Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XV-a după Înălțarea Sfintei Cruci (a XXXII-a după Rusalii)
Evanghelia: Luca 19,1-10
Apostolul: 1Timotei 4,9-15

Luca 19,1-10

Și intrând, trecea prin Ierihon. Și iată un bărbat, cu numele Zaheu, și acesta era mai-marele vameșilor și era bogat. Și căuta să vadă cine este Isus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Isus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Și a coborât degrabă și L-a primit, bucurându-se. Și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Isus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut.

 

Autori

pr. Anthony M. Coniaris
pr. Gheorghe Neamțiu
pr. Ilie Cleopa
pr. George Dimopoulos
pr. Ion Cârciuleanu
pr. Visarion Iugulescu
pr. Mihai Tegzeș
pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
pr. Olimpiu Todorean
pr. Vasile Rob

 

* * *

 

“Un om care s-a suit într-un copac”

Autor: pr. Anthony M. Coniaris
Traducere: Oana Capan
Copyright: ProFamilia.ro

Lecția din Evanghelia de astăzi descrie o întâlnire în viața lui Zaheu care a schimbat întreaga direcție a vieții sale. A fost ziua în care l-a întâlnit față în față pe Isus din Nazaret. Întreaga Evanghelie este conținută în acea întâlnire, pentru că ea l-a făcut pe Zaheu un om nou și răscumpărat. Tradiția ne spune că mai târziu el a devenit Episcop de Cezareea.

Într-o Isus trecea prin Ierihon. Zaheu, mai-marele vameșilor, căuta să vadă cine este Isus, dar nu putea din cauza mulțimii și a faptului că era scund de statură. Oricine altcineva ar fi renunțat atunci și acolo, însă nu Zaheu. Era atât de dornic să îl vadă pe Isus, încât s-a urcat într-un copac pentru a putea să o facă.

 

Ce l-a făcut pe Zaheu să se urce în copac?

Fără îndoială o dorință puternică de a-l vedea pe Isus l-a făcut să se urce în copac – un sicomor. Când dorim cu adevărat să îl găsim pe Dumnezeu la fel de mult cât a dorit Zaheu, nici un obstacol nu ne va opri. Îl vom găsi. Un căutător l-a întrebat odată pe un creștin: “Cum pot să îl găsesc pe Dumnezeu?” Creștinul a răspuns: “Lasă-mă să îți arăt”. L-a dus la mare și i-a cufundat capul în apă de trei ori. Apoi l-a întrebat: “Ce îți doreai mai mult decât orice altceva atunci când capul tău era sub apă?” “Aer”, i-a răspuns căutătorul. “Atunci când dorești să îl întâlnești pe Dumnezeu atât de mult cât îți doreai aer, Îl vei găsi”, a spus creștinul.

Mult mai mult decât curiozitatea l-a împins pe Zaheu să se urce în copac. A fost o dorință puternică de a-l găsi pe Dumnezeu în Isus. Zaheu era neliniștit, sătul de sine, sătul de viața pe care o trăise. Neliniștea a fost întotdeauna unul dintre simptoamele căutării lui Dumnezeu de către om, după cum știa Augustin atunci când s-a rugat: “Pentru Tine ne-ai făcut, Doamne, și neliniștit este sufletul nostru până ce se va odihni în Tine.”

 

Mulțimea

Mulțimea a fost un obstacol pentru Zaheu; stătea între el și Isus. Cât timp a stat în mulțime, nu a putut să îl vadă pe Isus. Astfel că a părăsit mulțimea; s-a urcat deasupra ei. Ultimul lucru pe care îl dorim mulți dintre noi este să fim “diferiți”. Pentru a-l vedea însă pe Isus și pentru a sta cu el, ni se va cere de multe ori să părăsim mulțimea, să ne împotrivim curentului puternic al sondajelor de opinie în favoarea legilor neschimbătoare ale lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă a nu fi controlat de mulțime, ci de Cristos.

 

Sus în copac

Zaheu era sus în copac în mai multe privințe. Era un vameș necinstit, disprețuit de cei de un neam cu el ca fiind colaboraționist și trădător, adunând taxe pentru romanii pe care ei îi urau. El și-a pierdut respectul de sine. S-a îndepărtat de Dumnezeu și de oameni. Era singur, îngrozitor de singur, era sus în copac.

În această privință, Zaheu este asemenea multora dintre noi, care ne-am aflat la un moment dat sus în copacul decăderii noastre morale, disprețuindu-ne pentru aceasta, dorindu-ne să fim diferiți dar lipsindu-ne curajul de a ne da jos din copac. Dumnezeu l-a trimis pe Isus în lume ca să ne invite să ne dăm jos din copac. Aceasta este marea minune a iubirii lui Dumnezeu pe care Zaheu a trăit-o când a descoperit că Dumnezeu îl căuta pe el!

 

Isus a privit în sus

“Și când a sosit la locul acela, Isus, privind în sus…” Probabil Zaheu s-a gândit că nu va fi niciodată observat acolo sus în copac. Însă Isus trecând pe acolo, s-a oprit chiar sub el. S-a uitat sus în copac, direct la Zaheu, și privirile celor doi bărbați s-au întâlnit. Lui Zaheu nu îi venea să creadă. Broboane de sudoare i-au apărut pe frunte. Se aștepta ca Isus să îl condamne: “Fiu al diavolului! Tu care i-ai asuprit pe săraci și ai făcut orfanii și văduvele să ajungă în stradă, cum vei scăpa de pedeapsa iadului?” Aceasta se aștepta Zaheu să audă. În schimb l-a auzit pe Isus chemându-l pe nume și spunându-i: “Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân”. Cât de binevoitor s-a purtat Isus cu Zaheu! “Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea.”

Atunci când regele George al Angliei a inspectat munca de reconstruire a unuia dintre cele mai puternic bombardate orașe britanice, mii de oameni, inclusiv clase întregi de elevi, s-au înșirat pe străzi să îl poată vedea pe monarh. După încheierea procesiunii, un băiețel plângea cu amar. “Ce s-a întâmplat?” l-a întrebat învățătoarea. “Nu l-ai văzut pe rege?” “O”, rosti copilul printre suspine, “eu l-am văzut pe rege, dar el nu m-a văzut pe mine”.

Ce mângâiere să știm că nu numai noi îl vedem pe marele nostru Rege, ci chiar mai mult El este cel care ne vede și răspunde la nevoile noastre.

 

“Zahee!”

Isus nu doar l-a văzut pe Zaheu; l-a strigat pe nume! Acestui mare Rege, care ține întreg universul în palma Sa, îi pasă suficient de mult și are timp să vorbească unui individ. Ce altceva înseamnă aceasta decât că Învățătorul ne cunoaște pe fiecare dintre noi în mod personal și cu numele nostru. El cunoaște neliniștea și marea dorință de Dumnezeu din inima lui Zaheu. El cunoaște nevoile fiecărui suflet și îi pasă. El se apropie de Zaheu așa cum s-a apropiat de femeia din Samaria și, vorbindu-i, i-a făcut cunoscute unele dintre cele mai frumoase învățături ale Evangheliei. Oriunde există nevoie și dorință de Dumnezeu, Isus se va apropia. Pentru că El este mai presus de toate un Dumnezeu care caută.

Marele învățat evreu Claude Montefiore a dorit să descopere caracteristica învățăturii lui Isus care o distinge de învățăturile religiei iudaice. A găsit-o în învățătura lui Isus despre Dumnezeu ca fiind asemenea Bunului Păstor care ia inițiativa și merge să caute oaia pierdută. Alte religii îl înfățișează pe om în căutarea lui Dumnezeu; creștinismul proclamă un Dumnezeu care îl caută pe om. Evreii, a spus el, au crezut dintotdeauna că Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii și iertării și că, dacă păcătosul se căiește, Dumnezeu îl iartă. Însă Isus a învățat că Dumnezeu nu așteaptă ca păcătosul să se căiască; merge și îl caută pentru a-l chema înapoi.

 

“Coboară-te… în casa ta trebuie să rămân”

“Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân”. Luați aminte la aceste cuvinte: “În casa ta trebuie să rămân”. Isus a promis: “Iată, stau la ușă și bat; de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine.” Acum își îndeplinește această promisiune. A luat masa cu Zaheu! Nu cu un rabin sau un preot, nici cu primarul orașului sau cu vreo altă persoană respectabilă, ci cu un ticălos proscris, un păcătos.

Isus a intrat în casa lui Zaheu. Însă nu orice fel de casă îl poate primi pe Isus ca oaspete. Unele lucruri nu pot sta în prezența Sa, și trebuie să alegem între El și ele. Și Zaheu a ales: “Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.” Isus trebuie să fi zâmbit atunci când i-a spus “Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia.” Aceeași iubire a lui Isus care a intrat în casa lui Zaheu pentru a căuta și a mântui ceea ce era pierdut există și astăzi și ne spune fiecăruia dintre noi așa cum i-a spus lui Zaheu: “Astăzi în casa ta trebuie să rămân.”

 

Un prieten al păcătoșilor

Atunci când locuitorii din Ierihon au auzit că Isus s-a autoinvitat în casa lui Zaheu să ia masa, “toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos”. Primul lucru care i-a întors pe liderii religioși împotriva lui Isus și care i-a șocat mai mult decât orice altceva a fost atitudinea lui față de păcătoși, felul în care stătea alături de persoane care aveau o reputație proastă, erau păcătoase. Un fariseu nici nu s-ar fi gândit vreodată să intre în casa unei astfel de persoane, cu atât mai puțin să ia masa cu ea. Isus a făcut-o. El a fost mai interesat de aceste persoane decât de oricare altele. L-au criticat spunând: “Acesta primește la Sine pe păcătoși și mănâncă cu ei.” Chiar l-au batjocorit numindu-l “prieten al vameșilor și al păcătoșilor”. Aceste cuvinte, spuse atunci în derâdere, sunt astăzi unele dintre cele mai mângâietoare cuvinte pentru păcătoși. Pentru că ne spun că în Isus noi păcătoșii avem un Prieten adevărat care nu ne va dezamăgi vreodată.

“N-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință”, a spus Isus. Cine este drept? Nimeni. Sunt însă persoane care cred că sunt drepte. În fiecare zi trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne scape de așa-numiții oameni “drepți”, fariseii moderni, care îi disprețuiesc pe Zaheii de astăzi, refuzând să stea alături de ei și îndepărtându-i astfel de Biserică. Astfel Isus spune astăzi ceea ce a spus atunci: “N-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință”. Cu alte cuvinte: “Nu am venit să îi invit pe oamenii care sunt atât de mulțumiți de sine și atât de convinși de bunătatea lor încât se consideră mai buni ca alții. Am venit să îi invit pe oamenii care sunt foarte conștienți de păcatele lor și cu disperare conștienți de nevoia lor de a fi mântuiți.” Zaheu a fost un astfel de păcătos. De aceea Isus s-a autoinvitat în casa lui. El știa că are nevoie de Isus și era gata să accepte invitația.

 

Copaci în care trebuie să ne urcăm

Asemenea lui Zaheu, nici noi astăzi nu îl vom vedea pe Isus dacă rămânem la nivelul la care suntem. Sunt și acum prea multe persoane și lucruri care ne stau în cale. Trebuie să ne urcăm mai sus. Din fericire, există copaci în care și noi ne putem urca pentru a-l vedea pe Isus.

Există copacul rugăciunii. Rugăciunea înseamnă a vorbi cu Isus la fel de real cum a făcut-o Zaheu. Dacă dorim să îl vedem pe Isus, să facem prezența Lui o realitate în viețile noastre, trebuie să ne urcăm zilnic în copacul rugăciunii.

Un alt mod în care îl putem vedea pe Isus este prin intermediul Bibliei și al Liturghiei. Dumnezeu ne vorbește astăzi prin Biblia care este scrisoarea Sa personală către noi. Prin Liturghie, El vine să își facă sălașul în noi prin Sfânta Împărtășanie.

Un alt copac în care trebuie să ne urcăm pentru a-l vedea astăzi pe Isus este copacul căinței și al restituirii. “Fericiți cei curați cu inima”, a spus Isus, “că aceia vor vedea pe Dumnezeu.” Inima trebuie să fie curățită de păcat; trebuie să fie purificată printr-o sinceră părere de rău pentru păcatele noastre și printr-o hotărâtă îndepărtare de ele înainte să îl putem vedea pe Dumnezeu. Zaheu s-a urcat în acest copac al căinței. Și după ce a fost iertat de Isus, a făcut restituirea: “Iată, Doamne… dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit”. După pocăință vine restituirea – o încercare onestă de a anula răul pe care l-am făcut prin păcatele noastre. Pocăința fără restituire este ca și când am spune: “Am furat un ceas, dar am fost iertat de Dumnezeu, așa că acum pot să îl păstrez”.

Ultimul mod prin care putem să îl vedem pe Isus este acela al slujirii. Zaheu s-a urcat și în acest copac al slujirii. “Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor…” După ce a redat împătrit ceea ce nu era al lui, a dat jumătate din ceea ce avea pentru a-i ajuta pe săraci. Ne amintim cuvintele Domnului nostru: “Flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau… întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut.” Pe ramurile copacului slujirii îl vom întâlni și sluji întotdeauna pe Cristos în persoana celor pe care îi slujim.

Astăzi nu trebuie să ne urcăm într-un sicomor pentru a-l vedea pe Isus. Există alți copaci în care ne putem urca: copacii rugăciunii, Bibliei și Liturghiei, pocăinței și restituirii, și slujirii. Din acești copaci nu doar îl vom vedea pe Isus, ci și El ne va vedea pe noi așa cum l-a văzut pe Zaheu. Și ne va spune și nouă așa cum i-a spus lui: “Coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân” – în inima ta, în mintea ta, în sufletul tău.

 

Rugăciune

Vino, Doamne Isuse, așa cum ai venit la Zaheu. Și noi Te căutăm, pentru că suntem neliniștiți după pacea, deplinătatea, mântuirea pe care doar Tu le poți aduce. Auzim bătaia Ta la ușile sufletelor noastre. Deschidem ca să Te invităm să intri. Umple-ne cu Prezența Ta iubitoare. Fie ca și noi să auzim de pe buzele Tale acele cuvinte prețioase: “Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia”.

 

* * *

 

Motivele Pocăinței

Autor: pr. Gheorghe Neamțiu
Copyright: Viața creștină

“Iată, jumătate din averea mea o dau săracilor;
și, de am nedreptățit pe cineva cu ceva, îi întorc împătrit.”
(Luca XIX,8)

După cele trei meditații pe care le-am făcut asupra virtuții pocăinței, asupra răutății păcatului de moarte și păcatului ușor, precum și asupra urmărilor grave pe care păcatul le atrage asupra păcătosului în viața aceasta și în cealaltă, astăzi ne vom opri, în continuare, asupra motivelor care ne obligă să facem pocăință, adică nu numai să urgisim păcatul, ci și să-i reparăm stricăciuniule și să-l ispășim, rămânându-ne ca, în duminica următoare, să medităm asupra mijloacelor pocăinței, cu care vom încheia seria de meditații asupra pocăinței considerată ca virtute.

Principalele motive care ne obligă să facem pocăință sunt trei: 1. Datoria de dreptate față de Dumnezeu; 2. Datoria ce rezultă din încorporarea noastră în Cristos; și 3. Datoria de iubire față de noi înșine și față de aproapele.

