Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a VI-a după Rusalii
Evanghelia: Matei 9,1-8
Apostolul: Romani 12,6-14

Matei 9,1-8

Intrând în corabie, Isus a trecut și a venit în cetatea Sa. Și iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Și Isus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule! Iertate sunt păcatele tale! Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: Acesta hulește. Și Isus, știind gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te și umblă? Dar ca să știți că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Și, sculându-se, s-a dus la casa sa. Iar mulțimile văzând acestea, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor asemenea putere.

 

Autori

IPS Andrei Rymarenko
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
Diverși alți autori
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Visarion Iugulescu
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Mihai Tegzeș
pr. Vasile Rob
PF Daniel Ciobotea

 

* * *

 

Scăparea de paralizia spirituală

Autor: IPS Andrei Rymarenko
Traducere: Radu Capan
Copyright: ProFamilia.ro

În Evanghelia din duminica trecută am auzit despre gadareni, care l-au întâlnit pe Isus și i-au cerut “să treacă din de hotarele lor”. Aceasta s-a întâmplat pentru că toți erau infectați cu un păcat, acela al pasiunii pentru profit, al iubirii de bani. Aveau acea sete de nepotolit după bogăție, după mai mult și mai mult. Iar bogăția lor consta în turmele mari de porci ce pășteau pe pășunile lor. Conform legii iudaice nu aveau însă dreptul să îi păstreze. Și acesta era păcatul lor, ei trăiau în păcat pentru a-și satisface patima, acest idol al îmbogățirii. Iar patima se pare că îi unea pe toți. Să ne amintim cum spune Evanghelia: “Și iată toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus și, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor” (Matei 8,34).

Totuși, nu toți locuitorii cetății erau oameni răi. Fără îndoială, erau unii care doreau să îl vadă pe Isus, să îi asculte învățăturile, poate unii chiar erau gata să creadă în El. Mântuirea era atât de aproape de ei, foarte aproape. Dar acest idol, patima pentru profit, i-a înrobit; în loc să îi ceară Domnului să rămână cu ei, i-au cerut să plece. Desigur, libertatea lor de a alege era afectată: păcatul îi înrobise și sufereau de o paralizie spirituală. Evanghelia continuă: “Intrând în corabie, Isus a trecut și a venit în cetatea Sa. Și iată, I-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Și Isus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule!”

Există paralizie fizică, dar există și o paralizie spirituală. Când suntem paralizați fizic dorim să facem ceva, dar fie mâna fie piciorul nu ne ajută, nu se mișcă. Când suntem paralizați spiritual însă, chiar și a gândi este dificil, și dacă nu facem nimic, ne pierdem inima. Există dorința de a îndeplini porunca lui Cristos, dar totuși nu putem; ceva este la mijloc, ceva ne blochează. Și în loc ca în inima noastră să vină Cristos, vine o furtună. Ce i-a motivat pe gadareni să îi ceară lui Cristos să părăsească ținutul lor? Păcatul. Iar păcatul le-a adus paralizia spirituală, și nu au avut suficientă tărie să îl rețină pe Cristos cu ei.

La fel ni se întâmplă și nouă. Singurul motiv este păcatul. Iar păcatul nu înseamnă doar iubirea de bani. Există o serie de fațete ale acestui “diamant negru”: lenea, mândria, vorbirea în deșert, condamnarea, bârfa, mânia, iritarea, cruzimea, necurăția și multe altele. Și cu toții suferim din cauza păcatului: oricare ar fi acesta, tot păcat este. El duce la slăbirea spiritului, la paralizia spirituală. Să ne analizăm și să recunoaștem cu sinceritate că, asemenea gadarenilor, și noi trăim într-o slăbiciune a spiritului, într-o paralizie spirituală.

Dar să nu disperăm. Evanghelia ne dă motiv de mângâiere. Cu ce cuvinte îl vindecă Cristos pe paralitic? “Îndrăznește, fiule! Iertate sunt păcatele tale!” Aceasta înseamnă că în paralizia trupească există de asemenea motivul păcatului. Iar în paralizia spirituală motivul este întotdeauna păcatul. Tot ce trebuie să facem este să găsim acest păcat, această patimă care stă între noi și Cristos; să o ducem la Domnul și să spunem: “Doamne, vindecă-mă!” Apoi Domnul ne va spune ce i-a spus și paraliticului: “Iertate sunt păcatele tale! [...] Scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta.” Iar furtuna se va potoli, va pleca din inimile noastre, care vor fi umplute de Cristos cu bucurie. Slăbiciunea va dispărea și vom simți o nouă energie în noi, o nouă viață în Isus Cristos Domnul nostru.

 

* * *

 

Duminica a șasea după Rusalii

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

Unele lucruri, când le auzim spunându-ni-se de două ori, mai ales dacă suntem firi mai nervoase, ne irită, iar dacă ni se repetă de mai multe ori, nu ne putem stăpâni să nu spunem interlocutorului nostru că ni le-a mai spus.

Nu tot așa se întâmplă însă cu cele cuprinse în Sfânta Evanghelie. Cu toate că unele lucruri le cunoaștem pe de rost, cu toate că sunt pline cu ele tomuri întregi, cu toate că sunt știute de la tânăr până la savant, totuși, ori de câte ori le ascultăm, găsim în ele ceva nou, ce până atunci ne scăpase. Iată de ce toți oamenii de bine, atât cei simpli cât și oamenii de știință, se trudesc să le deslușească sensul și mesajul, căci adevărurile depozitate în Sfânta Evanghelie li se potrivesc tuturor, de la copil până la savantul încărunțit, doar că unul înțelege mai puțin, iar celălalt mai mult, dar și unul și altul destul pentru a-și satisface nevoile propriului suflet.

Așa stau lucrurile și cu întâmplarea prezentată în fragmentul evanghelic citit astăzi. Ea ne interesează pe toți, așa cum interesează toate învățăturile enunțate de Acela care nu și-a primit știința de la nimeni, pentru că o avea de la Sine, din veci. Deși am mai auzit-o de atâtea ori, o sorbim cu nesaț și ne captivează spiritul, pentru că, asemenea tuturor faptelor lui Isus, întâmplarea de azi, pe lângă sensul istoric, are și un înțeles mai adânc, înțeles actual totdeauna și pentru toți.

Și care anume este aici înțelesul mai adânc și actual?

Paraliticul din Sfânta Evanghelie este un om bolnav la suflet și la trup. El nu s-ar fi vindecat niciodată, dacă nu ar fi întâlnit un medic deosebit. Medicii de atunci, ca și cei de azi, erau fie și numai pentru trup, fie numai pentru suflet. Și atunci, ca și astăzi, era cu neputință ca cineva să întrunească în persoana sa toată știința despre trup și despre suflet. Or, dacă paraliticul s-ar fi vindecat numai trupește, el ar fi rămas tot bolnav, deoarece cangrena adâncă ce îi rodea sufletul era covârșitoare. Cât de mare influență are starea sufletească asupra stării corporale ne-o dovedește nu numai psihoterapia modernă, ci și propria noastră experiență. Fiecare ne dăm seama că atunci când în conștiință nu este ordine, când e întinată grav cu ceva, nici trupește nu ne simțim bine. Nu cunoaștem oare cazuri când cineva “s-a uscat pe picioare” din cauza unei mari lovituri morale, a unei tragedii familiale, a unei profunde frământări sufletești? Iată de ce, dacă slăbănogul ar fi putut întâlni un doctor sufletesc, și-ar fi dobândit tămăduirea sufletului, și în acest caz și neputința lui trupească s-ar fi ameliorat mult, chiar dacă nu ar fi dispărut cu totul. Dar un astfel de doctor lipsea.

Bolnavul a avut însă fericirea că l-a întâlnit pe doctorul doctorilor, medicul universal, tămăduitorul sufletelor și al trupurilor, pe acela despre care îngerul îi vestise lui Iosif că “va mântui pe poporul său de păcate” (Matei I,21) și pe care Ioan Botezătorul îl arată mulțimii la Iordan, cu cuvintele: “Iată Mielul lui Dumnezeu care suprimă păcatele lumii” (Ioan I, 29).

Desigur, bolnavul ce sta acum în fața lui Isus nu simțea mai puțin greutatea păcatelor decât a bolii. De câte ori în orele tăcute ale nopții, când somnul, din pricina mâhnirii și a neputințelor, fugea de la ochii săi osteniți și umeziți de plâns, nu își va fi depănat prin fața conștiinței tulburate amintirea păcatelor din trecut, și în această stare, pătruns de căință, din inima lui se desprindea rugăciunea de pocăință a Regelui Profet: “Miluiește-mă Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge-mi fărădelegea” (Psalm 50,1-2). Sau: “Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne; Doamne, ascultă glasul meu (…). De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, cine va putea suferi?” (Psalm 29,1-3).

Acum, aici, la picioarele Celui Preasfânt, paraliticul trebuie să fi fost cuprins și mai puternic de sentimentul vinovăției și netrebniciei sale și de o durere și mai profundă, mai sinceră, mai adevărată pentru păcate. Isus, cu privirea-I miloasă și atotpătrunzătoare, străbate într-o clipită învelișul de lut al omului ce îi stă în față și, citind toată drama din inima lui, se oprește la acel ceva invizibil și monstruos ce stă la originea bolii lui – la păcat – și îi zice: “Cutează, fiule, iertate îți sunt păcatele!” (Matei IX, 3). Cuvintele căzute pe neașteptate uluiră pe unii din cărturari, care numaidecât au murmurat: “Acesta hulește! Cine poate ierta păcatele afară de singur Dumnezeu?” (Marcu II, 7); poate, își mai ziceau în sinea lor: Iată, acesta este paralizat și dorește vindecarea, când colo Acela în care își puse toată încrederea a greșit diagnoza: vrea să-l vindece sufletește, pe când el suferă trupește; de iertare avea el nevoie? Acest Învățător de lege, dacă ar fi într-adevăr Mesia, ar fi trebuit să-i spună paraliticului nu “Iertate îți sunt păcatele!” ci : “Scoală-te și umblă!”.

Și totuși ei se înșelau amarnic. Dacă Isus ar fi procedat astfel, vindecarea paraliticului nu ar fi fost completă. Isus Cristos, subliniind în repetate rânduri prețul infinit al sufletului față de puțina însemnătate a trupului, și cunoscând că, în cazul ce îi stă în față, infirmitatea corporală nu era decât o urmare a bolii sufletești, adică a păcatului, El vindecă ceea ce este mai prețios și mai important: sufletul. De fapt, aceasta era și misiunea cu care El a venit în lume. De aceea, spre uimirea multora dintre cei de față, Isus îi zice paraliticului: “Iertate îți sunt păcatele!”

Cum însă evreii, pe bună dreptate, credeau că numai Dumnezeu poate ierta păcatele, ei îl acuză pe Isus de hulă, de blasfemie, pentru faptul de a-și fi arogat o prerogativă divină, deoarece ei nu credeau că Isus este Dumnezeu și, chiar dacă El s-ar fi declarat ca atare, ei nu l-ar fi crezut. Dar Isus, cunoscându-le gândurile, recurge la o minune în fața căreia orice om cu bun simț trebuia să se plece și să recunoască în Cel ce o făcea pe trimisul lui Dumnezeu. “Ci ca să știți” – le zice Isus – “că Fiul Omului are putere de a ierta păcatele pe pământ (atunci a zis slăbănogului): Scoală, ia-ți patul și mergi în casa ta” (Marcu II,10-11). Și sculându-se, fostul paralitic plecă spre casă.

Isus, așadar, și aici, ca în toate celelalte cazuri, nu săvârșește minunea de dragul minunii, spre a oferi curioșilor un spectacol senzațional, ci ca să descopere celor prezenți marile adevăruri ale mântuirii și să le îndrepte sufletul spre scopul final. El vrea prin această vindecare miraculoasă să ne învețe pe toți să avem mai presus de toate grijă de sănătatea sufletului, de puritatea lui și să-l ferim de îmbolnăvire, adică de păcat, acesta fiind supremul rău, deoarece ne desparte de Dumnezeu și dă naștere la nenumărate suferințe trupești și sufletești.

Omul de azi, asemenea contemporanilor lui Isus, nu înțelege aceste adevăruri, deoarece nu se ocupă de ele. Puțini își dau seama că lumea este un mare bolnav tocmai pentru că nesocotește cele zece comandamente divine gravate în însăși esența ființei sale umane. Că nu își dă seama o dovedește ușurința și nepăsarea cu care își risipește, în tot felul de abuzuri, energiile menite să-l desăvârșească. Complăcându-se într-o existență dezumanizantă, nici măcar în momentul totalei neputințe nu se dezmeticește și refuză împăcarea cu Dumnezeu, reluarea contactului cu Izvorul revitalizării sufletești, prin Sfânta Pocăință, unde Cristos îi zice, prin rostul preotului, ca și paraliticului: “Iertate îți sunt păcatele”. “Te iert și te dezleg de toate păcatele”.

