Arhive

Arhiva autorului

Glasul verbului “așteptare”

11 September 2010

“Un loc de întuneric dat-ai cuvioșilor tăi stâlp de foc arzător, care să-i călăuzească în acea călătorie necunoscută, soare nevătămător le-ai dat, în drumul cel plin de slavă.” Înțelepciunea lui Solomon 18, 3; 6-9 “Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.” Ev. 11, 1-2; 8-19 […]

Ritul latin

Legea incompatibilității

11 September 2010

“Domnul a jurat pe slava lui Iacov: “Niciodată nu voi uita faptele lor”. Amos. 8, 4-7 “Vă îndemn dar, înainte de toate, rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii.” 1Tim. 2, 1-8 “Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui mamona.” Lc. 16, 1-13 În biserică nu se fac afaceri Din lecturile de astăzi avem numai […]

Ritul latin

Glasul cuvântului “a cere”

11 September 2010

“… Strigătul împotriva Sodomei și a Gomorei s-a mărit, și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu.” Gn. 18, 20-21; 23-32 “fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El, și împreună cu El prin credință în puterea lui Dumnezeu, care l-a înviat din morți.” Col. 2, 12-14 “Cereți și vi se va […]

Ritul latin

Ce sens are viața?

11 September 2010

“O, deșertăciune a deșertăciunilor, zice Ecclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune.” Eclesiastul 1, 2 “Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ!” Col. 3, 1-3; 9-11 “Vedeți și păziți-vă de orice lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.” Lc. 12, 13-21 Cineva evident, cu o […]

Ritul latin

Glasul verbului “a crede”

11 September 2010

“Omul acesta ar trebui omorât, căci moaie inima oamenilor de război, care au rămas în cetatea aceasta… Atunci ei l-au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Malachia… În groapă nu era apă ci noroi, și Ieremia s-a afundat în noroi.” Ier. 38, 4-6; 8-10 “… Suntem înconjurați de un nor atât de […]

Ritul latin

Surprinderea în locul curiozității

11 September 2010

“Voi aduce pe toți frații voștri din mijlocul tuturor neamurilor, ca dar de nuntă.” Is. 66, 18-21 “Domnul îl pedepsește pe cel pe care-l primește și bate cu nuiaua pe cel pe care-l primește.” Ev. 12, 5-7; 11-13 “Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă…” Lc. 13, 22-30 Imprevizibilitate Din când în când apare în […]

Ritul latin

Slăbiciunea lui Dumnezeu

11 September 2010

“Și Domnul s-a lăsatde răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului său.” Ex. 32, 7-11; 13-14 “Am căpătat îndurare pentru ca Isus Cristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el, în urmă, ca să capete viața veșnică.” 1Tim. 1, 12-17 “Trebuie […]

Ritul latin

Umilința este și o virtute

11 September 2010

“Fiule, cu blândețe săvârșește lucrurile tale și vei fi iubit de omul cel iubit de Dumnezeu.” Sir. 3, 17-18; 28-29 “Voi v-ați apropiat de munte, de cetatea Dumnezeului celui viu…” Evr. 12, 18-19; 22-24 “Oricine se înalță va fi smerit, și cine se smerește va fi înălțat.” Lc. 14, 1; 7-14 Taina înțeleptului Da, umilința […]

Ritul latin

Prea mulți înțelepți avem în circulație, din care cauză a sărăcit înțelepciunea

11 September 2010

“Cine a cunoscut voința Ta, dacă Tu nu i-ai dat înțelepciune, și dacă nu i-ai trimis de sus Duhul Tău cel Sfânt?” Înțelepciunea lui Solomon 9, 14-18 “Eu așa cum sunt, bătrânul Paul, acum întemnițat pentru Cristos Isus…, te rog, pentru Onisia, inima mea…” Filimon 9-10; 12-17 “Dacă vine cineva la mine și nu urăște […]

Ritul latin

Ce se pretinde de la noi?

10 July 2010

“… însă David a spus lui Abisai: “Nu-l ucide…”. 1Sam. 26, 2; 7-9; 12-13; 22-23 “Omul dintâi Adam, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață.” 1Cor. 15, 45-49 “Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă…” Lc. […]

Ritul latin