Start > Ritul bizantin > Duminica Bunului Samaritean

Duminica Bunului Samaritean

15 November 2008
1,647 afișări

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica a VIII-a după Înălțarea Sfintei Cruci (a XXV-a după Rusalii)

Dragii mei, am intrat în post, iar eu vă îndemn la spovadă, la curățirea sufletului, pentru ca primindu-L apoi pe Isus în Împărtășanie să fim mai buni și mai atenți unii față de alții.

Capitolul 10 al Evangheliei după Luca începe cu scena în care Isus îi trimite pe cei 72 la predicare. Lucru ce ne învață că și credincioșii trebuie să predice, dar sub atenta îndrumare a preoților. Când cei 72 s-au întors la Isus, s-au lăudat că au putut scoate și dracii. Isus îi corectează și-i îndeamnă să se bucure mai tare nu pentru puterea primită, ci pentru că numele lor sunt scrise în Cer, adică să se bucure de mântuirea lor. Imediat după, un învățat al Legii Vechi se prezintă la Isus și-l întreabă ce trebuie să facă pentru a se mântui. Isus îi răspunde nu teoretic ci cu o pildă practică. Îi spune despre negustorul care de la Ierusalim mergea la Ierihon și care a fost prins, tâlhărit și bătut (lăsat pe jumătate mort). Pe lângă el au trecut un Preot și un Levit (adică un îngrijitor al Templului), dar au mers mai departe. Apoi a trecut un străin, de alt neam, pe deasupra considerat și dușman, dar căruia i s-a făcut milă și l-a îngrijit… Isus întreabă: care din cei trei este aproapele? Învățatul Legii răspunde că ultimul. Isus îi zice: du-te și tu și fă la fel= adică, du și la alții mila lui Dumnezeu.

1. Iată că prin oameni mila și ajutorul lui Dumnezeu ajung și la cei mai necăjiți. Parcă Isus i-ar spune învățatului: mergi și tu și fă la fel ca și samariteanul. Credința este fapte, nu teorie. Noi, creștinii, trebuie să dăm fraților noștri ceea ce de la Domnul am primit: iertarea, mila, bunătatea; adică să ne facem “aproapele” celor bătuți, jefuiți, necăjiți.

2. Preoții au trecut mai departe: ei se întorceau de la Ierusalim, adică de la rugăciune. Dacă s-ar fi atins de sânge, după mentalitatea de atunci, s-ar fi spurcat. Ei au ales să țină “legea” și să meargă mai departe. Isus corectează: legea absolută este doar cea lăsată de Domnul. Iar legile oamenilor care sunt împotriva altor oameni sunt false și nici o lege nu trebuie să ne împiedice să ajutăm pe cei nevoiași. Omul, copil al Domnului este mai important, este deasupra oricărei legi pământești. Astăzi câte legi se fac în defavoarea celor mulți?

3. I s-a făcut milă: este o expresie atribuită doar lui Dumnezeu, (și părinților care trec prin suferință cu copiii lor și fac tot posibilul să-i scape de rele), adică este sentimentul celor care văd și participă din tot sufletul la necazul celor dragi pentru a-i ajuta. Acest sentiment de milă ni se cere și nouă să-l avem față de toți oamenii, și față de străini sau dușmani, după modelul samariteanului. Notam că acelui oropsit, samariteanul i-a dedicat timp (s-a lăsat pe el) și l-a ajutat gratis (fără profit). La urma urmei, oare samariteanul nu este însuși Isus care a venit la noi să ne vindece de rănile păcatului ce ne-a lăsat pe jumătate morți? Oare El nu ne-a mântuit gratis, oare nu continuă să aibă răbdare cu noi?… Toate astea le-a făcut din iubire. El din cer a văzut mizeria noastră, a auzit strigătul nostru și a coborât să ne elibereze. După modelul lui Isus, iubirea sau grija de cei slabi este o datorie a noastră a tuturor. Iubirea nu este o invenție omenească, ci o poruncă dumnezeiască: El a pus această poruncă în inimile tuturor, pentru ca s-o practicăm.

4. Unuia căruia i s-a furat tot ce avea e greu de știut dacă era sărac ori bogat, cu alte cuvinte Isus crede că toți avem nevoie să fim ajutați, indiferent de religie, nație, clasa socială. Iubirea apropie omul de om.

5. Interesant că “aproapele” nu este cel jefuit și bătut, ci samariteanul, adică cel care s-a preocupat și a făcut ceva pentru frații săi. A ajuta concret, gratuit și dezinteresat pe cineva înseamnă a fi aproapele lui. Așa se intră în Rai. Oare avem acest sentiment de milă și ajutor pentru cei de lângă noi? Oare vrem să intrăm în Rai? Întrebarea nu este ce fac alții pentru mine, ci ce fac eu pentru alții? Omul care iubește nu se pune la centru, ci îi pune pe alții! Dacă nu fac așa, trădez o lege și o poruncă dumnezeiască.

Ritul bizantin