Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Sfântul Ioan Apostol
Anul A (B, C)

Lecturi:
1Ioan 1,1-4
Ioan 20,2-8

Autori

 

* * *

 

Sfântul Ioan, apostol și evanghelist

Autor: pr. Paul Butnaru
Copyright: Iași

Suntem încă în timpul Crăciunului. Bucuria adusă de evenimentul nașterii lui Isus domnește încă în inimile noastre. Dar iată că Biserica ne propune astăzi sărbătoarea sfântului Ioan, apostol și evanghelist. Vrea oare Biserica să ne scoată astfel din atmosfera Crăciunului? Căutând să înțelegem semnificația sărbătorii de astăzi, Vom vedea cât de strâns legată este ea de sărbătoarea Crăciunului. Ba, mai mult, vom înțelege că ea trebuie de fapt să ne conducă la o trăire autentică și deplină a evenimentului din Betleem.

Sărbătoarea Crăciunului este fundamentată pe două elemente: un eveniment și mărturia despre aceste eveniment. Evenimentul este împlinirea promisiunii unui Mântuitor: Cel promis de veacuri, Mesia, nu mai e acum doar obiectul unei făgăduințe, obiectul unei speranțe de atâta timp purtate în inimi, ci el este un om, un prunc vegheat de Maria și Iosif, un prunc pe care păstorii îl găsesc într-o iesle. Bucuria lor provine tocmai din ceea ce au văzut, au auzit și au putut să atingă cu privire la cuvântul vieții. Mărturia pe care ei ne-o dau este capabilă să aducă și în inimile noastre bucuria Crăciunului. Dar să privim puțin spre mărturia pe care o dă sfântul Ioan. De această dată nu mai este vorba despre un prunc așezat într-o iesle, ci de Isus care a trăit în Israel, care a predicat, a făcut minuni, a murit pe cruce și apoi a înviat.

Mărturia pe care ne-o dă sfântul Ioan e strâns legată de evenimentul nașterii lui Isus, căci ea ne ajută să înțelegem întreaga semnificație a Crăciunului. Semnificația întrupării nu poate fi înțeleasă pe deplin rămânând doar la “momentul Betleem”. Ea trebuie văzută în lumina întregii vieți a lui Isus și, mai ales, în lumina evenimentelor finale ale acestei vieți pământești, adică moartea și învierea răscumpărătoare. Prin urmare, dacă mărturia acelora care au fost prezenți lângă ieslea pruncului a fost capabilă să trezească bucuria în inimile noastre în aceste zile ale Crăciunului, de ce nu ar fi capabilă mărturia lui Ioan să amplifice această bucurie?

Sărbătoarea de astăzi arată sensul sărbătorii de acum două zile, arată unde trebuie să conducă bucuria adusă de evenimentul nașterii lui Isus legând-o de împlinirea acestei nașteri, care este învierea lui Cristos. Așadar, sărbătoarea de astăzi nu umbrește bucuria Crăciunului, ci o împlinește, o orientează. Este drept că poate lasă în urmă euforia nopții sfinte, dar face ca această bucurie să fie angajantă și activă. Am făcut însă referință la mărturia lui Ioan și la credibilitatea sa. Care este fundamentul acestei credibilități? Văzând cine este sfântul Ioan pe care îl sărbătorim astăzi, vom afla și cât de adevărată poate fi mărturia lui. Așadar, cine este sfântul Ioan?

Ioan locuia la Betsaida și făcea parte dintr-o familie evreiască de condiție socială oarecum bună; aceasta o putem deduce din faptul că tatăl său avea angajați zilieri. Ocupația lui Ioan era una foarte răspândită, aceea de pescar. Preocupările sale însă nu priveau doar viața materială, ci și pe cea spirituală. Astfel, Ioan arată un interes deosebit față de predica lui Ioan Botezătorul, al cărui discipol și este. De fapt, prezența sa în apropierea Botezătorului este aceea care prilejuiește întâlnirea cu Isus. Primul contact cu Isus este realizat la îndemnul Botezătorului. Acesta, arătându-l pe Isus lui Ioan și lui Andrei, fratele lui Simon Petru, le-a spus: “Iată Mielul lui Dumnezeu!” ( In1,36) Cei doi discipoli înțeleg în aceste cuvinte o invitație la a-l urma pe Isus și merg îndată după dânsul. Ajungându-l din urmă, îl întreabă unde locuiește. Drept răspuns, sunt invitați să-l urmeze, iar ei îl însoțesc și rămân cu el în ziua aceea. Acest prim contact direct cu Isus, chiar dacă nu va fi definitiv (pentru că Ioan s-a întors apoi acasă) este oricum marcant. Înțelegem acest lucru din faptul că, mult timp mai târziu, când va scrie Evanghelia, Ioan va menționa acest moment și va preciza până și ora: “Era pe la ceasul al zecelea” ( In 1,39), adică pe la ora patru după-amiază.

După această primă întâlnire urmează chemarea sa în grupul celor intimi ai lui Isus, în grupul apostolilor. Aceasta se petrece în timpul unei zile obișnuite când era la muncă cu fratele său, cu tatăl și cu zilerii săi. Disponibilitatea de care dau dovadă cei doi fii ai lui Zebedeu este evidentă și este notată și de Evanghelii: “Ei îl lăsară pe Zebedeu, tatăl lor, în barcă, împreună cu zilierii, și plecară pe urma lui” ( Mc 1,20). Este de presupus astfel faptul că Ioan a reflectat îndelung și a povestit și altora, mai ales fratelui său, experiența primei sale întâlniri cu Isus. În această urmare a lui Isus în care s-a angajat din momentul chemării, el va rămâne fidel toată viața.

