Arhive

Arhiva autorului

O pâine pentru alții

10 July 2010

“Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin și era preot al Dumnezeului celui Preaînalt.” Gen. 14, 18-20 “Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut a luat pâinea. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: “Luați, mâncați; acesta este Trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceți […]

Ritul latin

Vorbind bâlbâind, mergând șchiopătând

10 July 2010

“Înțelepciunea lui Dumnezeu vorbește: “Domnul n-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui”. Prov. 8, 22-31 “Îndreptățiți prin credință, noi suntem în pace cu Domnul nostru Isus Cristos.” Rom. 3, 1-5 “Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. când va veni Mângâietorul, Duhul […]

Ritul latin

Darul cel așteptat

10 July 2010

“Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde sedeau ei… și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da duhul să vorbească.” Fapte. 2, 1-11 “Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul […]

Ritul latin

Cerul și contemporaneitatea

10 July 2010

“Voi veți primi o putere când Duhul Sfânt se va coborî peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia și până la marginile pământului” (Fapte 1, 1-11) “El i-a pus totul sub picioare și i-a dat căpetenia peste toate lucrurile bisericii.” (Efs. 1, 7-23) “Pe când îi binecuvânta s-a despărțit de […]

Ritul latin

Două diagnostice: “omul este osândit”, “omul este mântuit”

10 July 2010

“Cum a fost îngrijit pomul arată roada pomului, tot așa și cuvântul omului arată ce zace în inima lui.” Sir. 27, 4-7 “Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Cristos.” 1Cor. 15, 54-58 “Din plinătatea inimii vorbește gura.” Lc. 6, 39-45 O uitare, o trecere cu vederea suspectă În […]

Ritul latin

Lui nu-i plac înmormântările

10 July 2010

“Ilie a spus: “Uită-te fiul tău trăiește”.1Regi. 17, 17-24 “Dar când Dumnezeu m-a pus deoparte chiar din pântecele mamei mele și m-a chemat prin Harul Său, a găsit cu cale, să descopere în mine pe Fiul Său, ca să-l vestesc între neamuri.” Gal. 1, 11-19 “Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă; cei ce […]

Ritul latin

Duminica a XI-a de peste an

10 July 2010

“- Natan i-a spus lui David: “Tu ești omul acela!” – Atunci David a zis lui Natan: “Am păcătuit!” – Natan i-a răspuns lui David: “Domnul ți-a iertat păcatele!” 2Sam. 12, 16; 19-21 “Prin faptele legii, nimeni nu va fi îndreptăți…” Gal. 2, 16; 19-21 Pe locul delictului nu s-au mai aflat amprentele degetelor. “Tu […]

Ritul latin

Biletele la control

10 July 2010

“Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune, și își vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns.” Zah. 12, 10-11 “Voi toți sunteți fiii lui Dumnezeu prin credința în Isus Cristos… Moștenitori ai făgăduinței .Gal. 3, 26-29 “… Dar voi, cine spuneți că […]

Ritul latin

Glasul cuvântului

10 July 2010

“Doamne, dacă am căpătat trecerea în ochii tăi, nu trece, rogu-te, pe lângă robul tău…” Gn. 18, 1-10 “Mă bucur acum în suferințele mele, pentru voi.” Col. 1, 24-28 “Marta, Marta, te silești și de multe te-ngrijești…” Lc. 10, 38-42 Aceleași preparative, dar cu rezultate opuse Marta și Avram. Oricât de stranie ar părea apropierea […]

Ritul latin

Glasul verbului “a face”

10 July 2010

“Porunca aceasta pe care ți-o dau eu astăzi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine… ca să nu o poți practica…” Deut. 30, 10-14 “Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine în El, atât ce este pe pământ cât și ce […]

Ritul latin