît erau gata să se afunde (Luca 5, 6-7).

Vedeți roadele sfintei ascultări a Apostolului Petru? Cu toate că toată noaptea se ostenise în zadar, însă, ascultînd de cuvîntul Domnului, a aruncat mreaja în mare și mult s-a înspăimîntat de marea mulțime de pești ce a prins, încît, căzînd în genunchi la Iisus, a zis: Ieși de la mine, Doamne, că sînt om păcătos! (Luca 5, 8). Așadar, roadele ascultării Apostolului Petru au început a se arăta cu minunea pescuirii de pești și au crescut foarte și s-au înmulțit spre slava lui Dumnezeu prin vînarea atîtor suflete către Împărăția lui Dumnezeu. Atît el, cît și ceilalți Sfinți Apostoli, au devenit, prin ascultare față de Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, cei mai vestiți pescari de oameni. Dar fiindcă ne este cuvîntul despre ascultarea de Dumnezeu și despre roadele ce se nasc din ea, este bine să știm că cel ce ascultă de Dumnezeu și cel ce ascultă pentru Dumnezeu pe cel ce îl povățuiește pe calea mîntuirii, au aceeași plată, deoarece Însuși Mîntuitorul a arătat acest lucru, zicînd: Cel ce vă ascultă pe voi, pe Mine mă ascultă și cel ce se leapădă de voi, de Mine se leapădă (Luca 10, 16).

Iubiți credincioși,

Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a venit în lume pe calea ascultării, și a ascultat de Părintele Său pînă la moarte, și încă moarte de cruce (Filipeni 2, 8). Pentru aceea și Dumnezeu L-a înălțat și I-a dăruit Lui nume care este mai presus de orice nume; ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cerești, al celor pămîntești și al celor dedesubt. Și să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl (Filipeni 2, 9-11).

Biserica creștină este Biserica dragostei și a ascultării, pentru că a fost întemeiată de Hristos prin iubirea Tatălui și ascultarea “pînă la moarte de cruce” a Fiului. Mîntuitorul a ascultat de Tatăl, iar Apostolii Săi au ascultat de El. De aceea spunem că iubirea creștină și acultarea duhovnicească mîntuiesc lumea. Însuși Duhul Sfînt a venit pe pămînt trimis de Fiul, cu voia Tatălui, ca să întemeieze Biserica Sa și să reverse Harul mîntuirii peste cei ce cred și se botează în numele Preasfintei Treimi.

Vedeți ce mare este puterea ascultării? Ea se naște din credință și dragoste. Că cine crede în Dumnezeu, Îl iubește și ascultă de poruncile Lui. Iubirea Lui Dumnezeu este izvorul zidirii lumii văzute și nevăzute. Cît timp îngerii au ascultat de Dumnezeu, nu existau nici diavoli, nici iad. Iar cînd Lucifer cu îngerii lui au căzut din ascultare, dorind să fie “asemenea Celui Preaînalt”, ei au căzut “ca un fulger din cer” și s-au transformat în diavoli. Asemenea lor cad în iad toți creștinii neascultători care nu vor să asculte de nimeni și trăiesc pe pămînt de capul lor.

Ascultarea stă la temelia cerului, a îngerilor, a planetelor, a Bisericii, a societății, a familiei, a fiecărui suflet care crede în Dumnezeu și dorește să se mîntuiască. Fără ascultare în societate nu este armonie, nici pace între popoare și oameni. Fără ascultare de Dumnezeu, de Biserică, de păstori, care sînt urmașii Apostolilor pe pămînt, nu este mîntuire, nu este unitate creștină, nu este pace în case și în sufletele credincioșilor noștri.

De aceea, iubiți credincioși, sînteți datori să păziți poruncile Sfintei Evanghelii, să ascultați de Biserica Ortodoxă, mama noastră duhovnicească, întemeiată de Hristos, să ascultați de slujitorii sfințiți ai Bisericii, ca de Sfinții Apostoli și să ascultați de duhovnicii pe care vi i-a dat Dumnezeu, ca de Însuși Hristos.

Cînd sună clopotele bisericii și ne cheamă la slujbă, la Sfînta Liturghie, mai ales în sărbători, lăsați grijile casei și mergeți cu toți la biserică. Îngerii Domnului vă vor scrie în cartea vieții și vă vor număra pașii. Seara și dimineața și oricînd mergeți pe drum sau lucrați cu mîinile, neîncetat să vă rugați, după porunca Sfîntului Apostol Pavel.

În timpul celor patru posturi ale Bisericii, nu uitați să vă spovediți și, dacă vă dă voie duhovnicul, să vă uniți cu Hristos prin Sfînta Împărtășanie. Acestea sînt cele mai mari daruri pe care ni le oferă Biserica după Botez. Apoi să vă creșteți copiii în duhul ascultării, al credinței ortodoxe, al smereniei și al iubirii de Dumnezeu, hrănindu-i cu cărți sfinte, cu cuvinte creștine ortodoxe, cu sfaturi părintești și mai ales cu exemplul viu, curat al vieții dumneavoastră.

Sectele sînt cancerul Bisericii. Ele se nasc din mîndrie și neascultare. Că numai cei mîndri și neascultători se rup de Biserică, hulesc pe Maica Domnului, aruncă din case icoanele și Sfînta Cruce, se leapădă de cele sfinte și urăsc pe păstorii dați lor de Hristos. De aceea, nu discutați cu ei, fiind răzvrătiți și fii ai neascultării. Nu vorbiți cu cei ce hulesc Biserica, pe sfinți, icoanele și Crucea. Ci rămîneți în Biserica Vieții, în Biserica iubirii și ascultării. Aici în Biserică este Hristos, aici sînt Sfintele Taine, aici sînt îngerii și sfinții din cer, aici sînt oamenii credincioși și toți părinții din neam în neam.

De asemenea, nu uitați să ajutați și dumneavoastră pe preot la slujbe, la curățenia Bisericii și la călăuzirea credincioșilor pe calea mîntuirii. Nu observați cum cei răi se îndeamnă unul pe altul la rău, la desfrîu, la furt și la beție? Cum să nu fim datori noi creștinii a ne îndemna, a ne sfătui și a ne trage unii pe alții la biserică, la Sfînta Liturghie, la post, la milostenie, la iertare și la citirea cărților sfinte? Nu ajunge numai credința pentru mîntuire, că și diavolii cred, dar din cauza mîndriei și a neascultării nu au iertare.

Cu aceste sfaturi duhovnicești închei această predică, reamintindu-vă că fără ascultare nu ne putem mîntui. Iar de vom trăi sub ascultare de Hristos, de Biserică și de păstori, vom dobîndi și pe pămînt binecuvîntare și pace, iar dincolo viață veșnică vom moșteni. Amin.

 

* * *

 

Pescuirea minunată

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Și trăgând corăbiile la țărm, au lăsat totul și au mers după El (Luca, V, 11)

Frați creștini,

În cuvintele Evangheliei simțim dumnezeirea, ceea ce nu simțim în nici unul din cuvintele omenești. Parcă vedem pe Dumnezeu vorbind, ori de câte ori citim cu atenție o pagină de Evanghelie. Parcă suntem înălțați pe alt tărâm, parcă plutim în văzduhul minunilor dumnezeiești.

Într-o dimineață de var Domnul Iisus Hristos se duse lângă lacul Ghenisaretului, căruia i se mai zicea și Marea Galileii. Acolo a văzut două corăbii din care pescarii coborâseră și tocmai își dregeau mrejele. Ei toată noaptea se trudiseră, dar nu pescuiseră nimic. Deodată Domnul Hristos se urcă în corabia lui Simon Petru și-L rugă s-o depărteze puțin de la uscat. După ce sătură mulțimile cu sfintele Lui învățături, vorbindu-le din corabie, îi zise apoi lui Simon să meargă cu corabia mai în larg și să lase mrejele în apă la pescuit.

- Învățătorule, răspunse Simon, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar după cuvântul Tău voi arunca mrejele în apă. Dar abia le aruncă și mulțime de pești se prinse în mreje, încât acestea stau să se rupă. Simon a făcut atunci semn tovarășilor săi din cealaltă corabie ca să vină să le ajute. Pescuirea a fost atât de bogată încât amândouă corăbiile erau gata să se scufunde.

Văzând minunea aceasta, pe ucenici i-a cuprins o mare frică, iar Petru căzând în genunchi la picioarele lui Iisus i-a zis: “Du-te de la Mine, Doamne, că sunt om păcătos!” Spaimă mare îl cuprinsese pe el ca și pe toți ceilalți de pescuitul atâtor pești. Domnul Iisus a zis, însă, către Petru: “Nu-ți fie frică, de acum vei fi pescar de oameni.” Trăgând ei corăbiile la uscat, au lăsat totul și-au mers după El.

Din această Sf. Evanghelie desprindem câteva învățături foarte folositoare pentru mântuirea sufletului nostru. În primul rând, descoperim că Mântuitorul Iisus Hristos a fost Dumnezeu adevărat, căci cine putea să fie acesta de care ascultau marea, vânturile și peștii, dacă nu Creatorul tuturor? Peștii cei necuvântători, când au simțit asupra apei în corabia lui Petru pe Ziditorul lor, au venit cu grămada ca să-L vadă și să-I asculte cuvântul. Așa s-au lăsat prinși în mrejele apostolilor și scoși afară la uscat, la porunca Domnului Hristos.

Această minune a fost înfricoșătoare pentru ucenici, care simțind dumnezeirea lui Iisus s-au temut. De aceea, petru, plin de spaimă, a îngenuncheat înaintea lui și cu frică L-a rugat să se depărteze de el, că e plin de păcate. Această minune i-a uimit pentru că niciodată în viața lor nu prinseseră atâția pești și, mai ales, după o noapte de trudă zadarnică.

Această minune i-a speriat și i-a făcut să creadă că numai Dumnezeu a putut să facă ceea ce a făcut. Ei au înțeles că toți și toate se supun și ascultă de glasul Lui. El este Domnul cerului și al pământului, Creatorul și Mântuitorul sufletelor noastre. De aceea, au lăsat toate și au mers după, fiind martori și la alte minuni care mai de care mai înfricoșătoare și mai mari.

Ucenici și-au dat seama că umblă Dumnezeu pe pământ îmbrăcat în trup omenesc, tăinuit de ochii omului și, din când în când, puterea lui Dumnezeu îi înspăimânta. Iată de ce, văzând teama lui Petru, Iisus îi zise: “Nu-ți fie frică, de acum vei fi pescar de oameni!” Oamenii erau atrași de furmusețea Lui, și de furmusețea cuvintelor Lui dmeonii fugeau îngroziți neștiind ce să creadă despre puterea cea mare care ieșea din Dumnezeu-Omul Iisus Hristos.

Fariseii și cărturarii bătrânii poporului și, mai ales, invidioșii rămâneau încremeniți de frumusețea învățăturilor Lui și de adevărul cel tainic cuprins în predicile și pildele Lui. De aceea, ziceau înspăimântați: “Niciodată n-a vorbit cineva ca omul acesta”.

Iisus a venit să ne arate pe Tatăl ceresc, pe Dumnezeu, dar a trebuit să procedeze așa de minunat încât să-l facă pe om să înțeleagă fără să-și piardă mintea sau lumina ochilor și fără să se ardă de puterea focului dumnezeirii Sale, fiindcă nimeni n-a putut vreodată și nici nu va putea să-L vadă pe Dumnezeu în toată măreția și puterea dumnezeirii Sale. Este cu neputință aceasta, de aceea s-a înspăimântat Petru când a văzut o asemenea minune ca, de altfel, și atunci pe Tabor când s-a înfricoșat de puterea luminii ce izvora din trupul lui Iisus, căzând împreună cu Iacob și Ioan cu fețele la pământ, neputând suferi acea lumină orbitoare.

O mare greșeală fac unii oameni, care au pretenția să vadă pe Dumnezeu. Ei nu știu cât sunt de mici și neputincioși față de măreția și puterea dumnezeiască. Ei nu simt pe Dumnezeu din minunile Lui, nici din cartea cerului și a pământului, nici din cărțile Bisericii, nici din cartea cărților – Biblia – unde se vorbește despre El. Ei nu citesc în toate aceste cărți; ei citesc numai ziare, reviste și cărți de povești și, de aceea, au orbit și nu mai văd soarele dogorâtor de pe cer, nu mai văd luna și stelele, lucrul mâinilor lui Dumnezeu, neputând simți, deci, prezența Lui în tot locul stăpânirii Lui.

Mulți nu vor simți niciodată pe Dumnezeu decât pe patul morții, când se vor vedea înconjurați de duhurile necurate ale iadului care vor veni să le apuce sufletul cel nepăsător și să-l ducă cu ei în chinurile veșnice. Cum poți tu, vierme orb, care te târăști pe pământ, să vezi pe Acela care a creat aștrii cerești? Poți tu măcar să privești la soare? Căci dacă ar lăsa El soarele mai jos puțin, ar arde tot pământul. Omul, în mândria lui, crede că dacă a ajuns să zboare prin văzduh cu mașinăriile lui, el este totul, el este Dumnezeu. Dac ar avea smerenie, s-ar vedea atât de mic cât o furnică, fiindcă sunt unele furnici care au aripi și zboară. Dar, din cauza mândriei, omul nu poate vedea și nu poate citi nici stelele de pe cer, nici minunile lui Dumnezeu pe pământ.

Iată ce ne relatează fericitul Augustin despre felul cum a vrut să scrie odată o carte despre Dumnezeu. Și zice el: “N-am putut să scriu decât atât: Despre Dumnezeu. M-am muncit să încep mai departe și n-am putut. Atunci am plecat pe malul mării întristat și îngândurat și am găsit acolo un copilaș care făcuse o gropiță în nisip iar cu un ciob în mână lua apă din mare și o turna în gropița lui. L-am întrebat ce face și mi-a răspuns că vrea să toarne toată apa din mare în gropița lui. M-am mirat mult de naivitatea acestui copil și am zis în mintea mea:

- Iată, Augustine, așa vrei să faci și tu, să scrii în cartea ta toată măreția, minunile și puterea lui Dumnezeu. Aceasta este cu neputință, căci după cum cu neputință este copilului să mute toată apa mării în acea gropiță mică, tot așa și tu nu vei putea să scrii toată măreția, frumusețea și puterea dumnezeiască în cartea ta.”

Cu atât mai mult, nu va putea cineva să-L vadă pe Dumnezeu în toată puterea Slavei Sale, căci se va arde, va orbi și se va nimici pentru că mintea omului este limitată și puterile lui sunt mărginite întocmai ca a unui vierme neputincios. Mai departe, ne spune Sf. Evanghelie că Apostolul Petru îi spune Domnului că toată noapte s-a trudit și n-a prins nimic, dar, după cuvântul Domnului, a făcut ascultare și a lăsat mrejele în apă pentru pescuit.

Iată, deci: trudă zadarnică. În zadar se trudește omul singur numai cu înțelepciunea lui ca să facă ceva în noaptea păcatelor. Fără ascultare de glasul lui Dumnezeu și de poruncile Lui, nu face nimic, așa cum n-au putut să facă nimic mulți oameni ce s-au lăsat târâți de poftele lor, de ambițiile lor. Neascultând și disprețuind pe Dumnezeu, n-au putut să facă ceva în viața aceasta, căci pe mulți i-am văzut mergând bine, sporind cu treburile, dar, deodată, prăbușindu-se în cea mai mare mizerie și spulberându-li-se toată agoniseala lor în câteva clipe. Aceasta pentru că nu și-au pus nădejdea în Dumnezeu și n-au vrut să asculte de cuvântul Lui, de biserica Lui și de ucenicii lui.

Ascultarea lui Petru din Evanghelia de astăzi l-a făcut fericit și l-a făcut să-L cunoască pe Fiul lui Dumnezeu prin mare ași neuitata minune a mulțimii peștilor ce s-au prins atunci… Acesta era un semn pentru el, ca atunci când va propovădui lumii cuvântul lui Dumnezeu, să aibă puterea convingerii și să-i aducă pe oameni de la întuneric la lumină, de la minciună la adevăr, de la puterea satanei la Dumnezeu. Așa s-au convertit de la prima lui cuvântare ținută la Ierusalim, trei mii de suflete. Iată că într-adevăr Domnul Iisus Hristos îl făcuse pescar de oameni după cum îi spusese.

