Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica lăsatului sec de brânză (a izgonirii lui Adam din Rai)
Evanghelia: Matei 6,14-21
Apostolul: Romani 13,11-14,1-4

Matei 6,14-21

Că de veți ierta oamenilor greșelile lor, ierta-va și vouă Tatăl vostru Cel ceresc; Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii; că ei își smolesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, și-au luat plata lor. Tu însă, când postești, unge capul tău și fața ta o spală, Ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este în ascuns, și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție. Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furii le sapă și le fură. Ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.

 

Există prezentare PPT pentru acest text evanghelic. Click aici.

 

Autori

pr. Anthony M. Coniaris
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
Diverși alți autori
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Visarion Iugulescu
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
PF Daniel Ciobotea
Diverși alți autori
pr. Mihai Tegzeș

 

* * *

 

Rețeta în trei părți a lui Cristos pentru Post

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

În Evanghelia de astăzi, Domnul nostru Isus Cristos ne oferă o rețetă în trei părți pentru Post: iertarea, postul și adunarea de comori în ceruri. Mai întâi iertarea. Problema cu lumea noastră de astăzi este că am construit prea multe ziduri. Cortina de Fier. Cortina de Bambus. Ziduri între rase. Ziduri între soți și soții, între părinți și copii. Ziduri între oameni și Dumnezeu. Unul dintre cele mai bune moduri de a dărâma aceste ziduri este iertarea.

Să începem cu zidurile dintre om și Dumnezeu. Aceste ziduri sunt construite de păcat. În timpul Postului Mare, Biserica ne cheamă să privim la Crucea lui Isus și la marea sa milostivire. Ea ne invită să venim la Cristos în Post, în marele Sacrament al Spovezii, să schimbăm păcatele noastre cu bogățiile harurilor Sale, să gustăm și să experimentăm noi înșine dulceața iubirii Sale plină de iertare. Primind iertarea Sa, Dumnezeu ne cheamă să îi iertăm pe toți cei care ne-au rănit și să căutăm să obținem iertarea celor pe care noi i-am rănit. Dumnezeu ne oferă iertarea Sa în mod generos. Dar iertarea Sa ne obligă să îi iertăm pe ceilalți.

Tocmai aceasta ne spune Isus în lecția din Evanghelia de astăzi: “Că de veți ierta oamenilor greșelile lor, ierta-va și vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre”. Creștinismul începe cu iertarea din partea Domnului nostru. Dar nu se încheie aici. Pentru că am fost iertat și zilnic sunt iertat de Dumnezeu pentru multele mele păcate, sunt obligat să îi iert pe ceilalți. Astfel Postul Mare devine un timp pentru a dărâma zidurile în primul rând dintre om și Dumnezeu și apoi între semeni – ziduri create de dușmănie și ură; ziduri mai tari decât oțelul sau betonul; ziduri pe care doar iertarea le poate distruge.

Pr. Alexander Schmemann a scris: “Triumful păcatului, principalele semne ale domniei sale asupra lumii, sunt diviziunile, opozițiile, separările, ura. De aceea, prima spărtură în această fortăreață a păcatului este iertarea: întoarcerea la unitate, solidaritate, iubire. A ierta înseamnă a pune între mine și ‘dușmanul’ meu iertarea radiantă a lui Dumnezeu Însuși. A ierta înseamnă a respinge impasurile fără speranță ale relațiilor umane și a le raporta la Cristos. Iertarea este cu adevărat o ‘pătrundere’ a Împărăției în această lume decăzută și păcătoasă”. Prima noastră provocare pentru Post este deci aceea de a primi iertarea lui Dumnezeu și de a ierta.

 

Postul.

A doua parte a rețetei Domnului nostru pentru Postul Mare constă în a posti: “Când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este în ascuns, și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție”.

Există multe motive cât se poate de justificate pentru a posti, însă principalul este iubirea. Iubirea a fost unul dintre principalele scopuri ale postului în Biserica primară. De exemplu, atunci când creștinătatea avea mai puțin de un secol, un scriitor creștin, Hermas, a scris un interviu cu un înger despre post. Întrebat ce fel de post ține, Hermas a răspuns că postește în modul în care se obișnuiește. Îngerul nu a fost impresionat. A răspuns că Hermas nu avea nici cea mai mică idee de ce înseamnă un post autentic creștin, și că ceea ce făcea el era inutil. Îngerul a continuat spunând că dacă dorim ca postul să aibă un sens, trebuie să ținem o socoteală atentă câți bani economisim cu el, și să dăm aceste economii săracilor și nevoiașilor.

Un alt creștin din perioada de început a Bisericii, Aristides, scrie în “Apologetica” sa: “Dacă există un sărac între creștini și ei nu au posibilitatea să îl ajute, postesc două sau trei zile și dau mâncarea pe care au economisit-o prin post persoanei flămânde”. Acesta este postul pe care suntem chemați să îl practicăm în timpul Postului Mare care începe mâine. Suntem chemați să postim nu doar din motive de auto-control și rugăciune, ci și pentru motivul iubirii: a ne refuza nouă înșine ceva pentru a putea să dăm ceea ce am economisit unei persoane aflate în nevoi.

O familie a decis să mănânce doar orez la o masă, o dată pe săptămână, în timpul Postului, deoarece aceasta este hrana zilnică a milioane de persoane defavorizate din lume. Desigur, orezul era gătit puțin mai deosebit. Nu era doar o fiertură apoasă, ca în țările sărace. Când s-a încheiat Postul, această familie s-a hotărât să continue practica de a servi, o dată pe lună, doar orez la cină. Cei 2,50 dolari pe care îi economiseau erau puși într-un plic special pentru a fi dat prin Biserică săracilor din lume. Ar fi putut obține banii renunțând la vreun lux, dar au simțit că mâncarea de orez i-a ajutat să se identifice cu aceia pe care doreau să îi ajute. O dată pe săptămână în timpul Postului – și o dată pe lună după aceea – ei simțeau gustul foametei pentru a-i ajuta să își amintească atât de belșugul pământului lor cât și de situația disperată a acelora care nu au acces la un astfel de belșug.

Domnul Dumnezeu a spus prin profetul Isaia: “Nu știți voi postul care Îmi place?… Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l…” (Isaia 58,6-7). Acesta este postul plăcut lui Dumnezeu. Triodul care conține slujbele Bisericii noastre pentru Postul Mare spune următoarele despre această perioadă: Postul primăverii a sosit, lumina pocăinței… Să primim vestea Postului cu bucurie! Căci dacă părintele nostru Adam ar fi postit, nu am fi pierdut Paradisul… Postind trupește, fraților, să postim și sufletește; să pierdem orice urmă de fărădelege, să rupem orice legătură păcătoasă, să împărțim celor flămânzi pâinea și să primim în casele noastre pe cei care nu au acoperiș deasupra capului, pentru ca să putem primi milostivire mare de la Cristos Dumnezeul nostru.

 

Comori în ceruri.

După iertare și post, a treia parte a rețetei lui Cristos pentru Postul Mare este exprimată în aceste cuvinte ale Sale: “Nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furii le sapă și le fură. Ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta.” Întrebarea pe care Dumnezeu ne-o pune în Evanghelia de astăzi este: Ce comori v-ați adunat în ceruri? Ce garanții aveți pentru când veți fi în ceasul de pe urmă? Ce veți putea susține că este al vostru când veți fi înaintea tronului lui Dumnezeu? Dumnezeu vrea să ne spună că trebuie să ne trăim pe deplin viețile pe acest pământ, dar și că trebuie să le trăim ca o pregătire pentru viața de apoi.

Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem nouă înșine este: Ne adunăm comori doar pentru această viață? sau folosim această viață pentru a aduna comori eterne, comori pe care să le putem lua cu noi dincolo, comori care vor fi ale noastre pentru veșnicie? Toate comorile noastre de pe pământ – a spus Isus – vor dura doar cât va dura această viață. Ele sunt trecătoare. Vor ajunge toate la groapa de gunoi. Dar în Isus găsim comori adevărate care nu își vor pierde niciodată valoarea. Care sunt câteva dintre aceste comori pe care Dumnezeu ne cere să le adunăm, comori care îi sunt plăcute Lui, comori pe care le putem lua cu noi, comori care ne aduc satisfacție în veșnicie?

Există comoara iubirii. “De aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare și chimval răsunător. Și de aș avea darul proorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește… Și acum rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea.” A fi bogat în iubire înseamnă a fi cu adevărat bogat.

Există comoara iertării. Cele mai puternice ziduri dintre oameni și dintre națiuni nu sunt construite din fier sau oțel, ci sunt create de teamă, ură și prejudecăți. Singurul mod de a dărâma aceste ziduri este prin practicarea iertării. A fi bogat în iertare înseamnă a fi cu adevărat bogat.

Există comoara de a-l cunoaște personal pe Isus ca Domnul și Mântuitorul nostru. “Aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Cristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17,3). “Dar cele ce îmi erau mie câștig, acestea le-am socotit pentru Cristos pagubă. Ba mai mult: eu pe toate le socotesc că sunt pagubă, față de înălțimea cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu, pentru Care m-am lipsit de toate și le privesc drept gunoaie, ca pe Cristos să dobândesc” (Filipeni 3,7-8).

Postul este un timp pentru a întări relația cu cea mai importantă persoană din univers: Domnul Isus, prin rugăciuni mai multe în fiecare zi, prin citirea zilnică a cuvântului Său în Sfânta Scriptură, prin Împărtășania frecventă, prin participarea la slujbele speciale din Post. Viețile noastre sunt agitate de numeroase activități neesențiale care conduc la atacuri de cord și căderi nervoase. Postul este un timp pentru a plivi și a anula unele dintre aceste activități care nu sunt necesare și a crea timp pentru Dumnezeu și pentru suflet; timp pentru a ne opri și a trăi; timp pentru a aduna câteva comori în ceruri “unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură”. A-l cunoaște pe Cristos personal este cea mai mare comoară.

Există comoara credinței în Cristos. Fără această credință nici un om nu poate fi mântuit. Credința este puternică – atât de puternică încât poate “muta munții”; este forța la care Dumnezeu însuși răspunde. A fi bogat în credință înseamnă a fi cu adevărat bogat.

Există comoara de a face voința lui Dumnezeu. “Oricine va face voia Tatălui Meu Celui din ceruri, acela îmi este frate și soră și mamă” (Isus în Matei 12,50). În Predica de pe Munte, Isus a spus: “Cel ce va face și va învăța [aceste porunci], mare se va chema în împărăția cerurilor” (Matei 5,19). Adevărata nobilitate, a spus Sf. Ioan Gură de Aur, constă în a face voința lui Dumnezeu. A face voința Tatălui și a fi numit de Isus “frate și soră și mamă” este într-adevăr o comoară.

Există comoara rugăciunii – privilegiul minunat de a vorbi și a intra în comuniune cu Domnul nostru iubitor la orice oră din zi și din noapte. Cineva a scris: “Directorii sunt greu de văzut Timpul lor scump să nu îl irosesc; Îmi stabilesc agitat o întâlnire Și vorbesc cu ei în grabă. Însă în orice timp din zi sau din noapte, În locuri mai mult sau mai puțin ciudate, Cer și primesc fără amânare Un interviu cu Dumnezeu”. Cu adevărat, ce privilegiu – și ce comoară – este a duce totul la Dumnezeu în rugăciune!

În fine, este comoara slujirii celorlalți în numele lui Cristos: “Și cel ce va da de băut unuia dintre aceștia mici numai un pahar cu apă rece… adevărat grăiesc vouă: nu va pierde plata sa” (Matei 10,42). Unul dintre proiectele noastre de slujire pentru Cristos în acest Post va fi să punem fondurile obținute din postul nostru al iubirii în plicurile noastre speciale cu donații în Post. Fondurile vor merge către programul de misiuni al Bisericii noastre și vor hrăni flămânzii acestei lumi în numele lui Cristos.

Acestea sunt, așadar, comorile care contează cu adevărat în ochii lui Dumnezeu, comori care nu ruginesc ci vor dura veșnic: comori de iubire, iertare, cunoaștere personală a lui Isus, credință, împlinire a voinței lui Dumnezeu, rugăciune și slujire a semenilor noștri prin postul iubirii. Sf. Ioan Gură de Aur a fost amenințat că i se va lua totul. Marele sfânt a răspuns: “Comoara mea este în cer și nu o puteți lua niciodată de la mine”.

* * *

De ce să nu încercați rețeta lui Cristos pentru post: iertare, post, și adunare de comori în ceruri? Veți descoperi că este rețeta perfectă dacă doriți ca de aceste Paști nu doar să îl întâlniți pe Cristos înviat, ci și să înviați și voi.

 

* * *

 

Despre Post

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

“Nu vă adunați comori pe pământ, unde moliile
și rugina le strică și unde furii le sapă și le fură.
Ci adunați-vă comori în cer, unde nici rugina,
nici moliile nu le strică și unde furii nu le sapă,
nici nu le fură. Căci unde va fi comoara voastră,
acolo va fi și inima voastră.”
(Matei VI, 19-21)

Mâine intrăm în sfântul și marele post al Sfintelor Paști, numit mare nu atât pentru că durează mai mult decât celelalte posturi, cât pentru că ne pregătește la cea mai mare sărbătoare creștină: Învierea lui Isus sau Sfintele Paști.

La Evrei, sărbătoarea Paștilor însemna comemorarea eliberării lor din robia egipteană și intrarea în pământul Făgăduinței, în Canaan, adică trecerea din starea de robie la libertate, trecere care în limba ebraică se numește pesah, iar în latină pascha de unde și denumirea de Paști.

Pentru noi creștinii, Paștile încă înseamnă tot o eliberare, o trecere, dar nu dintr-o sclavie trupească, ci din robia spirituală, a păcatului, la libertatea de fii ai lui Dumnezeu, prin moartea și învierea lui Isus Cristos.

După cum vechiul popor ales al lui Dumnezeu, evreii, spre a intra în Pământul Făgăduinței, au avut de străbătut prin pustiu, timp de patruzeci de ani, un drum lung și anevoios, ducând o viață aspră și renunțând la practicile idolatre, pentru a-l adora numai pe Dumnezeu, supunându-se Legii lui, dată prin servitorul său Moise, tot astfel, noul popor al lui Dumnezeu, noi creștinii, se cuvine să trecem printr-o perioadă austeră, de purificare și transformare spirituală, de totală întoarcere la Dumnezeu, drept pregătire la sărbătoarea eliberării noastre prin moartea și învierea lui Isus Cristos, și a intrării în noul Pământ al Făgăduinței, în Împărăția Sa spirituală, Biserica, ce începe aici și se desăvârșește în Cer. Această purificare și reînnoire sufletească se cheamă pocăință sau, în grecește, metanoia.

În fragmentul evanghelic citit azi, Isus ne îmbie două mijloace spre a înfăptui în noi această transformare: iertarea celor ce ne-au greșit, și postul.

1. Este ceva simplu și de la sine înțeles că, deoarece suprema poruncă în creștinism este iubirea de Dumnezeu și de aproapele, noi nu ne putem îmbogăți sufletul cu comorile virtuților câtă vreme magaziile lui sunt tixite de ură, mânie, invidie, clevetiri, răzbunare, calomnie. Cum ne-am putea apropia de Dumnezeu, care este însăși Iubirea, când în sufletele noastre mocnește ura ? De aceea Isus ne avertizează: “De nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile” (Matei VI, 15). Cât de atenți trebuie deci să fim ori de câte ori rostim Tatăl nostru, ca nu cumva, nutrind în inimă ură, să ne rostim, noi înșine, propria noastră osândă.

2. Al doilea mijloc pe care ni-l recomandă Isus este înfrânarea prin post și ajun. Prin post și ajun, refuzându-i organismului anumite alimente mai consistente, care, prin prisosul de energie pe care îl produc, ar putea trezi porniri dezordonate, noi îi punem astfel corpului un frâu, pentru ca sufletul să-și poată păstra libertatea și supremația ce i se cuvine. Cine își satisface toate capriciile și exigențele trupești va deveni curând sclavul poftelor sale dezordonate. Or, în om, sufletul trebuie să fie suveranul, iar trupul trebuie să fie supusul. Fără renunțări însă, fără cumpăt, acest lucru este cu neputință.

Azi este un adevăr unanim recunoscut că, și numai din punct de vedere al igienei, al bunăstării biologice, abținerea parțială sau totală de la anumite alimente, pentru o perioadă mai scurtă ori mai lungă, recomandată de medicină, este deosebit de folositoare și, uneori, chiar necesară pentru restabilirea sănătății bolnavului. Ba chiar și cei sănătoși, sportivii, atleții, pentru a-și păstra performanțele, e necesar să se abțină de la excese în ce privește consumul anumitor alimente și de la alcool. Să nu mai vorbim de renunțările la care sunt în stare să se supună atâtea persoane numai din vanitatea de a-și păstra silueta.

