Start > Ritul latin > Profeții care nu sunt luați în seamă

Profeții care nu sunt luați în seamă

22 September 2006
1,624 afișări

Autor: fr. Enzo Bianchi
Traducere: Cristina Grigore
Copyright: ProFamilia.ro
Duminica a II-a din Advent (Anul B)

Și în această duminică, Cuvântul proclamat în Liturghie ne invită să ne pregătim pentru venirea Domnului. Dacă însă în prima duminică din Advent se cerea vigilență, astăzi ni se cere convertire, întoarcerea la Dumnezeu, o schimbare a mentalității și a vieții, capabilă să arate diferența dintre creștin și cei care nu au darul credinței. Trebuie pregătită calea pentru noul exod pe care Domnul însuși îl va deschide; trebuie să ne convertim în zilele vieții pe care Domnul ne-a dat-o fiecăruia dintre noi, pentru a spera în ceruri noi și pământuri noi; trebuie să ascultăm predicarea lui Ioan Botezătorul care, fiind profet autentic, proclamă un cuvânt de la Dumnezeu, rănind inima celui care îl ascultă, deschizând-o pentru marele dar al convertirii care eliberează.

În timpul Adventului, două figuri apar în fața ochilor noștri ca martori care ne predispun pentru venirea Domnului: Ioan, numit “înaintemergătorul”, care merge înaintea lui Mesia, și Maria, mama lui Mesia, cea care l-a purtat în pântece. Ioan se arată ca un trimis al lui Dumnezeu după profeția lui Isaia: în deșert nu adună mulțimile în jurul său, ci dimpotrivă îi descurajează și îi dojenește pe cei care îl caută doar pentru a se sustrage exigențelor pe care le ridică întâlnirea cu Domnul: “Cine v-a învățat să fugiți de mânia care vine? Faceți deci rod vrednic de pocăință” (Matei 3,7-8). Făcându-se “glas”, el strigă și cere cu hotărâre angajamentul personal în fața Domnului, îl vestește pe Cel care vine, pe Domnul care îi va cufunda pe credincioși nu doar în apă – cum face el -, ci în Duhul Sfânt.

Pentru Evanghelia după Marcu, Ioan care apare în deșert marchează începutul veștii celei bune despre Isus Cristos, dar este și figura care rezumă întreg Vechiul Testament. Ioan apare și își începe predicarea pentru a încheia întreaga profeție: este îmbrăcat, trăiește și predică asemenea unui profet, el este noul Ilie! Acea profeție care de cinci secole tăcea în Israel, reapare în Ioan, regăsindu-și în el glasul. Și iată marea mângâiere pentru poporul lui Dumnezeu: mântuirea, exodul, eliberarea de opresiune sunt vestite și vor fi împlinite de Domnul care vine.

Și după venirea Domnului în trup în Isus din Nazaret, creștinii trebuie să rămână în așteptarea Celui care va veni în glorie, nu în secretul credinței. O venire care va fi vizibilă întregii creații. De aceea, aici și acum, fiecare creștin este chemat la a pregăti o potecă prin nisipul propriei inimi pentru a-și îndrepta drumul și a se întoarce pe calea ce conduce spre Domnul: este vorba despre a umple golurile propriului comportament, a netezi colinele orgoliului și ale arogantei autosuficiențe. Este un mod de a acționa concret, care trebuie să devină vizibil în viața creștinului: doar astfel calea parcursă de Domnul și de noi în vederea întâlnirii va fi fără obstacole!

Glasul lui Ioan, ieri ca și astăzi, este vocea profeților, a oamenilor de care Dumnezeu nu lipsește niciodată Biserica sa. Ne plângem adesea de absența profeților din mijlocul nostru, dar trebuie să ne întrebăm dacă cumva este vorba de incapacitatea noastră de a le asculta glasul care cere convertire. Este mult mai simplu să aplecăm urechile spre voci seducătoare care ne spun: “Toate merg bine în Biserică! Toate merg bine în societate!”, decât să ascultăm vocile ce ne deranjează, care ne conving de păcatul nostru și care cheamă la convertire. Da, Ioan ne adresează mesajul său și nouă, astăzi, pentru că Cristos este încă Cel care vine; Ioan este Ilie care precede întoarcerea Domnului la sfârșitul veacurilor: iar noi suntem la sfârșitul veacurilor.

Ritul latin