Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Înălțarea Sfintei Cruci
Anul B (A, C)

Lecturi:
Numeri 21,4-9
Filipeni 2,6-11
Ioan 3,13-17

Ioan 3,13-17

Și nimeni nu a urcat la cer decât cel care a coborât din cer, Fiul Omului. Și, după cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul Omului, pentru ca oricine crede în el să aibă viața veșnică. Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el.

 

Autori

pr. Pietro Righetto

 

* * *

 

În acest semn vei învinge

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Fraților preaiubiți! ne-am adunat să sărbătorim împreună Înălțarea Sfintei Cruci a Domnului nostru Isus Cristos, să ne bucurăm de instrumentul divin al mântuirii noastre.

La 14 septembrie, anul 335, a fost consacrată bazilica Învierii, pe care împăratul Constantin cel Mare o ridicase aproape de locul răstignirii. Încă din secolul al IV-lea Orientul creștin a făcut din această zi o sărbătoare solemnă în cinstea Crucii Mântuitorului.

Bucuria sărbătorii noastre de azi nu pornește nici din aflarea sfintei cruci de către împărăteasa Elena, mama lui Constantin cel Mare, nici din dedicarea pomenită mai înainte, nici din victoria lui Constantin cel Mare asupra lui Maxențiu datorită faptului că și-a pus semnul crucii pe insignele de luptă, când pe cer i-a apărut acel semn cu înscrisul “In hoc signa vinces” – În acest semn vei învinge -; nici din aducerea la Ierusalim a sfintei cruci luate ca pradă de război de către de regele Cosroa și redobândită de împăratul Heracliu la anul 628, ci din recunoștința față de Cristos care ne-a mântuit prin cruce.

Cât de mult a prețuit Cristos mântuirea noastră prin cruce ne-o arată duritatea lui când l-a respins pe Petru care i se împotrivea: Pleacă de la mine, satană! Tu ești o piedică în calea mea, tu nu gândești ceea ce vrea Dumnezeu, ci numai ceea ce vor oamenii (Mt 16,23). Mântuirea nu este un triumfalism, ci o dovadă a iubirii prin jertfă.

Și sfântul Paul a încercat să implementeze Evanghelia prin triumfalism oratoric, cultural, filozofic, sportiv și politic la Atena (cf. Fap 17,15-34), dar totul s-a sfârșit printr-un eșec lamentabil. Ajuns la Corint îl predică numai pe Isus Cristos răstignit și efectul este miraculos: marinari desfrânați, femei decăzute, săraci și bogați etc., se grăbesc să îmbrățișeze credința și se botează formând una dintre cele mai frumoase comunități creștine. De acum încolo îl va predica numai pe Cristos care s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moartea pe cruce (Fil 2,8), prin care caută să-i convingă pe toți de iubirea lui Dumnezeu Tatăl.

În Istoria Greciei antice citim un fapt grăitor despre eroul Agesilau, regele Lacedemoniei. Într-o zi regele și-a văzut fiul micuț cum se juca singur în curtea palatului. Pentru a-i mări plăcerea copilului, Agesilau coboară și se joacă cu fiul călărind pe un baston. Un tânăr care l-a văzut a început să râdă. Regele i-a spus cu blândețe: Prietene, nu te grăbi să mă judeci greșit! Așteaptă să devii tată și apoi să judeci comportamentul unui tată! Agesilau s-a smerit coborând de pe tron, ca să meargă călare pe baston. Smerenia aceasta nu i-a știrbit cu nimic demnitatea regală; din contra: i-a pus în evidență noblețea, gingășia și înțelepciunea, știind să se coboare acolo unde trebuie înălțată iubirea, iubirea din sufletul fiului care îi va spune “tată” toată viața cu cea mai mare bucurie. Același lucru l-a făcut Cristos: s-a smerit urcând pe cruce ca noi să învățăm iubirea și să-i spunem cu bucurie veșnică lui Dumnezeu: Tată.

Înțelegând acest adevăr, sfântul Paul spunea credincioșilor galateni: Departe de mine gândul de a mă mândri cu altceva, în afară doar de crucea Domnului nostru Isus Cristos (Gal 6,14).

Toți trebuie să tindem spre această mândrie paulină. Cu cât o ființă umană tinde mai mult spre sfințenie, cu atât mai mult trebuie să iubească crucea. Nu este vorba de lemnul pe care a fost răstignit Isus, ci de crucea pe care o avem zilnic din voința Tatălui și ne face părtași ai misterului morții și învierii lui Isus.

Când pentru prima dată Isus le-a spus ucenicilor că trebuie să meargă la Ierusalim și acolo să sufere umilirile cele mai inumane până la moartea pe cruce, Petru îi ia deoparte și-l dojenește. Când anunță pentru a doua oară același lucru, ei parcă nu mai înțeleg nimic. De frică să nu primească reproșul pe care l-a primit Petru – Pleacă, Satană! – nu îndrăznesc nici să-l mai întrebe ceva, se mulțumesc să-l urmeze cu teamă (cf. Lc 9,45). Când le vorbește pentru a treia oară, mama fiilor lui Zebedeu îi cere ca fiii ei – Ioan și Iacob – să stea unul la dreapta și altul la stânga în împărăția lui (cf. Mt 20,21). Isus le vorbea despre suferință și cruce și ei visau mărire, nu înțelegeau că pentru a intra în slava lui trebuiau să bea paharul suferințelor, așa cum avea să spună sfântul Paul: Cei care sunt ai lui Cristos și-au răstignit trupul cu patimile și dorințele lui (Gal 5,24).

Considerarea crucii nu trebuie separată de faptul învierii care este urmarea și epilogul ei suprem. Creștinul este răscumpărat nu de un mort, ci de un înviat din morți, așa cum ne spune Conciliul Vatican II: Creștinul este asaltat cu toată certitudinea de necesitatea și de datoria de a se lupta contra celui rău trecând prin multe încercări și de a suferi moartea; dar asociat la misterul pascal, așa cum se asimilează în moartea lui Cristos, tot așa se îndreaptă spre înviere întărit de speranță (GS 22). În această perspectivă crucea zilnică devine mai mult decât un semn, devine un sacrament al mântuirii. În felul acesta harul de a ne duce crucea de fiecare zi ne face actori și nu simpli spectatori ai Misterului pascal, fiindcă ne eliberează de egoismul propriu. Necredinciosul filozof Nietzsche spunea într-un verset care se voia poetic: Am căutat cea mai mare povară și am aflat că aceasta sunt eu însumi. De această povară a egoismului nostru ne scutește purtarea crucii zilnice, fiindcă Isus ne asigură că de vom lua asupra noastră jugul lui, vom afla odihna sufletului nostru (cf. Mt 11,29), oricât ar fi el de încărcat de păcate.

Cine vizitează Mormântul crucii din Neumünster, Würzburg (Bavaria) vede și azi crucea minunată pe care atârnă chipul răstignit al Mântuitorului. El și-a desprins mâinile din cuie și le-a așezat pe piept, ca și cum ar strânge ceva. De acest crucifix este legată o istorioară impresionantă. Într-o noapte, un hoț a intrat în biserică să fure. Ajuns în fața răstignitului, a observat că peste coroana de spini era o alta confecționată din pietre prețioase și aur. S-a bucurat în inima lui de așa pradă ușoară. Coroana prețioasă era darul credincioșilor evlavioși care voiau să ispășească prin jertfe nelegiuirea încoronării cu spini. Hoțul a așezat un scaun, ca să se ridice și să o poată lua. Dar când a pus mâinile pe coroană, brațele Răstignitului s-au desprins din cuie și l-au strâns la piept. Hoțul s-a îngrozit. Privirile blânde și pline de iubire ale lui Isus l-au străpuns. Nu putea scăpa nici din brațe și nici din privirile străpungătoare. Atunci a zis: Doamne, iartă-mă! Și hoțul și-a început mărturisirea păcatelor din toată viața. Cu cât spunea mai mult, cu atât și privirea lui Isus îl încuraja cu mai multă iubire. Trei ore a stat așa – față în față cu Răstignitul care îl strângea în brațe. Și când Isus i-a spus: Te iert, hoțul l-a prins pe răstignit în brațele sale ca pe cea mai mare comoară și i-a spus: Doamne, te iubesc! Și zorile dimineții i-au găsit așa: îmbrățișați ca doi prieteni dragi.

Oricât am fi de păcătoși, să îmbrățișăm crucifixul și să-i spunem: Doamne, iartă-mă! Am greșit mult, dar de azi înainte jur să te iubesc! Când zorile veșniciei se vor ivi, când crucea se va înălța pe mormântul nostru și mai ales când semnul Fiului Omului va străluci pe bolta cerului, vom auzi acel glas mângâietor pe care l-a auzit tâlharul din dreapta lui: Adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis (Lc 23,43). Amin.

 

* * *

 

Când îl veți înălța pe Fiul Omului, atunci veți cunoaște

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Isus din Nazaret a murit răstignit pe cruce lângă Ierusalim pe muntele Calvar. Iar noi îl predicăm pe Cristos răstignit, scandal pentru iudei și nebunie pentru păgâni (1Cor 1,23). Prin aceste cuvinte sfântul Paul arată reacția spontană a fiecărui om pus în fața misterului crucii răscumpărătoare.

Mântuirea va ajunge la lumea greco-romană prin mijlocirea răstignirii lui Isus, prin acel chin rezervat doar sclavilor (cf. Fil 2,8), care nu era numai o moarte crudă, dar și o rușine (cf. Evr 12,2; 13,13). Mântuirea va fi adusă evreilor de un cadavru, de un lucru considerat necurat și de care trebuia să te descotorosești cât mai repede (cf. Ios 10,26; 2Sam 21,9; 19,31), de un condamnat, spânzurat pe lemn care purta asupra sa semnul blestemului divin? (cf. Dt 21,22; Gal 3,13).

Pentru spectatorii dramei de pe Calvar era oarecum de înțeles să-și bată joc de el, îndemnându-l să se coboare de pe cruce (cf. Mt 27,39-44). Dar cât privește pe ucenici, putem vedea reacția lor plină de spaimă, ce nu s-ar fi cuvenit în urma tuturor semnelor și învățăturilor date de Isus numai lor. Petru, care recunoscuse în Cristos pe Mesia, nu a putut suferi nici anunțarea suferințelor și morții lui Isus (cf. Mt 16,21; 17,22). Isus le prezisese că toți se vor scandaliza de moartea lui (cf. Mt 26,31).

Dacă Isus, și după el ucenicii săi, n-au redus cu nimic scandalul crucii, se datorează faptului că un mister ascuns îi dădea un sens deosebit. Înainte de Paște Isus însuși a afirmat clar necesitatea răstignirii lui ca pe o ascultare desăvârșită față de voința Tatălui (cf. Mt 16,21). După Rusalii, luminați de slava Celui Înviat, adică de Duhul Sfânt, apostolii declară la rândul lor această necesitate, punând misterul crucii la locul de cinste în economia mântuirii. Dacă Mesia a fost răstignit (cf. Fap 2,23; 4,10), “spânzurat pe lemn” (id. 5,30; 10,29) în chip scandalos (cf. Dt 21,23), aceasta s-a petrecut datorită urii fraților săi, neamului său. Dar acest lucru, o dată luminat de profeția lui Mesia și a altor profeți, capătă o nouă dimensiune: duce la revelarea împlinirii a ceea ce a fost scris despre Cristos (cf. Fap 13,29). Pentru aceasta relatările evanghelice despre moartea lui Isus conțin atâtea referiri la psalmi (cf. Mt 27,33-60; In 19,24.28.36); trebuia ca Mesia să sufere conform Scripturilor, după cum le dovedește Isus înviat celor doi ucenici în drum spre Emaus (cf. Lc 24,32).