Ioan va crește la școala lui Isus. Era cel mai tânăr dintre apostoli. Atitudinea lui Isus era predilectă față de dânsul. Acest lucru era în parte justificat și de poziția sa de mezin al grupului celor apropiați lui Isus. Pe de altă parte, Cristos a simțit la dânsul capacitatea mare de a ibi și nevoia de a fi iubit. Ceea ce-l caracterizează pe Ioan este, pe de o parte, atașamentul față de Isus, dar, pe de altă parte, orgoliul și ambiția, sentimente care însă se vor transforma în gelozie sfântă. Să nu ne închipuim, deci, că era un caracter modest, temperat. Nicidecum. Atât el, cât și fratele său sunt numiți Boanerges, fiii tunetului. Oare primesc ei această denumire fără temei? De asemenea, doar ei ridică pretenția, e drept prin glasul mamei lor, de a ocupa locurile de frunte în împărăția pe care o va instaura Cristos. Disponibilitatea ce o afirmă de a înfrunta orice pentru a merita aceste locuri arată cât de mult și le doreau. Această ambiție a sa însă nu trebuie văzută niciodată separat de dragostea și atașamentul său față de Isus. Astfel, trecând pe lângă un sat de samariteni ce-l refuzaseră pe Isus, Ioan cere distrugerea acelui sat prin foc ceresc (cf. Lc9,53-54). De asemenea, văzând un om care scotea diavoli în numele lui Isus, fără a fi însă unul dintre cei apropiați lui, adică din grupul apostolilor, Ioan se arată intrigat (cf. Mc9,38-40). Toate acestea exprimă, de fapt, iubirea geloasă pe care el o nutrește față de Isus. O iubire ce nu admite nici refuzul samaritenilor, nici o posibilă subminare a autorității lui Isus de către un israelit străin. Atitudinea lui Ioan dovedește modul greșit în care el a înțeles inițial împărăția pe care Isus venise să o aducă, precum și modul în care acționează Isus. Cristos însă, în fața acestui caracter și a acestei atitudini, nu îl îndepărtează. Dimpotrivă, apropiindu-l tot mai mult de sine, îl va face să simtă cel mai bine dintre toți apostolii iubirea sa divină.

Raportul lui Isus cu Ioan este unul cu totul particular. Ioan însuși recunoaște acest lucru, căci în Evanghelia pe care o scrie el nu se indică niciodată pe nume, ci se numește permanent “ucenicul pe care îl iubea Isus” (In13,23). Expresia indică atitudinea particulară a lui Isus față de Ioan, atitudine recunoscută și acceptată și de ceilalți apostoli care la Cina de Taină îi cer să-l întrebe pe Isus cine este cel ce îl va vinde. Atașamentul lui Isus față de Ioan se exprimă și prin diferitele misiuni pe care i le încredințează. Astfel, lui și lui Petru le cere să-i aducă măgărușul pe care va intra glorios în Ierusalim în ajunul pătimirii sale; tot lor le încredințează pregătirea ultimei cine (cf. Lc22,8). Dragostea ce i-o poartă o dovedește și faptul că îl face martor al unor evenimente pe care le experimentează doar câțiva apostoli. Este vorba despre învierea fiicei lui Iair, de schimbarea la față de pe Tabor, de agonia din Ghetsemani. De asemenea, deși la nunta din Cana Evanghelia precizează că Isus era cu ucenicii săi, doar Ioan relatează acest eveniment și minunea schimbării apei în vin (cf. In2,1-12). Intimitatea dintre Isus și Ioan își găsește expresia cea mai frumoasă în gestul plin de afecțiune de la Cina de Taină, când Ioan, stând lângă Isus, își așază capul pe pieptul Mântuitorului (cf. In13,23). Acest gest este unul dintre puținele capabile să exprime profunzimea schimbului de iubire dintre Isus și ucenicul pe care îl iubea.

Atitudinea lui Isus față de Ioan nu rămâne fără răspuns. Expresia acestui răspuns este, mai ales, fidelitatea sa în urmarea Învățătorului său. Odată ce a simțit iubirea lui Isus, el nu mai poate permite să fie despărțit de cel de care este iubit și pe care îl iubește. Astfel, începând patima, atunci când ucenicii se ascund înspăimântați, atunci când până și Petru, care jurase că nu se va despărți de Isus, îl neagă, Ioan îl urmează cu fidelitate. În fața lui Isus suferind, la picioarele crucii, alături de Maica sfântă și de alte câteva femei, se află și Ioan (cf. In19,26). Și aici, în acest moment de maximă suferință a Mântuitorului, atitudinea de iubire și încredere față de Ioan este exprimată prin faptul că Isus o încredințează pe Maria lui Ioan ca mamă și pe Ioan Mariei ca fiu (cf. In19,27). Majoritatea teologilor văd în prezența lui Ioan lângă cruce imaginea prezenței întregii omeniri la moartea lui Isus. Astfel, Ioan este reprezentantul omenirii martoră la răstignirea Mântuitorului său. Gestul încredințării lui Ioan și a Mariei unul altuia ca testament al lui Isus capătă astfel o semnificație cu totul aparte: Maria devine mama noastră. Ioan o va lua într-adevăr pe Maria la el.

Dar să revenim la întrebarea de la început: este credibilă mărturia pe care o dă Ioan? Mai încape vreun dubiu în această privință acum, când știm ce raport a existat între Isus și Ioan? Mărturia sa, așadar, nu se bazează pe zvonuri, pe vorbe auzite de la alții despre Isus, ci, cum spune chiar el și cum am auzit în prima lectură, “ceea ce urechile noastre au auzit, ceea ce ochii noștri au văzut și mâinile noastre au pipăit cu privire la Cuvântul vieții”, aceea ne vestește. Cartea Faptele Apostolilor menționează apoi faptul că Ioan și Petru, amenințați de capii religioși ai iudeilor și îndemnați să nu mai predice, vor răspunde: “Noi nu putem să nu vorbim despre cele ce am văzut și am auzit” (Fap 4,20).

