Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Preasfântul Trup și Sânge
Anul C (A, B)

Lecturi:
Geneza 14,18-20
1Corinteni 11,23-26
Luca 9,11-17

Luca 9,11-17

Când au aflat mulțimile, au mers după el. El le-a primit și le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, vindecându-i pe bolnavi. Începuse să se lase înserarea; atunci cei doisprezece s-au apropiat și i-au spus: “Dă drumul mulțimii pentru ca, mergând prin satele și ținuturile dimprejur, să-și găsească adăpost și de mâncare, pentru că suntem într-un ținut pustiu”. El însă le-a spus: “Dați-le voi să mănânce”. Dar ei au răspuns: “Nu avem decât cinci pâini și doi pești. Doar dacă ne-am duce noi să cumpărăm de mâncare pentru tot poporul acesta!” Erau cam cinci mii de bărbați. Atunci a zis discipolilor săi: “Puneți-i să se așeze în grupuri de câte cincizeci!” Ei au făcut astfel și i-au așezat pe toți. Atunci, luând cele cinci pâini și cei doi pești, a privit spre cer, le-a binecuvântat, le-a frânt și le-a dat discipolilor ca să le pună înaintea mulțimii. Toți au mâncat și s-au săturat și au strâns din ceea ce a rămas douăsprezece coșuri cu bucăți.

 

Împlinire: făgăduințe și recunoștințe
         pr. Anton Dancă

A da socoteală de pâinea care se mănâncă
         pr. Alessandro Pronzato

Preasfântul Trup și Sânge al lui Cristos
         pr. Șerban Tarciziu

Euharistia, amintirea și hrana celor vii
         pr. Raniero Cantalamessa

Cel care mănâncă trupul meu și bea sângele meu
         pr. Anton Dancă

Trupul și Sângele Domnului
         pr. Claudiu Budău

Preasfântul Trup și Sânge al lui Cristos
         pr. Pietro Righetto

O pâine pentru alții
         pr. Alessandro Pronzato

Ridicând ochii spre cer, Isus le-a binecuvântat
         pr. Anton Dancă

Eu sunt pâinea cea vie, coborâtă din cer
         pr. Claudiu Dumea

Afișează toate în aceeași pagină