Sfântul Paul știa din vechea tradiție că: Mesia a murit pentru păcatele noastre după Scripturi (1Cor 15,3). Acest fapt tradițional constituie punctul de plecare al considerațiilor sale teologice: recunoscând în cruce adevărata înțelepciune și de aceea nu vrea să cunoască altceva decât pe Isus cel răstignit (id. 2,2). Prin aceasta face să strălucească înțelepciunea planului lui Dumnezeu deja anunțat în Vechiul Testament (id. 1,19 ș.u.), fiindcă prin slăbiciunea omului se revelează puterea lui Dumnezeu (id. 1,25). Desfășurând această temă fundamentală, sfântul Paul descoperă sensul răstignirii: Isus a fost spânzurat pe lemnul crucii ca un blestemat, pentru a ne elibera de blestemul legii (Gal 3,13). În fața lui Pilat iudeii au strigat: Noi avem o lege și după lege el trebuie să moară, deoarece om fiind, s-a făcut egal cu Dumnezeu (In 19,7). Era drept ca să se împlinească legea, fiindcă Isus a venit ca să o desăvârșească, nu ca să o desființeze (cf. Mt 5,17) și de aceea a trebuit să moară ca om, fiindcă a susținut egalitatea sa cu Dumnezeu. A trebuit să dovedească prin moarte adevărul egalității cu Tatăl. Trupul său expus batjocoririi în carne asemenea celei supuse păcatului a permis lui Dumnezeu să condamne păcatul în carne, în trupul omenesc (cf. Rom 8,3). Sentința legii a fost împlinită, dar în același timp Dumnezeu a înlăturat-o, pironind-o pe cruce și a despuiat-o de putere (Col 2,14 ș.u.) (Ce vrea să spună? Vrea să spună că: dacă există o lege care oprește ceva ce nu este rău în sine, ca trecerea de la o specie la alta, din câine în cal, de exemplu, și un savant reușește să obțină schimbarea, legea nu mai are valoare). Astfel: prin sângele vărsat pe cruce, Dumnezeu a împăcat cu sine toată făptura (Col 1,20), înlăturând rupturile cauzate de păcat, a restabilit pacea și unirea dintre iudei și păgâni, ca să nu mai fie decât un singur trup (Ef 2, 14-18), trupul său mistic, Biserica, staul deschis pentru toate oițele lui Cristos, ca pe un laborator de trecere de la specia umană la cea divină: din sclavi ai satanei, fii ai lui Dumnezeu. Astfel crucea se înalță biruitoare, nu numai între cele două Testamente – Vechi și Nou -, ci și la frontiera dintre pământ și cer, dintre divin și uman.

În viziunea sfântului Ioan, crucea nu este pur și simplu un semn al suferinței, al umilirii, care își are un sens numai în efectele mântuirii, ci constituie slava anticipată a lui Dumnezeu: realitatea unirii miraculoase dintre două naturi total diferite care se intersectează: divină și umană în Cristos Isus, care, la rândul său, arată prin înălțarea pe cruce (cf. In 8,28) același efect al înălțării la cer (cf. Fap 2,33; 5,31).

Dacă ne înălțăm privirile pline de credință spre cruce, vom descoperi slava celui răstignit, adică pe Duhul Sfânt care își începe acțiunea dătătoare de viață dumnezeiască, ceea ce prezisese Isus: Când voi fi înălțat, toate le voi atrage la mine însumi (In 18,32). Isus ne arată înălțarea sa pe cruce ca un instrument al declanșării vieții divine în lume, al mântuirii oamenilor. Isus îl asigură pe tâlharul din dreapta sa că chiar în acea zi va intra în împărăția sa (In 18,42); centurionul roman care era de față la moartea lui Isus pe cruce proclamă: Într-adevăr, acesta era Fiul lui Dumnezeu; mormintele se deschid și multe trupuri ale sfinților răposați au înviat și s-au arătat multora din cetate după învierea lui Isus (cf. Mt 27,52-54); mulți s-au căit de păcatul lor bătându-și pieptul (cf. Lc 23,48). Toate acestea s-au realizat fiindcă Isus de pe cruce se roagă pentru toți dușmanii săi care prin păcatele lor au contribuit la această crimă, ca Tatăl să-i ierte că nu știu ce fac, să nu le țină în seamă fărădelegea (cf. Lc 23,34) și, pentru a-i acoperi de orice rău, le oferă, sau mai bine zis: ne oferă tuturor pe mama sa preasfântă (cf. In 19,26-27).

Dacă ne înălțăm privirile pline de credință spre cruce, vom descoperi toată frumusețea profeției lui Isus care a spus: Când veți înălța pe Fiul Omului, atunci veți cunoaște că “eu sunt” (In 8,28). Aici cunoaștem că Isus este cel ce este, că este Dumnezeu adevărat ca și Tatăl care s-a revelat lui Moise cu aceleași cuvine (cf. Ex 3,14), că este dătătorul vieții prin sângele și apa care i-au ieșit din coasta străpunsă.

Crucea este a lui Dumnezeu și noi o cinstim pentru faptul că ne arată ceea ce este Dumnezeul cel atotputernic: smerenie plină de iubire. Dacă evanghelistul Ioan ne-a demonstrat că Dumnezeu este iubire prin toate scrierile sale, sfântul Francisc de Assisi, care a purtat în trupul său stigmatele răstignirii lui Isus, ne spune că Dumnezeu este smerenie. Crucea reprezintă aplecarea totală a lui Dumnezeu spre creatura omenească.

Ca să ne arătăm recunoscători față de Tatăl care a voit crucea ca semn al iubirii sale infinite, Isus ne invită să luăm și noi jugul său asupra noastră, ca să învățăm ce este smerenia și să aflăm pacea inimilor noastre (cf. Mt 11,29).

Sfântul Paul, înțelegând semnificația profundă a crucii ca pe o chemare la iubirea smerită, i-a dat ascultare, spunând: Departe de mine gândul de a mă lăuda cu altceva, în afară doar de crucea Domnului nostru Isus Cristos (Gal 6,14). Iar sfântul Ioan Gură de Aur spune că primind cineva de la Dumnezeu harul de a-și duce crucea cu răbdare, primește ceva mai mult decât puterea de a face minuni, de a învia morții, fiindcă cel care primește darul de a face minuni rămâne dator lui Dumnezeu pentru această carismă, pe când celui care își duce crucea cu răbdare, în spirit de credință, îi rămâne dator Dumnezeu și adaugă: Eu prețuiesc mai mult darul sfântului Paul de a fi fost legat în lanțuri pentru Cristos, decât de a fi fost răpit până în al treilea cer. Fericita Angela de Foligno spunea că dacă lumea ar cunoaște adevăratul preț al crucii primite din iubire față de Dumnezeu și aproapele, aceasta (crucea) ar deveni obiect de furt. Iar favorita preasfintei Fecioare de la Lourdes, Bernadeta Soubirous, obișnuia să spună: Când sunt înălțată pe cruce mă simt mai fericită decât o regină înălțată pe tron, fiindcă a înțeles promisiunea Doamnei frumoase: Nu-ți făgăduiesc să te fac fericită pe pământ, ci în cer.

Să înălțăm sfânta cruce la locul de cinste, fiindcă ea este Semnul Fiului Omului și când va apărea pe norii cerului în ziua în care vor plânge toate neamurile pământului (cf. Mt 24,30) fiindcă n-au prețuit-o, noi să ne bucurăm ca de stindardul învierii. Amin.

 

* * *

 

Înălțarea Sfintei Cruci

Autor: volum colectiv Chemați la sfințenie
Copyright: Sapientia

“Ne închinăm ție Cristoase și te binecuvântăm,
căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea”.

În calendarul romano-catolic sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci ocupă un loc aparte. Prima sărbătoare solemnă a Sfintei Cruci a avut loc în anul 335, cu prilejul consacrării celor două bazilici ridicate la propunerea mamei împăratului Constantin, sfânta Elena: bazilica “Ad Crucem” și bazilica “Anastasis”, adică a învierii.

La vremea când a murit Cristos, crucea era semnul rușinii, lemnul infamiei, instrumentul de execuție rezervat sclavilor și criminalilor condamnați la moarte, după cum astăzi le este rezervată executarea prin împușcare a criminalilor de război. Drept consecință, timp de patru veacuri, adică atâta timp cât a mai fost în vigoare pedeapsa cu moartea prin răstignire, creștinii au evitat să facă din cruce simbolul creștinismului. Aceștia foloseau în schimb alte simboluri: ancora, catargul de corabie care semăna cu crucea, peștele, coșul cu pâine și altele.

Dar iată că în curând crucea, instrumentul infamiei, devine obiectul cel mai prețios din lume. Cine nu ar da o tonă de aur sau de pietre prețioase ca să aibă un fragment cât de mic din crucea pe care a fost răstignit Cristos? Nu există un obiect înconjurat cu mai multă cinste decât crucea. “Acest obiect disprețuit – după cum spune sfântul Augustin – de la locurile de execuție ale tâlharilor a trecut pe capetele, pe coroanele împăraților”. O poartă împărații pe coroanele lor, o găsim la răscruce de drumuri și pe câmpii, iar bunii creștini își descoperă capul cu respect în fața ei. De pe turnurile bisericilor, crucea domină satele și orașele, ajutându-i pe oameni să-și înalțe privirile spre cer, spre scopul lor ultim.

Dar crucea, unde trebuie să fie înălțată în primul rând dacă nu în inimile noastre? Aici este locul unde înainte de toate trebuie să domnească. Crucea este așezată în însuși centrul vieții creștine. Încă de la nașterea sa și până la moarte, viața creștinului stă sub semnul crucii. Cu sfânta cruce este însemnat nou-născutul și tot cu semnul sfintei cruci este însemnat muribundul în ultimile clipe din viață.

Un renumit învățat descria foarte bine ce aveau popoarele mai renumit pe vremea lui Cristos. “Romanii, scria el, se laudă cu sulițele lor, adică cu vitejia, cu victoriile lor în războaie; grecii cu oratoria lor, cu măestria în vorbire”. Sfântul Paul, însă spune despre creștini că nu trebuie să se laude cu altceva, decât cu crucea lui Cristos. “Noi trebuie să ne mândrim cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, în care este mântuirea, viața și învierea noastră, prin care am fost mântuiți și eliberați”. Iar în alt loc, același Apostol Paul spune: ” Departe de mine să mă mândresc cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos”.

Doar în lumina crucii reușim să descoperim brutalitatea păcatului și mai ales dragostea pe care Dumnezeu o are față de noi. Oare reușim să înțelegem vreodată cât de profundă este dragostea lui Dumnezeu față de oameni, încât l-a trimis pe Fiul său preaiubit să ne răscumpere și să-și dea viața ca un miel nevinovat pe lemnul crucii?

Pare de neconceput pentru firea omenească cum Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pentru noi prin jertfa umilitoare a crucii. Într-adevăr este o mare realitate și totodată un mare mister – misterul crucii. Dragostea nemărginită a lui Dumnezeu a învins crucea și prin ea, prin misterul crucii, am intrat într-o viață nouă, o viață comunională cu Isus Cristos.

Crucea lui Cristos nu este altceva decât o punte aruncată spre cealaltă lume, punte pe care putem trece de pe țărmul acestei lumi în împărăția Tatălui. Ea este imboldul speranței noastre. Salve crux sancta, spes unica – cântă Biserica în sărbătoarea Sfintei Cruci – Te salut o Sfântă Cruce, singura noastră speranță.