Dar Ap. Petru avea frică de Dumnezeu, pentru că el se simțea păcătos, simțea distanța cea mare dintre om și Dumnezeu. Frică de Dumnezeu trebuie să avem și noi în tot locul și în tot timpul, nu atunci când suntem în primejdie și când vedem moartea în fața ochilor. Cine are frică de Dumnezeu capătă înțelepciune și află calea cea adevărată și dreaptă și, mai ales, se ferește de păcate în tot locul.

Omul care are frică de Dumnezeu știe că ochiul lui Dumnezeu cel neadormit îl poate vedea oriunde căci deasupra noastră, sus, este ochiul Lui cel senin care privește și vede căile noastre. Dar, omul nelegiuit, orbit de păcat, nu are simțul acesta bun și folositor care l-a avut Petru și ceilalți ucenici. Nu simte pe Dumnezeu și n-are frică de El. Omul fără frică de Dumnezeu n-are nici milă, nici rușine de aproapele și se face și pildă rea față de copiii lui.

Așa a făcut un oarecare, ce și-a luat copilul și a plecat la furat; înainte de a intra în lanul cu porumb se uita în stânga, se uita în dreapta și tocmai voia să intre. Dar băiețelul îi zise: “Tată, te-ai uitat în toate părțile, dar în sus nu te-ai uitat, să vezi că acolo ne vede cineva, ne vede ochiul lui Dumnezeu”.

Așa se fac toate păcatele, fără frică de Dumnezeu, de aceea, la urmă, va fi greu și va fi vai de părinții aceia care nu se îndreaptă nici după mustrarea copiilor. În multe familii, datorită unor copii credincioși se mai abțin părinții de la unele mari nelegiuiri, că sunt mulți părinți care se bat, se înjură, se dau diavolului în fața copiilor. Urât obicei și rea pildă!

Mulți creștini au o părere greșită despre religia noastră ortodoxă. Ei zic că Domnul Hristos făgăduiește oamenilor fericirea numai în viața cea de dincolo, nu și aici pe pământ, dacă păzesc și ascultă poruncile lui Dumnezeu. Unii zic că aici pe pământ sunt chinuiți, necăjiți și suferă chiar dacă ascultă sau nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, mai bine să nu asculte, să nu se știe dacă există viață veșnică și mai bine să se lupe să trăiască fericiți aici pe pământ, căci ce va fi dincolo nu se știe.

Ce rău greșesc acești oameni, căci dacă citim în Sf. Carte a lui Dumnezeu, Sf. Scriptură, găsim promisiunile făcute de El, de la începutul lumii și vedem că aceste promisiuni se împlinesc chiar sub ochii noștri, căci așa zice Dumnezeu prin proorocul Isaia: “Dacă veți vrea și Mă veți asculta, atunci bunătățile pământului veți mânca, iar dacă nu veți vrea și nu mă veți asculta, sabia vă va mânca pe voi”.

Prin proorocul David Duhul Sfânt a zis: “Cu lungime de zile îl voi umple pe el și vor arăta lui mântuirea Mea”, iar Mântuitorul Iisus Hristos a spus: “Amin, grăiesc vouă, nu este nimeni care să-și lase casă sau frați, sau surori sau tată, sau mamă ori femie, ori copii sau avere pentru Mine și pentru Evanghelie și să nu primească însutit chiar acum în viața aceasta”.

Cel ce crede în Dumnezeu să fie încredințat că Dumnezeu se ține de cuvânt și împlinește ce a spus numai că omul este necredincios și cade în neascultare de poruncile lui Dumnezeu, iar în loc de binecuvântare de la Domnul primește mânia și blestemul dumnezeiesc care îl urmăresc în tot locul. Fiindcă este vorba de neascultarea omului de cuvântul lui Dumnezeu, să pornim puțin firul acestei neascultări și să vedeți cum încep unii și, în special tineretul, să-și clădească fericirea pe acest păcat.

Din cele ce observăm noi astăzi, ne dăm seama în ce mare întuneric se află și cât de întunecată este mintea unora, că nu vor să mai țină seama nici de binecuvântarea părinților și nici de a lui Dumnezeu.

O fată s-a îndrăgostit de un băiat pe care l-a întâlnit în cine știe ce locuri de petreceri și, nu după mult timp, pleacă fără știrea părinților, să trăiască fără cununie, fără binecuvântarea lui Dumnezeu și a părinților. Când aud părinții ce a făcut fata lor, strigă îndurerați, îi zic fel de fel de vorbe, o blestemă, o dă necuratului, și amândoi uniți îi trimit vorbă că n-are ce să mai caute în casa lor niciodată. Trece timpul și, mai de dorul fetei, mai de milă, bieții părinții cedează și-i trimit vorbă să se întoarcă.

Dar neascultarea se ține lanț. Părinții îi îndeamnă pe copii să se cunune și acceptă, dar când vor ei, mai târziu. Tocmesc întâi muzica, fac cheltuială mare și neglijează preotul și atunci, când ajung la acesta, află uimți că ziua fixată de ei pentru cununie e oprită de canoane, fiind post sau din alte motive. Atunci oamenii noștri spun cu supărare: “Păi, ce să facem, părinte, că am tocmit muzica, am arvunit restaurantul, am făcut cheltuielile cu alimentele și ni se strică?”

Preotul fiind și el constrâns de aceste lucruri, ca și părinții lor, îi trimite la Episcopie ca să ceară dezlegare. Cei de acolo, văzând că deja trăiesc în păcatul desfrânării, le dă o hârtie la mână să poată preotul să-i cunune chiar dacă e post. Astfel, din neascultare în neascultare, se calcă legea, nu se mai ține cont nici de canoane și cad sub blestem dumnezeiesc. Vine apoi peste ei mânia lui Dumnezeu și, când începe să trosnească biciul dreptății lui Dumnezeu în casa lor în diferite chipuri se întreabă uimiți cu ce au greșit.

Vin asupra lor pagube mari, boli grele, ceartă și bătaie, despărțiri, copii bolnavi, suciți și paralitici, îndrăciți și neascultători, mai rău ca părinții lor și tot așa multe răutăți. Ei se întreabă mereu cu ce vor fi greșit Domnului, dar iată ce au făcut: au pornit-o rău de la început, cu blestemul târâș. Sunt cazuri când copiii își bat părinții pentru că și ei au bătut pe părinții lor. Sunt copii care-și lasă părinții să se chinuiască de foame, pentru că și ei au lăsat pe părinții lor să moară de foame și au murit neîngrijiți.

Așa era într-un sat un băiat care avea armă de vânătoare. Într-o zi s-a încăierat cu tacă-său care era bătrân și a ajuns să-și lovească părintele cu țeava puștii așa de rău că aceasta s-a rupt. Au fost luați amândoi la cercetări de autorități și, când a fost întrebat bătrânul cum s-au petrecut lucrurile, el a zis: “Nu pedepsiți pe fiul meu, căci a venit timpul să-mi iau pedeapsa pentru păcatul meu. Ia uitați-vă bine la țeava puștii că a fost lipită, pentru că eu am rupt-o mai întâi pe spinarea tatălui meu”.

S-au mirat cu toții de judecățile lui Dumnezeu și mulți s-au îndreptat văzând cu ochii lor cum pedepsește Dumnezeu păcatul, cât de târziu. Așa că nimănui să nu-i pară glumă, căci păcatul nu rămâne nepedepsit. Nu vei scăpa de pedeapsa veșnică, chiar dacă nu ispășești păcatul în lumea aceasta prin pocăință sinceră, adică să te căiești de răul pe care l-ai făcut cuiva și, cu atât mai mult, părinților care te-au zămislit și te-au făcut, care ți-au dat viață, au cheltuit ca să înveți carte și au suferit, într-un fel sau altul, până a te vedea om mar ești fericit în viață. De aceea, porunca lui Dumnezeu zice: “Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie ție bine și să trăiești ani mulți și fericiți pe pământ”.

Copiii trebuie să-și cinstească părinții, desigur pe părinții cei credincioși care învață pe copii la rele. Aceia nu trebuie ascultați. Nu va fi bine de copiii care nu ascultă pe părinții când îi îndeamnă la bine, căci așa le vor face și lor copiii mai târziu și, astfel, vor avea supărări după supărări.

Așa am citit într-o carte că într-un sat de munte un tânăr rămăsese cu bătrânul lui tată. Fiind necăsătorit, a cunoscut o tânără care i-a spus că s-ar căsători cu el, dar nu poate pentru că nu vrea să ajungă să îngrijească și de tacă-său. Tânărul nostru i-a promis că-l va lua pe bătrân și-l va duce de acasă. Cum a zis, așa a și făcut. Căci, într-o dimineață își luă bătrânul său tată de braț, îl scoase binișor din sat și-l duse spre întinsele păduri din munte, ca să se rătăcească și să-l mănânce fiarele sălbatice. Cu ochii înlăcrimați bătrânul tată mergea înainte și suspina.

Deodată, tânărul se oprește și voi să se despartă de el ca să se întoarcă acasă, dar tatăl lui îi zise cu ochii în lacrimi: “Fiul meu, vezi, colo mai sus este o piatră mare; te rog, du-mă până acolo, căci până acolo am dus și eu pe tata”. Și plângea, plângea mereu bătrânul, pentru că și-a adus aminte abia atunci de marele păcate pe care-l făcuse când era tânăr. Ce bine ar fi să-și aducă aminte fiecare mai înainte de moarte de toate păcatele, de toate nedreptățile, de toate neascultările pe care le face omul în viață și cu căință la spovedanie, să le spună înaintea lui Dumnezeu, ca nimeni să nu moară neispășit și cu canonul neîmplinit.

Să ia aminte tineretul nostru și copiii să nu supere părinții; să nu plece fără binecuvântarea părinților, căci mare este darul binecuvântărilor pe care-l au părinții pentru copiii lor. Mai înainte, copiii cereau binecuvântarea părinților chiar de mici. După ce-și făceau rugăciunile de seară, ziceau: “binecuvintează-mă, mamă și tată!” Sărutau mâna părinților și mergeau la somn. Dimineața la fel făceau înainte de a pleca la școală sau la treabă. La venire cereau iarăși binecuvântare și, mai ales, cereau binecuvântarea părinților înainte de a se căsători, ca să le fie bine în viață și să trăiască fericiți pe pământ cum a zis Dumnezeu.

Iată de ce nu mai este fericire în căsătoriile tinerilor noștri. Pentru că aceste căsătorii sunt nelegiuite și se fac fără binecuvântarea lui Dumnezeu și a părinților. O, ce fericită ar fi lumea dacă ar avea copii buni, cu frică de Dumnezeu, credincioși și respectuoși. O, ce fericiți ar fi și copiii dacă ar avea părinți cu frică de Dumnezeu, cu ascultare de El și de Biserica Lui care să petreacă în rugăciuni și cântece duhovnicești.

Părinții vicioși, gălăgioși și hulitori, bețivi și tutunari, care dau diavolul pe copiii lor și îi învață tot felul de răutăți, aceștia nu se mai pot numi părinți; aceștia sunt criminali, fiare apocaliptice pe care-i va spulbera Dumnezeu ca pleava în vânt. Când vedem și auzim de astfel de nelegiuți, să nu ne mirăm prea mult, ci mai bine să ne înfricoșăm că se împlinește sub ochii noștri un semn al vremii de apoi de care ne vorbește Sf. Ap. Pavel.

El spune că în vremile din urmă se va arăta fiul pierzării, omul păcatului, anticrist și că, înainte de a veni sfârșitul va veni lepădarea de credință în multe feluri și în multe forme și se vor lepăda oamenii de Dumnezeu și de dreapta credință și apoi, iată și sfârșitul ca să-și ia plata fiecare. Toți cei ce nu vor să învețe credința cea dreaptă așa cum au propovăduit-o toți sfinții lui Dumnezeu; toți cei ce refuză să se spovedească, să se împărtășească și să vină la biserică toți cei ce cred numai de formă și n-au un fond sănătos de creștin adevărat și nu sunt convinși de existența lucrurilor nevăzute, precum și ce ce-și tăvălesc sufletul și trupul prin toate poftele vinovate ale plăcerilor, aceștia toți au ajuns în prima fază a lepădării de Dumnezeu, prima fază a cancerului sufletului.

Să ne trezim, frați creștini, e timpul să ne trezim și să tragem și noi corăbiile la uscat. Să lăsăm și noi totul ca ucenicii Domnul și să mergem după El. Să mergem după El înseamnă să mergem după poruncile Lui, să ascultăm glasul Lui cel dumnezeiesc și să împlinim cu orice risc voia Lui. Să mergem după El, după El nu după noi, nu după poftele noastre nici după orice glas înșelător și ademenitor al lumii.

Sf. Evanghelie ne spune că ucenicii au lăsat totul; eu mă gândesc să lăsăm și noi tot ceea ce ne împiedică de a-L urma pe Domnul, tot ceea ce ne împiedică de a-L urma pe Domnul, tot ceea ce ne leagă de păcat, tot ceea ce ne împinge spre pierzare sufletească și trupească, să lăsăm tot păcatul, toată patima, toate viciile reale, tot ceea ce nu-i place Domnului Dumnezeu.

Haideți să lăsăm și noi toate și să pornim de azi înainte, să urmăm Domnului Hristos. Lăsați înjurăturile, lăsați drăcuielile, lăsați toate și veniți după Domnul că după El este bine. Să cinstim sfânta duminică, să venim la sfânta biserică, să ascultăm sfânta liturghie, căci aici în corabia lui Dumnezeu ne vorbește Fiul Său Iisus Hristos și ne hrănește cu sfintele Lui învățături ca și pe poporul de pe marginea lacului Ghenisaret. Aici cereți ajutorul lui Dumnezeu cu încredere, când aveți supărări și necazuri, căci vai de cei ce merg la vrăjitoare și fermecătoare, fiindcă aceia se depărtează de Harul lui Dumnezeu, iar duhurile necurate se țin scai după ei și le duc acasă și vai de casa aceea unde intră duhurile necurate.

Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, să păstrăm sfânta credință, să rugăm pe Domnul să ne înmulțească credința dar să depunem și noi cât mai mult efort pentru a ne îmbogăți sufletul prin fapte bune.

Să rugăm pe Dumnezeu să depărteze de la noi orice duh de nepăsare, orice duh de amânare a pocăinței, orice lenevire în fapte bune, orice duh de mândrie și silnicie. Să stăm neclintiți în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, lăsând și noi totul ca ucenicii Lui și să mergem după El până la sfârșitul vieții noastre de astăzi înainte, căci atunci ne va lua și pe noi acolo unde sunt ucenicii Lui în veșnica fericire.

Rugăciune

Dumnezeul minunilor, Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce ai umplut mrejele pescarilor, Cel ce ai plouat mană în pustie poporului Tău Israel, revarsă Tu Duhul cel Sfânt ca să lumineze mintea noastră și să ne hotărască inima pentru a porni pe drumul cel drept și luminos și a merge pe urma pașilor Tăi până la sfârșitul vieții noastre. Amin.

 

* * *

 

Roadele ascultării

Autor: dc. Vasile Tudora
Copyright: SfantaMaria-Dallas.org

“Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele” (Lc. 5, 6)

Iubiți frați.

Iată esența Evangheliei de astăzi. Dacă în mintea noastră s-ar putea întipări numai aceste cuvinte atunci mântuirea noastră ar fi sigură. Ascultarea este esența nu numai a evangheliei de astăzi ci a întregii învățături Dumnezeiești. De ce, mă veți întreba? Pentru că ascultărea este prețuită și totdeauna răsplătită de Dumnezeu. Cei care aveți copii știți bine câtă bucurie aduce în sufletele părinților ascultarea copiilor. Când un copil este cuminte și nu iese din vorba părinților aceștia revarsă asupra lor toate bunătățile pământului.

Și în evenghelia de astăzi vedem că ascultarea apostolilor de a mai arunca încă o data năvoadele în mare, după o noapte întregă de insucces, este recompensată cu atâta “mulțime de pește că li se rupeau mrejele”; prin aceasta Iisus descoperindu-le în mod minunat care este răsplata ascultării.

