Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a VII-a după Paște
Anul C (A, B)

Lecturi:
Fapte 7,55-60
Apocalips 22,12-14.16-17.20
Ioan 17,20-26

Ioan 17,20-26

Nu mă rog numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine, prin cuvântul lor, ca toți să fie una, după cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Iar eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o, ca ei să fie una, după cum noi suntem una: eu în ei și tu în mine, ca să fie desăvârșiți în unire, încât să cunoască lumea că tu m-ai trimis și i-ai iubit pe ei, așa cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie cu mine și cei pe care mi i-ai dat, ca să vadă gloria mea, pe care mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit înainte de crearea lumii. Tată drept, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut, iar aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și-l voi face cunoscut, pentru ca iubirea cu care m-ai iubit pe mine să fie în ei și eu în ei.

 

Autori

pr. Șerban Tarciziu
pr. Alessandro Pronzato
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Petru Tamaș
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
pr. Șerban Tarciziu
pr. Felix Roca jr
Diverși alți autori
pr. Claudiu Dumea

 

* * *

 

Duminica a VII-a a Paștelui

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Isus, ridicându-și ochii spre cer, s-a rugat spunând: “Tată Sfânt, nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru aceia care cred în mine prin cuvântul lor, ca toți să fie una precum Tu, Tată, în mine și Eu în tine, ca și ei să fie una în Noi, ca lumea să creadă cu Tu m-ai trimis.

Și slava pe care mi-ai dat-o mie le-am dat-o lor, ca să fie una precum Noi suntem una. Eu în ei și Tu în mine, ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și i-ai iubit pe ei cum m-ai iubit pe mine…” (In 17,20-23)

Citind (ascultând) rugăciunea pronunțată de Isus la sfârșitul Cinei de Taină în această duminică de după sărbătoarea Înălțării glorioase a lui Isus Cristos, întrezărim în minte chipul Mântuitorului stând de-a dreapta lui Dumnezeu (cum îl va vedea sf. Ștefan) în atitudine de mijlocire pentru frații (ucenicii) săi rămași în lume.

În mod deosebit El se roagă ca ucenicii să rămână uniți căci tocmai în unitatea lor se va face vizibilă și credibilă prezența în lume a Celui pe care Tatăl l-a trimis. Mai mult, aceeași unitate va fi în lume și sursa acelei iubirii cu care Dumnezeu l-a iubit pe Fiul pe care continuă să o reverse către oameni prin Biserică. Oamenii de pretutindeni și din toate generațiile vor trebui să înțeleagă, din iubirea oricărui membru al Bisericii, că Dumnezeu îi iubește.

Ștefan, plin de Duhul Sfânt, privind țintă la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Isus stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Și a zis: “Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!”. Iar ei au început să rănească și… să-l bată cu pietre. În timp ce-l băteau cu pietre, Ștefan îl chema pe Domnul și zicea: “Doamne Isus, primește duhul meu!”. Apoi, plecându-și genunchii, a strigat cu glas mare: “Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!” Și zicând acestea, a adormit în Domnul. (Fap 7,55-60)

Scena descrisă de sf. Luca este impresionantă și grăitoare din cel puțin două motive.

Scena este impresionantă pentru că Ștefan, omul plin de credință și de devotament față de Biserica prin intermediul căreia l-a întâlnit pe Cristos cel înviat și al cărui ucenic, mai întâi, și diacon, mai apoi, a devenit, se dovedește fidel, chiar cu prețul vieții, Celui care l-a adus la o viață nouă și i-a comunicat îndrăzneala și statornicia în mărturisirea lui în fața Sinedriului întrunit să-l judece.

Scena este grăitoare pentru că Ștefan se dovedește a fi un model de ucenic care, pe de-o parte, trăiește și activează în virtutea Învierii pe care o contemplă ca pe o sursă din care își obține puterea de a da mărturie și ca pe un scop spre care se îndreaptă. Grăitoare este, pe de altă parte, și capacitatea sa de a iubi până într-atât încât, ca și Mântuitorul, îi iartă pe cei care îl bat cu pietre.

Cum să nu fie credibil și mântuitor un astfel de exemplu de atașament față de Cristos și față de Biserică Sa? Cum să nu fie credibilă și mântuitoare o astfel de mărturie care poartă în ea puterea Învierii?

 

* * *

 

Când ploaia de pietre nu reușește să întunece cerul

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Turcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Pe de o parte martiriul lui Ștefan, pe de altă parte fragmentul final al “rugăciunii sacerdotale” a lui Isus, care încheie discursurile de adio. Și, în mijloc, Isus ca Alfa și Omega, Primul și Ultimul, care oferă tuturor celor însetați apa vieții. Din această cauză autorul Apocalipsului nu se poate abține de a exclama: “Da, voi veni curând!”. Și izbucnește printr-o invocație insistentă: “Amin. Vino, Doamne Isus”. Iată schema liturgiei din această duminică. În loc să mă opresc asupra paginii din evanghelie în care Isus vorbește despre prelungirea misiunii sale și despre un nou mod de prezență în mijlocul al lor săi care sunt în lume fără a fi din lume, aș vrea să fac câteva observații asupra primei lecturi.

Un erou? Nu, pur și simplu un ucenic care a învățat lecția

Ștefan, care moare linșat, mai mult decât un erou, este un ucenic al lui Isus. Măreția mărturiei sale nu stă în faptul că a suportat cu curaj proba unei morți violente, cât mai degrabă prin coincidența perfectă cu stilul Învățătorului. Mai ales în mod deosebit, decisiv, iertarea ucigașilor. Ștefan moare iubind chiar pe dușmanii săi, ca și Domnul său. În aceasta constă specificul creștin al martiriului său.

Nu este cantitatea sau cruzimea chinurilor suportate elementul care califică, ci imitarea Învățătorului. Contează “de ce” (sau “pentru cine”) Dar contează, în principal, “cum”. Ștefan este bătut cu pietre din cauza credinței sale. El, însă, introduce în supliciu, din proprie inițiativă, cauza iubirii. Nu se mulțumește să nu cedeze pe tărâmul credinței. Trebuie să “stăpânească” și pe cea, mai obligatorie, date fiind circumstanțele, a carității. Înțelege să fie “recunoscut” ca ucenic al lui Cristos, nu numai prin “crez” pe care l-a proclamat fără ambiguitate, dar și prin deviza iubirii, care nu încetează nici când se dezlănțuie asupra lui ferocitatea zbirilor.

Ștefan se arată fidel adevărului. Curajul său totuși decurge din capacitatea de a da mărturie adevărului prin iubire. Iubirea adevărului se împletește într-un mod minunat cu iubirea persecutorilor, cu iertarea acordată călăilor. Un adevăr separat de iubire nu mai este un adevăr creștin. Cristos nu are nevoie de campioni îndrăzneți. Are nevoie de oameni care demonstrează că au învățat lecția fundamentală. El nu a proclamat “fericiți” pe eroi, ci pe cei blânzi. Paradisul său nu este populat de simplii apărători ai ortodoxiei, ci de aceia care au practicat prima și “unica” poruncă.

A nu devia de la calea adevărului nu ajunge pentru a ajunge la destinație. Adevărul este… adevărat numai dacă are legătură cu iubirea. Ștefan a avut de înfruntat “oameni încăpăținați”, care pentru a nu-l asculta “și-au astupat urechile”. Totuși el a preferat să aibă dreptate din partea inimii, mai mult decât din partea creierului. Și mesajul său, chiar dacă ei își astupau urechile, pătrundea mai sigur printr-un alt canal.

Prețul ideilor

Relatarea din Fapte prezintă că adversarii “nu reușeau să reziste înțelepciunii inspirate cu care el le vorbea”. Ștefan, însă, nu se limitează să-i învingă prin argumente docte. A învinge într-o discuție nu este totul. În unele cazuri, poate să fie chiar ușor. Este inutil. Adevărul nu are nevoie de învingători în dezbateri, de inteligenți abili, polemiști instruiți. Ceea ce contează este prețul pe care cineva este dispus să-l plătească pentru ideile pe care le profesează. Rămâne mereu valabil avertismentul cardinalului Bevilacqua: “Ideile valorează nu prin ceea ce redau, ci prin ceea ce costă”. Ștefan și-a câștigat o grămadă de pietre ascuțite… Și a fost convingător mai ales când ultima piatră i-a luat definitiv cuvântul.

