Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Miercurea Mare
Anul C (A, B)

Lecturi:
Isaia 50,4-9
Matei 26,14-25

Matei 26,14-25

Atunci, unul dintre cei doisprezece, care se numește Iuda Iscarioteanul, s-a dus la arhierei și le-a zis: “Ce vreți să-mi dați ca să-l dau pe mâna voastră?” Ei i-au numărat treizeci de arginți. Și de atunci căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor. În prima zi a Azimelor, au venit discipolii la Isus și au zis: “Unde vrei să-ți pregătim ca să mănânci Paștele?” El a spus: “Mergeți în cetate la cutare și spuneți: «Învățătorul zice: timpul meu este aproape. La tine voi face Paștele cu discipolii mei»”. Discipolii au făcut cum le poruncise Isus și au pregătit Paștele. Când s-a înserat, stătea la masă împreună cu cei doisprezece și, în timp ce mâncau, a zis: “Adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda”. Întristați peste măsură, ei au început să-i spună unul după altul: “Nu cumva sunt eu, Doamne?” El a răspuns: “Cel care și-a întins mâna cu mine în blid, acesta mă va trăda. Căci Fiul Omului merge după cum a fost scris despre el, dar vai omului aceluia prin care Fiul Omului este trădat! Mai bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut!” Atunci Iuda, cel care avea să-l trădeze, l-a întrebat: “Nu cumva sunt eu, rabbi?” El i-a răspuns: “Tu ai zis!”

 

Miercurea Sfântă
         pr. Paul Butnaru

Afișează toate în aceeași pagină