Arhive

Arhiva autorului

Trimiși anume, în mod special

10 July 2010

“Așa zice Domnul: “Cum mângâie pe cineva mamă-sa așa vă voi mângâia eu; da, veți fi mângâiați în Ierusalim.” Is. 66, 10-14 “În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât în crucea Domnului Nostru Isus Cristos, prin care lumea este răstignită față de mine, și eu față de lume.” […]

Ritul latin

Între urgență și răbdare, sau la ce slujește focul

10 July 2010

“Elisei a luat o pereche de boi, pe care i-a adus jertfă, cu uneltele boilor le-a fiert carnea și a dat-o oamenilor s-o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui.” 1Regi. 19, 16; 19-21 “Cristos ne-a liberat pentru a rămâne liberi.” Gal. 5, 1; 13-18 “Nimeni care pune […]

Ritul latin

Bisericii îi este interzisă nostalgia

8 May 2010

“Câțiva oameni, veniți din Iudeia, învățau pe oameni și ziceau: “Dacă nu sunteți tăiați împrejur, după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți.” (Fapte 15, 1-2; 22-29) “Cetatea nu are trebuință nici de lumina soarelui nici de lumina lunii…” (Apoc. 21, 10-14; 22-23) “… să nu se tulbure inimile voastre și să nu se înfricoșeze…” […]

Ritul latin

Cum trebuie cunoscută noutatea

8 May 2010

“După venirea lor, au adunat Biserica, și au istorisit tot ce făcuseră Dumnezeu prin ei, și cum deschisese neamurilor ușa credinței.” (Fapte 14, 21-27) “Și Cel ce ședea pe Scaunul de domnie a zis: Iată, Eu fac toate lucrurile noi”. (Apoc. 21, 1-5) “Poruncă nouă vă dau vouă. Ca să vă iubiți unii pe alții.” […]

Ritul latin

Ascultarea glasului

8 May 2010

“Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie vestit mai întâi vouă, dar fiindcă nu l-ați primit și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri.” (Fapte. 13, 14; 43-52) “Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi păstorul lor și-i va duce la izvoarele apei vieții.” (Apoc. 7, 9; 14-17) “Oile […]

Ritul latin

Comunitatea iese la larg, la loc deschis

8 May 2010

“După ce i-au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele și i-au oprit să vorbească în numele lui Isus.” (Fapte. 5, 27-32; 40-41) “Mielul care a fost jertfit vrednic este de a primi puterea și bogăția, înțelepciunea și puterea, slava și binecuvântarea…” (Apoc. 5, 11-14) “Fiilor, nu aveți ceva de mâncare?” (In. 21, […]

Ritul latin

Cel care-și află un loc în biserică

9 April 2010

“Mulțimea, de asemenea, alerga la Ierusalim, din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate; și toți se vindecau” (Fapte. 5, 12-16) “Eu sunt Afla și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă.” (Apoc. 1, 9-13; 17-19) “… ferice de cei ce nu au văzut și au crezut.” […]

Ritul latin

Așteptarea pașilor

9 April 2010

“Atunci Petru a început să vorbească și a zis: Într-adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor” (Fapte. 10, 34; 37-43) “Fraților, dacă ați înviat cu Cristos, gândiți-vă la lucrurile de sus nu la cele de jos…” (Col. 3, 1-4) “… pentru ce îl căutați printre morți pe Acela care este viu? Nu este aici, a […]

Ritul latin

La început a fost darul

9 April 2010

“Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce-mi smulgeau barba; nu mi-am ascuns fața de scuipări și de ocări”. (Is. 50, 4-7) “S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor.” (Fil. 2, 6-11) “Apoi a luat pâinea, și după ce a mulțumit lui […]

Ritul latin

Ceva nou

20 March 2010

“Iată, voi face ceva nou, și-i gata să se-ntâmple: să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustiu și un râu prin locuri secetoase ca să adăp pe poporul meu cel ales.” (Is. 43, 16-21) “Fraților, eu uit ce a fost în urma mea și țintesc numai spre cele de dinainte.” (Fil. 3, […]

Ritul latin