Start > Ritul latin > Duminica III – Advent (C)

Duminica III – Advent (C)

17 November 2009
869 afișări

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină
Duminica a III-a din Advent (Anul C)

Mulțimile care veneau să se boteze îl întrebau pe Ioan: “Ce trebuie să facem?” Iar Ioan le răspundea: “Cine are două haine să împartă cu cel care nu are și cine are provizii de alimente să facă la fel”. Au venit și unii vameși să se boteze, și l-au întrebat: “Învățătorule, noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: “Să nu cereți nimic mai mult peste ceea ce v-a fost poruncit să luați”. La rândul lor, ostașii îl întrebau și ei: “Dar noi ce trebuie să facem?” Și le-a zis: “Să nu asupriți pe nimeni, nici să nu învinuiți pe cineva pe nedrept, și să fiți mulțumiți cu solda voastră”. Deoarece poporul era în așteptare și toți se întrebau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva el este Cristos, drept răspuns Ioan a zis tuturor: “Eu vă botez cu apă, dar vine unul mai mare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei; el vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. El are lopata în mână și va curăți aria; el va aduna grâul în hambarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se stinge”. Și cu multe alte îndemnuri, Ioan propovăduia poporului vestea cea bună. (Lc 3,10-18)

În cadrul prezentării fragmentului din evanghelia sfântului Luca, 3,1-6, care ne-a fost propus spre meditarea în duminica a doua din Advent, am subliniat faptul că Ioan era prezentat ca cel care predică botezul pocăinței. Duminica a treia din Advent ne prezintă două importante fragmente care detaliază bine tema principală predicii sale: necesitatea reînnoirii vieții (3,10-14) și vestirea Celui care trebuie să vină (3,15-17).

Cu privire la prima parte a predicii, ea este ritmată de o întrebare ce apare de trei ori: Ce trebuie să facem?. Mulțimilor (v. 10) Ioan le cere împlinirea de fapte care să exprime milostivirea, iubirea de aproapele: fiecare să ofere din bunurile sale celor ce duc lipsă (v. 11). Colectorilor de impozite – adică cei care întruchipează setea de înavuțire, necinstea, trădarea neamului din care fac parte – Ioan le cere nu să renunțe la îndatoririle lor, ci să înceteze să se mai îmbogățească în mod necinstit (v. 13). În sfârșit, soldaților (care foarte probabil erau mercenari ne evrei în slujba lui Irod Antipa) li se cere să înceteze comiterea acelor păcate proprii stării militare: violența, jafurile sau orice abuz ce are la bază dorința de a poseda (v. 14).

Partea a doua a predicii este dominată de tensiunea unei așteptări a ceea ce urma să se întâmple în urma predicii lui Ioan și, totodată, de o întrebare referitoare la identitatea lui, dacă nu cumva el este Cristos. Or, pentru a-și declina identitatea, în răspunsul său Ioan scoate în evidență calitatea botezului său, care nu este decât un botez cu apă, în timp ce cel al lui Cristos este infinit mai puternic pentru că El va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Pe buzele precursorului lui Isus referința la un botez cu Duh Sfânt și cu foc face trimitere la mare purificare pe care Isus Cristos o va avea de înfăptuit, mai ales judecata eshatologică (exprimată în text prin imagini foarte familiare agricultorilor Palestinei acelui timp).

În fața unui text în care exigențele evanghelice ocupă un loc important, noi nu putem să nu ne întrebăm fiecare, în funcție de condiția sa: Eu ce trebuie să fac?. Dar ne putem întreba în egală măsură ce am putea răspund celor care ne adresează aceeași întrebare?

Actualizarea acestui episod ni-l aduce în prim plan pe Ioan ca pe cel ce deplasează privirile de pe propria persoană și le îndreaptă către Cristos. Viața lui nu are valoare în sine. Fiecare din cuvintele sale și fiecare botez administrat trebuie înțeles în funcție de Cel care botează cu Duhul Sfânt și cu foc și pe care ne invită să îl primim în viața noastră.

Ritul latin