Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a III-a de peste an
Anul C (A, B)

Lecturi:
Nehemia 8,1-6.8-10
1Corinteni 12,12-30
Luca 1,1-4; 4,14-21

Luca 1,1-4; 4,14-21

Deoarece mulți au încercat să alcătuiască o istorisire a faptelor care s-au împlinit printre noi, așa cum ni le-au transmis cei care de la început au fost martori oculari și au devenit slujitori ai cuvântului, după ce am cercetat toate de la început cu grijă, m-am gândit să ți le scriu și eu în mod sistematic, preabunule Teofil, ca să te convingi de temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit. Isus s-a întors în Galileea, cu puterea Duhului, și faima lui s-a răspândit în tot ținutul dimprejur. Iar el învăța în sinagogile lor și era lăudat de toți. A venit la Nazaret, unde fusese crescut, și a intrat în sinagogă, după obiceiul lui, în zi de sâmbătă, și s-a ridicat ca să citească. I s-a dat cartea profetului Isaia și, deschizând cartea, a găsit locul în care era scris: Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns să duc săracilor vestea cea bună; m-a trimis să proclam celor închiși eliberarea și celor orbi recăpătarea vederii, să redau libertatea celor asupriți; să vestesc un an de îndurare al Domnului. A închis apoi cartea, a dat-o slujitorului și s-a așezat. Ochii tuturor din sinagogă erau îndreptați spre el. A început apoi să le vorbească: “Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta pe care ați ascultat-o cu urechile voastre”.

 

Autori

pr. Anton Dancă
pr. Ernest Munachi Ezeogu
pr. Raniero Cantalamessa
pr. Eduard Patrașcu
pr. Alessandro Pronzato
pr. Anton Dancă
pr. Pietro Righetto
FSC
pr. Șerban Tarciziu
pr. Claudiu Dumea

 

* * *

 

Cuvânt și viață

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Presa Bună

Conciliul Vatican II numește altarul și amvonul cele două mese. Atât la altar cât și la amvon se distribuie credincioșilor hrana spirituală menită să întrețină viața cea nouă, viața îngerească din om. Cuvintele tale, Doamne, sunt duh și viață (cf. In 6,63). La altar, Isus însuși reprezintă, reînnoiește și ne reamintește de jertfa crucii, chemându-ne să ne jertfim și să acceptăm rodul propriei sale jertfe; la amvon ne vestește adevărul doctrinei sale prin glasul ambasadorilor săi. La altar, prin atotputernicia Duhului Sfânt și prin cuvintele mistice, sunt transformate darurile oferite în trupul și sângele lui Isus; la amvon, prin același Duh și prin puterea sacramentală a cuvântului evanghelic, sunt transformați credincioșii pentru a deveni trupul mistic al lui Cristos (cf. 1Cor 12,27).

Din cauza apropierii minunate care există între cele două mese, sfântul Augustin ne îndeamnă să ne apropiem atât de una cât și de alta cu aceeași venerație. Eu vă întreb, fraților, care dintre aceste două realități vi se pare mai mare în demnitate, cuvântul lui Dumnezeu sau trupul (euharistic) al lui Isus Cristos? Dacă voiți să dați un răspuns adevărat, veți răspunde, fără îndoială, că (mai demn) este cuvântul lui pe care îl auzim la predică, el nu va apărea nicidecum de mai puțină valoare și vrednic de respect decât trupul său. De aceea, atenția pe care o punem ca să nu cadă nimic la pământ din trupul lui Isus Cristos prezentat nouă la Masa Sfântă trebuie s-o punem pentru a nu permite să cadă din inima noastră, prin gânduri sau vorbe, cuvântul lui Isus Cristos. Să ne amintim de grija preacuratei Fecioare Maria care păstra cu maximă atenție în inima ei toate cuvintele lui Isus și cele spuse de alții despre el (Lc 2,19).

În ordine cronologică, prioritatea o are cuvântul, fiindcă el a fost la început la Dumnezeu și el a voit să se identifice cu el – Dumnezeu era Cuvântul (In 1,1) -; pe urmă s-a făcut trup și a locuit între noi (In 1,14); apoi s-a făcut pâinea coborâtă din cer (In 6,33); ca apoi la Cina cea de Taină ni se dă ca Euharistie (Mt 26,26-27), având menirea de a ne uni cu Cuvântul de la început.

Poporul lui Israel, în momentele cele mai tragice, își afla mântuirea, încurajarea, speranța în cuvântul Domnului (lectura I-a). Cuvântul, când este primit cu bucurie și păstrat cu grijă, dă naștere unei sărbători și unei bucurii eliberatoare debordante, ca în cazul preacuratei la vizita făcută Elisabetei, când sufletul, adică întreaga ei ființă se revarsă în acel Magnificat (Lc 1,46) mai mult decât îngeresc, fiindcă a simțit cum adevărul a prins rădăcini în firea ei și a făcut-o liberă. Sfântul Ioan evanghelistul ne asigură că și noi putem ajunge la cunoașterea adevărului care ne face liberi (In 8,23); liberi de păcat, de cătușele diavolului, de frica iadului, de prejudecățile omenești, de frica morții și de necesitățile vieții, fiindcă nu numai cu pâine trăiește omul, ci și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu (Dt 8,3; Mt 4,4; Lc 4,4). Isus, având încredere deplină în cuvântul Tatălui, s-a învrednicit de o masă după postul celor patruzeci de zile și patruzeci de nopți la care i-au slujit îngerii (Mt 4,11).

La nunta din Cana, sfânta Fecioară Maria spune slujitorilor să facă tot ce le va spune Isus; ei, ascultând, au avut fericirea de a bea din vinul minunat (In 2,9). Pentru Isus, voința Tatălui a fost hrana de toate zilele (In 4,34), mobilul suprem al voinței sale pe pământ (In 6,38); dar ca să fim adevărați copii ai Tatălui, trebuie să ascultăm cuvântul lui Isus. Aceasta este voința sa exprimată clar pe muntele cel înalt: Pe dânsul să-l ascultați! (Mt 17,5).

Primii creștini, înțelegând voința Tatălui, copiau cu mult zel și respect cele patru evanghelii, le purtau cu ei și le voiau alături chiar și în mormânt. În Pătimirile sfântului Filip, episcop de Heracleea, se spune că pe timpul persecuției împăratului Dioclețian, un judecător păgân voia să convingă un grup de creștini să arunce evangheliile în foc; nereușind, a încercat să-i constrângă la aceasta. Crudule judecător, i-a zis unul dintre ei, chiar dacă ai reuși să confiști toate Scripturile noastre, astfel încât să nu mai rămână nici urmă din ele, fiii noștri le vor afla întipărite în inimile lor. Scoate, dacă mai poți, această evanghelie interioară scrisă în sufletele noastre!

Poporul creștin este noul popor al lui Dumnezeu născut din cuvântul lui Cristos. Acest popor nu poate trăi decât în măsura în care se hrănește cu cuvântul dătător de viață.

Când unii creștini dintre cei dintâi rătăceau de la învățătura Scripturii, apostolii interveneau cu lămuriri suplimentare. Sfântul Paul (lectura a II-a) corectează atitudinea lor greșită față de efectele cuvântului divin din Biserică; el arată cum acest cuvânt divin a zămislit și a dat naștere unei Biserici carismatice. Noi, ca și primii creștini, nu trebuie să ne axăm atenția în principal pe manifestările externe. Cel care ne unește este Duhul și nu manifestările externe, spectaculoase, fascinante, ademenitoare etc. Nu trebuie neglijat Duhul în favoarea acestor manifestări, oricât ar fi ele de spectaculoase și de miraculoase. Nu minunilor trebuie acordată cea mai mare atenție, ci Duhului care le înfăptuiește și le dă viață. Altfel, ne bucurăm și ne delectăm de minuni, ca de un spectacol de circ sau de un foc de artificii, fără să simțim o adevărată schimbare a vieții în mai bine. Cuvântul Domnului trebuie să ne aducă tot mai multă unire; el, fiind valoarea supremă a credinței noastre, unirea este necesară pentru a-l apăra de mulțimea dușmanilor văzuți și nevăzuți. Carismele sunt armele necesare acelora care se angajează cu pasiune pentru apărarea cuvântului evanghelic.

Isus de pe pagina evangheliei de azi.

Toți îl ascultau și-l preamăreau pe Tatăl.

Cuvântul rostit de mântuitorul Isus este evanghelia – vestea cea bună – a răscumpărării noastre (Fap 13,26). Proclamând evanghelia, Isus ni-l descoperă pe Tatăl, ne descoperă cuvintele și voința lui (In 8,28; 12,50). Ce lucruri minunate ne-a spus Isus despre iubirea Tatălui care ne vrea fiii săi adoptivi (1Pt 1,3), care vrea să facă din noi, deși păcătoși, moștenitori ai împărăției sale și să ne adresăm lui cu frumoasa rugăciune Tatăl nostru care ești în ceruri, prin care ni se deschide perspectiva infinită a paradisului și a vieții veșnice (Mt 6,9 ș.u.)!

Pentru ce dorm unii la predică? Ei când vor avea timpul și curajul să înfăptuiască ceea ce acum nu au răbdare să asculte? Când îi vor dărui inima lui Isus ca să facă din ea un vas ales în care să poată sălășlui cuvântul Tatălui, dacă acum își astupă urechile? La primirea sfintei Împărtășanii observăm cum ministrantul ține patena sub bărbia fiecărui credincios, ca să nu cadă eventual vreo părticică pe pământ, dar îngerul păzitor este acela care ține patena la urechea credinciosului, ca să nu cadă și să nu se profaneze cuvântul Domnului. Din păcate, unii își astupă urechile prin somn, alții prin indiferență, alții îl primesc pentru a-l critica, unora le intră printr-o ureche și le iese prin alta etc. și așa se pierde viața cea nouă.

Când Isus a vorbit lumii despre Euharistie, unii dintre ucenicii săi, neînțelegându-i cuvântul, l-au părăsit. Când i-a întrebat pe cei doisprezece apostoli: Și voi vreți să plecați, Petru, întrezărind în cuvântul lui Isus taina vieții, i-a răspuns: Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Noi am cunoscut și am crezut că tu ești Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu (In 6,66-69). Petru voia să-i spună: Chiar dacă nu înțelegem Euharistia, înțelegem cuvântul tău dătător de viață.