Vinovat de “fapte bune”

Tot capitolul 7 din Fapte ne informează că Ștefan “săvârșea mari fapte și minuni în popor”. Prin aceasta dezlănțuie furia opozanților. Și pentru aceasta este condamnat la moarte. Sunt oameni care plătesc pentru delictele lor. Și este cineva care plătește vina de a fi săvârșit “fapte bune”. În unele cazuri, chiar, pare că vina de neiertat este tocmai binele pe care cineva îl face. Nu trebuie să ne facem iluzii că a acționa drept, a ne comporta după regulile onestității, a adopta drept criteriu al alegerilor noastre nu egoismul ci folosul altuia, sunt lucruri care să ne procure recunoștința, aprobarea, consensuri entuziaste.

Ștefan a fost acoperit de o ploaie de pietre. Și pe pieptul său au fost atârnate medalii de culoarea sângelui. Pentru noi poate să fie o ploicică neplăcută de compătimire, derâdere, indiferență și, dacă nu chiar persecuții, anumite antipatii nu prea voalate, meschinării asortate, răutăți nemotivate. A face bine cuiva, adesea, înseamnă a-ți atrage asupra ta defăimarea, în locul binecuvântării. Și răzbunările cele mai practicate nu sunt atât cele care vor ca să fie plătite ofensele și nedreptățile suferite, ci binele primit. Sunt oameni care nu reușesc să ierte faptul că cineva este capabil să pună la cale ceva frumos și bun. Grindina de pietre se abate adesea asupra aceluia care face greșeala de a apărea “insuportabil”, dacă nu chiar pentru “chipul său de înger” – ca în cazul lui Ștefan – , chiar și numai pentru fața sa curată.

O bucată de cer de care se agață cu privirea

“Fixând ochii la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Isus care stătea la dreapta sa…” Spectacolul pe care Ștefan îl are înaintea ochilor nu este desigur exaltant: oamenii orbiți de ură, de fanatismul cel mai feroce. “Scrâșneau din dinți împotriva lui…” (Fap. 7,54). Poate îi făceau mai mult rău acele fețe decât pietrele. Ștefan, totuși, posedă un secret. A învățat să privească în altă parte: “Eu văd cerurile deschise”. Nu lasă să fie prinsă privirea în spațiul îngust al răutății altuia. O ține în afara acelei sarabande infernale în care ar fi vrut să-l atragă, pentru a plana într-un orizont luminos.

Ștefan este în mâinile zbirilor. Dar duhul său a ales o cale de fugă în direcția “cerurilor deschise”. Și pentru noi, uneori, poate fi spectacolul chinuitor al chipurilor ostile, care exprimă răutate, refuz, sau pur și simplu indiferență, răceală. Este bine să ținem la dispoziție o bucată de cer, un spațiu senin (posibil înăuntrul nostru) în care să ne fixăm ochii, pentru a nu-i lăsa să se murdărească pe acel teren infam, și să păstrăm pacea, seninătatea, bucuria. În anumite cazuri ispita de a ne pune pe același plan cu adversarii poate fi seducătoare. Dar, lăsând să fie capturați ochii noștri, coborând la acel nivel, ne scufundăm în amărăciune, în dezgust, în descurajare.

Este important să știm să privim în altă parte. Să avem ceva de care să ne agățăm. O bucată din cerul albastru de care să alipim privirea. Pietrele fac rău (și cuvintele adesea lovesc mai mult decât pietrele). Totuși nici o lovitură a răutății umane nu va reuși vreodată să abată surâsul curajos al aceluia care a decis să privească, chiar rămânând pe pământ, un “cer deschis”.

 

* * *

 

Isus s-a gândit la noi?

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Filmul “Mesaj către fiica mea” din 1973 ne-o prezintă pe Miranda, o tânără complet dezorientată care vede lumea ca fiind “fără sens, crudă și stupidă”. Miranda nu își cunoaște mama: aceasta a murit pe când ea avea doar doi ani. Miranda se simțea neiubită și incapabilă deci de a iubi pe cineva. Apoi ea descoperă câteva casete audio pe care mama ei, pe moarte, a înregistrat niște mesaje pentru ea. Ascultând cuvintele mamei ei de mult timp moartă, ea înțelege cât de mult a fost iubită, că nu este copilul neiubit care credea ea că e. Mama ei s-a gândit la ea, a iubit-o chiar foarte mult. Această descoperire o schimbă total modul în care se percepe pe ea și modul în care percepe lumea. Reușind să se accepte a reușit și să înceapă să își trăiască normal viața.

Când citim Evangheliile și promisiunile pe care Isus le-a făcut discipolilor săi, nu ne întrebăm noi oare – uneori măcar – dacă Isus s-a gândit și la noi sau doar la apostolii care erau cu El? Evanghelia de astăzi este unică în sensul că este singurul loc din Evanghelii în care primim asigurarea că Isus nu s-a gândit doar la discipolii de lângă El ci și la noi, discipolii de astăzi. Într-o traducere pentru copii a Bibliei se spune mai clar: “Mă rog pentru acești bărbați. Dar mă rog și pentru toți oamenii care vor crede în mine datorită predicării acestor bărbați.” Este de mare importanță pentru noi să știm că Isus s-a gândit la noi, că ne-a avut în vedere atunci când a murit, că atunci când și-a dat viața pentru mântuirea lumii El s-a rugat de fapt pentru noi. Știm că Dumnezeu ascultă întotdeauna rugăciunea lui Isus. Ce s-a rugat Isus pentru noi? În principal a cerut de la Tatăl un lucru: unitatea. “Tată, mă rog ca toți cei care cred în Mine să fie una. Tu ești în Mine și Eu sunt în Tine. Mă rog ca acești oameni să fie de asemenea una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis” (Ioan 17,21 – aceeași versiune internațională pentru copii).

Rugăciunea lui Isus pentru unitatea creștinilor este mai relevantă Bisericii de astăzi decât Bisericii din primele secole. Biserica de atunci nu avea habar de zidurile de diviziune care îi vor separa astăzi pe creștini de creștini. Fragmentarea Bisericii creștine din vremurile noastre a fost descrisă ca un scandal pentru lume. Cum pot creștinii să predice lumii iubirea și reconcilierea când ei între ei nu pot să se iubească și să se ierte? Lipsa de unitate între creștini rămâne una dintre cele mai mari obstacole în calea mărturiei creștine în fața unei lumi necredincioase. Nu ne miră faptul că Isus s-a rugat ca toți să fim una “pentru ca lumea să creadă”. Isus a mai spus: “Am dat acestor oameni gloria pe care Tu mi-ai dat-o. Le-am dat această glorie pentru ca ei să fie una, așa cum Tu și cu Mine una suntem” (Ioan 17,22 – versiunea pentru copii). Cu alte cuvinte Isus a lăsat gloria prin testament Bisericii. Dar această glorie se manifestă doar când unitatea dintre creștini reflectă unitatea dintre Isus și Tatăl. Lipsa unității ia gloria pe care Isus a gândit-o și dorit-o pentru cei ce cred în El.

În fine, Isus s-a rugat pentru noi ca iubirea cu care Tatăl l-a iubit pe El să fie în noi (versetul 26). Unitatea pentru care s-a rugat Isus este o unitate bazată pe iubirea divină. Este o unitate posibilă doar dacă avem în noi iubirea lui Dumnezeu. Nu este o unitate care se bazează pe înțelepciunea umană, pe putere sau pe diplomație. Nu este o unitate a uniformității sau o unitate care îi lipsește pe ceilalți de unicitate, ci dimpotrivă face spațiu pentru diversitate. Faimoasa expresie atribuită Sf. Augustin este o bună călăuză pentru Biserică în lucrarea ei spre unitatea pentru care s-a dorit Isus: “În cele esențiale unitate; în cele neesențiale libertate; în toate iubire.”