Și totuși, toate acestea lumea le admite, dar ea este refractară și chiar indignată atunci când Biserica, în interesul superior al sufletului, prescrie credincioșilor anumite renunțări în alimentație. Or, dacă pentru o medalie sau o cupă sportivă e admis ca omul să se supună unor renunțări și unei discipline vrednice de admirație, oare premiul incomparabil al fericirii veșnice să nu merite astfel de sacrificii ?

Isus Cristos ne arată importanța postului și ajunului nu numai cu cuvântul, ci și cu viața Sa. Înainte de a-Și începe opera de Răscumpărare, se retrage în pustiul Iordanului, unde petrece, timp de patruzeci de zile, în rugăciune și ajun aspru, pentru ca, apoi, să iasă biruitor din întreita ispită întinsă de Satana. El s-a supus de bună voie acestor privațiuni și ispite, ca să ne demonstreze prin exemplul Său necesitatea și eficacitatea înfrânării de la mâncare în lupta contra ispitelor.

Urmând pilda Lui, vom trăi și noi aceste șapte săptămâni de penitență, mai reculeși, în mai multă rugăciune, spre a auzi în tăcerea interioară șoapta lui Dumnezeu.

Vom petrece și noi, ca Isus și cu Isus, șapte săptămâni de penitență, rezistând Satanei care, pentru a ne abate de la slujirea lui Dumnezeu, se aliază împotriva noastră cu întreita poftă din noi: pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. Șapte săptămâni de pocăință, în care, urmând calea arătată de Isus cu pilda Sa, prin veghe, rugăciune și înfrânarea simțurilor, ne vom îmbogăți sufletul în comorile netrecătoare ale virtuților teologale și morale: în credință, speranță și iubire, în prudență, cumpătare, dreptate și tărie, comori pe care “nici rugina, nici moliile nu le strică și hoții nu le sapă, nici nu le fură”.

Dar, pentru ca practica postului să săvârșească în spiritul și inima noastră acea prefacere adâncă, acea convertire totală și unire cu Isus, Mirele sufletului nostru, pe care le așteaptă de la noi Biserica, e necesar să ținem seama de câteva precizări.

Întâi, să ne ferim de ostentație. Isus ne-o spune: “Și, când ajunați, să nu vă faceți triști ca cei fățarnici, care își smolesc fețele ca să arate oamenilor că ajună. Adevăr vă zic că și-au luat plata. Iar tu, când ajuni, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să nu te areți oamenilor că ajuni, ci Tatălui tău, care este într-ascuns, și Tatăl tău Cel ce vede într-ascuns, îți va răsplăti la arătare” (Matei VI, 16-18).

În al doilea rând, să nu pierdem din vedere că spiritul postului este virtutea cumpătului. Dacă consum alimente de post, dar mi-am încărcat stomacul până la refuz, ce-i drept nu am încălcat litera postului, dar, prin lăcomie, am nesocotit și încălcat spiritul acestei porunci, care este cumpătul.

În al treilea rând, să nu uităm că abținerea de la anumite alimente nu este un scop în sine, ci doar un mijloc de spiritualizare, de desăvârșire spirituală. De aceea, prin postul material, alimentar, trebuie să urmărim deprinderea postului spiritual care constă în înfrânarea patimilor și reținerea de la orice plăcere oprită. Dacă, astăzi, Biserica Apuseană a îndulcit disciplina postului și ajunului într-o așa de mare măsură, limitând postul la vinerile de peste an, iar ajunurile la numai două zile pe an, ea cere în schimb fiilor ei, insistent, să tindă neîncetat spre o tot mai mare primenire spirituală, prin înfrânarea pornirilor dezordonate, prin combaterea păcatelor limbii, îngăduința față de semeni, suportarea ofenselor, purtarea crucii de fiecare zi în spirit de pocăință, de purificare, pentru a ajunge la acea întâlnire intimă și îmbrățișare cu Dumnezeu, în adâncul ființei noastre spirituale.

“Cel ce se abține numai de la mâncărurile oprite, iar nu și de la păcate, acela -spune Sfântul Onoriu – este asemenea diavolului, care niciodată nu mănâncă, dar nu încetează să facă rău”. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur remarcă: “Nu postul în sine, ci numai postul adevărat poate mântui pe om. Postești! Bine faci, dar arată-mi aceasta prin fapte. Întrebi: prin care fapte? Iată-le: dacă vezi un sărac, îndură-te spre el, dacă îl vezi fericit pe vecinul tău, nu-l invidia. Nu numai gura ta trebuie să postească, ci și ochii și urechile și mâinile și picioarele tale, toate mădularele trupului tău. Să postească mâinile, ținându-le curate de averea nedreaptă și de câștig nedrept, să postească picioarele, neumblând după petreceri necuviincioase. Să postească ochii, neprivind în lături cu poftă și lăcomie. Să postească urechile, neascultând clevetirile și vorbele păcătoase”.

Iată, iubiților, postul adevărat, în sensul lui deplin, postul spiritual, care urmărește transformarea, desăvârșirea spirituală a omului, program de fiecare zi și de fiecare clipă a oricărui creștin.

Omul veacului nostru, captivat, cu sufletul și cu toate aspirațiile ființei sale, de ceea ce cade sub simțuri, este străin de sensul acestei chemări. Fascinat de mirajul progresului vertiginos științifico-tehnic, el își pune scopul vieții în satisfacțiile mereu sporite pe care i le oferă o crescândă bunăstare materială, pierzând cu totul simțul sacru al valorilor transcedentale. După el, singura realitate sunt comorile pământești, cu toate că Mântuitorul, în Evanghelia de azi, atrage atenția oamenilor de azi și dintotdeauna să nu-și îngroape sufletul în lucrurile perisabile și să nu-și facă din ele scopul vieții lor, ci să pună mai presus de ele comorile nepieritoare spre care trebuie să aspire orice suflet, căci, în ceasul din urmă, acestea sunt singurele pe care le putem lua și duce cu noi în veșnicie. “Nu vă adunați comori pe pământ – avertizează Isus – unde moliile și rugina le strică și unde hoții le sapă și le fură. Ci adunați-vă comori în cer, unde nici rugina, nici moliile nu le strică și unde hoții nu le sapă și nici nu le fură. Căci unde va fi comoara voastră, acolo va fi și inima voastră” (Matei VI, 19-21).

Iubiții mei! Suntem făcu-ți pentru Cer, pentru Dumnezeu. Însăși poziția noastră verticală ne arată că privirea noastră trebuie să fie orientată spre El.

În zborul lor spre alte zări mai calde, păsările călătoare își urmează neabătute drumul și nu se coboară pe pământ decât pentru a lua atât cât le este necesar ca să-și reîmprospăteze forțele, spre a-și putea continua zborul către țintă. Prin trupul nostru, avem și noi nevoie de contact cu pământul, dar, prin sufletul nostru, puternic atrași de nostalgia paradisului pierdut, suntem călători spre patria cerească. Să luăm din acest lut, frământat cu sudoare, doar atât cât ne este necesar pentru a ne primeni forțele trupești și sufletești, ca să ne putem continua zborul. La aceasta ne cheamă postul. Și, fiindcă această primenire și sfințire a ființei noastre este o operă divină în care inițiativa aparține lui Dumnezeu, căci “fără de harul său nu suntem nimic”, ne vom încredința Lui prin Maica Lui și a noastră, lăsându-L, cu docilitate, să ne purifice și modeleze după chipul Său, spre a ne uni tot mai intim cu El, asigurându-ne astfel răsplata fericirii în împărăția cerească. Amin.

 

* * *

 

Despre lucrarea faptelor bune în ascuns și despre milostenie

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

Iar tu postind, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești (Matei 6, 17)

Iubiți credincioși,

Domnul și Mîntuitorul nostru Iisus Hristos a venit din Cer ca să facă ascultare de Părintele Său și să slujească la mîntuirea neamului omenesc, scoțîndu-l din robia diavolului și a morții. În toată Evanghelia El a învățat neîncetat pe oameni, cum să facă voia lui Dumnezeu și cum să lucreze faptele bune spre slava Lui și spre mîntuirea sufletelor lor. În dumnezeiasca Evanghelie de azi, pe lîngă alte învățături, ne arată cum să postim și unde să adunăm comoară pentru sufletele noastre. Iată ce zice în privința postului ca să fie spre slava lui Dumnezeu și spre mîntuirea sufletelor noastre: Tu însă, cînd postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este în ascuns; și Tatăl care vede în ascuns îți va răsplăti ție (Matei 6, 17-18).

Dar Mîntuitorul ne-a poruncit nu numai postul să-l facem în ascuns, spre a scăpa de slava oamenilor, ci și milostenia, și rugăciunea, și toate faptele bune, că iată ce zice: Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altfel nu veți avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri (Matei 6, 1). Deci, cînd faci milostenie, nu trîmbița înainta ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și pe ulițe, ca să fie slăviți de oameni; adevărat grăiesc vouă că își iau plata lor. Tu însă, cînd faci milostenie, să nu știe stînga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie într-ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti ție. Iar cînd vă rugați, nu fiți triști ca fățarnicii cărora le place, prin sinagogi și prin colțurile ulițelor, stînd în picioare, să se roage ca să se arate oamenilor; adevărat grăiesc vouă că își iau plata lor. Tu însă, cînd te rogi, intră în cămara ta și, închizînd ușa, roagă-te Tatălui tău care este în ascuns, și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție (Matei 6, 2- 6).

Iată, frații mei, cum ne-a învățat Mîntuitorul nostru Iisus Hristos să lucrăm întru ascuns, spre a ne feri de păcatul cel mare al mîndriei și al slavei deșarte care de multe ori ne vine din lauda oamenilor.

Dar oare întotdeauna trebuie să lucrăm faptele bune în ascuns? Suntem datori să lucrăm faptele bune și în ascuns și la arătare, cînd nu vom putea să le ascundem. Numai un lucru să avem în vedere: ca toate faptele noastre să fie plăcute lui Dumnezeu și spre slava Lui. Că zice Mîntuitorul nostru Iisus Hristos: Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încît să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri (Matei 5, 16). Deci, ori de facem fapte bune în ascuns, ori întru arătare, să le facem spre slava și plăcerea lui Dumnezeu. Acest lucru ne învață și vasul alegerii marele Apostol Pavel, zicînd: De aceea, ori de mîncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. (I Corinteni 10, 31).

Dumnezeieștii Părinți ne arată că fapta are trup și suflet. Trupul faptelor bune este lucrarea lor, iar sufletul faptelor bune este scopul cu care le lucrăm. Deci, se cuvine să fim cu mare luare aminte la scopul cu care lucrăm faptele cele bune. Fapta bună făcută cu scop rău are temelie de umbră și, pe lîngă faptul că pierdem osteneala săvîrșirii ei, ne facem vinovați de osîndă. Căci Dumnezeu, care vede cele ascunse ale inimii noastre nu ia aminte la cele ce facem, ci la scopul cu care lucrăm fapta bună.

Acest adevăr ni-l arată și dumnezeiescul părinte Maxim Mărturisitorul, care zice: “În toate cele făcute de noi, Dumnezeu ia seama la scop” (Filocalia, vol. II, Sibiu, 1947, p. 86). Căci unul lucrează fapta bună ca să fie lăudat și cinstit de oameni, altul, ca să cîștige bani sau avere, iar altul, ca să tragă pe unii la păcate și dezmierdări. Toate aceste scopuri sunt rele și vătămătoare de suflet. Altul însă suferă toată osteneala faptelor bune și cu multă răbdare și smerenie își duce crucea vieții avînd în vedere numai scopul sfînt de a face toate spre slava lui Dumnezeu, spre a cîștiga milă și îndurare în ziua morții și a Judecății de apoi ca să-și mîntuiască sufletul. Fericit și de trei ori fericit este asemenea om care nu dorește altceva în viață decît mîntuirea sufletului său.

Oare cîți din sfinți, urînd slava de la oameni, au fugit de lume și au slujit lui Dumnezeu prin pustietăți și prin stîncile pămîntului! Iar unii, spre a fi urîți și batjocoriți de oameni, s-au făcut nebuni pentru Hristos, precum au fost sfinții Andrei și Simon. Alții, avînd în vedere prăpastia slavei deșarte, se sileau mai mult a ascunde faptele bune decît a le lucra. Așa vedem pe acel bătrîn care se depărta totdeauna întru adîncul pustiului și acolo își petrecea viața lui în tăcere, în liniște și rugăciune. Odată l-a întrebat ucenicul lui, zicînd: “Pentru ce, părinte, totdeauna fugi de noi și te depărtezi în adîncul pustiului? Nu este mai bine să trăiești aproape de oameni, ca văzînd ei nevoința și viața ta bună, să se folosească și alții, și tu vei avea mai mare plată de la Dumnezeu?”

Răspuns-a bătrînul: “Crede-mă, fiule, că măcar de ar fi cineva asemenea cu Sfîntul și Marele Prooroc al lui Dumnezeu Moise și ar trăi împreună cu oamenii, nu poate să se cheme fiu al lui Dumnezeu după dar și să-și folosească sufletul său nicidecum. Că eu sunt fiu al lui Adam, și precum Adam părintele meu, văzînd roada frumoasă și bună la gust, n-a răbdat să nu guste, prin care a murit, așa și eu, cînd văd rodul păcatului, îndată îl poftesc, prin care luînd și gustînd mor. Pentru aceea, Preacu-vioșii noștri Părinți, fugeau din lume la pustie, ca să-și omoare patimile și poftele dulceților căci acolo nu aflau mîncare care naște poftele păcatului” (Pateric, Rm. Vîlcea, 1930. Despre smerenie).

Iubiți credincioși,

Astăzi se lasă sec de brînză, iar de mîine începe Sfîntul și Marele post al Paștelui, care durează șapte săptămîni. Primele șase săptămîni formează postul propriu-zis, iar ultima săptămînă de la Florii pînă la Învierea Domnului, postim șapte zile în cinstea Sfintelor și mîntuitoarelor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos.

De felul cum trebuie să postim ne învață Însuși Mîntuitorul în Evanghelia de astăzi, cum am amintit la început. Adică să postim după puterea fiecăruia, dar în taină și cu bucurie, iar nu cu tristețe, căci sunt o parte din creștini care spun: “Eu nu pot posti că sunt bolnav!” Sau dacă totuși postesc o zi, două se arată triști, indispuși și chiar agitați. În această privință, frații mei, trebuie să știți că “Biserica nu este omorîtoare de oameni ci de patimi”. Postul de mîncare de dulce și chiar de vin este rînduit de Biserică pentru toți, dar după putere. El este necesar tuturor, mai ales celor tineri, ca să-i oprească de la păcate și de la patimile trupești. Iar dacă cineva este bolnav, bătrîn sau neputincios să asculte de duhovnicul lui și să postească după cît poate.

Să știți și aceasta, că postul este de două feluri. Post trupesc, adică înfrînare de la mîncare pe un timp limitat, cu scopul de a ne ruga mai curat lui Dumnezeu și de a ne stăpîni firea. Al doilea, este postul sufletesc, adică înfrînarea limbii, a ochilor, a auzului de la cele rele; a mîinilor să nu lucreze vreun păcat și, mai ales, înfrînarea minții de la imaginații și gînduri pătimașe, a inimii de la pofte și tot felul de răutăți “care ies din inimă” și a voinței ca să nu accepte săvîrșirea vreunui păcat.

Iată deci, cele două feluri de posturi. Numai cine postește cu amîndouă felurile de post, adică și cu trupul și cu sufletul, numai acela ține post întreg și adevărat. Iar dacă cineva este bolnav să se înfrîneze de la mîncare după putere, dar să postească de mînie, de tutun, de beție, de ceartă, de înjurături, de glume, de somn mult, de gînduri și imaginații necurate, de cărți rele, de păcate urîte trupești și sufletești, de furt, de minciună, de judecăți prin tribunale, de vrăjitorie, de avorturi, de divorț, de dezbinări între rude și de tot păcatul. Că mai mare este postul sufletesc de gînduri și de faptele rele, decît postul trupesc de mîncare. Cine se înfrînează de la toate aceste răutăți se va putea cu ușurință înfrîna și de la mîncare și băutură.

Poate întreba cineva de vechimea postului, crezînd că postul a fost rînduit de Biserică mult mai tîrziu. Aici vă amintesc cuvintele Sfîntului Vasile cel Mare care spunea că postul este una din cele mai vechi porunci, fiind rînduit chiar din rai. Căci a poruncit Dumnezeu lui Adam: Din toți pomii din rai poți să mănînci, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănînci, căci, în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreșit! (Facere 2, 16-17). Vedeți vechimea postului? Iar dacă Adam și Eva au călcat porunca postului și ascultării, vedeți că au fost izgoniți din rai și au murit? Iată vechimea postului și iată și urmările celor ce au putut dar n-au voit să postească. Deci și noi să ne silim a trece curgerea Postului Mare, cu înfrînare după puterea trupească și sufletească. Iar cînd nu putem sau nu știm cum să postim să urmăm sfatul preotului nostru.

