Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Întâmpinarea Domnului
Evanghelia: Luca 2,22-40
Apostolul: Evrei 7,7-17

Autori

pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Mihai Tegzeș
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Olimpiu Todorean

 

* * *

 

Întâmpinarea Domnului

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața Creștină

“Și prin însuși sufletul tău va trece o sabie,
ca să se descopere de la multe inimi cugetele.”
(Luca II,35)

După cum necuprinsa lume a materiei este condusă de legi care pe zi ce trece ne dezvăluie tot mai mult minunata armonie din univers, tot astfel misterioasa lume spirituală, atât cea naturală cât și cea supranaturală, este dirijată de legi care, pe măsură ce le pătrundem tainele, ne atrag și cuceresc tot mai mult spiritul.

Una dintre aceste legi spirituale am putea-o numi “legea proporțiilor directe, dar cu valoare inversă”, după care, între bine și rău, între sinceritate și viclenie, între bogăție și sărăcie, între bucurie și întristare, sau între plăcere și suferință, există un raport direct proporțional: cu cât crește unul din termeni, cu atât crește și celălalt, dar în sens invers, negativ. (I. Miclea, op. cit., p.113). Deci, cu cât crește bogăția, plăcerea, bucuria, de o parte, cu atât crește, de cealaltă parte, sărăcia, întristarea, suferința. În timp ce într-o parte a globului unii înoată în îmbuibare și orgii, în altă parte alții tremură și urlă de mizerie și suferințe de tot soiul.

Dar, în Trupul Tainic al lui Cristos, adică în Biserică, există și o altă lege, “legea solidarității și gravitației morale universale”, în baza căreia “totul se plătește: binele și răul, bucuria și durerea, bogăția și sărăcia.” (I. Miclea, op. cit., p.113). Și dacă plata nu o facem noi, în persoană, o fac fie cei apropiați nouă, fie un reprezentant sau chiar un necunoscut.

Când se îmbolnăvește un organ, suferă și celelalte organe, în baza strânsei legături vitale din organism, și toate organele luptă pentru restabilirea sănătății. Tot astfel, în Trupul Tainic al lui Cristos, membrele sănătoase, cei buni, suferă, și ei, și luptă pentru însănătoșirea membrelor bolnave, adică a celor răi.

Cine nu știe, de pildă, că abnegația părinților este cauza bucuriei și fericirii copiilor? Și totuși puțini își dau seama că orice binefacere și prosperitate, materială ori spirituală, este rezultatul unei jertfe, de care este strâns legat orice progres. Din zbuciumul, sudoarea și efortul dureros al oamenilor de stiință, al gânditorilor, artiștilor și mai cu seamă al sfinților au încolțit bucuriile și nădejdile omenirii. Și cu cât cineva a îndurat mai mult, cu atât binele lăsat omenirii ca moștenire este mai mare, chiar dacă, uneori, acel bine nu se lasă văzut imediat și de oricine.

Între marii binefăcători ai omenirii, ființa care, după Cristos, a dat cel mai mult, este fără îndoială, Preasfânta Fecioară, fiindcă ea, dăruind lumii pe Mântuitorul, prin El ne-a adus bucuria celei mai mari comori: Răscumpărarea – împăcarea cu Dumnezeu.

Dar acest bun infinit, Maria l-a plătit cu prețul celei mai dureroase jertfe din partea ei, constituindu-se, prin aceasta, împreună răscumpărătoare cu Fiul ei. Iată de ce, în această sărbătoare, a Întâmpinării Domnului, vom medita asupra celor șapte dureri ale Preacuratei, așa cum se desprind ele, direct sau indirect, din Evanghelie.

Cu tot dreptul, Mama lui Isus și a noastră se numește Mama Durerilor, deoarece, oricât i-am scruta viața, nu vom găsi aproape nici o zi în care să se însenineze cerul deasupra ei. Încercările ei încep cu mult înainte de vârsta priceperii, odată cu primii ani ai vieții. Ea nu are o copilărie ferită de griji și lipsuri. La vârsta de abia trei ani, când alți copii de abia au părăsit brațele mamei, Maria părăsește pe scumpii ei părinți și căsuța din Nazaret și intră, departe de Galileea, în templul din Ierusalim, unde își petrece, în slujba Domnului, toată copilăria până la 14 sau, după alte izvoare, până la 15 ani. Reîntoarsă la Nazaret, cu hotărârea de a rămâne pururi fecioară, la porunca Domnului trebuie să se logodească cu Sfântul Iosif, pentru ca, în fața lumii, care nu știa și nici nu ar fi priceput planul lui Dumnezeu de a fi mamă feciorelnică a Mesiei, să nu rămână de rușine născând pe Cristos fără tată legal. Nici măcar la Buna-Vestire, ea nu s-a putut bucura din plin, căci cum ar fi putut cuteza să destăinuiască oamenilor un lucru atât de nemaiauzit: că ea, fiica lui Ioachim și Anei – niște săraci nebăgați în seamă -, va naște lumii pe Mesia. Lumea ar fi luat-o în râs. De aceea cel mai înțelept era să tacă; precum a și făcut; “Iar Maria – ne spune Sfântul Luca – păzea toate cuvintele acestea, cumpănindu-le în inima sa” (Luca II, 19). Câtă rușine încearcă apoi Preacurata când Sfântul Iosif, neștiind de conceperea mai presus de fire, voia s-o părăsească! Și, apoi, câtă umilire și suferință în noaptea Crăciunului când ușile i se închid în față, una după alta, și este nevoită să nască într-o peșteră rece și murdară.