De cealaltă parte, neascultarea este sămânța tuturor relelor, din ea izvorând toate păcatele și răutățile din lume. Mă îndoiesc că întâmplarea de astăzi ar fi fost aceeași dacă la rugămintea lui Iisus Petru ar fi răspuns arogant: Omule, noi suntem pescari de ani de zile și cunoaștem lacul acesta. Mergi în drumul tău și lasă-ne pe noi cu ale noastre! Dar nu, el a ascultat cuvântul și a primit în schimb darul.

Despre ascultare și neascultare vom vorbi și noi astăzi, pentru că așa s-a scris istoria omenirii.

Vom începe cu începutul, cu cartea Facerii, în care aflăm că protopărinții noștri Adam și Eva au fost izgoniți din rai tocmai pentru păcatul neascultării. Ei au călcat porunca Dumnezeiască de a nu mânca din pomul cunoștiinței binelui și răului, și astfel binecuvântarea Dumnezeiască a fost înlocuită cu moarte și blestem: “Pentru că ai ascultat vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit: “Să nu mănânci”, blestemat va fi pământul pentru tine! Cu osteneală să te hrănești din el în toate zilele vieții tale! Spini și pălămidă îți va rodi el și te vei hrăni cu iarba câmpului! În sudoarea fetei tale îți vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care ești luat; căci pământ ești și în pământ te vei întoarce”. (Fc. 3, 17-19). Răul a intrat atunci în lume, începând un șir lung de chinuri și nenorociri pentru neamul omenesc: potop, foc și pucioasă din cer, robie în pământ străin, 40 de ani de rătăcire prin deșert, secetă, grindină, furtuni și multe altele. Toate pentru păcatul neascultării.

În contrast cu neascultarea lui Adam și a Evei în Noul Testament avem două pilde de ascultare, care se ridică mai presus de orice închipuire omenească. Prima este cea a Mântuitorului Însuși, care prin ascultare deplină se golește de toată măreția Sa Dumnezeiască și Se naște Om, noul Adam, care va lua în spate crucea păcatelor întregii omeniri, mergând până la moarte cu ascultarea față de Tatăl Său ceresc. El va rezista tuturor ispitelor care-I speriau trupul și firea omenească, având un singur țel în minte: împlinirea voii cerești pentru răscumpărarea omenirii!

A doua pildă este Fecioara Maria, noua Evă, care își pleacă smerită capul în fața arhanghelului Gavriil la Bunavestire, primind să-L nască pe Hristos: “Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul Tău!” (Luca 1, 38). Era momentul în care smerenia nepoatei spăla ușurătatea strămoașei, iar prin ascultarea sa deplină se ștergea neascultarea, spre împăcarea cea nouă cu Dumnezeu. Rodul ascultării sale este Hristos Mântuitorul, prin care ea însăși devine “mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii”

Iată deci ascultarea în fața neascultării. Una aduce moarte alta aduce viață, una aduce chin alta aduce odihnă, una aduce tristețe alta bucurie veșnică. Adam și Eva se afundă în pământ prin neascultare iar Hristos Mântuitorul și Maica Sa se înalță la Ceruri, urmând voia Tatălui Ceresc.

Îmi veți spune că acestea sunt modele absolute, pe care nici unul din noi nu le putem urma. Și într-un fel așa este. Nici un om nu se poate ridica la măsura lui Hristos, pentru că El singur este fără de păcat. Dar aceasta nu ne împiedică să încercăm totuși să le imităm după puterile noastre, pentru că Dumnezeu ne cere aceasta: “fiți desăvârșiți precum și Tatăl vostru este”. El dorește de la noi străduința, iar El o va împlini cu Duhul Său Cel Sfânt. El este cel care “poate să înmulțească tot harul la noi” (2Cor. 9,8), cum am auzit în apostolul de azi. Cetele Sfinților ne stau mărturie că se poate, că putem ajunge la o măsură mai înaltă, că ne putem apropia de modelul nostru Hristos.

Așa au făcut astăzi și Sfinții Apostoli: căci văzându-și năvoadele rupându-se de peștii ascultării au lăsat în urmă totul și i-au urmat lui Hristos. I-au urmat așa cum erau ei, niște simpli pescari de pe malul Ghenizaretului, cu puțina lor minte și imperfecțiunile lor. Au început cu frică de Dumnezeu, auziți ce spune Petru astăzi : „Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos”, dar tot Petru va fi acela care, luminat de Duhul Sfânt îl va recunoaște pe Iisus ca Dumnezeu „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu” (Mt.16,16), el îi va spune “Doamne, Tu stii toate, Tu stii ca Te iubesc”. Știm cu toții că și Petru s-a îndoit, ba chiar s-a lepădat de Hristos în noaptea patimilor, dar s-a pocăit de greșelile sale și a mers înainte, pe calea pe care Hristos, Învățătorul său a deschis-o.

Sfinții Apostoli au ascultat mai târziu porunca Mântuitorului „Mergând învățați toate neamurile botezându-le în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh” (Mt. 28,18), răspândind astfel bucuria Învierii în toată lumea. Și au mers cu ascultarea până la capăt, ca și Învățătorul lor, primind moartea mucenicească pentru credință: Sf. Apostol Petru a murit răstignit pe o cruce cu capul în jos, Sf. Apostol Andrei a murit răstignit pe o cruce în X, Sf. Apostol Pavel murit decapitat și așa aproape toți Sfinții Apostoli. Dar împlinind în viața aceasta cuvântul ascultării au căpătat cununi în cer, primind loc de cinste de-a dreapta Mântuitorului. Lor le-a proorocit Dumnezeu: Adevărat grăiesc vouă, că voi cei ce ați urmat Mie, la înnoirea lumii, cînd Fiul Omului va ședea pe scaunul slavei Sale, veți ședea și voi pe douăsprezece scaune, judecînd cele douăsprezece seminții al lui Israel (Matei 19, 28).

Urmând exemplul lor, să începem și noi să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, cu frică la început, dar cu credință, împlinind poruncile. În mod cert vom greși și ne vom îndoi, dar având în față icoana Sfinților Apostoli, ca și ei vom ști să ne ridicăm și să ne căim de greșelile noastre. Și o vom lua din nou de la început. Până când? Părintele Cleopa spunea „până la sfârșit nu până la prășit”. Până când inimile noastre se vo umple de dragoste și îi vom urma Lui Hristos din toată inima „căci Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună.” (2Cor. 9,7).

Aceasta mai ales pentru că Sfinții Apostoli trăiesc încă printre noi, prin urmașii lor. Prin punerea mâinilor, episcopii, preoții și diaconii sunt verigi ale unui lanț neîntrerupt care începe de la apostoli înaintând până la noi fără vreo ruptură. Prin ei ni se dă nouă harul dumnezeiesc. Pe ei trebuie să-i urmăm și să-i cinstim. Trebuie să ascultăm de slujitorii cei sfințiți ai Biserici, spunea părintele Cleopa, ca de Sfinții Apostoli și să ascultăm de duhovnicii pe care ni i-a dat Dumnezeu ca de Însuși Hristos. [1]

Cum putem aplica ascultarea în viața noastră zilnică? Pentru călugări ascultarea deplină de duhovnic, tăierea voii, cum se mai numește, este esența vieții lor zilnice. Prin “Tăierea voii” asa cum o descriu Sfintii Părinti, călugărul sau maica reușește în timp să cunoască voia lui Dumnezeu, de vreme ce propria voie este suficient de supusă pentru a-i da posibilitatea să cunoască voia lui Dumnezeu. Așa se mântuiesc călugării. Iată un exemplu.

Se spune în Pateric că avva Ioan Colov, când era tânăr a intrat ca ucenic la un batran care sedea in pustie si luand acesta un lemn uscat, l-a pus în pământ și i-a zis lui : în fiecare zi adapă acest lemn cu câte un ulcior de apă, pâna ce va face roadă. Și izvorul era departe de dânșii încât se ducea de cu seara și venea dimineața. Iar după trei ani, a trăit lemnul și a făcut roadă și luând bătrânul rodul lui, l-a dus la biserică, zicând fraților : luați, mâncați rodul ascultării ! [2]

Dar bineînțeles că nu toți sunt călugări. Ce ne facem noi cei căsătoriți? Ascultarea mireanului căsătorit, spunea părintele Cleopa, este înțelegerea în familie. Dacă ambii soți ascultă unul de celălat și amândoi de Dumnezeu, umblând în bună înțelegere, atunci ascultarea este deplină. La fel și cei necăsătoriți trebuie și ei să facă ascultare de preotul duhovnic iar copiii trebuie să-i asculte și să-i respecte pe părinții lor. Toate acestea pentru a putea trăi cu toții în armonia iubirii pe care ne-a adus-o Hristos prin Jertfa Sa de pe Cruce.

Să nu lăsăm așadar orgoliile noastre să ne oprească din calea cea sigură a ascultării, ci urmând pilda Sfințiilor Apsostoli, care au lăsat totul pentru a-i urma Mântuitorului, să lăsăm și noi în urmă gândurile cele deșarte și grijile lumii acesteia și să pornim pe calea cea sigură pe care ne îndeamnă preoții noștri. Amin.

[1] Arhim. Ilie Cleopa, Predici la Duminici de peste an, http://paginiortodoxe2.tripod.com/predici_cleopa_duminici/dumin18rusalii.html
[2] Patericul Egiptean, vezi la Avva Ioan Colov http://www.sfantamaria-dallas.org/Carti/Patericul%20egiptean/slovai.htm

 

* * *

 

Înaintați în larg…

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Un pasager de pe unul dintre vechile vase fluviale de pe Mississippi i-a spus căpitanului într-o zi: “Căpitane, bănuiesc că cunoști fiecare loc din râu în care apa este prea mică pentru navigat”. “Nu, nu cunosc”, i-a răspuns căpitanul. “Ar fi o pierdere de timp”. “Cum? O pierdere de timp? Dacă nu cunoști unde sunt aceste locuri, cum poți să conduci vasul?” “Da, o pierdere de timp”, a repetat căpitanul. “De ce ar trebui să navighez ciocnindu-mă de bancurile de nisip? Știu unde sunt apele adânci”.

În lecția evanghelică de astăzi Isus îi spune lui Petru: “Înaintați în larg și lăsați în jos mrejele voastre, ca să pescuiți.” Discipolii au pescuit toată noaptea fără a prinde nimic. Motivul eșecului lor a fost acela că erau prea aproape de mal. Petru l-a ascultat pe Isus și rezultatul a fost acela că au prins mai mult pește ca niciodată.

“Înaintați în larg.” Aceste cuvinte sunt simbolice pentru felul în care trăim noi. Prea mulți dintre noi plutim la suprafața vieții, ne agățăm de mal. Dacă dorim cu adevărat să trăim, trebuie să ne avântăm în larg, și punându-ne credința în Domnul Isus, să aruncăm plasele noastre.

“Înaintați în larg.” Aceste cuvinte exprimă atât de bine ceea ce este în mintea și inima lui Isus. El i-a invitat întotdeauna pe oameni în ape adânci, înțelegând că nu merită să mergi pe lângă bancurile de nisip.

“Înaintați în larg.” Adevărul nu se află întotdeauna la suprafață. Suprafața este ceea ce se află deasupra, ceea ce vedem prima dată. Pentru a ajunge să cunoaștem cu adevărat persoanele și lucrurile trebuie să pătrundem dincolo de suprafață. Adevărul este în profunzime. De aceea primele impresii despre oameni sunt adesea atât de greșite, atât de superficiale. Atunci când pătrundem într-un nivel mai adânc al caracterului unei persoane ajungem să cunoaștem adevărul despre ea.

“Înaintați în larg.” Împărăția lui Dumnezeu este iubire și bucurie și pace. Însă Împărăția lui Dumnezeu nu poate fi atinsă dacă trăim la suprafață. Dumnezeu se află în profunzime. Paul Tillich L-a numit “profunzimea inepuizabilă și adâncul tuturor ființelor”. Pentru a ajunge la El trebuie să trecem dincolo de suprafață. Trebuie să pătrundem realitățile profunde din noi înșine, ale lumii noastre, și ale lui Dumnezeu. Trebuie să ne punem întrebări profunde: Care este sensul vieții mele? De unde vin eu? Încotro mă îndrept?

Îmi amintesc că proprietarul unei bărci cu pânze spunea: “Între multele lucruri pe care le-am învățat din navigatul cu barca, unul dintre cele mai importante este aventura de a ieși din port pentru a ajunge în larg, acolo unde vântul și valurile așteaptă barca. Nu poți naviga dacă stai lângă mal sau dacă rămâi ancorat. Trebuie să părăsești apele mici ca să ajungi acolo unde sunt vântul și valurile. Acolo misterioasa putere numită vânt poate mișca barca și acolo încep emoțiile navigării”.

Nu este la fel și cu credința noastră? Atâta vreme cât stăm pe lângă mal, asigurându-ne că putem atinge fundul apei, nu vom putea cunoaște emoțiile înotului, emoția de a ne lăsa pe apă pentru ca ea să ne țină la suprafață. Cunoscutul filozof danez Kierkegaard a folosit imaginea înotătorului care preferă să atingă fundul apei cu piciorul decât să se încredințeze apei. El nu este cu adevărat un înotător decât atunci când se avântă în larg, abandonând susținerea oferită de fundul apei pentru susținerea oferită de apă. Credința este ca și când ai pluti pe “o apă adâncă de 70.000 de stânjeni”, bizuindu-te doar pe puterea mării de a te ține la suprafață. Cu alte cuvinte, fie avem încredere în apă, fie ne bazăm pe piciorul nostru sprijinit pe fundul apei. Creștinul este acela chemat să părăsească apele mici ale încrederii în sine și să înainteze în largul unei totale abandonări a vieții sale în Cristos ca Domn și Învățător. Doar atunci va putea să simtă brațele eterne ale lui Dumnezeu susținându-l în timp ce plutește pe “o apă adâncă de 70.000 de stânjeni”.

Uneori, oamenii văd o priveliște ciudată pe mare. Vântul, valurile și gheața de la suprafață merg toate într-o direcție, însă se deplasează maiestuos împotriva acestor forțe aisbergul. Există o motivație pentru care aisbergul se mișcă împotriva vântului și a valurilor. Doar o mică parte din el este vizibilă deasupra suprafeței apei. Adânc în apă se află baza aisbergului care este controlată de curenți mai puternici decât cei de la suprafață.

Așa este și cu creștinul care înaintează în largul unei credințe totale, al unei abandonări totale a vieții sale în Cristos. El este controlat de curenți adânci, mai puternici decât aceia de la suprafață. Se deplasează împotriva acestora din urmă cu un țel clar, puternic. Pentru a schimba puțin metafora și a folosi cuvintele psalmistului: “Va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori” (Psalm 1,3).

Rugăciune

Preaiubite Doamne, ca răspuns la chemarea Ta de a “înainta în larg”, să ne avântăm din apele mici în profunzimile iubirii Tale nemărginite. Ajută-ne să desfacem legăturile care ne țin în apele mici ale unei existențe fără sens. Așa cum bărcile discipolilor au fost umplute din belșug cu pește atunci când au ascultat porunca Ta, ne rugăm și noi, umple viețile noastre din belșug cu puterea, pacea și bucuria Ta, atunci când renunțăm la a ține picioarele pe fundul apei și ne aruncăm cu credință în brațele Tale iubitoare. Amin.

 

* * *

 

Miracolul mai mare decât pescuirea miraculoasă

Autor: IPS Andrei Rymarenko
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Cu două duminici în urmă, Sfânta Biserică ne-a dus în atenție parabola talanților. Un talant este acea tărie pe care Dumnezeu ne-o dă pentru împlinirea poruncilor sale de a-l iubi pe El și pe aproapele. Duminica trecută ne-a arătat aplicarea acestui talant la viața noastră. O mamă avea o fiică posedată. Mama a venit la Isus: “Ajută-mă!” (Matei 15,25). Dar Cristos a tăcut. Atunci apostolii au început să îi vorbească lui Cristos, arătând spre această femeie cananeancă. Cristos le-a răspuns: Dar Eu am venit la copiii Mei. “Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci câinilor” (Matei 15,26). Femeia cananeancă a strigat: “Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor” (Matei 15,27). În acest moment conștiința ei a fost pe deplin umplută de umilință; și ca răspuns la această profundă umilință, Domnul s-a îndurat de ea și a spus: “O, femeie, mare este credința ta; fie ție după cum voiești” (Matei 15,28).

