Arhive

Arhiva pentru ritul ‘Ritul bizantin’

Slujitorii răi pierd împărăția lui Dumnezeu

18 October 2010

Sfânta Evanghelie din Duminica a XIII-a după Rusalii este plină de înțelesuri duhovnicești care se referă atât la istoria mântuirii neamului omenesc, cât și la viața Bisericii. Parabola sau pilda pe care Mântuitorul Isus Hristos ne-o prezintă în Evanghelia acestei zile se referă la Legea Veche, la Vechiul Testament. Via pe care un stăpân o […]

Ritul bizantin

Dumnezeu Semănătorul

18 October 2010

Isus se afla în casa Sa din Capernaum (Matei 13, 3-9 și 18-23), nu departe de țărmul Mării Galileii. Pe țărm, mulțime multă aștepta cuvântul de învățătură. Isus s-a dus atunci și, ca să se poată face auzit și văzut, a urcat într-o corăbioară din care le-a vorbit mulțimilor despre împărăția cerurilor. Și pentru a […]

Ritul bizantin

Rostul vieții – primirea și rodirea cuvântului lui Dumnezeu

18 October 2010

În Duminica a XXI-a după Rusalii, se citește la Sfânta Liturghie Pilda semănătorului, din Evanghelia după Sfântul Luca. În această pildă, Mântuitorul nostru Iisus Hristos vorbește despre un semănător și despre patru situații diferite în care au ajuns semințele aruncate de el pe pământ. Mai precis, Mântuitorul ne spune că dintre semințele aruncate în brazdă, […]

Ritul bizantin

Hristos aduce bucuria învierii în locul suferinței îndoliate

18 October 2010

În Evanghelia Duminicii a XX-a după Rusalii, vedem milostivirea lui Dumnezeu față de oamenii îndurerați și față de cei morți. Minunea învierii fiului văduvei din Nain ne arată că Mântuitorul Isus Hristos cunoaște durerea fiecărui om, dar și măsura răbdării lui. Minunea aceasta nu s-a făcut la cererea cuiva. Nimeni nu L-a invitat în satul […]

Ritul bizantin

Iubirea de vrăjmași ne face milostivi ca Dumnezeu

18 October 2010

Sfânta Evanghelie din Duminica a XIX-a după Rusalii este plină de învățături duhovnicești și ne arată care este deosebirea între păgâni și creștini, sau mai bine zis între omul păcătos și omul sfânt. Mântuitorul Isus Hristos știa că în Vechiul Testament s-a spus: “să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău” (cf. […]

Ritul bizantin

Întâlnirea cu Dumnezeu face din pescari apostoli

18 October 2010

Evanghelia Duminicii a XVIII-a după Rusalii, de la Sfântul Evanghelist Luca, se numește Evanghelia pescuirii minunate și evidențiază o mulțime de învățături duhovnicești în ceea ce privește taina Bisericii și viața creștinului în general. Sfântul Evanghelist Luca ne arată că erau două corăbii oprite lângă țărmul lacului Ghenizaret, numit și Marea Galileii, iar pescarii care […]

Ritul bizantin

Asumarea Crucii – calea mântuirii în Hristos

18 October 2010

În Evanghelia Duminicii după Înălțarea Sfintei Cruci Mântuitorul Isus Hristos face referință la cruce zicând: “De voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-Mi urmeze Mie” (Mc. 8, 34). Apoi, explică spunând: “cine voiește să-și salveze sufletul său îl va pierde, iar cel ce îl pierde […]

Ritul bizantin

Sfânta Cruce – semnul iubirii care învinge păcatul și moartea

18 October 2010

Sfânta Evanghelie a Duminicii dinaintea Înălțării Sfintei Cruci face o legătură între șarpele care a fost înălțat de către Moise în pustie și înălțarea pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. Se știe că în timp ce poporul evreu traversa pustia, mulți oameni mureau fiindcă erau atacați de șerpi veninoși. Atunci Dumnezeu i-a spus lui Moise […]

Ritul bizantin

Iubirea față de Dumnezeu și de aproapele – lumina vieții creștine

18 October 2010

Sfânta Evanghelie din Duminica a XV-a după Rusalii este Evanghelia poruncii celei mai mari, și anume porunca iubirii. Se știe că în Vechiul Testament erau multe porunci, multe reglementări ale vieții omului credincios, la care s-au adăugat și foarte multe prescripții ale tradiției iudaice. Când un învățător de lege, cu gândul de a ispiti pe […]

Ritul bizantin

Haina de nuntă cerească – lumina sufletului curat

18 October 2010

Evanghelia Duminicii a XIV-a după Rusalii conține mai multe învățături referitoare la taina mântuirii lumii în Domnul Isus Hristos, la taina Bisericii și a vieții creștine. Împăratul care face nuntă pentru fiul său este Însuși Dumnezeu Tatăl. Fiul de împărat este Isus Hristos Domnul. Nunta este Împărăția lui Dumnezeu. Mireasa este Biserica, adică mulțimea oamenilor […]

Ritul bizantin