Dar toate neajunsurile de până aici nu sunt decât un preludiu la Marile dureri ale Mariei. Logodna solemnă cu durerea are loc astăzi, cu prilejul împlinirii a patruzeci de zile de la nașterea lui Isus, când, conform rânduielii prevăzute de Legea lui Moise, Maria își duce pruncul în templu spre a-l consacra Domnului. Acolo, inspirat de Sfântul Spirit, dreptul Simion, căruia i s-a promis de Sus că nu va muri până nu-L va vedea pe Mesia, luându-L pe Isus în brațe profețește că acest prunc “va fi spre scularea și căderea multora în Israil și semnul căruia i se va zice împotrivă”, apoi, adresându-se Preacuratei, îi profețește: “Și prin însuși sufletul tău va trece o sabie, ca să se descopere de la multe inimi cugetele” (Luca II,34-35).

Sabia tainică, prevestită, se înfipse încă în același moment în inima Mariei, în sufletul căreia se desfășura ca într-un film drama morții Fiului ei și Mântuitorului lumii. Din acea clipă “Maica Domnului devine Mama Durerilor, Maica omului universal, Maica Durerilor universale.” (I. Miclea, op. cit., p.117).

A doua mare durere o încearcă Maria când, în scurtă vreme, este nevoită să-și ia pruncul și să se refugieze în Egipt ca să-L salveze pe Isus din mâna criminalului Irod. Arșița, foamea, setea, osteneala, frica, răutatea oamenilor și sălbăticia fiarelor din pustiu, iată un cortegiu de necazuri ce o însoțesc pe Maria în necunoscut.

Întoarsă în Nazaret, Maria îndură mizeria datorită meseriei modeste de dulgher a Sfântului Iosif, căruia i se alătură, încă din fragedă vârstă, Isus, care muncește din greu spre a ușura povara tatălui Său.

Era abia de 12 ani când, cu ocazia pelerinajului ce-l făceau la Ierusalim, părinții Îl pierd. Ce durere a încercat Inima Mariei când, la întoarcere, a văzut că nu e lângă ea! Iată a treia mare durere.

La vârsta de treizeci de ani, Isus își începe opera de răscumpărare, predicând Evanghelia mântuirii și, în final, acceptând moartea pe Cruce ca cel mai mare răufăcător, El, binefăcătorul suprem al omenirii. Cu Crucea pe umeri urcă Golgotha. Slăbit până la epuizare, cade sub povara ei. La un moment dat, privirea Mamei îndurerate se încrucișează cu a Fiului preaiubit. Cine ar putea tălmăci în cuvinte sfâșierea ce se produse în acea clipă în inima ei de mamă. Iată cea de a patra mare durere.

După trei ore de chinuri pe lemnul Crucii, Isus își dă sufletul în mâinile Părintelui ceresc; în acel moment, cele două unelte de tortură: Crucea Fiului și Sabia durerii înfiptă în inima Mamei se încrucișează completându-se reciproc. Crucea, cu brațele ei întinse, adună la un loc toată durerea omenirii trecând-o prin inima Mamei care în acea clipă devine împreună răscumpărătoare, Mama noastră a tuturor. Iată a cincea durere.

Isus e luat de pe Cruce și așezat în brațele Mamei Sale. E momentul imortalizat de celebra statuie “Pieta” a lui Michelangelo. Iată a șasea mare durere.

În sfârșit, actul final al dramei: așezarea lui Isus în mormânt. Stăpânul vieții, înghițit de întunericul unui mormânt, în prezența mamei. Se poate, oare, exprima în cuvinte durerea unei mame care stă aplecată deasupra gropii în care zace, neînsuflețit, unicul ei fiu? E a șaptea și suprema durere a Mariei.

Și cum le-a suportat Preacurata pe toate acestea? Cum s-a comportat Ea în aceste cumplite încercări?

Există între oameni o foarte mare deosebire în privința felului de a se comporta în fața suferinței. Unii o suportă ca pe o fatalitate neînduplecată, revoltați contra Providenței; alții o primesc fără să-i caute vreo explicare; și, în sfârșit, unii, puțini la număr, străduindu-se să-i pătrundă sensul înalt, își fac din ea o unealtă de mântuire pentru sine și pentru alții, convinși că durerea acceptată fără murmur atrage asupra sufletului roadele răscumpărării de pe Cruce. Unindu-și crucea lor cu Crucea lui Isus, purtând-o cu El și ca El, suferința lor capătă valoare sfințitoare, mântuitoare. Cei ce suferă în acest chip sunt sfinții, maeștrii suferinței, pe urmele cărora suntem chemați să pășim și noi.

Între acești maeștri ai suferinței, maestra neîntrecută este Preacurata. Cei ce vreau să-și însușeașcă înalta știință de a suferi cu folos, adică de a face din durere o unealtă de înălțare spirituală și de mântuire, să intre în școala Mariei. Concepută fără prihană, ființa ei perfect echilibrată a fost totdeauna, în toate încercările, supusă cu desăvârșire voinței lui Dumnezeu. Nici chiar în culmea durerilor ea nu se agită și nu se plânge, ci tace, adunându-și durerea, până la ultima fărâmă, în inima sa neprihănită unde îi trăiește toată arsura și amărăciunea, pentru a o stinge cufundând-o în oceanul iubirii ei de mamă și de cea mai sfântă și supusă fiică a lui Dumnezeu, rostind, în toate, acel “fiat (…)”, fie voia Ta. Desigur, din ochii ei curgeau lacrimi fierbinți, căci și aceasta e o lege a firii, însă toată durerea ei era stăpânită de o deplină conformare cu voința lui Dumnezeu, oferind Tatălui martiriul Inimii sale. (Cf. I. Miclea, op. cit. pass.).

