Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica Floriilor
Anul C (A, B)

Lecturi:
Isaia 50,4-7
Filipeni 2,6-11
Luca 22,14-23,56

Luca 22,14-23,56

Și, ridicându-se întreaga adunare, l-au dus la Pilat și au început să-l acuze, spunând: “L-am găsit pe acesta instigând poporul nostru și oprindu-ne să plătim tribut cezarului și spunând că el este Cristos, regele”. Atunci Pilat l-a întrebat: “Tu ești regele iudeilor?” El i-a răspuns: “Tu o zici!” Iar Pilat a spus arhiereilor și mulțimii: “Nu găsesc nici o vină în omul acesta”. Dar ei insistau, spunând: “Răzvrătește poporul, învățând prin toată Iudeea, începând din Galileea și până aici”. Când a auzit Pilat, a întrebat dacă omul este galileean, iar când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în zilele acelea în Ierusalim. Văzându-l pe Isus, Irod s-a bucurat mult, căci de mult timp dorea să-l vadă, pentru că auzise despre el și spera să vadă vreun semn făcut de el. Așadar, i-a pus multe întrebări, dar el nu i-a dat nici un răspuns. Arhiereii și cărturarii erau acolo și-l acuzau cu înverșunare. Irod, împreună cu soldații săi, după ce l-au tratat cu dispreț, l-au îmbrăcat într-o haină strălucitoare și l-au trimis la Pilat. În ziua aceea Irod și Pilat au devenit prieteni, căci mai înainte erau în dușmănie unul cu celălalt. Atunci Pilat i-a convocat pe arhierei, pe comandanți și poporul și le-a spus: “L-ați adus la mine pe omul acesta ca pe un instigator al poporului și, iată, judecându-l în fața voastră, nu găsesc în omul acesta nici o vină de care îl acuzați. De altfel, nici Irod, căci mi l-a trimis înapoi; iată, nu a făcut nimic vrednic de moarte. Așadar, după ce-l voi pedepsi, îl voi elibera”. . Atunci au început să strige împreună: “Ia-l pe acesta, eliberează-ni-l pe Baraba!” Acesta fusese aruncat în închisoare pentru o revoltă care avusese loc în cetate și pentru crimă. Pilat, dorind să-l elibereze pe Isus, le-a vorbit din nou, dar ei strigau: “Răstignește-l, răstignește-l!” Pentru a treia oară le-a spus: “Dar ce rău a făcut acesta? Nu am găsit în el nici o vină care să merite moartea. De aceea îl voi pedepsi și-l voi elibera”. Dar ei insistau, cerând cu strigăte puternice ca el să fie răstignit. Și strigătele lor predominau. Atunci Pilat a decis să li se îndeplinească cererea. El l-a eliberat pe cel care fusese aruncat în închisoare pentru revoltă și crimă, iar pe Isus l-a lăsat în voia lor. Pe când îl duceau, l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, și i-au pus lui crucea ca s-o poarte după Isus. Îl urma și o mare mulțime de popor și de femei care-și băteau pieptul și-l plângeau. Întorcându-se către ele, Isus le-a spus: “Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci mai degrabă plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Căci, iată, vor veni zile în care veți spune: «Fericite cele sterile, cele care niciodată n-au născut și pieptul care n-a alăptat!» Atunci veți începe să spuneți munților: Cădeți peste noi! și colinelor: Acoperiți-ne! Căci dacă așa fac ei cu lemnul cel verde, ce se va întâmpla cu cel uscat?” Împreună cu el mai erau duși doi răufăcători ca să fie uciși. Când au ajuns la locul numit Craniul, l-au răstignit pe el și pe răufăcători, unul la dreapta și altul la stânga. Atunci Isus a spus: “Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac”. Apoi, ca să împartă hainele lui, au tras la sorți. Poporul stătea și privea, iar conducătorii își băteau joc de el, spunând: “Pe alții i-a salvat, să se salveze pe sine, dacă el este Cristos al lui Dumnezeu, alesul”. Și soldații îl luau în râs, când se apropiau de el, și-i aduceau oțet, spunând: “Dacă tu ești regele iudeilor, salvează-te pe tine însuți”. Deasupra lui era și o inscripție: “Acesta este regele iudeilor”. Unul dintre răufăcătorii răstigniți îl insulta, spunând: “Oare nu ești tu Cristos? Salvează-te pe tine și pe noi!” Dar celălalt, mustrându-l, i-a răspuns: “Nu te temi de Dumnezeu, tu care suferi aceeași condamnare? Noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru faptele noastre; dar el n-a făcut nici un rău”. Și spunea: “Isuse, amintește-ți de mine când vei intra în împărăția ta!” Iar el i-a spus: “Adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis!” Era cam pe la ora a șasea și s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ora a noua. Soarele s-a întunecat. Catapeteasma templului s-a sfâșiat la mijloc. Isus a strigat cu glas puternic: “Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu“. Și spunând aceasta, și-a dat duhul. Când centurionul a văzut ceea ce s-a întâmplat, l-a preamărit pe Dumnezeu, zicând: “Cu adevărat, omul acesta era drept”. Și toate mulțimile, adunate la această priveliște, văzând cele petrecute, se întorceau bătându-și pieptul. Toți cunoscuții săi și femeile care l-au urmat din Galileea stăteau mai deoparte și priveau acestea.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Eduard Patrașcu
pr. Alessandro Pronzato
pr. Mihai Blaj
pr. Paul Butnaru
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
pr. Claudiu Dumea
FSC
pr. Alessandro Pronzato
pr. Șerban Tarciziu

 

* * *

 

Ora bilanțului

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Acum, în preajma morții lui Isus, ne întrebăm: Ce a realizat Mântuitorul pe pământ? Care este testamentul său? Ce ne-a lăsat ca moștenire?

Patriarhii, profeții și sfinții Vechiului Testament s-au zbuciumat cu problema spiritualității neamului omenesc; au voit să-i dea un curs ascendent. Dar Isus? Mântuitorul le apreciază efortul, îl pune în evidență și vrea să-l transmită mai luminos și eficient pentru viitor. Toată spiritualitatea trecutului este întruchipată în Moise și Ilie, cărora, Isus pe muntele Tabor le dă o nouă strălucire în lumina feței sale. Isus a ținut cu tot dinadinsul să clădească cetatea luminii pe vârful muntelui, ca să servească întregii omeniri ca punct de orientare, ca toți să poată ajunge în lumina ei, nu numai la convingerea că sunt chemați să se împărtășească din adevărul care îi face liberi (cf. In 8,32), dar chiar de împărtășirea reală a acestei fericiri.

Ceea ce îi împiedica pe mulți iudei să ajungă la această împărtășire a adevărului era mulțimea legilor care le apăsa umerii mult prea greu. Isus le reduce la una singură: legea iubirii, afirmând că Legea, precum cea a sabatului, este făcută pentru om și nu omul pentru Lege (cf. Mc 2,27), ușurând astfel povara de pe umerii slăbiți de păcat.

Isus a demonstrat oamenilor într-un chip magistral că nu ceea ce îi face fericiți pe acest pământ este bine, ci numai ceea ce este bine îi poate face fericiți pentru totdeauna, că fără moralitate nu este posibilă o fericire durabilă. Din acest motiv a recomandat înfrânarea poftelor sensibile, fiindcă ceea ce este legat de trup nu poate mulțumi dorința spirituală a sufletului care tinde spre infinit. Dar, ca să putem face binele care ne face fericiți pe pământ, care ne asigură fericirea învierii și fericirea vieții veșnice, Isus ne-a dat ca hrană trupul și sângele său în Euharistie, prin care aducem Tatălui mulțumirea supremă pentru tot ce suntem și pentru tot ce avem. Cred că în Taina euharistică Isus ne-a dat forma supremă a cultului, legătura intimă cu Dumnezeu, pe care a promis-o femeii samaritene la fântâna lui Iacob: Vine ceasul și acum a venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și adevăr; fiindcă astfel de închinători își dorește Tatăl. Dumnezeu este duh și cei care i se închină, se cuvine să i se închine în duh și adevăr (In 4,23-24). A-i oferi Tatălui suspinele Duhului Sfânt care se roagă în noi, împreună cu jertfa lui Cristos care pune în evidență adevărul suprem al iubirii divine, este ceea ce își dorește Tatăl din partea noastră.

Ernest Renan, scriitor francez (1823-1892), comentează cuvintele lui Isus de mai sus în felul următor: El spune pentru prima dată cuvântul pe care se va clădi așezământul religiei eterne. El a întemeiat cultul cel mai curat, fără dată, fără patrie, acela pe care îl vor practica spiritele înalte. Nu numai că religia sa în acea zi a fost religia cea mai bună pentru omenire, dar a fost însăși religia în sensul absolut: și dacă alte planete sunt locuite de oameni înzestrați cu darul rațiunii și al moralității, nu se poate ca religia lor să se deosebească de aceea pe care Isus a promulgat-o lângă fântâna lui Iacob.

Isus aduce această religie sublimă și plină de cea mai înaltă înțelepciune într-un moment când rabinii declarau sentențios și cu emfază că, decât să dai învățătura Legii pe mâna femeilor, mai bine s-o arunci în foc. Iată că Isus pune în evidență, prin cultul suprem, valoarea de persoană a femeii, capabilă să i se închine Tatălui în duh și adevăr.

Mai departe, de importanță capitală este și învățătura lui Isus despre suferință. Dacă el a pătimit și a murit pe cruce, fără să ceară sau să aștepte o intervenție miraculoasă din partea Tatălui, deși suferea nevinovat, cu ce drept ne plângem noi cei vinovați și așteptăm minuni ca să fim eliberați de suferințe? Isus ne-a dat învățătura sa, pe care a întărit-o cu exemplul său: dacă nu stă în puterea noastră să înlăturăm suferința și moartea din lume, ne putem servi de ele ca de un instrument de purificare și înălțare spirituală pe scara cea mai nobilă a iubirii. În felul acesta suferințele și moartea apar ca o adevărată binefacere, ca o pregătire pentru a intra în slava învierii și fericirii veșnice, după cum spune Mântuitorul celor doi ucenici în drum spre Emaus: Trebuia să pătimească toate acestea Cristos și astfel să intre în slava sa (Lc 24,26). Misterul gloriei veșnice este cuprins în ceea ce pătimim pe pământ și trebuie să fim fericiți de această garanție. Cred că avea dreptate Goethe, scriitor și om de știință german (1749-1832), când spunea: Cel care niciodată nu și-a mâncat pâinea în durere și niciodată n-a petrecut orele de noapte așteptând în lacrimi dimineața, acela nu va cunoaște puterile cerului. Credința că Dumnezeu iubește lumea ca un tată, fiindcă a creat-o, în așa măsură încât își sacrifică pe singurul său Fiu, constituie o formidabilă și nesecată forță spirituală care înviorează și înalță omenirea până la desăvârșire, descătușând sufletul de lanțurile orgoliului și ale materiei.

Prin parabola Tatălui milostiv (a fiului risipitor), Isus ne învață că legea iubirii este mai presus de legea dreptății. Pe când legea dreptății tinde spre osânda celui vinovat, legea iubirii se străduiește să-l salveze.

Nu trebuie să uităm un alt lucru deosebit de important și anume: de la Isus avem revelația cea mai înaltă despre atributele dumnezeirii. Ar fi o eroare fundamentală să se creadă că poate exista iubire sinceră față de oameni acolo unde lipsește iubirea de ordin metafizic, de ordin supranatural. Cum poate să iubească cineva cu adevărat și să ajute pe aproapele, dacă nu-i în stare să iubească ceea ce revelează expresia absolutului și a desăvârșirii? Cum poate cineva să se înduioșeze în mod sincer de durerea și suferința semenilor săi, când pe el nu-l cutremură fiorul infinitului, misterul creației și taina existenței sale? Cum poate cineva să lupte în mod serios și eficace pentru dreptate și omenie, pentru progresul societății, dacă nu iubește expresia cea mai înaltă a ideii de dreptate, de adevăr, bine și progres? Este ceva absurd din punct de vedere logic și imposibil din punct de vedere psihologic. Fără noțiunea iubirii supreme a lui Dumnezeu, nu poate exista iubire sinceră față de oameni, deoarece aceasta din urmă nu-i decât manifestarea celei dintâi. De aceea, adevărul moral cuprins în parabola Samariteanului milostiv nu va putea fi depășit niciodată, fiindcă el reprezintă culmea perfecțiunii atinsă în domeniul eticii.

Religiile superioare se pot judeca după rugăciunile pe care le rostesc, spune Adolf Harnack. Or, în această privință, rugăciunea Tatăl nostru, lăsată nouă de Isus, reprezintă expresia desăvârșită a gândirii morale și religioase. Este rugăciunea simplă pentru cei simpli, dar nespus de profundă pentru mintea cea mai ascuțită și pătrunzătoare. Prin ea, bogatul și săracul, cel sănătos și cel bolnav, stăpânul și sclavul, femeia și bărbatul, cel negru ca și cel alb ca rasă umană, orice ființă care este în stare să-i spună lui Dumnezeu Tată, îmi este frate, soră; mă rog pentru ei și ei se roagă pentru mine. Această comuniune cu toți oamenii și cu Dumnezeu constituie expresia cea mai bogată în conținut teologic și moral, fiindcă ruga pornește de la Duhul lui Dumnezeu din noi și ajunge la Tatăl prin Cristos Domnul nostru.

