Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XVII-a de peste an
Anul C (A, B)

Lecturi:
Geneza 18,20-32
Coloseni 2,12-14
Luca 11,1-13

Luca 11,1-13

Isus se afla într-un loc oarecare și se ruga. Când a terminat, unul dintre discipolii săi i-a spus: “Doamne, învață-ne să ne rugăm așa cum Ioan i-a învățat pe discipolii lui”. Atunci le-a zis: “Când vă rugați, spuneți: Tată, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Dă-ne nouă în fiecare zi pâinea cea de toate zilele și iartă-ne păcatele noastre pentru că și noi iertăm oricui ne greșește; și nu ne duce în ispită”. Apoi le-a spus: “Dacă unul dintre voi are un prieten și merge la el la miezul nopții și-i spune: «Prietene, împrumută-mi trei pâini pentru că un prieten al meu a sosit la mine dintr-o călătorie și nu am ce să-i pun înainte», dacă celălalt dinăuntru îi răspunde: «Nu mă deranja; ușa este deja închisă și copiii sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau», vă spun, chiar dacă nu se va scula să-i dea pentru că îi este prieten, pentru insistența lui se va scula și-i va da ceea ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun: Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, primește; cine caută, găsește; iar celui care bate, i se va deschide. Care tată dintre voi, dacă fiul îi cere un pește, îi va da în loc de pește un șarpe, sau dacă îi cere un ou, îi va da un scorpion? Așadar, dacă voi, răi cum sunteți, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri îl va da pe Duhul Sfânt celor care i-l cer?”

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Alessandro Pronzato
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Eduard Patrașcu
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Paul Butnaru
pr. Șerban Tarciziu
pr. Pietro Righetto
pr. Anton Dancă
pr. Claudiu Dumea
pr. Claudiu Dumea
pr. Claudiu Dumea
pr. Alessandro Pronzato

 

* * *

 

Rugați-vă, fraților

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Deseori auzim acest îndemn: Rugați-vă, fraților, dar știm ce este rugăciunea?

Catehismul ne dă o definiție lapidară: înălțarea minții spre Dumnezeu.

Mulți oameni de spiritualitate avansată consideră definiția incompletă, fiindcă prezintă numai o latură a rugăciunii; este drept, pe cea mai bună, rugăciunea contemplativă – înălțarea minții – dar mai sunt o mulțime de alte fapte bune care pot fi considerate rugăciune, cum spune sfântul Paul: Fie că mâncați, fie că beți, ori altceva de faceți, toate să le faceți spre preamărirea lui Dumnezeu (1Cor 10,31). Ca să știm cu adevărat ce este rugăciunea, nu este lucru ușor. Singurul care s-a rugat cu adevărat a fost Fiul Omului și numai el ne poate spune, ne poate învăța ce este rugăciunea. Apostolii vedeau atitudinea lui Isus în rugăciune și au fost foarte impresionați, de aceea i-au zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Rugăciunea însăși este Isus, el fiind singurul mijlocitor la Tatăl, singurul prin care orice rugă își capătă sensul, își atinge ținta. El a spus: Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl (Lc 14,9). Rugăciunea este o naștere a lui Isus în noi și a noastră în Isus prin care ajungem la Tatăl, la cunoașterea iubirii în sine, devenind o ființă nouă (Ef 4,24) în urma unei acțiuni tenace de a ne ruga neîncetat (Lc 21,36).

Abraham era o ființă omenească destul de conștientă de necesitatea rugăciunii și s-a angajat să se roage și pentru cei care nu se roagă, să-i salveze. El intervine pentru Sodoma și Gomora, dar nu reușește, fiindcă lipseau cei zece drepți.

Isus este o ființă umană care se angajează tot pentru salvarea omului. El intervine pentru o sodomă mondială și reușește să salveze lumea, fiindcă cei puțini i se alătură în rugăciune; și vor să devină sarea pământului și lumina lumii (Mt 5,13-14), devin asemenea lui Isus prin Botez, cu dreptul de a i se adresa lui Dumnezeu cu numele de Tată (Rom 8,15).

Pentru a menține și în noi o existență angajată pentru salvarea lumii, Isus ne-a dat nu numai rugăciunea sa, ci și puterea de mijlocire la Tatăl (1Tim 2,5-6).

Sunt multe rugăciuni frumoase în lume, dar nici una nu se poate asemăna cu cea pe care ne-a dat-o Mântuitorul. Evreii au rugăciunea de căpetenie Șema IsraelAscultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. El să fie binecuvântat! Gloria împărăției sale este veșnică. Să iubești pe veșnicul tău Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toate puterile tale! Cuvintele acestea pe care ți le spun astăzi, să le ai întipărite în inima ta și în sufletul tău. Să le sădești în fiii tăi și să vorbești de ele când șezi în casa ta, când mergi pe cale, când te culci și când te scoli. Să le legi ca semn la mână și să le ai ca pe o tăbliță pe fruntea ta. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Vă veți aminti de toate poruncile Domnului pentru a le împlini și nu veți greși împotriva lor nici cu ochii nici cu inima. Această rugăciune trebuia spusă de trei ori pe zi. Arabii au și ei rugăciunea lor preferată. Muezinul cheamă lumea musulmană de cinci ori în 24 de ore la rugăciune cu strigăte puternice, ba chiar amplificate de aparatura modernă cu mult mai mulți decibeli decât cei admiși pentru a nu deranja. Ruga lor este: Singur Dumnezeu este mare. Eu mărturisesc un singur Dumnezeu. Eu mărturisesc că Mahomed este profetul său și trimisul lui Dumnezeu. Veniți la rugăciune! Veniți la biruință! Dumnezeu singur este mare; Dumnezeu este unul singur. Această rugăciune este formată din primele versete ale Coranului și se numește Fatiha. Ea începe așa: În numele lui Dumnezeu infinit de bun, milostiv; slavă lui Dumnezeu, Domnul Universului, infinit de bun, milostiv, stăpânul zilei de judecată. Pe tine singur te adorăm. De la tine singur noi cerem ajutor. Călăuzește-ne pe calea cea dreaptă, pe calea acelora cărora tu le-ai dat binefacerile tale, nu pe calea acelora care au fost obiectul mâniei tale, nici a celor respinși. Amin.

Superioritatea rugăciunii noastre – Tatăl nostru care ești în ceruri - este evidentă. Ea este rugăciunea lui Isus, a Fiului lui Dumnezeu, este adusă din cer. Primii creștini o prețuiau atât de mult încât o păstrau printre lucrurile secrete ale credinței și era protejată de Lex arcana. Catehumenii o aflau și o învățau abia la sfârșitul pregătirii lor pentru sfântul Botez (după cum relatează sfântul Ciril din Ierusalim).

Transfigurarea lui Isus în rugăciune i-a determinat pe ucenici să-i spună: Doamne, învață-ne să ne rugăm, adică Învață-ne să fim ca tine.

Rugăciunea Tatăl nostru constituie legătura de comuniune cu Dumnezeu și cu toți oamenii, este o trăire intensă a legii supreme, a legii celei noi a lui Isus, a iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele, este o deschidere universală și cu cel mai puternic accent pascal, adică săvârșește mereu o trecere de la omul vechi la cel nou. Spunând Tatăl nostru, Isus este cel care se roagă în noi, fiindcă el l-a trimis pe Duhul Sfânt în inimile noastre care strigă cu suspine de negrăită bucurie: Abba-Tată (Gal 4,6). Duhul Sfânt este acela care ne face vrednici de a intona Tatăl nostru, ca pe cel mai frumos imn, prin care ne rugăm cum se cuvine: în spirit și adevăr (In 4,23).

Unii au crezut că această rugăciune are o lipsă, nu acordă Duhului Sfânt nici un rol, de aceea au încercat s-o remedieze prin înlocuirea cuvintelor pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi prin Duhul tău cel Sfânt să vină asupra noastră și să ne curețe de orice vină. Dar s-a observat că așa ceva nu se potrivește. Este drept, Duhul Sfânt nu este menționat în mod expres în cuvintele rugăciunii, dar se află în inima celui care se roagă (cf. Rom 8,26), numai prin el putem spune Tatăl nostru.

Religia creștină și-a căpătat renumele de religia iubirii; aceasta datorită faptului că Isus ne-a învățat că Dumnezeu ne este Tată, adică ființa care iubește ceea ce a creat și este al nostru fiindcă s-a angajat să ne slujească, mai ales prin Fiul său, ca din această slujire plină de caritate noi să înțelegem că suntem frați. Iată cum prin rostirea chiar numai a primelor două cuvinte – Tatăl nostru – în spirit și adevăr, noi putem împlini toată Legea și profeții (Mt 5,17).

Un student african, absolvent al unei universități europene, întrebat pentru ce s-a făcut creștin, a răspuns: Ca viața mea să se înnobileze. Da, nu poate fi noblețe mai mare ca aceea de a-i spune lui Dumnezeu Tată, de a fi fiul lui Dumnezeu, frate cu Isus și cu toți oamenii.

Cerul exprimă transcendența lui Dumnezeu și speranța noastră în tot binele care ne poate face fericiți.

Prin cuvintele Sfințească-se numele tău recunoaștem că Dumnezeu singur este mântuitorul tuturor oamenilor și cerem ca sfințenia, adică mântuirea, să se extindă în întreg Universul, la toată făptura căreia Adam și urmașii lui au fost chemați să-i dea nume (cf. Gen 2,19), ca fiecare să-și îndeplinească menirea în armonie spre gloria Creatorului. Numele lui Dumnezeu cuprinde toată făptura, tot ce există, totul trebuie să arate sfințenia lui.

Prin cuvintele Vie împărăția ta cerem ca între noi oamenii să se creeze un spațiu tot mai larg pentru adevăr, libertate și iubire, în care oamenii să trăiască armonia unei lumi noi, având la bază unirea dintre firea umană și cea divină realizată de Duhul Sfânt în sânul Fecioarei și revelată nouă în Isus Cristos.

Prin cuvintele Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ cerem cea mai profundă identificare a omului cu Isus. El a împlinit voința Tatălui în cer, adică în cele prielnice, fericite, cu aceeași perfecțiune pe pământ, adică în cele neprielnice, nefericite, în pătimirile cele mai crâncene până pe crucea de pe Calvar, fiindcă numai așa putea să intre – trup și suflet - în slava învierii și să stea de-a dreapta Tatălui în împărăția cerului.

Și, ca să nu uităm că munca noastră poate fi zadarnică, să producă spini și pălămidă (cf. Gen 3,18), sau să ne fie izvor de păcate și egoism, Isus ne-a învățat să o punem sub binecuvântarea Tatălui ceresc și să recunoaștem în pâinea cea de toate zilele atenția continuă a aceluia care face să răsară soarele și trimite ploaia peste toți, drepți și nedrepți (Mt 5,45). Pâinea este semnul îndurării Tatălui, ca și noi să fim îndurători: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Cerem să fim ridicați, pentru a ridica și noi pe alții, ca să ne arătăm vrednici de iubirea care ne iartă greșelile și ne dă pâinea vieții.

Prin cuvintele și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de Cel Rău cerem, nu atât ca să fim scutiți de ispitele și de încercările inerente vieții, ci ca să putem trage folos spiritual din ele, mai ales răbdarea care duce la mai multă credință și speranță.

Rugăciunea Tatăl nostru cuprinde toate, ea este minunea pe care Isus ne-a pus-o la îndemână pentru a deveni minunați.

Doamne, îți mulțumim și-ți făgăduim că o vom spune în spirit și adevăr. Amin.

 

* * *

 

Recensământul celor drepți

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Copyright: Predici.cnet.ro

Pentru a echilibra balanța

Câți sunt drepții care salvează cetatea “condamnată” din cauza infamiei sale? Care este greutatea necesară pentru a înclina balanța lui Dumnezeu de partea milostivirii și nu a pedepsei? Avram, în curajoasa sa “negustorie” cu Dumnezeu, în rugăciunea sa făcută cu o umilință arzătoare, sau din umilință îndrăzneață (“vezi cum îndrăznesc să vorbesc Domnului Meu, eu care sunt praf și cenușă…”), reușește să obțină o reducere diferită a balanței, care sfârșește să devină de-a dreptul trucată, în avantajul oamenilor.

Prețul de plătit coboară în mod considerabil, într-un chip cu totul disproporționat în beneficiul pe care el dorește să-l dobândească. Când este la mijloc omul, Dumnezeu acceptă generos să “piardă”, să ne ierte. Afacerile profitabile le combină mereu omul (și credința sa). Dumnezeu are un punct slab. Are o latură descoperită. O parte vulnerabilă. Milostivirea, mai precis.

Și omul are la dispoziție o armă infailibilă: credința. (Și discursul lui Isus asupra rugăciunii insistente nu este altceva decât o descoperire a acestui plan secret: slăbiciunea Tatălui pe de o parte, și forța irezistibilă a credinței omului pe de altă parte: “Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide…”). Avram, care are o credință într-o măsură net superioară față de a noastră, obține “reduceri” progresive, până să ajungă la cifra minimă de zece drepți. Zece drepți pot să ajungă pentru a egala conturile, chiar dacă greutatea răului acumulat de mii și mii de indivizi, specializați în nelegiuiri, apare zdrobitor. Zece drepți sunt suficienți pentru a înclina balanța de partea bunăvoinței. Zece drepți au capacitatea de a răsturna soarta Sodomei și Gomorei, de a repara faima rea și a merita un nume bun acestor două cetăți blestemate.

Avram reduce treptat, treptat, oferta. Și Dumnezeu este de acord cu aceste reduceri treptate, pentru că vede că, în compensație, crește credința celui care îi stă în față. (Cu adevărat paradoxal, și nu știu cât de apreciată de cineva, această stranie contabilitate, conform căreia micșorarea ofertelor este semn de mărire a credinței…).

Când Dumnezeu vrea să știe

Începutul poate părea descurajator. “Strigătul Sodomei și Gomorei este prea mare și păcatul lor este foarte grav. Vreau să cobor să văd dacă într-adevăr au făcut tot răul al cărui strigăt a ajuns până la mine: vreau să o știu!” De-a dreptul neliniștit acest Dumnezeu care “vrea să știe”, care intenționează să conducă el însuși ancheta pentru a stabili responsabilitatea. Și în acest punct Avram îndrăznește să prezinte lui Dumnezeu “cealaltă față a cetății”.

Au fost mai întâi informatori care au acuzat, denunțat, documentat felurite nelegiuiri, au exprimat dispreț, au cerut pedeapsă dreaptă, au protestat că nu se mai poate… Sau au redactat un raport îndărătnic asupra păcatelor. Avram propune un raport de semn opus. Pe partea binelui, a speranței, a luminii. În loc să aștearnă un raport detailat, lasă să se întrevadă că există și o altă realitate. Pozitivă, chiar dacă modestă. Cineva, poate, este atestat pe partea binelui. Ține în mână un steag curat. Nu s-a lăsat amestecat și antrenat în prăbușire. Merge cu curaj pe cărările dreptății, onestității, coerenței. Are curajul de a face diferit.