Iubiții mei, să o luăm pe Maria de maestră și model în încercări, precum și mijlocitoare către Fiul ei. Ea ne va învăța și ne va obține darul de a primi și trăi ca și ea suferința: cu calm, fără murmur, cu seninătate, perfect ancorați în purtarea de grijă părintească a lui Dumnezeu, convinși că până și nenorocirile noastre omenești, care, după vederile noastre omenești, ni se par nedrepte ori absurde, sunt expresia nemărginitei Iubiri a lui Dumnezeu care prin ele vrea să ne purifice tot mai mult, ca astfel, să ne cruțe de suferințele de dincolo. Amin.

 

* * *

 

Copiii: un dar pe care părinții trebuie să-l restituie lui Dumnezeu

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Primele două capitole ale Evangheliei după Luca au ca scop să demonstreze creștinilor, că Isus este Mesia, Cel anunțat de profeții Vechiului Testament. În ele se cântă și se preamărește pe Dumnezeu pentru că în sfârșit, mila Lui s-a arătat în Isus, care a venit pe lume. El a împlinit promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut săracilor și marginalizaților. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume pentru ca noi să primim darul înfierii, să devenim fiii Săi adoptivi (Gal 4,4-5).

Simeon a așteptat toată viața ca să se împlinească promisiunile pe care Domnul le-a făcut poporului Său. Domnul se arată, dar nu întotdeauna respectă așteptările noastre. Cine putea să-și închipuie că marele mântuitor și eliberator al poporului, s-ar putea arăta sub chip de prunc, ce a ales să se nască într-o familie tânără și săracă?

Iubiți credincioși! Trebuie să învățăm de la bătrânul Simeon să fim oameni care știm să așteptăm. Pentru că Domnul vine și într-o clipă ne umple inima de bucurie și pace. Istoria bătrânului Simeon ne învață că speranța de a-L vedea pe Domnul nu se pierde, ci într-o zi se realizează.

Simeon se traduce “Dumnezeu a ascultat”. Spiritul Sfânt era peste el și de aceea Simeon a respectat Poruncile și s-a încrezut în profeția Domnului. Numai oamenii spirituali pot înțelege Biblia și istoria mântuirii. Brațele lui Simeon sunt simbolul “brațelor”, al așteptărilor de mii de ani ale poporului Israel, care în sfârșit primesc darul noii vieți, promise de Domnul. Noi putem aprecia marele dar al vieții, numai recunoscând că viața ne este dată de Dumnezeu.

De la bătrânul Simeon putem să învățăm că numai cine il vede și recunoaște pe Isus Mântuitorul, poate trăi și muri în pace. Numai întâlnirea cu Dumnezeu poate să ne vindece de frica morții și de imaginea falsă a unui Dumnezeu tiran și acuzator. Trebuie să credem că după moarte nu ne așteaptă prăpastia întunericului, ci sala luminată a ospățului veșnic.

În rugăciunea lui Simeon se vorbește despre lumină în sens universal, simbol al faptului că mântuirea este pentru toate popoarele.

Simeon ia pruncul în brațe și prorocește despre viitorul noului născut. Prin urmare, Maria și Iosif, care sunt cei mai apropiați oameni ai lui Isus, au nevoie de Cuvântul revelației, pentru a putea înțelege ceea ce Dumnezeu, prin Isus, a făcut pentru oameni. Dumnezeu i-a dat lui Isus misiunea mântuirii. Cine Îl va urma se va mântui, cine I se va împotrivi, se va osândi. Poporul Israel – ca de altfel toate popoarele -, se va mântui nu în baza faptului că este “poporul ales”, ci pentru că se va hotărî să-L urmeze pe Isus. Numai cine-L alege pe Isus aparține cu adevărat poporului ales al lui Dumnezeu.

Cultura noastră îi consideră pe cei vârstnici inutili. Evanghelistul Luca notează rolul lui Zaharia, Elisabeta, Simeon, Ana, Iosif și Maria în istoria mântuirii. Dintre aceștia, cel puțin cinci erau mai în vârstă. Evanghelia ne spune că sunt cei dintâi care îl primesc pe Isus și care spun mai departe și altora vestea nașterii. Primindu-L pe brațele sale, pruncul Isus a devenit mângâietorul celor bătrâni. Primind Lumina de la Dumnezeu la adânci bătrânețe, Simeon o transmite celor mai tineri, părinților lui Isus. În zilele noastre trebuie să recuperăm dialogul cu cei mai vârstnici: în timp ce îi îngrijim în ultima parte a vieții lor, primim de la ei înțelepciunea care izvorăște dintr-o lungă experiență de viață.

Prezentarea lui Isus la Templu nu este un simplu act juridic, ci reprezintă cea dintâi dăruire a Sa lui Dumnezeu Tatăl: Iosif și Maria dăruiesc copilul lor lui Dumnezeu. Prin acest gest de dăruire, de jertfire a copilului lor, părinții perfecționează în absolut jertfele de animale din Vechiul Testament. De fapt, ei îl prezintă la Altarul Templului și îl dăruiesc ca jertfă pe însuși Fiul lui Dumnezeu. Fenomenul jertfei este logica întregii vieți a Mântuitorului: El a venit în lume pentru ca să se dăruiască Tatălui, pentru păcatele tuturor oamenilor. Intenția lui Isus de a se jertfi pentru noi se va materializa în jertfa Sa de pe Cruce.