În timp ce așteptăm și ne rugăm pentru reaprinderea focului iubirii divine în inimile credincioșilor la Rusalii, să ne luăm cu toții angajamentul, în modurile proprii, că vom lucra pentru realizarea deplinei unități a tuturor creștinilor, pentru a face voia lui Isus. Iar cea mai bună cale de a acționa este trăirea în iubire față de Dumnezeu și față de aproapele.

 

* * *

 

“Unitate, unitate!”

Autor: pr. Petru Tamaș
Copyright: Predici.cnet.ro

“Unitate, unitate!” – sunt cuvintele aclamate de mulțimea prezentă în Piața Izvor din București, în cadrul sfintei Liturghii din 9 mai 1999, celebrată în limba română de papa Ioan Paul al II-lea. Era emoționant să te numeri printre cele câteva sute de mii de persoane, să auzi cum toți în cor strigă după unitate, să vezi fluturând steaguri cu această inscripție ș.a.m.d. Să fie oare unirea creștinilor, dorința și visul cel mai puternic al românilor? Cei mai mulți critici și specialiști au scris despre acest moment și despre această sintagmă că ar fi expresia a ceea ce românii au mocnit de secole în inima lor: o singură Biserică, o singură Euharistie. Nu a fost un slogan programat, ci a fost o manifestare spontană a celei mai intime dorințe a celor prezenți: unitatea, să fie și să trăiască precum frații.

Dorința de unitate nu există doar la nivelul Bisericii divizate. Una dintre durerile cele mai mari ale unei comunități creștine, oricare ar fi ea, este chiar lipsa de unitate. Nu rareori, preoții se confruntă cu această situație: nu știu cum să facă pentru a-i ajuta, mai ales pe tineri, să fie uniți. Inclusiv credincioșii sunt conștienți că multe lucruri s-ar desfășura mai bine și mai benefic în parohia lor dacă nu ar lipsi unitatea între membri. Pentru mulți dintre preoți dorința realizării unității la nivel parohial reprezintă de mult timp unul dintre marele idealuri ale pastorației. Când un preot a fost transferat într-o parohie i-a felicitat pe tineri pentru prezența lor numeroasă la biserică, însă imediat s-a apropiat de el un tânăr și i-a spus: “Părinte, să nu vă faceți iluzii, suntem mulți, dar nu suntem uniți, fiecare trage la oala lui, noi nu ne putem suporta unii pe alții, doar câte doi-trei, în grupulețe”. Nimeni nu avea curajul unei inițiative, din sfială și prejudecată, fiecare se lăsa în seama celorlalți, nu discutau între ei și, deci, nu puteau realiza mare lucru. La nivel de familie, crizele și suferințele cel mai profunde se întâlnesc atunci când membrii familiei sunt dezbinați, când lipsește unitatea. Câți părinți nu sunt nevoiți să-și trăiască bătrânețile singuri, deoarece fiii lor nu se mai văd cu ochi buni unul cu altul!

De asemenea, v-ați întrebat vreodată, de ce există oameni nemulțumiți și tulburați? Oameni care se simt cu picioarele în două luntre și nu se regăsesc în niciun fel! Lipsește ceva esențial: unitatea cu ei înșiși. În noi înșine trebuie să existe armonie, între ce simțim și gândim și ceea ce realizăm, între spirit și trup. Rodul unității este bucuria și pacea interioară, când acestea lipsesc este semn că ne lipsește unitatea interioară. Există atâția oameni tulburați, nemulțumiți, pentru care aspirațiile prea înalte și ideale tulbură liniștea. Oameni care nu se împacă cu ei înșiși, care nu-și recunosc limitele, oameni care aleg împotriva firii, oameni care nici nu știu ce doresc. Tuturor acestora le lipsește ceva esențial: unitatea interioară. Aceasta este marea carență a vieții lor.

Unitatea apare, așadar, ca fiind una dintre cele mai mari provocări ale acestui început de mileniu. Nevoia de unitate o resimte omul la toate nivelurile: personal, comunitar și eclezial. Ne dăm seama că fără unitate nu există bucurie și fericire, nu există viață adevărată. Viața fără unitate e un jug greu și numai viață nu poate fi numită.

Sfânta evanghelie pe care am ascultat-o astăzi redă o rugăciune pentru unitate, cu valoare de testament rostită de Isus în ajunul pătimirii sale. Cu alte cuvinte, nevoia de unitate nu este o descoperire recentă a științelor sociologice, ci ea face parte dintr-un proiect mai amplu, proiectul de iubire a lui Dumnezeu. Unitatea își are rădăcina în inima lui Dumnezeu, este visul lui Dumnezeu cu omul. Acesta a fost creat “după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”, ori Dumnezeu este unitate, este relație, este Treime. La fel și pentru om unitatea este expresia cea mai profundă a ființei sale; omul însuși este expresia relațiilor din Sfânta Treime, din Dumnezeu, relații de iubire între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Avem întipărită în codul nostru genetic dorința după unitate și nu ne vom simți împliniți decât atunci când vom trăi unitatea.

Rugăciunea pe care Isus o adresează Tatălui în cenacol, “Ca toți să fie una”, nu era doar pentru ucenicii aflați alături de el în acel moment, ci “și pentru cei care vor asculta cuvintelor lor și vor crede” în el. Și noi suntem destinatarii acestei rugăciuni.

Dar care este drumul pe care să pornești pentru a realiza unitatea, pentru a împlini astfel năzuințele cele mai intime ale ființei noastre? Toți râvnim unitatea cea mare, unitatea lumii, a Bisericilor, a popoarelor. Sunt realități vrednice de dorit, dar nu vom putea ajunge la ele, dacă lipsește unitatea cu noi înșine, dacă lipsește unitatea familiei și a comunității – acesta este drumul care face să se împlinească rugăciunea lui Isus: “Ca toți să fie una”.

Cum realizăm unitatea cu noi înșine? Acesta este primul pas – pentru ca “toți să fie una”: aspirațiile și idealurile să corespundă demnității noastre. Pentru că suntem născuți din Dumnezeu, viața noastră este o viață sacră. Și este sacră în întregime, trup și spirit. Ori în noi lipsește adesea unitatea pentru că între spirit și trup nu mai există armonie. Când spiritul dorește ceva, trupul dorește altceva, iar uneori alegem ceea ce dorește trupul, și atunci este distrusă unitatea ființei. Pentru ca să fim “una în Tatăl” e necesar să-l alegem pe Dumnezeu cu toată ființa, iar alegerea să nu fie pentru o clipă, ci pentru toată viața. Nu poți să-l alegi pe Dumnezeu doar pe jumătate. Unitatea cu noi înșine este, de fapt, unitatea cu Dumnezeu, pentru că suntem dumnezei. Am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa și am fost constituiți să nu ne găsim împlinirea decât în unitatea lui. Cum se menține și cum se dobândește unitatea cu el? Ne arată Cristos. El în toată evanghelia de astăzi se roagă, deci unitatea este rod al rugăciunii. Când nu ai timp pentru rugăciune, este normal să nu te simți împăcat cu tine însuți, când nu ai timp să stai de vorbă cu Dumnezeul vieții tale, e normal să nu te mai regăsești, să-ți pierzi echilibrul. Apoi, unitatea este rod al ascultării lui Isus de Tatăl, adică acceptarea demnității și a misiunii primite. În Cristos, unitatea interioară atinge nivelul maxim și devine modelul oricărei unități interioare.