Iubiții mei! Noi, cei care prin harul lui Dumnezeu am fost învredniciți să cunoaștem și să gustăm mereu binefacerile reconfortante ale împăcării cu Dumnezeu în baia Sfintei Pocăințe, Taina renașterii duhovnicești, să-I mulțumim lui Isus și să-L preamărim pentru acest dar ceresc. Dar mulțumirea și preamărirea ce o așteaptă El de la noi constă în a ne apropia de această taină a milostivirii cu smerenie, cu căință filială, cu încredere, și întotdeauna când conștiința ne spune că raportul nostru cu Dumnezeu nu este cum ar trebui să fie, deoarece prin dezlegarea din confesional primim nu numai harul sfințitor care ne purifică sufletul ci și harurile ajutătoare, care la timpul potrivit ne întăresc contra ispitelor și ne ajută să le biruim, și astfel să progresăm în virtute. Păcatul învechit, chiar dacă nu este de moarte ci numai venial, ușor, slăbește rezistența sufletului în fața ispitei, îi tocește sensibilitatea față de păcat și astfel sufletul lâncezește și rămâne expus căderilor în păcate din ce în ce mai mari. Adevărat că păcatele ușoare ni se pot ierta și prin părere de rău adevărată, prin fapte bune, prin rugăciuni, prin post, dar mijlocul sigur este Taina Sfintei Spovedanii.

Așadar, dacă Îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu atunci să nu suferim a rămâne nici o clipă separați de El, sau cu conștiința în dezordine, ci să alergăm fără amânare la Tronul milei lui Dumnezeu, cu încrederea și simplitatea copilului care, ori de câte ori își dă seama că și-a supărat părintele, se căiește pentru că a rănit inima aceluia care pentru el este totul. Apoi să ne păstrăm puritatea câștigată, străduindu-ne să folosim toate mijloacele, pentru ca legea supremă, care este iubirea de Dumnezeu și de aproapele, să inspire toate gândurile, sentimentele și conduita noastră. Amin.

 

* * *

 

Despre păcatele săvîrșite cu gîndul

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

Și știind Iisus gîndurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetați rele în inimile voastre? (Matei 9, 4)

Iubiți credincioși,

În multe locuri ale Sfintei și dumnezeieștii Scripturi aflăm că Dumnezeu Cel Atoateștiutor știe gîndurile oamenilor și vede mai înainte toate cele ce vom face și vom gîndi noi. Acest lucru îl arată și psalmistul care zice: Cele nelucrate ale mele le-au cunoscut ochii Tăi (Psalm 138, 16). Prin proorocul Ieremia, Dumnezeu arată același lucru, zicînd: Eu sînt cel ce cerc inimile și ispitesc rărunchii ca să dau fiecăruia după căile lui și după roadele isprăvilor lui (Ieremia 11, 20; 17, 10; 20, 12). Proorocul David la fel zice: Cela ce cerci inimile și rărunchii, Dumnezeule (Psalm 7, 9).

Așadar, frații mei, nu trebuie să ne mirăm că Dumnezeu știe gîndurile noastre, ci mai ales, să ne temem de Dumnezeu, fiindcă El nu numai că știe gîndurile noastre, ci și pedepsește păcatele ce nu le vom mărturisi la duhovnic și nu ne vom pocăi de ele, păzindu-ne mintea de gîndurile rele.

În Legea Veche se oprea păcatul numai din lucrare, nu și din gînd. Așa, de exemplu, zice: Să nu furi, să nu desfrînezi, să nu ucizi… (Ieșire 20, 13-15). Legea veche, avînd numai umbra lucrurilor viitoare (Evrei 10, 1; Romani 3, 20), avea nevoie de împlinirea și desăvîrșirea ei, deoarece, după mărturia Sfintei Scripturi, Legea Veche nu a desăvîrșit nimic (Evrei 7, 19). De aceea a și venit în lume Domnul și Mîntuitorul nostru Iisus Hristos, nu ca să strice Legea Veche, ci ca să o plinească și să o desăvîrșească, adică să scoată păcatul din gînd, din rădăcină (Matei 5, 17; Romani 3, 31; 10, 4; Galateni 3, 24) Legea Darului nu oprește păcatul numai din lucrare, ci și din gîndire. Legea Veche se aseamănă cu o coasă care taie iarba pe deasupra pămîntului, iar rădăcinile rămîn, iarba iarăși crescînd la loc. Legea Darului, Sfînta Evanghelie, scoate păcatul din rădăcină, adică din gîndire, căci după învățătura Sfinților Părinți, gîndurile sînt rădăcini ale faptelor (Sfîntul Nicodim Aghioritul. Paza celor cinci simțiri, 1826, p. 230).

Mîntuitorul, arătînd desăvîrșirea Legii Noi față de Legea Veche, zice: Ați auzit, că s-a zis celor de demult: Să nu desfrînezi (Ieșire 20, 14); Eu însă vă spun că oricine se uită la femeie, spre a o pofti a și săvîrșit adulter cu ea în inima sa (Matei 5, 27-28). În alt loc, Mîntuitorul arătînd greutatea păcatului cu gîndul, zice: Oricine se mînie pe fratele său vrednic va fi de osîndă (Matei 5, 22); și iarăși: Oricine urăște pe fratele său, ucigaș de oameni este (I Ioan 3, 15). Iată dar că și un singur gînd de ură asupra fratelui nostru ne face ucigași de oameni. De aceea Iisus Hristos, fiind Dumnezeu adevărat și știutor al inimilor omenești și al gîndurilor minții, adeseori mustra pe farisei și pe cărturari, văzînd în mintea și inimile lor gînduri de ură, de zavistie, de viclenie, de fățărnicie, de slavă deșartă, de mîndrie, de desfrînare și altele de acest fel.

Prin aceasta ne arată că El vede, judecă și osîndește păcatele noastre, făcute cu gîndul înaintea Lui, dacă nu le vom mărturisi și nu ne vom pocăi de ele. Sfinții și dumnezeieștii Părinți, avînd în vedere că Dumnezeu pedepsește păcatele cu gîndul, pururea își păzeau mintea și inima de gîndurile pătimașe și rele, aducîndu-și aminte că cuvîntul lui Dumnezeu este viu și lucrător și mai ascuțit decît orice sabie cu două tăișuri și pătrunde pînă la despărțitura sufletului și duhului, între încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii (Evrei 4, 12).

Sfîntul Efrem Sirul, avînd în vedere că gîndurile vor fi pedepsite în ziua cea mare a judecății de apoi, zice: “Nu vă aruncați în negrijă, frații mei, pentru păcatele cu gîndul că nu ar fi mari și nu ar avea osîndă de la Dumnezeu. Dacă păcatele cu gîndul nu ar fi mari, apoi ar fi socotit Dumnezeu desfrînare întru poftă de femeie și ucidere întru ură de frate? Dacă păcatele cu gîndul nu ar fi osîndite, nu era nevoie ca dreptul Iov să aducă jertfă în toate zilele înaintea lui Dumnezeu, pentru păcatele făcute cu gîndul ale feciorilor săi” (Iov 1, 4-5). Dacă păcatele cu gîndul nu ar fi mari, nu ar fi zis marele apostol Pavel, că în ziua judecății de apoi va descoperi Dumnezeu sfaturile inimilor și cele ascunse ale întunericului, pîrîndu-i pe dînșii gîndurilor lor, și dînd răspuns în ceasul acela pentru ele (I Corinteni 4, 5; Romani 2, 15).

De unde se nasc gîndurile rele în mintea noastră? La această întrebare, însuși Mîntuitorul nostru Iisus Hristos ne răspunde, zicînd: Cele ce ies din gură pornesc din inimă și acelea spurcă pe om (Matei 15, 18). Altă dată iarăși zice: Dinăuntru, din inima omului ies cugetele cele rele, desfrînările, hoțiile, uciderile, adulterul, lăcomia, vicleniile, înșelăciunea, nerușinarea, pizma, hula, trufia, ușurătatea. Toate aceste rele ies dinăuntru și spurcă pe om (Marcu 7, 21-23). Dar de cîte feluri sînt gîndurile rele? La această întrebare spune Sfîntul Casian Romanul că opt sînt gîndurile răutății. Și care sînt aceste opt feluri de gînduri rele? Cel dintîi gînd al răutății este al lăcomiei pîntecelui; al doilea, al desfrînării și al poftei de desfrînare; al treilea, al iubirii de argint; al patrulea, al mîniei; al cincilea, al întristării; al șaselea, al trîndăviei; al șaptelea, al slavei deșarte; al optulea, al mîndriei (Filocalia, vol. I, Sibiu, 1947, p, 97-123).

Prin ce faptă bună putem scăpa de gîndurile rele? Atît monahii, cît și creștinii pot scăpa de gîndurile rele prin două fapte bune, și anume: Prin paza minții de gînduri numită și trezvia atenției prin sfînta rugăciune și mai ales rugăciunea inimii. Iar pentru a scăpa de orice gînd rău și de orice patimă, trebuie să unim trezvia atenției, adică gîndurile curate ale minții noastre cu sfînta rugăciune. Aceste două fapte bune lucrează strîns unite una cu alta și se susțin reciproc, după cum zice Sfîntul Isihie Sinaitul: “Atenția minții și rugăciunea lui Iisus, se suțin una pe alta, pentru că atenția supremă se naște din rugăciunea neîncetată iar rugăciunea se naște din paza minții și atenția supreme” (Filocalia, vol. IV. p. 42).

Să nu uităm însă că atît atenția gîndurilor, cît și sfînta rugăciune sînt alungate din mintea noastră de păcatul uitării. Uitarea este primul păcat din partea rațională a sufletului, care alungă și stinge din mintea noastră trezvia și rugăciunea. Acest lucru îl adeverește același sfînt părinte, Isihie Sinaitul, care zice: “Blestemata uitare se opune atenției, ca apa, focului și în toată vremea o războiește cu putere. Precum zăpada nu naște flăcări, sau apa foc, spinul smochine, așa nu va fi liberă mintea omului de gînduri rele, de cuvinte rele și de fapte diavolești, dacă nu și-a curățit mintea și inima cu trezvia atenției și cu rugăciunea”.

Și iarăși zice: “Precum fără corabie nu putem trece marea, așa fără paza minții de gîndurile rele și fără chemarea deasă a lui Iisus Hristos, nu este cu putință să izgonim momeala gîndului celui rău” (Ibidem, p. 48 și 76). Căci singurul chip duhovnicesc de a alunga de la noi gîndurile rele și toate cursele vrăjmașului diavol este de a repeta neîncetat în toată vremea și în tot locul rugăciunea lui Iisus: “Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul (sau păcătoasa)”.

Deci vă rog să nu uitați, cînd vă vin gînduri și pofte rele în minte sau în inimă, să le izgoniți de la voi cu această sfîntă rugăciune. De veți avea paza minții și rugăciunea, să știți că va aflați pe calea mîntuirii.

Acest lucru îl adeverește și Sfîntul Pimen cel Mare care zice: “Omul ca să se mîntuiască, nu are nevoie decît de minte trează și de rugăciune” (Pateric, Rm. Vîlcea, 1930. cap. 135. p. 186).

Iubiți credincioși,

Am vorbit astăzi despre păcatele pe care le facem cu gîndul în toată ziua, în tot ceasul și în orice clipă, ca să ne dăm seama că și pentru aceste păcate vom da răspuns la judecată. Apoi să știți că mulți dintre creștini se păzesc de păcate mari, de moarte, dar se osîndesc pentru mulțimea păcatelor cu gîndul, care îi robesc pînă la moarte, și ei nu le iau în seamă. Oare cei care de tineri cugetă la tot felul de păcate trupești și-și ucid mintea, fecioria și simțurile, hrănindu-se cu ele, mai pot fi cosiderați curați și neprihăniți în fața lui Hristos, chiar dacă n-au făcut astfel de păcate? Nu, nicidecum. Ei nu mai sînt curați înaintea Domnului de nu se vor pocăi de ele. Și cîți dintre asemenea creștini, mai ales tineri, necăsătoriți și văduve, nu sînt stăpîniți de aceste păcate? Oare nu datorită păcatelor cu mintea și imaginația ajung oamenii la păcatele cu fapta și la patimă?

Mulți alții sînt robiți în minte de gîndul averii. Își fac planuri de tot felul, cugetă la averi, case, bani și nu au odihnă pînă nu încearcă să-și realizeze visul. Dar visele se spulberă, averile se risipesc, iubitorii de argint îmbătrînesc și mor săraci de toate și robiți de patima aceasta nevindecată întreținută în minte și inimă prin gînduri și imaginații. Credeți că-i va fi ușor la judecată unui asemenea om?

Alții sînt robiți de părerea de sine și de gîndul că ei sînt mai buni, mai credincioși, mai curați, mai plăcuți lui Dumnezeu decît ceilalți. Oare credeți că ne putem mîntui dacă sîntem robiți de gîndul mîndriei și al slavei deșarte? Nu, nicidecum, dacă nu vom mărturisi aceste cugete la duhovnic și dacă nu ne vom părăsi de ele cît mai curînd posibil.