Nu sunt mulți. Poate cinzeci, douăzeci. Poate numai zece. Dar este important să se știe că există acești “rezistenți” împotriva tiraniei răului. Este această opoziție tenace față de dictatura infamiei. Este această față necunoscută a realității. Cetatea este în afară de pericol fiindcă circulă cineva (nu are importanță numărul) care stă în afara hegemoniei “tuturor”, nu a acceptat șantajul mulțimii, nu a cedat la evidența lucrurilor care “merg rău”, nu s-a resemnat la sentința conform căreia “nu este nimic de făcut”. Cetatea este salvată, mai ales, pentru că este un om de credință ca Avram, care nu o face pe acuzatorul implacabil, dar desfășoară rolul de mijlocitor, nu vorbește împotriva ci vorbește în favoare, nu denunță faptele rele ci anunță posibilitatea a ceva bun, chiar dacă este ascuns.

“Cel drept” nu știe că este drept

Dar ce să facă pentru a observa prezența acestor zece drepți? Și cine trebuie să facă recensământul? Avram, în acest punct, se trage modest de o parte. El nu se simte vrednic de a decide cine este drept și cine nu. Rolul său a fost acela de a lăsa să se bănuiască existența binelui și a cuiva care să-l facă cu curaj. Nimeni dintre noi nu are dreptul să distribuie certificate de autenticitate creștină, de garanție a credinței altuia (există vinuri și diferite produse DOC. Dar pare improbabil că pot să existe etichete COC - creștini cu originea controlată -, chiar dacă cineva poate fi mereu tentat să lipească sau să întocmească liste în acest sens).

Pentru noi este suficient să fim convinși că în lume există acești drepți, care restabilesc echilibrul, neutralizând puterea (și strigătul) răului, țin în picioare baraca. Chiar dacă i-am găsi, pe acești drepți, am reuși să-i identificăm, și i-am întreba, ei ar evita să se declare drepți. Nu au avut niciodată pretenția de a se considera “drepți” (și sunt tocmai pentru că nu știu că sunt drepți).

O rugăciune capcană

Pagina evangheliei ne prezintă, în perspectiva lui Luca, împrejurările în care Învățătorul a învățat pe ucenici rugăciunea “Tatăl nostru”. Cineva a definit-o ca “o rugăciune capcană”. Pentru că nu tolerează spectatori neutri. Adică, rugăciune și asumare de responsabilitate în același timp. Cerere și ofertă de colaborare. Aceasta este capcana pregătită de Cristos: o rugăciune scurtă, simplă, puține fraze incisive, dar care te deschide în fața unui program de viață a cărei vastitate este atât de mare încât îți dă fiori.

Te înșeli că dai ordine lui Dumnezeu (“vie Împărăția ta”, “dă-ne”, “iartă”, “eliberează-ne”…). Dar observi, îndată, că El are să-ți încredințeze obligații precise. Nu este nimic din ceea ce cerem care să ne scutească de a acționa, să ne lase liniștiți, scufundați în fotoliu sau înțepeniți pe genuflexor, convinși că am aranjat totul, pentru că am vorbit cu El despre datorii. “Tatăl nostru” ne vindecă: de orbire, de surzenie, de paralizie. Rugăciunea ne deschide ochii, pentru că ne face să descoperim ceea ce trebuie să facem: exact tot ceea ce spunem. Ne deschide urechile, pentru că ne face să ascultăm ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi: exact ceea ce cerem de la El. Ne pune pe picioare, pentru că ne eliberează de inerție, de lene, de “demisii”. Prin care ne regăsim “trimiși” să realizăm, sau să colaborăm pentru a realiza acel program amețitor: de a face cunoscut numele Tatălui, de a împlini voința sa, de a asigura pâinea pe masa oamenilor, de a dărui iertarea, de a construi pacea.

De recitat în picioare

S-a observat, pe drept, că “Tatăl nostru” este o rugăciune de recitat în picioare. Gata de a pleca, după ce am primit ordinele, după ce am înțeles. Altceva decât o rugăciune ca abdicare, fugă, alibi. În rugăciune Dumnezeu ne înrolează pentru operațiuni importante. Este capcana divină: Dumnezeu cere de la noi ceea ce noi cerem de la El. Sau mai bine: ne cere să participăm la acțiune.

Te apropii, devii familiar cu El. Și El te înșfacă neînduplecat, și nu va slăbi prinsoarea până când nu ai dus până la capăt datoria încredințată. Dacă riști să pronunți acele cuvinte, se declanșează capcana. Cuvintele rugăciunii te capturează fără milă. Cazi înăuntru. Și nu poți ieși decât dacă te decizi să faci câțiva pași. În ce direcție? Nu ai bănuit-o încă? Evident în însăși acelea pe care le-ai indicat tu în rugăciune: Împărăția, pâinea, iertarea, victoria asupra răului.

Metoda cea mai bună: persoana care se roagă

Dați-mi un individ care se roagă, și nu voi mai avea nevoie de explicații despre rugăciune. Isus, cu modul său de a se ruga, trezește în ucenici nostalgia rugăciunii, exigența unui mod diferit de a se ruga. Mulți educatori se arată preocupați de “cum” să învețe să se roage diferitele categorii de persoane. Este un singur “cum”, o unică metodă de neînlocuit. Trebuie să fie o făptură de rugăciune. Un preot care se roagă, părinți care se roagă, devin capabili de a face să izvorască dorința, să comunice gustul, să descopere frumusețea, să observe necesitatea, să comunice fascinația rugăciunii. Adică textul fundamental rămâne persoana care se roagă.

 

* * *

 

Rugându-ne după cum ne-a învățat Isus

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Un om de afaceri avea nevoie de milioane de dolari pentru a putea încheia o importantă afacere, și drept urmare a venit la biserică să se roage. Lângă el era un bărbat care se ruga pentru o sută de dolari, pentru o datorie urgentă. Omul de afaceri și-a scos portmoneul și i-a dat 100$. Bărbatul s-a ridicat bucuros și a plecat din biserică. Afaceristul a închis ochii și a început să se roage: “Și acum Doamne, că nu mai ai pe altcineva de ascultat decât pe mine, ascultă-mi rugăciunea.”

Robert A. Cook, președinte unui Colegiu din New York, a ținut odată o conferință la Institutul Biblic Moody. Cook a spus atunci că cu o zi înainte fusese la o întâlnire în Washington și vorbise cu vice-președintele George Bush. După două ore a avut ocazia să se întâlnească pentru scurt timp chiar cu președintele Ronald Reagan. Zâmbind, a spus audienței: “Dar asta nu-i nimic! Astăzi am vorbit cu Dumnezeu!”

Aceste două exemple de bărbați în rugăciune, un afacerist și un președinte de colegiu, ne pot învăța multe despre rugăciunea creștină. La modul pozitiv, ne arată că și oamenii aflați sus pe scara socială își găsesc timp de rugăciune. Dar în mod subtil ne subliniază problema asupra căreia se oprește Evanghelia de astăzi: care este starea corespunzătoare pe care trebuie să o adopte creștinul în rugăciune? În ambele cazuri îl vedem pe Dumnezeu prezentat ca marele șef. Așa ar trebui să ne rugăm? Cererea discipolilor adresată lui Isus, “Doamne, învață-ne să ne rugăm” (Luca 11,1) poate fi înțeleasă ca o cerere pentru a afla dispoziția în care trebuie să ne aflăm pentru a ne ruga. Răspunsul pe care Isus îl dă poate fi rezumat astfel: corecta dispoziție în rugăciunea creștină trebuie să fie cea a copilului înaintea tatălui său.

Lectura din Luca constă în cererea discipolilor (versetul 1) și lungul răspuns al lui Isus (versetele 2-13). Răspunsul lui Isus începe cu cuvintele: “Când vă rugați, spuneți: Tată” și se încheie cu cuvintele “Așadar, dacă voi, răi cum sunteți, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri”. Vedem imediat că rugăciunea, după cum ne spune Isus, este o problemă copil-tată. Cu alte cuvinte este o problemă de familie, ce are la temelie o relație de iubire. Isus se folosește de imaginea tatălui aici pentru a corecta imaginea unui Dumnezeu care domină ca un șef sau ca un rege de care trebuie să ne temem în loc să îl iubim. Că se vorbește despre Dumnezeu ca un tată sau ca o mamă are aceeași valorare: ambele imagini ne vorbesc despre o relație bazată pe iubire și nu pe putere sau autoritate.

A ne ruga ca creștini înseamnă a ne pune în situația de fii ai lui Dumnezeu Tatăl, a-i vorbi ca și niște copii ai Lui. Când copiii le vorbesc părinților nu există vorbire bună și vorbire greșită: ei le vorbesc doar. Se concentrează pe ceva, pun în cuvinte și în limbajul gesturilor ceea ce simt în inimă. Nu aceasta este atitudinea celor care i se adresează lui Dumnezeu ca judecătorului suprem sau polițistului, în fața cărora trebuie să cauți cuvintele potrivite. În fața lui Dumnezeu nu există cuvinte potrivite, pentru că El ne privește ca pe niște copiii ai Săi.

Copiii au încredere în părinții lor că vor face ceea ce este cel mai bine pentru copiii lor. “Care tată dintre voi, dacă fiul îi cere un pește, îi va da în loc de pește un șarpe, sau dacă îi cere un ou, îi va da un scorpion?” (versetele 11-12). Copiii lui Dumnezeu trebuie să vină la El cu un același spirit de încredere și speranță, știind că Dumnezeu va face mereu ceea ce este cel mai bine pentru ei. Copiii nu știu să accepte “nu” ca răspuns. Spuneți-le “nu” și mâine vor reveni cu aceeași cerere. Isus ne învață că, dat fiind că suntem copiii lui Dumnezeu, trebuie să avem același spirit de perseverență în rugăciune.

Vorbind despre rugăciune ca despre o problemă tată-copil ne amintim și că rugăciunea este o activitate care decurge dintr-o relație. Noi nu învățăm să ne rugăm mai bine, ci devenim cu atât mai mult oameni de rugăciune cu cât relația noastră cu Dumnezeu devine la fel de intimă ca cea dintre un tată și copilul lui. Dacă doriți să vă îmbunătățiți viața de rugăciune concentrați-vă pe îmbunătățirea relației voastre cu Dumnezeu, Tatăl nostru.

 

* * *

 

Duminica a XVII-a de peste An (C)

Autor: pr. Eduard Patrașcu
Copyright: ParohiaFaraoani.ro

- comentariu exegetico-spiritual –

Lectura I (Gen 18,20-21.23-32)

Suntem încă în cadrul vizitei pe care “Cei Trei” i-o fac lui Avram: versetul 22 confirmă acest lucru atunci când menționează că este vorba încă de “acei oameni” și de unicum “Domn”. Acestui “Domn” Avram se adresează demonstrând că este nu doar “părintele nostru întru credință” și exemplu de ospitalitate, dar și un mare mijlocitor.

Avram mijlocește la Domnul pentru Sodoma: recurge la acel atribut al lui Dumnezeu – “dreptatea” – care poate fi ca sabie cu două tăișuri: împotriva păcătoșilor sau în favoarea celor nevinovați. Avram invocă dreptatea pentru cei nevinovați pentru a obține iertarea și pentru ceilalți: rezultatul este salvarea întregului oraș. Opțiunea lui Avram se bazează pe prietenia cu Dumnezeu, care-l numește “prietenul meu” (Is 41,8; Iac 2,23), în timp ce Avram îl poate chema de mai multe ori “Domnul meu” (v. 27.30.31.32) și i se poate adresa “jucându-se” până de 7 ori cu un curaj plin de încredere: “Vezi cum îndrăznesc …” (v. 27.31). Dumnezeu îi face cunoscute planurile sale: “Trebuie oare să țin ascunse lui Avram ceea ce am de gând să fac?” (Gen 18,17) iar Avram știe că Dumnezeu, chiar dacă este “judecătorul lumii întregi”, milostivirea sa este mai puternică decât dreptatea; fapt pentru care tocmai insistând asupra dreptății, invocă îndurare. Astfel Avram se dovedește a fi prietenul nu doar al lui Dumnezeu, ci și al oamenilor pentru care mijlocește.

Lectura a II-a (Col 2,12-14)

Botezul este punctul de plecare al vieții creștine, este momentul în care nou suntem “implantați” – “cu”, “împreună”, repetat de textul de azi – în misterul pascal al lui Cristos: moartea și învierea sa. Moartea lui Isus pe cruce și înmormântarea sa au distrus moartea noastră spirituală “iertându-ne toate păcatele” (v. 13), distrugând “registrul datoriilor noastre” și al întregii omeniri. Cristos a îndepărtat acet lucru cu un preț mare, acela al sângelui său vărsat pe cruce (v. 14). Prin învierea Fiului, Tatăl ne-a dat viață “și nouă” (v. 13). Dar viața și eliberarea de datoriile noastre ne-au fost date cu o condiție: să exprimăm adeziunea noastră “prin credința în puterea lui Dumnezeu” (v. 12).

Evanghelia (Lc 11,1-13)

Isus îi învață pe ucenici să se roage prin exemplu (“Se afla într-un loc separat să se roage … v.1) și prin cuvânt (“Când vă rugați, spuneți…: v. 2). Ne introduce în secretul relației sale filiale cu Tatăl, revelându-ne Cuvintele adecvate cu care să putem dialoga cu El.

Înainte de toate, și noi îl putem numi “Tată”: deci suntem în mod real fiii săi și putem să “ne apropiem la tronul harului cu deplină încredere” (Evr 4,16), deci cu încredere mai mare decât o facem cu tatăl care ne-a dat viața naturală (“cu cât mai mult Tatăl vostru care este în cer …: v. 13). A “sfinți numele” Tatălui înseamnă ca Dumnezeu să fie cunoscut și recunoscut conform cu ceea ce El a revelat despre Sine. A cere “vie împărăția” Tatălui înseamnă a cere ca omenirea să fie guvernată de Harul său si de Cuvântul său care garantează adevărul, dreptatea, iubirea și pacea. “Pâinea” se referă la tot ceea ce omul are nevoie pentru viața trupului și a sufletului. “Iertarea”: o invocăm de la Dumnezeu și ne angajăm să o dăm și altora. “Ajutorul în ispită”: face parte din viața spirituală; ha experimentat-o și Isus însuși (Lc 4), fapt pentru care poate să ne vină în ajutor (Evr 2,18; 4,15; 12,4-7).

Cele două scurte parabole au un mesaj comun care se află în centru (v. 9): Isus dă siguranța că orice rugăciune va fi ascultată cu condiția ca de partea noastră să existe deplină încredere, ca atunci când ne adresăm unui tată (v. 11-13) și să nu lipsească – în caz că e nevoie – insistența (v. 8). “Nu mă deranja”, răspunde prietenul (v. 7), dar apoi cedează la insistență; “ca să nu mai vină să mă deranjeze” (18,5), răbufnește judecătorul care decide să facă dreptate văduvei. Dar Tatăl ceresc, care știe de ce avem nevoie, nu dă doar “lucruri bune”, ci și darul prin excelență, pe Duhul Sfânt: și e îl dă “imediat”, numai să i se ceară cu credință (11,3; 18,8).

