Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a V-a din Post
Evanghelia: Marcu 10,32-45; Luca 7,36-50
Apostolul: Evrei 9,11-14; Galateni 3,23-29

Marcu 10,32-45; Luca 7,36-50

Și erau pe drum, suindu-se la Ierusalim, iar Isus mergea înaintea lor. Și ei erau uimiți și cei ce mergeau după El se temeau. Și luând la Sine, iarăși, pe cei doisprezece, a început să le spună ce aveau să I se întâmple: Că, iată, ne suim la Ierusalim și Fiul Omului va fi predat arhiereilor și cărturarilor; și-L vor osândi la moarte și-L vor da în mâna păgânilor. Și-L vor batjocori și-L vor scuipa și-L vor biciui și-L vor omorî, dar după trei zile va învia. Și au venit la El Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învățătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiți să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta Ta, și altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. Dar Isus le-a răspuns: Nu știți ce cereți! Puteți să beți paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezați cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Și Isus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veți bea, și cu botezul cu care Eu mă botez vă veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta Mea, sau de-a stânga Mea, nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Și auzind cei zece, au început a se mânia pe Iacov și pe Ioan. Și Isus, chemându-i la Sine, le-a zis: Știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru. Și care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă. Că și Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească și să-Și dea sufletul răscumpărare pentru mulți.

 

Cel care e cu adevărat mare: acela care slujește
         pr. Anthony M. Coniaris

Autoritate și slujire
         pr. Gheorghe Neamțiu

Despre slava deșartă și mînie
         pr. Ilie Cleopa

Superioritatea creștinului
         pr. Vasile Florea

Slujitorii primii!
         pr. George Dimopoulos

“Cine este Cel mai Mare?”
         pr. Ion Cârciuleanu

Duminica Cuvioasei Maria Egipteanca
         pr. Visarion Iugulescu

“Puterea” – ca stil de viață
         pr. Mihai Tegzeș

Cererea fiilor lui Zebedeu
         pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

Cel ce vrea sa fie intâiul, sa fie sluga tuturor
         pr. Vasile Rob

Duminica a V-a din Post. Cerere fiilor lui Zevedeu
         pr. Olimpiu Todorean

De la păcatul ucigător la sfințenia dătătoare de viață
         PF Daniel Ciobotea

Afișează toate în aceeași pagină