Alții judecă pe aproapele în inimile lor și îl osîndesc pentru faptele lui. Alții cugetă numai băuturi și ospețe, haine scumpe și cinste pămîntească, iar dacă nu le dobîndesc se tulbură, cîrtesc, slăbesc în credință și mor nemulțumiți în suflet. Oare aceștia nu trăiesc în zadar? Vor avea ei răspuns bun la înfricoșata judecată? Dar care dintre noi nu ne lăsăm pradă gîndurilor rele, fără să ne dăm seama că păcatele cu gîndul duc la cele cu fapta și că pentru toate gîndurile și cuvintele deșarte vom da răspuns înaintea lui Dumnezeu.

Pentru a vă da seama de urmările grele ale păcatelor cu gîndul, vă voi spune o istorioară adevărată din cartea numită Pateric.

Un sihastru oarecare ce trăia în pustie, avea un frate mirean într-un oraș. După cîteva vreme a murit fratele acela și i-a rămas un copil mic de trei ani. Sihastrul, auzind de moartea fratelui său, a mers acolo, a luat pruncul și l-a dus în pustie, la chilia lui. Îl hrănea cu finice și cu alte verdețuri din pustie, din care mînca și el. Copilul n-a văzut nici un om, în afară de bătrînul care-l hrănea, de cînd l-a dus în pustie. Nici femei, nici sat n-a văzut, nici pîine n-a mîncat, nici n-a știut ce este și cum este viața lumii acesteia. Totdeauna era în pustie cu bătrînul, postind, rugîndu-se și lăudînd pe Dumnezeu. A petrecut în această nevoință optsprezece ani, apoi a trecut la Domnul.

După îngroparea lui, a început sihastrul a se ruga lui Dumnezeu, să-i descopere pentru acel copil în care ceată de sfinți este rînduit. După multă rugăciune pe care a făcut-o cu mare osîrdie, a adormit și a văzut în vis un loc întunecat și plin de toată scîrba, iar în mijloc era copilul zăcînd într-o supărare nespusă. Acestea văzîndu-le, bătrînul s-a mirat și a început a se ruga către Dumnezeu, zicînd: “Doamne, ce este nedreptatea aceasta? Oare nu era curat acest copil de toate necurățiile trupești și lumești? Oare nu Te lăuda pe Tine în toate zilele și nopțile, postea, priveghea și se ostenea și de nici un păcat lumesc nu era atins? Dar acum ce este aceasta că îl văd pe el pedepsit în acel loc de întristare? Dar noi care sîntem născuți, crescuți și îmbătrîniți în păcate, ce nădejde de mîntuire vom avea? O, amar și vai de mine!”

Aceasta și mai multe zicînd bătrînul cu plîngere și cu tînguire, a stat înaintea lui îngerul Domnului și i-a zis: “Ce plîngi așa, bătrînule, și de ce te tînguiești pentru copil care cu adevărat nu s-a atins de păcate trupești și lumești. L-ai învățat a posti, a priveghea și a se ruga, dar copilul avea mîndrie mare și înălțare în inima lui, socotindu-se pe sine, pentru curățenia lui și viața cea neatinsă de lume, că este un mare sfînt, mai mare decît cei din lume, și a murit în această gîndire înaltă de sine. Deci să știi că nu este nedreptate la Dumnezeu, căci tot cel ce se înalță pe sine cu gîndul său, necurat este înaintea lui Dumnezeu, precum zice proorocul”.

Aceasta zicîndu-i, îngerul s-a făcut nevăzut. Bătrînul și-a venit în fire și în conștiință și a plîns neîncetat pentru moartea copilului pînă la sfîrșitul vieții sale (Pateric, op. cit. p. 338-339).

Iubiți credincioși,

Am pus această istorioară să arăt cît de mare este înaintea lui Dumnezeu păcatul cu gîndul, dacă omul nu-l mărturisește și nu se pocăiește de el. Ați văzut că nimic nu i-a folosit acestui copil crescut cu atîta sfințenie, nici fecioria, nici postul, nici privegherea, nici rugăciunea, nici celelalte nevoințe și osteneli ale lui dacă nu a avut smerenie. Pentru un gînd de mîndrie care-l stăpînea și-a pierdut sufletul pentru veșnicie…

Deci să stăm bine și să luăm aminte la păcatele noastre făcute cu gîndul și să nu ni se pară că ele ar fi un rău mic. După învățătura Sfinților Părinți, răul cel mic nu este mic dacă aduce pagubă mare. Oare diavolul nu a căzut din cer prin păcatul mîndriei cu gîndul, împreună cu toată mulțimea îngerilor de un gînd cu el?

Iată ce zice dumnezeiasca Scriptură în această privință: Tu ai zis în cugetul tău: În cer mă voi ridica și deasupra stelelor Dumnezeului celui puternic voi așeza scaunul meu. Ședea-voi pe muntele cel înalt, peste munții cei înalți, care sînt spre miazănoapte. Sui-mă-voi deasupra norilor și asemenea Celui Preaînalt voi fi (Isaia 14, 13-14).

Iată și pedeapsa lui Dumnezeu asupra lui Lucifer, pentru cugetul său plin de mîndrie: Și acum, tu te pogori în iad, în cele mai de jos ale adîncului! (Isaia 14, 15).

Vedeți cît de mari sînt urmările păcatelor cu gîndul? Cîți dintre creștini, robiți de cugetele rele și pătimașe, nu cad în cele mai grele păcate din care nu mai pot fi izbăviți? Cîți nu poartă în inima și mintea lor gîndul de a se răzbuna pe semenii lor, gîndul de a-și părăsi familia, de a fura ceva, de a săvîrși desfrînare cu cineva, de a intra în vreo sectă sau chiar de a-și pune capăt vieții? Și dacă cel stăpînit de asemenea cugete rele nu-și mărturisește gîndurile, dacă nu se roagă stăruitor și nu urmează sfatul duhovnicului său, ajunge să săvîrșească cu fapta cele ce le cugeta în mintea sa, spre veșnica lui pierzare.

Să-L rugăm pe Preamilostivul Dumnezeu să ne izbăvească de toate gîndurile pierzătoare de suflet și să ne lumineze mintea, inima și voința, să cugetăm numai la cele bune și să facem cele bune, pentru a ne izbăvi de păcate și de a trăi în veci cu Hristos! Amin.

 

* * *

 

Cauzele bolilor noastre

Autor: Diverși alți autori
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

De la primele capitole ale Cărții Genezei, cu povestea Creației și a căderii în păcat a omenirii, știm că sursa oricărei boli este păcatul, neascultarea față de Dumnezeu. În mare parte, desigur, bolile noastre nu sunt consecința păcatelor noastre personale, ci mai degrabă consecința păcatelor inconștiente, a păcatelor care sunt peste tot în jurul nostru în lume și la care suntem supuși. Știința modernă, de exemplu, ne spune că multe boli sunt rezultatul bacteriilor care vin din jurul nostru și atacă o slăbiciune în organismele noastre. O astfel de slăbiciune poate fi moștenită genetic. Sau poate acea slăbiciune s-a dezvoltat la o vârstă mai înaintată când organismele noastre au început să îmbătrânească. Uneori în asemenea cazuri medicamentele sau chiar operațiile chirurgicale pot să ne aducă alinare.

Pe de altă parte, unele slăbiciuni pot fi rezultatul supraalimentației sau al unei diete nesănătoase, sau al consumului de alcool sau alte droguri, ori poate al lipsei activității fizice. De asemenea o astfel de slăbiciune poate fi rezultatul unei stări mintale. Știm bine de exemplu că o persoană se poate însănătoși mai repede decât alta. Acesta este rezultatul puterii voinței, al sentimentului că mai avem ceva de făcut, că mai avem pentru ce trăi, că avem încă un scop în viață. “Nu pot fi bolnav acum, nu am timp”. Se știe bine că starea noastră mintală controlează starea noastră fizică, și cunoaștem cu toții cazuri de ipohondrie.

În Evanghelia de astăzi de la Matei, capitolul 9, cauza bolii bărbatului nu este în mod evident vreo bacterie, vârsta înaintată sau o stare mintală proastă, ci păcatele neiertate. Domnul nostru îi spune omului: “Păcatele îți sunt iertate”, și omul este vindecat. Trebuie să spunem că pentru multe boli, atât fizice cât și mintale, cauza în societatea noastră modernă este exact aceeași ca în acest caz – păcatele personale , deoarece păcatele neiertate sunt extrem de des întâlnite. Și ele nu sunt iertate pentru că nu sunt mărturisite, nu sunt spuse niciodată înaintea unui confesor, și prin urmare nu se cere niciodată iertare pentru ele.

Putem spune cu adevărat că Sacramentul Spovezii este un barometru spiritual care ne arată starea oricărei societăți. În rândul protestanților spovada nu există, deși sunt protestanți care îi cer iertare lui Dumnezeu și unii de la alții. În societățile catolice apusene nu se mai apelează la spovadă, și chiar și în societățile răsăritene mulți creștini merg poate cel mult o dată pe an la spovadă, și drept urmare se și împărtășesc foarte rar.

Sacramentul Spovezii este un barometru spiritual deoarece pentru ca să aibă loc spovada, avem nevoie de umilință, umilința de a merge înaintea lui Dumnezeu în fața unui martor și a ne mărturisi lui Dumnezeu păcatele noastre. Dar dacă nu mergem la spovadă, să nu așteptăm vindecarea divină care este necesară în viețile noastre. Dacă suntem credincioși adevărați, atunci trebuie să mergem la Cristos ca să fim vindecați de El prin Sacramentele pe care ni le-a dat în Trupul Său, Biserica Sa. Așa să ne ajute Dumnezeu!

 

* * *

 

Vindecarea slăbănogului din Capernaum

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: ADMD.info

O dată cu venirea Mântuitorului Isus Hristos pe pământ, dorințele de veacuri ale strămoșilor capătă contur și împliniri.

Slăbiciunile primesc întărire, cele neputincioase tămăduire, cele de lipsă îndeplinire, cele întunecate și necunoscute lumină.

Durerea capătă vindecare. Toate acestea sunt daruri pe care Dumnezeu le face zidirii Sale – omul -, sunt daruri sfinte împărțite cu dragoste părintească tuturor, în diferite feluri.

Aceste gânduri ne stăpânesc ascultând Sf. Evanghelie de astăzi. Domnul Isus Hristos părăsise ținutul Gherghesenilor, după ce vindecase pe cei doi bărbați stăpâniți de duhurile necurate. Ne reamintim cum duhurile intraseră în turma de porci, care se aruncaseră în mare. Locuitorii cetății ies înaintea Fiului lui Dumnezeu și-L roagă să plece de la ei. De aceea El urcă în corabie și trece dincolo Marea Tiberiadei, în cetatea Sa, Capernaum. Sf. Evanghelist Marcu precizează că “după câteva zile s-a auzit că este acasă și s-au adunat așa de mulți, că nu mai era loc nici înaintea ușii, și le grăia lor cuvântul împărăției. Și au venit la El patru oameni, aducând un paralitic. Neputând, din pricina mulțimii, să se apropie de El, au desfăcut acoperișul casei unde era Isus și prin spărtură au lăsat în jos, la picioarele lui Isus, patul în care era slăbănogul” (Marcu, 2, 1-4). Câtă dragoste pentru om! Câtă milă în fața durerii! Câtă credință în puterea tămăduitoare a Domnului Isus! Câtă insistență și dăruire din partea unor oameni pentru om! Văzând Isus credința lor, îi zice slăbănogului: “Îndrăznește, fiule, iartă-ți-se ție păcatele tale!” Auzind aceasta, cărturarii “au zis în sine: Acesta hulește” (Mat. 9, 3). De aceea Isus îi mustră zicând: “Pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Ce este mai lesne? a zice: Iertate sunt păcatele, sau a zice: scoală-te și umblă. Dar ca să știți că Fiul Omului are putere de a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta” (Mat. 9, 2-8). Și atunci paraliticul, privind pe Hristos, a simțit într-însul o putere, o forță care i-a îngăduit să se ridice de pe pat. Brațele i s-au întărit, picioarele au prins putere; s-a ridicat în sus. Suferința s-a stins, boala a dispărut. Actul minunii se săvârșise. Cu brațele sale, până acum nemișcate, își ridică singur patul și merge la casa lui, unde îl așteaptă familia, cunoscuții și ceilalți. De acum, nu mai era un proscris al vieții, era un element constructiv de viață și de muncă. De bună seamă că în fața unei asemenea minuni, toți cei de față s-au spăimântat și au slăvit pe Dumnezeu.

Iată, prin urmare, ce dar a făcut Hristos unui om, unui suferind al vieții, asupra căruia, din cauza păcatelor, venise boala și paralizia. Hristos, care cunoștea ascunzișurile vieții acestui om, care vedea tot trecutul său, a văzut că omul acela – fratele nostru – suferea din cauza păcatelor sale, din cauza unor încălcări ale legilor lui Dumnezeu. De aceea nici nu l-a întrebat nimic.