Acum, Evanghelia de astăzi despre pescuirea miraculoasă ne arată cum același talant se manifestă în ascultarea și încrederea absolute în cuvântul Domnului și produce roade de credință. Ce este însă credința? În ce constă procesul credinței? Aflăm răspunsul la aceste întrebări în Evanghelia de astăzi (Luca 5,1-11).

Cristos a predicat pe lacul Genezaretului. Acum predicarea se sfârșise. Erau două bărci la mal, și Cristos a predicat din una dintre ele. Aici El s-a adresat Apostolului Petru și i-a pus: “Mână la adânc, și lăsați în jos mrejele voastre, ca să pescuiți”. Petru i-a răspuns: “Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins” (Luca 5,4-5). Apostolii erau pescari cu experiență; ei cunoșteau legile mării. Dacă în timpul nopții nu se prindea nici un pește, atunci în timpul zilei pescuitul ieșea din discuție. Și Petru i-a spus aceasta. Dar a adăugat: “la cuvântul Tău, voi arunca mrejele” (Luca 5,5). Și le-au aruncat și un miracol a avut loc. Bărcile li s-au umplut de atâta pește încât erau pe punctul de a se scufunda. Atunci Apostolul Petru a căzut la picioarele Mântuitorului și i-a spus: “Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos” (Luca 5,8).

Acesta este procesul credinței. Apostolul a știut că nu avea cum să prindă pești. Dar a acceptat cuvântul lui Cristos în el, a acceptat să facă voia Sa. Și ce s-a întâmplat? Un miracol! Dar principalul miracol nu este cel al abundenței peștilor, deși fără îndoială a fost o pescuire miraculoasă. Principalul miracol a fost schimbarea din interiorul lui Petru. El s-a văzut pe sine, s-a descoperit. “Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos!” Iată procesul credinței: acceptăm în inima noastră cuvântul lui Cristos, îi împlinim voia. Și atunci ni se revelează esențialul pentru mântuirea noastră, pentru viața noastră interioară.

Unii spun: “eu nu cred”. Ce înseamnă aceste cuvinte? Înseamnă că nu împlinești învățătura lui Cristos. Pentru că dacă ai încerca doar să împlinești cuvântul lui Cristos, cel puțin una dintre poruncile Lui, atunci esența vieții ți-ar fi revelată. Dar tu nu vrei să faci aceasta și atunci spui: nu am credință. Ce înseamnă să încerci? Ei bine, trebuie să faci ce a făcut Apostolul Petru. În ciuda experienței lui de pescar, l-a ascultat pe Cristos și a aruncat mrejele. Ascultă deci cuvântul lui Cristos. Și unde găsești acest cuvânt? În Evanghelie desigur. Dacă cunoaștem Evanghelia și o aplicăm în viața noastră, atunci ne va fi revelată viața în Cristos. Și atunci învierea Lui va deveni pentru noi mai reală decât lumea care ne înconjoară. El ne va umple inimile cu o bucurie de nedescris, cu bucuria vieții veșnice; și această bucurie nu va avea sfârșit.

Ia Evanghelia în mâini, încearcă să o aplici vieții tale. Ia tot ceea ce Sfânta Biserică îți dă. Atunci și ție ți se va întâmpla un miracol – un miracol mai mare decât pescuirea miraculoasă. Cristos însuși ți se va revela, așa după cum i s-a revelat lui Petru. Și atunci și tu vei spune în adâncul inimii tale: “Sunt un om păcătos, Doamne!” Iar dacă ești păcătos, înseamnă că ești bolnav, că ai nevoie de un medic. Și cine este oare Medicul inimii dacă nu Cristos singur?

O Doamne, Tu vezi infirmitățile și rănile făcute de păcat în inimile noastre, care ne opresc de la împlinirea învățăturii Tale, a cuvântului Tău. Vindecă-ne Doamne și ajută-ne să începem o viață nouă!

 

* * *

 

Să îl lăsăm pe Cristos să ne schimbe viețile

Autor: IPS Cyril Salim Bustros
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Isus este Mântuitorul nostru și mântuitorul întregii omeniri. El a trăit doar treizeci și trei de ani, a predicat Împărăția lui Dumnezeu, a vindecat mulți bolnavi, a arătat oamenilor iubirea lui Dumnezeu, a murit pe cruce, și în cele din urmă a înviat din morți, și l-a trimis pe Spiritul Său cel Sfânt asupra Apostolilor în ziua Rusaliilor. El a dorit ca lucrarea Lui de mântuire să dureze pentru totdeauna. Astfel a ales doisprezece Apostoli, i-a pregătit în timpul vieții Lui pentru misiunea de a continua lucrarea Lui de mântuire în istorie. Ei erau oameni obișnuiți, dar cu harul lui Dumnezeu au devenit mari Apostoli și misionari.

În pasajul evanghelic de astăzi auzim cum Isus le-a arătat Apostolilor Săi puterea Sa, și a sintetizat misiunea lor. Isus a venit pe malul Mării Galileii, și a fost urmat de o mulțime de oameni dornici să îl asculte vorbind. Cuvintele Lui sunt hrană pentru suflet. Nici un om nu a vorbit vreodată ca El. În această ocazie particulară mulțimea a fost atât de mare încât Cristos i-a cerut lui Simon Petru să îi dea barca pe post de amvon. Dacă Cristos se îndepărta puțin de mal, mulțimea nu l-ar mai fi înghesuit, dar în același timp ar fi fost în continuare suficient de aproape pentru a-l auzi.

După ce a vorbit din barcă, Isus s-a întors către Petru și i-a cerut să înainteze în larg și să arunce năvoadele pentru a prinde pește. Petru a răspuns: “Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău, voi arunca mrejele”. “După cuvântul Tău!” Să remarcăm diferența între Petru care lucrează singur, și Petru care lucrează cu cuvântul lui Cristos: singur, Petru a trudit toată noaptea și nu a prins nimic. Cu cuvântul lui Cristos, într-o clipă, când năvodul a fost aruncat în mare, încărcătura de pești prinsă a fost atât de mare încât acesta a început să se rupă. Când Petru a înțeles miracolul care se întâmpla în fața ochilor lui, a căzut la picioarele lui Isus și l-a rugat: “Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos”. Cristos i-a spus atunci lui Petru: “Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni”. Și după ce bărcile au fost aduse la mal, Petru, împreună cu Iacob și Ioan, și-au lăsat munca și casele lor, și au mers să fie Apostolii Domnului.

Când mă gândesc la vocația mea la preoție, îmi amintesc că am spus și eu cu Petru: “Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos”. Dar Isus mi-a spus, așa cum i-a spus lui Petru: “Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni”. Noi toți suntem păcătoși, dar cu harul lui Dumnezeu putem face lucrările Lui. Lecția importantă de aici este următoarea: Isus poate scoate la suprafață ce este mai bun în oameni. Nimeni altcineva nu poate realiza acest lucru. Singurul lucru pe care trebuie să îl facem este să rămânem alături de El, să credem cuvântul Lui. “Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne în Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic” (Ioan 15,5). Pentru a aduce roade de virtute și sfințenie, în viața noastră personală, la locul nostru de muncă, în viața noastră în comunitate, și în educarea copiilor noștri, trebuie să rămânem uniți cu Cristos și să ascultăm cuvântul Său.

Să privim la Simon Petru. Dacă Cristos nu s-ar fi întâlnit cu Petru, el ar fi trăit și murit ca un pescar. Oamenii care au trăit pe malul lacului au văzut în Petru un semen de-al lor cu o inimă mare, nimic mai mult. Cristos a văzut în el un lider, care le va vorbi într-o zi la trei mii de oameni ce se vor boteza și vor deveni creștini. Să privim la alți Apostoli și lideri ai Bisericii lui Cristos. Sf. Matei a fost un vameș. Majoritatea oamenilor l-au considerat un trădător și un hoț, deoarece evreii îi disprețuiau pe cei care erau angajați ai stăpânirii romane, și în plus, vameșii cereau adesea de la oameni mai mulți bani decât ar fi trebuit. Mulțimea nu avea nevoie de Matei. Dar Isus a văzut în el dorința de a îndrepta toate relele, dorința de a-l sluji pe Dumnezeu, și l-a chemat să devină un mare Apostol și Evanghelist. De-a lungul întregii istorii a Bisericii putem găsi exemple ale acestui fel de transformare, în care Cristos scoate ce este mai bun din oameni. Saul, persecutorul Domnului, a devenit Pavel, vas ales al lui Dumnezeu și mare Apostol și misionar; Iacob și Ioan și-au lăsat năvoadele pentru a deveni și ei mai Apostoli și misionari de dragul lui Cristos.

Desigur, acest lucru nu a fost valabil doar în trecut; este valabil și astăzi. Se poate întâmpla și cu noi. Există mulți oameni astăzi ale căror vieți au fost atinse de Domnul și care, în consecință, au fost transformați în creștini care îl slujesc cu entuziasm pe Domnul și pe aproapele lor. Petru ne arată procesul acestei transformări. În primul rând și-a mărturisit slăbiciunea. Când a înțeles cine este Cristos, a căzut în genunchi înaintea Domnului. Apoi și-a părăsit vechiul mod de a trăi și a urmat noul mod al Domnului.

Să devenim conștienți de măreția lui Cristos și de micimea noastră, de sfințenia Lui și de păcatul nostru, și apoi să aducem lumina lui Cristos în viețile noastre pentru a le transforma în cât mai bine cu putință. Sf. Pavel le-a scris efesenilor: “Să vă dezbrăcați de viețuirea voastră de mai înainte, de omul cel vechi, care se strică prin poftele amăgitoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate și în sfințenia adevărului” (Efeseni 4,22-24). Iubiți frați și surori, a influențat Cristos viețile voastre? Suntem tot ceea ce putem fi? Suntem la înălțimea potențialului nostru? Facem tot ce putem mai bine – la școală, la biserică, la locul de muncă, acasă? Să lăsăm ca viața lui Cristos să atingă viețile noastre, și năvoadele noastre vor fi umplute cu pește, vom aduce roade bune pentru noi și pentru întreaga lume. Amin.

 

* * *

 

Pescuirea minunată

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

Sfânta Evanghelie de astăzi ne înfățișează din nou întâmplarea cu alegerea celor dintâi Apostoli ai Domnului: Petru (numit mai înainte Simon) și Andrei, fiii lui Iona, Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu. Ei au fost cei dintâi chemați la slujba apostoliei.

Spre miezul nopții, două corăbii de pescari brăzdau apa. Una era a lui Simon Petru, alta a lui Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu, toți pescari din Betsaida, având fiecare însoțitorii trebuitori, pentru un pescuit bogat. Peștele se prinde mai ușor în nopțile liniștite, și de aceea acești vestiți pescari din Galileea foloseau prilejul pentru a face o treabă cu spor. Dar truda le-a fost zadarnică. Toată noaptea au vâslit în sus și în jos, pentru a găsi un loc cu noroc pentru mreje, fără, însă, să prindă ceva. Când zorile s-au ivit din depărtări și soarele s-a arătat la răsărit, ei s-au retras la țărm, îngândurați și necăjiți, că o noapte așa de prielnică le-a fost fără folos. Ea fusese în adevăr așa, dar nu în zadar, ci pentru a prilejui un folos mult mai mare și mai general, care avea să fie nu numai al celor două familii de pescari, ci al omenirii întregi. Căci iată ce se petrece mai departe: Pe când pescarii își spălau mrejele și se pregăteau să plece, ei văd la țărm mulțime mare de popor îmbulzindu-se să asculte pe cineva care îi vorbea. Era Isus, despre ale cărui învățături se dusese vestea în tot ținutul Galileei. Văzând pe pescari, Domnul Isus lasă mulțimea și vine în corabia lui Petru, pe care îl roagă s-o depărteze puțin de la mal; iar fiindcă mulțimea veni și ea spre corabie, Isus își urmă predica. Când a terminat, mulțimea a rămas îngândurată de cele ce auzise, iar Isus rugă pe Petru să depărteze corabia mai în larg și să arunce mrejele în mare, pentru a încerca din nou să pescuiască. Mirat de acest îndemn la o trudă care i se părea zadarnică, Petru zice: “Toată noaptea ne-am ostenit și nu am prins nimic, deși timpul și apa au fost prielnice. Totuși, după cuvântul Tău, voi arunca mreaja”. Abia trecuseră câteva momente și mrejele începură să se miște și să se afunde. Era semn că peștele intra în plasă. Mai așteptară puțin, dar mrejele deveniseră atât de grele, încât amenințau să se rupă.

Făcură semn la cei din a doua corabie, să le vină în ajutor.

Aceștia, mirați, vin în grabă, trag împreună mrejele, le răstoarnă în corabie, care de asemenea se umple și constată, cu mirare, că amândouă corăbiile stau gata să se scufunde din cauza greutății și mulțimii peștilor.

Toți rămân uimiți de această întâmplare. Atâta pește prins în câteva clipe, când o noapte întreagă pescarii nu izbutiseră să prindă nimic. Petru, care era un suflet simțitor, în fața acestei întâmplări minunate, mai uimit decât toți ceilalți, a căzut în genunchi și a zis, plin de frică și de mirare: “Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Ce putere înfățișezi înaintea noastră, dacă faci să se întâmple asemenea lucruri care trec închipuirea și puterile noastre pământești?” Senin, blând și îngăduitor, Isus se apropie de Petru și îi zice: “Nu te teme! De acum vei fi pescar de oameni!” Iată ce putere are cuvântul lui Isus! Oamenii își lasă toate ale lor, familia, meseria, locul lor drag și-L urmează. Din pescuitori de pește devin pescuitori de oameni, devin apostoli, trimișii lui Isus în lume, vestitorii Sfintei Evanghelii, solii Împărăției lui Dumnezeu către oameni, “fiii împărăției”. Printr-un singur cuvânt și printr-o singură privire, viitorii apostoli sunt aduși la picioarele lui Isus.

Prezența lui Isus și chemarea Sa au făcut ca acești pescari să dea un răspuns imediat la chemarea Mântuitorului, ceea ce constituie în istoria omenirii unul dintre cele mai mari evenimente. Căci cu aceleași cuvinte: “Veniți după Mine” și cu o simplă privire sunt chemați în slujba apostoliei Filip din Betsaida, Natanail cel fără vicleșug, Matei vameșul și tot restul cetei apostolice. Cea mai mare parte sunt pescari, numai unul vameș, oameni simpli, umili, suflete curate ca natura în mijlocul căreia își câștigau existența, minți nealterate de cultura rabinică și de învățătura fariseică, firi deschise, capabile de credință și devotament, de renunțări și sacrificii.

De ce Domnul nostru Isus nu-și găsește ucenici printre alți oameni: preoții legii vechi, fariseii cei învățați, oamenii cei bogați, dregătorii cei mai respectați din toată lumea? Iată că rânduiala lui Dumnezeu este alta decât cea a firii noastre. Alege apostoli dintre oameni săraci, pescari și oameni simpli, pentru ca oricine să-și dea seama că de la Dumnezeu s-a făcut aceasta. “Dumnezeu și-a ales pe cele nebăgate în seamă, ca să dea jos pe cele ce sunt, așa că nici un trup să nu se laude în fața Lui” (I Cor. 1, 27). Acești oameni cinstiți și curați la inimă așteptau cu nerăbdare pe Mesia și erau gata să jertfească totul numai ca să-L urmeze. Pentru aceasta ochii Domnului se opresc asupra lor, chiar dacă mintea lor nu va putea înțelege totdeauna pe Învățătorul lor, chiar dacă uneori se vor îndoi de El și vor șovăi și poate nu-i vor putea pricepe toate învățăturile și pildele, iar la urmă, în momentele grele îl vor părăsi. Toate le vor fi iertate pentru inima lor curată și râvna cu care au răspuns la chemarea Lui dintâi.