1. Întrucât păcatul îl despoaie pe Dumnezeu de slava ce I Se cuvine din partea noastră în baza celui mai strict drept al Lui, în calitate de Creator și Stăpân, dreptatea cere să reparăm dauna pricinuită, printr-o ispășire proporțională cu dauna. “Ținând cu dreptatea divină împotriva noastră, obligăm milostivirea lui Dumnezeu să ne prindă parte împotriva dreptății Sale” – spune marele Bossuet (Apud Tanuerey, Ad. op. cit., p. 474). Lumina harului care l-a convertit pe vameșul Zacheu, făcându-l să-și recunoască păcătoșenia cu toată sinceritatea, i-a inspirat nu numai o profundă căință, ci și hotărârea promptă și eroică de a repara nedreptatea pricinuită lui Dumnezeu, dând săracilor jumătate din avere și, totodată, de a repara și paguba făcută aproapelui, restituind-o împătrit. Drept confirmare a sincerității acestei convertiri, exprimată printr-o astfel de hotărâre, Isus proclamă în public: “Astăzi s-a făcut mântuire acestei case (…)” (Luca XIX,9).

2. În al doilea rând, obligația de a repara și ispăși izvorăște din încorporarea noastră în Cristos prin Botez. Născându-ne prin această primă Taină, la viața supranaturală, a harului, noi am devenit fii ai lui Dumnezeu, în Cristos, în care ne-am altoit ca mădulare ale Trupului Său tainic, trăind astfel din viața Lui. Prin urmare, ca membre conștiente ale acestui Trup, trebuie să împărtășim dispozițiile, sentimentele, gândurile, felul de a lucra al lui Cristos, Capul acestui Trup. Or, deoarece prin jertfa Crucii, Isus Cristos a devenit marele Ispășitor și suprema Victimă pentru păcat, iar în Sfânta Cuminecătură trăiește într-o continuă stare de ispășire și victimă, și noi, mădularele Trupului Său tainic, trebuie să împărtășim această stare a Lui, transformându-ne viață într-o necontenită ofrandă de ispășire. “Dacă El, Capul, s-a jertfit, toate membrele trebuie să fie jertfe vii” – spune același Bossuet (Ibid., p.475). Dacă rămânem în El, unindu-ne pocăința pe care o facem pentru noi cu pocăința pe care o face El pentru noi, în aceleași sentimente și dispoziții pe care El le-a avut și le are, pocăința noastră se împărtășește din roadele pocăinței Sale. Acest lucru este foarte important, deoarece oricât ne-am înfrâna trupul prin post și renunțări de tot felul, oricâtă silă ne-am face, dacă noi nu suntem uniți prin har cu Isus, izvorul îndumnezeirii noastre, toate aceste fapte de pocăință nu ne sunt de folos, căci neîmpărtășindu-se de viața lui Isus, ele nu ne pot purifica sufletul, fiind totodată lipsite și de puterea ispășitoare, pe care o primesc numai din comuniunea de viață cu Isus.

3. În al treilea rând, obligația noastră de a ispăși, de a repara păcatul, prin fapte de pocăință, izvorăște din datoria de iubire pe care o avem față de noi înșine.

Știm că, după ce păcatul ni s-a iertat prin Spovedanie, ne rămâne, de obicei, să ispășim o pedeapsă mai mare sau mai mică, după gravitatea și numărul păcatelor, precum și după intensitatea părerii de rău, a căinței avută în clipa întoarcerii la Dumnezeu. Am zis de obicei, deoarece doar cazul în care Dumnezeu ne-a învrednicit de o părere de rău desăvârșită ne iartă, odată cu păcatele, și întreaga pedeapsă. Această pedeapsă, cum bine știm, trebuie s-o suferim fie aici, fie în veșnicie. Or, e mult mai ușor și mai folositor s-o ispășim în această viață, deoarece aici trăim în împărăția milostivirii divine, iar, pe de altă parte, faptele noastre de pocăință de aici, având valoare meritorie, ne câștigă, pe lângă iertarea pedepsei, și un plus de fericire în Cer; pe când, prin chinurile incomparabil mai mari pe care va trebui, în caz contrar, să le suferim dincolo, noi ne plătim doar datoria pentru păcate, fără să putem dobândi în cer un grad de fericire în plus. Iată de ce, a accepta să facem repararea și ispășirea aici pe pământ, cu generozitate, asemenea lui Zacheu, înseamnă a ține la interesul sufletesc propriu.

Dar, cum bine știm, păcatul creează în firea noastră o înclinare și o tristă ușurință de a comite noi păcate, deoarece întărește în noi alipirea dezordonată de plăceri. Or, nimic nu poate înlătura această dezordine decât virtutea pocăinței. Aprinzând în noi râvna pentru mortificațiile potrivite cu starea sănătății noastre, pocăința slăbește treptat iubirea și alipirea de plăcerea păcătoasă și ne întărește paza inimii; ne îndeamnă să deprindem acte de virtute contrare obișnuințelor rele, slăbindu-le astfel pe acestea până la dispariție și întărindu-ne voința contra ispitelor și căderilor viitoare. Practicarea pocăinței o cere deci nevoia de o continuă purificare și desăvârșire a propriului suflet.

Dar obligația de a face pocăință izvorăște și din iubirea ce o datorăm semenilor noștri, în baza aceluiași adevăr fundamental al încorporării noastre în Cristos, amintit mai înainte. Fiind noi creștinii uniți, printr-o legătură organică, cu Cristos, faptele noastre bune ne ajută nu numai nouă, ci și aproapelui. Rugăciunea, postul și orice renunțare poate obține pe seama altora diferite haruri: întoarcerea la Dumnezeu, rezistența la ispite, răbdare etc. Nu sunt acestea cele mai prețioase și folositoare ajutoare pe care le-am putea oferi cuiva, împlinind astfel porunca de a-l iubi pe aproapele ca pe noi înșine?

Iată de ce sufletele consacrate lui Dumnezeu, fie trăind în lume, fie în mănăstire, se simt atrase să se ofere cu generozitate ca victime spre a ispăși păcatele altora, asociindu-se astfel lui Cristos în opera Lui de sfințire și mântuire a sufletelor. Ele își trăiesc toată viața în spirit de pocăință continuă, adică într-un neîntrerupt act de căință și hotărâre de a ispăși nu numai păcatele proprii, ci și ale lumii întregi. Acest spirit a însuflețit pe mica Tereza de Lisieux, care, prin rugăciunile, măruntele și tăinuitele ei renunțări de fiecare zi, izvorâte dintr-o iubire învăpăiată, a întors de la păcat și a convertit la creștinism mai multe suflete decât au făcut-o mulți misionari.

Prin urmare, spiritul de pocăință obligă nu numai pe cei ce se întorc de pe calea păcatului de moarte, ci pe toți creștinii, în baza iubirii pe care o datorăm semenilor. Când cineva a înțeles răutatea păcatului în toată monstruozitatea lui, precum și motivele arătate care-l obligă la reparare și ispășire, unul ca acela socotește viața aceasta prea scurtă pentru a putea ispăși pe deplin o vătămare infinită. Părintele Faber, un mare îndrumător de suflete, afirmă că pricina pentru care atâtea suflete, cu toate că se mărturisesc des, înaintează atât de puțin pe calea desăvârșirii, este “absența unei dureri constante, întreținute de amintirea păcatului” (Progres de loame, c. XIX apud Ad.Tanquerey, op.cit., p.478).

Așadar, iubiții mei, spre a menține vie și trează conștiința și durerea păcatului, trebuie să medităm mereu asupra gravității lui, precum și asupra motivelor ce ne obligă să-l ispășim. Dar aceasta nu înseamnă să devenim triști, ci atât în încercările trimise de Providență, cât și în renunțări impuse de bună voie, să fim senini și chiar bucuroși, convinși că și unele, și altele, acceptate sau practicate din iubire către Dumnezeu, către noi și către aproapele, ne purifică și ne înnobilează sufletul, pregătindu-ne un loc tot mai fericit alături de Isus, de-a dreapta Tatălui, în comuniune cu Preacurata și cu toți cei aleși, căci: “necazul nostru, curând trecător și ușor, lucrează în noi peste măsură de mare și veșnică mărire” (II Cor IV, 17). Amin.

 

* * *

 

Despre atotștiința și milostivirea lui Dumnezeu

Autor: pr. Ilie Cleopa
Copyright: Internet

O adîncul bogăției și înțelepciunii și al științei lui Dumnezeu! Cît sînt de necercetate judecățile Lui și cît de nepătrunse căile Lui! (Romani 11, 33)

Iubiți credincioși,

Una din însușirile cele nemărginite ale lui Dumnezeu este atotștiința Sa, prin care toate le știe și de toate poartă grijă. Această știință atotcuprinzătoare nimicește știința și înțelepciunea oamenilor (Iov 5, 12-13; Pilde 19, 21).

În Sfînta Evanghelie de astăzi se spune că iudeii, văzînd pe Mîntuitorul intrat în casa lui Zaheu, mai marele vameșilor din Ierihon, s-au aprins de mînie asupra Domnului și cîrteau că a intrat să găzduiască la un păcătos (Luca 19, 7). Și aceasta o făceau fiindcă socoteau păcătoși pe toți vameșii care adunau impozitele împărătești și făceau multe nedreptăți în slujba lor. Iar Preabunul nostru Mîntuitor, știutorul inimilor și cunoscătorul gîndurilor, nu lua aminte la răutatea lor, ci cunoscînd de departe credința cea mare a lui Zaheu și așezarea cea bună a sufletului său, văzîndu-l urcat într-un dud ca să poată a-L vedea, a zis către el: Zahee, grăbește-te de te pogoară, că astăzi, mi se cade să fiu în casa ta (Luca 19, 5).

În multe părți ale Sfintei Scripturi și în multe părți ale zidirii Sale, se arată știința cea fără de margine a Atotputernicului și Preaînțeleptului Dumnezeu. Așa vedem că Mîntuitorul, cunoscînd așezarea cea bună a sufletului femeii samarinence, a venit ostenit de cale și stătea la puțul lui Iacov. În acel timp a venit și femeia samarineancă să scoată apă și prin cuvintele Lui cele dumnezeiești, a fost vînat sufletul ei la credința în Hristos și prin ea s-a vestit Evanghelia la toată cetatea Samariei (Ioan 4, 5). Altădată venind Mîntuitorul în Capernaum cu ucenicii Săi, în acel timp au venit și cei ce strîngeau dajdia pentru templu și au întrebat pe Apostoli, zicînd: Învățătorul vostru nu plătește darea? (Matei 17, 24)

Auzind Mîntuitorul, a zis lui Petru: Mergînd la mare aruncă undița ta și la peștele care se va prinde întîi, deschizîndu-i gura vei găsi un statir (ban de argint). Ia banul și dă-l lor pentru Mine și pentru tine (Matei 17, 27). Cine nu poate înțelege de aici cît de nemărginită este înțelepciunea lui Dumnezeu, că și cele ce sînt în pîntecele peștilor de față sînt înaintea Lui.

Dumnezeu care știe gîndurile omului de departe (Psalm 138, 1-2; Matei 9, 4), căutînd spre credința și rîvna cea mare a lui Zaheu, care dorea să-l vadă pe Domnul, îndată îl cheamă zicînd: Zahee, grăbește-te de te coboară, că astăzi în casa ta Mi se cade să fiu (Luca 19, 5). Dar ce a făcut Zaheu cînd Mîntuitorul a venit în casa lui? Știind că este socotit de toți om păcătos și văzînd pe mulți invidioși că Domnul a intrat la el să găzduiască, socotindu-se dator și nevrednic înaintea Lui pentru păcatele sale, a zis către Mîntuitorul: Doamne, iată, jumătate din averea mea o dau săracilor și de am năpăstuit pe cineva cu ceva întorc împătrit (Luca 19, 8).

Vedeți osîrdia cea mare a lui Zaheu de îndreptare? Vedeți ce face o inimă care iubește pe Dumnezeu, cînd vine întru cunoștința păcatelor sale? Vedeți cum se făgăduiește să plătească datoriile celor pe care i-a nedreptățit, spre a cîștiga milă și îndurare de la Dumnezeu? Nimeni nu l-a acuzat în fața Mîntuitorului de nedreptățile ce le făcuse, dar strălucind în inima sa lumina harului lui Dumnezeu, el singur s-a judecat pe sine vinovat și dator și așa făgăduiește ca să dea jumătate din averea sa la săraci și dacă a nedreptățit pe cineva cu ceva să întoarcă de patru ori mai mult.

Mustrarea conștiinței i s-a făcut lui Zaheu aspru judecător, spre a hotărî singur acest mijloc de îndreptare în fața Preaînduratului nostru Mîntuitor. Această hotărîre a lui de îndreptare a fost primită de știutorul inimilor, Iisus Hristos, ca o jertfă deja făcută pentru păcatele sale și ca o arvună a mîntuirii sufletului său. De aceea a auzit de la Domnul: Astăzi s-a făcut mîntuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiul lui Avraam (Luca 19, 9).

O, fericite Zahee, cîtă milă și îndurare ai cîștigat de la Dumnezeu prin rîvna ta cea mare ce ai avut-o pentru îndreptarea ta și iertarea păcatelor tale, căci nu numai mîntuirea casei tale ai cîștigat, ci și fiu a lui Avraam te-ai făcut, mai înainte de a face faptele lui Avraam! Ci numai hotărînd din toată inima ta că te vei face milostiv și drept, urmînd lui Avraam cu credință și făgăduință, și Dumnezeu a primit pocăința ta, căci cercătorul inimilor fiind de față la a ta mărturisire din inimă, ți-a socotit ție ca o împlinire desăvîrșită a datoriilor tale și fiul lui Avraam te-a numit pe tine.

Iubiți credincioși,

La Dumnezeu nu există nici neștiință, nici neputință. El pururea privește în inimile tuturor oamenilor după mărturia care zice: Tu singur știi inima tuturor fiilor omenești (III Regi 8, 39). Acest adevăr îl arată Dumnezeu și la alegerea lui David ca împărat al lui Israel, cînd zice către Samuel: Să nu te uiți la chipul lui Saul nici la mărimea lui, pentru că l-am lepădat pe el, că Dumnezeu nu vede cum vede omul; că omul se uită la față, iar Dumnezeu se uită în inimă (I Regi 16, 7). Preabunul, Preamilostivul și Atotștiutorul nostru Mîntuitor a căutat de departe spre inima lui Zaheu și văzînd în inima lui dragoste mare, credință, evlavie și rîvnă pentru poruncile lui Dumnezeu, a făcut mîntuirea casei lui și pe el l-a numit fiul lui Avraam. Iar ca să arate celor zavistnici care cîrteau că Domnul “a intrat să găzduiască în casa unui om păcătos”, i-a încredințat că El nu a venit în lume să caute pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. De aceea a zis: Că a venit Fiul Omului să caute și să mîntuiască pe cel pierdut (Luca 19, 10). Dumnezeiasca Scriptură zice: Că de mila Domnului este plin tot pămîntul și îndurările Lui sînt peste toate lucrurile Lui (Psalm 32, 5).