Odată, un preot povesti următoarea experiență emoționantă: “Într-o zi, pe când mă plimbam prin curtea Bisericii și admiram florile imaculate ale copacilor am zărit o tânără care plângea. M-am apropiat de ea și-am întrebat-o de ce plânge, ce motiv are să fie supărată când toată natura se bucură de viață. Îmi răspunse suspinând că lumea devine din ce în ce mai rea, de parcă s-ar prăbuși totul, părinții ei îi comunicaseră că se vor separa cât de curând. Unicul frate murise nu demult într-un accident. Spune ea mai departe: Ce sens mai are viața? Mă apasă o cruce și parcă cu fiecare zi care trece, ea devine din ce în ce mai grea”.

Este crucea suferinței. Suferință care zi de zi ne întâmpină la tot pasul. Însă suferința nu este dorită, căutată, mai mult încă, nu are o semnificație în sine. Ea capătă un sens atunci când se alătură crucii lui Isus. A suferi mult sau puțin dar a suferi din dragoste pentru Isus, înseamnă a suferi cu Cristos pe lemnul crucii. Creștinul nu duce prin forță crucea sa. Dimpotrivă este un aport voluntar, pe care-l acceptă cu dragoste pentru a face din sine însuși un sacrificiu “viu și sfânt” în unire cu acela al lui Cristos, pentru gloria Tatălui și mântuirea lumii.

A iubi suferința? A o accepta ca pe o cruce? Este un mare mister pe care multă lume o ridiculizeză sau o refuză. Se spune: suferi din cauza unei boli incurabile? Nimic mai simplu, mai bine mori și astfel eviți suferința. Pe baza acestei idei Parlamentul olandez a legalizat de fapt eutanasia. Sau aștepți un copil nedorit? Îndată apare soluția care evită suferința, evită crucea: avortul.

Creștinul nu trebuie să fie înfrânt de durere, pentru că în ea găsește un sens. Isus a suferit și a murit din iubire față de noi. Așa și tu, care ești bolnav sau încercat de greutățile acestei vieți acceptă toate acestea ca pe o cruce, ofer-o lui Dumnezeu pentru binele tău și mântuirea celorlalți. Durerea ta este crucea cea mai mare care poți s-o oferi Domnului.

Nu se înțelege misterul crucii fără umilință. Nu se ajunge la glorie fără a trece pe calea strâmtă a crucii. Pentru cine aspiră la onoruri, succese, glorie mondenă, crucea este un motiv de scandal, este un dușman care atentează la propria fericire, care limitează libertatea. Omul trufaș, mândru care vrea să fie stăpânul absolut al propriei vieți se revoltă împotriva oricărei forme de suferință fizică sau morală, care-l împiedică să se ridice deasupra tuturor. Din nefericire se poate ușor aluneca în riscul de a deveni din adevărați apărători ai credinței, dușmani ai crucii lui Cristos. Numai cei umili sunt capabili, ca Isus, să-și plece spatele sub greutatea crucii, de a accepta împreună cu el umilirile și învinuirile nedrepte.

Crucea lui Cristos este pentru creștini semnul credinței și al speranței dar mai ales o mărturie vie a iubirii lui Dumnezeu pentru oameni. Să ne rugăm pentru a obține marele har de a ști să privim crucea.

Doamne învață-ne să privim crucea. Duhule Sfinte fă-ne să descoperim prin mijlocul ei dragostea cu care tu ne iubești, inspiră-ne dorința și curajul de a accepta încercările și suferințele vieții ca o participare la crucea lui Cristos, care trăiește și domnește cu Tatăl în vecii vecilor.

Gabriel FARCAȘ

 

* * *

 

Înălțarea Sfintei Cruci

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

O veche legendă spune că după ce primii noștri părinți Adam și Eva au fost izgoniți din paradis, toate au căzut din frumusețea lor naturală. Stelele pe care ei le contemplau până atunci nu mai străluceau cu aceeași frumusețe. Soarele care până atunci le mângâia chipul cu o lumină plăcută și caldă a devenit deodată arzător, iarba fragedă și moale începuse să ascundă în ea spini otrăvitori, o parte a animalelor care mai înainte erau blânde au devenit deodată însetate de sânge. Numai copacul din care ei mâncaseră și care a fost pentru ei prilejul păcatului, a rămas în mijlocul grădinii mândru și drept, uriaș în bătrânețea lui, amintind oamenilor care deveneau din ce în ce mai răi, de legea pe care le-a dat-o Dumnezeu și pe care trebuiau să o respecte. Din cauza faptului că lumea s-a umplut de fărădelegile oamenilor Dumnezeu a hotărât să o piardă prin potop, dar a găsit printre oameni un om drept, pe Noe, și pe care a decis să-l salveze de la moarte atât pe el cât și pe familia lui. După ce Dumnezeu i-a dezvălui planul ce-l avea cu restul omenirii, i-a poruncit ca din Pomul Cunoașterii binelui și al răului, care era cel mai înalt și mai viguros dintre toți pomii pământului să facă o barcă în care să încapă el și cu familia lui precum și câte o pereche din toate vietățile pământului. Noe a trecut cu bine prin potop și după ce acesta s-a sfârșit iar apele s-au retras, corabia a rămas pe muntele Ararat. Oamenii s-au înmulțit însă toți știau de corabia ce-a rămas sus pe munte și așteptau momentul în care aceasta va coborî de pe munte pentru a binecuvânta pe toți cei care respectau poruncile divine.

După foarte mulți ani au venit alte ploi care au schimbat cursurile apelor. Șuvoaiele care au crescut în urma acestor ploi au smuls corabia de pe munte, purtând-o prin diverse fluvii, zdrobind-o de stânci până ce a ajuns în apele Iordanului. Oamenii care cunoșteau corabia, când au găsit-o, au luat fiecare câte o grindă sau câte o scândură din ea.

Mult mai târziu, când a venit ceasul ca Isus să fie răstignit, un tâmplar evreu și-a adus aminte că are o grindă din corabia lui Noe și s-a gândit ca să facă din ea o cruce pe care acel “Înșelător” să fie răstignit. Și iată așa a adus Crucea gata făcută, iar Isus după ce a purtat-o pe umerii săi atât cât l-au ținut puterile, ajutat mai apoi de Simon din Cirene, a ajuns pe muntele Calvar unde a fost răstignit și înălțat pe această cruce. Din nou acel lemn din pomul vieții a devenit cel mai înalt lemn de pe fața pământului fiind înălțat pe un vârf de munte. Legenda mai spune că locul unde a fost înfiptă crucea, pe muntele Golgota, este centrul lumii, și că acolo se află osemintele lui Adam pe care se sprijinea partea de jos a crucii.

Poate că este numai o legendă, dar adevărul pe care ea vrea să ni-l transmită este perfect adevărat și anume că, ea crucea Domnului a cărei înălțare o sărbătorim noi astăzi, a existat încă de la începutul istoriei, încă din momentul în care Dumnezeu a hotărât crearea omului și a prevăzut căderea lui în păcat; că ea a fost prezentă în mod simbolic în faptele mântuitoare pe care Dumnezeu le-a săvârșit în viața poporului Israelit până în momentul în care a devenit cu adevărat mântuitoare pentru toți oamenii prin pironirea pe lemnul ei a Creatorului și a Stăpânului Vieții, și că prin ea vor fi mântuiți toți cei care-și vor lega de ea viața ca să fie răstigniți pentru această lumea și să poată învia pentru a fi cu Dumnezeu.

Și pentru că misterul mântuirii oamenilor a fost prevăzut din totdeauna de Dumnezeu nu putea ca misterul Sfintei Cruci să lipsească din învățătura Sfintei Scripturi încă din primele sale pagini. Așa cum ne arată și legenda de mai sus ea era prezentă în pomul vieții pe care Dumnezeu îl așezase în grădina Paradisului pământesc. Dar dacă primii oameni care au mâncat din pom au primit ca și pedeapsă moartea, omul care se înfruptă din noul pom al vieții primește ca răsplată viața. Prezențe ale sale simbolice mai găsim și în alte pagini ale Sfintei Scripturi. În semnul ei, patriarhul Iacob i-a binecuvântat pe cei doi fii ai săi, pe Manase și pe Efraim, atunci când i-a așezat pe unul la dreapta și pe celălalt la stânga sa, și-a întins mâinile asupra lor. Mult mai evident este subliniat misterul mântuitor al crucii atunci când evreii s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise. Au fost pedepsiți de Dumnezeu prin trimiterea șerpilor veninoși în pustiul Sinai. Moise, după ce s-a rugat Domnului pentru popor, a primit porunca de a înălța șarpele de aramă pe un lemn. Ce semnifică acest episod dacă nu răstignirea păcatului omenesc în Crucea Domnului Isus Cristos și totodată viața veșnică pe care omul, după ce o va fi contemplat în cel Răsticnit, o va primi în dar: Și le-a spus atunci Moise “Vezi, Israele, viața ta pironită pe lemn”. Și tot în pustiul Sinai, când poporul lui Israel a ajuns lângă o mare care se chema Mara, a descoperit că apa ei era amară, că nu putea fi consumată iar ei sufereau de sete. Dumnezeu i-a poruncit atunci lui Moise să ia un lemn, să-l arunce în apă, iar apele se vor îndulci. Ce semnifică din nou acest lemn care a transformat apa amară în apă dulce dacă nu Crucea Domnului care va fi înfiptă pentru a vindeca amărăciunea păcatului omenirii a cărei sete de viață va fi satisfăcută cu apa care a țâșnit din coasta Domnului.

Și tot în Sfânta Scriptură mai găsim un simbol al puterii rugăciunii care este făcută în numele Sfintei Cruci. Atunci când poporul israelit se lupta cu madianiții și amaleciții, în momentul în care Moise își ridica mâinile, în semnul crucii, poporul israelit era mai puternic însă atunci când își cobora mâinile poporul era învins. În acel moment Aron și Or au susținut mâinile lui Moise sub forma Crucii, și rugându-se Moise către Domnul, israeliții au învins. Tot așa și omul care în lupta vieții cu greutățile pe care aceasta i le oferă stăruie în rugăciune pentru a primi ajutor cu siguranță va învinge, însă cel care va obosi să se roage în numele ei va fi cu siguranță doborât și învins.

Toate aceste episoade ne ajută să înțelegem ce este Crucea pe care o cinstim astăzi. Ea este așa cum ne ajută să înțelegem și sfântul Paul: taina cea mare a mântuirii neamului omenesc care a fost pregătită de Dumnezeu încă de la întemeierea lumii. De aceea ea se cuvine să fie purtată la loc de cinste nu numai în biserici, în casele oamenilor ci chiar în inimile noastre. Despre sabia cu care David l-a ucis pe uriașul Goliat Sfânta Scriptură ne spune că ea era păstrată în Sfânta Sfintelor lângă efod, învelită cu o pânză pentru că era considerată sfântă de către popor. Cu atât mai mult trebuie să prețuim noi Crucea Domnului, pentru că prin ea Mântuitorul l-a învins pe stăpânul lumii acesteia și toată împărăția lui. Și mai ales ea este semnul prin care primim binefacerile lui Dumnezeu, cu ea sfințim toate, cu ea binecuvântăm, cu ea ne apărăm de ispitirile diavolului, sub semnul ei primim iertarea de păcate și sub semnul ei sunt vindecați cei bolnavi.

Crucea este semnul care ne marchează întreaga viață. Ea este martora marilor evenimente din viața omului: cu ea am fost marcați la botez, în numele ei ne-am ales starea de viață, în numele ei ne vom încheia călătoria noastră pe pământ și după ce vom fi părăsit această viață ea ne va străjui dând mărturie despre viața noastră. Crucea va fi semnul care ne va însoți și ne va apăra la judecata lui Dumnezeu pentru că ea este stema și steagul de biruință a lui Cristos.