Dacă ai făcut deja acest pas, dacă ești în armonie cu tine însuți, dacă te-ai împăcat cu viața, pasul următor va fi mai ușor: unitatea la nivel comunitar. Sunt mulți cei care își proiectează asupra celorlalți propriile probleme interioare nerezolvate la timp. Lipsa unității interioare se răsfrânge asupra unității comunitare. Nu poți construi unitatea cu ceilalți, dacă îți lipsește unitatea interioară, dacă nu ești unit cu Dumnezeul din tine. Ceea ce eventual ai putea construi ar fi un simplu pact, o simplă alianță în vederea realizării unui scop, iar orice vătămare a ei ar reprezenta distrugerea unității. Ca unitatea dintre noi să fie reală, să fim frați, e nevoie să luăm ca model relația din sânul Sfintei Treimi: “După cum tu părinte ești în mine și eu tine” și “tu m-ai iubit pe mine înainte de întemeierea lumii”. Iubirea este liantul unității comunitare, o iubire care înțelege diferența ca o valoare, nu ca motiv de discordie și neînțelegere. Povestea o tânără căsătorită nu cu mulți ani în urmă, dar deja părăsită de soțul ei, despre modul în care a reușit să depășească acest greu moment. Singura ei scăpare a fost o comunitate, în care, într-adevăr, se trăia unitatea. Acolo nimeni nu era prea sărac pentru a oferi ceva, nimeni nu era prea obosit pentru a sări în ajutorul celuilalt, nimeni nu ducea lipsă de timp, pentru că mereu se găsea timp cel puțin pentru un zâmbet. Povestește tânăra, “dacă nu ar fi existat acest grup de oameni minunați, ori nu mai eram în viață, ori porneam pe un drum total greșit”.

“Slava pe care tu mi-ai dat-o, eu le-am dat-o lor, ca să fie una precum noi suntem una”. Dumnezeu a sădit în noi nu doar dorința de unitate, ci și capacitatea de unitate. Așadar, unitatea nu mai apare ca o ideologie, ci este un vis care poate și trebuie să devină realitate.

Dacă la nivel parohial vom trăi uniți în rugăciune și iubire, atunci, trăirea noastră va fi o mărturie despre iubirea lui Dumnezeu, despre Cristos, că el este Salvatorul, că el este Mântuitorul, “ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis” – spune Isus. Unitatea dintre noi poate avea ca rod unitatea Bisericii, a creștinilor și necreștinilor. Nu putem realiza unitatea Bisericii dacă noi, ca și creștini suntem divizați. Cum să-l determini pe un altul să fie una cu tine?

Un cardinal renumit a fost întrebat care este motivul pentru care unele persoane doresc să devină catolice? La care el a răspuns: “Aceasta nu se datorează faptului că în Biserica Catolică Liturghia ar fi mai frumoasă, nici faptului că Biserica Catolică ar avea un Drept canonic clar și explicit, nici faptului că morala catolică le-ar fi mai la îndemână, dar cei mai mulți aleg să devină catolici, deoarece la un moment dat au întâlnit pe cineva care prin viața lui a vorbit despre Cristos și au rămas impresionați!” Cel mai convingător mod de a vorbi despre Cristos este “unitatea”. Din ea se naște bucuria, pofta de viață, curajul de trăi. Și cine nu își dorește în viață să fie bucuros și fericit!

 

* * *

 

Isus, ridicându-și ochii spre cer, s-a rugat

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Isus a înviat și s-a înălțat la cer pentru că s-a rugat și l-a avut pe Duhul Sfânt.
Îmi vine să cred că el, ca “începător și desăvârșitor al credinței” (Evr 12,2), se ruga mereu în extaz.
Apostolii l-au văzut deseori pe Isus rugându-se. Impresionați de rugăciunea lui i-au cerut: “Doamne, învață-ne să ne rugăm!” Și el i-a învățat Tatăl nostru (cf. Lc 11,1-4).
Se pare că rugăciunea aceasta nu le-a fost destul de clară, destul de înțeleasă, fiindcă n-au spus-o prea des; sau, poate au spus-o, dar, fiindcă nu reușeau extazul, nu aveau prea mare încredere în rugăciunea lor. Din acest motiv s-au apropiat o dată de Isus și i-au spus prin apostolul Filip: “Doamne, arată-ni-l pe Tatăl și ne este de ajuns” (In 14,8), fiind convinși că, văzându-l pe Tatăl, se vor ruga asemenea lui. Dar, chiar fără a-l vedea pe Tatăl, Isus a insistat de multe ori asupra necesității rugăciunii, mai ales în Grădina Măslinilor (cf. Lc 22,39-46).
Oare după învierea lui Isus, ucenicii au înțeles rostul și necesitatea rugăciunii? Se pare că nu prea. Ce le lipsea? Un model de adevărată rugăciune și o forță care să-i tragă spre cer. Dar, după înălțare, când în mijlocul lor se afla preacurata Fecioară Maria și aveau toată siguranța că promisiunea lui Isus de a primi putere de sus se va realiza, ei se roagă în Cenacol, așteptând pe Duhul Sfânt (cf. Fap 1,13-14).
Ucenicul iubit de Isus, Ioan, este acela care a înțeles cel mai bine necesitatea rugăciunii și mintea lui curată a înregistrat fidel lunga rugăciune a lui Isus de la Cină. Ioan este singurul evanghelist care o redă în toată măreția și motivația ei, pentru a pune în evidență că Isus singur este calea către Tatăl prin rugăciune și puterea cuvântului, adică prin Duhul Sfânt (cf. Sfântul Ambrozie despre Duhul Sfânt, (o.c., pag. 171). În acel timp Isus, ridicându-și ochii spre cer, s-a rugat astfel: “Părinte sfânt, nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru cei care prin cuvântul lor vor crede în mine, ca toți să fie una, după cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, ca să creadă lumea că tu m-ai trimis… Tată, vreau ca unde sunt eu să fie cu mine și cei pe care mi i-ai dat!”
Dacă sfântul Paul spunând: “Pe Cristos vreau să-l cunosc și puterea învierii lui și să mă fac părtaș de suferințele lui, ca să-i devin asemănător întru moarte, cu speranța că voi ajunge la învierea din morți” (Fil 3,10-11), arăta că voia să cunoască puterea rugăciunii lui Isus care este o luptă cu cerul, un efort de înălțare către Tatăl, un resort al învierii din morți.
Isus este prezentat în ecleziologie ca mire. Mireasa sa este Biserica. Mireasa lui Isus, așa cum reiese din episodul Cinei celei de Taină, s-a născut din rugăciunea lui Isus și din Euharistie, pentru “ca toți cei care vor crede în mine, să fie una”, spune Isus, unitate realizată prin: “Trupul meu dat pentru voi și potirul legământului nou prin sângele meu vărsat pentru voi” (Lc 22,19-20). Biserica este biserică (adunarea credincioșilor) în măsura în care pune în evidență unirea cu Cristos ca reflex al unirii dintre Cristos și Tatăl în Duhul Sfânt, devenind Trupul său Mistic.
Prin înălțarea Mirelui la cer, Mireasa pleacă în căutarea lui, devine o societate escatologică, o societate de rugăciune, o forță comunitară care se înalță spre cer.
O legendă arabă spune că o tânără mireasă și-a pierdut mirele și a plecat în căutarea lui. A ajuns în fața unei colibe care avea o ușă atât de îngustă că doar un trup spiritualizat s-ar fi putut strecura dincolo. În liniștea zorilor, din colibă a auzit glasul suspinând al iubitului care o jelea tocmai pe ea, așa cum se jelesc morții. A bătut la ușă și dinăuntru un glas a întrebat: Cine ești? Ea a răspuns: Eu sunt. Atunci s-a lăsat o liniște adâncă, a încetat până și murmurul izvoarelor, foșnetul copacilor, a amuțit până și cântecul de dimineață al păsărelelor… Dar glasul dinăuntru n-a răspuns și ușa a rămas închisă… Atunci tânăra mireasă s-a înfășurat în vălul meditației și, fără o lacrimă, fără un suspin, s-a îngenuncheat lângă ușă. A stat o zi și o noapte meditând, adâncind în inima ei noțiunea esențială care cere ca aleșii iubirii să se lepede mai întâi cu totul de ei înșiși, înainte de a se înfățișa înaintea iubirii supreme. Apoi s-a ridicat și a mers mai întâi la râu să se spele; apoi, cu pas hotărât s-a întors la colibă și a bătut la ușa îngustă. Dinăuntru glasul a întrebat din nou: Cine ești? De data aceasta mireasa a spus: tu ești! Și ușa s-a deschis singură. Și ea, fericită ca în paradis, și-a găsit iubitul, cu care s-a căsătorit pe vecie în fața lui Dumnezeu singur (Jean Vernette, Parabole pentru azi, Ed. ARC, București 1994, pag. 95).
Atitudinea Biserici, ca Mireasă credincioasă, trebuie să constea în meditație și rugăciune. Apostolii i-au spus lui Isus: “Învață-ne să ne rugăm!” Mireasa de azi, Biserica, trebuie să-i spună: Învață-mă să spun: “tu ești!
Următoarele două lecturi ne învață cum trebuie să ne rugăm.
Auzim în credință glasul Mirelui: Iată! eu voi veni? (Lec. a II-a).
Acela care trebuie să se roage în noi “cu suspine negrăite” (Rom 8,26) este Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt și Mireasa spun: Vino! Cel care ascultă, Mirele, spune: Vino!
Mireasa răspunde printr-un Amin total. Acest Amin este spus printr-o credință desăvârșită, rezultat al rugăciunii Mirelui. Amin, sau: He emen, înseamnă: Cred cu toată ființa mea.
Prima lectură pune în evidență Amin-ul spus de sfântul Ștefan. Amin-ul său este acel răspuns dat mirelui de mireasa care a bătut la ușa îngustă a colibei: tu ești! Sfântului Ștefan i se deschide cerul, pentru că s-a făcut una cu Cristos în iubire: își încredințează sufletul lui Isus, ca să ajungă la Tatăl: Doamne Isuse, primește sufletul meu!; se roagă pentru dușmani: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!; adică se roagă ca să nu moară nici dușmanii vieții, exact cum s-a rugat Isus pe Calvar. Acest fel de rugăciune atinge culmea perfecțiunii și duce la înviere și la viața veșnică. Isus a înviat și s-a înălțat pentru că s-a rugat, după cum ni se relatează în Scrisoare către evrei: Isus Cristos, în timpul vieții sale pământești, a înălțat rugi și rugăminți, cu strigăte puternice și cu lacrimi, către acela care îl putea scăpa de la moarte, iar datorită evlaviei sale a fost ascultat (4,7). Evlavia, pietatea, este al șaselea dar al Duhului Sfânt, pe care îl primesc toți acei care au darul fricii de Dumnezeu, nu numai ca atitudine filială izvorâtă din iubire, ci mai ales ca atitudine reverențială izvorâtă din cunoașterea nimicului propriu de ființă umană, din smerenie, așa cum Isus însuși a ținut să afirme că Tatăl său este mai mare (cf. In 14,28). Isus, datorită evlaviei, pietății, în rugăciune, a scăpat de moartea veșnică, din cauză că luase asupra sa păcatele noastre, a înviat pentru viața veșnică și șade de-a dreapta Tatălui.
Datoria noastră este:
1) de a-i cere Tatălui pe Duhul Sfânt care l-a înviat pe Cristos din morți, ca să se roage în noi și cu noi, cu Biserica, prin acele suspine negrăite: Vino, Doamne Isuse!
2) de a ne ruga pentru dușmani, pentru convertirea păcătoșilor, și
3) să prețuim rugăciunea celui sărac, așa cum ne-a învățat fericitul nostru Ieremia: Mi-aș da și ochii pentru cei săraci, pentru că ei se roagă cu simplicitate și umilință, iar rugăciunile lor sunt nespus de plăcute sfintei Fecioare, așa încât însăși sfânta Fecioară se încrede în rugăciunile lor.
Se mai roagă astăzi cineva în felul lui Isus și al sfinților?
Să ne rugăm noi cu psalmistul: Ascultă, Doamne, glasul meu când strig. Ție îți spune inima mea: Am căutat fața ta. Fața ta o caut. Nu-ți întoarce fața de la mine! (Antif. int. LR Ps 26,7-9). Amin.