 

* * *

 

O cateheză despre “Tatăl nostru”

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Copyright: Predici.cnet.ro

Liturghia a așteptat această fericită duminică de peste an, spre a ne arăta una dintre cele mai prețioase perle ale Evangheliei: “Tatăl nostru”. La început, rugăciunea “Tatăl nostru” făcea parte din lucrurile secrete ale credinței creștine, protejate de Legea Misterului, și era încredințată catecumenilor numai la sfârșitul pregătirii lor, în ajunul Botezului, împreună cu explicarea Euharistiei. Cine primea acest secret îi păzea cuvintele ca pe ceva sacru, și aștepta cu nerăbdare momentul în care, ieșind din apele botezului, înconjurat de frați și încredințat mamei (Biserica), ridica brațele la cer și spunea pentru prima dată “Tatăl nostru” recunoscut fiind de toți frații ca pe un nou fiu al lui Dumnezeu (Tertulian).

Trebuiesc amintite toate acestea, pentru că noi am banalizat Rugăciunea Domnească “Tatăl nostru”, spunând-o deseori în serie, fără a reflecta la cuvintele pe care le rostim, ca și cum am spune o iaculatorie oarecare, din trebuință sau de teamă; am pierdut sensul misterului înfricoșător care se ascunde în acele cuvinte, ieșite din gura lui Dumnezeu și adresate urechilor lui Dumnezeu. “Tatăl nostru” trebuie răscumpărat din obișnuința care-l copleșește, asemenea unui strat izolant, care-l oprește de a străluci înlăuntrul nostru, care ne împiedică să tresărim chiar de la pronunțarea sau de la ascultarea primelor cuvinte.

Rugăciunea “Tatăl nostru” nu ne mai produce nici o impresie; totuși, ar trebui să ne zguduie. Noi trebuie să primim “Tatăl nostru” de pe buzele lui Isus, așa cum l-au primit apostolii în ziua aceea, când l-au văzut pe Isus rugându-se și i-au spus: “Doamne, învață-ne să ne rugăm… Iar El le-a spus: Când vă rugați spuneți așa…” Luca ne-a descoperit adevărata Geneză a acestei rugăciuni, “Tatăl nostru”, care izvorăște din rugăciunea lui Isus. Ucenicii, văzându-L pe Isus cum se roagă, se convinseră că ei nu se rugaseră niciodată în viața lor așa cum trebuie, și având și o mare dorință de a învăța cum să se roage, Isus le-a satisfăcut-o, dăruindu-le însăși rugăciunea Sa.

De aceea “Tatăl nostru” trebuie citită și recitată în acest fel: ca rugăciunea Învățătorului, a Capului, care se răspândește în toate mădularele și devine rugăciunea întregului trup, care este Biserica. “Tatăl nostru” este valul rugăciunii lui Isus, care se propagă de veacuri, și care se mărește din ce în ce mai mult, adunând glas cu glas toată cererea, strigarea și suspinarea pe care oamenii o îndreaptă spre cer.

Există o mare asemănare între “Tatăl nostru” și Euharistie. În Euharistie se perpetuează Isus, care slujește și se jertfește Tatălui, pentru oameni: “Eu mă aflu în mijlocul vostru ca unul care slujește”. În rugăciunea “Tatăl nostru” se continuă prezența lui Isus care se roagă: “Eu sunt în mijlocul vostru ca cel care se roagă”. “Veșnic trăiesc prin bunăvoința voastră”. În Euharistie este o comuniune în Trupul lui Cristos; în “Tatăl nostru”, o comuniune în rugăciunea lui Cristos. Tocmai aceasta este adevărata comuniune spirituală pe care o putem actualiza singuri în orice clipă, chiar și atunci când suntem lipsiți de comuniunea sacramentală.

“Tatăl nostru” este Evanghelia prescurtată, Evanghelie prin rugăciune, care se desprinde de pe buzele Aceluia care este Evanghelia întrupată. Cu aceste gânduri trebuie să rostim noi “Tatăl nostru”. “Tată” (Luca omite “nostru”, care este o adăugire lămuritoare a lui Matei) este “Abba”, exclamația cu care obișnuia Isus să înceapă orice rugăciune: “Îți mulțumesc Tată… Da, Tată… Tată Sfânt, în mâinile Tale…” Acesta este glasul lui Isus însuși, o relicvie plină de viață, de aceea creștinii nici nu îndrăzneau a-l traduce în grecește, ci îl lăsau așa cum suna în limba aramaică.

În rugăciunea “Tatăl nostru” este inclusă imaginea tatălui bun, care avea doi fii, a Tatălui care îmbracă toate câmpiile cu flori multicolore, a Tatălui care atât de mult a iubit lumea! Aici este inclusă toată cunoștința pe care Isus o avea, că El este Unicul Fiu al unui asemenea Părinte. Acum, această imagine și această cunoaștere ne sunt date nouă de către Fiul mai mare fiilor mai mici, de către Singurul Fiu unor fii adoptivi. Cuvântul, care slujește la a exprima sentimentul filial al lui Isus, de data aceasta slujește pentru exprimarea sentimentului filial al ucenicilor.

Dar cu toate acestea, nimic sentimental în acea imagine paternă a lui Dumnezeu; El este în ceruri: este Cel Preaînalt, este cel Preasfânt! Care este atunci noutatea adusă de Isus? Că acum, Acel Dumnezeu, rămânând ceea ce este, adică Preaînalt, Preasfânt și înfricoșător, ne este dat nouă ca Tată! Toată puterea Sa se pleacă, se pune la dispoziția noastră, devenind adevăratul cuvânt profetic, care spune: “I-am tras cu legături omenești, cu funii de dragoste; am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul de lângă gură” (Osea 11,4).

“Tatăl nostru” se află în acest sâmbure, în acest cuvânt, așa cum se află un pom roditor în micuța sa sămânță. Se înțelege cum un sfânt, după ce a meditat ceasuri întregi “Tatăl nostru”, întrebat fiind la care punct se află, El a răspuns că s-a oprit la primul cuvânt. Întreaga rugăciune creștină, de la acel strigăt ieșit din inima lui Isus își trage lumina, pentru că este glasul Fiului, care știe cu cine vorbește. Este acea mișcare, mai mult decât glasul, pentru că cel ce îl pronunță este ca și cum s-ar arunca în brațele lui Dumnezeu, așa cum a făcut Sfântul Francisc de Assisi, când, părăsind lumea, a exclamat: “De azi înainte vreau să spun numai atât: Tatăl nostru, care ești în cer!”

Să mergem deci mai departe: al doilea cuvânt din “Tatăl nostru” spune: “Sfințească-se Numele Tău”. Și aceste cuvinte formează substanța rugăciunii lui Isus, care spune: “Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor”. Însă ce spunem noi prin aceste cuvinte? Nu este oare Dumnezeu destul de sfânt? Are El vreo trebuință a mai fi sfințit de noi? … Nu este El oare Izvorul a toată sfințenia, Cel de Trei ori Sfânt, Sfântul Sfinților? … Ceea ce noi cerem este ca sfințenia lui Dumnezeu, care află un obstacol, spre a se manifesta, în păcatul omului, și mai ales al oamenilor care se numesc poporul Său, să depășească acest obstacol, să-l destrame așa cum soarele risipește negura, și să se arate în toată splendoarea Sa. Cerem ca Numele Său să nu mai fie blestemat din cauza noastră. “Cerem ca noi, care am fost făcuți sfinți prin botez, să fim statornici în ceea ce am început a fi” (Sf. Ciprian).

Este ca și cum am cere ca Biserica să fie într-adevăr ceea ce trebuie să fie, adică Sfânta Biserică, Biserica sfinților, acea Biserică ce proclamă sfințenia lui Dumnezeu, dragostea iertătoare. Deci noi nu cerem ca Dumnezeu să fie sfințit de noi, ci să fie sfințit în noi. “Căci după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră”. În prima invocație din “Tatăl nostru” cerem, așa cum am văzut, un lucru foarte mare, cerem să devenim sfinți!

“Vie împărăția Ta”, iar Matei adaugă “Fie voia Ta”. Două lucruri care se completează reciproc. S-ar putea spune: “Vie împărăția Ta”, adică “Facă-se voia Ta!”, pentru că în realitate, ce este împărăția lui Dumnezeu, dacă nu salvatoarea Lui voință universală, manifestată nouă în Isus Cristos? O împărăție nu este altceva decât ceea ce este frumos, sfânt și extraordinar, adică tot ceea ce a inventat Dumnezeu pentru om; este focul dragostei, despre care spune Isus că a venit să-l aducă pe pământ; este secretul lui Isus, dorința lui Isus și opera încredințată lui de Tatăl.

A împărtăși această dorință și această rugăciune cu Isus înseamnă a-I fi “frate, soră și mamă”; înseamnă a descoperi o nouă dimensiune a rugăciunii “Tatăl nostru” și a putea spune cu toată bucuria: Vie împărăția noastră! Facă-se voia noastră! Cât de greșit este atunci a spune “Facă-se voia Ta” gândindu-ne că noi suntem cei care facem o concesie și un dar al lui Dumnezeu, și nu înțelegem adevăratul înțeles al invocației: Să se împlinească în noi Voința Dragostei Tale! Precum în cer, așa și pe pământ! Cu alte cuvinte, precum în Isus, tot așa și în noi! Cu acest plan nețărmurit, pe care din veșnicie îl ai la inimă, să se realizeze, să depășească obstacolele fricii și durității noastre, și să fie instaurată între noi pacea împărăției Tale. Există un mare adevăr în aceste cuvinte ale lui Dante: “În voința Lui se află pacea noastră” (Paradisul, III, 85).

“Vie împărăția Ta!” În vreme ce spunem aceste cuvinte, s-ar putea să fim copleșiți de vreo îndoială, de vreo tristețe: Cât de departe este împărăția Ta de noi! O, Doamne! Când va ajunge și la noi! ? Cât de departe este chiar și voința Ta de a se sălășlui printre noi! Însă Isus a răspuns la această întrebare celor care-L întrebau: “Când va veni împărăția lui Dumnezeu?” El le-a răspuns: “Împărăția lui Dumnezeu nu vine așa, ca să izbească privirile. Nu se va zice: Uite-o aici! sau Uite-o acolo! Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul nostru”.

Oamenii se așteptă totdeauna la o altfel de împărăție decât cea voită de Dumnezeu, de aceea nici nu o văd, chiar dacă o au în fața ochilor. Împărăția se află lângă dânșii. Era Acela cu care ei vorbeau, pentru că după Paști, împărăția nu este altceva decât Cristos răstignit și înviat, prezent în mijlocul lor până la sfârșitul lumii. Același lucru se întâmplă și astăzi: împărăția se află în mijlocul nostru, se dezvoltă pentru că se dezvoltă și cei ce cred în Cristos, cei care împlinesc în trupul lor ceea ce lipsește Patimii Sale (și Învierii Sale), chiar dacă nu-și dau seama de toate acestea.

Desigur, o asemenea împărăție nu este încă împlinită, ci numai în curs de acțiune, așa cum este aluatul pentru întreaga frământătură, mai înainte de a fermenta în întregime. Aceasta este condiția sa aici jos: ziua împlinirii este sfârșitul, când El va încredința împărăția lui Dumnezeu Tatăl. Prin urmare, “Vie împărăția Ta” înseamnă pentru noi un lucru foarte precis: să vină Isus Cristos, mort și înviat! Să fie proclamată Stăpânirea Sa asupra tuturor lucrurilor! Să fie cunoscut și primit Cuvântul dătător de viață al Evangheliei sale, și mai cu seamă să fie răspândită dragostea frățească. Toate acestea să vină mai întâi în inima noastră; în trupul nostru să nu mai domnească păcatul, ci numai Cristos pentru că aceasta este în fond împărăția lui Dumnezeu: “Cristos în noi, nădejdea slavei” (Coloseni 1, 27).

“Tatăl nostru” este oglinda Evangheliei, chiar și în împărțirea sa complexă, în structura sa, mai mult decât în unele cereri: “Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui; și toate celelalte vi se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33). După ce ne-a convins să ne rugăm pentru împărăție, acum Isus ne permite să ne rugăm și pentru tot restul, pentru acel rest, care este mai întâi de toate pâinea cea de toate zilele (și după alte interpretări, pâinea necesară pentru ziua respectivă, pentru mâine). Isus a înmulțit chiar și pâinea materială, în așa fel încât cu toții au mâncat și s-au săturat.

Dar ce-o fi însemnând “Pâinea cea de toate zilele”? Pentru contemporanii lui Isus, ca de altfel și pentru cei de astăzi, pâinea este hrana pentru susținerea vieții. Și după cum în Biblie omul este considerat un tot întreg, compus din trup și suflet, tot așa și aici, prin cuvântul “pâine” se înțelege tot ceea ce omul are nevoie pentru menținerea vieții. “Nu numai cu pâine trăiește omul, ci și cu tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu”.

Prin urmare, nu avem de ales între interpretarea antică a Sfinților Părinți (Pâinea sufletului, Euharistia, Cuvântul lui Dumnezeu), și interpretarea modernă (pâinea trupului), deoarece Cuvântul lui Dumnezeu le cuprinde pe amândouă în una și aceeași structură, ce poate fi completată cu mai multe realități pertinente. Prin urmare, prin această invocație, în mod legitim, noi putem cere toate acele lucruri ce ne lipsesc: hrană, îmbrăcăminte, casă, sănătate, un loc de muncă (și mai ales un loc de muncă spre câștigarea pâinii în mod demn și onest). Din moment ce se spune: “Dă-ne!” și nu “Dă-mi!”, noi îl putem ruga pe Dumnezeu ca să ne învețe a împărți mai bine pâinea noastră cea de toate zilele: înainte și după masă, acel cuvânt de cerere poate deveni mulțumire: “Mulțumim pentru pâinea pe care ne-ai dat-o!”

Putem cere chiar și pâinea coborâtă din cer, Pâinea Vieții, acea pâine care este Isus: Euharistia, cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt: “Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă îi cere pește, să-i dea un șarpe în loc de pește?”, spune Evanghelia de astăzi. Așadar, prin “Pâinea cea de toate zilele” se înțelege și Duhul Sfânt.

Penultima cerere din “Tatăl nostru”, în Evanghelia lui Luca, sună astfel: “Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator”. Este unica cerere prin care, nu numai că cerem ceva, dar și făgăduim ceva: să îi iertăm pe frații noștri. Este unica cerere, cu toate că Isus se preocupă să comenteze această rugăciune: “Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre” Este clar că aici e vorba despre o condiție precisă: “Tatăl nostru” nu poate fi recitat cu inima plină de resentimente, cu iertări neacordate; în asemenea cazuri, aceste cereri trebuiesc inversate: “Ajută-ne să iertăm datornicilor noștri, așa cum Tu ai iertat păcatele noastre”.