Sfânta Scriptură a Noului Testament când ne vorbește despre cruce ne-o prezintă în dubla ei semnificație și anume crucea materială, aceea pe care a purtat-o Domnul nostru Isus Cristos și pe care s-a și jertfit. Avem apoi semnificația ei spirituală în care înțelegem toată suferința pe care el a îndurat-o pentru mântuirea noastră. În acest sens putem înțelege și chemarea lui Cristos atunci când spune: “Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia Crucea și să mă urmeze”. În sens material, nu mai putem face lucrul asta. Dar în sens spiritual purtarea crucii devine o condiție de neînlocuit pentru mântuire. Fiecare dintre noi are o cruce de purtat așa cum i-a orânduit-o Dumnezeu: există o cruce a celor căsătoriți, o cruce a celor care și-au consacrat viața lui Dumnezeu pentru că intrarea într-o familie călugărească sau in preoție nu înseamnă un bilet sigur pentru cer sau trăirea deja pe pământ a vieții fericite a sfinților din cer, există o cruce a bolnavilor a văduvelor șamd. Cristos prin crucea pe care a purtat-o și pe care a acceptat-o ne-a arătat calea care duce spre cer. De aceea cel care vrea să meargă în cer nu poate să meargă pe o altă cale paralelă și care să ducă în același punct, sau la aceeași destinație. E o problemă dacă vreți și de matematică: două drepte paralele nu se întâlnesc niciodată. E total greșită atitudinea acelora care, atunci când Dumnezeu le pune o Cruce pe umeri, mai grea sau mai ușoară, primul lucru la care se gândesc este cum să scape mai repede de ea pentru că gândesc ei: dacă Dumnezeu mă iubește nu are cum să mă pedepsească pentru că aleg o cale mai ușoară ca să trăiesc. Dimpotrivă se bucură când vede că sunt descurcăreț. Aceștia uită că tocmai iubirea pe care ne-a arătat-o Dumnezeu, s-a manifestat în modul cel mai evident posibil, în faptul că Cristos a suferit și a murit pentru noi. Și dacă Cristos ne invită să ne luăm Crucea și să-l urmăm înseamnă că la rândul nostru ne arătăm iubirea față de Dumnezeu și față de frații noștri ducându-ne, pentru mântuirea noastră și a lumii, propria noastră Cruce. Un sfânt spunea că, atunci când vom ajunge la poarta raiului, vom vedea doua categorii de oameni: o parte care-și duc crucea până la final și cu aceasta bat în poarta raiului și acestora poarta li se deschide, și cei care au ajuns acolo cu mâinile goale, care și-au abandonat crucea pe drum și care acum plâng că nu au cu ce să ciocănească în poarta raiului iar aceasta va rămâne pentru ei veșnic închisă.

Cristos în sărbătoarea de astăzi iubiți frați ne invită să iubim crucea. Nu pentru suferința pe care aceasta ne-o pricinuiește ci pentru binele pe care ni-l dobândește. Cristos nu a iubit suferința dar a iubit mântuirea noastră și a știut că pentru aceasta trebuie să sufere pentru noi. Să o cinstim și să o respectăm în gândurile noastre, în cuvintele noastre și în faptele noastre. În semnul crucii pe care-l facem înainte și după rugăciune noi ne exprimăm de fapt toată credința noastră mărturisindu-l pe Dumnezeu Cel Întreit care ne-a creat și ne-a mântuit. Să respectăm Crucea și să o așezăm totdeauna la loc de cinste în casele noastre, pentru ca ea să ne amintească pentru ce trăim, de ce suferim, spre cine ne îndreptăm, cu cine ne mântuim. Amin.

Pr. Emanuel Lucaci

 

* * *

 

Înălțarea Sfintei Cruci

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

În acel timp, Isus i-a spus lui Nicodim: “Nimeni nu s-a suit la cer, decât cel care s-a coborât din cer, adică Fiul Omului, care este în cer. După cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul Omului, pentru ca oricine crede în el să aibă prin el viață veșnică. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul-născut, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Căci Dumnezeu a trimis pe Fiul său în lume, nu ca să osândească lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el”. (In 3,13-17)

Dincolo de modul în care Lemnul Crucii preasfinte a fost descoperit și pus în mare cinste de către sf. Elena, sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci (numită de unii sfinți părinți Paștele de toamnă) ne invită, la începutul anotimpului morții vegetației, să reconsiderăm semnificația Pătimirii mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu. Accentele pe care le privilegiază textul evanghelic al acestei sărbători sunt următoarele: 1. Cel care ne poate revela profunda semnificație a Jertfei de pe Cruce nu este altul decât Cel care s-a coborât din, adică Fiul Omului; 2. Apropierea Evenimentului Crucii de cel al înălțării șarpelui în pustiu (Nm 21,8-9) este menită să scoată în evidență în Jertfa ce se consumă pe acest “altar” sursa de viață, de viață veșnică pentru oricine crede în El [Fiul Omului]; 3. Jertfa ce s-a consumat pe Cruce este rodul unei atari iubiri a lui Dumnezeu care a mers până acolo încât l-a dat pe Fiul său unul-născut. Iar amploarea iubirii divine se dovedește a fi cu atât mai mare cu cât jertfea Fiului avea drept scop mântuirea și nu osândirea lumii.

Așadar, pentru nimeni nu există mântuire dacă, prin credință, nu asimilează în propria existență logica Crucii așa cum Isus Cristos a revelat-o și a trăit-o.

Fraților, Isus Cristos rămânând Dumnezeu, nu a ținut cu orice preț să apară egal cu Dumnezeu, dar s-a înjosit pe sine luând firea sclavului și devenind asemenea oamenilor. După înfățișare era considerat un om ca toți ceilalți. S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte și încă moartea pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat și i-a dăruit un nume, care este mai presus decât orice alt nume, pentru ca în numele lui Isus, toată făptura în cer, pe pământ și în adâncuri să-și plece genunchiul și orice limbă să proclame spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: Isus Cristos este Domnul!(Fil 2,6-11)

Imnul proclamat la lectura a doua a acestei sărbători (Fil 2,6-11) este menit să ne indice nu doar nivelul profund de percepție a misterului (logicii) Crucii de către comunitatea primară, cât mai ales conținutul lui pe care să ni-l însușim noi creștinii de astăzi. În substanță, imnul pune în lumină procesul prin care întreaga făptură, în cer, pe pământ și în adâncuri ajunge la acea glorie de adoratoare și de proclamatoare a lui Isus Cristos ca Domn. Acest proces presupune ca, în prealabil, Cristos să fi “renunțat” la egalitatea sa cu Dumnezeu și să fi luat firea sclavului; să se fi umilit prin obediență (față de voința Tatălui) până la a accepta moartea pe cruce. Doar o astfel de kenoză a putut genera transfigurarea și glorificarea lui Isus Cristos și a întregii făpturi împreună ce El.

Acest proces, astfel schematizat, este valabil atât la scară cosmică cât și la scara mai redusă a fiecărei persoane.

 

* * *

 

Înălțarea Sfintei Cruci

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

“Ne-nchinăm ție Cristoase și te binecuvântăm căci prin Sfânta ta Cruce ai răscumpărat lumea”.

Astăzi, ca și în Vinerea Sfântă, în centrul Liturghiei se află Crucea lui Cristos. Cu toate acestea sărbătoarea de azi, Înălțarea Sfintei Cruci, se deosebește esențial de cea din Vinerea Sfântă. Acea zi, în care celebrăm Pătimirea și moartea lui Isus pe Cruce, e marcată de o profundă tristețe și e însoțită de post și abstinență. În schimb, sărbătoarea de azi are un caracter deosebit de bucurie, bucurie care izvorăște din faptul că Dumnezeu ne-a iubit dându-l la moarte pentru mântuirea noastră pe propriul său Fiu. De fapt, sărbătoarea se numește Înălțarea Sfintei Cruci, ceea ce nu înseamnă o înălțare undeva, ci înălțare în sensul de glorificare, de cinstire a Crucii.

Istoricul acestei sărbători.

Pentru prima dată această sărbătoare a fost celebrată în anul 335 după Cristos. Împăratul Constantin a construit două bazilici în Țara Sfântă, una pe Golgota pentru a aminti de moartea lui Isus pe Cruce, și alta pe locul Mormântului pentru a aminti de Învierea sa. În ziua de 14 septembrie 335 împăratul a organizat o mare sărbătoare, cu venerarea a ceea ce se mai păstrase din lemnul sfânt al Crucii. Era prima sărbătoare a Crucii.

Poate ni se pare ciudat să spunem SĂRBĂTOAREA CRUCII, pentru că sărbătoare înseamnă bucurie, triumf, victorie a vieții, iar cruce înseamnă suferință, durere și moarte.

Până la Cristos, Crucea era instrumentul de execuție, de tortură, instrumentul prin care erau condamnați la moarte cei mai răi oameni. Însă, de la Cristos încoace, de când Mântuitorul a murit pe ea, Crucea a devenit un simbol creștin și un obiect de cult, de venerație, și în cinstea ei se organizează o sărbătoare.

Cinstind azi Crucea noi îl glorificăm, de fapt, pe Cristos care a murit pe ea, pe Cristos care, așa cum ne spune Sf Apostol Paul în lectura a doua de azi, “s-a umilit făcându-se ascultător până la moarte și încă moartea pe Cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat și i-a dat un nume care e mai presus de orice alt nume”.

În Evanghelie, Sfântul Ioan ne prezintă Crucea ca revelare supremă a iubirii lui Dumnezeu: “Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său unul născut”…

Crucea e semnul iubirii lui Dumnezeu, ea ne arată cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Isus stă pe Cruce cu brațele deschise voind să ne arate că iubirea sa îmbrățișează lumea. Privind azi la Cruce descoperim iubirea nemărginită a lui Isus: “Dumnezeu ne-a iubit și ni l-a dat pe Fiul său”. Sunt cuvintele care formează inima Evangheliei, cuvinte pe care trebuie să le medităm ori de câte ori contemplăm Crucea. Sfântul Paul spunea: “Cristos m-a iubit și și-a jertfit viața pentru mine”.

Mai întâi vreau să clarific un lucru. Crucea nu este de înălțat, suferința nu este niciodată plăcută lui Dumnezeu, El nu iubește jertfa în sine. O spun pentru a îndepărta tragica înclinație spre automutilare tipică creștinismului, înclinație care tolonește creștinul în propria durere, gândind că aceasta îl apropie de Dumnezeu, înclinație care produce multe daune. Religia noastră riscă să rămână la Vinerea Sfântă, pentru că toți avem o suferință de împărtășit și ne place ideea că și Dumnezeu a suferit ca și noi. Dar credința noastră nu rămâne la Calvar, nu se oprește în mormânt; acesta e gol.

Fericirea creștină este o tristețe depășită, o cruce abandonată pentru că e inutilă, și această cruce, goală, este înălțată. Crucea nu este semnul suferinței lui Dumnezeu, ci al iubirii sale. Crucea este arătarea seriozității iubirii sale față de fiecare dintre noi. El a vrut să ne iubească până la acest punct, pentru că una este să folosești cuvinte frumoase și mângâietoare, și alta este să atârni în cuie, suspendat între cer și pământ.

Crucea este paradoxul final al lui Dumnezeu, este admiterea înfrângerii sale, este declarația sa de supunere: pentru că ne iubește îl putem răstigni.

