Start > Ritul bizantin > Solemnitatea Sfinților mari Arhangheli Mihail și Gavril

Solemnitatea Sfinților mari Arhangheli Mihail și Gavril

6 February 2010
2,090 afișări

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil

S-a spus că Sfântul Arhanghel Mihail îndeplinește mai presus de toate actul de adorare și venerare a Celui Preaînalt și oferă lui Dumnezeu rugăciuni pline de credință, simbolizate în unele picturi prin fumul tămâii care se ridică la cer. De fapt, prezența liturgică a Arhanghelului Mihail este pentru noi cea de mesager al tămâierii, aflat de o parte a altarului, mijlocitorul nostru și mesagerul rugăciunilor Bisericii lui Hristos în fața Tronului lui Dumnezeu. «Un Înger al Domnului se află aproape de altarul din templu, având în mâna sa o cădelniță de aur, în care a fost presărată multă tămâie, iar fumul ei înmiresmat se ridică până la Dumnezeu», spune o rugăciune bisericească. Este bine să privim și din acest punct de vedere rolul Arhanghelului Mihail, amintindu-ne de participarea lumii nevăzute la liturghia celebrată de Biserica lui Hristos, luptătoare împotriva răului pe pământ. Prezența Arhanghelului Mihail în timpul Celebrării Euharistiei nu poate fi pusă la îndoială, din moment ce fidelitatea sa față de Dumnezeu și de orice dorință a Lui, este perfectă. Oamenii cufundați în credință îl văd prezent coborându-se din înălțimile cerești; el așteaptă cu mare iubire Prețiosul Sânge spre a nu se întâmpla ceva neprevăzut, și pentru ca fiecare fărâmitură din pâinea consacrată, care ar putea să cadă în timpul Sfintei Cuminecări, să nu poată fi pierdută sau profanată.

Sfântul Arhanghel Mihail nu este prezent singur la Sfântul Sacrificiu de pe altar. Teologia creștină și tradiția populară ne asigură că la Sfânta Liturghie asistă nenumărați îngeri. Sfântul Ioan Gură de Aur afirma: «Când Liturghia a început să fie celebrată, Sanctuarul este plin de cetele îngerești care adoră Victima Divină, ce Se sacrifică pe altar». Lumea nevăzută celebrează veșnica Liturghie în Cer, iar noi oamenii participăm aici pe pământ, în decurgerea timpului, la comemorarea unicului Sacrificiu, a unicului Preot, Isus Hristos, participând în istorie și mai presus de ea, la marea Liturghie Cerească. Ne scufundăm mistic în lumea lui Dumnezeu, participând în afară de timp, la veșnicie, după care ne întoarcem, ieșind ca dintr-o icoană, pentru a deveni din nou oameni ai lumii istorice.

Îngerii păzitori sunt prezenți pretutindeni, plini de credință, mii și mii de spirite care participă la Liturghie adorând cu supunere și respect pe Stăpânul și Dumnezeul lor. Cu ce sentimente de profundă dragoste nu se adoră Prețiosul Sânge care se aduce pe altar! Este același Sânge care s-a vărsat pe Calvar, oferindu-se pentru noi la Sfânta Liturghie. Eficacitatea Sfintei Liturghii este atât de minunată, încât darurile sunt nelimitate și nu poate fi descrisă în cuvinte multitudinea favorurilor pe care Isus le generează din sacrificiul de pe pe altar. Îngerii cunosc bine această plinătate și vin să-L adore pe Domnul lor Divin, să-și ofere rugăciunile în acest interval de timp, plin de grații și îndurări. Iată ce exemplu înălțător este pentru noi! Oriunde asistăm la Sfânta Liturghie, acolo suntem uniți cu sfinții îngerii, iar locul darurilor și al rugăminților noastre, prin mijlocirea lor va fi prezentat Celui Preaînalt.

Prin Sfânta Matilda s-a revelat faptul că trei mii de îngeri din corurile îngerești care se găsesc în fața Tronului lui Dumnezeu, întotdeauna se află cu pietate în jurul fiecărui Tabernacol în care se află prezent Preasfântul Sacrament. Dar putem vorbi despre număr și cantitate atunci când este vorba despre prezențe ale lumii spirituale ?

Sfânta Brigita, a asistat într-o zi la Sfântul Sacrificiu, și a văzut un număr imens de Îngeri coborându-se și așezându-se în jurul altarului, și al preotului aflat în contemplare. Sfânta Brigita spunea: “aceștia cântau cântece cerești care au cucerit inima mea, Cerul însuși părea că se afla în contemplarea Marelui Sacrificiu. Iar noi, sărmanii muritori, orbi și creaturi mizere, asistăm la Liturghie cu atât de puțină iubire, fidelitate și respect!