Știința cea atotcuprinzătoare și fără de margine a lui Dumnezeu privește spre toate inimile oamenilor și dacă vede o inimă înfrîntă și zdrobită pentru ceea ce a greșit înaintea Lui nu o pedepsește (Psalm 50, 18), ci cu mila și cu darul Său o luminează și o păvățuiește la calea mîntuirii. Dacă bunătatea și mila lui Dumnezeu nu ar căuta spre cei greșiți și smeriți cu inima care sînt gata să se întoarcă spre El, apoi nimeni dintre oameni nu ar putea să se mîntuiască, deoarece, după mărturia Sfintei Scripturi Toți multe greșim (Iacob 3, 2) și Nimeni nu este bun fără numai Dumnezeu (Marcu 10, 18). Căci dacă întru fărădelegi ne-am zămislit și întru păcate ne-am născut, apoi cine, fără Sfîntul Botez și fără mila lui Dumnezeu, poate a zice că nu are păcat sau nu are nevoie de pocăință? Știm iarăși din Dumnezeiasca Scriptură că Dumnezeu celor mîndri la stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har (Luca 14, 11; I Petru 5, 5).

Mîntuitorul nostru Iisus Hristos știa cu adevărat păcatele lui Zaheu vameșul, dar a văzut și marea lui smerenie și rîvnă pentru pocăință. De aceea a venit să găzduiască în casa sa și l-a învrednicit de iertarea păcatelor.

Iubiți credincioși,

Pocăința casei lui Zaheu din Sfînta Evanghelie de astăzi este un exemplu viu de întoarcere la Hristos pentru familia creștină din zilele noastre, pentru noi toți care sîntem fii ai lui Dumnezeu după har și oameni păcătoși după fapte. Dacă n-ar fi mila lui Dumnezeu și pocăința prin care sîntem miluiți și iertați, nimeni dintre creștini nu ar putea fi mîntuiți. Dumnezeu care ne-a creat ne oferă în dar mila și dragostea Lui de Tată, iar noi ca fii trebuie să-i oferim pocăința noastră, smerenia noastră, lacrimile noastre de căință, spovedania și părăsirea păcatelor.

Dumnezeu este atotștiutor și cunoscător al inimilor noastre. El ne știe înainte de a ne naște. El cunoaște și vede cugetele minții și inimii fiecăruia dintre noi. De la Botez și pînă în clipa morții, îngerii noștri păzitori scriu faptele și gîndurile noastre bune și rele. Ei ne numără pașii pe care-i facem la biserică, la pocăință, la cercetarea bolnavilor sau la săvîrșirea faptelor rele. Iar în ceasul morții, îngerii noștri păzitori ne însoțesc, împreună cu faptele noastre bune și rele, pînă la scaunul judecății, în fața Dreptului judecător, Iisus Hristos. Dacă în timpul vieții noastre ne-am spovedit păcatele la preoți, dacă le-am părăsit și am făcut canon pentru ele, la judecată nu vom mai fi întrebați și osîndiți pentru păcatele mărturisite și ispășite. Iar dacă vom muri nepocăiți, adică nespovediți și în grele păcate de moarte, cine ne va scoate din chinurile iadului?

Pocăința vameșului Zaheu este un model de pocăință pentru toți creștinii și este singura cale de îndreptare și împăcare cu Dumnezeu pentru fiecare dintre noi.

Să cugetăm împreună cu Zaheu vameșul. Era cel mai lacom și mai zgîrcit dintre iudei, că asuprea pe săraci și pe văduve, punea dări mari, lua o parte din bani pentru el, nu făcea deloc milostenie și nu voia să se pocăiască. Dar ce a făcut? Fiind mustrat de conștiință pentru păcatele sale, căuta un povățuitor, o călăuză, un salvator al sufletului său, ca să-i arate calea spre Dumnezeu. Și cînd a auzit că vine Iisus Hristos în Ierihon, căuta cu mare credință să-L vadă măcar de departe. Și fiind mic de statură s-a urcat într-un copac.

De acolo de sus el privea spre Hristos Mîntuitorul lumii, iar Fiul lui Dumnezeu privea spre el de jos. Și cunoscînd că se căiește din inimă de păcatele lui și dorește să se mîntuiască l-a chemat la Sine: Zahee, grăbește-te de te coboară jos, căci astăzi trebuie să rămîn în casa ta! Deci îndată a coborît și L-a primit pe Domnul în casa lui. Ce mare bucurie avea că a intrat Dumnezeu-Mîntuitorul în casa unde își adunase atîtea averi furate de la săraci și văduve! Dar îl mustra conștiința pentru păcatele făcute și de aceea, silit de conștiință, a început să-și mărturisească singur păcatele și să-și ia de bună voie aspru canon: Iată jumătate din averea mea o dau săracilor și de am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit!

Vedeți ce a făcut Zaheu vameșul? Întîi L-a căutat pe Dumnezeu. Apoi L-a primit cu bucurie în casa sa. Apoi și-a mărturisit păcatele de bună voie. Apoi și-a luat singur canon de pocăință pentru cele făcute și la urmă Mîntuitorul l-a dezlegat de păcate prin cuvintele: Astăzi s-a făcut mîntuire casei acesteia, căci și acesta este fiu al lui Avraam! (Luca 19, 9).

Așa trebuie să facem și noi, frații mei. Fiecare dintre noi semănăm oarecum cu Zaheu, pentru că toți sîntem biruiți de lăcomie, de zgîrcenie, de răutate, de nepăsare, de nepocăință. Încă și casele noastre seamănă cu casa lui Zaheu, pentru că în ele, ca și în noi, stăpînește mîndria, grija numai pentru trup, pentru averi, pentru desfrînare, pentru beție, pentru cele trecătoare. De aceea sînt și atîtea boli, certuri și dezbinări în familiile creștinilor, pentru că puțini mai sînt care caută din inimă pe Dumnezeu și doresc cu adevărat mîntuirea sufletului. Poate niciodată n-a fost familia creștină mai slăbită și robită de păcate ca acum.

Dar Dumnezeu, care știe toate și privește în inimile noastre, are întotdeauna milă de noi. Asemenea lui Zaheu, El vine înaintea noastră să ne cheme la pocăință și dorește să intre în casa sufletului nostru.

Hristos vine la noi mai ales prin rugăciune, prin milostenie, prin pocăință. El vine la noi prin Sfînta Spovedanie și Sfînta Împărtășanie, care se sfințește și se dă celor vrednici în timpul Sfintei Liturghii.

Dacă ne vom strădui să mergem cît mai regulat la biserică, dacă ne vom plînge păcatele și le vom mărturisi la preot, dacă vom face canonul rînduit și vom primi cu evlavie Trupul și Sîngele Domnului atunci Hristos ne va chema la El ca pe Zaheu și El Însuși va veni la noi și ne va zice: Astăzi s-a făcut mîntuire casei acesteia, că și acesta este fiul lui Dumnezeu după dar. Amin.

 

* * *

 

Hotărăște-te acum!

Autor: pr. George Dimopoulos
Traducere: Oana Capan
Copyright: Predici.cnet.ro

“Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut” (Luca 19,1-10).

Aceste cuvinte le-a spus Isus celor care au început să murmure împotriva acțiunilor Sale. Dar de ce protestau și murmurau oare? Ce rău a făcut Isus? Nu a păcătuit niciodată, nici nu a ieșit vreodată vreun cuvânt urât sau rău din gura Sa. Care erau motivele lor? Pur și simplu pentru că Isus a vizitat casa unui vameș numit Zaheu. Toți cei care au văzut aceasta au început să murmure: “Acest om a intrat ca oaspete în casa unui om păcătos”.

Fraților, Socrate, această strălucită minte a lumii antice, obișnuia să spună că pentru ca un om să fie fericit pe pământ, acesta trebuie să cunoască “virtutea”. El nu doar a considerat adevărata cunoaștere ca fiind un element indispensabil al unei acțiuni corecte, ci și credea și insista că fără o cunoaștere corectă a virtuții, nu poate exista nu numai virtutea perfectă, ci nici un alt fel de virtute. Acțiunea corectă este în mod inevitabil rezultatul “cunoașterii adevărate”. Cu alte cuvinte, canonul (regula) lui Socrate era cunoașterea. Dacă omul cunoaște ce este virtutea, el va fi capabil să își practice această cunoaștere corectă a sa. Intenția noastră nu este aceea de a cenzura filozofia lui Socrate, însă trebuie să recunoaștem că nu suntem de acord, deoarece experiența ne spune că cunoașterea este una și virtutea (practica) alta. Există o mare distanță între cele două. Mulți oameni știu foarte bine ce este bine și corect, dar fac ceea ce este rău și incorect. Așadar, cunoașterea ideală a lui Socrate nu poate aduce fericire lumii.

De la Socrate facem un salt mare și ajungem la un alt filozof, din secolul XIX, tragicul Nietzsche, fiu de preot. Ce spunea el? El dorea să înalțe puterea omului, să fie un supraom. Moralitatea nu depinde de mărinimie și bunătate, ci de puterea celui mai tare. Astfel scopul final al omului și al societății nu este acela de a-l face pe fiecare fericit, ci doar pe câțiva, pe cei mai puternici. Iubirea nu este o virtute, ci slăbiciune. Atunci când omul iubește, el nu poate lua hotărâri mari și serioase deoarece este influențat de iubire, care, examinată în sine, este considerată rea. Ce este binele? A fi curajos este bine. A avea un scop în viață, a fi dur cu ceilalți pentru a-ți atinge scopul. Trebuie să calci pe ceilalți pentru a urca tot mai sus. Astfel Nietzsche spera că puterea și supraoamenii vor realiza o nouă lume plină de fericire și prosperitate. Poporul german a fost hrănit și educat cu aceste învățături ale lui Nietzsche la începutul secolului XX. Ei credeau că sunt “supraoameni”. Că doar ei au dreptul să stăpânească și să conducă alte popoare. Unele rezultate sunt foarte binecunoscute, cum a fost Zidul Berlinului. Multe secole vor trece până când urmașii vor reuși să spele rușinea strămoșilor lor. Cuptoarele și crematoriile în care milioane de oameni au ars ca lumânările vor rămâne să dea mărturie despre influența și impactul filozofului lor, al “supraomului”.

Să revenim la Învățătorul nostru, săracul Isus din Nazaret. El a spus că “Iubirea” va face să renască întreaga omenire, întreaga lume. Va face o nouă generație, o nouă plămadă. Va aduce lumea mai aproape de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Iubire. Aceasta este definiția perfectă și completă pe care a dat-o Ioan, “discipolul iubit”. El a spus: “Iubiților, să ne iubim unul pe altul… Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el” (1Ioan 4,7.16). Iubirea îndepărtează teama, despărțirea și ura. Nu există teamă în iubire: iubirea perfectă alungă orice teamă. Așadar, iubirea nu este perfectă în cel care se teme, deoarece teama este legată de pedeapsă.

Aceasta este învățătura centrală a Evangheliei – Iubirea care a început cu Dumnezeu este dată omului. Dumnezeu, din iubire, a devenit om pentru a-l transforma pe om într-un mic Dumnezeu. Sf. Grigore Teologul, în predica sa la Nașterea lui Cristos, admiră misterul întrupării și mărturisește incapacitatea spiritului uman de a pătrunde în profunzimile misterelor precum și în cunoașterea esenței divine a lui Dumnezeu: “Natura divină este nemărginită și greu de înțeles; și tot ceea ce putem înțelege despre El este nemărginirea Lui”. Cel fără trup se întrupează și Fiul lui Dumnezeu devine Fiul Omului și coboară din slava pe care o avea când era la Tatăl. “Preaslăvește-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea” (Ioan 17,5). Isus coboară și intră în casa unui păcătos, a vameșului Zaheu, pentru a frânge pâinea împreună cu el și a mântui un suflet. Într-adevăr, mare este misterul, și semnificația lui depășește limitele înțelegerii umane.

Fraților, Cristos este Iubire, și El trece prin fața voastră și dorește să intre în casa voastră, pe care poate că ați demolat-o, și în care trebuie să predomine fericirea familiei, dar acum dansează Satana cu toți cei care îl urmează. Cristos trece pe la locul vostru de muncă, unde vă dedicați toate capacitățile voastre, naturale și spirituale. Nu vedeți ceva mai înalt și mai important decât a aștepta ora în care vă puteți număra banii. Cristos trece de asemenea pe toate drumurile și străzile, bate la uși și le cere oamenilor să îi asculte glasul și să îi deschidă.

Pentru a-l putea vedea pe Cristos, trebuie să vă luptați, așa cum a făcut-o Zaheu. El s-a urcat într-un sicomor pentru a-l vedea pe Cristos. Voi ce faceți? Poate urmați curentul maselor imense ale timpurilor noastre, așa cum au făcut-o oamenii înainte de Potop, despre care Isus ne spune: “precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, și n-au știut până ce a venit potopul și i-a luat pe toți” (Matei 24,38-39).

Conștiința dreaptă a lui Zaheu, care a fost acoperită de ruinele distrugerii, s-a trezit și cu o voce sinceră i-a mărturisit lui Isus: “Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit”. Să îi spunem lui Cristos: “De acum voi deveni un discipol al iubirii Tale. Dau tot ceea ce am. Doresc un singur lucru în viață, și acela ești Tu”. Există mulți oameni care și-au sacrificat iubirile lor, visele lor seculare, viziunea, viața prosperă sau proprietățile pentru iubirea lui Cristos. Aceștia sunt sfinții Bisericii noastre.

Cristos le-a spus oamenilor: “Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta este fiu al lui Avraam”. Fraților, trebuie să luați o decizie mică și rapidă în viața voastră. Făcând un pas înainte, sau la dreapta, sau la stânga, îl veți întâlni pe Cristos. El vrea să îi deschideți ușa casei voastre și să luați masa cu El. Veți deschide sau nu ușa? Răspunde-ți. “Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut.”

 

* * *

 

Pe urmele lui Zaheu

Autor: pr. Ion Cârciuleanu
Copyright: AMDM.info

Cuvântul inspirat al Sf. Evanghelii are menirea să ne călăuzească pașii pe drumul anevoios către ținta spre care tindem toți credincioșii Bisericii: mântuirea sufletelor. Ne arată bunătatea și iubirea de oameni a lui Dumnezeu, sădește și aprinde în sufletele noastre iubirea față de Tatăl ceresc; îmbunătățește sufletul și îl apropie de Dumnezeu.

În acest sens trebuie înțeleasă și Evanghelia zilei, care istorisește despre mai marele vameșilor, cu numele Zaheu. Ea arată dorința fierbinte a acestuia de a vedea, cu orice preț, pe Domnul care trecea prin Ierihon și ne descrie modul cum a înlăturat el piedicile ce se puneau în calea dorinței sale.

Pe drumul către Ierusalim, “Isus a intrat prin Ierihon, și trecea prin cetate” (Luca, 19,1). Ierihonul era pe vremea aceea un oraș bogat, așezat la câțiva kilometri de râul Iordanului, înconjurat de verdeață, plin de flori și în belșug de frumusețe.

Zaheu, care era mai marele vameșilor, era urât și disprețuit de cei din neamul său, deoarece încasa mai multe impozite decât prevedea legea. Așadar, bogat, lacom, necinstit, trădător de neam, acesta era portretul moral al lui Zaheu.

Ce se petrecea în sufletul lui Zaheu? Anevoie de spus. Totuși, se pare că acel judecător, care este conștiința, nu-l lăsa în pace. Era tulburat, neliniștit, nemulțumit. Simțea un gol în inimă, o remușcare, un dezgust, ca acela pe care îl aduce deșertăciunea acestei lumi.