Înălțarea Crucii înseamnă înălțarea iubirii, înseamnă deschiderea inimii la adorație și la uimire.

Înălțat pe Cruce Isus îi atrage pe toți la sine. Îanintea unui Dumnezeu gol, desfigurat, atât de nerecunoscut încât necesită o învățătură pentru a-l cunoaște, putem să alegem: să cădem în disperare sau să cădem în genunchi la picioarele Crucii.

Sărbătoarea de azi ne ajută să ne eliberăm de ispita de a ne face un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră, un Dumnezeu care răspunde nevoilor și așteptărilor noastre. Răstignitul ne salvează, înainte de toate, de o falsă imagine a lui Dumnezeu. Nu Dumnezeul care vrea să fie servit, dar Dumnezeul care slujește și își dă viața. Nu Dumnezeul care împărățește, dar Dumnezeul care iubește fără măsură. Nu un Dumnezeu atotputernic în pedepse, ci unul atotputernic în iubire, în milostivire și în iertare.

Dumnezeu este departe de caricatura pe care ne-o facem despre El: El este acolo, dăruit pentru totdeauna.

Și nouă ne-a cerut să ne purtăm crucea, crucea pe care ne-o procură atât alții cât și noi singuri. A purta crucea înseamnă să purtăm iubirea în viață, până la răstignire. Crucea nu e sinonimul durerii ci al darului.

În fața durerii celui nevinovat, în fața suferinței neașteptate, în fața atâtor chipuri de persoane care au viața răvășită de tragedia unei boli sau a unui deces, cuvintele devin slabe și anunțul Evangheliei șchioapătă.

Unica obiecție adevărată a existenței unui Dumnezeu bun, așa cum a venit să ni-l descopere Dumnezeu, este durerea celui nevinovat.

Multe suferințe pe care le avem de îndurat își au originea în folosirea greșită a libertății noastre sau în slăbiciunea condiției umane. Dar în fața unui copil care moare chiar și cel mai puternic în credință se tulbură.

Creștinul nu e scutit de suferință, și nu căutați în Biblie un răspuns clar la misterul suferinței. Nu vom găsi un astfel de răspuns, dar vom găsi un Dumnezeu care ia asupra sa durerea lumii. Și o răscumpără.

Dumnezeu ne-a luat în serios, riscând să fie unul din atâția condamnați ai istoriei.

Sărbătoarea de azi este pentru noi o ocazie de a privi la măsura iubirii unui Dumnezeu care moare din iubire. Acesta e chipul lui Dumnezeu.

Cei care strigă la Dumnezeu pentru suferința lor trebuie să știe că la sfârșitul rugăciunii lor nu vor găsi un chip insensibil, ci un Dumnezeu care moare cu noi. Și atunci putem alege să-l blestemăm sau să-l acuzăm de oboseala, truda, noastră, sau să rămânem uimiți ca acel tâlhar răstignit care nu știa ce să creadă de atâta iubire nebună a lui Dumnezeu.

Acesta e adevărul: Crucea este unitatea de măsură a iubirii lui Dumnezeu. De aceea avem ce să celebrăm, să înălțăm, să preamărim.

pr. Nicolae Farcaș

 

* * *

 

Înălțarea Sfintei Cruci

Autor: volum colectiv ITRC
Copyright: Editura Sapientia

În viața fiecărui creștin crucea are o însemnătate deosebită; pentru fiecare creștin crucea poate însemna durere, suferință, moarte, dar și iubire, dăruire, eliberare. Când a murit Isus, crucea era semnul rușinii, lemnul infamiei, instrumentul de execuție rezervat sclavilor și criminalilor condamnați la moarte. Timp de patru secole, adică atâta timp cât a mai fost în vigoare pedeapsa cu moartea prin răstignire, creștinii au ezitat să facă din cruce simbolul creștinismului. Ei foloseau alte simboluri cum ar fi: ancora, catargul de corabie care semăna cu crucea, peștele, coșul cu pâine și altele. Crucile de pe dealuri, pe care erau răstigniți făcătorii de rele, le aminteau îndeajuns de crucea lui Cristos.

Crucea capătă un cult deosebit și este considerată obiectul cel mai prețios începând cu secolul al IV-lea când este descoperită. În curând se va fixa o zi și în calendar pentru a cinsti lemnul crucii, pe care a murit Cristos, cu denumirea de Înălțarea Sfintei Cruci.

Este greu de înțeles că un instrument de tortură poate să ocupe un loc important în viața cuiva; că un mijloc de condamnare pentru tâlhari și orice fel de nelegiuiți poate să devină un obiect de cult. Și totuși acest lucru este posibil. Odată cu “înălțarea” lui Isus pe cruce, aceasta este sfințită, începe să facă parte din viața creștinului. Altfel, lemnul crucii nu ar fi avut nici o însemnătate, căci nu lemnul crucii în sine ne-a mântuit, dar ascultarea lui Cristos față de Tatăl, după cum nu copacul din paradisul pământesc a osândit lumea, ci neascultarea lui Adam. Se spune că Adam, după ce a fost alungat din paradis; s-a retras și a făcut pocăință într-o grotă săpată în muntele Calvar. Aici a murit și a fost și îngropat. Deasupra grotei se află stânca unde a fost înfiptă crucea lui Cristos. Această stâncă s-a despicat la moartea lui Cristos, iar o picătură din sângele celui răstignit s-a prelins pe țeasta lui Adam spălându-i păcatul.

Aceasta este mărturia unei tradiții iudaice care vrea să scoată în evidență un adevăr: că Isus a murit pe cruce pentru a răscumpăra întreaga omenire începând chiar de la Adam. Acesta este și mesajul pe care liturgia cuvântului ni-l transmite în această zi: sacrificiul lui Cristos realizat pe Calvar, sacrificiu care este simbolizat de cruce. Așadar crucea reprezintă înainte de toate semnul victoriei lui Mesia asupra marilor dușmani ai omenirii: Satana, păcatul, moartea, greșeala, dubiul, neliniștea și oricare alt rău.

Toată viața lui Cristos a fost o luptă cu dușmanul Împărăției lui Dumnezeu și al fericirii omului și de fiecare dată Isus a ieșit învingător. Un moment semnificativ al acestei lupte îl reprezintă ispitirea în pustiu. Dar, confruntarea decisivă între bine și rău, dintre Isus și puterea întunericului este rezervată altui moment. Acest moment este acela al pătimirii, asaltul ultim al diavolului (cf. Lc 22,53}. Însă chiar atunci când dușmanul credea că a obținut victoria, primește înfrângerea sa totală și iremediabilă. Tocmai acesta este marele paradox al răscumpărării căci prin moarte Cristos reduce la neputință “pe cel care avea puterea morții”, adică diavolul și eliberează astfel, “pe cei pe care frica morții îi ținea în sclăvie toată viața” (Ev 2,14ss). Cu moartea lui Isus pe cruce nu se sfârșește totul. Crucea nu este un punct final, dar este o punte de trecere din această lume în împărăția Tatălui. Pătimirea și moartea lui Isus sunt drumul spre Înviere și Glorificare căci însuși Isus le spusese celor doi ucenici de la Emaus: “Oare nu trebuia să pătimească acestea Cristos pentru a intra în slava sa?” (Lc 22,4).

Astfel Învierea și Glorificarea lui Isus sunt acelea care dau un sens suferinței și morții sale. Numai înviat și glorificat Cristos îi poate atrage pe toți la sine. Înălțat pe cruce, înălțat la Tatăl, El se aseamănă cu șarpele înălțat de Moise în pustiu. Oricine era mușcat și privea spre șarpe era vindecat. Dar, oare șarpele ucidea sau dădea viață? Oare în lupta cu amaleciții brațele lui Moise făceau războiul? Ele dădeau viața? Cu siguranță că nu. Atâta timp cât israelții își înălțau privirile, spre cer și acceptau domnia și dărnicia Tatălui lor care este în cer învingeau, erau vindecați, altminteri pierdeau (Cf. Mishna).

Așadar, așa cum privirea încrezătoare a evreilor era o condiție de vindecare și de viață, tot așa, privirea plină de credință asupra lui Isus cel răstignit și glorificat dă sănătatea spirituală și viața veșnică. Astfel,lemnul crucii nu-și pierde niciodată puterea, el rămâne pentru toți oamenii mereu viu, fecund și rodnic. Crucea este “arborele vieții crescut pe Calvar, arborele prin care Împăratul veacurilor a răscumpărat mântuirea noastră”, arbore care, răsărind din adâncurile pământului, “s-a înălțat în mijlocul pământului și sfințește totul până la marginile lumii” (din Liturghia bizantină). Toți, din orice timp și orice condiție socială, vor găsi mereu în acest pom nu numai liniște pentru durerile și suferințele lor, dar și flori și roade de mântuire. Sfinții Părinți au citit acest adevăr și în rugăciunea Psalmilor unde se spune: “va fi un pom sădit lângă apă care va da rod la timp și frunzele lui nu vor cădea niciodată” (Ps 1,3). Din acest pom putem culege, putem beneficia de roadele crucii însă cu o condiție: ni se cere ascultare și supunere totală la voința lui Dumnezeu după exemplul lui Cristos căci El a fost, ascultător până la moarte și încă moartea pe cruce. Rațiunea umană nu ar fi acceptat un astfel de adevăr nemaiauzit dacă Dumnezeu însuși nu i-ar fi îndeplinit. Dumnezeul revelației creștine are o inimă așa de mare și așa de milostivă încât oferă omenirii păcătoase persoana cea mai dragă Lui, care este Unicul Său Fiu. Ce abis există între dumnezeul indiferent al filosofilor și Dumnezeul creștinilor. Așa cum Abraham își demonstrează credința și dragostea față de Dumnezeu așa încât se lipsește de unicul său fiu pe care îl iubește, tot astfel Tatăl ceresc ne oferă semnul cel mai elocvent și concret al dragostei sale atunci când îl oferă pe Fiul Său Unic pe care-L iubește, pentru mântuirea lumii.

Cine se revoltă împotriva acestui adevăr, cine strânge pumnii înaintea lui Dumnezeu nu are nici un folos de la crucea lui Cristos căci cu pumnii strânși nu se pot culege fructe dintr-un pom. Știm cu toții care este semnul distinctiv al comunismului: pumnul strâns, ridicat către cer. Acest semn era cunoscut în lumea antică: era gestul lui Prometeu care în numele oamenilor, s-a revoltat împotriva zeilor, era un gest de amenințare a cerului, un gest privit de toate culturile ca simbol al luptei sacrilege a omului contra lui Dumnezeu. De aceea, omul religios din antichitate răspundea la acest gest îndreptând pumnul strâns în jos, ca un exorcism cu care amenință iadul. Creștinii în schimb răspundeau cu un alt gest: ridicau mâinile în sus cu palmele deschise spre cer, în semn de supunere în fața voinței lui Dumnezeu ca pentru a primi cu mâinile deschise darurile lui Dumnezeu și a culege roadele crucii.

Dar, oare care sunt roadele crucii de care poate beneficia creștinul de astăzi? Cu siguranță dacă crucea a fost un semn al victoriei lui Mesia, ea devine și un semn al victoriei omului. Această victorie a omului obținută prin Crucea lui Cristos nu este triumfalism deoarece nu este un avantaj al oamenilor față de alți oameni nici de supremația unei culturi, a unei ideologii asupra altor culturi și ideologii, dar este victoria omului asupra dușmanilor veșnici, este victoria omului asupra morții. Moartea a fost distrusă. Unde este moarte biruința ta? Întreabă Sf. Apostol Paul.

