Arhive

Arhiva autorului

De la păcatul ucigător la sfințenia dătătoare de viață

13 March 2010

Duminica a cincea din Sfântul și Marele Post al Paștilor este numită și Duminica Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, pentru că această sfântă cuvioasă, deși este pomenită în ziua de l aprilie, este prăznuită și în Duminica aceasta, ea fiind o icoană sau o pildă a pocăinței și a ridicării duhovnicești a omului prin smerenie și […]

Ritul bizantin

Creștere și urcuș duhovnicesc prin virtuți

13 March 2010

Evanghelia care se citește în duminica a patra din post este plină de înțelesuri duhovnicești și de folos sufletesc. În ea ni se vorbește despre un îndrăcit, lunatic, care a fost vindecat de Mântuitorul Isus Hristos. Nici ucenicii, nici tatăl fiului lunatic nu au credință suficient de puternică, ci o credință incompletă. De aceea, Mântuitorul […]

Ritul bizantin

Spre pomul vieții, purtând steagul biruinței

13 March 2010

Duminica a treia din Sfântul și Marele Post al Paștilor se numește și Duminica Sfintei Cruci. Evanghelia Duminicii Sfintei Cruci începe cu îndemnul Mântuitorului ca fiecare om să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-I urmeze Lui. Iar apoi Mântuitorul întreabă: “Ce-i folosește omului să câștige lumea aceasta, dacă își pierde sufletul […]

Ritul bizantin

Bunătatea lui Isus vindecă răutatea sufletului pătimaș

13 March 2010

În Sfânta Evanghelie care se citește la Liturghia din Duminica a XXXII-a după Rusalii vedem cum schimbarea modului de a fi al unui bogat poate să-i aducă mântuirea, atunci când din lacom devine milostiv, arătând pocăință și fapte de pocăință. Pacea, bucuria și fericirea nu se dobândesc doar prin acumulare de bunuri materiale Zaheu vameșul […]

Ritul bizantin

Adevărata pocăință este dătătoare de viață

13 March 2010

În duminica a doua a Triodului, Sfinții Părinți au rânduit, cu multă înțelepciune și pedagogie duhovnicească, o pericopă evanghelică deosebit de ziditoare, pentru a ne arăta și a ne ajuta să înțelegem ce este esențial să urmăm în toată perioada Postului Sfintelor Paști, pentru urcușul nostru interior, sufletesc, spre Înviere ca ridicare din păcat și […]

Ritul bizantin

Postul – ofrandă a iubirii de Dumnezeu

13 March 2010

Evanghelia acestei Duminici, a Izgonirii lui Adam din rai sau a Lăsatului sec de brânză, este o lumină pentru sufletul nostru în toată perioada Postului Sfintelor Paști în care se intră acum. Duminica aceasta are o importanță deosebită, deoarece după ea începe o perioadă de urcuș duhovnicesc interior spre Înviere. Iertarea semenilor luminează sufletul nostru […]

Ritul bizantin

Iertarea păcatelor – începutul vindecării de boli

13 March 2010

Duminica a II-a din Sfântul și Marele Post al Sfintelor Paști se numește și Duminica Sfântului Grigorie Palama, începând cu anul 1368, când a fost canonizat acest mare dascăl al isihasmului. Sfântul Grigorie Palama este unul dintre cei mai mari teologi ai Bisericii Ortodoxe. El a trăit în secolul al XIV-lea (1296-1359), trecând la Domnul […]

Ritul latin

Hristos vindecă îndoiala, boala și nepriceperea duhovnicească

13 March 2010

Evanghelia vindecării demonizatului a fost rânduită de Biserică să fie citită în duminica a IV-a din Sfântul și Marele Post al Paștilor. Este numită și Duminica Sfântului Ioan Scărarul, pentru că în această duminică se face în mod deosebit pomenirea Sfântului Ioan Scărarul, deși el este pomenit în fiecare an în data de 30 martie. […]

Ritul bizantin

Iertarea ne face asemenea cu Dumnezeu Cel milostiv

31 August 2009

În Duminica a XI-a după Pogorârea Duhului Sfânt, Evanghelia ne vorbește de cele întâmplate unui datornic nemilostiv, pentru a ne îndemna atât la pocăință pentru dobândirea iertării păcatelor proprii, cât și la iertarea păcatelor semenilor noștri. Acest fragment evanghelic, ce se citește la Sfânta Liturghie, ne înfățișează, pe de o parte, dreptatea și marea milostivire […]

Ritul bizantin

Iubirea milostivă, izvor de bucurie

31 August 2009

Evanghelia care se citește la Sfânta Liturghie în Duminica a VII-a după Rusalii înfățișează două vindecări miraculoase, săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos, asupra a doi orbi și unui mut. Cu toate că Sfântul Evanghelist Matei prezintă foarte succint aceste minuni, pericopa evanghelică conține multe și profunde înțelesuri, deosebit de folositoare vieții noastre duhovnicești. În prim-plan […]

Ritul bizantin