Apreciază credința prietenilor săi, insistența și dragostea lor.

Privindu-l, Isus îi spune: “Îndrăznește, fiule!” Prin cuvântul acesta, “îndrăznește”, Mântuitorul așază între El și slăbănog o punte, o punte a dragostei părintești; îi risipește timiditatea, lipsa de curaj, mustrările de conștiință și, poate, deznădejdea. Prin acest cuvânt, Isus dă curaj omului să ceară, să se roage. Cuvântul acesta – “îndrăznește, fiule” – este un cuvânt scump, care are mireasma dragostei și a mângâierii. “Mustrările tale de conștiință le-am văzut; lacrimile tale vărsate în nopțile de suferință și de nesomn le-am prețuit; durerea ta am cântărit-o. De acum, iertate sunt păcatele tale. Iată darul Meu pentru pocăința ta”.

Până la Hristos oamenii și-L închipuiau pe Dumnezeu doar ca un stăpân atotputernic, sever, de temut. Iată-L înfățișându-se în persoana lui Isus ca un părinte bun, ca un eliberator și mângâietor al celor asupriți, prieten al săracilor și doctor al celor în suferință. Tot ce primim de la Dumnezeu este un dar al bunătății Sale nemărginite. Dar pentru a ne învrednici de darul lui Dumnezeu trebuie să ne ferim de păcat. Căci păcatul nu ne atinge numai sufletește, ci și trupește și el este cauza tuturor durerilor noastre din această lume. Sufletește, el sfarmă legătura dintre noi și Dumnezeu, întrerupe astfel grija pentru ființa noastră. Trupește, el lasă urme în ființa noastră, pe care o strică și o face să nu mai urmeze rânduielile ce-i stau la temelie.

Păcatul aduce în trup boală și suferință, fiindcă întrerupe mersul firesc al vieții, așa precum a fost statornicit de Dumnezeu, întru început. El face vieții același rău, pe care apele murdare și vătămătoare îl fac izvorului limpede, când ajunge în ținuturile neprielnice. De aceea Mântuitorul a tămăduit pe unii numai iertându-le păcatele – adică înlăturând pricina răului. De aceea a zis El slăbănogului: “Vezi să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție mai rău”, de aceea la spovedanie duhovnicul, după ce dezleagă păcatele, spune: “păcatele nu aduc nici un folos creștinilor, ci mai ales, neputință, boală, sărăcie și multe feluri de dureri”.

Aceasta ne face să înțelegem nu numai ce este păcatul, ci și ce trebuie să facem împotriva lui. Durerea și suferința din trupul nostru sunt urmarea păcatelor noastre sau a înaintașilor noștri.

Izvorul este deci păcatul, cum se exprimă atât de adevărat Sf. Apostol Pavel: “Printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat, moartea” (Rom. 5, 12).

Mântuitorul, venind în lume, îndură cele mai grele suferințe, pentru a ne arăta că numai drumul crucii duce la desăvârșire și mântuire. Domnul Hristos schimbă caracterul inițial al suferinței și al durerii, dându-le un caracter de curățire, purificare și desăvârșire morală (Ioan 5, 14; Petru 2, 21; II Corint. 6, 16).

Suferința, inerentă vieții, pe lângă caracterul ei de pedeapsă a păcatului primește în creștinism și a valoare educativă. Acolo unde există putere de credință, suferința atrage pe om spre înălțimi de transfigurare spirituală. “Chiar de se strică omul nostru cel din afară, cel din lăuntru însă se înnoiește din zi în zi; pentru că suferința noastră cea de acum, ușoară și trecătoare, ne aduce nemăsurată slavă veșnică” (II Cor. 4, 16-17).

Toți sfinții, asceții, părinții bisericești și toți trăitorii în Hristos au văzut în suferință un ajutor de mântuire, de apropiere de Dumnezeu, o coordonată a desăvârșirii morale. Suferința nu trebuie să ne coboare la deznădejde, scopul ei fiind îndreptarea sufletului spre câștigarea fericirii veșnice, cum se exprimă Sf. Ioan Gură de Aur: “A suferi răul are ca răsplată și recompensă împărăția cerurilor; a face răul, aduce pedeapsă și osândă”.

Suferința înnobilează sufletul, constituind, după expresia lui Baudelaire “noblețe unică”. Ea este condiția fundamentală a renașterii interne spirituale, cum zice Victor Hugo: “ochiul nu vede bine pe Dumnezeu decât prin lacrimi”. Savantul matematician Blaise Pascal, după un grav accident își capătă echilibrul sufletesc și se apropie de Dumnezeu și înalță această rugăciune: “Nu cer să fiu scutit de dureri, căci durerile sunt răsplata sfinților, dar cer să nu fiu lăsat pradă naturii, fără mângâierea spiritului tău”.

Suferința de astăzi, cu tot cortegiul nenorocirilor, trebuie să o privim ca pe o pedeapsă dumnezeiască, ca un avertisment pentru îndreptarea noastră. Mulți dintre noi L-am uitat pe Hristos și sfintele Sale învățături divine. De aceea, suferințele actuale trebuie să ne convertească, regăsindu-ne echilibrul spiritual și îndrumându-ne spre împlinirea poruncilor evanghelice. Să fim mai buni, mai drepți, mai credincioși, trăind în permanentă comuniune cu Hristos Domnul.

Suferința nu este o apariție accidentală în istoria omenirii, ci e un fenomen din planul dumnezeirii. Istoria se clădește sub brațul ocrotitor al Providenței, care dirijează și sancționează. Suferința din lumea noastră nu este decât un moment al evoluției istorice, ce trebuie să fie urmat de o nouă renaștere spirituală. Savantul rus Berdeaev afirmă că “Dacă arborele verde al creștinismului pare astăzi vestejit, e că însuși Grădinarul a retezat ramurile uscate, ca celelalte să crească cu mai multă vigoare”.

Din această întunecată necredință cu urmările ei, din vremea noastră, lumina lui Hristos va învinge întunericul necredinței! Creștinătatea suferă și poate va mai suferi încă. Însă va ieși purificată ca aurul ce se limpezește în baia de foc a cuptorului.

Prin puterea credinței să facem să dispară din noi umbrele defetismului! Să trăim, să lucrăm și să ne rugăm cu deplină încredere că Dumnezeu ne poartă de grijă și că El păstrează lumea spre a o mântui din puterea celui rău.

Și acum, cu smerenie, să înălțăm glas de rugăciune către bunul Dumnezeu: Ție unuia am greșit, Dumnezeule Mântuitorul nostru și mai multe pedepse pentru păcatele noastre a lua, vrednici suntem; dar spre a ta milostivire, ne rugăm: izbăvește-ne din primejdii, de necazuri și de întristări, căci pe altul afară de Tine, ajutor întru necazuri nu avem; Doamne al puterilor, fii cu noi! Amin.

Text preluat de pe ADMD.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Despre slăbănogirea sufletească

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Frați creștini,

Nemărginita bunătate a lui Dumnezeu o putem cunoaște și din minunea de care ne vorbește Sf. Evanghelie de astăzi. Un nenorocit zăcea de mult timp pe un pat, lipsit de toate bucuriile vieții. Uda în fiecare zi patul cu lacrimile sale și era străin de fericirea pe care o gustau cei din jurul cărora trăia. Locul său se părea că este printre cei ce se coboară în mormânt. Singurul lucru ce-i rămăsese era o credință fără margini. El cere să fie dus cu patul său înaintea dumnezeiescului om – Isus Hristos.

Paralizia acestui om era urmarea unei purtări rele în viață. Cunoștința era încărcată de multe greșeli, dar credința bolnavului, lacrimile și umilința sa au mișcat inima bunului Învățător. El se plecă asupra bolnavului și-i zise: “Îndrăznește, fiule! Iertate sunt păcatele tale!” În acest moment toate greșelile lui i s-au șters iar sufletul s-a făcut curat.

În această Sf. Evanghelie, Domnul nostru Isus Hristos ne dă trei dovezi puternice despre dumnezeirea Sa: Întâi, iertând păcatele paraliticului, căci nimeni nu putea să ierte păcatele decât Dumnezeu. Dumnezeu fiind, a putut să zică: “Fiule, iertate sunt păcatele tale!”. A doua dovadă este aceea că a descoperit gândurile cele ascunse ale cărturarilor și fariseilor, gândurile rele ce umblau prin capul și inimile lor, pentru care le-a zis: “Pentru ce cugetați cele rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te și umblă? Dar, ca să știți că putere are Fiul Omului pe pământ de a ierta păcatele, a zis slăbănogului: “Scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și, sculându-se, s-a dus la casa sa.”

Mare mirare a cuprins pe toți câți au văzut și slăveau pe Dumnezeu, că a dat putere oamenilor să facă asemenea minuni. Iată ce minte îngustă, sărmanii de ei, căci era Dumnezeu cu ei și nu-L cunoșteau, Îl socoteau numai om. De aceea, spune Sf. Carte că-L lăudau pe Dumnezeu că a dat putere oamenilor să facă asemenea minuni. A treia dovadă a fost aceea că Mântuitorul l-a vindecat pe slăbănog numai cu cuvântul. Cine putea să facă o asemenea minune numai cu cuvântul dacă nu Dumnezeu! Să ne silim să înțelegem și să slăvim din adâncul sufletului, recunoscând și noi pe Domnul nostru Isus Hristos ca Dumnezeu cel Atotputernic și Mântuitorul sufletelor noastre. Era spre sfârșitul primului an de propovăduire al Mântuitorului. După ce învățase și făcuse multe minuni în Galileea, Isus s-a dus într-un loc pustiu spre răsărit la lacul Ghenisaret și a stat puțin acolo retras, iar după aceea, venind în Capernaum, a izgonit demonii din oameni și a vindecat acolo multe boli ale oamenilor.

Peste tot pe unde umbla, mișca sufletele lor și nu se vorbea decât de Făcătorul de minuni, de Profetul cel Sfânt, Isus. Și, într-adevăr, El nu arătă privirii lor decât curățenie și lepădare de sine, facere de bine și bunătate. Isus era Doctorul cel mare, mai învățat decât doctorii, mai cunoscător decât toți învățații, mai puternic decât toți profeții. Nici Ilie, nici Moise n-au vorbit cu atâta autoritate și n-au poruncit cu așa stăpânire naturii duhovnicești și trupești.

Isus, Domnul nostru, era bun și blând și compătimitor către toți și îndeosebi către cei bolnavi. Niciodată nu a jignit pe păcătosul căruia îi părea rău de păcatele lui. Cu copiii se purta blând ca o mamă, îi strângea în brațele Sale și-i mângâia cu binecuvântări. Astfel era atmosfera dintre popor și Blândul Isus.

Când Domnul a venit în cetatea Sa, Capernanum, în câteva ceasuri întregul popor era în picioare. Străzile se umplură de lume care se îndrepta către casa lui Simon Petru. Pătrunzând înăuntru, umplu casa și curtea și aștepta cu nerăbdare să audă ceva sau să vadă vreo minune.

Deodată, prin mulțime se făcut un zgomot; erau niște oameni care purtau pe un pat un sărman slăbănog paralizat, ale cărui membre erau înțepenite. Oamenii vroiau cu orice preț să ajungă cu el în fața Mântuitorului Isus. Bolnavul era vecinul lor, ori prietenul lor sau chiar părintele lor. Dorea să li se dea voie să-l pună la picioarele lui Isus ca să fie vindecat, dar le era peste putință și descurajați, nu știau cum să-și ajungă scopul. Isus era în casă, propovăduia și învăța poporul. Casa lui Simon Petru avea un singur etaj. Deasupra, acoperișul era un fel de terasă unde se urca după apusul soarelui să respire un aer curat; la mijloc, era o deschizătură pe unde pătrundea aerul și lumina, iar jos în casă se afla Domnul înconjurat de popor.

În primele locuri ședeau oamenii mai importanți, persoane mai de cinste din popor; aceștia erau din secta fariseilor, cărturarilor, învățătorii legii lui Israel. Toți ochii îl priveau pe Isus și toate urechile îl ascultau. Deodată, se deschide oblonul din tavan și pe această deschizătură coborî un pat susținut de frânghii cu un paralitic pe el înțepenit. A fost coborât și așezat drept la picioarele lui Isus. Nenorocitul bolnav ridică ochii și, cu o privire rugătoare, cere să fie vindecat. Sufletul său, însă, este mai bolnav decât trupul. Conștiința îi pune în față tabloul unei vieți vinovate.

El nu se mai gândește la suferințele trupului său, ci cugetă la necurățiile sufletului său și se căiește cu amar. Când Isus îi iartă păcatele, tot trupul lui se simți ușurat; era ca și cum ar fi fost slobozit din legătura unui lanț gros de fier. Slăbănogul acesta a avut și el păcatele lui. Poate a trăit în necumpătare, fără post, fără înfrânare de la unele patimi și așa, din cauza unor păcate mari, a căzut sub blestem părintesc și dumnezeiesc.