Dar noi, noi de ce putem să nu vorbim despre aceste minunate lucruri pe care le-am aflat și le trăim? Ce ne face pe noi mai puțin datori de a da mărturie în fața acestui mesaj? Ce ne oprește să dăm mărturie despre misterul vieții? Oare rușinea? Sau poate puțina credință ce o avem?

Așadar, ce l-a determinat pe sfântul Ioan să dea mărturie? Ce l-a făcut capabil să dea această mărturie? Răspunsul este același: iubirea. Iubirea pe care el a simțit-o stând la pieptul lui Isus; iubirea căreia el i-a răspuns cu iubire. Atitudinea sa față de Isus este caracterizată de o iubire și o credință permanentă și în continuă creștere. Evanghelia de astăzi notează momentul descoperirii mormântului gol de către Petru și Ioan și precizează: “a văzut și a crezut”. Iubirea pe care Isus i-a arătat-o lui Ioan ne-o arată și nouă. Așa cum Isus l-a iubit pe Ioan, ne iubește pe fiecare dintre noi. Sfântul Ioan ne arată astăzi cum trebuie să răspundem acestei iubiri. Cum? Iubind! Este necesar acest răspuns al nostru?

Un fabricant de săpunuri îi spuse unui preot: “Creștinismul nu a reușit să facă nimic. Deși evanghelia este predicată de două milenii, lumea nu a devenit mai bună. Și acum există răul și oameni răi”. Preotul îi arătă un copil foarte murdar care se juca la margine de drum și-i spuse: “Săpunul nu a reușit să facă nimic. Și acum există mizerie și oameni murdari în lume”. “Săpunul”, spuse fabricantul, “ajută numai dacă este folosit, numai dacă se aplică în practică”. Și preotul răspunse: “Creștinismul la fel!”

Așadar, este necesar răspunsul nostru de iubire? Da, dacă vrem să nu mărturisim o credință moartă. Dumneavoastră suportați mizeria? Nu cred. Deci folosiți săpunul. De ce oare atunci putem trăi uneori credința, sau credem că o trăim cu adevărat, fără iubire?

Aceasta ne învață sfântul Ioan astăzi: să trăim credința pentru care el dă mărturie cu atâta tărie și să mărturisim această credință prin iubire. Vă întreb: credeți cu adevărat că Isus s-a născut, așa cum am sărbătorit acum două zile? Dacă credeți, cum dovediți această credință? Sau nu cumva sărbătoarea Crăciunului încă nu a venit cu adevărat în inimile și în viața noastră? Dacă nu a venit, atunci să știți că Isus așteaptă să se nască. El urmează să coboare pe altar în speciile euharistice. Să-l primim în inimile noastre și să-l purtăm prin iubire!

 

* * *

 

Sf. Ioan, apostolul și evanghelistul

Autor: pr. Felician Tiba
Copyright: Predici.cnet.ro

În ultimul timp am avut și vom continua să avem multe campanii electorale. Cei înscriși în cursa pentru alegeri se dau de “ceasul morții” numai să convingă electoratul să-i voteze. De cele mai multe ori însă, o dată aleși, uită ce au promis în campania electorală, uită de cei încredințați prin mandat și de cele mai multe ori, uită și de ei înșiși. Puterea îi orbește!

În sărbătoarea Sf. Ioan, apostolul și evanghelistul, Biserica ne propune un fel de campanie electorală. De data aceasta candidatul la alegere este Isus Cristos, Fiul unic al lui Dumnezeu, cel căruia Ioan alege să-i facă campanie. În ce fel?

Despre modul de campanie specific lui Ioan ne vorbesc astăzi ambele lecturi; și cea luată din Prima Scrisoare a Sf. Ioan și evanghelia.

Pentru început, lectura întâi:

Ioan îi asigură pe cititori că va scrie despre Isus Cristos doar ceea ce a auzit, ceea ce a văzut, ceea ce a pipăit cu mâinile sale. El însuși e entuziasmat de darul vieții pe care o văzuse, care era la Tatăl din veșnicie și care la timpul cuvenit s-a întrupat în Fiul său, Isus Cristos. Nu putea Ioan să țină o așa bucurie doar pentru el. Simțea că trebuie s-o împărtășească iar acum avea ocazia să o facă. Intenția e clară, ca cei care ascultă la rândul lor mesajul propus, să-și dea asentimentul credinței în Isus Cristos.

Atunci când în campania electorală, un candidat, este serios, sincer, dacă se poate vorbi de sinceritate, bun organizator, dar și cunoscut, șansele ca el să câștige alegerile sunt destul de mari. Dacă respectivul s-a remarcat și prin câteva fapte față de comunitate, de țară, ori față de cei care urmează să voteze, reușita e garantată.

Faptele lui Isus Cristos erau clare, Ioan le văzuse. Îi ascultase predicile, fusese martorul atâtor minuni, știa bine cine este Isus, de aceea are curajul să-l propună spre a fi ales nu numai de o anumită categorie, ci de toată lumea, de întreaga creație și aceasta “pentru ca bucuria să le fie deplină”.

Promisiunile făcute de Ioan nu sunt de ordin material. Ioan nu promite reușită pe acest pământ celor care îl vor “vota” pe Isus ca și coordonator al proiectelor vieții lor, ci promite doar atât: bucurie.

Poate că omului modern de astăzi, o astfel de promisiune îi este total lipsită de substrat real. Oamenii de astăzi se pare că vor ceva palpabil; vor bani, mașini, case etc. Bucuria oamenilor de astăzi este în consumism, în cine e mai puternic, cine strigă mai tare, cine poate păcăli mai mult.

Sf. Ioan ne îndeamnă să învățăm, să propunem, să trăim doar ceea ce el a văzut, a auzit, a atins cu mâna lui, toate acestea legate de Cuvântul vieții. Pentru Ioan, adevărata bucurie este Isus Cristos care transcende această lume, care depășește momentele de disperare, de neajunsuri, care nu este interesat decât de sufletul omului și nu de avuția lui.