În lectura a doua, Sfântul Paul explică cât a fost de totală și generoasă această iertare a lui Dumnezeu: El ne-a redat viața, iertându-ne toate păcatele, anulând zapisul datoriei și pironindu-l pe cruce. Dorința de ierta înseamnă deja iertare, și este suficientă spre a putea spune “Tatăl nostru”, în așteptarea de a deveni și noi iertători, așa cum iertător este Tatăl nostru.

“Și nu ne duce pe noi în ispită”. Matei explică despre ce anume ispită este vorba, adăugând: “Ci ne mântuiește de cel rău”. Este tocmai acel tip de ispită pe care a îndurat-o Isus în pustiu, ispita obiectivă, care nu pleacă de la noi (Dumnezeu nu ispitește pe nimeni la rău), ci care vine de la dușman sau de la anumite lucruri (nu ispita subiectivă, care provine din înclinațiile noastre rele), adică acea ispită care aruncă îndoiala asupra paternității și bunătății lui Dumnezeu, și care ne face să ne îndepărtăm de El, și – poate că se face o aluzie la marea ispită escatologică – care este întotdeauna nedespărțită de marile veniri ale împărăției lui Dumnezeu în istorie, și despre care Isus spune: “Rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită!”

Dumnezeu nu ne ispitește nici cu această ispită, pentru că, așa cum am văzut la început, El rămâne “Tată!”, însă tocmai din această cauză a paternității poate fi constrâns a ne pune la încercare, spre a vedea ce anume se află în inima noastră, și pentru a ne da posibilitatea dezvoltării, înlăturând tot ceea ce este superfluu în noi și în întreaga Biserică. În cazul acesta cerem ca, împreună cu ispita, să ne dea, așa cum a făgăduit, și tăria: “Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda”.

Am spus că “Tatăl nostru” este Cristos care se roagă împreună cu noi și în noi, care ne rugăm împreună cu Cristos. O fi adevărat acest lucru chiar și în partea a doua, unde cerem lucruri atât de omenești, cum ar fi iertarea păcatelor? Chiar și în partea a doua, Cristos este cel care se roagă; nu suntem singuri. Este scris că: “Unica Persoană a lui Isus Cristos este Acela care se roagă pentru noi, care se roagă în noi și care se roagă cu noi. El se roagă pentru noi ca Preot al nostru, care se roagă pentru noi ca Mai Marele nostru, care este rugat de noi ca Dumnezeul nostru” (Sf. Augustin: Enarr. In Ps. 85,1).

În partea a doua a rugăciunii “Tatăl nostru”, Isus se roagă în noi, așa cum se roagă capul pentru mădularele sale bolnave și bicisnice. Noi intrăm pe ascuns cu Cristos în Dumnezeu. Iată diferența dintre Vechiul Testament și Biserică. În Vechiul Testament, Avraam trebuia să afle cel puțin zece oameni drepți pentru ca Dumnezeu să poată ierta întreaga cetate. Lipsea Acel Singur Drept, care El singur făcea mai mult decât cei zece, lipsea Isus! Spunând că “Tatăl nostru” este Isus, care se roagă în noi, e totuna cu a spune că Duhul lui Isus este Cel ce se roagă în noi. “Dumnezeu a trimis în inimile noastre Duhul Fiului Său care strigă: Abba, Părinte!”

Duhul Sfânt este Cel ce ne face vrednici de a intona “Tatăl nostru”. Am încercat totdeauna neplăcerea pentru faptul că în “Tatăl nostru”nu este amintit și Duhul Sfânt; mi se pare o gravă omisiune. În Antichitate a existat chiar și tentativa de a remedia această lacună cu o variantă, care, înlocuind “Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi”, suna astfel: “Duhul Tău cel Sfânt să vină asupra noastră și să ne curățească”. S-a observat însă că așa ceva nu se potrivește: Duhul Sfânt nu se află în rugăciune, ci în sufletul rugătorului: nu se află în lucrurile cerute pentru că este Acela care cere: “Noi nici nu știm ceea ce ar fi mai bun pentru noi, spre a cere Domnului, ci Duhul Sfânt este Cel ce mijlocește pentru noi”. “Fără Duhul Sfânt, în zadar strigă Abba cel ce strigă” (Sf. Augustin).

“Când vă rugați, așa să spuneți”. Sfârșind de explicat cuvintele lui Isus folosite în rugăciunea “Tatăl nostru”, acum trebuie să știm și să ne dăm bine seama ce înseamnă această poruncă a lui Isus: ar trebui oare să ne rugăm numai în felul acesta, și numai cu aceste cuvinte? Nu. Isus vrea să spună: rugați-vă cu această atitudine de fii, în această ordine cu privire la aceste lucruri fundamentale. În ziua aceea Isus nu i-a învățat pe ucenici o rugăciune, ci un fel de a se ruga. “Tatăl nostru” este un model de rugăciune, un arhetip, un generator și un inspirator al rugăciunii, și nu mai poate fi redus la rangul unei rugăciuni, așa cum sunt altele, sau al unei rugăciuni care ar anihila o altă rugăciune. Aceasta înseamnă că trebuie acordată toată dragostea și venerația acestei rugăciuni, așa cum i-o acordă de altfel Liturghia, plasând-o în momentele cele mai importante ale celebrării ei: nu trebuie spus prea repede, superficial, sau de mai multe ori unul după altul.

“Tatăl nostru” trebuie spus rar, meditat, pe îndelete, spre a alimenta rugăciunea spontană care ar trebui să fie tot mai vie și mai plină de fervoare. Ca model de rugăciune, “Tatăl nostru” ne stimulează a da întâietate lui Dumnezeu și nu nouă, de aceea ne și predispune a prefera această rugăciune acelui complex de rugăciuni care se cheamă rugăciunea de laudă, de adorație, de mulțumire, etc. Chiar și Sfânta Fecioară Maria face același lucru în “Magnificat”. Nu trebuie să cădem în greșeala de a trece imediat de la “Tatăl nostru”, la “Dă-ne nouă astăzi…” Să nu ne prezentăm mereu în fața lui Dumnezeu ca niște mercenari, ca niște salahori, care se interesează numai de ceea ce le-ar mai putea da stăpânul!

“Tatăl nostru”, mai mult decât în meditație, trebuie să se observe în viața noastră practică de fiecare zi, fiindcă însuși Sfântul Petru trage această concluzie: “Și dacă chemați ca Tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, să vă purtați cu frică în timpul pribegiei voastre”. Ne mai rămâne o singură considerație de făcut, și anume: cum este privit “Tatăl nostru” de către destinatar, adică de Dumnezeu? Asupra acestor întrebări, Charles Peguy a scris lucruri minunate din care voi reproduce câteva, din monologul lui Dumnezeu în “Misterul Sfinților nevinovați”:

“Eu sunt Tatăl lor, spune Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în ceruri…

Fiul Meu, care-i iubește, a știut bine ceea ce a făcut în ziua aceea

Când a pus acea barieră între ei și Mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, aceste cuvinte.

Această barieră este mânia și poate chiar și dreptatea Mea, și nu o vor trece niciodată.

Fericit este omul care adoarme sub paza acestor cuvinte.

Aceste cuvinte, care preced fiecare rugăciune, așa cum mâinile celui care se roagă, se află înaintea feței lui…

Aceste cuvinte, care avansează asemenea botului oțelit al unei corăbii.

Și care despică valul mâniei Mele.

Și după trecerea navei toate valurile rămân în urmă.

Acum, spune Dumnezeu, este așa cum se vede…

După cum valurile lăsate de trecerea unei nave se lărgesc până hăt departe și se pierd.

Însă totul începe cu un punct, care nu-i altul decât corabia însăși.

Tot așa se lărgește și valul nesfârșit al păcătoșilor, care se pierde în zare,

Dar începe cu un punct, care este tocmai acesta ce vine către Mine…

Corabia este însuși Fiul Meu, împovărat cu păcatele întregii lumi.

Iar botul cel ascuțit al corăbiei sunt cele două mâini împreunate ale Fiului Meu.

În fața mâniei și a dreptății Mele,

Cu toții s-au ascuns înapoia Lui.

Întregul cortegiu de rugăciuni, toată această dâră imensă se lărgește și se pierde la orizont.

Însă începe cu un singur punct, care este îndreptat spre Mine,

Și înaintează către Mine.

Acest punct sunt exact aceste cuvinte: “Tatăl nostru, care ești în ceruri”; într-adevăr, Fiul Meu știa ce face.

“Tatăl nostru care ești în ceruri”. Evident, când un om a început așa…

După aceea poate continua și îmi poate spune tot ce vrea.

Cred că înțelegeți: sunt dezarmat.

Iar Fiul Meu știa bine aceasta,

El, care atât de mult i-a iubit pe acești oameni…”

Iată, mai mult sau mai puțin, ceea ce intenționam să spun la început, atunci când spuneam că “Tatăl nostru” este valul rugăciunii lui Isus, care se roagă de-a lungul veacurilor; este Isus care se roagă cu noi, în noi și pentru noi. După toate acestea, nu ne va mai fi atât de ușor a continua recitarea rugăciunii “Tatăl nostru” în mod mecanic, fără a reflecta la cuvintele pe care le rostim cu buzele.

 

* * *

 

Arta rugăciunii

Autor: pr. Paul Butnaru
Copyright: Predici.cnet.ro

Ne amintim cu siguranță textul evanghelic al duminicii trecute, care ni-l prezenta pe Isus în atmosfera plăcută a locuinței prietenilor săi din Betania: Marta, Maria și Lazăr. Aceeași atmosferă plăcută de prietenie învăluie și liturgia cuvântului de astăzi, fie că este vorba de prima lectură, unde-l vedem pe Avram discutând cu Dumnezeu, fie că este vorba de Evanghelie, în care ne este prezentat Cristos. Acest cadru spiritual prietenesc este prilejul folosit de Isus pentru a-i învăța pe ucenici, și totodată pe noi, cei de astăzi, arta rugăciunii.

Sunt sigur că avem încă proaspăt în minte chipul Mariei, sora Martei: la picioarele lui Isus, copleșită de prezența lui, fără să rostească vreun cuvânt. Nici intervenția și reproșul Martei nu sunt capabile să o smulgă din contemplarea Mântuitorului. Maria, citind pe chipul lui Cristos intensitatea vieții sale interioare, ar vrea parcă să spună ceva, să-l întrebe ceva, dar pare incapabilă de a găsi cuvintele. Intuia probabil că acela care era atât de drag inimii sale avea un secret al vieții, și poate că se întreba care este acest secret.

În Evanghelia de astăzi, locul Mariei îl iau ucenicii, care sunt martori ai unui moment de rugăciune aparte pe care Învățătorul lor și-l permite. Poate au vrut să-l deranjeze pentru a-l întreba câte ceva legat de organizarea vieții lor zilnice, dar au preferat să aștepte ca Isus să-și termine rugăciunea. Această așteptare a fost, probabil, timpul în care și-au formulat întrebări despre modul cum se roagă Învățătorul lor. L-au văzut, cu siguranță, de mai multe ori retrăgându-se pentru a se ruga. De fiecare dată revenea transformat, dar nu le spunea nimic despre ceea ce trăise. Și acum, este imposibil ca timpul petrecut în rugăciune să nu-și fi pus amprenta pe chipul său. Aceasta a fost clipa în care ucenicii, uitând de orice alte probleme, i-au cerut să le spună secretul său: Doamne, învață-ne să ne rugăm…! Dacă Maria nu a apucat să rostească nici un cuvânt, deși simțea intensitatea vieții interioare a lui Cristos, ucenicul o face. Dar… ca și cum cuvintele i-ar fi scăpat fără să-și dea seama, se justifică parcă zicând: …așa cum și Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii săi.

Este momentul în care inima lui Isus se descarcă. Ar fi putut să ia el inițiativa aceasta; putea să le impună dinainte ucenicilor săi niște formule de rugăciune spre a le învăța. Dar nu o face; așteaptă clipa în care inima lor va simți nevoia de a vorbi lui Dumnezeu. Acum însă, sosind momentul, le spune secretul adevăratei rugăciuni. Ne putem da seama cu ce spirit le vorbea, cu câtă convingere, dat fiind faptul că tocmai făcuse experiența rugăciunii; nu făcea decât să reverse în cuvinte preaplinul inimii sale. Cristos, așadar, îi învață pe ucenicii săi, și pe noi totodată, cum să ne rugăm.

El dă mai întâi o formulă de rugăciune, formulă pe care noi toți o știm atât de bine și o recităm deseori. Dar știm noi ce cerem sau cum să cerem? Îmi este teamă că, de prea multe ori poate, rostim doar cuvinte, inima și mintea fiindu-ne în altă parte. Cristos însă, îndată ce a încheiat formula rugăciunii propriu-zise, a continuat să le vorbească ucenicilor pentru a-i face conștienți și capabili de a înălța această rugăciune cu un spiritul cuvenit ei. Fără acest spirit, pe care vrea să-l împărtășească ucenicilor, nu le-ar fi încredințat decât niște cuvinte goale. Este drept, cuvintele folosite sunt foarte sugestive, rugăciunea este foarte frumoasă; este considerată chiar rugăciunea exemplară, rugăciunea model. Sfântul Augustin exprimă profunzimea și complexitatea acestei rugăciuni astfel: “putem să ne rugăm cu cuvinte diferite, dar nu putem cere lucruri diferite de cele exprimate în rugăciunea Tatăl nostru, învățată de Isus”. Această afirmație este foarte adevărată, dar ea nu se referă numai la textul rugăciunii, ci, mai ales, la spiritul ei, adică la inima din care se înalță aceste cereri: aceasta e exemplară, purtând înseși sentimentele Fiului lui Dumnezeu. Trecând, deci, dincolo de textul rugăciunii, vă propun să ne deschidem inima pentru a descoperi și a primi spiritul ei.