Noi îl înțelegem? De fapt, nu ni se cere să înțelegem ceea ce depășește capacitatea rațiunii noastre, dar ni se cere să credem în iubirea aceluia care înțelege tainele lui Dumnezeu, fiindcă numai în el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei lui Dumnezeu (Col 2,3); putem înțelege că sămânța cea mai bună pentru un agricultor destoinic este aceea care rodește însutit; putem înțelege că prin cuvântul lui Isus virtuțile rodesc faptele cele mai alese și mai plăcute lui Dumnezeu.

Preacurata, care a păstrat în inima ei cuvântul Domnului și a rodit atâta credință, speranță, caritate și umilință, să ne ajute și pe noi, ca să fim asemenea ei! Amin.

 

* * *

 

Bine ați venit la Evanghelia după Luca

Autor: pr. Ernest Munachi Ezeogu
Traducere: Radu Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

Într-o zi, la un curs de biblic, unul dintre participanți a întrebat: “De ce există patru Evanghelii în loc să fie una singură?” Cu siguranță, lucrurile ar fi mult mai simple cu o singură Evanghelie. Tot ce am citi din acea singură Evanghelie ar fi adevăr clar. Dar cu patru Evanghelii, care adesea diferă semnificativ între ele, situația poate fi chiar generatoare de confuzie. Dacă ne gândim mai bine, ne dăm totuși seama că lucrurile ar fi fost mai triste dacă am fi avut o singură Evanghelie. Cu una singură ar fi fost ca și cum ar exista un singur mod de a-l înțelege pe Isus. Având însă patru Evanghelii, fiecare spunându-ne într-o versiune proprie povestea vieții lui Isus și a misiunii Lui, devine mai ușor pentru noi să vedem că nici o relatare despre Isus nu poate să exprime exhaustiv întregul adevăr despre cine este El. Ca ființe umane limitate, noi putem spune doar o parte despre Dumnezeu.

Aceasta ne amintește de povestea celor șase orbi care s-au hotărât să afle cum este elefantul. Primul bărbat a pus mâna pe laterala elefantului și a spus că este asemenea unui zid. Al doilea a pus mâna pe un fildeș și a spus că este ca o suliță. Al treilea a atins trompa și a spus că este ca un șarpe. Al patrulea piciorul și a spus că e ca un copac. Al cincilea urechea și a spus că e ca un evantai. Al șaselea coada și a spus că e ca o frânghie. Vă puteți imagina cearta care a pornit între ei când au început să discute despre cum arată un elefant. Fiecare dintre ei a insistat că celălalt greșește. Dar adevărul este altul: da, și unul are dreptate, dar și ceilalți au dreptate. Fiecare dintre ei a atins cu adevărat elefantul, dar nici unul nu cunoaște realitatea totală a acestui animal. Și chiar dacă ai pune la un loc cele șase “imagini” percepute de orbi tot nu ai putea forma din ele o imagine reală a ceea ce este elefantul.

După Conciliul Vatican al II-lea, lecturile evanghelice de duminica au fost împărțite într-un ciclu de trei ani: anul A pentru Evanghelia lui Matei, anul B pentru Marcu și anul C pentru Luca. Evanghelia lui Ioan este citită în anumite duminici de-a lungul celor trei ani, cum ar fi duminicile din perioada pascală. Acum suntem în anul C, anul lui Luca. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem anul acesta este: ce aspect al misterului lui Cristos îl subliniază Luca, diferit de celelalte Evanghelii? Un biblist sublinia cu un cuvânt aspectul pe care îl subliniază, relativ la Cristos, fiecare Evanghelie. Matei subliniază măreția lui Cristos (care vindecă cu cuvântul, nu îi atinge pe oameni, nu îi este foame niciodată, nu se enervează niciodată…). Marcu subliniază puterea lui Cristos (care dovedește că este Mesia prin actele sale de putere și autoritate asupra forțelor naturale și demonice). Luca subliniază milostivirea lui Cristos (care iese înaintea mulțimilor, a celor abandonați, a străinilor și a femeilor). Iar Ioan subliniază misterul lui Cristos (care a fost cu Tatăl din veșnicie și a venit în lume pentru a revela acest mister, adevărul care conduce la viață).

Astăzi începem lectura din Evanghelia lui Luca. La început (1,1-4), Luca ne spune de ce a scris Evanghelia: pentru a-i explica lui Teofil, probabil un oficial roman, ce înseamnă creștinismul. Ați încercat vreodată să îi explicați cuiva ce înseamnă creștinismul? Mulți cred că creștinismul înseamnă păcat și judecată, rai și iad; și că Dumnezeu este un polițist ceresc care ne monitorizează constant mișcările, notând păcatele noastre în cartea Sa și așteptând să ne arunce în focul iadului imediat ce vom trece “dincolo”. Luca vede altfel lucrurile. Pentru el, creștinismul are de-a face mai degrabă cu iubirea și îndurarea lui Dumnezeu decât cu pedeapsa.

De aceea, vorbindu-i lui Teofil despre credința creștină, Luca găsește întâmplarea din sinagoga din Nazaret ca fiind foarte elocvent. În această întâmplare, pe care o găsim doar în Evanghelia lui Luca, Isus face o declarație solemnă despre misiunea Sa în lume. Am putea să îi spunem Manifestul lui Isus. Oamenii care vor să pornească o revoluție încep de regulă prin a-și declara un manifest. Karl Marx a început cu publicarea manifestului comunist. Martin Luther a început cu publicarea celor 95 de teze ale sale. Isus a început o revoluție a îndurării și iubirii. Iar în Evanghelia de astăzi El și-a publicat manifestul creștin:

Duhul Domnului este asupra mea: pentru aceasta m-a uns să duc săracilor vestea cea bună; m-a trimis să proclam celor închiși eliberarea și celor orbi recăpătarea vederii, să redau libertatea celor asupriți; să vestesc un an de îndurare al Domnului (4,18-19).

În aceste foarte puține cuvinte vedem cum își înțelege Isus misiunea în lume, potrivit lui Luca. Care este sarcina lui Isus? Este “să ducă săracilor vestea cea bună; să proclame celor închiși eliberarea și celor orbi recăpătarea vederii, să redea libertatea celor asupriți, să vestească un an de îndurare al Domnului”.

În Evanghelia lui Matei, Isus vorbește despre “săracii în duh”, dar Luca spune simplu: “săraci”. Isus, în Evanghelia lui Luca, este interesat nu doar de aspectele spirituale ale vieții umane, ci și de aspectele materiale și sociale. Aici vedem iubirea și îndurarea lui Isus întinzându-se la toți cei care au nevoie. După Învățător, la fel trebuie să facă și discipolii. Noi, cei care purtăm numele lui Cristos – numindu-ne creștini – trebuie să trăim după manifestul lui Cristos. Este misiunea noastră, ca persoane dar și ca o comunitate, să ducem Vestea Bună săracilor din societatea noastră. Evanghelia de astăzi ne provoacă să ne întindem mâinile în solidaritate practică cu cei din jurul nostru care sunt vizibil dezavantajați. Creștini fiind, noi trebuie să fim interesați nu doar de salvarea sufletelor oamenilor ci și de salvarea trupurilor lor, a sănătății lor, a caselor și slujbelor lor. Vestea Bună nu este doar pentru suflet, ci și pentru trup. Vestea Bună este pentru fiecare persoană și pentru întreaga persoană, trup și suflet.

 

* * *

 

“Pentru a vesti săracilor Evanghelia”

Autor: pr. Raniero Cantalamessa
Traducere: Iasi
Copyright: Predici.cnet.ro

Ne-am pregătit la ascultarea acestei pericope evanghelice repetând refrenul psalmului responsorial, acel act de credință: “Cuvintele Tale, Doamne, sunt Duh și viață”. Din aclamația Evangheliei, Liturghia a desprins câteva cuvinte, propunându-ni-le ca temă de reflecție: “Domnul m-a uns să duc săracilor vestea cea bună”. Aici este vorba despre profeția lui Isaia, profetul pe care Isus și-L aplică Lui însuși. Așa cum ne spune evanghelistul Luca, Isus a rostit aceste cuvinte în sinagoga din Nazaret, la începutul misiunii Sale publice, și conțin oarecum un titlu la începutul întregii Evanghelii: “Aceasta este misiunea Mea – pare a spune Isus – și aceștia sunt destinatarii!” Importanța unor astfel de cuvinte pentru a înțelege spiritul Evangheliei este așadar imensă, pentru că de aceasta depinde în mod direct înțelegerea Fericirilor: “Fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor”.

Aici va trebui să ne punem câteva întrebări: Ce este Evanghelia care se vestește? Cine sunt săracii cărora li se vestește? Pe buzele lui Isaia, care le spunea acele cuvinte conaționalilor săi deportați în Babilonia, Vestea cea Bună era asigurarea că Iahve, Dumnezeul lor, va lua în mâna Sa soarta poporului Său, așa cum a făcut în Egipt, când l-a izbăvit de robia Faraonului; Ierusalimul, Cetatea Sfântă, va fi reconstruită; toți cei robiți se vor reîntoarce cu aceeași bucurie cu care copilul se avântă spre sânul mamei sale, și, reîntorși în cetate, vor fi mângâiați. După reîntoarcere, așteptarea nu a încetat, ci s-a dilatat spre un orizont și spre o realitate mai mare și mai misterioasă, adică spre o suveranitate a lui Dumnezeu exercitată de aproape, personal, pe pământ.

Atunci când Isus, în sinagoga din Nazaret, a închis sulul cărții și a spus: “Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta pe care ați ascultat-o cu urechile voastre”, a fost ca și cum ar fi spus direct: “Făgăduința cea de demult a lui Dumnezeu a ajuns la împlinire; astăzi, prin Mine, se realizează acea Nouă Stăpânire a lui Dumnezeu pe pământ”. Cu alte cuvinte, El își repeta chemarea: “Pocăiți-vă pentru că împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi”.

