Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a III-a din Post (a Sfintei Cruci)
Evanghelia: Marcu 8,34-38;9,1
Apostolul: Evrei 4,14-16;5,1-6

Marcu 8,34-38;9,1

Și chemând la Sine mulțimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-și scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul Omului Se va rușina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Și le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, venind întru putere.

 

Marele semn plus al lui Dumnezeu
         pr. Anthony M. Coniaris

Lepădarea de sine și purtarea crucii
         pr. Gheorghe Neamțiu

Despre valoarea sufletului omenesc
         pr. Ilie Cleopa

Crucea, simbolul iubirii
         pr. Vasile Florea

Despre cruce
         pr. Tertulian Langa

Venerarea Sfintei Cruci
         IPS Andrei Rymarenko

Duminica a III-a din Postul Mare
         pr. Ion Cârciuleanu

Duminica Sfintei Cruci
         pr. Visarion Iugulescu

Ia-ți crucea și urmează-Mă
         pr. Mihai Tegzeș

Duminica venerării onoratei și de viață făcătoarei Cruci
         pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

Duminica a III-a din Post. A venerarii Sfintei Cruci
         pr. Olimpiu Todorean

Spre pomul vieții, purtând steagul biruinței
         PF Daniel Ciobotea

Afișează toate în aceeași pagină