Așa s-a întâmplat și cu un ticălos care și-a bătut mama, iar aceasta, cu sufletul sfâșiat de durere, cu ochii plini de lacrimi, i-a zis netrebnicului său fiu: “Să fii și tu bătut, maică, de Dumnezeu și să înțelegi și tu cât este de rău să nu asculți și să ridici mâna asupra mamei tale !”. Nu după multe zile, l-a ajuns blestemul, l-a ajuns blestemul părintesc și dumnezeiesc, căci deodată s-a îmbolnăvit și pe loc a murit. Acum biata mamă plânge, îl dorește și regretă că l-a ajuns așa de repede blestemul.

Să ne gândim, câte mame nu sunt chinuite, câți părinți nu ajung să blesteme; dar, și fără blestemul lor, să fiți siguri, așa ne spun sfintele cărți, că pe copiii neascultători tot îi ajunge blestemul de sus. Subliniem, că pe copiii neascultători de părinții credincioși, și nu de cei necredincioși care-i duc la rele. Spun acest lucru pentru că, din nefericire, sunt și astfel de părinți; aceștia nu trebuie ascultați.

Sunt multe păcate pe care ajung să le facă mulți oameni, neștiind că sunt așa de mari și le vin asupra lor blesteme dumnezeiești, așa cum s-a întâmplat cu paraliticul din Evanghelia de astăzi. Vedem că, după ce Isus i-a iertat păcatele, își strânge repede patul și pleacă pe picioarele lui la casa sa.

Minunea aceasta, frați creștini, pe care a văzut-o cu ochii ei o mulțime mare de popor se propovăduiește pe întregul pământ de aproape 2000 de ani. Ea a deschis ochii multora și a făcut să înțeleagă că Isus, cu adevărat, a fost Dumnezeu întrupat. Numai fariseii și cărturarii au rămas orbi, ca la toate minunile lui Isus, de altfel, și din cauza invidiei nu a vrut să recunoască în El pe Fiul lui Dumnezeu.

Păcatul mândriei i-a depărtat, ca și pe alții, de-a lungul veacurilor, făcându-i să ajungă departe, chiar cu hule mari împotriva lui Dumnezeu. Este o nebunie – spun Sfinții Părinții – să te duci să plângi mortul altuia și să lași mortul din casa ta neplâns. Ne înspăimântăm și noi când privim printre creștinii noștri și vedem că mulți sunt slăbănogi, paralizați sufletește. Sufletul este paralizat, nu poate să facă voia lui Dumnezeu. Câți oameni sunt, oare, astăzi care umblă cu adevărat pe calea mântuirii? Mulți creștini slăbănogi sufletește sunt disperați de mântuirea lor.

Să luăm aminte, însă, Domnul nostru Isus Hristos a tămăduit pe slăbănog, i-a întins mâna sa părintească El și astăzi întinde mână de ajutor atâtor slăbănogi disperați, prin Biserica Sa, prin preoții evlavioși, care-i cheamă să vină la Spovedanie, îi cheamă să se tămăduiască de bolile sufletești și trupești. Dar unde sunt păcătoșii paralizați care să alerge cu credință la Dumnezeu, după exemplul slăbănogului? Unde sunt și oamenii care să-i ajute pe slăbănogii aceștia și să-i ia cu patul pentru a-i duce înaintea Domnului.

Suntem datori să întindem mâna și să-i salvăm pe unii ca aceștia, și sufletește și trupește. Puțini sunt, însă, creștinii adevărați care-i îndeamnă pe cei care păcătuiesc să vină în brațele lui Isus, în casa lui Isus, la picioarele Lui pentru a se tămădui. Cei mai mulți îi trimit pe unii ca aceștia tot la rele, tot la diavol, la vrăji și descântece.

Dacă vedem pe cineva în primejdia de a se îneca, cerându-ne mână de ajutor, nu este un mare păcat să nu-l ajutăm ca să se salveze? Așa este omenirea în primejdie de a-și îneca sufletul și noi datori suntem să întindem mâna spre a-i salva pe cei ce ne cer ajutor. Dar întreb acum: Nu este o nebunie ca Dumnezeu să-ți întindă mâna ca să te salveze, iar tu să refuzi ajutorul lui? Tocmai acest lucru îl fac cei mai mulți dintre creștinii noștri.

Dumnezeu întinde mâna omului ca să-l scoată din pierzare sufletească și îi dă unuia boală, altuia pagubă, unuia îi trimite moarte în casă, altuia închisoare și, tot așa, îngăduie fel de fel de suferințe, ca omul să se trezească, să se dezmeticească din vraja păcatului și să întindă mâinile către Dumnezeu la rugăciune ca slăbănogul din Evanghelia de astăzi. Și mai întinde Dumnezeu mâna în Biserica Sa, prin mila cea bogată a învățăturilor Sale, prin Sf. Taine care curățesc păcatele, și atunci când întâlnești câte o persoană care te cheamă la biserică, pentru a asculta Cuvântul Adevărului.

Dacă nu iei seama când Dumnezeu îți întinde mâna și nu te lepezi de păcate, poți să pierzi fericita ocazie de a-ți mântui sufletul, căci Dumnezeu s-ar putea să nu te mai cheme niciodată poate să-ți meargă totul bine, să fii sănătos, să ai de toate, dar la urmă te așteaptă focul cel nestins și muncile iadului care se apropie din zi în zi pentru ticăloșiile nespovedite și neoprite. Sunt atâtea case în care este mai mult întuneric decât lumină. Pentru aceasta nu soarele e de vină, ci sunt de vină cei ce au făcut casa în așa fel ca să nu poată primi lumina soarelui.

La fel, sunt atâtea suflete pline de întuneric sufletesc. Pentru aceasta nu poate fi de vină bunul Dumnezeu, ci de vină e omul. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să lumineze tuturor, dar oamenii urăsc lumina și iubesc întunericul, fug de lumină și aleargă la întunericul păcatelor. Iată ce ne spune Sf. Ioan Gură de Aur: “Când pierde cineva un cal, un lucru oarecare sau chiar un câine, cu multă stăruință aleargă în toate părțile să-l găsească. Dar când pierde Împărăția lui Dumnezeu, doarme, glumește și râde mai departe.”

E de mirare că în treburile lumești cei neglijenți se rușinează întotdeauna atunci când i se atrage atenția; așa se poate întâmpla cu un școlar care nu-și învață lecția, un muncitor care întârzie la servici, o mamă care nu-și îngrijește copiii, o femeie care nu știe să se îmbrace și așa mai departe. Dar, sunt atâția și atâția cărora li se atrage atenția că-și neglijează mântuirea sufletelor și nu se rușinează nicidecum.

Lumea întreagă pune mai mult preț pe lucrurile acestea trecătoare. Toți se silesc să ajungă să câștige și iar să câștige, să aibă cât mai multe pe lumea aceasta. Și-au umplut casele cu mobilă, și dulapurile cu fel de fel de lucruri, dar pe Dumnezeu nu-L au. Sufletul zace murdar și nespălat, paralizat ca slăbănogul de astăzi și nu se poate ridica din patimi, din păcate grele, ca să poată veni la Dumnezeu.

Este bine, de aceea, să facem ca cei patru bărbați care au purtat în spate pe bietul slăbănog și l-au adus la Isus; adică să facem tot ce ne stă în putință pentru sufletele slăbănogite și nerecunoscătoare. Să le spunem că nu este altă cale de a se vindeca de toate necazurile vieții și că nu vor afla pace sufletele lor rătăcite până când nu vor ajunge înaintea lui Isus, așa cum a ajuns slăbănogul de astăzi. Să le spunem că mândria, desfrânarea și beția sunt lucrurile diavolului de care ne-am lepădat la botez atunci când nașii au răspuns în locul nostru că ne lepădăm de satana. Cine nu se leapădă de toate lucrurile diavolului, e tot prieten cu el.

Vrăjitorii, ghicitorii fac lucrurile demonului și de el vor avea parte. Să le spunem că cei ce înjură, cei ce blesteamă sau în orice chip ar huli numele lui Dumnezeu se duc în focul iadului și-i mănâncă tartarul. Cei care dau diavolului au împrumutat gura lui și iadul cu muncile de acolo îi așteaptă pe toți.

Păziți-vă și nu mai ziceți vorba aceasta cu diavolul. Mulți copii, tineri și chiar bătrâni au obiceiul acesta de a da diavolului și mai fac și rugăciuni, iar apoi se miră de ce visează urât, de ce sar din pat, de ce se sperie! Păi, dacă vine urâtul în casă, pentru că tu l-ai chemat cu gura ta, de ce te mai miri că vin toate acestea!? Așadar, nu mai ziceți vorba aceasta urâtă, nu-i mai dați pe cei din jurul vostru lui, dați-i lui Dumnezeu. Luptați-vă și nu mai ziceți, căci nu se poate și cu rugăciunea și cu blestemul.

Ce este mai dureros este faptul că auzim cu urechile noastre și vedem cu ochii noștri, zi de zi, cum mulți copii sunt în mare neascultare de părinți și sunt gata să împlinească ce spunea odinioară Sf. Apostol Pavel: “… că, în zilele din urmă, copiii vor fi neascultători de părinții lor; cei care locuiesc cu părinții în casă nu vor să facă ce li se spune și fac numai ce vor ei. Când îi întreabă cineva, răspund obraznic, se irită, se ceartă, strigă la mama și la tata… pretind ca ei să fie ascultați și să li se facă voia lor.

Mii și mii de părinți pot mărturisi cu durere această împlinire a Scripturii. E trist, dar adevărat. Nici puii fiarelor sălbatice nu se poartă cu părinții lor așa cum fac unii tineri care se îmbată și-și bat părinții, fură, desfrânează, părăsesc casa și ajung în pușcării. Părinții plătesc amenzi și, de pe urma lor, au parte numai de zile grele și pe mulți îi auzi că nu mai pot suferi. Acești tineri au sufletul zdrențuit de păcate pentru că sunt făcuți la întuneric, adică din părinți necununați la biserică, sunt zămisliți în posturi și sărbători, în cântece și beții.

Aceștia sunt rodurile neascultării de Dumnezeu, a părinților care își iau plata vremelnic, dar și veșnic, dacă nu se pocăiesc. Așa ajung acești copii rătăciți, care părăsesc casa părintească, și ajung netunși, murdari, îmbrăcați în zdrențe, căutându-și hrana în lăzile cu gunoi, ca fiul cel pierdut. Sunt leneși și rebeli față de autorități și față de orice bună rânduială. Unii au devenit alcoolici, alții drogați, unii maniaci, anormali, hoți, criminali și nu puțini s-au sinucis.

În tot pământul, satana a reușit să-i tulbure și să facă din ei niște sclavi ai păcatului, ai patimilor, ai iadului. La unul din festivalele trecute, într-o țară îndepărtată, s-au adunat acolo vreo 400 000 de tineri, pe un teren de 600 de hectare. După două zile de ploaie – căci a plouat mult – s-a desfundat terenul acela și a devenit o băltoacă de noroi. Toți umblau prin mocirla aceea cu trupul și sufletul excitați de droguri și de ritmul muzicii nervoase; umblau goi și trăiau în desfrâu deschis ca vitele în turmă. Cum s-a întins peste tot această molimă! Se mai pot numi aceștia oameni, au ei vreo cultură?

Mulți au învățat carte și tot se pretindeau oameni civilizați. Ce fel de civilizație mai este aceasta! Cauzele sunt multiple, dar una se impune subliniată, și anume aceea că tineretului i s-a luat ceea ce îi este mai necesar, adică învățătura lui Hristos, care e Lumina lumii. Fără Domnul Hristos nimeni nu se poate mântui, nimeni nu se poate lăsa de păcate. Numai El este cel care ne dă putere și ne întărește ca să ne izbăvim. De aceea, trebuie să venim la El, aici, acasă la El, în biserică.

Tinerii de care am vorbit mai sus, dacă nu au venit la biserică, nu au avut să audă de Dumnezeu și așa au căzut în primejdia păcatelor. Dacă peste tot i s-a spus că omul se trage din animal, de ce să nu trăiască și el ca animalele? Acestea nu sunt vorbe goale, sunt realități triste care au frânt inimile multor părinți. Vai de părinții care au astfel de copii! Vai de ei, și pe aici și pe dincolo! De aceea, copii, veniți la Dumnezeu, veniți la picioarele lui Isus și El vă va dărui tot ceea ce este de folos sufletului și trupului.