Această împărăție înseamnă acceptarea Stăpânirii Domnului care nu se exprimă prin dominare, prin impunerea legilor, ci mai degrabă prin eliberarea de toate de toate sclaviile; se exprimă prin pacea și bucuria duhului, așa cum spune Sfântul Pavel. Pentru cei săraci acesta este un mesaj al bucuriei, întrucât într-o împărăție a lui Dumnezeu vor fi abrogate acele legi riguroase și neomenoase care să mai permită celor bogați și puternici să aibă întotdeauna dreptate, să-l mai jecmănească pe cel slab și neajutorat, dar cu toate acestea să pretindă și titlul onorific de “binefăcători”. În noua Împărăție raporturile vor fi răsturnate: cei de pe urmă vor fi întâi iar primii vor fi ultimii, și aceasta nu în sensul că cei bogați vor fi lipsiți de averile lor, iar din mulțimea săracilor se va ridica o nouă aristocrație privilegiată, ci în sensul că s-a schimbat în favoarea celor săraci și asupriți dimensiunea evaluării: munca acum este valoarea, nu puterea omului, nu averea.

Și acum o altă întrebare, adică a doua: “Cine sunt săracii cărora li se vestește Evanghelia?” Cu alte cuvinte, ce fel de sărăcie este aceea care aici, ca și în restul Evangheliei, este declarată fericită? Unii răspund că aceasta ar fi o stare socială, adică pur și simplu a nu avea bunuri, a fi la cheremul altora (adică oprimați, exploatați) așa cum era Lazăr din parabolă; sentimentele și meritele personale nu contează deloc; ceea ce contează este că Dumnezeu este suveran drept, și ca orice suveran drept (cel puțin în mentalitatea Orientului Antic), El trebuie să ia apărarea celor lipsiți de apărare (J. Dupont).

Alții spun: “Este o atitudine spirituală, un fel de sărăcie, care presupune sărăcia de fapt însă nu necesară, și oricum nu poate fi identificată cu ea” (A. Gelin). Noi luăm și una și alta de bune și vom spune că este o atitudine interioară bazată pe o stare de fapt sau tinde spre aceasta: este sărăcia fără nici un fel de adăugiri la textul Fericirilor din Evanghelia lui Luca, și a sărăciei în duh din Evanghelia lui Matei, luate împreună.

Sărăcia evanghelică nu poate fi primită în toată greutatea ei decât privind cu ambii ochi. Cei doi evangheliști au evidențiat în ambele cazuri un aspect real al sărăciei pe care o înțelegea Isus; întregul trebuie recuperat alăturând cele două părți ale concepției despre sărăcie: a lui Luca și a lui Matei. O sărăcie “numai cu duhul” nu ar da dreptate concretizării atâtor insistențe ale lui Isus care pune împărăția lui Dumnezeu deasupra tuturor lucrurilor, și dacă este nevoie, cere renunțarea la ceea ce are omul. Nu dă dreptate faptului că Isus îi preferă pe săraci, pe cei slabi și bolnavi, după cum nu lămurește nici pentru ce anume tocmai cei săraci au fost primii care au primit Vestea cea Bună a lui Isus, și au fost primele mădulare ale Bisericii. Însă o sărăcie care ar fi “numai de fapt” ar exclude chiar mai multe lucruri din Evanghelie. De pildă, ce ar însemna îndemnul de a deveni ca pruncii, atât de aproape de Fericirea Sărăciei? Pentru ce “Magnificat” îi pune față-n față pe cei puternici cu cei umiliți și nu cu cei săraci? Pentru ce Isus îi pune față-n față pe cei mici cu cei înțelepți și nu cu cei bogați?

Isaia, la care a recurs Isus pentru a-și exprima misiunea Sa, ne ajută să descoperim săracii din Evanghelie. Aceștia sunt săracii lui Iahve, cei săraci “în fața lui Dumnezeu”, care în întristarea și în sărăcia lor își amintesc de El, în care își pun toată încrederea și nădejdea; aceia care nu se încred în carele lor de luptă și în puterea cailor, și nici în faptele lor de dreptate. Această sărăcie înseamnă a putea sta cu fața senină înaintea lui Dumnezeu, a păstra acea conduită a vameșului din templu, a avea aceleași dispoziții spirituale cu Maria, sau ca prima comunitate creștină de după Paști: “smeriți sub Mâna puternică a lui Dumnezeu”. Sărăcia evanghelică nu poate fi separată de umilință. Sfântul Francisc din Assisi, marele cântăreț al Doamnei Sărăcii, a înțeles aceasta foarte bine.

Poate că astăzi nu este mai puțin important să ne îndreptăm atenția asupra acestei sărăcii smerite decât asupra sărăciei materiale. În viața Bisericii există situații sau momente de sărăcie. Prima lectură ne-a prezentat tocmai unul dintre aceste momente. O mână de oameni, “rămășița lui Israel”, împreună cu Ezdra și cu Neemia, s-au reîntors în Ierusalim din robia babilonică; s-au adunat într-o piață în jurul căreia nu se aflau decât ruine și dărâmături. Totul trebuie luat de la capăt, în mijlocul unor popoare ostile care nu privesc cu ochi buni această comunitate ce se încăpățâna a se adapta obiceiurilor tuturor. Cât de îndepărtată este splendoarea vremurilor lui David și Solomon! … Ei ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și încep a plânge cu hohote! … Iată, aceasta este situația sărăciei în istoria lui Israel, mai apropiată Bisericii de astăzi decât s-ar părea. Marea cultură, minunata știință (sau mai bine spus ceea ce se crede ca atare), au întors spatele Bisericii și s-au instalat pe jilțul de judecată. Pe zi ce trece creștinii devin tot mai mult o minoritate, și nu arareori sunt ridiculizați, cedând în fața anumitor aberații! … Cât de mult ne-am îndepărtat de fastul unui adevărat creștinism!

Trăirea acestei situații de sărăcie înseamnă a ne încrede numai în Domnul și mai cu seamă a iubi și a ierta, așa cum făceau primii creștini, care au fost mult mai izolați și mai persecutați decât noi, despre care s-a scris că îi scuzau pe toți și nu acuzau pe nimeni, ba chiar se rugau pentru călăii lor (Eusebiu: Istoria Bisericii). Împotrivirea lor față de compromis și apostazie nu făcea altceva decât să apară și mai luminoasă această împotrivire a lor față de ură și de resentiment.

Înfășurând sulul cărții, în ziua aceea Isus a spus: “Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta”. Acum și noi să închidem Cartea Evangheliei din care am citit toate acestea, însă nu cu gândul de a se sfârși toate aici, ci într-un oarecare sens de a începe totul din acest moment: “Dacă știți toate aceste lucruri (că împărăția lui Dumnezeu aparține săracilor), fericiți veți fi dacă le veți pune în practică”. Cuvântul lui Dumnezeu se reînnoiește ori de câte ori cineva îl ascultă și îl pune în practică. Astăzi, acel Cuvânt pronunțat de El în acea zi se prelungește în Biserică și mai durează încă. Cu alte cuvinte, trebuie să știm că și noi suntem crainicii trimiși spre a vesti săracilor mesajul fericirii.

Sfânta Împărtășanie, pe care o vom primi peste câteva minute, să facă în așa fel încât Duhul Domnului, adică Duhul lui Isus din Nazaret, să coboare asupra noastră spre a putea împlini și noi – așa ca El – această Scriptură.

 

* * *

 

Duminica a III-a din Timpul de peste an

Autor: pr. Eduard Patrașcu
Copyright: Predici.cnet.ro

- comentariu exegetico-spiritual la lecturi -

Lectura I (Ne 8,2-4a.5-6.8-10)

Suntem în anul 444 a.C și la Ierusalim, pentru prima dată după exil (terminat în 538), poporul lui Israel s-a adunat pentru a celebra împreună o liturgie a Cuvântului, urmată de o masă, tot împreună. În textul considerat, care vorbește despre promulgarea legii de către preotul și învățatul Ezdra, avem structura tradițională a unei adunări liturgice. Cu bucurie se celebrează alianța, cu privirea însă îndreptată spre viitor: poporul înalță laude lui Dumnezeu (v. 6), apoi Ezdra, de pe podiumul pe care era, deschide Cartea Legii și niște lectori aleși proclamă texte din cartea Deuteronomului în fața întregii adunări liturgice care ascultă în tăcere. După terminarea citirii textelor urmează explicarea lor prin actualizarea lor în ceea ce privește observarea religioasă a alianței (v. 4 și urm.). Poporul, ascultând Cuvântul lui Dumnezeu care solicită angajamentul personal, se deschide la convertire – își plânge păcatul și trădările față de alianță (v. 9). Ezdra intervine atunci și, recunoscând căința sinceră a poporului, îi invită pe toți la bucurie, la sărbătoare și la masa în cinstea Domnului, “fiindcă această zi este consacrată Domnului” (v. 10). Trebuie renunțat la orice doliu sau plânset deoarece Dumnezeu a iertat toate păcatele și a avut milă de poporul său.

Lectura a II-a (1Cor 12,12-31a)

Textul paulin descrie comunitatea creștină ca și Trup al lui Cristos. Densitatea ecleziologică este surprinzătoare. Iată unele detalii caracteristice.

Trupul este “UNUL”, deși în el există o bogată pluralitate și diversitate de membre. Fundamentul trupului rămâne numai Cristos: “tot astfel și Cristos” (v. 12). Astfel, Apostolul ne conduce imediat la esențial: comunitatea creștină nu este doar “ca și” un trup, ci este TRUPUL lui Cristos. Înainte de a dezvolta comparația, Paul indică toate motivele care fac ca noi să fim Trupul lui Cristos: botezul și darul Duhului Sfânt (v. 13). Deci, pe primul loc este comuniunea cu Domnul: acesta este esențialul care motivează atât diversitatea cât și multitudinea membrelor. În al treilea rând, Paul ne spune că diferențele sociale (a fi sclav sau liber) sau cele religioase (a fi evrei sau păgâni) își pierd importanța și sunt abrogate. Apoi afirmă că celelalte diferențe se crează pe alte baze: noile diferențe prezente în comunitate sunt slujiri, misiuni, nu demnități sau/și motive de dezbinare.