Aceste adevăruri să le medităm în fața crucii cu toată seriozitatea în aceste zile din Săptămâna Mare și vom înțelege bogăția spirituală pe care Isus ne-a lăsat-o ca moștenire în testamentul său și datoria noastră sfântă este de a o transmite mai departe prin viața de fiecare zi. Amin.

 

* * *

 

El a murit pentru noi

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

În Liturghia folosită înaintea Conciliului Vatican II, lectura Patimilor avea loc într-un context de tăcere totală. Nu exista predică. Nici măcar exclamarea de după lectura Evangheliei nu era pronunțată. Într-o zi ca aceasta, simt uneori că cel mai elocvent răspuns pe care îl putem da la cuvântul Domnului este… să tăcem. Chiar și cele mai bune predici pot să ne distragă de la starea de meditare profundă în care ne aflăm la finalul relatării despre suferințele și moartea Domnului nostru Isus Cristos. Dar pe de altă parte o predică poate să fie utilă, orientând și concentrând meditația noastră în direcția bună. Altfel am putea fi ca micul Johnny, care avea note mici la toate lucrările până când părinții au decis să îl dea la o școală catolică. La sfârșitul anului Johnny era acum pe primul loc. Părinții l-au întrebat cum a reușit așa ceva, iar el a răspuns: “Vedeți voi, în momentul în care am intrat în noua școală și l-am văzut pe nenea acela atârnând pe cruce am știut că oamenii pe aici sunt foarte serioși, așa că m-am gândit că nu e de glumă și m-am pus pe învățat.”

Crucifixul se poate să îl fi ajutat pe Johnny să ia note mai bune, dar este evident că băiatul nu a știut să îi citească bine semnificația. Omul de pe cruce nu este acolo pentru a-i speria pe băieți ci pentru a le arăta cât de mult îi iubește. Nu este acolo pentru a le arăta ce vor păți dacă nu se comportă frumos, ci pentru a le arăta că El a plătit deja pentru păcatele lor. Omul acela nu a murit pentru ceea ce a făcut El, ci pentru ceea ce eu și tu am făcut. Pentru că ne iubește. El a murit pentru noi.

“El a murit pentru noi.” Majoritatea am auzit această propoziție de atâtea ori încât s-a golit de șocul faptului că cineva a murit pentru ceea ce noi am făcut sau al veștii cele bune că am fost eliberați de moarte. Ne va fi de folos atunci să auzim acest mesaj astăzi ca pentru prima oară, în povestea unui om care a murit pentru păcatele fratelui lui.

Doi frați locuiau împreună în același apartament. Fratele cel mare era onest, lucra din greu și avea frică de Dumnezeu, pe când cel mic era necinstit, un derbedeu interesat de arme și droguri. De multe ori fratele cel mic venea seara târziu, beat și cu o mulțime de bani, iar fratele cel mare petrecea ore în șir cu el încercând să îl convingă să ducă o viață curată. Dar tânărul nu vroia să audă. Într-o zi a apărut în casă cu o armă în mână și plin de sânge. “Am ucis un om”, a spus el. În câteva minute casa era înconjurată de poliție iar cei doi știau că nu au scăpare. “Nu am dorit să îl ucid”, a mai spus fratele cel mic. “Nu vreau să mor!” Poliția bătea deja la ușă. Fratelui cel mare i-a venit atunci o idee. Și-au schimbat între ei hainele. Poliția l-a arestat, a fost judecat și condamnat pentru crimă. Fratele cel mic a scăpat cu basmaua curată, dar el a fost executat. A murit pentru fratele său.

Această poveste aparent polițistă este de fapt o poveste de iubire. Este similară poveștii – adevărate – a suferinței și morții lui Isus, ascultată în Evanghelia de astăzi. O poveste de iubire. O poveste a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Cum trebuie să îi răspundem? Cum v-ați aștepta să răspundă fratele cel mic la moartea fratelui său? Ne-am aștepta ca răspunsul lui să fie RECUNOȘTINȚA. Recunoștința față de generozitatea fratelui său ar trebui să marcheze o schimbare radicală în viața lui, o rupere definitivă cu trecutul. Ar fi un idiot nerecunoscător dacă ar continua să ducă același stil de viață pentru care a murit fratele lui. Recunoștința ar trebui să îl facă să aibă mereu vie amintirea fratelui său. Nici o zi nu ar trebui să treacă fără să își amintească faptul că fratele lui a murit pentru el. Iar dacă fratele cel mare ar fi avut o soție și copii, ne-am aștepta ca fratele salvat, din recunoștință, să îi iubească și să aibă grijă de ei.

Ceea ce Dumnezeu așteaptă astăzi de la noi este recunoștința. O recunoștință suficient de puternică încât să urâm orice nuanță de păcat; suficient de puternică încât să ne facă să traducem iubirea noastră pentru Dumnezeu în iubirea tuturor oamenilor lui Dumnezeu.

 

* * *

 

Duminica Floriilor

Autor: pr. Eduard Patrașcu
Copyright: Predici.cnet.ro

- comentariu exegetico spiritual la lecturi -

Lectura I (Is 50,4-7)

Fidelitatea față de Dumnezeu și față de oameni – față de misiunea primită în favoarea lor – îl face pe Slujitorul lui Yhwh tare în a suporta suferința, disprețul, aparentul faliment. Ucenic atent al Cuvântului lui Dumnezeu, profet și maestru de înțelepciune pentru popor, prin soarta sa el prefigurează soarta lui Cristos, cel blând care nu opune rezistență voinței lui Dumnezeu și su se “furișează” să scape de răutatea oamenilor, fiind sigur – până și în ceasul suprem al crucii – că planul lui Dumnezeu este un dar de mântuire făcut tuturor (v. 7; cf. Mc 15,35 și Lc 23,43.46).

Lectura a II-a (Fil 2,6-11)

Acest fragment constituie un minunat imn cristologic pre-paulin. Complex în expresiile care îl compun, poate fi înțeles plecând de la expresia “cu orice preț” (în greacă: harpagmos care în mod normal însemnă “ceva care se prestează să fie răpit”, o comoară). Ce semnificație poate avea afirmația: Cristos care este de natură dumnezeiască nu a considerat egalitatea sa cu Dumnezeu un “ceva demn de răpit”?

Aici trebuie subînțeleasă asemănarea cu Adam, cel care nefiind de natură divină a voit să o “răpească”. Paul îl oferă ca și exemplu comunității din Filipi pe Noul Adam, adică pe Cristos. Acesta acceptă să răscumpere prin intermediul umilinței și al ascultării până la moartea cea mai rușinoasă, neascultarea orgolioasă a întâiului Adam datorită căreia întreg neamul omenesc a căzut în păcat și în moarte (Cf. Rm 5,18 și urm.)

Cristos “s-a golit de sine însuși” și a asumat condiția de sclav, adică a noastră (v. 7), trăind-o până la capăt. Înjosirii sale voluntare, libere răspunde acțiunea lui Dumnezeu (v. 9-11) care nu doar “l-a înălțat”, ci “l-a preamărit”. Întregul univers este de acum chemat să vestească faptul că Isus Cristos este Domnul, adică Dumnezeu: această mărturisire se face spre slava Tatălui.

Evanghelia (Lc 22,14-23,56)

În narațiunea pasiunii după sf. Luca, Isus demonstrează în sine realizarea a ceea ce a predicat. Astfel, la Ultima Cină, dăruirea totală de sine făcută în pâinea și vinul transformate în Trupul și Sângele său se concretizează în exemplul slujirii celei mai umile (22,26-28). Anunțului negării lui Petru este unită rugăciunea pentru ca să nu se piardă în urma încercării și pentru ca, după ce se va fi întors, să poată să-i susțină pe frații săi în credință. Pasiunea este pre-văzută și văzută ca și lupta finală (escatologică) împotriva Satanei (22,53) care se întoarce la ceasul potrivit/fixat (4,13). Isus dă să se înțeleagă că în acest tip de luptă vor fi implicați și ucenicii (22,31.36-38), victorioși datorită faptului că au perseverat cu El în încercări (22,28-30) sau datorită căinței (22,61 și urm.) care obține iertarea. Agonia din Ghetsemani (22,44) trebuie deci înțeleasă ca și “lupta pentru victorie”, o luptă pregătită de rugăciunea intensă și plină de suferință, însă sobră (“îngenunchind”) și pe deplin abandonată voinței Tatălui.

Isus este mărturisitorul (în greacă: martirul) autentic, decis în afirmațiile sale pe care le face în fața Sinedriului și a celor puternici; blând în batjocuri, lovituri, în fața creșterii urii față de El. Profet plin de milă față de “Fiicele Ierusalimului”, Isus este mijlocitorul îndurător care mijlocește pentru dușmanii săi (23,34) și Mântuitorul care îl poate duce chiar de acum în Împărăția Tatălui pe cel care se încrede în El (23,42). “Acolo unde este Cristos, acolo este Împărăția”, spunea S. Abroziu. Tocmai pe Cruce această coincidență se realizează pe deplin, deoarece acolo se împlinește deplina abandonare a lui Isus în mâinile Tatălui (23,46) spre convertirea și mântuirea lumii (23,47 și urm.).

 

* * *

 

Chemați să facem să înflorească o ramură uscată

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Turcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Apelul este amânat pe mâine

Prea ușor, astăzi. Nu costa nimic să fim prezenți. Aclamațiile, entuziasmul, primirea sărbătorească a “Celui care vine, ca rege, în numele Domnului” erau cuvenite, dar nu cereau prea multă oboseală. Faci parte din cor. Vocile altora întăresc vocea ta. Aplauzele îți vor da căldură și curaj. Te simți sigur în mijlocul “multora”. El a dorit această intrare solemnă, i-a plăcut “recunoașterea” mulțimii. Mesia vine spre a fi primit, să se manifeste, nu pentru a fi clandestin.

Totuși acesta a fost numai prologul. Apelul este amânat până mâine. Începând de mâine se face socoteala celor prezenți. Mâine se numără nu “iubitorii de sărbători”, ci cei dispuși să se lase implicați în acea aventură care s-a inaugurat în mod triumfal și se va încheia într-un fel mai senzațional, dar trecând prin drama cea mai descumpănitoare.

Da, ceea ce este important este ceea ce se va urma “după o zi”. Săptămâna Patimilor îți fixează întâlnirea pentru “a doua zi”, și apoi pentru următoarea, și așa mai departe. Mâine nu va mai fi problema de a fi prezent, ci de a te compromite , de a te decide. Astăzi era suficient “să fii acolo”, să te lași cuprins de acea atmosferă de jubilare populară. Mâine va fi problema să nu fugi, chiar dacă regele merge în întâmpinarea înfrângerii, și rămâne singur, expus la toate loviturile. Este un rege care contează pe prietenii curajoși când merge în mod voit spre întâmpinarea dezastrului. Vei fi cu adevărat “al său”, numai dacă vei accepta “să pierzi” și “să te pierzi” cu el.

În casă, nu la piață

Știa foarte bine că că erai în alai. Te-a notat. Dar, pentru anumite acțiuni, el nu face recrutarea în piață. Îți vine în casă. În ziua următoare.

“…Veți găsi un mânz legat, pe care nu l-a mai încălecat nimeni; dezlegați-l și aduceți-l aici”. De această dată vine El personal. Nu are nevoie, însă, de mânzul tău, nici de mașina ta, nici de altceva. Are nevoie de tine. Vrea “să te dezlege” de frica ta de a te compromite, de a fi în mod deschis de partea lui în momentele dificile, în împrejurări mai puțin favorabile. Vrea “să de dezlege” de compromisurile, de ambiguitatea, de nehotărârea, de ezitarea ta ca să trăiești un creștinism cu o respirație amplă. Dorește “să te dezlege” de adăposturile tale sigure, de pozițiile tale confortabile, pentru a te împinge în larg.

Și iată că apare “de nerecunoscut”. “S-a despuiat pe sine, primind condiția de sclav…” (a doua lectură). “A expus spatele către biciutori… nu și-a întors chipul din fața celor care îl insultau și-l scuipau” (prima lectură). Acesta este regele pe care trebuie să-l primești “după o zi”. Acesta este Domnul care îți cere să-l urmezi pe calea înjosirii, pentru a ajunge la glorificare.

“Ziua următoare” se destramă alaiul, pentru că în locul covoarelor și al ramurilor, pe cale curge sângele și pe fundal apare instrumentul de tortură pentru răufăcători. Inutil să ne facem iluzii. Acest rege merge spre moarte. Este o cruce pregătită pentru el. Și este și crucea ta. Îl vei găsi trădat de prieteni, insultat de mulțime, dezonorat de oamenii imprtanți, luat în râs, torturat crud, părăsit de Dumnezeu. Și va trebui să dai mărturie public că îl recunoști, că ești dintre “ai Săi”, să împărtășești nebunia Sa, să adopți slăbiciunea Sa dezarmantă.

Îți va cere să reziști în întuneric, să nu fugi de încercare, să rămâi fidel când se face un gol în jur, să nu cedezi când totul pare că se năruie, să nu îți pierzi încrederea când proiectele tale se prăbușesc. Te va invita să crezi, să speri, atunci când cei înțelepți și puternici vor da sentința cu ironie: “s-a terminat”. Va cere de la tine iubirea când va apărea inutil, disprețuit, când pare să triumfe ura și violența.

Deci: Săptămâna Sfântă începe cu “ziua următoare”. Și încă “ziua următoare”. A spune “da” nu înseamnă aplauze. Tu va trebui să te sfâșii de oboseala decepției, a oboselii, a lacrimilor. …Și să nu ai teama că rămâi singur. “Ziua următoare”, dacă nu vei închide tremurător ușa, dacă nu te vei retrage după ce ai împlinit datoria ta de a participa la procesiune, vei descoperi că, împreună cu El, suferința acceptată cu iubire devine bucurie.

