Start > Ritul bizantin > Marele banchet

Marele banchet

22 September 2006
4,153 afișări

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro
Duminica Sfinților Strămoși (a XXVIII-a după Rusalii, a XI-a după Înălțarea Sfintei Cruci)

Stăpânul sărbătorii s-a asigurat de două ori că oaspeții săi au primit invitațiile. A trimis două invitații fiecăruia: prima a fost spunând fiecăruia în parte că este invitat; a doua, în ziua cinei mari, anunțând că totul este pregătit: “Veniți, că iată toate sunt gata.”

“Veniți!” Evanghelia nu este atât o poruncă, ci mai degrabă o propunere; nu atât o cerință cât un dar – o invitație la a lua parte la bucuria incredibilă a Împărăției. “Veniți!” Dumnezeu vă așteaptă! El este gata să îi primească pe săraci, pe orbi, pe șchiopi. El este pregătit pentru toți cei care și-au trăit existența pe autostrăzile dar și pe străduțele vieții. El îi invită pe toți: “Veniți, că iată toate sunt gata.”

Așa cum un păstor își caută oaia pierdută, așa cum un om se apleacă în genunchi să caute o monedă rătăcită, așa cum un părinte așteaptă ca fiul să i se întoarcă din nou acasă, așa și Dumnezeu mereu caută, cheamă, invită. “Veniți, că iată toate sunt gata.” Veniți voi cei care căutați sensul vieții. Veniți voi cei înfometați și însetați de dreptate. Veniți voi cei apăsați de greutatea păcatului și a vinovăției. Veniți voi care sunteți îngrijorați și temători. Veniți voi cei care jeliți. Veniți voi cei care căutați pacea și împlinirea. Veniți “căci masa este bogată. Bucate regești sunt. Vițelul este gras. Nimeni să nu fie flămând. … Bucurați-vă de bogăția de bunătăți. … Nimeni să nu mai plângă pentru că a căzut din nou și din nou; pentru că iertarea s-a ridicat din mormânt. Nimeni să nu se mai teamă de moarte; de moarte ne-a eliberat Mântuitorul.” (Rugăciunea pascală a Sf. Ioan Gură de Aur)

 

Religia lui “vino”

Dr. Karen Homey, faimosul psihiatru, vorbea despre “tirania lui ‘trebuie’”. Trebuie să fac aceasta. Trebuie să fac cealaltă. Dacă punem prea mulți “trebuie” pe umerii unei persoane, îl putem îmbolnăvi emoțional. Există mulți oameni care consideră creștinismul o astfel de religie tiranică, a lui “trebuie”. Pentru ei, creștinismul nu este altceva decât o serie de porunci. Nu trebuie să faci aceasta. Nu trebuie să faci cealaltă. Dar creștinismul nu este în primul rând sau cel mai mult o religie a lui “trebuie”. Este în primul rând și cel mai mult o religie a lui “vino”. Marea putere a lui Cristos nu stă în “Să nu faci” ci în acest “Vino la mine”. Vino să fii umplut cu Duhul Sfânt. Vino să fii umplut cu puterea prezenței lui Dumnezeu. Dacă venim, la El, atunci trebuie să facem cu siguranță unele lucruri, dar nu pentru că “trebuie” să le facem, ci pentru că ne face plăcere să le facem ca expresie a iubirii noastre pentru Isus.

Comentând acest cuvânt, “vino”, și în special cuvintele lui Isus “veniți la mine toți cei trudiți”, Sf. Ioan Gură de Aur scria aceste cuvinte prețioase: “Invitația sa este una din bunătate. Bunătatea ei este dincolo de orice imaginație. ‘Veniți la mine toți’, nu doar stăpânii ci și cei stăpâniți, nu doar bogații, ci și săracii, nu doar cei liberi, ci și sclavii, nu doar bărbații, ci și femeile, nu doar cei tineri, ci și cei bătrâni, nu doar cei întregi la trup, ci și cei mutilați, voi toți. El spune: veniți! El nu face diferență între sclav și liber, nici între bogat și sărac, ci toate aceste inegalități le pune deoparte. ‘Veniți’, spune El, ‘toți cei trudiți și apăsați!’ Și priviți pe cine îi cheamă! Pe cei care și-au petrecut viața încălcând legea, pe cei apăsați de păcate, pe cei care nu își mai pot ține capul sus, pe cei plini de rușine, pe cei care nu mai pot vorbi. Și de ce îi cheamă? Nu pentru a-i lua la rost sau pentru a-i judeca. De ce atunci? Pentru a le ușura durerea, pentru a le lua poverile apăsătoare.”