Cum și-au îndeplinit apostolii chemarea lor și prin ce putere? Fără puterea dumnezeiască ce li s-a dat și fără harul Sfântului Duh ce s-a coborât în ziua Cincizecimii, ucenicii Domnului n-ar fi putut face ceea ce au făcut și n-ar fi jucat nici un rol. Ar fi rămas și ar fi continuat să ducă mai departe viața lor de pescari și de oameni simpli, neștiută de nimeni. Dar Isus i-a smuls din mulțimea necunoscută, din viața obișnuită, dându-le o misiune sfântă. Cuvântul Evangheliei se răspândește prin ei cu uimitoare repeziciune. “În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii, cuvintele lor”. Când apostolii porniră în lume ca să vestească cuvântul lui Hristos, lumea era idolatră; într-un timp istoric scurt, marea majoritate a lumii renunțase la închinare la idoli, pentru a îmbrățișa Evanghelia Domnului. Crucea Domnului, obiect de ocară și rușine, devine mijloc de mântuire, obiect de închinare și iubire. Roma însăși, stăpâna lumii, intră în mrejele învățăturii lui Isus, așa încât, după cuvântul lui Tertulian, “creștinii sunt pretutindeni, ocupând cetățile, câmpiile, palatele, senatul și forul, lăsând păgânilor numai templele goale”.

Trimițându-și ucenicii la propovăduire, Isus nu le făgăduiește bunăstare, ranguri, mărire și slavă, ci dimpotrivă, le-a spus că în lume necazuri vor avea, că vor fi batjocoriți și urâți. Totuși, opera lor este măreață și trainică pentru întemeierea Bisericii și răspândirea creștinismului. Transformarea pescarilor din Galileea în apostoli neînfricați s-a făcut cu puterea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu. În propovăduirea lor, nimic nu i-a înfricoșat, căci, după învățătura Sf. Apostol Pavel, nici foamea, nici setea, nici lungimea timpului, nici trufia celor bogați, nici persecuțiile celor puternici, nici moartea, nimic nu i-a înspăimântat. Istoria creștinismului ne spune că prin învățătura lui Isus, propovăduită de apostoli și urmașii lor s-a regenerat lumea păgână. Iubirea de oameni a dat libertate robilor. Spitale și aziluri binefăcătoare au apărut în curând alături de ruinele amfiteatrelor stropite cu sânge omenesc.

Dar întâmplarea aceasta are și un alt tâlc adânc. Ea nu este numai semnul biruințelor pe care, mai târziu, ucenicii Domnului le vor avea între oameni, răspândind învățătura Sa, ci și încredințarea că această omenire, în întregul ei, ca și fiecare din noi, în parte, nu putem realiza nimic trăitor, în afara învățăturii Lui, în afara legilor statornicite de El. Toate strădaniile noastre, în afara cuvântului Lui sunt zadarnice, ca și truda pescarilor din Evanghelia de astăzi.

“Toată noaptea ostenindu-ne, n-am prins nimic…” este munca lipsită de harul lui Dumnezeu; “dar după cuvântul Tău voi arunca mrejele…” este munca sfințită prin har, munca aducătoare de rod bogat și satisfacție materială și spirituală.

Programul ideal al vieții omenești se cuprinde în două cuvinte scurte: roagă-te și muncește. Starea lumii de azi, cu înfățișarea și realitățile ei, este dovada zădărniciei omenești, când faptele sunt în afara cuvântului lui Isus. Frământările sociale și politice, crizele spirituale, murmurele de nemulțumire nu sunt altceva decât ecoul unei vieți în afara lui Hristos, rezultatul firesc la care au ajuns mințile fără cuget creștin, care umblă după alte legi decât ale lui Isus.

Ceea ce au făcut Petru și tovarășii lui, după ce s-au ostenit o noapte întreagă în zadar, să facem și noi. Între munca lor fără folos, făcută noaptea pe lacul Ghenizaretului, și “Cuvântul” lui Isus, ei au prețuit mai mult pe acesta din urmă și astfel au reușit. Tot așa să facem și noi.

Orice muncă trebuie să aibă la temelie învățătura Mântuitorului Hristos, îndemnul și chemarea Lui de a arunca mrejele, nu alte îndemnuri. Această învățătură ne stă la îndemână oricând și oriunde.

Trebuie să ascultăm chemarea lui Isus și vom înțelege adevăratul rost al vieții spirituale creștinești. Sf. Apostol Pavel ne spune și ne îndeamnă: “Ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre mărirea lui Dumnezeu le faceți” (I Cor. 10, 31).

Deci viața noastră de creștini să fie, în toate înfăptuirile ei, o împlinire a poruncilor lui Dumnezeu, o năzuință puternică de a ne potrivi viața cu voia Lui și vom ajunge la împlinirea năzuințelor noastre sfinte, după înaltele chemări ale Domnului Isus prin apostolii Săi. Ascultând și înfăptuind chemarea Domnului Isus, vom fi ucenicii și vestitorii voilor Sale, ca oameni noi, lucrători cinstiți, hotărâți și încrezători în puterea Domnului, care umple mrejele celor ce urmează poruncile Lui. Amin.

Textul este preluat din volumul Predici al pr. Ion Cârciuleanu.

 

* * *

 

Lecția I: Pescuitul în ape limpezi

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Ziarul Lumina

Textul citit în această duminică la Sfânta Liturghie, luat din Evanghelia după Sfântul Luca, istorisește momentul în care Măntuitorul cheamă la apostolat primii ucenici.

În capitolul al IV-lea din Evanghelia sa, Sf. Evanghelist Luca relatează despre conflictul Mântuitorului cu concitadinii săi, cauză din care a trebuit să părăsească Nazaretul și să se stabilească în Capernaum, oraș aflat pe malul nordic al lacului Ghenizaret. Aici a început să propovăduiască Evanghelia și a săvârșit mai multe minuni. Locuitorii Capernaumului l-au primit cu atâta bunăvoință, încît n-ar fi dorit, pur și simplu, să le părăseasă orașul (Lc. 4, 42).

Aflăm din fragmentul de mai sus că Iisus se afla pe malul lacului Ghenizaret și era îmbulzit de mulțimile care veniseră să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Fericiți acei oameni care căutau să asculte Cuvântul lui Dumnezeu! Probabil că în acel moment Mântuitorul nu predica. Nu ni-L putem imagina pe Iisus ca nefăcând altceva fără numai să predice. Se va fi găsit pe malul lacului preocupat în acel moment de altele. Mulțimile au venit la el și i-au cerut cuvânt de învățătură. Le-a vorbit în așa fel, încît s-au adunat din ce în ce mai mulți ascultători, încât era de-a dreptul înbulzit de cei care voiau să-l asculte. Se pare că locul unde se afla Iisus în acel moment nu era Capernaumul, dar oricum era o localitate de pe malul lacului Genizaret unde malul lacului era amenajat pentru venirea și plecarea corăbiilor. Probabil era una dintre localitățile dintre Tabga și Capernaum, unde malurile lacului prezintă mici golfuri din care cineva care ar fi stat pe apă ar fi putut vorbi celor de pe mal ca într-un amfiteatru.

Petru “încalcă” manualul profesionistului

Iisus propovăduia de pe mal Cuvântul împărăției unui grup numeros de oameni, foarte interesați de acesta. La mică distanță, în apă, era un alt grup, pescari, care-și vedeau de treaba lor (întorși de la pescuit, își spălau mrejele) fie dezinteresați de ceea ce învăța tânărul rabin, fie că socoteau suficiente cele aflate de la Ioan Botezătorul, căruia unii dintre ei îi fuseseră ucenici. Cuvântul împărăției trebuia însă ascultat de toată lumea. De aceea, căutând să fie cât mai bine auzit și înțeles de cât mai mulți, profitând de configurația locului și de prezența pescarilor, a cerut acestora permisiunea să se așeze într-una din bărci și să învețe mulțimile din barcă. S-a urcat și s-a așezat în barca lui Simon (Petru), cerându-i acestuia să îndepărteze puțin barca de țărm și, în felul acesta și de acolo, a vorbit mulțimilor așezate în jurul micului golf.

Luciul apei favoriza transmiterea cuvintelor către auditori. Nu a fost vorba de o cuvântare prelungită, ci de una care s-a încheiat la un moment dat, moment care era, se pare amiaza. Terminând de vorbit mulțimilor, Mântuitorul a poruncit lui Simon să îndrepte barca mai la adânc și să arunce mrejele pentru pescuit. Porunca aceasta l-a surprins pe Simon. Cei doi se cunoșteau. Andrei, fratele lui Simon, fusese ucenicul lui Ioan și-l cunoscuse deja pe Iisus. Stătuse de vorbă cu el și i-l prezentase și pe fratele său, Simon. Se pare însă că relația dintre Iisus și Simon era doar la nivel de cunoștință. Așadar, pentru un pescar încercat, cum era Simon, a arunca mrejele pentru pescuit în miezul zilei era de-a dreptul de neconceput. În apele limpezi, cum sunt cele ale lacului Ghenizaret, pescuitul se făcea noaptea, nu ziua. A arunca mrejele în asemenea ape pe timpul zilei ar fi fost dovada celei mai naive nepriceperi, lucru semnalat de Simon, prin cuvintele: “Stăpâne, toată noaptea am trudit și n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele” (Lc.5, 5).

Uimirea pescarilor

Mrejele specifice pescuitului profesionist în lacul Ghenizaret erau lungi de cca. 15 metri, fiind alcătuite din trei părți suprapuse, legate de aceeași sfoară. Cea din mijloc are ochiurile mai mici față de celelalte două. Cele trei mreje sunt ținute plutind deasupra apei cu partea superioară, legate de bucăți de plută, pe când partea de jos a acestora este întinsă în jos prin bucăți de plumb. O asemenea mreajă nu poate fi lansată în apă și nici menținută la adânc de o singură persoană. Mreaja este pliată în spatele bărcii pe o platformă. Pe măsură ce barca avansează spre adânc, mreaja este lăsată încet spre fundul apei. După ce mreaja a fost lansată la apă, barca se va întoarce în direcția din care a venit, iar pescarii, în timp ce vâslesc, lovesc apa cu vâsla ca să sperie peștii care se găsesc la suprafață. Aceștia se afundă,pătrund prin ochiurile mai largi ale mrejelor exterioare,dar sînt opriți de mreaja cu ochiurile mici, vrând să se întoarcă, peștii își prind aripioarele în ochiurile mrejelor, cei mici în ochiurile mici, cei mari, în ochiurile mari. Când mreaja s-a umplut de pește, părțile exterioare se pliază spre interior, iar plutele de deasupra se afundă. Acesta era semnul pentru pescari de închidere a mrejei, de scoatere a ei la suprafață și de punere în barcă. O muncă deloc ușoară! De aceea, Simon semnalează Mântuitorului că îi supune pe pescari la o muncă inutilă, după ce, în condiții favorabile, de noapte, munciseră și nu prinseseră nimic. În același timp, se supune reverențios solicitării lui Iisus, căruia nu i se adresează cu apelativul “Stăpâne”. Aceasta arată că, în Capernaum, Mântuitorul nu era un simplu cetățean sau un dascăl ambulant, dotat și cu darul facerii de minuni, găzduit de o anumită persoană, ci era recunoscut ca om cu autoritate, fiind tratat ca atare.

Simon a depășit conștiința competenței sale într-ale pescuitului și va face act de reală supunere față de porunca lui Iisus. Consecința supunerii smerite a avut drept urmare prinderea unei impresionate cantități de pește, pentru care Simon a avut nevoie de concursul tovarășilor săi și de barca acestora. Modalitatea în care s-a obținut acea pradă l-a umplut de spaimă pe Simon, pe cei care erau împreună cu el și pe Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu, care se găseau împreună cu Simon. Este momentul de totală schimbare a cursului vieții lui Simon, momentul în care el simte că tânărul rabin este mai mult decât pare, este mai mult decât îl crezuse Simon până în acel oment. De aceea, relatează evanghelistul, vine, se aruncă la picioarele lui Iisus și-I spune “Doamne, pleacă de la mine, că sunt om păcătos” (Lc.5,8). De data aceasta, Petru folosește cuvântul “Doamne”, care în Vechiul Testament se referea foarte des la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, păcătoșenia lui Simon Petru nu putea sta alături de atotputrenicia și sfințenia lui Dumnezeu. Evlaviosul Simon, care mersese în Iudeea să fie botezat de Ioan, care acolo îl cunoscuse pe Iisus, care avea un frate, ucenic al lui Ioan, care, cu siguranță provenea dintr-o familie de evrei practicanți, acest Simon îi cere lui Iisus să plece din barca sa, să se îndepărteze, pentru că el nu poate sta în locuri în care se preumblă oameni ca Simon și ca ceilalți tovarăși ai lui.

Ascultarea și smerenia devin virtuți numai împreună

Reacția lui Simon și a celorlalți nu este una care să înțeleagă faptul că au avut parte de un dar al lui Dumnezeu, ci una nefirească, de spaimă. Este spaima celui care s-a întâlnit efectiv și cu totul altfel cu Dumnezeu, obișnuit fiind să-l perceapă pe Dumnezeu doar de departe (așa cum făceau până și evreii evlavioși), în împlinirea exigențelor Legii. Din celelalte Evanghelii, îl vedem Simon Petru nefăcând parte din categoria celor care se simțeau bine, firesc și liniștiți stând departe de Dumnezeu sau din categoria celor care se considerau în relații normale cu Dumnezeu, atâta vreme cât făceau dovada că erau muncitori, cinstitiți și cuminți în ostenelile zilnice și în relațiile cu semenii. Intresul lui pentru Ioan Botezătorul ni-l arată mai deosebit decât credincioșii de rând. Ca pescar de profesie, a înțeles însă că pescuirea în care fusese el însuși implicat era mai mult decât o întâmplare fericită. Era un fapt extraordinar, era dovada unei revelații. În fața acesteia și-a simțit propriile-i dimensiuni, prea mici și departe de sfințenia lui Iisus. Frica ce l-a cuprins a ieșit poate din adânca smerenie ce l-a cuprins când l-a văzut pe Iisus cu totul altfel decât până atunci. În ascultare și în smerenie, Simon l-a perceput pe Iisus într-o nouă lumină, cea adevărată.

Ascultarea și smerenia devin virtuți numai împreună, fie că ascultarea iese din smerenie, fie că duce la smerenie. Numai așa Simon a înțeles că Iisus nu era doar omul pe care îl putea numi cu toată considerația “stăpâne” sau “șefuŽ”, ci și “Doamne”, în fața puterii și sfințeniei căruia se simțea adânc păcătos. În schimb, reacția lui Iisus a fost cu totul alta. El avea să-l încurajeze pe Simon, ba mai mult îi va face și proorocia că, din acel moment, meseria lui, care presupunea răbdare, chibzuință, pricepere, stăruință, tenacitate și înțelepciune va căpăta alte dimensiuni și orientări, încât va deveni pescar de oameni: “Nu te teme; de acum vei fi pescar de oameni” (Lc. 5, 10).

Primii ucenici

Evanghelistul relatează că, după ce au scos bărcile la mal, Simon și ceilalți au lăsat totul și au mers după dânsul. Aceasta arată că întâlnirea cu Dumnezeu, cu Iisus, nu are menirea să sperie pe nimeni, ci să ilumineze, să atragă. Așa a fost cu primii ucenici ai Mântuitorului și cu toți cei care, pe diverse căi, s-au întîlnit și se întâlnesc cu Dumnezeu. Știm că, din acel moment, Andrei și Simon Petru, Iacob și Ioan s-au pus sub ascultarea totală față de Iisus, devenind ucenici ai acestuia, lăsând totul pentru Hristos și Evanghelia sa. Au devenit realmente pescari de oameni, în sensul că, după Pogorârea Duhului Sfânt, au prins în mrejele Cuvântului Evangheliei mulțimi de oameni. Pescuirea minunată a început într-un fel în apele limpezi ale Genizaretului, a continuat și continuă în valurile istoriei, fără ca adevărații pescari ai lui Hristos să pescuiască vreodată în ape tulburi. Au făcut aceasta pentru că în viețile lor au știut să ierarhizeze prioritățile, nepunând nimic mai presus de Hristos.