Fructele ramurii de măslin

Există o responsabilitate precisă și pentru ramura de măslin care ți-a fost dăruită de preot și ai așezat-o în casă. Nu trebuie s-o scapi din vedere. Nu trebuie să lași să cadă frunzele uscate. Acea ramură trebuie să rămână verde, și să aducă roade. Nu este un talisman. Constituie o datorie precisă.

Chiar și dorința serioasă de pace începe “în ziua următoare”.În același fel ca pâinea, și pacea este dobândită zilnic cu sudoarea frunții. Ramura de măslin nu-ți garantează automat pacea. Dar te avertizează că trebuie s-o cucerești și s-o oferi altora (pornind de la cei mai “îndepărtați”, care sunt adesea cei care stau alături de tine). Pacea trebuie s-o construiești și s-o aperi adoptând un stil de blândețe, răbdare, bunătate. Rupând crusta dură a egoismelor cu tandrețea. Răzbunându-te împotriva ofenselor cu iertarea. Rugându-te pentru dușmani. Făcând fapte de împăcare. Restabilind unitatea frântă. Surâzând către acela care îți arată o față feroce sau oarecum ostilă. Iubind pe cei care nu o merită. Salutând în mod spontan pe cei care arată indiferență față de tine. Binecuvântând pe cei împotriva cărora ai avea destule motive să te plângi. Încercând să înțelegi persoana care nu te înțelege. Respectând pe adversarul care nu se gândește ca tine. Făcând bine acelui individ meschin care îți provoacă destule necazuri. Neexcluzând din raza bunătății tale pe cei “antipatici”. Convingându-te că răutățile sau lipsa de delicatețe a altuia nu pot în nici un chip să împiedice generozitatea ta.

Trebuie să-ți pui în cap că nimeni nu este ținut să “merite” bunătatea ta, primirea ta, serviciul tău. Fii tu, de acum, cel care trebuie să meriți dreptul de a iubi așa cum El a iubit, sau ca un “nebun”, gratuit, fără calcule, limite, condiții, independent de comportamentul altuia, fără a aștepta nimic în schimb… La câte te obligă acea ramură de măslin, nu? Pe de altă parte, a crescut pe un trunchi ” chinuit”… Și cât efort ne trebuie pentru a nu-l lăsa să se usuce, mai mult pentru a-l constrânge să producă roadele așteptate. Da. “Săptămâna Sfântă” începe “ziua următoare”. Nu te speria. “Ziua următoare” poate deja actualiza Învierea. Ajunge să nu pierdem din vedere acea ramură care îți anticipă unul din roadele cele mai prețioase ale Paștelui Domnului.

Pe urmele lui Petru

În legătură cu relatarea Pătimirii după Luca, aș vrea să mă refer pur și simplu la declarația lui Petru: – Doamne, cu tine sunt gata să merg la închisoare și la moarte… Chiar și eu, probabil, aș fi spus același lucru. Înainte de furtună. Nu mă obosesc să mă recunosc în semeția lui Petru, care ascunde teama. Îmi este ușor să-l urmez în declarațiile sale peremptorii. Pentru ce să-l lăsăm pe Învățătorul să formuleze pronosticuri de dezastru, fără ca noi să ne simțim datoria de a profeți victoriile noastre sigure? Să anunțe El de trei ori un drum de umilire, de slăbiciune, de moarte, este un lucru care nu ne privește.

Noi suntem primii din clasă și vrem să proclamăm succesul fără a trece pe acea cale. Petre, eu unesc siguranța mea la a ta. Noi nu suntem ca ceilalți! Vin cu tine, Petru. Am nevoie să stau cu tine. Știu că mă vei purta de-a lungul unei străzi la capătul căreia nu va fi premiată fidelitatea noastră, dar ne vom da seama că am pierdut, din fericire, siguranța inițială. Și va fi un mare câștig. Atunci, și numai atunci, vom putea să devenim împreună “piatră”.

Petre, așteaptă-mă. Vreau să vin cu tine. Nu din motivul a ceea ce afirmi că posezi. Ci pentru ceea ce “ar trebui” să pierdem pe cale.

 

* * *

 

Calvarul, Învierea și oamenii

Autor: pr. Mihai Blaj
Copyright: Predici.cnet.ro

Nu mi-au plăcut niciodată lucrurile făcute pe jumătate, cele făcute de mântuială și nici măcar cele făcute din întâmplare. Și poate de aceea nu-mi plac oamenii care dau cu măsură, care iubesc numai cu o parte a inimii, care nu pun pasiune în ceea ce fac. Sau cei care se grăbesc, care vor să ajungă la capăt, nu contează cum, numai să ajungă, cei care nu simt niciodată satisfacția unui lucru bine făcut. Într-un cuvânt, nu-mi plac oamenii superficiali. Și cred că nu mi-ar fi plăcut să iubesc un Dumnezeu care, întrupat fiind, ar fi fost astfel. Nu mi-ar fi plăcut un Dumnezeu banal, care ar fi făcut lucruri obișnuite și ar fi ales o cale normală. Nu mi-ar fi plăcut să stea numai pe Tabor sau să se grăbească și, de la Florii să sară direct la Paști. Îl iubesc și îl respect tocmai pentru ceea ce a făcut între Florii și Paști.

Mă umple într-adevăr de respect Isus Cristos din evanghelia aceasta lungă care se citește doar de două ori pe an. Și asta mai ales din două motive. Pe primul am să-l ilustrez printr-un exemplu.

O povestioară spune cum, la sfârșitul lumii, oamenii au fost adunați pentru judecată. Miliarde de persoane așteptau pe o câmpie întinsă, tulburați de măreția evenimentului. La un moment dat, cei din primele rânduri au încep să se agite și să se revolte: “Cu ce drept ne judecă pe noi Dumnezeu? Cu ce drept mă judecă el pe mine?”, strigă un evreu, arătându-și numărul de deținut de pe mână. “Știe el ce înseamnă să fii deținut într-un lagăr nazist?” “Dar de asta ce zici? – zise un bărbat de culoare – Am fost torturat, bătut și ucis doar pentru simplul fapt că m-am născut negru!” “Iar eu – se ridică o studentă care a fost violată – de ce a trebuit să sufăr atât? Nu a fost vina mea!” Pe toată întinderea câmpiei s-a iscat un murmur de protest la adresa lui Dumnezeu: cu ce drept ne judecă el? Ce știe el despre suferințele din lumea noastră, despre durerea de a fi om? Ce înțelege el care trăiește într-un loc “unde curge lapte și miere”?

Atunci au început să-și aleagă reprezentanți dintre cei care au suferit mai mult, ca să meargă la Dumnezeu pentru a susține cauza oamenilor. S-au adunat în mijlocul câmpiei, s-au sfătuit între ei și au ajuns la următoarea concluzie: dacă Dumnezeu vrea să ne judece, atunci el trebuie să îndure ceea ce înduraseră ei înșiși. Legitimitatea nașterii sale să-i fie pusă la îndoială. Să fie dus în exil, să fugă, să se ascundă. Să fie trădat de cei mai apropiați prieteni. Să fie judecat și condamnat pe nedrept de un tribunal fals. Să fie torturat. Ceilalți să-și bată joc de el și să-l calce în picioare. Să simtă ce înseamnă să fii singur și părăsit de toți. Să nu moară de moarte naturală, dar să fie ucis. Și lista continua. De fiecare dată când erau rostite aceste sentințe, mulțimea din jur înălța murmure de aprobare.

După ce ultimul dintre ei spusese ceea ce avea de spus, pe toată întinderea acelei câmpii imense se lăsă o liniște de mormânt. Oamenii înțeleseseră: Dumnezeu îndeplinise deja punct cu punct cererile lor.

(Cf. Bruno Ferrero, Doar vântul o știe)

Tâlcul acestei legende și motivul de care vă vorbeam e următorul: ce poți să-i mai spui unui asemenea Dumnezeu? Uneori am vrea parcă să abuzăm de intimitatea pe care ne-a învățat tot el că ne este îngăduit s-o avem cu Tatăl nostru și să îndrăznim să mai punem câte-o întrebare sub formă de reproș: “De ce te comporți așa, Doamne? Ce ai cu mine de mă chinui? De ce taci? De ce ești așa ciudat uneori? De ce îmi ceri așa de mult?” Dar după ce-l vezi urcând Calvarul, ce poți să mai spui? Nimic, ci doar să taci. Sau cel mult să-ți pleci genunchiul și să zici în șoaptă: Doamne, ești mare! Dacă tu, care ești Cel Veșnic, care ești infinit mai mare decât universul despre care noi zicem că e infinit, Cel în fața căruia, zice Isaia (40,15), “popoarele toate sunt ca o picătură de apă într-o găleată sau ca un fir de praf pe un cântar”, dacă tu te-ai făcut clipă pentru ca noi să devenim veșnici, te-ai făcut praf pentru ca noi să-ți fim cântarul ce îți decide soarta și, mai ales, dacă ai făcut toate acestea pentru mine, un gunoi, atunci ești mare și meriți tot respectul nostru. Căci cine și-a mai arătat vreodată slava umilindu-se? Sau cine și-a mai arătat puterea înjosindu-se? Ori, cine și-a mai arătat iubirea răstignindu-se?

Iar un al doilea motiv pentru care mă umple de respect e faptul că, arătându-ne, ne-a învățat acest lucru minunat: să faci totul până la capăt, să dai totul fără măsură și să iubești fără nicio rezervă. Că în viață nu poți să primești totul dacă nu dai totul. Nu poți câștiga VIAȚA dacă nu-ți dai viața. Nu te poți bucura de Paște dacă nu urci Calvarul. Că singura Cale sigură în lumea asta e calea bobului de grâu. De aceea e așa superficială generația de azi. Pentru că a înlocuit înțelepciunea “bobului de grâu” cu filozofia “cireșii de pe tort”. O filozofie a omului grăbit și superficial. Nu mai are răbdare să facă lucruri temeinice și de calitate pentru că time is money. Nu mai citește cărți, ci învață citate. Nu mai face compuneri, ci face click pe referat.ro. Nu mai are timp de iubire căci flirtul e mai la îndemână. Nu mai oferă dragoste ca să fie fericit, ci fură senzații ca să se simtă cool. Nu se mai sacrifică pentru nimic, căci acest cuvânt nu mai face parte din vocabularul său. Filozofia lui sună astfel: ia totul și dă cât mai puțin, sau altfel spus, trăiește Paștele la maxim dar nu urca niciodată Calvarul. Compătimesc un astfel de om pentru că oamenii crescuți de o asemenea filozofie nu vor fi niciodată cu adevărat mari, iar operele lor nicicând cu adevărat importante. Vor fi poate celebri, dar nu mari; vor fi poate invidiați, dar nu respectați; vor fi poate mulțumiți, dar nu fericiți.

Măreața scenă auzită azi ne învață infinita înțelepciune a bobului de grâu, și anume faptul că în viață nu trebuie să urmărești înălțimea, ci profunzimea. Că lumea supraviețuiește datorită acelor oameni capabili să-și jertfească viața pentru alții și nu prin cei care urmăresc să stoarcă tot ce pot de la viață. Că ea supraviețuiește datorită părinților care se consumă pentru copiii lor, a soților care trăiesc pentru a-și face fericit partenerul, a preoților care-și slujesc credincioșii, a tuturor celor care luptă dezinteresat pentru o cauză nobilă. Ne învață că, în mod paradoxal, doar jertfa, doar sacrificiul, doar dăruirea nasc viață. Mai mult, ne învață că toate acestea nu trebuie făcute cu măsură, ci până la capăt.

De aceea e Paștele atât de frumos. Nu doar pentru că e lumină și slavă, ci pentru că e răsplată a celui ce a urcat Calvarul. A celui care, dând totul – viața -, a primit totul -VIAȚA. De aceea iubesc și Calvarul. Nu pentru că aș fi un sadic și aș iubi sau dori suferința dusă până la extrem. Dar pentru că acest munte a devenit datorită Celui care l-a urcat acum două milenii cu demnitate și iubire, simbolul lucrului făcut până la capăt, al dăruirii totale, al iubirii nelimitate. Îmi place acest Dumnezeu pentru că nu e un Dumnezeu banal. Amin.

 

* * *

 

Duminica Floriilor

Autor: pr. Paul Butnaru
Copyright: Predici.cnet.ro

Astăzi este Duminica Floriilor, zi în care Biserica amintește de intrarea solemnă a lui Isus în cetatea Ierusalimului. Acum aproape 2000 de ani iudeii, adunați în număr mare la intrarea în cetate, purtând ramuri în mâini, îl întâmpină pe Cristos. Luându-și jos de pe umeri hainele, ei le așează înaintea lui Cristos. După ce auziseră despre faptele minunate săvârșite de Isus, acum se bucură să-l poată primi în cetatea lor. Primirea pe care i-o fac este specifică unui domnitor, unui învingător. Prin gestul lor ei arată că îl recunosc drept eliberator pe acela pe care îl aclamă cu aceste cuvinte: “Binecuvântat cel care vine ca Rege în numele Domnului!”