“Sinteză a întregii evanghelii”, după cum o numește Tertulian, rugăciunea “Tatăl nostru” ne raportează la dubla poruncă a iubirii: față de Dumnezeu și față de aproapele, punându-ne în raportul filial și fratern în același timp. Cu referire la nevoile materiale și la cele spirituale, rugăciunea exprimă încredințarea totală în grija Tatălui ceresc. Dar mai importantă este relația de prietenie, de intimitate, pe care o presupune. Acesta este unul dintre aspectele rugăciunii autentice: a-i fi aproape lui Dumnezeu. A-i vorbi de la inimă la inimă este atitudinea de bază a oricărei rugăciuni. Această atitudine o găsim reflectată și în prima lectură ascultată astăzi, unde ne este prezentat Avram dialogând cu Dumnezeu. După ce a avut bucuria de a-l avea ca oaspete la masă pe Dumnezeu, Avram îl petrece, așa cum se cuvine să facă o gazdă bună cu oaspeții. Pe drum, ca pentru a-i răspunde amabilității arătate, Dumnezeu îi face cunoscute preocuparea și intenția ce le are față de Sodoma și Gomora, cele două orașe a căror răutate devenise scandaloasă. Avram încearcă să schimbe destinul acelor orașe și insistă în favoarea lor, dar o face atât de mult încât ajunge pur și simplu să se “târguiască” cu Dumnezeu. Este impresionant faptul că Dumnezeu nu arată deloc supărare. Cum este posibil acest lucru? Tocmai datorită prieteniei, relației aparte existente între Dumnezeu și Avram. La o atare relație, intimă, de prietenie, ne cheamă și pe noi Dumnezeu prin Cristos. Acest raport, departe de a fi meritul omului, este darul lui Dumnezeu, după cum reiese din lectura a II-a, luată din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni: Dumnezeu v-a dat viață împreună cu Cristos, iertându-vă păcatele. Noi eram certați cu Dumnezeu și vânduți prin păcat Diavolului. Cristos, însă, ne-a împăcat cu Tatăl și, pironind pe cruce dovada scrisă a datoriei noastre, adică păcatul, a anulat-o.

Prietenia cu Dumnezeu nu este, așadar, rezervată unora, ci este o invitație adresată tuturor. Propriile căderi nu trebuie să ne sperie; Avram însuși e conștient de starea sa de nimicnicie, căci zice: Voi îndrăzni să vorbesc cu Domnul, eu, care nu sunt decât praf și cenușă; dar aceasta nu-l descurajează în încercarea de a-i salva pe frații săi. Intimitatea cu Dumnezeu este, așadar, fundamentul rugăciunii.

După ce Cristos le face cunoscut ucenicilor care este fundamentul rugăciunii, adică intimitatea cu Dumnezeu, el le vorbește despre atitudinea ce dă putere rugăciunii; aceasta este perseverența. Imediat după ce le-a dat ucenicilor textul propriu-zis al rugăciunii, încearcă să le transmită spiritul ei, modul cum trebuie să se roage, și anume cu insistență. Exprimă importanța acestei atitudini mai întâi într-un mod mai puțin direct, folosind o asemănare. Îi face astfel pe ucenici protagoniștii ipotetici ai unei situații de viață: este vorba de un om care, aflat în impas, apelează cu multă încredere la un prieten al său pentru a fi ajutat. Ora târzie, deranjul pe care-l presupune intervenția sa, refuzul inițial, toate acestea sunt depășite de convingerea ce o are că rugămintea lui va fi ascultată și va fi ajutat. Folosind acest exemplu, Isus ne indică în mod magistral că insistența aduce roade mai mari chiar decât prietenia, și ne dă garanția că cel care se roagă cu perseverență va obține, ca și omul din pildă, tot ce are nevoie. După ce exprimă acest lucru prin exemplificarea făcută, îl afirmă în mod precis: “Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide!” Iar după aceasta, ca și cum nu ar fi fost suficient, întărește cele spuse: Căci cel care cere, primește, cel care caută, găsește, și celui care bate i se va deschide! Dar, ca și cum ar citi în inimile ucenicilor îndoiala ce o au privind cele spuse de el, le și argumentează, făcând o comparație grăitoare între bunătatea omului și cea a lui Dumnezeu: căci dacă omul, cu inima sa îngustă, limitată, știe să se arate generos față de cei dragi lui, cu atât mai mult Dumnezeu, a cărui dragoste și bunătate sunt fără margini, își va arăta generozitatea față de cei care îl caută. Acum, în strânsă legătură cu perseverența de care am vorbit, vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru la fel de important. Rugăciunea nu trebuie să fie în viața noastră zilnică doar ceva ocazional. Există obișnuința de a rezerva rugăciunea momentelor de dificultate din viață. Este foarte greșit. Rugăciunea nu este doar o formulă de cerere. Ea este, de asemenea, cuvânt de laudă și mulțumire. Ea corespunde perfect stărilor noastre sufletești. Nu există trăire interioară care să nu poată face obiectul rugăciunii noastre. Așadar, rugăciunea trebuie să fie mereu prezentă în viața noastră. În mod particular însă, în momentele de dificultate, de ispită, de deznădejde, ea trebuie să fie atuul nostru. Dacă Diavolul se apropie de noi, cu ea îl îndepărtăm; dacă el ne atacă, prin ea îl învingem; ea este arma creștinului, o armă sigură și eficientă. Și așa cum luptătorul nu se desparte niciodată de arma sa, nici creștinul nu trebuie să se despartă de rugăciune. Îmi amintesc un dialog întâlnit în jurnalul spiritual al scriitorului elen Nikos Kazantzakis, operă intitulată Raport către El Greco. Autorul povestește:

- Un bătrân din Creta mi-a zis odată: Când o să ajungi la porțile raiului și n-or să se deschidă, nu bate cu ciocanul. Ia arma de pe umăr și trage!

- Crezi că Dumnezeu o să se teamă și o să deschidă?, l-am întrebat eu.

- Nu, băiete, el nu poate fi înfricoșat, dar o să deschidă pentru că va înțelege că te întorci de la luptă.

Rugăciunea, așadar, atunci când este mereu prezentă în viața noastră, nu numai că este arma care ne garantează victoria pe acest neîntrerupt câmp de luptă care este viața pământească, dar în clipa din urmă devine “trâmbița” prin care ne anunțăm sosirea la porțile raiului și “cheia” cu care le deschidem. Ea este siguranța vieții noastre veșnice. Exemplificările lui Isus din încheierea textului evanghelic fac referință și la obiectul cererilor noastre din rugăciune. Cred că fiecăruia dintre noi i s-a întâmplat să ceară ceva în rugăciune și să nu fi simțit că a primit. Înălțând o rugăciune de cerere și nesimțind că suntem ascultați, nu cred să nu fi fost puțin intrigați: De ce nu mă ajută Dumnezeu? Aflând că trebuie să fim mai insistenți, am continuat să ne rugăm, dar poate în zadar. Dacă s-a întâmplat sau vi se va întâmpla acest lucru, vreau să știți că totul se poate datora obiectului cererii noastre. Această problemă, a obiectului rugăciunii de cerere, a stat foarte mult timp în atenția particulară a Bisericii. Au existat preocupări care au dus la concluzii diverse: fie că putem cere numai bunuri spirituale, fie că putem cere și bunuri materiale. Dar dincolo de toate acestea, trebuie să nu uităm un lucru: orice am cere, Dumnezeu știe deja de ce avem nevoie. Încrederea în Dumnezeu, așadar, este fundamentală. Acceptarea voinței sale trebuie să fie murmurul minții și refrenul inimii noastre. Atunci vom spune cu psalmistul: Îți voi mulțumi, Doamne, din toată inima, căci ai ascultat cuvintele mele/ În ziua în care te-am chemat, m-ai ascultat.

Cât despre obiectul propriu-zis al cererilor noastre, dincolo de orice bun material sau spiritual, trebuie să fie invocat Duhul Sfânt. Aceasta trebuie să fie rugăciunea înaintemergătoare oricărei rugăciuni, căci știm foarte bine că fără Duhul Sfânt nu putem spune nici măcar Abbà (Tată). Cristos însuși, în Evanghelia de astăzi, ni-l prezintă pe Duhul Sfânt ca darul suprem al lui Dumnezeu față de oameni și, mai mult, ne asigură că Dumnezeu îl va oferi acelora care i-l cer.

Iată-ne adunați împrejurul mesei euharistice. Cristos, mai prezent ca oricând, se află în mijlocul nostru, înălțând împreună cu noi rugăciuni Părintelui ceresc. El însuși, Maestrul nostru, poartă intențiile noastre la tronul Tatălui său dumnezeiesc. Dar pentru ca aceste rugăciuni ale noastre să fie primite, ele trebuie să fie înălțate într-un singur glas, dintr-o singură inimă, într-un singur spirit, acela pe care ni l-a dat Isus. Să-l rugăm, deci, pe Duhul Sfânt să ne transforme într-un singur popor plăcut Domnului, popor care să suspine neîntrerupt: Doamne, învață-ne să ne rugăm!

 

* * *

 

Duminica a XVII-a (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Într-o zi, Isus se afla în rugăciune. Când a terminat, unul dintre ucenicii săi l-a rugat: “Doamne, învață-ne să ne rugăm, așa cum și Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii săi”. El le-a răspuns: Când vă rugați spuneți: “Tată, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Dă-ne zilnic pâinea de care avem nevoie. Iartă-ne păcatele, căci și noi iertăm oricui ne-a greșit, și nu ne duce pe noi în ispită”. Isus le-a mai spus: “Dacă unul dintre voi are vreun prieten și merge la el în miez de noapte ca să-i spună: «Prietene, împrumută-mi trei pâini, căci unul dintre prietenii mei, aflat în călătorie, a venit la mine și n-am nimic să-i pun înainte», și dacă dinăuntru, celălalt îi răspunde: «Lasă-mă în pace, ușa e deja încuiată, copiii mei și cu mine ne-am culcat. Nu pot să mă scol și să-ți dau ce-mi ceri», vă spun: Chiar dacă nu s-ar scula ca să-i dea, pentru că-i este prieten, se va scula totuși din cauza insistenței lui și-i va dat tot ce-i trebuie. De aceea vă spun: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci cel care cere primește, cel care caută găsește și celui care bate i se va deschide. Sau este printre voi vreun tată care i-ar da un șarpe fiului său, când îi cere un pește, sau un scorpion, când îi cere un ou? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați lucruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult nu-l va da Tatăl ceresc pe Duhul Sfânt, acelora care i-l cer”. Luca 11,1-13

Acela care s-a obișnuit să recite rugăciunea Tatăl nostru în varianta Evangheliei sfântului Matei nu poate să nu tresară la auzul variantei mult mai scurte propuse în Evanghelia sfântului Luca. Dar, dacă privim contextul în care cei doi evangheliști inserează această rugăciune, ne dăm seama de “coloratura” originală pe care ea o capătă în fiecare din cele două Evanghelii. Într-adevăr, Mt 6,1-18 conține o învățătură referitoare la adevărata practică religioasă propusă în opoziție cu una ipocrită, în timp ce Lc 11,1-13 conține o adevărată învățătură despre rugăciune. Cu alte cuvinte, dacă Matei pune în discuție modul corect de a ne ruga în comparație cu cel ipocrit al fariseilor sau al păgânilor, Luca insistă asupra, nu doar a conținutului sau a modului de a ne ruga, cât mai ales asupra necesității rugăciunii.

Învățătura sfântului Luca are ca punct de plecare exemplul lui Isus de a se ruga (v. 1). Or, noi știm că evanghelistul vorbește de multe ori și cu plăcere despre rugăciunea lui Isus. De exemplu, prezentându-l pe Isus rugându-se în grădina Ghetsemani, sfântul Luca pune accentul pe o rugăciune din ce în ce mai insistentă. În felul acesta Isus arată comunității în ce fel poate cineva rezista în fața satanei: prin rugăciune (Lc 22,39-46). De asemenea, ultimul cuvânt al lui Isus pe cruce este o rugăciune, oferind astfel exemplul oferirii sale totale Tatălui (Lc 23,46).

Rugăciunea Tatăl nostru în varianta sfântului Luca cuprinde cinci cereri. Primele două îl privesc pe Dumnezeu însuși: ca numele lui să sfințit, adică El să fie cunoscut și recunoscut ca Dumnezeu; ca Împărăția sa, inaugurată de Isus să vină, să se instaureze definitiv. Mai apoi, ucenicul cere hrana de care are nevoie în fiecare zi. În felul acesta el își arată încrederea că Dumnezeu va avea grijă de bucățica de pâine a fiecărei zile și nicidecum preocupare pentru o viață prosperă, lipsită de griji. Ceea ce mai imploră ucenicul este iertarea, acea iertare pe care la rândul său o oferă celui care i-a greșit. Cât privește ultima invocație, nu ne duce pe noi în ispită, traducerea lecționarului nu este prea fericită întrucât ea lasă impresia că Dumnezeu ne supune ispitei. O traducere mai fericită ar fi, nu ne lăsa să intrăm în ispită. Ispita nu desemnează aici micile tentații obișnuite, ci mai curând cele care periclitează în mod grav mântuirea sau fidelitatea față de Dumnezeu și care ne-ar aduce sub stăpânirea satanei. Așadar, în rugăciunea Tatăl nostru noi îi cerem lui Dumnezeu să îndepărteze din calea noastră un pericol atât de mare.

După acest model de rugăciune, Isus propune o scurtă parabolă care să ilustreze succesul rugăciunii insistente, iar în versetele 11-13 exprimă nu atât exigența rugăciunii cât mai ales ceea ce ea obține. Or, “obiectul” cererii este Duhul Sfânt, iar Tată împlinește o astfel de cerere.

În concluzie, acest pasaj ni-l prezintă pe Isus învățând prin viața sa și prin cuvintele sale nevoia de ne ruga, o rugăciune constată care traversează întreaga viață (v. și Lc 18,1; 21,36). Și, dacă am voi să caracterizăm pe scurt darul Tatălui care răspunde rugăciunilor, am vorbi despre Duhul Sfânt.

 

* * *

 

Duminica a XVII-a (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Un rabin spunea: “În unele cărți de rugăciune nu este scris: Dă-ne odihnă, Dumnezeul nostru, ci: Dă-ne odihnă, Tatăl nostru. Pentru că omul, dacă se gândește la Dumnezeu ca Dumnezeu, de a cărui glorie este plin pământul, și nu este nimic în el în care să nu fie, atunci se rușinează să se întindă într-un pat în fața lui. Însă, dacă se gândește la Dumnezeu ca la tatăl său, atunci se simte ca un copil slab care îl caută pe tatăl său atunci când se duce la culcare, ca să-l învelească bine și să-i apere somnul. Astfel, noi ne rugăm: Și întinde cortul păcii tale asupra noastră“.

2. Tema

Copilul cheamă și Dumnezeu îl ascultă… “Descoperă-ne, Părinte, misterul rugăciunii filiale…” (Colecta).

3. Mesajul zilei

Când se ruga, Isus spunea: Abba, adică: Tată.

- De când am devenit copiii lui Dumnezeu prin Botez, frați ai lui Isus, suntem învățați de Duhul Sfânt să-l numim pe Tatăl din ceruri: “Abba, Tată”. E minunat!

- Unii se roagă lui Dumnezeu în poziție yoga.

- Alții se roagă Dumnezeului lor tremurând.

- Alții se roagă urmând litera legii etc.

- Dumnezeul nostru, întrucât este Tată, nu vrea jertfe, teamă inutilă, legi… Vrea numai o iubire senină și sinceră de fii.

Dumnezeu este tată: noi trăim siguri în iubirea sa.

- Dumnezeu are grijă până și de firele noastre de păr.

- “Dumnezeu, Tatăl nostru, se gândește la noi întotdeauna.