Ne invită Ioan să intrăm astăzi în sufletul nostru și să vedem dacă în el mai este bucurie, dacă mai găsim ceva din copilul din noi, care se bucura și de cel mai mic gest de iubire, care nu purta ranchiună, care nu înjura, care era iubitor cu toți.

Astfel se explică și fuga lui Ioan din evanghelia de astăzi. Ioan, alături de Petru, se întrec în a alerga la mormântul gol. În sufletul lor era și bucurie și teamă; bucurie pentru că Isus nu mai era în mormânt, semn că înviase, teamă pentru că, dacă nu ar fi fost adevărat.

Ajungând însă la mormânt și intrând în el, cei doi au o mare revelație; Isus Cristos, bucuria lor, înviase.

Cine iubește cu adevărat, chiar și aleargă, numai să întâlnească persoana iubită. Ioan este un astfel de apostol. Ținea prea mult la Isus, văzuse prea multe minuni, ascultase prea multe cuvinte pline de viața și lumină și nu l-ar fi putut trăda pentru nimic în lume.

Isus Cristos era de fapt răspunsul principal la toate problemele sale, iar aceasta a dovedit-o mai ales sub cruce, când a așteptat un ultim răspuns, când Isus i-o încredințează pe mama sa. Mai mult decât atât nu era posibil.

Prin celebrarea Euharistiei ca apostol avea să i se ofere și pe sine, pentru moment însă Isus era acolo și era viu, era lumina și bucuria vieții lui.

Poate ne-am fi așteptat la un alt text evanghelic pentru împrejurările în care ne aflăm, poate ceva legat de nașterea lui Isus, Biserica însă propune acest fragment tocmai pentru a arăta noua naștere a lui Isus de după înviere.

De data aceasta s-a născut sau a înviat, mai bine zis, nu doar Isus, ci întreaga creație, care prin patima, moartea și învierea sa, o răscumpărase.

De data aceasta mormântul devine un nou Betleem, unde nu mai sunt păstori sau magi care să-l caute pe Isus după steaua sau după îndemnul îngerilor, ci sunt apostolii care au fost înștiințați direct de Isus că, chiar dacă va muri, va învia, adică se va “naște” din nou, din sânul pământului.

Apostolii iau locul păstorilor și al magilor, iar Ioan este printre ei, el însuși un tânăr căutător de stea, de steaua vieții, de Dumnezeu.

Și cei doi apostoli găsesc în mormânt giulgiurile așezate, unul la cap și unul la picioare, giulgiuri în care fusese înfășurat Isus, așa cum și păstorii l-au găsit pe prunc înfășat și culcat în iesle.

Între scutece și giulgiuri este o vădită asemănare. Și unele și altele sunt haine, și unele și altele sunt folosite de către oameni și aparțin omului, nu animalelor.

Venind Isus în lume, este înfășat în scutece, cu alte cuvinte, este înfășat în ceea ce ține de oameni, cu umanitatea noastră, iar după înviere, lasă giulgiurile înfășurate, unul la cap și unul la picioare, cu alte cuvinte lasă omenitatea aranjată, din cap până în picioare, în întregime, iar el învie pentru a ne arăta care va fi și vocația noatră.

Apostolul Ioan este apostolul semnelor. Astăzi suntem invitați să citim în semnele pe care ni le propune și de care ne asigură că sunt autentice și aceasta pentru că el a transmis doar ceea ce a experimentat.

Fie ca apostolul și evanghelistul Ioan să mijlocească la Isus Cristos și pentru noi capacitatea de a citi în semnele timpului, de a discerne care este voința lui pentru noi și să ne dea curajul să alergăm spre el, chiar dacă la prima vedere se pare că alergăm spre un mormânt gol. El nu e gol, ci e plin cu o omenitate răscumpărată, iar Isus e afară, e lângă noi. Trebuie doar să continuăm munca începută de apostoli, de a-l descoperi în grădinar, în cel care merge pe mare, în cel care pregătește masa, în aproapele nostru. Amin. Cu vine votați?

 

* * *

 

Sfântul Ioan – apostol și evanghelist

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

În duminicile dinainte de Crăciun l-am avut drept călăuză pe Sf. Ioan Botezătorul. Cine altul ar fi fost mai potrivit decât el să ne arate cum să-l așteptăm pe Domnul și cum să ne pregătim pentru venirea lui? După ce am celebrat Întruparea Cuvântului în lume, îl alegem drept călăuză pe un alt Ioan: sfântul Ioan Apostolul și Evanghelistul. El ne învață cum să-l iubim cu înfocare pe Isus și cum să mergem pe urmele lui.

Ioan, frate cu un alt apostol, cu Iacob, s-a născut la Cafarnaum, pe malul lacului Ghenesaret. Își întreținea existența cu pescuitul. Se pare, totuși că ar fi avut ceva avere, din moment ce tatăl său își permitea să aibă în proprietate o ambarcațiune pentru pescuit și muncitori angajați ca să-l ajute. Într-o zi, pe când Isus trecea pe acolo, Ioan este chemat la “Școala lui Isus“. Evanghelia ne spune că “a lăsat barca și pe Tatăl său” (cu alte cuvinte, a lăsat tot ce avea) și l-a urmat pe Isus.