Toate acestea îl fac să se întrebe: Oare să fie cu putință o mântuire pentru noi, cei păcătoși? Pentru mine, care am atâtea păcate pe conștiință, să fie cu putință mântuirea? Și la ideea aceasta, că ar fi cu putință și pentru el mântuirea, în sufletul lui Zaheu se petrecea acea mare dorință de a-l vedea pe Isus. Când Zaheu aude de vindecarea orbului, dorința de a-L vedea crește tot mai mult, ca un incendiu nestăvilit care-i cuprinde sufletul. El nu mai este acum stăpân pe sine. “Dar nu putea din pricina poporului, căci era mic de statură”.

Zaheu dorea. Dar în calea voinței lui se puneau piedici. În afara păcătoșeniei lui era și statura lui joasă, care îl împiedica. Cu toate acestea, Zaheu dorea să vadă pe Isus. Mai departe, Evanghelia ne spune că Zaheu a alergat înainte și s-a suit într-un dud să-L vadă, ” pentru că pe drumul acela avea să treacă”. Inspirația i-a venit de la Dumnezeu. Fericit este acel care știe să prindă și să folosească la vreme asemenea gânduri trimise de Dumnezeu! Dacă Zaheu ar fi întârziat numai o clipă, ar fi pierdut pentru totdeauna prilejul de a se întâlni cu Isus.

Să ne închipuim tabloul. Lumea trecea în convoi pe uliță, Isus este înconjurat de toată această lume și alături de El, orbul cel vindecat strigă: “Slăvit să fie Dumnezeu, care lucrează atât de minunat, prin trimisul Său”. Lumea care stă în apropiere de Zaheu se uită la el și râde, luându-L în batjocură. Dar Zaheu nu vede nimic, nu aude nimic din toate acestea. Ființa lui este adâncită cu totul în ființa lui Isus.

Mântuitorul Hristos, care cunoaște gândurile și inimile oamenilor, știa de ce s-a urcat Zaheu în dud, știa că mai marele vameșilor avea remușcări pentru faptele sale, că era hotărât să se schimbe, gata de orice sacrificiu pentru aceasta.

Evanghelia ne spune că Isus, când a ajuns la locul acela “și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zahee, grăbește de te pogoară, căci astăzi în casa ta mi se cade să fiu. Zaheu s-a dat jos în grabă și L-a primit cu bucurie.” Cine ar putea spune bucuria care cuprinde inima vameșului? Isus, pe care atâția doresc să-L vadă, se apropie cu dragoste de el, intră în casa lui! Ce răsplată poate fi asemenea aceleia de a avea cinstea să intre în casa ta Dumnezeu? Sufletul omenesc întotdeauna, fie că se găsește pe înălțimi spirituale, fie în întunericul păcatului, l-a dorit pe Dumnezeu.

Lângă Hristos, Zaheu înțelege toată ticăloșia vieții sale de până atunci, vede orfanii și văduvele pe care le-a năpăstuit, vede avuția strânsă prin biruri nedrepte de la cei sărmani, simte lacrimile celor pe care i-a jefuit cum îi picură pe inimă. O nouă lume sufletească începe să apară. Până acum, Zaheu era în întuneric. Era un om plin de păcate murdare. Acesta era Zaheu cel vechi. Și iată acum că într-o clipă, un alt Zaheu răsare înaintea ochilor. Un alt om, un om născut din Dumnezeu, un om creat din Dumnezeu izbucnește acum biruitor din Zaheul cel vechi. Cine a săvârșit această minune? Și cu ce mijloace? Isus Fiul lui Dumnezeu, prin cuvântul său! Este o minune a renașterii, care trebuie să se împlinească și cu noi.

Fapta îi urmează. Plin de căință, făgăduiește să întoarcă împătrit celor pe care-i năpăstuise, iar din avuția sa, jumătate s-o împartă săracilor. Iată înălțimea până la care se poate ridica sufletul omenesc după ce s-a ridicat din prăpastia în care l-a aruncat păcatul și l-a cunoscut pe Dumnezeu.

Zaheu a cerut ajutorul lui Dumnezeu și l-a primit în inima lui, l-a așezat în sufletul său. De aici începe o viață nouă, o viață plină de lumină, viață curată pentru el. Aici este piatra de hotar pentru noua lui viață. Și a zis către el Isus: “Astăzi s-a făcut mântuirea casei acesteia, căci și acesta este fiu al lui Avraam” (Luca 19, 19).

Iată cea mai fericită casă din tot Ierihonul! Când tânărul bogat se depărtase de Isus, ucenicii s-au mirat de cuvintele Mântuitorului: “Cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăția lui Dumnezeu”. Și au zis unii către alții: “Și cine poate să se mântuiască?” Acum aveau o dovadă a spuselor Mântuitorului: “Cele ce sunt cu neputință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu” (Luca 18, 24-27). Cuvântul lui Hristos va răsuna în veci înlăuntrul inimilor tuturor păcătoșilor care cred și se întorc la Dumnezeu. “Astăzi s-a făcut mântuirea unei inimi! Un nou om s-a născut din Dumnezeu!” Isus sfințește inimile care se apropie de El.

Să nu uităm că mulțimea văzând că Domnul a intrat în casa vameșului murmura, zicând “că a intrat să găzduiască la un om păcătos” (Luca 19, 10). Mântuitorul le-a arătat că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut (Luca 10, 10). Fiul omului a intrat în casa lui Zaheu cu gândul de a-l mântui. Și aceasta pentru că Zaheu a avut, mai mult decât toți cei ce-L înconjurau pe Mântuitorul, dorința să-L vadă.

Mulțimea îl considera pe Zaheu păcătos, și a fost până aici așa, dar ei nu știau ce s-a petrecut în sufletul lui. Acest lucru îl știa doar Mântuitorul. A intrat în casa lui Zaheu ca să desăvârșească acea schimbare spre bine a acestuia. În felul acesta, iubirea și prețuirea au deschis izvoarele abundente ale căinței, pe care disprețul le-ar fi ținut închise pentru totdeauna. Și câtă bucurie s-a făcut în sufletul lui Zaheu! Într-o Cazanie a Bisericii se spune că Zaheu, “de bucurie uitase toată frumusețea, slava și binele lumii – ca și Petru în muntele Taborului – și toată avuția, aurul și argintul le avea ca niște tină, numai să dobândească pe Hristos”. “Cel lumesc și trupesc sufletesc s-a făcut. Casa cea de lăcomie și de camătă s-a făcut casa lui Dumnezeu”. Aceasta ne face să înțelegem atitudinea lui Isus față de păcătoși. Prin aceasta înțelegem că n-a venit pentru păcătoși pentru că erau păcătoși, n-a venit să aprobe păcatul, n-a venit să le dea voie să rămână păcătoși în continuare. A venit pentru păcătoși să-i îndrepte. Și numai acei păcătoși s-au bucurat de atenția lui, care s-au îndreptat, au părăsit păcatul.

Acest lucru este clar în învățătura noastră ortodoxă. Zaheu s-a îndreptat în fața lui Dumnezeu prin mărturisirea personală a fărădelegilor pe care le făcuse, și prin hotărârea de a se îndrepta și de a îndrepta și nedreptățile pe care le făcuse altora. Zaheu rămâne modelul biblic al convertirii, pe care Isus ni-l oferă de urmat. Din omul păcătos, din Zaheu vameșul, cel vechi, izbucnește biruitor un om nou. Pentru aceasta este pentru noi un tip caracteristic, un model. În el vedem concentrate conștiința păcătoșeniei, conștiința nevredniciei sale și o dată cu aceasta, sfiala de a sta în apropierea Mântuitorului, dorința fierbinte de a-L cunoaște pe Isus Hristos; profundul regret pentru faptele sale cele rele, pentru care nu a adus nici o motivare. Constatăm nemărginita mulțumire și profunda fericire de a se afla în preajma lui Isus Hristos, în casa sa, și desăvârșirea schimbării, prin aceea că și-a impus și a împlinit cu deplină bucurie canonul de a da jumătate din avuția sa săracilor.

Să recunoaștem sincer că fiecare din noi am fost sau suntem în situația lui Zaheu, înainte de venirea lui Isus în Ierihon; fiecare din noi e, în felul său, un Zaheu. Poate nu exact ca dânsul, poate nu în aceeași măsură, poate nu cu aceleași păcate și greșeli, dar fiecare din noi are pe cineva care l-a nedreptățit; l-a nedreptățit prin cuvânt, prin ocară, prin vorbire de rău, prin aceea că nu i-a recunoscut meritele, l-a invidiat, i-a luat drepturile cuvenite sau nu i-a dat ceea ce i se cuvenea; a luat locul cuiva sau și-a însușit munca altuia.

În același timp, se cuvine ca fiecare din noi, conștient de neajunsurile sale și deci de păcătoșenia sa, să dorească, să tindă a fi un Zaheu îndreptat, îmbogățindu-și sufletul cu virtuțile pe care le-a avut Zaheu. Pentru aceasta trebuie să aibă râvna lui Zaheu de a vedea pe Isus, să cunoască de aproape învățăturile Sale și faptele Sale și să-și potrivească viața acestor legi morale, să se îndrepte.

În fiecare din noi există o candelă care așteaptă să fie aprinsă să ne lumineze încăperea minții, ca să vedem în lumină tot răul pe care l-am făcut și pe care îl ținem în întuneric.

Să mergem și noi în întâmpinarea lui Isus, să-L vedem, nu numai în Ierusalim și nu numai o singură dată, ca Zaheu, ci să-L întâlnim ori de câte ori dorim în Sf. Biserică și să-L ascultăm vorbind în Sf. Evanghelie. Pentru că Isus Hristos este pururea prezent în Biserica Sa Sfântă și El ne cheamă necontenit la El prin slujitorii Săi.

Iubind pe Dumnezeu, trebuie să căutăm să ne întâlnim cu El în bisericile noastre, la sfintele slujbe și în special la Sf. Liturghie.

Trebuie să iubim cuvântul veșnic și nesecat în adâncimea lui, lăsat de El pentru învățătura și mântuirea noastră.

Căința de păcate și dorința de mântuire a creștinismului trebuie să fie însușirea de căpetenie a sufletului credincios în toate zilele vieții sale.

Biserica este pentru sufletul credincios “casa părintească” sub al cărei acoperământ găsește căldură, liniște, ajutor și încredere în Tatăl ceresc.

Printr-o hotărâre puternică, izvorâtă din dragoste pentru cel ce a murit pe cruce, pentru tine, tu trebuie să-L primești pe Domnul în inima ta și să devii un om nou.

Să alergăm cu sinceritatea credinței și cu lucrarea faptei bune să-L cunoaștem, să stăruim până la El, ca Zaheu. Smochinul lui Zaheu nu mai este, poate, în Ierihon, dar drumul trasat de el și chipul Mântuitorului să trăiască viu în faptele și dorințele noastre.

Să-L chemăm și noi pe Mântuitorul Isus Hristos în casa noastră, în sufletele noastre.

Să-L căutăm ca Zaheu. Să ne înălțăm cu credința noastră către Dumnezeu. Și atunci vor răsuna în conștiința noastră cuvintele rostite de Domnul Isus Hristos în casa lui Zaheu Vameșul din Ierihon: “Astăzi s-a făcut mântuirea casei acesteia pentru că și acesta fiu al lui Avraam este”. Amin.

Text preluat de pe AMDM.info cu acordul parohiei Adormirii Maicii Domnului.

 

* * *

 

Zaheu Vameșul

Autor: pr. Visarion Iugulescu
Copyright: IerodiaconVisarion.ro

Frați creștini,

Sfânta Evanghelie de astăzi ne vorbește despre un om cu numele Zaheu, care era mai mare peste vameși, iar vameșii erau un fel de perceptori. Acest Zaheu fiind mai marele lor de aceea se îmbogățise și de bani și de păcate. Auzind el însă de minunile Mântuitorului pe care le făcuse și mai ales de minunea făcută puțin mai înainte când a vindecat pe orbul din Ierihon, alergă și el să vadă pe Acela care vindeca numai cu Cuvântul și da iertare păcatelor. Dar fiind mic de statură nu putea să vadă pe Domnul, mai ales că era împresurat de mulțime de popor.

Atunci a alergat înainte pe drumul ce trebuia să treacă Domnul Hristos și s-a suit într-un dud de unde putea să-L vadă când trece. Când a ajuns Domnul Hristos în dreptul dudului s-a uitat în sus și i-a zis: “Zahee, grăbește-te și te dă jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta”. Iar el degrabă s-a dat jos și L-a primit cu bucurie.

Iată iubiți creștini, că Domnul nostru Isus Hristos, a cunoscut ca un Dumnezeu ce era numele lui Zaheu; i-a cunoscut și numele și dorința cea aprinsă a inimii lui și a văzut smerenia și voința lui de a se întoarce la Dumnezeu. Dacă stăm să judecăm puțin, cât de mult s-a umilit el care era plin de bani, bogat și onorat de lume, ne mirăm cum a putut să-și calce mândria în picioare și să urce ca un copil prostuț în dud, smerindu-se înaintea lumii. Tocmai aceasta l-a adus la pocăință, la mântuire, căci Domnul Hristos l-a chemat pe nume și a dorit să intre în casa lui.

Ajungând Domnul în casa lui, mulțime de farisei ziceau: “Iată a intrat să găzduiască la un om păcătos”. Dar Zaheu plin de bucurie și încredere desăvârșită în Domnul Hristos a zis: “Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor, și dacă am năpăstuit pe cineva întorc împătrit”.

Vedeți, frați creștini, pocăința adevărată! Iată cum a înțeles el că Dumnezeu îl poate ierta de păcatele și nedreptățile făcute, de călcările de lege pe care le făcuse fără să aibă frica lui Dumnezeu. Această Evanghelie este una din cele 7 evanghelii care se citește la Sfântul Maslu. Să nu credem noi că este pusă așa la voia întâmplării de sfinții noștri părinți. Ea are un mare rost, pentru că multe boli grele și suferințe grozave se abat și cad pe capul oamenilor din cauza păcatului nedreptății săvârșit de ei și mai ales din cauza păcatelor strigătoare la cer.

Iată, păcatele acestea strigătoare la cer le fac aceia care asupresc pe văduve și orfani, care înșeală pe cineva cu cine știe ce lucruri, care se judecă cu alții ca să le răpească avutul lor, casa lor, sau ceva de-al lor, sau atunci când cineva oprește plata pentru munca făcută lui sau pentru orice nedreptate ori asuprire care s-a făcut. De asemenea, cad oamenii în grele suferințe și boli nevindecabile pentru călcarea în picioare a legii lui Dumnezeu, căci mare îndrăzneală au oamenii care nu mai știu de duminici și sărbători, furând ziua Domnului care e Sfânta Duminică. În loc de a veni să-I aducă mulțumiri lui Dumnezeu, slavă și cinste la Sfânta Biserică își fac de lucru pe acasă, se duc pe la târguieli să vândă sau să cumpere, neștiind că banii câștigați în duminici și sărbători sunt blestemați.

În casa unde intră astfel de bani, intră focul mâniei lui Dumnezeu, acolo nu este nici un spor, fiindcă nu numai acei bani, dar va trebui să dea împătrit cum a zis Zaheu, o parte la doctori, o parte pe doctorii, alții îi sunt furați ori îi pierde în vreun fel sau trebuie să dea pe la avocați și judecători. Nu se poate spune prin cuvinte câte mari suferințe se abat pe capul oamenilor din cauză că nu vor să meargă la biserici în duminici și sărbători; și mai ales că muncesc în aceste zile sfinte fără frică de Dumnezeu. Unul din păcatele tot așa de grele este și când cineva năpăstuiește pe aproapele său, furându-i cinstea prin fel de fel de vorbe murdare aduse la adresa lui. Orice lucru luat cu sila sau prin înșelăciune cât trăiești, tot mai poți să-l dai înapoi. Dar dacă năpăstuiești prin cuvinte mincinoase și te atingi de cinstea unei fețe bisericești, nu mai poți să întorci înapoi atâtea vorbe pe care le-ai risipit pe la urechile lumii ca să-i necinstești bunul nume și frumoasele intenții. Această ispită, să fim atenți că vine foarte ușor și se ia ca râia, este boala limbii, mai ales femeile au acest grozav păcat.

