Start > Ritul latin > Duminica a II-a din Advent, C (lectio divina)

Duminica a II-a din Advent, C (lectio divina)

4 December 2009
1,288 afișări

Autor: FSC
Copyright: FSC
Duminica a II-a din Advent (Anul C)

TEXTUL BIBLIC: Luca 3,1-6

Ioan Botezătorul

1-2 În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu cezar, pe când Ponțiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al Itureii și al ținutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei, în zilele arhiereilor Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu s-a îndreptat către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu.

3 Acesta a venit în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, 4 după cum este scris în cartea profetului Isaia:

«Glasul celui care strigă în pustiu:

“Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui.

5 Orice vale se va umple, orice munte și orice deal se va pleca; căile strâmbe se vor face netede.

6 Toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu”».

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Începând timpul Adventului, în această a doua duminică privirea noastră se îndreaptă, prin intermediul textului evanghelic, spre Ioan Botezătorul. Ioan trăia în pustiu și pe bună dreptate acolo Dumnezeu i-a vorbit.

Este interesant că în primele două versete se vorbește despre diferite persoane care conduc locuri determinate care nu se reduc numai la Palestina. Aceste referințe au un obiectiv foarte clar: situarea evenimentului venirii lui Cristos și pregătirea lui în cadrul “istoriei universale”. Ce înseamnă asta? Că Isus Cristos vine pentru toți bărbații și femeile din întreaga lume… Această temă va fi tratată de mai multe ori în manieră specială de către evanghelistul Luca.

Versetul 3 prezintă pregătirea specifică pentru venirea Domnului. Ce trebuie să se facă? În primul rând să se primească botezul… Nu e vorba de sacramentul Botezului creștin așa cum îl înțelegem actualmente. Termenul “botez” înseamnă “scufundare”, “a se cufunda”. Ioan invită, în acest caz, să se realizeze un gest exterior, cufundându-se în apele râului Iordan, care înseamnă o adevărată căință (“întoarcere la Dumnezeu”). Este un “botez” de pregătire pentru cel care vine după aceea…

Începând de la versetul 4 ni se prezintă misiunea și vestirea clară a lui Ioan Botezătorul. Se face asta cu un text din Vechiul Testament: Is 40,3-5. Așa cum în acea perioadă profetul striga vestind venirea Domnului după experiența dureroasă a exilului (secolul al VI-lea î.C.), tot așa acum, în același mod Ioan Botezătorul strigă în pustiu ca să se pregătească drumurile pentru venirea Domnului.

Pentru a descrie această “pregătire” apar câteva metafore care au de-a face cu “drumul”: a pregăti calea, a face drepte căile care sunt strâmbe, a umple văile, a pleca munții și dealurile pentru ca să fie o câmpie pe unde se poate trece în mod liber. Trebuie îndreptate și căile strâmbe pentru ca să poată fi văzut în mod liniar Dumnezeu care vine, să poată fi văzut Mântuitorul pe care Dumnezeu îl trimite în lume pentru a o răscumpăra.

Pentru a ține cont: Pustiul este un loc care are o simbologie foarte profundă și variată pentru VT. Este locul singurătății, al intemperiei, al fricii și al morții. Este de asemenea locul unde Dumnezeu vorbește și se manifestă. Este locul purificării și al pregătirii pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Este locul încercării, al ispitirii și al marilor opțiuni.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Mt 3,1-12; Mc 1,1-8; Is 40,3-5.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în dicționar termenul “Deșert”, “Pustiu”.

Întrebări pentru lectură

- Unde trăia Ioan Botezătorul? De ce?

- Al cui fiu era el?

- Ce “primește” Ioan Botezătorul în pustiu?

- În ce perioadă se întâmplă toate acestea?

- Cine era împărat?

- Cine conducea în Iudeea?

- Cine conducea în Galileea?

- Cine era arhierei?

- Pentru ce sunt numite atâtea locuri cu atâtea nume un pic stranii? Care este obiectivul acestei prezentări de tip “istoric”?

- După pustiu, unde merge Ioan?

- Ce le spunea Ioan Botezătorul tuturor oamenilor pe malurile râului Iordan?

- Ce a profețit Isaia despre misiunea lui Ioan Botezătorul?

- Ce strigă el în pustiu?

- Ce trebuie făcut pentru a-l primi pe Domnul?

- Ce va vedea toată lumea?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Care sunt “pustiurile” din viața mea astăzi?

- În ce situații experimentez singurătate, intemperii, încercare, ispită și purificare?

- Îl las pe Dumnezeu ca să-mi vorbească în pustiu? Ascult Cuvântul lui?

- Accept că mântuirea este pentru toți bărbații și femeile? Am în acest sens deschidere a inimii?

- Accept invitația lui Ioan de a-mi converti inima?

- Doresc realmente să mă întorc la Dumnezeu?

- Ce înseamnă în mod concret pentru mine acest “botez” de purificare?

- Am atitudinea curajoasă a lui Ioan Botezătorul de a-i invita pe frații mei să-și schimbe viața și să se întâlnească din nou cu Domnul?

- Ce ar trebui să strig în “pustiurile” din viața contemporană?

- Ce pot să fac pentru a pregăti calea pentru venirea lui Dumnezeu?

- Ce piedici ar trebui să înlătur din viața mea pentru ca Dumnezeu să poată intra în mine?

- Ce văi ar trebui să umplu și ce munți ar trebui să se transforme în câmpie în vița mea astăzi?

- Ce drumuri “strâmbe” trebuie să îndrept astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu?

- Caut eu ca frații să-l descopere pe Isus Cristos, Mântuitorul pe care-l trimite Dumnezeu?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru “rubrica” de rugăciune din această Lectio divina vă propunem să luăm din nouă textul lui Isaia pe care-l citează evanghelia de astăzi:

Drumul lui Dumnezeu în pustiu

3 Isaia a vestit:

«Pregătiți în pustiu calea Domnului.

4 Toată valea să se umple și tot muntele și dealul să se plece.

5 Atunci se va arăta slava Domnului și toată făptura o va vedea,

căci Domnul este cel care a vorbit».

Este interesant de observat că practic citatul este textual. Evanghelistul ia acest text și-l actualizează în prezentul său. Noi astăzi trebuie să facem același lucru: să actualizăm în viața noastră astăzi atât textul evanghelic cât și textul lui Isaia pe care-l medităm aici.

.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru “a gusta” Cuvântul din această duminică putem alege o frază care ne-a “atins” inima în mod deosebit.

Luați această frază din evanghelie și repetați-o, cu ochii închiși, lent.

Dați “greutate” fiecărui cuvânt din Cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să intre în inima noastră. Gândiți-vă la “glasul” lui Ioan Botezătorul strigând în pustiu pentru ca noi să ascultăm astăzi.

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Gândește-te la “piedicile” pe care le punem noi înșine în calea venirii lui Dumnezeu, și caută maniera concretă de a le înlătura pentru a merge în întâmpinarea lui.

Propunere comunitară

- Care sunt experiențele de pustiu, în sensul negativ al termenului, pe care le experimentează tinerii astăzi? Intemperii, singurătate în loc de a sta cu alții, lipsă de sens, oboseala acestei vieți, frica de a nu fi iubit sau valorizat, dezamăgire față de lumea care se formează…

Ce se poate face în mod concret pentru a vesti acolo mântuirea lui Dumnezeu?

PROVOCARE: vestiți în mod creativ celorlalți tineri că mântuirea lui Dumnezeu este foarte aproape.

Ritul latin