Originalitatea fiecărui credincios nu este așadar spre avantajul personal, ci al întregii comunități: diferențele sunt necesare. Trupul nu ar fi ceea ce este dacă nu ar fi compus din membre diferite; tot astfel și comunitatea creștină: în Biserică fiecare își are rolul imposibil de înlocuit, asemenea fiecărei celule din trupul uman. Adevărata amenințare împotriva unității Bisericii, deci, nu vine din diversitatea darurilor Duhului, ci din încercarea unuia dintre daruri de a fi deasupra celorlalte sau din refuzul aceluiași dar de a sluji sau de a nu avea nevoie de celelalte: «Ochiul nu poate spune mâinii: “nu am nevoie de tine”; nici capul picioarelor: “nu am nevoie de voi» (v. 21).

Evanghelia (Lc 1,1-4; 4,14-21)

Luca, după ce a expus scopul evangheliei sale – ca un scriitor serios și demn de crezare – narează episodul de la Nazaret. Evanghelistul situează discursul în sinagogă la începutul activității publice a lui Isus, făcând din el discursul inaugural și programator al Mesiei. Cristos citește textul din Is 61,1 (și urm.) modificându-i însă sensul: face textului profetic o lectură actualiza(n)tă care accentuează lucrarea de eliberare a mântuirii: “Astăzi s-a împlinit această Scriptură pe care voi ați auzit-o cu urechile voastre” (v. 21). Isus, fără a face aplicații morale/moraliste, atrage atenția asupra evenimentului pe care el îl împlinește: venirea sa împlinește așteptările profetului. Astfel El se proclamă Mesia, se identifică cu așteptarea aceluiași, așteptare care se împlinește “astăzi” în persoana sa.

“Astăzi”-ul este noutatea lui Isus. Cu El au început “timpurile cele din urmă” care se continuă în Biserica timpurilor noastre. Iar misiunea pe care Isus o inaugurează este îndreptată în special către cei săraci, către cei din urmă (ultimii). Așa cum spune Isaia, Isus îndreaptă “vestea cea bună” păcătoșilor, celor marginalizați și persecutați, în orice condiție socială ar fi ei, deoarece Dumnezeu îi iubește pe oameni fără a face diferențe. Pentru Cristos fiecare om este prețios: nu există în fața lui Dumnezeu marginalizați; din contră, pentru dânsul cei din urmă sunt primii care intră în posesia împărăției cerului și, deci, a vieții adevărate. Doar “vestea” lui Isus poate să miște inima omului (re)dându-i demnitatea și capacitatea de a spera: acestea mai ales celor din urmă, marginalizați.

 

* * *

 

Duminica a 3-a de peste an

Autor: pr. Alessandro Pronzato
Traducere: pr. Petru Țurcanu
Copyright: Predici.cnet.ro

Dumnezeu vorbește cu poporul

“Ezdra a citit legea de dimineață și până la amiază pe locul de dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și a femeilor și în fața celor care erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea Cărții Legii” (Neemia. 8, 2-6; 8-10)

“Noi toți am fost botezați într-un singur duh. Iudei sau greci, sclavi sau liberi…” (1Cor. 12, 12-31)

“În urmă, a închis cartea, a dat-o slujitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile ațintite spre El. Atunci a început să le spună: Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe care le-ați auzit.” (Lc. 1, 1-3; 4, 14-21)

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. În ea Dumnezeu rupe tăcerea, intervine și se pronunță. În Biblie Dumnezeu nu vorbește atât despre Sine însuși, cât mai mult despre om. Sau mai bine spus, vorbește despre El numai în raport cu omul. Cel de pe urmă cuvânt al Bibliei, nu este un cadru speculativ sau estetic, ci este pronunțat atunci când Dumnezeu, în Isus Cristos, (Cuvântul său), spune că dragostea Sa față de om este definitivă și asigurătoare. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este adresat mai cu seamă unui popor. Interlocutorul lui Dumnezeu, așadar, nu este omul, individul, ci un popor întreg.

Biblia nu trebuie considerată ca un fel de dicționar, de răspunsuri, din care fiecare om să-și poată extrage propriile idei și tot ceea ce-i convine pentru propria-i cultură religioasă, pentru propria-i evlavie sau chiar polemici împotriva adversarilor. Biblia riscă de a se extenua, atunci când devine obiectul unei cercetări individualiste. Mai trebuie ținut cont că Biblia este cartea unei comunități, a unui popor și că nu poate să fie înțeleasă așa cum trebuie, decât numai în cadrul bisericesc. Prin urmare, Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu. Dar și cuvântul comunității adresat lui Dumnezeu.

O pildă caracteristică și sugestivă a acestei lecturi “populare” a Bibliei ne este oferită de textul lui Neemia din prima lectură. În Vechiul Testament avem mai cu seamă, patru mari adunări, care, mai mult sau mai puțin, urmează prima schemă, adică aceea de pe Muntele Sinai, în care a apărut așa zisa “biserică a pustiului”. Aici pot fi evidențiate trei momente fundamentale: – Dumnezeu convocă poporul, – îi vorbește, – încheie un legământ cu el.

După adunarea de pe Muntele Sinai, către anul 1200 î.C. avem adunarea de la Sihem, în care poporul este chemat de a lua o hotărâre, de a alege între Dumnezeu și idoli. Apoi vine adunarea lui Iosua (anul 622) și descoperirea Cărții Legii (probabil Deuteronomul). Iar în cele din urmă adunarea lui Ezdra (în jurul anului 398), adică exact aceea care este propusă și astăzi. În această carte este descris actul inaugural al noii comunități israelite, după reîntoarcerea din robia babilonică.

“Cu acea dată se începe o nouă fază istorică, pentru întregul Israel, un timp de mai marcantă prezență a lui Dumnezeu în mijlocul poporului prin Cuvântul Său. Și aceasta, numai prin descrierea unei liturghii solemne unde este convocat tot poporul, nu numai bărbații, dar și femeile și copiii. Este o zi profetică, o zi în care sunt scoase în evidență calitățile preoțești și profetice ale întregului popor nu numai a reprezentanților cultului.” (Enzo Bianchi)

Templul a dispărut. Distrugere. Mormane de dărâmături. Amintiri înfricoșătoare de umiliri și suferință. Nu mai există nimic. Dar cu toate acestea Cuvântul lui Dumnezeu a rămas! Și asta este suficient pentru a-i chema la adunare pe cei împrăștiați. În jurul Cuvântului lui Dumnezeu, se reînsuflețește un popor. Se recompune o comunitate, se îndreaptă cu scopul de a-și reafla propria ei identitate. Aici aflăm pentru prima dată despre ridicarea unui amvon, a unei tribune, de unde trebuie predicat cuvântul.

După o binecuvântare solemnă, începe citirea. Este o citire lungă care continuă toată dimineața. În succedarea versetelor, cuvintele sunt nu numai traduse, dar chiar însoțite de explicații. Este o traducere parafrazată și fidelă cu toate că este liberă a textelor biblice (acest fel de traducere după sens se va numi “targum”). Important este ca poporul să înțeleagă. Cea mai mare parte dintre oameni, de acum nu mai cunoșteau ebraica, motiv pentru care s-a simțit nevoia traducerii în limba ebraică. Cu acea ocazie s-au înregistrat și reacțiile poporului în fața acelui mesaj al Cuvântului: teama și bucuria.

Cuvântul lui Dumnezeu, asemenea spadei cu două tăișuri, este un cuvânt care pătrunde, străpunge și face să simtă durerea. Este cuvântul care descoperă faptele, chiar și intențiile cele mai secrete ale minții și ale inimilor. Este un cuvânt revelator, întrucât descoperă mai întâi de toate dezordinea care se află în inima noastră. Smulge vălul aparențelor noastre și demască toate ipocriziile noastre. În fața cuvântului totul rămâne descoperit, lipsit de apărare. Într-un asemenea caz atitudinea naturală este aceea a fricii.

De fiecare dată când se stabilește un contact cu Dumnezeu, omul nu are de făcut altceva decât să-și recunoască propria-i păcătoșenie și să se pocăiască, așa ca Isaia, pentru că numai așa va simți sfințenia divină. Însă Cuvântul lui Dumnezeu își aduce roadele lui chiar și printr-un plâns mântuitor. Este ca sămânța cea bună, aruncată în brazda amărăciunii, fecundată de lacrimi, care aduce roade în bucurie. “Nu vă întristați, pentru că bucuria Domnului este tăria voastră!” Iar bucuria Domnului vine din faptul că și-a aflat un popor. Un popor care este al Lui, care-i aparține. O comunitate zidită de cuvântul Lui, care este dispusă ca să ia în serios acest cuvânt. Prin urmare, un popor pe care El poate conta în orice clipă.

Deci, pe scurt, aici avem: – un popor care plânge pentru că a păcătuit; – un popor care se bucură (“Mergeți și mâncați mâncăruri grase și beți vinuri dulci”); – bucuria Domnului care devine tăria poporului. În sinagoga din Nazaret, Isus ne oferă una dintre pildele cele mai convingătoare de felul cum trebuie citit cuvântul. Această liturghie este cu adevărat exemplară nu numai prin faptul că cele scrise în Scriptură se referă la Cristos și că s-au realizat în persoana Lui, dar pentru că toate acestea se referă la timpurile noastre, la actualitate. Cuvintele profetului, de demult își află actualitatea lor în cele spuse de Isus: “Astăzi s-a îndeplinit Scriptura aceasta!”. Fiecare dintre noi, aparținând noului popor al lui Dumnezeu, este chemat a actualiza textul cel vechi al Scripturii. În cazul acesta ne vom adăpa cu toții la același izvor împreună cu aceeași clauză de neînlocuit, pentru că numai în Duhul Sfânt putem citi Biblia.

 

* * *

 

Duhul Domnului este asupra mea

Autor: pr. Anton Dancă
Copyright: Editura Presa Bună

Antifona de la începutul sfintei Liturghii de azi, anticipând bucuria de la sfârșit, ne îndeamnă: Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul! La întrebarea: Pentru ce să-i cântăm? Tot antifona ne răspunde: Pentru strălucirea și măreția care este înaintea lui, pentru puterea și frumusețea din lăcașul lui (Ps 95,1.6).

