Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a III-a după Paști (A mironosițelor)
Evanghelia: Marcu 15,43-47;16,1-8
Apostolul: Fapte 6,1-7

Marcu 15,43-47;16,1-8

Și venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aștepta și el împărăția lui Dumnezeu, și, îndrăznind, a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Iar Pilat s-a mirat că a și murit și, chemând pe sutaș, l-a întrebat dacă a murit de mult. Și aflând de la sutaș, a dăruit lui Iosif trupul. Și Iosif, cumpărând giulgiu și coborându-L de pe cruce, L-a înfășurat în giulgiu și L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă, și a prăvălit o piatră la ușa mormântului. Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus. Și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, și Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă. Și dis-de-dimineață, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. Și ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Dar, ridicându-și ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. Și, intrând în mormânt, au văzut un tânăr șezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veșmânt alb, și s-au spăimântat. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântați! Căutați pe Isus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus. Dar mergeți și spuneți ucenicilor Lui și lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veți vedea, după cum v-a spus. Și ieșind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică și de uimire, și nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.

 

Cine ne va prăvăli nouă piatra?
         pr. Anthony M. Coniaris

Femeia în lumea creștinismului
         pr. Gheorghe Neamțiu

Despre rîvna și bărbăția de suflet
         pr. Ilie Cleopa

Purtătoarele de mir
         IPS Andrei Rymarenko

Sfintele femei mironosițe
         pr. Tertulian Langa

Duminica Mironosițelor
         pr. Ion Cârciuleanu

Duminica Sfintelor Femei Mironosițe
         pr. Visarion Iugulescu

Duminica purtătoarelor de mir
         pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

Mironosițele: apostolii Învierii
         pr. Mihai Tegzeș

Duminica Mironosițelor
         pr. Vasile Rob

Afișează toate în aceeași pagină