 

* * *

 

A VII-a duminică după Paști (pentru copii)

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Un principe bun se gândea mereu cum să vină cu adevărat în întâmpinarea nevoilor și dorințelor supușilor săi, mai ales ale celor mai săraci. De aceea, s-a deghizat într-un om sărac și, neobservat și singur, a ieșit din palatul său, s-a îndepărtat de capitală, a intrat în bordeiele sărace, s-a dus în mijlocul câmpului, i-a ajutat pe bolnavi, a mâncat din bucatele lor, a îndurat alături de ei frigul și lipsurile. După mai mulți ani de viață obositoare și săracă, s-a întors în palat și a avut grijă de nevoile, mizeria multor nefericiți și a găsit bucuria în a-i face mulțumiți (G. DELLA VECCHIA, Miniera d’oro di racconti).

2. Tema

Liturgia cuvântului ne prezintă trei rugăciuni:
- cea a lui Ștefan, care a văzut, în sfârșit, gloria lui Isus;
- cea a Bisericii, care dorește să vadă gloria lui Isus;
- cea a lui Isus, care dorește să ne vadă și pe noi în gloria sa.

3. Mesajul zilei

“Aștept învierea morților și viața veacului ce va veni”. Ne rugăm: “Dă-ne, Doamne, ochi pentru a vedea gloria ta”.
- Am văzut soldați: cât de mult doreau să se întoarcă acasă!
- Am văzut emigranți: cât de mult doreau să se întoarcă acasă!
- Am văzut copii departe de casă: cât de mult voiau să își îmbrățișeze mama!
- Și noi, creștinii, trăim în speranța că vom merge în casa Tatălui pentru a ne bucura de gloria lui.
Ștefan, fixând ochii spre cer, l-a văzut pe Isus în glorie.
- Speranța de a vedea gloria lui Isus i-a dat atât de mult curaj lui Ștefan.
- Nu e tristă imitarea morții lui Isus (condamnarea, executarea în afara cetății, încredințarea sufletului, rugăciunea pentru persecutori) dacă există ochi pentru a vedea învierea sa, înălțarea sa, gloria sa.
Biserica spune: “Vino, Doamne Isuse!”
- “Moartea ta o vestim, Doamne; învierea ta o mărturisim până când vei veni”. A trăi împreună cu Isus glorios, care va șterge toate lacrimile noastre și ne va da pomul vieții, este destinul nostru.
- “Atât de mare este binele pe care îl aștept, încât orice greșeală mi se pare delict grav”.

Sfântul Ioan Bosco era trist din cauza morții mamei sale, când a avut un vis. A văzut-o pe mama Margareta zâmbind alături de “Sanctuarul Mângâietoarei” din Torino. A întrebat-o plin de uimire:
- Tu aici? Nu ești moartă, mamă?
- Sunt moartă, dar trăiesc!
- Și ești fericită?
- Foarte fericită!
- Spune-mi, ce bucurie ai în paradis?
- Nu îți pot spune, atât de frumos este!
- Dă-mi măcar un semn al fericirii tale.
Atunci, mama Margareta s-a schimbat la față ca Isus pe Tabor. Don Bosco a privit-o fascinat. Mama Margareta i-a spus:
- Te aștept, știi? Noi doi trebuie să fim întotdeauna împreună. Apoi a dispărut…

- Isus se roagă: “Vreau ca toți să fie cu mine, să contemple gloria mea”.
- Asemenea mamei Margareta, și Isus îi spune fiecăruia
-
dintre noi: “Te aștept, știi? Noi trebuie să fim împreună”.
Isus se roagă: “Părinte, vreau ca toți cei pe care mi i-ai dat să fie acolo unde sunt și eu, ca să contemple gloria mea” (Evanghelia). Isus dorește să ne îmbrățișeze pe toți în cer. Dar dacă suntem păcătoși?…
- Să ne încredem în el care este Mântuitorul nostru, înălțat la ceruri pentru a mijloci pentru noi.
- Să ne încredem în milostivirea sa.
- Să ne încredem în harul său, pentru ca inima noastră să se întoarcă întotdeauna la el.