Privindu-l pe Isus în sinagoga din Nazaret (Lc 1,1-4; 4,14-21), vom descoperi strălucirea și măreția pe fața lui, iar în lăcașul lui, în suflet, vom contempla puterea și frumusețea.

În strălucirea, măreția, puterea și frumusețea lui Isus Cristos, Domnul nostru, ne introduce prima lectură (Ne 8,2-4a. 5-6.8-10).

Într-o zi de sărbătoare, Legea lui Moise pe care Esdra a citit-o în fața poporului pe toată durata dimineții, a dus la formarea unui popor nou cu un nume tehnic: poporul iudeu, cunoscut până azi. El are ca tată pe Esdra; ca dată a nașterii este sărbătoarea Corturilor din anul 398 înainte de Cristos. Noul popor a luat naștere într-o zi de sărbătoare prin reînnoirea alianței cu Dumnezeu. Esdra impune obligația păstrării ei și formulează un document iscălit de reprezentanții comunității și pe care îl sigilează ca document istoric (cf. Ne c. 10;. CBL pag. 392).

Rămășița poporului întoarsă din exilul babilonic la Ierusalim își găsește noua identitate și unitate în cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că poporul, auzind cuvântul lui Iahve, este pătruns până în adâncul sufletului și plânge, este semn că Legea conține viața lui și l-a dus la convertire. Numai convertirea dă sărbătorii caracterul ei de bucurie și de caritate (cf. MAC pag. 1030).

Cu Isus din sinagoga din Nazaret în zi de sărbătoare (sâmbăta) începe să se arate strălucirea și măreția unui nou popor: poporul creștin, care îl are pe Dumnezeu ca tată. Realizarea acestui popor nou, Isus o atribuie Duhului Sfânt: Duhul Domnului este asupra mea. El m-a trimis, spre deosebire de lumea veche care a început tot prin Duhul Domnului care însă plutea deasupra apelor și a apărut viața (Gen 1,2).

Textul evangheliei de azi vrea să arate că întreaga speranță a Vechiului Testament că va veni puterea, va veni întreg Duhul lui Dumnezeu și va face să se schimbe fața pământului, fiindcă toți oamenii vor fi pătrunși de cunoașterea lui Dumnezeu în totalitate, așa cum apele acoperă fundul mărilor (cf. Hab 2,14), s-a împlinit. Această lume nouă începe cu Isus Cristos în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei divine (cf. Col 2,3). Isus s-a ridicat să citească; i s-a dat cartea, a deschis-o și a citit. Mântuitorul arată că și-a asumat toată spiritualitatea V.T. și apoi s-a așezat, dispus să o desăvârșească, invitându-i pe ascultători să colaboreze. “Cu ochii îndreptați la Isus începătorul și desăvârșitorul credinței noastre” (Evr 12,2), ascultătorii extaziați, îi contemplă înțelepciunea prin care face înțelepte inimile celor simpli și le deschide să primească înțelepciunea Tatălui. Îi contemplă înțelegea prin care descoperă minților noastre voința lui Dumnezeu. Îi contemplă sfatul pe care îl putem explica prin termenii biblici de lumină și călăuză spirituală. Îi contemplă tăria care susține credința care ne întărește spre a rezista celui rău, ne dă curajul de a mărturisi prin cuvinte și prin fapte că el este Domnul. Îi contemplă știința prin care îi introduce în cunoașterea tainelor împărăției lui Dumnezeu (Nu este vorba de o cunoaștere intelectuală, ci de a face experiența lui Dumnezeu scriind în inimile credincioșilor cuvintele lui Isus, le reamintește celor distrați și uituci, dă tuturor sensul vieții). Îi contemplă evlavia care călăuzește dorințele și faptele în raport cu Dumnezeu și aproapele. Îi contemplă frica de Dumnezeu sau teama sfântă, acea atitudine spirituală care nu se reduce la teama omului în fața transcendenței și a sfințeniei divine, ci exprimă conștiința aceluia care se simte atât de iubit de Dumnezeu că nu poate trăi în afara logicii și exigențelor legământului sau legăturii dintre Tatăl și Fiul omului (cf. Vino, Duhule Sfinte! Ed. Presa Bună, Iași 1997, pag. 91-103).

Iată că celor care așteptau venirea Duhului lui Dumnezeu pe pământ, Isus le vestește că misterul deja a început să se înfăptuiască: Azi s-a împlinit această Scriptură și oricine o poate verifica. Cuvintele și gesturile lui Isus invită la cunoaștere. Închizând cartea, arată că s-a închis perioada istorică a prezicerilor din Vechiul Testament, o dădu (cartea) slujitorului, să o poată verifica oricine și să o transmită mai departe ca pe o mărturie a spiritualității trecutului. Se așeză. Gestul arată instaurarea unei noi orânduiri bazată pe o întâlnire personală cu el.

Isus a dovedit în istorie că este cu adevărat cuvântul viu al lui Dumnezeu care realizează minuni de viață: “Viu este cuvântul lui Dumnezeu și lucrător” (Evr 4,12) prin Duhul Sfânt mereu prezent asupra lui. El oferă oamenilor credința, speranța și iubirea ca daruri scoase din comoara înțelepciunii divine destinate să zidească Biserica și să asigure moștenirea ce se cuvine celor sfinți (cf. Fap 20,32; 1Tes 2,13; DV 21). Castitatea (fecioria), sărăcia și ascultarea sunt daruri scoase din comoara științei divine și stau la baza trăirii sfaturilor evanghelice și au menirea să prorocească împărăția viitoare în care oamenii vor fi asemenea cu îngerii lui Dumnezeu (cf. Mt 22,30).

Acesta este scopul evangheliei pe care sfântul Luca îl pune chiar la începutul mărturiei sale, ca orice teofil, adică iubitor de Dumnezeu, să-și dea seama personal de soliditatea argumentelor: Cristos nu-i un carismatic, el este izvorul tuturor carismelor și prin Duhul Sfânt este împărțitorul lor. Acest lucru, citit în sufletul lui Isus de cei prezenți în sinagogă, i-a făcut să se uimească de cuvintele pline de har rostite de el.

Carisma, așa cum am definit-o în duminica trecută, este un dar al lui Cristos dat omului prin Duhul Sfânt, ca la rândul său să-l ofere altor oameni cu toată iubirea, cu scopul de a realiza comuniunea dintre membrii Bisericii și prin această realizare să se instaureze acea sărbătoare în care lacrimile convertirii să asigure fericirea fără apus: învierea.

Sfântul Paul (Lec. a II-a: 1Cor 12,12-31a) continuă și azi tema carismelor. Printre altele el enumeră credința, considerată drept temelia minunilor, capabilă să înfăptuiască lucruri impresionante; profeția, care este ceva asemănător cu predicile noastre, fiindcă are menirea să instruiască, să îndemne; vorbirea limbilor, a acelor limbi necunoscute sau mai puțin cunoscute, fără a se înțelege fenomenul limbilor de la Rusalii, ci, așa cum întâlnim în religiile misterelor, folosirea la serviciul de cult a unui limbaj arhaic și tainic (arcan) (cf. CBL pag. 1612-1613).

În calitate de ferment al istoriei pentru înfăptuirea împărăției lui Dumnezeu, Biserica este chemată să realizeze unitatea lumii prin promovarea valorilor spirituale în spirit ecumenic: primește și oferă ceea ce duce la unitatea catolică: carisma divină, adică iubirea.

Isus s-a așezat ca să rămână cu noi.

Într-atât și-a respectat Dumnezeu creația încât pentru a intra și a interveni într-însa i s-a supus. S-a smerit și s-a furișat printre noi luând ca și noi calea nașterii din femeie și trup cu adevărat omenesc [...]. Lumea n-a fost creată în temeiul moralei producătorului (esențial contabilă și comercială: “Îți dau, dacă îmi dai”) ci, din contra, în temeiul dăruirii și spre binele exclusiv al consumatorului. Până la urmă, Făcătorul se lasă de-a pururi consumat în Euharistie (cf. N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 1997, pag. 208-209). S-a așezat și a rămas ca prin Euharistie să ne împartă din strălucirea, măreția, puterea și frumusețea sa, făcându-ne noul popor al lui Dumnezeu, Trupul Mistic al lui Cristos, fii ai împărăției Tatălui, dăruindu-ni-l pe acela care este mereu asupra lui, pe Duhul Sfânt, ca să fim în fața lui Dumnezeu mireasma lui Cristos, după cum spune sfântul Paul (2Cor 2,15), adică împărțitori de carisme.

Acum să ne întrebăm din nou: Avem motive să-i cântăm cântare nouă?

Avem. Dar, ca noi înșine să fim cântarea nouă, imnul viu din sânul creației, să-i înălțăm o sfântă rugă: Dumnezeule atotputernic și veșnic, călăuzește viața noastră după voința ta, pentru ca în numele Fiului tău preaiubit să ne învrednicim a fi tot mai bogați în fapte bune (LR), ca să avem de unde oferi tuturor fraților noștri, pentru a realiza convertirea, recunoscând că toți suntem săraci, dar Duhul Sfânt, fiind al săracilor Părinte dătător de cele sfinte, ne poate face părtași de fericirea sărbătorii veșnice. Amin.

 

* * *

 

Duminica a III-a de peste an

Autor: pr. Pietro Righetto
Copyright: Editura Sapientia

1. Introducere

Cu câțiva ani în urmă, într-o școală din Roma, profesorul de literatură a dat această temă: “Vi-l prezint pe cel mai bun prieten al meu”.

Un băiat, A.P., a scris: “Am descoperit frumusețea Evangheliei într-o seară în care stăteam la pat, bolnav. Eram acasă la bunicul și, ca și cum nu aș fi avut nimic de făcut, am întrebat:

- Bunicule, îmi aduci Evanghelia?