Parcă auzi câte una zicând: ai auzit, dragă, ce a făcut cutare și începe să-ți înșire la vorbe, care mai de care mai urâte, ca să te îngrozească, făcându-te să spui mai departe și așa să arzi în foc cu ea. Așa a fost calomniat un părinte bisericesc, și când era pe patul de moarte a venit năpăstuitorul, vorbitorul de rău, cerându-i iertare. Părintele i-a iertat tot, dar i-a dat drept canon să se ducă acasă și să ia o pernă cu fulgi, să se urce într-un pom înalt și acolo scoțând toți fulgii din pernă se le dea drumul, iar după aceea să se ducă să adune fiecare fulg ca să fie iertat și de Dumnezeu.

Făcând așa a început să adune, dar a fost imposibil, pentru că vântul împrăștiase toți fulgii cât mai departe și în locuri greu de găsit. Așa se întâmplă și cu vorbele care ne ies din gură, foarte ușor se împrăștie. Dar cine mai poate întoarce atâtea vorbe rele și calomnii la adresa aproapelui nostru? De aceea când ai vorbit pe cineva de rău și l-ai calomniat, degradându-l în fața unora, să știi că mare rău ai făcut sufletului tău, căci cu cuvântul tău care ți-a zburat de pe buze și pe care nu-l mai poți întoarce, ai făcut două mari păcate: întâi ai smintit pe alții cu vorbele tale și ai ponegrit cinstea aproapelui; al doilea te-ai făcut judecătorul lui judecându-l mai înainte de a veni ziua cea mare când ne va judeca Domnul Hristos pe toți.

Ia aminte, soră și frate creștine, că vorbele tale s-au dus, s-au scris și înregistrat de îngerii lui Dumnezeu, iată, tu să fii sigur că te așteaptă ori aici pe pământ suferință grea ca să ispășești, ori o veșnică osândă în iad. Tot în păcatul năpăstuirii cad și cei ce pentru gura lor suferă bătăi și închisori precum și multe suferințe grele. Vai, celor ce prin minciuni și martori mincinoși pârăsc pe alții, se judecă cu alții și-i fac să sufere pe nedrept! Vai de cei din a căror cauză unii mor cu sufletul otrăvit de minciunile și pârâciunile lor, de calomniile și nedreptățile făcute de ei! Aceștia nu vor plăti niciodată nedreptatea lor, decât în fundul iadului, dacă nu se întorc cu tot sufletul la Dumnezeu din vreme.

Pe unii îi cheamă Dumnezeu să plătească pe patul suferinței la ieșirea sufletului, când trag să moară căci unii se chinuiesc câte o săptămână de se îngrozesc cei ce stau la căpătâiul lor, când îi văd cu limba scoasă afară de un cot și nu pot să moară mai ales persoanele care au vorbit de rău fețele bisericești, credința și pe Dumnezeu – hulitorii.

Noi știm din bătrâni că e o vorbă, să fim atenți ce vorbim, că pe unde iese vorba va ieși sufletul. Să ne fie milă de sufletul nostru și să nu-l îngreunăm cu astfel de păcate.

Diavolul se luptă mereu pe toate căile ca să-l înșele pe om și să-l țină mereu legat cu păcatele lui, să nu se poată întoarce niciodată la adevărata cale de lumină, la Dumnezeu.

Se povestește într-o carte bisericească numită Patericul, că un sfânt părinte la legat pe un diavol ce venise la el să-l ispitească, să nu poată pleca până nu-i va spune unele amănunte; printre altele l-a întrebat sfântul părinte pe diavol, de care suflete sunt mai multe în iad, de femei sau bărbați? Diavolul i-a spus că sunt mai multe femei. Și l-a întrebat sfântul: Dar pentru ce sunt mai multe femei în iad, căci la biserică sunt femei mai multe? Iar diavolul i-a răspuns: sunt într-adevăr la biserică mai multe, dar degeaba, deoarece pentru trei feluri de păcate sunt mai multe femei în iad. În primul rând pentru păcatul mândriei, căci ele sunt cele mai bune curse ale noastre cu care lucrăm și le învățăm cum să se împodobească și cum să atragă bărbații în păcatul desfrânării.

În al doilea rând, pentru că ele sunt foarte bune de gură și prin ele facem noi cele mai bune certuri, pârâciuni, spargeri de case și tot prin ele lucrăm și farmecele, spurcând sufletele și trupurile oamenilor; adevărat este că femeile se ocupă mai mult cu descântatul, cu vrăjile, cu ghicitul, aleargă pe la aceste ghicitoare.

În al treilea rând, după ce au făcut fără frică și rușine toate acestea, când se duc la spovedanie nu se spovedesc cu sinceritate și nu spun păcatul așa cum l-au făcut. Se spovedesc spunând păcatele ca și când n-ar fi ele de vină, aruncă vina ori pe bărbații lor, ori pe vecinii lor, sau pe copii ori pe altcineva, pentru că așa le învățăm noi, zice diavolul și le dăm rușine ca să rămână nespovedite cum trebuie, cu păcatele neiertate, sau chiar dublate. Iar când le iese sufletul, vin în ghearele noastre căci nu s-au spovedit cum trebuie. Iată de ce sunt mai multe femei în iad, a zis diavolul.

Frați creștini, să luăm aminte să nu ne înșelăm singuri, că dacă ne-am pierdut sufletul, am pierdut tot. Am auzit de multe ori din Sfânta Evanghelie, când s-a citit în cursul anului, că Domnul nostru Isus Hristos a chemat la Sine tot felul de păcătoși, vameși, farisei, desfrânate, tâlhari, a mers în casa lor, ori a venit la ei. El i-a primit și i-a iertat, i-a învățat și i-a miluit pe toți. Odată chiar a spus fariseilor și cărturarilor, că vameșii, desfrânatele vor intra în împărăția cerurilor, iar ei, care se socoteau fiii luminii, vor fi scoși afară pentru fățărnicia și nedreptatea lor. Dacă stăm să ne gândim, cum a iertat Domnul Hristos pe femeia desfrânată, cum a iertat pe vameșul smerit care a venit la biserică, cum a iertat pe tâlharul de pe cruce, cum a iertat pe Zaheu din Evanghelia de astăzi, ne minunăm de marea Sa bunătate și milă pe care a avut-o și o are pentru păcătoși.

Dar acești păcătoși iertați care au primit mila Lui, toți au dat dovadă de o sinceră pocăință înaintea lui Dumnezeu, de o întoarcere desăvârșită cu toată ființa lor din calea păcatului, din drumul pierzării, la lumina cea dumnezeiască a lui Isus Hristos, Iertătorul și Binefăcătorul lor și al nostru. Căci ei îndată au lăsat păcatul care-i stăpânea și au început să se îndrepte prin lacrimile lor și prin pocăință. Cine oare poate spune pocăința și părerea lor de rău, sudorile și ostenelile lor? Căci mândria lor a fost călcată în picioare, au disprețuit banii, și toate bunurile acestei lumi, dându-și seama că numai așa vor putea fi vrednici să primească pe Isus în casele lor și în sufletul lor.

Cine poate spune ce dragoste aprinsă și cu ce sfântă recunoștință îl urma Maria Magdalena din care scosese 7 draci? Iată și pe Zaheu cel de astăzi, cum recunoaște el că trebuie să-și curățească casa și sufletul de nedreptățile făcute, hotărând să întoarcă împătrit acelor pe care i-a nedreptățit. El a dat jumătate din averea lui săracilor, căci știa că aceea este adevărata milostenie, să dai din ale tale, din munca ta, din agoniseala ta făcută cu dreptate; iar cele luate cu japca, cu năpăstuiri, cu sila, trebuie date înapoi, fiindcă acelea nu sunt ale tale, ci ale aproapelui.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: chiar prin muncă cinstită, dacă ai mai multe decât îți trebuie, toate cele de prisos sunt ale văduvelor, orfanilor, săracilor, ale tuturor necăjiților. Să fim atenți și să nu ne tăiem craca de sub picioare, fălindu-ne că facem cine știe ce lucru când dăm o milostenie; poate nu e chiar așa de curată, poate nu e din osteneala noastră, cum se întâmplă de multe ori chiar la creștinii botezați. Toți păcătoșii din toate veacurile au fost primiți și au intrat în împărăția cerurilor. Dar au intrat aceia care au lucrat pocăința, care și-au cunoscut păcatele și prin dreptate și osteneală s-au spălat de ele, căci fără pocăință nu s-a mântuit nimeni din cei ce au căzut, mai ales în păcate grele.

Nici creștinii de la început nu s-ar fi mântuit, nu ar fi devenit sfinți, dacă nu ar fi făcut pocăință, dacă nu s-ar fi smerit, dacă nu ar fi postit, dacă nu s-ar fi rugat, dacă nu ar fi venit la biserică. Nu cum cred unii creștini de astăzi, care trăiesc în fel de fel de păcate mari, necununați, în desfrânări, avorturi, în lux și mândrie, în chefuri și beții, fără nici un fel de recunoștință față de patimile Domnului nostru Isus Hristos.

Fără să recunoască pe Dumnezeu și fără pocăință, mulți ajung în fundul iadului. Sunt bătrâni care au îmbătrânit mai mult în păcate decât în numărul anilor, țărani cu obiceiuri boierești și boieri cu obiceiuri păgânești fără nici o frică de Dumnezeu. Sunt desfrânate fără pocăință, tâlhari neispășiți de păcate, care în loc să stea la închisoare sunt liberi și se țin mereu de aceleași tâlhării, se fac mereu avorturi, ucideri și toți aceștia așteaptă să se mântuiască fără pocăință. Acestora le este pregătit focul iadului, muncile de veci îi așteaptă.

Dumnezeu însă îi cheamă mereu la pocăință pe toți, pentru că pentru păcătoși a venit, cum a spus în Evanghelia de astăzi. Pe toate căile Dumnezeu voiește să se apropie de ei, să se apropie acum până când nu vor sta la căpătâiul lor soția, copiii, plângând lângă patul lor de suferință. Acum este momentul cel mai potrivit până când nu se vor închide ochii.

Acum când am auzit de schimbarea și întoarcerea desăvârșită a lui Zaheu vameșul, acum să ne întoarcem la El. Diavolul ne amână și zice mâine, iar de mâine poimâine, de la post la post, și de la an la an, ca să ne prindă în gheare. Dar astăzi este ziua, mâine poate fi prea târziu. Câte exemple nu sunt pe care le-am văzut cu ochii noștri, de atâtea ori în viață, cu unele persoane care au tot amânat întoarcerea la Dumnezeu și la pocăință, pe care i-a prins moartea fără să facă nici o pregătire! Câți n-au fost luați cu salvarea de urgență și internați la vreun spital pentru vreo operație urgentă! Desigur, cei mai mulți pleacă nespovediți și neîmpărtășiți, fiindcă durerile îngrozitoare nu le-au mai dat timp să cheme vreun preot să-l spovedească măcar. Și așa au murit pe patul operației fără a-și lua hrana trebuitoare pe drumul veșniciei – Sfintele Taine.

Deci, acum să fim atenți cu sufletul nostru, acum să căutăm să-l ținem treaz pe calea mântuirii și cu fierbinte dragoste să urmăm pe Domnul, străduindu-ne în fiecare clipă, în fiecare zi, să fim cât mai plăcuți slujitori și împlinitori ai sfintelor Lui porunci. Atunci și diavolul are frică de sufletele noastre, de sufletele acelea care stau gata înarmate ca niște ostași cu arma în mână, ca o santinelă înțeleaptă și vioaie ce străjuiește împrejurul casei sufletului său să nu-i fie furată avuția. Cu această ocazie îmi amintesc de o vedenie a unui sfânt părinte pustnic.

Acest părinte a fost dus de îngerul păzitor la ușa unei mari săli subterane, unde erau adunate toate duhurile necurate cu mai marele lor Scaraoschi. Pustnicul acesta asculta ceea ce vorbeau ei înăuntrul acelei încăperi, fără să fie văzut de ei, fiindcă așa era voia lui Dumnezeu.

Scaraoschi cel mare așa le spunea la toți diavolii lui: “Cum să facem să câștigăm cât mai multe suflete pentru împărăția noastră întunecoasă?” Atunci s-a ridicat unul care a zis așa: “Întunecimea voastră, eu sunt de părere că cel mai bun mijloc pentru a umple iadul nostru este să mergem cât mai mulți pe pământ și să le spunem că nu există Dumnezeu, că nu există rai și iad, și că pe pământ este totul; dacă ai bani, avere, și de toate ești în rai, iar dacă nu, ești în iad. Celelalte câte le-au auzit pe la biserici, să le spunem că sunt scornituri și povești de-ale popilor, că știi întunecimea ta, cât sunt oamenii de proști și ne vor crede cu ușurință”.

Scaraoschi le grăi: “Lesne de spus acestea, dar să știi că nu toți oamenii sunt așa de proști cum crezi tu, vor simți că-i treabă diavolească de-a noastră și nu vor crede; vreau altă părere”. Zise unul una, altul alta, dar nici una nu fusese bună. Se ridică unul mai chior, mai șchiop, mai îndrăcit ca toți și spuse: “Se înțelege că e o prostie să spui lumii că nu există Dumnezeu, nici rai, nici iad. Părerea mea e alta, să mergem cu toții pe fața pământului și să stăm la pândă, și cum vedem că se întoarce vreunul la Dumnezeu și la dreapta credință cu toată seriozitatea prin pocăință, prin spovedanie și împărtășanie, atunci să sărim cu toții și să nu-l lăsăm, să-l întoarcem înapoi.

Iar pe cei ce vor să se ia de credință și de cele ale credinței, să-i amânăm mereu, spunând la cei tineri că la bătrânețe să se pocăiască, atunci să ia calea bisericii, sunt prea tineri acum, până atunci se pot ruga și acasă, ce tot biserica?! Pot să mai citească câte o carte sfântă pe acasă și să facă și ei ca toată lumea, să nu iasă din rândul lumii.

La cei bătrâni să le spunem că dacă n-au făcut pocăință cât au fost tineri, acum e prea târziu și nu-i mai iartă Dumnezeu, așa că degeaba mai fac ei pocăință și se mai duc la biserică, că tot nu mai sunt iertați; să-i dăm înapoi și pe unii și pe alții. Să-i tot amânăm pe toți din zi în zi până când îi va apuca moartea așa nepregătiți”.

“Bună părere, cea mai bună – zise diavolul Scaraoschi – alergați cu toții și așa să faceți, găsiți cât mai multe guri și vorbiți prin ele ca să se întoarcă cei ce au luat drumul bisericii și al credinței adevărate, și nu-i lăsați să se ducă la biserică”.