Iubiți credincioși,

Postul se respecta și în Legea Veche. Iudeii posteau lunea și joia și în anumite zile după rînduiala de cult a Vechiului Testament. In Legea Harului, Sfinții Părinți, pornind de la cultul iudaic, au rînduit două zile de post săptămînal obligatoriu: miercurea, în amintirea vînzării Domnului de către Iuda și vinerea, în cinstea răstignirii Lui pe cruce. Mai tîrziu s-a rînduit și lunea zi de post, mai ales pentru călugări, ca să prisosească în toate Biserica creștină față de cultul iudaic. Apoi s-au rînduit și celelalte patru posturi de peste an, dintre care cel mai important pentru pocăința și creșterea noastră duhovnicească este Postul Mare. În acest sfînt post creștinii se înfrînează de la mîncare de dulce, merg cît mai regulat la biserică, se împacă unii cu alții, soții țin definitiv curățenie trupească. Apoi toți se roagă mai mult, citesc regulat Psaltirea, fac metanii și milostenie după putere, se spovedesc și se împărtășesc în post de două ori, sau măcar odată pînă la Sfintele Paști, renunță la judecăți, la certuri și distracții care robesc mintea și înșeală pe mulți.

Pentru a avea folos de post și pentru a-l trece cu ușurință, trebuie să-l unim cu încă două fapte bune cu sfînta rugăciune și cu milostenia. Rugăciunea și postul formează cele două aripi cu care creștinul poate zbura pînă la Hristos, iar amîndouă unite cu milostenia ne duc pînă în fața Preasfintei Treimi și formează cea mai sigură și scurtă scară de mîntuire pentru creștini. O scară numai cu trei trepte care ne poate ridica de jos, unde suntem căzuți împreună cu Adam, pînă sus, în Împărăția Cerurilor. Să iubim aceste trei virtuți și să le lucrăm toată viața, dar mai ales acum în Postul Sfintelor Paști. Postul este jertfa trupului, rugăciunea este jertfa sufletului, iar milostenia este jertfa dragostei în Hristos.

Să postim cu dragoste și să urcăm scara Postului Mare cu bucurie, iar nu suspinînd, “că pe dătătorul de bunăvoie îl iubește Dumnezeu”. Adam a căzut călcînd porunca postului. De aceea se și numește Duminica de astăzi “a Izgonirii lui Adam din rai”. Noi însă să ne ridicăm din căderea lui Adam, încercînd cu post, cu rugăciune și cu milostenie, scara celor patruzeci de zile ale Marelui Post, crescînd duhovnicește în credință, în dragoste și în nădejdea mîntuirii, pînă vom ajunge înaintea lui Hristos înviat și în lumina cea neapusă a Preasfintei Treimi.

În seara aceasta se citește la vecernie o rugăciune de iertare și se iartă, acasă și în biserică, toți credincioșii din fiecare sat, parohie, familie, ca și cei din mănăstiri. Fără iertare nu putem începe postul, nu ne putem ruga și osteneala ne este fără folos. Iar începînd de mîine, timp de patru zile se citește, în fiecare biserică, “Canonul Mare” al Sfîntului Andrei Criteanul, o prea frumoasă rugăciune de pocăință. Care puteți, luați parte cu evlavie la slujba Canonului Mare, care se citește patru zile. Acasă citiți cărți de rugăciuni și cărți creștinești, după timp și putere faceți metanii și, mai ales, citiți Psaltirea pînă la Sfintele Paști, că mare putere au psalmii.

Cu aceste scurte învățături duhovnicești, încheiem predica de azi și rugăm pe bunul Dumnezeu să ne binecuvînteze începutul Postului Mare, ca să-l parcurgem cu folos și să ajungem cu bucurie să ne închinăm și slăvitei Sale Învieri. Amin.

 

* * *

 

Duminica iertării

Autor: Diverși alți autori
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Mâine este luni. Nu orice zi de luni, ci lunea în care începe Postul Mare, un timp special de rugăciune și post. Postul Mare ne va purta într-o călătorie de-a lungul a patruzeci de zile, sau șase săptămâni, până la Sâmbăta lui Lazăr, apoi Duminica Floriilor și Săptămâna Mare. Și la sfârșitul acelei săptămâni, cu voia lui Dumnezeu, vom celebra Învierea lui Cristos în noaptea de Paști. Acum ne aflăm așadar exact la cincizeci de zile distanță de ziua Paștilor.

Această duminică este cunoscută ca Duminica lăsatului sec de brânză, sau Duminica iertării, după pasajul evanghelic pe care l-am citit. În această zi ne amintim de căderea în păcat a lui Adam și a Evei, de faptul că ei au pierdut Paradisul mâncând din ‘fructul oprit’, acesta fiind motivul pentru care postim, mâncând doar ‘fructul permis’. Cum s-a întâmplat exact acea cădere?

Știm din Scripturi că primul bărbat și prima femeie trăiau în Paradis, în Grădina Edenului. Știm de asemenea că trăiau în armonie și comuniune cu Dumnezeu, necunoscând nici păcatul, nici durerea, nici îmbătrânirea, nici moartea. Mai știm că ei nu au ascultat de Dumnezeu. Cauza neascultării lor a fost ispita mândriei: credeau că știu mai bine decât Creatorul lor. Creatura, având libertate, a crezut că este mai mare decât Creatorul. Faptul că primii oameni au preferat să aibă încredere în ei înșiși mai degrabă decât în Dumnezeu a dus la căderea lor din comuniunea cu Dumnezeu. Însă odată ce l-au respins pe Dumnezeu, au respins și libertatea față de păcat și față de consecința lui, durerea, și libertatea față de îmbătrânire și consecința ei, moartea.

Vindecarea pentru căderea lor le-a fost arătată cu claritate; consta în a face opusul la tot ceea ce au făcut. În loc de neascultare, aveau nevoie de ascultare; în loc de mândrie, aveau nevoie de umilință. Cu alte cuvinte, trebuiau să se întoarcă cu pocăință de la ceea ce au făcut, și să ceară iertare. La început nu au putut să facă acest lucru. Când Dumnezeu a vorbit pentru prima oară cu Adam și Eva după actul lor de neascultare, Adam a dat vina pe Eva, și Eva a dat vina pe șarpe. Nici unul dintre ei nu a avut umilința să își asume responsabilitatea pentru greșelile lui și să își ceară iertare. Dumnezeu nu i-a întrebat ce au făcut pentru că nu ar fi știut, ci pentru că a dorit să le dea ocazia să îi ceară Lui și unul altuia iertare. În schimb ei au dat vina unul pe celălalt, acuzându-l în același timp pe Dumnezeu, Creatorul lor. Ne putem imagina cum râdea Satana.

Și nouă, fii ai lui Adam și ai Evei, Dumnezeu ne oferă ocazii pentru a cere iertare, așa cum ar fi trebuit să facă Adam și Eva. El ne dă Sacramentul Spovezii. Spovada nu există pentru că Dumnezeu vrea să afle ce am făcut sau ce am omis să facem. El știe deja toate acestea. Spovada există pentru că Dumnezeu ne dă ocazia să ne mărturisim greșelile și slăbiciunile. El dorește ca noi să ne cerem iertare, pentru ca să putem apoi lua tărie de la El prin rugăciunile preotului, ca să ne curățăm și să nu mai repetăm greșelile noastre.

Dumnezeu nu are nevoie de spovada noastră, dar noi avem. Fiecare spovadă este o repetare, în Noul Eden al Bisericii, a acelei ocazii oferite lui Adam și Evei în Eden, de a-i cere iertare lui Dumnezeu. Spre deosebire de ființele umane, Dumnezeu îi iartă întotdeauna pe cei care, sincer și cu părere de rău, îi cer iertarea. Totuși, înainte să îi cerem iertare lui Dumnezeu, trebuie să ne cerem iertare unii altora.

Biserica ne cere să mergem la spovadă cel puțin o dată pe an, la Paști, pentru a primi Sfânta Împărtășanie în sărbătoarea Învierii Domnului. Nu trebuie însă să așteptăm până atunci. Să profităm și de acest timp de început al Postului și să îi cerem iertare lui Dumnezeu. Mai întâi însă să ne cerem chiar acum iertare unii altora. De la cei care nu sunt aici, ne putem cere iertare vizitându-i sau telefonându-le mai apoi. Dar de la cei care sunt aici acum, ne pute cere direct iertare, pentru toate greșelile pe care le-am făcut față de ei cu gândul, cu cuvântul sau cu fapta, conștienți sau nu.

Pentru că dacă nu ne cerem iertare unii de la alții, nu ne putem cere iertare de la Dumnezeu. Și fără iertare, nu există drum înapoi în Paradis pentru nici unul dintre noi. Iertați-mă, fraților și surorilor.

(Orthodox Sermons)

 

* * *

 

Postul creștinesc

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: AMDM.info

Începem de mâine sfântul și marele post al Paștelui. Pășim cu credință și smerenie așteptând de la Dumnezeu iertarea păcatelor noastre și mântuirea sufletească.

Pășim cu inimile încălzite și cugetele întărite de dulceața sfintelor cântări ale Triodului, care cu trei săptămâni mai înainte ne cheamă în taina utreniei: “ușile pocăinței deschide mie, Dătătorule de viață. Că mânecă duhul meu la biserica Ta cea sfântă”.

De aceea, pentru a ne putea apropia cu vrednicie de marele post, biserica a căutat să ne pregătească sufletește în mod deosebit.

Mai întâi, în prima duminică a Triodului, ne-a învățat cum să ne rugăm, cum să putem obține acea hrană spirituală a sufletului după care tânjește sufletul nostru.

Ne-a așezat în fața ochilor sufletești parabola vameșului și a fariseului – cei doi oameni reprezentativi pentru noi -, care, îndemnați să se roage și să comunice cu Dumnezeu, vin în templul Său ca să-L cinstească, să-L onoreze cu ființa lor, să se dăruiască și să se contopească în rugăciune cu Dumnezeu. Am văzut ținuta mândră a fariseului, cunoscător al legii și împlinitor al poruncilor lui Dumnezeu date prin Moise. Sigur de sine, stăpân pe viață și pe sufletul său, sfidând pe toți, pe oameni și chiar pe Dumnezeu, în loc de rugăciune de iertare, el se laudă. Am văzut smerenia vameșului îndurerat, îngenuncheat în colțul templului, i-am simțit bătaia din piept și am simțit cu toții lacrimile sale fierbinți, care ne-au înduioșat. Am cules de pe buzele lui arse de păcat cuvintele rugii sale fierbinți ce implorau iertare și împăcarea liniștită cu creatorul.

El nu se lăuda cu nimic, nu se mândrea cu nimic, ci se umilea, plângea și se ruga cu lacrimi de căință lui Dumnezeu să aibă milă, zicând: “Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului”. Iar cuvintele picurate din gura Mântuitorului Hristos la sfârșitul parabolei, se înscriu ca un “adevăr divin” lăsat nouă, tuturor credincioșilor, că zice: “Cel ce se înalță se va smeri și cel ce se smerește se va înălța”.

Parabola, pe lângă faptul că anunță o nouă relație și dă o nouă valoare rugăciunii făcute cu smerenie, ridică virtutea umilinței pe treptele cele mai înalte ale spiritualității.

Icoana “fiului risipitor”, care se întoarce acasă la tatăl său, procesul sufletesc adânc petrecut în cugetul său, mustrarea de conștiință și hotărârea de a se întoarce acasă, toate acestea care merg până la acceptarea pierderii dreptului de a se mai numi “fiu al tatălui său” și “moștenitor al dragostei sale”, ne-au lăsat și nouă, în ființa noastră, amărăciunea unor clipe petrecute în viață dincolo de voia lui Dumnezeu. În cuvintele: “Tată, am greșit” se cuprinde întreaga istorie a dorului de mântuire, întreaga frământare a veacurilor, toate luptele purtate pentru propășirea credinței creștine și imaginea măreață a tuturor credincioșilor dornici de mântuire, ce-și ridică, de veacuri, brațele spre ceruri implorând de la Dumnezeu iertarea și mântuirea, zicând: “Tată, am greșit”.

În același timp, alergarea tatălui înaintea fiului ce se întoarce acasă, îmbrățișarea lor, hainele noi, inelul așezat din nou pe deget – semnul cinstei și al puterii, sacrificarea vițelului celui mai bun, bucuria generală din întregul cămin, toate acestea aureolează fericit cu nimbul iubirii de părinte legea firească a omenirii. Ele ne duc cu gândul la mărturisirea făcută de Mântuitorul când spune “că bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește”.

Cuprinsul Sf. Evanghelii ce s-a citit în biserică duminica trecută ne arată cum va fi judecata cea înfricoșătoare de apoi, sfaturile milei creștine care trebuie să împodobească sufletul fiecărui creștin. De o măreție fără seamăn, această icoană a judecății celei înfricoșate cere din partea credincioșilor ca valorile morale și ale iubirii creștine să fie împlinite în mod dezinteresat, împlinirea poruncilor ce izvorăsc din dragostea pentru aproapele, mila, ajutorul, înțelegerea, jertfa.

Duminica de astăzi, dinaintea sfântului și marelui post, a izgonirii lui Adam din rai, ne dă imaginea îndurerată a clipei când prima pereche de oameni – Adam și Eva – părăsesc paradisul, cea mai tristă zi din istoria omenirii, după credința noastră creștină.

Această pedeapsă dată pentru călcarea poruncii divine, însoțită de blestemul dat de Dumnezeu primilor oameni, cu urmările lui: munca în sudoarea frunții pentru câștigarea existenței, nașterea de prunci în dureri, blestemul ca pământul să nu mai dea roade ca până atunci, și moartea, toate sunt lăsate posterității sub denumirea păcatului originar (strămoșesc). În același timp s-a hotărât și posibilitatea mântuirii prin făgăduința “că urmașul femeii va zdrobi capul șarpelui”.

Pentru realizarea operei împăcării cu Dumnezeu, pentru reinstaurarea omului în starea cea dintâi, s-a desfășurat întreaga iconomie a mântuirii, care s-a desăvârșit prin întruparea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, prin jertfa sa pe cruce și Învierea sa. La temelia acestei opere este iertarea, ca una din condițiile mântuirii.

De aceea, azi, sfânta noastră Biserică, dându-ne un fragment din predica Mântuitorului, ținută pe munte, ne arată care sunt cele mai bune metode de a căpăta iertarea păcatelor noastre, cele mai bune arme de a câștiga cerul. Iertare, post și milostenie – iată o treime din fapte bune, cu ajutorul cărora putem străbate această vreme sfântă făcând adevărata pocăință. Este o strânsă legătură între aceste trei fapte bune căci “în zadar postește cel ce urăște pe fratele său. În zadar postește cel ce nu-și deschide inima spre fratele său în lipsuri și suferință. Cel ce le unește pe aceste trei și le împlinește, face adevărata pocăință”.

După ce ne-a arătat cum să ne rugăm și ne-a dat rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea domnească (Mat. 6, 10-13), a accentuat problema iertării aproapelui drept condiție a iertării noastre, căci cine este fără de păcat? În acest raport Mântuitorul ne arată că iertarea și mântuirea nu pot veni decât prin aproapele nostru, viața noastră viitoare depinde nu atât de noi, cât de aproapele nostru, căruia trebuie să-i iertăm ceea ce ne-a greșit. Și ce frumos lucru este ca să te poți cunoaște pe tine însuți și să cunoști și pe alții! A ierta în sensul creștin nu înseamnă a ierta numai greșelile mici, nici a ierta astăzi și mâine nu.

Măsura iertării o arată Mântuitorul în răspunsul pe care îl dă Sfântului Apostol Petru: “ci de 70 de ori câte 7″, adică ori de câte ori ar fi greșit cineva, suntem datori să iertăm fără a hotărî numărul greșelilor (Mat. 18, 21-22).

Jertfa Domnului Isus, pe lângă că este expresia cea mai desăvârșită a iubirii divine față de omenirea căzută (Ioan 3, 16), ea este și un act de răscumpărare, inclusiv de iertare, făcut din partea lui Dumnezeu, “prin sângele Lui și iertarea păcatelor” (Efes 1, 7).

Iertarea poate fi considerată aici ca început al mântuirii noastre.

Împăcare definitivă fără iertare, nu există, precum nu există nici iertare fără jertfă. Măsura iertării este jertfa. Iertarea cu atât mai mult îmbracă haina desăvârșirii, cu cât are mai mult preț de jertfă.

Jertfa de pe Golgota a fost și este cel mai mare act de iertare, care își profilează luminile dincolo de veacuri și e în stare să trezească la viață întru Hristos toate conștiințele căzute în derută.

Deci viața noastră capătă un caracter social. Ea merge până la sacrificiu și se încadrează în opera de slujire a oamenilor.

