Start > Ritul latin > Mergeți în via mea!

Mergeți în via mea!

22 September 2006
871 afișări

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro
Duminica a XXV-a de peste an (Anul A)

Parabola lucrătorilor trimiși să lucreze în vie la ceasuri diferite, și care primesc toți aceeași plată de un dinar, le-a dat mereu bătăi de cap cititorilor Evangheliei. Ar putea fi acceptat modul în care acționează stăpânul? Nu violează el oare principiul dreptei răsplății? Astăzi sindicatele ar protesta în cor dacă cineva ar acționa ca acel stăpân.

Dificultatea vine însă dintr-un echivoc. Problema răsplății este privită în abstract, sau cu referință la răsplata eternă. Privit astfel, acest lucru ar contrazice de fapt principiul conform căruia Dumnezeu “dă fiecăruia după faptele sale” (Rom 2,6). Isus se referă însă aici la o situație concretă. Singura plată oferită tuturor este împărăția cerurilor pe care El a adus-o pe pământ; este posibilitatea de a avea parte de mântuirea mesianică. Parabola începe cu cuvintele: “Împărăția cerurilor este asemenea stăpânului care a ieșit dis-de-dimineață…”. Așadar tema centrală și de fond a parabolei este împărăția cerurilor. Problema este, din nou, cea a situării evreilor și a păgânilor, sau a drepților și a păcătoșilor, vis-a-vis de mântuirea vestită de Isus. Chiar dacă păgânii (respectiv păcătoșii, vameșii, prostituatele etc.) abia după predicarea lui Isus au trecut de partea lui Dumnezeu, în timp ce mai înainte erau departe de El, nu pentru acest lucru vor ocupa în împărăție un loc secundar. Și ei vor ședea la aceeași masă și se vor bucura din plin de bunurile mesianice.

Ba mai mult, deoarece păgânii se dovedeau a fi dispuși într-o mai mare măsură să primească Evanghelia decât așa-zișii “drepți” (fariseii și scribii), iată că se împlinește ceea ce Isus spune la încheierea parabolei: “Cei din urmă vor fi cei dintâi, iar cei dintâi cei din urmă”. Odată cunoscută împărăția, adică odată îmbrățișată credința, este loc și pentru diversificări. Nu este aceeași soarta aceluia care îl slujește pe Dumnezeu întreaga viață, făcând să rodească 100% talanții proprii, cu a aceluia care îi oferă lui Dumnezeu doar resturile vieții, cu o spovadă făcută, într-un fel, în ultima clipă.

După ce am clarificat acest element central, este normal să evidențiem celelalte învățături ale parabolei. Una dintre ele este aceea că Dumnezeu îi cheamă pe toți și la toate ceasurile din zi. E vorba de o chemare universală în via Domnului! Adică elementul central e mai degrabă chemarea decât răsplata. În acest fel este utilizată parabola noastră și în exortația apostolică a Papei Ioan Paul al II-lea despre “vocația și misiunea laicilor în Biserică și în lume” (Christifideles laici): “Credincioșii laici aparțin poporului lui Dumnezeu care este prefigurat de lucrătorii din vie… ‘Mergeți și voi în via mea’” (n. 1-2).

Parabola evocă și problema lipsei locurilor de muncă. “Nimeni nu ne-a angajat!”: acest răspuns plin de dezamăgire al muncitorilor de la ultimul ceas ar putea fi însușit de milioane de persoane care nu au un loc de muncă. Știm cu toții ce înseamnă a nu avea un loc de muncă pentru cineva care are familie sau pentru un tânăr care vrea să se căsătorească și nu poate pentru că nu are un serviciu și de aceea nici garanția minimă că își poate întreține în mod demn familia. Dacă mulți sunt fără un loc de muncă, unul dintre motive (nu unicul, nu principalul, dar cu siguranță relevant) este acela că unii au prea multe. Cumulând diferite munci retribuite toate în diverse moduri.

Se mai poate trage și o altă învățătură din parabolă. Acel stăpân știe că muncitorii de la ultimul ceas au aceleași nevoi ca și ceilalți, au și ei copii de hrănit, ca și cei de la primul ceas. Dându-le tuturor aceeași plată, stăpânul arată că nu ține cont într-atât de merit, cât de nevoie. Arată că este nu doar drept, dar și “bun”, generos, uman.

Ritul latin