Cu două zile în urmă am celebrat Nașterea Mântuitorului. Ieri, prin moartea de martir a Sfântului Ștefan am evocat Patima lui Cristos. Iar astăzi Liturgia Bisericii ne propune spre meditare Învierea Domnului. În dimineața zilei de Paști Maria Magdalena aleargă într-un suflet la apostoli pentru a le duce vestea uluitore: “L-au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus”. La această veste ies în evidență doi dintre apostoli: unul este Simon Petru, celălalt este “ucenicul pe care-l iubea Isus“. Ioan era acesta. Isus îl prefera. De aceea printre ceilalți ucenici apar manifestări de invidie. Nu că pe ceilalți nu i-ar fi iubit. Însă, așa cum o mamă își iubește toți copiii, și pentru toți și-ar da viața dacă ar fi nevoie, totuși pentru cel mai mic, fiind mai nevinovat, are o predilecție. Era – desigur – normal ca în “familia” celor 12 apostoli Isus să iubească în mod deosebit pe Ioan, care, potrivit tradiției era cel mai tânăr și singurul dintre ei care se pare că nu a fost căsătorit. Prin modul în care descrie episodul din dimineața învierii, Ioan scoate în evidență două lucruri: mai întâi îl “împinge” înainte pe Petru. Petru este cel care a intrat primul în mormântul din care Isus tocmai înviase de puțin timp. Ioan subliniază astfel că Petru este primul în ceea Ce privește autoritatea cu care l-a investit însuși Isus: “Eu îți zic că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica mea, iar porțile iadului nu o vor birui”. În al doilea rând evanghelistul scoate în evidență faptul că el însuși este primul în ceea ce privește iubirea și credința. Ioan a intrat în mormânt, a văzut și a crezut în Domnul Cristos cel Înviat din morți. Alegerile lui Dumnezeu sunt adesea pline de mister și neînțelese. Fiecare dintre noi am primit o chemare: chemarea botezială, chemarea la viața de familie, chemarea la viața consacrată sau la diferite slujiri, chemarea la viața politică și în alte domenii sociale. Ei bine, Ioan a primit vocația de a fi “ucenicul pe care-l iubea Isus“. Chemarea lui Ioan este adresată și nouă tuturor: e chemarea în marea familie a Bisericii lui Cristos ca membre vii ale Trupului său Mistic, e chemarea de a fi – asemenea lui Ioan – iubiți și preferați ai lui Cristos.

Cardinalul Albino Luciani cel care avea să devină Papa Ioan Paul I, a făcut odată o afirmație care a stârnit o oarecare uimire. “Dumnezeu - spunea el la o predică – nu este Tată. Ba mai mult, el nu este Mamă. Dacă pe toți ne iubește cu o inimă de Tată, pe noi care ne-am consacrat lui ne iubește cu o inimă de Mamă”. Pe tânărul care a venit odată la Isus pentru a se informa ce trebuie să facă pentru a dobândi viața veșnică, Evanghelia ne spune că “Isus l-a fixat cu privirea și l-a îndrăgit”. Însă, refuzând chemarea lui Isus acel tânăr a ales tristețea, căci, spune Evanghelistul: “a plecat foarte trist“. Ioan, cel care a lăsat “barca și pe tatăl său“, adică tot ce avea, și l-a urmat pe Isus, a ales bucuria, tinerețe fără bătrânețe. În iconografia din toate timpurile, Ioan este singurul dintre apostoli care e reprezentat fără barbă, cu părul căzând în valuri pe umeri cu trăsături ale feței aproape feminine, voind să arate tinerețea lui deși a trăit mai mult decât toți apostolii. Nimeni desigur, nu și-l poate imagina pe Ioan bătrân. Iubirea l-a păstrat veșnic tânăr. Probabil că pe chipul său nu se vedea nici semnele fizice ale bătrâneții căci apostolii intră în panică și-l întreabă pe Isus: “Dar cu acesta ce va fi? Nu va muri? Nu va mai îmbătrâni?“. Descoperind iubirea supremă Ioan nu a mai îmbătrânit niciodată. Iar noi, dacă am descoperit iubirea am descoperit secretul tinereții.

Un renumit călugăr din Torino – Padre Mariano – se întreba odată: “Cine este bătrân?” Și tot el răspunde: “Bătrân este cel care nu are pe nimeni în inimă și nu se simte în inima nimănui”. Și din nou se întreabă: “Cine este tânăr?” Apoi tot el răspunde: “Tânăr este acela care are pe cineva în inimă și se simte în inima cuiva”.

Trei învățături prețioase desprindem pentru viața noastră sufletească din celebrarea sărbătorii de astăzi: Ioan a fost apostolul sfintei Euharistii, a fost apostolul Sfintei Inimi a lui Isus și a fost apostolul Sfintei Fecioare Maria. A fost Apostolul Sfintei Euharistii nu numai pentru faptul că el împreună cu sfântul Petru au fost cei ce au pregătit sala Cenacolului pentru Cina de pe urmă, sau pentru că în acea seară și-a plecat capul pe pieptul lui Isus. Ci și pentru că în Evanghelia sa descrie cel mai frumos și mai profund despre iubirea lui Isus care ni s-a dăruit cu totul – Trup și Sânge – în Sfânta Euharistie. Și ne stă ca martor în această privință capitolul VI al Evangheliei sale.

A fost Apostolul Sfintei Inimi a lui Isus pentru că la Cina de Taină a ascultat bătăile înflăcărate ale acestei inimi și pentru el singur dintre apostoli a văzut de pe Calvar cum soldatul roman a străpuns coasta și Inima Preasfântă a Mântuitorului; a înțeles atunci, după cum reiese din Evanghelia sa că aceea este inima din care “vor curge râuri de apă vie“, râuri ce vor naște Biserica – Mireasa lui Cristos. A fost Apostolul plin de grijă a Maicii Preacurate, căci din înălțimea Crucii, acolo pe Calvar, lui îi încredințează Isus pe însăși Mama Sa ca pe o comoară: “Fiule, iată pe Mama ta” Și din ziua aceea Ioan a luat-o la sine pe Maria, iubind-o și respectând-o ca pe propria lui mamă.

