Calendar latin

 • Duminica I-a din Advent (A), (B), (C)
  (A: Isaia 2,1-5, Romani 13,11-14, Matei 24,37-44)
 • Duminica a II-a din Advent (A), (B), (C)
  (A: Isaia 11,1-10, Romani 15,4-9, Matei 3,1-12)
 • Duminica a III-a din Advent (A), (B), (C)
  (A: Isaia 35,1-6.8.10, Iacob 5,7-10, Matei 11,2-11)
 • Duminica a IV-a din Advent (A), (B), (C)
  (A: Isaia 7,10-14, Romani 1,1-7, Matei 1,18-24)
 • Nașterea Domnului (Liturghia din noapte) (A), (B), (C)
  (A: Isaia 9,1-3.5-6, Tit 2,11-14, Luca 2,1-14)
 • Nașterea Domnului (Liturghia din zori) (A), (B), (C)
  (A: Isaia 62,11-12, Tit 3,4-7, Luca 2,15-20)
 • Nașterea Domnului (Liturghia din zi) (A), (B), (C)
  (A: Isaia 52,7-10, Psalmul 97, Evrei 1,1-6, Ioan 1,1-18)
 • Duminica I-a după Crăciun – Sfânta Familie (A), (B), (C)
  (A: Sirah 3,2-6.12-14, Coloseni 3,12-21, Matei 2,13-15.19-23)
 • Preasfânta Fecioară Maria Născătoare de Dumnezeu (A), (B), (C)
  (A: Numeri 6,22-27, Galateni 4,4-7, Luca 2,16-21)
 • Duminica a II-a după Crăciun (A), (B), (C)
  (A: Sirah 24,1-4.8-12, Efeseni 1,3-6.15-18, Ioan 1,1-18)
 • Epifania Domnului (A), (B), (C)
  (A: Isaia 60,1-6, Efeseni 3,2-3.5-6, Matei 2,1-12)
 • Duminica I-a de peste an – Botezul Domnului (A), (B), (C)
  (A: Isaia 42,1-4.6-7, Fapte 10,34-38, Matei 3,13-17)
 • Miercurea Cenușii (A), (B), (C)
  (A: Ioil 2,12-18, 2Corintenti 5,20-6,2, Matei 6,1-6.16-18)
 • Duminica I-a din Post (A), (B), (C)
  (A: Geneza 2,7-9; 3,1-7, Romani 5,12-19, Matei 4,1-11)
 • Duminica a II-a din Post (A), (B), (C)
  (A: Geneza 12,1-4, 2Timotei 1,8-10, Matei 17,1-9)
 • Duminica a III-a din Post (A), (B), (C)
  (A: Exod 17,3-7, Romani 5,1-2.5-8, Ioan 4,5-42)
 • Duminica a IV-a din Post (A), (B), (C)
  (A: 1Samuel 16,1.6-7.10-13, Efeseni 5,8-14, Ioan 9,1-41)
 • Duminica a V-a din Post (A), (B), (C)
  (A: Ezechiel 37,12-14, Romani 8,8-11, Ioan 11,1-45)
 • Duminica Floriilor (A), (B), (C)
  (A: Isaia 50,4-7, Filipeni 2,6-11, Matei 26,14-27,66)
 • Miercurea Mare (A), (B), (C)
  (A: Isaia 50,4-9, Psalmul 68, Matei 26,14-25)
 • Joia Mare (A), (B), (C)
  (A: Isaia 61,1-3.6.8-9, Apocalips 1,5-8, Luca 4,16-21, Exod 12,1-8.11-14, 1Corinteni 11,23-26, Ioan 13,1-15)
 • Vinerea Mare (A), (B), (C)
  (A: Isaia 52,13-53,12, Evrei 4,14-16; 5,7, Ioan 18,1-19,42)
 • Sâmbăta Mare (A), (B), (C)
  (A: )
 • Vigilia Pascală (A), (B), (C)
  (A: Romani 6,3-11, Matei 28,1-10)
 • Învierea Domnului (A), (B), (C)
  (A: Fapte 10,34a.37-43, Psalmul 117, Coloseni 3,1-4 (1Corinteni 5,6b-8), Ioan 20,1-9)
 • A doua zi după Paști (A), (B), (C)
  (A: Fapte 2,14.22-32, Matei 28,8-15)
 • A treia zi după Paști (A), (B), (C)
  (A: Fapte 2,36-4, Ioan 20,11-18)
 • Duminica a II-a după Paște (A), (B), (C)
  (A: Fapte 2,42-47, 1Petru 1,3-9, Ioan 20,19-31)
 • Duminica a III-a după Paște (A), (B), (C)
  (A: Fapte 2,14.22-28, 1Petru 1,17-21, Luca 24,13-35)
 • Duminica a IV-a după Paște (A), (B), (C)
  (A: Fapte 2,14.36-41, 1Petru 2,20-25, Ioan 10,1-10)
 • Duminica a V-a după Paște (A), (B), (C)
  (A: Fapte 6,1-7, 1Petru 2,4-9, Ioan 14,1-12)
 • Duminica a VI-a după Paște (A), (B), (C)
  (A: Fapte 8,5-8.14-17, 1Petru 3,15-18, Ioan 14,15-21)
 • Înălțarea Domnului (A), (B), (C)
  (A: Fapte 1,1-11, Efeseni 1,17-23, Matei 28,16-20)
 • Duminica a VII-a după Paște (A), (B), (C)
  (A: Fapte 1,12-14, 1Petru 4,13-16, Ioan 17,1-11a)
 • Coborârea Duhului Sfânt (A), (B), (C)