Dar iertarea din partea lui Dumnezeu a păcatelor noastre este condiționată, între altele, de iertarea din partea noastră a greșelilor aproapelui nostru. Căci așa ne învață Isus în rugăciunea Tatăl nostru: “Și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri” (Mat. 6, 12).

Iată deci, că iertarea ni se prezintă aici sub raportul reciprocității.

“Iertând altora, vouă înșivă dați iertare”, spune Sf. Ioan Gură de Aur. Iertarea în creștinism primește pentru prima dată acest caracter condiționat.

Cât de minunată poate fi imaginea acelui moment, când, ascultând de glasul Sfintei Evanghelii, vom merge spre fratele nostru “om” cu mâna întinsă, cu surâsul pe buze și cu inima plină de dragoste! Și să știm că în persoana aproapelui nostru găsim pe Hristos! El este cel ce ne va primi și ne va mângâia, cel ce ne va învăța ce să facem atunci când cineva dintre oamenii noștri ne va face să suferim. Ne va învăța să ascultăm sfaturile acestea care ne vor face să câștigăm împărăția cerurilor: totdeauna aceleași, totdeauna sfinte, totdeauna mărețe – să faci, să rabzi și să iubești.

În continuare, Sf. Evanghelie de azi, la începutul postului celui mare, ne arată conținutul și sensul adevăratului post, pentru ca, bine și corect înțelegându-l, să-l putem săvârși spre folosul nostru sufletesc și trupesc.

În timpul postului, fariseii și cărturarii, pentru a avea laudă de la oameni, ei își smoleau fețele, umblau nespălați, cu părul nepieptănat și triști, ca și cum erau gata să cadă de foame și de priveghere. Erau admirați de masele necunoscătoare și prin aceasta comiteau cea mai gravă încălcare a respectului față de porunca de a posti. De aceea, Mântuitorul, căutând să arate încă o dată puritatea și frumusețea postului, în cuvintele Sf. Evanghelii de azi zice: “Când postiți nu fiți triști ca fățarnicii; că ei își smolesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun vouă, își vor lua plata lor”. Și adresându-se ucenicilor, și prin ei și nouă, zice: “Tu, însă, când postești, unge capul tău și fața ta spală. Ca să nu te arați oamenilor că postești, ci Tatălui tău, care vede toate în ascuns și-ți va răsplăti ție” (Mat. 6, 16-17). Prin urmare, prin aceste cuvinte ale Domnului Isus, reiese că valoarea cade pe aspectul spiritual (duhovnicesc) al postului, adică întărirea puterilor sufletești asupra poftelor trupești.

Dacă nu avem în vedere, în practicarea postului, aspectul lui spiritual, atunci partea lui materială nu poate avea decât valoarea unui regim alimentar, pe care ni-l recomandă medicina, dar este lipsit de valoarea lui religios-morală. Adevăratul post este la fel cu rugăciunea, prin ferirea de mândrie, cu multă mulțumire sufletească și cu încredere puternică în ajutorul lui Dumnezeu. În afară de aceasta, prin post omul își înfrânează mai ușor poftele trupești; este un act de voință, care arată dominația asupra instinctului de hrană și asupra poftei și plăcerilor legate de acest instinct; este expresia pocăinței pentru păcate; este o jertfă bine primită la Dumnezeu; este un act de cult, adică o faptă de cinstire a lui Dumnezeu (Învățătura de credință ortodoxă, București, 1952, întrebarea 293).

Deci, postul este o jertfă, o înfrânare a ta proprie, o biruință asupra omenescului trecător. El trebuie desăvârșit în taina vieții și a sufletului, este un act de intimitate spirituală, o bucurie. Și dacă postul și rugăciunea noastră sunt întărite de o jertfire a firii noastre, să ascultăm glasul divin ce spune: “milă vroiesc și nu jertfă”, dorind să ne arate că dragostea pentru aproapele întrece orice act de cult, act formal, și prin urmările ei se adresează direct lui Dumnezeu.

În felul acesta înțelegând și practicând postul, ne vom lumina mintea, ne vom curăți sufletele și trupurile de toată patima și întinăciunea, ne vom înălța duhovnicește la Dumnezeu și vom ajunge să ne facem vrednici de lumina învierii lui Hristos.

În încheierea Sfintei Evanghelii, Mântuitorul trece de la înfrânarea de la simțurile trupești la înfrânarea de la pofta pentru bunurile lumești, în sensul că omul credincios să nu fie preocupat numai de strângerea averilor materiale și să le considere ca singurul scop al vieții. Nu condamnă acestea, ci biciuiește abuzul, specula, hoția, nedreptatea. Prin cuvintele: “Nu vă adunați vouă comori pe pământ, unde moliile și rugina le strică, hoții le sapă și le fură, ci vă adunați vouă comori în cer, unde nici moliile, nici rugina nu le strică și unde furii nu le sapă, nici nu le fură”. Acesta trebuie să fie scopul în sine, comoara spirituală a creștinului, și în același timp, comoara spirituală a unei comunități sau a unui popor. Dacă vom recunoaște că acesta este scopul suprem al frământărilor și al luptelor de o viață – formarea caracterului, înzestrarea ființei tale cu această comoară de virtute care te face să te cunoști mai întâi pe tine și de a-ți curăți ființa de interese minore și egoiste, și dacă vom recunoaște că “mai presus de toate este fericirea, pacea și mântuirea”, atunci fiecare și-a făcut datoria. Căci peste aceste realizări cad cuvintele Mântuitorului din Sf. Evanghelie de astăzi: “Unde este comoara voastră acolo este și inima voastră”. Prin aceste cuvinte Mântuitorul urcă inima omenească în cer și coboară cerul în inima noastră. Comoara noastră să fie ușoară ca să poată urca și prețioasă să poată fi primită de Dumnezeu.

Iată că acum, la începutul Sfântului și marelui post al Paștelui, Biserica ne arată încă o dată ce să facem ca să ne mântuim, ce să facem să putem ridica firea noastră la echilibrul pierdut de primii oameni – la izgonirea lui Adam din rai; ce să facem ca să putem privi cu liniște, demnitate și vrednicie lumina și bucuria învierii; ce să facem cu viața, cu inima, cu comorile pe care, firește, le strângem într-o viață; ce să facem să ne mântuim.

De aceea, pentru a ne apropia cu credință, cu nădejde, cu demnitate de lumina învierii și a mântuirii, să ridicăm privirea spre ceruri – sus, cât mai sus -, și să avem pururi în față cuvintele sfinte: “unde este comoara voastră, acolo este și viața voastră”. Amin.

 

* * *

 

Duminica izgonirii lui Adam din Rai

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post, lacrimi și tânguiri! (Ioil II,12)

Frați creștini,

Iată-ne ajunși în pragul marelui post: este ultima duminică care ne pregătește pentru nevoința postului, numită a izgonirii lui Adam și a Evei din rai. Dar pentru ce ni se amintește tocmai astăzi de izgonirea lui Adam din rai? Pentru ca să ne arate nouă cât de rea este neînfrânarea de la mâncare și ce urmări grozave are păcatul lăcomiei.

Dar izgonirea lui Adam din rai mai are și alt înțeles. Sfinții noștri părinți ne spun că, după ce au fost scoși afară din rai, Adam și Eva au plâns 40 de zile la poarta raiului cu multă căință, bătându-și pieptul și făcând rugăciuni cu multă jale, ca să li se ierte păcatul și să fie iarăși primiți înăuntru. Am auzit și din cântările de la strană cum Adam se jeluia la poarta raiului și cu lacrimi amare zicea: “Vai mie, că femeia și șarpele m-au amăgit, făcându-mă să pierd fericirea raiului vai mie ce voi face, cu ce lacrimi voi plânge înaintea Ta, Ziditorule, ca să-mi dăruiești mie fericirea cea dintâi?!”

De mâine intrăm în postul cel mare al sfintelor patimi. Departe, departe începe să se zărească Crucea răstignirii. Fiul lui Dumnezeu, Mielușelul cel nevinovat, voiește să se răstignească, din dragoste mare pentru salvarea noastră. De acum, Biserica, mireasa lui Hristos, își dezbracă astăzi podoabele și veșmintele strălucitoare, îndemnând pe toți fiii săi și aducându-le aminte că au sosit zilele înfrânării, ale înnoirii sufletești ale pocăinței, așa cum strigă proorocul Ioil: “Întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post, lacrimi și cu tânguiri!”

Pe la sfintele mănăstiri, în aceste zile se cântă o duioasă și mișcătoare cântare, numită “La râul Babilonului!” Este vorba de psalmul 137. Acest psalm amintește poporului evreu de soarta zbuciumată a trecutului său până în zilele noastre. Acesta, din cauza neascultării de poruncile Domnului, a fost luat și dus în grea robie între neamuri păgâne. Două au fost robiile cele mai principale: robia din Egipt, care a durat 430 de ani, și robia din Babilon, care a ținut 70 ani. Acolo au suferit mult, căci împăratul Nabucodonosor îi silea să se închine idolilor, îi punea la munci grele, iar cei care nu se supuneau erau aruncați în cuptoare aprinse cu foc, așa cum s-a întâmplat cu cei trei tineri Anania, Azarie și Misail, sau cu marele prooroc Daniil, care a fost aruncat într-o groapă cu lei.

În acest timp de grea prigoană, bieții oameni îmbătrâneau așteptând să-i scoată cineva, dar nimeni nu i-a scos din mâna cea tare a tiranului împărat. Chinuiți de dorul patriei lor, de cetatea Ierusalimului, de frumusețile Sionului unde era zidită biserica Domnului Savaot, poporul evreu se aduna pe malul unui râu care era hotarul imperiului păgân și acolo plângea cu lacrimi nemângâiate, după țara în care s-a născut și după slava Ierusalimului pierdut. Atât de întristați erau evreii, încât nimeni nu-i putea mângâia și opri din suspinul lor. Uneori se apropiau de ei boierii Babilonului acolo unde plângeau și-i rugau să le cânte din cântările Sionului, așa cum cântau ei în țara lor.

Cuprinși de multă întristare, răspundeau cu toții într-un glas: “Cum vom cânta cântarea Domnului în pământ străin?”. 70 de ani și-au amestecat lacrimile cu apele Babilonului, iar oasele le-au rămas în pământ străin pentru că mult supăraseră pe Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat înainte de venirea Domnului Isus Hristos, care s-a născut din Fecioara Maria, din neamul lor, ca să-i mântuiască pe ei și întreg neamul omenesc, fiindcă El era Mesia cel așteptat de proorocii lor. Dar ei n-au vrut să-L recunoască.

De aceea mai târziu, după ce au răstignit și pe Fiul lui Dumnezeu, omorând mai întâi o mulțime de prooroci, au pățit-o și mai rău, căci armata romană i-a trecut prin foc și sabie și i-a împrăștiat pe tot pământul făcându-i sclavii popoarelor. După aproape 2000 de ani, unii dintre ei au rămas tot în rătăcirea lor, căci și astăzi așteaptă pe Mesia ca să-i izbăvească și să-i adune pe toți la un loc. La Ierusalim au ei un zid care a mai rămas din vechile ruine, unde se adună și astăzi când și când și plâng ca la râul Babilonului; acolo suspină, se tânguiesc, cerând de la Dumnezeu pe Mesia și izbăvirea lor. După atâta timp și după ce atâția frați ai lor au cunoscut pe Domnul Hristos și s-au trezit, ei refuză mereu pe Fiul lui Dumnezeu; căci bine le-a spus Domnul Hristos în față: “Mă veți căuta voi și nu mă veți mai găsi căci unde mă duc Eu voi nu puteți veni! ”

Dar să-i lăsăm pe ei în pribegia și necredința lor și să ne întoarcem la neamul nostru creștinesc, căci acesta este poporul cel ales de Dumnezeu prin Fiul Său Isus Hristos, în al cărui nume ne-am botezat, ne-am pecetluit cu botezul Sfintei Treimi: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Cei botezați, toți creștinii de pe întregul pământ sunt poporul cel ales al lui Dumnezeu. Acesta este noul Israel. Noi aici însă, suntem cu toții în țară străină pe pământul acesta. Aici am căzut robi în fel de fel de păcate și ne frământă mulțime de griji și gânduri rele.

Vrăjmașul sufletelor noastre – diavolul – ne-a înstrăinat de Dumnezeu, ne-a îndepărtat de biserică și rugăciune, de post și spovedanie. De aceea suntem chinuiți cu tot felul de boli sufletești și trupești; căci o mulțime de creștini a ajuns să-și lepede credința pentru cine știe ce nimicuri. Alții au trecut la sectanți, iar alții insultă cu ură și dușmănie pe Dumnezeu, pe Fiul Său Isus Hristos, pe Maica Lui, Biserica, Crucea și icoanele, înjurând cu ură infernală. Unii se dau necuratului în orice moment pentru lucruri de nimic. Alții trăiesc numai în judecăți cu o ură înverșunată, iar alții se pândesc și se urmăresc ca fiarele prin junglă. Și așa, creștinii noștri înoată în mocirla tuturor păcatelor, căci foarte bine ne asemănăm și noi cu poporul evreu care a fost luat în robia Babilonului din cauza mulțimii păcatelor și îndepărtării de Dumnezeu.

De aceea, frați creștini, să ne aducem aminte că aici pe pământ nu suntem decât călători, că avem un scurt popas de făcut, în timpul celor câțiva ani de zile pe care îi trăim aici. Noi însă trebuie să căutăm mereu împărăția cerurilor, dreptatea lui Dumnezeu, veșnica fericire a sufletului, grădina raiului cea pierdută de strămoșii noștri. Biserica ne cheamă astăzi să ne facă cunoscut ce să facem ca să ajungem în acea țară minunată.

În primul rând, să nu mai ascultăm de satana care ne ispitește și ne atrage în cursele pierzării. Să pășim apoi peste râul Babilonului, adică peste obiceiul cel vechi al păcatului și peste toate fărădelegile care curg ca un râu înspumegat pe pământ, care să înece toată lumea. Acest râu al fărădelegilor îl formează toate plăcerile amăgitoare ale lumii, care au puterea și vraja satanică a ne robi lui Faraon – diavolul. Dacă reușim să trecem peste acest râu blestemat al plăcerilor lumești, să fugim cât mai departe de țara păcatelor și de hotarul ei, ca să ne simțim cât mai în siguranță.

Drumul spre această țară ni l-a arătat însuși Domnul Hristos căci El a zis: “Eu sunt Calea, Adevărul și Viața!”. Prin sfânta Biserică pășim cu încredere și curaj după Domnul vieții noastre. În drumul nostru întâmpinăm desigur multe obstacole; diavolul, care este tatăl minciunii, ne iese înainte și începe să ne înfățișeze viața într-o altă formă. El vorbește prin gura lumii, care și-a făcut o mulțime de crezuri despre viață. Cum ai început să mergi mai des la biserică, îi și ridică diavolul pe unii împotriva ta și îi auzi zicând, chiar pe unii din casă cu tine, că doar ce păcate mari ai făcut de te duci mereu a biserică, doar n-ai omorât pe nimeni, că la biserică merg numai păcătoșii, ce vrei, să te faci călugăr?

Asemenea și alte vorbe le spune diavolul prin gura lumii. În ziua de astăzi, cine nu știe să desfrâneze, să se îmbete, să joace și să cânte diavolului, să stea numai prin restaurante și localuri de petrecere, acela este socotit prost, un om care trăiește degeaba sau, mai bine zis, un om pierdut, care nu știe să petreacă. Lumea zice chiar că acel om nu este nici creștin ortodox, ci e un sectant. Cum te-ai lăsat de păcate, nu mai ești creștin ortodox, ești sectant, așa învață diavolul pe lume. De aceea calea aceasta a lui Dumnezeu este vorbită de rău. Pe omul care apucă să meargă drept pe ea, cu credință, cu nădejde și dragoste, pe acela, în lumea acesta, îl așteaptă crucea și suferința, Golgota, ca pe Mântuitorul care ne-a învățat s-o urmăm. De aceea Sfânta Biserică ne cheamă astăzi ca să ne lămurească cu privire la rostul și foloasele postului.

Noi, conducătorii sufletești ai poporului în această zi, trebuie să facem lucrul comandanților de oștire înaintea luptelor, să vorbim și să arătăm însemnătatea luptei ce se va da. Să lămurim cugetele, să întărim inimile și să arătăm și roadele biruinței. Multă lume nu știe ce însemnătate are postul. Spun unii că ar fi poruncă pusă de preoți și nu face parte din poruncile lui Dumnezeu, că de aceea a spus Domnul Hristos: “că nu spurcă ce intră în gură, ci ce iese din gură” (pe aceasta o știu toți). Dar observăm chiar din Sfânta Evanghelie de astăzi, că Mântuitorul n-a desființat postul, n-a spus să nu mai postească nimeni, ci a arătat cum trebuie ținut postul și care este adevăratul post plăcut lui Dumnezeu. Vedem că însuși Mântuitorul a postit 40 de zile în pustia Carantaniei, unde a fost ispitit de diavol.