Dar să lăsăm puțin deoparte mulțimea și să-l privim pe Isus. Oare acceptarea unei astfel de primiri este semn că el s-a lăsat stăpânit de dorința de slavă deșartă? Nu a fost chiar el acela care a fugit din mijlocul mulțimii atunci când iudeii au vrut să-l facă rege cu forța, după cum ne relatează sfântul evanghelist Ioan atunci când vorbește despre minunea înmulțirii pâinilor? De ce această schimbare de atitudine? Oare s-a lăsat convins de entuziasmul mulțimii? Nicidecum.

Și totuși, această intrare solemnă nu este doar acceptată de Isus, ci, într-un fel, chiar pregătită, căci îi trimite pe doi dintre ucenicii săi ca să-i aducă un măgăruș pentru a încăleca pe el. Faptul că Isus dorește o astfel de intrare este semnul conștiinței pe care o avea privind cele ce se vor întâmpla la Ierusalim. El nu se lasă păcălit de binecuvântările rostite de mulțime căci știe foarte bine că aceste strigăte de “osana” în numai câteva zile vor fi înlocuite cu “răstignește-l”. Știe că cei care îl întâmpină acum cu ramuri în mâini îl vor scuipa în curând; știe că cei care își aștern acum hainele sub picioarele animalului pe care este așezat, în scurt timp îi vor pune pe umeri o cruce grea; știe că cei care acum îl primesc în cetatea lor și îl însoțesc, îl vor scoate afară din cetate și-l vor însoți nu cântându-i, ci îmbrâncindu-l până pe Golgota. Îi anunțase pe ucenicii săi din timp că trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere și nu uitase acest lucru; știe foarte bine de ce a venit la Ierusalim și cum va muri.

Dar mai mult decât toate acestea știe ceea ce va face Tatăl său care îl va învia și-l va înălța în slavă. Cristos, intrând solemn în Ierusalim, sărbătorește cu adevărat intrarea sa ca domn în glorie, după cum am auzit în lectura a II-a de astăzi: “Dumnezeu i-a dăruit un nume care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui să se plece tot genunchiul, al celor din cer, al celor de pe pământ și al celor de dedesubt“. El știe că la Ierusalim va fi preamărit de Tatăl în ziua învierii și de aceea permite să i se facă o intrare solemnă, de aceea acceptă acum slava pe care odată o refuzase; atunci nu era încă timpul, dar acum ceasul a sosit. Fără să fie cu adevărat conștienți despre cât de meritată este întâmpinarea pe care i-o fac lui Isus, iudeii împlinesc un lucru drept. Iar Isus nu se scandalizează de această primire care i se face, nu pentru că se bizuie pe laudele mulțimii, ci pentru că are încredere în Tatăl care îl va glorifica.

Astăzi suntem invitați să-l întâmpinăm și noi pe Cristos, pe Eliberatorul nostru. Este începutul săptămânii sfinte. Cristos se află nu la poarta cetății, ci la ușa inimii noastre. El vine în numele Domnului pentru a ne elibera și a ne conduce la adevărata sărbătoare a Paștelui. Noi însă trebuie să-l însoțim nu doar pentru câteva ceasuri sau pentru o zi, așa cum au făcut mulți dintre acei iudei de la Ierusalim, ci în toată această săptămână sfântă care începe astăzi.

Acum este ușor să-l recunoaștem drept Domnul nostru, dar în curând îl vom vedea biciuit, condamnat și răstignit; sfâșiat de suferință în Ghetsemani și înălțat pe cruce. Atunci va fi mai greu să-l aclamăm ca Domn al nostru, să-l privim ca pe un eliberator. Nu vom putea să rămânem cu adevărat lângă el decât dacă vom crede.

În Ghetsemani îl va încerca disperarea iar durerea sufletului îl va face să transpire sânge. Apoi biciul îi va sfârteca trupul, coroana de spini îi va răni fruntea, crucea îl va doborî la pământ, cuiele îl vor pironi, sulița îi va străpunge pieptul. Vom crede noi și atunci în el? Îl vom recunoaște și atunci ca Domn al nostru? Poporul îl va scuipa, capii religioși îi vor cere să se salveze, tâlharul îl va ispiti să coboare jos de pe cruce. El însă va rămâne surd la aceste provocări deși cu un singur gest și-ar putea doborî toți dușmanii; le va arăta o față ca de cremene, un obraz și un spate supuse batjocurii și bătăii deși printr-un gest mai mic decât o clipire de ochi ar putea să pună capăt întregii suferințe.

Când îl vom vedea astfel în vinerea mare vom crede noi în el? În sâmbăta sfântă se va părea că mormântul are ultimul cuvânt și că inevitabilul s-a înfăptuit. Vom crede noi și atunci în el? Îl vom însoți în toate aceste momente, adică ne vom asocia suferinței sale pentru a ne plânge propriile păcate și pe cele ale lumii întregi? Răstignindu-le vom avea curajul să le înmormântăm în scaunul de spovadă?

Sărbătoarea de astăzi este mai ales o invitație la a trăi cât mai intens această săptămână sfântă pe care o începem. Este o chemare la a descoperi iubirea lui Cristos care se răstignește pentru noi. Este un apel la a primi harul unic pe care ni-l poate aduce meditarea pătimirii lui Cristos.

Să pășim astăzi împreună cu Cristos în Ierusalim și, parcurgând drumul pătimirii și al Crucii alături de el, să ne străduim să ajungem la a trăi adevărata bucurie a învierii. Dacă moartea lui va deveni și moartea noastră pentru păcat, atunci învierea lui va fi și învierea noastră, adică eliberare de orice teamă și orice sclavie. Fiind siguri că acesta este drumul mântuirii noastre, să ne luăm hotărârea de a trăi cât mai intens această Săptămână Sfântă.

 

* * *

 

Cuprins de chinul morții, se ruga și mai stăruitor

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Suntem în preajma a două mari jertfe: una de la Cina cea de Taină și alta cea de pe Calvar.

Oferirea de jertfe pare să constituie, la toate popoarele, expresia cea mai semnificativă a sensului religios al omului. Despuindu-se de ceva ce-i aparține pentru această viață, omul recunoaște că toate îi aparțin lui Dumnezeu, întorcându-i oferta de mulțumire. Și când o parte din ceea ce este oferit se mănâncă de ofertanți, atunci se stabilește o comuniune simbolică între Dumnezeu și comeseni, o participare la aceeași viață (cf. MAC pag. 246).

Dumnezeu vrea ca această comuniune să nu fie numai simbolică, ci reală. Ca să fie reală, trebuie să existe câte o jertfă de ambele părți: Dumnezeu să se jertfească dându-se ca hrană reală omului; la rândul său, omul să se jertfească, dându-se ca hrană reală lui Dumnezeu.

Deși apar ca două jertfe, ele devin una în Cristos, care, Dumnezeu fiind, s-a dat ca hrană, s-a jertfit, ca omul să-l poată mânca, să-l poată cuprinde (Lec. a II-a: Fil 2,6-11). Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, om fiind, s-a dat ca hrană lui Dumnezeu Tatăl, s-a jertfit ca Tatăl să-l poată mânca, “să-și găsească în el toată plăcerea și bucuria” (Mt 3,17; 12,18).

Dumnezeu, mâncându-l pe om prin întruparea Fiului, ne-a mâncat nu numai firea, ci și nefericirea: durerea și moartea. În schimb, omul mâncându-l pe Dumnezeu, îi mănâncă numai fericirea.

Lucrarea divină și umană din Cristos este de o așa valoare infinită încât poate ține locul oricărei jertfe individuale a fiecărui om de pe pământ care a fost, este și va fi până la sfârșitul lumii.

Nu putem contesta valoarea infinită a jertfei din partea lui Dumnezeu, dar ne putem întreba cum poate fi jertfa omenească a lui Cristos de o valoare infinită, dat fiind faptul că el s-a făcut om, făptură mărginită.

Această valoare infinită a jertfei lui Cristos ca om ne-o arată misterul pascal cuprins în evanghelia zilei (Lc 22,14-23.56) în care, chiar dintru început, Isus afirmă: “Mult am dorit să mănânc acest Paște cu voi înainte de pătimirea mea”. Acest Paște nu-i atât cel iudaic, ci cel divin, adică acela prin care Dumnezeu însuși realizează trecerea firii divine în cea umană și din cea umană în cea euharistică prin care ucenicii devin primii părtași ai naturii divine (cf. 2Pt 1,4) și care se va realiza deplin în împărăția escatologică.

Deci: înainte ca să se jertfească Fiul omul, se jertfește Dumnezeu, se oferă omului ca hrană. În virtutea acestei hrane se poate jertfi și Fiul omului, oferindu-se ca hrană lui Dumnezeu, dând jertfei sale valoarea totală, infinită, vrednică de Dumnezeu. Numai pornind de la Cina cea de Taină putem ajunge la înțelegerea măreției misterului de pe Calvar, care se oferă credinței noastre ca singura jertfă posibilă să cuprindă și să mulțumească infinitul.

Doamne, se ruga un bun creștin chinez, lumea este rea… Fă-o mai bună, începând cu mine!

O lume mai bună poate începe cu mine, cu tine, cu noi toți, dacă ne întoarcem fața spre iubire. Dumnezeu este iubire, spune sfântul apostol Ioan. Dumnezeu și-a arătat iubirea față de noi prin aceea că l-a trimis pe Fiul său în lume ca să ia asupra lui păcatele noastre, să le spele în sângele său preasfânt și să ne mântuiască: să pună în inimile noastre iubirea divină prin Duhul Sfânt (1In 4,8-9; Rom 5,5).

Semnul iubirii infinite a Tatălui ceresc față de noi, rămas în istorie datorită Fiului, este crucea.

Problema se pune: înțelegem iubirea lui Dumnezeu și răutatea păcatului când privim crucea?…

Tatăl ceresc este profund ofensat de păcatul care îi desfigurează imaginea, chipul. Omul a fost creat după chipul și asemănarea divină (Gen 1,26). Autorul păcatului ar merita să fie nimicit. Fiul său veșnic vrea să-i arate Tatălui icoana sa desăvârșită în sine însuși, ca Fiu (2Cor 4,4) și după acest model să refacă ceea ce a denaturat păcatul. Cu ce preț?… Cu orice preț! Chiar și cu prețul suferințelor mai mari decât ale iadului, ca să poată plăti prețul răscumpărării lui Lucifer, care prin păcat a dobândit stăpânire asupra lumii (Lc 4,6). Dumnezeu n-a înșelat pe nimeni, nici chiar pe Diavol, nici pe noi, nici pe sine nu s-a înșelat (N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 1997, pag. 55)

Omul suferă până la limita posibilităților firii sale; ce trece peste, îl duce la moarte. Diavolii din iad suferă și ei până la limita posibilităților firii, de aceea nu mor. Numai Isus, în calitatea sa de Fiu al omului, a suferit mai mult decât îi permitea firea. Ca om ar fi trebuit să moară în agonia din grădina Măslinilor când a asudat sânge, dar intervine un înger (Lc 22,43), ființă superioară firii omului, nu pentru a-i ușura suferința, ci spre a-i mări capacitatea firii omenești ca să sufere și mai mult. Isus a suferit peste limita posibilităților umane. Ba mai mult, a suferit și peste limita posibilă a celor care suferă în iad, fiindcă iadul, așa cum este el, nu-i desființează pe păcătoșii condamnați, așa cum s-ar cuveni pe bună dreptate. În iad putem găsi un dram de milă dumnezeiască: Creatorul tolerează existența injuriei din partea creaturii; pe când iadul creat din ura lui Lucifer față de Fiul omului care s-a angajat să-i plătească prețul răscumpărării, devenindu-i nadă, lăsându-se nimicit trupește de ura lui, depășește posibilitatea firii umane și îngerești de a suferi. Dacă Voltaire spunea: Ferească-ne Dumnezeu de un tiran mânios și barbar, care, necrezând în Dumnezeu, și-ar fi sie însuși Dumnezeu (N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, pag. 382), ce să zicem de tirania lui Lucifer din iad? Isus simte toată durerea unui iad care îl mușcă cu ură și de aceea se plânge cu strigăt puternic din înălțimea crucii: “Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?” (Mt 27,46) și își dă sufletul, moare. Moartea nu-l anihilează fizic pentru că a acceptat-o din iubire față de Tatăl și față de icoana Tatălui care suntem noi. Această iubire, avându-și izvorul în Dumnezeu, este mai puternică decât moartea, fiindcă Isus este nemuritor numai prin iubirea sa. Esența durerii are atributul infinitului când ajunge să fie consecința lipsirii totale de iubire. Și cum iubirea infinită nu l-a cruțat pe Fiul său (Rom 22,43), adică l-a lipsit total de orice mângâiere a iubirii, chinul lui Isus a atins infinitul.

Povara suferinței, pe de altă parte, nu se măsoară nici cu durata timpului, nici cu intensitatea ei fizică, nici chiar cu veșnicia iadului, ci cu profunzimea cunoașterii. Când Scriptura spune că “Isus a cunoscut suferința”, conform profeției lui Isaia (53,3) aceasta înseamnă că nu a mai avut nimic în sine care să-i fie un sprijin de mângâiere, ci s-a identificat cu suferința. Pentru ca preacurata sa Mamă să nu-i fie mângâiere în acest abis de suferință, o încredințează ucenicului Ioan. După cum spune N. Steinhardt: Durerea fără deznădejde e ca mâncarea fără sare, ca nunta fără lăutari (Steinhardt, o.c., pag. 55). A cunoaște, conform Scripturii, înseamnă a se uni total cu ceva sau cineva spre a da la iveală ceva nou, precum “Adam a cunoscut-o pe Eva și femeia sa l-a născut pe Cain” (Gen 4,1), tot așa, dar într-o formă mult mai profundă, Cristos a cunoscut suferința și ne-a născut pe noi la o viață nouă. Numai acceptând suferința totală meritele lui Cristos devin infinite și au capacitatea de a răscumpăra întreaga omenire. Începutul răscumpărării îl constituie însăși învierea sa glorioasă. Pentru aceasta spune sfântul Paul credincioșilor din Corint: “Am judecat să nu știu între voi altceva decât pe Cristos, și pe acesta răstignit” (1Cor 2,2). “Ați fost cumpărați cu mare preț” (1Cor 6,20). Și N. Steinhardt: Socrate – cu bună credință și izbutind în bună parte – se ridică de la starea de om la cea de zeu, Cristos coboară nestingherit de scârnăvii până în straturile cele mai de jos ale condiției umane (o.c., pag. 58), pentru a ridica întreaga omenire la Dumnezeu.