Nu refuzați mâna care stă întinsă gata să vă scape de la înec! Întindeți mâna și strigați, din adâncul sufletului, ca să fiți scăpați de atâtea patimi urâte care vă copleșesc sufletul; căci păcatele acestea paralizează sufletul și trupul mai rău ca pe slăbănogul din Evanghelia de astăzi. Dar, pentru ca să știți ce să faceți și cum să purtați dușmănie păcatului, punând frâu în gură acestui animal neînfrânat care este trupul, ascultați o istorioară:

Turcii au cucerit Constantinopolul și au luat în robie, printre altele, și pe Irina, o femeie foarte frumoasă, de bun neam, dar desfrânată. Ostașii lui Mahomed au hotărât să o ducă împăratului lor. Cum a văzut-o Mahomed, așa de mult s-a îndrăgostit de ea, încât tiranul și-a potolit mânia și, lăsând armele, a devenit robul roabei Irina. Și-a pierdut mințile și nu mai avea altă grijă decât să-și mulțumească trupul cu dragostea ei. Dar, după cum cele mai mici fapte ale împăraților sunt vădite în ochii poporului și judecate, așa au început ostașii să cârtească pe ascuns și chiar să vorbească pe față de rău pe împăratul lor. Tuturor le părea rău, pentru că vedeau pe viteazul și biruitorul lor împărat cum este stăpânit de frumusețea unei femei.

Împăratul ia cunoștință de această stare de lucruri, stă și socotește, iar frământarea lui este un groaznic proces de conștiință. Se războiește în trupul lui patima cu mărirea lui împărătească. Cum – zice el – să mă mai numesc eu împăratul Constantinopolului, dacă am ajuns stăpânit de o femeie? Dar, tot el, își zice în sine: da, dar frumusețea Irinei face cât o împărăție. Judecata poporului mă coboară, dar și dragostea Irinei îmi rănește inima. Dacă o țin lângă mine, toată mărirea și strălucirea armelor mele le-am pierdut, dacă o părăsesc, pierd plăcerea și dragostea mea. Ce să fac? Să stau să mai dezleg nodul? Nu, nu mai pierd nici o clipă, sabia, sabia – a zis în cugetul său împăratul și, îndată, se scoală, aleargă, o găsește pe Irina, se uită la ea și o înjunghie cu sabia.

Irina nu se aștepta la o nenorocire ca aceasta. Împăratul se întoarce; îi citeai pe față mânia și durerea. Apoi a zis: “De n-aș fi făcut așa, niciodată nu m-aș fi izbăvit. Să învețe de la mine tot poporul, toată lumea, căci cu vitejia cu care biruiesc cetățile, cu aceeași vitejie îmi biruiesc și patimile. Eu sunt împăratul Constantinopolului.”

Iată, frați creștini, cum a procedat acest împărat, căruia legea lui îi dădea voie să aibă femei câte ar fi poftit. Dar, ca să scape de vorba lumii, să-și păstreze prestigiul, s-a hotărât într-o zi să termine cu pofta trupului și să lupte împotriva patimilor ce-l stăpâneau. Dar tu, frate creștine, tu ești creștin și ai o lege care nu-ți permite decât o singură femeie, pe care ți-o dă biserica și Dumenzeu. Un creștin trebuie să fugă nu numai de vorba lumii, dar și de muncile iadului; creștinul trebuie să-și păzească sufletul și trupul curat și să nădăjduiască în împărăția cerului.

Pe toți cei desfrânați, pe cei ce trăiesc fără cununii, duhovnicii îi mustră, lumea îi vorbește de rău și ajung de râsul demonilor. De tine, frate creștine, care trăiești astfel, Biserica se scârbește și nu-ți dă să te împărtășești cu Sf. Taine. Îngerul păzitor stă trist și te-a părăsit, este scârbit de nelegiuirile și murdăriile tale. Duhurile își fac culcuș în inima ta. Visele rele te muncesc și nu poți dormi, sări din pat, strigi, și nu știi ce-ți lipsește. Diavolul îți dă târcoale în orice clipă, iadul te așteaptă în orice clipă ca să te înghită, iar tu încă mai aștepți, te îndoiești și nu știi ce să faci ca să te îndreptezi. Amâni mereu pocăința, spovedania și cununia și, așa, te duce ucigașul până când nu vei mai putea să mai faci nimic.

Dacă faci mereu asemenea socoteli și stai pe gânduri, niciodată nu ai să dezlegi nodul, n-ai să te lași de patima aceea care te ține legat: fie beția, fie fumatul, fie desfrânarea și așa mai departe. Astăzi se ivește o piedică, mâine alta, și tot așa diavolul strânge mereu nodul ca să nu poți niciodată să-l dezlegi. Hotărăște-te, frate creștine, chiar în clipa aceasta. Hotărăște-te, soră și frate creștine, și zi din adâncul sufletului:

- Vreau să mă îndrept, vreau să mă despart de desfrânare, de mândrie, de beție și zavistie, vreau să mă spovedesc curat de păcatele mele și să mă lepăd de toate lucrurile diavolului. Vreau să mă împreunez cu Hristos și să nu mai lipsesc duminica de la biserica Lui. Vreau să am pe Dumnezeu de părinte ceresc. Vreau să nu mai pierd vremea și să nu mai amân de azi pe mâine, căci poate este ceasul din urmă.

Pune mâna pe sabia aceasta a cuvântului lui Dumnezeu și taie fără milă tot putregaiul, roagă-te cu foc și cu lacrimi, roagă-te, cazi în genunchi la picioarele lui Isus și scoate din suflet și din trup toată patima și răutatea. Nimeni să nu mai pornească la drum cu diavolul. Ține minte că va veni vremea odată, când vor vrea să se îndrepte, prin pocăință, și aceia care nu vor, dar nu vor mai putea. Vei vrea atunci, când vei ajunge cu gura încleștată și nu vei mai putea spune un cuvânt, atunci când vei ajunge paralizat, când alții vor trebui să-și facă milă de tine și să te îngrijească. Vei vrea atunci, dar va fi prea târziu.

Treziți-vă, fraților, haideți să mergem la Isus, iată-L, ne așteaptă cu brațele deschise să ne ierte păcatele, să ne primească pe toți, să ne facă fii și părtași ai Împărăției cerurilor. Lepădați-vă de toate lucrurile diavolilor, căci acestea sunt cauza bolilor sufletești și trupești. Cine vrea să se tămăduiască cu adevărat, să observe ce piedici îi stau în cale, ce patimă îl ține legat și să se lepede cu desăvârșire până nu e prea târziu. Nu mai avem timp de pierdut. Acela care mai pierde timpul nu are minte sănătoasă, e paralizat sufletește și vai de trupul și de sufletul lui.

Acela care n-a înțeles și nu poate să înțeleagă lucrurile acestea va avea mult de suferit. Nu mai e timp, răscumpărați vremea, ați pierdut destul timp, destui ani. Câte nopți la baluri, la chefuri, la petreceri! Câte metanii ați fi putut face într-o noapte jucată la petreceri. Ia, vedeți, câte ați făcut pentru diavol și câte ați făcut pentru Dumnezeu, pentru suflet. Noi avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de iertarea Lui, de mila Lui, de bunătatea Lui și pe aici, dar mai ales când va veni ziua de din urmă, ziua judecății, când va trebui să dăm seama de toate câte am făcut.

Să ne trezim, nu avem vreme de pierdut. Stăpânul e la ușă, gata să ne cheme pe toți cei ce am înțeles. Să înțeleagă orice suflet că e gata plecarea și să-L rugăm, mai înainte de a veni ziua aceea, pentru iertarea păcatelor, așa ca slăbănogul din Evanghelia de astăzi.

Rugăciune

Doamne Isuse Hristoase, Dumnezeule care ai făcut pe om, Tu știi neputințele noastre, slăbănogirea sufletului și al trupului nostru. Vindecă Tu cu mila Ta și cu puterea Ta dumnezeiască pe toți ce cei iau hotărâri temeinice de a urma Calea Ta, de a se lepăda de păcate și fă-ne pe toți fiii Împărăției Tale. Zi-ne, Doamne, ca slăbănogului din Sf. Evanghelie de astăzi: “Fiilor, iertate sunt păcatele voastre, mergeți cu pace la casele voastre”. Amin.

 

* * *

 

Slăbănogul din Capernaum

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

Să ne închipuim că într-un mare oraș, ar apărea un medic făcător de minuni, care ar avea de la Dumnezeu puterea minunată de a vindeca orice fel de neputință, fără să se folosească de nici un medicament, ci numai prin intermediul cuvântului ori al atingerii. Acest vindecător-făcător de minuni mergând pe toate străzile orașului ar vindeca toate maladiile. Oameni bolnavi de inimă, rinichi, plămâni, cancer, orbii, surzii, șchiopii, muribunzii, cu toții la rostirea unui singur cuvânt ar deveni sănătoși. Medicul taumaturg ar trece pe la toate spitalele și în decursul unei singure ore, pe toți bolnavii și muribunzii i-ar vindeca făcându-le accesibilă întoarcerea acasă sănătoși. Pentru scurt timp toate spitalele din orașul respectiv ar fi goale. Ar fi cu atât mai interesant dacă acest medic ar vindeca fără să ceară nimic în schimb, vreo remunerare. Fericiți ar fi locuitorii acelui oraș să aibă un asemenea vindecător. Dar un astfel de medic nu există acum pe pământ și niciodată nu va exista un om cu o astfel de putere…

Însă un asemenea medic a trăit în urmă cu aproximativ două mii de ani în Palestina. Acesta a fost Dumnezeiescul nostru Mântuitor, Isus Hristos, pe care Biserica noastră deseori Îl numește “Doctorul sufletelor și al corpurilor”. Evanghelistul Matei mărturisește, că Isus «străbătea toate cetățile și satele învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor» (Matei 9, 35).

În Evanghelia Sfântului Luca citim: «Și toată mulțimea căuta să se atingă de El că putere ieșea din El și-i vindeca pe toți» (Luca 6, 19). Același lucru îl scrie și Sfântul Marcu (vezi Marcu 1, 32-34). Într-alt loc Evanghelistul Matei mărturisește că poporul a adus la Isus diferiți bolnavi, iar «Mulțimi multe au venit la El având cu ei șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alții și i-au pus la picioarele Lui, iar El i-a vindecat. Încât mulțimea se minuna văzând pe muți vorbind, pe ciungi sănătoși, pe șchiopi umblând și pe orbi văzând, și măreau pe Dumnezeul lui Israel» (Matei 15, 30-31).

Păcatul rănește. Orice încălcare a legii naturale aduce cu sine o serie de transgresiuni care distrug echilibrul dintre om și natură: apar suferințe fizice, malfuncții ale organelor interne și nu în cele din urmă dezechilibre între modul cum ne relaționăm cu aproapele sau se tulbură echilibrul interior al omului.

Astăzi am ascultat istoria vindecării nefericitului paralitic. Isus i-a redat acestuia sănătatea adresându-i cuvintele «Îndrăznește, fiule! Iertate sunt păcatele Tale» (Matei 9, 2), și «Scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta» (Matei 9, 6). Prin intermediul acestor cuvinte, Hristos, Făcătorul de minuni, a vindecat sufletul și corpul slăbit de suferință al paraliticului.

În Israel exista convingerea că fiecare boală sau neputință este o pedeapsă pentru păcatele comise și, de aceea omul bolnav poate să devină din nou sănătos numai atunci când Dumnezeu îi iartă păcatele. Rabinii evrei învățau că: “bolnavul nu poate scăpa de boala sa, până ce nu i se vor ierta păcatele sale”. Dar lucrurile nu stau tocmai așa, căci nu orice boală este o consecință a păcatelor. Nu trebuie uitat faptul că mulți dintre sfinții și drepții lui Dumnezeu au trebuit să suporte groaznice suferințe și boli fizice.

Acest paralitic a păcătuit cu ceva, căci însuși Hristos i-a spus: “Fiule, ți se iartă păcatele tale”. Mântuitorul a privit la credința nefericitului paralitic, căruia i-a iertat mai întâi păcatele, iar apoi a vindecat corpul său.

Omul are corp și suflet. Așa cum corpul suferă deseori diferite boli, tot așa și sufletul omului își are propriile lui maladii, produse de păcat. Oameni cu sufletul bolnav lucrează, se distrează, astfel că nimeni din jurul lor nu știe dacă sufletele lor sunt îngreunate de păcate și că mor privați de harul lui Dumnezeu.

Nu există om în lume, care să dorească să fie bolnav. Boala și suferința nu sunt naturale, ci au intrat în lume ca o consecință a păcatului, de aceea produc neliniște și spaimă. Fiecare om, indiferent de vârsta sa, se teme să nu fie bolnav, iar dacă totuși se întâmplă acest lucru, se bucură când medicul care-l consultă îi prescrie tratamentul potrivit, mai mult, dacă este spre binele său se supune unor intervenții chirurgicale pentru a scăpa de suferință. Nimeni dintre noi nu dorește să fie afectat de boală.

În ceea ce privește sufletul bolnav, lucrurile se prezintă cu totul altfel. Oamenii, în mod voluntar și conștient, își atrag pedeapsa păcatului prin încălcarea Poruncilor lui Dumnezeu. Sufletul aflat în statul păcatului de moarte este nu numai bolnav, ci își pierde și fericirea eternă. În Cartea Apocalipsei Domnul spune: «Știu faptele tale, că ai nume, că trăiești, dar ești mort» (Apocalipsa 3, 1).

