Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a III-a de peste an
Anul A (B, C)

Lecturi:
Isaia 8,23-9,3
1Corinteni 1,10-13.17
Matei 4,12-23

Matei 4,12-23

Auzind că Ioan a fost închis, [Isus] s-a retras în Galileea. Și, părăsind Nazaretul, a venit și s-a stabilit la Cafarnaum, care este pe malul mării, în ținuturile lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia: Pământ al lui Zabulon și pământ al lui Neftali, pe drumul spre mare, dincolo de Iordan, Galileea păgânilor! Poporul care zăcea în întuneric a văzut o lumină mare, iar celor care locuiau în ținutul întunecos al morții, le-a răsărit o lumină. De atunci a început Isus să predice și să spună: “Convertiți-vă, pentru că s-a apropiat împărăția cerurilor”. Umblând de-a lungul Mării Galileii, a văzut doi frați: pe Simon, numit Petru, și pe Andrei, fratele lui, aruncând năvodul în mare, căci erau pescari, și le-a spus: “Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni!” Iar ei, părăsind îndată năvoadele, l-au urmat. Plecând de acolo, a văzut alți doi frați, pe Iacob, fiul lui Zebedeu, și pe Ioan, fratele lui, în barcă, împreună cu Zebedeu, tatăl lor, reparându-și năvoadele, și i-a chemat. Iar ei, părăsind îndată barca și pe tatăl lor, l-au urmat. El străbătea toată Galileea, învățând în sinagogile lor, predicând evanghelia împărăției și vindecând orice boală și orice suferință în popor.

 

Mărturia lui Isus
         pr. Anton Dancă

Duminica a III-a de peste an (A)
         pr. Șerban Tarciziu

Lumina lumii
         pr. Anton Dancă

Duminica a III-a de peste an
         pr. Anton Iștoc

Duminica a III-a de peste an
         volum colectiv ITRC 2

Duminica a III-a de peste an
         volum colectiv ITRC

Mereu este cineva care reîncepe…
         pr. Alessandro Pronzato

Oare Cristos este împărțit?
         pr. Ștefan Ciubotaru

Timpul potrivit pentru a începe
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Afișează toate în aceeași pagină