Iubiților! În acest fel ar trebui să se desfășoare viața fiecărui creștin: să fie dăruită tot mai mult lui Dumnezeu Tatăl, după exemplul lui Isus. În fiecare dimineață, zi după zi, creștinii ar trebui să-și dăruiască viața lui Dumnezeu.

Isus este prezentat la Templu după legea lui Moise. Suntem în fața unui dar reciproc: Domnul dăruiește Pruncul familiei din Nazaret iar ea îl dăruiește Domnului. Și Ana l-a dăruit Domnului pe fiul ei Samuel. Prin urmare, darurile care ne vin de la Dumnezeu: copiii, viața, calitățile personale, trebuie să le restituim Lui, dar îmbogățite cu aportul nostru. Din acest motiv trebuie să ne îngrijim atât de viața noastră cât și de cea a copiilor noștri. Sensul vieții umane stă în această dinamică de primire a darului (toate ne vin de la Dumnezeu) și de restituire a darului (tot ce facem, să facem spre mai mare mărirea lui Dumnezeu).

Fraților! Nu ajunge să îi dăruim pe copiii noștri Domnului doar o singură dată, la începutul vieții lor; trebuie mereu să-i educăm în credință. Părinții sunt cei dintâi evanghelizatori ai copiilor, începând de la lucrurile mici, prin rugăciunile pe care îi învață, prin răspunsurile ce le dau întrebărilor lor, prin vorbele care le spun și prin analizele pe care le fac în prezența copiilor. Știm despre Isus: “Copilul creștea și se întărea, plin de înțelepciune și harul Domnului era peste El”. Mult timp după aceea Isus va spune: “Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, pentru că a unora ca aceștia este Împărăția Cerurilor.” A-i prezenta pe copii Domnului, a-i educa în credință, înseamnă să acceptăm ca datorită alegerilor lor libere, să crească cu respectul cuvenit față de Dumnezeu sau chiar să traverseze cu bine perioadele de criză în credință.

Iată ce spune un scriitor spiritual: “Atunci când am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință și nu mai putem vorbi despre Dumnezeu copiilor noștri, a sosit momentul să-i vorbim lui Dumnezeu despre copiii noștri, adică să ne ruga pentru ei, pentru totdeauna“.

În această zi în care sărbătorim “viața consacrată” trebuie să înțelegem că, copiii sunt întotdeauna un dar de la Dumnezeu, că menirea la care fiecare copil este chemat în viață este un dar, că este un dar mare din partea Domnului vocația la viața călugărească si preoțească, spre lauda lui Dumnezeu și spre binele întregii omeniri.

Simeon este simbolul credinței poporului Israel, care așteaptă cu încredere venirea lui Mesia; este constanța și perseveranța multor vârstnici, care ,prin credința lor simplă, încă mai frecventează bisericile noastre “lovite” de schimbările radicale ale zilelor noastre; dar Simeon este și simbolul care așteaptă, deoarece viața este dorință, viața este căutare, viața este așteptare. Așteptare a luminii, a mântuirii, a unui sens sfânt care să răspundă nelămuririlor și întrebărilor noastre.

De multe ori întâlnim persoane care se plâng că nu au știut să-și folosească bine viața, care au trebuit să trăiască o viață pe care nu au dorit-o și pe care nu au ales-o în mod liber, care au făcut proiecte care, până la urmă s-au năruit. Lor și nouă, Simeon ne spune să perseverăm, să credem, să înțelegem că viața adevărată este dincolo de viața pământească și este diferită de rezultatele pe care reușim să le obținem pe pământ și de visurile pe care reușim să le împlinim aici.

Personajele din această Evanghelie sunt de gen masculin și feminin, semn al faptului că întreaga umanitate are nevoie de mântuire. Maria, Iosif, Simeon și Ana sunt acele persoane care nu trăiesc doar pentru sine, ci pentru “mângâierea și eliberarea poporului Israel”, adică pentru mântuirea lumii. Chiar dacă lumea nu-i lua în seamă, ei sunt adevărații eroi ai poporului, ai tuturor popoarelor, în special pentru felul în care au trăit și pentru modul în care au știut să se deschidă Spiritului Sfânt și să-I urmeze inspirația. Ei și-au trăit viața din perspectiva mântuirii sufletului. Care este țelul vieții noastre? Care sunt lucrurile ce vă interesează cel mai mult? Munca voastră, echipa de fotbal preferată, distracția, succesul, banii, familia…? Viața unui creștin nu trebuie să se clădească în mod definitiv pe vre-unul din aceste lucruri; aceste lucruri nu pot da un sens plin pentru viața nimănui. Trebuie să știm că adevăratul sens al vieții este mântuirea veșnică: a noastră, a celor dragi nouă, a tuturor oamenilor. Oare respectăm prin comportamentul nostru acest adevăr?

