Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica Sfintelor Paști
Evanghelia: Ioan 1,1-17
Apostolul: Fapte 1,1-8

Ioan 1,1-17

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut; și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viață și viața era lumina oamenilor. Și lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toți să creadă prin el. Nu era el Lumina ci ca să mărturisească despre Lumină. Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume. În lume era și lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit. Și celor câți L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, Care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan mărturisea despre El și striga, zicând: Acesta era despre Care am zis: Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Și din plinătatea Lui noi toți am luat, și har peste har. Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul și adevărul au venit prin Isus Cristos.

 

Mulțumim lui Dumnezeu, care ne-a dat victoria Sa
         pr. Anthony M. Coniaris

Învierea Domnului, fapt istoric
         pr. Gheorghe Neamțiu

Hristos a înviat din morți
         pr. Ilie Cleopa

În tainele Învierii
         pr. Tertulian Langa

Cristos a înviat!
         pr. George Dimopoulos

Hristos a Înviat!
         pr. Ion Cârciuleanu

Sfânta și Marea Duminică a Învierii Domnului Nostru Isus Hristos
         pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

Isus: darul vieții dincolo de moarte
         pr. Mihai Tegzeș

Afișează toate în aceeași pagină