Vom învăța să prețuim viața cea nouă în Cristos în măsura în care vom învăța să citim în această carte care este crucea. Ea singură ne învață cât de mare este răutatea păcatului și cât de mare este iubirea lui Dumnezeu față de gloria sa: omul viu, purtător al germenului învierii (sfântul Irineu).

Cuprins de chinul morții, Isus se ruga cu mai multă stăruință. Prin rugă a devenit regele martirilor.

Apostolul neamurilor spune că un creștin adevărat este mereu dat morții: “Pururea noi cei vii suntem dați morții pentru Isus, ca și viața lui Isus să se arate în carnea noastră cea muritoare” (2Cor 4,11). Aceasta înseamnă că zilnic trebuie să ne rugăm cu mai multă stăruință, să ne ducem crucea de fiecare zi asemenea slujitorului suferind al lui Iahve din prima lectură (Is 50,4-7).

Primirea cu vrednicie a sfintei Împărtășanii zilnic, sau cât mai des, va face ca rugăciunile noastre să capete valoarea infinită a rugăciunii și jertfei lui Cristos și să ne aducă bucuria învierii lui.

O rugă-testament a unui mare om politic român sună așa:

Cerne, Doamne, liniștea uitării
Peste nesfârșita suferință.
Seamănă întinderi de credință
Și rodește roua îndurării.
Răsădește dragostea și crinul
În ogorul năpădit de ură,
Și așterne peste munți de zgură
Liniștea, iertarea și seninul!

(Corneliu Coposu; 9 noiembrie 1966).

Să spunem un Amin, nu politic, ci plin de credință, speranță și iubire. Amin.

 

* * *

 

Duminica Floriilor – C (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Se povestește că Maica Tereza, în timp ce ridica un muribund de pe un trotuar din Calcutta, a fost chemată pentru o altă problemă urgentă și dramatică. A privit în jur și a oprit un trecător ca să o înlocuiască în ajutorul pe care îl dădea. “Dar nu știu ce să fac, nu am mai făcut asta niciodată. Nu știu nici măcar de unde să încep”, bâlbâia samariteanul improvizat. Și Maica Tereza, care alerga deja spre celălalt nevoiaș, a strigat întorcându-se: “Iubește-l”.

2. Tema

Ajutarea lui Isus să-și ducă crucea, asemenea cireneanului.

3. Mesajul zilei

Știm cu toții că cea mai bună predică astăzi, mai ales pentru copii, este Passio. Așadar, par mai utile câteva puncte practice care să fie sugerate pentru o participare mai “conștientă”, activă și rodnică a copiilor la liturgia de astăzi. (Dacă participă și copiii la citirea patimilor, să nu lipsească o pregătire bună și un oarecare ton dramatic).

Sentimentele noastre.

- Dragi copii, atenția și iubirea cu care l-am urmat pe Isus în tot Postul Mare, astăzi trebuie să atingă cota maximă.

- L-am însoțit deja pe Isus care merge la moarte ca un rege umil, ducându-ne și crenguțele noastre verzi de speranță.

- Acum îl vom însoți pe Isus în patima sa, oferindu-i toată “compasiunea”, într-un climat de atenție și de tăcere plină de iubire.

Isus ne învață.

- Va fi proclamată în mod solemn pătimirea după sfântul Luca, în care Isus este descris în mod deosebit ca martirul iubirii care:

- – își propune să își dea viața (Cina cea de taină);

- – luptă până la vărsarea propriului sânge (Ghetsemani și Calvar);

- – se roagă abandonându-se Tatălui (în agonie și în moarte);

- – suportă totul cu răbdare;

- – îi iartă pe persecutori;

- – ne-o dă pe Maria ca mamă;

- – moare din iubire.

- Adevăratul ucenic este cel care îl imită, purtându-și propria cruce pe urmele lui.

Isus suferă și pentru noi, ca pentru toți.

- Și noi l-am făcut să sufere și – într-un oarecare sens – îl mai facem să sufere în multe feluri, atunci când există în inima noastră puțin:

- – din Iuda care trădează,

- – din Petru care reneagă,

- – din Pilat care condamnă,

- – din conducătorii evreilor, care îl insultă,

- – din soldați, care îl răstignesc…

- Nu există printre noi nimeni care să-l ajute pe Isus să-și ducă crucea, asemenea cireneanului, care să-l roage cu căință, asemenea tâlharului, care să-l ia jos de pe cruce, asemenea lui Iosif din Arimateea?

Ca roade și daruri ale compasiunii noastre, ale participării noastre la pătimirea sa, putem să-i oferim lui Isus câteva gesturi de iubire. De exemplu:

- să ne împăcăm cu toți: aceasta este și semnificația crenguței de măslin pe care o ducem acasă;

- să participăm la celebrarea misterelor pascale toată Săptămâna Sfântă;

- să ne pregătim pentru o spovadă bună;

- să medităm despre pătimirea lui Isus, mai ales prin “Calea sfintei cruci”;

- și, ceea ce îi este, cu siguranță, mai plăcut lui Isus, să căutăm să fim cu adevărat buni “cireneni”, adică să-i ajutăm într-adevăr pe cei din jurul nostru, care poartă crucea suferinței, a ignoranței, a bolii, a bătrâneții etc.

4. Exemple

Într-o zi, am fost în vizită la o familie de prieteni. Puțin după ce ne-am întâlnit, soțul, care este invalid, i-a spus soției că dorea să iasă. Văzând că ea nu-l poate însoți, m-am oferit să merg cu el. Ea a rămas puțin gânditoare, probabil se temea că sunt prea mică pentru a conduce căruciorul, dar apoi mi-a spus:

- Bine, du-te!

Așa am ieșit. Am petrecut împreună toată după-amiaza, apoi, spre seară, l-am dus acasă la mine pentru a bea o cafea.

La întoarcere era fericit, iar eu mai mult decât el (HILDE DEL BELGIO, Viviamo cosi, Citta Nuova, 1982, 61).

 

* * *

 

S-a înjosit pe sine; de aceea și Dumnezeu l-a înălțat

Autor: pr. Claudiu Dumea
Copyright: ITRC.ro

Suntem în ultima săptămână de viață pământească a Mântuitorului. Conflictul dintre Isus și dușmanii săi a ajuns la paroxism. Deznodământul e iminent. În cursul a opt zile asistăm la răsturnări de situații incredibile. Prima zi din această ultimă octavă a vieții lui Isus, și pe care o numim Duminica Floriilor, a început bine pentru Isus. El poartă ofensiva, am putea zice, și are chiar victoria de partea sa; dușmanii săi sunt reduși la tăcere. Isus își face intrarea triumfală în Ierusalim.

Tabloul este impresionant: aclamații, strigăte de bucurie, haine întinse pe pământ în loc de covoare, pe care să pășească măgarul care îl poartă în spate pe marele Împărat, ramuri smulse din palmieri și agitate în văzduh; de la ieșirea din Egipt, Israelul nu mai cunoscuse o asemenea explozie de bucurie. A fost un delir. “A doua zi, o gloată mare, care venise la sărbătoare, cum a auzit că vine Isus la Ierusalim, a luat ramuri de finic și i-a ieșit în întâmpinare, strigând «Osana! Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, împăratul lui Israel!» Isus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: «Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe…» Toți cei care fuseseră împreună cu Isus, când îl chemase pe Lazăr afară din mormânt și îl înviase din morți, dădeau mărturie despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Fariseii au zis deci între ei: «Vedeți că nu câștigați nimic; iată că toată lumea se duce după el»” (In 12,12-19).

Cauza imediată a triumfului lui Isus, ceea ce a provocat entuziasmul mulțimilor, a fost învierea lui Lazăr, o minune uluitoare: semn evident pentru mulțime că el este Mesia, trimisul lui Dumnezeu, regele lui Israel, prevestit în Cărțile Sfinte. “Au adus măgărușul la Isus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și l-au așezat pe Isus călare, deasupra. Pe când mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Când s-a apropiat, spre coborâșul Muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să-l laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: «Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului! Pace în cer și slavă în locurile preaînalte!» Unii farisei din norod i-au zis lui Isus: «Învățătorule, ceartă-ți ucenicii!» El le-a răspuns: «Vă spun că, dacă vor tăcea ei, vor striga pietrele»” (Lc 19,35-40).

În dimineața Floriilor, Isus se găsește din nou exact în situația în care se mai găsise o dată, în Galileea, după minunea înmulțirii pâinilor, când mulțimea l-a căutat ca să-l facă rege. E adevărat că Isus nu intră în cetate cum intră în triumf un comandant de oști, așezat pe un car de război, în fruntea batalioanelor de soldați, urmat de mulțimea prizonierilor cu lanțuri la picioare. El intră triumfător, dar așa cum îl prezisese profetul Zaharia, “smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe” (Zah 9,9). Și totuși, în ochii mulțimii, în acea zi, Isus apărea ca cel mai puternic comandant de oști de pe pământ, întrucât deținea arma cea mai puternică, arma absolută: darul minunilor, care ar fi putut să facă ce nu pot să facă astăzi nici rachetele inteligente ale americanilor, care, teleghidate prin sateliți, pot să intre prin hornul clădirii și să cadă pe capul adversarului.

Poporul, în stare de euforie, de beție, era la picioarele lui Isus. Ar fi putut să-l manipuleze cum voia. Cei care vor să pună mâna pe puterea politică, experți în manipularea maselor, cunosc metoda cea mai simplă pentru a-și atinge scopul: provoacă o revoluție pe care o numesc spontană, scot poporul în stradă și, când lumea este cuprinsă de euforie, ies din umbră și pun mâna pe putere. Așadar pentru Isus sosise momentul să pună mâna pe putere. Dușmanii săi nu mai existau: îi înghițise pământul. Trebuia să fie bătut fierul cât era cald. Sosise pentru Isus momentul decisiv: trebuia să aleagă între tron și spânzurătoare sau cruce; altă alternativă nu era. Știa că, dacă refuză să urce pe tron, trebuie să urce pe cruce. Și atunci, s-a petrecut incredibilul, ceea ce logica umană nu poate să accepte: a ales crucea. Acesta a fost tronul de pe care a voit să domnească: “Când voi fi înălțat de la pământ, îi voi atrage la mine pe toți oamenii”. Purtat în triumf la templu, Isus le vorbește mulțimilor ore în șir, fără întrerupere. Iată în rezumat discursul său din ziua Floriilor: “«A sosit ceasul să fie preamărit Fiul Omului. Adevăr, adevăr vă spun, că, dacă bobul de grâu, care a căzut în pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața o va pierde; și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă vrea cineva să-mi slujească, să mă urmeze; și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl meu îl va cinsti. Acum, sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice?… ‚Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta?…’ Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta! Tată, preamărește numele tău!» Și din cer s-a auzit un glas care zicea: «L-am preamărit și-l voi mai preamări». Poporul care auzise glasul a zis că a fost ca un tunet. Alții ziceau: «Un înger a vorbit cu el!» Isus a răspuns: «Nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum, stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți oamenii». Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară… Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei” (In 12,23-33.36).

Din nou se ascunde, ca și după minunea înmulțirii pâinilor, când mulțimea a voit să-l facă rege cu forța. Totul s-a terminat. Ziua aceasta de triumf începuse bine și se încheie cu un fiasco. La căderea nopții, profitând de întuneric, Isus dispare, se ascunde, fuge, iese din cetate, trece Muntele Măslinilor și cere adăpost în casa prietenilor săi din Betania. Exact ca un comandant de armată, care, în toiul luptei, își părăsește trupele și fuge, se ascunde, rămânând pentru toată veșnicia cu trista reputație de dezertor laș. Dar Isus nu era laș. Dimpotrivă, pe parcursul acestei săptămâni, va da dovadă de un curaj eroic: merge lucid și neînfricat la moarte. E atât de curajos încât nu-i pasă că trece în ochii oamenilor drept un laș. Atunci, ce voia Isus cu atitudinea sa paradoxală, de neînțeles? Sau, mai degrabă, ce nu voia? Din discuția cu Pilat, din Vinerea Mare, dimineața, apare clar că Isus nu vrea să fie nici Iuliu Cezar, nici Alexandru Macedon, nici vreun alt cuceritor care merge în fruntea armatelor ca să subjuge popoarele, deși, dacă ar fi voit, ar fi putut să fie și un Cezar sau un Alexandru Macedon. “Împărăția mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns Isus. “Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum, împărăția mea nu este de aici”. “Atunci, un rege tot ești!”, i-a zis Pilat. “Da, a răspuns Isus, eu sunt rege” (In 18, 36-37).