Iată de ce observăm că diavolii nu se înspăimântă de creștinii care nu pornesc pe calea mântuirii cu toată seriozitatea. Căci așa se observă prin Sfintele Biserici, că toate cele sufletești, creștinii noștri le fac numai de formă. De formă se roagă, de formă vin la biserică, de formă se spovedesc, din obicei le fac pe toate ale sufletului. Sunt mulți care nici nu știu de ce vin la biserică și nici care este rostul venirii la biserică. De aceea pleacă de la biserică dacă nu mai răi, oricum nici mai buni.

Se întâmplă așa cum a spus un sfânt părinte; dacă intră un câine în biserică, nici biserica nu se spurcă, și nici câinele nu se sfințește; căci ei vin din curiozitate, cu inimi împietrite, cu gânduri împărțite, și nu sunt nici la slujbă și nici la predici, se întorc acasă fără de Isus Mântuitorul, nu ca Zaheu ce s-a dat jos din dud. Acolo unde se ridică câte un suflet cu hotărâre temeinică de a urma calea Domnului, tot iadul se răscoală împotriva lui. Dacă este tânăr sau tânără necăsătoriți, vine diavolul chiar prin părinții lor sau prin rudenii care parcă numai grija asta o au, să se ocupe de ei să-i silească să se căsătorească chiar le găsește pe câte cineva ca să-i poată porni cât mai curând pe acest drum fără a chibzui îndelung și cu toată seriozitatea când face acest pas.

Dacă sunt părinți, fel de fel de ispite întrebuințează necuratul prin copii ca să-i supere, să-i facă să zică vorbe rele, să-i blesteme, și să-i scoată astfel din calea mântuirii. În cele mai multe familii sunt supărări mari din partea copiilor. Așa că pe toate căile și în toate locurile, un creștin adevărat, un creștin treaz care a cunoscut calea mântuirii prin Sfânta Biserică are de luptat în tot locul și în tot timpul, cu trupul, cu lumea, cu diavolul. Acești trei vrăjmași înfierbântați de mânie pe bietul suflet, se luptă zi și noapte, acasă și la serviciu, pe stradă și în tramvai, în tot locul, chiar și în Sfânta Biserică.

Iată ce zice un alt sfânt părinte că pe unii îi aduce chiar diavolul la biserică, ca să încurce pe ceilalți care au venit să se roage, să-i facă prin cine știe ce ispite să dea înapoi, să-i facă să se lipsească și să fie la fel cu toți moleșiții veacului care dorm în păcate grele.

De aceea ne cere Domnul să fim treji, să stăm cu candela aprinsă, adică flacăra sufletului, cu credință tare și aprinsă, să fim niște suflete înflăcărate pentru luptă și să nu ne temem niciodată de jucăriile diavolului, ba chiar să ne bucurăm că tocmai prin aceste lupte și ispite ne încununăm de la Dumnezeu, primind mai multe puteri și mai mare ne e răsplata. Cu cât avem de suferit mai mult, de luptat mai mult, cu atât suntem mai băgați în seamă de Dumnezeu și la vreme potrivită el ne trimite ajutorul Său. Când vede că noi am făcut tot ceea ce ne stă în putință și nu mai putem face nimic, atunci intervine El cu puterea Sa dumnezeiască. Așa s-au luptat înaintașii noștri, sfinții noștri părinți, sfinții care-i prăznuim, sfinții mucenici.

Citind viețile lor vedem cum erau omorâți de rudeniile lor, pârâți că sunt creștini, au fost împărați care și-au omorât copiii lor buni pentru această dreaptă credință, vedem cum au fost omorâte soțiile de către soții lor pentru că sunt creștine, surori de către frații lor, rudenii de către rudeniile lor, pentru că sunt creștini adevărați. Dar toți aceștia au biruit fiind înarmați cu armele duhovnicești pe care ni le recomandă nouă Sfântul Pavel în Apostolul care s-a citit astăzi, unde ne spune să fim pildă pentru toți credincioșii, în vorbire, în putere, în dragoste și credință, în curăție și răbdare.

Să ne îndemnăm unii pe alții în citirea sfintelor cărți de unde se poate lua învățătură pentru mântuirea noastră și prin care, dacă citim cu înțelegere, ne suim cu mintea sus deasupra lumii, de unde vom putea vedea mai bine ca Zaheu din dud, pe Domnul nostru Isus Hristos. Să citim mai ales viețile sfinților; acolo vedem luptele lor, răbdarea lor, suferințele lor de tot felul, încercările și focul ispitelor prin care s-au mântuit fiecare. Este cu neputință ca un creștin să nu-și găsească leacul trebuitor pentru suflet în aceste vieți de sfinți.

Să nu credem și noi ca unii oameni că e de ajuns să te duci la biserică din când în când și să aprinzi o lumânare sau să plătești o slujbă și astfel Dumnezeu îți va da orice-I vei cere. Lui Dumnezeu nu-i trebuie lumânarea și banii noștri sau darurile noastre, că ale Lui sunt pământul și cerul, dedesubtul și toate El le-a făcut; El ne vrea pe noi, sufletul nostru care e scump, e de valoare mare, căci El a trebuit să sufere; El a trebuit să-și verse sângele ca să-l răscumpere.

Oricât de mare ar fi lumânarea și darul omului, dacă nu se leapădă de păcate, tot la iad se duce. Trebuie mai întâi să scoatem gunoiul păcatelor din viața și sufletele noastre, căci s-a împuțit pământul și văzduhul de tot felul de păcate și nu ne mai poate suferi Dumnezeu mult.

E gata judecata, să fim gata și noi.

Sunt unii cărora nu li se îndeplinesc rugăciunile, pentru că nu ascultă sfaturile bune pe care le dăm și cad într-o mare necredință, căci ajung de nu le mai trebuie nici biserică, nici preot, nici sfințenie; se leapădă de toate, zicând că dacă ar fi Dumnezeu le-ar ajuta și lor. Și pentru că le caută tocmai pe acestea pământești și nu mântuirea sufletului, de aceea se îndepărtează Dumnezeu de ei.

Le spui să se spovedească, să se lase de păcatul desfrânării, să se întoarcă la Dumnezeu, să ia calea dreptății; îți promit, dar nu se țin de cuvânt. Se întâlnesc pe stradă cu o babă care le spune să se ducă la 9 biserici să plătească. Sfatul cel bun nu-l primesc, să facă ce spunem, se iau după babă și se duc la 9 biserici și atunci cum să asculte Dumnezeu rugăciunea acestor creștini, cu păcate mari nespovedite? De aceștia se depărtează Dumnezeu și nu le aude rugăciunea.

Unii au suferințe de tot felul și totuși vin la biserică, fac fapte bune, nu s-au întors de la Dumnezeu, și totuși au parte de multe dureri și necazuri, rămânând nedumeriți. Se pune întrebarea: pentru ce sunt pedepsiți unii, dacă ei urmează calea cea dreaptă? Aceștia să nu uite că primii creștini și toți sfinții care aveau darul facerii de minuni, vindecând bolile și prin rugăciunile lor făceau minuni mari, înviind chiar morții, așa încât erau atât de drepți și sfinți că se numeau prietenii lui Dumnezeu și cu toate acestea Dumnezeu i-a lăsat și nu i-a scăpat de vrăjmașii care căutau să-i omoare și-i chinuiau cu fel de fel de munci grele.

Aceasta deoarece, așa cum ați auzit mai sus, aici este lupta tuturor celor ce vor să se mântuiască pe pământ e câmpul de luptă al creștinilor. Pe front nimeni nu se duce să-și îndeplinească plăcerile lui personale; acolo e luptă, e moarte întotdeauna în fața ochilor. Așa și noi aici pe pământ, să vedem moartea în față în fiecare clipă, ca să nu greșim lui Dumnezeu, să nu facem păcate și să nu ne lipim inima de pământul acesta care s-a spurcat și care va fi ars cu foc.

Frați creștini, vrem și noi să vedem pe Domnul Isus Hristos ca Zaheu? Să ne suim sus, mai sus de lumea aceasta, mai sus de lumea care se târăște pe pământ ca șarpele; de acolo de sus de la înălțimea învățăturilor dumnezeiești, îl vom vedea pe Domnul deslușit și ne va chema și pe noi ca pe Zaheu pe nume, invitându-se cu a Sa dragoste dumnezeiască să vină în casa sufletului nostru.

Vrem și noi să ne pocăim ca Zaheu? Hai să plătim nedreptățile, hai să ne grăbim să facem socoteala și să recunoaștem câți bani nedrepți avem în casele noastre, pe cine am înșelat și am păgubit, câte duminici și sărbători am lucrat furând zilele Domnului Dumnezeu și să întoarcem împătrit, adică făcând tot felul de fapte bune. Să ajutăm săracii, lipsiții, nevoiașii, bisericile sărace, căci Dumnezeu cu toată dragostea vrea să ne mântuiască și de aceea a venit El pe pământ să caute pe cel pierdut, oaia rătăcită, sufletele cele bolnave.

Dacă vrem să-L urmăm pe Domnul, să nu ne mai dezlipim de El niciodată, să-L ascultăm și să mergem cu El în toate zilele vieții noastre. El să fie păstorul nostru, iar noi oile Lui cele aflate și întoarse la Tatăl. Fericite sunt acele suflete în casa cărora va intra Mântuitorul. Acelea sunt înflăcărate, au duh de viață în ele, acelea cântă și laudă mărirea lui Dumnezeu și sunt chiar de aici de pe pământ în culmea fericirii, în rai.

Îngerii de sus cântă de bucurie, sfinții se bucură de întoarcerea lor și mare bucurie se face în cer și multă pace în casele lor; căci Mântuitorul cu care plecați de aici din Sfânta Biserică și îl duceți în casele dumneavoastră, vă va zice ca și lui Zaheu: “Astăzi s-a făcut mântuirea casei acesteia”.

Rugăciune

Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care ai venit în lume să mântuiești pe cel pierdut și rătăcit, dă-ne și nouă pocăința lui Zaheu, recunoștința lui și întoarce-ne pe calea Ta cea bună ca să fim cu Tine și aici și în ceruri în vecii vecilor. Amin.

 

* * *

 

Isus: prietenul păcătoșilor mântuiți

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro

Două sunt personajele principale pe care Isus le întâlnește în ultima parte a călătoriei Sale spre Ierusalim: orbul Bartimeu și Zaheu. Pe ambii îi găsește la “marginea drumului”. Unul era orb trupește iar celălalt, Zaheu, era “orb” sufletește. Evanghelistul Luca dorește să evidențieze darul vindecării trupești (orbul) și sufletești (Zaheu), pe care Isus îl aduce omenirii: Isus poate să vindece omul în totalitatea sa.

Pericopa de astăzi completează învățătura lui Isus cu privire la pericolul ce îl reprezintă bogățiile (tânărul bogat care l-a întrebat pe Isus ce să facă pentru a moșteni viața veșnică (Lc 18) și bogatul care l-a ignorat pe săracul Lazăr (Lc 16)). Sunt două vieți care au falimentat complet și al căror viitor este osânda veșnică. Imediat după, Luca relatează succesul dialogului lui Isus cu Zaheu: Zaheu este un bogat, șeful “păcătoșilor”, cunoscut de toți ca fiind un om zgârcit, corupt, profitor. Zaheu prin viața sa își contrazicea sensul numelui său “Zakkai”, ce se traduce “just, pur”. Fiind curios să-L vadă pe Isus, se urcă într-un “pom”. Nu îl observă nimeni, doar Isus îl onorează cu privirea sa, îl strigă pe nume și-i cere să coboare. Rolul lor s-a inversat: la început el îl căuta pe Isus, acum Isus îl caută pe Zaheu: “Azi trebuie să mă opresc în casa ta“.

Din clipa nașterii Sale în Betleem și până în clipele Sale din urmă când a celebrat Cina cea de Taină, la Ierusalim, Fiul lui Dumnezeu a cerut mereu oamenilor ospitalitate. Spunea: “Fiul omului nu are unde să-și pună capul” (Lc 9,58). Și astăzi ne cere fiecăruia să-i facem loc în casa noastră: “Stau la ușă și bat, dacă cineva îmi v-a deschide, voi intra și voi cina cu el” (Ap 3,20). Povestirea culminează cu momentul în care Isus Se auto-invită în casa lui Zaheu, vrea chiar să înnopteze la el. Păcătosul, condamnat de toți, niciodată n-ar fi îndrăznit să-I ceară așa ceva deoarece era conștient de starea sa, fapt ce reiese clar din criticile mulțimii: “S-a dus să locuiască la un păcătos“. Zaheu este acolo, mut în fața lui Isus, impresionat de acea prietenie a lui Isus, pe care nimeni nu i-a mai arătat-o, este dezorientat, dar ca bun contabil, știe să-și facă bine socotelile, înțelege că are în fața lui comoara cea mai de preț și repede îl primește pe Isus. Lasă totul, pentru Domnul.

Convertirea pe care o simte, îl împinge pentru prima oară în viață să fie generos cu alții: “Iată, Doamne, eu dau jumătate din bunurile mele săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva, dau de patru ori mai mult în schimb“. El a făcut de la sine totul, Isus i-a cerut doar ospitalitatea. Legea cerea să se dea săracilor doar o cincime, iar în a restitui bunurile, cerea maximum 20% dobândă. Zaheu convertit, dăruiește fără să mai calculeze profitul, și astfel este lăudat de Isus: “Azi, mântuirea a intrat în această casă“. Gestul său se răsfrânge asupra celor din casa sa: “Mântuirea a intrat în casa aceasta“, în familia aceasta. Atenție! Când un om apucă pe calea mântuirii, decizia sa are efecte sociale și economice!!! Cum de Isus nu i-a cerut și lui Zaheu să dea totul ca tânărului bogat? Este clar că Dumnezeu nu cere de la toți aceleași lucruri. El ne cere tuturor să fim distanți față de bogății (să știm că nu de la ele ne vine mântuirea. Dacă nu suntem atenți, bogățiile ne pun în pericol mântuirea, pentru că ne obligă să facem și nu ne permit să fim atenți cine suntem, adică persoane cu misiunea clară de a sluji celor din casa noastră și lui Dumnezeu).

Pericopa este caracterizată de o concluzie dublă: întâi, Isus anunță că odată cu El mântuirea a intrat “azi” în casa păcătosului, acaparând întreaga lui familie; în al doilea rând, Isus enunță scopul central al misiunii Sale: a venit să cheme păcătoșii la convertire, la fel cum păstorul a căutat oaia cea pierdută. Este interesant că Dumnezeu ne caută cu iubirea Sa, ca și cum ar avea nevoie de noi, oamenii, în special de cei care sunt mai departe de El. Bucuria cea mai mare a Domnului este de a se împrieteni cu noi și a-I permite să fie oaspetele inimilor noastre, în așteptarea ca El să ne dea ospitalitatea fericită în Împărăția Sa.

Zaheu este un manager reușit: a adunat mulți bani. Este un cămătar, un șmecher fără scrupule, ca mulți din zilele noastre, ce fentează statul prin neplata impozitelor. Este un om respectat și temut de conaționalii săi: este de ajuns un semn de al său și soldații romani intervin. Dar a rămas singur. Bogăția și puterea lasă omul fără prieteni și fără gratuitate… Isus îl vede și-l vizitează. Zaheu face un proiect, care cu siguranță îl va conduce la faliment. Ce importanță are? Acum el este mântuit!

Dumnezeu nu ne iubește pentru că suntem buni, dar iubindu-ne ne face buni. Isus nu-i cere nimic lui Zaheu. Îi dă, fără să-i pună condiții. Dacă Isus i-ar fi cerut lui Zaheu să-și împartă averea, Zaheu ar fi rămas în copac, n-ar fi coborât. Dumnezeu anticipează convertirea noastră, ne iartă și ne convertește.