Acum este învins păcatul însuși, cauză a tuturor relelor oamenilor, căci Isus a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemnul crucii. Omul vechi din noi a fost răstignit cu El pentru ca să fie distrus trupul păcatului și noi să nu mai fim sclavi ai păcatului. Crucea lui Cristos învinge ura. Astfel, iubirea față de dușmani nu mai este considerată o pierdere sau o umilire, însă este o îmbogățire: Cristos este exeoplu în acest sens iertându-i pe călăii care l-au răstignit și chiar rugându-se pentru ei.

Așadar ce atitudine trebuie să avem noi în fața crucii lui Cristos? Ne răspunde Sf. Paul în lectura a doua: “orice faptură să-și plece genunchiul în numele lui Isus și orice limbă să proclame spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: Isus Cristos este Domnul”. Să privim, deci la Isus răstignit pe cruce. El este cu brațele întinse ca și cum ar voi să ne îmbrățișeze pe toți, este cu pieptul deschis pentru a ne dărui viața, este cu capul plecat pentru a asculta rugăciunile noastre. Creștinul de astăzi trebuie să-și depună toate jertfele, suferințele, neîmplinirile dar și mulțumirile și laudele la picioarele crucii lui Cristos, căci numai pe această cale ele pot urca până la cer. Numai prin acest semn, care este crucea, pot fi învinse toate obstacolele vieții. În acest semn vei învinge – aceste cuvinte le-a citit împăratul Constantin văzând în soare semnul crucii, înaintea unei bătălii. În acest semn, în crucea lui Cristos, vom învinge și noi, vom obține viața veșnică. Iată, pe altar stă întotdeauna crucea lui Cristos spre a ne aminti că Sfânta Liturghie nu este altceva decât jertfa lui Cristos pe cruce, “sângele lui Cristos să cadă asupra noastră și asupra urmașilor noștri”, au strigat evreii, răstignindu-L pe Cristos. Era o blasfemie și o osândă pe care o cereau. Aceleași cuvinte să le spunem și noi acum, dar cu alt înțeles: Sângele lui Cristos care se varsă la Sfânta Jertfă a Liturghiei să cadă asupra noastră ca să ne spele și să ne curățe de păcate, să ne întărească și să ne mântuiască.

Damian Spătaru

 

* * *

 

Înălțarea Sfintei Cruci

Autor: volum colectiv ITRC 2
Copyright: Editura Sapientia

Astăzi, ca și în Vinerea Sfântă, crucea lui Cristos este în centrul liturgiei. Cu toate acestea, sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci se diferențiază esențial de cea din Vinerea Sfântă. Aceasta din urmă, ca zi a morții lui Cristos, ca memorie care reactualizează patima și moartea sa, este marcată de o profundă tristețe și compasiune și este însoțită de post și abstinență. Fără îndoială, în ritul Adorării Sfintei Cruci strălucește întrucâtva bucuria mântuirii atunci când, în cântecele responsoriale, spunem: “Adorăm crucea ta, Doamne, lăudăm și glorificăm Învierea ta sfântă, de la lemnul crucii a venit mântuirea în toată lumea”, însă, imediat după aceea suntem cuprinși de tristețe: “Poporul meu, spune-mi ce rău ți-am făcut sau cu ce te-am întristat, răspunde-mi”. În Vinerea Sfântă, bucuria mântuirii noastre nu-și găsește manifestarea sa deplină.

Diferită este situația cât privește sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, care ar putea fi numită și sărbătoarea Glorificării. Această sărbătoare are un deosebit caracter de bucurie, care izvorăște din faptul că Dumnezeu ne-a iubit, dăruindu-l pe propriul său Fiu la moarte pentru mântuirea noastră.

Acesta este mesajul sărbătorii de astăzi, și suntem îndemnați să spunem cu sfântul Paul: “Singura noastră mândrie să fie crucea Domnului nostru Isus Cristos. În el avem viața și învierea. Prin el am fost mântuiți și eliberați”. (Gal 6,14). Domnul nostru Isus Cristos nu a vorbit niciodată de învierea și gloria sa cerească fără să facă referință la nebunia crucii.

În dialogul său cu Nicodim, din evanghelia de astăzi, Isus vorbește despre glorie, a cărei condiție trebuie să fie crucificarea. Isus trăia o viață cerească și o viață pământească; o viață cerească, ca Fiu al lui Dumnezeu, și o viață pământească, ca Fiu al Omului. Deși continua să fie una cu Tatăl din ceruri, s-a sacrificat pentru noi oamenii, pe pământ, “a luat fire de sclav” (Fil 2,7), după cum spune sfântul Paul. Lui Nicodim i-a declarat că singura condiție de care depindea mântuirea oamenilor este propria sa pătimire, propria sa moarte. L-a făcut să înțeleagă acest lucru cu cea mai cunoscută prefigurare a crucii, care se găsește în Vechiul Testament: “După cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, tot astfel trebuie să fie înălțat Fiul Omului, pentru ca oricine crede în el să nu moară ci să aibă viață veșnică” (In 3,15).

Fragmentul din cartea Numerilor ne relatează că, în momentul în care poporul evreu a vorbit împotriva lui Dumnezeu în pustiu, a fost pedepsit prin trimiterea șerpilor veninoși, mulți israeliți murind din această cauză. Văzând însă Dumnezeu că poporul s-a căit, i-a spus lui Moise să facă un șarpe de aramă și să-l înalțe pe un stâlp, ca semn; și toți cei care erau mușcați de șarpe, privind acest semn, se însănătoșeau.

Acum, Cristos declară că el trebuie să fie înălțat, după cum a fost înălțat șarpele în pustiu. Și dacă șarpele de aramă avea doar aparența unui șarpe, și era evident fără venin, tot așa și Cristos, atunci când va fi înălțat pe cruce, va avea înfățișarea unui păcătos, însă el va fi fără păcat; și după cum toți cei care priveau șarpele de aramă erau vindecați de mușcături, tot astfel, toți cei ce vor privi spre Cristos cu iubire și cu credință, vor fi vindecați de mușcătura șarpelui răului. Nu era de ajuns ca Fiul lui Dumnezeu să coboare din cer și să apară ca Fiul Omului, căci în acest caz, el ar fi fost doar un învățător și un mare exemplu, dar nu un mântuitor. Pentru el era mai importantă realizarea scopului venirii sale: să ne mântuiască de păcat, fiind el însuși om adevărat, să-i redea omului demnitatea de fiu al lui Dumnezeu. Învățătorii transformă oamenii cu exemplul propriei lor vieți. Cristos ne-a transformat cu exemplul vieții sale.

Dar, deși a venit pentru a muri pe cruce, el a scos de mai multe ori în evidență că a făcut acest lucru voluntar, și nu că ar fi fost prea slab ca să se apere de dușmani. Singura cauză a morții sale a fost iubirea. În acea noapte în care bătrânul Nicodim s-a dus ca să-l găsească pe Învățătorul divin, Cristos i-a povestit acestuia întreaga istorie a vieții sale; o viață care nu începea la Betleem, dar care exista dintotdeauna în Dumnezeu. Cel care este Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul Omului, pentru că Tatăl i-a încredințat misiunea de a mântui oamenii prin iubire, iubire care s-a manifestat pe cruce. “Da, Dumnezeu este iubire! Și tocmai de aceea, l-a dat pe Fiul său spre a-l revela până la sfârșit ca iubire. Cristos este acela care a iubit «până la capăt» (In 13,1), adică acceptând toate consecințele păcatului omului, luându-le asupra sa. Omul durerilor este revelația acelei iubiri care toate le îndură (1Cor 13,7), a acelei iubiri care este cea mai presus. Este revelația faptului că Dumnezeu nu este iubire oarecare, ci «iubire turnată în inimile noastre de Duhul Sfânt»” (cf. Rom 5,5; Papa Ioan Paul al II-lea, Să trecem pragul speranței).

În gândirea sfântului Ioan, crucea nu e numai suferință, umilință, care-și găsește un sens prin planul lui Dumnezeu; este deja gloria lui Dumnezeu anticipată. Pentru Ioan, Isus triumfă deja pe cruce. A fi înălțat se referă la o continuă acțiune de urcare. Isus reîncepe întoarcerea la Tatăl când se apropie de moarte, o continuă prin Înviere și o împlinește prin Înălțare. Privirea profetică a lui Isus refuza să considere crucea numai ca supliciu de durere și de rușine. El o prezintă ca o înălțare la o viață superioară, de care trebuie să beneficieze întreaga umanitate. Această viață superioară este viața fiilor lui Dumnezeu, viața care vine de sus, de la Duhul Sfânt. Când Isus va fi înălțat pe cruce și apoi la cer, trimiterea Duhului Sfânt va constitui un izvor de viață pentru cei care cred în el (Cf. In 7,37-39).

Această privire profetică asupra crucii este însușită de Biserică pentru a ne-o comunica nouă, creștinilor. Prin sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, ea ne ajută pe noi, cei descumpăniți de misterul crucii, să descoperim o înălțare pentru viața noastră. Înălțarea, care se află exprimată și ascunsă în cruce, își asumă întreaga sa valoare în viața creștină. Crucea, suferința, conduc totdeauna la o înălțare spirituală, la o noblețe a sufletului.

Eva Lavallière, o mare artistă franceză a zilelor noastre, tocmai când era foarte respectată, adulată, invidiată, a încercat să se arunce în râul Sena. Mai târziu, s-a îmbolnăvit și l-a descoperit în timpul suferinței sale pe Dumnezeu. Iată ce mărturisește ea unei prietene: “Sunt atât de fericită! Nu-ți poți da seama cât sunt de fericită! În ciuda durerilor pe care le ai? Tocmai din cauza durerilor mele. Da! Spune celor care mă cunosc că ai văzut femeia cea mai fericită”.

Necazurile, suferințele, într-un cuvânt crucea de fiecare zi a creștinului, nu au un scop în ele însele, dar acceptate, dăruite lui Dumnezeu, sunt mijlocul prin care omul se reînnoiește, ajungând prin aceasta să experimenteze bucuria.

Paradoxal, bucuria, speranța, iubirea pot conviețui împreună cu durerea. O mamă suferă durerile nașterii, se trudește în îngrijirea copilului, însă ochii săi obosiți se luminează imediat când are în brațe odrasla sa, care-i absoarbe toată energia. Un tată înfruntă dificultățile muncii și nu-i este ușor să fie bine dispus cu proprii copii când se întoarce seara, când trupul cere odihnă, iar mintea liniște; și totuși există în el un surâs plin de bucurie când își oferă spinarea care-l doare spre bucuria copiilor săi. Bucuria, deci, poate însoți suferința atunci când acea oboseală, acea durere este suportată, acceptată din iubire.

Creștinul, deși suferă, trăiește bucuria care izvorăște din iubirea lui Dumnezeu, din faptul de a-l fi pus pe Dumnezeu pe primul loc în viața sa. Prin calea crucii, noi suntem chemați să dezvoltăm în existența noastră umană, generozitatea iubirii. În crucea de fiecare zi putem da întreaga măsură a curajului, a spiritului nostru de dăruire. Acolo unde viața pare să se strângă, noi o putem face să se dilate și să se întărească.

În acest sens, Înălțarea Sfintei Cruci exprimă destinul umanității care, prin intermediul căii dureroase, nu încetează să urce și să devină mai bună.

Eduard LUCACI

 

* * *

 

Înălțarea Sfintei Cruci

Autor: pr. Claudiu Budău
Copyright: Predici.cnet.ro

“După cum Moise a înălțat șarpele în pustiu,

tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul Omului,

pentru ca oricine crede în el să aibă prin el viață veșnică”

(In 3,14).

