Start > Ritul latin > Duminica a III-a de peste an (A)

Duminica a III-a de peste an (A)

8 January 2008
1,233 afișări

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină
Duminica a III-a de peste an (Anul A)

După cum înainte vreme s-a acoperit de ocară pământul lui Zabulon și pământul lui Neftali, în vremurile de pe urmă se va acoperi de slavă calea mării, ținutul de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare și celor ce locuiau în ținutul umbrei morții lumină le-a răsărit… Fiindcă jugul care îl apăsa și toiagul ce-i lovea spinarea și varga celui care-l asuprea, Tu le-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian. (Is 9,14)

În contextul în care profetul Isaia comentează, prin intermediul mai multor episoade, nașterea unui copil al cărui nume simbolic Emanuel (Dumnezeu cu noi) dezvăluie rolul său miraculos (mântuirea adusă din partea lui Dumnezeu), un loc important este ocupat de oracolul citit în această a III-a duminică de peste an. În acest oracol Isaia face referință la o serie de încercări prin care au trecut locuitorii părții de nord a Israelului, locuită de membrii vechilor triburi ale lui Zabulon și Neftali. În urma invaziei și a jafurilor conduse de Teglatfalasar locuitorii acestui ținut au fost nu doar sărăciți ci mai ales profund umiliți (2Regi 15,29). Or, tocmai în acest context profetul anunță și cultivă o așteptare, aceea a repunerii în demnitate. Această repunere în demnitate va fi opera celui al cărui nume anunță grija atentă și mai ales prezența salvatoare a lui Dumnezeu, mai precis a lui Emanuel.

Auzind Isus că Ioan a fost întemnițat, s-a întors în Galileea. Și, părăsind Nazaretul, a venit să locuiască în Cafarnaum, lângă mare, la hotarele lui Zabulon și Neftalim, ca să se împlinească cele spuse prin Isaia profetul care zice: “Pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim… Galileea neamurilor; poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare…”. De atunci a început Isus să vestească și să spună: “Convertiți-vă, căci este aproape Împărăția cerurilor!” (Mt 4,12-23)

Cu ocazia botezului primit la râul Iordan, Isus a fost a primit investitura mesianică de Fiu preaiubit al Tatălui pentru a împlini mai apoi toată dreptatea (Mt 3,15). Or, episodul citit în această a III duminică de peste an ne relatează primele gesturi și cuvinte ale lui Isus, gesturi și cuvinte de o importanță fundamentală. Într-adevăr, episodul nostru este marcat de dorința lui Isus de a merge către Națiunile păgâne, mai precis, de a părăsi deșertul în care s-a constituit poporul lui Israel pentru a se îndrepta către țărmul lacului, către Galileea Neamurilor. Această Galilee, locul în care coabitează evreii și păgânii, apare aici ca simbol al reunirii universale: este Pământul Făgăduinței noului Israel. Mulțimile se pun în mișcare pentru a-l urma pe Isus și îi aduc la El pe bolnavi și pe dezmoșteniți (4,24). Acolo unde apare Isus (iar prezența sa actualizează întotdeauna Împărăția lui Dumnezeu) se naște comunitatea deja universală.

În momentul în care ajungem să recunoaștem în omul Isus pe Fiul preaiubit al Tatălui, Împărăția lui Dumnezeu începe să devină preocuparea noastră primordială și esențială. Împărăția este o persoană care poate să ne ceară totul pentru că Ea este totul și umple întreagă existență a omului. În acest sens Împărăția cerurilor realizează în noi o eliberare interioară oferindu-ne posibilitatea de a privi întreaga noastră viață cotidiană cu o privire reînnoită, aceea de fiu.

A-l urma pe Isus înseamnă a începe să-i prezentăm bolile noastre, tulburările noastre, alienările noastre, paraliziile noastre pentru ca El să le vindece. Dar celebrarea euharistică duminicală nu înfăptuiește ea, oare, tocmai astfel de vindecări și reconstruiri? Cine poate spune că nu a simțit încă această lucrare restauratoare?

Ritul latin