Ochii mei au văzut mântuirea Ta. Cuvintele lui Simeon arată că timpul așteptat s-a împlinit: Pruncul reprezintă împlinirea promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut poporului Său. În acest Copil se realizează o legătură adevărată și autentică între om și Dumnezeu, care nu este intermediată de jertfe, ci întrupată de o persoană vie, Dumnezeu și om în același timp. În acest Copil este posibilă realizarea unei noi fraternități, care nu se mărginește doar la poporul lui Israel, ci se extinde la toate popoarele; acel Copil va purifica poporul: “gândurile multor inimi vor fi destăinuite”. Adică se va manifesta adeziunea autentică a inimii la Dumnezeu și nu doar împlinirea formală, externă, a Legii.

Și Ție o sabie îți va străpunge inima: sabia este imaginea tradițională care arată Cuvântul lui Dumnezeu. Inclusiv Maria va trebui să se confrunte cu Scriptura. În această ipostază, Maria este icoana oricărui creștin chemat la o alegere personală și radicală, de a-L urma pe Cristos. Numai prin Cristos putem avea o relație autentică cu Dumnezeu, ce nu poate cădea în anonimat. Cuvântul Domnului interpelează întreaga viață și cere o implicare integrală, până la Cruce. Întreaga viață este transformată de întâlnirea cu Isus care mântuiește.

Acest Prunc va fi semn de împotrivire pentru mulți: pentru mulți învățătura lui Isus a fost o dezamăgire. Și noi avem aceleași probleme, ca odinioară poporul lui Israel: suntem în căutarea unei relații autentice cu Dumnezeu și dorim să fim purificați de păcatele noastre. Pentru noi legătura cu Dumnezeu riscă să fie un “opțional”, iar păcatul, un gând deranjant, pe care trebuie să nu-l luăm în seamă. Trăim într-un timp lipsit de istorie, în mod constant orientat înspre căutarea plăcerii la prezent și a ultimelor noutăți de văzut sau cumpărat. Trăim într-o societate fără lege, în care a devenit important să reușim cu orice preț și nu să trăim după dreptate. Mai mult, unele companii angajează juriști doar pentru ca aceștia să le ajute ca să “dribleze” legea. Însă chiar în acest timp și în această societate, Isus vine încă odată în întâmpinarea noastră ca Mântuitor. Azi dorește să trezească conștiința noastră, să intre în templul inimii noastre, să ne propună un nou ideal de dreptate și de fraternitate. Să ne purifice și să îndepărteze de la noi ceea ce ne-ar putea ține viața încătușată în întuneric. Oare ne vom lăsa convinși de El?

Ce frumoasă este rugăciunea lui Simeon, care în sfârșit îl vede, îl întâlnește pe Cel așteptat: acum este sătul, satisfăcut, acum a înțeles, acum poate să se odihnească în pace cu înaintașii săi, acum totul s-a clarificat. Viața este așa: sunt îndeajuns trei minute, care să dea sens și lumină unei vieți întregi pline de suferință, trei minute pentru a lumina așteptările de o viață. Este important să avem o inimă deschisă, capabilă, nestăpânită de durere și de suferință, care să nu fie superficială.

A-L întâlni pe Domnul, a-I intui prezența, a avea credință, de fapt, a crede și a spera, înseamnă a asculta și a aștepta, chiar și toată viața, dacă este nevoie.

Cu siguranță că este grea așteptarea, însă cu toții suntem chemați să o împlinim, pentru ca toată viața noastră să fie în așteptarea unui răspuns satisfăcător, care să ne umple inima de bucurie și satisfacție. Simeon a văzut Lumina: Lumina deja era prezentă, deja exista din veșnicie, iar el abia acum o vede și își dă seama de Ea. Credința este un moment în care mă deschid și îmi dau seama că în fața soarelui nu pot cu încăpățânare să țin ochii închiși și să spun: soarele nu există.

Să-I cerem Domnului să înmoaie inima noastră, să nu permită ca suferința sau orgoliul să ne închidă ochii în fața adevărului și a binelui care strălucește în timpul fragil în care trăim. Amin.

 

* * *

 

Întâmpinarea Domnului nostru Isus Hristos

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Să mergem astăzi cu Isus și Maria la Templu, pentru a ne consfinți lui Dumnezeu! Isus parcurge acest drum dificil spre Templu, pentru ca prin intermediul unui ritual tradițional de consfințire, să-I spună lui Dumnezeu în mod solemn și pentru totdeauna: “Iată aici sunt!”

Aceste cuvinte sunt rostite nu cu buzele, ci cu inima, în Templu, din mâinile mamei. Isus știe că în ciuda celorlalți întâi născuți, ceremonialul înfăptuit nu-L privează de menirea Lui, din veșnicie. De aceea a venit în lume, ca să fie Sacrificiu. Sacrificiu oferit nouă, pentru a noastră mântuire. Copilul, în ai cărui ochi se vede Dumnezeu, se descoperă în aceste clipe a fi Acel Om al suferinței, despre care spun profeții: «Nu avea nici chip, nici frumusețe, ca să ne uităm la El, și nici o înfățișare, ca să ne fie drag. Disprețuit era și cel din urmă dintre oameni; om al durerilor și cunoscător al suferinței, unul înaintea căruia să-ți acoperi fața; disprețuit și nebăgat în seamă» (Isaia 53, 2-3).

Cumplit și respingător destin! Acum este un copil care se odihnește în brațele mamei sale, în viitor va sta din nou în brațele mamei sale îndurerate, când va fi luat de pe Cruce, după ce a împlinit misiunea de răscumpărare a omenirii. Pentru Fiu, voința Tatălui reprezintă totul. Încă de la începutul activității Sale a spus despre planul Său, despre acel “Da” nobil prin care ascultă de Tatăl până la moartea pe cruce. «Eu fac pururea cele plăcute Lui» (Ioan 8, 29).