Cuvântul lui Hristos, însoțit de pescuirea minunată, a impresionat atât de mult pe toți, și mai ales pe cei care păreau neinteresați, încât tocmai dintre aceștia Iisus și-a recrutat primii ucenici. Fiecare dintre noi, atenți la învățătura lui Hristos, avem șansa și privilegiul să devenim ucenici ai lui Hristos, angajați, în câmpul Evangheliei, cu condiția să fim sinceri în ascultarea și primirea cu smerenie a Cuvântului Evangheliei. Cuvântul împărăției ni se adresează tuturor. Eficiența lui în noi depinde de câtă atenție îi acordăm și cu câtă smerenie ne punem, ca Simon Petru, sub ascultarea lui.

pr. prof. univ. dr. Vasile Răducă

 

* * *

 

Pescuirea minunată

Autor: pr. Olimpiu Todorean
Copyright: ParohiaSfantulGheorghe.ro

“Nu-ți fie teamă, de acum înainte vei pescui oameni” (Lc. 5,11)

Iubiți credincioși,

Liturghia din Duminica aceasta ne introduce într-o chestiune fundamentală a experienței creștine. Se pare că astăzi, în timpurile pe care le trăim, problema principală este ce înseamnă să fii creștin; și, în consecință, ce înseamnă să alegi viața de creștin. Ei bine, pericopa de azi ne ajută în meditația noastră, punându-ne înainte trei situații de vocație, adică de chemare pe urmele lui Isus, de a fi în slujba Domnului.

Trebuie, însă, înainte de toate, să clarificăm un eventual echivoc pe care îl găsim adeseori printre credincioși: imaginea că atunci când se vorbește de vocație trebuie să se înțeleagă o chemare specială: de ex. să fii profet sau apostol, sau preot ori călugăr, călugăriță. Nu este așa. Pentru că, dată fiind natura oricărui creștin, este consacrat de Dumnezeu înainte de a se naște, prin chemarea la viață și apoi, după naștere, cu Botezul și celelalte Sacramente, astfel încât se poate spune foarte bine, astăzi, fără teama de a greși că orice ființă este o chemare a lui Dumnezeu, o vocație. Valorează pentru toată lumea unele criterii de evaluare și orientare care se pot culege din pericopele bibliei.

Primul criteriu apare ca și element fundamental al oricărei vocații: este gratuitatea creației lui Dumnezeu care inundă cu iubire și milostivire, cu toată fragilitatea vaselor din cretă cărora le este încredințată o bogăție atât de mare. Profetul Isaia pare să protesteze cum că limitele sale par să-l facă nepotrivit pentru chemarea Domnului: “Vai mie, că sunt pierdut! Sunt un om cu buze spurcate” (Is. 6,5). Dar Dumnezeu nu găsește vreun obstacol în aceasta: “Iată s-a atins de buzele tale și va șterge toate păcatele tale, și fărădelegile tale le va curăța” (Is. 6,7).

Și pentru Sfântul Pavel narațiunea autobiografică din Epistola I-a către Corinteni (15, 11) ne arată aceeași dinamică. Înainte de a se găsi pe drumul Damascului, Saul s-a comportat într-un mod care l-a făcut să declare: “Nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am persecutat Biserica lui Dumnezeu” (9). Dar Domnul l-a chemat și Pavel a răspuns, iar rezultatul este răsturnarea unei existențe: “Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt (adică apostol) și harul care este în mine n-a fost în zadar” (10). Aceeași logică și pentru chemarea lui Simon Petru, Iacob și Ioan (pericopa de azi) și pe ceilalți care formează grupul celor doisprezece.“Simon Petru s-a aruncat în genunchi la picioarele lui Isus zicând: Ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos”. Și Isus a răspuns:“Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni”.

Iubiți credincioși,

Slăbiciunea noastră nu este o dificultate pentru Domnul. Mai mult, chiar Pavel, în una dintre scrisorile sale, evidențiază cum este cu strategia lui Isus pentru a ne arăta puterea Sa, dar, în același timp, și milostivirea Domnului. Ceea ce noi trebuie să facem este doar să răspundem cu “Da” chemării Sale, să ne lăsăm atrași de prietenia Sa, să avem o inimă umilă și încrezătoare atunci când ne dăm seama că Dumnezeu vrea să ne cheme. Textele biblice evidențiază cât este de necesar să răspundem afirmativ chemării Domnului. Isaia spune: “Iată-mă, trimite-mă pe mine”.

Sfântul Pavel recunoaște, fără mândrie, conștient, propria coerență, tocmai de aceea “harul pe care l-a primit nu a fost în zadar”. De altfel și pescarii invitați de Isus pentru a-L urma au fost pregătiți. “Și trăgând corăbiile la țărm, au lăsat totul și au mers după El”. În momentul acesta ne vin în minte atitudini similare ale celor mai mari personaje ale Vechiului Testament: de la Avraam la Moise, de la Amos la Osea și, practic, la toți profeții. Iar în Noul Testament, promptitudinea încrezătoare a Mariei atunci când spune “DA”, cu ocazia bunei vestiri, rămânând credincioasă pentru toată viața, devenind în Biserică, tocmai pentru aceasta, model al primilor creștini. Și ea a declarat, înainte de a spune acel “Fie”, propria îndoială înaintea îngerului Gavril, dar acesta a asigurat-o: “Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu”.

Iubiți credincioși,

Dacă voim să actualizăm pentru viața noastră Cuvântul lui Dumnezeu, cred că putem evidenția unele pasaje. Înainte de toate este clar că nici o limită, nici un păcat nu poate să ne furnizeze un alibi pentru a refuza să dezvoltăm, în viața noastră, un drum constructiv și deplin responsabil, fie uman cât și creștin. Este important, în consecință, să nutrim o atitudine de a ne accepta pe noi înșine, de a ne auto stima. Este adevărat că nu trebuie să o facem în baza unor evaluări subiective ci în măsura în care ne uităm în ochii lui Dumnezeu. Conceptul de umilință este baza acestei atitudini, de aceea, cu cât nu ne apropiem de el, nu este al nostru.

De multe ori, în numele unei false umilințe (referindu-ne la propriile noastre mizerii) ne dăm înapoi de la responsabilitatea la care Dumnezeu ne cheamă. Aceasta se întâmplă și atunci când, chiar încercând să facem ceea ce este bine, ne adaptăm încet, încet celorlalți; facem la fel, pentru ca așa este moda, ne rușinăm să dăm mărturie mai mult decât ceilalți sau să facem muncă voluntară; uneori ne este frică să arătăm că suntem creștini când ne aflăm în mijlocul acelora care ne-ar putea judeca… Este important să ne reamintim că prin botez suntem cu toții abilitați să participăm la preoția lui Isus. De aceea, orice creștin trebuie să se simtă responsabil, nu numai pentru sine, ci și pentru alții.

Iubiți credincioși,

Ceea ce am primit trebuie să dăruim. Trebuie să ducem cu noi, acolo pe unde mergem, valorile umane și creștine. Amin.

 

* * *

 

Vocația creștinească

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Tema evangheliei de astăzi este vocația. De fapt, întreaga Biblie tratează acest subiect, deoarece în fiecare viață umană există o vocație. Prin urmare, Biserica ne cheamă să medităm misterul chemării pe care Domnul ne-o adresează. Știm că fiecare om are vocația sa și că fiecare vocație are o misiune specifică pe care trebuie să o împlinească. Chiar de la începutul istoriei mântuirii Dumnezeu a cerut oamenilor să colaboreze în vederea realizării planului Său mântuitor în favoarea lor. În VT au fost chemați patriarhii și profeții; în NT, apostolii. Și astăzi Dumnezeu cheamă bărbați și femei, ca să colaboreze la răspândirea Împărăției Sale în lume, ca mesajul Său de iubire și pace să poată ajunge la toate popoarele.

În VT, profetul Isaia are o vedenie (cfr. Is 6,1-8) în care, aflându-se în Templul din Ierusalim, îl contemplă pe Domnul. Întâlnirea sa cu Domnul este neașteptată, dar va influența viața și misiunea profetului. Dumnezeu îi apare ca un Rege în toată splendoarea Sa, înconjurat de serafimi, care formează ceata curții Sale. Serafimii au șase aripi și sunt mereu în mișcare, gata să împlinească poruncile Domnului. Cântecul lor: sfânt, sfânt, sfânt, exprimă realitatea sfințeniei, specifică numai lui Dumnezeu: sfântul prin excelență, exprimat prin repetarea de trei ori a cuvântului “sfânt”. Expresia “Domnul puterilor“, dorește să întărească și să afirme că Dumnezeu este stăpânul tuturor puterilor cerești și pământești, suveranul suprem al universului.

Cuvântul “sfânt”, aplicat lui Dumnezeu înseamnă “despărțit” (separat), diferit de tot ceea ce este realitate creată. Sfințenia manifestă și absoluta Sa perfecțiune morală; exprimă realitatea divină în toată bogăția sa infinită, în frumusețea Sa maximă, în perfecțiunea Sa absolută. Tot pământul este plin de mărirea Lui, de prezența Lui proniatoare. Acest imn îl cântăm la fiecare Sf. Liturghie. Oare participăm din suflet la bucuria adoratoare a îngerilor?

Fraților! Observăm că în prezența lui Dumnezeu, Isaia înțelege toată neputința și micimea sa, condiția sa de om slab și păcătos. Însă Dumnezeu intervine cu mila Sa, prin atingerea serafimului, curățindu-l pe profet de toată vina și necurăția, purificându-i sufletul. Acest lucru are o consecință importantă, deoarece atunci când Domnul caută un voluntar, Isaia (iată rodul purificării!), spune imediat: “Iată-mă! Trimite-mă pe mine!“. Acest lucru ne învață că adevărata convertire implică vestirea Evangheliei, a adevărului, celorlalți oameni.

Evanghelia ni-L prezintă pe Isus în barca lui Petru – simbolul Bisericii – învățând mulțimile. Observăm că mai înainte de toate Isus a predicat, arătându-le apostolilor că: omul niciodată nu trebuie să acorde lucrurilor pământești o valoare mai mare decât cea trecătoare pe care o au. Înaintea lor primează rugăciunea și vestirea binelui!

Evanghelia ne informează că Isus nu învăța doar în Sinagogă, ci în orice loc în care găsea lume dispusă să Îl asculte! Dacă lumea Îi cere ajutorul, pentru a o “putea” ajuta, Isus cere ajutorul lui Petru și prietenilor săi. Dumnezeu cere colaborarea omului. Și noi, adunați aici, facem parte din “mulțimile” din lumea întreagă și din toate timpurile ,adunate în jurul lui Isus, pentru a asculta ceea ce Dumnezeu dorește să spună oamenilor și a primi ajutorul Său.

Dumnezeu a înzestrat oamenii cu darul multor calități care au ca scop: preamărirea Sa, iubirea și slujirea aproapelui, în vederea mântuirii lumii întregi. Domnul i-a dat omului și darul libertății, iar acesta își poate folosi calitățile sale pentru a face binele sau a face răul. Din păcate, mulți oameni se folosesc de calitățile lor pentru a se afirma în chip egoist, pentru a realiza descoperiri împotriva vieții oamenilor. De fapt, descoperirea și cunoașterea interiorului atomului a dus la crearea bombei atomice. Omul nu a folosit energia atomică doar pentru facerea de bine. În zilele noastre, visul multor oameni este acela de a se îmbogăți. Acest lucru poate fi un mod pentru a-i elibera de mizerie, foame și de boală pe cei săraci sau un mod pentru a crea o și mai mare mizerie, sărăcie și asuprire a celor mulți, în măsura în care bogăția este privită ca o posesie egoistă de bunuri.

În familiile de astăzi, copiii nu mai sunt educați să caute voia lui Dumnezeu, ci părinții proiectează viața lor strict în orizontul realității pământești. Astfel o viață întreagă o cheltuiesc fugind după iluzia realizării, după onoruri strict lumești și uită să aducă mărire și cinste lui Dumnezeu. Se pare că astfel judeca și Petru, dar la un moment dat, experimentează falimentul total. Înțelege că el (ca și oricare om) este mic și slab, iar în fața greutăților ar vrea să se predea, să abandoneze totul. Cuvintele lui Isus arată că Dumnezeu nu dorește să ne predăm, nu vrea să fim biruiți de faliment… Isus ne cere să aruncăm mrejele, să mai încercăm o dată, să trecem peste deziluzii, să înălțăm ochii de la pământ la cer și să ne trăim viața bazând-o pe puterea lui Dumnezeu.

Imediat, Evanghelistul introduce un tablou nou: Isus îi dă lui Petru un ordin neașteptat: “aruncă mrejele în apă“! Deși după o noapte întreagă de pescuit în van, propunerea lui Isus este destul de ciudată, părând a fi o provocare față de profesionalismul și experiența de pescar de o viață a lui Petru – Isus, un tâmplar, poate să-mi dea sfaturi cum să pescuiesc? – ucenicul ascultă de porunca Mântuitorului, chiar dacă aruncarea mrejelor constituia o muncă grea, istovitoare și lungă. Isus se apropie de pescari la terminarea muncii. Oare nu ar fi trebuit să-i lase să se odihnească? Deși Îl întâlnesc pe Domnul chiar când sunt mai obosiți și mai descurajați, ei se întorc la muncă. Dar se încredințează Lui din răsputeri! Acest fapt îi va salva!

Deoarece Simon, cu puțin înainte, cunoscuse eficiența cuvintelor lui Isus – atunci când i-a vindecat soacra – (cfr. Lc 4, 38s), Îl ascultă. În această situație, el se încrede total în cuvintele Mântuitorului, chiar dacă poruncesc un lucru, care după mintea umană este destinat falimentului. Minunea arată cât este de înțelept ca omul să se încreadă oricând în cuvintele lui Isus!

Văzând minunea, Petru retrăiește experiența lui Isaia: în timp ce descoperă puterea lui Dumnezeu, înțelege micimea și păcătoșenia sa care nu poate sta aproape de Domnul și, prin urmare Îl roagă: “Doamne, mergi de la mine, pentru că sunt un păcătos“. Din cuvintele sale înțelegem că Petru Îi recunoaște dumnezeirea. Isus, prietenul păcătoșilor, nu pleacă de la el, ci îl cheamă să lucreze în via Sa: “Nu te teme. De acum înainte vei fi pescar de oameni“.

Petru își recunoaște slăbiciunea, necredința, însă Domnul va porni chiar de la acest nivel pentru a face din el “stânca” pe care își va construi Biserica. Nu-l ceartă pentru necredința lui, ci îi cere să nu se teamă, încurajându-l și susținându-l, premiindu-l prin misiunea măreață ce i-o încredințează, sub identitatea unui nume nou. Schimbându-i numele lui Petru, Isus îi schimbă menirea vieții, dar de fapt, viața le-o schimbă la toți cei care Îl urmează, inclusiv celorlalți apostoli, plătind prețul jertfei de pe cruce pentru ca să elibereze de păcat pe tot omul. Astfel, Petru – un om păcătos și nepotrivit pentru o astfel de misiune – prin puterea Cuvântului lui Isus devine “Capul văzut” al Bisericii.

Răspunsul afirmativ al lui Petru și al prietenilor săi este instantaneu și total: “lasă totul și Îl urmează“. Din asociați în afaceri, devin asociați în predicarea Evangheliei, pentru că, lăsând totul, Îl urmează pe Domnul. Observăm că omul își acceptă și urmează misiunea sa adevărată, în urma unei întâlniri personale cu Dumnezeu, în Isus Cristos.

Iubiților! Pericopa ne arată că Isus cheamă mereu bărbați și femei să-și pună viața în serviciul Evanghelizării, chiar dacă mulți avem impresia, că în ciuda unei munci asidue și epuizante, bazată pe o mare experiență, nu am reușit să realizăm mare lucru, asemenea lui Petru. Poate că acest lucru ni se întâmplă deoarece nu avem curajul să trecem mai departe: să înțelegem slăbiciunile noastre și să ne punem viața la picioarele lui Isus, încrezându-ne orbește în puterea și în ajutorul Său. Petru este garanția faptului că viața mereu ni se schimbă în bine dacă ne încredem în Domnul, care a trasat pentru noi adevărata și singura cale care duce la eternitate.