Dorința lui Zaheu de a-L vedea pe Isus este atât de mare încât fuge, se urcă în copac ca să-L vadă, cu riscul de-a deveni ridicol. Nu atât pentru a-L vedea, cât pentru a-L spiona pe Isus. Cum poate Isus să facă ceva ce el, cu toată bogăția sa, nu poate? Cum poate Isus să vindece? Ce truc folosește? Cum Isus poate să aibă atâția prieteni care îl urmează, iar el, Zaheu cu toată puterea sa, este urât de lume? Zaheu va înțelege acest lucru când va fi strigat pe nume de Isus, când se va simți iubit de Domnul și când nu va fi judecat ori condamnat, când Domnul îi va spune că dorește să intre în casa sa și să-i fie prieten.

Mulțimile murmurau. În ziua de astăzi suntem foarte critici și exigenți cu ceilalți: cu politicienii, cu guvernanții, cu medicii, cu clerul, dar în același timp, nu mai suntem capabili să ne evaluăm viața personală. Morala s-a redus la întrebarea: ce este bun sau ce este rău, însă fără să mai ținem seama de poruncile lui Dumnezeu. Ce este bun și rău hotărăște majoritatea, însă conștiința noastră personală unde este? Zaheu știa că Isus va fi criticat dacă va merge să mănânce la el, dar aceasta este dovada că Isus nu glumea, ci vorbea cât se poate de serios. Faptul că Isus a acceptat să fie criticat din cauza lui, duce la convertirea lui Zaheu.

Pare paradoxal că Domnul se interesează de fiecare din noi și ne cheamă pe nume. Dar acesta este adevărul. Pe fiecare,Tatăl ne iubește ca pe “fiul iubit” al inimii Sale. Nu are margini iubirea ce Dumnezeu o are pentru fiecare dintre noi. Domnul așteaptă ocazia ca vre-unul din noi să dorească să-L vadă și repede vine și pătrunde în inima și în casa sa. Oare am uitat că Domnul l-a trimis pe unicul Său Fiu în lume, ca să se jertfească pentru noi, ca să ne facă moștenitori ai Împărăției? Într-un alt loc, celor ce-I cereau să-i pedepsească pe păcătoși le va spune: “Nu vreau moartea păcătosului, ci să se convertească și să trăiască”.

Poate omul nu știe sau nu vrea să știe, cât de mult îl iubește Dumnezeu! Să ne trezim la realitate! Dacă trăim, este doar pentru că El ne-a dorit, înainte de a ne da părinților noștri. Eu am cunoscut o mamă care spunea mereu copiilor săi: “Nu uitați că, de fapt, sunteți fiii lui Dumnezeu”! Să nu uităm: Dumnezeu ne-a creat ca să-L cunoaștem, să-L iubim, să-L slujim, ca mai apoi să ne bucurăm, împreună cu El, în fericirea cea de veci a Raiului.

Zaheu este considerat de toți un profitor, un carierist, un cămătar, un păcătos care vrea să-L vadă pe Isus. Trebuie să ne gândim că fiecare am putea avea multe în comun cu Zaheu, poate că ceea ce ne lipsește, însă, este chiar dorința de a-L vedea pe Isus. Evanghelia ne spune numele acestui bogat. Acolo unde este un nume este și o relație, un raport interpersonal, o istorie personală, o experiență de viață, o dorință de a-L vedea pe Isus. Zaheu are o deschidere și o disponibilitate de a-și schimba viața. În Vechiul Testament se spune că Dumnezeu nu disprețuiește nimic din ceea ce a creat. El iubește tot universul: Zaheu, deși – capul păcătoșilor – este un fiu al lui Dumnezeu de care El nu poate să nu-și amintească, pentru a-l ierta și a-l sfinți cu puterea iubirii Sale. Nici un om nu poate fi declarat spurcat, deoarece Domnul pe toți i-a curățat cu sângele Fiului Său. Zaheu, ce înseamnă “purificatul, curățatul” este, de fapt, numele fiecăruia dintre noi.

“Deoarece era mic de statură”… sunt persoane care doar pentru că au putere și au bani, cred că sunt mari și tari, însă sunt “mici de statură” (mici la suflet). Probabil că Zaheu trăia cu un complex de inferioritate și încerca să-l compenseze prin a câștiga cât mai mulți bani. Lua cât putea mai mult de la alții pentru a-și putea mări auto-stima sa, dar cu cât avea mai mulți bani, cu atât era mai respins și mai marginalizat de evrei… “este destinul multor oameni care reușesc să se încreadă în sine, reușesc să creadă în măreția lor numai atunci când îi fac să se simtă mici pe ceilalți” (A. Grun). Zaheu trebuia să se pună mai presus ca alții, deoarece lângă ei se simțea prea mic. Cine se pune deasupra altora, la urmă rămâne singur! Iată că Zaheu urcă într-un copac, de data aceasta fără să calce în picioare pe cineva, pentru ca să îl vadă pe Isus, deoarece are nevoie să se întâlnească cu El, pentru a trăi altfel, pentru a se converti.

A se converti” înainte de toate înseamnă a coborâ: “coboară repede!” îi spune Isus… iată că dăm de tema umilinței: el, mic de statură, ce dorea să urce cât mai sus și care de aceea se înălța (se lăuda pe sine), coboară jos… devine umil. Numai dacă sunt capabil să cobor, să mă aplec, pot să mă schimb, să mă convertesc. Jos se petrece minunea și schimbarea: prin mijlocirea omului-Isus ce dorește să sărbătorească cu el, omul-Zaheu este schimbat. În Isus, Zaheu experimentează mântuirea lui Dumnezeu și simte că l-a atins iubirea lui Dumnezeu… iar iubirea îl convertește. Iubirea te schimbă, nu frica, amenințările sau violențele. Isus nu l-a amenințat pe Zaheu, nu i-a cerut nici o schimbare, El doar l-a iubit și l-a chemat pe nume, privindu-l de jos în sus, atunci când toți îl priveau de sus în jos.

În această pericopă Isus arată o încredere totală în om, oricine ar fi el și orice ar fi făcut. După părerea lui Isus, nu există persoane de nerecuperat. Trebuie să ne încredem în capacitatea oamenilor de a se converti și de-a se maturiza. Azi nu mai judecăm așa, zicând: “nu mai este nimic de făcut” afirmăm doar comoditatea noastră de-a sta și de-a nu face nimic. Omul pesimist stă cu mâinile în sân, pe când cel optimist, caută mereu soluții noi pentru a intra în inima fraților săi.

Mereu se întâmplă ca oamenii, cu cât au mai multă putere, cu atât se folosesc de ea pentru a-și satisface egoismul lor, interesul lor, aroganța lor… Dumnezeu, a cărui putere este infinită se îmbracă în iubire, este binevoitor și gratuitate absolută: Tu, Doamne, ai milă de toți pentru că toate le poți. Puterea Sa infinită o pune în slujba iubirii, care promovează viața. Se interesează de integritatea și de calitatea vieții umane: Tu, Doamne, ești iubitor al vieții. Păcatele distrug relația omului cu Dumnezeu și cu semenii, adică strălucirea vieții adevărate. De aceea Domnul dorește să le ierte. Este ca și cum Domnul ar privi în altă parte, pentru a nu vedea cât de mari și grele sunt păcatele noastre. În acest fel nu va fi obligat să-l pedepsească pe păcătos, căruia îi va lăsa o altă șansă, pentru a se întoarce de la rele și a se pocăi. În acest fel se comportă Isus cu Zaheu. Nu-l acuză de păcatele sale, ci îi propune o întâlnire. Din această întâlnire se naște convertirea lui și începutul unei vieți noi. Mai întâi, întâlnirea și datorită ei, se naște pocăința.

Zaheu, în acea zi, se comportă în mod contrar ideilor sale: abandonează afacerile și merge să-L caute pe Isus. El este sincer și hotărât să-L întâlnească. Isus îi dă mult mai mult decât el s-ar fi așteptat. El descoperă că și Isus îl căuta și îl dorea. Isus îi oferă prietenia sa, se auto-invită în casa sa: este vorba nu de o întâlnire pe fugă, ci de o întâlnire mai îndelungată, mai serioasă, bazată pe iubire și dorită de Dumnezeu.

Coboară repede“: cuvinte ce arată urgența și nevoia pe care Isus o are de a-l întâlni pe Zaheu, fără a mai pierde timpul. În gestul lui Isus se arată mila Tatălui care “fuge” după cei pierduți, îi caută și vrea să-i întoarcă la El ,prin Fiul Său. Zaheu nu refuză darul ce i se oferă: acceptă imediat propunerea lui Isus. Logica milei lui Isus nu este înțeleasă de mulțime, care îl critică, cel puțin din două motive: Isus intră în casa unui păcătos și se contaminează. Ba mai mult, a preferat casa bogatului, atunci când mulți săraci din Ierihon ar fi dorit și ar fi meritat să-L primească. În realitate, lumea nu este în stare să înțeleagă până la ce nivel iubirea Îl determină pe Isus să fie solidar cu cei rătăciți. Ei nici nu înțeleg că cel mai sărac este chiar Zaheu, bogatul: sărac din punct de vedere afectiv, deoarece era marginalizat și disprețuit, dar și fără Dumnezeu, nevoiaș de iertarea Sa și înfometat de o adevărată prietenie.

Oare înțelegem că acest om nu l-a dezamăgit pe Isus? Din omul egoist și doritor de a avea cât mai mult se schimbă în omul capabil de solidaritate și de împărțire frățească. El declară că s-a hotărât în favoarea dreptății și a gratuității, iar acest lucru este pentru el izvor de fericire. El este fericit, adică mântuit, iar Isus îi spune: “Astăzi mântuirea a intrat în casa aceasta“.

Zaheu înțelege că el, bogatul-păcătos, valorează mai mult decât banii pe care i-a adunat necinstit. Datorită convertirii, banii -care mai înainte țineau sclave inima și viața sa, și-l orbeau și-l făceau să fie închis față de ceilalți- devin în mâna lui “Zaheu-convertit” un slujitor util și un instrument prețios pentru a face binele.

Biserica, prin misiunea ei de a-i converti pe mulții “Zaheu” ai zilelor noastre, trebuie să învețe de la Isus, că: înainte de-a învăța, să se dăruiască pe Sine, să nu judece ci, înainte de toate, să se arate prietenoasă.

Mișcarea ochilor: Zaheu caută un loc înalt de unde să-L privească pe Isus. Domnul coborât pe pământ se uită de jos în sus la Zaheu (sclavul se uita de jos în sus la stăpânul său). Este Isus care de jos îl vede cel dintâi. În fața păcătosului întotdeauna Isus ridică privirea, deoarece poziția Sa este cea a servitorului care s-a umilit. Cine iubește nu are niciodată atașamentul unui judecător, ci se înjosește, alege ultimele locuri, se închină în fața persoanei iubite pentru a-i spăla picioarele (F. Armellini). Biblia ne ajută să descoperim adevărata față a Mântuitorului. Sfinții se îndrăgostesc de Domnul și îl mărturisesc cu prețul vieții lor. Noi trebuie să-L predicăm pe Dumnezeu ca fiind iubitor al vieții, Tatăl care ne primește și ne vindecă, Mântuitorul care ne iartă și ne reînnoiește viața, Prietenul care intră în casa păcătoșilor și care se pune de partea săracilor, a marginalizaților, a ultimilor.

 

* * *

 

Duminica lui Zaheu

Autor: pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic
Copyright: Editura Unitas

De multe ori am ascultat relatarea Evanghelistului Luca despre vameșul Zaheu, care a dorit să-L vadă pe Isus Cristos. S-a urcat într-un copac aflat lângă marginea drumului, pe unde avea să treacă Cristos împreună cu discipolii Săi. Apropiindu-se de acest copac, Mântuitorul a spus: «Zaheu, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân». Zaheu L-a primit pe Isus Cristos cu bucurie, grația lui Dumnezeu a pătruns în sufletul său iar el cuprins de euforia transformării interioare a spus: «Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit». Atunci, Isus Cristos a spus: «Astăzi, s-a făcut mântuire casei acesteia» (Luca 19, 9).

Dacă Zaheu ar fi trăit astăzi și dacă ar fi dorit să-L cunoască pe Isus Cristos, oare ce ar fi făcut el? Probabil, ar fi citit Evanghelia, Sfânta Scriptură și literatura religioasă. În fiecare an, în luna februarie Biserica lui Cristos amintește despre importanța citirii presei religioase, în special a Sfintei Scripturi.

Presa constituie unul din cele mai puternice mijloace de informare care poate să aibă acces în rândul oamenilor, dat fiind faptul că ea poate să ajungă pretutindeni, permanent și în diferite forme. Presa face cunoscute știrile în fiecare locuință, în hotele, trenuri, avioane, pe vapoare, cu alte cuvinte în orice loc, și presa nu va înceta niciodată, să apară în lumea în care trăim. În zilele noastre, îi este oarecum greu omului, să trăiască fără presă. Presa are influență asupra punctului de vedere despre lume din partea oamenilor. Ea influențează asupra politicii, educației tinerilor, antrenează eroizmul sau stimulează senzualitatea, răspândește adevărul sau minciuna, aprinde iubirea sau propagă ura și afectează moralitatea, în funcție de orientarea celui care patronează cotidianul. Presa bună religioasă, apropie pe om de Dumnezeu, și îl îndeamnă spre o viață autentică, în schimb presa păcătoasă, imorală, ateistă, răspândește ruina morală.

Presa ateistă apreciază pozitiv păcatul, imoralitatea, hulește pe Dumnezeu Creatorul (vezi Apocalipsa 13, 1-8), ea face eroi din răufăcători, încălcarea Decalogului lui Dumnezeu îl atribuie progresului din timpurile noastre.

Poate că, nu puțini, sunt aceia care se întreabă, de ce în prezent nu numai scrierile dar și programele de televiziune păgâne sunt angrenate în difuzarea a cât mai multă decădere morală. Este adevărat, că redactorii imorali ai ziarelor de scandal ruinează sufletul omului, dar toate imoralitățile, murdăriile, tâlhăriile și filmele idolești, sunt într-o anumită măsură și rezultatul presei, pentru că ele trebuiesc mai întâi scrise și doar apoi această mizerie devine viziblă pe pelicula filmului.

În cadrul unei audienței în Roma pentru jurnaliști, Papa Pius al XII-lea, a luat condeiul unui jurnalist și a rostit următoarele cuvinte: “Binecuvântez acest simbol al chemării voastre. Antecesorii mei au binecuvântat săbiile generalilor creștini, dar eu sunt fericit, că pot să binecuvântez condeiul jurnalistului creștin”.

Chiar și popoarele păgâne au înțeles foarte bine pericolul scrierilor rele. Istoricul roman Svetoniu, scrie, că Iuliu Cezar a ordonat să fie arse două mii de scrieri imorale, pentru a salva tineretul roman. Filozoful Platon a ordonat să fie distruse scrierile rele, iar autorii acestora să fie socotiți ca și tâlhari și a recomandat să fie îndepărtați din ținuturile lor. Filozoful Pitagora a fost îndepărtat din ținutul său, pentru faptul, că a scris o carte împotriva idolilor, iar spartanii pentru o faptă asemănătoare l-au condamnat la moarte pe Arhiloh. Deasemenea presa cea rea a fost condamnată și de Aristotel; Seneca, Cato, Cvintilian și alți înțelepți antici, deoarece ei știau, că scrierile imorale și ateiste răspândesc răutățile, și asemenea unui potop, distrug totul în jurul lor.