  (A: Fapte 2,1-11, 1Corinteni 12,3-7.12-13, Ioan 20,19-23)
 • Preasfânta Treime (A), (B), (C)
  (A: Exod 34,4-6.8-9, 2Corinteni 13,11-13, Ioan 3,16-18)
 • Preasfântul Trup și Sânge (A), (B), (C)
  (A: Deuteronom 8,2-3.14-16, 1Corinteni 10,16-17, Ioan 6,51-58)
 • Duminica a II-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Isaia 49,3.5-6, 1Corinteni 1,1-3, Ioan 1,29-34)
 • Duminica a III-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Isaia 8,23-9,3, 1Corinteni 1,10-13.17, Matei 4,12-23)
 • Duminica a IV-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Sofonia 2,3; 3,12-13, 1Corinteni 1,26-31, Matei 5,1-12)
 • Duminica a V-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Isaia 58,7-10, 1Corinteni 2,1-5, Matei 5,13-16)
 • Duminica a VI-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Sirah 15,15-20, 1Corinteni 2,6-10, Matei 5,17-37)
 • Duminica a VII-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Levitic 19,1-2.17-18, 1Corinteni 3,16-23, Matei 5,38-48)
 • Duminica a VIII-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Isaia 49,14-15, 1Corinteni 4,1-5, Matei 6,24-34)
 • Duminica a IX-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Deuteronom 11,18.26-28, Romani 3,21-25.28, Matei 7,21-27)
 • Duminica a X-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Osea 6,3-6, Romani 4,18-25, Matei 9,9-13)
 • Duminica a XI-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Exod 19,2-6, Romani 5,6-11, Matei 9,36-38; 10,1-8)
 • Duminica a XII-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Ieremia 20,10-13, Romani 5,12-15, Matei 10,26-33)
 • Duminica a XIII-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: 2Regi 4,8-11.14-16, Romani 6,3-4.8-11, Matei 10,37-42)
 • Duminica a XIV-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Zaharia 9,9-10, Romani 8,9.11-13, Matei 11,25-30)
 • Duminica a XV-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Isaia 55,10-11, Romani 8,18-23, Matei 13,1-23)
 • Duminica a XVI-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Înțelepciune 12,13.16-19, Romani 8,26-27, Matei 13,24-43)
 • Duminica a XVII-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: 1Regi 3,5.7-12, Romani 8,28-30, Matei 13,44-52)
 • Duminica a XVIII-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Isaia 55,1-3, Romani 8,35.37-39, Matei 14,13-21)
 • Duminica a XIX-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: 1Regi 19,9.11-13, Romani 9,1-5, Matei 14,22-33)
 • Duminica a XX-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Isaia 56,1.6-7, Romani 11,13-15.29-32, Matei 15,21-28)
 • Duminica a XXI-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Isaia 22,19-23, Romani 11,33-36, Matei 16,13-20)
 • Duminica a XXII-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Ieremia 22,19-23, Romani 12,1-2, Matei 16,21-27)
 • Duminica a XXIII-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Ezechiel 33,7-9, Romani 13,8-10, Matei 18,15-20)
 • Duminica a XXIV-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Sirah 27,30; 28,1-7, Romani 14,7-9, Matei 18,21-35)
 • Duminica a XXV-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Isaia 55,6-9, Filipeni 1,20-24.27, Matei 20,1-16)
 • Duminica a XXVI-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Ezechiel 18,25-28, Filipeni 2,1-11, Matei 21,28-32)