La început, bunicul a murmurat puțin, dar apoi a cedat și mi-a adus-o. Am răsfoit-o neatent, așa cum faci cu o revistă, apoi am început să citesc. Am citit un capitol, am citit două… Și între timp treceau minute, ore.

… Și așa, două ore mai târziu, citisem o mare parte din ea. De atunci, iau Evanghelia și o deschid la o pagină oarecare, sperând să găsesc ceva ce am nevoie mai mare, și… parcă ar înțelege dorințele mele și știe să îmi citească gândul. Într-adevăr, deschid și găsesc partea din Evanghelie a cărei lumină îmi folosește cel mai mult în momentul respectiv.

De multe ori, lucrurile pe care le citesc în Evanghelie le visez noaptea și dimineața îmi amintesc acea parte pe care am citit-o în vis:

Dar cei care au scris Evanghelia își imaginau că scrierile lor vor fi citite cu atâta atenție, atâta iubire? Sperau aceasta? (Dintr-un pliant al Apostolatului rugăciunii)

2. Tema

Cartea pe care o iubesc mai mult este Evanghelia lui Isus.

3. Mesajul de astăzi

Doamne, învață-ne să iubim cuvântul tău; ajută-ne să-l înțelegem bine, ajută-ne să-l urmăm, pentru că este cuvântul iubirii tale.

Evreii iubeau cuvântul Domnului.

- Toată ziua trebuia să fie luminată de cuvântul lui Dumnezeu. La răsăritul soarelui, cât se putea distinge un fir alb de unul negru, evreul recita cea mai importantă lege: “Ascultă, Israele: IHWH este Dumnezeul nostru, IHWH este unul singur. Iubește-l pe IHWH, Dumnezeul tău, din toată inima ta, cu toată puterea ta, cu toată viața ta…” Seara, când reușea să observe trei stele pe cer, evreul recita din nou acest nucleu central al cuvântului lui Dumnezeu.

- Și munca trebuia să fie luminată de Legea lui Dumnezeu. Dimineața, înainte să o înceapă, în pauza de la prânz și de la apus, evreii, repetând câteva fraze din Biblie, îl binecuvântau pe Domnul și cereau ocrotirea sa. Și în timpul muncii se opreau uneori pentru a-și aminti de legea Domnului, și legau cu două curelușe două cutiuțe în care erau fragmente din Lege: una pe brațul stâng, aproape de inimă; alta în fața ochilor, pe frunte.

- Și hainele trebuiau să amintească de legea lui Dumnezeu. La capetele hainelor și a mantalelor, evreii puneau ciucuri în mijlocul cărora se afla un fir albastru, asemănător culorii cerului, imagine a tronului lui IHWH. Așa își aminteau de stăpânirea Domnului și se angajau să păzească legile sale.

- Și casa trebuia să fie ocrotită de cuvântul lui Dumnezeu. Când intra și când ieșea din casă, evreul ridica mâna dreaptă și atingea un mic pergament pe care erau scrise fraze din Biblie. În casa sa ardea întotdeauna o lumină aproape de dulapul unde era păzit cu grijă sulul din piele pe care era scris cuvântul Domnului. Dacă sunt prezenți șapte oameni, cei care au vocea mai melodioasă îl iau de două mânere decorate, îl deschid și îl citesc cu solemnitate religioasă.

Noi iubim cuvântul Domnului.

- Și noi, creștinii, mai ales în biserică, avem gesturi religioase prin care este exprimată iubirea noastră față de Biblie, a cărei parte principală este constituită din Evanghelie. (Amintiți-le copiilor să urmărească cu atenție cele mai obișnuite gesturi de respect față de Cartea sfântă: ridicarea în picioare la Evanghelie, incensarea, sărutul final etc.).

Iubim Biblia pentru că ne aduce mesajul de iubire fidelă și milostivă a Domnului.

- Evanghelia este vestea cea bună pentru fiecare dintre noi: Isus ne aduce eliberarea, lumina, bucuria mântuirii, manifestarea deplină a bunătății infinite a lui Dumnezeu, Tatăl nostru (cf. Evanghelia de astăzi).

4. Exemple

a) De fiecare dată când mergea acasă la un coleg, fiul scriitorului Sinclair Lewis găsea o bunică absorbită în citirea Bibliei. Nu a rezistat curiozității și l-a întrebat într-o zi pe prietenul său:

- Vrei să-mi spui de ce citește bunica de fiecare dată Biblia?

- Nu știu, a răspuns acesta, probabil își pregătește și ea examenele!

Răspunsul acestui băiat american este mai profund decât pare la prima vedere: într-o zi, la examenele finale, vom fi întrebați dacă ne-am îndeplinit cu grijă datoria de a primi cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-l pune apoi în practică.

b) Am întrebat, odată, un copil arab:

- Ce ai învățat azi la ora de Coran?

El s-a luminat la față și mi-a spus fraza pe care a învățat-o din Cartea sfântă. Atunci i-am cerut:

- Scrie pe nisip cuvintele pe care le-ai învățat, ca să le pot înțelege mai bine și eu.

M-a privit aproape terorizat și mi-a spus:

- Nu! Cuvântul lui Dumnezeu se scrie în minte și în inimă, nu se scrie pe pământ! (A. GASPARINO, La messa cena del Signore).

 

* * *

 

Duminica a 3-a de peste an Ciclul C (lectio divina)

Autor: FSC
Copyright: FSC

TEXTUL BIBLIC: Luca 1,1-4; 4,14-21

1

1-4 Mai mulți au încercat deja să alcătuiască o relatare a faptelor care s-au petrecut printre noi, așa cum ni le-au transmis cei care, de la început, au fost martori oculari și au devenit slujitori ai cuvântului.

După ce m-am informat cu grijă asupra tuturor faptelor, chiar de la început, m-am hotărât și eu, scumpul meu Teofil, să scriu pentru tine o expunere ordonată, ca să te convingi de trăinicia învățăturii pe care ai primit-o.

4

Isus își începe lucrarea

14-15 Isus, împins de puterea Duhului Sfânt, s-a întors în Galileea și s-a dus vestea despre el în tot ținutul dimprejur. Învăța în sinagogile lor, slăvit fiind de toți. 16 Apoi a venit la Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său, a intrat într-o zi de sâmbătă în sinagogă și s-a ridicat să citească.

17 I s-a dat cartea profetului Isaia. Deschizând cartea, a găsit locul unde era scris:

18 «Duhul Domnului este asupra mea,

el m-a sfințit prin ungere

ca să vestesc săracilor evanghelia,

m-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima,

să propovăduiesc celor prinși în război eliberarea

și celor orbi vederea, să dau celor asupriți libertatea

19 și să vestesc anul de îndurare al Domnului».

20 Închizând cartea și dând-o slujitorului, s-a așezat, iar ochii tuturor din sinagogă era ațintiți asupra lui. 21 Atunci a început să le spună: «Aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-ați auzit acum s-au împlinit astăzi».

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

În această duminică începem lectura semi-continuă a Evangheliei după sfântul Luca în Ciclul C al Liturgiei Bisericii. Ni se prezintă un text care combină două relatări bine diferențiate. De fapt, ambele părți aparțin la capitole și contexte foarte diferite:

- Versetele 1-4 din capitolul 1: Prologul Evangheliei după sfântul Luca.

- Versetele 14-21 din capitolul 4: Începutul activității publice a Domnului.

În prolog, Luca se adresează unui anume “Teofil”. Nu știm dacă este un personaj real istoric din timpul lui sau dacă este o formă literară pentru a-i include pe toți cititorii din toate timpurile. Teofil, care înseamnă “iubiți de Dumnezeu” sau “cei care-l iubesc pe Dumnezeu”, am fi fiecare dintre noi ca și cititori ai Evangheliei Domnului nostru. Este interesant de observat obiectivul lui Luca atunci când scrie evanghelia sa: mai întâi afirmă că alții au făcut asta deja anterior; în al doilea rând, el se hotărăște să studieze cu atenție ceea ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, pentru a pune asta în scris și a-l face cunoscut pentru ca să se cunoască adevărul. Există în Luca un adevărat și remarcabil efort istoric. Ceea ce s-a întâmplat nu este o fabulă sau o poveste fantastică, ci este istorie, istorie reală și concretă. Luca povestește toate în Evanghelia sa și în cartea Faptele Apostolilor.

În prima parte a capitolului 4 ni se relatează ispitirea lui Isus în deșert. După această întâmplare se situează partea a doua a textului de astăzi: Isus începe misiunea sa, activitatea sa publică printre oameni… Cum face asta? Se întoarce în Galileea și începe să învețe în toate sinagogile. Lumea îl cunoaște în fiecare zi mai mult. Într-o zi se întoarce la Nazaret și în zi de sâmbătă, stând în sinagogă, citește textul profetic din Isaia care ni se prezintă astăzi.

Până aici nimic deosebit. Era obișnuit ca bărbații adulți să poată citi în celebrarea de sâmbătă. Interesantul apare atunci când Domnul închide cartea. Toți așteaptă să vadă ce anume va “predica”. În acest moment și cu puține cuvinte Isus ratifică misiunea sa: “Aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-ați auzit acum s-au împlinit astăzi”. Își aplică sieși profeția pe care tocmai a citit-o și proclamat-o. Domnul este realmente Mesia care îl are pe Duhul Sfânt, care a fost ales și trimis pentru a duce săracilor vestea cea bună, pentru a vesti celor închiși libertatea și celor orbi vederea, pentru a-i răscumpăra pe toți cei care sunt maltratați și, în definitiv și ca sinteză, pentru a vesti că El este Mântuirea care toți așteptau.

Pentru a ține cont: Autorul celei de-a treia evanghelii, al Evangheliei după sfântul Luca, continuă istoria sa teologică într-o a doua scriere, un al doilea volum care este cartea Faptele Apostolilor. Merită de comparat “prologurile” ambelor scrieri pentru a observa cu claritate această afirmație.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Fap 1,1-2; Mt 4,12-17; Mt 13,53-58; Is 61,1-2.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea într-un dicționar biblic cuvântul “Eliberare, a elibera, libertate, liber”.

Întrebări pentru lectură

- Câte părți are textul de astăzi?

- Cum se poate împărți?

- Cui îi este adresat?