Deși s-a făcut nevăzut la căderea nopții, poporul nu și-a pierdut încrederea în Isus și spera că totuși el va urca, în cele din urmă, pe tronul lui David. Notează evangheliștii: “Ziua, Isus învăța poporul în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele ce se cheamă Muntele Măslinilor. Și poporul venea dis-de-dimineață la el, în templu, ca să-l asculte…” “Iuda, trădătorul, știa și el locul acela, pentru că Isus de multe ori se adunase acolo cu ucenicii săi” (Lc 21,37-38; In 18,2).

Dacă în seara Floriilor poporul nu și-a pierdut încrederea și speranța, fariseii, dușmanii lui Isus, și-au redobândit curajul pe care și-l pierduseră dimineață. Își ziceau: “Dacă Isus se ascunde când se lasă întunericul, înseamnă că îi este frică. Avem șanse de a câștiga lupta”. În ceea ce îl privește pe Iuda, el își pierde orice speranță. Întrucât ținea punga comunității, spera să ajungă ministru de finanțe când Isus avea să urce pe tron. Atitudinea neașteptată a lui Isus îi dă peste cap toate calculele. Iubirea lui față de Isus se transformă în ură și dorință de răzbunare. În seara zilei de Florii, a încolțit în mintea lui Iuda gândul și hotărârea de a-l vinde pe Învățătorul său.

Această tragică săptămână avea să se termine cu moartea a două persoane, amândouă atârnând de un lemn. E vorba de Isus și de Iuda; doi nebuni sau doi înțelepți, cum vrem să-i numim. O să vedem în ce fel nebuni, în ce fel înțelepți. Colina Calvarului nu e departe de locul din Valea Gheenei, unde trădătorul și-a pus capăt zilelor. Nu este exclus ca Isus, pironit pe cruce, să fi văzut de departe cadavrul lui Iuda atârnând de creanga copacului de care s-a spânzurat. Cei doi spânzurați, unul de o cruce, celălalt de un copac, reprezentau în acel ceas dureros două lumi, două concepții, două nebunii, două înțelepciuni diametral opuse: nebunia lui Dumnezeu și nebunia omului, înțelepciunea, logica lui Dumnezeu și înțelepciunea, logica omului, înțelepciune care vine de la sânge și carne, și care, de fapt, împotrivindu-se înțelepciunii ce vine de la Dumnezeu, alunecă în nebunie și duce la spânzurătoare.

Că Isus a fost considerat și tratat în timpul vieții sale publice ca nebun, rezultă clar din evanghelii: rudele sale au încercat să-l bage în cămașă de forță, să-l aducă acasă legat. Regele Irod, la care îl trimite Pilat, e convins că are în fața lui un nebun și îl tratează cu dispreț. Pilat și soldățimea, în timpul arestului, îl tratează la fel; de aceea, fac din el un rege de carnaval și se distrează pe seama lui; îl îmbracă cu o zdreanță roșie în chip de mantie regală; coroana de spini și trestia – sceptrul – sunt însemnele regale. Dar nebunia lui Cristos, nebunia crucii, reprezintă înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, prin care a fost salvată lumea.

Iuda reprezintă lumea opusă, lumea celor care, cum se exprimă apostolul Pavel, “crezând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni”; e lumea raționaliștilor, a filozofilor care nu cred decât în propria lor judecată, respingând miracolul, supranaturalul, misterul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, nu au credință. Din această categorie fac parte fariseii de pe vremea lui Isus: raționaliștii, iluminiștii, scientiștii timpului. Iluminismul nu e de la Voltaire; e vechi cât creștinismul. Ei, fariseii, au văzut minunile lui Isus, dar n-au crezut în ele și, bineînțeles, nici în Isus ca fiind Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Ca niște buni raționaliști ce erau, le-au considerat niște fenomene naturale sau diabolice. Și, rămași numai cu judecata lor, au înnebunit.

Într-una din zile, Isus le aruncă în față cuvântul “nebunilor!”. E un singur exemplu care dovedește că erau iraționali, că mintea nu le funcționa normal. Isus îl înviase pe Lazăr cel intrat deja în putrefacție. Văzând minunea, fariseii se hotărăsc să-l omoare nu numai pe Isus, dar și pe Lazăr, zicând: “Ce ne facem? Omul acesta face minuni; dacă îl lăsăm de capul lui, toată lumea merge după el”. N-au mai fost în stare să judece că Isus, dacă era în stare să învie morții, era în stare să se învie și pe sine și să-l învie și pe Lazăr a doua oară.

Dar exemplul cel mai evident de raționalist irațional, care alunecă în nebunie, este Iuda. Cazul ucenicului trădător e un mister tulburător, sortit să rămână veșnic nedeslușit. E personajul cel mai discutat din Evanghelie. Dacă s-ar aduna într-o antologie toate paginile pe care le-au scris autorii de teologie, de exegeză, de spiritualitate, romancierii, poeții, s-ar putea vedea că nici un om de pe pământ nu are un dosar atât de voluminos ca Iuda. Fiind “fiul pierzării”, unii nu-l pot plasa decât în iad. F. Mauriac, de pildă, scrie: “A fost suficient de iubit, pentru ca trădarea lui să fie de neiertat”. Iar Romanò adaugă: “E singurul om al cărui plâns nu trebuie să stârnească milă”.

Dar cei mai mulți dintre cei care au scris despre Iuda i-au luat apărarea, l-au disculpat, considerându-l victima unui destin nedrept. Toți raționaliștii, începând cu gnosticii, au scris în favoarea lui. Erezia apocrifelor e gnoza, adică cunoașterea rațională. Pentru a salva rațiunea, gnosticii au sacrificat misterul, eliminând astfel credința. În “Evanghelia lui Iuda”, carte apocrifă, trădătorul e descris ca un erou, ca un campion al libertății. O altă carte apocrifă, “Faptele lui Andrei, Pavel și Filemon”, ne informează că Isus îl iartă pe Iuda, după care îl trimite în pustiu, ca să se purifice. Iuda nu rezistă în fața Satanei, cade din nou și Diavolul pune stăpânire pe el. Dar nici de data aceasta, Isus nu-l pedepsește după cum ar fi meritat, mulțumindu-se să-l trimită la Amenti, adică într-o lume subterană, unde se trăiește ceva mai bine decât în iad. Și așa e tratat Iuda până la exegeții raționaliști moderni, precum Rénan, Loisy, Guignebert, Bultman; pentru aceștia, trădarea lui Iuda e o poveste, un mit; Iuda, spun ei, nici măcar nu a existat, e o invenție a primei comunități creștine.

În fond, de ce l-a vândut Iuda pe Cristos? Răspunsul vine imediat: ca să câștige bani. Că era lacom de bani, că ținea punga și fura din ea, ne-o spune și Evanghelia. Dar în actul trădării apare mai degrabă dezechilibrul mintal decât dorința de bani. Câștigă 30 de arginți, o sumă derizorie. Putea foarte bine să fugă cu punga de bani a comunității, în care erau mai mulți arginți decât i-au oferit cei cu care a făcut târgul, vânzându-l pe Isus.

Și de ce s-a sinucis Iuda? Fiindcă era nebun. Orice sinucigaș își ia zilele într-un moment de întunecare a minții, de depresie nervoasă, de nebunie. Această stare poate să fie de natură patologică, ereditară, dar se poate ajunge la ea și ca urmare a excesului de alcool, din cauza drogurilor, a desfrâului și, mai ales, a necredinței; deci este o nebunie culpabilă. Iuda nu a crezut în Cristos, a refuzat să creadă în înțelepciunea lui Dumnezeu, adică în nebunia crucii, rămânând cu propria sa judecată, cu propria logică și cu propriile sale calcule omenești. Iar necredința i-a afectat creierul, i-a întunecat judecata, ceea ce l-a condus la trădare și la sinucidere: neavând credință, n-a mai găsit nici un motiv logic pentru care să trăiască; viața lui nu mai avea nici un sens.

Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, în enciclica sa Fides et ratio, ne arată cât este de necesară credința pentru sănătatea mintală, pentru a salva rațiunea. “În Noul Testament, mai ales în scrisorile sfântului Pavel, iese la suprafață cu o mare claritate opoziția dintre înțelepciunea lumii acesteia și aceea a lui Dumnezeu, revelată în Isus Cristos. Profunzimea înțelepciunii revelate rupe cercul schemelor noastre obișnuite de gândire… Fiul lui Dumnezeu răstignit este evenimentul istoric de care se lovește orice încercare a minții de a construi în baza unor argumentări doar umane o justificare suficientă a sensului existenței. Adevăratul punct de legătură, care pune la încercare orice filozofie, este moartea lui Isus Cristos pe cruce. De fapt, orice încercare de a reduce planul mântuitor al Tatălui la pura logică umană este destinată falimentului. «Unde-i înțeleptul? Unde-i cărturarul? Unde-i cugetătorul acestei lumi?» (1Cor 1,20), se întreabă cu emfază apostolul. Pentru ceea ce vrea să facă Dumnezeu, nu este suficientă doar înțelepciunea omului priceput, ci se cere o trecere decisivă la acceptarea unei noutăți radicale. «Dumnezeu a ales ce era fără minte pe lume, ca să-i facă de rușine pe cei înțelepți» (1Cor 1,27). Omul nu reușește să înțeleagă cum poate moartea să fie izvor de viață și de iubire, dar Dumnezeu a ales, pentru a revela taina planului său de mântuire, tocmai ceea ce rațiunea consideră «nebunie» și «scandal»… Rațiunea nu poate epuiza taina iubirii pe care o reprezintă crucea și tot crucea îi poate da rațiunii ultimul răspuns pe care ea îl caută” (nr. 23).

 

* * *

 

Duminica Floriilor Ciclul C (lectio divina)

Autor: FSC
Copyright: FSC

TEXTUL BIBLIC: Luca 22,14-23,56

14 Când a sosit ceasul, Isus s-a așezat la masă împreună cu apostolii. 15 El le-a spus:

«Mult am dorit să mănânc cu voi acest ospăț de Paști înainte de a pătimi. 16 Căci vă spun: de acum nu voi mai lua parte la acest ospăț de Paști până când nu se va realiza pe deplin în împărăția lui Dumnezeu».

17 Luând paharul, a mulțumit și a spus:

«Luați și împărțiți printre voi. 18 Vă spun vouă că nu voi mai bea de acum din rodul viței de vie, până ce nu va veni împărăția lui Dumnezeu».

19 Apoi a luat pâinea, a mulțumit, a frânt-o și le-a dat-o lor zicând:

«Acesta este trupul meu dat pentru voi; faceți aceasta în amintirea mea».

20 La fel a făcut și cu paharul, după cină, zicând:

«Acest pahar este legământul cel nou prin sângele meu, vărsat pentru voi.

21 Dar iată, mâna celui care mă va vinde este cu mine la masă. 22 Fiul Omului mergem precum i-a fost rânduit, dar vai de omul acela care îl va vinde».

23 Ei au început să se întrebe unul pe altul care dintre ei avea să facă aceasta.

Cel mai mare dintre toți

24 S-a iscat între ei o neînțelegere: cine dintre ei se pare că este mai mare.

25 Dar el le-a spus:

«La păgâni, regii poruncesc ca stăpânii și cei care au puterea pretind să fie numiți binefăcători.

26 Dar între voi să nu fie așa: dimpotrivă, cel mai mare dintre voi să fie precum cel mai mic, și cel care poruncește, precum cel care slujește.

27 Căci cine este cel mai mare: cel care stă la masă sau cel care slujește? Oare nu cel care stă la masă? Ei bine, eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește.

28 Voi sunteți aceia care ați rămas cu mine în încercările mele. 29 Eu vă pun vouă la dispoziție o împărăție, precum Tatăl meu mi-a pus-o mie la dispoziție 30 ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe tronuri, stăpânind peste cele douăsprezece triburi ale lui Israel».

Rămâneți statornici!

31 Domnul a spus:

- Simon, Simon, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu; 32 dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu piară credința ta. De aceea când te vei întoarce, întărește-i pe frații tăi.

33 El i-a spus:

- Doamne, cu tine sunt gata să merg în temniță și la moarte.

34 Dar Isus i-a spus:

- Îți spun ție, Petre, că nu va cânta astăzi cocoșul, până ce nu vei declara de trei ori că nu mă cunoști.

Discipolii nu-l înțeleg pe Isus

35 Apoi le-a spus:

- Când v-am trimis fără pungă, desagă și încălțăminte, ați dus oare lipsă de ceva?

I-au răspuns:

- De nimic.

36 El le-a zis:

- Acum însă cel care are bani în pungă, să-i ia, de asemenea și cel care are o traistă, și cel care nu are o sabie să-și vândă haina și să-și cumpere una, 37 căci vă spun: trebuie să se împlinească în mine acest text al Scripturii: “Cu cei fărădelege a fost pus alături”, căci, într-adevăr, cele cu privire la mine se vor împlini.

38 Ei au spus:

- Doamne, iată aici două săbii.

El le-a spus:

- Ajung.

Isus se roagă cu multă tristețe

39 Isus, ieșind, s-a dus ca de obicei spre Muntele Măslinilor, iar ucenicii l-au urmat. 40 Când au sosit în acel loc, le-a spus: «Rugați-vă ca să nu intrați în ispită».

41 El s-a îndepărtat de ei, ca la o aruncătură de piatră, și îngenunchind s-a rugat, zicând: 42-44 «Părinte, dacă vrei, îndepărtează de la mine acest pahar. Dar nu voia mea, ci a ta să se facă». Atunci a apărut un înger din cer pentru a-l întări. Și, cuprins de neliniște, se ruga cu mai mare stăruință, iar sudoarea s-a transformat în picături de sânge, care cădeau pe pământ.