Aceste trei exemple suntem îndemnați să le urmăm și noi: o împărtășanie cât mai frecventă, o comuniune cât mai strânsă cu Cristos, Capul și Mirele Bisericii. Apoi să avem un cult deosebit acordat Inimii pline de îndurare și de dragoste a lui Isus devoțiune aleasă către Inima Sa, care și astăzi continuă să bată la fel de înfocat ca odinioară în Cenacol. Să avem și noi față de Maria – Mama lui Isus – aceeași iubire și același devotament pe care l-a avut Sfântul Ioan. Mântuitorul nu i-a spus pe Cruce: “Fiule, iată mama mea!”. ci i-a spus: “Fiule, iată Mama ta!“. Prin el, Isus o încredințează pe Maria, comoara sa cea mai de preț, întregii Biserici. Maria, mama lui Isus, este și mama noastră. Suntem datori să ne arătăm față de Maria recunoștința pe care o datorează fiii mamei lor. Punând în practică aceste două virtuți ale Sfântului Ioan putem fi îndreptățiți că într-o zi vom deveni și noi, fiecare, “preferații” lui Isus și că vom beneficia – împreună cu toți sfinții în cer – de harul de care Ioan s-a bucurat încă în această viață: acela de a asculta tainicele bătăi ale inimii înflăcărate de iubire a Mântuitorului.

Dominic Soare

 

* * *

 

Sfântul Ioan

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

În fiecare zi a anului, calendarul creștin amintește unul sau mai mulți sfinți, care sunt pentru noi adevărate modele demne de urmat în viața noastră cotidiană.

Pentru ziua de astăzi, deși suntem în octava Crăciunului, când inima ne este încă cuprinsă de bucuria solemnității nașterii pruncușorului Isus la Betleem, într-un grajd sărac, Biserica ne propune spre comemorare, ca model de urmat pe sfântul apostol și evanghelist Ioan, ucenicul iubit de Isus, așa cum, de altfel, ne-a fost prezentat în evanghelia de astăzi, pe care tocmai am ascultat-o.

Din Evanghelia după sfântul Matei, știm că sfântul Ioan este fratele sfântului Iacob Apostolul, fiu al lui Zebedeu și al Salomeei. S-a născut la Cafarnaum, într-o localitate situată pe malul lacului Genezaret. Era de meserie pescar și lucra împreună cu fratele său Iacob și cu tatăl lor, Zebedeu. Sâmbăta era prezent la sinagogă, ca tot evreul pios. Aici asculta lecturile din Sfânta Scriptură, și astfel a avut deseori ocazia să asculte profeții referitoare la Mesia, la eliberatorul poporului.

Într-una din zile, aflându-se la pescuit împreună cu fratele și cu tatăl său, sunt vizitați de Mesia însuși, care le adresează celor doi frați o invitație: “Veniți după Mine și vă voi face pescari de oameni. Aceștia părăsind barca și pe tatăl lor, au mers după el” (Mt 4,19-20). Ce i-a determinat să-l urmeze pe Isus? Știau cine este și ce vrea de la ei? Cu siguranță că prea multe nu știau. Iar ceea ce știau era prea puțin, însă important a fost răspunsul lor la chemarea lui Isus. Admiși la școala iubirii lui Isus, au învățat să se lase modelați, asemenea lutului în mâna olarului, au învățat să devină slujitori, mesageri ai iubirii adevărate în lume.

Apostolul Ioan nu era un înger, ci un om simplu, un tânăr feciorelnic și plin de curaj, cu o credință capabilă să reziste în fața suferinței sau a încercărilor de orice fel. La început, necunoscând scopul misiunii lui Isus, avea impresia că acesta prin puterea sa și prin minunile sale, va elibera poporul de sub jugul Imperiului Roman și va instaura o nouă împărăție, iar locul revendicat de el se cuvenea să fie la dreapta lui Isus. Însă Isus respinge dorința pur umană a apostolului Ioan, și îi promite potirul suferinței, potir pe care acesta îl acceptă când îl cunoaște mai bine pe Isus.

Împreună cu sfântul Petru și cu sfântul Iacob, apostolul Ioan este martor la evenimentele cele mai deosebite din viața lui Isus; este martor la învierea fiicei lui Iair, la minunea Schimbării la Față pe muntele Tabor, la patima și moartea lui Isus pe cruce. A fost un apostol plin de zel, plin de curaj. A riscat mult stând în apropierea lui Isus, dar nu s-a lăsat cuprins de frică, ci din contra, chiar dacă în Vinerea Mare a fugit împreună cu ceilalți apostoli în momentul arestării lui Isus, el s-a reîntors într-un timp relativ scurt și a rămas alături de Preasfânta Maria la picioarele crucii, asistând astfel la ultimele momente din viața plină de suferință a lui Isus. Aici Isus i-a spus: “Fiule, iată mama ta” (In 19,27) și din acel moment Ioan a luat-o la sine pe Maria acceptând-o ca mamă, și astfel a încurajat-o în marea ei suferință provocată nu numai de răstignirea lui Isus, dar mai ales de lipsa de recunoștință a oamenilor.

Iconografia creștină îl prezintă pe sfântul Ioan cu o față de copil, cu o figură angelică ce iradiază lumină, inspiră iubire, voioșie, nevinovăție. Cu toate acestea, sfântul Ioan este o persoană înfocată, capabilă să răbufnească în orice clipă. Să ne amintim cum, înainte de patima și moartea sa, Isus împreună cu ucenicii se îndrepta spre Ierusalim trecând prin Samaria, popor care nu-i agrea pe evrei, și care le-au interzis să treacă pe teritoriul lor, silindu-i, în acest fel, să facă un mare ocol. Apostolul Ioan, cuprins de indignare s-a apropiat de Isus, împreună cu sfântul Iacob și au spus: “Doamne vrei să zicem să coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Dar Isus i-a mustrat și le-a spus: Nu știți oare cărui duh aparțineți? Căci Fiul Omului nu a venit să distrugă lumea, ci a venit să o mântuiască” (cf. Lc 9,52-55), să o atragă la sine prin iubire, nu prin răzbunare sau prin violență.

