Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica lăsatului sec de carne (a Înfricoșătoarei Judecăți)
Evanghelia: Matei 25,31-46
Apostolul: 1Corinteni 8,8-13;9,1-2

Matei 25,31-46

Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine. Atunci drepții Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și nu Mi-ați dat să beau; străin am fost și nu M-ați primit; gol, și nu M-ați îmbrăcat; bolnav și în temniță, și nu M-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu Ți-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu Mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la osândă veșnică, iar drepții la viață veșnică.

 

Regele deghizat
         pr. Anthony M. Coniaris

Iubirea față de aproapele
         pr. Gheorghe Neamțiu

Despre Judecata de apoi
         pr. Ilie Cleopa

Vom fi judecați după cum am iubit
         pr. Vasile Florea

Judecata de pe urmă
         IPS Andrei Rymarenko

Judecata cea din urmă
         pr. Ion Cârciuleanu

Duminica Înfricoșatei Judecăți
         pr. Visarion Iugulescu

Judecata cea din urmă a Blândului Păstor
         pr. Mihai Tegzeș

Duminica lăsatului sec de carne
         pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

Duminica lăsatului sec de carne
         pr. Olimpiu Todorean

Duminica lăsatului sec de carne
         pr. Vasile Rob

Judecata după fapte
         Diverși alți autori

Afișează toate în aceeași pagină