45 Ridicându-se din rugăciune, a venit la ucenicii săi și i-a găsit dormind din cauza întristării. 46 Le-a spus: «De ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă, ca să nu intrați în ispită».

Dușmanii îl prind pe Isus

47 Pe când vorbea încă, iată, a apărut o mulțime de oameni. Cel care se numea Iuda, unul din cei doisprezece, venea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus ca să-l sărute. 48 Dar Isus l-a întrebat:

- Iuda, cu o sărutare îl trădezi pe Fiul Omului?

49 Cei din preajma lui, văzând ce avea să se întâmple, i-au spus:

- Doamne, să lovim cu sabia?

50 Unul dintre ei a lovit un slujitor al marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. 51 Isus a răspuns:

- Lăsați, până aici!

Și atingându-i urechea, l-a vindecat.

52 Apoi Isus a spus către arhiereii, căpeteniile templului și către bătrânii care veniseră asupra lui: «Ca la un tâlhar ați venit cu săbii și ciomege. 53 În fiecare zi am fost în mijlocul vostru în templu și nu m-ați arestat. Dar acesta este ceasul vostru și stăpânirea întunericului».

Petru neagă că-l cunoaște pe Isus

54 L-au prins pe Isus și l-au dus în casa marelui preot. Petru îl urma de departe. 55 Fusese aprins un foc în mijlocul curții și ședeau împrejur; era și el printre ei. 56 O servitoare, văzându-l șezând la foc, uitându-se bine la el, a zis:

- Și acesta era cu el.

57 Petru a tăgăduit:

- Femeie, nu-l cunosc!

58 După câtva timp, văzându-l un altul, i-a zis:

- Și tu ești dintre ei.

Petru însă a răspuns:

- Măi omule, nu sunt.

59 Cam după un ceas, un altul susținea:

- Într-adevăr și acesta era cu el, căci este galilean.

60 Petru a spus:

- Măi omule, nu înțeleg ce vrei să spui.

Îndată, pe când mai vorbea încă, a cântat un cocoș. 61 Iar Domnul, întorcându-se, l-a privit fix pe Petru. Petru și-a amintit de cuvântul Domnului care îi spusese: «Înainte de a fi cântat astăzi cocoșul, mă vei renega de trei ori». 62 Și, ieșind afară, a plâns amar.

63 Iar oamenii care îl păzeau pe Isus își băteau joc de el, îl loveau 64 și, acoperindu-i fața, îl întrebau: «Ghicește, profetule, cine te-a lovit?».

65 Și hulindu-l, multe alte insulte aruncau asupra lui.

Procesul împotriva lui Isus

66 Când s-a făcut ziuă, s-au adunat bătrânii poporului, arhiereii și cărturarii și l-au dus pe Isus în fața Sinedriului. Ei i-au zis:

67 – Spune-ne nouă dacă ești Cristos?

El le-a răspuns:

- Dacă vă spun nu mă veți crede; 68 iar dacă vă întreb nu-mi veți răspunde. 69 De acum însă Fiul Omului va ședea la dreapta lui Dumnezeu cel puternic.

70 Toți au zis:

- Așadar, tu ești Fiul lui Dumnezeu?

El a răspuns:

- Da, sunt.

71 Ei au zis:

- Ce ne mai trebuie vreo mărturie când noi înșine am auzit din gura lui?

23

Isus și Pilat

1 În acel timp, ridicându-se mai marii poporului, fariseii și cărturarii, l-au dus pe Isus înaintea lui Pilat. 2 Au început să-l învinuiască, zicând:

- Pe acesta l-am găsit răzvrătind neamul nostru; ne împiedică să dăm tribut cezarului și zice că el este regele Mesia.

3 Pilat l-a întrebat:

- Tu ești regele iudeilor?

Isus a răspuns:

- Tu spui.

4 Pilat a zis către arhierei și către mulțime:

- Nu găsesc nici o vină în omul acesta.

5 Dar ei stăruiau, zicând:

- Răzvrătește poporul, învățând prin toată Iudeea, începând din Galileea până aici.

6 Pilat auzind aceasta, a întrebat dacă omul este galilean. 7 Și, aflând că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care era și el în Ierusalim în zilele acelea.

Isus și Irod

8 Irod, văzându-l pe Isus, s-a bucurat mult; de multă vreme dorea să-l vadă, pentru cele auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. 9 Irod i-a pus multe întrebări, dar Isus nu i-a dat nici un răspuns. 10 Arhiereii și cărturarii erau de față și îl învinuiau cu îndârjire.

11 Irod, împreună cu soldații săi, l-a tratat cu dispreț și și-a bătut joc de el; apoi l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare și l-a trimis înapoi la Pilat. 12 În ziua aceea, Irod și Pilat au devenit prieteni, căci mai înainte erau în dușmănie.

Răstignește-l!

13 Pilat i-a chemat pe arhierei, pe căpetenii și poporul 14 și le-a spus:

- L-ați adus la mine pe omul acesta, ca pe un răzvrătitor al poporului; dar iată, eu, anchetându-l în fața voastră, nu l-am găsit vinovat de nici una din faptele de care voi îl învinuiți. 15 De altfel nici Irod n-a găsit, căci mi l-a trimis înapoi. Așadar, el n-a săvârșit nimic pentru ca să merite moartea. 16-17 Deci îl voi pedepsi și îl voi elibera. De Paști trebuia să le elibereze un vinovat. 18 Ei au strigat cu toții:

- La moarte cu acesta; nouă eliberează-ni-l pe Baraba!

19 Acesta din urmă fusese aruncat în închisoare pentru o răscoală făcută în oraș și pentru omor. 20 Pilat, voind să-l elibereze pe Isus, le-a vorbit din nou. 21 Dar ei strigau:

- Răstignește-l! Răstignește-l!

22 El le-a zis a treia oară:

- Dar ce rău a făcut omul acesta? N-am aflat la el nimic pentru care să fie condamnat la moarte. Deci îl voi pedepsi și îl voi elibera.

23 Dar ei se înverșunau cerând cu strigăte puternice să fie răstignit și strigătele lor se întețeau. 24-25 Atunci Pilat a hotărât să le împlinească cererea. L-a eliberat pe cel aruncat în închisoare pentru răscoală și omor, pe care îl cereau ei, iar pe Isus l-a lăsat la bunul lor plac.

Isus este răstignit pe cruce

26 Pe când îl duceau, l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, și i-au pus crucea în spate, ca să o ducă în urma lui Isus.

27 După el venea mulțime mare de popor și femei; acestea își băteau pieptul și-l plângeau. 28 Isus s-a întors spre ele și le-a spus:

«Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. 29 Iată, vin zile în care veți zice: “Fericite sunt femeile sterile, cele care nu au născut și nu au aplăptat”. 30 Atunci se va spune munților: “Cădeți peste noi”; și dealurilor: “Acoperiți-ne”. 31 Căci dacă așa fac ei cu lemnul cel verde, ce se va întâmpla cu cel uscat?».

32 Cu el erau duși și doi răufăcători ca să fie executați. 33 Când au ajuns la locul numit al Căpățânii, i-au răstignit acolo pe Isus și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. 34 Isus se ruga:

«Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac».

Ca să-și împartă hainele lui au tras la sorți. 35 Poporul stătea și privea. Căpeteniile își băteau joc de el zicând:

«Pe alții i-a salvat; să se salveze și pe sine, dacă este Cristos, alesul lui Dumnezeu».

36 Îl luau în râs și soldații. Ei se apropiau să-i dea oțet 37 și ziceau:

«Dacă tu ești regele iudeilor, salvează-te pe tine însuți!».

38 Deasupra lui era o inscripție în grecește, latinește și evreiește:

«Acesta este regele iudeilor».

39 Unul dintre răufăcătorii răstigniți îl insulta pe Isus, zicându-i:

- Oare nu ești tu Cristos? Salvează-te pe tine însuți și pe noi. 40 Dar celălalt, răspunzând, îl mustra:

- Nu te temi de Dumnezeu, tu care ești condamnat ca și el? 41 Pentru noi pedeapsa este meritată, căci primim cele cuvenite pentru faptele noastre; acesta însă nu a făcut nici un rău. 42 Apoi a adăugat:

- Isuse, amintește-ți de mine, când vei veni în împărăția ta.

43 Isus i-a spus:

- Îți spun adevărul: astăzi vei fi cu mine în paradis.

Isus moare

44-45 Era cam pe la ora a șasea și s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea, căci soarele s-a întunecat. Catapeteasma templului s-a rupt în două. 46 Isus a strigat cu glas puternic:

«Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul».

Și spunând aceasta și-a dat duhul.

47 Sutașul, văzând cele întâmplate, l-a preamărit pe Dumnezeu zicând:

«Într-adevăr, omul acesta a fost drept».

48 Întreaga mulțime care venise la această priveliște, văzând cele întâmplate, se întorcea bătându-și pieptul.

49 Toți cunoscuții lui Isus stăteau la distanță; la fel și femeile care îl însoțiseră din Galileea, priveau cele ce se petreceau.

Înmormântarea lui Isus

50-51 Atunci a sosit un bărbat cu numele Iosif, membru al Sinedriului; acesta era un om bun și drept. El nu fusese de acord cu planul și cu fapta lor; era din Arimateea, oraș din Iudeea, și aștepta împărăția lui Dumnezeu.

52 S-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. 53 Apoi l-a coborât de pe cruce, l-a înfășurat într-un giulgiu și l-a așezat într-un mormânt săpat în piatră, în care nimeni nu fusese pus. 54 Era vineri și se aprinseseră luminile pentru celebrarea sâmbetei.

55 Femeile care veniseră cu Isus din Galileea, au mers după Iosif; au văzut mormântul și cum a fost pus trupul lui. 56 Apoi s-au întors și au pregătit miresme și parfumuri, iar sâmbătă s-au odihnit conform Legii.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

Sfârșitul celor patru evanghelii canonice are ca și conținut o relatare lungă despre pătimirea, moartea și învierea Domnului. Nu numai că sunt finalul fiecărei evanghelii, sunt ca și centrul spre care tinde toată evanghelia. Ceea ce se începe să se relateze în primele capitole se orientează spre acest eveniment central al credinței noastre.

În acest an 2010 ne aflăm în Ciclul C al liturgiei și, pentru aceasta, citim Evanghelia după sfântul Luca. Cele trei relatări sinoptice sunt asemănătoare, însă nu sunt egale. Pentru aceasta este bine de citit textul din Luca și apoi să se compare cu textele din Matei și din Marcu.

Metodologic nu vom face nici măcar un comentariu scurt, ci vom semnala câteva puncte din această lungă relatare pentru a folosi la Lectio Divina. Însă mai mult ca oricând accentul trebuie să-l punem pe textul biblic.

Câteva puncte speciale pentru a semnala:

- Relatarea începe cu cina. Aparține lui Luca să menționeze un pahar înainte de Pâinea și Vinul euharistice.

- În cuvintele de la Cină, Luca scoate în evidență valoarea de jertfă a morții lui Isus: dat pentru voi… vărsat pentru voi… (22,20).

- Apare ca aspect paradoxal discuția despre cine este cel mai mare (22,24-30). Numai Luca plasează acest text în contextul pătimirii.

- Răsplata promisă discipolilor care perseverează până la sfârșit este menționată numai de Luca în Pătimire (22,28-30).

- În 22,39 începe în sens strict relatarea Pătimirii Domnului.

- Scena arestării culmină cu o frază pe care numai Luca o folosește: 22,53.

- În 22,54 începe procesul în fața “Adunării Supreme” sau a Sinedriului iudeilor.

- În relatarea triplei tăgăduiri a lui Petru Luca prezintă un detaliu deosebit care are de-a face cu privirea lui Isus îndreptată spre primul apostol (cf. 22,61).

- Motivul condamnării imediate apare să fie, pentru iudeii care-l judecă pe Domnul, un motiv religios și în același timp politic.

- În 23,1 începe procesul în fața tribunalului roman.

- S-ar părea că Luca nu vrea “să exagereze” responsabilitatea lui Pilat în condamnarea lui Isus.

- Însuși Irod îl eliberează pe Domnul de capetele de acuzare.

- Mulțimea rostește prima sentință (cf. 23,18).

- În 23,26 începe drumul crucii.

- Cuvintele spuse femeilor sunt proprii lui Luca (cf. 23,28-31).

- Răstignirea este relatată într-o manieră mai suavă decât în Marcu și Matei, adică atenuând momentele mai dramatice.

- Numai în Luca Isus îi cere Tatălui iertarea celor care-l răstignesc (cf. 23,34).

- Psalmul citat în relație cu moartea nu este 21 ca în Matei și în Marcu, ci 31 [30]: psalm de încredere și speranță a Fiului în mâinile Tatălui.

- În 23,39-43 apare dialogul lui Isus cu așa-numitul “tâlhar cel bun”. Acest dialog este propriu lui Luca.

Pentru a ține cont: În fiecare an Liturgia Bisericii citește de două ori relatările Pătimirii: în duminica Floriilor din Evangheliile sinoptice (Matei, Marcu și Luca) și în Vinerea Sfântă în versiunea sfântului Ioan.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Mt 26,14-27,66; Mc 14,1-15,47; In 18,1-19,42.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea în Noul Testament la Tabloul sinoptic al evangheliilor subtitlul Pătimirea lui Isus.