Lăsându-se modelat de Isus, sfântul Ioan a învățat să iubească și să se dăruiască lui Isus. La Cina cea de Taină Isus i-a acordat privilegiul să-și plece capul pe pieptul său. Câtă bucurie trebuie să fi simțit în acele momente când a avut fericita ocazie de a asculta bătăile inimii Fiului lui Dumnezeu, pentru ca pe parcurs să se conformeze voinței iubitoare a lui Isus, să mărturisească cu tărie că “Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi”(In 1,14).

Atât evanghelia, cât și cele trei scrisori ale sale, nu ne spun nimic străin de experiența lui directă. În prima lectură de astăzi, Ioan ne spune: “Noi vă vestim ceea ce am auzit, ceea ce am văzut, ceea ce mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul vieții”(1In 1,1). De aceea, pentru Apostolul Ioan, Cristos este viața, este vița din care noi ne tragem seva, existența, asemenea mlădițelor, iar îndepărtarea noastră de Cristos aduce cu sine moartea, întrucât viața noastră se adapă de la acest izvor al vieții, care este Cristos. Din experiența pe care ne-a împărtășit-o în evanghelia și în scrisorile sale, putem spune că sfântul Ioan este un adevărat mărturisitor al vieții și al iubirii.

Iubirea este ideea de bază prin care sfântul Ioan arată lumii valoarea carității creștine (agape), care nu lasă nici cel mic loc urii, răzbunării, invidiei sau egoismului din noi. De aceea, iubirea față de aproapele are un rol important căci spune sfântul Ioan: “De zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, este un mincinos! Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe care nu l-a văzut, nu poate să-l iubească” (1In 4,20).

Aceeași iubire predicată și trăită de sfântul Ioan este și pentru noi o punte de legătură cu Dumnezeu și cu aproapele; ea nu face rău nimănui, ci face numai bine în jurul nostru. Sfântul Paul, în prima scrisoare către Corinteni, ne spune: “Dragostea este îndelung răbdătoare, este binevoitoare, nu pizmuiește, nu se laudă, nu se mândrește, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr”(1Cor 13,4-6). În acest sens, scriitoarea spaniolă Isadora Duncan spune că “iubirea este tot ceea ce este mai necesar pentru a face această lume mai bună”. Aceste cuvinte elocvente ne ajută să înțelegem cel mai clar faptul că cel care iubește cu adevărat, nu poate fi capabil să facă rău aproapelui său, în care întotdeauna vede un frate, îl vede pe Cristos.

Într-o țară de misiune, un misionar i-a întrebat, într-una din zile, pe cei pe care îi evangheliza: “Cum vă dați seama când se sfârșește noaptea și când începe ziua?” Unul din cei prezenți acolo răspunse: “Când privesc de departe un animal și reușesc să-l disting dacă este un tigru sau o zebră”. “Nu” – răspunse misionarul. Un altul zise: “Când privesc de departe un copac și reușesc să-l disting dacă este sau nu de banane”. “Greșit răspunsul” – declară misionarul. “Atunci care este soluția?” – întrebară ei. “Când privesc un om oarecare și recunosc în el un frate, un tată, o mamă, o soră, pe Cristos întruchipat în cel sărac, închis, bolnav sau marginalizat – spuse misionarul. Dacă nu știi să faci acestea, este încă întuneric în sufletul tău, chiar dacă soarele este sus pe cer”.

Această pildă conține în sine mesajul iubirii lui Cristos, care este prezent în fiecare dintre noi, indiferent de religie, rasă sau orientare politică. Toți suntem frați și trebuie să ne conformăm viața noastră după principiul iubirii, adică așa cum ne-a iubit Cristos, dându-și viața pentru noi pe cruce.

De aceea, să ne întrebăm și să răspundem în fața propriei conștiințe: care este relația mea cu aproapele, cu rudele, cu vecinii, cu colegii de serviciu sau de școală? Îi iubesc cu adevărat? Îl recunosc pe Cristos prezent în fiecare dintre ei? Dacă răspunsul este negativ, atunci ziua pentru mine nu există, căci dacă ar exista, aș înțelege că iubirea este una și aceeași, indiferent că o manifest față de o persoană anume, sau față de toate persoanele. Aș înțelege, și aș fi întru totul de acord cu sfântul apostol și evanghelist Ioan că “iubirea este Dumnezeu și Dumnezeu este iubire, iar cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el” (1In 4,16).

Să-l rugăm pe Cristos să ne transforme în adevărați mesageri, apostoli ai iubirii sale divine, în această lume cuprinsă de ură, egoism și răzbunare, pentru ca asemenea sfântului Ioan să ne conformăm voința noastră voinței lui Isus, ca iubirea noastră să fie conformă cu iubirea Inimii Preasfinte.

Anton DIACU

 

* * *

 

Ucenicul pe care îl iubea Isus

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Sfântul Ioan apostol și evanghelist, pe care îl sărbătorim azi, a fost fiul lui Zebedeu și al Salomei din localitatea Betsaida. Fratele său mai mare se chema Iacob. S-au ocupat cu pescuitul, ca și tatăl lor. Scriptura ne arată că se trăgea dintr-o familie de oameni cinstiți și credincioși, dar și ambițioși, după cum vom vedea. Ioan, cum aude că s-a ivit un profet pe malurile Iordanului și prin pustiul Iudeii, merge și se face ucenicul lui, împreună cu Andrei, fratele lui Simon-Petru. În momentul în care Botezătorul îl arată pe Isus drept Mielul care ia asupra sa păcatele lumii, ei îl părăsesc pe acesta și se iau după Isus. Întrebați de dorința lor, ei îl întreabă pe Isus de domiciliul său. Isus îi invită și ei stau cu Isus o zi întreagă, după care Andrei se va duce la fratele său Simon și-l va chema să vină și să-și dea cu părerea dacă Isus este sau nu Mesia.