 

El a venit!

Când Isus spune “Vino”, nu stă în vârful unei scări lungi și înalte, ce ajunge în ceruri, de unde ne face semn să începem să urcăm treptele. El însuși coboară treptele pentru a sta cot la cot cu noi. El a venit între noi. “Pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioară s-a făcut om” (Crezul nicean). “Ea l-a născut pe Fiul ei și l-a înfășat în haine și l-a așezat în iesle.” El a venit, s-a născut într-un grajd. A venit și a murit pe cruce. A venit să pregătească pentru noi banchetul mântuirii. Iar acum – astăzi – își trimite slujitorii să ne comunice invitația sa: “Vino, că iată toate sunt gata.”

În loc să fie acceptată, această prețioasă invitație este respinsă. “Țarină am cumpărat… Cinci perechi de boi am cumpărat… Femeie mi-am luat… nu pot veni.” Acesta a fost răspunsul. Nu același răspuns îl dăm și astăzi? Marea noastră tragedie este că sfârșim prin a accepta invitațiile greșite. Pierdem banchetul, viața abundentă în Cristos, pentru ceva mai mic, mai trecător. Și Isus plânge: “Ierusalime, Ierusalime… de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu ați voit” (Matei 23,37).

“Vino, că iată toate sunt gata.” “Dar”, obiectezi tu, “nu sunt demn să vin. Hainele mele nu sunt pe măsura evenimentului. Și nici nu aș ști cum să mă comport în palatul Stăpânului.” Nu pricepem că nu contează. Invitația este adresată tuturor: celor care trăiesc pe străzi, celor care locuiesc în case din cartoane, precum și celor ce stau în vile de lux. Vino! Vestea bună este că nu trebuie să fii perfect pentru ca să accepți invitația. Vino așa cum ești – cu toate păcatele și durerile tale, cu slăbiciunile și eșecurile tale, cu problemele și cu neliniștile tale. Vino la singurul care poate să te ierte și să te vindece. “Vino, că iată toate sunt gata.” Zece leproși au venit… și au fost vindecați. Un orb a venit… și și-a recâștigat vederea. Un olog a venit… și l-a însănătoșit. Păcătoși au venit… și au fost iertați. Mort… și a fost adus la viață. “Pe cel ce vine la Mine nu-l voi scoate afară” (Ioan 6,37).

“Vino, că iată toate sunt gata.” A veni la Isus este un drum al vieții. Începe cu botezul. Presupune zi de zi încredințare, căință, ascultare, venerație, rugăciune, lectură biblică și Împărtășanie. Presupune a merge zilnic alături de Isus. Nu înseamnă doar “vino!” ci și “mergi!” Mergi în lume și fii discipolul meu. Fii slujitor Mie. Fii lumină. Fii sare.” Nimeni nu va cunoaște vreodată strălucirea banchetului, bunătatea mâncării sau bucuria de a lua parte la această minunată fraternitate, dacă nu lăsăm deoparte scuzele și dacă nu îndrăznim să acceptăm invitația. Vino la El și fii sigur că în ultima zi El te va primi cu un mare “VINO!”: “Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.”

 

Rugăciune

Doamne, vin. Fără scuze. Fără alibiuri. Știu că nu sunt demn. Vin de pe străzi. Fără tine am trăit ca un orb, ca un olog. Vin la Tine înfometat și însetat. Vin să îmi dai hrană la acest ospăț. Amin.

Ritul bizantin