Din capul locului, în urmă cu o lună în cadrul tradiționalului ritual al Tăierii Împrejur, prin care a fost inclus în familia lui Israel, în poporul ales de către Dumnezeu, Pruncului i se dă numele Isus, rostit încă la bunavestire (vezi Luca 1, 31; 2, 21). Isus, descinde din ebraicul Jehoșua, care înseamnă Dumnezeu mântuiește. «Căci El va mântui poporul Său de păcatele lor» (Matei 1, 21). Totuși trimisul ceresc nu a făcut cunoscut, care este prețul cerut Fiului ei, prin care Acesta avea să mântuiască lumea de răul care o tiraniza. Prețul va fi mare. Despre el fac cunoscute, primele picături de sânge curse în timpul circumciziei. Mântuitorul o va mântui nu prin intermediul unui preț miraculos, ci cu propria Sa viață dată ca preț de răscumpărare pentru cei mulți (cf. Matei 20, 28). Nu pune în joc viața semenilor, așa cum fac politicienii și mai marii noștri, ci propria Sa viață o dă. După câțiva ani Petru scrie credincioșilor săi: «Știind că nu cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din viața voastră deșartă, lăsată de la părinți, ci cu scumpul Sânge al lui Hristos» (1 Petru 1, 18-19).

Astăzi, în Templu nu curge încă acest sânge. Dar deja se oferă pentru noi! Sacrificiul, care în Vinerea Mare este ridicat pe cruce, este deja pregătit. Se oferă deja Tatălui! I se adresează spunându-I: «Iată, vin să îndeplinesc voința Ta, Dumnezeule» (Psalmul 40, 8-9; Evrei 10, 7). Pentru Isus ritualul oferirii are o importanță neînsemnată. Reprezintă gestul întrevederii viitorului pe linia misiunii vieții Sale. Constituie simbolul confirmării destinului Său și al acelei îndatoriri pe care o va îndeplini ca Mântuitor al lumii. Patimile acestei misiuni nu le cunoaștea până atunci nimeni.

Dar de astăzi și tocmai aici, încep să se întrevadă sfintele patimi. Doi oameni vârstnici și drepți, care au așteptat mult, Simion și Ana, își deschid gura și încep să profețească (vezi Luca 2, 29).

Cuvintele dreptului Simion sunt ascultate de Maria. Bătrânul Simion îi spune Mariei că Fiul ei va pătrunde în lume ca un semn al mântuirii, lumină spre luminarea păgânilor și mărirea lui Israel, dar că El este destinat spre căderea multora, ca un semn de împotrivire. Isus nu va avea o viață ușoară și liniștită. Maria știe că va pătimi și ea: «Și prin sufletul tău va trece o sabie» (Luca 2, 30-32; 34-35 ).

Se înșeală cel care crede că numai din acest moment Maria a înțeles că atât pe Fiul, cât și pe ea însăși, îi așteptau suferința. Sabia dușmană amintită de către Simion strălucise deja înainte în viața celor doi. Dar numai astăzi, după ritualul oferirii și după rostirea acestei profeții, Maria începe să înțeleagă că tot ceea ce până atunci fusese greu și dureros, nu a fost deloc o simplă poticnire. A fost cu greu acceptat de oameni și Maria risca să fie lăsată în ascuns de Iosif, dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit; pentru nașterea lui Isus nu este loc în Betleem, ci în afara acestuia într-o iesle săracă. Vor urma patimile și răstignirea…

Isus avea să spună: «Oricine face rele urăște Lumina și nu vine la Lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească» (Ioan 3, 20). Cine este destinat pentru descoperirea neamurilor, acela în mod inevitabil devine un instrument spre căderea altora. Cel care încă de la naștere poartă numele de “Mântuitor” (vezi Marcu 1, 21), pe acela nimeni și nimic din lume nu poate să-L priveze de suferință. Drumul Său va fi întotdeauna Drumul Crucii. «Nu trebuia oare, ca Hristos, să pătimească acestea și să intre în Gloria Sa?» – îi întreabă Isus pe discipolii Lui în drum spre Emaus (Luca 24, 26).

Ce trebuie să facă cel care-L iubește cu adevărat pe Isus? Nimic altceva, decât să meargă împreună cu El pe calea crucii. Suferința care caracteriza viața și misiunea Fiului, se va extinde și asupra Mariei. Dacă suferința este un semn profetic, înseamnă că și Maria împărtășește nu numai misiunea de corăscumpărătoare a lumii, ci și condiția de purtător de cuvânt al lui Dumnezeu; și prin viața ei, Maria dă mărturie… Maria este și din punct de vedere spiritual legată profund de Hristos. Se află în același Spirit ca El, cu totul, cu voința, inima, înțelegerea, cu fiecare părticică a ființei, cu orice faptă a sa, se pune la dispoziția Fiului. Numai având o astfel de mamă, “Mântuitorul lumii” poate să-și îndeplinească misiunea de “mântuire a lumii”. Și realizează acest lucru! În același timp o umbrește și cu suferința Sa.