- Cine este acest “Teofil”?

- Ce-i comentează Luca lui Teofil?

- Ce pretinde să facă Luca prin Evanghelia lui? Pentru ce o scrie?

- Este prima scriere despre Isus sau se pare că deja se cunosc altele?

- Ce face Domnul după evenimentul ispitirilor în deșert?

- Ce face în mod concret atunci când se află în Galileea?

- Cum reacționează oamenii?

- Ce fac ei de obicei sâmbetele?

- Ce profet este invitat Isus să citească într-una din aceste sâmbete?

- Ce spune textul din profetul Isaia?

- Ce va face Duhul lui Dumnezeu?

- Pentru ce îl alege și-l trimite pe “profet”?

- Cum se sintetizează toată misiunea “profetului” prezentată în acest text din Isaia?

- Pentru Isus: cine este acest “profet” care este ales și care are o misiune de împlinit?

- În ce formă Domnul își aplică profeția vestită în Isaia?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Mă identific eu cu “Teofil”?

- Mă simt un “favorizat al lui Dumnezeu” și sunt unul din cei care-l “iubesc pe Dumnezeu”?

- Descopăr eu că sfântul Luca îmi cere astăzi să-mi povestească tot ceea ce s-a întâmplat în privința lui Isus?

- Caut să-mi fundamentez credința în adevărul istoric esențial pe care mi-l relatează Cuvântul lui Dumnezeu?

- Studiez cum trebuie adevărurile de credință pentru ca ele să fie solide în viața mea și în inima mea?

- În viața mea zilnică mă las inundat “de puterea Duhului lui Dumnezeu”?

- Îl las pe Isus ca să mă învețe?

- Caut să-l cunosc pe Isus și învățătura lui?

- Îl redescopăr în fiecare zi pe Domnul ca Mesia cel ales și trimis de Dumnezeu?

- Cum pot să vizualizez astăzi că Isus realmente vine să aducă săracilor vestea cea bună, să-l elibereze pe cel închis, să dea vederea celui orb și să-i răscumpere pe cei care sunt maltratați în diferite forme?

- Ce implică pentru mine astăzi fraza: “Acesta este timpul pe care Dumnezeu l-a ales pentru a ne da mântuirea”?

- Ce trezește în mine siguranța și prezența lui Isus când afirmă că s-a împlinit scriptura pe care a proclamat-o?

- Caut să particip la misiunea lui Isus fiind eu însumi, în ciuda limitelor și păcatelor mele, cel care se interesează de cei săraci, de cei închiși, de cei orbi și de cei maltratați?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru a ajuta la trezirea răspunsului rugăciunii vă prezentăm un text din Documentul Conclusiv de la Aparecida care face referință la textul nostru biblic:

APARECIDA 152. Isus ne-a transmis cuvintele Tatălui său și Duhul este cel care amintește Bisericii cuvintele lui Cristos (cf. In 14,26). Deja, de la început, discipolii au fost formați de Isus în Duhul Sfânt (cf. Fap 1,2); în Biserică, este Învățătorul interior care conduce la cunoașterea adevărului total, formând discipoli și misionari. Acesta este motivul pentru care ucenicii lui Isus trebuie să se lase conduși în mod constant de către Duhul Sfânt (cf. Gal 5,25), și să-și însușească pasiunea pentru Tatăl și pentru Împărăție: să vestească săracilor Vestea cea Bună, să-i vindece pe cei bolnavi, să-i mângâie pe cei întristați, să-i elibereze pe cei închiși și să vestească tuturor anul de îndurare al Domnului (cf. Lc 4,18-19).

Acest număr din Documentul pe care l-am prezentat se află într-o parte care se denumește “Animați de Duhul Sfânt”. Toată reflecția se învârte în jurul acțiunii Duhului Sfânt în inima și în viața discipolului misionar.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru contemplație căutăm astăzi vreo frază care să ne permită să sintetizăm tot ceea ce am meditat în primii trei pași. Dăm câteva exemple cu verbul “a vrea”:

- Vreau să continuu să cunosc mereu adevărul Evangheliei…

- Vreau să fiu realmente un adevărat Teofil…

- Vreau să-l cunosc profund pe Isus…

- Vreau împreună cu Isus să vestesc săracilor, celor închiși, celor orbi și celor maltratați vestea cea bună…

- Vreau să trăiesc timpul ca spațiu de mântuire…

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Să întăresc formarea mea personală pentru a cimenta bine credința pe care Domnul mi-a dăruit-o. Să încerc apoi lecturi adecvate sub îndrumarea cuiva care este pregătit.

Propunere comunitară

- Căutați împreună cu grupul vostru o angajare concretă de slujire și/sau evanghelizare față de cei săraci, închiși, orbi sau maltratați. Încercați să fie în propriul loc sau ambient de viață. Poate să fie o activitate punctuală sau, uneori mai bine, susținută în timp.

 

* * *

 

Duminica a III-a (C)

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină

Isus s-a întors, întru puterea Duhului, în Galileea și știrea despre El s-a răspândit în tot ținutul acela. El învăța în sinagogile lor, fiind lăudat de toți. Și s-a dus în Nazaret, unde fusese crescut, și a intrat, după obiceiul său, în ziua sâmbetei în sinagogă și s-a ridicat să citească. I s-a dat cartea profetului Isaia; și, deschizând cartea, a găsit locul unde e scris: “Duhul Domnului este asupra mea, căci El m-a uns să duc vestea cea bună săracilor; m-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc prinșilor în război eliberarea și orbilor vederea; să-i izbăvesc pe cei striviți și să vestesc un an de îndurare a Domnului.” Apoi, închizând cartea, a dat-o slujitorului și s-a așezat. Ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți asupra lui. Atunci a început să le vorbească: “Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre”. (Lc 4,14-21)

Iată-ne în sinagoga de la Nazaret. Arheologii ne-au arătat că aceste mici edificii publice, construite, în mod obișnuit, din trei încăperi dintre care una era despărțită de încăperea centrală de o perdea (aidoma Sfintei Sfintelor din Templul de la Ierusalim). În această încăpere se aflau depozitate cărțile sfinte. Încăperea centrală era dominată de un pupitru de la care era proclamat în mod solemn textul sfânt în ziua de sabat. Șefului sinagogii îi revenea să desemneze persoana care va citi și va explica textul biblic al acelei zile de sabat.

În ziua de sabat despre care sfântul Luca ne vorbește, Isus a fost desemnat să ia cuvântul și nu putem să nu remarcăm minuțiozitatea cu care evanghelistul a construit secvența într-un echilibru perfect, ca într-o oglindă: Isus s-a ridicat (v.16) și apoi s-a așezat (v.20); a deschis cartea (v.17) și apoi a închis-o (v.20); iar la mijlocul acestei secvențe a situat citatul din Isaia care descria ungerea mesianică. În mod obișnuit predicatorul, care nu era neapărat un “profesionist”, oferea o explicație textului citit parafrazând principalele sale afirmații. În ziua aceea s-a întâmplat un lucru ne mai auzit. Isus nu a dat nici o explicație referitoare la eliberarea celor închiși sau vindecarea orbilor. Întreaga așteptare a omenirii se concentra în aceste fraze al bătrânului Isaia, iar Isus spune doar atât: Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre!

În acea clipă totul se răstoarnă: aceste promisiuni pe care sfântul Luca le-a evocat în episoadele Copilăriei lui Isus (în acele minunate cântări, al Mariei, al lui Zaharia și al lui Simeon) se realizează, prin simpla prezență a celui care tocmai a citit profeția. Isus nu dă explicații de genul “Scriptura se împlinește pentru că ea despre mine vorbește…”. El oferă mai curând indicii și îi lasă liberi pe ascultătorii săi să constate ce se întâmplă în jurul lui.

Urmarea va arăta, desigur, că putem avea ochi și să nu vedem nimic.

 

* * *

 

Nu fiți triști, căci bucuria Domnului este puterea voastră

Autor: pr. Claudiu Dumea
Copyright: ITRC.ro

Tema lecturilor biblice din Liturghia de astăzi este cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Ne-am pregătit să ascultăm aceste cuvinte din Evanghelie repetând la psalmul reponsorial: “Cuvintele tale Doamne, sunt duh și viață”. La aclamația de dinaintea Evangheliei, liturgia a desprins câteva cuvinte din însuși fragmentul evanghelic pe care ni l-a propus ca temă pentru reflecția noastă la această predică: “Domnul m-a trimis să duc săracilor vestea cea bună”.

Cuvintele au fost rostite de profetul Isaia iar Isus și le-a aplicat sieși. Isus a rostit aceste cuvinte, citându-l pe profetul Isaia, în sinagoga din Nazaret, chiar la începutul viați sale publice și constituie, de fapt, programul întregi sale activități publice. Aceasta este misiunea mea, vrea să spună Isus, să răspândesc vestea cea bună, vestea aducătoare de bucurie; cine sunt destinatari acestui mesaj de bucurie? Săracii.

În ce constă această veste bună, aducătoare de bucurie?

Pe buzele profetului Isaia, aceste cuvinte adresate conaționalilor săi deportați în Babilon (cf. Is 61,1 ș.u.) era într-adevăr o veste bună, anume că Iahve, Dumnezeu lor, își întoarce din nou fața către poporul său, că îi va scoate din robie cu braț puternic și mână tare, ca odinioară pe strămoșii lor din robia Egiptului. Se vor întoarce cu bucurie în patrie. Ierusalimul, cetatea sfântă, va fi reconstruit. De asemenea, și templul. Dumnezeu va domni din nou asupra poporului său. Dar odată înfăptuite aceste profeții, Isaia face o nouă profeție. Va veni vremea când Dumnezeu va domni nu numai asupra unui singur popor, printr-un servitor al său, care va avea multe de suferit, inclusiv moartea, și își va întinde domnia până la marginile pământului. Va întemeia o împărăție în care, pe lângă evrei, vor intra toate popoarele păgâne. “Astăzi, le spune Isus ascultătorilor săi în sinagoga din Nazaret, s-au împlinit aceste cuvinte ale Scripturii pe care le-ați auzit cu urechile voastre”. Această împărăție universală a lui Dumnezeu a sosit, e în mijlocul vostru, profeția lui Isaia s-a împlinit în mine. Eu, servitorul suferind al lui Iahve, care am venit să instaurez această împărăție a lui Dumnezeu, în care sunt invitate să intre toate neamurile pământului.