Grația sfințitoare dăruiește sănătate și viață sufletului. Sufletul în statul grației sfințitoare este asemenea cerului, iar Dumnezeu locuiește în el. Dumnezeiescul nostru Mântuitor spune: «Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi, și vom veni la el și ne vom face locaș la el» (Ioan 14, 23). Sufletul luminat de Dumnezeu este un templu în care El se reflectă atunci când omul participă la viața divină. Păcatul greu, încălcarea poruncilor lui Dumnezeu, provoacă moartea sufletului. De aceea creștinii pioși se tem să nu comită păcate.

În anul 1872 tatăl Mitropolitului greco-catolic ucrainian Andrei Șeptițki și-a sfințit casa în localitatea Prylbyceag. Cu această ocazie, fiecare copil al familiei participant la celebrarea sacramentală, a primit o iconiță, pe care au fost întipărite cuvintele: “Fie, ca toți copiii mei să-și amintească toată viața lor, că una dintre rugăciunile rostite de mama lor în această zi a fost ca această casă, construită cu multe eforturi și osteneli, mai bine să se dărâme, decât să adăpostească în ea vreo ofensă adusă lui Dumnezeu. Mai bine moartea, decât păcatul, preaiubiții mei copii! Dumnezeu să fie cu voi!” Mitropolitul Andrei nu a uitat aceste cuvinte până la moarte.

Hristos a venit pe pământ pentru a vindeca sufletele oamenilor, a venit să elibereze sufletele de sub tirania păcatului și a morții. Hristos este «Mielul lui Dumnezeu, care ia asupra Sa păcatele lumii», spune Sfânta Scriptură (Ioan 1, 29). Isus a iertat păcatele celor care au apelat la El.

Sfântul Augustin afirma că “păcatul este actul lepădării de voința lui Dumnezeu și că el reprezintă cea mai mare nenorocire pentru lume”. Păcatul i-a transformat pe o parte din îngeri în demoni. Păcatul a provocat potopul și tot el a făcut să cadă foc și pucioasă din cer asupra Sodomei și Gomorei. Păcatul atrage după sine vinovăție, dușmănie, ură. Păcatul dezbină familii. Păcatul a transformat lumea noastră într-o vale de lacrimi și tânguire. Păcatul l-a răstignit pe cruce pe Fiul lui Dumnezeu, căci pentru păcatele neamului omenesc Fiul lui Dumnezeu a pătimit și a murit pe cruce.

Fiecare dintre noi dorește să fie sănătos. Îngrijindu-ne de sănătatea corporală, să nu uităm de cea sufletească. În Sfânta Scriptură întâlnim avertismentul: «Ca de fața șarpelui fugi de păcat; că de te vei apropia de el te va mușca. Dinți de leu sunt dinții lui, care omoară sufletele oamenilor» (Sirah 21, 2). Dacă cumva păcatul pătrunde în suflet provocându-i acestuia răni dureroase, suntem datori să-l vindecăm, recurgând la rugăciune și Sfintele Sacramente, cele mai de folos fiind Mărturisirea și Sfânta Cuminecare.

Sănătatea este un dar prețios al lui Dumnezeu, dar sănătatea sufletului este cel mai important lucru pentru om, căci însuși Isus spune: «Ce-i va folosi omului, dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?» (Matei 16, 26).

Rugăciune

O, Dumnezeule, Tu ești întotdeauna prezent lângă mine cu întreaga Ta iubire, cu toată simțirea și toată puterea Ta dumnezeiască, dar pe care eu nu pot să o văd! Eu, care mă tem să rămân singur, nu sunt niciodată singur. Atotputernicia și iubirea Ta, o, Dumnezeul meu, se îngrijesc de mine, cu toată delicatețea păzindu-mă de amenințarea răului. Tu, mă iubești cu iubirea care se împarte și se coboară până în adâncul făpturii iubite, pentru a o atrage la Tine și a o păzi de orice rău, revărsând în ea toate bunătățile Tale.

Cât de mare este ignoranța și slăbiciunea omenească de a te îndoi în privința acestei iubiri din cauza grijilor proprii. O Dumnezeule, întărește-mă împotriva slăbiciunilor mele! Amin.

 

* * *

 

Iertarea, rod al solidarității

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

După ce am ascultat duminica trecută că Isus i-a vizitat pe gadareni, în Evanghelia de astăzi observăm că, din nou s-a reîntors la Capernaum. Isus este în mișcare, dorind să-i ajute pe toți!

Pe cale și nu într-o casă se întâlnește cu paraliticul. Observăm faptul că bolnavul nu s-a predat în fața necazului său, nu s-a închis în sine, nu este introvertit, ci a acceptat ajutorul prietenilor săi. De fapt, sunt alții care îl duc la Isus. Iar Isus i se adresează, numindu-l “fiule”, arătându-i și revărsând asupra lui multă iubire, care se transformă în mântuire: “păcatele îți sunt iertate” (v. 2).

Iertarea dăruită de Isus face referire la o eventuală legătură între boală, vină și păcat. Isus nu vrea să spună că boala este rod al păcatelor săvârșite, ci dorește să arate că puterea Lui se extinde și peste păcate, pentru a le șterge. Astfel arată imensa Sa milostivire față de oameni.

Cuvântul lui Isus este puternic și hotărât, deoarece realizează cele spuse, stârpind răul din rădăcină. Spunându-i paraliticului că îi sunt iertate păcatele, Isus îl eliberează și-i deblochează trupul. Toate blocajele minții și ale inimii sunt anulate de “autoritatea” lui Isus. De fapt, cuvântul lui Isus deșteaptă la viață omenirea paralizată, dăruindu-i posibilitatea de a se metamorfoza și a umbla pe calea luminii.

Este pentru întâia oară când Evanghelia ne spune că Isus are această putere dumnezeiască. De fapt, evreii considerau că bolile erau pedepsele ce se abăteau asupra lor ca urmare a păcatelor comise sau ca urmare a păcatelor săvârșite de părinții și înaintașii lor (cfr. Io 9, 2). Prin minunea săvârșită Isus eliberează omul de boală și de păcate, restituindu-i mântuirea.

Cuvintele iertătoare ale lui Isus sunt pentru unii cărturari sinonime ale blestemului. Ei sunt de părere că Isus este arogant, deoarece numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Aceștia își exprimă gândurile în chip fățarnic, neavând curajul să-L înfrunte pe Isus în mod direct. Isus îi acuză pentru necredința lor. Cuvintele lui Isus: “ca să cunoașteți că Fiul Omului are puterea de a ierta” ne demonstrează faptul că, în Isus, orice om poate ierta greșelile semenilor.

Văzând minunea, lumea s-a cutremurat și L-a mărit pe Dumnezeu. Lumea se bucură, pentru că Dumnezeu a atribuit o astfel de putere Fiului Omului. Matei a relatat această minune deoarece dorea să convingă creștinii că este foarte important să se ierte unii pe alții, chiar și în vederea tămăduirii unor boli trupești. Imediat după această pericopă, Matei redă cuvintele lui Isus, care explică minunea: “Milă vreau și nu sacrificii. Nu am venit să chem drepții, ci păcătoșii” (Mt 9, 13).

Evanghelia ne spune că Isus s-a urcat în barcă, trecând de cealaltă parte… Dacă până la capitolul nouă al Evangheliei după Matei, Isus a fost prezentat ca unul care vindecă bolile trupești, din acest moment evanghelistul ne vestește că Domnul ne cheamă, ne invită să ne urcăm împreună cu El în barcă… să înțelegem că El este Fiul lui Dumnezeu, iar misiunea Sa principală constă în iertarea păcatelor noastre, în vederea mântuirii. Din această cauză, cererii lor de vindecare, Isus îi răspunde cu darul iertării. Darul Mântuitorului este mult mai mare decât așteptările omului, este nelimitat. El dă omului viața de veci, viața fericită care, de multe ori ,omul neexperimentându-o pe pământ, nu o înțelege.

Și în zilele noastre, omul preocupat numai de lucrurile trecătoare: sănătate, avere, carieră – pe care le cere cu insistență de la Dumnezeu – nu apreciază cum trebuie bogățiile sufletești, valorile (dreptatea, bunătatea, dragostea față de aproapele, iertarea, buna înțelegere…) mâniindu-se pe Dumnezeu pentru că nu-i împlinește cererile mărunte, abandonând rugăciunea și credința mântuitoare.

Fraților! Trebuie să trecem cu Isus de cealaltă parte, să privim viața din perspectiva lui Dumnezeu și a mântuirii, conștienți de faptul că Isus dorește să ne elibereze de cel rău, de păcate, pentru ca să ne mântuiască.

Să nu uităm că Isus face minunea după ce “a văzut credința lor“. Acest lucru ne arată că rugăciunile noastre, bunătatea noastră, grija față de cei bolnavi, sunt esențiale pentru vindecarea și mântuirea celor de lângă noi.

Iertându-i păcatele, Isus dorește să ne amintească faptul că răul cel mai mare se cuibărește și se află chiar în inima omului. Vindecându-i bolile trupești, Mântuitorul ne învață grija pe care trebuie să o avem față de sănătatea trupului nostru și al semenilor.

Iertarea este invizibilă ochilor, dar vindecarea este palpabilă, experimentabilă. Prin urmare, ca să arate veridicitatea cuvintelor Sale, Isus vindecă paraliticul de boala trupului. Observăm că iertarea are o mare putere, deoarece vindecă omul în totalitatea sa: trup și suflet. Evanghelistul notează că minunea principală nu constă în vindecarea paraliticului, ci în puterea iertării păcatelor pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor. De fapt, se accentuează acest mare dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut. Este un Dumnezeu care nu ține pentru Sine “bunurile”, puterile Sale, ci ni le dăruiește, noi suntem beneficiarii! Apreciem darul iertării lui Dumnezeu pe care ni-l oferă, prin mijlocirea preoților Săi?

Cei patru prieteni îl pun în centrul atenției pe bolnav, nu pe ei înșiși. Iubirea lor față de acel om necăjit constituie începutul vindecării sale. De fapt, Isus intervine datorită credinței lor.

Să-i cerem Domnului să ne dea o inimă bună, atentă la nevoile și la necazurile celor de lângă noi pentru a construi tot mai mult Împărăția păcii, a fraternității și a iertării, în vederea mântuirii noastre și a celor dragi. Amin.

 

* * *

 

Fiule, iertate-ti sunt pacatele tale!

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

Exista cel putin doua feluri de paralizii si ambele la fel de periculoase: paralizia fizica si paralizia spirituala.

Paralizia fizica blocheaza o anumita parte a corpului omenesc si acesta nu mai raspunde la comenzile creierului. Paralizia spirituala este tot o blocare, dar nu a corpului ci a minti omenesti care se produce urmare pacatului care l-a despartit pe om de Dumnezeu, cum ar fi: iubirea de arginti, lenea, mandria, necuratia, ura, mania, barfa s.a., care ocupa toata fiinta si constiinta omului, nemailasand loc si pentru grija sufletului, pentru Dumnezeu, provocand slabirea sufletului, adica paralizia spirituala.

Dupa ce Isus a fost alungat din Gadara, unde a liberat de demoni pe cei doi oameni indraciti, a trecut marea Tiberiadei si ajuns in Capernaum unde i se aduce un neputincios, cu pat cu tot, dupa cum scrie in Evanghelia lui Marcu in 2,1-4 si pe care l-au coborat, prin acoperis, cu patul in fata lui Isus.

Bolnavul, la vindecarea caruia ne face partasi evanghelia de astazi, se afla in aceasta stare datorita vietii depravate pe care a dus-o inainte ca Dumnezeu sa-l opreasca prin aceasta paralizie si caruia fariseii ii pusese deja un stigmat “moartea.” Dar iata ca acesta gaseste in Cristos doctor si vindecator, atat al trupului cat si al sufletului sau paralizat, la care apeleaza prin prieteni sai. El nu-si pierde nadejdea vindecarii si, auzind de prezenta lui Isus la Capernaum, isi roaga prieteni sa-l duca la Isus. Lucru pe care ni-l cere si noua Isus. Sa cautam sa ajungem la el.

Niciunul dintre cei loviti de soarta, intr-un fel sau altul, nu trebuie sa abandoneze lupta si sa se lase prada propriilor nenorociri, ci sa priveasca spre cer. Spre Isus, care-i asteapta sa se intoarca pe calea cea adevarata. Sa-si puna vointa in credinta, in Isus si atunci oricare ar fi raul care ti-a legat trupul si sufletul, vei fi izbavit. Din nefericire si astazi, in lume, exista un impresionant numar de oameni ce se afla sub stapanirea diavolului, precum neputinciosul din Evanghelia citita astazi, pentru ca toti aceea care se departeaza, de buna voie, de poruncile lui Dumnezeu, ajung sub stapanirea celui viclean.

Multi oameni considera ca pot pacatui usor sau cate putin, cu gandul ca atunci cand se vor hotari se vor putea abtine cu desavarsire de la pacat. Uitand ca inceputului ii urmeaza frecvente ademeniri, noi si noi ispite, pana se trezesc ca se afla stapaniti de o putere si de o atractie spre pacat de care apoi simt ca nu se mai pot debarasa.