Altădată, Domnul Hristos laudă postul și arată și puterea lui când spune ucenicilor că unele soiuri de draci nu se pot scoate decât cu post și rugăciune. De aceea sfinții părinți zic că postul este poarta iar epitrahilul este ușa mântuirii; adică prin poarta aceasta strâmtă de care vorbește Mântuitorul vor intra virtuțile sfinte în sufletul și trupul omului, îmblânzindu-le și sfințindu-le. De altfel, atâția sfinți prooroci și mărturisitori prin post și rugăciune au dobândit mari binefaceri de la Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare spune că atât de bătrână este porunca postului încât ea este de o vârstă cu omul.

Înainte de orice altă poruncă, Dumnezeu i-a poruncit lui Adam în rai să postească, adică să nu mănânce din pomul oprit, acela al cunoștinței binelui și răului. Adam și Eva, cât au păzit porunca, au moștenit raiul, iar când au mâncat, au pierdut raiul și veselia de acolo. Prin căderea acestei porunci s-a prefăcut veselia în lacrimi, mintea s-a îngroșat, trupul a murit și toată natura s-a răsculat împotriva omului, căci a intrat moartea.

Dumnezeu a creat trei feluri de ființe desăvârșite care au diferite vieți, potrivit diferitelor însușiri ale naturii lor; adică: îngerul, omul și animalul. Îngerul este o ființă cu totul duhovnicească. Animalul este o ființă cu totul materială, nu are suflet, viața lui e cu totul trupească. Omul este o ființă compusă dintr-o substanță duhovnicească și alta trupească, din trup și suflet. Când omul trăiește după trup, degenerează din noblețea sa și cade în condiția animalului, așa cum observăm în lume la mulți oameni, care în zadar se numesc oameni, deoarece se tăvălește în noroi ca porcii, din cauza beției, sau urlă precum câinii, trăind în desfrânări. Iată oameni căzuți în rândul animalelor sau, mai rău, că nu vezi un câine beat sau un porc.

Când omul trăiește după duh, după suflet, el își menține demnitatea și se înalță la starea unui înger. Când omul urmează voia trupului, ascultând de poftele lui și îndeplinind toate plăcerile, se zice că trăiește ca un animal. Adevărul este că viața curată și nevinovată, pe care Dumnezeu o cere de la creștini în timpul postului, constă în abținerea de la păcate, precum și în abținerea de la carne și celelalte bucate de dulce. Acesta este postul cel adevărat, să postească și trupul, și sufletul.

Abținerea de la păcat este postul sufletului, iar abținerea de la bucate este postul trupului. Postul trupesc nu trebuie despărțit de cel duhovnicesc, adică, dacă omul postește la mâncare dar în schimb înjură, dă răului și alte păcate, un astfel de post e ca un trup fără suflet. Deci abținerea de la păcate este sufletul postului care-i dă tot meritul și desăvârșirea. De aceea Domnul Hristos a mustrat pe fariseii cei ipocriți care posteau până li se usca gura și își posmogeau fețele de slăbiciune, dar în schimb erau plini de mândrie, de îngâmfare, slavă deșartă și tot felul de păcate.

Adevăratul post este ca să ne abținem de la tot felul de patimi, de vicii rele. Căci la ce ne servește să nu mâncăm carne, dacă osândim pe fratele nostru, vorbindu-l de rău, dușmănindu-l și pârându-l. La ce ne folosește să nu bem vin, dacă vărsăm sângele fraților noștri. Ce ne folosește dacă vom mânca numai seara, iar toată ziua am petrecut-o pe la spectacole, la filme, în procese, pe la tribunale și în tot felul de păcate rele. Trebuie să știm că și sufletul și trupul au o hrană și un post al lor.

Trupul are postul lui oprindu-l de la unele bucate, iar sufletul rațional, substanța duhovnicească, are hrana potrivită cu natura sa. Această hrană este cuvântul lui Dumnezeu: rugăciunile, citirea psaltirii, cântarea sfântă religioasă. Omul nu trăiește numai ca animalul, mâncând și bând; el cugetă, iubește, se roagă, gândește. Ceea ce hrănește cugetul lui, iubirea lui, este Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea și Mântuitorul când a fost ispitit de satana în pustie și i-a zis să facă pietrele pâini, Domnul Hristos i-a răspuns: “Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu!”

Iată deci care este secretul mântuitor al sufletului și al trupului. Pentru aceasta cei mai mulți din creștinii noștri la fel ca și fariseii de care pomeni Domnul Hristos în Evanghelia de astăzi, se abțin de la mâncăruri, ba unii nu mănâncă zile întregi, în schimb în loc să se hrănească cu Cuvântul lui Dumnezeu întărindu-se, să prindă aripi și să se ridice mai sus de cele pământești, ei se hrănesc cu lucrurile diavolului, cu minciuni, cu vorbiri deșarte, cu povestiri, spun fel de fel de glume, stau numai cu ochii în televizor ascultând tot felul de cântări lumești și programe imorale, cu bârfirea pe limbă crezând că-i poate mântui numai abținerea de la păcate. Greșeală mare este aceasta.

Sfinții noștri părinți aseamănă postul cu o scară cu 40 de trepte. O scară ce urcă pe om prin înfrânare, de la pământ la cer. La ospățul cel de jos al scării stă săracul Adam, omul – noi – iar de la cel de sus privește Domnul Isus Hristos spre noi. Jos plângem noi cu strămoșul Adam și cu Eva, noi toți păcătoșii iar sus așteaptă Milostivul Dumnezeu și privește să vadă lupta noastră, lucrarea noastră, dragostea noastră, cum urcăm noi pe aceste scări, pe aceste trepte ale postului. Fiecare dintre aceste trepte ale scării reprezintă o zi.

În aceste 40 de zile ale sfântului post să nu fie una să o petrecem fără de folos. Într-o zi fă milostenie, într-o zi fă pace între cei ce se dușmănesc, într-o zi deschide ochii sufletului unui necredincios, în altă zi însoțește un mort la groapă în altă zi scrie ceva de mână, o rugăciune, o cântare sfântă, o învățătură sfântă, și împarte cu cel neștiutor tot felul de fapte bune, împreună cu postul, cu rugăciunea și cu smerenia. Și așa să urcăm zi de zi pe scara aceasta până acolo sus la Stăpânul nostru, unde ne vom bucura de milostivirea lui Dumnezeu. Dar să știți că postul are cei mai mulți dușmani, mai mulți decât celelalte fapte bune.

De aceea el e socotit de lume și chiar de unii creștini ca ceva învechit și fără de folos. Cel puțin sectanții care s-au despărțit de Biserică nu respectă postul deloc.

Trei sunt principalii dușmani ai postului: diavolul, lumea și trupul. Diavolul ne șoptește ca și lui Adam: “Omule, postul nu este o poruncă, te poți mântui și fără post, căci nu spurcă ce intră în gură, n-a zis oare Hristos așa!?”. Al doilea dușman este lumea care ne amăgește zicând: “Nu mai posti, femeie, că te faci de râs, cine mai postește azi, fii serioasă, nu te mai lua după babe!”. Trupul e al treilea dușman. Auzind că este vorba de post începe dinainte să se întristeze, să se mânie asupra noastră zicând: “O, cât o să mă chinuiești cu bucate de acestea sărăcăcioase, nu vezi că sunt bolnav, fața mi se îngălbenește și nu mai pot. Doar sunt tânăr acum, am eu vreme să postesc mai la bătrânețe!”.

Iată, așa se lasă creștinii biruiți de aceste ispite de la cei trei dușmani: trupul, lumea și diavolul. Mai ales dacă stăm și ne gândim câți nu au de întâmpinat greutăți și batjocuri din cauza postului de la mulți, în multe locuri. Sfinții cei mai iscusiți ne spun că în trei rânduri ispitește diavolul pe om; înainte de a face binele, în timpul săvârșirii lui și după ce a făcut binele.

Întâi diavolul se trudește în multe chipuri să nu reușim să facem fapta bună. Dacă totuși începem să o facem, el ne întinde curse, ca să facem rău acea faptă bună, sau amestecată cu răul și dacă totuși am împlinit făcând fapta bună așa cum o cere Dumnezeu, diavolul caută să ne arunce în păcatul mândriei și așa să pierdem tot ce am lucrat, cum am auzit în Sfânta Evanghelie de astăzi că acei farisei fățarnici, care posteau de ochii lumii, și-au luat plata cuvenită lor. Mai găsim unele persoane și între creștini care ajunează câte o vineri până seara, apoi vin la biserică cerând anafură în gura mare, că ei au ajunat până atunci, să știe toată lumea.

Unele persoane chiar nu mai țin seama nici de rânduiala Bisericii, că poate în vinerea aceea a fost dezlegare în calendar, fiind harți și nu trebuia să ajuneze. Ele se apucă să postească și când nu trebuie, să ajuneze sâmbăta și duminica, și Cartea Sfântă, sfinții părinți spun că acei care ajunează sâmbăta și duminica să se afurisească, căzând sub blestem. Iată de ce trebuie să știți că sunt unii creștini care se iau după babe fără credință și zic că postesc postul Maicii Domnului, iar aceasta constă în a posti câte o zi din săptămână, adică a ajuna chiar sâmbăta și duminica. Încă o dată precizăm că sâmbăta și duminica nu este voie să se ajuneze; nu cunoaștem decât o singură zi de ajunare a sâmbetei, Sâmbăta cea mare, în postul Paștelui, când Domnul Hristos este îngropat, așa cum ținem rânduiala noi creștinii.

Mulți creștini fac ajunări, citesc psaltirea și multe fapte bune, iar diavolul vine și el cu mândria să i-o așeze în cap. Se apucă astfel ca fariseul să se laude , că dau zeciuială, că postesc de două ori pe săptămână, așa ca să știe toată lumea. Astfel sunt mulți creștini și chiar oameni bătrâni care se laudă la alții. Aceștia își iau plata pentru laudele lor aici pe pământ fiindcă s-au mândrit cu ele. Trebuie să ținem seama că după sfânta pravilă, după canoane și după învățăturile sfinților părinți, postul nu este pentru toți la fel: vorbim desigur despre postul de bucate, căci în ceea ce privește postul duhovnicesc – oprirea de la păcate și fapte rele – acesta este pentru toți la fel. Vedem că nici sfinții părinți n-au ținut postul la fel, unii puteau mai mult, alții mai puțin. Postul de bucate poate fi îndulcit pentru cei care sunt bolnavi de anumite boli mai grave, nu de orice boală, cum au luat-o unii, că dacă te doare puțin capul când postești te descurajezi imediat și te apuci să mănânci că nu poți. Numai acei care suferă de plămâni, de ficat, de stomac, de anemie, operații, diabet și unde se cere regim special, numai pentru aceștia mâncarea este o doctorie, dar și aceasta cu dezlegarea duhovnicului.

În acest caz pot să mănânce mâncărurile care le priesc; dar și aceștia, așa cum am spus, după ce fac dezlegare, după ce se spovedesc, după ce se împărtășesc și în timpul acesta să pună dragoste mare și fierbinte pentru Domnul. Aceștia să țină și ei cât pot și în schimb să se păzească de faptele cele rele și să înmulțească faptele cele bune. Ceilalți care au stomacul sănătos și n-au suferințele pe care le-ați auzit, n-au nici o îndreptățire ca să nu postească.

Trebuie să ținem seama că dacă e vorba de post, postul este un canon și dacă vrem să facem pocăință cu adevărat, să arătăm și noi Domnului Hristos că-L iubim și ne pocăim, ne chinuim cu ceva, suferim și simțim ceva. Altfel nu este pocăință așa cum ar trebui. Să ne gândim câtă suferință au provocat Domnului cuiele și sulița pe care le-a răbdat.

Cei care vor mânca legume vor trage cele mai mari foloase sufletești și trupești, căci postul nu omoară pe nimeni. Din contră, să știți că toate bolile au ieșit în lume din cauza nepostirii și a îmbuibării. Mâncarea ușoară prelungește viața omului. Omul cumpătat trăiește mult. Citim în viețile sfinților că pustnicii, care trăiau cu verdețuri și cu mâncare săracă, au avut o viață lungă. Așa de pildă sfântul Pavel Ieremitul a trăit 113 ani, sfântul Antonie cel Mare a trăit 105 ani, sfântul Arsenie cel Mare, 120 de ani, sfântul Teodor, 105 ani, sfântul Ioan Tăcutul, 104 ani ,sfântul Macarie a trăit 100 de ani și exemplele ar putea continua.

Iată o dovadă vie că a posti și a ne înfrâna și a trăi în cumpătare nu ne păgubește nici trupește, nici sufletește. Când e vorba să se facă dezlegare la cei bolnavi, să nu se înțeleagă că desființăm postul ci să ne aducem aminte că boala, suferința pe care o poartă de ani de zile unii este tot un fel de post. Mulți o duc cu această suferință până la moarte. Să nu înțelegem postul greșit, păzirea postului, și să facem cum a făcut o creștină fără înțelepciune. Aceasta din cauza unor medicamente își otrăvise o fetiță de 6 anișori. Doctorul i-a spus să-i dea lapte și imediat își va reveni. Dar femeia, prea fixă în ideile ei despre sfântul post, n-a vrut să-i dea lapte copilului pentru că era într-o vineri, și copilașul a murit chinuindu-se în brațele ei. Iată neînțelepciune.

Să fim înțelepți cum ne învață Sfânta Biserică, să avem înțelepciune, că de aceea au lăsat sfinții părinți în Biserică, cuvântul acesta care se zice prin gura preotului: “Să luăm aminte, cu înțelepciune!”. Să nu o luăm după capul nostru și după învățături străine. Să știm cu toții că sunt patru posturi pe an, apoi miercurile și vinerile așa cum scrie în calendar și trei ajunări: ajunul Crăciunului, ajunul Bobotezei și ajunul din Vinerea Patimilor, precum și a doua zi, sâmbătă dacă dorește cineva. Mai avem apoi zile de întristare, dar nu cu ajun, mâncându-se de post în orice zi ar cădea la “Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” – 29 august – și “Înălțarea Sfintei Cruci” – 14 septembrie .

Mai departe ne amintește Sfânta Evanghelie de astăzi, zicându-ne: “Să nu ne adunăm comori pe pământ, unde le strică și le fură hoții, ci să ne adunăm comori în ceruri , unde nu se strică și nimeni nu le poate fura; căci unde este comoara noastră, acolo va fi și inima noastră”. Ne face atenți că în acest timp al postului, avem fericita ocazie să ne îmbogățim cât mai mult, să ne facem comori în împărăția cerului.

Comoara din cer pe care o putem face de aici de pe pământ în timpul postului, constă din tot felul de fapte bune: osteneli, metanii, închinăciuni, citirea psaltirii, ajunări și post, milostenii, cercetarea bolnavilor, îngroparea morților care nu au pe nimeni, împărțirea la oamenii săraci duhovnicește, cele ce sunt de trebuință, să dai de pomană o icoană, o candelă, o cărticică de rugăciuni; iar pe cei lipsiți de cele trebuincioase trupului, să-i ajutăm cu cele necesare: lemne de foc, hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte și de toate.

Să luăm aminte, trebuie bine căutați cei care merită ajutor. Nu mai dați nici un ban la cei care vă ies în cale pe la poarta bisericii și se strecoară și prin biserică căci aceștia care o fac pe nenorociții au poate mai mult decât dumneavoastră care munciți din greu să vă câștigați existența. Tot ceea ce faceți bun cu sfântă osteneală, să faceți cu sufletul zâmbind de bucurie și cu multă flacără de credință și dragoste în numele Scumpului nostru Mântuitor Isus Hristos, care s-a jertfit pentru noi. Să ne grăbim să facem cât mai mult căci viața noastră trece ca norii pe cer. Zilele alunecă grăbite ca frunzele pe apă, iar noi ne apropiem de amurgul serii, de mormânt, de unde nu ne mai întoarcem niciodată.

Să nu uităm că poate mâine va suna trâmbița să ne adune pentru judecată. Să nu uităm că Domnul Hristos ne-a răscumpărat cu Scump Sângele Său. Să ne întoarcem acasă, să ne întoarcem la biserica lui Hristos ca fiul rătăcit prin pocăință și rugăciuni, căci aici pe pământ suntem doar în treacăt.

Sculați-vă să mergem la Hristos! Preoții așteaptă în pragul bisericilor, clopotele sună să ne scoale din somn și să venim în casa lui Dumnezeu. Necazurile, urgiile ne vorbesc despre Dumnezeu și ne spun să ne întoarcem înapoi la calea mântuirii și a adevărului veșnic; căci, iată, vine noaptea, vine moartea și nu se mai poate face nimic.

