Arhive

Arhiva autorului

Cuvânt la Înălțarea Domnului

13 June 2008

“Deci, Domnul Isus, după ce a grăit cu ei, S-a înălțat la cer și a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu” (Marcu 16, 19) Ce sărbătoare este astăzi? Este o sărbătoare înaltă și mare, care covârșește mintea omenească, și vrednică de marea bunătate a Aceluia ce a așezat-o, adică a lui Dumnezeu. Astăzi neamul omenesc iarăși […]

Ritul bizantin

Cuvânt la Duminica cincizecimii sau a Pogorârii Sfântului Duh

13 June 2008

“Eu voi ruga pe Tatăl, și alt mângâietor vă va da vouă, ca să fie cu voi în veci, adică Duhul adevărului” (Ioan 14, 16-17) Slăvite sunt, iubiților, darurile, care ni le-a comunicat astăzi Dumnezeu cel plin de dragoste, daruri, a căror mărime nu o poate descrie nici o gură omenească. De aceea să ne […]

Ritul bizantin

Cuvânt la Sfânta Treime

13 June 2008

“Eu și Tatăl una suntem” (Ioan 10, 30) Egalitatea Fiului cu Tatăl Noi întrebăm astăzi de este Fiul de aceeași putere și slavă ca și Tatăl și de aceeași ființă cu Dânsul. Totuși, noi practic nu întrebăm, ci prin harul lui Hristos am și aflat ceea ce căutăm, și ținem aceasta tare, și voim acum […]

Ritul bizantin

Cuvânt la Duminica Tuturor Sfinților

13 June 2008

La cuvintele Apostolului: “Și nu numai atât, ci ne lăudăm, și în suferințe” (Romani 5, 3) Este o muncă grea pentru lucrătorul de pământ a conduce plugul, a trage brazdele, a arunca sămânța, a suferi vremea rea și frigul, a abate de la ogor apa cea de prisos, a săpa canale prin mijlocul ogorului și […]

Ritul bizantin

Bogatul nu trebuie să se semețească întru bogăția sa

13 June 2008

“Celor bogați în veacul de acum poruncește-le, să nu se înalțe cu gândul, nici să nădăjduiască spre bogăția cea nestătătoare”. Această învățătură a dat-o Pavel ucenicului său Timotei (l Tim. 6, 17). Este vrednic de luarea aminte a noastră, că Apostolul nu oprește bogăția în sine, nu a zis: “insuflă bogaților, să fie săraci, și […]

Ritul bizantin

Răbdarea în suferințe

25 January 2008

Cât de multe neplăceri nu întâmpinăm noi în toate zilele, și ce suflet tare se cere, spre a nu fi cineva supărat și nerăbdător, ci a proslăvi, a lăuda și a cinsti pe cel ce îngăduie a veni asupra noastră astfel de ispite? Cât de multe nenorociri și buimăceli neașteptate nu dau peste noi? Și […]

Ritul bizantin

Cuvânt la Anul Nou

5 January 2008

Anul îți va merge bine nu când tu vei sta beat în ziua cea dintâi a lui, ci când, atât în ziua cea dintâi, cât și în cea de pe urmă, și în fiecare zi, tu vei face fapte plăcute lui Dumnezeu. Nu beția înseninează, ci rugăciunea; nu vinul, ci cuvântul înfrânării. Vinul stârnește furtună, […]

Ritul bizantin

Cuvânt la Duminica după Botezul Domnului

5 January 2008

„Este mai mic decât toate semințele, iar dacă crește,este mai mare decât toate buruienele” (Matei 13, 32) Hristos zice că ceea ce se întâmplă cu grăuntele de muștar, se întâmplă și cu propovăduirea Evangheliei. Ucenicii Lui erau cei mai slabi dintre toți, cei mai mici dintre toți, dar, totuși, lucrând în ei o putere mare, […]

Ritul bizantin