Cea mai mare si mai importanta vindecare, pe care a primit-o neputinciosul din Evanghelia de astazi, nu a fost vindecarea trupului, ci iertarea pacatelor si restabilirea centrului de comanda din creier cu sufletul si inima sa.

Dupa cum observam Mantuitorul nostru Isus a intervenit mai intai la cauza suferintei acestui om, la boala sufletului si numai dupa aceea la boala trupeasca, aratand celor de fata, puterea pe care o are ca Fiu al lui Dumnezeu, asa dupa cum l-au recunoscut si demoni din evanghelia duminici precedente.

Si iata cum, dupa ce Isus, ii salveaza pe cei doi oameni din Gadara, nici aici in “tara lui” nu are parte de recunostinta, de apreciere pentru redarea sanatatii paraliticului, din contra, este acuzat de hula impotriva lui Dumnezeu de catre farisei si carturari iudei. Isus le atrage atentia acestora asupra gandurilor ce le umbla prin minte: “De ce cugetati cele rele in inimile voastre?!” Mt. 9,4., demonstrandu-le acestora puterea pe care o are de a citi si gandurile omului.

Aceasta ura a fariseilor si carturarilor iudei, paradoxal, vine tocmai din cunoasterea pana in cele mai mici detalii a Legii. Ceea ce determina reactiile lor de mare aversitate la adresa lui Isus. Fiind prea ocupati sa filtreze totul prin lege si constienti de faptul ca erau catalogati, de popor, ca si cei mai buni cunoscatori ai ei, uita chiar de esenta mesajelor transmise de catre Dumnezeu, prin lege, adica venirea unui Mantuitor. Si daca, in baza Aliantei dintre Dumnezeu si poporul ales, Dumnezeu il apara pe acesta si-l izbaveste din orice situatie, chiar uzand de forta armelor impotriva dusmanilor, prin uni dintre alesii sai, nu puteau concepe ca Dumnezeu sa se afle in acest tanar care transforma sarbatorile iudaice in zile de vindecare spirituala si trupeasca. Si care se imprieteneste si sta la masa cu pacatosii publici in vazul tuturor.

Deoarece acesti carturari isi pun nadejdea in Lege si in ceea ce cunosc din ea, asteptau ca, asa dupa cum s-a petrecut dealungul istoriei, poporului ales, Dumnezeu sa trimita si acum poporului un razboinic viteaz, capabil a se bate cu ocupantul roman. Si nu puteau acceptau ca, acest tanar, cu vorba blanda, privirea senina si chip linistitor poate sa fie salvatorul poporului iudeu. De aceea, orice minune pe care Isus o facea si orice vorba dumnezeeasca pe care o rostea era considerata blasfemie, hula si luarea in desert a numelui lui Dumnezeu, deci, pacat.

Cu alte cuvinte, daca Isus, nu seamana cu nici unul dintre vechi izbavitori, cu arma in mana, a poporului ales, dupa gandirea lor, nu are cum sa fie izbavitorul promis.

De aici se desprinde faptul ca, omul fiind obisnuit sa rezolve anumite lucruri prin forta armelor si a conflictelor prin mijlocirea armelor si a duritatii in care primeaza Legea Talionului, nu poate accepta si concepe ca tensiunile, de orice natura, se pot rezolva si pe cale pasnica, amiabila, prin iertare, toleranta, blandete, umilinta si iubire asa dupa cum facea si Isus.

Si in al doilea rand, faptul ca; viata de veci, mantuirea si fata lui Dumnezeu nu pot fi atinse, respectiv vazute, in lipsa virtutilor. Amin.

 

* * *

 

Vindecat prin credința celor milostivi

Autor: PF Daniel Ciobotea
Copyright: Ziarul Lumina

Pericopa evanghelică a celei de-a șasea duminici de la sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt ne înfățișează strânsa legătură dintre suflet și trup, dovedită de puterea curățitoare de păcate a Mântuitorului Hristos, ca mijloc de eliberare de suferințele trupești.

După cum reiese din Evanghelie, Iisus realizează una dintre multele Sale vindecări, însă de data aceasta într-un mod aparte: înainte de a-i oferi vindecarea propriu-zisă, Mântuitorul îi spune bolnavului suferind de paralizie: “Îndrăznește, fiule! Iertate sunt păcatele tale!”. În acel moment, oamenii de față, dar mai ales cei care nu-L iubeau pe Mântuitorul, ci îi urmăreau pizmaș fiecare mișcare și fiecare vorbă, au reacționat imediat, spunând că aceste cuvinte sunt o blasfemie, întrucât un om nu poate ierta păcatele altuia, ci numai Dumnezeu poate face acest lucru. Mântuitorul Iisus Hristos însă în mod voit a zis mai întâi: “Iertate sunt păcatele tale”, pentru a arăta că El nu este un om oarecare, ci este Fiul lui Dumnezeu făcut Om, pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, și are puterea de a ierta păcatele.

Această putere de a ierta păcatele, pe care o are numai Dumnezeu, Mântuitorul Hristos o dă după Învierea Sa și ucenicilor Săi, zicând: “Luați Duh Sfânt; cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute” (Ioan 20, 22-23).

Legătura dintre păcat și boală

Mântuitorul Iisus Hristos îl însănătoșește pe cel bolnav de paralizie vindecându-i mai întâi sufletul, care era bolnav din cauza păcatelor nemărturisite și neiertate, iar după aceea îi spune: “Scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta”. Prin aceasta, Evanghelia ne arată legătura dintre păcat și boală.

Desigur, nu toate bolile sunt urmare a păcatelor. Unele boli sunt îngăduite de Dumnezeu asupra noastră tocmai pentru a fi feriți de păcate și a nu ne pune nădejdea, în mod exagerat, în sănătatea noastră trupească.

Sfântul Pavel pătimea, și el, de o boală grea și, ne spune Apostolul, de trei ori s-a rugat lui Dumnezeu să-l vindece, însă răspunsul a fost: “Îți este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârșește în slăbiciune” (II Corinteni 12, 9). Boala Sfântului Apostol Pavel a fost o pedagogie dumnezeiască, ca acesta să nu se mândrească pentru multele daruri duhovnicești pe care le-a primit.

Tot la fel, orbul din naștere (Ioan 9, 1-41) s-a născut cu un handicap care n-avea legătură cu starea de păcătoșenie, pentru că el nu putea să păcătuiască înainte de a se naște, iar Mântuitorul spune: “Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu” (Ioan 9, 3). Așadar, nu trebuie să ne grăbim să-i judecăm pe cei aflați în suferință, considerând că orice boală este urmare a păcatului.

Uneori, boala este o pedagogie divină, o lucrare de înduhovnicire, o lucrare de smerenie, o lucrare de prevenire a păcatului. Totuși, în cazul de față, este evident că suferința slăbănogului era cauzată de păcate personale, întrucât Mântuitorul îi spune mai întâi: “Iertate sunt păcatele tale” și apoi: “Scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta”.

Nu știm ce păcate a săvârșit acest om paralizat. Însă vedem că Mântuitorul este un duhovnic desăvârșit, care protejează taina persoanei. Îi spune doar: “Iertate sunt păcatele tale”, dar nu și care sunt aceste păcate, când le-a făcut, cum, în ce împrejurări. Mântuitorul Iisus Hristos este discret și delicat. El nu umilește când vindecă, nu divulgă păcatul când îl iartă, ci tămăduiește într-un mod discret pe păcătos. Luând pilda Mântuitorului, Biserica a hotărât ca Taina Spovedaniei să fie secretă, tainică. Deși preotul este cel care săvârșește Sfânta Taină, în realitate numai Dumnezeu și penitentul știu cu adevărat cât de mari și cât de multe sunt rănile sufletului celui ce-și apleacă genunchii sub epitrahil pentru a se spovedi și a primi iertarea păcatelor.

De remarcat este și faptul că Mântuitorul Hristos se adresează slăbănogului din Evanghelia acestei duminici numindu-l fiu. Acest fapt este important, pentru că nu toți oamenii care au venit în contact cu Mântuitorul au fost întâmpinați cu acest apelativ. De obicei, El numește fiu sau fiică doar pe oamenii foarte credincioși. În cazul de față, Hristos-Domnul, ca un cunoscător al inimilor, a văzut credința acestui slăbănog și pocăința lui tăcută, care strălucea în pofida grelei sale suferințe.

Văzându-l Mântuitorul pe slăbănog că-și suportă suferința în tăcere, în răbdare, în smerenie și în nădejdea vindecării, i-a zis: “Îndrăznește, fiule! Iertate sunt păcatele tale!”. De aici rezultă că noi devenim fii duhovnicești atunci când ne pocăim, când răbdăm cu smerenie toate încercările, cu speranță și cu credință puternică în mila și în harul lui Dumnezeu, care ne vindecă.

“Să ne îngrijim de vindecarea noastră interioară”

Evanghelia ne arată că nu trebuie să ne îngrijim doar de vindecarea trupului, ci mai ales trebuie să fim preocupați de vindecarea sufletului. Din cauza păcatului, sufletul se îmbolnăvește, se slăbănogește, iar puterea sa de a iubi pe Dumnezeu și pe oameni slăbește, încetul cu încetul, până la insensibilitate completă. Păcatul, ca boală a sufletului, trebuie curățit prin iertare, prin spovedanie, prin pocăință, iar deodată cu sănătatea sufletului trebuie să o cerem și pe cea a trupului. În acest sens, avem exemplul Sfinților Părinți din pustie, care nu se interesau cu prioritate de sănătatea trupului, ci, în mod special, de sănătatea sufletului, ca acesta să fie eliberat de patimile egoiste care, adesea, conduc și la îmbolnăvirea trupului.

Învățăm, așadar, că mai întâi trebuie să ne îngrijim de iertarea păcatelor și de vindecarea noastră interioară, de păcatele știute și neștiute, de păcatele cunoscute de alții ori numai de Dumnezeu și de noi înșine.

Credința celor milostivi a adus vindecare slăbănogului

Această Evanghelie mai conține un detaliu din care putem extrage înțelesuri deosebit de importante pentru viața noastră: vindecarea slăbănogului nu se face la cererea acestuia – întrucât nu mai era în stare să vină singur la Hristos -, ci ca urmare a credinței celor care l-au adus la Mântuitorul. Sfântul Evanghelist Matei ne spune: “Și Iisus, văzând credința lor (a celor care l-au adus pe slăbănog la Iisus – n.n.), a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule! Iertate sunt păcatele tale!”. Nu a zis “văzând credința lui”, ci “văzând credința lor” i-a zis lui: “Iertate sunt păcatele tale”. Prin aceasta vedem cât de importantă și folositoare este și credința altora, nu numai a noastră, personală, atunci când îi cerem ceva lui Dumnezeu.

Când credința și rugăciunea personală au slăbit, când sufletul nostru este paralizat de păcat, de foarte mare folos ne sunt semenii care ne iubesc și care au credință, rugăciune și râvnă mai puternice decât noi.

Aici vedem și taina rugăciunii Bisericii, în care nu ne rugăm doar pentru noi înșine, ci și pentru toți cei bolnavi, cei întristați, cei suferinzi, pentru călători, pentru cei care sunt singuri, pentru cei care pătimesc, pentru cei care sunt în închisori și pentru tot sufletul “cel întristat și necăjit” care așteaptă milă de la Dumnezeu. Evanghelia ne îndeamnă să ne îngrijim și de vindecarea altora, să facem fapta bună de a-i ajuta pe alții să se vindece, atât de boala păcatului, cât și de suferințele trupești.

Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, fiind Evanghelia Iubirii, ne cheamă ca, pe lângă mărturisirea păcatelor în Sfânta Taină a Spovedaniei, să facem și fapte bune, să ajutăm pe cei bolnavi să se vindece, pe cei neștiutori să învețe tainele credinței, ca astfel să poată primi lumina iertării și a vindecării.

Nu din judecată, ci din bunătate vine vindecarea

Oamenii care îl ajută pe slăbănogul din Evanghelie îi reprezintă și pe medicii, pe asistenții și pe toți cei care îi ajută pe cei bolnavi să se vindece. Prietenii slăbănogului sunt oameni cu credință puternică și cu dragoste multă față de Dumnezeu și față de omul suferind pe care l-au adus la Iisus ca să-l vindece. Iar Mântuitorul a lăudat tocmai credința lor plină de milă, de multă compasiune. Deși, probabil, îi cunoșteau păcatele pe care Mântuitorul i le-a iertat slăbănogului, ei nu l-au judecat pe acest păcătos, ci l-au ajutat, după cum nici Mântuitorul nu l-a judecat, ci l-a iertat, văzând credința lor. Învățăm, așadar, din acest episod, ca să căutăm harul vindecător al lui Hristos, care se află în Sfânta Spovedanie, în Sfânta Împărtășanie și în Taina Sfântului Maslu.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne bucurăm de puterea vindecătoare a iubirii izvorâte din credință și care se arată în întrajutorarea semenilor, spre slava lui Dumnezeu și spre a noastră mântuire! Amin!