Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Schimbarea la Față
Evanghelia: Matei 17,1-9
Apostolul: 2Petru 1,10-19

Matei 17,1-9

Și după șase zile, Isus a luat cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt, de o parte. Și S-a schimbat la față, înaintea lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El. Și, răspunzând, Petru a zis lui Isus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voiești, voi face aici trei colibe: Ție una, și lui Moise una, și lui Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, și iată glas din nor zicând: “Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultați-L”. Și, auzind, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Și Isus S-a apropiat de ei, și, atingându-i, le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți. Și, ridicându-și ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Isus singur. Și pe când se coborau din munte, Isus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneți ceea ce ați văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morți.

 

Slava lui Cristos
         pr. Anthony M. Coniaris

Despre fericirea veșnică
         pr. Gheorghe Neamțiu

Acesta este Fiul Meu, cel iubit!
         pr. Vasile Rob

Afișează toate în aceeași pagină