Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica Floriilor
Anul C (A, B)

Lecturi:
Isaia 50,4-7
Filipeni 2,6-11
Luca 22,14-23,56

Luca 22,14-23,56

Și, ridicându-se întreaga adunare, l-au dus la Pilat și au început să-l acuze, spunând: “L-am găsit pe acesta instigând poporul nostru și oprindu-ne să plătim tribut cezarului și spunând că el este Cristos, regele”. Atunci Pilat l-a întrebat: “Tu ești regele iudeilor?” El i-a răspuns: “Tu o zici!” Iar Pilat a spus arhiereilor și mulțimii: “Nu găsesc nici o vină în omul acesta”. Dar ei insistau, spunând: “Răzvrătește poporul, învățând prin toată Iudeea, începând din Galileea și până aici”. Când a auzit Pilat, a întrebat dacă omul este galileean, iar când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în zilele acelea în Ierusalim. Văzându-l pe Isus, Irod s-a bucurat mult, căci de mult timp dorea să-l vadă, pentru că auzise despre el și spera să vadă vreun semn făcut de el. Așadar, i-a pus multe întrebări, dar el nu i-a dat nici un răspuns. Arhiereii și cărturarii erau acolo și-l acuzau cu înverșunare. Irod, împreună cu soldații săi, după ce l-au tratat cu dispreț, l-au îmbrăcat într-o haină strălucitoare și l-au trimis la Pilat. În ziua aceea Irod și Pilat au devenit prieteni, căci mai înainte erau în dușmănie unul cu celălalt. Atunci Pilat i-a convocat pe arhierei, pe comandanți și poporul și le-a spus: “L-ați adus la mine pe omul acesta ca pe un instigator al poporului și, iată, judecându-l în fața voastră, nu găsesc în omul acesta nici o vină de care îl acuzați. De altfel, nici Irod, căci mi l-a trimis înapoi; iată, nu a făcut nimic vrednic de moarte. Așadar, după ce-l voi pedepsi, îl voi elibera”. . Atunci au început să strige împreună: “Ia-l pe acesta, eliberează-ni-l pe Baraba!” Acesta fusese aruncat în închisoare pentru o revoltă care avusese loc în cetate și pentru crimă. Pilat, dorind să-l elibereze pe Isus, le-a vorbit din nou, dar ei strigau: “Răstignește-l, răstignește-l!” Pentru a treia oară le-a spus: “Dar ce rău a făcut acesta? Nu am găsit în el nici o vină care să merite moartea. De aceea îl voi pedepsi și-l voi elibera”. Dar ei insistau, cerând cu strigăte puternice ca el să fie răstignit. Și strigătele lor predominau. Atunci Pilat a decis să li se îndeplinească cererea. El l-a eliberat pe cel care fusese aruncat în închisoare pentru revoltă și crimă, iar pe Isus l-a lăsat în voia lor. Pe când îl duceau, l-au prins pe un oarecare Simon din Cirene, care venea de la câmp, și i-au pus lui crucea ca s-o poarte după Isus. Îl urma și o mare mulțime de popor și de femei care-și băteau pieptul și-l plângeau. Întorcându-se către ele, Isus le-a spus: “Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci mai degrabă plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Căci, iată, vor veni zile în care veți spune: «Fericite cele sterile, cele care niciodată n-au născut și pieptul care n-a alăptat!» Atunci veți începe să spuneți munților: Cădeți peste noi! și colinelor: Acoperiți-ne! Căci dacă așa fac ei cu lemnul cel verde, ce se va întâmpla cu cel uscat?” Împreună cu el mai erau duși doi răufăcători ca să fie uciși. Când au ajuns la locul numit Craniul, l-au răstignit pe el și pe răufăcători, unul la dreapta și altul la stânga. Atunci Isus a spus: “Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac”. Apoi, ca să împartă hainele lui, au tras la sorți. Poporul stătea și privea, iar conducătorii își băteau joc de el, spunând: “Pe alții i-a salvat, să se salveze pe sine, dacă el este Cristos al lui Dumnezeu, alesul”. Și soldații îl luau în râs, când se apropiau de el, și-i aduceau oțet, spunând: “Dacă tu ești regele iudeilor, salvează-te pe tine însuți”. Deasupra lui era și o inscripție: “Acesta este regele iudeilor”. Unul dintre răufăcătorii răstigniți îl insulta, spunând: “Oare nu ești tu Cristos? Salvează-te pe tine și pe noi!” Dar celălalt, mustrându-l, i-a răspuns: “Nu te temi de Dumnezeu, tu care suferi aceeași condamnare? Noi pe drept am primit ceea ce meritam pentru faptele noastre; dar el n-a făcut nici un rău”. Și spunea: “Isuse, amintește-ți de mine când vei intra în împărăția ta!” Iar el i-a spus: “Adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis!” Era cam pe la ora a șasea și s-a făcut întuneric pe tot pământul până la ora a noua. Soarele s-a întunecat. Catapeteasma templului s-a sfâșiat la mijloc. Isus a strigat cu glas puternic: “Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu“. Și spunând aceasta, și-a dat duhul. Când centurionul a văzut ceea ce s-a întâmplat, l-a preamărit pe Dumnezeu, zicând: “Cu adevărat, omul acesta era drept”. Și toate mulțimile, adunate la această priveliște, văzând cele petrecute, se întorceau bătându-și pieptul. Toți cunoscuții săi și femeile care l-au urmat din Galileea stăteau mai deoparte și priveau acestea.

 

Ora bilanțului
         pr. Anton Dancă

El a murit pentru noi
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Duminica Floriilor
         pr. Eduard Patrașcu

Chemați să facem să înflorească o ramură uscată
         pr. Alessandro Pronzato

Calvarul, Învierea și oamenii
         pr. Mihai Blaj

Duminica Floriilor
         pr. Paul Butnaru

Cuprins de chinul morții, se ruga și mai stăruitor
         pr. Anton Dancă

Duminica Floriilor – C (pentru copii)
         pr. Pietro Righetto

S-a înjosit pe sine; de aceea și Dumnezeu l-a înălțat
         pr. Claudiu Dumea

Duminica Floriilor Ciclul C (lectio divina)
         FSC

La început a fost darul
         pr. Alessandro Pronzato

Duminica Floriilor (C)
         pr. Șerban Tarciziu

Afișează toate în aceeași pagină