 • Duminica a XXVII-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Isaia 5,1-7, Filipeni 4,6-9, Matei 21,33-43)
 • Duminica a XXVIII-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Isaia 25,6-10, Filipeni 4,12-14.19-20, Matei 22,1-14)
 • Duminica a XXIX-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Isaia 45,1.4-6, 1Tesaloniceni 1,1-5, Matei 22,15-21)
 • Duminica a XXX-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Exod 22,21-27, 1Tesaloniceni 1,5-10, Matei 22,34-40)
 • Duminica a XXXI-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Malahia 1,14; 2,1-2.8-10, 1Tesaloniceni 2,7-9.13, Matei 23,1-12)
 • Duminica a XXXII-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Înțelepciune 6,12-16, 1Tesaloniceni 4,13-18, Matei 25,1-13)
 • Duminica a XXXIII-a de peste an (A), (B), (C)
  (A: Proverbe 31,10-13.19-20.30-31, 1Tesaloniceni 5,1-6, Matei 25,14-30)
 • Duminica a XXXIV-a de peste an – Cristos, Regele Universului (A), (B), (C)
  (A: Ezechiel 34,11-12.15-17, 1Corinteni 15,20-26.28, Matei 25,31-46)
 • Sfinții Vasile cel Mare și Grigore din Nazianz (A), (B), (C)
  (A: )
 • Sfântul Anton – abate (A), (B), (C)
  (A: )
 • Sfânta Agneza (A), (B), (C)
  (A: )
 • Sfântul Francisc de Sales (A), (B), (C)
  (A: )
 • Sfântul Toma d’Aquino (A), (B), (C)
  (A: )
 • Întâmpinarea Domnului (A), (B), (C)
  (A: )
 • Sfântul Iosif (A), (B), (C)
  (A: )
 • Buna-Vestire (A), (B), (C)
  (A: )
 • Sfântul Marcu (A), (B), (C)
  (A: )
 • Fericitul Ieremia Valahul (A), (B), (C)
  (A: )
 • Sfântul Anton de Padova (A), (B), (C)
  (A: )
 • Inima Neprihănită a Mariei (A), (B), (C)
  (A: )
 • Nasterea Sf. Ioan Botezatorul (A), (B), (C)
  (A: Isaia 49,1-6, Fapte 13,22-26, Luca 1,57-66.80)
 • Sfinții Petru și Paul (A), (B), (C)
  (A: Fapte 12,1-11, 2Timotei 4,6-8.17-18, Matei 16,13-19)
 • Sfânta Maria Magdalena (A), (B), (C)
  (A: )
 • Sfinții Ioachim și Ana (A), (B), (C)
  (A: )
 • Schimbarea la Față a Domnului (A), (B), (C)
  (A: Daniel 7,9-10.13-14 , 2Petru 1,16-19, Matei 17,1-9)
 • Adormirea Maicii Domnului (A), (B), (C)
  (A: )
 • Preasfânta Fecioară Maria, Regină (A), (B), (C)
  (A: )
 • Nașterea Maicii Domnului (A), (B), (C)
  (A: )
 • Înălțarea Sfintei Cruci (A), (B), (C)
  (A: Numeri 21,4-9, Filipeni 2,6-11, Ioan 3,13-17)
 • Durerile Maicii Domnului (A), (B), (C)
  (A: )
 • Sfinții arhangheli: Mihail, Gabriel, Rafael (A), (B), (C)
  (A: )
 • Sfinții Îngeri Păzitori (A), (B), (C)
  (A: )
 • Sfânta Tereza a Pruncului Isus (A), (B), (C)
  (A: )
 • Sfântul Francisc de Assisi (A), (B), (C)
  (A: Galateni 6,14-18, Matei 11,25-30)
 • Regina Sfântului Rozariu (A), (B), (C)
  (A: )
 • Sfântul Dumitru (A), (B), (C)
  (A: )
 • Toți Sfinții (A), (B), (C)
  (A: Apocalips 7,2-4.9-14, 1Ioan 3,1-3, Matei 5,1-12)
 • Pomenirea Tuturor Credincioșilor Răposați (A), (B), (C)
  (A: Iob 19,1.23-27, Romani 5,5-11, Ioan 6,37-40)
 • Sfântul Andrei (A), (B), (C)
  (A: Romani 10,9-18, Matei 4,18-22)
 • Sfântul Francisc Xaveriu (A), (B), (C)
  (A: )
 • Sfântul Nicolae (A), (B), (C)
  (A: )
 • Neprihănita Zămislire (A), (B), (C)
  (A: Geneza 3,9-15.20, Efeseni 1,3-6.11-12, Luca 1,26-38)
 • Sfântul Ștefan (A), (B), (C)
  (A: Fapte 6,8-10; 7,54-60, Matei 10,17-22)
 • Sfântul Ioan Apostol (A), (B), (C)
  (A: 1Ioan 1,1-4, Ioan 20,2-8)
 • Pruncii Nevinovați (A), (B), (C)
  (A: 1Ioan 1,5-10; 2,1-2, Matei 2,13-18)