Sabia, care străbate sufletul Mariei, va fi tot răul pe care-l va întâlni Fiul ei, venit din partea oamenilor, închistarea acestora și rezistența cu privire la Vestea cea Bună, necredința în misiunea lui Isus, invidia, nerecunoștința și voința rea a acestora, dar mai ales ultimele lor cvinte – Răstignește-L!» - adresate față de El cu răceală și îndeplinite în Vinerea cea Mare. Dar “Această Mamă Îndurerată”, așa cum avea să o numească mai târziu Biserica, află în sine destulă putere, ca să suporte tot ceea ce s-a spus și a simțit. Merge chiar și pe Calvar pentru a se afla lângă Fiul ei, răstignit, și merge alături de Fiul în Biserică, devenind Mama tuturor. Isus, murind îi încredințează de pe cruce, ca testament Mamei, pe discipolul Său iubit și Biserica Sa. Sărbătoarea Întâmpinării Domnului ne introduce într-un climat al lepădării și dăruirii de sine, în mod necondiționat, pentru a-L urma pe Hristos. Dar ne introduce de asemenea și într-un climat de mare bucurie. În centrul acestei sărbători se află și lumânarea aprinsă – simbolul lui Isus. Lumânarea se aprinde și se consumă. Este adevărat! Dar nu este o distrugere spre distrugere. Nu este o moarte pentru moarte. Lumânarea consumându-se luminează! Emană căldură. Ne invită într-o atmosferă plăcută a casei sau a locului de rugăciune. Cu cât este mai frig și întunecos în jur, cu atât valoarea ei este mai prețioasă. Isus, lumina spre descoperirea neamurilor, este lumina pe care dorim să o avem în mijlocul nostru. Isus este și Sacrificiul prin care lumea a fost răscumpărată de păcatele ei. Cum ar fi arătat destinul nostru fără un astfel de Sacrificiu? Numai atunci, când înțelegem, că misterul fericirii constă în dăruirea de sine, (a ceea ce este cu adevărat bun în noi și putem împărtăși celor din jurul nostru) începem să gustăm adevărata fericire.

Rugăciune

Alergăm cu toții la întâlnirea cu Tine, o, Hristoase, cu sinceritate și umilință, venerând misterul Tău; ne îndreptăm spre Tine plini de bucurie… Purtăm în mâini lumânări aprinse ca pe un simbol al strălucirii Tale divine.

Datorită Ție întreaga creație strălucește, mai mult, este revărsată lumina de secole, care împrăștie întunericul răului. Dar aceste lumânări aprinse, fie ca să însemneze pentru noi, înainte de toate simbolul purității sufletești, prin care să ne pregătim pentru întâlnirea cu Tine, o Hristoase. Precum în ființa ei Mama Ta, Fecioara Maria, Te-a purtat pe brațele ei, pe Tine, adevărata Lumină, oferindu-Te celor care erau cufundați în întuneric, așa și noi, ținând în mâini această lumină vizibilă pentru toți, și luminați de strălucirea ei, alergăm la întâlnirea cu Tine, adevărata Lumină.

Lumina, care luminează pe tot omul ce vine în lume, a sosit… Venim cu toții la Tine, o, Hristoase, pentru a ne cuprinde cu strălucirea Ta și pentru a Te putea primi asemenea bătrânului Simion, o, veșnică Lumină vie. Împreună cu el ne bucurăm și cântăm imnul de mulțumită lui Dumnezeu, Părintele Luminii, care ne-a trimis nouă adevărata Lumină, pentru a ne putea mântui de întunericul păcatului și a ne înconjura cu strălucirea ei. Amin. (După Sfântul Sofronie din Gerus)

 

* * *

 

Întâmpinarea Domnului

Autor: pr. Olimpiu Todorean
Copyright: ParohiaSfantulGheorghe.ro

Iubiți credincioși,

După prezentarea Păstorului păstorilor, Mântuitorului, Cristos și Domnul celor umili, astăzi are loc prezentarea oficială a lui Isus, poporului căruia i-a fost dată legea.

Astăzi, Domnul vizitează templul său. Este o zi cutremurătoare pentru om. Dar astăzi vine cu slăbiciunea unui copil și nu pentru a judeca neobservarea Legii, ci pentru a se supune el însuși, ca orice om, ascultării Tatălui de care ne-am despărțit.

Vine să plătească datoria noastră, oferindu-se celui ce ne-a oferit totul. Nu este Dumnezeu care pretinde sacrificiul omului pentru propria maiestate, ci omul, prezentându-se lui Dumnezeu, este restituit lui însuși.

Primul născut este a-l lui Dumnezeu, dar nu în sensul că îl vrea Dumnezeu pentru el, ci pentru ca să fie dăruit. Dumnezeu nu este un izvor care înghite apa! El este dătător de viață. A-i prezenta copilul lui, înseamnă a recunoaște că acest copil este darul lui Dumnezeu.

Aici, în templu, îl așteaptă Simeon care înseamnă “Dumnezeu a ascultat”. El este omul care “ascultă cuvântul lui Dumnezeu”, el este drept și pios. Lui îi promite Spiritul că va vedea pe Mesia, mângâierea lui Israel, împlinirea cuvântului lui Dumnezeu.

De trei ori este numit Spiritul Sfânt în raport cu Simeon. Așa cum a fost cu toți profeții, Spiritul era asupra lui. De aceea este unul care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, îl pune pe Dumnezeu pe primul loc. Spiritul i-a spus că nu va vedea moartea mai înainte de a fi contemplat pe Cel care dăruiește celor care îl văd să nu guste “moartea” în veci vecilor.