În Abibisinia este un oraș numit Harar, foarte vechi întemeiat. Viața acestui oraș e pașnică și simplă. În zorii zilei șiruri lungi de locuitori ies pe cele cinci porți mânând cirezi de vite spre pășunile de pe dealuri și se înapoiază seara încărcați cu câte ceva; unii cu cereale, alții cu lemne sau nutreț. Dar la asfințitul soarelui când se închid porțile, portarul strigă cu glas de răsună văile: “Saile! – grăbiți-vă se închide poarta!” – La puțin timp după această strigare poarta se închide. Cei rămași afară trebuie să aștepte până dimineața, dacă vor mai ajunge această dimineață, deoarece noaptea umblă tâlharii și fiarele sălbatice și cei mai mulți rămași afară sunt aflați morți.

Așa e și cu mântuirea noastră. Mântuitorul Hristos zice: “Intrați pe poarta cea strâmtă care duce la viață – postul și toate virtuțile”. Intrarea aceasta trebuie să o facem până nu vine noaptea. Ziua este pe sfârșite, nori negri încep să apară pe cerul mântuirii, fiare sălbatice îngrozitoare se vor năpusti asupra celor ce n-au vrut să vină să intre în cetatea cea salvatoare. Întunericul se lasă din ce în ce mai greu și va veni vremea când toți cei ce n-au vrut să audă strigătul de salvare vor rămâne afară în primejdia pierzării veșnice.

Vor rămâne cu ucigașii, cu vrăjitorii, cu mincinoșii, cu fiarele apocaliptice și închinătorii la idoli. Atunci vor striga disperați și ei, vor bate în zadar la porțile bisericilor dar va fi prea târziu, prea târziu. Domnul Hristos, în Evanghelia de astăzi, chiar de la începutul ei ne pune o condiție foarte importantă: “Dacă veți ierta oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru va ierta greșalele voastre. Dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșalele voastre”.

Să nu ne înșelăm, că orice faptă bună am face nu primim iertare dacă nu iertăm pe cei ce ne-au greșit. Suntem datori să cerem iertare la cei cărora le-am greșit, sau ne-au greșit; făcând noi gestul acesta frumos, smerit și plăcut înaintea lui Dumnezeu și a aproapelui, chiar dacă el nu vrea să ne ierte, să-l iertăm noi din toată inima și atunci vom primi iertare de la Dumnezeu. Acesta este lucrul cel mai principal din Evanghelia de astăzi care ne va da valoare la toate celelalte fapte pe care le vom face.

Rugăciune

Tatăl nostru cel din ceruri, iartă-ne nouă greșalele noastre, căci și noi iertăm din toată inima pe greșiții noștri. Întoarce-ne la Tine pe căile Tale cele sfinte. Ajută-ne cu Harul Tău, să punem început bun din clipa aceasta a viețuirii noastre, să ne putem lăsa de toate obiceiurile cele rele, de vorbele cele proaste, ca să- Ți urmăm Ție în toate zilele vieții noastre, Doamne.

Iar atunci când vei veni pe norii cerului, să ne duci și pe noi din Babilonul fărădelegilor, în Țara Ta cea Sfântă, Noul Ierusalim, raiul pe care l-au pierdut Adam și Eva, fericirea cea veșnică, ca unde ești Tu Împărat, acolo să fim cu Tine în vecii vecilor. Amin.

 

* * *

 

Duminica lăsatului sec de brânză

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

După ce ne-am pregătit sufletește pentru o viață spirituală profundă, am descoperit slăbiciunea firii noastre, am fost încurajați să ne întoarcem la Tatăl din calea rătăcirii și ne-am adus aminte că suntem chemați să dăm socoteală pentru faptele noastre în fața dreptului Judecător, iată-ne înaintea Postului Mare. Ce înseamnă acesta pentru noi?

Nu este altceva decât o invitație de a trăi împreună cu Hristos, însoțind prin rugăciune întreaga omenire, neamul omenesc, de la Adam și Eva până la plinirea Misterului Pascal, în care ne inițiază și liturghia de astăzi prin Evanghelie. Misterul Pascal cuprinde întreaga viață pământească a Fiului lui Dumnezeu, petrecută aici, pe pământ, în mijlocul nostru. Dar punctul culminant și deplin al semnificației Misterului Pascal se află în misterul chinului, morții, învierii și înălțării glorioase a lui Hristos la Cer.

Născuți în păcat, îngreunați de păcatul strămoșesc, înclinați spre a înfăptui mai degrabă răul decât binele, despărțiți de Dumnezeu prin cufundarea într-o prăpastie din care ni se părea că nu mai putem ieși, nici măcar nu puteam visa, că am putea să trecem la o altă viață, mai bună și mai fericită; de aceea a venit Dumnezeu pe Pământ și ne-a arătat calea spre mântuire.

Dar iată, după multe secole de eforturi zadarnice pentru propriul bine, în care omul a încercat cu mâinile sale să-și asigure mântuirea, într-o noapte, se coboară pe pământ Fiul lui Dumnezeu. «Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe propriul Său Fiu l-a oferit, pentru ca oricine, crede în El, să nu piară, ci să aibă viața cea veșnică» (cf. Ioan 3, 16).

Dumnezeu putea să se împace cu noi și într-alt mod. A putut, să ne arunce, la fel ca unor cerșetori, propria Sa iertare. Dar nu a făcut aceasta. Ne-a prețuit foarte mult și ne-a respectat demnitatea de făpturi umane. Am fost iubiți de El într-un mod cu totul deosebit. Prin urmare, ne-a trimis pe pământ pe propriul Său Fiu. Acesta acceptă ființa noastră și devine ca fiecare dintre noi. Și astfel ca om, dar în același timp neîncetând să fie și Dumnezeu, își începe misiunea Lui, trecând împreună cu întreaga omenire din Egiptul dușman în casa Tatălui. Postul Mare, pe care peste puțin timp îl începem, arată cea mai dificilă, cea mai dureroasă și tragică parte a acestei treceri, trecerea prin suferință și moarte. Chiar și pentru Isus este o experiență atât de mare, că din gura Sa se desprinde rugămintea: «Părinte, dacă este cu putință, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voiești» (vezi Mt. 26, 39).

Dar Părintele nu a îndepărtat paharul. Fiul a fost nevoit să-l bea în întregime și o face din iubire. În caz contrar, mergând după Hristos, văzând capitularea Conducătorului nostru, niciodată nu am mai fi avut curajul de a intra cu capul sus în suferință și în moarte. Și am fi avut dreptate, căci poarta drumului ar fi fost permanent închisă. Deci, El, a pășit primul și ne-a deschis nouă poarta, prin care trecând, să putem accede spre mântuire.

Începutul Postului Mare ne invită să privim cu seriozitate la această parte dureroasă a trecerii lui Hristos prin istoria omenirii și să ne aflăm cât mai aproape de El, să învățăm cum se poartă crucea și cum se poate muri cu demnitate pe ea.

Exemplul lui Isus, clătinându-se pentru păcatele noastre sub greutatea crucii, și murind în părăsire, cere de la noi cea mai eficace predică din lume, convertirea.

Nu este ceva ciudat faptul că perioada Postului Mare este o perioadă de ispășire, de mortificare, în care suntem invitați să facem acte de penitență, însoțite de umilință și modestie în cămara sufletului nostru. Suntem chemați să demonstrăm o convertire autentică.

Alături de colaborarea cu Isus-Mântuitorul, constând într-o corectare sub îndrumarea Lui a comportamentelor noastre morale rele, apare și necesitatea unei conlucrări cu Dumnezeu, care să izvorească dintr-o voință bună și dintr-o decizie fermă de a ne împărtăși din chinurile și moartea lui Hristos. În această perioadă de post, avem datoria să-I arătăm lui Hristos, cât de mult dorim să ne aflăm de partea Lui, cât de mult înțelegem suferința și chinurile Sale, moartea, pe care a acceptat-o pentru noi.

Pietatea creștină trebuie să se manifeste în om, în mod intuitiv și călduros, prin trăirea unui profund sentiment al adevărului evanghelic, fapt care-l face pe creștin să parcurgă Postul Mare cu o adevărată devoțiune față de Dumnezeu. Acest lucru produce în el lacrimi amare, înțelegerea drumului crucii, și nevoia timpului acordat meditării Patimilor Domnului, a coroanei de spini dureroase, precum și altor multe forme de devoțiuni spirituale, prin care omul cu sensibilitatea inimii lui încearcă să pătrundă suferința îndurată de Dumnezeu pentru creația Sa, ca să mângăie inima întristată de moarte a Mântuitorului (vezi Matei 26, 38).

Trecerea prin suferință, chinuri și moarte, s-a terminat pentru Isus cel înviat și plin de glorie cu Înălțarea la cer. Și asupra vieții noastre, de-a lungul întregului Post Mare, luminează evident gloria apropiatei victorii. În liturghia ce se celebrează zilnic, care amintește de Sacrificiul Mântuitorului nostru pe cruce, se aude în Biserică și în timpul Postului Mare, sunetul de clopot al nopții Învierii. Și nu poate fi altfel! Dacă vom merge împreună cu Isus, chiar dacă am merge prin suferință și moarte, întotdeauna ne vom îndrepta spre victorie. A-L însoți, înseamnă a trăi misterul, neînsemnând altceva decât a merge până la mormânt și a lăsa acolo ceea ce este vechi și rău, și a păși spre o nouă noapte a Învierii, care este așa de aproape de noi.

Denumirea de Miercurea cenușii dată începutului Postului Mare în ritul latin (prima zi a Postului Mare în practica Bisericii Romano-Catolice), nu este întâmplătoare. Semnificația ei ne privește și pe noi, chiar dacă facem parte din Biserica Răsăriteană, conștientizând că suntem praf și cenușă. Vrem sau nu, vom cunoaște acest sfârșit dar și trecerea de la lumea materială la cea veșnică. Pământul și praful nu reprezintă întregul adevăr despre om. Se cuvine să ne dăm seama că trecând prin viața pământească, avem datoria de a înfăptui o lucrare care să ne așeze de-a dreapta Mântuitorului. Acest lucru ni-l spune tuturor Isus Hristos, invitându-ne pe toți: «Convertiți-vă și credeți în Evanghelie» (Marcu 1, 15).

Rugăciune

Îți mulțumim Doamne, întotdeuna și pretutindeni. Părinte Sfânt și Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Hristos Domnul nostru, prin al Cărui exemplu și haruri se întărește credința aceluia care postește, se însuflețește speranța și se înflăcărează iubirea. El este cu adevărat Pâinea vieții care ne conduce spre viața eternă, este hrana care însuflețește și înviorează sufletul nostru.

Cuvântul Tău, prin care ai creat toate lucrurile, este singura hrană a vieții nu numai pentru oameni, ci și pentru îngeri. O, Doamne, nu lăsa niciodată să ne lipsească această hrană spre care Tu ne îndemni și pe care suntem datori să o dorim, Corpul și Sângele Fiului Tău, Domnul și Mântuitorul nostru.

Isuse, fă ca postul să ne îmbrace în haina sfântă a umilinței, iar cenușa iluziilor să fie înlocuită de gândurile, dorințele și faptele noastre arătate față de Tine, față de cei sărmani și neajutorați, căci numai prin aceasta va răsări în noi lumina unei conștiințe bune și a unui suflet împăcat cu Dumnezeu. În acest fel, rănile provocate de păcate vor fi vindecate de Iubirea cea adevărată care este la Tine ajungând să privim lumea în lumina Învierii. Amin.

 

* * *

 

Postul – ofrandă a iubirii de Dumnezeu

Autor: PF Daniel Ciobotea
Copyright: Ziarul Lumina

Evanghelia acestei Duminici, a Izgonirii lui Adam din rai sau a Lăsatului sec de brânză, este o lumină pentru sufletul nostru în toată perioada Postului Sfintelor Paști în care se intră acum. Duminica aceasta are o importanță deosebită, deoarece după ea începe o perioadă de urcuș duhovnicesc interior spre Înviere.

Iertarea semenilor luminează sufletul nostru pentru a gândi dumnezeiește

Evanghelia acestei zile este adâncă în înțelesurile ei, deși cuvintele ei par simple și puține. Mântuitorul Isus Hristos ne arată că iertarea este începutul bun pentru post. Ne iertăm unii pe alții pentru ca și Dumnezeu să ne ierte păcatele și greșelile noastre. De aceea, primele zile ale postului sunt și zilele în care, în mod deosebit, cultivăm această virtute a iertării, pentru a trăi în pace și comuniune cu semenii noștri și a ne asemăna cu Dumnezeu Cel Milostiv și Iertător. Evanghelia ne spune că trebuie să iertăm greșelile semenilor noștri, pentru ca Dumnezeu, Tatăl din ceruri, să ne ierte păcatele noastre. Prin aceasta, <>Evanghelia ne învață că relația noastră cu Dumnezeu depinde de relația noastră cu semenii noștri, că nu ne putem apropia de Dumnezeu nesocotind pe semenii noștri. Întrucât fiecare om este chipul lui Dumnezeu întors spre noi, există o legătură sfântă între Dumnezeu și fiecare om creat după chipul Său. Aproapele nostru, cel văzut, este cea dintâi întâlnire a noastră cu iubirea și lucrarea lui Dumnezeu în lume, întrucât El lucrează mai ales prin oameni. Fiecare om în parte este chemat la comuniune veșnică cu Dumnezeu Cel Veșnic și toți oamenii împreună sunt chemați la comuniune eternă cu Preasfânta Treime. Modul și măsura în care noi arătăm iubire față de semeni contribuie mult la construirea, cultivarea, adâncirea și luminarea relației noastre cu Dumnezeu, Făcătorul cerului și al pământului. Nu se poate intra în post, ca luptă duhovnicească spre curățire de păcate și de luminare a sufletului, dacă nu iertăm, fiindcă prin iertarea altora cultivăm smerenia noastră. De aceea, la Vecernia din duminica aceasta se obișnuiește să se exprime iertarea reciprocă, prin cererea de iertare și împăcare cu toți cei prezenți la rugăciune. Iertarea altora este, de fapt, o răstignire a propriului egoism, pentru a deschide sufletul spre o nouă stare de comunicare și comuniune cu Dumnezeu și cu oamenii. Prin iertarea cuiva se recunoaște că persoana respectivă este mult mai de preț decât o faptă a sa săvârșită la un moment dat al vieții sale.

Cât privește postul, Evanghelia ne arată că, atunci când cineva postește, postul trebuie să se facă nu în stare de tristețe, ci de bucurie: “Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii. Tu însă, când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău, Care este în ascuns, și Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție.”

Deci nu postim pentru a fi văzuți sau lăudați de oameni, ci postim ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Astfel, postul este o dăruire a noastră față de Dumnezeu, o ofrandă de sine adusă lui Dumnezeu ca recunoștință și ca dorință de sfințire a vieții (cf. Romani 12, 1). Postul se realizează din evlavie și iubire pentru Dumnezeu. Postim pentru că Îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât darurile Lui materiale pe care le consumăm. Ne încre-dințăm Lui, pentru că la El este Izvorul vieții noastre. Viața noastră se menține din darurile Sale create pentru om : aerul, apa, lumina, roadele pământului și multe altele.

Mântuitorul spune: “Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție“, adică El vede tainic această dăruire de sine a omului care postește. Postul este, așadar, o stare spirituală de jertfă sau ofrandă a celui ce postește, dar este o stare de jertfă sau ofrandă de sine dorită în mod liber și după puterea fiecăruia. Postul este semnul iubirii, ca unire în rugăciune a omului credincios cu Dumnezeu Cel netrecător și nelimitat, Cel ce Se află mai presus de lucrurile trecătoare și limitate din lumea aceasta. Deci postul susține rugăciunea omului credincios care face din relația și legătura sa cu Dumnezeucentrul și sensul sau lumina vieții sale. Cine postește și nu se roagă nu imprimă o semnificație teologică postirii sale, ci rămâne doar la un nivel de exercițiu biologic și psihologic, motivat igienic, estetic sau economic.

Smerenia și bucuria, semnele postului adevărat

Postul este o virtute, adică o lucrare spirituală bineplăcută lui Dumnezeu, când se face din iubire pentru El. Însă nu trebuie să postim ca să ne mândrim cu postul, să fim lăudați sau compătimiți și admirați în același timp, întrucât adesea postul întristează fața omului postitor. Cei care, în timpul Mântuitorului Isus Hristos, umblau cu fața tristă și își puneau cenușă pe cap ca să atragă atenția oamenilor își făceau din postire un merit al unei jertfe care trebuie să fie lăudată. De aceea, Mântuitorul ne spune în Evanghelia Sa că cel ce postește nu trebuie să fie trist. Nu trebuie, deci, să postim nici pentru a aduna admirație și laudă, nici pentru a trezi milă sau compătimire. Trebuie să postim cu smerenie și cu bucurie tainică, fără publicitate și slavă deșartă. Această postire în stare de smerenie e cea dintâi învățătură despre post. În acest sens, Mântuitorul spune, “tu când postești unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești”. A unge capul, în tradiția ebraică, înseamnă a arăta bucuria, normalitatea vieții, a arăta că trăiești viața ca binecuvântare primită de la Dumnezeu. A spăla fața însemna a avea o atitudine firească, de întâlnire și comunicare cu oamenii, față către față, fără a atrage atenția printr-o înfățișare posomorâtă sau chip întunecat (smolit). În acest caz, smoala sugera smerenia, dar ascundea mândria. Ungerea capului și spălarea feței pot fi și semne de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darul vieții. Așadar, nu trebuie să atragem atenția prin semne exterioare asupra postului, care este o lucrare interioară, intimă, sufletească, de comuniune personală cu Dumnezeu, Care vede tainic și tăcut sufletul și faptele omului credincios și jertfelnic, rugător și postitor.