4. Exemple

a) Într-un faimos poem hindus, Ramayana, este povestit următorul fapt:

Preafrumoasa Sita trăia fericită cu soțul ei, Rama. Invidios, răul principe Ravana a smuls-o de la iubitul ei și a închis-o în palatul său, aurit în întregime. Nu-i lipsea nimic, dar tânăra soție își petrecea zilele în tristețe și plâns, amintindu-și de soțul ei, Rama.
Dar, într-o zi, a venit la ea pe ascuns un mesager. I-a adus un inel foarte frumos. I-l trimisese soțul ei. În fața acelui dar a renăscut bucuria, a renăscut viața în inima frumoasei Sita. Acum era sigură că soțul ei de departe nu o uitase și că, mai devreme sau mai târziu, va veni să o elibereze.

b) Rabi Mendel din Kozk le spunea elevilor săi:
- Sufletele au coborât pe pământ din lumea cerească pe o scară, care apoi va fi retrasă. Acum sufletele sunt chemate în patria de sus. Unele nu se mișcă din loc; cum se poate merge în cer fără scară? Altele fac un salt și recad, fac un altul și cad din nou și la sfârșit se dau bătute. Însă sunt unele care, știind bine că nu pot urca, încearcă și iar încearcă până ce Dumnezeu le ia, le ridică și le înalță.

 

* * *

 

Duminica a VII-a a Paștelui (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Isus și-a ridicat ochii spre cer și s-a rugat astfel: “Părinte sfânt, nu mă rog numai pentru aceștia, ci și pentru cei care vor asculta cuvintele lor și vor crede în mine: toți să fie una; după cum tu, Părinte, ești în mine și eu în tine, așa și ei să fie în noi una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Slava pe care mi-ai dat-o tu eu le-am dat-o lor, ca să fie una precum noi una suntem: eu în ei și tu în mine. Ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit pe ei, precum m-ai iubit pe mine. Părinte, vreau ca și cei pe care mi i-ai dat să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu, ca ei să vadă slava pe care mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. Părinte drept, lumea pe tine nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și-l voi face cunoscut, ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu în ei”. Ioan 17,20-26

Odată cu Înălțarea preaslăvită, pe care sfânta Biserică a celebrat-o Joia trecută, Isus Cristos și-a redobândit locul de mărire de-a dreapta Tatălui (Mc 16,19). Întronat alături de Tatăl, Isus poate de aici înainte să-și exercite domnia asupra Împărăției lui Dumnezeu, care este o Împărăție veșnică și universală.

Textul evanghelic al duminicii a șaptea a Paștelui ni-L înfățișează pe Isus în atitudine de mijlocire în favoarea atât a celor care l-au urmat de-a lungul vieții sale pământești și pe care i-a lăsat să-i continue lucrarea de vestire a Cuvântului, cât și a acelora care vor asculta cuvintele lor și vor crede în El. Este surprinzător acest mod de a se ruga. Isus îi are în vedere și pe cei care, de-a lungul istorie vor crede și se vor atașa de Isus Cristos, fie că aparțin poporului ales, fie că provin din alte popoare. Toți aceștia vor forma noul Popor al lui Dumnezeu pe care Isus îl adună și îl conduce ca un Bun Păstor.

Traducerea noastră spune că Isus se roagă pentru toți cei care vor crede în El. Acest viitor este totuși inutil întrucât în textul grec original verbul este la participiu prezent: Isus se roagă dinainte pentru cei care cred “acum” în secolul I ca și în 2010, ca și cum toți cei care cred, indiferent de momentul istoric în care se află, se află deja în fața Lui.

În centrul rugăciunii sale se află un strigăt: Toți să fie una… Acest strigăt are, pentru noi, aspectul dureros al unei speranțe ecumenice: când vor redeveni creștinii una? Trebuie, însă, să notăm faptul că Evanghelia sfântului Ioan (spre deosebire de Epistole) nu oferă un context al vreunei comunități în criză căreia această rugăciune să-i dea de gândit. Mai mult, această expresie de a fi “una”, la sfântul Ioan, depășește cu mult ideea unei coeziuni comunitare dintr-o anumită “parohie”. Prin urmare ar fi mai curând vorba aici de acea unitate dintre Tatăl și Fiul în sânul Sfintei Treimi. De altfel, expresia ei să fie în chip desăvârșit una înseamnă, în mod literal ei să fie împliniți în unitate. Ca și cum Isus ar voi să spună că noi nu vom fi nicicând noi înșine decât atunci când am realiza între noi această unitate divină.

Iată un adevărat proiect pentru unitatea creștină care depășește cu mult simpla obținere a unui consens. Dar această unitate, conform lui Isus, are într-însa putere de probatorie: ea va spune cu claritate lumii că evanghelia este adevărată și că noi suntem iubiți de către Tatăl la fel de mult ca și Fiul.

 

* * *

 

Este cineva acolo…???

Autor: pr. Felix Roca jr
Copyright: Predici.cnet.ro

De ce o astfel de întrebare? Pentru că parcurgând lecturile propuse în cadrul liturgiei de astăzi, am avut ocazia să observăm cum această întrebare care a fascinat zeci de generații, care ne fascinează și pe noi cei de astăzi, este de fapt o întrebare care a existat dintotdeauna și care își poate întrezări răspunsul doar în minunatul plan de mântuire al lui Dumnezeu.

Am văzut cum atât prima lectură cât și fragmentul evanghelic de astăzi încep cu o privire ațintită spre cer, privire care ne îndeamnă parcă și pe noi să ne îndreptăm din nou privirea spre cer pentru a contempla realitățile prezente acolo. Doar că îndreptând privirea noastră spre cer, cred că în inima fiecăruia dintre noi, nu numaidecât datorită necredinței cât mai ales datorită scepticismului specific uman, apare întrebarea: Este cineva acolo??? Cineva care să ne iubească? Cineva căruia să îi pese cu adevărat? Cineva pentru care noi să fim importanți? Sunt întrebări care apar în inima omului mai ales atunci când, poate sătui de toate grijile și probleme vieții de zi cu zi, ne îndreptăm privirea spre cer, spre aceea ultimă sursă a speranței noastre, dorind parcă să primim odată în plus confirmarea ca nu suntem singuri și că într-adevăr năzuințele și aspirațiile noastre mai au o șansă să ajungă la împlinire.

Deși adesea aceste priviri ale noastre îndreptate spre cer nu reușesc să întrezărească un răspuns la toate aceste întrebări și căutări, iată că lecturile liturgiei de astăzi ne oferă această posibilitate de a afla: dacă și cine este acolo sus; ce înseamnă a crede într-o astfel de prezență și cum trebuie trăită concret în viața cotidiană această credință.

Încă de la început, observând atitudinea plină de încredere a diaconului Ștefan, precum și descrierea viziunii pe care o are: “Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând la dreapta lui Dumnezeu!”(Fap 7, 55), căpătăm certitudinea nu doar a existenței unei realități de dincolo, dar și a faptului ca în această realitate există o prezență în care ne putem pune speranța și căreia îi putem încredința întreaga și adevărata noastră existență. Ascultând și rugăciunea pe care Isus o rostește cu privirea înălțată spre cer, înțelegem că, de fapt, aceasta este realitatea pentru care suntem predestinați și unica în care ne vom găsi desăvârșirea și împlinirea: “Părinte, vreau ca și cei pe care mi i-ai dat să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu”(In 17, 24).

Însă, privind la rugăciunea lui Isus, la faptul că el se roagă pentru ucenicii săi care încă trăiesc în lume, înțelegem că această trăire în prezența unui celuilalt și în comuniune cu el este o trăire care trebuie să fie prezentă în viața noastră cotidiană, a acelora care vrem să fim adevărați ucenici ai lui Cristos și pentru care s-a rugat Cristos. Astfel toată credința noastră în realitățile veșnice devine o credința care trebuie actualizată și trăită aici și acum, în deplină comuniune cu cei pe care bunul Dumnezeu ni-i rânduiește să îi întâlnim și să-i avem alături.

