Arhive

Arhiva autorului

Despre iertarea aproapelui

10 November 2006

Slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea, oare, ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine? (Matei 18, 32-33) Iubiți credincioși, Sfînta și dumnezeiasca Evanghelie de azi ne arată datoria de a ierta pe cei ce ne greșesc. Domnul nostru Iisus Hristos, ne învață că […]

Ritul bizantin

Despre puterea credinței, a rugăciunii și a postului

10 November 2006

Adevărat grăiesc vouă: Dacă veți avea credință cît un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, și se va muta; și nimic nu va fi vouă cu neputință (Matei 17, 20) Iubiți credincioși, Cînd omul va avea credință dreaptă și tare, unită cu fapte bune și mai ales rugăciune și post, […]

Ritul bizantin

Despre sfînta rugăciune

10 November 2006

S-a suit în munte, ca să Se roage deosebi. Și făcîndu-se seară, era acolo singur (Matei 14, 23) Iubiți credincioși, Întrucît în Sfînta Evanghelie de astăzi se vorbește de patru ori despre rugăciune, vom vorbi acum despre sfînta rugăciune, care este numită de dumnezeieștii părinți “maica tuturor faptelor bune”. Că precum nu putem trăi fără […]

Ritul bizantin

Despre mîndrie și smerenie

10 November 2006

Voi sînteți cei ce vă faceți pe voi drepți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urîciune este înaintea lui Dumnezeu (Luca 16, 15) Iubiți credincioși, În multe locuri ale Sfintei Scripturi se arată cît de mare, cît de păgubitoare de suflet și cît de urîtă de Dumnezeu […]

Ritul bizantin

Despre atotștiința și milostivirea lui Dumnezeu

10 November 2006

O adîncul bogăției și înțelepciunii și al științei lui Dumnezeu! Cît sînt de necercetate judecățile Lui și cît de nepătrunse căile Lui! (Romani 11, 33) Iubiți credincioși, Una din însușirile cele nemărginite ale lui Dumnezeu este atotștiința Sa, prin care toate le știe și de toate poartă grijă. Această știință atotcuprinzătoare nimicește știința și înțelepciunea […]

Ritul bizantin

Despre adevărata pocăință și despre milostivirea lui Dumnezeu

10 November 2006

Scula-mă-voi și mă voi duce la tatăl meu, și-i voi spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta (Luca 15, 18) Iubiți credincioși, În Sfînta Scriptură Dumnezeu se numește “Tată al milostivirii” (II Corinteni 1, 3), pentru că pururea Se milostivește față de cei păcătoși care se întorc din toată inima către El prin […]

Ritul bizantin

Despre propovăduirea cuvîntului lui Dumneze

10 November 2006

De atunci a început Iisus a propovădui și a zice: Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția cerurilor (Matei 4, 17) Iubiți credincioși, Una din învățăturile Sfintei Evanghelii din Duminica de azi spune: De atunci a început Iisus a propovădui și a zice: Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția Cerurilor (Matei 4, 17). Același cuvînt l-a spus și […]

Ritul bizantin

Despre chipul omului desăvîrșit

10 November 2006

Fiți, dar, voi desăvîrșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvîrșit este (Matei 5, 48) Iubiți credincioși, Dumnezeiasca Evanghelie de astăzi vorbește în chip luminat despre aspra și îngereasca viață a Sfîntului slăvitului prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul care, după mărturia Domnului Este cel mai mare om născut din femeie și cu adevărat prooroc și mai […]

Ritul bizantin

Despre visuri, vedenii, minuni și prooroci mincinoși

10 November 2006

Mă spăimîntezi prin visuri și cu vedenii mă îngrozești (Iov 7, 14) Iubiți credincioși, Dumnezeiasca Evanghelie de azi ne vorbește de visul Sfîntului și dreptului Iosif și de porunca îngerului lui Dumnezeu care i S-a arătat și i-a zis: Sculîndu-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo pînă ce […]

Ritul bizantin

Despre nașterea duhovnicească a creștinului

10 November 2006

Adevărat, adevărat zic ție: De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu (Ioan 3, 5) Iubiți credincioși, Întrucît cu mila lui Dumnezeu sîntem în ajunul prea luminatului praznic al Nașterii Domnului, ne-am gîndit să vorbim astăzi despre nașterea noastră cea duhovnicească. Fără de […]

Ritul bizantin