Și, condus de acest Spirit, îl întâlnește pe Eliberator. În sfârșit, poate să-l îmbrățișeze. Brațele lui Simeon sunt brațele secate și bimilenare ale lui Israel, care primesc fiorul vieții. Glasul său este un strigăt de bucurie, sufocat de o atât de lungă așteptare care, în sfârșit, explodează: un strigăt împăcat și dar ce nu mai poate fi ținut, este ca umflarea apelor ce rup digul, răsuflarea întregii omenirii ținută în frica morții, este slobozită.

Acum slobozește pe servul tău în pace”…. Este cântecul ce se cântă la vecernie, punct de plecare al zilei liturgice. În noaptea ce vine se înalță imnul victoriei asupra morții. Omul, ținut sclav în viață de frica morții acum este plin de viață. Se poate retrage satisfăcut de la banchet. L-a văzut pe Salvator. Acum poate, căci despărțirea de viață îl găsește în pace. Frica de moarte se risipește precum ceața la ivirea soarelui.

Acum omul cel vechi, limitat de zilele sale, nu se mai află în umbra morții, ci îmbrățișează în brațele sale uscate pe cel ce dă viața. Numai întâlnirea cu Domnul ne poate vindeca de veninul morții.

Ochii lui Simeon nu mai văd întunericul morții înaintea lor, ci aurora vieții, mântuirea lui Dumnezeu. Numai cel care îl întâlnește pe Isus Mântuitorul poate să moară în pace și, prin urmare, să trăiască în pace. Este surpriza unuia care, flămând în fața unei uși închise, în spatele căreia își imaginează un întuneric adânc, atunci când se deschide ușa, vede o sală luminată și, înăuntru, un banchet minunat. Înalță piciorul, pășește și participă la sărbătoare.

Mântuirea este pregătită de Dumnezeu “în fața tuturor popoarelor”. Nu este numai pentru Israel. Este o lumină pentru toate popoarele care se află în întuneric și în umbra morții.

Dar “el este aici pentru căderea și ridicarea multora…” Este același Simeon, dreptul și cu frică de Dumnezeu, care așteaptă și recunoaște pe Mesia, este și în măsură, mișcat de Spirit, să prezică destinul Mariei.

Copilul va fi, în același timp, pentru căderea și ridicarea multora. El duce o mântuire inacceptabilă pentru toată lumea. Scandal și nebunie, ce contrazic orice gând al omului. Pentru aceasta toți sunt împotrivă, se scandalizează de aceea și cad. Ucenicii sunt primii. Dar el este salvatorul tuturor celor care sunt căzuți. Aici este ascuns misterul morții și învierii Domnului care, ca o spadă, va străpunge inima fiecărui discipol și a bisericii întregi, reprezentată aici de Maria.

De față, spune Evanghelia, se afla și profeteasa Anna ce înseamnă favoarea lui Dumnezeu, fiica lui Fanuel, ce înseamnă chipul lui Dumnezeu, din tribul lui Aser, ce înseamnă noroc bun. Această profeteasă are, prin bunăvoința lui Dumnezeu, norocul de a vedea chipul lui Isus și de a-l recunoaște. Este înaintată în ani, văduvă din tinerețe, este figura, fie a lui Israel, fie a întregii omeniri care a pierdut mirele și trăiește o viață goală, exilată de la chipul pe care dorește să-l vadă. Dar nu pleacă niciodată din templu și continuă să aștepte și să caute, prin ajun și rugăciune, cu durere și dorință, ziua și noaptea.

Întâlnirea ei cu Domnul are loc în momentul în care Simeon predica despre cruce, în momentul contradicției, în momentul în care Dumnezeu se prezintă poporului său, oferindu-se pentru a fi contemplat de toată lumea. Amin.

Iubiți credincioși,

Și noi suntem chemați astăzi să repetăm gesturile și atitudinile interioare ale Mariei, ale lui Iosif, Simeon și ale Anei. Cu deplină recunoștință să mărturisim înaintea lui Dumnezeu că, nu pentru meritele noastre, ci din milostivirea sa, ne-a fost dat Isus.

Cu inima să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru darul său, fără de care viața noastră nu ar avea nici o valoare și nici un sens.

Să lăsăm ca Spiritul Sfânt să dilate inima noastră pentru a pătrunde lumina și mântuirea adusă de Isus, destinată tuturor popoarelor.

Să lăsăm ca sufletele și mâinile noastre să primească Pâinea Euharistică, care este Domnul însuși, lumina și mântuirea lumii, pe care Maria și Iosif l-au dus la Templu, unde dreptul Simeon l-a primit în brațele sale. Amin.

Aproape în toate bisericile astăzi se celebrează “ziua pentru viața consacrată”, în particular, sărbătoarea călugărilor și călugărițelor. Ei sunt cei care s-au prezentat imediat (și într-o manieră completă) la templu pentru a fi consacrați Domnului. Nu este un lucru lipsit de importanță. Atitudinile noastre, de buni creștini, ar trebui să fie cel puțin două: să ne rugăm pentru ca să fie cât mai mulți tineri și tinere care să spună “Da” Domnului care îi cheamă dar și o mai bună considerare și valorizare a acestei carisme acolo unde avem astfel de tineri în comunitățile noastre. Nu peste tot se poate face ceea ce face Sfântul Părinte în Piața “Sfântul Petru”, dar să nu faci nimic este prea puțin. Ar fi o sărbătoare diminuată. De aceea și noi ne-am rugat astăzi pentru toți cei care și-au consacrat viața lui Dumnezeu și bisericii. Amin.