Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Vigilia Pascală
Anul A (B, C)

Lecturi:
Romani 6,3-11
Matei 28,1-10

Matei 28,1-10

După ce a trecut sâmbăta, în zorii primei zile a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată, a venit un cutremur mare: îngerul Domnului a coborât din cer, a venit și a rostogolit piatra, apoi s-a așezat pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul, iar haina lui era albă ca zăpada. La vederea lui, paznicii s-au cutremurat de frică și au rămas ca morți. Dar îngerul a spus femeilor: “Voi, nu vă temeți! Știu că-l căutați pe Isus cel răstignit. Nu este aici, căci a înviat după cum a zis. Veniți și vedeți locul unde a zăcut. Mergeți în grabă și spuneți discipolilor lui: “A înviat din morți și, iată, merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, v-am spus””. Plecând în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, au alergat să dea de știre discipolilor lui. Și, iată, Isus le-a venit în întâmpinare și le-a zis: “Bucurați-vă!” Iar ele apropiindu-se, i-au cuprins picioarele și i s-au închinat. Atunci Isus le-a zis: “Nu vă temeți! Mergeți și dați de știre fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea”.

 

Cristos a înviat
         pr. Anton Dancă

Solemnitatea Învierii Domnului – Liturghia de Noapte
         volum colectiv ITRC

Solemnitatea Învierii – Liturghia de noapte
         volum colectiv ITRC 2

Minunățiile lui Dumnezeu
         pr. Anton Dancă

Afișează toate în aceeași pagină