Orientări pentru lectură

Exercițiul lecturii îl vom realiza pe baza a trei criterii:

- Determinarea tuturor personajelor:

o Faceți o listă a personajelor individuale și colective care apare de-a lungul întregii relatări.

o După găsirea personajelor, notați alături acțiunile pe care le face sau le îndură fiecare dintre ele.

- Determinarea locurilor: notați diferitele locuri care sunt menționate.

- Determinarea timpurilor: notați și diferitele referințe temporale care se realizează de-a lungul relatării.

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Orientări pentru meditație

- Pentru meditație vom folosi personajele:

o Privind acțiunile sau omisiunile fiecăruia, ce trebuie sau ce pot să fac în viața mea și în inima mea?

o Cum vreau să-l însoțesc pe Isus în pătimirea sa?

o Ce aleg pentru a fi aproape de Domnul în această Săptămână Sfântă pe care deja o începem?

- Sunt întrebări generale la care răspundem ținând cont de personajele care apar în Pătimirea după sfântul Luca.

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Rugăciunea va fi luminată de prima parte a Psalmului 31 [30] pe care Domnul îl citează în momentul morții sale în Evanghelia după sfântul Luca:

Tu ești cel care mă ocrotește

(1) Al lui David.

1 (2) Doamne, în tine mă încred,

să nu fiu dat nicicând de rușine;

mântuiește-mă în dreptatea ta.

2 (3) Pleacă-ți urechea spre mine,

grăbește-te să mă eliberezi.

Fii pentru mine o stâncă de scăpare,

o cetate întărită ca să mă mântuiești.

3 (4) Tu ești stânca mea, cetatea mea,

pentru numele tău,

condu-mă și călăuzește-mă

4 (5) Scoate-mă din lațul pe care mi l-au întins,

căci tu ești tăria mea.

5 (6) În mâinile tale îmi încredințez sufletul,

tu mă vei mântui,

Doamne, Dumnezeule adevărat.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Posibilitățile de contemplație cu relatarea frumoasă și lungă a Pătimirii sunt infinite.

Vă invit să alegeți trei fraze din lunga relatare pentru a le reciti și repeta cu pauze.

Conform cu ceea ce însuși Domnul a făcut în inima fiecăruia dintre voi puteți să vă concentrați asupra acestor trei fraze pentru a adora…

Câteva exemple:

- Mult am dorit să mănânc cu voi acest ospăț de Paști.

- Rugați-vă ca să nu intrați în ispită.

- Petru, ieșind afară, a plâns amar.

- Răstignește-l! Răstignește-l!

- Astăzi vei fi cu mine în paradis.

- Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul.

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Dispune-te de a trăi Săptămâna Sfântă cu mai multă intensitate și profunzime.

Propunere comunitară

- Invitați alți tineri la celebrările din Săptămâna Sfântă. Mai ales tineri care, având credință și fiind religioși, din diferite motive s-au îndepărtat de practica religioasă.

 

* * *

 

La început a fost darul

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

“Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce-mi smulgeau barba; nu mi-am ascuns fața de scuipări și de ocări”. (Is. 50, 4-7)
“S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor.” (Fil. 2, 6-11)
“Apoi a luat pâinea, și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a dat-o zicând: Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea.” (Lc. 22, 14-23; 56)

Liturghia din duminica aceasta, ne introduce în Săptămâna Sfântă și Mare. Pentru a umbri oarecum tonalitatea triumfală a lui Isus în Ierusalim, lecturile de astăzi, de dinaintea patimei, ne vorbesc despre umilire, despre înjosire și dezbrăcare. Celebra cântare a III-a a Legii Domnului, prezintă chipul unui personaj misterios, contrar schemei mesianice, care nu parcurge calea triumfului și a judecății, ci calea suferinței și a jertfirii de sine.

Sluga nu este prezentată ca un învățător al științei, care să repete învățătura divină propriilor ucenici, ci este evidențiată în exclusivitate, credincioșia sa față de cuvântul pe care-l ascultă pentru a-l transmite contemporanilor săi neîncrezători. De aceea, fidelitatea sa față de poruncile lui Dumnezeu, face ca să fie persecutat, torturat, insultat, supus celor mai mari și mai umilitoare înjosiri. Sluga Domnului nu se împotrivește, ci rămâne tare în credință, încrezându-se în Dumnezeu “bine știind că nu va fi dată de rușine”. Probabil că aici este vorba despre un fragment autobiografic, în care se poate observa unele trăsături caracteristice itinerariului profetic.

- Mai întâi de toate, că Dumnezeu însuși este Acela care își pregătește profetul, El îi deschide urechile, și îi dă și o limbă. Tot ceea ce spune profetul, el nu spune de la dânsul, ci din cele ce a primit de la Dumnezeu. El nu dispune de cuvintele sale așa cum ar vrea sau cum i-ar plăcea, pentru că acestea i-au fost încredințate de Dumnezeu unul câte unul.
- Mai trebuie subliniată neîmpotrivirea profetului la Cuvântul Domnului, tot așa cum nu se împotrivește torturilor și insultelor oamenilor.
- Suferința, inevitabil, întovărășește misiunea prorocului și desfășoară un rol de curățire de purificare.
- În mijlocul suferințelor cele mai îngrozitoare, sluga se bucură din plin de ajutorul Domnului, care numai în durere și contradicții se simte în largul lui.
- În cele din urmă numai durea îl face mai destoinic pe proroc de a aduce un cuvânt de mângâiere propriilor frați.

Lectura a II-a este formată din faimoasa cântare cristologică a Sfântului Paul. Probabil; că este o cântare a bisericii primitive, dacă nu chiar a comunității din Filipi. În această cântare se vorbește despre smerenia, despre umilirea lui Cristos. Isus se poartă ca un anti-Adam, în sensul că urmează o cale opusă față de cel dintâi om. Într-un oarecare sens El renunță la egalitatea cu Dumnezeu și începe a merge pe o cale de despuiere, devenind asemenea oamenilor sub aparența de slugă. Deci în fața omului, care are pretenția de a fi asemenea lui Dumnezeu, Cristos se hotărăște de a fi asemenea omului. Cristos, își manifestă propria Lui divinitate prin înjosire și prin dragostea totală față de oameni.

În acest refuz al voinței puterii și al stăpânii El a trasat o cale neobișnuită creștinului: calea renunțării, a sărăciei. Aici nu este vorba de a se înălța și de a se coborî. “… luându-și chipul de slugă” El a luat asupra Sa grijile noastre (moartea, frica, singurătatea, egoismul), prin care omul devine robul lui înșuși. “… apare sub chip omenesc”. Nu a urmat calea spectacularității, ci a voit să trăiască ascuns și necunoscut, pentru că dragostea este totdeauna discretă. În urma acestui fapt nu trebuie uitat că acest om este Fiul lui Dumnezeu, dar cu toate acestea, El nu trebuie dezumanizat, adică de a-l lua din mijlocul oamenilor și a-l face ca nimeni să nu mai ajungă până la El, adică de a desface din dragoste față de Cristos, exact ceea ce Cristos a făcut din dragoste față de oameni.

“… făcându-se ascultător până la moarte, și chiar până la moartea pe Cruce”. Trebuie ținut bine minte cuvântul acesta: “făcându-se”. Cu alte cuvinte Cristos a devenit ascultător. În scrisoarea către Evrei se spune că “El a învățat ascultarea” (Ev. 5, 8). Ascultarea lui Cristos dusă până la punctul extrem, adică până la capăt, până pe Calvar este definită prin acceptarea lui de a face voința Tatălui. Și tocmai acela, care și-a ales pentru el ultimul loc în lume, acela care a căutat umilința care nu a reclamat onoruri, pe acela l-a înălțat Dumnezeu, dându-i un nume mai presus de orice alt nume. Calea parcursă de Isus este propusă și creștinilor, pentru că și ei trebuie să se înjosească să se smerească. Asta nu înseamnă numai de a-și bate pieptul, ci de a se angaja efectiv în slujba altora, pentru că de acum încolo, noi avem numai un singur Domn, pe Isus Cristos, în fața căruia tot genunchiul trebuie să se plece: în cer, pe pământ și de sub pământ.

Povestirea patimii Domnului, evident, ocupă un loc privilegiat în Liturgia Cuvântului de astăzi. Desigur că nu voi putea comenta întregul text din evanghelia lui Luca, de aceea mă voi limita de a prezenta legătura care există între înființarea Sfintei Euharistii și evenimentele care au urmat Patimii Domnului. Ținând seama de tot ceea ce se va petrece în Patima Domnului, cuvintele: “Acesta este Trupul meu…”, ar putea fi completate în felul următor: “Acesta este Trupul meu trădat, biciuit, calomniat și batjocorit”. A comunica cu trupul acela înseamnă a primi toate suferințele și înjosirile acelui trup.

Evident aici este vorba și despre un trup glorios, preamărit. Glorios pentru că învierea din morți ni-l va arăta așa cum este; că dragostea are câștig de cauză asupra trădării, a violențelor și a insultelor. Comunicarea cu acel trup va însemna totdeauna pentru comunitatea creștină, asimilarea puterii dragostei și a iertării sale. Sintetizează foarte bine J. Radermakers toată Patima Domnului, în care se intercalează misterios atât planul lui Dumnezeu cât și hotărârile oamenilor: “Isus se dăruiește și omul îl trădează”. Însă aici trebuie precizat: darul este făcut înaintea trădării.

La Cina cea de Taină, Isus nu numai că-l descoperă pe trădător dar și faptul că El își dă viața de bună voie. Răutatea oamenilor nu va reuși niciodată să fie înaintea milostivirii lui Dumnezeu. Acum, se pune întrebarea: este adevărat că apostolii nu se aflau pe Calvar în ziua răstignirii Domnului? Rămânând la logica euharistiei, răspunsul ar fi nu. De fapt, participând la Cina Domnului, comunitatea a fost asociată destinului său, părtașă fiind evenimentelor patimii, implicată în moartea lui Cristos, a cărei anticipare și explicare o constituia Euharistia. În această perspectivă “a se cumineca”, înseamnă a fi condamnați și duși la moarte împreună cu Cristos. Cel ce primește Euharistia, nu ar trebui să mai dezerteze. Participarea la banchetul euharistic, reprezintă o angajare precisă de a ne afla de față oriunde s-ar afla un om suferind. Dar, câți dintre creștini se mai gândesc la aceasta!?

 

* * *

 

Duminica Floriilor (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Patima Domnului nostru Isus Cristos, după sfântul Luca (22,1-23,56)

Această duminică, care deschide săptămâna sfântă, ne introduce deja în miezul misterului pascal atât prin liturgia specifică acestei sărbători (în care procesiunea cu ramuri îi conferă originalitate), cât mai ales prin textele biblice propuse spre meditare, texte care, în unanimitate, schițează, pentru Isus Cristos, chipul servitorului suferind ce împlinește cu fidelitate voința Tatălui. Această împlinire a voinței Tatălui este reliefată în impresionanta frescă a Patimii Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca (în acest an liturgic, C). Într-adevăr, de la un capăt la celălalt Isus ne apare “față în față” cu Tatăl: Tată, … nu voia mea, ci a ta să se facă… Tată, iartă-i… Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul… (22,42; 23, 34.46) De la un capăt la celălalt, relația Fiului cu Tatăl este dialog și rugăciune către care omul răufăcător este chemat să se deschidă: Astăzi vei fi cu mine în paradis (23,43; tu și eu sunt protagoniștii unui nou legământ).

Noul și veșnicul Legământ pare să se afle în inima acestor capitole în care sfântul Luca ne dezvăluie evenimentul cel mai sumbru și în același timp cel mai luminos al istoriei noastre.

Cina pascală (22,1-38) în care se împarte Trupul jertfit și Sângele vărsat luminează în mod profetic cele două momente ale Pătimirii. Într-un prim moment Fiul omului pleacă, fiind deja vândut (22,22), Și ieșind, Isus a mers către Muntele Măslinilor (22,39). Imediat puterea întunericului îl învăluie, iar trădările se înmulțesc. Totul se țese din tăcere, umilire și întuneric. Odată cu 22,66 se intră în cel de-al doilea moment când, făcându-se ziuă, totul devine public și criminal: compariția lui Isus în fața sinedriului și mai apoi a lui Pilat și a lui Irod, urmată de urcarea muntelui Calvar. Acest moment se încheie cu cuvintele prin care Isus se încredințează Tatălui, Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul… (23,46).

Întreaga durată a agoniei și a morții lui Isus ni se înfățișează ca o lungă rugăciune. Începută în bezna și în părăsirea de pe Muntele Măslinilor, ea se încheie în “liturgia” Calvarului la care toți iau (luăm) parte, fiecare jucându-și rolul.

La sfârșitul Pătimirii mântuitoare a lui Isus Cristos, trupul său este depus într-un loc în care nimeni nu a mai fost așezat vreodată și aceasta exact în momentul în care luminile sabatului încep să strălucească. Ele anunță deja începutul noii creații. Oare nu acesta ar fi motivul pentru care trupul Domnului nu mai trebuie căutat în mormânt?

Pentru cei care știu să citească, această frescă a Pătimirii mântuitoare a lui Isus Cristos cuprinde în ea sensul istoriei noastre. Acest sens ne este sugerat de faptul că lumina marelui sabat începe să strălucească deasupra unui trup cufundat în inima pământului și pe care nu-l putem afla. El este atât de cufundat în inima lumii încât nu va mai putea fi aflat vreodată. Acolo, aidoma bobului de grâu, va aduce mult rod, cel al noii creații.