Dacă în ciuda falimentelor, nu ne întrebăm dacă ne trăim viața la lumina și după planul lui Dumnezeu, eșecul deplin este asigurat. Proiectele noastre dau faliment pentru că nu sunt în linie cu ceea ce Dumnezeu vrea de la noi, fiindu-ne dăunătoare mântuirii sufletului! Nu ne mântuim zbătându-ne să împlinim visurile noastre cu orice preț, ci numai urmând voia, porunca Domnului, asemenea lui Petru.

Prin urmare, minunea – un semn ambiguu – constă în faptul că Petru vede în succesul pescuirii un semn divin. Ar fi putut spune că este vorba numai de norocul începătorului, dar nu neagă adevărul.

Cuvintele: “Nu sunt vrednic” pot fi o scuză pentru a-L ține pe Dumnezeu departe de noi. El a venit în lume, vrea să se apropie de noi, dar noi, dorind să fim independenți, Îl ținem la distanță. Din cuvintele lui Petru observăm că este omul cel care pune condiții, nu Domnul! Răspunsul lui Isus… Genial! Nici o problemă, Petre! De fapt, Eu am venit pentru păcătoși, nu pentru sănătoși.

Vestea cea bună de astăzi este că Dumnezeu nu are nevoie de genii, de cei care au realizat ceva în viață, ci are nevoie de mine, de tine… așa cum suntem, cu condiția să înțelegem slăbiciunile proprii și să mergem în urma Sa.

Văzând minunea, Petru va înțelege că ascultarea Domnului este infinit mai productivă decât munca și experiența sa de o viață! De fapt, Isus îl pregătește pe Petru pentru o misiune nouă: pescar de oameni, pentru care nu este suficient să ai experiență și să cunoști teoretic câteva principii. Evanghelizarea nu se face doar pe baza puterilor omenești, ci urmând planul lui Dumnezeu și criteriile Sale. În urma minunii, Petru – în ciuda slăbiciunilor sale – alege să asculte până la capăt de poruncile Domnului, arătându-ne care trebuie să fie stilul ucenicului din toate timpurile.

Înaintea lui Dumnezeu, Isaia și Petru pot doar să-și recunoască slăbiciunile. Este interesant că Dumnezeu se folosește chiar de aceste slăbiciuni pentru răspândirea Evangheliei. Înțelegem că Isus încredințează predicarea Cuvântului Său, răspândirea Evangheliei, nu atât unor specialiști, ci unor oameni simpli, slabi? Acest fapt evidențiază și mai mult puterea lui Dumnezeu! Dar pentru ca Evanghelia să fie predicată, Petru (și orice om) trebuie să-și recunoască mai întâi slăbiciunile, necredința, puterile limitate, lipsurile, fragilitatea. Dacă omul nu-și recunoaște micimea înseamnă că pe Dumnezeu (Evanghelia și adevărata credință) nu L-a întâlnit niciodată.

Acest fel de a vedea lucrurile se opune ideilor noastre legate de apostoli, preoți, pe care de multe ori îi privim ca pe niște super-eroi: a avea credință înseamnă a fi puternic, solid (de neclintit), sigur… dar Petru ne învață, că unica siguranță pe care o avea era aceea că nu va prinde nimic, zicând: “După Cuvântul Tău, voi arunca mrejele“. Totuși, în ciuda slăbiciunilor sale se încrede în Cuvântul Domnului, își abandonează activitatea și viața în mâinile Sale. Acest lucru va însemna succesul său.

Noua lor misiune: “Pescari de oameni“, nu înseamnă că Dumnezeu sau apostolii vor trata oamenii ca pe niște animale, ci sensul expresiei în greacă se traduce cu: “a-i prinde vii: vii, în vederea salvării vieții lor“, a-i salva pe oameni din mijlocul valurilor învolburate ale mării, pentru a le restitui viața.

Minunea săvârșită ne arată puterea, veridicitatea și eficiența Cuvântului lui Isus, vestindu-ne și fecunditatea misiunii Bisericii: salvarea oamenilor care se află înconjurați de problemele vieții și amenințați de moarte, prin puterea Cuvântului lui Isus.

La lumina celor spuse până aici putem intui care sunt elementele constitutive ale unei vocații: inițiativa este a lui Dumnezeu: El este cel care cheamă; pentru cel chemat este important să înțeleagă că viața lui este în relație strânsă cu Dumnezeu: Dumnezeu este sfânt, mare, iar omul este slab și nevrednic. Dumnezeu a hotărât să se folosească de mijloace fragile în vederea realizării mântuirii tuturor oamenilor, instrumente pe care El le purifică și le trimite în misiune. Chemarea Domnului este în vederea unei misiuni: misiunea nu este întotdeauna clară, este important atașamentul de totală încredere al ucenicului; răspunsul omului este cel al urmării Domnului întru totul; puterea pentru împlinirea misiunii vine de la Dumnezeu (nu de la apostol): de exemplu, Pavel recunoaște că în el lucrează “harul” lui Dumnezeu. Nu suntem noi cei care alegem să-L urmăm pe Domnul: este El cel care ne cheamă să-L urmăm.

Petru își dă seama de nimicnicia sa în clipa în care Isus își arată marea iubire față de oameni, procurându-le peștele necesar pentru a-și astâmpăra foamea. Numai iubirea ne stimulează la schimbarea vieții spre o cale nouă: “pescari de oameni”! Amin.

 

* * *

 

Duminica a XVIII-a dupa Rusalii

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

“Nu este nimeni care sa-si fi lasat; casa, frati, surori, tata sau mama, femeie sau copii, lucruri sau avere, pentru Mine si pentru Evanghelie si care sa nu primesca insutit acum, in viata aceasta plina de prigoniri.” (Mc. 29,30)

Sfanta Evanghellie ne spune ca Isus s-a dus la Marea Galileii ( lacul Ghenezaretului) unde a vazut doua corabii din care pescari coborasera si tocmai isi reparau mrejele, dupa o noapte in care trudisera pe mare si nu au prins nimic. Deodata Isus se urca in corabia lui Simon Petru si-l roaga s-o departeze de la uscat pentru a reusi sa vorbeasca multimilor care l-au urmat.

Dupa ce “saturat”multimile de sfintele invataturi, i-a zis lui Petru sa mearga cu corabia mai in larg si sa mai arunce odata mreaja. Petru ii spune ca toata noaptea s-a trudit si nu a prins nimic, dar totusi la cuvantul Domnului va mai arunca incaodata mreaja. Si, sfanta Evanghelie ne spune ca a prins atata peste incat a umplut amandoua corabiile.

Aceasta minune a infricat pe pescari de fata, care simtind puterile omului din fata lor au inceput sa se teama, intelegand ca numai Dumnezeu a putut sa faca asemenea minune. Iata cum in zadar se trudeste omul bazandu-se numai pe puterea sale ca nu reuseste sa faca nimic daca Dumnezeu nu-l ajuta. Fara ascultare de Dumnezeu si de poruncile lui nu putem face nimic statator.

Multi oameni au inceput-o bine, dar au sfarsit prost pentru ca nu si-au pus nadejdea in Dumnezeu si nu au vrut sa asculte de cuvantul lui, de biserica lui si de ucenicii lui.

Ascultarea lui Petru, nu numai ca l-a facut fericit, ca s-a aflat in prezenta lui Dumnezeu, dar a fost si rasplatit pentru increderea sa in el.

Pentru smerenia si incredere acordata, Isus l-a rasplatit pe Petru si pe prieteni lui facandu-i “pesacri de oameni”, adica facand din acesti oameni simpli cei mai buni si cei mai autorizati propovaduitori ai Evangheliei in toata lumea pagana, umilind pe toti invatati vremurilor de atunci.

Petru, nu numai ca are incredere in cuvantul lui Isus, dar se si supune lui Isus cu toate ca la vremea respectiva el doar banuia ca Dumnezeu este langa el. Dar fiindca Petru avea frica de Dumnezeu in prezenta lui Isus simtea ca-l napadesc toate pacatele, de aceea cel care are frica de Dumnezeu capata intelepciune si afla calea adevarata si dreapta si mai ales se fereste de pacate. In timp ce omul care nu are frica de Dumnezeu nu are nici mila dar nici rusine, facandu-se si pilda rea pentru copii lui.

In acest sens va spun o intamplare cu un tata si fiu care au mers sa fure porumb dintr-un lan. Cand au ajuns la marginea lanului, tatal copilului s-a uitat in dreapta si in stanga, dupa care a vrut sa intre, dar copilul l-a intrebat: “Tata, te-ai uitat in toate partile, dar in sus nu te-ai uitat, sa vezi daca de acolo, unde-i ochiul lui Dumnezeu, ne vede cineva!”

Multe si minunate sunt adevarurile dumnezeestilor Scripturi care fagaduiesc pazitorilor poruncilor rasplata pamanteasca. Iata ce ne transmite Dumnezeu prin prorocul Isaia: “daca veti vrea si Ma veti asculta, bunatatile pamantului veti manca, iar daca nu veti vrea si nu ma veti asculta, sabia va va manca.” Iar imparatul David cand a vorbit despre promisiunea facuta omului drept de Dumnezeu, a spus: “Cu lungime de zile ii voi umple si-i voi arata lui mantuirea mea.” La fel cum si Mantuitorul nostru Isus Cristos a spus: “Nu este nimeni care sa-si fi lasat; casa, frati, surori, tata sau mama, femeie sau copii, lucruri sau avere, pentru Mine si pentru Evanghelie si care sa nu primesca insutit acum, in viata aceasta plina de prigoniri.”

Astfel ca a venit timpul sa ne trezim, sa tragem si noi corabiile la uscat si sa-l urmam pe Isus. Sa urmam sfatul, lasat prin proorocul Isaia, care zice: “sa nu se laude cel intelept cu intelepciunea sa, nici cel puternic cu puterea sa, nici cel bogat cu bogatia sa. Daca vrea cineva sa se laude, sa se laude numai daca ma cunoaste pe mine, ca eu sunt Domnul cel care face mila, judecata si dreptate pe pamant – zice Domnul.” Amin.

 

* * *

 

Pescuirea minunată

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Dacă ați fost atenți la faptul cum se comportă persoanele în prezența oamenilor renumiți ați putut observa reacții diferite. În general vorbind tânărul american, la vederea unui actor de film, ori a unui sportiv celebru sau a președintelui, caută să atragă atenția asupra sa, sare, strigă, vrea să dea mâna cu aceștia. În Roma, mii de pelerini, cu ocazia întâlnirii Sfântului Părinte – Papa, își ridică mâinile în sus de bucurie și strigă «Viva Papa», iar pe fețele numeroșilor credincioși se pot vedea lacrimi de bucurie și mișcare lăuntrică. În apropierea puterii și celebrității lumești, în preajma urmașului Sfântului Petru – semn viu al unității și continuității Bisericii – sau acolo unde radiază sfințenia lui Dumnezeu, fiecare om își simte micimea sa.

Dar ce se poate spune dspre omul căruia i se deschide Cerul? Profeții Vechiului Testament la vederea îngerilor cădeau cu fața la pământ, tremurau de frică sfântă, căci l-au văzut pe trimisul lui Dumnezeu. Patriarhul Iacob, văzând în somn îngerii care se coborau și urcau pe o scară, din cer pe pământ, a spus cutremurându-se: «Cât de înfricoșător este acest loc» (Geneza 28, 17). Profetul Isaia, văzând puterea cerească a lui Dumnezeu într-o viziune necunoscută nouă, s-a închinat profund și a strigat: «Vai mie, că sunt pierdut! Sunt un om cu buze spurcate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și pe Domnul Savaot L-am văzut cu ochii mei» (Isaia 6, 5). Profetul s-a simțit nevrednic de a-L vedea pe Dumnezeu.

Evanghelistul spune că «Nimeni și niciodată nu L-a văzut pe Dumnezeu» (Ioan 1, 18). Pe pământ, omul nu poate să-L vadă niciodată pe Dumnezeu, deoarece la vederea frumuseții divine, inima omului ar înceta să mai bată. În aceste relatări biblice drepții lui Dumnezeu au văzut numai oglindirea unei mici părți din frumusețea lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Ioan scrie în Cartea Apocalipsei că L-a văzut pe Fiul Omului și cutremurat «a căzut la picioarele Lui, ca un mort» (Apocalipsa 1, 17).

Evanghelia de astăzi ne relatează ce s-a întâmplat cu Petru la vederea minunii înfăptuite de către Hristos. Mântuitorul, dintr-o barcă, învăța poporul care se afla pe mal și asculta învățătura Sa cerească. După ce Și-a terminat învățătura, Isus s-a adresat viitorului Apostol: «Mână la adânc și lăsați în jos mrejele voastre, ca să pescuiți» (Luca 5, 4). Simon Petru i-a răspuns: «Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar, după cuvântul Tău voi arunca mrejele» (Luca 5, 5). Are respect pentru “un Om” care s-a dedicat lui Dumnezeu. Isus este recunoscut ca “Rabi” – Învățător, care știe interpretarea Scripturii… Dar el, Simon pescarul, prinde pește de o viață. Este un pescar care a moștenit o experiență ce s-a transmis din generație în generație. Ce poate face în plus “un om”, fie el și sfânt, în fața realității unei zile grele, plină de extenuare, la finalul căreia este departe de rezultatul dorit. Muncă multă și satisfacții puține – de câte ori nu am gustat și noi starea de disperare a unei astfel de situații. Dar, ceva din adâncul sufletului îl mișcă și ascultă de “acel om”, împotriva oricărei speranțe. Și s-a înfăptuit minunea! Mrejele s-au umplut cu atâția pești, încât pescarii au umplut două corăbii. Atunci Petru a înțeles că Isus este Fiul lui Dumnezeu, a căzut la picioarele Lui și I-a spus: «Ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos» (Luca 5, 8). Tu, Doamne, ești Mesia Hristos, Sfântul lui Dumnezeu, iar eu sunt un om păcătos și neputincios, sunt nedemn să mă aflu în apropierea Ta, iar Evanghelistul Luca consemnează: «Spaima îl cuprinse pe el și pe toți cei care erau cu el» (Luca 5, 9). Aceasta este frica cea sfântă, venerarea divină și umilința înaintea Fiului lui Dumnezeu! Este sentimentul pe care creatura îl simte în fața Creatorului.

Hristos l-a liniștit cu blândețe pe Petru spunându-i: «Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni… Atunci Apostolii au lăsat totul și au mers după El» (Luca 5, 10-11), devenind pilonii Bisericii catolice, răspândită în toate neamurile.

În Joia Patimilor, atunci când sinedriul evreilor L-a condamnat la moarte pe Isus Hristos, Apostolul Petru s-a dezis de trei ori de Isus spunând: «Nu-L cunosc pe Omul acesta» (Matei 26, 74). Mai târziu, Isus a privit la Petru… El și-a dat seama de ceea ce a făcut și : «ieșind de acolo, a plâns cu amar (Luca 22, 61-62). Apropierea Domnului Hristos, privirea plină de iubire și înțelegere a lui Isus, a transformat frica omenească a lui Petru.

Dar nu numai frica sfântă transformă sufletele, ci în mod simplu, chipul Mântuitorului este uneori de ajuns pentru convertire.