Bucuria și fericirea vieții unei femei s-au stins atunci când și-a pierdut fratele datorită unei bolii grave. Era un om bun, iubit de toți, dar care le fusese luat parcă prea curând. Căzând în descurajare, această femeie nu contenea să îl întrebe pe Dumnezeu: de ce??? Auzind doar tăcere, ea a plecat în lume în căutarea unui răspuns. Nu a mers prea departe că a și întâlnit un bătrân stând pe o plajă și bocind. El i-a spus: “Am suferit o mare pierdere. Sunt pictor și de curând mi-am pierdut vederea!”. Și el căuta un răspuns la întrebarea: de ce? Femeia l-a chemat să o însoțească, l-a luat de braț și astfel au pornit la drum. Curând au întâlnit un tânăr umblând, cu privirea pierdută. De curând fusese părăsit de soție, fericirea vieții sale. Și acesta li s-a alăturat în căutarea unui răspuns la întrebarea: de ce? Imediat au întâlnit și o femeie care stătea în fața casei sale plângând căci își pierduse copilul. Și ea i-a însoțit în căutarea unui răspuns. Însă, în ciuda căutări lor, nu au găsit nicăieri un răspuns. La un moment dat ei au ajuns în fața lui Isus Cristos. Fiecare i-a prezentat durerea și frământarea sa, terminând cu întrebarea: de ce? Isus nu le-a oferit nici un răspuns. Însă, a început să plângă și le-a spus: “Eu port povara unui femei care și-a pierdut fratele, a unui pictor care și-a pierdut vederea, a unui tânăr care și-a pierdut iubirea vieții lui și a unei tinere mame care și-a pierdut copilul”. În timp ce le spunea acestea, cei patru s-au apropiat unul de altul și s-au îmbrățișat, prinzând și brațele lui Isus în această îmbrățișare. Isus a continuat să le vorbească spunându-le: “Domnia mea este o domnie a inimii. Nu pot preveni durerea. Pot doar să o vindec!”. “Cum?” a întrebat femeia? “Împărtășind durerile tuturor oamenilor!”, a spus Isus. Și s-a făcut nevăzut lăsându-i pe cei patru într-o călduroasă și profundă îmbrățișare … a inimilor!

Într-adevăr, este de ajuns să credem și să conștientizăm că este Cineva acolo sus, un Cineva care ne iubește, ne este alături și ne ocrotește, pentru a reuși să trăim încă de pe pământ această rugăciune testamentară a lui Isus “ca toți să fie una”(In 17, 21). Este de ajuns să conștientizăm această unică predestinare a noastră, a tuturor oamenilor, pentru viața veșnică pentru a reuși să trăim deja pe acest pământ realitatea unei astfel de împărății în care toți vom fi una între noi și noi cu Dumnezeu. Nu avem nevoie de nici o altă motivație.

Scriitorul grec, Nikos Kazantzakis, povestește cum într-o zi, pe când se plimba pe străzile din Insula Creta, a întâlnit o femeie în vârstă care purta povara grea a unui coș plin cu smochine. Ajungând în dreptul lui, femeia a lăsat coșul jos și alegând două smochine cât mai frumoase i le-a oferit. Scriitorul, surprins, o întrebă: “Dar mă (re)cunoști, dragă doamnă?” Ea privindu-l zâmbitoare îi răspunse: “Nu, tinere! Dar trebuie să te cunosc pentru a-ți oferi ceva? Tu ești o ființă umană, nu-i așa? La fel și eu! Asta nu este de ajuns?” Și autorul grec remarcă: “Bătrâna avea dreptate! Ea spunea de fapt: tu ești un copil, eu sunt o mamă și asta este de ajuns; tu ești un fiu, eu sunt un tată și asta este de ajuns; noi suntem frați și surori și asta este de ajuns. Eu sunt Dumnezeul vostru și voi sunteți poporul meu, și asta este de ajuns!”

Este, într-adevăr, de ajuns să trăim această unică apartenență la Dumnezeu, apartenență care ne face să fim frați între noi, pentru a putea ajunge să primim acea răsplată pe care Isus vine să o aducă fiecăruia după faptele sale (cf. Ap. 22, 12).

 

* * *

 

Duminica a VII-a a Paștelui (C)

Autor: Diverși alți autori
Copyright: Predici.cnet.ro

Eu le-am făcut cunoscut numele tău și-l voi face cunoscut (In 17,26).

Se vorbește mult în Timpul Pascal despre bucurie ca despre reacția normală a creștinului care celebrează sărbătorile Învierii, Înălțării și Coborârii Duhului Sfânt, evenimente fundamentate istoric și citite prin prisma credinței. Dar cum se poate vorbi despre bucurie atunci când misterele celebrate depășesc capacitatea noastră de înțelegere? Cine ne garantează că aceste taine sunt pătrunse, puțin câte puțin, în direcția potrivită? Cine insistă, atât de răbdător, pe lângă noi care nu dăm dovadă de eforturi deosebite în apropierea de aceste mistere? Și către cine ne îndreptăm privirea pentru a ne asigura de continuitatea transmiterii celor înțelese și trăite?

Răspunsurile le găsim în cuvintele Mântuitorului prezentate de Biserică în această duminică, preluate din Evanghelia după sfântul Ioan, mai exact din ceea ce bibliștii numesc rugăciunea sacerdotală a lui Isus: “Eu le-am făcut cunoscut numele tău…” (In 17, 26).

Prezența centrală a Fiului lui Dumnezeu în fiecare din aceste evenimente asigură condiția esențială pentru ca bucuria să aibă un loc și un sens printre trăirile spirituale ale creștinilor. Și iată cum: Cristos învie din morți pentru a opri torentele răului și pentru a deschide celor drepți accesul la vederea feței lui Dumnezeu; Cristos se înalță la dreapta Tatălui pentru a ne garanta că toți cei care merg pe calea indicată de el vor fi primiți la destinația veșnic fericită; Cristos îl trimite pe Duhul Sfânt asupra apostolilor și a celor adunați împreună cu ei pentru a le da putere și siguranță că el este prezent în mijlocul lor și cu ei și prin ei își continuă misiunea.

Iar misiunea sa este, în esență, restabilirea legăturii (comuniunii) dintre Dumnezeu și om – a-l face cunoscut omului pe Dumnezeu și a-l face pe om vrednic de întâlnirea cu Dumnezeu. Cristos, Revelatorul Tatălui, fie prin cuvinte (discursuri, parabole, îndemnuri și porunci), fie prin fapte (minuni, moartea și învierea sa) tocmai acest lucru îl face: prezentarea lui Dumnezeu Unul-și-Întreit, Creator și făuritor al istoriei omului, Răscumpărător și Sfințitor. Iar celor care cultivă în suflet binefacerile cunoașterii lui Dumnezeu le dă puterea de a deveni ucenici fideli ai săi, gata să-l urmeze cu statornicie, chiar și în moarte și glorificare. Prima lectură ne oferă, astfel, exemplul concret al sfântului martir Ștefan.

Dacă primii creștini (în special cei care l-au întâlnit personal pe Isus) au avut tăria de a proclama în fața oricui (și cu orice preț) începutul cunoașterii lui Dumnezeu (încă de aici, de pe pământ) este, oare, posibil și pentru noi, creștinii anului 2010 să ajungem la vederea aceluiași Dumnezeu pentru a-l cunoaște și a-l iubi?

Tot Mântuitorul ne asigură că misiunea sa nu s-a încheiat odată cu înălțarea sa la cer: “…și-l voi face cunoscut” (In 17,26). Transmiterea cunoștințelor dobândite de primii creștini și efortul de a adânci această cunoaștere și apropiere de el sunt tot acțiuni ale lui Cristos directe sau prin intermediul Duhului Sfânt și al celor înzestrați de el cu harul fidelității față de învățăturile și dorințele sale: Biserica sa. Astfel înțelegem din cea de-a doua lectură că toți cei însetați de dorința cunoașterii lui Dumnezeu (din toate locurile și timpurile) imploră într-un glas: “Vino, Doamne Isuse!” (Ap 22,20).

