Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a IV-a după Paște
Anul C (A, B)

Lecturi:
Fapte 13,14.43-52
Apocalips 7,9.14-17
Ioan 10,27-30

Ioan 10,27-30

Oile mele ascultă glasul meu; eu le cunosc, iar ele mă urmează. Eu le dau viața veșnică și nu vor pieri niciodată. Și nimeni nu le va răpi din mâna mea. Tatăl meu, care mi le-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate răpi din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem”.

 

Învierea ne afirmă
         pr. Anton Dancă

Misterul chemării lui Dumnezeu
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Verbe dificile de conjugat
         pr. Alessandro Pronzato

Păstorul cel bun!
         pr. Cristinel Farcaș

Duminica a IV-a din Timpul Pascal
         pr. Eduard Patrașcu

Cred în viața lumii care va veni
         pr. Raniero Cantalamessa

Eu și Tatăl una suntem
         pr. Anton Dancă

A IV-a duminică după Paști (pentru copii)
         pr. Pietro Righetto

Duminica a IV-a a Paștelui (C)
         pr. Șerban Tarciziu

Duminica Bunului Păstor, Duminica vocațiilor
         pr. Claudiu Dumea

Ascultarea glasului
         pr. Alessandro Pronzato

Afișează toate în aceeași pagină