În Evanghelia acestei Duminici se arată, de fapt , motivația postului. Postim pentru că iubim pe Dumnezeu din ceruri, Dăruitorul vieții veșnice, mai mult decât toate darurile materiale trecătoare, bucatele gustoase și băuturile rafinate. Astfel, postul adevărat produce o schimbare a felului nostru de a fi, trecerea de la lăcomia de cele materiale la dăruirea de sine spirituală, pentru a cultiva mai intens comuniunea cu Dumnezeu Cel nematerial, nelimitat și netrecător. Postul este ridicarea omului deasupra darurilor materiale, pământești, pentru a se uni în rugăciune cu Dumnezeu Cel Milostiv, Tatăl nostru Cel ceresc. Postul este, așadar, dor de cer, de viață și bucurie veșnică. Întrucât postul este dezlipire de cele pământești și unire cu cele cerești, Mântuitorul ne îndeamnă: “Nu vă adunați comori aici pe pământ unde moliile și rugina le strică”, adică unde se constată zi cu zi cum fața lumii trece, se schimbă, iar lucrurile își pierd valoarea, și “unde furii le sapă și le fură“, adică unde nimic nu este sigur, nu este stabil, ci totul este imprevizibil. Vedem cum, prin învățătura Sa, Mântuitorul Isus Hristoscheamă la o mutație, la o ridicare a omului din planul vieții pământești în planul vieții cerești, duhovnicești, zicând: “Adunați-vă comori în ceruri”, deci comori netrecătoare, iar apoi adaugă: “Unde este comoara ta acolo este și inima ta“. Întrucât Hristos Domnul vorbește de comorile duhovnicești netrecătoare și despre inima care le adună în ea, trebuie să căutăm și să adunăm comorile duhovnicești. Aceste comori spirituale nu se schimbă, nu se devalorizează și nu se pierd niciodată, ci rămân veșnice.Comorile acestea sunt darurile Duhului Sfânt, roadele harului în sufletul omului. Aceste comori duhovnicești trebuie adunate mai ales în perioada Postului Sfintelor Paști.

Dacă o comoară este pământească, materială și limitată, iar inima noastră se leagă excesiv de aceasta, atunci inima rămâne sclavă a lucrurilor pământești. Dacă o comoară este cerească, spirituală, mereu crescând în relația cu Dumnezeu Cel nemărginit și netrecător, inima noastră sau sufletul nostru se deschide spre Dumnezeu, spre iubirea Lui cerească infinită și eternă. Astfel, sufletul omului nu se mai leagă în mod pătimaș și definitiv de lucrurile limitate și trecătoare, ci se umple și crește mereu în lumina, harul și iubirea veșnică a Preasfintei Treimi Cea netrecătoare și nelimitată.

Postul, timpul nevoințelor pentru a spori comorile din “traista” sufletului

Într-un limbaj poetic sau metaforic, Părintele Ilie Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria de Neamț, vorbind despre comorile din ceruri, zicea că ele se adună în “traista” sufletului nostru, fiindcă omul este călător sau pelerin în această lume, spre Patria cerească. Dar ce adunăm, de fapt, în sufletul nostru prin post, rugăciune, priveghere, nevoință, pocăință, milostenie și împărtășirea cu Sfintele Taine? Adunăm prezența iubitoare a lui Dumnezeu Cel Veșnic în sufletul nostru. Adunăm lumina iubirii Lui în inima noastră. Ca atare, omul duhovnicesc, rugător și postitor, luminat de harul lui Hristos, are privire duhovnicească, folosește cuvinte duhovnicești, izvorâte din gânduri duhovnicești, săvârșește fapte duhovnicești, care se aseamănă cu lucrările lui Dumnezeu. Prin urmare, câtă lumină a harului adunăm în viața aceasta pământească, atâta lumină ducem cu noi dincolo, în lumina cea neînserată a Împărăției Cerurilor, când vom trece din lumea aceasta. Astfel, sufletul nostru se va înălța în intensitatea luminii prezenței lui Dumnezeu și a sfinților Săi, pe treapta de lumină pe care o avem noi deja ca o arvună în sufletul nostru. De aceea, Mântuitorul spune: “Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru, adică este în inimile voastre” (cf. Luca 17, 21). Când în inimile noastre adunăm lumină din lumina iubirii lui Dumnezeu, atunci Postul Sfintelor Paști devine un urcuș spre lumina Învierii, a învierii sufletului din moartea păcatului și a luminării sufletului ca primire a prezenței luminii Preasfintei Treimi în inimile noastre. Ca atare, timpul postului este luptă cu întunericul păcatelor, pentru a cultiva lumina virtuților, luptă pentru a ne dezlipi de cele trecătoare, pentru a ne uni cu Dumnezeu Cel netrecător. În timpul Postului Sfintelor Paști, spune Sfântul Vasile cel Mare, slăbim trupește, dar ne întărim duhovnicește. Reducem hrana materială, dar sporim hrana spirituală. În timpul Postului Sfintelor Paști, Biserica întreagă practică postul rânduit de Sfinții Părinți ai Bisericii, ei înșiși fiind mari postitori și păstori de suflete. Iar această postire a tuturor ortodocșilor creștini, cler și popor, este o cinstire a postului de 40 de zile pe care l-a împlinit Mântuitorul în pustie, pentru a ne arăta nouă că la curățirea de păcate și sfințirea vieții nu se poate ajunge fără post și rugăciune.

Adam a fost izgonit din rai pentru că n-a postit

Există o legătură spirituală între postul Mântuitorului de 40 de zile, pe de o parte, șiizgonirea lui Adam din rai pentru că nu a postit, pe de altă parte. Postul Sfintelor Paști se referă deodată la greșeala lui Adam celui dintâi și la îndreptarea ei de către Hristos, Noul Adam. Nu întâmplător, duminica aceasta ultimă dinainte de începerea postului se numește și Duminica Izgonirii lui Adam din rai.

Ne întrebăm, de ce a fost izgonit Adam din rai? Răspunsul este simplu: pentru trei mari greșeli. Pentru că nu a ascultat de Dumnezeu, nu a postit (nu s-a înfrânat) și nu s-a pocăit după ce a greșit, ci a dat vina pe femeie, iar femeia pe șarpe.

Hristos – Noul Adam ne învață să luptăm cu ispitele

Din postul de 40 de zile al Mântuitorului Isus Hristos învățăm să ne înfrânăm și să luptăm duhovnicește. Domnul Isus Hristos a respins, la prima ispită, lăcomia față de cele materiale, la a doua ispită a respins pofta de stăpânire a lumii acesteia, iar la a treia ispită a refuzat ispita slavei deșarte, venită din partea lui Satan, adică aceea de a Se arunca de pe templu, considerând că îngerii Îl vor susține ca să nu Se vatăme. În concluzie, Mântuitorul Isus Hristos respinge toate ispitele afirmării egoiste a omului despărțit de Dumnezeu prin neascultare de El.

Ascultarea lui Hristos – Noul Adam vindecă neascultarea lui Adam cel vechi

Sfinții Părinți spun că Mântuitorul a fost răstignit la ceasul al șaselea din zi, adică la mijlocul zilei, când Și-a întins mâinile pe cruce în semn de smerită ascultare, ca să îndrepte greșeala lui Adam, care, la mijlocul zilei, în mijlocul grădinii raiului, prin neascultare, și-a întins mâinile spre pomul oprit, căzând în păcatul neascultării, al lăcomiei și al nepocăinței (lipsei de responsabilitate).

În concluzie, putem spune că, în această perioadă a Postului Sfintelor Paști, și noi suntem chemați să îndreptăm comportamentul lui Adam cel vechi din noi, nu dând vina pe alții, nu acuzând sau judecând pe alții, ci plângând păcatele noastre, judecându-ne pe noi înșine în Taina Pocăinței sau a Spovedaniei, smerindu-ne pe noi înșine și cerând iertare. Astfel vom primi iertarea de la Dumnezeu și eliberarea de un trecut apăsător și întunecat, pentru deschiderea perspectivei unui prezent și a unui viitor luminat de Dumnezeu cu bucuria prezenței Sale în sufletele noastre.

În timpul Postului Sfintelor Paști trebuie să căutăm, cu dragoste și dor, mai aleseliberarea noastră de păcat, de atitudinea pătimașă față de lucruri și oameni, sfințindu-ne privirile, văzând pe oameni ca frați întru Hristos, privind lumea din jurul nostru ca dar al lui Dumnezeu care se cere dăruit și altora, trăind întreaga noastră viață ca peo arvună de fericire în comuniunea eternă a Preasfintei Treimi, spre slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire. Amin.

 

* * *

 

Arată-mi prin faptele tale că postești cu adevărat

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Ziarul Lumina

Lecturile evanghelice premergătoare marelui post au un rol pregătitor, dar și unul pedagogic. Odată cu începutul perioadei Triodului, prin lecturile biblice programate pentru cele trei duminici dinaintea postului, Biserica încearcă să le reamintească fiilor săi cum trebuie să se roage (pilda vameșului și a fariseului), cum se cuvine să se pocăiască, punând spre meditație pilda fiului care s-a întors la tatăl față de care a păcătuit (ce îi așteaptă pe oameni la înfricoșata Judecată, mai ales pe cei care nu respectă poruncile Evangheliei.

Postul Profetului Daniel

Odată cu începerea efectivă a postului, duminca se numește “a izgonirii lui Adam, strămoșul neamului omenesc, din rai”, ca să ni se amintească tuturor despre marea primejdie la care suntem expuși, aceea de a fi izgoniți pentru a doua oară din rai. Textul Evangheliei acestei duminici este doar un fragment din arhicunoscuta predică de pe munte a Mântuitorului Hristos (Matei capitolele 5-7).

Prin acest text, credincioșii sunt atenționați acum, la începutul postului și, implicit, a perioadei penitențiale, că primirea iertării păcatelor este condiționată de predispunerea de a-l ierta pe aproapele, iar postul, pentru cel care, evident, se și angajează să-l respecte, se constituie într-un real exercițiu spiritual și, totodată, o jertfă bineplăcută lui Dumnezeu. De aceea nu trebuie să fie ostentativ, aidoma vechilor farisei, nici prilej de a cădea în mândrie și a-i disprețui pe alții care nu știu să postească ori nu pot s-o facă. Să nu se uite că postul nu este un scop în sine, ci numai un mijloc de progres duhovnicesc, printre altele. Pentru cel care-l ține, devine un real sacrificiu personal ce predispune mai ușor spre cele spirituale și îl pregătește mai intens și sigur pentru întâlnirea cu Dumnezeu, asemenea Profetului Daniel (secolele VI-V î.Hr.), care, numai după ce a postit o vreme, i s-a arătat un înger al lui Dumnezeu ce i-a descoperit unele taine ale viitorului. Profetul ne spune că a postit: “În vremea aceea, eu, Daniel, am petrecut trei săptămâni de zile în jale. Pâine bună n-am mâncat, carne și vin n-am pus în gura mea și cu miresme nu m-am uns, până ce nu s-au împlinit trei săptămâni de zile” (Daniel 10, 2-3).

Experiența lui Daniel ne arată că, pentru întâlnirea omului cu Dumnezeu, se impune un efort, o pregătire din partea acestuia. De subliniat e că textul Profetului Daniel este prima și cea mai temeinică fundamentare biblică a postului în manieră ortodoxă, ce presupune nu neapărat o abținere totală de la hrană, deoarece l-ar face pe om inapt de a se mai achita onorabil de obligațiile de serviciu și cele de familie, ci doar de una parțială, ce constă în reducerea calității și a cantității hranei zilnice.

Se știe că pentru cei care desfășoară o intensă activitate fizică sau intelectuală, diminuarea exagerată a hranei îi face improprii de muncă. Scopul postului nici pe departe nu poate fi acela de a ne face incapabili de a ne achita conștiincios și eficient de datoriile pe care le avem în societate, ci doar acela de a ne mai tempera pornirile exagerate ale trupului și predispunerea spiritului spre noi progrese duhovnicești.

“Ce importanță ar avea o lungă navigare pe mare cu corabia, dacă nava va intra goală în port?”

Profetul Iezechiel spunea despre locuitorii vechilor cetăți Sodoma și Gomora, pe care Dumnezeu le-a pierdut de pe pământ fiindcă deveniseră cu totul inutile, că acei oameni credeau că au venit în lume doar cu scopul de a mânca bine, a bea și a se distra. Aceasta era, zice profetul, fărădelegea sodomenilor: “Erau mândri, se îmbuibau cu pâine și trăiau numai în chefuri, în desfătări și în trândăvie, iar mâinile săracului și ale celui nevoiaș nu le-au sprijinit” (capitolul 16, 49).

Considerăm că astăzi nu se mai pot întâlni creștini care să facă mare caz de post și, de aceea, nici nu este atât de important să insistăm asupra cuvintelor: “Unge capul tău și fața ta o spală când postești! Mai curând se impune a sublinia pentru ce a rânduit Sfânta Biserică anumite posturi de peste săptămână, respectiv miercurea și vinerea (ceea ce înseamnă 83 de zile, dacă excludem zilele de “harți”), postul Sfintelor Paști (48 de zile), cel al Nașterii Domnului (40 de zile), cel al Adormirii Maicii Domnului (14 zile) și cel al Sfinților Petru și Pavel (care variază de la 2 la 15 zile). Ei bine, toate zilele de post însumează aproximativ 200 de zile pe an. După cum se vede, sunt mai numeroase zilele de post decât cele cu dezlegare, ceea ce denotă că, pe lângă scopul de a-i ajuta pe credincioși să se pregătească cât de cât pentru a întâmpina marile praznice, evenimentele importante din programul mântuirii, mai este și acela de a ne ține mereu în stare de trezvie, de vigilență, așteptând revenirea Mirelui ca Judecător, fiindcă ne-a avertizat înainte de plecare că se cuvine să veghem, întrucât nu știm ziua și nici ceasul revenirii Sale.

Sfântul Ioan Hrisostom numește postul cel mai bun leac al sufletelor și comentează mai departe zicând: “Timpul acestui post de 40 de zile (48, fiindcă și săptămâna ultimă este tot post – n.n.) a fost rânduit cu o oarecare socoteală. După cum, pe drumul mare, sunt stații de oprire și case de odihnă pentru ca drumeții osteniți să se odihnească și să se întremeze, ca să-și poată continua iarăși călătoria, iar pe mare sunt țărmuri, coaste de mare și porturi, pentru ca să alerge acolo corăbierii după ce i-au lovit valurile și s-au împotrivit furiei valurilor, pentru a se odihni puțin și așa să plece mai departe, tot așa și în postul acesta, de patruzeci de zile, ne-a dăruit Dumnezeu două zile pe săptămână ca să ne odihnim puțin” (Omilii la Facerea). Este posibil ca în vremea Sfântului să nu se fi postit în zilele de sâmbătă și duminică, mai ales duminica, întrucât este considerată Paștele de peste săptămână. Același ierarh precizează că postul nu are nici o valoare dacă se reduce doar la abstinența de la hrană pentru un timp și se întreabă oratoric: “Oare acesta este adevăratul post pe care îl vrea Dumnezeu de la noi?”. Și răspunde: “Nu cu siguranță, fiindcă abținerea doar de la hrană și băutură este post doar pe jumătate. Postul va fi adevărat dacă ne vom face studioși (în cercetarea Sfintelor Scripturi vrea să spună Sfântul – n.n.), dacă ne vom cerceta greșelile noastre, dacă înlăturăm crimele. Eu am avut un dușman și m-am împăcat cu el. Eu aveam obiceiul de a vorbi de rău, dar m-am controlat și m-am corectat. Eu huleam; de acest obicei detestabil am scăpat. Ce importanță ar avea o lungă navigare pe mare cu corabia, dacă nava va intra goală în port? La fel, ce importanță ar avea și postul parcurs cu râvnă, dacă el nu va schimba sufletul nostru spre fapte bune?”.

“La ce folosește să ne abținem de la carnea păsărilor, dacă noi mâncăm pe frații noștri?”