- Chiar dacă noi nu-l vedem, este aproape. Domnul ne ține de mână. Stă cu cei buni și îi caută cu iubire pe cei răi.

- Nu uită niciodată de nimeni… Chiar dacă o mamă ar uita de copilul ei, Domnul nu va uita niciodată de el!”

Dumnezeu este Tată: noi suntem copiii săi.

- “Vedeți cât de mult ne-a iubit Tatăl! El ne-a chemat să fim copiii săi. Și suntem cu adevărat… Dragii mei, încă de pe acum suntem copiii lui Dumnezeu…” (1In 3).

- El se comportă ca un Tată: ne ascultă mai mult decât un prieten… mai mult decât tatăl nostru…

- Să ne comportăm așa cum se comportă copiii: să-i vorbim și să-l ascultăm ca fii, să mergem cu bucurie în casa sa, să sărbătorim cu el.

Dumnezeu este Tată: noi toți suntem frați.

- Să nu ocolim pe nimeni, să nu excludem pe nimeni din această iubire.

- Nu este suficient ca frații să nu-și facă rău; trebuie să se iubească, să se ajute, să împartă totul.

- Toți formăm o singură familie cu Isus.

În primele două cuvinte, Tatăl nostru, este toată iubirea lui Dumnezeu, este toată doctrina creștină, este toată datoria oamenilor deveniți frați, este toată pacea lumii, este toată evanghelia, este Isus.

4. Exemple

a) Astăzi putem să ne rugăm împreună Tatăl nostru. Încet, înălțând mâinile la fiecare dintre cele 7 invocații, ca și cum ne-am preda în fața iubirii lui Dumnezeu.

b) Cum să ne rugăm? Care este cel mai bun mod? “Nu există un mod “mai bun” – spunea papa Luciani – pentru că fiecare se roagă cum poate și cum știe. Dăm un exemplu foarte simplu și practic”.

Tata își sărbătorește ziua onomastică: în casă s-a organizat o sărbătoare. Vine momentul: știe despre ce este vorba și spune: “Acum să vedem ce surpriză îmi fac!”

Mai întâi vine cel mai mic dintre copiii săi: l-au învățat o poezie. Sărmanul micuț! Este în fața tatei, își recită poezia. “Bravo! spune tata – îmi place atât de mult, mulțumesc, dragul meu”.

Pleacă micuțul și se prezintă al doilea fiu, care este deja în ciclul secundar. Nu a învățat o poezie; i-a pregătit tatălui un discurs furtunos, făcut de el. Chiar dacă a fost scurt, arată a orator. “Nu aș fi crezut niciodată – spune tata – că ești atât de bun încât poți să faci discursuri. Bravo!”

A treia, domnișoara, fiica. Aceasta a pregătit doar un buchet de garoafe roșii. Nu spune nimic. Merge înaintea tatălui, nici un cuvânt: însă este emoționată, este atât de roșie încât nu se știe dacă este mai roșie ea, sau garoafele. Și tata îi spune: “Se vede că mă iubești, ești atât de roșie și atât de emoționată!”

Apoi vine mama, soția. Nu-i dă nimic. Ea îl privește pe soțul ei și el o privește pe ea: doar o privire. Știu atâtea lucruri. Acea privire amintește trecutul, o viață întreagă. Binele, răul, bucuriile, durerile familiei. Nu mai e nimic altceva.

Sunt cele patru tipuri de rugăciune: rugăciunea vocală, meditația, rugăciunea afectivă, contemplația (IOAN PAUL I, Opera Omnia, 9, 333-334).

c) Acasă la mine religia nu avea un caracter solemn: ne limitam la recitarea zilnică a rugăciunii de seară împreună.

Însă era un amănunt pe care mi-l amintesc bine și-l voi ține minte cât voi trăi.

Rugăciunile intonate de sora mea, Elena; și, deoarece pentru noi, copiii, erau prea lungi (durau aproximativ un sfert de oră), se întâmpla deseori ca “diaconesa” noastră să încetinească ritmul încet, încet, încurcându-se și sărind peste cuvinte, până ce intervenea tata cu severitate:

- Ia-o de la capăt!

Atunci am învățat că cu Dumnezeu trebuie să vorbești lent, cu seriozitate și delicatețe.

Dar îmi rămâne viu sculptată în memorie și poziția pe care o lua tata în acele momente de rugăciune. Îngenunchea pe pământ, își sprijinea coatele pe un scaun și capul între mâini, fără să ne privească, fără să facă vreo mișcare, sau să dea vreun semn de nerăbdare. Și m-am gândit:

- Dumnezeu trebuie să fie foarte mare dacă tatăl meu îngenunchează în fața lui! Dar trebuie să fie și foarte bun, dacă i se poate vorbi fără să-ți fi schimbat hainele!

În schimb, pe mama nu am văzut-o îngenuncheată niciodată. Seara era prea obosită ca să o facă. Se așeza în mijlocul nostru, ținându-l în brațe pe cel mai mic, îmbrăca o haină neagră ce îi ajungea până la glezne și își lăsa părul castaniu să cadă în dezordine pe spate. Recita și ea rugăciunile de la început până la sfârșit, fără să piardă nici o silabă, dar întotdeauna cu voce joasă. Și în tot acest timp nu înceta nici o clipă să ne privească, unul după altul, oprindu-și privirea mai mult asupra celor mai mici. Ne privea, dar nu spunea nimic. Nici nu sufla dacă cei mai mici se necăjeau unul pe altul, nici dacă izbucnea o furtună sau pisica făcea ceva.

Și mă gândeam:

- Dumnezeu trebuie să fie foarte simplu dacă se poate vorbi cu el ținând un copil în brațe și având un șorț. Și trebuie să fie o “persoană” foarte importantă, dacă mama mea nu face caz nici de pisică, nici de furtună când îi vorbește!

Mâinile tatălui meu și buzele mamei m-au învățat mult mai multe despre Dumnezeu decât Catehismul (P. DUVAL).

 

* * *

 

Tatăl vostru ceresc va da pe Duhul Sfânt acelora care îl cer

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Tema lecturilor de azi ne propune să aprofundăm problema rugăciunii: Avram se roagă pentru cei drepți din Sodoma și Gomora, ca să nu fie nimiciți împreună cu cei răi (Lec. I: Gen 18,20-21.23-32); rugăciunea lui Isus, fiind desăvârșită, ne-a eliberat de orice rău (Lec. a II-a: Col 2,12-14) și ucenicii lui Isus vor să intre în taina rugăciunii (Lc 11,1-13), ca să simtă siguranța prezenței divine asemenea Învățătorului.

Care este atitudinea lumii față de rugăciune?

Vă redau părerea unui autor, Michel Quoist, care spune că Printre oamenii care nu se roagă sau care se roagă puțin ori rău sunt unii care nu cred în rugăciuni gândind cred că alte ocupații mai urgente îi solicită mai mult; alții îi atribuie rugăciunii o putere magică și “o folosesc” pentru a încerca să obțină satisfacerea tuturor dorințelor lor, chiar a celor mai materiale; în sfârșit, sunt unii care ar dori să se roage mai bine, dar pretind că nu pot sau nu știu să se roage. În toate cazurile se pare că omul nu plasează rugăciunea pe adevăratul ei nivel. Pasionați de eficacitate, ei gândesc rugăciunea în termeni de randament uman, condamnându-se să nu înțeleagă, și, încă mai puțin, să trăiască o viață de rugăciune autentică. Lumea modernă are totuși o imperioasă nevoie ca oamenii tehnicii să fie și oameni ai adorației, dacă nu, tehnica îi va face sclavi și-i va zdrobi (M. Quoist, A reuși, Ed. Ars Longa, pag. 205).

Creat de Dumnezeu, omul simte trebuința de a lua contact cu Creatorul. Vezi, spune Avram, cum ard de dorința de a-i vorbi Domnului meu, eu care sunt praf și cenușă. Dorința de a lua contact cu Creatorul este un rezultat al credinței pe care Dumnezeu o pune în sufletul omului. Rugăciunea este prin urmare, mai întâi un răspuns al credinței, mai mult decât o cerere a omului (cf. MAC pag. 1115). Dorința lui Avram de a-i vorbi Domnului provenea din credința lui cea mare.

Credința însă rămâne moartă, dacă nu se desăvârșește prin iubire (cf. 1Cor 13,2).

De ce îi descoperă Dumnezeu lui Avram soarta Sodomei și a Gomorei? Ca să-și dovedească iubirea față de semeni, care nu-i altceva decât iubirea față de Creator. În iubirea sa, izvorâtă din credință, Avram dorea ca dreptatea lui Dumnezeu, sfințenia lui, să se arate în aceea ca să nu piară cei buni împreună cu cei răi. Iubirea lui Avram se limita doar la cei drepți. Ca prin credința lui Avram să se binecuvânteze toate popoarele, această credință trebuia să fie desăvârșită prin iubire față de toți oamenii, spre a se asemăna cu iubirea celui care i-a creat pe toți. Mult mai multă trebuință de iubire au cei răi decât cei buni. Avram n-a îndrăznit să coboare sub zece numărul celor drepți, din cauza cărora Dumnezeu ar fi fost dispus să salveze cele două orașe, fiindcă nu credea în puterea iubirii pe care o poate avea chiar un singur drept pentru a mântui, nu două orașe, ci lumea întreagă. Credința în iubirea lui Dumnezeu avea trebuință de desăvârșire. Atât prin profetul Ieremia (5,1), cât și prin profetul Ezechiel (22,30), Dumnezeu se declară dispus să ierte Ierusalimul dacă în el se va găsi un singur drept. Mai mult, în cartea profetului Isaia, cap. 53, apare ca o realitate faptul că un singur drept poate salva tot poporul.

“Dreptul lui Dumnezeu” (1In 2,1), “Isus, întemeietorul și împlinitorul credinței” (Evr 12,2) și-a dovedit iubirea față de Tatăl și față de oameni prin rugăciunea desăvârșită de pe cruce (Lc 23,34.46) și ne-a adus mântuirea.

Când credincioșii din Colose și-au manifestat teama că cineva ar putea să-i învinuiască în fața lui Dumnezeu, fără a avea posibilitatea de a se apăra, apostolul Paul le arată zădărnicia acestei temeri neîntemeiate, fiindcă Isus deține primatul iubirii față de Dumnezeu, în el locuiește toată plinătatea dumnezeirii, toată plinătatea iubirii; făcându-se om, asemenea nouă, afară de păcat (Evr 4,15), a înlăturat orice altă putere dintre om și Dumnezeu; iar dacă cineva s-ar teme că Legea l-ar putea acuza, să fie fără frică: iubirea a țintuit legea pe cruce, fără a mai avea posibilitatea de a acuza, fiindcă ea însăși a fost acuzată de neputință, anulând prin răstignirea ei documentul scris al datoriei noastre (cf. CBL pag. 1715).

Cu câtă bucurie au spus israeliții la muntele Sinai: “Azi am văzut că Dumnezeu poate vorbi cu omul și omul să rămână viu” (Dt 5,24), dar cu cât mai mare bucurie trebuie să spunem noi că Dumnezeu ne-a vorbit prin Cristos tocmai pentru ca noi să rămânem vii și să putem vorbi cu el!

Omul vrea să aibă în sine însuși siguranța legăturii cu Dumnezeu prin rugăciune.

Ucenicii l-au văzut pe Isus rugându-se de multe ori. Atitudinea Mântuitorului exprima certitudinea unirii cu Dumnezeu în cea mai strânsă intimitate. Ei încă nu cunoșteau că Isus era însăși rugăciunea în persoană, că în el se realizează adevăratul dialog al omului cu Dumnezeu în adevărul cel mai absolut al acestor termeni. Ucenicii nu știau că ruga lui Isus își va atinge culmea în moartea sa, care, privită sub aspect pur uman și istoric reprezenta doar un simplu eveniment profan, adică execuția unui om condamnat ca delincvent politic; în realitate însă este singurul act liturgic al istoriei. Nici o rugăciune nu poate fi eficientă decât în unire cu moartea lui Isus (cf. MAC pag. 1116). Ucenicii îi cer lui Isus să-i învețe a se ruga. Voiau siguranța legăturii cu Tatăl prin ei înșiși, dar Isus îi aduce la același numitor comun al unirii cu Dumnezeu și cu oamenii prin trăirea marelui adevăr că Dumnezeu este Tatăl nostru, al tuturor oamenilor, că toți sunt copiii săi, că toți sunt cuprinși în aceeași iubire divină, că toți sunt chemați să împlinească aceeași voință divină: de a se iubi unii pe alții prin aceeași iubire divină.

Cum este rugăciunea noastră? Suntem conștienți că a ne ruga înseamnă mai întâi să vorbim cuiva care ne iubește și să-i spunem că-l iubim și vrem să-l iubim mai mult? A te ruga înseamnă a te lăsa iubit, apoi a-ți exprima iubirea (M. Quoist, o.c. pag. 206). Prea adesea, pentru noi, a ne ruga înseamnă a cere. Or, a ne ruga înseamnă mai întâi de toate a ne prezenta dezinteresați în fața lui Dumnezeu: “Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău”. Numai așa rugăciunea Tatăl nostru, pe care Isus a dat-o ucenicilor, deși o poate spune fiecare în particular, devine comunitară, devine expresia normală a fiilor lui Dumnezeu, angajați împreună în același destin de iubire (id. pag. 210), fiindcă același Duh Sfânt se roagă în fiecare cu suspine negrăite (Rom 8,26), căci Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului său, care strigă: Abba, Tată! (Gal 4,6).

În măsura în care rugăciunea de cerere este cu adevărat cea a unui fiu adoptiv, creștinul are siguranța de a fi ascultat. La această siguranță se ajunge printr-o lungă conștientizare, printr-o stare progresivă de despuiere de sine, fiindcă numai așa rugăciunea de cerere se purifică și tinde spre identificare cu rugăciunea de mulțumire adusă de Isus: Părinte, să se facă voința ta, nu a mea! (cf. MAC pag. 1116).

Din toate se desprinde faptul că rugăciunea lui Isus și a Bisericii este o rugăciune escatologică, adică are în vedere înfăptuirea împărăției lui Dumnezeu, care ne apare ca un dar al iubirii Tatălui, de aceea ea trebuie să fie și ca un dar al omului acordat semenului său. Nu putem intra în împărăția Tatălui, dacă el nu ne iartă. Tot așa nu putem intra în împărăția Tatălui, dacă nu iertăm pe frații noștri. Aceasta ne face să înțelegem că darul Tatălui crează în lumea noastră un ambient de dăruire, fiindcă numai prin dar din dar se face rai. Acolo unde iertarea lui Dumnezeu nu se traduce într-o iertare interumană, rugăciunea devine o minciună (cf. CBL pag. 1209).

Ca rugăciunea noastră să nu fie niciodată o minciună, să iertăm din inimă chiar și pe dușmani și să cerem cu întreaga Biserică: Dumnezeule, ocrotitorul celor ce nădăjduiesc în tine, fără tine nimic nu e deplin, nimic nu e sfânt; sporește îndurarea față de noi, pentru ca, prin puterea și sub călăuzirea ta, astfel să ne folosim de bunurile trecătoare încât să ne bucurăm încă de pe acum de cele veșnice! (LR). Amin.