Din păcate, ascultătorii lui Isus din sinagogă n-au voit să creadă în cuvintele Scripturii rostite de Isaia și reluate de Isus. Evreii aveau o repulsie față de “goimi”, față de păgâni, de neevrei. În curtea din templul din Ierusalim există o barieră dincolo de care ar trece un neevreu, un păgân, ar fi ucis pe loc. Cum? Își ziceau ascultătorii lui Isus, păgânii puși alături de noi? Să fie aduși să aducă jertfă alături de noi, să ne spurce templu? Ei dacă întâlneau un păgân pe drum, treceau de partea cealaltă a drumului, ca să nu se spurce. Preotul și levitul din parabola lui Isus poate că ar fi dorit să-l ajute pe omul lăsat aproape mort în mijlocul drumului de tâlhari, dar nu puteau atinge un samaritean considerat păgân, excomunicat exclus de la împărăția lui Dumnezeu și de la mântuire. Dar când Isus, în sinagoga din Nazaret, a adus în continuare vorba despre Ilie, pe care Dumnezeu l-a trimis la văduva din Sarepta Sidonului, la o păgână, și nu la vreo văduvă evreică, deși erau multe văduve în Israel, și despre profetul Elizeu care l-a vindecat pe Naaman Sirianul, pe un păgân lepros, și nu pe vreun lepros evreu, deși erau mulți leproși și în Israel, dând de înțeles că Dumnezeu îi preferă, îi simpatizează mai mult pe păgâni decât pe cei care făceau parte din poporul sfânt al lui Dumnezeu, ascultători lui Isus s-au înfuriat, ieșindu-și din minți: “S-au sculat, l-au scos afară din cetate, și l-au dus pe sprânceana templului, pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie, dar Isus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo” (Lc 4,29-30).

Iată un exemplu negativ, de refuz, de respingere cu înverșunare a cuvântului lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură: omul vrea să opună propria gândire, propria logică, gândirii, logicii lui Dumnezeu.

Dar avem în liturgia de azi și un exemplu pozitiv, frumos, impresionant, de atitudine corectă, de respect, de ascultare, de acceptare, de supunere față de cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Acest exemplu îl avem în prima lectură a Liturghiei. Textul biblic ne duce cu mintea la Ierusalim. Era probabil în anul 444 î.C. Poporul evreu, eliberat prin decretul dat de Cirus, se întoarce în patrie sub conducerea lui Esdra și Nehemia. Dar ce spun eu poporul evreu? Nu mai erau un popor, ci o adunătură de oameni fără căpătâi; mulți fuseseră decimați în anii îndelungați de captivitate, mulți rămăseseră în Babilon, știind că nu mai au la ce să se întoarcă acasă. Când se întorc la Ierusalim nu mai găsesc, după 77 de ani, nimic. Templul e o grămadă de dărâmături. Zidurile cetății prăbușite. Un spectacol dezolant: numai ruine, distrugere, pustiu. Nu mai au nimic în care să-și pună speranța; și totuși mai au ceva care îi poate salva: e cuvântul lui Dumnezeu, e legea lui Moise, e Sfânta Scriptură. Nu e vorba de refăcut, de rezidit doar templu și cetatea Ierusalimului, ci e vorba de rezidit de refăcut un popor, sub toate aspectele: social, politic, economic, religios, din această rămășiță a lui Israel, din această turmă răvășită, împrăștiată de oi. Poporul se reface în mijlocul cuvântului lui Dumnezeu, în jurul Scripturii.

Întotdeauna, în istoria Israelului, poporul evreu a creat, s-a recreat în perioadă de restriște , de criză, de răvășire, în jurul cuvântului lui Dumnezeu, în jurul Scripturii. Așa s-a întâmplat după ieșirea din Egipt, acea adunătură fără căpătâi care a fugit noaptea, a ajuns un popor, poporul lui Dumnezeu, la poalele Sinaiului, când Moise a citit în fața întregii adunări cuvintele Legii pe care a primit-o de la Dumnezeu. Așa s-a întâmplat pe vremea regelui Iosia (622 î.C.), când regele a redescoperit cartea Legii lui Moise, din care a citit în fața întregului popor adunat. Așa s-a întâmplat pe vremea lui Esdra – profetul, și Nehemia – comandantul, cum am auzit la prima lectură. În toate aceste situați găsim trei momente fundamentale. Primul: Dumnezeu convoacă poporul, comunitatea; al doilea: Dumnezeu își adresează cuvântul său prin citire din Sfânta Scriptură; al treilea: după ce i-a adresat cuvântul, Dumnezeu sigilează sau reînnoiește alianța prin care poporul, comunitatea promite să pună în practică cuvântul ascultat.

Dar să analizăm mai atent ce s-a petrecut la Poarta Apelor, la Ierusalim, unde a avut loc scena descrisă în prima lectură. Mai întâi s-a ridicat o tribună înaltă, un fel de amvon, pentru ca toți cei de față să-l vadă bine pe vorbitor și să audă bine ce se spune. Înainte de a începe lectura, preotul Esdra, a rostit o binecuvântare, o rugăciune ca Dumnezeu să-l lumineze și să înțeleagă bine cuvântul său. Rugăciunea a însoțit în continuare citirea cuvântului lui Dumnezeu. Poporul ridică mâinile: în Biblie ridicarea mâinilor indică gestul care însoțește rugăciunea. Absolut tot poporul, bărbați, femei, copii erau prezenți la această celebrare a cuvântului lui Dumnezeu. Toți au recunoscut în cuvântul Scripturii prezența lui Dumnezeu; de aceea ,în semn de respect, când s-a deschis cartea spre a se citi din ea toți s-au sculat în picioare. Mai mult, l-au recunoscut pe Dumnezeu în cuvântul Scripturii, pe Domnul și stăpânul lor unic și absolut, de aceea au îngenuncheat și s-au aruncat cu fața la pământ, gesturi de adorație rezervate numai lui Dumnezeu. Citirea și explicarea cuvântului lui Dumnezeu au durat de dimineață până la amiază, mult, cu toate acestea toți au ascultat cu cea mai mare atenție și interes, fără să obosească, fără să se plictisească

Cuvântul lui Dumnezeu a avut în ei un ecou puternic, a provocat în primul rând credință, adeziune la cuvântul auzit; de aceea îl întrerupeau din când în când pe vorbitor și strigau în cor: Amin! Amin!, adică, da așa este, credem, acceptăm totul. Mai mult, cuvântul lui Dumnezeu i-a străpuns la inimă. Ascultându-l, au descoperit în ei toate păcatele, nelegiuirile, infidelitățile pe care le săvârșiseră. Cuprinși de căință, de regret au început să plângă în hohote, astfel încât Esdra și leviții nu mai reușeau să-i oprească: “Nu mai bociți, nu mai plângeți! Căci tot poporul plângea auzind cuvintele Legii”. Dar tristețea și lacrimile lor se transformă în lacrimi de bucurie: e bucuria care se naște din iertarea pe care Dumnezeu o acordă celor care își plâng cu sinceritate și căință păcatele. Drept care celebrarea s-a lăsat cu un ospăț de sărbătoare: “Duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci… Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea”. Dar toți au simțit că bucuria lor nu este deplină dacă nu i-au parte la bucuria lor și cei care erau triști, fiindcă nu aveau ce mânca. Drept care le-au trimis și lor o porție de mâncare și un urcior cu vin. Din cuvântul lui Dumnezeu, în mod necesar, se nasc fapte de caritate față de aproapele.

Iată învățătura completă despre felul cum trebuie să trăim cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură pe care îl citim individual sau pe care îl ascultăm la celebrările comune, mai ales la sfânta Liturghie.

Să prețuim și să iubim Sfânta Scriptură. Nu există familie la musulmani care să nu aibă în casă Coranul, cartea lor sfântă. E de neconceput ca din familiile noastre să lipsească Biblia, Sfânta Scriptură, să ne facă de râs sectarii.

Primi creștini nu aveau tipar, o copiau la mână, și nu numai că purtau tot timpul Evanghelia la ei, dar voiau s-o aibă cu ei și în mormânt. Sfânta Tereza a pruncului Isus purta permanent cărticica cu Evangheliile sub haină, în dreptul inimii. Sfânta Scriptură nu se citește ca un roman sau ca o carte de poveste. Lectura trebuie să fie însoțită de rugăciune, altfel nu înțelegem nimic din ea. Înainte de a deschide Cartea Sfântă, Sfântul Ioan Gură de Aur se ruga astfel: “Doamne Isuse Cristoase, deschide ochii inimi mele ca să pot înțelege și împlini voința ta… luminează ochii mei cu lumina ta”. Iar sfântul Efrem ne sfătuiește: “Înainte de orice lectură, roagă-te și imploră-l pe Dumnezeu ca să ți se descopere”. Cuvântul lui Dumnezeu e hrană pentru suflet. Ne-o spune Isus: “Nu numai cu pâine se hrănește omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu”. Ca și Euharistia: “Mâncăm carnea lui (Cristos) și bem sângele lui în dumnezeiasca Euharistie, dar și în citirea Scripturilor” (Sfântul Ieronim).

În aceste momente, Dumnezeu ne-a convocat, ne-a adunat în biserică. În prima parte a Liturghiei, el ne-a vorbit când s-a citit din Sfânta Scriptură. În continuare, în a doua parte, el reînnoiește cu noi legământul său prin sângele jertfei lui Cristos: acesta este potirul sângelui meu. Am început celebrarea bătându-ne pieptul cu căință în inimă: “din vina mea, din vina mea, din prea marea vina mea”. O vom încheia cu ospățul de bucurie al sfintei Împărtășanii la care Cristos ne oferă pâinea și vinul, trupul și sângele său. Și să nu uităm că bucuria noastră nu va fi deplină, dacă nu vom bucura pe cineva dintre cei care sunt în întristare.