Poate ați auzit sau chiar ați avut șansa în viață să priviți odată un renumit tablou al lui Rembrandt care se numește “Cele trei cruci” (The three crosses). Nu este deosebit doar prin maniera în care a fost realizat, respectiv gravarea părții metalice prin scrijelire, dar mai ales printr-un detaliu, la prima vedere nesemnificativ. Privirea oricui se afla în fața tabloului este cu siguranță captată în primul rând de crucea pe care moare Cristos, singurul învăluit de fapt în lumină din toată scena. Apoi însă, privind în jurul crucii, pot fi văzute numeroase alte chipuri fantomatice care parcă sunt ascunse de lumina obscură, respectiv soldați, preoți, femei, ucenici, cu reacții dintre cele mai diverse, toate trăsăturile chipurilor trimițând însă la un numitor comun, care ar voi să exprime spaima în fața îngrozitoarei crime de a-l fi fost crucificat, ei toți, pe însuși Fiul lui Dumnezeu. Lumina din centrul tabloului se pierde parcă spre extremitățile lui. Cel care este însă curios, poate descoperi într-un colț întunecat o figură în ceață, parcă nedefinită, ascunsă în umbră. Unii critici de artă afirmă că este o reprezentare a lui Rembrandt însuși (știută fiind mai ales pasiunea lui pentru autoportret, căci s-au păstrat peste 90), prin care el ar recunoaște că prin păcatele sale a contribuit și el la crucificarea lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar, cred eu, acest chip din umbră poate fi oricare dintre noi.

Primul lucru pe care aș dori să-l clarific la începutul acestei predici este motivația prezenței noastre în acest moment la această Sfântă Liturghie aici, în această biserică, și atitudinea pe care ne-o apropriem în fața misterului pe care Sfânta Biserică ni-l propune spre a-l celebra în această zi: Înălțarea Sfintei Cruci.

Așadar prima întrebare: ce caut aici?! Dacă ați venit pentru o masă copioasă, cu sarmale, cărnuri grase și vinuri limpezite, cred că ați greșit ora. Dacă ați căutat doar o petrecere pe banii altora, îmi pare rău, ați greșit adresa. Iar dacă v-ați gândit că participați la un eveniment de rutină, cu turma, ca întâlnirile extraordinare actuale ale partidelor politice, la care se vând slogane ieftine și promisiuni demagogice de duzină, și de la care sperați să vă întoarceți liniștiți la rutina cea de toate zilele, iarăși îmi pare rău să vă dezamăgesc: ați greșit instituția. Într-adevăr, este vorba de o masă la care suntem hrăniți, de o sărbătoare care trebuie să ne aducă doar bucurie și de o promisiune care la întrece pe toate celelalte prin dimensiuni și concretețe, dar izvorul este cu totul altul, de aceea și participarea noastră și atitudinea ce ne-o însușim nu poate fi doar formale. Nu ne putem mulțumi cu un loc doar în umbră, într-un colț obscur la marginea misterului mântuirii noastre.

Exact acest mister al mântuirii noastre celebrăm noi astăzi: Fiul lui Dumnezeu, viața însăși, se lasă ucisă pentru noi pe lemnul sfânt al crucii (așadar, moartea cea mai rușinoasă) pentru ca noi să ne bucurăm de viață, să știm să dăm sensul corect vieții noastre pe acest pământ și să nu pierdem niciodată din vedere adevărata viață, plinătatea ei care nu poate fi trăită decât în comuniune cu Dumnezeu și cu toți sfinții în împărăția sa. Este un mister care ne hrănește, ne dă viață, ne bucură și nu ne mai permite să rămânem în anonimat. În fața lui Dumnezeu de pe cruce nu mai poți rămâne în umbră, ascuns, în obscuritate și îndoială. Cristos tocmai de aceea a murit pentru ca să ne aducă de la limita/marginea existenței noastre, unde ne-a împins păcatul, la lumină, iar farul luminos este însăși Sfânta Cruce, instrumentul universal de mântuire pentru toți oamenii.

Există o legendă interesantă, care leagă crucea de pomul cunoașterii din rai. La moartea lui Adam, fiii săi au hotărât să-i facă sicriul din pomul care semnificase păcatul neascultării protopărinților noștri. Copacul uriaș a fost tăiat. Sicriul lui Adam a consumat o parte infimă din lemn. Tot ce a rămas a fost păstrat ca un semn al amintirii păcatului și a promisiunii răscumpărării noastre. Când Noe a primit poruncă să construiască arca – simbolul mântuirii noastre, Biserica – el a folosit marele copac din mijlocul raiului, tocmai fiindcă era legat de promisiunea salvării. La terminarea potopului, apele au adus părți din lemnul corabiei până în țara sfântă. Oamenii au văzut lemnul care era dintr-o esență necunoscută și foarte tare. Un dulgher a luat a luat tot ce a găsit din copacul respectiv și a cioplit o masă mare și grea, care s-a moștenit din generație în generație, până în vremea lui Iisus. După ce, prin intrigile și acuzațiile evreiești, Mântuitorul a fost condamnat la moartea pe cruce, ultimul descendent al vechiului dulgher și-a adus aminte de lemnul special moștenit de la strămoși și a făcut din masă o cruce mare și grea pe care a oferit-o spre crucificarea lui Cristos. Astfel a murit Isus pe crucea făcută din lemnul păcatului adamic, lemn care a devenit instrumentul ispășirii păcatelor omenirii prezente atunci și cea viitoare, până la Judecata Finală. Legenda ascunde în ea mai ales un sens spiritual: legarea păcatului adamic de iertarea neamului omenesc prin moartea lui Cristos pe cruce.

Șarpele și căința

În prima lectură de la această Sf. Liturghie, luată din cartea Numerilor, ni s-a istorisit nu atât o legendă, cât o prefigurare a misterului pe care îl celebrăm astăzi. Nu mai are rost să spunem pe cine simbolizează șarpele, pe Cel rău și “tată al minciunii”, care cu viclenia sa a reușit încă din primele pagini ale Bibliei să fure privilegiul nemuririi omului, să vicieze relația de comuniune care exista între creator și creatură. Șarpele semnifică ruptura dintre Dumnezeu și om, adică păcatul. Este vorba de acel murmur contra lui Dumnezeu care i-a îndepărtat pe israeliți de Dumnezeu, motiv pentru care trebuiau să moară. Totuși, Moise va interveni pentru popor și la porunca Domnului înalță șarpele de aramă. Cel mușcat de șerpii veninoși putea privi la acest șarpe înălțat în pustiu pentru a recunoaște în el ruptura de Dumnezeu, adică vina, păcatul propriu și putea astfel să se vindece, să trăiască, în ciuda veninului din corpul propriu.

Astfel a devenit acest șarpe de aramă o prefigurare a lui Cristos înălțat pe lemnul crucii care dăruiește prin gestul său salvific tuturor celor care își ridică privirea spre el mântuirea de veșnica ruptură dintre om și Dumnezeu. Să nu uităm că Dumnezeu nu a îndepărtat șerpii veninoși, nu a eradicat răul din lume. În ciuda veninului păcatului care va fi veșnic în noi și în toți oamenii de la Adam și Eva și până la ultimul om de pe pământ, șansa mântuirii există pentru toți aceia care își ridică privirea spre El și recunosc în el ruptura de Creator, comisă prin păcat. Fără recunoașterea vinei și fără a întinde mâna spre cel care poate oferi mântuirea, nu există vindecare. Aviz celor care preferă să rămână în umbră sau cred că au linie directă cu Dumnezeu, că nu au nevoie de Biserică, de sacramentele pe care ea le împarte și nu au curajul să îngenuncheze în fața unicului instrument de mântuire care este crucea, care ne întâmpină când îngenunchem spre exemplu la confesional și în orice moment din viață…

A ridica privirea spre adevăratul Dumnezeu care oferă mântuirea

Trăim azi într-o lume a centrelor comerciale, a super/hipermarket-urilor. Am impresia adesea că ne aflăm într-un veșnic supermarket. Biserica a devenit doar o alternativă, una dintre opțiuni, o tejghea spre care se mai îndreaptă cei care cred că au neapărat nevoie de ea ori care s-au obișnuit să “cumpere” marfă de la ea. Trăim într-o lume în care ni se propun staruri, vip-uri iar cultul lor, cultul personalității ori a pseudo-personalităților apare ca și substitut, surogat al religiei, o opțiune mai la modă și mai pe gustul majorității (de parcă consensul majorității ar da verdictul pentru adevăr în viață!). Pe vremuri, turnul unei biserici era cea mai înaltă clădire într-o localitate, care domnea peste toate celelalte. Astăzi se înalță alt fel de tunuri, care adăpostesc birouri, sedii de firme și de bănci. Ele tronează peste toată lumea. Și care este Dumnezeul adăpostit de ele? Banul. Să fie doar o impresie falsă?

Mântuirea însă nu o poate oferi decât unul singur, este acel Dumnezeu care s-a făcut el însuși om. Mulți sunt cei care au visat sau încă vor să devină (ca) Dumnezeu, dar un singur Dumnezeu a devenit om, cu toate consecințele ce a trebuit să le suporte: foame, teamă, durere, chiar moartea. Acesta este Dumnezeul nostru, Domnul nostru Isus Cristos! Pe cruce ia asupra sa păcatul lumii întregi și dă vieții noastre o nouă strălucire: acum nu mai trebuie ca omul să moară pentru neascultarea și murmurul său, așa cum au făcut israeliții, ci Dumnezeu însuși moare pentru el și pentru mântuirea lui. Omul este vindecat de veninul pe care șarpele l-a introdus de la început în el. Crucea ne ferește de pericolul de a ne încrede în orice alt Dumnezeu pe care îl propune societatea de astăzi, indiferent cum s-ar numi el ori cât de bine ar arăta el.

Recunoștința

Dacă ne gândim bine, ce anume a declanșat murmurul poporului ales? Dorul după oalele cu carne din Egipt și sila față de hrana pe care Domnul le-o dădea zilnic, mana. De câte ori nu ne comportăm și noi la fel? De câte ori nu suntem noi nemulțumiți de “pâinea” pe care ne-o oferă Domnul, cu toate bucuriile și necazurile pe care le presupune cotidianul nostru? Pur și simplu nu ne mai place și atunci coacem noi o “pâine” nouă, pe gustul nostru, adică ne facem viața după criteriile noastre, astfel încât să ne bucurăm de ea la maximum. Pedeapsa primită de poporul ales în pustiu vrea astfel să ne dea o lecție de viață, să învățăm să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru tot ceea ce suntem și avem și apoi să avem capacitatea să ne recunoaștem greșeala și să nu avem pretenția că putem trăi viața primită în dar de la Dumnezeu fără el. Nimic din tot ceea ce există nu poate exista fără Dumnezeu.

Mă întreb dacă nu cumva intră în aceeași categorie a oamenilor nerecunoscători sunt și acele persoane care tânjesc după “oalele de carne” din trecut, care spun uneori, sub povara greutăților zilnice, “pe vremuri era mai bine!” Poate oare tânji un creștin după acele vremuri când “a fi creștin” era considerată o rușine și o dezonoare, când a face semnul crucii pe stradă era un act de bravură care te putea duce după gratii, când au murit atâția din cauza credinței? Am sacrifica libertatea religioasă pentru sclavia din Egipt, bogată ce-i drept, pentru unii, în oale cu carne?! Oare nu ne-am făcut din această viață și din oalele cu carne ce o întrețin singurul scop al existenței noastre?