 

* * *

 

Doamne, învață-ne să ne rugăm (I)

Autor: pr. Claudiu Dumea
Copyright: Editura Sapientia

Liturgia cuvântului din Duminica de azi ne pune în fața ochilor una dintre cele mai prețioase perle ale Evangheliei: rugăciunea “Tatăl nostru”.

În primele veacuri ale Bisericii, rugăciunea “Tatăl nostru” făcea parte din așa-numita “disciplina arcani”. Adică era protejată de legea secretului, ca nu cumva păgânii, cei neinițiați, să o descopere și să o profaneze. Catecumenilor, abia la sfârșitul anilor de pregătire pentru Botez, le era descoperită și încredințată, această rugăciune pe care o învățau pe de rost. În noaptea Paștelui, după ieșirea din apa Botezului, ca o mamă bună, Biserica îi conducea din baptister în fața altarului. Acolo, proaspăt botezații își înălțau brațele spre cer și, pentru prima dată, îl numeau pe Dumnezeu Tată. Atunci, comunitatea creștină prezentă îi recunoștea pe noii copii ai lui Dumnezeu, pe frați lor.

Tradiția creștină a păstrat amintirea locului unde Isus i-a învățat pe ucenici rugăciunea “Tatăl nostru”. Pe Muntele Măslinilor, în curtea Bisericii “Eleona” sau “Pater noster”, este o grotă – una din cele trei grote mistice. În această grotă, Isus le-a descoperit ucenicilor tainele pe care numai ei trebuiau să le cunoască, printre care și “Tatăl nostru”, rugăciune prin care ucenicii lui Isus își dezvăluiau identitatea.

Marea noutate, marea originalitate a acestei rugăciuni este apelativul: “Tatăl nostru”. “Abbá” – cuvântul folosit de Isus, tradus exact, înseamnă “Tăticule”. Cu acest cuvânt i se adresa Isus Tatălui său, în rugăciune: “Te preamăresc pe tine, Tăticule, Stăpânul cerului și al pământului; da, Tăticule, fiindcă așa a fost voia ta, Tăticule Sfânt,… Tăticule, în mâinile tale îmi încredințez sufletul”.

Dar noutatea și mai mare adusă și descoperită de Isus e faptul că Tăticul lui Isus a devenit Tăticul nostru. Nimeni, mai înainte, nici un profet, nici măcar Moise, nu îndrăznise să-l numească pe Dumnezeu “Abbá” – “Tăticule”. Desigur, acest titlu nu autorizează o atitudine de intimitate excesivă cu Dumnezeu, cum face copilul care sare în spatele tatălui său. Acest Tătic este în ceruri; el rămâne Cel Preaînalt, Cel Preasfânt, Cel Nemărginit, dar care coboară până la noi. Astfel încât, Rex tremandae maiestatis din Dies irae devine Pater immensae maiestatis din Te Deum.

Cu privire la rugăciunea “Tatăl nostru”, două lucruri practice se impun. Mai întâi, să ne armonizăm viața cu cuvintele pe care le rostim în rugăciune. Altminteri, nu este o rugăciune autentică, ci este ipocrizie. Ce rost are să spunem “Tată”, dacă nu ne comportăm ca niște copii adevărați? Ce rost are să spunem: “sfințească-se numele tău, vie Împărăția ta, facă-se voia ta”, dacă prin viața noastră necinstim numele lui Dumnezeu, dacă, prin neîmplinirea voinței lui, împiedicăm venirea Împărăției sale pe pământ? Poetul francez Ch. Péguy, la începutul convertirii sale, vreo trei-patru ani nu a avut curajul să se roage “Tatăl nostru”, nu putea spune: “facă-se voia ta”, fiindcă nu era în stare să îmbrățișeze morala creștină. Ce rost are să cerem “pâinea noastră cea de toate zilele” – e vorba, în primul rând, de pâinea euharistică -, dacă noi refuzăm această pâine, nu o primim nici Duminica? Ce rost are să spunem: “și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”, dacă noi continuăm să trăim în aceleași greșeli și purtăm dușmănie în inimă? Ce rost are să spunem: “și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de Cel Rău”, dacă noi iubim pericolele de păcat și ispitele, ne aruncă în brațele celui Rău?

Și, în al doilea rând, să nu banalizăm această rugăciune, spunând-o des, mecanic, automat, ca pe bandă rulantă, fără atenție, din rutină, în grabă.

Rugăciunea “Tatăl nostru” se mai numește și Rugăciunea domnească. Se numește astfel nu numai fiindcă ne-a învățat-o Domnul Isus, ci fiindcă o spunea însuși Domnul Isus. Dar cum o spunea? Cu siguranță, nu distrat, cum o spunem noi. Văzându-l rugându-se deoparte, ucenicii au rămas puternic impresionați și și-au dat seama că în viața lor până atunci ei nu se rugaseră niciodată cu adevărat. S-au apropiat de el și i-au zis: “Învățătorule, învață-ne și pe noi să ne rugăm”. Această rugăciune, pe care a rostit-o Isus, Capul Bisericii, el a transmis-o mădularelor sale, creștinilor, generație după generație, și o va transmite până la sfârșitul veacurilor. Iată ce voia să spună sfântul Augustin când scria: “Cristos se roagă în noi întrucât este Capul nostru. Noi îi împrumutăm lui Cristos buzele noastre, ca el să-și spună rugăciunea; nu numai buzele, dar și inima, și mintea trebuie să i le împrumutăm, ca să se poată ruga”. Este o mare legătură între rugăciunea “Tatăl nostru” și Euharistie, de aceea, la Liturghie, înainte de Împărtășania cu Trupul Domnului, la “Tatăl nostru”, ne împărtășim cu rugăciunea Domnului.

Este prima rugăciune pe care am învățat-o, o știm de pe genunchii mamei, am spus-o de mii, de zeci de mii de ori în viață. Am spus-o, dar ne-am rugat spunând-o? Ca și ucenicii din Evanghelie, îl implorăm și noi acum pe Mântuitorul: “Învățătorule, învață-ne să ne rugăm!”

Abraham, în prima lectură a Liturghiei, imploră iertare de la Dumnezeu pentru Sodoma și Gomora. Pornește de la 50 de drepți și se oprește la 10. Se oprește aici, căci nu exista nici un drept pentru care Dumnezeu să ierte cetățile păcătoase. Singurul drept e Cristos, prezent acum în mijlocul nostru. Pentru el îi cerem acum lui Dumnezeu să ne ierte păcatele și să ne ierte pentru felul nostru defectuos de a ne ruga.

 

* * *

 

Doamne, învață-ne să ne rugăm (II)

Autor: pr. Claudiu Dumea
Copyright: Editura Sapientia

Într-una din zile, pe o stradă din centrul orașului Milano, un grup de persoane se strânseseră în jurul unei fetițe de trei ani, care se pierduse și, plângând, își chema cu disperare mama. Trecătorii, miloși, încercau să o ajute cum puteau: care îi dădea o bomboană, care o ciocolată, care o mângâiere. În cele din urmă, un polițist se apropie, își face loc cu coatele prin lume, se apropie de copil, se lasă pe genunchi în fața ei și o întreabă: “Ia spune-mi, fetițo, cum te cheamă?” “Nu știu”, răspunde fetița printre sughițuri. “Dar pe mămica ta cum o cheamă?” “Nu știu”. “Dar pe tăticul tău cum îl cheamă?” “Nu știu”. “Unde locuiești tu?” “Nu știu”. Pierzându-și un pic răbdarea, polițistul își ridică glasul și o întreabă: “Dar, fetițo, cine ești tu?” “Nu știu”, răspunse fetița printre lacrimi, continuând să-și strige mama. Copilul nu avea identitate, era al nimănui.

Așa ne putem imagina omenirea înainte de venirea lui Cristos: ca un copil fără identitate, pierdut, rătăcit în imensitatea acestei lumi. Omul nu știa de unde vine, încotro merge, unde îi este domiciliul stabil, cine l-a chemat la existență. În Evanghelia de astăzi, învățându-ne cum să ne adresăm lui Dumnezeu, Isus ne dă o identitate. Acum știm că avem un Tată care ne-a adus la existență, cunoaștem domiciliul nostru stabil și definitiv – e cerul unde locuiește Tatăl nostru -, știm cine suntem: suntem fii adoptivi ai lui Dumnezeu; ne cunoaștem familia, frații: fratele nostru mai mare este Cristos și toți cei care s-au născut ca și noi din apa Botezului sunt frații noștri, fii ai Tatălui ceresc și ei; avem și o mamă și-i cunoaștem și numele: Maria.

“Voi, când vă rugați, să spuneți așa: «Tatăl nostru»”. Acesta era apelativul pe care îl folosea Isus întotdeauna când se ruga: Abbá, Tăticule. “Îți mulțumesc, Tăticule, Domnul cerului și al pământului… Da, Tăticule, căci așa ei voit tu… Tăticule sfânt, cei pe care mi i-ai dat, i-am păstrat… Tăticule, în mâinile tale încredințez sufletul meu”.

Într-o zi, Isus se ruga. Dar văzându-l ucenicii cum se roagă, ce accent, ce vibrație avea glasul lui, câtă încredere, câtă iubire, câtă duioșie, câtă intimitate era în glasul lui când a rostit cuvântul “Abbá” – “Tăticule”, văzându-i fața transfigurată în rugăciune, ei au rămas puternic impresionați: și-au dat seama că, până atunci, de fapt, ei nu se rugaseră niciodată. Și atunci, i s-au adresat Mântuitorului cu rugămintea: “Doamne, învață-ne să ne rugăm, așa cum i-a învățat și Ioan pe ucenicii săi”. “Voi, când vă rugați, să spuneți așa: «Abbá – tăticul nostru»”. Auzind acest apelativ cu care Isus începea rugăciunea, ucenicii au rămas cu răsuflarea tăiată: nimeni până atunci, la evrei – nici măcar Abraham, nici Moise, cel mai mare legislator -, nu îndrăznise până atunci să i se adreseze lui Dumnezeu cu cuvântul Tată, darămite cu cuvântul “Abbá”. Ucenicii, când se rugau, i se adresau lui Dumnezeu așa cum i se adresau și i se adresează și astăzi evreii: Stăpâne, Creatorul, Regele Universului. Și remarcați cum sună îndemnul preotului la rugăciunea “Tatăl nostru”, la Liturghie: “Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim să spunem: «Tatăl nostru»”. Căci, dacă n-ar fi porunca Mântuitorului și învățătura lui, noi n-am îndrăzni să ne adresăm lui Dumnezeu cu acest cuvânt.

Fără îndoială că rugăciunea “Tatăl nostru” este comoara, perla cea mai prețioasă a Evangheliei, e Rugăciunea domnească, adică Rugăciunea Domnului Isus, și se numește astfel nu numai pentru că a compus-o Isus și ne-a învățat-o, ci și fiindcă e rugăciunea pe care el însuși i-a adresat-o Tatălui. E rugăciunea Capului care a trecut la mădularele sale; e rugăciunea întregului corp care este Biserica. Pe suprafața imensă a mării, undeva la foarte mare distanță, vântul a provocat un val. Valul acela provoacă alt val și apoi alt val, până când ajunge și se sparge la țărmul mării. La fel, rugăciunea “Tatăl nostru” de pe buzele lui Isus, a trecut în continuare ca un val, din generație în generație, și a ajuns până la noi. Există o asemănare între Euharistie și “Tatăl nostru”. Euharistia este perpetuarea, continuarea prezenței lui Isus care slujește: “Iată, eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește!”. “Tatăl nostru” este perpetuarea, continuarea prezenței lui Isus care se roagă.

“Tatăl nostru” e rugăciunea cea mai completă a creștinismului, o sinteză a tuturor rugăciunilor pe care creștinii i le pot adresa lui Dumnezeu. Are șapte cereri; Isus nu a ales la întâmplare acest număr; în Biblie, numărul șapte este simbolul plinătății, al totalității.

“Tatăl nostru, care ești în ceruri”. Evident că cerul unde locuiește Dumnezeu nu e cerul albastru pe care îl vedem cu ochii noștri, căci, în acest caz, zice sfântul Augustin, păsările care zboară în văzduh ar fi mai aproape de Dumnezeu decât noi, oamenii. Filosoful B. Pascal a definit cel mai bine cerul ca locuință a lui Dumnezeu: “Cerul este un cerc care are centrul pretutindeni și circumferința nicăieri”. În acest cer locuiește Dumnezeu.

“Sfințească-se numele tău”. Dar nu este Dumnezeu destul de sfânt? Ba da, el este cel de trei ori Sfânt. Prin aceste cuvinte, ne exprimăm dorința ca sfințenia lui Dumnezeu să strălucească în viața sfântă a copiilor săi de pe pământ: “fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt”.

“Vie Împărăția ta, facă-se voia ta”. Aceste două lucruri nu pot merge decât împreună. Sensul este: vie împărăția lui Dumnezeu prin împlinirea voinței lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este tot ce e frumos, tot ce e sfânt, tot ce e curat. “Împărăția lui Dumnezeu”, le spunea Isus iudeilor curioși să afle când vine Împărăția lui Dumnezeu, “e aici, acum, e în mijlocul vostru, e în voi, e în inima voastră”. Când împlinim voința lui Dumnezeu, facem să crească Împărăția lui Dumnezeu; atunci când încălcăm voința lui Dumnezeu prin păcat, distrugem Împărăția lui Dumnezeu.

“Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea și celelalte vi se vor da pe deasupra”. În primele trei cereri, noi ne rugăm lui Dumnezeu pentru singurul lucru necesar: Împărăția lui Dumnezeu. În următoarele patru cereri, ne rugăm pentru celelalte care ni se dau pe deasupra. “Pâinea noastră cea de toate zilele…” E vorba de pâine, de sănătate, de îmbrăcăminte, de locuință, de loc de muncă.

“Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”. Cine poartă ură, dușmănie, cine nu-l iartă pe aproapele său, să aibă grijă să sară aceste cuvinte când se roagă “Tatăl nostru”, ca să nu-și ceară osânda. Dumnezeu ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne iartă greșelile noastre, precum nici noi nu iertăm greșiților noștri.

“Și nu ne duce pe noi în ispită”: mai pe înțeles – și nu ne lăsa să cădem la timp de ispită, de încercare; “ci ne mântuiește de cel Rău”, ne ferește de Ispititorul care ne împinge la păcat.