Oare pe credincioșii catolici, fiecare aspect legat de acest adevăr inexprimabil, îi face să conștientizeze faptul că la Sfânta Liturghie ei se roagă în prezența miilor de Îngeri ai lui Dumnezeu?

Să ne rugăm Sfântului Arhanghel Mihail și îngerilor lui să ne ofere și nouă din valoarea infinită care se cuprinde în Sfânta Liturghie, căci unde varsă Hristos din grația Sa, sufletele devin pline de fidelitate față de Sângele Său.

Sfânta Maria Magdalena de Pazzi spunea: «Această revărsare [a grației], când se face asupra sufletului, îi conferă o așa de mare demnitate, ca și cum ar fi fost îmbrăcat într-o haină prețioasă. Îi redă atâta strălucire și splendoare, că dacă ai fi putut privi la minunăția sufletului tău, atunci când el a fost stropit cu acest Sânge, ai fi dorit să te prosterni din iubire pentru a-L adora. Fericit este sufletul înfrumusețat cu atâta beatitudine !»

Să mergem la Sfânta Liturghie pentru a fi spălați cu acest Sfânt Sânge, iar sufletele noastre vor fi îmbrăcate în veșminte bogate, care au dispoziția de a ne reda gloria în fața îngerilor și a sfinților. Biserica Catolică nu recunoaște o comoară mai mare și mai scumpă decât acest Prețios Sânge al lui Isus Hristos; doar o singură picătură din acest Sânge, depășește infinit de mult în valoare toate celelalte bogății din cer și de pe pământ.

Să ne amintim că o Liturghie ascultată în cursul vieții este de mai mare folos pentru suflet decât multe altele după moarte, pentru că fiecare Liturghie va merge cu noi la Judecată și va pleda pentru iertare. Pe lângă aceasta, ea va scurta purgatorul nostru și ne va câștiga un loc demn în gloria cerească.

Cât de plăcută este lui Dumnezeu participarea frecventă la Liturghie, ne-o ilustrează în cele ce urmează această mică istorioară: “Un fermier sărac era obișnuit să participe zilnic la Sfânta Liturghie de-a lungul multor ani ai vieții sale. Într-o dimineață friguroasă, în timp ce traversa câmpul acoperit de zăpadă, în drum spre biserică, pe când se afla în meditație, a auzit pași în urma lui. Când s-a întors înapoi, a văzut pe Îngerul său Păzitor purtând un coș cu trandafiri din care se răspândea un miros încântător plin de farmec. “Vezi”, a spus îngerul, “acești trandafiri reprezintă fiecare pas, pe care l-ai făcut pentru a participa la Sfânta Liturghie și fiecare trandafir reprezintă o recompensă glorioasă pe care o vei avea în cer. Dar mult mai multe sunt meritele atunci când tu însuți participi la Liturghie.”

Să ne amintim de misiunea Sfinților Arhangheli, înfăptuită pentru veșnicie, când au învins legiunile diavolilor ce s-au opus lui Dumnezeu și să medităm la mijlocirea lor și a cetelor îngerești, mesageri între istorie și eternitate, ori de câte ori participăm la Liturghie, la prezența îngerilor în viața noastră și mai ales la ajutorul lor pe care îl vom primi atunci când vom da ultima luptă aici pe pământ pentru a primi cununa victoriei în Cer.

Rugăciune

Sfinte Îngere, cel ce stai înaintea netrebnicului meu suflet și a vieții mele celei ticăloase, nu mă părăsi pe mine păcătosul, nici nu te depărta de la mine, pentru neînfrânarea mea; nu da loc diavolului celui rău, că să-și supună cu silnicie acest corp muritor al meu; ține-mă de mâna mea cea slabă și neputincioasă, și mă condu la calea mântuirii. Așa, sfinte Îngere al lui Dumnezeu, păzitorule și acoperitorule al sufletului meu celui netrebnic și al corpului, iartă-mi toate, cu câte te-am întristat în toate zilele vieții mele, și ori ce am păcătuit astăzi. Acoperă-mă în această noapte, și mă păzește de ori ce tentație a potrivnicului diavol, ca să nu mânii nici cu un păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească în frica Sa, și vrednic să mă facă pe mine robul de bunătatea Sa. Amin. (După Canonul Îngerului Păzitor)

Ritul bizantin