Noi, credincioșii creștini, suntem datori să fim promotorii unei prese bune. Credinciosul creștin, este obligat să citească presa bună, așa cum zilnic, trebuie să citească Sfânta Scriptură. Să ne întrebăm în mod sincer și adevărat, cât ne amintim din ceea ce am învățat în școală în cadrul lecțiilor de cateheză? Ce cunoaștem despre ritul nostru, despre Liturghia noastră, despre Oficiul Divin? Câte din cunoștințele noastre se raportează la adevărurile de credință, la Sfintele Sacramente, la Poruncile lui Dumnezeu? Cât de puțin cunoaștem despre viața lui Isus Cristos? Tinerii din zilele noastre, cunosc mai mult viața sportivilor, cânterițor sau formațiilor de muzică, a actorilor, decât pe cea a lui Cristos, Mântuitorul lor, sau a eroilor sfintei credințe ori viața sfinților.

Din păcate, noi, creștinii catolici, ne interesăm foarte puțin de Sfânta Scriptură și nu o citim. Iar aceasta este cea mai frumoasă carte din lume, care anual este răspândită în milioane de exemplare. Să ne întrebăm: cât timp ne oferim pentru citirea ziarelor, și cât timp ne consacrăm citirii Sfintei Scripturi sau publicațiilor ori cărților cu tematică spirituală?

Avem acces la Sfânta Scriptură, chiar și prin intermediul ilustrațiilor, astfel, că și copiii se pot folosi de ea. Suntem datori să-i stimulăm pe copii pentru citirea Sfintei Scripturi sau să o citim în prezența lor, după care să avem un schimb reciproc de idei. Publicația religioasă reprezintă propria voce a clopoțelului, care caracterizează activitatea preotului.

Apostolul Paul îi scria lui Timotei: «Ia aminte la citit, la îndemnat, la învățătură» (1 Timotei 4, 13). Autorul epistolei către evrei scrie: «Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri și pătrunde până la despărțitura sufletului și a spiritului, dintre încheieturi și măduvă» (Evrei 4, 12).

Unii oameni pioși spun: “Dacă Isus Cristos ar veni pe pământ și ar vorbi oamenilor, m-aș duce până la marginile pământului, pentru a auzi cuvintele din gura Lui Dumnezeiască”. Frumoasă dorință pioasă. Dar oare trebuie să mergem până la marginile pământului, ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu? Nu, căci Isus Cristos a predicat în Palestina doar trei ani, dar El vorbește permanent pe toate continentele și toți oamenii binevoitori pot să asculte cuvintele Lui. În fiecare duminică auzim cuvintele Sale, atunci când se citește în Biserică Evanghelia. În timpul rugăciunilor ne adresăm lui Dumnezeu, iar când citim Sfânta Scriptură, Dumnezeu ni se adresează nouă. Sfânta Scriptură a fost scrisă pentru noi.

În fiecare dimineață, milioane de oameni citesc publicațiile căutându-și horoscopul, pentru a afla dacă ziua le va fi favorabilă, sau nu. În locul pierderii timpului cu falsități diavolești și mincinoase, credinciosul creștin, trebuie să parcurgă Sfânta Scriptură, Noul Testament, care-i va satisface toate nevoințele sufletești și corporale. Când ne cufundăm în conținutul Sfintei Scripturi, aceasta ne înalță sufletește, în loc de tristețe ne aduce bucurie, în locul întunericului ne arată lumina, ne învață cum să-l iubim pe aproapele și ne stimulează spre munca sfințirii de sine.

La Cina Cea de pe Urmă, Cristos, S-a rugat cu cuvintele: «Aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Cristos, pe care L-ai trimis» (Ioan 17, 3). Citind Sfânta Scriptură și gândindu-ne la conținutul ei profund, îl cunoaștem pe Cristos, cunoaștem iubirea Lui, caritatea Sa, sacrificiul și iubirea Lui față de noi și atunci, la fel ca și asupra casei lui Zaheu, se coboară peste noi binecuvântarea cea cerească.

Rugăciune

Doamne, cât de dureros lucru este, că sufletele, de care Te-ai apropiat atât de mult, Te părăsesc, pentru a se lăsa cucerite de lucrurile pământești… Dar, dacă noi nu ne încredințăm Ție cu așa mare dăruire, precum Tu, ni Te oferi nouă, totuși va fi un mare har pentru noi, dacă Tu, ne vei cufunda într-o rugăciune prin care să descoperim importanța Ta în viața noastră, pentru noi, care suntem lucrători în via Ta. Există și oameni, care-ți sunt cu totul devotați, fii preaiubiți, care nu ar dori niciodată să Te părăsească, chiar și pentru o clipă. Tu-i așezi la masa Ta și le dai lor nutremânt la timp cuvenit…

O, binecuvântată renunțare la toate lucrurile deșarte. Tu, Doamne, ne iubești! Fie, ca să fii iubit cu adevărat, de către cel, care Te iubește. Dar, oare de ce noi, nu am avea să Te iubim, pe cât dorim? Transformă iubirea noastră, firavă, față de Tine, făcând să înțelegem, cât de importantă este pentru noi renunțarea, la bogățiile acestei lumi, prin care, cu ajutorul puterii Tale sfințitoare, să ne faci posibilă vederea splendorii strălucitoarelor bogății ale Paradisului Tău nemuritor. Amin.

 

* * *

 

Duminica lui Zaheu

Autor: pr. Olimpiu Todorean
Copyright: ParohiaSfantulGheorghe.ro

Iubiți credincioși,

Protagonistul indiscutabil al acestei duminici este Zaheu, mai marele vameșilor. Mic de statură, el apelează la stratagema de a se urca într-un dud pentru a reuși să-l vadă pe Isus. Și Isus, care cunoaște sufletul fiecărui om, și prin urmare, și sufletul micului vameș, îl apostrofează: “Zaheu, coboară repede pentru că azi trebuie să intru în casa ta”.

Nu aș vrea să mă opresc în reflecția noastră asupra unor teme pe care le-am mai meditat, nici asupra deciziilor lui Zaheu, nici asupra hotărârii de a împărți jumătate din avere săracilor și de a restitui împătrit celor de la care a luat.

Aș vrea astăzi să lăsăm contextul temporal al lui Zaheu și întâlnirea sa cu Isus pentru a vă invita să reflectați, singuri sau ca și comunitate credincioasă, dacă atitudinea noastră este adecvată sau nu cu cea a lui Isus.

Istoria creștinismului ne-a pus de multe ori în fața ochilor cumpene între drepți și păcătoși, între discipoli autentici și falși discipoli, decizând în mod arbitrar unde stă sfințenia și unde stă păcatul.

Și astăzi este suficient să aparții unui grup sau altul din aceeași biserică pentru a fi considerați adevărați sau falși discipoli, creștini de serie A sau creștini de serie B. Chiar și între creștinii de confesiuni diferite, cu toate eforturile unui dialog, ne privim cu suspiciune, revendicând unii împotriva altora apartenența la “adevărata” Biserică. Dacă aceasta este o problemă gravă pentru că ne substituim lui Dumnezeu și dreptății sale, cu atât mai grav mi se pare că am uitat atitudinea lui Isus, gustul său, iubirea sa pentru păcătoși.

Una dintre aparentele dificultăți care – în trecut, în prezent și în viitor – se ivesc datorită credinței în Dumnezeu este prosperitatea, bogăția, “cei care stau bine” așa ziși “cei răi”. Am vrea un Dumnezeu intransigent numai pentru alții, pentru că noi – atunci când greșim – credem că avem întotdeauna justificări valide pentru a cere înțelegere și milostivire.

Cuvântul lui Dumnezeu ne invită să-i privim pe toți cu inima lui Dumnezeu care pedepsește câte puțin pe cei vinovați și îi admonestează doar pentru a le reaminti păcatele, pentru ca, renegată răutatea, să creadă în El.

Această atitudine răbdătoare cu cei din jur ce o are Isus, care a venit, nu pentru a condamna, ci pentru a căuta și salva pe cine este pierdut, să fie, iubiți credincioși, și stilul nostru de viață.

De multe ori, ca și responsabili de comunități sau ca și simpli credincioși, preferăm să lucrăm numai cu cei pe care îi credem persoane corecte și drepte. Încet, încet ne obișnuim cu ceea ce facem duminică de duminică, în sărbători și în zile normale. Prevalează rutina, obișnuința pastorală. Și credincioșilor noștri sfârșim prin ale cere lucruri la fel de normale și obișnuite. Nu ne vine în minte, așa cum a făcut Isus cu Zaheu, să-i spunem cuiva: du-te fă și tu ceva, pentru că astăzi vin în casa ta.

Am pierdut gustul misiunii. Dar mai mult decât atât, am închis poarta celor pe care îi considerăm persoane cu grad mare de risc, persoane emarginate. Și poate că și ei se străduiesc să ne atragă atenția. E suficient să ne gândim doar la atâtea persoane sărace în adevăratul sens al cuvântului; să ne gândim doar la cei care, la fel ca Zaheu, sunt puși la colț de capii religioși; să ne gândim doar la vameșii de astăzi și la prostituatele de astăzi, la categoriile extreme, la acei pe care nu dorim să-i vedem la ușa noastră, pe strada noastră, în tramvaiul sau autobuzul cu care mergem la serviciu sau la piață, precum nici în trenul cu care călătorim.

Iubiți credincioși,

Mi-a place să mă gândesc la un creștinism care s-ar asemăna cu Isus cel care se auto-invitase să ia parte la viața acelora care, prin definiție, se află la marginea moralității publice. “Astăzi vreau să intru în casa ta”. Ce emoție pentru Zaheu și ce bucurie! Dar în același timp, aflându-se în încurcătura de a primi un Învățător atât de extraordinar și faimos.

Iar noi, în schimb, cei care mergem zilnic sau cel puțin în duminici la Sfânta Liturghie, care în fiecare zi acceptăm invitația Domnului, suntem capabili să facem la fel, să ne așternem la drum, să ducem vestea dincolo de frontierele inimii noastre?

Dacă ne gândim doar, spre exemplu, la problemele grave ale violenței juvenile; dacă ne gândim la violența și exploatarea femeilor și a copiilor; dacă ne gândim la deteriorata imagine a politicii și societății civile, noi ce facem? Ne străduim să alegem interlocutorii, să ne mișcăm spre a ne întâlni cu ei, să ne asumăm problemele și dramele lor, să recunoaștem nenorocirea lor, tăcuta lor întrebare de credință?

“Gloria lui Dumnezeu este omul viu”, spunea Sfântul Irineu. Nici un bărbat sau femeie nu sunt excluși. Nu există vină crudă, păcat de nemărturisit, capabil să șteargă chipul lui Dumnezeu din sufletele noastre. Întotdeauna și oricum, făptura umană repropune misterul Creatorului ei, întotdeauna și oricum, mărturisește măreția și demnitatea, întotdeauna și oricum, ea poate fi milostivă.

Dacă, așa cum ne amintește Cartea Înțelepciunii (11, 22.12,2), Dumnezeu are milă de toți, iubește toate lucrurile existente și nu disprețuiește nimic din ceea ce a creat, cum am putea noi, care ne numim credincioși, să renegăm această atitudine de milostenie? Și totuși, de multe ori preferăm să alegem altceva.

Retrăgându-ne la adăpost în bisericile noastre și în operele noastre, preferăm să ne închidem înaintea suflului Spiritului, chiar dacă, mai apoi, suntem dispuși să ne manifestăm credința precum cei din Tesalonic (2 3,7-12.15-19), invadați fiind de profeți ce vestesc nenorociri care anunță ca imediat și iminent sfârșitul lumii, care avansează ipoteze absurde despre calamități naturale, războaie, epidemii. Și în timp ce noi ne lăsăm pradă acestor temeri iraționale, lăsăm afară pe fiecare Zaheu din această lume în anonimatul mulțimii, batjocorindu-l dacă reușește să ne salute dintr-un dud de unde poate să se facă văzut.

Iubiți credincioși,

Nu este autentică biserica care se dezice de vestirea Evangheliei, o Biserică care renunță la misiune, o Biserică care se închide în ea însăși, care nu primește strigătul disperat al celui care caută, care nu acceptă provocarea de a se revela fiecare, bărbat și femeie, că este chipul și icoana adevărată a lui Isus Cristos. Amin.

 

* * *

 

Duminica a 32-a după Rusalii

Autor: pr. Vasile Rob
Copyright: Predici.cnet.ro

Una din insusirile cele nemarginite ale lui Dumnezeu este atotstiinta sa, pe care ne-a demonstrat-o in nenumarate interventi dealungul vieti sale pe pamant, din care putem aminti:

- cunoasterea inclinatiei spre desavarsire a femeii cananience;

- trimiterea lui Petru la mare de unde pescuieste acel peste in care gaseste satirul cel de mare pret cu care plateste, pentru el si pentru Isus, impozitul;

- cartirea evreilor, vazand ca Isus a intrat sa manance in casa unui pacatos;

- credinta si ravna cea mare a lui Zacheu spre cele drepte si dorinta lui, sincera, de indreptare.

Hotararea lui Zacheu de a se indrepta vine din realizarea faptului ca:

1. avem o datorie de dreptate fata de Dumnezeu;

2. avem datorie fata de Dumnezeu ce deriva din faptul ca prin Taina sfantului Botez suntem incorporati in Cristos si a faptului ca am devenit fii ai lui Dumnezeu.

Prin Botez ne-am nascut la viata harului, devenind madulare ale Trupului Tainic al lui Cristos si astfel trebuie sa-i impartasim soarta prin transformarea vieti;

3. datoria de dreptate fata de constiinta noastra, de noi insine, si cea fata de aproapele nostru.

Zacheu a ajuns la concluzia ca:

1. pacatul il desparte pe om de Dumnezeu in baza dreptului de stapan si creator suprem;

2. dreptatea cere repararea daunei pricinuite printr-un act de ispasire, egal cu paguba produsa.

Pocainta lui Zacheu este exemplul de spovada ce trebuie urmat de catre toti crestini si este singura cale de inpacare a omului cu Dumnezeu si de indreptare a noastra.

Obligatia de a ne spovedi decurge din iubirea fata de semeni nostri pentru care ne putem ruga, la fel cum sufletele din manastiri trebuie sa fie gata pentru ispasire, pentru pacatele altora.

Ce a facut Zacheu ? Fiind mustrat de faradelegile pe care le-a facut, ca vames, fata de conationali sai, incepe sa-si marturiseasca toate aceste pacate si, singur, isi ia acel angajament (canon) aspru: “Iata, jumatate din averea mea o dau saracilor, iar daca am nedreptatit pe cineva cu ceva, ii intorc insutit.”

Ispasirea si pedeapsa trebuie sa fie proportionala cu gravitatea pacatului si sa fie insotita de o parere de rau perfecta, deoarece, fara existenta in persoanele pacatoase a unei dureri constante pentru pacatele anterioare, nu se inainteaza pe calea mantuiri.

De fapt, este cu mult mai bine si mai usor, sa-ti ispasesti pedeapsa aici pe pamant, decat in viata vesnica. Altfel, oricat de mare ar fi lumanarea pe care o aprinzi la biseica si oricat de mare ar fi darul, adus ca ofranda, acestea nu aduc mantuire daca, mai inainte nu te-ai lepadat de pacate. Amin.