Din nefericire, noi am banalizat această rugăciune ieșită din gura lui Dumnezeu și îndreptată spre urechile lui Dumnezeu: o spunem des, în serie, din obișnuință, din rutină, fără atenție, fără să ne dăm seama ce spunem. Să-l implorăm pe Isus, ca și ucenicii din Evanghelia de azi: “Doamne, învață-ne, să ne rugăm”. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru pâinea noastră cea de toate zilele, pentru pâinea Cuvântului cu care ne hrănește la fiecare Liturghie, căci nu numai cu pâine trăiește omul, ci și cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Să ne pregătim acum să primim și cealaltă pâine pe care ne-o dăruiește: pâinea euharistică, pâinea cea vie, care coboară din cer pentru viața lumii.

 

* * *

 

Doamne, învață-ne să ne rugăm (III)

Autor: pr. Claudiu Dumea
Copyright: Editura Sapientia

Cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-am ascultat, ne vorbește despre rugăciune, despre importanța rugăciunii în viața omului. Ne arată cum trebuie să fie rugăciunea noastră: și anume, insistentă, făcută cu credință, cu încredere. Rugăciunea este aceea care ne ține permanent în legătură cu Dumnezeu. Pentru a ilustra acest lucru, maeștrii vieții spirituale aduc o asemănare simplă, dar foarte grăitoare. Într-o zi, un păianjen coboară de pe creanga unui copac pe un fir subțire pe care el însuși îl torcea. Ajuns într-un tufiș, cu multă răbdare, își țese o pânză. Când este gata, mai face o ultimă inspecție. Totul e-n ordine. Un singur lucru i se pare de prisos: firul care vine de sus. Îl retează imediat. În același moment, pânza se destramă, e luată de vânt. Nimic nu s-a ales de munca lui, totul a fost în zadar. Anii noștri de viață pe pământ, puțini, mulți, cât ne dă Dumnezeu, sunt ani de muncă, alergătură și agitație. Ne zbatem și ne frământăm pentru multe, ca și Marta din Betania, pe care am sărbătorit-o ieri. Dar dacă nu suntem permanent în legătură cu cerul, cu Dumnezeu, prin firul invizibil al rugăciunii, toată munca, toată strădania vieții noastre este o pânză de păianjen care la urmă se destramă, este deșertăciune și goană după vânt, cum spune Înțeleptul.

Fără îndoială că, din textele Sfintei Scripturi, pe care le-am auzit azi la Liturghie, cel mai mult ne-a impresionat prima lectură care ni-l prezintă pe Abraham în încercarea lui de a salva cele două cetăți, Sodoma și Gomora, pe care Dumnezeu a hotărât să le nimicească din cauza dezmățului în care trăiau. Abraham este părintele celor credincioși, dar este totodată părintele unui popor de negustori, de aceea, ca un bun negustor, negociază, se tocmește cu Dumnezeu: “Doamne, dacă sunt 50 de drepți, o să cruți cetatea? N-or fi 50, or fi 45, n-or fi 45, or fi 40, n-or fi 40, or fi treizeci, n-or fi treizeci, or fi 20, n-or fi 20, or fi 10″. Abraham se oprește aici: nu coboară sub cifra de zece. Își dă seama că în Sodoma nu era nici măcar un drept pentru care Dumnezeu să cruțe cetatea. Și atunci, Dumnezeu are grijă el să-l trimită în lume pe singurul drept de dragul căruia să ierte și să cruțe nu o cetate, ci întreaga omenire: singurul drept, singurul nevinovat pe care îl trimite este Fiul său, Isus Cristos, cel care, suferind și murind, a ispășit păcatele celor mulți.

În prima lectură, îl găsim pe Abraham în rugăciune. În Evanghelie, îl găsim pe Isus în rugăciune și învățându-i pe ucenici să se roage: “Când vă rugați, să spuneți așa: «Tatăl nostru, care ești în ceruri…»”

Rugăciunea “Tatăl nostru” e rugăciunea cea mai prețioasă pe care o au creștinii; prețioasă nu numai pentru faptul că ne-a învățat-o Isus, ci fiindcă însuși Isus o spunea când se ruga; și nu numai că o spunea, dar continuă să o spună, o spune la fiecare Liturghie, când noi îi împrumutăm lui Cristos buzele, ca să o spună. Niciodată rugăciunea “Tatăl nostru” nu a lipsit din Liturghie. La Liturghie, Isus este prezent și continuă să-și spună rugăciunea “Tatăl nostru”. Ucenicilor le-a spus într-un rând: “Iată, eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește”. La Liturghie, nouă ne spune: “Iată, eu sunt în mijlocul vostru ca unul care se roagă”.

Sfântul Augustin scrie undeva aceste cuvinte: “Cristos este cel care se roagă pentru noi, e cel care se roagă în noi, e cel rugat de noi: se roagă pentru noi, întrucât este preotul, mijlocitorul nostru, se roagă în noi, întrucât este capul nostru, e rugat de noi, întrucât este Dumnezeul nostru”. Când, la Liturghie, ne ridicăm mâinile și spunem “Tatăl nostru”, se întâmplă ceva asemănător cu ce s-a întâmplat cu Isac când i-a dat lui Iacob binecuvântarea: aparent, mâinile erau ale lui Esau, dar, de fapt, erau ale lui Iacob: ridicăm mâinile noastre la rugăciune și spunem “Tatăl nostru”, dar, de fapt, sunt mâinile lui Cristos.

Fiecare dintre cele două lecturi ne oferă o învățătură și un îndemn. Prima lectură ne arată că Dumnezeu nu este indiferent la răul ce se petrece în lume. Nu a fost indiferent la ce s-a petrecut odinioară la Sodoma și Gomora, nu este indiferent la păcatele care se petrec și astăzi în lume, la cele aproape 4 milioane de crime, de avorturi câte se fac numai în țara noastră în fiecare an; la păcatul Sodomei, care este homosexualitatea sau sodomia, și care nu este numai păcatul Sodomei, căci lumea întreagă a devenit o Sodomă. Rugăciunea lui Abraham ne arată cât de necesară este rugăciunea noastră de mijlocire ca Dumnezeu să cruțe omenirea. La Fatima, Maica Domnului a spus în repetate rânduri: “Rugați-vă și jertfiți-vă pentru păcătoși”. Multe suflete merg în iad, pentru că nu are cine să se roage și să se jertfească pentru ele.

Rugăciunea “Tatăl nostru” este o rugăciune ce iese de pe buzele Fiului lui Dumnezeu și care se îndreaptă spre urechile lui Dumnezeu. De aceea, trebuie rostită cu toată atenția, să nu fie o rugăciune neatentă, făcută din rutină, mecanic. Este o rugăciune care trebuie făcută nu numai cu buzele, dar și cu viața; cuvintele trebuie armonizate cu viața. Dacă spunem: “Tată, sfințească-se numele tău”, să nu necinstim prin înjurătură numele lui Dumnezeu; dacă spunem: “facă-se voia ta”, să nu călcăm în picioare voința lui Dumnezeu; dacă spunem: “și ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”, să iertăm din inimă celor care ne-au greșit; dacă îi cerem să ne apere în ispită și să ne mântuiască de Cel Rău, să luptăm împotriva ispitei și a Celui Rău.

 

* * *

 

Glasul cuvântului “a cere”

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

“… Strigătul împotriva Sodomei și a Gomorei s-a mărit, și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu.” Gn. 18, 20-21; 23-32

“fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El, și împreună cu El prin credință în puterea lui Dumnezeu, care l-a înviat din morți.” Col. 2, 12-14

“Cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide.” Lc. 1, 1-13

Noutate întru ale negustorie

Două fapte, care rămân întipărite în memorie. Minunata tocmeală dintre Avram și Dumnezeu (prima lectură). Agitata convorbire de la miezul nopții dintre un oaspete nepoftit și prietenul trezit pe neașteptate (evanghelia). Ambele tocmeli se desfășoară între jos și sus, chiar dacă în al doilea caz este vorba despre o “înălțime” foarte relativă, atâta cât este de la fereastră și până la patul în care dormea prietenul trezit din somn. O rugăciune de mediere și o rugăciune de cerere. Ambele bazate pe insistență, pe curaj, pe încredere și chiar prin luptă. În cele din urmă ambele sunt ascultate.

Avram, după o tocmeală obositoare, în timpul căreia, încetul cu încetul, făcând un inventar mai realist al mărfii de schimb pe care o avea la dispoziție, se vede constrâns a-i reduce sensibil propria-i ofertă spre a pune pe balanța dreptății lui Dumnezeu doar “zece drepți”, în schimbul mântuirii Sodomei și Gomorei. Dumnezeu primește și această propunere (Prețul pe care-l poate plăti omul, este totdeauna infinit de disproporționat. Însă acoperirea, pe lângă mărinimia lui Dumnezeu, este asigurată de credință nu de merit.)

Aici, doar trei observații:

- Rugăciunea îndrăzneață a lui Avram reprezintă o cotitură determinantă în relațiile dintre Dumnezeu și omenirea păcătoasă. Este o etapă decisivă și originală în reflexia teologică. Asta o spune unul din cei mai mari învățați în ale Vechiului Testament, care se numește Gherhard von Rad.

În cadrul unei mentalități neindividualiste, ci de coresponsabilitate, întotdeauna apare și o suspiciune: s-ar putea ca și un număr restrâns de “drepți”, să aibă această îndrăzneală de a cere lui Dumnezeu iertarea unei colectivități înglodată până peste cap în tot felul de păcate.

“Legea solidarității în păcat a fost aceea care stă la baza înlocuirii Legii Vechi”. (Procksch)

Până atunci greșelile unuia sau ale unui grup restrâns erau plătite de întreaga colectivitate. De data aceasta, Avram se luptă cu umilință dar și cu hotărâre, pentru ca nevinovăția unei minorități, să fie motiv de iertare pentru toți păcătoșii.

- Avram nu vorbește cu Dumnezeu, așa de la egal la egal. Nu are motive și nici dreptul de a face aceasta. Limbajul îi este caracterizat de modestie, de emoție și chiar de tristețe; inima îi este plină de amărăciune.

Cu toate acestea, pe măsură ce dialogul se extinde, și Dumnezeu reduce din ce în ce pretențiile sale, iar Avram își dă seama că se află în fața unei dreptăți înclinată spre răbdare, omul devine din ce în ce tot mai curajos, din care cauză îndrăznește ca să insiste cu și mai multă încredere.

Speranța și încrederea lui se dezvoltă și mai mult atunci când se află în fața harului binevoitor al lui Dumnezeu, și mai ales atunci când observă că voința lui Dumnezeu de a-i mântui pe oameni este mai mare decât aceea de a-i pedepsi.

- În textul acestei convorbiri strânse, nu reiese nici câtuși de puțin că Avram s-ar fi socotit printre cei “zece drepți”, pe care îi propunea Domnului.

Desigur, el este un pribeag, un nomad, nu locuiește în niciuna din aceste cetăți sacrilege, și totuși nenorocirea acestora îi stă la inimă, și ar voi să le scape de la prăpăd. În convorbirea pe care a avut-o cu Domnul se evidențiază greutatea, nu a propriilor virtuți, ci a propriului său lut “praf și cenușă”.

Credința, nu virtuozitatea îl încurajează de a vorbi cu Domnul său.

Este învoit a ne ruga pentru alții, a mijloci pentru păcătoși, dar nu într-o atitudine de superioritate față de ei, ci numai într-o atitudine de solidaritate cu dânșii.

Unul, care nu se află printre oameni

Convorbirea lui Avram cu Domnul se întrerupe la “cei zece”. Peste acest număr, El nu îndrăznește să mai coboare. Din punct de vedere omenesc cu cei “zece drepți”, crede că a ajuns prea departe, din care cauză nici nu mai insistă. Aritmetica oamenilor, oricum ar fi, nu reușește a trece peste acest număr. Cu toate acestea va trebui să ajungă până la “unu” însă aici contabilitatea și logica oamenilor nu au ce căuta, pentru că însuși Dumnezeu va rezolva această problemă imposibilă. Fiul lui Dumnezeu va fi unul, unicul nevinovat, care va ispăși și va obține mântuirea celor muți.

Aceasta ne-o amintește Sfântul Paul în lectura a II-a: “Pe voi care erați morți în greșelile voastre, și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile”. (Col. 2, 14) Convorbirea începută de Avram între “jos” și “sus”, se sfârșește dincolo de orice așteptare, pe Calvar. Numai crucea permite de a anula complet distanța, de a schimba condițiile nefavorabile, în condiții incredibil de favorabile în favoarea omenirii.

Greutatea fiilor

Perspectiva evangheliei referitoare la rugăciune, schimbă totul din temelii. Aici nu este vorba de a apela la un judecător pământesc așa ca Avram, ci la un Dumnezeu, care este în același timp Tată. Isus, Domnul Cristos, ne îndeamnă de a ne ridica ochii spre înălțimi ca acest cuvânt cheie, care deschide toate ușile cele mai de nepătruns, și care legitimează cele mai imposibile aspirații. De data acesta, nu mai este vorba de a pune pe talgerul balanței greutatea “drepților”, ci numai condiția noastră de “fii”.

Frica este depășită definitiv prin acest climat de încredere și dragoste, care caracterizează relațiile dintre cele două extreme. “Tatăl nostru” devine rugăciunea tipică a fiilor, care îndrăznesc să ceară totul de la Tatăl pentru realizarea împărăției sale, și pentru ce privește viața lor precară de pe pământ. Ei cer și se angajează totodată. De fapt, Fiul, nu este unul care să se mulțumească numai cu așteptarea, ci este unul care colaborează. Nu există nimic din ceea ce cerem în rugăciunea aceea ca și din alte rugăciuni, care să ne dispenseze de muncă. Desigur că Dumnezeu ne ascultă, dar pretinde în același timp ca și fii să-l asculte. Rugăciunea permite de a asculta tot ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi: exact tot aceleași lucruri pe le cerem noi de la dânsul.

Rămâne faptul că cele scrise de Sfântul Luca referitor la rugăciune să constituie o chemare serioasă la încredere și la insistență, cu siguranța că vom fi ascultați. Este suficient să precizăm că Dumnezeu ne ascultă, dar nu la vremea și în felul în care i le fixăm noi. O siguranță de fond este aceasta: “Tatăl vostru cel ceresc va da pe Duhul Sfânt acelora care i-l cer.” Acum, Duhul Sfânt este începutul libertății și al neprevăzutului. Cu siguranță că Dumnezeu ne ascultă dar numai așa cum știe El. Adică după generozitatea sa infinită de Tată, nu după felul nostru de a înțelege lucrurile, care de cele mai multe ori este contrar planului lui Dumnezeu.

Numai în folosul nostru poate fi faptul ca Tatăl ceresc să nu ne prindă totdeauna, literalmente în cuvânt. Rugăciunea ascultată este numai acea rugăciune care ne transformă, care ne face să intrăm sub oblăduirea Duhului Sfânt pentru a lucra la înfăptuirea planului lui Dumnezeu și care ne înscrie în acțiunea Sa. Totdeauna noi trebuie să preferăm pe un Dumnezeu care ne surprinde, unui Dumnezeu care să ne mulțumească. Să ne încredem mai mult răspunsurilor sale, decât darurilor pe care i le cerem noi.