Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a IV-a din Post
Anul C (A, B)

Lecturi:
Iosue 5,9.10-12
2Corinteni 5,17-21
Luca 15,1-3.11-32

Luca 15,1-3.11-32

Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de el ca să-l asculte. Fariseii și cărturarii însă murmurau spunând: “Acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei”. Atunci le-a spus această parabolă: Apoi le-a spus: “Un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei i-a spus tatălui: «Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine». Iar el le-a împărțit averea. Și, nu după multe zile, fiul cel mai tânăr și-a adunat toate și a plecat de acasă într-o țară îndepărtată. Acolo și-a risipit averea într-o viață de desfrâu. După ce a cheltuit toate, a venit o mare foamete în țara aceea, iar el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a aciuat la unul dintre cetățenii acelei țări care l-a trimis la câmp să păzească porcii. Și ar fi dorit să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea. Atunci, venindu-și în fire, a spus: «Câți zilieri ai tatălui meu au pâine din belșug, iar eu mor aici de foame! Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu și-i voi spune: «Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta; nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Ia-mă ca pe un zilier al tău». Într-adevăr, s-a ridicat și a mers la tatăl său. Pe când era încă departe, tatăl l-a văzut, i s-a făcut milă și, alergând, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Atunci, fiul i-a spus: «Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta; nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău». Însă tatăl a spus către servitorii săi: «Aduceți repede haina cea dintâi și îmbrăcați-l! Dați-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l: să mâncăm și să ne bucurăm, căci acest fiu al meu era mort și a revenit la viață, era pierdut și a fost găsit». Și au început să sărbătorească. Însă fiul lui mai mare era la câmp. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Atunci a chemat pe unul dintre servitori și l-a întrebat ce este aceasta. El i-a spus: «Fratele tău a venit, iar tatăl tău, pentru că l-a recăpătat sănătos, a tăiat vițelul cel îngrășat». Dar el s-a mâniat și nu voia să intre. Însă tatăl său a ieșit și-l ruga stăruitor. El i-a răspuns tatălui său: «Iată, de atâția ani te slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Dar mie nu mi-ai dat niciodată măcar un ied ca să mă distrez cu prietenii mei. Însă, când a venit acest fiu al tău care și-a mâncat averea cu desfrânatele, ai tăiat pentru el vițelul cel îngrășat». Atunci, el i-a spus: «Fiule, tu ești cu mine totdeauna și toate ale mele sunt ale tale. Dar trebuia să sărbătorim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a revenit la viață, era pierdut și a fost găsit!»”

 

De la dreptate la iubire
         pr. Anton Dancă

Duminica a IV-a din Postul Mare
         pr. Eduard Patrașcu

Cine este mai bun?
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

“Tată, am păcătuit…”. Sacramentul Reconcilierii
         pr. Raniero Cantalamessa

Chemați să fim creaturi noi
         pr. Alessandro Pronzato

Fiul risipitor
         pr. Pierre-Marie Delfieux

Bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu
         pr. Eduard-Mihai Coșa

Duminica a IV-a din Postul Mare Ciclul C (lectio divina)
         FSC

Acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei
         pr. Anton Dancă

Schimbarea capului, și cât mai repede
         pr. Alessandro Pronzato

Duminica a IV-a din Postul Mare, C
         pr. Claudiu Dumea

A IV-a Duminică din Post – C (pentru copii)
         pr. Pietro Righetto

Duminica a IV-a Postul Mare (C)
         pr. Șerban Tarciziu

Afișează toate în aceeași pagină