Ioan, chemat de Isus să-i fie apostol, nu ezită să părăsească toate, adică pe părinți și bunăstarea lor fiindcă nu era însurat, îl urmează pe Învățătorul care îl va iubi într-un mod deosebit.

A fost cel mai tânăr ucenic al lui Isus și, ajungând în contact cu cel mai curat decât îngerii, cu Isus, își însușește mărgăritarul evanghelic, rămânând feciorelnic pentru toată viața.

Încă de la începutul uceniciei, Ioan pătrunde în misterul lui Isus mai mult decât ceilalți apostoli; și prin Isus în misterul lui Dumnezeu, definindu-l iubire.

Ioan poate fi numit apostolul Euharistiei, fiindcă el singur relatează pe larg discursul lui Isus despre pâinea coborâtă din cer. Isus s-a născut la Betleem. Betleem înseamnă casa pâinii și a fost o profeție despre ceea ce va deveni Cristos: pâinea euharistică din toate bisericile creștine. După ce Isus a săvârșit marea minune a înmulțirii pâinilor, săturând cinci mii de bărbați și cu atât mai multe femei și copii, oamenii voiau să-l facă rege, ca să-i sature mereu cu pâinea minunată, nelucrată, neînțelegând sensul minunii. Ioan întrezărește ceea ce mii de oameni nu au priceput și vrea să rămână curat, feciorelnic, deoarece cristalizându-se tot mai mult în inima lui misterul trupului și sângelui lui Isus, vrea să devină administratorul credincios și curat, îngeresc, al acestei taine.

Isus îl îndrăgește mai mult decât pe ceilalți ucenici și îl ia lângă sine la Cina cea de Taină, permițându-i chiar să-și plece fruntea pe pieptul său, ascultându-i bătăile inimii, care aveau să se reverse în flăcări de iubire pe toate altarele din lume ale Bisericii sale. Tot în această împrejurare i-l descoperă pe trădătorul Iuda, ca pe un necredincios al adevărului despre Euharistie, numindu-l diavol chiar de la prima minune a înmulțirii pâinilor (cf. In 6,70).

Evanghelia scrisă de Ioan se deosebește total de cele scrise de Matei, Marcu și Luca. Pe când sinopticii (evangheliștii care se aseamănă în relatările lor) se mărginesc să relateze nașterea lui Isus doar din sânul feciorelnic al Mariei, Ioan începe cu nașterea Cuvântului din veci din Tatăl ceresc cu o clarviziune uimitoare (cf. Prologul, 1, 1-51).

Mama sa, Salome, visând o împărăție a pâinii din abundență și pe fiii săi administratorii depozitului regelui Isus, vine și-i cere Învățătorului ca cei doi fii ai săi, Iacob și Ioan, să stea unul la dreapta și altul la stânga în împărăția lui (cf. Mt 20,21), iar ei i-au făgăduit că vor bea paharul pe care îl va bea el. Atunci nu înțelegeau despre ce fel de pahar este vorba.

Împărtășit conștient cu trupul și sângele lui Isus la Cina cea de Taină, Ioan înțelege și acceptă paharul lui Isus și este singurul dintre ucenici care îl urmează pe Mântuitorul, pe Mielul lui Dumnezeu care a luat asupra sa păcatele lumii, până pe Calvar pentru a fi martor la ispășirea lor printr-o jertfă divină mărturisită și de centurionul roman de lângă el: Cu adevărat acesta era Fiul lui Dumnezeu (Mt 27,54). Numai hrănindu-se cu sfânta Euharistie Ioan poate fi fratele lui Isus și o poate primi pe preacurata ca mamă, ca pe cea mai scumpă moștenire din testamentul lui Isus de pe cruce (cf. In 19,26-27).

Numai hrănindu-se cu pâinea coborâtă din cer, Ioan poate înțelege că Dumnezeu este iubire (1In 4,8.16). Afară de Evanghelia scrisă, cele trei scrisori rămase de la el sunt o dovadă de netăgăduit a sufletului care a trăit intimitatea cu Dumnezeu în mod desăvârșit, atâta cât este posibil pe acest pământ.

Euharistia este taina care ne pregătește pentru învierea de apoi. Ioan, făcând o călătorie la Roma, a fost învinuit în fața împăratului Domițian de vrăjitorie, că adună pe oameni înainte de răsăritul soarelui și le dă să mănânce carnea unui prunc jertfit, ca să poată menține legătura cu puterile oculte și să rămână invulnerabil în fața călăilor. Ceea ce a confirmat și guvernatorul Bitiniei, Pliniu cel Tânăr, spunând despre creștini că se adună într-o anumită zi, înainte de răsăritul soarelui, și-i cântă lui Isus Cristos ca unui zeu (cf. Epistola 10,94,7). Împăratul superstițios dă poruncă să fie fiert într-un cazan cu ulei. Prefigurând învierea celor care se împărtășesc cu Isus euharisticul biruitor al morții, Ioan iese din uleiul clocotind mai tânăr și mai frumos. Creștinii s-au bucurat, iar păgânii s-au umplut de groază.

Exilat în insula Patmos, el scrie singura carte profetică a Noului Testament – Apocalipsul – în centrul căreia stă Mielul pascal, Isus care a luat asupra sa păcatele lumii și, ispășindu-le prin jertfa crucii, și-a dobândit un popor sfânt pe care îl prezintă Tatălui ca pe o mireasă fără pată, Biserica sau Ierusalimul ceresc.

Viața sa lungă de peste o sută de ani este o garanție a vieții de care se bucură cei care se hrănesc cu pâinea vieții, înlăturând din comportamentul lor ceea ce îmbătrânește sufletele: păcatul.

În concluzie: să-l imităm pe sfântul Ioan crezând în prezența lui Isus din Euharistie, prezent în tabernacolele bisericilor noastre ca odinioară în peștera din Betleem – Casa pâinii -, împărtășindu-ne cât mai des și vom simți în greutățile vieții ocrotirea Mariei, mama lui Isus euharistic din noi.