O mare parte dintre oameni, de altfel credincioși, confundă uneori postul cu o simplă dietă alimentară, nerealizând că postul cel adevărat nu se reduce doar la o abstinență de la o anumită hrană, considerată “de frupt” sau “de dulce”, ci înseamnă, în primul rând, abținerea de la păcate. “Arată-mi prin faptele tale, zice Sfântul amintit mai sus, că postești cu adevărat. Care vor fi aceste fapte? Dacă vezi un sărac, ai milă de el; dacă vezi pe dușmanul tău, împacă-te cu el; dacă prietenul tău a săvârșit o faptă vrednică de laudă, nu-l invidia; dacă ochii tăi zăresc o femeie frumoasă, treci mai departe”. Se subînțelege că și femeia trebuie să facă la fel.

Inspirându-se din Biblie, de la Profetul Amos, care, din cauza decăderii religios-morale a oamenilor vremii, atenționa că lui Dumnezeu nu-i plac deloc actele de cult pur formale și scria: “Urât-am, disprețuit-am sărbătorile voastre și nu simt nici o plăcere pentru ele… Depărtează de la Mine zgomotul cântecelor tale că nu am nici o plăcere să ascult cântarea laudelor tale” (Amos 5, 21, 23). De aceea, credinciosul să nu se limiteze la un post formal, fiindcă “nu numai gura noastră trebuie să postească, ci și ochii, urechile, picioarele și mâinile, toate mădularele noastre. Mâinile noastre să postească, adică să fie curate de orice răpire sau avariție lumească, picioarele să postească, adică să se abțină de la a alerga la spectacole nepermise; ochii să postească, adică să se deprindă de a nu arunca niciodată priviri nemodeste, a nu privi cu curiozitate obiecte periculoase, căci spectacolul este hrana ochilor, iar dacă ele sunt nedrepte și oprite, vatămă postul și mântuirea sufletului, dacă sunt însă drepte și permise, ele sunt o podoabă a postului. Și n-ar fi oare contra bunului simț de a te abține de la o mâncare, altădată îngăduită, și de a ne sătura totuși ochii cu o hrană care este oprită? Tu nu mănânci carne? Bine, dar nu te hrăni cu necurăție prin ochii tăi. Urechile, de asemenea, să postească și postul lor este a nu asculta nici facerile de rău, nici clevetirile. Gura să postească abținându-se de la orice vorbire necintită și batjocoritoare. La ce folosește să ne abținem de la carnea păsărilor și peștilor, dacă noi sfâșiem și mâncăm pe frații noștri?”, întreabă Sfântul Ioan Hrisostom pe creștinii postitori.

Pentru cei în vârstă și bolnavi, marele ierarh merge pe aceeași linie a Bisericii, recomandând suplinirea postului cu alte fapte bune. În primul rând, le recomandă, dacă, evident, pot, să facă milostenii mai bogate și să se roage cu mai multă stăruință, să asculte cu mare râvnă cuvintele dumnezeiești, să se împace cu dușmanii, să evite orice pornire spre răzbunare. Mai presus de toate, să se aibă în vedere că postul a fost poruncit spre a ne mai struni trupul și a-l predispune spre împlinirea poruncilor.

pr. prof. univ. dr. Petre Semen

 

* * *

 

Duminica lăsatului de sec de brânză

Autor: pr. Mihai Tegzeș

Capitolul șase al Evangheliei după Matei ne prezintă trei elemente esențiale ale pioșeniei ebraice: “rugăciunea”, desemnând relația omului cu Dumnezeu; “milostenia”, referindu-se la raportul cu ceilalți oameni, consumat în solidaritate și “postul”, care nu implică doar relația cu hrana, ci cu toate bunurile pământului – o relație care nu trebuie trăită în sfera acumulării de averi, ci în formă de gratuitate și ospitalitate.
În centrul acestei spiritualități se află rugăciunea, adică relația corectă a omului față de Dumnezeu, din care izvorăște raportul cinstit față de aproapele (milostenia) și față de întregul univers (postul).
De mâine intrăm în Postul Mare, un timp “prielnic”, adică de har, de îndurare, de iubire, pe care Dumnezeu ni-l dăruiește. Prin urmare, nu împietriți inimile voastre, ci ascultați glasul Domnului (cfr. Mt. 4, 17)! Acesta este un timp în care suntem chemați să ne reculegem, pentru a putea percepe vocea Domnului și a ne reaminti de misiunea noastră, aceea de a ne ruga, posti, ajuta pe alții, a iubi… slujind. De fapt, liniștea (pacea sufletului) este cea care favorizează o bună relația a omului cu Dumnezeu.
Când ne reculegem, învățăm să dăm la o parte ideile noastre, pentru a permite să pătrundă în inimile noastre învățătura lui Dumnezeu: “Ascultă Israele, Domnul este unul” (Deut. 6, 4) adică este singurul care merită să fie ascultat cu toată atenția, unicul care merită lăudat. Prin urmare, pericopa ne oferă pilaștrii pe care să sprijinim credința noastră: rugăciunea, postul și milostenia.
Postul – abținerea de la bunurile pământului – ne amintește că nu suntem noi stăpânii universului, ci Dumnezeu și doar Lui trebuie să îi aducem mărire.
Evanghelia de astăzi ne amintește că nu este important doar ceea ce un om realizează, ci și motivul pentru care face ceva: muncește pentru ca să facă voia Domnului sau pentru ca să fie apreciat și stimat de cei din jur? Acest ultim scop nu este decât o altă formă a împlinirii propriei voințe și ignorării lui Dumnezeu.
Iubiților! Dacă civilizația și cultura noastră ne împing, ne determină să ne măsurăm continuu cu ceilalți, să realizăm ceva doar ca să fim remarcați și apreciați de cei din jur, pasajul evanghelic de astăzi – de la Matei – combate mândria deșartă, vanitatea. Isus recomandă urmașilor Săi, să facă lucrurile “pe ascuns“, nu doar ca să fie apreciați. El subliniază că ne fac rău aprecierile și admirația oamenilor, anulând tot binele pe care l-am făcut. Acest fapt se întâmplă, deoarece vom fi tot mai des interesați să fim stimați, apreciați, lăudați, uitând să-I mulțumim lui Dumnezeu.
Atunci când dorim să ne afirmăm, nu ținem cont că oamenii uită repede și că numai Dumnezeu nu uită faptele noastre bune și va ști să ne răsplătească în văzul tuturor.
Azi găsim o mulțime de persoane cărora le putem oferi sprijin material. Dar modul în care dăruim nu este cel pe care îl prescrie Evanghelia.
Cuvântul “milostenie” are un sens bogat, însemnând fie “mila”, fie “dreptatea” lui Dumnezeu. Credinciosul învață să facă adevărata milostenie, numai în măsura în care înțelege că Dumnezeu s-a comportat în chip milostiv față de el, în mod gratuit. Este Dumnezeu care – jertfindu-L pe unicul Său Fiu – ne-a copleșit cu multă îndurare, ne-a făcut dreptate, ne-a redat demnitatea de fii. Acest comportament divin ne spune că înainte de a face milostenie, trebuie să ne schimbăm mentalitatea, privind la fiecare om ca la fratele nostru, dăruindu-i respect și demnitate.
O altă componentă este “rugăciunea“, ca putere, ca sprijin, ca o cerere de ajutor, pentru a sluji cu iubire. Ultimul element este “postul“, capacitatea de a ne domina instinctele, pentru a fi tot mai curați.
Dacă inima noastră nu se folosește de aceste “medicamente” se “tulbură”, iar omul își pierde tot mai mult însușirea de a face binele. Atunci când inima noastră a devenit de piatră, ochii ni se închid înaintea nevoilor fraților noștri și nu mai auzim glasul Domnului, care ne invită să îi ajutăm.
Prin urmare, milostenia, rugăciunea și postul sunt temelia credinței, pentru că definesc raportul nostru cu aproapele și cu Dumnezeu. Aceste trei elemente ne spun ce fel de viață trăim, descoperind adevărul existenței noastre.
“Când faci milostenie”… Milostenia nu este doar un gest de bunătate, ci de dreptate, deoarece exprimă solidaritatea cu cel sărac. Solidaritatea garantează nu doar viața materială, ci și cea spirituală: iubirea frățească.
Când te rogi“… Înainte de a ne învăța rugăciunea “Tatăl nostru“, Isus ne explică ,cum să ne rugăm. Mulți se roagă numai pentru ca să fie văzuți. Rugăciunea adevărată se face când omul se așează înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. A te ruga implică să-ți deschizi urechile, pentru a asculta glasul Domnului și a intra în dialog cu El. Nu trebuie să fim fățarnici când ne rugăm. Ipocritul, numai ca să-și arate grandomania, se folosește inclusiv de Dumnezeu. Dar Domnul se opune celor mândri și-i ascultă pe cei umiliți.
Când postești“… Postul este semnul convertirii. Omul începe să priceapă că nu trăiește doar cu pâine (cu lucrurile materiale din lume). Postul “obligă” la milostenie. În cultura noastră, postul este un medicament care ne ajută să ne vindecăm de dorința de a avea tot mai mult, pentru a ajunge la virtutea sobrietății, ca antidot împotriva plăcerilor multiple.
Postul este amintit în Scriptură. Profetul Daniel îi cere ajutor Domnului prin “post, îmbrăcat în sac și cenușă” (Dan. 9, 3), abținându-se pentru trei săptămâni de la carne și vin (Dan. 3, 10); și Moise postește înainte de a se întâlni cu Domnul. De fapt pentru VT, postul, milostenia și rugăciunea sunt elementele care favorizează reîntoarcerea omului la Dumnezeu și părerea de rău pentru păcatele săvârșite.
Biserica se inspiră de la Isus, în ceea ce privește practicarea postului: pentru Isus “postul” a însemnat o continuă luptă împotriva celui rău, pentru a conserva comuniunea cu Tatăl și dorința de a se jertfi pentru frații Săi.
Iubiților! Postul trebuie “adaptat” la puterile fiecărui om și întotdeauna, trebuie unit cu rugăciunea și cu ajutorarea săracilor: este vorba de o devoțiune exterioară, care are ca scop întâlnirea omului cu Dumnezeu, care ne cheamă la comuniune cu El, arătându-ne mizeria în care am decăzut datorită păcatelor. Astfel, omul – înțelegând că a ajuns într-o stare jalnică – hotărăște să renunțe la plăcerile acestei lumi, pentru a se reîntoarce la Dumnezeu, prin mijlocirea “convertirii”, care îi cere să se schimbe radical în modul de a face, a fi și a gândi: abandonează dorința sa de afirmare ,pentru a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc în viața sa.
“A ne converti” implică să ne convingem că Dumnezeu ne iubește și că este bine să trăim în funcție de învățătura Sa. În acest sens, postul ne vine în ajutor deoarece “distruge” pretenția noastră de superioritate, atotputernicie, ajutându-ne să pricepem că suntem doar simple creaturi.
Este minunat atunci când îmbinăm rugăciunea cu fuga de și din locurile zgomotoase, cu alungarea preocupărilor “importante, dar trecătoare” din mințile noastre, căci numai astfel, Spiritul va putea vorbi inimilor noastre: reculegerea nu face decât să favorizeze întâlnirea cu Dumnezeu, familiaritatea cu El, făcându-ne să înțelegem că imensa Lui iubire, depășește cu mult nimicnicia noastră.
E necesar să știm, că dacă renunțăm la mâncare, nu este pentru a economisi, ci echivalentul în bani suntem invitați să-l dăruim celor mai săraci decât noi. Să nu uităm că, iubirea față de aproapele este culmea spiritualității și toate devoțiunile trebuie să ne conducă la ea… Convertirea o materializăm prin fapte de iubire, împlinite cu sinceritate, fără să așteptăm aprecierile celorlalți: “Să nu știe stânga, ceea ce face dreapta ta“.
Postului trupesc trebuie să i se adauge cel sufletesc: încetarea de a mai vorbi de rău pe alții; renunțarea la TV, calculator, distracții, etc., pentru a ne dedica mai mult timp soțului/soției… Iubirea față de cei dragi, solidaritatea cu ei, buna înțelegere din familie, sunt tot atâția factori care ne ajută să-L întâlnim mai ușor pe Dumnezeu.
Iată câteva spicuiri din mesajul papei Benedict publicat înainte de Postul Mare din 2007: “Postul să fie pentru fiecare creștin o nouă experiență a iubirii lui Dumnezeu, care ne-a fost dăruită în Cristos, iubire ce în fiecare zi -la rândul nostru- trebuie să o “dăruim aproapelui”, în special celui care suferă mai mult și are mai multă nevoie de ajutor. Doar astfel vom putea gusta din plin bucuria Paștilor“.
Din păcate, omul modern ignoră acest mesaj, considerându-se “auto suficient” și distrugând relația cu Domnul. Dumnezeu nu s-a predat, ci a răspuns păcatului omului cu o și mai mare iubire, jertfindu-Se pe lemnul crucii, pentru mântuirea lumii.
Astfel, postul este timpul în care trebuie să pricepem că Domnul dorește să răspundem cu iubire, iubirii Sale: să acceptăm si să primim iubirea Sa dătătoare de viață plină, fericită și veșnică. Să pricepem că a o accepta nu este îndeajuns, căci trebuie să fim “demni” de o astfel de iubire și trebuie să o dăruim și altora: Cristos “mă atrage la El” pentru ca eu să învăț să-i iubesc pe frații mei, cu iubirea Sa. Prin urmare, creștinismul nu este o înșiruire de “interziceri”, ci o propunere pozitivă, pentru a trăi viața în chip nou. La încheierea lucrărilor Convegno della Chiesa Italiana in Fiera, de la Verona, suveranul pontif a spus: “Creștinismul este deschis față de tot ceea ce este drept, adevărat și pur în cultura și civilizația zilelor noastre, față de tot ceea ce bucură, mângâie și întărește existența noastră“.
În încheiere, dorim să descriem unele comportamente care împiedică apropierea omului, de Dumnezeu:
- căutarea cu orice preț, a distracțiilor care nu ajută la recuperarea puterilor psihice și fizice, ci sunt numai plăceri în sine, împingând omul să evadeze din adevărata realitate și să-și neglijeze responsabilitățile;
- munca frenetică, exagerată, care nu lasă spațiu liniștii, meditației și rugăciunii;
- statul excesiv în fața televizorului și folosirea altor mijloace de comunicare (calculator, telefon), care pot genera dependență, împiedicând gândirea, reflexia personală și dialogul în familie.
Iubiților! Pericopa de astăzi se încheie cu două îndemnuri pe care ni le adresează Isus: “Nu vă adunați averi pe pământ… Adunați-vă comori în ceruri“.
A fi bogat este dorința oricărui om. Prin bogăție, el își etalează puterea, superioritatea, orgoliul; mai presus de toate însă, în bogăție omul caută acea siguranță împotriva tuturor pericolelor, inclusiv a morții, dar și posibilitatea de a beneficia de toate satisfacțiile pe care bunăstarea economică i le oferă. Căutarea egoistă a bogăției afectează și fură timpul și energiile pe care omul trebuie să le dedice pentru însușirea bunurilor cerești, făcându-l pe om sclav al lucrurilor pe care le deține sau, pe care le dorește.
Fiecare are ceva sau pe cineva, față de care trebuie să fie atent și căruia să-i confere timpul și atenția proprie. Problema se pune în alegerea pe care omul o face: cui hotărăște omul să-și dăruiască inima? Omul devine ceea ce iubește. Dacă iubește lucrurile lumii, devine ca și ele: trecător și fără valoare; dacă-L iubește pe Dumnezeu, devine ca și El: puternic și veșnic.
Munca și adunarea bunurilor pământești sunt bune, dar atunci când îl împiedică pe om să-L urmeze pe Cristos și să-și iubească familia, își arată toată perversitatea. Creștinul nu trebuie să fie sclavul nimănui, deoarece “Cristos ne-a eliberat, ca să fim liberi” (Gal. 5, 1).
“A aduna comoară în cer”, înseamnă a ști unde pun temelia existenței mele. Dacă mă bazez pe bunurile pământului sunt în pericol constant, de a pierde tot ceea ce am adunat. Dacă adun comoară în Domnul, nimeni nu o va putea distruge și voi fi liber să dăruiesc din puținul meu și altora. De fapt, Domnul dorește să-mi spună că este importantă înțelegerea în familie și ajutorul reciproc, deoarece suntem cu toții, fiii iubiți ai lui Dumnezeu. O mamă îmi spunea: “Părinte! Avem de toate. Suntem foarte bogați. Suntem sănătoși, dar nu avem înțelegere. Îmi puteți spune la ce ne folosesc toate averile, dacă nu ne înțelegem? Aș prefera să avem mai puține, dar să avem pace și liniște în familie“.
Fraților! Isus ne cheamă nu doar să ne rugăm și să postim, ci să purificăm gândurile noastre. Prin urmare, vă îndemn să ne pregătim cum se cuvine pe tot timpul postului, pentru ca să trăim cu bucurie Învierea Domnului, luptând pentru dobândirea comorilor cerești. Amin.