Concluzie

Urmează acum ultima parte a predicii, ce-i drept cea mai scurtă dar și cea mai grea. Este momentul ca să coborâm din copac și să ne lăsăm provocați de misterul pe care-l celebrăm la o hotărâre de viață, la un angajament concret. Altfel eu nu am făcut decât un exercițiu de oratorie iar dumneavoastră un efort de a rămâne treji. Să punem așadar punctul pe “i”.

Mi-aduc aminte, deși eram doar un copil pe atunci, cum a început istoria comunității “Sf. Cruce” din Bacău… Crucea care a fost bătută în pământ atunci când s-au început lucrările la această biserică era firavă și fără vreo valoare artistică, deși puțini intuiau că valoarea ei va crește pe măsură ce și anii ne vor convinge că ea ne-a marcat definitiv și că am primit-o ca și parte constitutivă din viața noastră. A fost un timp când ne înghesuiam într-un subsol micuț, care încă nu vorbea de vreun locaș impunător de cult în acest loc. A fost un timp când, în mijlocul verii, noi ne rugam Calea Sfintei Cruci, și-l imploram pe Dumnezeu să îndepărteze problemele ce puneau în pericol continuarea lucrărilor la biserică, indiferent că era vorba de teren sau de lucrări de construcție. A durat mult timp până am văzut ridicată crucea care acum domină interiorul acestei biserici. A mai trecut ceva timp până când, la sfârșitul unor misiuni, s-a înălțat și o cruce firavă, modestă pe vârful bisericii. A trecut și mai mult timp în care am fost nevoiți să acceptăm din partea tuturor trecătorilor exclamația “Iată o biserică fără turn” și s-a terminat în sfârșit și timpul când o cruce serioasă a fost așezată pe vârful turnului ce s-a lăsat mult așteptat.

Dacă acum însă s-a realizat dezideratul de a avea o construcție care să domine cât de cât această parte a orașului, mai rămâne o întrebare esențială fără răspuns: Ne mai reprezintă această cruce? Suscită vreo reacție în noi? Suntem conștienți că nu ne putem apropia de ea decât îngenunchind, într-un gest care să exprime căința pentru păcatele prin care ne-am rupt adesea de Dumnezeu și de ceilalți? Ne îndreptăm cu credință și recunoștință privirea spre acest Dumnezeu care vrea să ne mântuiască, de pe cruce? Sau ne-a furat deja peisajul monden, dominat de alte turnuri, în care sălășluiesc alți Dumnezei? Ce este crucea pentru noi? Este cu adevărat instrument de mântuire sau un semn de care ne rușinăm și pe care îl înlocuim ori de câte ori avem ocazia?

Trebuie să recunoaștem cel puțin că este un semn care ne deranjează. Pe de o parte, crucea ne descoperă starea de păcat a lumii și responsabilitatea omului pentru organizarea infernală a veacului nostru și, pe de altă parte, este provocarea lui Dumnezeu contra concepției fataliste a răului și a morții, căci ea constituie cursa în care Mântuitorul a prins pe stăpânitorul lumii acesteia. Crucea este și simbolul Bisericii lui Cristos care stă cu rădăcina înfiptă în dealul Golgotei, trăgându-și seva din sângele jertfei lui Isus. Ea se înalță până la cer prin brațul vertical și cuprinde în ea întreaga lume pe care o îmbrățișează salvator prin brațele orizontale. Ea închipuie verticalitatea Bisericii, ancorarea ei în piatra unghiulară și cheia de boltă Cristos și înălțarea la ceruri, dar și dimensiunea ei orizontală, socială, pentru toată viața pământească a omului.

Și dacă e să plecăm acasă cu un gând, aș dori să fie acesta: nu există nici un alt semn prin care să ne putem mântui. Acest Dumnezeu de pe cruce ne învață cum trebuie să trăim cu adevărat. El ne dă sensul vieții, chiar și atunci când ni se pare că totul e doar cruce, în sens negativ. El ne spune că, datorită gestului său răscumpărător, prin moarte, viața noastră adevărată, în plinătatea ei, de abia începe. Miza e prea mare ca să ne jucăm cu ea, ca să ne permitem să o pierdem: e veșnicia, o veșnicie în care nu puteam însă intra fără cruce.

 

* * *

 

Înălțarea Sfintei Cruci (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Abia ieșit din închisoare, unde a stat 23 de ani, episcopul chinez de Canton (mort în 1995) a povestit câteva dintre nenumăratele sale suferințe. La întrebarea cum a putut persevera, a răspuns: “Isus nu părăsește”.

“Prin pătimire și cruce, Părinte, l-ai făcut să intre în slava învierii pe Cristos, Fiul tău, și l-ai chemat la dreapta ta, rege nemuritor al secolelor și Domn al universului” (Rug. Euh.).

2. Tema

Isus m-a iubit și s-a jertfit pe sine pentru mine.

3. Mesajul zilei

De pe cruce primim exemplu pentru toate virtuțile (schemă luată de la sfântul Toma de Aquino).

Dacă vrei un exemplu de caritate, amintește-ți: “Nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta: să-și dea viața pentru proprii prieteni” (In 15,13).

- Acest lucru l-a făcut Cristos pe cruce. Și, prin urmare, dacă el și-a dat viața pentru noi, nu trebuie să ne fie greu să suportăm orice rău pentru el.

Dacă vrei un exemplu de răbdare, găsești unul cât se poate de bun pe cruce.

- Într-adevăr, răbdarea este considerată mare în două circumstanțe: fie când cineva suportă cu răbdare mari nenorociri, fie când sunt suportate nenorociri care ar fi putut fi evitate, dar nu au fost.

- Cristos ne-a dat pe cruce un exemplu atât dintr-un punct de vedere, cât și din celălalt. Într-adevăr, “când suferea nu amenința” (1Pt 2,23), și ca un miel a fost dus la moarte și nu și-a deschis gura (cf. Fap 8,32).

- Așadar, mare este răbdarea lui Cristos pe cruce: “Cu statornicie să alergăm la lupta ce ne așteaptă, cu ochii îndreptați la Isus, întemeietorul și împlinitorul credinței. În locul bucuriei ce i se oferea, el a îndurat crucea, fără a ține seamă de înjosire, iar acum șade la dreapta tronului lui Dumnezeu” (Evr 12,2).

Dacă vrei un exemplu de umilință, privește-l pe cel răstignit:

- într-adevăr, Dumnezeu fiind, a permis să fie judecat sub Ponțiu Pilat și să fie răstignit.

Dacă vrei un exemplu de ascultare, urmărește-l pe cel care s-a făcut ascultător Tatălui până la moarte:

- “După cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au devenit păcătoși, tot așa, prin ascultarea unuia, o mulțime vor deveni drepți” (Rom 5,19).

Dacă vrei un exemplu de dezlipire de lucrurile pământești, urmărește-l pe cel care este regele regilor și Stăpânitorul stăpânitorilor, “în care sunt ascunse toate tezaurele înțelepciunii și ale științei” (Col 2,3).

- El este gol pe cruce, batjocorit, scuipat, lovit, încoronat cu spini, adăpat cu fiere și oțet.

- Nu-ți lega, așadar, inima de haine și de bogății, pentru că “și-au împărțit între ei hainele mele” (In 19,24);

- nu te lega de onoruri, pentru că am îndurat jigniri (cf. Is 53,4);

- nu te lega de demnitate, pentru că, făcând o coroană de spini, mi-au pus-o pe cap (cf. Mc 15,17);

- nu te lega de plăceri, pentru că “atunci când mi-a fost sete mi-au dat să beau oțet” (Ps 68,22).

-

4. Exemple

Și astăzi sunt unii care slăvesc crucea lui Isus.

Părintele Amelio Grotti din PIME povestește:

De cinci zile trăiesc viața dură de prizonier, când în adâncul nopții aud plânsul sfâșietor al unei fetițe și imediat după aceea vocea sufocată a mamei care o îndeamnă să se liniștească. Era Siao-Mei, micuța de trei ani și jumătate, botezată de mine cu un an înainte. Mama a fost închisă cu fiica ei, pentru că s-a opus împreună cu alte nouă persoane poliției care îl arestase pe episcop, victimă a unei provocări a gărzilor roșii.

Așa începea agonia fetiței și disperarea mamei. O agonie ce consta în plâns, foame, insomnie. Toți cei din închisoare erau îndurerați și consternați din această cauză. Probabil și directorul. De aceea, în a cincea zi i-a spus mamei:

- Nu te doare inima pentru micuță? De ce nu te hotărăști? Îmi este suficient să promiți că vei spune că nu mai ești creștină și că nu vei mai merge la biserică, ca să te pot elibera împreună cu fetița.

Femeia, disperată, a promis și a fost eliberată.

După două săptămâni a fost nevoită să urce pe un podium și, în fața a zece mii de persoane a fost constrânsă să proclame:

- Nu mai ascult de episcop, nu mai sunt creștină.

Micuța Siao-Mei a spus:

- Mamă, astăzi Isus nu mai este mulțumit de tine.

Stânjeneala mamei era enormă și a vrut să se justifice:

- Micuța mea, în închisoare nu vrei să stai, plângi! Din iubire față de tine am fost nevoită să spun acele cuvinte!

Iar Siao-Mei:

- Mamă, îți promit: dacă este pentru Isus, nu voi mai plânge în închisoare.

Mama a izbucnit în lacrimi și și-a strâns fetița la piept. S-a dus în fugă la un preot încă liber, pr. Giovanni Carbone, pentru a se spovedi de apostazia ei. Dezlegată, s-a dus să se predea directorului închisorii:

- Tu, din iubire față de fetiță, m-ai făcut să spun lucruri pe care nu le puteam spune, dar fetița mea este mai tare decât mine.

Așa au fost aruncate din nou în închisoare. Siao-Mei nu mai plângea. Directorul, înduioșat de curajul micuței, i-a permis să se plimbe liberă prin închisoare.

Într-o zi, Tu Zin Yuen, o tânără de 18 ani care făcea cu rândul cu alte creștine ca să meargă la închisoare pentru a încerca să îi ajute pe frații de credință închiși, a văzut-o pe fetiță printre gratii și a chemat-o.

- Siao-Mei, așteaptă pentru că acum mătușa merge să-ți cumpere ceva.

Puțin mai târziu, Ta Zin Yuen i-a dat o batistă plină cu alune, spunându-i:

- Du-le mamei tale ca să îți dea câteva din când în când.

Și așa a făcut!

Mama a găsit înăuntru un bilețel: “Pregătiți fetița pentru că vrem să vă aducem Împărtășania!”

Imediat, mama a instruit fetița ce trebuia să facă pentru ca Isus să nu fie profanat.

- Știu că în Ostie este Isus și dacă paznicul va încerca să mi-o ia, o voi mânca, asigură fetița.

Două zile mai târziu, Tu Zin Yuen a revenit cu obișnuita batistă, dar de această dată având trei pâinițe coapte la aburi. Trebuie să știm că în China pâinea este coaptă întotdeauna cu aburi, motiv pentru care nu face coajă, ci doar o pieliță subțire care se poate îndepărta cu ușurință.

- Ia, Siao-Mei, este pentru tine!

Fetița, care știa deja totul, a luat și s-a dus în fugă. Isus a intrat astfel în închisoare. Astfel, au putut să se împărtășească alături de mama și alte femei din închisoare.

După trei luni, mama și fetița, eliberate din închisoare, s-au dus la pr. Carbone, care planificase strategia, iar acesta i-a spus fetiței:

- Ai fost extraordinară! Ce vrei ca răsplată?

Ea a răspuns:

- L-am dus pe Isus, dar nu l-am putut primi! Acum vreau și eu să-l primesc!

Așa se făcu că Siao-Mei a fost admisă la prima împărtășanie la doar trei ani și nouă luni.