Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica după Nașterea Domnului
Evanghelia: Matei 2,13-23
Apostolul: Galateni 1,11-19

Matei 2,13-23

După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt și stai acolo până ce-ți voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă. Și sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul și pe mama Lui și a plecat în Egipt. Și au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: “Din Egipt am chemat pe Fiul Meu”. Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte și, trimițând a ucis pe toți pruncii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de doi ani și mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul: “Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă; Rahela își plânge copiii și nu voiește să fie mângâiată pentru că nu sunt”. După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt, și i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia sufletul Pruncului. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul și pe mama Lui și a venit în pământul lui Israel. Și auzind că domnește Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și, luând poruncă, în vis, s-a dus în părțile Galileii. Și venind a locuit în orașul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin prooroci, că Nazarinean Se va chema.

 

Duminica după Nașterea Domnului
         pr. Gheorghe Neamțiu

Despre visuri, vedenii, minuni și prooroci mincinoși
         pr. Ilie Cleopa

Duminica după Nașterea Domnului
         IPS Andrei Rymarenko

Cristos este Dumnezeu adevărat și Om adevărat
         Diverși alți autori

Evanghelia trăită
         Diverși alți autori

Sfânta familie: un model pentru familiile noastre
         pr. Mihai Tegzeș

Fuga în Egipt
         pr. Ion Cârciuleanu

Duminică după Nașterea Domnului nostru Isus Hristos
         pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

Duminica după Crăciun
         pr. Olimpiu Todorean

Afișează toate în aceeași pagină