Într-un an, în Paris, a avut loc o petrecere, la care au fost invitați actori renumiți. Oaspeții au petrecut până când s-a făcut prea târziu pentru a se reîntoarce înapoi la locuințele lor, trebuind astfel să înnopteze la palat. O tânără actriță a intrat în camera care i s-a pregătit. A privit în jurul ei și a văzut o statuie a Mântuitorului răstignit pe Cruce. Era o statuie prețioasă, căci era sculptată în fildeș încrustat în lemn. Tânăra actriță fusese botezată, dar niciodată nu a fost practicantă în privința religiei, nu a mers la Biserică, nu se ruga, iar comportamentul ei moral lăsa de dorit. Apropiindu-se de statuie, nefericita actriță a văzut pentru prima oară Corpul rănit al Mântuitorului răstignit, I-a văzut mâinile și picioarele însângerate. A privit cu cea mai mare atenție la chipul Mântuitorului, la coroana de spini, iar înainte de toate, la ochii îndurători ai lui Hristos. La baza statuii lui Hristos răstignit a văzut sculptate cuvintele: “Așa iubește Iubirea”. Actrița a simțit o putere misterioasă, care ieșea din postura Domnului Hristos. Acestea toate au cuprins-o iar sufletul ei păcătos s-a cutremurat așa de tare, încât a început să plângă cu amar. Timpul s-a scurs, a trecut noaptea, a venit dimineața, iar ea se afla îngenunchiată în fața Mântuitorului răstignit și se ruga. Întorcându-se acasă, a început o nouă viață, viața iubirii lui Isus Hristos. Prezența statuii Domnului, privirea chipului însângerat al Mântuitorului răstignit și ochii Lui îndurători au purificat sufletul femeii, iar ea a început să-L iubească pe Isus Hristos din toată inima ei.

Hristos ne invită pe calea iubirii, chemându-ne asemenea lui Petru la munca de apostolat pentru timpul pe care-l trăim. Convertiți de minunile care se petrec în sufletele noastre la auzul șoaptei divine ce vine de sus, să ne schimbăm și noi viața mergând pe urmele Celui care a zis: “Eu sunt calea, adevărul și viața” (Ioan 14, 6).

Rugăciune

Credința Ta, Doamne, mă face să înțeleg că nimic nu mă poate apropia mai mult de Tine, decât lucrarea, voința și iubirea Ta. O, Dumnezeul meu, mi-ai arătat unde mă poate duce credința cea adevărată și ce înseamnă ea. Știu și recunosc că numai prin trăirea credinței mă pot mântui. De aceea vin acum la Tine Domnul meu, cerând lumina Spiritului Sfânt, pentru ca aceasta să înflăcăreze credința, care să fie legată de faptele pe care Tu le aștepți de la mine. Dacă puterea Ta a făcut să țâșnească din stâncă apa în pustiu, în fața profetului Moise, atunci eu vreau ca și credința din mine, să facă să izvorească faptele virtuților, de pe urma cărora Tu dorești să culegi roade vrednice de a Te lăuda pe Tine.

Însuflețește-mă de viața Ta cea adevărată, prin care să trăiesc credința neclintită, indiferent de încercările vieții pământești, chiar dacă în ea lovesc valurile durerilor ori ale tentațiilor. Iar dacă dușmanul mântuirii mele vrea să distrugă poarta speranței și a încrederii în Tine, ajută-mă să fiu un exemplu viu în a-mi construi locuința eternității pe Stânca credinței care dăinuie de-a pururi. Amin.

 

* * *

 

Întâlnirea cu Dumnezeu face din pescari apostoli

Autor: PF Daniel Ciobotea
Copyright: Ziarul Lumina

Evanghelia Duminicii a XVIII-a după Rusalii, de la Sfântul Evanghelist Luca, se numește Evanghelia pescuirii minunate și evidențiază o mulțime de învățături duhovnicești în ceea ce privește taina Bisericii și viața creștinului în general. Sfântul Evanghelist Luca ne arată că erau două corăbii oprite lângă țărmul lacului Ghenizaret, numit și Marea Galileii, iar pescarii care ieșiseră din corăbii curățau mrejele. Mântuitorul Iisus Hristos S-a apropiat de Simon-Petru, care avea una din corăbii, și de Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu, care aveau cealaltă corabie.

Domnul Iisus a intrat în corabia lui Petru și a cerut acestuia să îndepărteze puțin corabia de la țărm, pentru ca El stând în corabie să învețe mulțimile adunate pe malul lacului. Astfel, mai întâi, Mântuitorul Iisus Hristos a învățat mulțimile binevestindu-le Evanghelia Împărăției cerurilor sau vestea cea bună a mântuirii. Predica Sa din corabie era o preînchipuire sau o prefigurare a tainei Bisericii prezentă în lumea aceasta ca o corabie pe mare, uneori liniștită, alteori învolburată. Biserica este corabia mântuirii care ne trece din lumea aceasta, unde viața noastră este amestecată cu păcatul și cu moartea, pe tărâmul celălalt al existenței, în viața veșnică, unde “nu este durere, nici întristare, nici suspin”, ci odihnă în Împărăția lui Dumnezeu, care este “dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt” (Rom. 14, 17). Iisus stând în corabie și propovăduind mulțimilor Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu prevestește prezența și lucrarea Sa în Biserica Sa, de-a lungul veacurilor.

După ce a învățat mulțimile și le-a hrănit cu lumina Sfintei Evanghelii, Mântuitorul Iisus Hristos a poruncit lui Petru să mâne corabia înspre larg, unde apa e adâncă, iar apoi a spus celor din corabie să arunce mrejele în apă pentru a pescui. Însă Petru a răspuns lui Iisus zicând: “Învățătorule, toată noaptea

ne-am ostenit și nimic n-am prins, dar, la porunca Ta, voi arunca mreaja” (Lc. 5, 5). De fapt, Sfântul Apostol Petru nu avea mare speranță că va prinde pește, dar, din smerenie, a împlinit ceea ce i s-a poruncit.

Petru era un pescar iscusit, experimentat care știa cum se prinde peștele noaptea, dar știa și ce înseamnă răbdarea și osteneala. Dacă o noapte întreagă nu a prins nimic, acum, istovit de puteri și oarecum trist că nu a avut nici o izbândă, Petru pescarul nu are prea mare speranță că va putea pescui vreun pește. Evanghelia nu ne spune că Petru s-ar fi îndoit, dar nici nu ne spune că ar fi fost foarte încrezător, ci doar a ascultat, din respect și din smerenie, de porunca Mântuitorului Hristos. Semnul smereniei lui este ascultarea de Hristos fără să pună vreo întrebare, fără să ceară vreo explicație și fără să înțeleagă pentru moment ce va urma. Nu știa ce se va întâmpla. Sfântul Petru a ascultat de Iisus doar pentru că Îl iubea și recunoștea că El este Învățătorul său.

Această smerită ascultare a lui Petru față de Iisus era atitudinea sa obișnuită, deși nu înțelegea ce va urma și nici nu avea multă speranță că va reuși să prindă pește. Nici pe departe nu se gândea el că, deodată, o izbândă mare în cele ale pescuitului va schimba viața sa. Deci, el doar a ascultat de Iisus și a zis: “La porunca Ta, voi arunca mreaja” (Lc. 5, 5). Însă, după ce a făcut ce i s-a poruncit, Petru și cu cei care-l însoțeau “au prins mulțime mare de pești încât li se rupeau mrejele“. Atunci ei au făcut semn celor ce se aflau în cealaltă corabie să vină ca să-i ajute. Și astfel au umplut ambele corăbii de pește, încât erau gata să se scufunde.

Însă Evanghelia ne spune că cei care au prins o mare mulțime de pești, în loc să se bucure, s-au înspăimântat. În mod obișnuit, nimeni nu se înspăimântă sau se teme după o mare izbândă, ci se bucură.

De ce în loc să se bucure pescarii au fost cuprinși de spaimă? Deoarece și-au dat seama că pescuirea aceasta neașteptată nu era ceva obișnuit, ci o minune săvârșită prin puterea cuvântului lui Dumnezeu, ca urmare a ascultării smerite a lui Simon Petru față de Domnul Iisus Hristos. Vedem că primele cuvinte ale Sfântului Apostol Petru nu au fost cuvinte de mulțumire, cum era firesc, nici cuvinte de bucurie, ci o puternică și profundă conștiință a păcătoșeniei sale în fața lui Dumnezeu Cel Sfânt. De aceea, Petru a zis: “Du-te de la mine, Doamne, că sunt om păcătos!” (Luca 5, 8). Iar aceste cuvinte

le-a rostit el după ce a îngenuncheat la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos.

De ce acest gest cu totul neașteptat al Sfântului Apostol Petru? Deoarece el a simțit puterea dumnezeiască a lui Hristos. Cuvintele sale “du-te de la mine, Doamne, că sunt om păcătos!” (Lc. 5, 8) exprimă fiorul și teama omului credincios când se întâlnește cu puterea sfințeniei lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om pentru mântuirea oamenilor. Această teamă sfântă și plină de smerenie este exprimată în spațiul sacru al Bisericii Ortodoxe când ne apropiem de Sfânta Masă a Sfântului Altar, care simbolizează mormântul lui Hristos și tronul Său de slavă. De aceea, în timpul Sfintei Liturghii Euharistice, înainte de împărtășanie, ne închinăm până la pământ în fața Sfintei Mese și zicem: “Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul!” Deci, vedem în cuvintele și gesturile Sfântului Apostol Petru din Evanghelia acestei Duminici atitudinea pe care trebuie să o avem când ne întâlnim cu Hristos, Dumnezeu-Omul, prezent în Sfânta Euharistie.

Observăm că după ce omul credincios ascultă Evanghelia lui Hristos și împlinește poruncile Lui, se arată și lucrarea lui Hristos în viața sa. Numai în stare de ascultare smerită și de împlinire a poruncilor lui Hristos, poate omul simți sfințenia lui Dumnezeu care contrastează cu păcătoșenia sa. Văzând smerenia și teama lui Petru, Mântuitorul Iisus Hristos îi spune acestuia: “Nu te teme. De acum te voi face pescar de oameni!” (Luca 5, 10) Astfel, pescuirea minunată a fost lucrare de pregătire a ucenicilor lui Iisus ca să înțeleagă că lucrarea lor viitoare trebuie să se bazeze mai întâi pe puterea harului lui Hristos, nu pe forțele proprii. După această minune, Sfântul Apostol Petru și cei împreună cu el, Iacob și Ioan, fiii lui Zevedeu, Îl urmează pe Mântuitorul Iisus Hristos cu multă convingere și bucurie: “și trăgând corăbiile la uscat, au lăsat totul și au mers după El” (Luca 5, 11).

Înțelegem, așadar, că Evanghelia de azi se referă în mod direct la taina Bisericii. Corabia din Evanghelie preînchipuie Biserica lui Hristos ca spațiu al mântuirii, ca adunare a oamenilor în iubirea mântuitoare a lui Hristos. De aceea, majoritatea bisericilor, ca locașuri de cult, din primele veacuri și până acum, se construiesc în formă de corabie (chiar dacă, mai târziu, corabia a luat forma crucii), iar turla principală ține loc de catarg, purtând în vârf o cruce. Hristos Cel răstignit și înviat conduce tainic această corabie a mântuirii. El stă la cârma Bisericii pentru că El este Capul Bisericii. Însă El cheamă la lucrarea mântuirii slujitori care binevestesc lumii Evanghelia vieții veșnice și îndrumă pe calea mântuirii pe cei ce cred în El și sunt botezați în numele Preasfintei Treimi.

Învățătura principală pe care o primim din Evanghelia de astăzi este că lucrarea de pescuire sau adunare a oamenilor din marea vieții în corabia mântuirii, adică în Biserică, se realizează prin harul lui Dumnezeu. Ceea ce învață Sfântul Apostol Petru prin pescuirea minunată în largul mării este un capitol de teologie referitor la taina Bisericii și a păstorului în Biserică, și anume: în lucrarea bisericească mai întâi contează harul sau ajutorul lui Dumnezeu și apoi priceperea omenească. Cât timp Sfântul Petru a contat doar pe priceperea sa, pe forța sa fizică și pe dibăcia sa de a pescui, nu a prins nimic. Cuvintele sale: “Toată noaptea ne-am ostenit și nimic nu am prins!” (Luca 5, 5) sunt, de fapt, constatarea tristă a unui eșec total, însoțit de o stare de oboseală și regret. Dar iată că, pe neașteptate, la capătul puterilor omenești, începe lucrarea lui Dumnezeu. Când Petru nu mai avea nici o speranță de reușită, atunci a venit ajutorul lui Dumnezeu și s-a făcut minunea. După ce a făcut ce i-a spus Hristos, Sfântul Petru a văzut cum s-a schimbat eșecul în succes. Această putere, care face minuni, schimbă situații și rezolvă probleme dificile, este harul lui Dumnezeu. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel spune: “Toate le pot cu Hristos Care mă întărește!” (Filip. 4, 13). De aceea, slujitorii Bisericii se sfințesc prin “dumnezeiescul har care totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește” (Arhieraticon, Slujba Hirotoniei diaconului, preotului și episcopului). Totuși, trebuie remarcat că Hristos nu a săvârșit minunea pentru niște pescari leneși, care au dormit toată noaptea, ci minunea s-a făcut pentru pescari harnici, care s-au ostenit toată noaptea. Iar din multa lor osteneală s-a născut multa lor smerenie. Întrucât i-a aflat în stare de osteneală și de smerenie, Hristos-Dumnezeu le-a dăruit ajutorul Său care face minuni. Sfântul Isac Sirul spune: “Dumnezeu ne dăruiește harul Său pentru smerenia care vine din multe osteneli“. Așadar, harul se dăruiește celor ce au privegheat mult și s-au ostenit mult. Chiar dacă nu s-a împlinit speranța lor când se așteptau ei, ea s-a împlinit în mod mai frumos sau mai bogat tocmai pe când ei nu se mai gândeau la aceasta. Așa se întâmplă uneori și în viața Bisericii sau în viața creștinului. Foarte adesea ne străduim să facem ceva bun, dar nu reușim când și cum dorim noi. Apoi ne întrebăm, cu întristare sau nedumerire: “De ce n-am reușit?” Cineva se pregătește pentru examen, dar are un moment de slăbiciune și nu reușește să treacă examenul cu succes. Cineva se străduiește să facă o lucrare mare cu scop nobil, dar nu mai ajunge să o termine; intervine o situație neprielnică și toată lucrarea a eșuat. Totuși, ceea ce nu poate fi înțeles la un moment dat se va lumina mai târziu, când și cum voiește Dumnezeu.

Uneori oamenilor care, pe lângă multă osteneală, dau și dovadă de răbdare le vine ajutorul lui Dumnezeu pe când nu se așteaptă. Unii oameni, fiindcă nu au ajuns la o reușită pe care o doreau, au interpretat aceasta ca fiind un eșec, o părăsire a lor de către Dumnezeu. Mai târziu, însă, au constatat că dacă s-au smerit și s-au întărit în credință, cu toate că Dumnezeu nu a răspuns la cererea lor când doreau ei, totuși le pregătea atunci o biruință viitoare sau o binecuvântare mai bogată. Însă El a voit să le verifice smerenia, ascultarea și răbdarea. În cazul Sfântului Apostol Petru și al celorlalți pescari care erau cu el, Hristos Domnul a văzut multa lor osteneală, răbdare și smerenie.După ce Simon Petru a recunoscut, în stare de smerenie și pocăință, limitele puterii și cunoașterii sale, Dumnezeu l-a chemat să devină pescar de oameni, adică păstor de suflete. Vedem că abia când omul recunoaște că are nevoie de ajutorul sau harul lui Dumnezeu, el poate deveni slujitor al lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor.

Această înțelepciune tainică a lucrării lui Dumnezeu în viața oamenilor este cuprinsă în Evanghelia de astăzi. Astfel, Evanghelia ne arată că Dumnezeu cunoaște atât ostenelile omului, cât și limitele sau slăbiciunile lui, dar îl învață să-I ceară ajutorul Lui, să lucreze împreună cu El, să se bucure de iubirea Lui milostivă.

Evanghelia acestei Duminici ne arată că totdeauna avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Nu numai când ne simțim mai slab pregătiți, ci și când suntem foarte bine pregătiți trebuie să ne rugăm Lui zicând: “Doamne, ajută!“. Dumnezeu iubește pe cel smerit, pe cel care îi cere ajutorul Său și se străduiește să fie harnic și darnic.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simțim puterea Lui când Îi cerem ajutorul, să nu deznădăjduim niciodată, chiar dacă nu se împlinește dorința noastră când voim noi și cum voim noi. Să învățăm că înțelepciunea Lui este mai mare decât înțelepciunea noastră, puterea Lui este mai mare decât puterile noastre, iar harul Lui și sfințenia Lui sunt izvor de lucrări minunate și mântuitoare, spre slava Preasfintei Treimi și spre bucuria noastră. Amin!