Prezența lui Cristos îi unește pe toți cei care îl caută pe Dumnezeu, iar această unitate (comuniune) este vizibilă prin iubirea de care dau dovadă (la timpul potrivit) unii față de alții. Întâmplarea prin care a trecut un tânăr profesor ne poate folosi ca exemplu.

Înaintea unui examen, un tânăr profesor nu știa cum să-i determine pe studenții săi să trateze cu seriozitate materia predată de el. A comparat metodele folosite de alți profesori: amenințarea cu note rele, sensibilizarea cu ajutorul exaltărilor emoționale, promisiuni nerealiste, utilizarea artificiilor psihologice și altele. Dar nici una nu i s-a părut onestă și cu adevărat eficientă. Atunci s-a hotărât să fie sincer cu studenții săi și să le prezinte (în mod realist) scopul comun care îi unește și beneficiile (mai mici sau mai mari) ale pătrunderii și însușirii acelor cunoștințe. Iar metoda sa a fost deosebit de rodnică.

Asemenea acestui profesor bine-intenționat și sincer, Divinul Învățător, Cristos Domnul, pregătește omul pentru marele examen susținut împreună cu cei care constituie Biserica sa: examenul despărțirii de Cel Întrupat. Fiul lui Dumnezeu nu mai este prezent în mod vizibil printre apostolii și creștinii care alcătuiesc Biserica. Ci, de la Înălțarea la Cer, Cristos rămâne prezent în mod tainic (ascuns, dar real) prin cuvintele rostite de el, prin sacramentele celebrate prin el și, în special, prin Euharistie – Sacramentul-Iubire.

Iată, deci, că bucuria manifestată în orice suflet creștin în Timpul Pascal este justificată: e justificată de prezența lui Cristos, de bunăvoința și răbdarea lui Cristos, de calmul și mărinimia cu care Cristos ne dădăcește și e justificată de promisiunea că el va fi acela care va continua această operă revelatoare prin Biserica sa. Și, chiar dacă Timpul Pascal este de doar 50 de zile, în sufletul deschis prezenței lui Cristos, ne învață astăzi Biserica, bucuria e celebrată la timpul prezent-continuu.

pr. Romică Sociu

 

* * *

 

Iubirea fără adevăr este oarbă, adevărul fără iubire ucide

Autor: pr. Claudiu Dumea
Copyright: ITRC.ro

Fragmentul evanghelic pe care l-am auzit constituie finalul rugăciunii sacerdotale pe care Isus a rostit-o la Cina cea de taină. În acest text, ca, de altfel, în tot discursul ținut de Isus la Cină, găsim cele două elemente fundamentale pe care se întemeiază unitatea Bisericii și pe care se bazează munca de refacere a unității creștinilor, ecumenismul, așa cum îl înțelege Conciliul al II-lea din Vatican.

Aceste două elemente fundamentale sunt adevărul și iubirea. Sunt două elemente inseparabile – unul nu poate exista fără celălalt: nici adevăr fără iubire, nici iubire fără adevăr. “Iubirea fără adevăr”, spunea Papa Paul al VI-lea, “este oarbă, adevărul fără iubire ucide”. Dacă, în trecut, era tendința de a accentua adevărul lezând uneori iubirea, în prezent, după Conciliu, există tendința de a accentua iubirea, fără a mai ține cont de adevăr, ceea ce transformă ecumenismul, după expresia aceluiași Papă Paul al VI-lea, într-un fals irenism, într-un fals pacifism, într-un vag sentimentalism.

Dacă vrem să știm ce este în inima unui om: ce-l preocupă, ce îl pasionează, ce îl frământă, ce îl sfâșie în interior, mai ales înainte de a muri, suntem atenți la cuvântul pe care îl pronunță cel mai des. Cuvântul pe care Isus îl pronunță cel mai des în discursul de rămas-bun, în ajunul morții sale, este cuvântul “una” – ca ucenicii săi și cei care vor crede în cuvântul lor să fie “una”. În cele câteva versete ale Evangheliei de azi, Isus, de 5 ori, repetă cuvântul “una”. “Mă rog ca toți să fie una, precum tu, Tată, ești în mine și eu în tine; ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis”.

Dar ce îi face pe ucenicii lui Isus să fie una? Este adevărul pe care Isus l-a învățat și în care ei, ucenicii, cred. Și cum adevărul învățat de Isus este unul, acest unic adevăr îi ține uniți în jurul lui pe ucenicii lui Isus. “Este un singur Domn, o singură credință, un singur Botez”, scrie apostolul Pavel. Numai cu un verset mai înainte, Isus spunea în rugăciunea sa: “Eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr”. Și mai departe: “Mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor”. Găsim aici un lucru care trebuie să fie subliniat cu forță: noi credem în adevărul învățat de Isus, nu pentru inteligența și pentru puterea de pătrundere a minții noastre, ci pentru rugăciunea lui Isus, făcută la Cina cea de taină; cei care ne ascultă cuvintele și acceptă adevărul descoperit de Isus nu o fac pentru arta oratorică și pentru talentul și forța noastră de convingere, ci pentru rugăciunea lui Isus rostită la Cina cea de taină.

Isus nu a scris nici o carte, nici un tratat de filozofie, de teologie, de mistică, nu și-a scris autobiografia. El a încredințat cuvântul său ucenicilor, ca aceștia să-l transmită mai departe oamenilor, iar garantul că acest cuvânt nu se va altera, nu va degenera, este Petru, sunt urmașii lui Petru, episcopii Romei, pe care Cristos i-a înzestrat cu darul infailibilității în credință. Dar oamenii pot cădea în eroare, se pot abate de la unitatea întemeiată pe adevăr, pot crea erezii, schisme, rupturi, urmând învățături greșite. Readucerea la unitatea de credință a celor despărțiți nu o vor realiza negocierile, discuțiile, dialogul teologic, strategiile ecumenice, oricât de importante ar fi acestea, ci rugăciunea lui Isus rostită la Cina cea de taină.

Dar, în același timp, prin cuvintele și gesturile sale, Isus, la Cina cea de taină, ne arată că unitatea în jurul credinței nu se poate menține fără iubire, că adevărul fără iubire este compromis. Isus săvârșește tocmai la Cina cea de taină gesturile de iubire cele mai sublime și mai eroice: iubire care nu înseamnă sentimentalism, ci umilință, sacrificiu, renunțare, dăruire. Le oferă oamenilor, care a doua zi îl vor ucide, darul dumnezeiesc al Euharistiei. Lui Iuda, care punea la cale vânzarea, îi arată semne speciale de iubire: îi oferă bucățica de pâine. La semiți, acesta e un gest de prietenie deosebită, de iubire predilectă arătată cuiva. În acea seară, Isus toarnă apă în lighean, le spală picioarele ucenicilor și le șterge cu ștergarul. Dar ce fel de iubire va reface unitatea creștinilor, îi va readuce la unica Biserică a lui Cristos pe frații despărțiți? Nu efuziunile sentimentale, nu îmbrățișările, nu declarațiile de iubire față de frații despărțiți, deși o atitudine de dragoste și respect față de ei se impune, ci iubirea: iubirea din interiorul Bisericii Catolice, iubirea în comunitățile noastre catolice, în casele noastre religioase, are putere de convingere și de atracție asupra fraților noștri despărțiți. Aici este cheia ecumenismului, secretul ecumenismului.

Primii creștini nu au convertit lumea păgână făcând declarații de dragoste păgânilor, ci iubindu-se între ei. “Iată-i cum se iubesc”, ziceau păgânii, privindu-i cu admirație. Și s-au convertit la credința creștină. Catolicii, în special preoții, persoanele consacrate care nu trăiesc conform credinței lor și nu practică între ei porunca cea mai mare, care este porunca iubirii, nu pot face vreun ecumenism, dimpotrivă, fac imposibilă revenirea fraților despărțiți la unitatea credinței.